Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek"

Transkript

1 Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

2 52 I Unge og biblioteker

3 Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Unge og biblioteker I 1

4 Rapport om Unge og biblioteker Rapport udarbejdet af Cefu, Center for ungdomsforskning for Roskilde Bibliotek Forfattere: Anne Kofoed og Niels Ulrik Sørensen Udgivet af Roskilde Bibliotek og Danmarks Biblioteksforening Layout: Stæhr Reklame og Marketing Tryk: CS Grafisk A/S 1. udgave, 1. oplag 2006 ISBN: Copyright Roskilde Bibliotek, Danmarks Biblioteksforening og forfatterne. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Danmarks Biblioteksforening Telefon: Telefax: I Unge og biblioteker

5 Forord 5 Baggrund 7 Problemstilling 8 Rapportens opbygning 8 Ung i Roskilde Hvem deltager og hvordan? 11 Fremtidsværkstedet 12 Interview 13 Spørgeskema 13 Afsluttende bemærkning 14 Del I: Unges fritid en mosaik 15 Skole og fritid 15 Organiserede aktiviteter 16 Brud i skoleliv brud i fritidsliv? 17 Fritidsjob 19 Den fri fritid 20 Byrummet: forbrug, fester og finde sig selv 22 Familie, venner og kæreste 24 Fritidslivet en mosaik 27 Del II: Biblioteket en brik i hverdagslivsmosaikken 29 Gode forudsætninger 29 Barndommens bibliotek 29 De gyldne år 30 Ferielæsning eller hverdagslitteratur 30 Biblioteket en brik der ikke passer i mosaikken 33 Uvelkomne 33 Bibliotekaren 35 Multiteket brikken der passer i mosaikken 39 Kritik og fantasi 39 Velkommen! 42 Flyvende bibliotekarer 43 Et orgie af overblik: farver, storskærm og jukebox 44 Plads til fordybelse 44 Multiteket en ønskebrik 47 Bud på hvordan biblioteket kan gøre en forskel for unge 49 Det unge bibliotek 49 Det ligeværdige bibliotek 49 Det multimedierede bibliotek 50 Det overskuelige bibliotek 50 Referencer 51 Unge og biblioteker I 3

6 4 I Unge og biblioteker

7 Forord Unge lever i en personlig opbrudstid, hvor de skal finde deres identitet som unge. De lever struktureret med meget lidt fritid, men til gengæld meget ustruktureret i denne fritid. De søger ud i byrummet for at mødes med hinanden. Deres drømmebibliotek er et bibliotek, der forener byrummets muligheder for det sociale med bibliotekets multimedietilbud. I stedet oplever de et bibliotek, hvor deres samværs- og arbejdsformer ikke er accepterede. Denne rapport, hvor udgangspunktet er ungdomsuddannelsernes unge, giver stof, der kan omsættes til handling, både med sin kritik af det nuværende tilbud og med dens forslag til forandringer. Skal vi nå de unge af i dag og dermed de voksne af i morgen, bliver opgaven at arbejde i mange dimensioner. Vores forestilling om det fysiske biblioteksrums muligheder må revurderes. Vores holdninger må efterses kritisk, for at vi som bibliotekspersonale kan betjene vores brugere bedst muligt i forhold til deres livssituation. Og ikke mindst må vi tage den digitale udfordring alvorligt og lade vores brugeres mediepræferencer komme bedre til orde i vores samlinger. Rapporten er udført for Roskilde Bibliotek som en del af en forundersøgelse til udvikling af biblioteksbetjening for unge. Den er støttet af Biblioteksstyrelsen. Danmarks Biblioteksforening har publiceret rapporten og indgået i arbejdet med at formidle resultaterne sammen med Roskilde Bibliotek. Undersøgelsen er gennemført i perioden 2005 til februar 2006 af cand. mag. Anne Kofod og adjunkt Niels Ulrik Sørensen under ledelse af professor Birgitte Simonsen, centerleder ved Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet. Vi vil gerne takke alle for det gode arbejde, der er udført. En særlig tak skal lyde til de uddannelsesinstitutioner, der har lånt os deres elever og ikke mindst til de unge, som har stillet op til interview og fremtidsværksted. Mogens Vestergaard Bibliotekschef Roskilde Bibliotek Vagn Ytte Larsen Formand Danmarks Biblioteksforening Unge og biblioteker I 5

8 6 I Unge og biblioteker

9 Baggrund Hvis man gerne vil vide, hvor vores samfund er på vej hen, er det en god idé at kigge på de unge. Unge reagerer hurtigt på nye samfundsvilkår. De er følsomme overfor nye tendenser. Og de ændrer tankesæt og handlemåder med en hastighed, der indimellem gør det svært at følge med. Det er både godt og ondt. På den ene side er det vigtigt, at de unge er en del af alt det nye: de er vores fremtid, og deres evne til at mestre alt det nye er utvivlsomt med til at ruste dem til fremtiden. På den anden side kan det skabe nogle spændinger og konflikter i forhold til det, vi opfatter som grundpiller i vores samfund. Folkebiblioteket er en sådan grundpille. De fleste af nutidens voksne er bærere af en forestilling om, at folkebiblioteket er noget ganske særligt. Nogle af os har som børn besøgt biblioteket med vores forældre. Siden blev vi store nok til selv at tage derhen, når vi havde lyst. Bibliotekets endeløse række af bøger har for nogen været en uendelig kilde til viden og underholdning. Og er det måske stadig. I dag er folkebiblioteket meget andet end bøger: biblioteket giver os adgang til internettet og elektroniske databaser. Flere steder kan vi foretage vores søgen efter viden, mens vi drikker en caffe latte, der er købt i bibliotekets cafe. Folkebiblioteket er fulgt med tiden. I hvert fald set fra vores synsvinkel. Spørgsmålet er, om det også er tilfældet set fra de unges perspektiv. De unge er vokset op i en tid, hvor de nye medier for alvor er brudt igennem. De er superbrugere af disse medier. Computer, mobiltelfon, ipod. De overfører informationer fra det ene til det andet, bevæger sig ubesværet på kryds og tværs af medierne. De unge er altså vokset op i en tid, hvor informationsmængden er eksploderet. Det er ikke noget problem at få adgang til viden. Til gengæld kan det være svært at skelne mellem rigtig og forkert viden. Autoriteterne i vores samfund er ikke længere urørlige. Meget mere er op til den enkelte, hvorfor det bliver stadig vigtigere at mestre kritisk stillingtagen. Det er da også noget af det, vi forsøger at indpode i vores unge fra de er helt små, når vi opfordrer dem til at stille spørgsmål og forholde sig. Men jo flere unge, der får adgang til internettet fra deres egne værelser, jo mere får de også at stille spørgsmål og forholde sig til. I den proces bliver folkebibliotekets rolle i nogen grad at sat i spil: Hvis de unge i stadig stigende grad er i stand til at hente informationer fra deres egne værelser, er spørgsmålet, hvilken rolle folkebiblioteket så skal spille i deres vidensindsamling. Nogle unge har gode erindringer om børnebiblioteket. Måske de er kommet der med forældre, pædagoger eller lærere i løbet af deres opvækst. Der er m.a.o. noget at bygge videre på. Men ligesom andre samfundsinstitutioner rammes også folkebiblioteket af det almene skred i holdningen til autoriteter. Bøger betragtes ikke nødvendigvis som bedre end tekst, film etc., som kan hentes ned fra nettet. Ligesom folkebiblioteket ikke automatisk betragtes som en bedre ramme om søgning efter disse tekster, film etc. end deres eget værelse eller andre steder. På den anden side er der ikke noget, der taler for, at de ikke vil bruge biblioteket, hvis de oplever, at det har noget særligt at byde på: bedre computere, flere programmer, behjælpelige bibliotekarer, interessant miljø eller noget helt andet. Hvad de unge mere præcist ønsker sig af folkebiblioteket, har vi indtil nu ikke haft den store indsigt i. Ligesom vi heller ikke har den store indsigt i, hvordan de opfatter biblioteket, som det ser ud nu. Unge og biblioteker I 7

10 Problemstilling Måske er der ikke den store forskel. Måske er de unge bare ikke klar over, hvad biblioteket rent faktisk kan tilbyde. Måske er der rent faktisk forskel. I hvilket omfang folkebiblioteket i givet fald skal forandre sig for at tækkes de unge, vil ikke blive berørt i nærværende rapport. Her er det udelukkende de unges stemme, der er i fokus: Hvilke forestillinger de har om biblioteket? Hvad synes de er godt, og hvad synes de er skidt? Hvad ser de gerne mere af, og hvad ser de gerne mindre af? Men også hvordan bibliotekerne passer ind i deres liv i øvrigt. I deres identitetsdannelse og dannelse. I deres orienteringer mod uddannelse og fritid. Ikke mindst fritiden vil blive afsøgt nærmere: fritidslivet disponerer de unge selv over. Det er her de unges valg og dispositioner for alvor kommer til syne. Ved at synliggøre disse valg og dispositioner synliggøres også de udfordringer, biblioteket står overfor, hvis det skal forbedre sin position blandt unge. Rapporten vil fokusere på udvalgte unge fra tre forskellige ungdomsuddannelser i Roskilde. Ideen med rapporten er at synliggøre deres erfaringer med og perspektiver på biblioteket med henblik på at kvalificere brugervinklen. Rapporten bevæger sig ikke ud i randområderne af ungdomslivet: det er såkaldte normale unge, der er inddraget i rapporten. Heller ikke deres liv er imidlertid fri for problemer og faldgruber. Rapporten sætter disse problemer og faldgruber i spil men vil i det store hele give en fremadrettet og konstruktiv beskrivelse af de unges forhold til biblioteket i dag. Hensigten er at give Roskilde Bibliotek et værktøj, der kan danne udgangspunkt for at diskutere og tilrettelægge nogle tilbud til de unge med udgangspunkt i deres erfaringer og perspektiver. Rapportens opbygning Selve rapporten består af to hoveddele: Den første del analyserer de unges fritidsliv. Der lægges vægt på de forandringer i fritidslivet, som ungdomsuddannelsen afføder. Men også de bredere problemstillinger, som disse forandringer er indlejret i. Og som er relativt uafhængige af, at de befinder sig på en ungdomsuddannelse. Problemstillinger, som m.a.o. handler om, at de er unge i dagens samfund. Med de særlige vilkår, udfordringer mv., som det nu engang indebærer. Hensigten med dette kapitel m.a.o. er at skabe en mosaik over de unges fritidsliv. Hvilke komponenter indgår i mosaikken? Hvilket mønster tegnes af den? Og hvordan hænger mosaikken, dens komponenter og dens mønster sammen med de særlige vilkår og udfordringer, der gør sig gældende for unge på en ungdomsuddannelse? Den anden del analyserer de unges erfaringer med og perspektiver på biblioteket. Hensigten er at finde ud af, hvilken brik biblioteket er, og hvilken brik den kan være i den mosaik, som tegnes af de unges fritidsliv i den første del. Der lægges vægt på både gode og dårlige erfaringer samt gode og dårlige perspektiver. Hvad oplever de som godt, hvad oplever de som dårligt? Hvilke muligheder og hvilke begrænsninger ser de? Og hvordan ville det ideelle bibliotek se ud? I besvarelsen af disse spørgsmål vil der kontinuerligt blive trukket tråde til de unges fritidsliv samt det bredere ungdomsliv, som fritidslivet er en del af. Denne hoveddel vil slutte med nogle konkrete anbefalinger til, hvad biblioteket kan gøre for i højere grad at blive en brik, der passer ind i det mønster, som de unges fritidsliv udgør. Eller måske endog en brik, der kan være med til at ændre dette mønster. Inden disse to hoveddele vil rapporten dog indeholde et afsnit, der præsenterer de unge, som deltager i rapporten. Hvor gamle er de? Hvilken skole går de på? etc. Som en del af denne præsentation vil det også blive fremlagt, på hvilke måder de har bidraget til rapporten. Nogle af de unge er blevet interviewet, andre har deltaget i et fremtidsværksted. Men hvad er det? Hvordan er det foregået? Og hvad for en slags viden får man ud af det? 8 I Unge og biblioteker

11 Unge og biblioteker I 9

12 10 I Unge og biblioteker

13 Ung i Roskilde 2006 Undersøgelsen tager sit afsæt i unge, der bor i og omkring Roskilde, og som derfor kunne have glæde af biblioteket her. I det følgende præsenteres de unge, og deres forskellige bidrag til den endelige rapport. Hvem deltager og hvordan? I denne undersøgelse sætter vi fokus på de unges fritidsliv herunder deres erfaringer med og forventninger til biblioteket som en del af dette fritidsliv. I undersøgelsen tager vi udelukkende udgangspunkt i unge fra Roskildeegnen. Til gengæld forstår vi unge meget bredt. Det er drenge og piger, der har afsluttet folkeskolen og nu er i gang med en ungdomsuddannelse. De fleste er gået i gang med deres ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen, andre har været på arbejdsmarkedet eller på andre ungdomsuddannelser, inden de påbegyndte deres nuværende ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne har ikke nogen øvre aldersgrænse, men langt de fleste elever er under 30 år. Det gør sig også gældende for de 25 unge fra Roskildeegnen, som har medvirket i denne rapport: år 17 år 18 år 20 år 21 år 23 år 24 år 31 år Unge og biblioteker I 11

14 De fleste af de 25 unge i undersøgelsen befinder sig i slutningen af teenageårene og i begyndelsen af 20 erne. De går på henholdsvis det almene gymnasium, erhvervsgrunduddannelsen (egu) og teknisk skole alle uddannelser lokaliseret i Roskilde. Når der er en overrepræsentation af 17- årige, skyldes det, at vi udover interviews med udvalgte unge fra erhvervsgrunduddannelsen og teknisk skole inviterede 16 2.g ere fra det almene gymnasium til at deltage i et såkaldt fremtidsværksted. Blandt disse 16 var der en mindre overrepræsentation af kvinder. De interviewede unge fra egu og teknisk skole udgør tilsammen ni af undersøgelsens i alt 25 deltagere. Når vi har valgt at invitere unge fra netop ungdomsuddannelserne til at deltage i undersøgelsen, skyldes det, at de aldersmæssigt befinder sig i en fase af livet, hvor ungdomsidentiteten for alvor udformes. De har taget afsked med folkeskolens velkendte rammer og har truffet deres første store valg om, hvor de skal bevæge sig hen i deres liv. På ungdomsuddannelsen befinder de sig for første gang kun blandt andre unge og skal gøre sig gældende som sådan. Selvom hovedparten af de unge stadig bor hjemme, er det m.a.o. en tid, der er præget af opbrud og afsked med barnelivet. Og alt dette finder altså sted i et samfund, der som nævnt i Baggrund bl.a. er præget af skred i forhold til autoriteter etc. Og hvor de unge således må danne deres identitet som unge med en hidtil uset grad af selvstændig orientering, manøvrering etc. Det gør de dog på forskellig vis. Gymnasieleverne er unge, der befinder sig i et uddannelsesforløb, der kvalificerer til en videregående uddannelse. Eleverne fra teknisk skole specialiserer sig inden for et håndværksfag og var i gang med den teoretiske del af vekseluddannelsen, da interviewene blev gennemført. Egueleverne befandt sig vidt forskellige steder i det 2- årige forløb, der bliver sammensat individuelt nogle var lige begyndt, andre stod for at afslutte og dermed træffe beslutninger for, hvad der så skulle ske. De tre ungdomsuddannelsesforløb er meget forskellige og de unge, vi har talt med, er tilsvarende optaget af forskellige interesser, fagligt som personligt. Selvom nogle af de unge således befinder sig i nogenlunde samme livsfase, samfundsmæssige rammebetingelser etc., er der altså en vis variation og bredde i de unge i undersøgelsen. Fremtidsværkstedet Fremtidsværkstedet afdækker deltagernes erfaringer med og oplevelse af et fænomen og åbner op for at formulere forventninger og drømme om dette fænomen. Under fremtidsværkstedet ønskede vi således at blive bekendte med erfaringer med og oplevelse af biblioteket samt invitere dem til at formulere nogle visioner om biblioteket, så det vil kunne fremstå som meningsfuldt i deres hverdagsliv ikke mindst i det fritidsliv, der overvejende vil skulle danne ramme om et sådant brug. I praksis satte vi 16 unge 2.g ere stævne en helt almindelig tirsdag. De blev bedt om at møde op kl og vidste alene, at dagen frem til kl skulle handle om deres forhold til biblioteket. Selve dagen forløb så med en indledende fase, hvor de unge fik luft for deres kritik af bibliotekets fejl og mangler; både i ord og i kreative udtryk. Dernæst blev de unges fantasi sluppet løs, og efter at have sat ord og overskrifter på deres forestillinger om det ideelle bibliotek, valgte de sig ind i fire grupper, der hver blev udstyret med en pose lego. Grupperne byggede herefter ud fra hvert deres tema deres drømmebibliotek. Dagen blev afsluttet med, at grupperne fremviste deres bygningsværker og de øvrige deltagere satte ord på, hvad de så. Værkstederne fungerede rigtig godt. Gymnasieeleverne var meget engagerede, selv om de synes, at kritikfasen var svær; det var nogle reflekterede unge, der trods frihed til at være entydigt negative, også fik talt om, at det nok ikke altid var lige nemt at være bibliotekar, hvilket de måtte arbejde hårdt for at løsrive sig fra. Men da først fantasifasen satte ind, og ikke mindst da de unge fik udleveret lego, var deres begejstring stor, og i det store 12 I Unge og biblioteker

15 hele har metoden vist sig givende for vores indsigt i de unges forhold til biblioteket. I rapporten arbejder vi med de unges udsagn og svar på følgende spørgsmål, der satte rammen om fremtidsværkstedet: Kritikfase: Hvad er dårligt ved biblioteket? Hvad er vi utilfredse med? Fantasifase: Hvordan kan biblioteket blive rigtig sjovt / attraktivt? Begge faser er bygget op således, at deltagerne kommer med stikord som besvarelse på de tilhørende spørgsmål. Disse stikord bliver efterfølgende samlet i nogle temaer, som deltagerne i grupper arbejder videre med. I kritikfasen fremstillede grupperne stillbilleder, der illustrerede, hvad de oplevede var dårligt og utilfredsstillende med biblioteket. Efter alle grupper havde fremført disse, blev de bedt om at vende billederne om således, at det i stedet for en kritik illustrerede, hvordan de ønskede biblioteket skulle tage sig ud; fx blev en dårlig stemning vendt til en hyggelig atmosfære, kaos og desorientering til tilgængelighed etc. I fantasifasen opstod grupperne også på baggrund af stikord og temaer, men i stedet for stillbilleder, fik deltagerne udleveret en kasse lego. De fik nu rollen som arkitekter på deres helt eget ideelle bibliotek. Materialet fra fremtidsværkstedet består af fotografier, stikord fra kritik- og fantasifase samt båndoptagelser af deltagernes kommentarer og diskussioner undervejs i værkstedet. Dette materiale bruger vi i DEL II, hvor vi netop sætter fokus på de unges erfaringer med og ønsker til biblioteket. Materialet fra fremtidsværkstedet består af stikord til kritik og fantasi. Vi har også indsat fotografier af kritikbilleder, omvendte kritikbilleder samt fantasierne materialiseret i lego. Vi benytter også udskrifter af de unges kommentarer til værkstedet, som vi optog i løbet af dagen. Interview I undersøgelsen indgår to typer interview. Fire unge har deltaget i enkeltinterview; en dreng og en pige fra egu, samt en dreng og en pige fra teknisk skole. Fem unge har deltaget i fokusgruppeinterview; en gruppe på tre fra egu og en gruppe på to fra teknisk skole. Hvor fremtidsværkstedet alene satte fokus på biblioteket, bruger vi interviewene til at få indsigt i de unges hverdagsliv. De unge er udvalgt med afsæt i den uddannelse, de er i gang med, og netop skole og lektier har været et af flere temaer i interviewene. Vi har især været interesseret i at få de unge til at fortælle om deres fritidsliv, hvad de fortager, om de er sammen med familie og venner. Da biblioteket kan spille en både faglig og rekreativ rolle i de unges hverdag, har vi spurgt ind til dette i forbindelse med skole og fritid. Afslutningsvis har vi spurgt de unge, hvordan de oplever de lokale muligheder for bl.a. indkøb, uddannelse, bolig, job og fritidsaktiviteter. Materialet består af udskrifter af de fire enkeltinterview og to fokusgruppeinterview. Spørgeskema Alle 25 deltagere har udfyldt et spørgeskema, der ligesom fremtidsværksted og interviews sætter fokus på uddannelse, fritidsliv og sociale relationer. To af spørgsmålene knytter også an til, hvor hyppigt de unge besøger biblioteket og hvad de i så fald bruger det til. Afslutningsvis inviteres de unge til i to åbne spørgsmål at udfolde henholdsvis Biblioteket ville være noget for mig hvis og Det værste ved biblioteket er Spørgeskemaerne tjener som en ekstremt struktureret interviewform. Vi har brugt det til at danne os et overblik over køns- og aldersfordelingen blandt deltagerne. Men først og fremmest har vi brugt skemaet som indgang til de forskellige temaer i interviewene, ikke mindst deltagernes svar på de to åbne spørgsmål har dannet et konstruktivt afsæt for at tale om deres forhold til biblioteket. Unge og biblioteker I 13

16 Skemaerne er ligesom interviewene anonyme, men netop de unge, der har deltaget i interviewene, har vi kunne matche til skemaerne. Det betyder, at vi har et supplerende materiale til udskrifterne. Hvad angår gymnasieleverne, så bruger vi også deres svar, men det skal understreges, at vi bruger svarene kvalitativt; fx har 13 af 16 sat kryds ved lektier, når vi spørger dem, hvad de ofte laver i deres fritid. Dette er et eksempel på, hvordan skemaet indgår som en brik af mange i billedet af, hvordan hverdagen tegner sig for en gymnasieelev. Afsluttende bemærkning Hensigten var i udgangspunktet at undersøgelsen alene skulle bygge på fremtidsværksteder. Således skulle alle tre ungdomsgrupper deltage i hvert deres fremtidsværksted. Af logistiske årsager var det ikke muligt; det er en større opgave for en uddannelsesinstitution at tage elever ud af skemaundervisningen en hel dag. Det lykkedes dog med gymnasieeleverne, hvis arbejde i fremtidsværkstedet har bibragt til en meget nuanceret indsigt i, hvordan unge oplever biblioteket og ikke mindst står vi tilbage med et vidnesbyrd om deres forventninger og drømme udtrykt i lego. Samtidig har interview med de to øvrige grupper suppleret fremtidsværkstedets entydige fokus på biblioteket, med indsigt i de unges hverdagsliv med uddannelse, fritid, familie og venner. 14 I Unge og biblioteker

17 Del I: Unges fritid en mosaik I dette kapitel vil vi lave en mosaik over de unges fritidsliv. Vi vil beskrive de forskellige brikker, der er i mosaikken. Samt finde ud af, hvilket mønster de tilsammen danner. Først når vi har en sådan viden om enkeltdelene og helheden i de unges fritidsliv, er det muligt at få en nærmere forståelse af, hvilken rolle biblioteket spiller. Og ikke mindst hvilken rolle det kan komme til at spille. For fritidslivet er den del af livet, de unge selv disponerer over. Dér hvor de selv træffer beslutninger om, hvad de vil og ikke vil. Dér hvor de selv har mulighed for at skabe et mønster. Og biblioteket er en brik i fritidslivet blandt mange andre brikker, som de unge kan rykke rundt med. Omplacere. Måske endda give en mere central placering i mosaikken. Men det forudsætter, at biblioteket passer ind i det mønster, som de unge søger at skabe i mosaikken. At de unge oplever det som relevant i forhold til den dagsorden, de i øvrigt måtte have for deres fritidsliv. Gør det det opleves biblioteket rent faktisk som relevant er der ingen grund til at tro, at det ikke vil kunne få en endnu mere central placering i de unges fritidsliv, end det allerede har. I dette kapitel vil vi netop se på, hvad der opleves som relevant for de unge i fritidslivet. Hvad fritidslivets dagsorden er. Og altså hvad de unge vælger til indenfor denne dagsorden. Først derefter vil vi kunne få en forståelse af, hvordan bibliotekets relevans for fritidslivet kan øges. Men altså nu handler det om fritidslivets mosaik og de brikker, der danner denne mosaik. Det vil vi nærme os ved at gå konkret til værks. Vi har således spurgt de unge om, hvor megen fritid de har. Hvilken sammenhæng der er mellem skole og fritid. Hvad de foretager sig i deres fritid, og hvorfor de foretager sig netop det. Men også hvad de ikke foretager sig, og hvorfor de ikke gør det. Vi vil se på forskelle de forskellige grupper af unge imellem, om end lighederne vil være mest iøjnefaldende. Undervejs vil vi derfor løbende inddrage vores viden om nogle af de grundvilkår, som nutidens unge i store træk har tilfælles med hinanden: ikke mindst individualiseringen, der som allerede nævnt udgør en ganske særlig ramme om de unges identitetsdannelse. Vilkår, som derfor også spiller ind i de unges orienteringer i fritidslivet. Skole og fritid De unges hverdag ligner et langt stykke hen ad vejen hinanden. De står op, går i skole. Når de atter er hjemme fra skole, bruger de fleste tid sammen med deres familier og venner. Der bliver også brugt tid på en del fritidsaktiviteter. Nogle arbejder, andre læser lektier. De unge i undersøgelsen er som bekendt i gang med tre forskellige uddannelsesforløb: gymnasiet, erhvervsgrunduddannelsen og teknisk skole. Hvor mange lektier, de laver, afhænger af, hvilket forløb de er i gang med. De tre uddannelsesforløb trænger sig altså ikke lige meget på i fritidslivet. Lige for tiden trænger Karens uddannelsesforløb sig meget på: Altså lige nu går jeg kun på arbejde og i skole. Der er ikke så meget, for jeg bruger mest fritiden på at lave lektier. (Karen 23 år) Karen er i gang med et egu-forløb. Her er hun dels i praktik i en daginstitution, og dels går hun i skole tre eftermiddage om ugen. Hun vil gerne uddanne sig til pædagog, hvorfor hun skal indfri nogle bestemte faglige krav, hvilket giver lektierne en helt central placering i hendes fritid. De Unge og biblioteker I 15

18 øvrige egu-elever i undersøgelsen er i gang med praktikforløb, som betyder, at lektier slet ikke er et tema for dem. Eleverne på teknisk skole tematiserer heller ikke i nævneværdigt omfang lektierne som en del af deres fritidsliv. Det er anderledes for gymnasieeleverne. I fremtidsværkstedet med gymnasieeleverne havde skolen og lektierne således en central placering. Det fremgår også af spørgeskemaerne, hvor 13 af de 16 gymnasieelever ved spørgsmålet Hvad laver du ofte i din fritid? har sat kryds ved lektier. En enkelt har endda tilføjet et udråbstegn angiveligt for at understrege, hvor meget lektierne fylder i fritiden. Gymnasiet er en uddannelse, med både dag-til-dag lektier og større skriftlige opgaver. Når gymnasieeleverne får fri fra skole, hører skolelivet altså ikke op, hvilket også kan give de unge en oplevelse af, at fritiden ikke entydigt er lig med fri tid. På spørgsmålet om de unge oplever, at de har indflydelse på, hvad de laver i deres fritid, svarer en 17- årig pige i ringe grad, og har tilføjet pga. lektier. Caroline på 23 går på teknisk skole. Hun fortæller som den eneste af eleverne her fra om sin oplevelse af lektierne: Lektier tager jeg nemt nok, måske fordi jeg har så meget erfaring. Det er ikke en sur pligt. Jeg synes, at det er meget hyggeligt. (Caroline 23 år) Når Caroline taler om sin erfaring, refererer hun til, at hun allerede har ét uddannelsesforløb bag sig. Og det er måske nok så væsentligt. Oplevelsen af, hvor meget lektierne fylder, handler givetvis ikke kun om lektiemængden på de to uddannelsesforløb. Det handler også om hendes alder og erfaring. Selvom gymnasieeleverne i modsætning til Caroline i vid udstrækning bor hjemme og dermed har nogle faste rammer om hverdagen, er de kun i slutningen af teenageårene, hvor verden åbner sig eksplosivt for dem. Hvor der stadig er utallige muligheder og valg, der byder sig til. Og som skal afprøves for første gang. Kærester, sex, fester, alkohol for blot at nævne nogle af dem. Alt sammen noget, som er med til at føre dem fra barndommen ind i ungdommen. Og som er med til at give dem den identitet som ung, der er så afgørende for de unge på ungdomsuddannelserne. Men altså også en identitet, som altså ikke kommer helt automatisk: den kræver, at de unge tager de nødvendige skridt ind på uudforsket territorium. Ungdommens territorium. Og udforsker det i alle dets aspekter. Hvilket imidlertid gør, at tiden i hverdagen kan føles knap ikke mindst hvis man som gymnasieeleverne går på en ungdomsuddannelse med en betragtelig lektiebyrde. 1 Organiserede aktiviteter Oplevelsen af knaphed på tid sætter sine spor i de unges fritidsliv. Den gør nemlig fritidslivet til andet og mere end blot et spørgsmål om at vælge til og prøve af. Noget må de ligeledes vælge fra og lade ligge. Og hvad det angår, er de unge i denne undersøgelse tilsyneladende ikke anderledes end de fleste andre unge. Kun et fåtal af de unge prioriterer således organiserede aktiviteter som sport, ungdomspolitik ol., hvor de er forpligtet til at mødes med de samme mennesker omkring bestemte aktiviteter på bestemte tidspunkter hver uge. Der er dog enkelte unge i undersøgelsen, der rent faktisk prioriterer denne type aktiviteter. Som fx Caroline: Så træner jeg boksetræning to gange om ugen, hvis jeg gider, det er tirsdag og torsdag. (Caroline 23 år) Træningen har sine faste dage, jovist, men opleves ikke som så forpligtende, at den ikke kan springes over fra tid til anden. Så det er godt, at Caroline ikke dyrker holdsport, hvor spillet falder til jorden, hvis fx målmanden udebliver. Selvom boksetræningen har sine faste dage og tidspunkter, er der altså indbygget en fleksibilitet, som Caroline udnytter, hvis lysten udebliver, eller noget interessantere eller vigtigere byder sig til. Det er også værd at bemærke, at hun træner sammen med en veninde i tillæg til det sportslige har træningen også et socialt element. Det fællesskab, hun har med veninden omkring boksetræningen, øger givetvis hendes motivation. Ligesom manglende motivation hos veninden også kan forplante 1 Ebbessen, Ida og Niels Ulrik Sørensen: Det æstetiserede selv. Specialeafhandling. Institut for historie og samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter I Unge og biblioteker

19 sig hos Caroline. Det samme kan gnidninger i deres venskab. For selvom boksningen kan være vigtig nok, tyder de fleste undersøgelser på, at det sociale element er afgørende for de unges aktiviteter i fritidslivet. Aktiviteterne, som de unge vælger til i fritidslivet, skal m.a.o. ikke bare i sig selv være sjove, interessante eller udfordrende. De skal også helst være forbundet med en følelse af sammenhørighed med de andre unge, som de dyrker aktiviteterne sammen med. De unge spejler sig i hinanden. Det er således vigtigt at lave aktiviteter, hvor der deltager andre unge, de kan spejle sig positivt i. Flere og flere unge bruger fritiden på at spille rollespil Karsten er en af dem: det kan godt være jeg virker som en nørd når jeg siger det men jeg spiller også rollespil engang imellem. [ ] Men det spiller jeg. Meget faktisk. Næsten hver weekend. Det der rollespil er det så her i Roskilde, her i omegnen? Det er det jo også, men vi er også i Hareskoven engang imellem. Der har lige været noget herude. Ude ved skoven. Det er meget sjovt at være derude. Noget helt andet end man er i virkeligheden. (Karsten 20 år) Tidligere blev det betragtet som ganske nørdet at spille rollespil. Det blev opfattet som noget, en ganske bestemt type unge drenge begav sig af med. I takt med at interessen for rollespillene har bredt sig, har nørdetiketten imidlertid været på tilbagetog. Den er dog ikke helt forsvundet men i nogen grad blevet vendt til noget positivt. Det er m.a.o. blevet lettere at spejle sig positivt i den samhørighed, der er omkring rollespillene. Selvom Karsten umiddelbart ser ud til at undskylde det nørdede, så lægger han da heller ikke skjul på, at det er en del af det at spille rollespil. Og at han på trods af det faktisk er yderst engageret i rollespillene. Ligesom Carolines boksetræning er rollespillene præget af en vis fleksibilitet. Spillet er naturligvis sjovest, hvis mange møder op i skoven en given lørdag, hvilket er en indirekte forpligtelse. Omvendt skal Karsten og de andre rollespillere tage stilling til, om de vil deltage fra gang til gang. Karsten orienterer sig via en hjemmeside og drager så af sted sammen med tre af sine kammerater. Her er det altså heller ikke besluttet på forhånd, at Karsten i en given periode og på et fast tilbagevendende tidspunkt deltager i en aktivitet. Det er mere præcist at tale om en selvorganiseret aktivitet snarere end en organiseret, hvilket faktisk er en stigende tendens i de unges fritidsliv. Blandt gymnasieleverne er der ni, der deltager i organiserede fritidsaktiviteter i form af sportsforeninger, musik- og aftenskoler. Udover disse aktiviteter, hvor deres deltagelse forventes at være ugentligt tilbagevendende, dyrker de bl.a. løb, fitness, dans og musik, som de i højere grad selv organiserer. Samlet set har alle de unge én eller flere interesser, som de bruger tid på i deres fritid. Men af disse får de selvorganiserede aktiviteter en stadig mere central placering. I forlængelse af den tilbøjelighed synes selve aktiviteten at træde mere og mere i baggrunden i de unges fritidsliv til fordel for det sociale. Ikke at de to ting er hinandens modsætninger. Aktiviteterne er nært forbundet til det sociale. Men mens de unge går på en ungdomsuddannelse udkrystalliseres det sociale mere og mere som et mål i sig selv. Sammenhørigheden, spejlingen etc. bliver altså vigtigere og vigtigere for, hvad de unge foretager sig i deres fritidsliv. Brud i skoleliv brud i fritidsliv? Flere undersøgelser 2 peger således på, at der sker et skift i de unges orienteringer i fritidslivet samtidig med, at de unge bevæger sig fra grundskolen over i ungdomsuddannelserne. Uddannelsesskiftet har ikke bare nogen åbenlyse faglige konsekvenser men også nogle sociale. De kammerater, de har fulgtes med dagligt i 9-10 år af deres liv, bliver spredt på mange nye uddannelsesinstitutioner, hvor de skal tilbringe undervisning og frikvarter sammen med nye jævnaldrende. De unge skal altså ikke bare vænne sig til 2 Kofod, Anne og Jens Christian Nielsen: Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid. Center for Ungdomsforskning 2005 Hansen, Niels-Henrik M.: Hvad har de gang i? En profilanalyse af Gentoftes unge Center for Ungdomsforskning 2004 Hansen, Niels-Henrik M.: Hvad har de gang i? En profilanalyse af Holbæks unge Center for Ungdomsforskning 2003 Unge og biblioteker I 17

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Unges fællesskaber. En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer

Unges fællesskaber. En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer Unges fællesskaber - Mellem tryghed og spænding En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer Maria Bruselius-Jensen og Niels Ulrik Sørensen Formål..at tegne et billede

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

Ung i dag ung i Gentofte

Ung i dag ung i Gentofte Ung i dag ung i Gentofte Profil af unges trivsel i Gentofte kommune Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 Arnt Louw, avl@learning.aau.dk 1 Hovedspørgsmål Mit liv: Hvordan er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer: paavej@gentofte.dk Læs mere: www.gentoftehandicappolitik.dk Referat

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Nye tider nye foreningsformer? Forbrugsorienterede ønskebørn valgmuligheder,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Topstudent - Tips og tricks til bedre karakterer

Topstudent - Tips og tricks til bedre karakterer Topstudent - Tips og tricks til bedre karakterer T o p s t u d e n t - Tips og tricks til bedre karakterer Nicklas Brendborg & Lars Horsbøl Sørensen Infinity Books 2015 Topstudent - Tips og tricks til

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring!

I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring! I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring! Horsens 6.april 2016 Fritidsarenaen er i forandring! Unge

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Unges motivation og læring. Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU

Unges motivation og læring. Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Unges motivation og læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Et udpluk fra Unges motivation og læring Selvom meget går godt i uddannelsessystemet, og mange unge er glade for at gå i skole,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Børneliv version 2.0 Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Viborg 7.oktober 2013 Fire vigtige spørgsmål.. Hvor mange 9-12-årige har en FB-profil og hvor mange 15-årige går det til fest hver uge?

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere