Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,"

Transkript

1 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor November 2003 Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune, Statistisk Kontor Telefon Rådhuset Telefax Postboks 32, 8100 Århus C

2 Indholdsfortegnelse: I Indledning... II Nogle hovedresultater... III Alder og pasningstype... IV Husstandsforhold... V Indkomstforhold... VI Friplads og søskendemoderation (søskenderabat)... VII Boligforhold... VIII Den kommunale pasningsdækning opdelt på lokalsamfundsog skoledistrikter... IX Alder, pasning og skoleklassetrin... Bilag... side

3 1 I. Indledning Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune pr. 1. januar Formålet med den foreliggende undersøgelse har været: 1) at få klarlagt hvilke børn, der er indskrevet i en kommunal pasningsordning i Århus Kommune pr. 1. januar der tænkes bl.a. på børnenes alders-, husstands-, herkomst-, indkomst- og søskendeforhold, og 2) at få opgjort de nuværende dækningsprocenter i geografisk opdelte områder (bopælsorienteret) og få opgjort hvor mange børn der bliver passet inden for eget lokalsamfunds- og skoledistrikt. Kommunal pasning i denne undersøgelse omfatter den kommunale dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, byggelegepladser, skolefritidsordninger (SFO) og børn passet i en anden kommune (andre kommuner). Statistikregisteret til daginstitutionsundersøgelsen er etableret hos Kommunedata i Århus. Her er der dannet et statistikregister over alle husstande i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 med børn i alderen 0-17 år og med oplysninger på henholdsvis husstandsniveau og personniveau (individniveau). Registeret omfatter børn i alderen 0-17 år, hvilket udgør 99,5% af hele populationen af 0-17 årige i Århus Kommune. Det er dog overvejende de 0-14 årige børn, som er udgangspunktet i denne her rapport. Husstandsoplysningerne består bl.a. af antal personer i husstanden, husstandens indkomst- og boligforhold, mens personoplysningerne bl.a. består af alder, herkomst, evt. pasningstype, evt. fripladsandel og skoledistrikts/lokalsamfundsdistrikt. Børn og Unge Afdelingen i Magistratens 1. Afdeling har været konsulteret i forbindelse med etableringen af statistikregisteret og ligeså i forbindelse med opklarende spørgsmål på pasningsområdet.

4 2 II. Nogle hovedresultater Alder og pasningstype Det største antal indskrevne børn i den kommunale pasning finder sted inden for aldersklasserne 1-9 år - de aldersklasser, hvor pasningsbehovet er størst. Antalsmæssigt er der flest børn indskrevet i skolefritidsordningen (SFO) og i integrerede institutioner. De højeste dækningsgrader findes blandt de 2-5 årige børn med en dækningsgrad på over 90%. For de 4 årige er dækningsgraden godt 97%, dvs. at næsten alle 4 årige børn er indskrevet i et kommunalt pasningstilbud. Dækningsgraden for danske børns pasning ligger for hver årgang markant højere end dækningsgraden for børn af udenlandsk herkomst. Dette gælder især for aldersklasserne uden for børnehavealderen (3-5 år). For de 4-5 årige børn af udenlandsk herkomst ligger dækningsgraden med ca. 94% kun lidt lavere en dækningsgraden for tilsvarende danske børn. Husstandsforhold Godt husstande får passet 1 barn, mens knap husstande får passet 2 eller flere børn i den kommunale pasning pr. 1. januar Børn i husstande med 1 voksen bliver på alle alderstrin oftere kommunalt passet end børn i husstande med mindst 2 voksne, og mest markant for de 0-2 årige børn, hvor dækningsgraden for børn i husstande med 1 voksen er 13 pct.point højere end tilsvarende for børn i husstande med mindst 2 voksne. Indkomstforhold Børn i husstande med 1 voksen har den højeste dækningsgrad mht. kommunal pasning for husstandsindkomster under kr. med en dækningsgrad på ca. 2/3, mens børn i husstande med mindst 2 voksne tilsvarende har den højeste dækningsgrad for husstandsindkomster på kr. og derover. Dækningsgraden ligger her på godt 60%. Børn fra danske husstande har i alle indkomstintervaller en markant højere dækningsgrad mht. kommunal pasning end børn fra udenlandske husstande, og totalt er dækningsgraden for danske børn 12,4 %-point højere end for børn af udenlandsk herkomst. Friplads og søskendemoderation (søskenderabat) Blandt de børn, der bliver kommunalt passet, får godt 25% af børnene i husstande med 1 voksen og knap 2% af børnene i husstande med mindst 2 voksne fuld friplads udfra den aktuelle husstandsindkomst. Blandt børn i husstande med 1 voksen er det godt 10% af børnene, der ikke får hel eller delvis friplads, mens den tilsvarende andel for børn i husstande med mindst 2 voksne er 80%.

5 3 Totalt får knap 6% af børnene fuld friplads, mens godt 2/3 af børnene hverken får hel eller delvis friplads udfra den aktuelle husstandsindkomst. Knap 13% af børnene på byggelegepladser, knap 8% af børnene i vuggestuer og knap 7% af børnene i børnehaver får hel friplads udfra den aktuelle husstandsindkomst, mens omvendt knap 40% af børnene på byggelegepladser og godt 60% af børnene i vuggestuer og børnehaver ikke får nogen form for friplads udfra husstandsindkomstkriteriet. Halvdelen af de børn, der får friplads af socialpædagogiske grunde, får en behandlingsmæssig friplads, mens knap 40% af børnene får en socialpædagogisk friplads efter 15 (fritagelse for hel eller delvis betaling, hvis betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse, når ophold i dagtilbud må anses for særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde). Den resterende del (godt 10%) af de børn, der får socialpædagogisk friplads, får tildelingen udfra andre paragraffer/årsager. Knap 60% af alle børn, der får søskenderabat, går i skolefritidsordning og fritidshjem, mens det er meget få børn i den kommunale dagpleje og vuggestuer, der får søskenderabat. Dette skyldes, at søskenderabbatten beregnes for det barn/de børn, der er i de(t) billigste pasningstilbud. Boligforhold For hele gruppen 0-14 årige børn er der ikke den store forskel i dækningsgrad mht. kommunal pasning, hvadenten husstanden/forældrene bor til leje eller eje, bor i parcelhus eller etagebolig eller i private eller almene boliger. For de 0-2 årige og 6-10 årige børn er dækningsgraden for kommunal pasning dog markant højere for børn, der bor i parcelhus i forhold til etagebolig, bor i privat ejet bolig i forhold til almene boliger og bor i boliger benyttet af ejeren i forhold til udlejningsboliger. Den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem de 2 udsagn ovenfor skyldes, at der er mange årige børn, der ikke bliver kommunalt passet. Der er ikke den store forskel i dækningsgraden for de 3-5 årige opdelt efter boligforhold, idet over 95% af alle 3-5 årige benytter et kommunalt pasningstilbud uanset boligtype, ejerforhold og udlejningsforhold. Den kommunale pasningsdækning opdelt på lokalsamfunds- og skoledistrikter Blandt de 0-2 årige er dækningsgraden for kommunal pasning højest i Stavtrup-Ormslev lokalsamfund (81,5%). Tilsvarende for de 3-5 årige er dækningsgraden højest i Skødstrup-Løgten lokalsamfund (99,6%). For de 6-10 årige er dækningsgraden højest i Hjortshøj lokalsamfund (88,4%), og blandt de årige er dækningsgraden højest i Christiansbjerg lokalsamfund (21,8%). Efter skoledistrikt er dækningsgraden tilsvarende højest i Højvangskolens distrikt (80,9%) for de 0-2 årige, Lisbjergskolens distrikt (100,0%) for de 3-5 årige, Kragelund Skoles distrikt (89,9%) for de 6-10 årige og Vorrevangskolens distrikt (32,1%) for de årige. Knap 75% af alle børn, der bliver kommunalt passet, bliver passet i eget lokalsamfund. Hvis Midtbyen betragtes som et lokalsamfund, stiger andelen af alle børn, der bliver passet i eget lokalsamfund til knap

6 4 77%. Den højeste pasningsprocent i eget distrikt (lokalsamfund) finder sted i Holme-Højbjerg-Skåde lokalsamfund med en andel på 89,3%. Efter skoledistriktsinddelingen bliver knap 66% af alle børn, der bliver passet i kommunalt regi, passet i eget distrikt. Den højeste pasningsprocent i eget distrikt (skoledistrikt) finder sted i Beder skoledistrikt med en andel på 88,0%. Alder, pasning og skoleklassetrin årige børn går ikke i skole. Disse børn bliver hovedsagelig passet i børnehave og integrerede institutioner (682 børn). Omvendt går 23 5 årige børn i skole og kræver derfor ikke pasning hele dagen i en daginstitution. Disse forhold betyder, at når man taler om dækningsgraden for børnehavealderen (3-5 år) f.eks. i forbindelse med de årlige pladsbehovsanalyser, kommer man op på en dækningsgrad på godt 100%.

7 5 III. Alder og pasningstype. I tabel 1 er vist aldersfordelingen blandt de 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 fordelt efter kommunal pasningstype 1. Tabel 1. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 fordelt efter kommunal pasningstype. Integre- I alt Ingen Kommu- rede Bygge- Skole- Andre pas- pasnal dag- Vugge- Børne- institu- Fritids- lege- fritids- kom- nings- nings- Alder pleje stuer haver tioner hjem pladser ordning muner tilbud tilbud I alt I alt Anm. En tilsvarende tabel incl. klubber og legestuer mm. for de 0-17 årige børn findes i bilagstabel 1. Figur 1. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune indskrevet efter kommunal pasningstype. Den 1. januar Tusinder Antal indskrevne 0-14 årige børn 0 Kom. dagpleje Vuggestuer Børnehaver Fritidshjem Integrede inst. Byggelegepladser SFO 1 Kommunal pasning omfatter den kommunale dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, byggelegepladser, skolefritidsordninger (SFO) og børn passet i en anden kommune (andre kommuner).

8 6 Det største antal indskrevne børn i den kommunale pasning finder naturligvis sted inden for aldersklasserne 1-9 år - de aldersklasser, hvor pasningsbehovet er størst. Antalsmæssigt er der flest børn indskrevet i skolefritidsordningen (SFO) og i integrerede institutioner jfr. figur 1 og tabel 1. I tabel 2 og figur 2 er angivet de enkelte årganges dækningsgrader mht. kommunal pasning. Heraf ses, at de højeste dækningsgrader findes blandt de 2-5 årige børn med en dækningsgrad på over 90%. For de 4 årige er dækningsgraden godt 97%, dvs. at næsten alle 4 årige børn er indskrevet i et kommunalt pasningstilbud. Tabel 2. De aldersfordelte dækningsgrader mht. kommunal pasning for de 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar Antal børn indskrevet Antal børn i daginstitution/dagpleje/ Dæ kningsgrad Alder i Århus Kommune SFO og byggelegeplads i pct , , , , , , , , , , , , , , ,8 Total ,8 Anm. En tilsvarende tabel incl. klubber og legestuer mm. for de 0-17 årige børn findes i bilagstabel 2. Figur 2. De aldersfordelte dækningsgrader for kommunal pasning i Århus Kommune pr. 1. januar Procent Alder i år Dækningsgrad

9 7 Den lave dækningsgrad blandt de 0 årige på 32,1% må bl.a. tilskrives barselsorloven 2. Fra og med 10 års alderen falder dækningsgraden for kommunal pasning ganske betydeligt og nærmer sig 0 for de 14 årige. I tabel 3 og figur 3 er angivet de enkelte børneårganges dækningsgrader mht. kommunal pasning opdelt efter dansk og udenlandsk herkomst. Tabel 3. Dækningsgraden mht. kommunal pasning for de 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 opdelt efter alder og dansk og udenlandsk herkomst. Antal børn af Antal børn af Dækningsgrad dansk herkomst i udenlandsk herkomst i Dækningsgrad udenlandske Antal børn af Antal børn af uden- daginstitution/dagpleje/ daginstitution/dagpleje/ danske børn børn Alder dansk herkomst landsk herkomst SFO og byggelegeplads SFO og byggelegeplads pct. pct ,5 15, ,1 64, ,0 73, ,4 87, ,9 94, ,3 94, ,4 68, ,1 61, ,5 59, ,0 50, ,4 28, ,7 14, ,5 11, ,7 4, ,9 0,5 Total ,8 51,4 Anm.: Hvis barnet er af udenlandsk herkomst, defineres husstanden som udenlandsk. En tilsvarende tabel for dækningsgraden mht. kommunal pasning opdelt efter herkomst på Norden, EU og Nordamerika henholdsvis 3. lande findes i bilagstabel 3. Figur 3. Dækningsgraden mht. kommunal pasning for de 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 opdelt efter alder og dansk og udenlandsk herkomst Procent Dansk Udenlandsk Alder i år 2 I forbindelse med barsel kan forældrene tilsammen afholde op til 52 ugers barselsorlov med fuld dagpengeret, incl. tiden fra moderen går på barsel og frem til fødslen.

10 8 Af tabel 3 og figur 3 ses, at dækningsgraden for danske børns pasning ligger markant højere end dækningsgraden for børn af udenlandsk herkomst. Dette gælder især for aldersklasserne uden for børnehavealderen (3-5 år). For vuggestuealderen (0-2 år) ligger danske børns dækningsgrad mht. kommunal pasning omkring 20 pct.point højere end for børn af udenlandsk herkomst. For de 6-9 årige børn ligger danske børns dækningsgrad ca pct.point højere end for børn af udenlandsk herkomst, mens det tilsvarende for børn i børnehavealderen (3-5 år) drejer sig om 3-8 pct.point. 94 % af de 4-5 årige børn af udenlandsk herkomst har en kommunal pasningsplads, og dækningsgraden er kun lidt lavere en dækningsgraden for tilsvarende danske børn. Et forhold som må formodes at være godt for indlæringen af det danske sprog, og derfor bidrager positivt til integrationen. IV. Husstandsforhold. I tabel 4 er antallet af 0-14 årige børn i Århus Kommune fordelt efter antal voksne i husstanden og kommunal pasning. Knap 17 % af børnene bor i husstande med 1 voksen, mens godt 17 % af de børn, der bliver kommunalt passet, bor i husstande med 1 voksen. Tilsvarende bor godt 83 % af børnene i husstande med mindst 2 voksne, mens knap 83 % af børnene, der bliver kommunalt passet, bor i husstande med mindst 2 voksne. Totalt er der således umiddelbart sammenfald mellem andelen af børn i husstande med 1 og mindst 2 voksne og brugen af kommunal pasning. Se dog den tilsvarende opdeling efter alder i tabel 5 og figur 4. Tabel 4. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 opdelt efter antal voksne i husstanden og kommunal pasning årige børn 0-14 årige børn med en pasningsplads Hu ssta n d Antal i pct. Antal i pct. 1 voksen , ,4 2 voksne og derover , ,6 I alt , ,0 I tabel 5 og figur 4 er antallet af børn fordelt efter alder, antal voksne i husstanden og dækningsgraden for kommunal pasning. Af tabel 5 og figur 4 fremgår, at børn i husstande med 1 voksen på alle alderstrin har en højere dækningsgrad mht. kommunal pasning end børn i husstande med mindst 2 voksne, og mest markant for de 0-2 årige børn, hvor dækningsgraden for børn i husstande med 1 voksen er 13 pct.point højere end tilsvarende for børn i husstande med mindst 2 voksne.

11 9 Tabel 5. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 opdelt efter alder, antal voksne i husstanden og kommunal pasning. Antal Antal børn med Dæ kningsgrad Husstand børn en pasningsplads i pct. 1 voksen 0-2 år ,5 3-5 år , år , år ,0 I alt ,3 2 voksne og derover 0-2 år ,5 3-5 år , år , år ,0 I alt ,3 Samtlige husstande 0-2 år ,7 3-5 år , år , år ,2 I alt ,8 Figur 4. Dækningsgraden mht. kommunal pasning for de 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 opdelt efter alder og antal voksne i husstanden Procent voksen 2 voksne år 3-5 år 6-10 år år I tabel 6 er antallet af 0-14 årige børn, der bliver kommunalt passet, opdelt efter antal voksne i husstanden og pasningstype. Det fremgår heraf, at 25 % af alle børn i fritidshjem og godt 40% af alle børn på byggelegepladser er børn fra husstande med 1 voksen.

12 10 Tabel 6. Antallet af 0-14 årige børn i Århus Kommune, der bliver kommunalt passet, opdelt efter antal voksne i husstanden og pasningstype. Pr. 1. januar Antal børn med en pasningsplads af: Den relative fordeling af børn med en pasningsplads af: Husstandstype 1 voksen 2 voksne og derover I alt 1 voksen 2 voksne og derover I alt Institutionstype % % % Kommunal dagpleje ,8 91,2 100,0 Vuggestuer ,5 87,5 100,0 Børnehaver ,2 81,8 100,0 Integrerede institutioner ,1 84,9 100,0 Fritidshjem ,1 74,9 100,0 Byggelegeplads ,6 59,4 100,0 SFO ,2 80,8 100,0 Passet i anden kommune ,3 85,7 100,0 I alt ,4 82,6 100,0 I tabel 7 er vist husstandsfordelingen efter antallet af børn (0-14 år) og heraf hvor mange, der har en kommunal pasningsplads. Det fremgår eksempelvis, at der i Århus Kommune er husstande med 1 voksen og 2 børn, hvor godt halvdelen (930) blandt denne husstandssammensætning får passet begge børn i den kommunale pasning. I alt får knap husstande passet 2 eller flere børn i den kommunale pasning pr. 1. januar Tabel 7. Antal husstande i Århus Kommune med børn i alderen 0-14 år og heraf hvor mange der har en kommunal pasningsplads fordelt efter husstandsstørrelse og antal børn. Pr. 1. januar Antal Heraf med en pasningsplads husstande 4 børn Hussta nde i alt 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn og derover 1 voksen 1 barn børn børn børn og derover I alt voksne og derover 1 barn børn børn børn og derover I alt Alle husstande 1 barn børn børn børn og derover I alt V. Indkomstforhold. I tabel 8 og figur 5 er antallet af 0-14 årige børn pr. 1. januar 2003 fordelt efter antal voksne i husstanden, den kommunale pasningsgrad og husstandens personlige indkomst 3 i Der vises husstandens personlige indkomstfordeling, eftersom tildeling af eventuel hel eller delvis friplads af økonomiske årsager sker udfra den aktuelle (personlige) indkomst.

13 11 Tabel 8. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 opdelt efter antal voksne i husstanden, den kommunale pasningsgrad og husstandens personlige indkomst i Børn (under 15 år) i: Husstande med 1 voksen Husstande med 2 voksne og derover Samtlige husstande Personlig Heraf Dæk- Heraf Dæk- Heraf Dækhusstands- Hele med en nings- Hele med en nings- Hele med en ningsindkomst kom- pasnings- grad kom- pasnings- grad kom- pasnings- grad i 2002 i kr. munen plads i pct. munen plads i pct. munen plads i pct. Under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1 mio. og derover , , ,5 I alt , , ,8 Figur 5. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 opdelt efter antal voksne i husstanden, den kommunale pasningsgrad og husstandens personlige indkomst i Procent voksen 0 Under mio. og derover 2 voksne+ Kroner

14 12 Børn i husstande med 1 voksen har den højeste dækningsgrad mht. kommunal pasning for husstandsindkomster under kr. med en dækningsgrad på ca. 2/3, mens børn i husstande med mindst 2 voksne tilsvarende har den højeste dækningsgrad for husstandsindkomster på kr. og derover. Dækningsgraden ligger her på godt 60%. Tabel 9. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 opdelt efter dansk og udenlandsk herkomst, den kommunale pasningsgrad og husstandens personlige indkomst i Børn (under 15 år) i: Danske husstande Udenlandske husstande Samtlige husstande Personlig Heraf Dæk- Heraf Dæk- Heraf Dækhusstands- Hele med en nings- Hele med en nings- Hele med en ningsindkomst kom- pasnings- grad kom- pasnings- grad kom- pasnings- grad i 2002 i kr. munen plads i pct. munen plads i pct. munen plads i pct. Under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1 mio. og derover , , ,5 I alt , , ,8 Anm. Hvis barnet er af udenlandsk herkomst, defineres husstanden som udenlandsk. Figur 6. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune pr. 1. januar 2003 opdelt efter dansk og udenlandsk herkomst, den kommunale pasningsgrad og husstandens personlige indkomst i Under mio. og derover Procent Dansk Udenlandsk Kroner

15 13 I tabel 9 og figur 6 er den kommunale pasningsgrad for de 0-14 årige børn pr. 1. januar 2003 i Århus Kommune opdelt efter husstandens personlige indkomst i 2002 og husstandens herkomst. Børn fra danske husstande har i alle indkomstintervaller en markant højere dækningsgrad mht. kommunal pasning end børn fra udenlandske husstande, og totalt er dækningsgraden for danske børn 12,4 %-point højere end for børn af udenlandsk herkomst. VI. Friplads og søskendemoderation (søskenderabat). Som hovedregel ydes der hel eller delvis friplads på grundlag af husstandens samlede aktuelle indtægt (personlig indkomst). For 2003 er følgende indtægtsgrænser gældende: Hvis den aktuelle indtægt er mindre end kr., ydes der fuld friplads. Er indtægten mellem kr. og kr., betales 5% af den takst, Byrådet har fastsat, og forældrene/husstanden betaler herefter yderligere 1% af taksten, hver gang indtægten stiger med kr. indtil kr. For indtægter over kr. betales den fulde takst, som Byrådet har fastsat. For hvert yderligere hjemmeboende barn under 18 år i husstanden nedsættes indtægtsgrundlaget med kr. Herudover kan der ydes friplads, hvis særlige forhold eller pædagogiske grunde taler herfor (socialpædagogisk friplads). Socialpædagogisk friplads beregnes efter fradrag af søskendemoderation og økonomisk friplads. Søskendemoderation eller søskenderabat betyder, at der altid skal betales fuld takst (den af Byrådet fastsatte) af den dyreste plads, mens der gives 50% rabat på øvrige pladser (dog ikke klubber). Tabel 10. Antal 0-14 årige børn i kommunal pasning i Århus Kommune pr. 1. januar 2003, der får hel eller delvis friplads udfra den aktuelle husstandsindkomst. Husstande med 1 voksen Husstande med 2 voksne og derover Samtlige husstande Antal børn i pct. Antal børn i pct. Antal børn i pct. Ej friplads , , ,8 Friplads 1-9% 5 0, , , % 13 0, , , % 69 1, , , % 107 1, , , % 185 3, , , % 346 6, , , % 473 8, , , % 545 9, , , % , , , % , , ,0 Hel friplads , , ,9 I alt , , ,0 Anm. En tilsvarende tabel over muligheden for at få friplads beregnet ud fra husstandsindkomsten i 2002 er vist i bilagstabel 4. I tabel 10 er angivet hvor mange børn, som bliver kommunal passet, der får hel eller delvis friplads udfra den aktuelle husstandsindkomst (i 2003) opdelt efter husstande med 1 voksen og 2 eller flere voksne.

16 14 Af tabel 10 ses, at blandt de børn, der bliver kommunalt passet, får godt 25% af børnene i husstande med 1 voksen og knap 2% af børnene i husstande med mindst 2 voksne fuld friplads udfra den aktuelle husstandsindkomst. Blandt børn i husstande med 1 voksen er det godt 10% af børnene, der ikke får hel eller delvis friplads, mens den tilsvarende andel for børn i husstande med mindst 2 voksne er 80%. Totalt får knap 6% af børnene fuld friplads, mens godt 2/3 af børnene hverken får hel eller delvis friplads udfra den aktuelle husstandsindkomst. Se endvidere figur 7. Figur 7. Antal 0-14 årige børn i kommunal pasning i Århus Kommune pr. 1. januar 2003, fordelt efter antal voksne i husstanden og fripladsandel udfra den aktuelle husstandsindkomst. Relativ fordeling Procent voksen 2 voksne+ 0 0% 10-19% 30-39% 50-59% 70-79% 90-99% 1-9% 20-29% 40-49% 60-69% 80-89% 100% Fripladsandel I tabel 11 er angivet den faktisk fripladstildeling udfra den aktuelle husstandsindkomst opdelt efter pasningstype. Af tabel 11 ses, at knap 13% af børnene på byggelegepladser, knap 8% af børnene i vuggestuer og knap 7% af børnene i børnehaver får hel friplads udfra den aktuelle husstandsindkomst. Omvendt får knap 40% af børnene på byggelegepladser ikke nogen form for friplads, mens det tilsvarende for børn i vuggestuer og børnehaver drejer sig om over 60%.

17 15 Tabel 11. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 fordelt efter faktisk fripladstildeling udfra den aktuelle husstandsindkomst og pasningstype. Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede inst. Fritidshjem Byggelegeplads SFO Andre kommuner I alt Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Ej friplads , , , , , , ,2 4 57, ,8 Friplads 1-9% 14 0,5 22 0,7 50 0,8 46 0,6 23 0,6 2 0,7 46 0, , % 30 1,1 45 1,4 67 1,1 78 1,0 34 0,9 3 1,1 64 0, , % 45 1,7 60 1,9 97 1, ,7 59 1,5 4 1, , , % 45 1,7 85 2, , ,9 63 1,6 8 2, , , % 71 2, , , ,2 97 2,4 4 1, , , % 88 3, , , , , , , , % 45 1,7 83 2, , , ,7 20 7, , , % 47 1,8 76 2, , , ,3 13 4, , , % 82 3,1 83 2, , , , , , , % 52 2, , , , ,3 19 6, , ,0 Hel friplads 114 4, , , , , , ,8 3 42, ,9 I alt , , , , , , , , ,0 Anm. En tilsvarende tabel over muligheden for at få friplads beregnet ud fra husstandsindkomsten i 2002 er vist i bilagstabel 5. I tabellerne 12 og 13 er angivet fordelingen af sociale fripladser efter fripladsandel henholdsvis individuel friplads og pasningstype. Tabel 12. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 fordelt efter socialpædagogisk fripladsandel og pasningstype. Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede inst. Fritidshjem Byggelegeplads SFO I alt Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Friplads 1-49% , ,1 4 0, ,5 10 0, % 2 15, , , , ,5 2 10, , , % ,7 2 0,5 2 10, ,4 Hel friplads 11 84, , , , , , , ,3 I alt , , , , , , , ,0 Absolut gives der flest socialpædagogiske fripladser til børn i fritidshjem og skolefritidsordningen (SFO). I skolefritidsordningen får ca. halvdelen af de børn, der får socialpædagogisk friplads, fuld friplads, og ca. halvdelen får ca. halv friplads, mens det for fritidshjem tilsvarende er godt 60%, der får ca. halv friplads og godt 35 %, der får fuld friplads af socialpædagogiske grunde (se tabel 12).

18 16 Tabel 13. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 fordelt efter individuel fripladstype. Institutionstype Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede inst. Fritidshjem Byggelegeplads SFO I alt Individuel fripladstype Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Behandlingsmæssig friplads 2 15, , , , ,5 2 10, , ,3 Flyttet til anden kommune 1 7, ,9 5 1,9 6 1, ,2 22 1,6 Plejebarn 52 ( 66) 1 7, ,2 1 0,4 11 2, ,9 40 2,9 Pædagogisk friplads 40 ( 73) ,4 13 5,8 16 5,9 16 3,7 1 5,3 23 6,2 72 5,1 Pædagogisk friplads 15 ( 73) 9 69, , , , , , , ,7 Pædagogisk friplads egenbet , ,1 4 0,9 2 10,5 2 0,5 12 0,9 Pædagogisk friplads egenbet ,5 2 0, ,8 9 0,6 I alt , , , , , , , ,0 Anm. Individuel friplads svarer til friplads af socialpædagogiske grunde. Af tabel 13 ses, at halvdelen af de børn, der får friplads af socialpædagogiske grunde, får en behandlingsmæssig friplads, mens knap 40% af børnene får en socialpædagogisk friplads efter 15 (fritagelse for hel eller delvis betaling, hvis betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse, når ophold i dagtilbud må anses for særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde). Den resterende del (godt 10%) af de børn, der får socialpædagogisk friplads, får tildelingen udfra andre paragraffer/årsager. I tabel 14 er angivet fordelingen af socialpædagogiske fripladser efter antal voksne i husstanden. 294 børn ud af børn (svarende til 21% af børnene), der får friplads af socialpædagogiske grunde, er fra husstande med 1 voksen. Da det samlede antal børn, der passes i kommunalt regi fra husstande med 1 voksen, udgør ca. 17%, betyder det forholdsmæssigt, at lidt flere børn fra husstande med 1 voksen tildeles hel eller delvis friplads af socialpædagogiske grunde end børn af husstande med mindst 2 voksne. Tabel 14. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 der får socialpædagogisk friplads fordelt efter antal voksne i husstanden og fripladsandel. Antal børn (under 15 år) i: Husstande med Husstande med 1 voksen 2 voksne eller derover Alle husstande Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Friplads 1-49% 3 1,0 7 0,6 10 0, % , , , % 3 1,0 3 0,3 6 0,4 Hel friplads , , ,3 I alt , , ,0 I tabel 15 er angivet fordelingen af antal børn, hvor forældrene får søskendemoderation/-rabat fordelt efter antal voksne i husstanden.

19 17 Knap 60% af alle børn, der får søskenderabat, går i skolefritidsordning og fritidshjem, mens det er meget få børn i den kommunale dagpleje og vuggestuer, der får søskenderabat. Dette skyldes, at søskenderabbatten beregnes for det barn/de børn, der er i de(t) billigste pasningstilbud. Knap 16% af alle børn, hvor forældrene får søskenderabat, kommer fra husstande med 1 voksen. Da antallet af børn, der passes i kommunalt regi fra husstande med 1 voksen, udgør ca.17%, betyder det, at forholdsmæssigt lidt færre børn af husstande med 1 voksen får søskenderabat end børn i husstande med mindst 2 voksne. Se endvidere figur 8. Tabel 15. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 der får søskenderabat opdelt efter pasningstype og antal voksne i husstanden. Antal børn (under 15 år) i: Husstandstype Husstande med Institutionstype Husstande med 1 voksen 2 voksne eller derover Alle husstande Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Dagplejen 10 0, , ,4 Vuggestuer 28 1, , ,8 Børnehaver , , ,8 Integrerede institutioner , , ,2 Fritidshjem , , ,6 Byggelegepladser 49 3,1 88 1, ,4 SFO , , ,8 Andet ,0 1 0,0 I alt , , ,0 Figur 8. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 der får søskenderabat opdelt efter pasningstype og antal voksne i husstanden. Relativ fordeling Procent voksen 2 voksne Dagplejen Børnehaver Fritidshjem SFO Vuggestuer Integrerede inst. Byggelegepladser Pasningstype

20 18 VII Boligforhold. I tabel 16 er dækningsgraden for kommunal pasning opdelt efter børnenes alder og husstandens boligforhold. Boligforhold omfatter boligtype, ejerforhold og udlejningsforhold. Tabel 16. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 opdelt efter alder, kommunal pasningsgrad og boligforhold. 0-2 årige 3-5 årige 6-10 årige årige 0-14 årige Heraf Heraf Heraf Heraf Heraf med en Pas- med en Pas- med en Pas- med en Pas- med en Paspasnings- nings- pasnings- nings- pasnings- nings- pasnings- nings- pasnings- nings- I alt plads grad I alt plads grad I alt plads grad I alt plads grad I alt plads grad Boligtype: Parcelhus mm , , , , ,6 Etagebolig , , , , ,0 Øvrige/uoplyst , , , , ,7 I alt , , , , ,8 Ejerforhold: Privat , , , , ,9 Almen boligorganisation , , , , ,3 Stat, amt og kommune , , , , ,8 Andet/uoplyst , , , , ,8 I alt , , , , ,8 Udlejningsforhold: Udlejet , , , , ,9 Benyttet af ejer , , , , ,4 Ikke benyttet/uoplyst , , , , ,2 I alt , , , , ,8 Totalt bliver knap 63% af de 0-14 årige børn, der bor i parcelhus, passet i kommunalt regi mod 60% af børnene, der bor i etageboliger. Knap 63% af de 0-14 årige børn, der bor i privat ejede boliger, bliver kommunalt passet mod godt 59% af børnene, der bor i almene boliger. Endelig bliver knap 61% af de 0-14 årige børn, der bor i en lejebolig, passet i kommunalt regi mod godt 62% af børnene, der bor i ejerbolig. For alle 0-14 årige børn er der altså ikke den store forskel i dækningsgrad mht. kommunal pasning, hvadenten husstanden/forældrene bor til leje eller eje, bor i parcelhus eller etagebolig eller i private eller almene boliger. For de 0-2 årige og 6-10 årige børn er dækningsgraden for kommunal pasning dog markant højere for børn, der bor i parcelhus i forhold til etagebolig, bor i privat ejet bolig i forhold til almene boliger og bor i boliger benyttet af ejeren i forhold til udlejningsboliger. Den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem de 2 udsagn ovenfor skyldes, at der er mange årige børn, der ikke bliver kommunalt passet. Der er ikke den store forskel i dækningsgraden for de 3-5 årige opdelt efter boligforhold, idet over 95% af alle 3-5 årige benytter et kommunalt pasningstilbud uanset boligtype, ejerforhold og udlejningsforhold.

21 19 VIII Den kommunale pasningsdækning opdelt på lokalsamfunds- og skoledistrikter I tabel 17 og 18 er angivet dækningsgraden for den kommunale pasning opdelt efter barnets alder og lokalsamfundsdistrikt henholdsvis skoledistrikt - bopælsorienteret, dvs. at der er taget udgangspunkt i barnets bopælsadresse. Blandt de 0-2 årige er dækningsgraden for kommunal pasning højest i Stavtrup-Ormslev lokalsamfund (81,5%). Tilsvarende for de 3-5 årige er dækningsgraden højest i Skødstrup-Løgten lokalsamfund (99,6%). For de 6-10 årige er dækningsgraden højest i Hjortshøj lokalsamfund (88,4%), og blandt de årige er dækningsgraden højest i Christiansbjerg lokalsamfund (21,8%) - jfr. tabel 17. Efter skoledistrikt er dækningsgraden tilsvarende højest i Højvangskolens distrikt (80,9%) for de 0-2 årige, Lisbjergskolens distrikt (100,0%) for de 3-5 årige, Kragelund Skoles distrikt (89,9%) for de 6-10 årige og Vorrevangskolens distrikt (32,1%) for de årige - jfr. tabel 18. Tabel 17. Dækningsgraden for kommunal pasning den 1. januar 2003 opdelt efter barnets alder og lokalsamfundsdistrikt (bopælsorienteret). 0-2 årige 3-5 årige 6-10 årige årige 0-14 årige Heraf Heraf Heraf Heraf Heraf med en Pas- med en Pas- med en Pas- med en Pas- med en Pas- Lokalsamfund pasnings- nings- pasnings- nings- pasnings- nings- pasnings- nings- pasnings- nings- I alt plads grad I alt plads grad I alt plads grad I alt plads grad I alt plads grad 1. City , , , , ,0 2. Frederiksbjerg , , , , ,6 3. Vesterbro , , , , ,3 4. Trøjborg , , , , ,9 5. Havnen Holme-Højbjerg-Skåde , , , , ,8 12.Viby , , , , ,2 13.Hasle , , , , ,2 14.Christiansbjerg , , , , ,0 15.Vejlby-Risskov , , , , ,8 16.Åby , , , , ,2 21.Tranbjerg , , , , ,8 22.Hasselager-Kolt , , , , ,9 23.Stavtrup-Ormslev , , , , ,6 24.Brabrand-Gjellerup , , , , ,9 25.Tilst-Brabrand-Nord , , , , ,7 26.Skejby-Lisbjerg , , , , ,3 27.Lystrup-Elsted-Elev , , , , ,6 28.Skæring-Egå , , , , ,9 31.Beder-Malling , , , , ,7 32.Mårslet , , , , ,8 33.Solbjerg , , , , ,5 34.Harlev-Framlev , , , , ,0 35.Sabro-Borum , , , , ,0 36.Trige-Spørring , , , , ,7 37.Hårup-Mejlby , , , , ,9 38.Hjortshøj , , , , ,0 39.Skødstrup-Løgten , , , , ,2 I alt , , , , ,8

22 20 Tabel 18. Dækningsgraden for kommunal pasning den 1. januar 2003 opdelt efter alder og skoledistrikt (bopælsorienteret). 0-2 årige 3-5 årige 6-10 årige årige 0-14 årige Heraf Heraf Heraf Heraf Heraf med en med en med en med en med en pas- Pas- pas- Pas- pas- Pas- pas- Pas- pas- Pas- Skoledistrikter nings- nings- nings- nings- nings- nings- nings- nings- nings- nings- I alt plads grad I alt plads grad I alt plads grad I alt plads grad I alt plads grad Bakkegård , , , , ,4 Beder , , , , ,6 Elev , , , ,9 Ellekær , , , , ,7 Elsted , , , , ,2 Engdal , , , , ,7 Fjordsgade , , , , ,4 Frydenlund , , , , ,8 Gammelgård , , , , ,8 Gjellerup , , , , ,4 Grønløkke , , , , ,0 Hasle , , , , ,8 Hasselager , , , , ,9 Holme , , , , ,9 Højvang , , , , ,7 Hårup , , , , ,4 Jellebakke , , , , ,7 Katrinebjerg , , , , ,7 Kolt , , , , ,7 Kragelund , , , , ,9 Lisbjerg , , , ,0 Lystrup , , , , ,4 Læssøesgade , , , , ,8 Malling , , , , ,8 Møllevang , , , , ,9 Mårslet , , , , ,8 Nordgård , , , , ,5 Næshøj , , , , ,2 Risskov , , , , ,1 Rosenvang , , , , ,8 Rundhøj , , , , ,7 Sabro-Korsvej , , , , ,1 Samsøgade , , , , ,3 Skjoldhøj , , , , ,2 Skovvang , , , , ,6 Skæring , , , , ,4 Skødstrup , , , , ,9 Skåde , , , , ,5 Solbjerg , , , , ,1 Strand , , , , ,0 Sølyst , , , , ,3 Søndervang , , , , ,8 Tilst , , , , ,9 Tovshøj , , , , ,4 Tranbjerg , , , , ,7 Vejlby , , , , ,1 Vestergård , , , , ,0 Viby , , , , ,5 Virup , , , , ,6 Vorrevang , , , , ,6 Åby , , , , ,5 Uoplyst , , ,0 I alt , , , , ,8

23 21 I tabellerne 19 og 20 er angivet hvor stor en andel af børnene, der bliver passet i eget lokalsamfund henholdsvis skoledistrikt, dvs. at barnet bliver passet i det distrikt, hvor barnet bor. Tabel 19. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 der bliver kommunalt passet og heraf bliver passet i eget lokalsamfund. Antal børn under 15 år Antal børn under 15 år Pasningsprocent i Lokalsamfund i alt der passes i eget distrikt eget distrikt 1 City ,1 2 Frederiksbjerg ,3 3 Vesterbro ,0 4 Trøjborg ,4 5 Havnen Holme-Højbjerg-Skåde ,3 12 Viby ,4 13 Hasle ,9 14 Christiansbjerg ,2 15 Vejlby-Risskov ,8 16 Åby ,7 21 Tranbjerg ,2 22 Hasselager-Kolt ,6 23 Stavtrup-Ormslev ,7 24 Brabrand-Årslev ,3 25 Tilst-Brabrand Nord ,6 26 Skejby-Lisbjerg ,1 27 Lystrup-Elsted-Elev ,8 28 Skæring-Egå ,1 31 Beder-Malling ,5 32 Mårslet ,0 33 Solbjerg ,2 34 Harlev-Framlev ,7 35 Sabro-Borum ,7 36 Trige-Spørring ,6 37 Hårup-Mejlby ,8 38 Hjortshøj ,2 39 Løgten-Skødstrup ,8 I alt ,8 Midtbyen ,4 Knap 75% af alle børn, der bliver kommunalt passet, bliver passet i eget lokalsamfund. Hvis Midtbyen betragtes som et lokalsamfund, stiger andelen af alle børn, der bliver passet i eget lokalsamfund, til knap 77%. Den højeste pasningsprocent i eget distrikt (lokalsamfund) finder sted i Holme-Højbjerg- Skåde lokalsamfund med en andel på 89,3% - jfr. tabel 19. Efter skoledistriktsinddelingen bliver knap 66% af alle børn, der bliver passet i kommunalt regi, passet i eget distrikt. Den højeste pasningsprocent i eget distrikt (skoledistrikt) finder sted i Beder skoledistrikt med en andel på 88,0%.

24 22 Tabel 20. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar 2003 der bliver kommunalt passet og heraf bliver passet i eget skoledistrikt. Antal børn under 15 år Antal børn under 15 år Pasningsprocent i Skoledistrikter i alt der passes i eget distrikt eget distrikt Bakkegård ,8 Beder ,0 Elev ,4 Ellekær ,7 Elsted ,3 Engdal ,2 Fjordsgade ,4 Frydenlund ,0 Gammelgård ,9 Gjellerup ,8 Grønløkke ,1 Hasle ,8 Hasselager ,7 Holme ,8 Højvang ,1 Hårup ,9 Jellebakke ,8 Katrinebjerg ,1 Kolt ,1 Kragelund ,4 Lisbjerg ,9 Lystrup ,3 Læssøesgade ,9 Malling ,2 Møllevang ,7 Mårslet ,6 Nordgård ,3 Næshøj ,7 Risskov ,3 Rosenvang ,1 Rundhøj ,3 Sabro-Korsvej ,2 Samsøgade ,4 Skjoldhøj ,3 Skovvang ,2 Skæring ,5 Skødstrup ,4 Skåde ,1 Solbjerg ,2 Strand ,1 Sølyst ,5 Søndervang ,8 Tilst ,7 Tovshøj ,7 Tranbjerg ,8 Vejlby ,2 Vestergård ,9 Viby ,7 Virup ,5 Vorrevang ,2 Åby ,0 Uoplyst I alt ,9

25 23 IX. Alder, pasning og skoleklassetrin. I tabel 21 er angivet fordelingen på alder og skoleklassetrin for de børn i Århus Kommune, der bliver passet i en kommunal pasningsordning pr. 1. januar Tabel 21. Antal 0-14 årige børn i Århus Kommune den 1. januar der bliver kommunalt passet - fordelt efter alder og skoleklassetrin. alder klassetrin 0-4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år år I alt Ikke i skole bhv. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. + samt uoplyste I alt Anm. I bilagstabellerne 6-8 er angivet fordelingen mellem alder og skoleklassetrin for henholdsvis børn og unge i fritidsklub, fritidshjem med aftenåbning og ungdomsklub. Af tabellen ses, at årige børn ikke går i skole. Disse børn bliver hovedsagelig passet i børnehave og integrerede institutioner (682 børn). Omvendt går 23 5 årige børn i skole og kræver derfor ikke pasning hele dagen i en daginstitution. Disse forhold betyder, at når man taler om dækningsgraden for børnehavealderen (3-5 år) f.eks. i forbindelse med de årlige pladsbehovsanalyser, kommer man op på en dækningsgrad på godt 100%. Tidligere i rapporten er angivet, at årige børn ud af en samlet gruppe 3-5 årige børn på bliver kommunalt passet, svarende til en dækningsgrad på 96,3%. Korrigeres for ovennævnte forhold mht. skolestart bliver den beregningsmæssige dækningsgrad for børn i børnehavealderen i forbindelse med de årlige pladsbehovsanalyser (( ) / )* 100% = 102,5 %.

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Pendlingen,

Pendlingen, Pendlingen, 1997-2006 Århus Kommune, juni 2007 Pendlingen til og fra Århus Kommune, 1997 til 2006 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret Indhold Indhold... 3 Resumé... 4

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

Boligprognosen for årene

Boligprognosen for årene Boligprognosen for årene 2014-2021 Side 1 af 8 1. Principper Boligprognosen for årene 2014-2021 er en prognose 1 for fordelingen af boligbyggeriet de kommende 8 år på lokalsamfund/ skoledistrikter, men

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

Opsparing/gæld. *Positive tal er gæld. i 1.000 kr.

Opsparing/gæld. *Positive tal er gæld. i 1.000 kr. ! "##$ Opsparing/gæld i 1.000 kr. primo 2010 Sektor 3.31 i alt 12.617 Lokalcentre mm 10.244 Region Syd -8.999 Lokalcentrene Vest 509 Lokalcentrene Syd -9.845 Frederiksbjerg Lokalcentre -2.484 Holme og

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar budget Børn og Unge

Oversigt over indkomne høringssvar budget Børn og Unge Oversigt over indkomne høringssvar budget 2016-2019 Børn og Unge Side 1 af 6 Høringsnummer Høringspart 1 Lisbjergskolen MED 2 Skejby-Vorrevang DTB MED 3 Børnehaven Stenhøjgaard 4 Sissel-Jo Gazman 5 Skødstrup

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave.

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave. Klik for at få en printervenlig udgave. Udskriv Arbejdsløshed Arbejdsmarked Befolkning Boliger Bolig Byggeri Energi og miljø Erhverv Finansielle forhold Indkomst Kultur og fritid Priser Retsvæsen Sociale

Læs mere

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev

Læs mere

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave.

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave. Klik for at få en printervenlig udgave. Udskriv Arbejdsløshed Arbejdsmarked Befolkning Boliger Bolig Byggeri Energi og miljø Erhverv Finansielle forhold Indkomst Kultur og fritid Priser Retsvæsen Sociale

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune

Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune I udgangspunktet er der ikke lukkedage på dagtilbudsniveau, idet det på almindelige hverdage altid vil være muligt at få passet sit barn, og som hovedregel indenfor

Læs mere

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave.

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave. Klik for at få en printervenlig udgave. Udskriv Arbejdsløshed Arbejdsmarked Befolkning Boliger Bolig Byggeri Energi og miljø Erhverv Finansielle forhold Indkomst Kultur og fritid Priser Retsvæsen Sociale

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den xx. xxxxxxxx 2014 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010 Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Statistikrapport 11. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1 Figur- og tabelliste... 2 2 Indledning... 3 3 Henvisning af elever i Århus

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB INDHOLD (I) Afsnit 01 Introduktion Side 04 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning Side 08 Afsnit 04

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 73. oktober 2010 Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer der indgår

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/6 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2015, og de træder i kraft d. 23.oktober 2015. Indhold

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave.

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave. Klik for at få en printervenlig udgave. Udskriv Arbejdsløshed Arbejdsmarked Befolkning Boliger Bolig Byggeri Energi og miljø Erhverv Finansielle forhold Indkomst Kultur og fritid Priser Retsvæsen Sociale

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 20. august 2002 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: psf

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 20. august 2002 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: psf ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 20. august 2002 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3923 Jour. nr.: Ref.: psf Tilskud til pasning af egne børn 1. Resume Lov nr. 129

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der

Læs mere

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave.

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave. Klik for at få en printervenlig udgave. Udskriv Arbejdsløshed Arbejdsmarked Befolkning Boliger Bolig Byggeri Energi og miljø Erhverv Finansielle forhold Indkomst Kultur og fritid Priser Retsvæsen Sociale

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Grøn prioriteringsplan April

Grøn prioriteringsplan April Grøn prioriteringsplan 2 0 0 4 April 2 INDHOLD Forord... s. 5 1. Mål som ramme for prioritering af projekter... s. 7 2. Prioriterede projekter... s. 8 Oversigt over prioriterede projekter i 2004... s.

Læs mere

Notat. Emne Oversigt over lukkedage i dagtilbud 2013 Til Kopi til. Aarhus Kommune. Den 2. september 2013

Notat. Emne Oversigt over lukkedage i dagtilbud 2013 Til Kopi til. Aarhus Kommune. Den 2. september 2013 Notat Emne Oversigt over lukkedage i dagtilbud 2013 Til Kopi til Den 2. september 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune Aarhus Kommune har en struktur på dagtilbudsområdet

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Uge Dagtilbud Enhedens kaldenavn Adresse Distrikt

Uge Dagtilbud Enhedens kaldenavn Adresse Distrikt Uge Dagtilbud Enhedens kaldenavn Adresse Distrikt skærme i alt 46 Stavtrup dagtilbud Børnehøjen Højvangsvej 1A Viby 46 Stavtrup dagtilbud D.I.I. Vestermarken Vestermarken 2 Viby J 2 46 Stavtrup dagtilbud

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 6 Folke- og førtidspensionister, 2-6 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939

Læs mere

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr. 13.06.05.S29/JTK/05/00294 Ref.: Tlf.nr. KL/jn 8940 4498 Grundsalget i 2004. Salgspriser

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-undervisning 30 06 Skole-SFO 46 07 Fritids- og klubtilbud 61 08 Specialpædagogiske

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING 17. oktober 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING En analyse fra Familie- og forbrugerministeriet viser, at der var indskrevet færre børn i 2005, end der skulle have

Læs mere