KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND"

Transkript

1 KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND 357

2 358

3 Generelle mål og rammer for landsbyerne og det åbne land Udover de byer, der er beskrevet på de foregående sider, findes der en række områder udenfor byerne, der er udlagt til forskellige formål. Det kan være alt fra tekniske anlæg til sommerhusområder og campingspladser. Det største af disse områder er Vingsted Centret. Vingsted Centret er et område til rekreative formål, der rummer idræts- og konferencefaciliteter. Andre områder er erhvervsområder, der rummer virksomheder, der af historiske årsager er lokaliseret udenfor byerne. I det følgende er de væsentligste af disse områder kort beskrevet, herunder især de områder, hvor der sker ændringer eller udvidelser. Udlæg til Erhvervsformål Virksomheden Welcon ligger i et mindre erhvervsområde i det åbne land. Virksomheden har behov for udvidelse, og da der er væsentlige investeringer i eksisterende bygninger og anlæg, er det ikke realistisk at flytte virksomheden. Inden for området ligger også en foderstofforretning. Imødekommelse af Welcons ønsker om fremtidig udvikling forudsætter, at området udvides mod nord og syd Det nuværende område er ca. 24 ha. Udvidelsen mod nord er ca. 10 ha og mod syd på ca. 30 ha. Området grænser til den nye motorvej Vejle-Herning. Perspektivområde til Erhverv I denne kommuneplan sker der kun en udvidelse af ovenvævnte område mod nord. Den sydlige udvidelse har status af perspektivområde. Området kan optages i et tillæg til kommuneplanen, såfremt der er et aktuelt behov og der foreligger en samlet plan for udnyttelsen af området, idet der ikke er statslige interesser ved udlægget. Udlæg til fritidsformål Rammerne for Campingpladserne i Mørkholt ved Brejning og Riis ved Give udvides. Derudover udlægges et mindre område ved Omme Å til fritidsformål i form af ferieboliger i tilknytning til den tidligere Langelund Skole der allerede er indrettet til ferieboliger. Ferieboligerne henvender sig bl. a. til lystfikere, idet der er gode fiskemuligheder i den nærliggende Omme Å. Udlæg til sommerhusformål Områder til sommehuse findes dels ved Vejle Fjord omkring Sellerup Strand og i Mørkholt/Høll området og dels ved Vesterlund tæt ved Tinnet Krat og Rørbæk Sø. Området ved Mørkolt/Høll er langt det største, Et landsplandirektiv giver mulighed for at udlægge et nyt sommerhusområde her. Området udlægges på baggrund af et forslag til landsplandirektiv fra marts 2008 og erstatter et område udlagt til ferie- og fritid i kommuneplanen for Børkop Kommune. Udlæg i landsbyer Landsbyerne Hornstrup Mølleby, Kirkeby og Nr. Vilstrup er ikke lokalbyer, men rummer alligevel områder, der er udlagt til boligformål eller offentlige formål. Derudover findes der flere områder til boligformål og offentlige formål i Mørkholt/Høll, som primært er en sommerhusbebyggelse. Der findes også områder til offentlige formål uden tilknytning til bebyggelse. Det drejer sig primært Vingsted Centret Welcon (foto Welcon A/S) Top Camp, Riis ved Give Somerhusområde ved Vesterlund Sommerhusområde ved Mørkholt. 359

4 om bygninger og anlæg, der knytter sig til friluftsliv og naturoplevelser. Mål for landsbyerne Gennem samarbejde med lokalråd og andre initivativer skal landsbyernes levedygtighed bevares. Det skal være attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne og på landet. Det betyder, at der på den ene side skal være gode muligheder for at drive erhvervsvirksomhed fra tiloversblevne landbrugsbygninger eller fra sin egen i bolig, i det omfang, det kan indpasses. På den anden side er det også vigtigt at bevare de åbne landskaber og den kulturarv, som også er kvaliteter ved at bo på landet. Det er som nævnt planen, at der skal gennemføres en analyse og en nærmere planlægning for alle landsbyerne. Som led i denne plan vil landsbyafgrænsningerne blive revurderet, ligesom rammebestemmelserne vil blive justeret. Planen vil også indholde vejledning og eksempler til inspiration. Da landsbyerne er meget forskellige med hensyn til struktur, byggeskik, kulturhistorie og landskabelig placering, vil byggemulighederne også blive meget forskellige. I denne kommuneplan er rammebestemmelserne i princippet enslydende og der er mulighed for bebyggelse i op til 2 etager som huludfyldning på baggrund af en landzonetilladelse. I sagsbehandlingen vil kommunen forholde sig til om byggeriet er indpasset i områdets byggestil og landsbyens struktur. Ved godkendelse af ombygninger og tilbygninger af huse i landsbyer og landområder vil Vejle kommune tage udgangspunkt i de retningslinjer, der findes i hæftet Bevaring af landhuse i Vejle Rammer for landsbyerne I de afgrænsede landsbyer må ny bebyggelse kun opføres som huludfyldning. Der kan kun ske uvæsentlige udvidelser af eksisterende virksomheder. I denne kommuneplan er der følgende ændringer i forhold til landsbyafgrænsningerne i de tidligere kommubneplaner. I Grønbjerg og Langelund justeres landsbyafgrænsningerne så der bliver mulighed for en mindre udbygning i begge landsbyer. Der har ikke været stor efterspørgsel på boliger i området, men da der er både skole og dagligvarebutik i Langelund finder Byrådet at det er hensigtsmæssigt med en mulighed for udbygning. For Farre justeres landsbyafgrænsningen, så der bliver mulighed for en mindre udbygning. Samtidig lægges de allerede etablerede jordbrugsparceller ind i landsbyafgrænsningen. Desuden sker der små justeringer i Kollerup, Mølvang og Hørup. Landsbyafgrænsningen ophæves for Mejsling, Mørup, Brakker, Gammelby og Bindeballe. Der er følgende 37 afgrænsede landsbyer: Ådal, Bjerlev, Vindelev, Mølvang, Hygum, Ilved, Sandvad, Hørup, Hvejsel, Kollerup, Bølling, Kærbølling, Øster Starup, St. Lihme, Rugsted, Ammitsbøll, Randbøl, Randbøldal, Vork, Ravning, Bindeballe Stationsby, Tiufkær, Rands, Kollemorten, Farre, Grønbjerg, Langelund, Vesterlund, Hedegård, Engum, Gl. Højen, Jennum, Slelde, Assendrup, Grejs Mølle og Gauerslund. På de følgende sider er der kort og rammebesemmelser for udlæg i det åbne land og derefter for de afgrænsede landsbyer. Afgrænset landsby - Randbøldal Omme Å Langelund med Omme Å Langelund Farre 360

5 9.B.7 9.E.1 OVERSIGTSKORT 1: Sellerup Kellers Park Brejning 99.R.5 99.O.3 99.S.2 Børkop Gauerslund Gårslev 9.R.4 99.S O.4 Rands Brøndsted Perspektivområde Mørkholt og Høll 99.S O.5 99.S.2 14.B.8 14.O.2 14.B.2 99.R.6 99.O.6 99.E.4 Signatur Boligområde 5.E.3 Erhvervsområde 99.O.12 Centerområde 5.E.4 Rekreativt område Sommerhusområde 14.B.1 14.C.1 14.B.4 14.O.1 14.O.3 14.B.3 14.B.5 14.B.6 Kystnærhedszone 14.B.7 99.B.1 99.S.3 99.S.2 5.E.6 Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde 99.B.2 99.B.3 99.S.2 99.O.7 MOTORTRAFIKVEJEN Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 361

6 Hover OVERSIGTSKORT 1: Grejsdal Østengård Skibet Uhre Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Bredsten Nørre Vilstrup Mølholm Søndermark SANDAGERVEJ HAVEFORENINGEN SANDAGERGÅRD Jerlev Gammel Højen 99.R.8 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 99.B.5 99.B.4 SANDTOFTEN Meter 362

7 99.B.4 OVERSIGTSKORT 1: Uhrhøj Uhre Østengård Skibet Bredsten Nørre Vilstrup Søndermark Vingsted Jerlev Gammel Højen Ødsted Mejsling Ny Højen Nørre Vilstrup 99.B.5 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone RIBE LANDEVEJ Meter 363

8 OVERSIGTSKORT 1: Uhrhøj Uhre Østengård Skibet Bredsten Nørre Vilstrup 1.3.R R.3 Søndermark Vingsted Jerlev Gammel Højen Ødsted Mejsling Ny Højen Skovmøllevej 99.B.6 RIBE LANDEVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 364

9 OVERSIGTSKORT 1: Fløjstrup Grejs Hover Grejsdal Hornstrup Hornstrup Mølleby Kirkeby Bredal VIBORG HOVEDVEJ Uhre Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Bredballe Hornstrup Mølleby 99.B.7 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone VIBORGVEJ 1.5.E Meter 365

10 OVERSIGTSKORT 1: Fløjstrup Grejs Hover Grejsdal Hornstrup Hornstrup Mølleby Kirkeby HAVEFORENINGEN GRUNDET 99.R.9 FIDALVEJ Østengård Uhre Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Vejle Bredballe NY HORNSTRUPVEJ Kirkeby 99.O.16 KIRKEBYVEJ 99.B.8 Signatur Boligområde 99.O.15 Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område GL SMEDEVEJ Sommerhusområde 1.5.O.6 Område til offentlige formål Tekniske anlæg 1.5.R.4 Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 1.5.R R Meter 366

11 MOTORVEJ - ÅBNES 2012 OVERSIGTSKORT 1: Thyregod Dørken Hjortsballe 99.E.1 Lønå Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Perspektivområde VEJLEVEJ Meter 367

12 Ny Højen OVERSIGTSKORT 1: Skærup Børkop Fredsted Tiufkær Smidstrup Store Velling Håstrup HÅSTRUPVEJ Håstrup 99.E.2 FRIFELTVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 368

13 RYTTERGRØFTSVEJEN RYTTERGRØFTSVEJEN KIRKESTIEN OVERSIGTSKORT Kellers Park Vinding 1: Andkær Sellerup Brejning Kystnærhedszone 5.E.1 Skærup Børkop Gauerslund 14.B.8 Gårslev Smidstrup Store Velling Rands Brøndsted MOTORTRAFIKVEJEN ELBÆKVEJ 5.E.2 99.E.4 INDUSTRIVEJ 14.B.1 THORSMINDEVEJ KIRKEGADE Signatur Boligområde Erhvervsområde 5.E.3 99.O.12 Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone HØJGÅRDSVEJ 5.E.6 5.E.4 KRISTIANSHØJVEJ MOTORTRAFIKVEJEN MOTORTRAFIKVEJEN Meter 369

14 Kellers Park Vinding OVERSIGTSKORT Andkær Sellerup 1: Brejning Skærup Børkop Gauerslund Gårslev Store Velling Rands Brøndsted DAMHUSVEJ 99.E.5 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone FRUETOFTEN KARENSDALVEJ Meter 370

15 OVERSIGTSKORT 1: Give Grønbjerg BILLUNDVEJ Langelund Ringive Uhe Nørskov BREDSTEN LANDEVEJ FARREVEJ Karlskov 99.O.2 KARLSKOV SKOLEVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone BILLUNDVEJ Meter 371

16 OVERMØLLEVEJ NEDERBYVEJ UDEN NAVN OVERSIGTSKORT Kellers Park Vinding 1: Andkær Sellerup Brejning Gauerslund Børkop Skærup Gårslev OVERMØLLEVEJ Smidstrup Store Velling Rands Brøndsted SØNDERGADE Genbrugsplads i Børkop 5.R.3 DAMKÆRVEJ 99.O.8 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område TORNVADSHAVEVEJ Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 372

17 OVERSIGTSKORT 1: Andkær Vig OLESVEJ Vinding Andkær Skærup LODSVEJ Sellerup Børkop Kellers Park Brejning LODSVEJ Gauerslund Gårslev LODSVEJ SKOVLY 99.O.9 SELLERUP SKOVVEJ TRINESVEJ 99.S.8 Signatur VIGEN SKOVVEJ VIGEN Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 373

18 SELLERUP STRANDVEJ OVERSIGTSKORT 1: Vinding Andkær Sellerup Kellers Park Brejning Børkop Renseanlæg Skærup Børkop Gauerslund Gårslev 99.O.13 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde VANDVÆRKSVEJ 9.R.5 BREJNING STRAND Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 9.B.16 FJORDVÆNGET 9.R.1 9.B Meter FJORDVÆNGET FJORDVÆNGET 9.O.8 9.R.2 374

19 ØSTERHOVEDVEJ Dørken VESTVEJEN VESTVEJEN OVERSIGTSKORT 1: Hjortsballe Campingplads Riis Give Riis Farre 99.R.1 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone ØSTERHOVEDVEJ Meter LOUISEVEJ 375

20 CUMULUSVEJ FIRHØJEVEJ OVERSIGTSKORT 1: BIRKESTIEN HYLDESTIEN Feriecenter ved Billund Vandel Almstok Huse BIRKESTIEN 99.R.4 99.R.2 HEDEVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde VEJLEVEJ VEJLEVEJ Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde ØSTERBYVEJ Perspektivområde Kystnærhedszone GRINDSTEDVEJ GRINDSTEDVEJ Perspektivområde Meter 376

21 OVERSIGTSKORT 1: Langelund Skolevej SKOLEVEJ Langelund Grønbjerg Ringive KLINKVEJ 99.R.3 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone LANGELUND SKOLEVEJ Meter 377

22 5.B.13 5.B.17 5.B.20 MØLLEPARKEN MØLLEGADE 5.O.8 Kellers Park Vinding OVERSIGTSKORT Andkær 1: Sellerup Brejning Skærup Børkop Gauerslund 5.E.3 Gårslev BRØNDSTED MØLLEVEJ Store Velling Rands Brøndsted 5.R.1 5.B.24 5.O.14 B. BERTHELSENSVEJ 5.B.25 5.O R.7 HØJGÅRDSVEJ 5.R.1 5.B.29 S. STUBSVEJ MØLLEENGEN MØLLE SKOVVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område 5.R.2 5.B.30 Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 5.B.43 RØRBÆKVEJ 5.B Meter 378

23 Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Bredballe OVERSIGTSKORT 1: Vejle Mølholm Søndermark IBÆKVEJ Vinding Andkær Sellerup Gauerslund Børkop Munkebjerg Hotel 1.2.R.4 99.R.18 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde MUNKEBJERGVEJ Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde 1.2.O.8 Kystnærhedszone Perspektivområde Meter 379

24 LUNDSKOVVEJ Nørup OVERSIGTSKORT Balle 1: Skibet Ny Nørup Bredsten Store Lihme Nørre Vilstrup Ravning KJELDKÆRVEJ KÆRBØLLING SKOVVEJ Vork Vingsted Ødsted RUEVEJ Jerlev Mejsling RAVNING SKOVVEJ KJELDKÆRVEJ Ammitsbøl 99.R.19 Vingsted RAVNINGVEJ 99.R R R.12 SKYTTEVEJ 99.R.17 VINGSTEDVEJ HØLLUNDVEJ 99.R R.14 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde VINGSTED SKOVVEJ 99.R R.10 VINGSTEDVEJ 99.R R.20 HØLLUNDVEJ Rekreativt område VINGSTEDVEJ Sommerhusområde ØDSTED SKOVVEJ GL. VINGSTEDVEJ Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 380

25 OVERSIGTSKORT 1: LODSVEJ LODSVEJ Vinding Andkær Sellerup Kellers Park Brejning Sellerup Strand Skærup Børkop Gauerslund Gårslev SKOVLY SELLERUP SKOVVEJ 99.S.7 VIGEN SKOVVEJ UDEN NAVN Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål SELLERUP SKOVVEJ 99.S.9 SELLERUP STRANDVEJ 99.S.9 Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 381

26 OVERSIGTSKORT 1: Hygum Gadbjerg Mølvang Jelling MØLVANGVEJ Gammelby Vindmølleområde ved Kidesgård Nørup Balle Skibet 99.T.1 KIDDEGÅRDSVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone GAMMELBYVEJ Meter 382

27 99.L.2 Kollemorten Vonge OVERSIGTSKORT 1: Givskud Bjerlev Hvejsel Ildved Sandvad Vindelev Vindmølleområde ved Bjerlev, Hvejsel og Ådal 99.T.2 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 383

28 OVERSIGTSKORT 1: Bjerlev Hvejsel Ildved Sandvad Vindelev Vindmølleområde ved Ildved, Sandvad og Vindelev Hygum Fløjstrup 99.T.3 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 384

29 OVERSIGTSKORT 1: Bjerlev Hvejsel Ildved Sandvad Vindelev ÅDALVEJ TØRRINGVEJ Vindmølleområde ved Ilved Mark Hygum Fløjstrup TØRRINGVEJ 99.T.4 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone HAUGEVEJ Meter 385

30 RAMMER FOR LOKALPLANER I OMRÅDER UDENFOR BYERNE 99.B.3 Boligområde ved Hvidbjergvej og Arnoldsvej i Høll Gældende lokalplaner: Nr B.1 Boligområde ved Høllvej i Høll Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. 99.B.2 Boligområde ved Jakobsvej i Høll Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone skal oveføres til byzone ved lokalplanlægning. Gældende lokalplaner: Nr og Boligområde ved Sandtoften ved Sand- 99.B.4 agergård Bebyggelsesprocent 5 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af jordbrugsparceller. 99.B.5 Vilstrup Boligområde ved Ribe Landevej i Nr. Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, boldbaner samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil betjene kunne et større område end lokalområdet Nr. Vilstrup. Miljøforhold Området ligger indenfor indvindingsoplandet til Nr. Vilstrup Vandværk. Området er udlagt på den særlige betingelse at det ikke må lokalplanlægges før der er sikkerhed for, at der kan sikres godt og tilstrækkeligt vand til vandværket. 386

31 Området er i byzone. Max bygningshøjde 8,5 m Området er i byzone og landzone. Gældende lokalplaner: Nr. 119, 1011 og B.6 Boligområde ved Skovmøllevej ved Møgelbæk Skov Bebyggelsesprocent 30 området under et fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone skal oveføres til byzone ved lokalplanlægning. 99.B.7 Mølleby Boligområde ved Solskovvej i Hornstrup Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Området er i byzone. 99.B.8 Boligområde ved Kirkebyvej i Kirkeby Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, boldbaner. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max E.1 Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej ved Svindbæk Bebyggelsesprocent 50 Max antal etager 3 Max bygningshøjde 15 m Max. tilladte miljøklasse 3 den enkelte ejendom fastlægges til erhvervsformål med industri, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel samt enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig o. lign.) i tilknytning til den enkelte virksomhed. I området må der ikke drives handel med dagligvarer. Området er i landzone + bonus. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. Gældende lokalplaner: Nr Lokalplanlægningen skal sikre, at der udlægges erstatningsarealer for de i Regionplanen udlagte naturområder. 387

32 99.E.2 Erhvervsområde ved Håstrupvej, Håstrup Max bebyggelsespct. af grundareal 40 Samlet rumfang 3 m3/m2 Max. tilladte miljøklasse 6 fastlægges til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv, som har tilknytning til jordbruget, og enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig eller lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Højst 40% af grundarealet uden tillægsareal må bebygges. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder kviste, fremspring, skorstene m.v. Gældende lokalplaner: Nr E.4 Gårslev Erhvervsområde ved Ryttergrøftsvej ved Max bygningshøjde 5 m Max. tilladte miljøklasse 3 fastlægges til erhvervsformål - væksthus samt de i forbindelse hermed nødvendige bygninger til varmecentral, pakkerum, mandskabsrum m.v. Bebyggelse må maksimalt omfatte m². For væksthusene må den maksimale højde ikke overstige 5,0 m og for øvrige bygninger 7,0 m. Gældende lokalplaner: Nr E.5 Børkop Erhvervsområde ved Damhusvej ved Max. tilladte miljøklasse 3 Gældende lokalplaner: Nr O.1 Offentligt område ved Gammelbyvej i Grønbjerg Bebyggelsesprocent 50 Max bygningshøjde 15 m Max. tilladte miljøklasse 3 den enkelte ejendom fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm. med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg. På enkelte dele (skorstene el. lign.) kan fravigelse fra bygningshøjden tillades ved ansøgning. Gældende lokalplaner: Nr Området skal anvendes til jordbrugsvirksomhed i form af drifts- og administrationsbygninger for en planteskole. 388

33 99.O.2 Offentligt område ved Bredstenvej og Karlskovskolevej i Karlskov Bebyggelsesprocent 30 Max antal etager 1,5 Max. tilladte miljøklasse 3 den enkelte ejendom fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm., med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg. Enkelte ovenlys/udlufningsdele må opføres indtil 3 m højere end den maksimale bygningshøjde. Området er i landzone Området skal forblive i landzone. Gældende lokalplaner: Nr Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. Området er sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr O.4 Mørkholt Max antal etager 1 Offentligt område ved Svinget ved fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. 99.O.5 Mørkholt Max antal etager 1 Offentligt område ved Gl. Strandvej i fastlægges til offentlige formål i form af opholds- og strandområder samt parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. Området er sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr O.6 Offentligt område ved Hvidbjergvej ved Hvidbjerg Klit 99.O.3 Max antal etager 1 Offentligt område ved Hagenvej i Mørkholt fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering. Området er sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr fastlægges til offentlige formål i form af opholds- og strandområde. Der må ikke opføres bebyggelse i området, bortset fra toiletbygninger og lignende. Området er sommerhusområde. 389

34 Gældende lokalplaner: Nr Gældende lokalplaner: Nr Max antal etager 3 Max bygningshøjde 12,5 m 99.O.7 Max antal etager 1 Offentligt område ved Høllsmindevej i Høll fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. Området er i sommerhusområde og landzone. Den del af området, der er beliggende i landzone, skal overføres til sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr. 7.2, 1003 og O.8 Børkop Offentligt område ved Overmøllevej ved Området må opfyldes til en højde på max. 12 meter over nuværende terræn. Efter endt opfyldning skal området anvendes til rekreative formål. 99.O.9 Vig Max antal etager 1 Max bygningshøjde Offentligt område ved Olesvej ved Andkær 7 m fastlægges til offentlige formål i form af opholdsområde og parkering samt mindre butikker, der betjener sommerhusområdet. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendigt for områdets anvendelse som offentligt strandområde. Området er sommerhusområde. Gældende byplanvedtægter: Byp-5. fastlægges til offentlige formål i form af skole, idrætsanlæg og institutioner for børn og unge. Opholds- og friarealer Der skal anlægges arealer til beplantningsbælter til afskærmning og opdeling af baneanlæggene. Gældende lokalplaner: Nr Ny bebyggelse skal med hensyn til form og arkitektur tilpasses den eksisterende bebyggelse. Offentligt område ved Hørgyden i Gau- 99.O.11 erslund Bebyggelsesprocent 25 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 5,5 m den enkelte ejendom fastlægges til genbrugsplads for Børkop Kommune. 99.O.10 Offentligt område ved Fælleshåbsvej i Gauerslund Bebyggelsesprocent 25 området under et fastlægges til offentlige formål i form af institution med boliger og tilhørende administrationsbygninger samt grønne områder til ophold og friluftsformål, herunder spejderaktiviteter. 390

35 Gældende lokalplaner: Nr O.12 Offentligt område ved Ryttergrøftsvejen ved Gårslev Max antal etager 1 fastlægges til offentlige formål, transformerstation. Gældende lokalplaner: Nr O.13 ved Børkop Max antal etager 1 Max bygningshøjde Offentligt område ved Vandværksvej 6,5 m fastlægges til offentlige formål i form af rensningsanlæg og tilsvarende tekniske installationer. Gældende lokalplaner: Nr Der skal udlægges et 5 meter bredt bælte langs områdets grænse mod omgivelserne, hvor der kan etableres skærmende beplantning. 99.O.15 Kirkeby Offentligt område ved Gl. Smedevej i fastlægges til offentlige formål, sportsplads. 99.O.16 Offentligt område ved Kirkebyvej i Kirkeby fastlægges til offentlige formål, kirke og kirkegård. Området er i byzone. 99.R.1 Rekreativt område ved Østerhovedvej i Riis Bebyggelsesprocent 10 området under et fastlægges til campingplads, rekreativeog fritidsformål og de dertil nødvendige servicebygninger, minibadeland, parkeringsarealer og aktivitets-/ legepladser. Der må opføres campinghytter og diverse servicebygninger. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campingenhederne. Dele af området er udpeget som natur og ny natur. Lokalplanlægning skal sikre udpegningerne ved at stille krav til udformning og placering af bygninger og anlæg. 99.R.2 Rekreativt område ved Hedevej i Vandel 22 Vandel Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative og offentlige formål, ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby. 391

36 Miljøforhold Vejdirektoratet forudsætter at områderne trafikbetjenes til kommunevejen Vejlevej, og at der ikke etableres nye tilslutninger på Billund omfartsvej. Infrastruktur Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej. Området er landzone. området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. Der skal udarbejdes en helhedsplan i samarbejde med Billund Kommune for planlægning og udvikling i området, hvori de trafikale effekter for bl.a. de overordnede veje vil indgå. 99.R.3 Rekreativt område ved Langelund Skolevej ved Langelund Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative formål som ferieboliger og dertil hørende nødvendige servicebygninger, parkeringspladser m.m. Der må opføres op til 18 ferieboliger med et samlet etageareal på m². 99.R.4 Vandel Rekreativt område ved Hyldestien ved Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative formål, som ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel- og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby. Infrastruktur Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej. Området er i byzone. Gældende lokalplaner: Nr. OF Der er kirkefredning på alle områder til kirkeformål. Der er et beskyttet dige i området. 99.R.5 Mørkholt Rekreativt område ved Hagenvej ved Bebyggelsesprocent 10 området under et Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m fastlægges til rekreative formål, campingpladser. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse som campingplads. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campingenhederne. Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. 99.R.6 Rekreativt område ved Fædrift i Hvidbjerg Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et fastlægges til rekreative formål i form af campingplads, vandrehjem, offentligt opholdsområde og parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse, og kun efter at der er lavet en samlet plan for området. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campinghytterne. 392

37 99.R.7 Rekreativt område ved Mølleengen ved Brøndsted Mølle Bebyggelsesprocent 40 Max antal etager 1 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative formål, i form af ridecenter. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets funktion som ridecenter. Områdets sydlige halvdel skal friholdes for bebyggelse og må kun anvendes til græsning. Gældende lokalplaner: Nr fastlægges til rekreative formål, kolonihaver. På den enkelte havelod må det bebyggede areal ikke udgøre mere end 12,5% af haveloddens areal, dog højest 50 m². 99.R.9 Rekreativt område ved Haveforeningen Grundet i Kirkeby Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et fastlægges til rekreative formål, kolonihaver. På det enkelte havelod må det bebyggede areal ikke overstige 50 m². Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et fastlægges til rekreative formål, i form af skydebaner med tilhørende anlæg og bygninger. Miljøforhold Ved fremtidige anlæg skal støjniveauet tilpasses Vingstedområdets øvrige aktiviteter. Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. Gælende lokalplaner: Nr. OF Rekreativt område ved Skyttevej i Ving- 99.R.11 sted Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et 99.R.8 Rekreativt område ved Sandagervej ved Haveforeningen Sandagergård Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et 99.R.10 Vingsted Bebyggelsesprocent 10 Rekreativt område ved Vingstedvej i fastlægges til rekreative formål og friholdes for bebyggelse der ikke er erhvervsøkonomisk nødvendig, eller nødvendig for Vingsted Historiske Værksted. Området skal fremstå som en naturlig grøn kile mellem de øvrige områder ved bevaring af de nuværende kuperede landskabstræk især med markering af den skovklædte skrænt som kontrast til den åbne ådal. 393

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Nimtofte: Kommuneplan 2006-2018. Kommuneplanrammer - Nimtofte. været forelagt amtsrådet til godkendelse i medfør af naturfredningslovens 43.

Nimtofte: Kommuneplan 2006-2018. Kommuneplanrammer - Nimtofte. været forelagt amtsrådet til godkendelse i medfør af naturfredningslovens 43. Nimtofte: Særlige områder A 200 Området er omfattet af lokalplan nr. 39 Fællesbestemmelser for lokalområdet: at anvendelsen af området fastsættes til opførelse af hytteby og camping bestående af mindre

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. FEBRUAR 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.35.BE.01 - Tørring. REDEGØRELSE: Udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. JANUAR 2011 KOMMUNEPLAN 09

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge Boligområde Bebyggelsesprocent 30 1½ etage 8,5 m Boligformål Åben lav parcelhuse Lokalplaner

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Rammer for område 50

Rammer for område 50 Rammer for område 50 Lildstrand, Nørklit-Kæret, Bjerget m.m. LILDSTRAND B 1 Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. Lokalplan 5.0-5.2-5.4 alle Lildstrand, er ophævet ved lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300 3 E A L M B K D J C N 301 Delområde 3 - Byområder Slangerup

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

6. Uldum Rask Mølle. (B) Boligområde. (C) Område til centerformål. (E) Erhvervsområde. Blandet bolig og erhverv. (O) Offentlige formål

6. Uldum Rask Mølle. (B) Boligområde. (C) Område til centerformål. (E) Erhvervsområde. Blandet bolig og erhverv. (O) Offentlige formål 6. Uldum Rask Mølle (B) Boligområde (C) Område til centerformål (E) Erhvervsområde (L) Blandet bolig og erhverv (O) Offentlige formål (R) Rekreation / fritidsformål (S) Sommerhusområde (T) Tekniske anlæg

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131

5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131 5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131 5.1 Hovedby - Nakskov Vest 132 DISTRIKT NAKSKOV 5.1 Hovedby - Nakskov Øst DISTRIKT NAKSKOV 133 Rammenr.: 367-C1A Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov vest Generelle

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

7^gLK^l±i. åmfcs ta~i ffrs

7^gLK^l±i. åmfcs ta~i ffrs Videbæk i november 2000 Rettet i april 2001 J.nr. 6655 7^gLK^l±i åmfcs ta~i ffrs Lokalplan nr. 87 for et område til erhverv, håndværksvirksomhed, detailhandel, bolig og offentlige formål ved Nygade, Håndværkervej

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere