Beskæftigelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan Version 2017 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning 1

2 Indhold Indhold Indledning Ændringer i forhold til beskæftigelsesplanen fra Københavns Vision Ministermål Status og indsatser Overordnet status Overordnet indsats Dagpengemodtagere i job Jobparate kontanthjælpsmodtagere i job Unge i uddannelse Sygemeldte hurtigere i job Udsatte i job og uddannelse Ministermål for Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Resultater af beskæftigelsesindsatsen

3 1 Indledning Jobcenter København arbejder ud fra strategien Vision 2020: Vækst gennem job og uddannelse, der beskriver en række mål, jobcentret skal have nået i år Det overordnede mål for strategien, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog 17. november 2014, er, at København skal være den by blandt de sammenlignelige kommuner, der har flest borgere med job og uddannelse (målt på andelen). Denne vision er grundlaget for beskæftigelsespolitikken i København, og derfor tager beskæftigelsesplanen udgangspunkt i målene i visionen. Denne beskæftigelsesplan beskriver status for forskellige grupper af ledige, og hvilke indsatser, Jobcenter København gør brug af for at få de forskellige grupper i job og uddannelse. Fordi visionens perspektiv er 2020, gælder denne beskæftigelsesplan for perioden 2016 til Planen bliver hvert år opdateret med status på nye indsatser og på, hvordan København klarer sig i forhold til målene. Dette er 2017-versionen. Formålet med beskæftigelsesplanen er at: Beskrive, hvad Jobcenter København konkret gør for at leve op til målene i kommunens Vision 2020 Give et overblik over status og indsatser på området Beskrive, hvordan det flugter med ministermålene for 2017 Vise Jobcenter Københavns resultater af beskæftigelsesindsatsen i Ændringer i forhold til beskæftigelsesplanen fra 2016 Al data i afsnit 4 er opdateret med nyeste tal Afsnit 4.2 om dagpengemodtagere er opdateret på baggrund af: Akademikeraftalen fra marts 2016 BIU-indstilling om indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, oktober 2016 Afsnit 4.3 jobparate kontanthjælpsmodtagere er opdateret på baggrund af: BIU-indstilling om indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, oktober 2016 Ordlyden i afsnit 4.5 om sygedagpengemodtagere er tilpasset Afsnit 3 og 5 om ministermålene er tilpasset målene for 2017, som udmeldt af Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen Afsnit 6 om resultater af beskæftigelsesindsatsen er opdateret med tal for Københavns Vision 2020 I Vision 2020: Vækst gennem job og uddannelse formulerer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune sine mål for beskæftigelsesindsatsen. Visionens 3

4 overordnede mål er, at København skal være den by blandt de sammenlignelige kommuner, der har flest borgere med job og uddannelse. Under denne overskrift er der fem konkrete mål for beskæftigelsesindsatsen. Målene dækker fem forskellige grupper af ledige. De beskriver, hvordan København skal klare sig sammenlignet med andre kommuner i klyngen. Dagpengemodtagere i job Jobparate kontanthjælpsmodtagere i job Unge i uddannelse Sygemeldte hurtigere i job København skal på top 10 blandt sammenlignelige kommuner København skal bevare sin førerposition blandt sammenlignelige kommuner København skal bevare sin førerposition blandt sammenlignelige kommuner København skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner Udsatte i job og uddannelse København skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner Københavns beskæftigelsesplan for beskriver i afsnit 4 status og indsatser for hvert af de fem mål. 3 Ministermål 2017 Københavns beskæftigelsesplan tager udgangspunkt i kommunens egne Vision mål, men beskriver også, hvordan Jobcenter Københavns indsats understøtter ministermålene. Ministermålene for 2017 er: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Indholdet i ministermålene ligner målene fra 2016, med undtagelse af det sidste mål, som er nyt. Afsnit 5 beskriver, hvordan Jobcenter Københavns indsats understøtter ministermålene for Status og indsatser Alle tal i afsnittet stammer fra Resultatrapporten for 2. kvartal 2016 eller fra Jobindsats. 4.1 Overordnet status Det overordnede mål i Vision 2020 er, at København skal være den by blandt sammenlignelige kommuner, der har flest borgere med job og uddannelse. Per 2. kvartal 2016 er status, at 12,8 pct. af 4

5 befolkningen er ydelsesmodtagere og at Københavns Kommune er kommet nærmere 2020-målet siden samme kvartal sidste år. 4.2 Overordnet indsats Den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen er fastlagt i Aftale om budget 2017 Københavns Kommune En by for alle. I budgettet for 2017 videreføres den omlægning af beskæftigelsesindsatsen fra indsats- til servicemidler, som blev vedtaget med budget Omlægningen indebærer, at der frem imod 2019 skal ske en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, så der fremadrettet er øget fokus på formidling af ordinære job og aktivering i virksomheder. Tilsvarende er der mindre fokus på øvrig vejledning og opkvalificering. Omlægningen skal gøre Jobcenter København bedre til at levere service til både ledige og virksomheder ved at understøtte flere og varige match mellem de ledige og virksomhederne. Det skal ske ved, at jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter skal arbejde endnu tættere sammen. Hvordan denne omlægning af indsatsen forventes at blive udmøntet i forhold til de enkelte visionsmål, beskrives i næste afsnit. 4.3 Dagpengemodtagere i job Mål Status København skal være blandt de 10 bedste kommuner til at få dagpengemodtagere i job blandt sammenlignelige kommuner. København er nummer 30 ud af 30 i klyngen (2. kvartal 2016). Sidste år var København nummer 29. København er dog marginalt tættere på målet end året før, fordi afstanden til top ti er mindsket en smule. 5

6 Status Der er i København ledige dagpengemodtagere (helårspersoner). Jobcenter København er særligt opmærksom på to grupper: Akademikere og ufaglærte. Akademikerne udgør 42 procent af alle ledige dagpengemodtagere heraf udgør dimittenderne 40 procent. Der er et stort inflow af ledige akademikere. Dagpengemodtagere fra a-kasser, der typisk har ufaglærte medlemmer (3F, Kristelig A-kasse og Det faglige Hus), udgør 17 procent af dagpengemodtagerne i København. Mere end hver tredje i gruppen har ikke-vestlig baggrund (under hver femte for alle dagpengemodtagere). Desuden er mere end hver femte over 50 år (15 procent af alle dagpengemodtagerne). Indsatser Med udgangspunkt i samtalekoncepterne for dagpengemodtagere, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog 22. juni 2015 arbejder Jobcenter København med en tidlig, tydelig og tæt indsats overfor borgerne, hvor der fra første dialog er fokus på konkrete job og virksomhedsaktiveringer, og hvor der mellem samtaler telefonisk følges op på, om borgeren er kommet videre. Samtalekonceptet er efter beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 2. november 2015 under revision i efteråret i løbet af 2016, så der er større fokus på borgerens progression og på uddannelse. Jobcentret arbejder strategisk og systematisk med at gruppere borgerne i dem som kan selv, dem der skal have hjælp og dem der skal have en mere tæt indsats, eksempelvis i et beskæftigelsescenter. I løbet af 2016 har Jobcenter København haft gode effekter af intensive jobformidlingsforløb i et beskæftigelsescenter, og brugen af disse vil blive udvidet i 2016 for dagpengemodtagere (eksklusiv akademikere). Derudover er der for dagpengemodtagere over 30 år en uddannelsesindsats med fokus på opkvalificering af ufaglærte. Jobcenter København vil i 2017 arbejde på at målrette uddannelse af de ledige endnu mere mod arbejdsmarkedets behov. Herunder er der i Budgetaftalen for 2017 tilført ekstra midler til omskoling af ufaglærte ledige inden for seks konkrete uddannelser. Akademikerindsatsen er tilrettelagt efter Akademikeraftalen flere akademikere i job 2016, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog den 3. marts Alle ledige akademikere screenes for risiko for langtidsledighed. Indsatsen fokuserer på intensiv jobsøgning allerede fra starten, geografisk bred jobsøgning og jobsøgning inden for andre akademiske brancher, end den deres uddannelse eller tidligere arbejdsliv umiddelbart lægger op til. Der fokuseres også på, at de ledige deltager i virksomhedspraktik og løntilskud. Derudover tilskyndes de ledige til at bruge deres netværk og søge projektstillinger og freelancearbejde. I budgetaftalen for 2017 blev der for akademikerne afsat midler til følgende indsatser: Hjemtage afholdelsen af jobsamtaler fra eksterne leverandører Langtidsledighedsindsatsen fremrykkes fra 16. til 12. ledighedsmåned og der tilbydes et opfølgende forløb mellem 7. og 12. ledighedsmåned Hjælpe akademikere i gang som iværksættere eller freelancere Få flere akademikere ud i små og mellemstore virksomheder. 6

7 Den virksomhedsrettede indsats spiller en central rolle i indsatsen. Konkret arbejder Jobcenter København med den virksomhedsrettede indsats på følgende måder: Resultatkontrakter som bl.a. indeholder mål for afgang til job og antal løntilskud Styrke jobsamtalernes fokus på at indgå konkrete aftaler om job og virksomhedsaktivering ved hver samtale samt at følge op på de konkrete aftaler I Budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til en indsats til formidling af vikarlignende arbejdskraft Fra 2016 bliver der tilført ekstra midler til virksomhedskonsulenter for at få flere virksomhedsplaceringer til gruppen. I 2017 fordobles de ekstra midler til 60 mio. kr. 4.4 Jobparate kontanthjælpsmodtagere i job Mål København skal bevare sin førerposition blandt sammenlignelige kommuner. Status København er nummer et ud af seks kommuner i klyngen i (2. kvartal 2016). København lå også nummer et i 2015 og afstanden til nummer to er øget. Status I København er der jobparate kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner), heraf har 41 procent ikke-vestlig baggrund. Godt tre ud af fire jobparate har været ledige mindre end to år, og den gennemsnitlige varighed på ydelsen er den næstkorteste i klyngen. Indsatser Ligesom for dagpengemodtagerne arbejder Jobcenter København med en tidlig, tydelig og tæt indsats overfor borgerne, hvor der fra første dialog er fokus på job og virksomhedsaktiveringer, og hvor der mellem samtaler følges op på, om borgeren er kommet videre. Jobcentret arbejder strategisk og systematisk med at gruppere borgerne i dem som kan selv, dem der skal have hjælp og dem der skal have en mere tæt indsats, eksempelvis i et beskæftigelsescenter. I løbet af 2016 har Jobcenter København haft gode effekter af intensive jobformidlingsforløb i et beskæftigelsescenter, og brugen af disse vil blive udvidet i 2016 for jobparate kontanthjælpsmodtagere. I 2017 vil Jobcenter København arbejde på at målrette uddannelse af de ledige endnu mere mod arbejdsmarkedets behov. Herunder er der i Budgetaftalen for 2017 tilført ekstra midler til omskoling af ufaglærte ledige inden for seks konkrete uddannelser. Den virksomhedsrettede indsats spiller en central rolle i indsatsen. Konkret arbejder Jobcenter København med den virksomhedsrettede indsats på følgende måder: Resultatkontrakter som bl.a. indeholder mål for afgang til job og antal løntilskud Styrke jobsamtalernes fokus på at indgå konkrete aftaler om job og virksomhedsaktiveringer ved hver samtale Københavns Erhvervshus afholder ugentligt jobmatcharrangementer, hvor borgerne kan få hjælp til at finde job, herunder kortids- og deltidsansættelser til borgere påvirket af jobreformen, eller virksomhedsaktivering I Budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til en indsats til formidling af vikarlignende arbejdskraft 7

8 Fra 2016 bliver der tilført ekstra midler til virksomhedskonsulenter for at få flere virksomhedsplaceringer til gruppen. I 2017 fordobles de ekstra midler til 60 mio. kr Unge i uddannelse Mål Status København skal bevare sin førerposition blandt sammenlignelige kommuner. København ligger nummer et ud af seks i klyngen (2. kvartal 2016), ligesom i Status Købehavn har i alt unge (helårspersoner), der modtager uddannelseshjælp. Heraf er 70 procent aktivitetsparate unge, 27 procent er uddannelsesparate unge og ca. tre procent er åbenlyst uddannelsesparate. For uddannelsesparate unge er opgaven særligt at motivere dem for og fastholde dem i uddannelse, og her er Købehavn sammenlignet med andre kommuner god til at få de unge hurtigt videre fra ydelsen. Andelen af aktivitetsparate unge er større i København end i klyngen og hele landet, og det kan blandt andet hænge sammen med, at de uddannelsesparate i København hurtigere afgår fra ydelsen end gennemsnittet af alle kommuner. Indsatsen For at imødekomme Københavns udfordringer vedtog Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i april 2015 Ungeaftale Sådan får vi flere i uddannelse. Formålet med aftalen er overordnet set at sikre, at flere unge kommer i uddannelse. Aftalen indeholder fire satsninger, herunder: Unge skal hurtigt i uddannelse Uafklarede unge skal så hurtigt, det er muligt, vælge uddannelse Uafklarede unge skal ikke falde fra uddannelse Sociale og personlige samt helbredsmæssige forhold må ikke være en barriere for uddannelse. For at imødekomme ungeaftalen satser Jobcenter København massivt på følgende indsatser: Åbenlyst uddannelsesparate skal arbejde frem til uddannelsesstart alternativt bliver de aktiveret i virksomhedspraktik eller nytteindsats For uddannelsesparate satser Jobcenter København massivt på brobygningsforløb til erhvervsuddannelser. Forberedende voksenundervisning og mentor er bærende elementer i forløbene I Budgetaftalen for 2017 er der afsat midler til at fortsætte indsatsen for at skaffe flere private praktikpladser til unge For aktivitetsparate unge satser Jobcenter København på en uddannelsesrettet indsats, der skal sikre, at de unge kan påbegynde brobygningsforløb eller ordinær uddannelse. Indsatsen består blandt andet af forberedende voksenundervisning, virksomheds- og snusepraktikker, samt mentorstøtte. 8

9 4.6 Sygemeldte hurtigere i job Mål Status København skal være bedst til at få sygemeldte borgere hurtigere i job. København ligger nummer et ud af fire i (2. kvartal 2016). Sidste år lå København nummer 2. Status Københavns Jobcenter har sygedagpengemodtagere (helårspersoner), og det er en mindre andel af arbejdsstyrken sammenlignet med gennemsnittet for jobcentrene i hele landet. Andelen af sygedagpengemodtagere med mere end 22 ugers sygdom ligger på 54 procent af den samlede andel af sygedagpengesager, hvor målet er 53 procent. Københavns Kommune benytter delvise raskmeldinger i 23 procent af sagerne. Det niveau kan øges, og jobcentrene skal være endnu bedre til at hjælpe til med arbejdsfastholdelse, når arbejdsgivere eller sygemeldte udtrykker et behov. Indsatsen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har vedtaget en sygedagpengeaftale for med syv pejlemærker, som skal være styrende principper for implementeringen af aftalen. De syv principper sigter på bedre samarbejde med både borgere og virksomheder, målrettede samtaler og indsats og en effektiv organisering af indsatsen med et højt kompetenceniveau. Den konkrete indsats fokuserer på de tre nedenstående initiativer. Færre langvarige forløb og øget brug af virksomhedsrettet aktivering: Øget brug af performanceledelse og ledelsesopfølgning, hvor den enkelte medarbejder følges og ledes ud fra deres resultater, med henblik på at de gode metoder udbredes til alle sagsbehandlere. Flere delvise raskmeldinger: Dialog med den sygemeldtes arbejdsgiver ved første samtale og fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen til sin arbejdsplads, også selvom det kun er få timer ugentligt En indsats for at udbrede brug af fast track rettet mod arbejdsgivere, særligt på kommunens egne arbejdspladser. Færre klager: Dialog med borgeren og en enkel og overskuelig sagsbehandling. 4.7 Udsatte i job og uddannelse 9

10 Mål København skal være bedst til at få udsatte borgere i job og uddannelse. Status København ligger nummer fire ud af seks kommuner i klyngen (2. kvartal 2016), hvilket er samme placering som sidste år. København er kommet marginalt tættere på målet. Status Der er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse, der tilsammen udgør gruppen af udsatte ledige (målt i helårspersoner). De udsatte borgere er kendetegnet ved at være en heterogen gruppe med komplekse problemer af social og helbredsmæssig karakter. Der er ofte flere forskellige samtidige udfordringer, hvor det kan være svært entydigt at afgøre, hvilken barriere der er den primære. København har samme afgang til beskæftigelse som klyngen og blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har 52 procent modtaget kontanthjælp i under tre år. Indsatsen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indgik 11. november 2015 Aftale om udsatte borgere sådan får vi udsatte borgere i job med nye initiativer for at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, revalidender og borgere i ressourceforløb i job og uddannelse. Aftalen udstikker retningen for indsatsen fremover. Den aftalte indsats bygger på fem principper: Udsatte skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet gennem en virksomhedsrettet indsats Fokus skal være på progression og sammenhæng i borgernes forløb og indsats. Det skal være enkelt at tilrettelægge den rette indsats, og borgerne skal kunne forstå formålet Borgerne skal visiteres til de rette ordninger, der kan udvikle eller afklare deres muligheder på arbejdsmarkedet Borgere, der skal have et fleksjob eller en førtidspension, skal have det nemmere og hurtigere Udsatte borgere skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. I budgetaftalen for 2017 er der afsat midler til følgende indsatser for udsatte borgere: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (afholdelse af samtaler lokalt i Tingbjerg og Urbanplanen, samt en særlig intensiv og vedvarende indsats i Mjølnerparken) Lokalt forankret beskæftigelsesindsats, der gennem let tilgængelig, lokal indsats understøtter borgerens progression mod arbejde eller uddannelse Midler til at nedbringe ventetiden på en koordinerende sagsbehandler for de borgere, som er indstillet til ressourceforløb For at sikre, at borgere visiteres til de rette ordninger herunder fleksjob er der afsat midler til flere årlige møder i rehabiliteringsteamet og til eksterne jobrettede forløb, som bidrager til udredning af psykiske lidelser. 10

11 5 Ministermål for 2017 Beskæftigelsesministeren har for 2017 udmeldt fire mål. Der er stor overensstemmelse mellem Københavns Vision 2020-mål og ministermålene. Her beskrives, hvordan København arbejder med hensigterne i ministermålene. 5.1 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft I København er virksomhedssamarbejdet organiseret i Københavns Erhvervshus, der er en del af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Erhvervshusets indsats består i alle former for rekruttering, kvikservice til udsøgning af kandidater til virksomheden, samarbejdsaftaler med virksomheder om rekruttering til støttede og ordinære job mv. og rådgivning om mulighederne for at anvende jobrotation, praktik, fleksjob mv. Københavns Kommune samarbejder med en række andre hovedstadskommuner om Hovedstadens Rekrutteringsservice, som har til opgave at sikre arbejdskraft til store bygge- og anlægsprojekter i Hovedstadsområdet. Herunder er der med budgetaftalen for 2017 afsat midler til en særlig indsats for formidling af vikarlignende arbejdskraft. For at sikre uddannet arbejdskraft inden for brancher og jobfunktioner med størst mangel på arbejdskraft er der for det første afsat midler i budgetaftalen for 2017 til omskoling af ledige til seks konkrete jobfunktioner. For det andet arbejdes der for at målrette den generelle uddannelsesindsats for ledige mod arbejdsmarkedets behov. Derudover er der et tæt samarbejde mellem Københavns Erhvervshus og Københavns fire jobcentre, hvor jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter samarbejder om at skaffe virksomhedsplaceringer til de ledige borgere. Fra 2016 styrkes den virksomhedsrettede indsats endnu mere med midler til blandt andet flere virksomhedskonsulenter for at understøtte Københavns mål om at fokusere indsatsen på virksomhedsrettet aktivering. 5.2 Flere unge skal have en uddannelse Dette mål stemmer overens med Jobcenter Københavns mål om flere unge i uddannelse, hvor indsatsen er beskrevet ovenfor i afsnit Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet Jobcenter Københavns indsats over for borgere på udkanten af arbejdsmarkedet er vedtaget i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Aftale om udsatte borgere sådan får vi udsatte borgere i job. Der er lagt vægt på en virksomhedsrettet indsats, som er med til at afklare borgernes muligheder på arbejdsmarkedet og bringe dem tættere på ordinært arbejde. Derudover består indsatsen for de udsatte ledige af en tværfaglig helhedsorienteret indsats med fokus på progression og sammenhæng i indsatsen for at fremme udvikling af borgeren. 11

12 For at sikre virksomhedsplaceringer til de udsatte borgere har Københavns Borgerrepræsentation vedtaget et mål for ansatte på særlige vilkår i Københavns Kommunes egne forvaltninger. For 2016 er målet, at 6 procent af kommunens medarbejdere skal være ansat på særlige vilkår i 2020, så kommunen selv bidrager til, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. Det konkrete delmål for 2017 vil blive behandlet politisk i starten af Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Københavns Kommune har iværksat en målrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte, den såkaldte Københavnermodel. Københavnermodellen skal sikre, at flygtninge hurtigst muligt opnår beskæftigelse og bliver en aktiv del af samfundet. Indsatsen omfatter følgende fem fokusområder: En tidlig indsats, mens flygtningene er på asylcentrene Kommunen gennemfører samtaler med flygtninge, inden de er flyttet til kommunen. Dette med henblik på at afdække den enkelte flygtnings kompetencer, forudsætninger og helbredsmæssige situation og muligheder for virksomhedsplacering. Brancherettede virksomhedsforløb og fagdansk Alle flygtninge tilbydes et virksomhedsforløb 2 uger og senest én måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. 55 ud af i alt 71 voksne flygtninge er jobparate, svarende til 77 pct. Der må maksimalt være 6 ugers pause mellem hvert virksomhedstilbud for jobparate flygtninge. Alle jobparate flygtninge i København kommer i virksomhedsplacering. De fleste flygtninge placeres på en virksomhed indenfor 4 uger efter, at de har opnået bopæl i kommunen. Sideløbende med virksomhedsforløb tilbydes danskuddannelse herunder brancherettet danskundervisning. Helhedsorienterede mentorer og virksomhedsmentorer Alle nytilkomne flygtninge tilbydes en helhedsorienteret mentor, som hjælper flygtningen til hurtigt at etablere optimale rammer for et hverdags- og arbejdsliv i København. Herunder hjælp til at finde frem til virksomhederne. Når flygtningene er i virksomhedsforløb, får de desuden tilknyttet en virksomhedsmentor. Tæt virksomhedssamarbejde - mere end 120 virksomheder Kommunen har etableret aftaler med en lang række virksomheder. Mere en 120 virksomheder har vist interesse for at samarbejde om virksomhedsforløb til flygtninge. Kommunen har et tæt samarbejde med Jobservice Danmark og nabokommuner herunder omkring rekruttering af flygtninge til virksomheder. Kommunen har suppleret indsatsen med en digital indgang, som skal gøre det nemt for virksomheder at samarbejde med kommunen. Inddragelse af civilsamfundet i beskæftigelsesindsatsen Kommunen samarbejder med civilsamfundet med henblik på at fremme integrationen af nyankomne flygtninge både i samfundet og på arbejdsmarkedet. Til formålet har kommunen bl.a. etableret et Welcome House efter canadisk forbillede, som skal byde flygtninge velkommen fra dag ét. Derudover tilbydes alle flygtninge et målrettet match med frivillige københavnere i form af karriereværter, som kan hjælpe flygtningene med viden om og netværk til job og uddannelse. Med budgetaftalen for 2017 er der afsat 11,7 mio. kr. til beskæftigelsesindsats, danskuddannelse og aktivering af flygtninge under Integrationsloven. 12

13 6 Resultater af beskæftigelsesindsatsen 2015 Som grundlag for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal der ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forudgående år. Jobcenter København udarbejder hvert kvartal resultatstatus for indsatsen. Tallene fra Jobcenter Københavns resultatstatus for 2015 er vist her. 13

14 14

15 15

16 16

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2017. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Neil Bloem, MB Neil_stenbaek_bloem@br.kk.dk 22-12-2014 Sagsnr. 2014-0266008 Dokumentnr. 2014-0266008-1 Kære Neil Bloem Tak for

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017 .KVARTAL 7 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D..DECEMBER 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere