Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår."

Transkript

1 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej København V CVR-nr Tlf august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater i Vesteuropa og markedsnedgang i Østeuropa delvist udlignet af kraftig vækst i Asien. Øget pengestrøm. Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Finansielle highlights for 1. halvår Rapporteret nettoomsætning 32,4 mia. kr.; flad organisk udvikling. Samlet pris/mix +5%. Organisk bruttoresultat faldt 1%: 4% organisk vækst i bruttoresultat/hl. Fald i resultat af primær drift i Østeuropa og i 2. kvartal også i Vesteuropa, delvist udlignet af vækst i resultat af primær drift i Asien; organisk fald i Gruppens resultat af primær drift på 13%. Rapporteret resultat af primær drift mio. kr. (-12%). Justeret nettoresultat mio. kr. Markant stigning i den frie pengestrøm til mio. kr. mod 641 mio. kr. sidste år. Driftsmæssige highlights i 1. halvår Gruppens ølvolumener faldt organisk 5% som følge af fortsat nedgang i Østeuropa samt et vanskeligt sammenligningsgrundlag og dårligt vejr i Vesteuropa i 2. kvartal. Gruppens markedsandele steg på de fleste markeder. Vores internationale mærker opnåede særdeles gode resultater: Tuborg (+16%), Somersby (+26%), Kronenbourg 1664 (+2%) og Grimbergen (+19%). Carlsberg-mærket faldt 2% på premium-markederne som følge af et svært sammenligningsgrundlag. BSP1 "gik live på de resterende fire store markeder i starten af april. Reviderede indtjeningsforventninger for 2015 Gruppen forventer et svagt fald i organisk resultat af primær drift (tidligere: midt- til høj etcifret vækst). Translationseffekten på resultat af primær drift forventes at blive -300 mio. kr. (tidligere: mio. kr.). Bestyrelsen forventer at kunne foreslå et uændret udbytte per aktie på den ordinære generalforsamling. Koncernchef Cees t Hart siger: "1. halvår 2015 har været udfordrende for Gruppen som følge af svagere resultater end ventet i Vesteuropa og markedsnedgang i Østeuropa. I Vesteuropa var der dårligt vejr i 2. kvartal i Nordeuropa og vi opnåede ikke den fulde effekt af forventede besparelser. For helåret forventer vi derfor ikke, at de gode resultater i Asien vil være tilstrækkelige til at kunne udligne resultaterne i Vesteuropa, som er svagere end forventet, og de udfordrende markedsforhold i Østeuropa. Vi har naturligvis en øget bevidsthed om vigtigheden af hurtigt at gennemføre de effektivitetsforbedringstiltag, der blev påbegyndt i starten af året." Cees fortsætter: "Jeg startede i Carlsberg i midten af juni og er stadig ved at sætte mig ind i Gruppens muligheder og udfordringer. Jeg glæder mig over vores medarbejderes entusiasme og

2 Side 2 af 4 engagement, men samtidig anerkender jeg, at vi bliver nødt til at optrappe vores indsats, hvis vi skal udnytte Gruppens fulde potentiale. For at kunne gøre det har vi igangsat en proces med henblik på at revidere Gruppens strategi for at reetablere og yderligere styrke vores finansielle fleksibilitet. Resultaterne af denne indsats vil blive offentliggjort i første halvår 2016."

3 Side 3 af 4 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Total salgsvolumen (mio. hl) Øl 38,6 40,3 66,1 67,7 134,5 Øvrige drikkevarer 6,4 6,6 11,4 11,2 22,7 Pro rata volumen (mio. hl) Øl 35,2 37,0 60,4 62,0 122,8 Øvrige drikkevarer 5,9 6,1 10,5 10,4 21,0 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Aktionærer i Carlsberg A/S (justeret) Balance Aktiver i alt Investeret kapital Investeret kapital ekskl. goodw ill Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 15,4 18,8 11,1 12,7 14,3 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % - - 7,9 8,3 8,0 ROIC ekskl. goodw ill 2 % ,5 15,4 15,3 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % ,6 42,8 38,3 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x - - 0,60 0,52 0,65 Rentedækning x - - 4,65 5,68 7,75 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) DKK 10,4 14,4 9,8 14,0 28,9 Resultat pr. aktie, justeret (EPS-A) 1 DKK 11,4 15,0 11,4 14,7 36,0 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) DKK 28,8 26,6 25,2 18,8 48,4 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) DKK 23,8 17,9 14,5 4,2 4,4 Aktiekurs (B-aktier) DKK ,5 586,5 478,8 Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier) Justeret for særlige poster efter skat. 2 Løbende 12 måneder.

4 Side 4 af 4 FORRETNINGSUDVIKLING Ændring Ændring 2014 Organisk Akkv., netto Valuta 2015 Rapporteret 2. kvt. Pro rata (mio. hl) Øl 37,0-7% 2% 35,2-5% Øvrige drikkevarer 6,1-5% 0% 5,9-5% Volumen i alt 43,1-7% 2% 41,1-5% Mio. kr. Nettoomsætning % 1% 1% % Resultat af primær drift % -1% -3% % Overskudsgrad (%) 18,8 15,4-340bp 1. halvår Pro rata (mio. hl) Øl 62,0-5% 2% 60,4-3% Øvrige drikkevarer 10,4 1% 0% 10,5 1% Volumen i alt 72,4-4% 2% 70,9-2% Mio. kr. Nettoomsætning % 1% 0% % Resultat af primær drift % -2% 3% % Overskudsgrad (%) 12,7 11,1-160bp Finansielle highlights for Gruppen Gruppens ølvolumener faldt organisk 5%, primært som følge af de fortsat svage russiske og ukrainske ølmarkeder samt det vanskelige sammenligningsgrundlag for Vesteuropa som følge af sidste års fodbold-vm og gode vejr. Situationen i Vesteuropa blev yderligere forværret af dårligt vejr i 2. kvartal i år, især i den nordlige del af regionen. Rapporteret faldt ølvolumenerne 3% med en positiv akkvisitionseffekt fra Kina og Grækenland. Øvrige drikkevarer steg organisk 1%, primært som følge af vækst i den nordiske læskedrikforretning. Nettoomsætningen var flad, idet et positivt pris/mix på 5% opvejede det organiske fald i de samlede volumener på 4%. Rapporteret nettoomsætning steg 1% som følge af en positiv akkvisitionseffekt på 1%. Valutaeffekten var 0%, idet stærke asiatiske valutaer udlignede de svage østeuropæiske valutaer. Organisk steg bruttoresultat/hl 4%, mens det samlede bruttoresultat viste en flad udvikling. Produktionsomkostningerne pr. hl. steg organisk ca. 4% som følge af den negative transaktionseffekt af USD/EUR-denominerede input i Østeuropa. Der var et svagt fald i den rapporterede bruttomargin på 40bp til 49,0%. Driftsomkostningerne steg organisk ca. 3%, primært som følge af højere salgs- og marketinginvesteringer. Gruppens resultat af primær drift faldt organisk 13%. Resultat af primær drift faldt i Øst- og Vesteuropa, mens vi fortsat så stærke resultater i Asien. Rapporteret resultat af primær drift var mio. kr. Der var en positiv valutaeffekt på 113 mio. kr., hovedsagelig på grund af de

5 Side 5 af 4 styrkede asiatiske valutaer, og en negativ akkvisitionseffekt på grund af konsolideringen af Chongqing Eastern Assets. Gruppens overskudsgrad faldt 160bp til 11,1%, især som følge af det svage resultat i Vesteuropa i 2. kvartal samt markedsnedgangen i Østeuropa i 1. halvår. Disse to faktorer forklarer også det organiske fald i resultat af primær drift på 15% i 2. kvartal og faldet i overskudsgrad på 340bp. Rapporteret nettoresultat var mio. kr. (2014: mio. kr.), idet resultatet yderligere var negativt påvirket af særlige poster på -283 mio. kr. (2014: -124 mio. kr.). Justeret nettoresultat (justeret for særlige poster efter skat) faldt 23% til mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Justeret resultat pr. aktie var 11,4 kr. (2. kvt.: 11,4 kr.). Som følge af det skærpede fokus på at forbedre pengestrømmen steg den frie pengestrøm fra driften markant til mio. kr. (2014: 675 mio. kr.) på grund af lavere anlægsinvesteringer end sidste år og en væsentlig forbedring af arbejdskapitalen. Den gennemsnitlige arbejdskapital i forhold til nettoomsætning (MAT) faldt yderligere og udgjorde -3,9% i forhold til -3,6% ultimo Den frie pengestrøm blev ligeledes væsentligt forbedret til mio. kr. mod 641 mio. kr. sidste år. Afkast af investeret kapital (MAT) var 7,9% (1. kvt.: 8,4%). Eksklusive goodwill var afkastet 15,5% (1. kvt.: 16,3%). Den nettorentebærende gæld var 36,2 mia. kr., et fald på 0,4 mia. kr. i forhold til 31. december Driftsmæssige highlights for Gruppen Gruppen vandt markedsandele på de fleste af sine markeder i 1. halvår, primært som følge af den fortsatte udrulning af Gruppens internationale premium-mærker, et fortsat højt innovationsniveau på tværs af markederne, stærk salgseksekvering samt revitalisering af lokale power brands på nogle markeder. Innovation er fortsat en hovedprioritet for Gruppen. I 1. halvår blev der lanceret en række nye koncepter i tillæg til den fortsatte udrulning på nye markeder af de seneste års innovationer. Som eksempler kan nævnes sidste års lancering af Brewmasters Collection, som har vist meget gode fremskridt og nu lanceres på flere markeder. Inden for segmentet for upasteuriseret øl lancerede vi Feldschlösschen Braufrisch i Schweiz, og i det voksende segment for alkoholfrit øl/lavalkoholøl fortsatte Radler med at vokse, og Tourtel Twist blev lanceret i Frankrig. I Rusland lancerede vi den trendsættende og dristige Boilermaker by Tuborg, indeholdende bourbonmalt. Carlsberg-mærket faldt 2% på sine premium-markeder. Mens mærket fortsat leverede vækst i Asien, faldt det i Vest- og Østeuropa som følge af den generelle markedsnedgang og det vanskelige sammenligningsgrundlag sidste år, hvor der var fodbold-vm i 2. kvartal. Aktiviteterne i forbindelse med UEFA EURO2016 begyndte tidligt med øget synlighed via bandereklamer under en lang række internationale UEFA EURO2016-kvalifikationskampe samt introduktion af UEFA EURO2016-logo på emballage i en lang række lande. Aktiveringen af sloganerne

6 Side 6 af 4 "Probably the best beer in the world og If Carlsberg did på et bredt udvalg af platforme såsom sociale medier, PR events, tv-reklamer og -fodboldudsendelser er i gang. Tuborg-mærket steg 16% som følge af fortsat kraftig vækst i Asien, især i Kina og Indien. Væksten var hovedsagelig drevet af øget distribution, højere afsætning pr. salgssted og succesrige above-the-line-kampagner, som har skabt opmærksomhed om mærket og drevet forbrugerefterspørgslen. Kronenbourg 1664 steg 2%, understøttet af en kraftig stigning i volumen på 23% i Asien, især for 1664 Blanc, samt fortsat vækst i Frankrig, som bl.a. skyldtes lanceringen af produktlinjen Fruits Rouges. Somersby-cidermærket steg 26%. Mærket opnåede især gode resultater i Storbritannien, Portugal, Polen, Schweiz, Ukraine, Canada og Australien. I Storbritannien var væksten drevet af lanceringen af de internationale smagsvarianter i februar, mens væksten i Ukraine var drevet af nye smagsvarianter og generel fremgang i kategorien. Mærket blev lanceret i Schweiz og Portugal sidste år og har været en væsentlig drivkraft for væksten i kategorien. Vores belgiske klosterøl, Grimbergen, steg 19% og er fortsat den hurtigst voksende internationale klosterøl. Væksten var drevet af den fortsatte vækst i Frankrig, innovative emballageformer, herunder en 70 cl-deleflaske, samt yderligere geografisk udbredelse. Herudover blev der lanceret en ny tv-reklame, som også bruges på de digitale platforme. Vi gør gode fremskridt med hensyn til implementeringen af det Gruppe-omspændende initiativ, der skal forbedre driftseffektiviteten yderligere gennem forenkling, strømlining og fjernelse af duplikerende processer og funktioner, samt implementeringen af en ny struktur for styring af driftsomkostninger, herunder budgettering (inkl. zero-based budgettering (ZBB)), opfølgning og monitorering af omkostninger. Som et første resultat af denne proces reducerede vi medarbejderstaben i de centrale funktioner med 20%. Strukturelle ændringer I 1. halvår 2015 gennemførtes følgende strukturelle ændringer: I januar lukkede vi to russiske bryggerier svarende til 15% af vores kapacitet i Rusland. I april meddelte vi, at vi ville øge vores ejerandel af Wusu Beer Group i Xinjiang, Kina, til 100% via en aktivswap (betinget af visse godkendelser, som forventes opnået senest ultimo 2015). I april godkendte de græske myndigheder fusionen mellem Mythos og Olympic Brewery i Grækenland, hvorefter integrationen af de to bryggerier begyndte. INDTJENINGSFORVENTNINGER FOR 2015 På baggrund af Gruppens resultater for 2. kvartal og juli har vi nedjusteret vores indtjeningsforventninger for helåret. De ændrede forventninger skyldes følgende faktorer: Resultaterne for vores vesteuropæiske region har i 2. kvartal og juli været svagere end forventet. Det dårlige sommervejr har påvirket volumener og salgskanalmix negativt.

7 Side 7 af 4 Kombineret med de generelt udfordrende prisforhold betyder dette en mere negativ udvikling i pris/mix end forventet. Vores supply chain-besparelsestiltag gør fremskridt og gør Gruppen mere effektiv med omkostningsbesparelser til følge. Besparelserne i år bliver imidlertid mindre end tidligere forventet, delvist som følge af de vesteuropæiske volumener, der er lavere end forventet. Det udfordrende makroøkonomiske klima i Østeuropa forværres med øget pres på forbrugernes forbrug som konsekvens. For 2015 forventer Gruppen derfor: Et svagt organisk fald i resultat af primær drift (tidligere: midt- til høj etcifret vækst). En translationseffekt på resultat af primær drift på ca mio. kr. (tidligere: -400 mio. kr.). Bestyrelsen forventer at kunne foreslå et uændret udbytte per aktie på den ordinære generalforsamling. Andre væsentlige forudsætninger og følsomheder omfatter: Produktionsomkostningerne pr. hl forventes at være lidt højere end i Salgs- og marketinginvesteringer i forhold til nettoomsætning forventes at blive en anelse højere end sidste år. Den samlede gennemsnitlige rente på gæld forventes at blive ca. 4%. Skattesatsen forventes at stige til ca. 28%, primært som følge af den faldende betydning af den russiske forretning, som har en lavere selskabsskattesats end gennemsnittet for Gruppen. Som led i det skærpede fokus på afkast af investeret kapital (ROIC) vil anlægsinvesteringerne blive ca. 4 mia. kr. i 2015 (omkring indeks 90 i forhold til forventede nedskrivninger), et fald på ca. 30% i forhold til Nettogæld i forhold til EBITDA forventes at blive under 2,5 ultimo 2015.

8 Side 8 af 4 VESTEUROPA På de modne vesteuropæiske markeder fokuserer vi især på at øge rentabilitet, pengestrøm og afkast. Vores kommercielle fokus er at øge volumen- og værdimarkedsandelen gennem fortsat udvikling af vores lokale power brands, yderligere udbredelse af vores internationale premium-mærker, innovationer samt premiumiseringsinitiativer. Dette understøttes af udrulningen af vores kommercielle værktøjer. Samtidig arbejder vi på at nedbringe omkostninger og investeret kapital ved at optimere anvendelsen af vores aktiver, effektivisere yderligere på tværs af forretningen samt forenkle forretningsmodellen. Et vigtigt led i denne proces er omfattende, standardiserede forretningsprocesser og en integreret supply chain (BSP1). DKK million Ændring Ændring 2014 Organisk Akkv., netto Valuta 2015 Rapporteret 2. kvt. Pro rata (mio. hl) Øl 14,8-5% 1% 14,1-4% Øvrige drikkevarer 4,3-5% 0% 4,2-5% Volumen i alt 19,1-5% 1% 18,3-4% Mio. kr. Nettoomsætning % 1% 3% % Resultat af primær drift % 0% 1% % Overskudsgrad (%) 17,1 14,3-280bp 1. halvår Pro rata (mio. hl) Øl 24,7-1% 1% 24,6 0% Øvrige drikkevarer 7,5 2% 0% 7,7 2% Volumen i alt 32,2 0% 0% 32,3 0% Mio. kr. Nettoomsætning % 1% 3% % Resultat af primær drift % 0% 1% % Overskudsgrad (%) 12,4 11,4-100bp De vesteuropæiske ølmarkeder faldt ca. 1-2% i halvåret. I 2. kvartal var markedsnedgangen ca. 2-3%, idet dårligt vejr i Central- og Nordeuropa, især i maj og juni, havde en negativ effekt på ølforbruget. Herudover var 2. kvartal påvirket af påskesalget i 1. kvartal samt et svært sammenligningsgrundlag, idet 2. kvartal sidste år var positivt påvirket af vejret og fodbold-vm. Vores positive resultater for markedsandele fortsatte, og vi vandt markedsandele på de fleste af vores markeder med særlig gode resultater i Danmark, Finland, Frankrig, Norge, Polen, Grækenland, Litauen og Bulgarien. Den fortsat positive tendens skyldtes hovedsagelig innovationer og stærk eksekvering på salgsstederne understøttet af vores FIT- og Value Management-programmer.

9 Side 9 af 4 Ølvolumenerne faldt organisk 1%. Væksten på markeder som Frankrig, Finland og Polen blev mere end udlignet af volumennedgang i Storbritannien, Schweiz og Tyskland. Ud over ovennævnte vejr-, VM- og påskesalgsfaktorer var volumenerne i 2. kvartal også påvirket af lageropbygning forud for BSP1-implementeringen. Faldet var bredt funderet, dog med et fald over gennemsnittet i de nordiske lande, Tyskland og Storbritannien. Øvrige drikkevarer steg organisk 2%, primært som følge af fortsat solid fremgang i de nordiske lande samt fortsat vækst for Somersby. Det polske marked var uændret i 1. halvår. Den positive tendens for volumen- og værdimarkedsandele fortsatte, og vores volumen steg 2%. Vi var i stand til at fastholde priserne, men oplevede et øget kampagnepres og til dels et negativt salgskanalmix. Okocim- og Kasztelan-mærkerne leverede gode resultater, og Somersby opnåede en kraftig vækst på 38%. Vores franske volumen steg 7% i et marked, der steg ca. 1%. Stigningen i markedsandel var understøttet af særdeles gode resultater for Kronenbourg 1664, Grimbergen og Skøll by Tuborg samt et højt innovationsniveau. Herudover har lanceringen af det alkoholfrie mærke Tourtel Twist vist sig lovende. Vores volumener på de nordiske markeder var uændrede i halvåret, mens der var en generel markedsnedgang på ca. 2%, især på grund af dårligt vejr. Vi vandt markedsandele på alle fire markeder med en forbedring på over 1 procentpoint i Danmark, Norge og Finland. Hovedårsagerne til fremgangen i markedsandele i Norden var stærk salgseksekvering og gode resultater for vores produkter i kategorien for specialøl. Vores volumen i Storbritannien faldt 6% i et marked, der faldt ca. 4% som følge af et svært sammenligningsgrundlag, idet sidste års resultat var påvirket af godt vejr og VM-aktiveringer. Revitaliseringen af Carlsberg-mærket, herunder kommunikationsplatformene Probably the best og If Carlsberg did, øgede mærkets synlighed og opnåede umiddelbart en positiv forbrugerrespons. Somersby-sortimentet blev styrket i starten af året med lanceringen af de internationale smagsvarianter. Nettoomsætningen faldt organisk 2%. Pris/mix faldt 1% som følge af udfordrende prisforhold og et negativt kunde- og salgskanalmix. Sidstnævnte var også påvirket af det dårlige vejr i 2. kvartal. I starten af april blev BSP1 indført i Danmark, Frankrig, Tyskland og Export & License-enheden. Systemet er nu oppe at køre på de 10 største markeder i Vesteuropa. Resultat af primær drift faldt 8% organisk i 1. halvår og 19% i 2. kvartal. Overskudsgraden for 1. halvår faldt 100bp til 11,4%. Den lavere rentabilitet skyldtes især omsætningsnedgangen som følge af lavere volumener og negativt pris/mix. Derudover opnåede vi ikke den fulde effekt af forventede besparelser, og vi øgede salgs- og marketinginvesteringerne på nogle markeder med henblik på at understøtte lanceringen af nye produkter og styrke vores vigtigste mærkers brand equity.

10 Side 10 af 4 ØSTEUROPA I vores østeuropæiske region har det russiske marked undergået store forandringer i de senere år og været meget vanskeligt. For at sikre at vi kan fastholde en stærk forretning, er vores fokus at investere i vores forretning og sikre rentabiliteten, samtidig med at vi fastholder en positiv udvikling for volumen- og værdimarkedsandele. For at opnå dette fremmer og understøtter vi vores internationale og lokale premium- og mainstreammærker, implementerer og anvender Gruppens kommercielle værktøjer samt sikrer dygtig kommerciel eksekvering. Med henblik på at øge omkostningseffektiviteten og udnyttelsen af vores aktiver i den østeuropæiske forretning tilpasser Gruppen proaktivt sin struktur og organisation til de ændrede markedsforhold, samtidig med at vi sikrer en sund forretning på længere sigt. DKK million Ændring Ændring 2014 Organisk Akkv., netto Valuta 2015 Rapporteret 2. kvt. Pro rata (mio. hl) Øl 12,4-19% 0% 10,0-19% Øvrige drikkevarer 0,9-15% 0% 0,7-15% Volumen i alt 13,3-19% 0% 10,7-19% Mio. kr. Nettoomsætning % 0% -18% % Resultat af primær drift % 0% -17% % Overskudsgrad (%) 30,4 25,8-460bp 1. halvår Pro rata (mio. hl) Øl 19,5-18% 0% 16,0-18% Øvrige drikkevarer 1,1-12% 0% 0,9-12% Volumen i alt 20,6-18% 0% 16,9-18% Mio. kr. Nettoomsætning % 0% -22% % Resultat af primær drift % 0% -10% % Overskudsgrad (%) 20,2 14,9-530bp Vores østeuropæiske ølmarkeder er fortsat negativt påvirket af de usikre og udfordrende makroøkonomiske forhold, og den høje forbrugerprisinflation reducerer fortsat forbrugernes købekraft, hvilket påvirkede ølkategorien negativt. Det russiske ølmarked faldt ca. 9% i volumen, men i værdi steg markedet med et lavt etcifret procenttal som følge af høje prisstigninger. Vi gennemførte prisstigninger i Rusland i januar, marts og maj, hvilket resulterede i en stærk udvikling i pris/mix. På trods af at vores russiske ølvolumener i 2. kvartal var på niveau med forbrugerefterspørgslen målt i absolutte volumener, faldt de 19% i forhold til 1. halvår sidste år på grund af mindre lagre hos distributørerne sammenlignet med sidste år. Det skyldtes den væsentlige afmatning i økonomien og deraf

11 Side 11 af 4 følgende nedgang i ølmarkedet samt det hurtige salgskanalskift fra traditionel til moderne handel. Vores russiske volumenmarkedsandel var 36,1% (kilde: Nielsen Retail Audit, Urban & Rural Russia). Vi vandt markedsandele i den voksende moderne salgskanal, mens vi tabte markedsandele i traditionel handel. Vores mix var uændret, primært som følge af gode resultater for Baltika 7, Baltika 9 og Razlivnoe, mens Baltika 3, Cooler og Yarpivo faldt. Det ukrainske marked blev yderligere forværret og faldt ca. 17% som følge af såvel den forringede makroøkonomiske situation som markante prisstigninger, der blev gennemført for at opveje inflationen. Vores markedsandel steg næsten 2 procentpoint på grund af aktiveringen af Lvivske-mærket i forbindelse med Lviv-bryggeriets 300-års jubilæum, den vellykkede lancering af Brewmasters Collection samt solide resultater for regionale mærker i det sydlige Ukraine. Vores regionale ølvolumener faldt organisk 18% i halvåret og 19% for 2. kvartal. Faldet i 2. kvartal var lidt højere end forventet og skyldtes den yderligere forværring af det ukrainske marked samt det markedsdrevne behov for yderligere lagerreduktioner hos distributørerne i Rusland. Nettoomsætningen faldt organisk 4%, da pris/mix var hele 14% som følge af de prisstigninger, der blev gennemført sidste år og i år. Rapporteret faldt nettoomsætningen 26% på grund af den markant negative valutaeffekt på -22%, idet den ukrainske hryvnia (UAH) faldt 42% og den russiske rubel (RUB) 25% for året (gennemsnit i forhold til gennemsnittet for samme periode sidste år). Resultat af primær drift faldt organisk 35%. Mens bruttoresultatet pr. hl steg organisk ca. 9%, påvirkede de lavere volumener kombineret med højere produktionsomkostninger, salgs- og marketinginvesteringer samt logistikomkostninger resultatet i negativ retning. Faldet blev yderligere forværret af en særdeles negativ valutaeffekt, der resulterede i et fald i rapporteret resultat af primær drift på 45%.

12 Side 12 af 4 ASIEN Gruppen har en attraktiv tilstedeværelse i den voksende asiatiske region. Med henblik på at udnytte vækstmulighederne ekspanderer vi kontinuerligt vores tilstedeværelse i regionen gennem langsigtede investeringer både inden for den eksisterende forretning og på nye markeder. Vores kommercielle prioriteter er en yderligere styrkelse og premiumisering af vores lokale mærkeportefølje og en øget udbredelse af vores internationale premiummærker. Derudover opgraderer vi hele tiden vores kommercielle eksekveringsevner gennem brug af både Gruppe- og lokalt udviklede værktøjer og best practices. Ud over vækst i vores asiatiske forretning fremmer vi også effektiviteten på tværs af vores forretninger med særlig vægt på at optimere strukturer og arbejdsmetoder ved hjælp af velafprøvede Gruppe-koncepter og -driftsmodeller. DKK million Ændring Ændring 2014 Organisk Akkv., netto Valuta 2015 Rapporteret 2. kvt. Pro rata (mio. hl) Øl 9,8 5% 9% 11,1 14% Øvrige drikkevarer 0,9 7% 0% 1,0 7% Volumen i alt 10,7 5% 8% 12,1 13% Mio. kr. Nettoomsætning % 4% 24% % Resultat af primær drift % -4% 23% % Overskudsgrad (%) 18,2 17,1-110bp 1. halvår Pro rata (mio. hl) Øl 17,8 5% 6% 19,8 11% Øvrige drikkevarer 1,8 8% 0% 1,9 8% Volumen i alt 19,6 5% 6% 21,7 11% Mio. kr. Nettoomsætning % 4% 21% % Resultat af primær drift % -6% 23% % Overskudsgrad (%) 17,5 16,8-70bp Det samlede ølmarked i vores asiatiske region voksede i 1. halvår, og vores ølvolumener steg organisk 5% (11% inkl. akkvisitioner). Vi opnåede særlig kraftig vækst i Indien, Nepal, Cambodja og dele af Kina. Akkvisitionseffekten skyldtes konsolideringen af Chongqing Eastern Assets fra november Øvrige drikkevarer steg organisk 8%, primært drevet af læskedrikforretningen i Laos. Carlsberg-mærket steg 6% på premium-markederne i Asien, især som følge af gode resultater i Indien drevet af Carlsberg Elephant. Tuborg-mærket opnåede fortsat særdeles gode resultater i Asien, og volumen øgedes med 66%, idet volumenerne i Kina blev næsten fordoblet og steg 50% i Indien. Vi fortsatte udbredelsen af

13 Side 13 af 4 Kronenbourg 1664, som er ved at få et solidt fodfæste i superpremium-segmentet på tværs af vores asiatiske markeder og nu sælges i Malaysia, Singapore, Hongkong og Kina. Vores kinesiske volumener steg 1% organisk, hvilket var væsentligt over det kinesiske marked generelt, som faldt med et midt-etcifret procental. Vores volumener steg især i Xinjiang og i Chongqing by, mens de faldt i de østlige provinser. Den rapporterede volumenvækst var på 12% som følge af konsolideringen af Chongqing Eastern Assets. Pris/mix blev forbedret med 4% drevet af en gunstig mix-udvikling. Integrationen af Chongqing Brewery er nu fuldført. I Indokina steg vores ølvolumener 4%, primært som følge af særdeles gode resultater for Angkor-mærket i Cambodja. Væksten i Laos og Vietnam tog til i 2. kvartal, hvor begge forretninger leverede midt-etcifret vækst. Relanceringen af Halida i det nordlige Vietnam viste lovende resultater. Der var fortsat kraftig vækst i vores indiske forretning, som leverede 43% organisk volumenvækst på et marked, der steg svagt. Forretningen leverede også en markant indtjeningsforbedring, hvilket skyldtes volumenvæksten og en stram omkostningsstyring. I 2. kvartal var vores markedsandel i Indien på det højeste niveau nogensinde 15% og Tuborg-mærket blev landets næststørste mærke. Den 7. maj indviede vi vores nye bryggeri i Myanmar og lancerede Tuborg-mærket og et lokalt mainstream-mærke, Yoma. Nettoomsætningen steg organisk 9% og 34% rapporteret som følge af stærke valutaer og akkvisitionen af Chongqing Eastern Assets. Pris/mix udviklede sig fortsat positivt og var +3%. Vi investerer fortsat i vækstmuligheder i regionen, herunder det nye bryggeri i Myanmar, og foretager væsentlige investeringer i vores portefølje af lokale power brands og internationale mærker. På trods heraf og på trods af det svære sammenligningsgrundlag som følge af sidste års indtægt fra en ophørt licensaftale steg resultat af primær drift 12% organisk og 29% rapporteret. Indtjeningsstigningen var drevet af den fortsat stærke toplinjevækst samt stram omkostningsstyring på tværs af regionen. Der var særlig stor fremgang på markeder som Indien, Vietnam og Nepal. CENTRALE OMKOSTNINGER (IKKE FORDELTE OMKOSTNINGER) Centrale omkostninger udgjorde 673 mio. kr. (733 mio. kr. i 2014). Centrale omkostninger vedrører den løbende understøttelse af Gruppens overordnede drift, strategiske udvikling og gennemførelse af effektiviseringsprogrammer. Centrale omkostninger omfatter især omkostninger til drift af hovedkontoret samt omkostninger til central marketing (herunder sponsorater).

14 Side 14 af 4 ANDRE AKTIVITETER I tillæg til sine drikkevareaktiviteter er Gruppen involveret i salg af grunde og ejendomme, primært på sine tidligere bryggeriarealer, samt drift af Carlsberg Forskningscenter. Disse aktiviteter genererede et resultat af primær drift på i alt -60 mio. kr. (2014: -69 mio. kr.). KOMMENTARER TIL REGNSKABET RESULTATOPGØRELSE Særlige poster, netto, før skat udgjorde -283 mio. kr. og omfattede primært omkostninger til restrukturering på tværs af Gruppen. Finansielle omkostninger, netto, udgjorde -770 mio. kr. mod -714 mio. kr. i Nettorenteomkostninger udgjorde -577 mio. kr. mod -668 mio. kr. i 2014 som følge af lavere gennemsnitlige finansieringsomkostninger. Øvrige finansielle poster, netto, var negativt påvirket af valutakursreguleringer og udgjorde -193 mio. kr. mod -46 mio. kr. sidste år. Skat udgjorde -714 mio. kr. mod -804 mio. kr. i Skattesatsen var 28%, negativt påvirket af landemix. Minoritetsinteressers andel udgjorde 321 mio. kr. (2014: 269 mio. kr.). Carlsbergs andel af nettoresultatet var mio. kr. Justeret nettoresultat (justeret for særlige poster efter skat) var mio. kr. sammenlignet med mio. kr. i Faldet skyldtes primært højere salgs- og marketinginvesteringer, den negative valutaeffekt i nettofinansposter samt højere skattesats. BALANCE Pr. 30. juni 2015 udgjorde Carlsbergs samlede aktiver 147,5 mia. kr. mod 137,0 mia. kr. pr. 31. december Investeret kapital udgjorde 110,0 mia. kr. mod 103,6 mia. kr. pr. 31. december Stigningen i samlede aktiver og investeret kapital skyldtes kursstigninger for de vigtigste valutaer i forhold til ultimo 2014 samt sædvanlige sæsonudsving. Aktiver Immaterielle aktiver var 87,2 mia. kr. (81,8 mia. kr. pr. 31. december 2014). Materielle aktiver steg til 30,3 mia. kr. sammenlignet med 28,7 mia. kr. pr. 31. december Den samlede stigning i immaterielle og materielle aktiver på 7,0 mia. kr. skyldtes især valutakursreguleringer, primært relateret til rubel- og renminbi-denominerede aktiver. Finansielle aktiver udgjorde 7,7 mia. kr. mod 7,8 mia. kr. pr. 31. december 2014.

15 Side 15 af 4 Lagerbeholdninger og tilgodehavender var 14,1 mia. kr. (11,4 mia. kr. pr. 31. december 2014), påvirket af sædvanlige sæsonudsving. Andre tilgodehavender mv. var 4,6 mia. kr. mod 3,8 mia. kr. pr. 31. december Likvide beholdninger var 2,8 mia. kr., en stigning på 0,4 mia. kr. i forhold til 31. december Passiver Egenkapitalen udgjorde 60,6 mia. kr. mod 56,0 mia. kr. pr. 31. december ,9 mia. kr. kunne henføres til aktionærer i Carlsberg A/S og 3,7 mia. kr. til minoritetsinteresser. Stigningen i egenkapitalen, der kunne henføres til aktionærerne, var på 4,5 mia. kr. og skyldtes primært valutakursreguleringer (+4,9 mia. kr.), periodens resultat (+1,5 mia. kr.), betaling af udbytte til aktionærerne (-1,4 mia. kr.) og værdiregulering af sikringsinstrumenter (-0,5 mia. kr.). Forpligtelser udgjorde 86,9 mia. kr. mod 81,0 mia. kr. pr. 31. december Stigningen skyldtes sædvanlige sæsonudsving. PENGESTRØM Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger udgjorde mio. kr. (2014: mio. kr.). Ændringen i arbejdskapital udgjorde 86 mio. kr. (2012: -673 mio. kr.). Den gennemsnitlige arbejdskapital i forhold til nettoomsætning blev yderligere forbedret og var -3,9% (MAT) mod -3,6% ultimo Ændringen i anden arbejdskapital var 394 mio. kr. (2014: -271 mio. kr.), positivt påvirket af bl.a. udestående momsbetalinger. Betalte nettorenter mv. udgjorde -703 mio. kr. (2014: -768 mio. kr.). Faldet skyldtes primært lavere finansieringsomkostninger. Pengestrøm fra driften udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Pengestrøm fra investeringer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Driftsinvesteringer udgjorde mio. kr. (2014: mio. kr.), og finansielle investeringer udgjorde +104 mio. kr. mod -30 mio. kr. i Den frie pengestrøm var mio. kr. mod 641 mio. kr. i FINANSIERING Pr. 30. juni 2014 udgjorde den rentebærende gæld, brutto, 40,9 mia. kr. og den nettorentebærende gæld 36,2 mia. kr. Forskellen på 4,7 mia. kr. var andre rentebærende aktiver, herunder 2,8 mia. kr. i likvide beholdninger.

16 Side 16 af 4 Af den finansielle gæld, brutto, var 95% (38,8 mia. kr.) langfristet, dvs. med forfald efter mere end et år fra 30. juni % af den finansielle gæld, netto, bestod af faciliteter i EUR og DKK (efter swaps), og 78% var fastforrentet (den fastforrentede periode overstiger et år). INCITAMENTSPROGRAMMER I august 2015 vil koncernchef Cees 't Hart blive tildelt ca. 100,000 aktieoptioner. Det endelige antal fastlægges ved anvendelse af Black-Scholes-formlen og på basis af en udnyttelseskurs beregnet som et gennemsnit af aktiekursen de fem første børsdage efter offentliggørelsen af Selskabets regnskabsmeddelelse pr. 30. juni FINANSKALENDER Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende dato for offentliggørelse mv. er fastsat for 2015: 11. november 2015 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2015 Carlsbergs kommunikation med investorer, analytikere og presse er underlagt særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af delårs- og årsregnskaber. ANSVARSFRASKRIVELSE Dette uddrag af selskabets regnskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om Gruppens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til Gruppens fremtidige driftsresultater. Sådanne eventuelle udsagn om fremtiden omfatter men er ikke begrænset til udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde ord som "tror", "forudser", "forventer", "skønner", "agter", "planlægger", "antager", "vil være", "vil fortsætte", "vil resultere i", "kunne", "måtte" og lignende ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Gruppens faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen, og er underlagt en risiko for, at disse forventninger eller forudsigelser eller de antagelser, der ligger til grund for dem, kan ændre sig. Gruppen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn. Vigtige faktorer, der kan påvirke Gruppens faktiske resultater, så de afviger væsentligt fra de anførte udsagn, er bl.a. men er ikke begrænset til uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i efterspørgslen efter Gruppens produkter, øget branchekonsolidering, konkurrence fra andre bryggerier, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributionsrelaterede forhold, IT-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne

17 Side 17 af 4 prisnedsættelser, markedets modtagelse af nye produkter, ændringer i forbrugerpræferencer, lancering af konkurrerende produkter, fastsættelse af markedsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer. Nye risikofaktorer kan opstå, og det er ikke altid muligt for ledelsen at forudsige alle disse faktorer eller at vurdere deres betydning for Gruppens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

18 Side 18 af 4 REGNSKAB Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende mærkeportefølje inden for øl og øvrige drikkevarer. Carlsberg, som er vores førende ølmærke, er et af de mest kendte ølmærker i verden, og Baltika-, Carlsberg- og Tuborg-mærkerne er blandt de otte største ølmærker i Europa. Over er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I 2014 solgte Carlsberg-gruppen 123 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 37 mia. flasker øl. Læs mere på.

19 Page 19 of 4 RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie 10,4 14,4 9,8 14,0 28,9 Resultat pr. aktie, udvandet 10,4 14,4 9,8 14,0 28,8

20 Side 20 af 4 BALANCE Mio. kr. 30. juni juni dec Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra kunde Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballa Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt

21 Side 21 af 4 EGENKAPITALOPGØRELSE (SIDE 1 AF 2) Mio. kr. Aktiekapital Valutaomregning Aktionærer i Carlsberg A/S Reserver i alt Overført resultat Egenkapital, aktionærer i Carlsberg A/S Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Pensionsforpligtelser Andel af totalindkomst i associerede virksomheder og joint ventures Selskabsskat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Køb/salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Betalt udbytte til aktionærer Køb og salg af minoritetsinteresser Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital pr. 30. juni Reserve for sikringstransaktioner Minoritetsinteresser Egenkapital i alt

22 Side 22 af 4 EGENKAPITALOPGØRELSE (SIDE 2 AF 2) Mio. kr. Minoritetsinteresser Aktiekapital Valutaomregning Shareholders in Carlsberg A/S Reserve for sikringstransaktioner Reserver i alt Overført resultat Egenkapital, aktionærer i Carlsberg A/S Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Pensionsforpligtelser Andel af totalindkomst i associerede virksomheder og joint ventures Selskabsskat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Køb/salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoritetsinteresser Køb af virksomheder Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital pr. 30. juni Egenkapital i alt

23 Side 23 af 4 PENGESTRØMSOPGØRELSE Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Resultat af primær drift før særlige poster Regulering for af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Regulering for andre ikke-kontante poster Ændringer i driftskapital Ændring i anden driftskapital Betalte restruktureringsomkostninger Indbetalinger af renter m.v Udbetalinger af renter m.v Betalt selskabsskat Pengestrøm, drift Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Ændring i udlån til kunder i restaurationsbranchen Operationelle investeringer i alt Fri pengestrøm, drift Køb og salg af virksomheder, netto Køb af associerede virksomheder og joint ventures, netto Køb og salg af finansielle aktiver, netto Ændring i finansielle tilgodehavender Modtagne udbytter Finansielle investeringer i alt Andre materielle investeringer Andre aktiviteter i alt Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Aktionærer i Carlsberg A/S Minoriteter Fremmedfinansiering Pengestrøm, finansiering Periodens pengestrøm, netto Likvider primo Valutakursregulering Likvider ultimo Nedskrivning ekskl. nedskrivninger rapporteret under særlige poster. 2 Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og anlæg under opførelse, som er udskilt fra drikkevareaktiviteterne. 3 Likvide beholdninger fratrukket udnyttede kassekreditter.

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com www.carlsberggroup.com Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 6/2011 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2015 Stærke pengestrømme i et transitionsår

Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2015 Stærke pengestrømme i et transitionsår Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2015 Stærke pengestrømme i et transitionsår

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2013 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen

Læs mere

Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2016 Et godt år for Carlsberg-gruppen med vækst i indtjeningen på rette spor og stærk pengestrøm

Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2016 Et godt år for Carlsberg-gruppen med vækst i indtjeningen på rette spor og stærk pengestrøm Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2016 Et godt år for Carlsberg-gruppen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2012 Side 1 af 43 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 17/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2016 Et godt 1. halvår; on-track i forhold til vores helårs- og Funding the Journey-forventninger

Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2016 Et godt 1. halvår; on-track i forhold til vores helårs- og Funding the Journey-forventninger Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVRnr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2016 Et godt 1. halvår; ontrack i forhold til vores

Læs mere

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik NEWS Februar 15 NEWS Februar 15 Helåret 2 indhold 3 Brev fra formanden 4 Koncern chefens beretning 6 Indtjeningsforventninger for 15 8 Vores portefølje 9 Vores regioner 10 Region Vesteuropa Region Østeuropa

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 12/2011 Side 1 af 34 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Information til aktionærer Februar 2013

Information til aktionærer Februar 2013 Information til aktionærer Februar 2013 INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 06 Vores regioner 12 Asien 15 Bæredygtig emballage 16 Hoved- og nøgletal 17 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2010 Side 1 af 31 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere