Anvendelse af lokaler på kasernearealet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af lokaler på kasernearealet"

Transkript

1 Anvendelse af lokaler på kasernearealet langelandsgade 139 Nærværende udgave er revideret d. 27/

2 formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på iæf Dette dokument kan downloades i PDF-format fra hvis du læser dokumentet på computeren kan du klikke på indholdstitlerne for at gå direkte til den relevante side Index: 3 Kaserneområdet: Bygningsnumre og -navne 4 Arrangementstyper, serviceniveauer og prisrammer 5 Kaserneområdet: beredskab og assistance 6 Kaserneområdet: retningslinier for anvendelse inde og ude 7 Kaserneområdet: maximum antal personer i lokalerne 8 Kaserneområdet: nødudgange og affaldscontainere 9 Kaserneområdet: kontaktpersoner 10 Lokaler: Forespørgsel på anvendelse udenfor undervisningstid 11 Lokaler: Forespørgsel på opbevaring af musikudrustning i 6 eren 12 Lokaler: retningslinier for anvendelse af auditorier 13 Lokaler: Aftale om faste øvetider for særlige ensembler 14 Lokaler: retningslinier for anvendelse af øvelokaler 15 Lokaler: Udlån af udstyr 16 Lokaler: Udlejning af udstyr 17 Lokaler: prisliste for udlejning pr. februar : Forespørgsel vedr. lån/leje af lokaler i teaterbygningen : Retningslinier for anvendelse af teaterbygningen : Scenografi og publikumsopbygning - (udfyldes og afleveres i kopi) : Udstyrsliste ved produktioner (udfyldes og afleveres i kopi) : retningslinier for anvendelse af salene som auditorier : Sikkerhed - højspænding i teaterbygningen : Sikkerhed - scenearbejde i teaterbygningen : forhåndsgodkendt flugtvejsplan for teaterbygningen : Vejledning til oprydning af kantineområdet : Rengøringsskema kantineområdet : Villaen - oversigt : Villaen - retningslinier : Villaen - ansøgning om anvendelse

3 Kaserneområdet: Bygningsnumre og -navne Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 3

4 Arrangementstyper, serviceniveauer og prisrammer Forespørgsler om reservation af lokaler på kasernearealet stiles til Mette Kannegaard på IÆF interne seminarer og konferencer Arrangørerne aftaler studentermedhjælp til opstilling/nedtagning af podier/stole med Mette Kannegaard. Klargøring af lys/lyd/av aftales med Morten Brockhoff. Teknisk backup under afviklingen betales særskilt. Eksterne seminarer / konferencer Arrangørerne organiserer og betaler selv for opstilling/nedtagning af podier og stole samt rengøring. Klargøring/afvikling af lys, lyd og AV efter aftale med Morten Brockhoff. IÆF interne forestillinger / koncerter, herunder Kasernebar og studenterforeninger Arrangørerne skaffer og betaler selv studentermedhjælp til opstilling/nedtagning af podier/ stole. Klargøring af lys/lyd/av aftales med Morten Brockhoff. Teknisk backup under afviklingen betales særskilt. Eksterne forestillinger / koncerter / AU / FoA arrangementer Arrangørerne skaffer og betaler selv studentermedhjælp til opstilling/nedtagning af podier/ stole. Arrangørerne er forpligtet til at sikre sig, at der på vegne af AU er en person med kendskab til bygningsteknik og sikkerhedsprocedurer til stede under afviklingen. Vedkommende skal være fastansat ved Aarhus Universitet. Klargøring af lys, lyd og AV aftales med Morten Brockhoff. Teknisk backup under afviklingen betales særskilt. Eksterne arrangementer uden AU-tilknytning Under forudsætning af, at der plads i kalenderen må arrangeøren henvende sig til teknisk forvaltning for aftale om leje og dørvagt mm. Alle omkostninger vedr. anvendelsen dækkes af arrangøren. Se prislisten sidst i dokumentet. Det gælder for alle typer af arrangementer, at arrangørerne organiserer såvel oprydning som rengøring herunder vask af gulvene. Der forefindes rengøringsvogn i bygningerne. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 4

5 Kaserneområdet: beredskab og assistance Da Aarhus Universitet er kunde hos SikkerhedsPartner A/S, får du adgang til deres totale Sikkerheds- og assistancekoncept døgnet rundt hele året. SikkerhedsPartner A/S tilbyder autohjælp, psykologisk førstehjælp, siddende patientbefordring, kurser i førstehjælp, servicering af Aarhus Universitets brandmateriel, hjælp til afdækning efter indbrud, opsugning af vandskader samt vurdering af universitetets sikkerhed, f.eks. vagtydelser, alarmovervågning m.m. Sygetransport Hvis der er behov for siddende sygetransport, skal der ringes til SikkerhedsPartner A/S på Man skal være opmærksom på, at der ikke må tilkaldes siddende sygetransport, hvis Patienten er bevidstløs Patienten har været udsat for et alvorligt fald og slået hovedet, og der er tegn på kraftig hjernerystelse Der er åbent brud på legemsdel f.eks. benbrud osv. Hvis ovenstående er tilfældet skal der ringes 112 I forbindelse med bygningsrelaterede skader bør du først kontakte den lokale driftsinspektør. I uopsættelige tilfælde kan du kontakte SikkerhedsPartner A/S på tlf Følgende fremgangsmåde skal da følges: Oplys kundenummer: SP Husk at oplyse navn på den afdeling som har behov for hjælp Medarbejderen på Alarmcentralen vil derefter spørge om de oplysninger, der er brug for Alarmcentralen tager kontakt til nærmeste afdeling, og du vil i løbet af kort tid blive kontaktet af den ansvarshavende leder Komplet oversigt over Sikkerhedspartners tjenester: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 5

6 Kaserneområdet: retningslinier for anvendelse inde og ude Ved indendørs aktiviteter: 1. Arrangementets ansvarshavende bærer det overordnede ansvar for, at nærværende retningslinier overholdes 2. Forsikringsansvar påhviler alene brugerne af bygningen. 3. Der må maximalt opholde sig det antal personer, lokalet er godkendt til. 4. Salg af spiritus kræver bevilling fra politimyndigheden. 5. Nødudgangene må kun åbnes i nødstilfælde. 6. Det er ulovligt at overnatte i bygningerne. 7. Ved oprydning skal alt materiel afmonteres og anbringes på rette plads. 8. Alt affald skal smides i de relevante containere (se planche 1). 9. Ved skader på materiel eller inventar skal betjente og/eller teknikere informeres hurtigst muligt. Ved udendørs aktiviteter: 1. Af hensyn til naboerne skal musik og støjende adfærd slutte kl. 23: Alle genstande, der anvendes under arrangementet skal være fjernet inden førstkommende morgen kl. 07: Alt affald skal sorteres og smides i de rette containere (se planche 1). 4. Der må ikke efterlades emballage fra øl vin og spiritus på arealet. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 6

7 Kaserneområdet: maximum antal personer i lokalerne Herunder finder du oversigten over det højst tilladte antal personer, brandmyndighederne har godkendt hvert lokale til at rumme: 111 Teater - Foyer 115 Teater - Store Sal 119 Teater - Lille Sal max 150 personer i hele bygningen samtidigt. Udvidelse af dette antal fordrer udarbejdelse af flugtvejsplaner til godkendelse hos brandmyndigheden 112 Auditorie Auditorie Auditorie Auditorie Auditorie Auditorie Auditorie c Klaverlaboratorie Klaverlaboratorie Auditorie A Atelier 220 Atelier 224 Atelier Auditorie B sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale Øvelokale Øvelokale Studie Øvelokale 10 Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 7

8 Kaserneområdet: nødudgange og affaldscontainere Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 8

9 Kaserneområdet: kontaktpersoner Administrator Mette Kannegaard: behandling af ansøgninger Fmd. For HTU John Andreasen: prioritering af forespørgsler Betjent Ivan Smidt: inventar, el-installationer, aflåsning, døraftale, ventilation og bygningsteknik Tekniker Morten Brockhoff: Teater-, audio- og musikteknik samt lokale computersystemer Studenterhjælp (salsteknik) Mathias Myrthue Justesen Teater-, audio- og musikteknik Kasernebaren Ejer af foyerens scenetekniske udstyr. formand: Rikke Schmidt Maltesen Kantinebestyrer Peter Gade Café, kantineinventar og buffet Brandmyndighederne Godkendelse af evt. alternative flugtvejsplaner Politiet Udstedelse af spiritusbevilling mm. Officielle blanketter Ansøgning om lån/leje af lokaler Aarhus Universitet Teknisk Forvaltning Fredrik Nielsens Vej 8000 Århus C Tlf Tekniker Torben Nielsen: video-, foto- og projektorudstyr Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 9

10 Lokaler: Forespørgsel på anvendelse udenfor undervisningstid Jeg/vi ønsker at gennemføre følgende aktivitet: Jeg/vi ønsker at anvende bygning / lokale / udendørs område til formålet: Forventet max. deltagerantal (medvirkende + publikum. Antallet må ikke overstige, hvad lokalet er godkendt til Dato(er) / årstal for aktivitetens gennemførelse: Tidsrum på dagen / dagene (for længere forløb skal vedlægges datoliste): Forårssemester Efterårssemester Ansøger: Navn: Adresse: Telefonnr: For studerende ved det Humanistiske Fakultet Årskortnummer: (Obs! al -korrespondence føres over First Class) Tilknyttet afdeling for: Oprydningshold: Navn Årskortnummer: Telefonnummer: Evt. kommentarer: ansøgningen godendes hermed af: Dato & underskrift Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 10

11 Lokaler: Forespørgsel på opbevaring af musikudrustning i 6 eren Det er muligt for studerende og undervisere på AU musikvidenskab at opbevare relevant musikudrustning i lokale 232 (6 eren), bygning 1580 indgang C&D 1. sal. Det forudsættes, at man har indhentet skriftlig tilladelse ved blanketten her, samt at man udelukkende anvender lokalet til dette formål. 1. Al opbevaring sker på ejerens eget ansvar. 2. Alle uvedkommende effekter bortfjernes uden ansvar. Jeg/vi ønsker at opbevare følgende udstyr i 6 eren : Tidsrum for opbevaringen: Ansøger / ejer: Navn: Adresse: Telefonnr: Årskortnummer eller stillingsbetegnelse: Institut/afdeling: OBS! al -korrespondence føres over First Class Ansøgers underskrift: Ovennævnte bekræfter med sin underskrift at være ansvarlig for, at de aftalte retningslinier overholdes. Opbevaring af udstyr Tidsrum for opbevaringen: Navn: Institut/afdeling: OBS! al -korrespondence føres over First Class Godkendt af: Dato & underskrift Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 11

12 Lokaler: retningslinier for anvendelse af auditorier Vore auditorier står til rådighed for såvel undervisning og repræsentative formål samt studenteraktiviteter. Som udgangspunkt gælder naturligvis de almindelige retningslinier for lokalernes anvendelse (se s.4). Dog skal det indskærpes, at brugen af lokalerne i forbindelse med optrædender og fester mm. kræver, at brugerne udviser ekstra opmærksomhed ved oprydning og rengøring. Herunder følger en tjekliste, der skal vinges af og afleveres med arrangørens underskrift førstkommende hverdag efter arrangementet. Al service, brugt emballage og flasker/glas skal fjernes helt fra bygningen. Der skal vaskes gulve og luftes ud, så lokalet ikke lugter. Borde og stole skal stilles klar til en standard forelæsning. AV-udstyret skal afprøves og efterlades korrekt tilsluttet. Dette gælder: Pladespiller Forstærker. CD BLU-Ray Combi VHS/DVD Stikdåser skal lægges på plads, og overskydende ledninger fjernes. Det tjekkes, at projektoren er tilsluttet korrekt og klar til brug. Dato: Arr. underskrift: Telefonnr.: årskortnr.: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 12

13 Lokaler: Aftale om faste øvetider for særlige ensembler Efterårssemester forårssemester Lokale ugedag fra kl. til kl. Der vil forekomme undtagelser, hvor den faste øvetid er suspenderet til fordel for undervisning eller konferencer mm. Undtagelserne aftales særskilt i korrespondencen forud for aftalen. Ensemblets navn: Rekvirent/ensembleleder: Navn Adresse Telefon Øvetiden er tildelt efter aftale med nedenstående administratorer og indebærer at ensemblet afholder udgiften til 1 stks. pianostemning pr. reserveret semester. Stemningen vil blive bestilt af instituttet når behovet opstår, og fakturaen vil derpå blive fremsendt direkte fra stemmeren til ensemblets økonomiansvarlige. Økonomiansvarlig: Navn Adresse Telefon Henvendelse vedrørende reservationstider: Mette Kannegaard, bygning 1580, 3 sal kontor Henvendelse vedr. tekniske spørgsmål: Morten Brockhoff, bygning 1580, 3. sal kontor Dato: Rekv. underskrift: Dato: Adm. underskrift: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 13

14 Lokaler: retningslinier for anvendelse af øvelokaler Vore øvelokaler er primært beregnet til musikvidenskabs praksisfag og stilles desuden til rådighed som øvefaciliteter for musikstuderende samt ensembler, der er repræsentative for instituttet. Som udgangspunkt gælder naturligvis de almindelige retningslinier for lokalernes anvendelse (se s.4). Dog skal det indskærpes, at brugen af lokalerne til faste øvetider mm. kræver, at brugerne udviser ekstra opmærksomhed under brugen og ved oprydning. Herunder følger en tjekliste: Døre og vinduer skal være lukkede, når der spilles! luft ud i pauserne. Al service, brugt emballage og flasker/glas skal fjernes helt fra lokalet. Der skal luftes ud, så lokalet ikke lugter. Borde og stole skal stilles klar til standard undervisningsbrug. Kabler, mikrofoner o.l. skal anbringes på de beregnede pladser. Instrumenter og AV-udstyr skal afprøves og efterlades korrekt tilsluttet. Lånt udstyr bringes tilbage til det korrekte lokale (se farvekoden) lokale 146 (4 - gul) lokale 246 (14 - rød) lokale 140 (3 - grøn) Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 14

15 Lokaler: Udlån af udstyr Ved udlån af teknisk udstyr fra Æstetiske Fag til anvendelse udenfor standardplaceringen (lokalebestykning, musikudrustning, depot mm.) udfyldes nedenstående liste, der bedes afleveret til tekniker Morten Brockhoff i underskrevet stand. Udstyret udlånes til følgende projekt: projekt titel Dato: Låners underskrift: Telefonnr.: årskortnr.: Udstyres tilbageleveres d. Udstyret er tilbageleveret pr. modtaget af: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 15

16 Lokaler: Udlejning af udstyr Teknisk udstyr fra Æstetiske Fag kan i særlige tilfælde udlejes til anvendelse udenfor standardplaceringen (lokalebestykning, musikudrustning, depot mm.) efter nærmere aftale med tekniker Morten Brockhoff: tlf , Udstyret udlejes til følgende projekt: projekt titel Udstyr: Beskrivelse: Lejepris 1 døgn: Aftalt depositum: Lejer/Faktureringsadresse: Firma: Navn: Adresse Tlf. Forsikringsansvaret påhviler: Firma Adresse Kontaktperson Kontakt tlf. Forsikringsselskab Forsikringssum: nypris 6.200,- Dato: Lejers underskrift: Udstyres tilbageleveres d. Udstyret er tilbageleveret og godkendt pr. modtaget af: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 16

17 Lokaler: prisliste for udlejning pr. februar Takster pr februar 2009 for leje af universitetets lokaler til arrangementer ud over universitetets direkte aktiviteter i universitetets lokaler Lokalestørrelse Lokaleleje min. 6 timer inkl. betjent og rengøring for 2 timer ekskl. betjentovertid Timetakst udover 6 timer Op til 50 personer 3.230,00 200, personer 4.360,00 390, personer 6.130,00 685, personer og derover 8.530, ,00 Kaserne-scenen store sal , ,00 Kaserne-scenen lille sal 7.330,00 885,00 Kaserne-scenen foyer 5.560,00 590,00 Aula , ,00 Vandrehallen ved Aula 8.530, ,00 Søauditorie , ,00 Auditoriehuset (Aud. 1-5) , ,00 Klassisk arkæologi , ,00 Overtidsbetaling samt rengøring i forbindelse med udlejning til foreninger m.v. udenfor Forskningsministeriets regi, tillægges 25% moms. Moms for 6 timers betjenttid og 2 timers rengøring udgør p.t. kr. 375,00 Betjentovertid pr. time (ex. moms)* Rengøring pr. time (ex. moms)* *Lokaleleje er IKKE momspligtig. 305,00 250,00 Lejeindtægten tilfalder Teknisk Forvaltning med 50% og fællesområdet med 50%. Der betales betjentovertid ved leje udover 6 timer, samt hvor der i øvrigt ydes betjentassistance efter brugernes ønske. Timeprisen er inkl. feriepenge. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 17

18 1585: Forespørgsel vedr. lån/leje af lokaler i teaterbygningen Jeg/vi ønsker at opsætte en produktion / afholde et arrangement med titlen: Projektet er Internt (afholdes af og for AU-medarbejdere og studerende og annonceres ikke offentligt) Eksternt (annonceres offentligt, f.eks. på Facebook eller over Billetnet mm.) Dato / periode for projektet: Forventet max. deltagerantal - (medvirkende + publikum. Antallet må ikke overstige 150 i hele bygningen) Produktionsleder / ansvarshavende: Navn: Adresse: Telefonnr: For ansøgere med tilknytning til Aarhus Universitet Årskortnummer eller stillingsbetegnelse: Institut/afdeling: OBS! al -korrespondence føres over First Class For ansøgere uden tilknytnining til Aarhus Universitet Arbejdsplads/stilling/andet: adresse (kun for ansøgere udenfor First Class): Aftale om tilstedeværelse ingået med evt. AU-fastansat person: Navn og tlf. Godkendelse forudsætter afholdelse af et møde mellem: nærværende produktionsleder / ansvarshavende, tekniker Morten Brockhoff tlf institutsekretær Mette Kannegaard :-tlf samt evt. øvrige involverede (betjente / studenterhjælpere o.a.) vedrørende reglementer, brug og aflevering af lokalerne. Til mødet skal ansøger medbringe en foreløbig produktionsplan samt budgetoverslag. Ansøgers underskrift: Ovennævnte bekræfter med sin underskrift at være ansvarlig for, at de aftalte retningslinier overholdes. ansøgningen godkendes hermed af: Dato & underskrift Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 18

19 1585: Retningslinier for anvendelse af teaterbygningen Sikkerheds- og sceneteknisk ansvarlig: Navn: Adresse: Telefonnr: 1. Ovenstående bekræfter hermed at have ansvar for, at nærværende retningslinier overholdes. 2. Forsikringsansvar påhviler alene brugerne af bygningen. 3. Brandmyndighederne har forhåndsgodkendt, at der må opholde sig max 150 personer samtidigt i hele bygningen. 4. Scene- og publikumsopbygninger skal placeres korrekt i overensstemmelse med de ophængte flugtvejsplaner. 5. Det er forbudt at tildække eller skjule udgangsskiltene over flugtvejsdørene. 6. Hvis man ønsker at ændre standardflugtvejsplanen eller påregner at arrangementet medfører en overskridelse af antallet på 150 personer, skal der udarbejdes en tegning, der fremsendes til godkendelse hos brandmyndighederne senest 14 dage inden arrangementets afvikling. 7. Alt materiel, der er ophængt i riggen - højttalere, projektorer, grundlys mm. - forud for arrangementets påbegyndelse hører til standardopstillingen og må KUN flyttes efter aftale med tekniker Morten Brockhoff. Ved arrangementets afslutning skal udstyret bringes tilbage på de rette pladser i riggen igen! 8. I planlægningsfasen skal tekniker, betjent og rengøring kontaktes m.h.p. vejledning og specificering af aftaler vedrørende arrangementet (se liste over kontaktpersoner). 9. Ved offentligt annoncerede arrangementer skal der træffes aftale om dørvagt (se kontaktliste). 10. Indtagelse af mad og drikkevarer må ikke finde sted i salene, men henvises til foyeren. 11. Salg af spiritus kræver engangsbevilling fra politimyndigheden. 12. Der må ikke spilles musik efter kl. 02: Nødudgangene må kun åbnes i nødstilfælde. 14. Store sals døre skal alle aflåses når sidste mand forlader salen. 15. Det er ulovligt at overnatte i bygningen. 16. Ved oprydning skal alt anvendt materiel bringes tilbage på de rette pladser i depoterne. Alt affald skal smides helt op i de relevante containere (se planche 1). 17. Ved skader på materiel eller inventar skal betjente og/eller teknikere informeres hurtigst muligt. (se kontaktliste) Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 19

20 1585: Scenografi og publikumsopbygning - (udfyldes og afleveres i kopi) Ved anvendelse af teaterbygningen bedes den projektansvarlige skitsere scenografi og publikumsopbygning på nedenstående lokaleplan og aflevere til tekniker Morten Brockhoff. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 20

21 1585: Udstyrsliste ved produktioner (udfyldes og afleveres i kopi) Den projektansvarlige bedes udarbejde en liste over, hvilket udstyr, der påtænkes anvendt. Her tænkes på teaterlys, multimedieudstyr, musikudrustning, scenografi, værkstedsmateriel, podiemateriel mm. Listen bedes afleveres til tekniker Morten Brockhoff. Udstyrsliste vedrørende følgende projekt: projekt titel Dato: Arr. underskrift: Telefonnr.: årskortnr.: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 21

22 1585: retningslinier for anvendelse af salene som auditorier Udstyret i salene er både mobilt og avanceret, og skal klargøres fra gang til gang. Ved brug af salene som auditorier gælder derfor følgende retningslinier: Underviseren har ansvaret for opstilling af borde, stole og evt. podier. Møblerne skal anbringes, så der er fri og let adgang til flugtvejene (se planchen). Mad og drikkevarer må ikke tages med i salene. Når salene forlades er det underviserens ansvar at møbler og podier sættes tilbage, at holdet rydder op efter sig, samt at anlæg, lys og lyd er slukket. Udenfor åbningstiderne skal alle døre låses, når den sidste forlader lokalet. Åbningstiderne er: Indgang ved foyer: Udvendig dør ved Lille Sal: Indvendig dør til Lille Sal: 8-14:30 Spørgsmål vedr. anvendelse af det tekniske udstyr stiles til Morten Brockhoff på Spørgsmål vedr. opstilling ved større arrangementer stiles til Ivan Smidt på Spørgsmål vedr. reservationstider stiles til Mette Kannegaard på Tjek følgende, inden salene forlades: Alle uvedkommende genstande/tøj er fjernet samt lys.og anlæg slukket. Flugtveje er lukkede (disse må i øvrigt kun åbnes i nødstilfælde). Alle døre uden kortlæser er smækket. Alle døre med kortlæser er låst, hvis salen forlades udenfor åbningstid. Lille Sal Store Sal Foyer Podie- og materiel i depot Stole og klapborde stables på vognene og stilles bag indertæpperne Audio Forstærkere Lille Sal Stoledepot OBS: Stole stablerne skal parkeres så man kan komme til el-tavlerne! Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 22

23 1585: Sikkerhed - højspænding i teaterbygningen Advarsel! I arbejdet med teaterudstyr anvendes livsfarlig højspænding. De mange amperer, der er brug for til at lave lyssætninger, lydopstillinger og AV-præsentationer i hhv sale og foyer kræver særlige stik, kabler og fordelertavler. Ved selv den mindste mistanke om skader og fejl på kabler eller udstyr skal tekniker Morten Brockhoff ( ) og/eller betjent Ivan Smidt ( ) underrettes med det samme. Udstyret tages ud af evt. tilslutninger, mærkes med fejlbeskrivelse og anbringes i lamperummet til eftersyn/reparation. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 23

24 1585: Sikkerhed - scenearbejde i teaterbygningen Det er af yderste vigtighed at arbejde disciplineret med teknik og opstilling i såvel foyer som sale. Her følger en tjekliste: NÅR DER ARBEJDES I SALENE Sikkerhedswires på SAMTLIGE genstande ophængt i riggen. Flugtvejene er HELT ryddet - også i mellemgangene - se planche 2. Depoterne tjekkes for orden ved arbejdets begyndelse. Udgangsskiltene er synlige under både forberedelse og opførelser. NÅR SALENE FORLADES Forstærkere og andet audioudstyr er slukket. Lyset er slukket. Dørene til Store Sal er låst. Liften (Genie) er sat til at lade. Alle personlige genstande er fjernet. Gulve og afdækninger langs væggene er ryddet og rengjort. Alle teaterlamper samt selve pulten er slukket. Depoterne bragt i fuldstændig orden ved arbejdets afslutning. Se iøvrigt tjeklisten for ordensregler i bygningen. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 24

25 AU 1585: forhåndsgodkendt flugtvejsplan for teaterbygningen 130 cm Aarhus Universitet 130 cm 190 cm 130 cm Langelandsgade 139 Bygning 1585 Mål 1:100 Pladsfordelings- og flugtvejsplan 130 cm 190 cm 190 cm 180 cm 180 cm 190 cm 190 cm 190 cm 130 cm 130 cm 180 cm 180 cm 210 cm Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 25

26 AU 1585: Vejledning til oprydning af kantineområdet 1. Alle flader skal være ryddede og tørret af, og vaskene skal gøres rene. 2. Gulvet skal fejes også foran køleskabene. 3. Er der spildt øl eller andre klæbrige substanser skal der også vaskes gulv. 4. Skraldespanden skal tømmes, og skraldeposen skal ud i containeren. 5. Der skal ikke stables ølkasser, skraldeposer etc. bagved køleskabene. 6. Bliver skiltene taget ned, bedes de venligst hængt op igen efter brug af kantinen. Bliver der spildt på dem, revet noget af dem eller hvis de på anden måde går i stykker hæfter den ansvarlige for erstatning (timeløn + materialer). 7. Du finder en plan over hvordan bordene i foyeren skal stå her 8. Der må ikke spilles musik efter kl. 02:00 Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 26

27 1585: Rengøringsskema kantineområdet KØKKEN KØLESKABE VASK GULV HYLDER AFFALD BORDE Initialer FOYER BORDE STOLE GULV GENEREL OPRYDNING MÅTTER Rengøringsansvarlig: Dato: Afdeling: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 27

28 AU 1583: Villaen - oversigt Ivans Villa er navngivet efter Dramaturgis dedikerede tekniker Ivan Borgner, der fulgte det gamle institut og bl.a. projekterede indretningen af teaterbygningen, da det flyttede til kasernearealet i det ny årtusinde. Bygningen rummer bl.a. teatersalenes kostumegarderobe, rekvisit- og fjernlager, træ- og metalværksted samt køkken- og vaskefaciliteter Træ Metal tæppereoler/ pavillioner vogne Scenografier Dramaturgis Kostumer og rekvisitter Læseområde Lagerreoler Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 28

29 1583: Villaen - retningslinier Instituttets øvrige afdelinger benytter sig også af bygningen med jævne mellemrum, og blandingen af opbevaring og grovværksted stiller store krav til brugernes omtanke og hensyntagen til hinanden. 1. Al anvendelse af værksteder og lagerplads skal aftales med tekniker Morten Brockhoff - tlf Adgang til bygningen forudsætter skriftlig tilladelse. 3. Det er ikke tilladt at overnatte i bygningen. 4. Fødevarer, brugt emballage og personlige effekter skal være fjernet, når den aftalte anvendelsesperiode er slut. 5. Indkøb af materialer og forbrugsstoffer står for brugernes egen regning. Evt. overskydende materialer skal bortskaffes af brugerne. 6. Efter endt oprydning/rengøring skal brugeren kontakte tekniker Morten Brockhoff for inspektion. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 29

30 1583: Villaen - ansøgning om anvendelse Jeg/vi ønsker at anvende villaen til følgende formål: Opbevaring af scenografi Anvendelse af værkstedsfaciliteterne Andet Dato / periode for anvendelsen: Anvendelsen forudsætter at adgangskort nr åbnes i perioden Ansøger / ansvarshavende: Navn: Adresse: Telefonnr: For ansøgere med tilknytning til Aarhus Universitet Årskortnummer eller stillingsbetegnelse: Institut/afdeling: OBS! al -korrespondence føres over First Class For ansøgere uden tilknytnining til Aarhus Universitet Arbejdsplads/stilling/andet: adresse (kun for ansøgere udenfor First Class): Godkendelse forudsætter afholdelse af et møde mellem: nærværende ansøger / ansvarshavende og tekniker Morten Brockhoff tlf Ansøgers underskrift: Ovennævnte bekræfter med sin underskrift at være ansvarlig for, at de aftalte retningslinier overholdes. ansøgningen godkendes hermed af: Dato & underskrift Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 30

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Velkommen Præproduktion

Velkommen Præproduktion Odense Filmværksted Velkommen Du kan låne lokaler til møder, casting og lign. book i god tid Vi har et depositum: 300 kr. kontant ved lån af nøgle og 500 kr. kontant ved lån af udstyr Du må gerne benytte

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet.

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet. Aalborg Universitet Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) i Danmark og udlandet. Økonomiafdelingen/Teknisk Forvaltning 04-02-2015 Indholdsfortegnelse 1. KØRSEL MED AAU-BIL I DANMARK... 2 1.1. Hjemmelsgrundlag

Læs mere

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden. Velkommen til Dalum Landbrugsskole DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2016 OKTOBER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund.. 3 Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere