Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?"

Transkript

1 Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Børsmæglerforeningen, den 8. marts 2007 Søren Kyhl, PhD Head of Danske Research Marts 2007 Fixed Income Research 1

2 Agenda De forestående ændringer i den danske lovgivning? Ændringerne er drevet af nye CRD regler kombineret med et ønske om en liberalisering af realkreditmarkedet => bankerne får mulighed for at udstede covered bonds (SDO er, direkte fra balancen) Hvad betyder den nye lovgivning for det fremtidige realkreditmarked? Adskillelse af funding og strukturering af låneprodukter bedre muligheder for at udvikle nye produkter Fra enhedsmarked til Euro marked Er det nuværende danske realkreditmarked et enhedsmarked? Det fremtidige marked konverterbare SDRO ere og EUR-denominerede SDO ere Derivatmarkedet Påvirkningen af dansk volatilitet, øget brug af EUR-derivater Fixed Income Research 2

3 Ændringer i den danske lovgivning - Hvorfor? Den nye lov vil medføre en række ændringer i forhold til i dag Vigtigste ændring er, at specialist-banking princippet fjernes åbner muligheder for, at bankerne kan udstede covered bonds (SDO er) Hvorfor laves denne ændring? Ændringerne er drevet af nye CRD regler kombineret med et ønske om en liberalisering af realkreditmarkedet Specialist-banking princippet er blevet fjernet i andre europæiske lande, bl.a. Tyskland Vigtigt i forhold til danske bankers konkurrence-muligheder bedre muligheder for at udvikle nye produkter Øges konkurrencen => Godt for låntagere Uden ændringer kunne banker faktisk alligevel udstede covered bonds fremadrettet Dette vil kunne gøres via et andet land med en covered bond lovgivning Fixed Income Research 3

4 Balanceprincip afgørende for fremtidig funding Det gamle balance princip Et Euro-style balance princip Renterisiko: Max 1% af basiskapital Renterisiko: Max. 1% Valutarisiko: Max. 0.1% af basiskap Max. løbetid på derivater på fire år med asymmetrisk afkast Konverterbare lån fundes med konverterbare obligationer Valutarisiko: Max 0.1% Ingen begrænsning i brug af derivater må dog kun bruges som hedge, hvis det skal indgå i cover pool en Stress test på renterisiko Likviditetsbegrænsning Ingen restriktion på at lån skal fundes med en tilsvarende obligation Ekstra kapital, hvis mismatch på lån kontra funding Stress test på rente-, valuta- og optionsrisiko Overcollateral på 8% af risikovægtede aktiver Ingen likviditetsrestriktion, men alternativt et link mellem mismatch på funding og rating Overcollateral på x% (mellem 2%-11%) Fixed Income Research 4

5 Nuværende system: 1:1 mellem lån og funding Eksempel: Funding af et RenteMax/FlexGaranti lån med en CF-obligation Investor Hovedstol Kupon: Min{cibor+x bp, 5%} Institut Hovedstol Kupon: Min{cibor+x bp, 5%} Låntager Fixed Income Research 5

6 Nyt system: lån og funding de-linked Swap cibor-y bp 4% Hovedstol Cap: Institut/ bank Kupon: Låntager Max{cibor-5%, 0} Min{cibor+x bp, 5%} Optionsmodpart Præmie 4% Hovedstol SDO Fixed Income Research 6

7 Kan det betale at opsplitte fundingen? Inkonverterbare obligationer Ja 5Y DKK inkonverterbar obligation udstedes som regel fladt til DKK swaps ved refinansieringsauktionerne i december 5Y fransk covered bond udstedes på -3/-4bp til EUR swaps Basisswap koster 1bp, så en EUR-denomineret dansk covered bond udstedes på -2/-3bp til DKK swaps CF ere Ja, delvist CF erne udstedes på mellem 4 og 14 bp over DKK swaps. Cappen prises på swapkurven, men markedet for DKK caps er ikke likvidt Konverterbare obligationer Næppe En inkonverterbar obligation kan prises på 105 på swapkurven En bermudan swaption på samme cashflow koster 8kr En konverterbar obligation kan udstedes på Fixed Income Research 7

8 Nye produkter Låneprodukter skræddersys til den enkelte låntager I dag CF med cap på 5% og 6%... under et fleksibelt balanceprincip kan dette skræddersys til den enkelte låntager, så man fx kan ændre på strike samt afdragsprofil Skal garantien gælde 5, 10, 15 eller 30 år? Inkl. floor under renten? (slangelån) Træg rentetilpasning? Hvad med indfrielsen? Vi tror ikke denne egenskab forsvinder men det er låntagers valg Mulighed for tilbagekøbsklausul der sikrer, at låntager kan opsige lån til markedsværdi Markedsværdi kan fx være på basis af swapkurven => stadig mulighed for restgældsreduktion i tilfælde af stigende renter Kan blive en konkurrenceparameter Fixed Income Research 8

9 Eks. på nyt produkt: Et trægt RTL-lån Ratchet Swap - over tid Låntager vil gerne have mulighed for en lav rente men er bange for kraftige stigninger 18% 16% 14% Løsningen kunne være et variabelt forrentet lån med træg rentetilpasning Låntager køber en ratchet swap, hvori hver periodes kupon er 12% 10% 8% 6% 4% 2% Min(Sidste kupon+12,5bp, CIBOR 3M) 0% Jan-07 Jan-09 Jan-11 Jan-13 Jan-15 Jan-17 Jan-19 Jan-21 Jan-23 Jan-25 Jan-27 Jan-29 Jan-31 Jan-33 Jan-35 Renten kan altså max stige 50 bp fra år til år, hvilket giver låntager bedre mulighed for at tilpasse sin økonomi CIBOR 3M Låntagers kupon Forudsætninger Låntager optager et 30Y variabelt (3M) forrentet lån i DKK Afdrager lånet med en fast amortiseringsprofil svarende til 30Y 5% annuitet. Vi regner på et lån med første betaling i april 07 Fixed Income Research 9

10 Er det nuværende marked et enhedsmarked? T ra d in g d a te 2 6 -F eb -0 7 Premium Knock-in rate/ Strike Coupon Interest rate Fixing (last 5 banking days be-fore IS IN N a m e M T Y P ro d u c t Capped at (b p ) on cap adjst. fixin g th ird -la s t b a n k in g d a y in :) DK NDA FRN F6 10/01/ Oct-38 FF 50 6% 5.50% - 1. apr/1. oct mar/sep DK RD FRN F6 10/01/ Oct-38 FF 50 6% 5.50% - 1. apr/1. oct mar/sep DK BRF FRN F6 10/01/ Oct-38 FF 50 6% 5.50% - 1. apr/1. oct mar/sep DK NDA FRN F6io 10/01/ Oct-38 FF IO 50 6% 5.50% - 1. apr/1. oct mar/sep DK RD FRN F6io 10/01/ Oct-38 FF IO 50 6% 5.50% - 1. apr/1. oct mar/sep DK BRF FRN F6io 10/01/ Oct-38 FF IO 50 6% 5.50% - 1. apr/1. oct mar/sep DK TOT FRN C6 10/01/ Oct-38 CF 55 6% % 365/ jan/1. jul jun/dec D K , V a r. L R 6 C F O c t-3 8 C F % % / ja n /1. ju l ju n /d e c DK DLR FRN C6 10/01/ Oct-38 CF 55 6% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK RD FRN C6 10/01/ Oct-38 CF 60 6% 5.40% - 1. apr/1. oct mar/sep DK NYK FRN C6 10/01/ Oct-38 CF 55 6% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK TOT FRN C6io 10/01/ Oct-38 CF IO 55 6% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK ,9048 Var. LR 6 CF OA Oct-38 CF IO 55 6% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK DLR FRN C6io 10/01/ Oct-38 CF IO 55 6% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK RD FRN C6io 10/01/ Oct-38 CF IO 60 6% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK NYK FRN C6io 10/01/ Oct-38 CF IO 55 6% 5.37% 365/ jan/1. jul jun/dec DK RD FRN F5 10/01/ Oct-38 FF 75 5% % - 1. apr/1. oct mar/sep DK RD FRN F5io 10/01/ Oct-38 FF IO 75 5% % - 1. apr/1. oct mar/sep DK NDA FRN C5 10/01/ Oct-38 CF 85 5% 4.15% - 1. apr/1. oct mar/sep DK TOT FRN C5 10/01/ Oct-38 CF 80 5% 4.20% - 1. apr/1. oct mar/sep DK ,1583 Var. LR CF5 ann Oct-38 CF 80 5% 4.20% - 1. apr/1. oct mar/sep DK RD FRN C5 10/01/ Oct-38 CF 85 5% 4.08% 365/ jan/1. jul jun/dec DK BRF FRN C5 10/01/ Oct-38 CF 85 5% 4.08% 365/ jan/1. jul jun/dec DK NYK FRN C5 10/01/ Oct-38 CF 80 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK NDA FRN C5io 10/01/ Oct-38 CF IO 85 5% % - 1. apr/1. oct mar/sep DK TOT FRN C5io 10/01/ Oct-38 CF IO 80 5% % - 1. apr/1. oct mar/sep DK ,1583 Var. LR CF5 annoa Oct-38 CF IO 85 5% 4.15% - 1. apr/1. oct mar/sep DK RD FRN C5io 10/01/ Oct-38 CF IO 85 5% 4.08% 365/ jan/1. jul jun/dec DK BRF FRN C5io 10/01/ Oct-38 CF IO 85 5% 4.08% 365/ jan/1. jul jun/dec DK NYK FRN C5io 10/01/ Oct-38 CF IO 80 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK TOT FRN C5 10/01/ Oct-28 CF 75 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK TOT FRN C5io 10/01/ Oct-28 CF 75 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK NYK FRN C5 10/01/ Oct-28 CF IO 75 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK NYK FRN C5 01/01/ Jan-17 CF 35 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK NYK FRN C5io 01/01/ Jan-17 CF IO 35 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK NYK FRN C5 01/01/ Jan-16 CF 25 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK TOT FRN C /01/ Jan-16 CF (ANN+IO) 25 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK NYK FRN C5io 01/01/ Jan-16 CF IO 25 5% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK TOT FRN C4 10/01/ Oct-28 CF 80 4% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK NYK FRN C4 10/01/ Oct-28 CF 80 4% % 365/ jan/1. jul jun/dec DK BRF FRN C4 10/01/ Oct-15 CF (ANN+IO) 50 4% % - 1. apr/1. oct mar/sep DK TOT FRN C /01/ Jan-08 CF 35 6% % 365/ jan/1. jul fifth-last banking day in jun/dec DK TOT FRN C /01/ Jan-10 CF (ANN+IO) 20 5% 4.39% 365/ jan/1. jul fifth-last banking day in jun/dec DK NYK FRN C5 01/01/ Jan-11 CF (ANN+IO) % % 365/ jan/1. jul jun/dec DK ,3472 Var. Ny kredit 48D 475CF6 OA Jan-12 CF (ANN+IO) % % 365/ jan/1. jul jun/dec DK TOT FRN C /01/ Jan-15 CF (ANN+IO) % % 365/ jan/1. jul fifth-last banking day in jun/dec DK NYK FRN 01/01/ Jan-10 FRN (ANN+IO) / jan/1. jul fifth-last banking day in jun/dec DK RD FRN 07/01/ Jul-10 FRN (ANN+IO) / jan/1. jul fourth-last banking day in jun/dec DK RD FRN 07/01/ Jul-10 FRN (ANN+IO) / jan/1. jul fourth-last banking day in jun/dec DK NYK FRN 01/01/ Jan-11 FRN (ANN+IO) / jan/1. jul fifth-last banking day in jun/dec DK NYK FRN 01/01/ Jan-11 FRN (ANN+IO) / jan/1. jul fifth-last banking day in jun/dec DK NDA FRN 07/01/ Jul-11 FRN (ANN+IO) 365/ jan/1. jul fourth-last banking day in jun/dec Fixed Income Research 10

11 Færre obligationer i nyt marked Flere låneprodukter men færre obligationer Selv om produktudbuddet vokser på låntagersiden vil disse kunne fundes med færre basis obligationer Fundingen af CF ere kan eksempelvis samles i 1-2 obligationer De inkonverterbare kan fundes via EUR covered bonds men der vil stadig blive udstedt i DKK De konverterbare lån fundes som i dag via konverterbare obligationer i DKK Valg af fundingen Nye kriterier Hvor er investor interessen? Hvor er fundingen (inkl. afdækning) billig? Obligationer der funder nye produkter vil primært ske via auktion mens fastforrentede konverterbare fortsat tap-udstedes Private placements Fixed Income Research 11

12 Hvad kan omdannes til EUR covered bonds? 282bn 64bn 710bn Nye lån i CF ere og inkonverterbare kan udstedes via EUR covered bonds 604bn Konverterbare Inkonverterbare CF og FF'ere Cibor6M Note: Total udestående mængde DKK 1,660bn (EUR 223bn) Konverteringer og tilbagekøb i det konverterbare marked kan fundes via EUR covered bonds Alt er afhængig af et fleksibelt balanceprincip på kort sigt Den svenske case fundingen går fra 100% domestik til 50%- 50% split mellem domestik og udenlandsk funding Fixed Income Research 12

13 Ny realkreditlovs påvirkning af volatiliteten bp 3,0 2,5 2,0 Volatilitet Som ved introduktionen af CF erne ventes umiddelbart en udvidelse af spændet mellem DKK og EUR vol. givet usikkerhed om nye produkter og omfanget af disse Vi forventer en stigning i DKK-EUR vol. spændet initialt på mod 1 pct. point 1,5 1,0 men visse investorer (fx hedge funde) vil være klar til at sælge DKK vol. mod EUR vol. => loft over hvor stort volspændet DKK-EUR kan blive 0,5 10Y DKK-EUR cap vol spread 0,0 nov-03 jul-04 mar-05 nov-05 jul-06 mar-07 På sigt får vi et mere likvidt derivatmarked i DK Dog grænser for hvor meget vol. markedet kan tage derfor vil høj efterspørgsel efter enkelte låneprodukter formentlig medføre at dele af dette pakkes sammen i en obligation som i dag Fixed Income Research 13

14 Sammenfatning De forestående ændringer i den danske lovgivning? Bankerne får mulighed for at udstede covered bonds (SDO er, direkte fra balancen) Hvad betyder den nye lovgivning for det fremtidige realkreditmarked? Adskillelse af funding og strukturering af låneprodukter Bedre mulighed for at udvikle nye produkter og funde eksisterende produkter på alternative måder Fra enhedsmarked til Euro marked Voksende produkt-palette kan fundes med få basis-obligationer så vi får færre, mere likvide serier Det fremtidige marked konverterbare SDRO ere og EUR-denominerede SDO ere Derivatmarkedet Øget brug af Euro-derivater vil få DKK-EUR vol til at køre ud men loft over hvor stort spændet kan blive Masse-produkter vil formentlig fortsat pakkes i en obligation Fixed Income Research 14

15 Disclaimer This publication has been prepared by Danske Markets for information purposes only. It has been prepared independently, solely from publicly available information and does not necessarily reflect the views of Danske Bank s internal credit department. It is not an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Whilst reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives), of any issuer mentioned herein. Danske Markets research analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This publication is not intended for private customers in the UK or any person in the US. Danske Markets is a division of Danske Bank A/S which is regulated by FSA for the conduct of designated investment business in the UK and is a member of the London Stock Exchange. Copyright (C) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission. Fixed Income Research 15

Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer.

Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer. Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer. Henrik Jappe Nykredit Markets Financial Solutions Juni 2007 1 Agenda Derivatmarkedet de

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Opgør undervisningen og få mere ud af den

Opgør undervisningen og få mere ud af den Opgør undervisningen og få mere ud af den cgi.dk 2 Alt for ofte bliver indsamling af data til et tungt arbejde med for lidt værdi. Ugennemsigtige data slører udsynet cgi.dk 3 Som it-leverandør til uddannelsessektoren

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Om rationalet bag forbud mod short selling

Om rationalet bag forbud mod short selling Short selling, dvs. salg af et værdipapir som sælgeren ikke ejer på salgstidspunktet, er en anerkendt og legitim praksis på værdipapirmarkederne. Under finanskrisen indførte mange lande, herunder Danmark,

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Maj 2013 Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet Indledning 2 Årets undersøgelse af udfordringerne i investeringsforeningssektoren 1 har fokuseret på

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere