BIBLIO ANMARKS TEKER LÆR MERE OM IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT"

Transkript

1 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY 2009 Hvor skal vi hen med biblioteket?

2 INDHOLD Danskerne bruger i stigende grad det moderne biblioteks mange e-tilbud. Det viser den spritny Gallup undersøgelse lavet af DB, BF og HK og det viser Statistikken for 2008, som lige er kommet fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Kommunalvalget har præget sommerens mediedebat og kommer også til at gøre det her i spalterne resten af året. Bibliotekerne er en del af hverdagen og fantastisk vigtige, hedder det bl.a. denne gang, hvor vi bringer interviews med de forskellige kulturordførere fra Folketinget om partiernes syn på bibliotekerne lige nu op til valget. Mentorskaber nyder voksende bevågenhed som en effektiv vej til resultatrig coaching og det breder sig læs hvad man kan få ud af at være henholdsvis mentor og mentee. Forsidefoto: Danskerne skal blive (endnu) bedre til IT. Alt for mange er IT-svage. Kampagnen er skudt i gang med bibliotekerne som aktiv medspiller. Foto: IT og Telestyrelsens kampagnemateriale. 3 Bibliotekerne satser rigtigt 4 Nyt biblioteksunivers til børn Mens venter på nyt navn 5 Statistikken og virkeligheden Bibliotekerne stadig landets bedst besøgte kulturinstitution TEMA: kommunalvalg Partipolitiske markeringer Hellen Niegaard 7 Bibliotekerne: En del af hverdagen og fantastisk vigtige Syv kulturpolitiske ordførere giver deres bud på bibliotekspolitikken op til kommunalvalget 11 Biblioteksudvikling i næste valgperiode! Læs buddene fra syv partiers kulturpolitiske ordførere 13 Valg i Vanløse 13 Garagen et anderledes bibliotek i Malmø 19 Hvorfor mentorskab? Martin Lundsgaard-Leth 20 Nyt mentornetværk med fokus på ledelse Interview med Henriette C. Jensen og Lone Hedelund 22 REBUS - ny fælles faglighed Jytte Bræmer 23 Med Rebus har Fredericia fat i den lange ende Kommentar fra Vag Ytte Larsen 24 NEXT LIBRARY 2009 Rapport fra den alternative Århus-konference om bibliotekets fremtid Lisbeth Overgaard Nielsen 27 Skal biblioteket have computerspil? Frederik Nielsen og Troels Lundin 28 Indholdskanalen - nyt til storskærme Dorthe Brandt Larsen 29 Biblioteket som bindeled - nyt netværk for +50 Karen Ørskov, Anne Kathrine Skibelund og Pernille Carneiro 14 Fra dem og os til vi - om jobbytteordningen Dorthe Stieper og Anita Bonderup 15 Lær mere om IT! Nationalt læringsprojekt skudt i gang 30 Arrangementer Nye tilbud efter biblioteksmassakre! Penge på vej fra kulturministeren til områder, der er ramt af filialnedlæggelser 16 Piazza Ishøj! Hans Peter Rasmussen Publikationsdata se bagsiden

3 LEDER BIBLIOTEKERNE SATSER RIGTIGT Ny Gallup Undersøgelse Vagn Ytte Larsen, formand, Danmarks Biblioteksforening Diskussionen om bøger eller alle de andre materialer, har det med hele tiden at dukke op i biblioteksdebatten. Desværre er der nogen, der har en tendens til at fordreje debatten ved at gøre det til et enten eller. Jeg vil bare stilfærdigt igen gøre opmærksom på, at det er et både og. Det har vi lige fået bekræftet endnu engang, da en ny undersøgelse viser, at hver tredje biblioteksbruger kommer på biblioteket for at låne spil, lydbøger og musik. Hvis der kommer flere digitale medier på bibliotekerne, vil hver femte bruger benytte biblioteket mere. Undersøgelsen, som er lavet af Gallup for Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet og HK Kommunals Biblioteksudvalg, viser, at hver tredje bruger går på biblioteket for at låne fra bibliotekernes tilbud af digitale medier. De unge mellem 15 og 29 år er de flittigste lånere, men undersøgelsen viser samtidig, at brugere i alle aldre har taget muligheden for at låne digitale medier til sig. Undersøgelsen viser også, ligesom Statistik 2008, at biblioteksbrugernes interesse for at låne digitale medier er stigende. Således