Anvendelse af lokaler på kasernearealet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af lokaler på kasernearealet"

Transkript

1 Anvendelse af lokaler på kasernearealet langelandsgade 139 Nærværende udgave er revideret d. 27/

2 formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på iæf Dette dokument kan downloades i PDF-format fra hvis du læser dokumentet på computeren kan du klikke på indholdstitlerne for at gå direkte til den relevante side Index: 3 Kaserneområdet: Bygningsnumre og -navne 4 Arrangementstyper, serviceniveauer og prisrammer 5 Kaserneområdet: beredskab og assistance 6 Kaserneområdet: retningslinier for anvendelse inde og ude 7 Kaserneområdet: maximum antal personer i lokalerne 8 Kaserneområdet: nødudgange og affaldscontainere 9 Kaserneområdet: kontaktpersoner 10 Lokaler: Forespørgsel på anvendelse udenfor undervisningstid 11 Lokaler: Forespørgsel på opbevaring af musikudrustning i 6 eren 12 Lokaler: retningslinier for anvendelse af auditorier 13 Lokaler: Aftale om faste øvetider for særlige ensembler 14 Lokaler: retningslinier for anvendelse af øvelokaler 15 Lokaler: Udlån af udstyr 16 Lokaler: Udlejning af udstyr 17 Lokaler: prisliste for udlejning pr. februar : Forespørgsel vedr. lån/leje af lokaler i teaterbygningen : Retningslinier for anvendelse af teaterbygningen : Scenografi og publikumsopbygning - (udfyldes og afleveres i kopi) : Udstyrsliste ved produktioner (udfyldes og afleveres i kopi) : retningslinier for anvendelse af salene som auditorier : Sikkerhed - højspænding i teaterbygningen : Sikkerhed - scenearbejde i teaterbygningen : forhåndsgodkendt flugtvejsplan for teaterbygningen : Vejledning til oprydning af kantineområdet : Rengøringsskema kantineområdet : Villaen - oversigt : Villaen - retningslinier : Villaen - ansøgning om anvendelse

3 Kaserneområdet: Bygningsnumre og -navne Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 3

4 Arrangementstyper, serviceniveauer og prisrammer Forespørgsler om reservation af lokaler på kasernearealet stiles til Mette Kannegaard på IÆF interne seminarer og konferencer Arrangørerne aftaler studentermedhjælp til opstilling/nedtagning af podier/stole med Mette Kannegaard. Klargøring af lys/lyd/av aftales med Morten Brockhoff. Teknisk backup under afviklingen betales særskilt. Eksterne seminarer / konferencer Arrangørerne organiserer og betaler selv for opstilling/nedtagning af podier og stole samt rengøring. Klargøring/afvikling af lys, lyd og AV efter aftale med Morten Brockhoff. IÆF interne forestillinger / koncerter, herunder Kasernebar og studenterforeninger Arrangørerne skaffer og betaler selv studentermedhjælp til opstilling/nedtagning af podier/ stole. Klargøring af lys/lyd/av aftales med Morten Brockhoff. Teknisk backup under afviklingen betales særskilt. Eksterne forestillinger / koncerter / AU / FoA arrangementer Arrangørerne skaffer og betaler selv studentermedhjælp til opstilling/nedtagning af podier/ stole. Arrangørerne er forpligtet til at sikre sig, at der på vegne af AU er en person med kendskab til bygningsteknik og sikkerhedsprocedurer til stede under afviklingen. Vedkommende skal være fastansat ved Aarhus Universitet. Klargøring af lys, lyd og AV aftales med Morten Brockhoff. Teknisk backup under afviklingen betales særskilt. Eksterne arrangementer uden AU-tilknytning Under forudsætning af, at der plads i kalenderen må arrangeøren henvende sig til teknisk forvaltning for aftale om leje og dørvagt mm. Alle omkostninger vedr. anvendelsen dækkes af arrangøren. Se prislisten sidst i dokumentet. Det gælder for alle typer af arrangementer, at arrangørerne organiserer såvel oprydning som rengøring herunder vask af gulvene. Der forefindes rengøringsvogn i bygningerne. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 4

5 Kaserneområdet: beredskab og assistance Da Aarhus Universitet er kunde hos SikkerhedsPartner A/S, får du adgang til deres totale Sikkerheds- og assistancekoncept døgnet rundt hele året. SikkerhedsPartner A/S tilbyder autohjælp, psykologisk førstehjælp, siddende patientbefordring, kurser i førstehjælp, servicering af Aarhus Universitets brandmateriel, hjælp til afdækning efter indbrud, opsugning af vandskader samt vurdering af universitetets sikkerhed, f.eks. vagtydelser, alarmovervågning m.m. Sygetransport Hvis der er behov for siddende sygetransport, skal der ringes til SikkerhedsPartner A/S på Man skal være opmærksom på, at der ikke må tilkaldes siddende sygetransport, hvis Patienten er bevidstløs Patienten har været udsat for et alvorligt fald og slået hovedet, og der er tegn på kraftig hjernerystelse Der er åbent brud på legemsdel f.eks. benbrud osv. Hvis ovenstående er tilfældet skal der ringes 112 I forbindelse med bygningsrelaterede skader bør du først kontakte den lokale driftsinspektør. I uopsættelige tilfælde kan du kontakte SikkerhedsPartner A/S på tlf Følgende fremgangsmåde skal da følges: Oplys kundenummer: SP Husk at oplyse navn på den afdeling som har behov for hjælp Medarbejderen på Alarmcentralen vil derefter spørge om de oplysninger, der er brug for Alarmcentralen tager kontakt til nærmeste afdeling, og du vil i løbet af kort tid blive kontaktet af den ansvarshavende leder Komplet oversigt over Sikkerhedspartners tjenester: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 5

6 Kaserneområdet: retningslinier for anvendelse inde og ude Ved indendørs aktiviteter: 1. Arrangementets ansvarshavende bærer det overordnede ansvar for, at nærværende retningslinier overholdes 2. Forsikringsansvar påhviler alene brugerne af bygningen. 3. Der må maximalt opholde sig det antal personer, lokalet er godkendt til. 4. Salg af spiritus kræver bevilling fra politimyndigheden. 5. Nødudgangene må kun åbnes i nødstilfælde. 6. Det er ulovligt at overnatte i bygningerne. 7. Ved oprydning skal alt materiel afmonteres og anbringes på rette plads. 8. Alt affald skal smides i de relevante containere (se planche 1). 9. Ved skader på materiel eller inventar skal betjente og/eller teknikere informeres hurtigst muligt. Ved udendørs aktiviteter: 1. Af hensyn til naboerne skal musik og støjende adfærd slutte kl. 23: Alle genstande, der anvendes under arrangementet skal være fjernet inden førstkommende morgen kl. 07: Alt affald skal sorteres og smides i de rette containere (se planche 1). 4. Der må ikke efterlades emballage fra øl vin og spiritus på arealet. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 6

7 Kaserneområdet: maximum antal personer i lokalerne Herunder finder du oversigten over det højst tilladte antal personer, brandmyndighederne har godkendt hvert lokale til at rumme: 111 Teater - Foyer 115 Teater - Store Sal 119 Teater - Lille Sal max 150 personer i hele bygningen samtidigt. Udvidelse af dette antal fordrer udarbejdelse af flugtvejsplaner til godkendelse hos brandmyndigheden 112 Auditorie Auditorie Auditorie Auditorie Auditorie Auditorie Auditorie c Klaverlaboratorie Klaverlaboratorie Auditorie A Atelier 220 Atelier 224 Atelier Auditorie B sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale sanglokale Øvelokale Øvelokale Studie Øvelokale 10 Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 7

8 Kaserneområdet: nødudgange og affaldscontainere Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 8

9 Kaserneområdet: kontaktpersoner Administrator Mette Kannegaard: behandling af ansøgninger Fmd. For HTU John Andreasen: prioritering af forespørgsler Betjent Ivan Smidt: inventar, el-installationer, aflåsning, døraftale, ventilation og bygningsteknik Tekniker Morten Brockhoff: Teater-, audio- og musikteknik samt lokale computersystemer Studenterhjælp (salsteknik) Mathias Myrthue Justesen Teater-, audio- og musikteknik Kasernebaren Ejer af foyerens scenetekniske udstyr. formand: Rikke Schmidt Maltesen Kantinebestyrer Peter Gade Café, kantineinventar og buffet Brandmyndighederne Godkendelse af evt. alternative flugtvejsplaner Politiet Udstedelse af spiritusbevilling mm. Officielle blanketter Ansøgning om lån/leje af lokaler Aarhus Universitet Teknisk Forvaltning Fredrik Nielsens Vej 8000 Århus C Tlf Tekniker Torben Nielsen: video-, foto- og projektorudstyr Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 9

10 Lokaler: Forespørgsel på anvendelse udenfor undervisningstid Jeg/vi ønsker at gennemføre følgende aktivitet: Jeg/vi ønsker at anvende bygning / lokale / udendørs område til formålet: Forventet max. deltagerantal (medvirkende + publikum. Antallet må ikke overstige, hvad lokalet er godkendt til Dato(er) / årstal for aktivitetens gennemførelse: Tidsrum på dagen / dagene (for længere forløb skal vedlægges datoliste): Forårssemester Efterårssemester Ansøger: Navn: Adresse: Telefonnr: For studerende ved det Humanistiske Fakultet Årskortnummer: (Obs! al -korrespondence føres over First Class) Tilknyttet afdeling for: Oprydningshold: Navn Årskortnummer: Telefonnummer: Evt. kommentarer: ansøgningen godendes hermed af: Dato & underskrift Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 10

11 Lokaler: Forespørgsel på opbevaring af musikudrustning i 6 eren Det er muligt for studerende og undervisere på AU musikvidenskab at opbevare relevant musikudrustning i lokale 232 (6 eren), bygning 1580 indgang C&D 1. sal. Det forudsættes, at man har indhentet skriftlig tilladelse ved blanketten her, samt at man udelukkende anvender lokalet til dette formål. 1. Al opbevaring sker på ejerens eget ansvar. 2. Alle uvedkommende effekter bortfjernes uden ansvar. Jeg/vi ønsker at opbevare følgende udstyr i 6 eren : Tidsrum for opbevaringen: Ansøger / ejer: Navn: Adresse: Telefonnr: Årskortnummer eller stillingsbetegnelse: Institut/afdeling: OBS! al -korrespondence føres over First Class Ansøgers underskrift: Ovennævnte bekræfter med sin underskrift at være ansvarlig for, at de aftalte retningslinier overholdes. Opbevaring af udstyr Tidsrum for opbevaringen: Navn: Institut/afdeling: OBS! al -korrespondence føres over First Class Godkendt af: Dato & underskrift Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 11

12 Lokaler: retningslinier for anvendelse af auditorier Vore auditorier står til rådighed for såvel undervisning og repræsentative formål samt studenteraktiviteter. Som udgangspunkt gælder naturligvis de almindelige retningslinier for lokalernes anvendelse (se s.4). Dog skal det indskærpes, at brugen af lokalerne i forbindelse med optrædender og fester mm. kræver, at brugerne udviser ekstra opmærksomhed ved oprydning og rengøring. Herunder følger en tjekliste, der skal vinges af og afleveres med arrangørens underskrift førstkommende hverdag efter arrangementet. Al service, brugt emballage og flasker/glas skal fjernes helt fra bygningen. Der skal vaskes gulve og luftes ud, så lokalet ikke lugter. Borde og stole skal stilles klar til en standard forelæsning. AV-udstyret skal afprøves og efterlades korrekt tilsluttet. Dette gælder: Pladespiller Forstærker. CD BLU-Ray Combi VHS/DVD Stikdåser skal lægges på plads, og overskydende ledninger fjernes. Det tjekkes, at projektoren er tilsluttet korrekt og klar til brug. Dato: Arr. underskrift: Telefonnr.: årskortnr.: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 12

13 Lokaler: Aftale om faste øvetider for særlige ensembler Efterårssemester forårssemester Lokale ugedag fra kl. til kl. Der vil forekomme undtagelser, hvor den faste øvetid er suspenderet til fordel for undervisning eller konferencer mm. Undtagelserne aftales særskilt i korrespondencen forud for aftalen. Ensemblets navn: Rekvirent/ensembleleder: Navn Adresse Telefon Øvetiden er tildelt efter aftale med nedenstående administratorer og indebærer at ensemblet afholder udgiften til 1 stks. pianostemning pr. reserveret semester. Stemningen vil blive bestilt af instituttet når behovet opstår, og fakturaen vil derpå blive fremsendt direkte fra stemmeren til ensemblets økonomiansvarlige. Økonomiansvarlig: Navn Adresse Telefon Henvendelse vedrørende reservationstider: Mette Kannegaard, bygning 1580, 3 sal kontor Henvendelse vedr. tekniske spørgsmål: Morten Brockhoff, bygning 1580, 3. sal kontor Dato: Rekv. underskrift: Dato: Adm. underskrift: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 13

14 Lokaler: retningslinier for anvendelse af øvelokaler Vore øvelokaler er primært beregnet til musikvidenskabs praksisfag og stilles desuden til rådighed som øvefaciliteter for musikstuderende samt ensembler, der er repræsentative for instituttet. Som udgangspunkt gælder naturligvis de almindelige retningslinier for lokalernes anvendelse (se s.4). Dog skal det indskærpes, at brugen af lokalerne til faste øvetider mm. kræver, at brugerne udviser ekstra opmærksomhed under brugen og ved oprydning. Herunder følger en tjekliste: Døre og vinduer skal være lukkede, når der spilles! luft ud i pauserne. Al service, brugt emballage og flasker/glas skal fjernes helt fra lokalet. Der skal luftes ud, så lokalet ikke lugter. Borde og stole skal stilles klar til standard undervisningsbrug. Kabler, mikrofoner o.l. skal anbringes på de beregnede pladser. Instrumenter og AV-udstyr skal afprøves og efterlades korrekt tilsluttet. Lånt udstyr bringes tilbage til det korrekte lokale (se farvekoden) lokale 146 (4 - gul) lokale 246 (14 - rød) lokale 140 (3 - grøn) Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 14

15 Lokaler: Udlån af udstyr Ved udlån af teknisk udstyr fra Æstetiske Fag til anvendelse udenfor standardplaceringen (lokalebestykning, musikudrustning, depot mm.) udfyldes nedenstående liste, der bedes afleveret til tekniker Morten Brockhoff i underskrevet stand. Udstyret udlånes til følgende projekt: projekt titel Dato: Låners underskrift: Telefonnr.: årskortnr.: Udstyres tilbageleveres d. Udstyret er tilbageleveret pr. modtaget af: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 15

16 Lokaler: Udlejning af udstyr Teknisk udstyr fra Æstetiske Fag kan i særlige tilfælde udlejes til anvendelse udenfor standardplaceringen (lokalebestykning, musikudrustning, depot mm.) efter nærmere aftale med tekniker Morten Brockhoff: tlf , Udstyret udlejes til følgende projekt: projekt titel Udstyr: Beskrivelse: Lejepris 1 døgn: Aftalt depositum: Lejer/Faktureringsadresse: Firma: Navn: Adresse Tlf. Forsikringsansvaret påhviler: Firma Adresse Kontaktperson Kontakt tlf. Forsikringsselskab Forsikringssum: nypris 6.200,- Dato: Lejers underskrift: Udstyres tilbageleveres d. Udstyret er tilbageleveret og godkendt pr. modtaget af: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 16

17 Lokaler: prisliste for udlejning pr. februar Takster pr februar 2009 for leje af universitetets lokaler til arrangementer ud over universitetets direkte aktiviteter i universitetets lokaler Lokalestørrelse Lokaleleje min. 6 timer inkl. betjent og rengøring for 2 timer ekskl. betjentovertid Timetakst udover 6 timer Op til 50 personer 3.230,00 200, personer 4.360,00 390, personer 6.130,00 685, personer og derover 8.530, ,00 Kaserne-scenen store sal , ,00 Kaserne-scenen lille sal 7.330,00 885,00 Kaserne-scenen foyer 5.560,00 590,00 Aula , ,00 Vandrehallen ved Aula 8.530, ,00 Søauditorie , ,00 Auditoriehuset (Aud. 1-5) , ,00 Klassisk arkæologi , ,00 Overtidsbetaling samt rengøring i forbindelse med udlejning til foreninger m.v. udenfor Forskningsministeriets regi, tillægges 25% moms. Moms for 6 timers betjenttid og 2 timers rengøring udgør p.t. kr. 375,00 Betjentovertid pr. time (ex. moms)* Rengøring pr. time (ex. moms)* *Lokaleleje er IKKE momspligtig. 305,00 250,00 Lejeindtægten tilfalder Teknisk Forvaltning med 50% og fællesområdet med 50%. Der betales betjentovertid ved leje udover 6 timer, samt hvor der i øvrigt ydes betjentassistance efter brugernes ønske. Timeprisen er inkl. feriepenge. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 17

18 1585: Forespørgsel vedr. lån/leje af lokaler i teaterbygningen Jeg/vi ønsker at opsætte en produktion / afholde et arrangement med titlen: Projektet er Internt (afholdes af og for AU-medarbejdere og studerende og annonceres ikke offentligt) Eksternt (annonceres offentligt, f.eks. på Facebook eller over Billetnet mm.) Dato / periode for projektet: Forventet max. deltagerantal - (medvirkende + publikum. Antallet må ikke overstige 150 i hele bygningen) Produktionsleder / ansvarshavende: Navn: Adresse: Telefonnr: For ansøgere med tilknytning til Aarhus Universitet Årskortnummer eller stillingsbetegnelse: Institut/afdeling: OBS! al -korrespondence føres over First Class For ansøgere uden tilknytnining til Aarhus Universitet Arbejdsplads/stilling/andet: adresse (kun for ansøgere udenfor First Class): Aftale om tilstedeværelse ingået med evt. AU-fastansat person: Navn og tlf. Godkendelse forudsætter afholdelse af et møde mellem: nærværende produktionsleder / ansvarshavende, tekniker Morten Brockhoff tlf institutsekretær Mette Kannegaard :-tlf samt evt. øvrige involverede (betjente / studenterhjælpere o.a.) vedrørende reglementer, brug og aflevering af lokalerne. Til mødet skal ansøger medbringe en foreløbig produktionsplan samt budgetoverslag. Ansøgers underskrift: Ovennævnte bekræfter med sin underskrift at være ansvarlig for, at de aftalte retningslinier overholdes. ansøgningen godkendes hermed af: Dato & underskrift Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 18

19 1585: Retningslinier for anvendelse af teaterbygningen Sikkerheds- og sceneteknisk ansvarlig: Navn: Adresse: Telefonnr: 1. Ovenstående bekræfter hermed at have ansvar for, at nærværende retningslinier overholdes. 2. Forsikringsansvar påhviler alene brugerne af bygningen. 3. Brandmyndighederne har forhåndsgodkendt, at der må opholde sig max 150 personer samtidigt i hele bygningen. 4. Scene- og publikumsopbygninger skal placeres korrekt i overensstemmelse med de ophængte flugtvejsplaner. 5. Det er forbudt at tildække eller skjule udgangsskiltene over flugtvejsdørene. 6. Hvis man ønsker at ændre standardflugtvejsplanen eller påregner at arrangementet medfører en overskridelse af antallet på 150 personer, skal der udarbejdes en tegning, der fremsendes til godkendelse hos brandmyndighederne senest 14 dage inden arrangementets afvikling. 7. Alt materiel, der er ophængt i riggen - højttalere, projektorer, grundlys mm. - forud for arrangementets påbegyndelse hører til standardopstillingen og må KUN flyttes efter aftale med tekniker Morten Brockhoff. Ved arrangementets afslutning skal udstyret bringes tilbage på de rette pladser i riggen igen! 8. I planlægningsfasen skal tekniker, betjent og rengøring kontaktes m.h.p. vejledning og specificering af aftaler vedrørende arrangementet (se liste over kontaktpersoner). 9. Ved offentligt annoncerede arrangementer skal der træffes aftale om dørvagt (se kontaktliste). 10. Indtagelse af mad og drikkevarer må ikke finde sted i salene, men henvises til foyeren. 11. Salg af spiritus kræver engangsbevilling fra politimyndigheden. 12. Der må ikke spilles musik efter kl. 02: Nødudgangene må kun åbnes i nødstilfælde. 14. Store sals døre skal alle aflåses når sidste mand forlader salen. 15. Det er ulovligt at overnatte i bygningen. 16. Ved oprydning skal alt anvendt materiel bringes tilbage på de rette pladser i depoterne. Alt affald skal smides helt op i de relevante containere (se planche 1). 17. Ved skader på materiel eller inventar skal betjente og/eller teknikere informeres hurtigst muligt. (se kontaktliste) Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 19

20 1585: Scenografi og publikumsopbygning - (udfyldes og afleveres i kopi) Ved anvendelse af teaterbygningen bedes den projektansvarlige skitsere scenografi og publikumsopbygning på nedenstående lokaleplan og aflevere til tekniker Morten Brockhoff. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 20

21 1585: Udstyrsliste ved produktioner (udfyldes og afleveres i kopi) Den projektansvarlige bedes udarbejde en liste over, hvilket udstyr, der påtænkes anvendt. Her tænkes på teaterlys, multimedieudstyr, musikudrustning, scenografi, værkstedsmateriel, podiemateriel mm. Listen bedes afleveres til tekniker Morten Brockhoff. Udstyrsliste vedrørende følgende projekt: projekt titel Dato: Arr. underskrift: Telefonnr.: årskortnr.: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 21

22 1585: retningslinier for anvendelse af salene som auditorier Udstyret i salene er både mobilt og avanceret, og skal klargøres fra gang til gang. Ved brug af salene som auditorier gælder derfor følgende retningslinier: Underviseren har ansvaret for opstilling af borde, stole og evt. podier. Møblerne skal anbringes, så der er fri og let adgang til flugtvejene (se planchen). Mad og drikkevarer må ikke tages med i salene. Når salene forlades er det underviserens ansvar at møbler og podier sættes tilbage, at holdet rydder op efter sig, samt at anlæg, lys og lyd er slukket. Udenfor åbningstiderne skal alle døre låses, når den sidste forlader lokalet. Åbningstiderne er: Indgang ved foyer: Udvendig dør ved Lille Sal: Indvendig dør til Lille Sal: 8-14:30 Spørgsmål vedr. anvendelse af det tekniske udstyr stiles til Morten Brockhoff på Spørgsmål vedr. opstilling ved større arrangementer stiles til Ivan Smidt på Spørgsmål vedr. reservationstider stiles til Mette Kannegaard på Tjek følgende, inden salene forlades: Alle uvedkommende genstande/tøj er fjernet samt lys.og anlæg slukket. Flugtveje er lukkede (disse må i øvrigt kun åbnes i nødstilfælde). Alle døre uden kortlæser er smækket. Alle døre med kortlæser er låst, hvis salen forlades udenfor åbningstid. Lille Sal Store Sal Foyer Podie- og materiel i depot Stole og klapborde stables på vognene og stilles bag indertæpperne Audio Forstærkere Lille Sal Stoledepot OBS: Stole stablerne skal parkeres så man kan komme til el-tavlerne! Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 22

23 1585: Sikkerhed - højspænding i teaterbygningen Advarsel! I arbejdet med teaterudstyr anvendes livsfarlig højspænding. De mange amperer, der er brug for til at lave lyssætninger, lydopstillinger og AV-præsentationer i hhv sale og foyer kræver særlige stik, kabler og fordelertavler. Ved selv den mindste mistanke om skader og fejl på kabler eller udstyr skal tekniker Morten Brockhoff ( ) og/eller betjent Ivan Smidt ( ) underrettes med det samme. Udstyret tages ud af evt. tilslutninger, mærkes med fejlbeskrivelse og anbringes i lamperummet til eftersyn/reparation. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 23

24 1585: Sikkerhed - scenearbejde i teaterbygningen Det er af yderste vigtighed at arbejde disciplineret med teknik og opstilling i såvel foyer som sale. Her følger en tjekliste: NÅR DER ARBEJDES I SALENE Sikkerhedswires på SAMTLIGE genstande ophængt i riggen. Flugtvejene er HELT ryddet - også i mellemgangene - se planche 2. Depoterne tjekkes for orden ved arbejdets begyndelse. Udgangsskiltene er synlige under både forberedelse og opførelser. NÅR SALENE FORLADES Forstærkere og andet audioudstyr er slukket. Lyset er slukket. Dørene til Store Sal er låst. Liften (Genie) er sat til at lade. Alle personlige genstande er fjernet. Gulve og afdækninger langs væggene er ryddet og rengjort. Alle teaterlamper samt selve pulten er slukket. Depoterne bragt i fuldstændig orden ved arbejdets afslutning. Se iøvrigt tjeklisten for ordensregler i bygningen. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 24

25 AU 1585: forhåndsgodkendt flugtvejsplan for teaterbygningen 130 cm Aarhus Universitet 130 cm 190 cm 130 cm Langelandsgade 139 Bygning 1585 Mål 1:100 Pladsfordelings- og flugtvejsplan 130 cm 190 cm 190 cm 180 cm 180 cm 190 cm 190 cm 190 cm 130 cm 130 cm 180 cm 180 cm 210 cm Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 25

26 AU 1585: Vejledning til oprydning af kantineområdet 1. Alle flader skal være ryddede og tørret af, og vaskene skal gøres rene. 2. Gulvet skal fejes også foran køleskabene. 3. Er der spildt øl eller andre klæbrige substanser skal der også vaskes gulv. 4. Skraldespanden skal tømmes, og skraldeposen skal ud i containeren. 5. Der skal ikke stables ølkasser, skraldeposer etc. bagved køleskabene. 6. Bliver skiltene taget ned, bedes de venligst hængt op igen efter brug af kantinen. Bliver der spildt på dem, revet noget af dem eller hvis de på anden måde går i stykker hæfter den ansvarlige for erstatning (timeløn + materialer). 7. Du finder en plan over hvordan bordene i foyeren skal stå her 8. Der må ikke spilles musik efter kl. 02:00 Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 26

27 1585: Rengøringsskema kantineområdet KØKKEN KØLESKABE VASK GULV HYLDER AFFALD BORDE Initialer FOYER BORDE STOLE GULV GENEREL OPRYDNING MÅTTER Rengøringsansvarlig: Dato: Afdeling: Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 27

28 AU 1583: Villaen - oversigt Ivans Villa er navngivet efter Dramaturgis dedikerede tekniker Ivan Borgner, der fulgte det gamle institut og bl.a. projekterede indretningen af teaterbygningen, da det flyttede til kasernearealet i det ny årtusinde. Bygningen rummer bl.a. teatersalenes kostumegarderobe, rekvisit- og fjernlager, træ- og metalværksted samt køkken- og vaskefaciliteter Træ Metal tæppereoler/ pavillioner vogne Scenografier Dramaturgis Kostumer og rekvisitter Læseområde Lagerreoler Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 28

29 1583: Villaen - retningslinier Instituttets øvrige afdelinger benytter sig også af bygningen med jævne mellemrum, og blandingen af opbevaring og grovværksted stiller store krav til brugernes omtanke og hensyntagen til hinanden. 1. Al anvendelse af værksteder og lagerplads skal aftales med tekniker Morten Brockhoff - tlf Adgang til bygningen forudsætter skriftlig tilladelse. 3. Det er ikke tilladt at overnatte i bygningen. 4. Fødevarer, brugt emballage og personlige effekter skal være fjernet, når den aftalte anvendelsesperiode er slut. 5. Indkøb af materialer og forbrugsstoffer står for brugernes egen regning. Evt. overskydende materialer skal bortskaffes af brugerne. 6. Efter endt oprydning/rengøring skal brugeren kontakte tekniker Morten Brockhoff for inspektion. Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 29

30 1583: Villaen - ansøgning om anvendelse Jeg/vi ønsker at anvende villaen til følgende formål: Opbevaring af scenografi Anvendelse af værkstedsfaciliteterne Andet Dato / periode for anvendelsen: Anvendelsen forudsætter at adgangskort nr åbnes i perioden Ansøger / ansvarshavende: Navn: Adresse: Telefonnr: For ansøgere med tilknytning til Aarhus Universitet Årskortnummer eller stillingsbetegnelse: Institut/afdeling: OBS! al -korrespondence føres over First Class For ansøgere uden tilknytnining til Aarhus Universitet Arbejdsplads/stilling/andet: adresse (kun for ansøgere udenfor First Class): Godkendelse forudsætter afholdelse af et møde mellem: nærværende ansøger / ansvarshavende og tekniker Morten Brockhoff tlf Ansøgers underskrift: Ovennævnte bekræfter med sin underskrift at være ansvarlig for, at de aftalte retningslinier overholdes. ansøgningen godkendes hermed af: Dato & underskrift Formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på IÆF s. 30

ANVENDELSE AF LOKALER PÅ KASERNEAREALET LANGELANDSGADE 139

ANVENDELSE AF LOKALER PÅ KASERNEAREALET LANGELANDSGADE 139 ANVENDELSE AF LOKALER PÅ KASERNEAREALET LANGELANDSGADE 139 Nærværende udgave er revideret d. 16/02 2017 LÅN, LEJE OG ANVENDELSE AF LOKALER PÅ KASERNEOMRÅDET Dette dokument kan downloades i PDF-format fra

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Manual for produktioner i Teatersalen på Kulturkasernen. April 2009 (revideret september 2015)

Manual for produktioner i Teatersalen på Kulturkasernen. April 2009 (revideret september 2015) Manual for produktioner i Teatersalen på Kulturkasernen April 2009 (revideret september 2015) FØR DER PRODUCERES I SALEN Nedenstående liste er tjekliste for generelle formalia, som skal være i orden, før

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Sådan gør du: 1. Lejebetingelser læses grundigt af lejer! Det kan betyde ekstrafaktureringer, hvis ikke lejebetingelserne overholdes.

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

ANVENDELSE AF LOKALER PÅ KASERNEAREALET LANGELANDSGADE 139

ANVENDELSE AF LOKALER PÅ KASERNEAREALET LANGELANDSGADE 139 ANVENDELSE AF LOKALER PÅ KASERNEAREALET LANGELANDSGADE 139 Nærværende udgave er revideret d. 19/08 2011 FORMULARSÆT VEDRØRENDE LÅN, LEJE OG ANVENDELSE AF LOKALER PÅ IÆF Dette dokument kan downloades i

Læs mere

Manual for produktioner i Teatersalen på Kulturkasernen. April 2009 (revideret november 2013)

Manual for produktioner i Teatersalen på Kulturkasernen. April 2009 (revideret november 2013) Manual for produktioner i Teatersalen på Kulturkasernen April 2009 (revideret november 2013) FØR DER PRODUCERES I SALEN Nedenstående liste er tjekliste for generelle formalia, som skal være i orden, før

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

Uddrag af Retningslinier for leje af Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense C

Uddrag af Retningslinier for leje af Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Kultur Kulturmaskinen Farvergården 7 Postboks 1169 5000 Odense C www.odense.dk www.kulturmaskinen.com Tlf. 65512828 Fax E-mail kulturmaskinen@odense.dk Uddrag af Retningslinier

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser for brugen (4)

modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser for brugen (4) 2013 UDLEJNING AF LOKALER i Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32, 4000 Roskilde INDHOLD: modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser

Læs mere

Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg.

Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg. HUSET TRØJBORG PRAKTISKE OPLYSNINGER 2017 Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg. Om Huset Trøjborg Huset Trøjborg er et frivillighus, som til daglig fungerer

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 Da bebyggelsen her sidst i halvtredserne begyndte, at skyde op oven på en gammel gartnerigrund, blev gartneriets stuehus stående tilbage. Der var ellers ved projekteringen

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Uddrag af Retningslinjer for leje af Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense C

Uddrag af Retningslinjer for leje af Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Kultur Kulturmaskinen Farvergården 7 Postboks 1169 5000 Odense C www.odense.dk www.kulturmaskinen.com Tlf. 65512828 Fax E-mail kulturmaskinen@odense.dk Uddrag af Retningslinjer

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

TÅRNBYPARKENS festsal

TÅRNBYPARKENS festsal Boligorganisationen Tårnbyhuse TÅRNBYPARKENS festsal Ordensreglement og vejledning Boligorganisationen Tårnbyhuse Ordensreglement for festsalen i Tårnbyparken Lokalerne skal være forladt senest klokken

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Gældende for studerende og studenterforeninger ved Aarhus Universitet 1. Indledning Fester, fredagsbarer

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN Adresse: Gustav Bangs Gade 28, 2450 København SV Telefon: 20 62 46 98 Ved nødstilfælde: 71 99 29 45 / 20 60 39 02 E-mail: Karen@kvartershuset.dk

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Pejsebrænde: Skal lejer selv fremskaffe. Der ligger ikke brænde til afbenyttelse, og vi sælger heller ikke brænde.

Pejsebrænde: Skal lejer selv fremskaffe. Der ligger ikke brænde til afbenyttelse, og vi sælger heller ikke brænde. Velkommen på Næsgården. Vi håber, at I må få et godt ophold i på lejren. Det er vort håb, at I vil hjælpe os med at bevare lejrområdet således, at det fortsat kan være attraktivt at komme her.derfor er

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

TÅRNBYPARKENS festsal

TÅRNBYPARKENS festsal Boligorganisationen Tårnbyhuse TÅRNBYPARKENS festsal Ordensreglement og vejledning Boligorganisationen Tårnbyhuse Ordensreglement for festsalen i Tårnbyparken Musik og dans skal ophøre klokken 2.00, og

Læs mere

GL. PRÆSTEGÅRD. Regler for udlejning til receptioner

GL. PRÆSTEGÅRD. Regler for udlejning til receptioner GL. PRÆSTEGÅRD Regler for udlejning til receptioner Generelt Gl. Præstegård ligger på Stationsvej 32 i Birkerød. Lokalerne kan rumme receptioner på maximalt 75 personer. Der er adgang til toiletter og

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH

PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH 1 INDHOLD Lokalebooking 3 Priser 5 Bestilling af forplejning 6 Adgang på campus 6 IT, teknik og service 7 Tilkøb af servicepakker 7 Kørselsvejledning

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

information og vilkår

information og vilkår Ansøgning: Ansøgningsfrist for madboder er 1. februar 2016 (jo tidligere desto bedre). Ansøgningerne behandles og svar modtages senest 1. marts 2016. Ansøgning skal udfyldes direkte via ansøgningslinket

Læs mere

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A)

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Udlejning sker i moduler af hele og halve dage. Udlejning er kun muligt på almindelige arbejdsdage mandag fredag. Udlejning

Læs mere

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Generelt Lokalerne er primært til brug for medlemmer af Lægeforeningen og udlejes derudover til lægerelateret kursusvirksomhed og møder. Læger, som er medlemmer af

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Prisliste Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Indhold. Værd at vide..14

Indhold. Værd at vide..14 2011 Indhold Gimsing Sognegård...3 Hjerm Sognegård...4 Humlum Sognegård...5 Langhøj Sognegård...6 Resen Sognegård...7 Vejrum Fritidscenter...8 Udlånsbetingelser...9 Ordensregler... 10 Generelle regler...

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Praktiske oplysninger: Festsalen, Løkkekrogen 11C, 2625 Vallensbæk. Lokaleudlån: Center for Sundhed, Kultur og Fritid http://booking.vallensbaek.dk Besigtigelse af lokalet:

Læs mere

GF HERSTEDLUND HERSTEDHUS LEJEBETINGELSER OG ORDENSREGLER 2016

GF HERSTEDLUND HERSTEDHUS LEJEBETINGELSER OG ORDENSREGLER 2016 GF HERSTEDLUND HERSTEDHUS LEJEBETINGELSER OG ORDENSREGLER 2016 RESERVATION... 2 LEJEPRISER... 2 LEJEPRISER FOR BEBOERE I GF HERSTEDLUND... 2 INDBETALING OG TIDSFRISTER... 3 UDLEVERING OG RETURNERING AF

Læs mere

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Sådan gør du: 1. Lejebetingelser læses grundigt af lejer! Det kan betyde ekstrafaktureringer, hvis ikke lejebetingelserne overholdes.

Læs mere

aug/2017 wonderfestiwall

aug/2017 wonderfestiwall INFORMATION OG VILKÅR FOR MADBODER PÅ WONDERFESTIWALL 2017 17. 20. aug/2017 wonderfestiwall Ansøgning Ansøgningsfrist for madboder er 1. april 2017 (jo tidligere, jo bedre). Ansøgningerne behandles og

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH

PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH 1 INDHOLD Lokalebooking 3 Priser 5 Bestilling af forplejning 6 Adgang på campus 6 IT, teknik og service 7 Tilkøb af servicepakker 7 Kørselsvejledning

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Vilkår og praktisk information for leje af fælleslokalet på Carl Jacobsens Vej 19

Vilkår og praktisk information for leje af fælleslokalet på Carl Jacobsens Vej 19 Vilkår og praktisk information for leje af fælleslokalet på Carl Jacobsens Vej 19 Tak fordi du vil leje fælleslokalet på Carl Jacobsens Vej. Vi håber, du vil passe godt på både lokaler og inventar. Inden

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

Håndbog for riffelbanen i Hadsund

Håndbog for riffelbanen i Hadsund Håndbog for riffelbanen i Hadsund Danmarks Jægerforbund - Hadsund Side 1 Indholdsfortegnelse Ændringslog 3 Sikkerheds klargøring inden skydningen påbegyndes 4 Klargøring af standpladser 6 Klargøring af

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Leje af haller og sale. Prisliste

Leje af haller og sale. Prisliste Leje af haller og sale Prisliste 2 Leje af haller og sale, prisliste Stenlille Hallen Holberg Hallen Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Aftale leje af Selskabslokale, Nyborggade 11, 1. sal

Aftale leje af Selskabslokale, Nyborggade 11, 1. sal Aftale leje af Selskabslokale, Nyborggade 11, 1. sal Lejer: Adresse: Lejemåls nr.: Lejeperiodens start: Gælder fra udlevering af nøgle i ejendomskontorets åbningstid. Lejeperiode slut: Leje kr. plus depositum

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

SELLING FORSAMLINGSHUS LEJEPRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2005

SELLING FORSAMLINGSHUS LEJEPRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2005 SELLING FORSAMLINGSHUS LEJEPRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2005 Lokale incl. El og varme Medlem Ikke medlem Sal (155 m 2 ) Kr..1.345,00 Kr..1.345,00 Kuvertpris Medlem Ikke medlem Kuvertpris 1 pr. kuvert

Læs mere

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede Foreninger i Stevns Kommune Strøby Egede, maj 2016 Ordensreglement for, og instruktion i brug af FÆLLESHUSET i Strøby Egede Kære Lejer/Bruger af Fælleshuset, FÆLLESHUSET er udviklet af OLC Ejendomme i

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Faciliteter på Kulturcenter Mariehøj Service og standarder

Faciliteter på Kulturcenter Mariehøj Service og standarder Faciliteter på Kulturcenter Mariehøj Service og standarder Overordnet set gælder folkeoplysningslovens regler om lokaleanvisning i forhold til foreninger m.fl., der ønsker at benytte Kulturcenter Mariehøjs

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Oversigt over takster og gebyrer

Oversigt over takster og gebyrer Oversigt over takster og gebyrer 2018 2017 kr. (kr.) Kultur- og Fritidsudvalget Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m. Foreningsbrug: Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Bilreservation på Det Naturvidenskabelige Fakultet BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET September 2004 Brugere forpligter sig til at gennemlæse benyttelsesreglerne inden kørslen.

Læs mere

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Lej lokaler Medborgerhuset på Danasvej fkb.dk 2016 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 AUGUST 2013 Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 Opbygning Onsdag den 28. august, kl. 08.00 22.00 Nedtagning Fredag den 30. august, kl. 16.00 22.00

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv MESSE HÅNDBOG En verden af Erotik, Sex & Samliv ARRANGØR PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERKORT Erotic World ApS Naverland 34 2600 Glostrup Michel Mortensen (+45) 77 33 41 51 E-mail: info@eroticworld.dk Web

Læs mere