siger hver femte bruger til Gallup, at de ville bruge biblioteket mere, hvis udbuddet af digitale medier blev større. Nu skal det så ikke få os til at falde i den anden grøft og kun satse på de digitale medier. Bogen har nemlig stadig en central placering hos biblioteksbrugerne. Undersøgelsen, der er gennemført i juni 2009, viser nemlig, at 8 ud af 10 biblioteksbrugere låner bøger, når de går på biblioteket. Det er vigtigt, at vi arbejder med at finde ud af, hvad brugerne efterspørger og specielt hvordan den fremtidige efterspørgsel udvikler sig. Det gælder både for os politikere, når vi skal budgettere, og for fagfolkene ude på bibliotekerne, når de skal købe ind. Derfor var det vigtigt for os at få lavet denne gallupundersøgelse, hvor vi også forsøger at afdække en masse andre ting. Men det vender vi tilbage til, for i skrivende stund er blækket knapt tørt. Og derfor følg med i debatten henover sommeren, både i medlemsmails og i pressen! Deltag gerne selv. I udgangspunktet synes jeg bare, det er dejligt at få bekræftet, at borgerne sætter pris på bibliotekernes indsats for at have et opdateret og moderne tilbud til borgerne, og et sådan tilbud er altså både de digitale medier, de mange kulturelle tilbud og selvfølgelig bøgerne. Det betyder, at bibliotekerne gør det rigtige, når de både har bøger og digitale medier til udlån. Selvom bøgerne er populære, så vil brugerne gerne kombinere dem med de digitale medier. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Formand: Vagn Ytte Larsen (A), udvalgsfmd., Odsherred 1. næstformand: Hanne Pigonska (V), udvalgsmedl., Odsherred 2. næstformand: Kirsten Boelt, publikumschef, Aalborg Michael Frederiksen (A), udvalgsfmd., Faxe Jørn Rye Rasmussen (F), udvalgsfmd., Silkeborg Peter Sejersen (A), udvalgsfmd., Nyborg Lisbet Rosendahl (V), udvalgsfmd, Varde Erna Reutzer, administrationschef, Slagelse Bibliotek Lene Byrialsen, bibliotekschef, Odense Carl Gustav Johannsen, Associate Professor, Danmarks Biblioteksskole

4 NYT BIBLIOTEKSUNIVERS TIL BØRN Hænger børnene altid foran pc en og er det blevet sværere at trække dem med hen på biblioteket? Så er der gode nyheder i sigte. Sammen med DR og multikunstneren Anders Morgenthaler er Aalborg Bibliotekerne og Styrelsen for Bibliotek og Medier i gang med at skabe et fantastisk biblioteksunivers på nettet for børn. Et virtuelt oplevelseswebsite, der præsenterer bøger, film, musik, spil, mobilfeatures og andre websites på lige vilkår. En af målsætningerne er at skabe liv og afveksling, og en anden at trække det nye børnesite ind i det fysiske bibliotek. Dertil arbejder man bl.a. med skiftende og spændende temaer, der det første år vil være: Agenter, Rekorder, Under Jorden, Humor, Nørd, Skræk og Den Anden Verden. Materialerne skal bl.a. komme fra DBC og deres database, så der kan lånes materiale direkte fra børnesitet. Udtrækket er knyttet til databrønden i TING-konceptet, som er et samarbejde mellem bibliotekerne i Århus, København og DBC, som lanceres i efteråret Det nye univers går i luften 4. januar, men det er tanken, at en større event efterfølgende for alvor skal lancere websitet; muligvis i forbindelse med Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 2010 i marts i Esbjerg. Sig det videre. Helt afgørende for om den nye biblioteksservice, som alle biblioteker vil kunne gå med i, er naturligvis om det vil lykkes at gøre det til en succes indholdsmæssigt. Men det er langt fra gjort med det. Universet skal virkelig brandes og markedsføres professionelt for at sikre den fornødne opmærksomhed omkring de mange muligheder. Får universet samme opmærksomhed ude i den store verden, som dets arbejdstitel pissegratis.dk fik i sektoren for nylig, hvor det vakte megen irritation og nogen vrede, så skal det nok lykkes. I skrivende stund er der ikke fundet et navn endnu, men følg udviklingen på pissegratis.dk vha. kodeordet: sitargessip. Her kan man også læse om arbejdet i projektets fagredaktioner og om meget andet. SÆT DAGSORDENEN MED DB BIBLIOTEKSBETJENT BORGERSERVICE INVITATION TIL ET MODELUDVIKLINGSSEMINAR! Torsdag den 8. oktober 2009 Biblioteket, KulturØen - Middelfart Vil du medvirke i en udvikling af de tværgående services i din kommune? Vil du have inspiration til arbejdet med biblioteks- og borgerservicesamarbejder? SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN NU! Seminaret gennemføres som led i en aktuel analyse af biblioteks- og borgerservicesamarbejder, som konsulentfirmaet Knudsen Syd udarbejder for Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Bibliotekschefforeningen og Borgerservice Danmark. Det munder ud i modeller for fremtidens service og en publikation om projektets resultater. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Program og tilmelding på fra medio august 4

5 PUBLIKATIONER STATISTIKKEN OG VIRKELIGHEDEN I 2008 steg e-lån, mens bogudlån holdt niveauet pga. fornyelser ifølge statistik Bibliotekerne er stadig landets bedst besøgte kulturinstitution! Hellen Niegaard, redaktør Så blev det sommer, og så kom biblioteksstatistikken for Brugerne bevæger sig fra de fysiske lån til e-lån. Og selv om bogudlånet er opgjort til hele 50,5 mio. og dermed holder niveauet, er en pæn del heraf reelt fornyelser. Danmarks Biblioteksforening følger løbende udviklingen i styrelsens statistikopgørelse inkl. KPI-index tal mm. Stille og roligt forbedres opgørelserne i forhold til reelt at beskrive brugernes adfærd og medieforbrug, og der fremstår et mere dækkende billede af den faktiske biblioteksbenyttelse end det tidligere har været muligt at få, selvom opgørelserne stadig kan forbedres. Dette års statistik og tal for (fysiske) bogudlån må betyde at udlån af de fysiske materialer fremover altid opgøres i to puljer: (Reelle) nyudlån og fornyelser. Hvad besøgstal angår, så indtager de offentlige biblioteker ubetinget en førsteplads blandt landets kulturinstitutioner. Alene i 2008 tegnede folkebibliotekerne sig for 34 mio. besøg og de 16 største forskningsbiblioteker for 3,5 mio. Det indebærer, at borgerne små som store i gennemsnit aflagde bibliotekerne et besøg syv gange årligt. Dertil kommer så den solidt stigende benyttelse af bibliotekernes hjemmesider mv. og downloan samt af bibliotek.dk. Af den netop udsendte biblioteksstatistik for 2008 fra Styrelsen for Bibliotek og Medier fremgår således, at denne type biblioteksbesøg sidste år beløb sig til hele 24 mio. Ikke mindst artikelbestilling over nettet og folkebibliotekernes tilbud om download af lydbøger og musikfiler er i eksplosiv vækst. I det hele taget synes de senere års tendenser i benyttelsen at fortsætte. Udlån af de traditionelle medier er vigende, mens udbudet og benyttelsen af de elektroniske medier og de stadigt flere web-tilbud er i markant fremmarch. Ifølge den nye biblioteksstatistik er udlånet af bøger (inkl. udlånsfornyelser) ganske vist steget med godt 2 mio. i 2008 i forhold til det foregående år. Men siden 2000 er antallet af bogudlån og fornyelser faldet fra 54,3 mio. til 50,5 mio. Og da antallet af fornyelser (umiddelbart genlån) er voldsomt stigende, blandt andet fordi det takket være nettet er blevet meget nemmere for brugerne at forny et lån hjemmefra, og da det især er lån af bøger, der fornyes, så er det reelle udlånstal for bøger mindre end de angivne 50,5 mio. og udlånsfaldet for dem i forhold til tidligere år desto større. Bøgerne udgør også i dag det mest efterspurgte og benyttede materiale på folkebibliotekerne, men for mange brugere er det øjensynlig ikke længere så afgørende, om bogen er trykt på papir eller foreligger på lyd, som e-bog eller digitalt. Tager vi det samlede antal udlån og fornyelser for folkebibliotekerne, altså hele viften af udlånstilbud, så var det i 2008 på 74,5 mio. Heraf udgør antallet af fornyelser 26,3 mio. eller godt og vel en tredjedel. For bare 4-5 år siden udgjorde antallet af fornyelser bare en fjerdedel. Selvom biblioteksstatistikken på det sidste er blevet mere fyldestgørende, så er der stadigvæk dele af borgernes biblioteksbenyttelse og brugsmønster, som ikke kortlægges statistisk. I en kommentar til den nye statistik nævner styrelsens direktør, Jens Thorhauge, selv to manglende områder, nemlig bibliotekernes opsøgende indsats i forhold til den tredjedel af befolkningen, som ikke bruger bibliotekerne, samt hvad der er iværksat af nye betjeningsformer og initiativer som erstatning for de mange små biblioteksfilialer, der har måttet lade livet de senere år. Tal for det og også flere af de andre tilbud og aktiviteter, som kendetegner et moderne folkebibliotek, er ikke inddraget i statistikken. Skal borgernes biblioteksbenyttelse kortlægges, så den fuldt ud dække virkeligheden, er der derfor stadigvæk brug for forbedringer af statistikken. Tilbage står dog, at hovedlinien er klar. Sådan som Jens Thorhauge konkluderer, og som den også fremgår af statistikken: "Bibliotekerne tilpasser sig danskernes digitale dagligdag, samtidig med at det traditionelle tilbud opretholdes og udvikles". Danmarks Biblioteker nr. 5 5

6 PARTIPOLITISKE BIBLIOTE MARKERINGER Hellen Niegaard, redaktør Hovedparten af de love af kulturpolitisk tilsnit, som vedtages på Christiansborg, har et komfortabelt flertal hen over midten bag sig, og i de kultur- og bibliotekspolitiske programerklæringer, udspil og meldinger, der kommer fra partierne, er der da også sjældent afgrundsdybe divergenser. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor indgående de enkelte partier præsenterer deres kultur- og bibliotekspolitik, og hvad ét parti for eksempel erklærer som sine overordnede holdninger til de offentlige kulturinstitutioner, herunder bibliotekerne, kan i forbavsende mange tilfælde faktisk ligeså godt have flere af de andre partier som afsender. Kodeordene er kvalitet og mangfoldighed, og et begreb som armslængdeprincippet nyder i hvert fald i teorien bred opbakning. Som det udtrykkes af flere partier, så skal politikerne udstikke rammerne og sørge for økonomien, men de skal ikke styre kulturlivet. Hvad og hvem, der skal modtage økonomisk støtte, må afgøres af fagfolk, ikke af politikerne, som det udtrykkes i Det Konservative Folkepartis kulturprogram. Der synes ligeledes at være bred tilslutning til det moderne, udvidede biblioteksbegreb. Til det hybride bibliotek. Til biblioteket som demokratiets dannelsescenter. Til det frie rum, hvor alle mennesker er lige, som et af målene lyder i udkastet til et omfattende inspirationskatalog til en fremtidssikring af folkebibliotekerne, som Venstres medlemmer af Folketingets Kulturudvalg arbejder med p.t., og hvis hovedtanke går på 100 flagskibsbiblioteker! Mens det ifølge De konservative, er en samfundsopgave at værne om kulturarven og de kulturbærende institutioner de er en kulturnations hukommelse og spejl så ønsker De Radikale at udvikle folkebiblioteket til et moderne kultur-, videns- og aktivitetscenter, let tilgængeligt for alle og med ansvar for digital vidensformidling. De Radikale er ligefrem så begejstrede for biblioteksidéen, at partiet konkret foreslår, at der oprettes en international fond, der som et led i demokratiudvikling og bekæmpelse af analfabetisme skal støtte opbygningen af biblioteker i den 3. verden. For god ordens skyld understreger Venstre, at bøgerne fortsat skal spille en central rolle, og partiet ønsker så absolut ikke, at bibliotekerne udvikler sig til rene computerspille-caféer. Men både Venstre og de øvrige partier finder det indlysende, at også de elektroniske medietilbud inddrages og at et moderne folkebiblioteks opgavefelt omfatter langt mere end formidling af trykt materiale. En rundvandring blandt de politiske partiers markeringer på nettet viser endvidere, at det kommunale selvstyre omgærdes af næsten næsegrus respekt. Dansk Folkeparti udtrykker dog på det punkt et ikke uvæsentligt forbehold. Borgerne skal kunne regne med en anstændig og ensartet service på et højt niveau, lige meget hvor de bor i landet, hedder det i partiets brochure op til kommunalvalget. Men løser en kommune ikke en opgave tilfredsstillende, så må den fratages kommunen. Eller det kan blive nødvendigt at ændre opgavefordelingen mellem stat og kommunerne. Skønt næppe mange af partierne tror noget sådant kan blive tilfældet på biblioteksområdet, så er specielt Socialdemokraterne og SF stærkt bekymrede over de sidste års mange bibliotekslukninger, indskrænkninger af bogbusdriften og reduceringer af åbningstiderne og mediebevillingerne, og mens det første parti slår til lyd for nemmere tilgængelighed og også udvidede åbningstider, så opfordrer det sidste kulturministeren til at igangsætte en redningsplan for at komme den pågående misere til livs. Der er dog også forskelle. Både når det gælder konkrete spørgsmål, og det overordnede ideologiske afsæt. De Radikale vil bruge kulturpolitikken til at skabe mentale broer i Danmark og ud i verden, mens DF vil styrke danskheden i alle landets offentlige institutioner. Enhedslisten vil ifølge partiets kulturudvalg have en kulturpolitik, som modvirker den omsiggribende materialisme og individualisering og stigende fordummelse og overfladiskhed i samfundet, og som fremmer udviklingen hen mod et samfund, hvor det ikke bare handler om at bevare, men om at øge de individuelle og kollektive demokratiske rettigheder. I SF synes man, at store dele af kulturlivet er alt for afhængigt af markedet og den kommercielle kulturindustri. Derfor vil SF skabe bedre muligheder for at distribuere kultur uden om det kommercielle marked, styrke de offentligt finansierede kulturinstitutioner som f.eks. bibliotekerne, og skærpe deres publicservice-forpligtelser. På den modsatte fløj plæderes der til gengæld for et større privat engagement på kulturområdet, for nye driftsmuligheder og blandingsformer mellem privat og offentlig finansiering. Kultur er hele tiden i bevægelse. Derfor må kulturpolitikken aldrig blive statisk, hedder det i De konservatives program, og selvom ikke alle partier efterlever dette lige overbevisende i praksis, så er det sikkert noget alle vil skrive under på. Og forhåbentlig også på, at der, sådan som det anføres i ovennævnte inspirationskatalog fra Venstre, ligger et kæmpemæssigt potentiale i folkebibliotekerne. Se mere information på partiernes hjemmesider. 6

7 BIBLIOTEKERNE: EN DEL AF HVERDAGEN OG FANTASTISK VIGTIGE Det fastslog formanden for Folketingets Kulturudvalg, Karin Nødgaard, med fynd og klem, da hun og seks andre kulturordførere blev interviewet af Danmarks Biblioteker og Bibliotekspressen før sommerferien som optakt til kommunalvalget i november, og som hun understregede: Derfor er det også vigtigt, at der kommer folk på de politiske kulturposter, som kender til området, så der kan arbejdes for gode vilkår! Faktisk er alle syv partier enige i denne overordnede holdning. Noget andet er, at de har forskellige ønsker til de områder, de mener kommunerne bør satse særligt på de kommende fire år DB-Redaktion: Hellen Niegaard Skal vi have en ny bibliotekslov? Troels Christensen: Det ligger ikke lige for med en ændring nu. Det bliver i hvert fald ikke i den førstkommende Folketingssamling, og i Venstre er vi godt nok tilfredse med den lov, vi har. Johs Poulsen: Jeg kan ikke se, hvad vi kan vinde ved det, som vi ikke allerede har mulighed for inden for den nuværende lovgivning. Det kunne også give visse reaktionære kræfter bl.a. dele af bogbranchen og andre der holder fast i fortiden mulighed for at opprioritere bogen og nedprioritere nye medier og internet, og det ville være katastrofalt for sektoren. Mogens Jensen: Socialdemokraterne har foreslået, at vi får en ny national biblioteksstrategi, hvor biblioteket ses i sammenhæng med alt der skal til for at placere Danmark i verdensklasse i dagens videnssamfund. Hvis det udvalg, kulturministeren har nedsat om Folkebibliotekerne rolle i videnssamfundet siger, at det er nødvendigt med en lovændring, så er jeg helt indstillet på det. Loven skal være moderne og tidssvarende, og er den ikke det, så skal vi have den rettet op. - Udvalgets forslag skal være udgiftsneutrale... Men det er gode folk, der er sat ind i det med forstand på biblioteksvæsenet og udviklingen inden for området, så jeg håber da, at de kommer med et brugbart scenarium, for hvordan udviklingen i biblioteksvæsenet skal være i Danmark fremover og en slags prioriteret behovsliste for, hvad der skal ske på området. Jeg store forventninger til det oplæg, de kommer med og måske kan det danne baggrund for en lovrevision, selv om det ikke er deres opgave at lave en lovrevision. Pernille Frahm: Umiddelbart vil jeg fraråde enhver stor lovændring, så længe vi har den nuværende regering. Det vil uden tvivl føre til ringere vilkår. Måske kommer der i starten af 2010 nogle anbefalinger fra det kulturministerielle udvalg, som peger i den rigtige retning, men jeg kan være bange for, at udvalget i virkeligheden er en syltekrukke, for nye initiativer må på forhånd jo ikke koste noget! Per Clausen: En ny lov kunne være et vigtigt led i at sikre en tidssvarende kvalitet i bibliotekernes tilbud til borgerne. Karin Nødgaard: Muligvis munder udvalgsarbejdet i sidste ende ud i kravet om en ny lov, men vi skal ikke have lovændringer, før vi har et godt grundlag at tage stilling på og før vi er sikre på, at det fører til noget bedre. Tingene skal kunne hænge sammen! Det er spændende med debatten om bibliotekernes udvikling. Som formand for Kulturudvalget er det i øvrigt mit indtryk, at alle kulturordførerne er interesserede i området og har en positiv holdning til bibliotekerne. Der er en bred politisk accept af, at de skal være velfungerende. Henriette Kjær: Jeg ved godt, at der ifølge udvalgets kommissorium ikke direkte skal tages stilling til, om loven skal skrives om eller om der skal laves en ny vejledning, men det vil måske komme naturligt i kølvandet på dets anbefalinger. Vi må se, hvad udvalget mener, der er behov for og anbefaler. Hvad mener I om de mange filiallukninger og den stramme økonomi med budgetreduktioner? PC: Det er helt uacceptabelt, men en naturlig konsekvens af de meget stramme økonomiske rammer, staten giver kommunerne. De reducerede budgetter er uacceptable. Enhedslisten vil foretrække, at kommunerne får bedre økonomiske muligheder, men kan også støtte, at der bliver fastlagt minimumsstandarder for kommunernes biblioteksdækning. Danmarks Biblioteker nr. 5 7

8 Mogens Jensen, Socialdemokraternes kulturpolitiske ordfører. Hans biblioteksengagement startede tidligt. Som 14-årig stod han i spidsen for 100 børn, som indsamlede underskrifter i Nykøbing Mors i en vellykket aktion for et større børnebibliotek. Seneste udspil var kravet om en national biblioteksstrategi. Henriette Kjær, kulturpolitisk ordfører for Det Konservative Folkeparti og bl.a. tidligere socialminister, studerede på Biblioteksskolen, da hun blev valgt ind i Folketinget i Den bibliotekariske baggrund er en fantastisk god ballast i det politiske arbejde, mener hun, som i øvrigt siger, at bibliotekarer skal være meget mere bevidste om deres og bibliotekernes muligheder. KN: Vi blevet mere mobile og kører også gerne til biblioteket og dets arrangementer, selv om det er km væk, ligesom vi gør det på teaterområdet. Selvfølgelig er nogen borgere ikke så mobile og de skal have andre tilbud gennem nytænkning. Personligt vil jeg pege på bogbusser som en god løsning, jeg selv bruger. Den giver en bedre service, den bliver hele tiden opdateret, det gør den lille bogfilial ikke, den har ikke samme tilbud. Kommunalreformens større enheder giver bedre muligheder selv om nogle kommuner synes hårdt ramt på pengepungen. Det positive er de mange nye tiltag på området; med de større biblioteker har man andre tilbud, end før i de små kommuner. Men kommunerne må nogle steder prioritere mellem ældrepleje og biblioteker. Det forstår vi godt i DF, for det går jo ikke, at vores ældre ikke kan komme i bad osv. Jeg håber dog ikke, at der kommer flere besparelser. For biblioteket og dets tilbud er vigtige for alle. Og behovene ændrer sig på grund af it-udviklingen og de nye muligheder, som brugerne er glade for. Skal vi klare os i videnssamfundets globaliserede verden, er det vigtigt at få fat i alle borgere. Også set i forhold til ytringsfrihed og demokrati og bibliotekets rolle der. HK: Borgerne skal have mest muligt ud af deres skattekroner, og gøres det fornuftigt, så folk stadigvæk kan få de oplysninger og de materialer, de gerne vil have, så ser jeg ikke noget problem i det. Men som lokalpolitiker bør man naturligvis følge med i, hvordan lokalbefolkningen reagerer på sådanne nedskæringer. Bibliotekerne er med til at understøtte vores demokrati. De bidrager til, at vi får en dannet og oplyst befolkning. Uden at tænke over det, går man med sine børn ned på biblioteket og låner børnebøger og så starter man en tradition med at læse bøger i hjemmet. JP: Man skal være klar over, at tallene dækker over både budgetudvidelser, som det f.eks. er sket i min egen kommune Herning, uændrede realbudgetter, og større eller mindre budgetreduktioner. Men det ser ud som om, at bibliotekssektoren har fået reduceret budgetterne ud over de gevinster, der kunne hentes via stordriftsfordele og strukturtilpasninger i forbindelse med kommunalreformen. Det er uheldigt, fordi det svækker bibliotekernes muligheder for at løse deres opgaver og være synlige aktører i lokalsamfundet. Jeg mener i øvrigt ikke, at det hele står så sløjt til, som Danmarks Biblioteksforening af og til beskriver det. Der er masser af biblioteker, der er i gang med at omlægge og omprioritere fra fortid til fremtid. Når den proces er nået lidt længere har bibliotekerne forhåbentlig igen bedre balance mellem mål og midler. PF: Jeg tror desværre, at besparelserne fører til et smallere tilbud. Til at man afholder sig fra det mere spændende og satser på det sikre i sine tilbud? Man ikke sige noget generelt om, hvor langt der må være til biblioteket. Det er også et transport-spørgsmål. Men bogbus eller små filialer er vigtige. Det dur ikke, at man bare spreder malingen ud i et tyndere og tyndere lag for at komme hele vejen rundt. Principielt bør der ingen grænser være for, hvad bibliotekerne skal kaste Karin Nødgaard, Dansk Folkepartis kulturordfører og formand for Folketingets Kulturudvalg, er varm fortaler for biblioteket og har altid selv været en ivrig biblioteksbruger. Når hun i dag, på grund af travlhed, ikke inden om biblioteket eller bogbussen, så sørger hendes børn eller mor for at tage noget med hjem til hende. 8

9 Troels Christensen, Venstres kulturordfører er også medlem af Kulturudvalget i Slagelse Kommune. Tidligere borgmester i Hashøj Kommune, nu Slagelse. Han er tillige primus motor for det bibliotekspolitiske oplæg, som en gruppe i Venstre p.t. arbejder med og som anbefaler 98 super topbiblioteker. Pernille Frahm, Socialistisk Folkepartis kulturpolitiske ordfører, fremhæver biblioteket som sted for dannelse og mindes stadig med begejstring sin barndoms sommerferier i Hundested og Sønderho og stakkene af bøger og tegneserier, hjemlånt fra små biblioteker, med masser af god paratviden, og intense læseoplevelser. sig over. De er en uundværlig del af samfundet. Bibliotekerne har en vigtig opgave i at understøtte demokrati, ny viden og i at sætte fokus på parallelkulturer. Som et sted hvor alle har retten til frit at komme. Og som et sted for uventede oplevelser for alle. MJ: En række af nedlæggelserne har været fornuftige nok. Men generelt er der nedlagt for mange biblioteker. Jeg er bekymret for de små samfund, der ikke mere har et bibliotek og dermed et kulturelt samlingssted. Når bibliotekaren forsvinder, så forsvinder også en kulturformidler og det er yderligere med til at skævvride vores land. Som udgangspunkt skal bibliotekerne dog ikke være et spareprojekt. Eksempelvis bruger vi i Slagelse 60 millioner til kulturen, halvdelen af dem går til bibliotekerne. Det synes jeg er flot. Hvordan man prioriterer lokalt på kulturhuse og biblioteker, skal vi på Christiansborg ikke at kloge os på eller sætte standardregler for. Det skal boble, spire og gro og man skal finde lokale løsninger. Men vi skal fra Folketinget give nogle gode rammer for, at det kan vokse og gro. KN: Man skal i det hele taget være varsom med standarder, det bliver let minimumsløsninger. Der er for lidt mulighed for vækst i den offentlige sektor, og det har der været de senere år. Selv om vi taler nominelle tal og ser på udviklingen, så var væksten i kommunerne under regeringen Nyrup Rasmussen på 2,1 procent. Under Fogh har den været 1,6 procent og for det kommende år er den lagt til 0,9 procent, og det kan jo mærkes. Det går ud over bibliotekerne og kunsten og kulturen generelt. Der kan ikke spares mere på bibliotekerne. Nu har man nået smertegrænsen. TC: Jamen, nogle steder vil det være helt naturligt, at man sparer en procent eller to i forbindelse med at man lægger administration osv. sammen. Det får vi ikke nødvendigvis en dårligere service af. Det er mit klare, klare budskab. Jeg tror ikke på, at man lokalt accepterer dårligere service. Jeg har godt hørt noget om besparelser, men jeg har også hørt andre steder fra, at det kan have noget at gøre med, hvordan man har konteret pengene. Man skal tage det her med et gran salt. MJ: Jeg vil helst undgå standarder. Jeg tror faktisk, at kommunerne de fleste steder vil gøre mere for bibliotekerne, hvis de får lidt bedre økonomiske udviklingsmuligheder. Bibliotekerne er populære, og vi har set at nogle nedlæggelser simpelthen er blevet forhindret, fordi borgere gjorde noget, for eksempel ved lukningsforslaget i Aabyhøj. JP: NEJ TAK til standarder. De benyttes typisk til at trække niveauet ned, mens de typisk ikke løftes til lovkrav, hvorfor de ikke nødvendigvis løfter de dårligste op. Lad folkebibliotekerne forblive et kommunalt serviceområde, hvor kommunerne selv lægger niveauet med respekt for biblioteksloven. PF: Vi er i SF helst fri for standarder, men vi må se om den kommende udvalgsrapport om folkebibliotekerne i videnssamfundet kommer med præcise anvisninger på opgaver, der skal løses. Johs Poulsen, Det Radikale Venstres kulturordfører og formand for Kultur- og fritidsudvalget i Herning, hvor det nyeste biblioteksprojekt er: Biblioteket i Midtbyen. Et bud på fremtidens bibliotek med vægt på interaktivitet. Etableret i samarbejde med Herning Folkeblads mediehus og et vandkulturhus. Per Clausen, Enhedslistens kulturordfører og bl.a. tidligere formand for Dansk Magisterforening. En ivrig fortaler for folkelig deltagelse og folkeoplysning. Danmarks Biblioteker nr. 5 9

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Biblioteksforeningen Region Sjælland. Generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland 23/2 2012 Slagelse Bibliotek

Biblioteksforeningen Region Sjælland. Generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland 23/2 2012 Slagelse Bibliotek Generalforsamling i Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland 23/2 2012 Slagelse Bibliotek Tilstedeværende: Frederik Pedersen Tine Brings Brock Lars Lindskov Christel Grahndin Michael Gottfredsen Jana

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere