KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND"

Transkript

1 KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND 357

2 358

3 Generelle mål og rammer for landsbyerne og det åbne land Udover de byer, der er beskrevet på de foregående sider, findes der en række områder udenfor byerne, der er udlagt til forskellige formål. Det kan være alt fra tekniske anlæg til sommerhusområder og campingspladser. Det største af disse områder er Vingsted Centret. Vingsted Centret er et område til rekreative formål, der rummer idræts- og konferencefaciliteter. Andre områder er erhvervsområder, der rummer virksomheder, der af historiske årsager er lokaliseret udenfor byerne. I det følgende er de væsentligste af disse områder kort beskrevet, herunder især de områder, hvor der sker ændringer eller udvidelser. Udlæg til Erhvervsformål Virksomheden Welcon ligger i et mindre erhvervsområde i det åbne land. Virksomheden har behov for udvidelse, og da der er væsentlige investeringer i eksisterende bygninger og anlæg, er det ikke realistisk at flytte virksomheden. Inden for området ligger også en foderstofforretning. Imødekommelse af Welcons ønsker om fremtidig udvikling forudsætter, at området udvides mod nord og syd Det nuværende område er ca. 24 ha. Udvidelsen mod nord er ca. 10 ha og mod syd på ca. 30 ha. Området grænser til den nye motorvej Vejle-Herning. Perspektivområde til Erhverv I denne kommuneplan sker der kun en udvidelse af ovenvævnte område mod nord. Den sydlige udvidelse har status af perspektivområde. Området kan optages i et tillæg til kommuneplanen, såfremt der er et aktuelt behov og der foreligger en samlet plan for udnyttelsen af området, idet der ikke er statslige interesser ved udlægget. Udlæg til fritidsformål Rammerne for Campingpladserne i Mørkholt ved Brejning og Riis ved Give udvides. Derudover udlægges et mindre område ved Omme Å til fritidsformål i form af ferieboliger i tilknytning til den tidligere Langelund Skole der allerede er indrettet til ferieboliger. Ferieboligerne henvender sig bl. a. til lystfikere, idet der er gode fiskemuligheder i den nærliggende Omme Å. Udlæg til sommerhusformål Områder til sommehuse findes dels ved Vejle Fjord omkring Sellerup Strand og i Mørkholt/Høll området og dels ved Vesterlund tæt ved Tinnet Krat og Rørbæk Sø. Området ved Mørkolt/Høll er langt det største, Et landsplandirektiv giver mulighed for at udlægge et nyt sommerhusområde her. Området udlægges på baggrund af et forslag til landsplandirektiv fra marts 2008 og erstatter et område udlagt til ferie- og fritid i kommuneplanen for Børkop Kommune. Udlæg i landsbyer Landsbyerne Hornstrup Mølleby, Kirkeby og Nr. Vilstrup er ikke lokalbyer, men rummer alligevel områder, der er udlagt til boligformål eller offentlige formål. Derudover findes der flere områder til boligformål og offentlige formål i Mørkholt/Høll, som primært er en sommerhusbebyggelse. Der findes også områder til offentlige formål uden tilknytning til bebyggelse. Det drejer sig primært Vingsted Centret Welcon (foto Welcon A/S) Top Camp, Riis ved Give Somerhusområde ved Vesterlund Sommerhusområde ved Mørkholt. 359

4 om bygninger og anlæg, der knytter sig til friluftsliv og naturoplevelser. Mål for landsbyerne Gennem samarbejde med lokalråd og andre initivativer skal landsbyernes levedygtighed bevares. Det skal være attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne og på landet. Det betyder, at der på den ene side skal være gode muligheder for at drive erhvervsvirksomhed fra tiloversblevne landbrugsbygninger eller fra sin egen i bolig, i det omfang, det kan indpasses. På den anden side er det også vigtigt at bevare de åbne landskaber og den kulturarv, som også er kvaliteter ved at bo på landet. Det er som nævnt planen, at der skal gennemføres en analyse og en nærmere planlægning for alle landsbyerne. Som led i denne plan vil landsbyafgrænsningerne blive revurderet, ligesom rammebestemmelserne vil blive justeret. Planen vil også indholde vejledning og eksempler til inspiration. Da landsbyerne er meget forskellige med hensyn til struktur, byggeskik, kulturhistorie og landskabelig placering, vil byggemulighederne også blive meget forskellige. I denne kommuneplan er rammebestemmelserne i princippet enslydende og der er mulighed for bebyggelse i op til 2 etager som huludfyldning på baggrund af en landzonetilladelse. I sagsbehandlingen vil kommunen forholde sig til om byggeriet er indpasset i områdets byggestil og landsbyens struktur. Ved godkendelse af ombygninger og tilbygninger af huse i landsbyer og landområder vil Vejle kommune tage udgangspunkt i de retningslinjer, der findes i hæftet Bevaring af landhuse i Vejle Rammer for landsbyerne I de afgrænsede landsbyer må ny bebyggelse kun opføres som huludfyldning. Der kan kun ske uvæsentlige udvidelser af eksisterende virksomheder. I denne kommuneplan er der følgende ændringer i forhold til landsbyafgrænsningerne i de tidligere kommubneplaner. I Grønbjerg og Langelund justeres landsbyafgrænsningerne så der bliver mulighed for en mindre udbygning i begge landsbyer. Der har ikke været stor efterspørgsel på boliger i området, men da der er både skole og dagligvarebutik i Langelund finder Byrådet at det er hensigtsmæssigt med en mulighed for udbygning. For Farre justeres landsbyafgrænsningen, så der bliver mulighed for en mindre udbygning. Samtidig lægges de allerede etablerede jordbrugsparceller ind i landsbyafgrænsningen. Desuden sker der små justeringer i Kollerup, Mølvang og Hørup. Landsbyafgrænsningen ophæves for Mejsling, Mørup, Brakker, Gammelby og Bindeballe. Der er følgende 37 afgrænsede landsbyer: Ådal, Bjerlev, Vindelev, Mølvang, Hygum, Ilved, Sandvad, Hørup, Hvejsel, Kollerup, Bølling, Kærbølling, Øster Starup, St. Lihme, Rugsted, Ammitsbøll, Randbøl, Randbøldal, Vork, Ravning, Bindeballe Stationsby, Tiufkær, Rands, Kollemorten, Farre, Grønbjerg, Langelund, Vesterlund, Hedegård, Engum, Gl. Højen, Jennum, Slelde, Assendrup, Grejs Mølle og Gauerslund. På de følgende sider er der kort og rammebesemmelser for udlæg i det åbne land og derefter for de afgrænsede landsbyer. Afgrænset landsby - Randbøldal Omme Å Langelund med Omme Å Langelund Farre 360

5 9.B.7 9.E.1 OVERSIGTSKORT 1: Sellerup Kellers Park Brejning 99.R.5 99.O.3 99.S.2 Børkop Gauerslund Gårslev 9.R.4 99.S O.4 Rands Brøndsted Perspektivområde Mørkholt og Høll 99.S O.5 99.S.2 14.B.8 14.O.2 14.B.2 99.R.6 99.O.6 99.E.4 Signatur Boligområde 5.E.3 Erhvervsområde 99.O.12 Centerområde 5.E.4 Rekreativt område Sommerhusområde 14.B.1 14.C.1 14.B.4 14.O.1 14.O.3 14.B.3 14.B.5 14.B.6 Kystnærhedszone 14.B.7 99.B.1 99.S.3 99.S.2 5.E.6 Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde 99.B.2 99.B.3 99.S.2 99.O.7 MOTORTRAFIKVEJEN Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 361

6 Hover OVERSIGTSKORT 1: Grejsdal Østengård Skibet Uhre Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Bredsten Nørre Vilstrup Mølholm Søndermark SANDAGERVEJ HAVEFORENINGEN SANDAGERGÅRD Jerlev Gammel Højen 99.R.8 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 99.B.5 99.B.4 SANDTOFTEN Meter 362

7 99.B.4 OVERSIGTSKORT 1: Uhrhøj Uhre Østengård Skibet Bredsten Nørre Vilstrup Søndermark Vingsted Jerlev Gammel Højen Ødsted Mejsling Ny Højen Nørre Vilstrup 99.B.5 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone RIBE LANDEVEJ Meter 363

8 OVERSIGTSKORT 1: Uhrhøj Uhre Østengård Skibet Bredsten Nørre Vilstrup 1.3.R R.3 Søndermark Vingsted Jerlev Gammel Højen Ødsted Mejsling Ny Højen Skovmøllevej 99.B.6 RIBE LANDEVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 364

9 OVERSIGTSKORT 1: Fløjstrup Grejs Hover Grejsdal Hornstrup Hornstrup Mølleby Kirkeby Bredal VIBORG HOVEDVEJ Uhre Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Bredballe Hornstrup Mølleby 99.B.7 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone VIBORGVEJ 1.5.E Meter 365

10 OVERSIGTSKORT 1: Fløjstrup Grejs Hover Grejsdal Hornstrup Hornstrup Mølleby Kirkeby HAVEFORENINGEN GRUNDET 99.R.9 FIDALVEJ Østengård Uhre Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Vejle Bredballe NY HORNSTRUPVEJ Kirkeby 99.O.16 KIRKEBYVEJ 99.B.8 Signatur Boligområde 99.O.15 Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område GL SMEDEVEJ Sommerhusområde 1.5.O.6 Område til offentlige formål Tekniske anlæg 1.5.R.4 Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 1.5.R R Meter 366

11 MOTORVEJ - ÅBNES 2012 OVERSIGTSKORT 1: Thyregod Dørken Hjortsballe 99.E.1 Lønå Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Perspektivområde VEJLEVEJ Meter 367

12 Ny Højen OVERSIGTSKORT 1: Skærup Børkop Fredsted Tiufkær Smidstrup Store Velling Håstrup HÅSTRUPVEJ Håstrup 99.E.2 FRIFELTVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 368

13 RYTTERGRØFTSVEJEN RYTTERGRØFTSVEJEN KIRKESTIEN OVERSIGTSKORT Kellers Park Vinding 1: Andkær Sellerup Brejning Kystnærhedszone 5.E.1 Skærup Børkop Gauerslund 14.B.8 Gårslev Smidstrup Store Velling Rands Brøndsted MOTORTRAFIKVEJEN ELBÆKVEJ 5.E.2 99.E.4 INDUSTRIVEJ 14.B.1 THORSMINDEVEJ KIRKEGADE Signatur Boligområde Erhvervsområde 5.E.3 99.O.12 Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone HØJGÅRDSVEJ 5.E.6 5.E.4 KRISTIANSHØJVEJ MOTORTRAFIKVEJEN MOTORTRAFIKVEJEN Meter 369

14 Kellers Park Vinding OVERSIGTSKORT Andkær Sellerup 1: Brejning Skærup Børkop Gauerslund Gårslev Store Velling Rands Brøndsted DAMHUSVEJ 99.E.5 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone FRUETOFTEN KARENSDALVEJ Meter 370

15 OVERSIGTSKORT 1: Give Grønbjerg BILLUNDVEJ Langelund Ringive Uhe Nørskov BREDSTEN LANDEVEJ FARREVEJ Karlskov 99.O.2 KARLSKOV SKOLEVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone BILLUNDVEJ Meter 371

16 OVERMØLLEVEJ NEDERBYVEJ UDEN NAVN OVERSIGTSKORT Kellers Park Vinding 1: Andkær Sellerup Brejning Gauerslund Børkop Skærup Gårslev OVERMØLLEVEJ Smidstrup Store Velling Rands Brøndsted SØNDERGADE Genbrugsplads i Børkop 5.R.3 DAMKÆRVEJ 99.O.8 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område TORNVADSHAVEVEJ Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 372

17 OVERSIGTSKORT 1: Andkær Vig OLESVEJ Vinding Andkær Skærup LODSVEJ Sellerup Børkop Kellers Park Brejning LODSVEJ Gauerslund Gårslev LODSVEJ SKOVLY 99.O.9 SELLERUP SKOVVEJ TRINESVEJ 99.S.8 Signatur VIGEN SKOVVEJ VIGEN Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 373

18 SELLERUP STRANDVEJ OVERSIGTSKORT 1: Vinding Andkær Sellerup Kellers Park Brejning Børkop Renseanlæg Skærup Børkop Gauerslund Gårslev 99.O.13 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde VANDVÆRKSVEJ 9.R.5 BREJNING STRAND Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 9.B.16 FJORDVÆNGET 9.R.1 9.B Meter FJORDVÆNGET FJORDVÆNGET 9.O.8 9.R.2 374

19 ØSTERHOVEDVEJ Dørken VESTVEJEN VESTVEJEN OVERSIGTSKORT 1: Hjortsballe Campingplads Riis Give Riis Farre 99.R.1 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone ØSTERHOVEDVEJ Meter LOUISEVEJ 375

20 CUMULUSVEJ FIRHØJEVEJ OVERSIGTSKORT 1: BIRKESTIEN HYLDESTIEN Feriecenter ved Billund Vandel Almstok Huse BIRKESTIEN 99.R.4 99.R.2 HEDEVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde VEJLEVEJ VEJLEVEJ Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde ØSTERBYVEJ Perspektivområde Kystnærhedszone GRINDSTEDVEJ GRINDSTEDVEJ Perspektivområde Meter 376

21 OVERSIGTSKORT 1: Langelund Skolevej SKOLEVEJ Langelund Grønbjerg Ringive KLINKVEJ 99.R.3 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone LANGELUND SKOLEVEJ Meter 377

22 5.B.13 5.B.17 5.B.20 MØLLEPARKEN MØLLEGADE 5.O.8 Kellers Park Vinding OVERSIGTSKORT Andkær 1: Sellerup Brejning Skærup Børkop Gauerslund 5.E.3 Gårslev BRØNDSTED MØLLEVEJ Store Velling Rands Brøndsted 5.R.1 5.B.24 5.O.14 B. BERTHELSENSVEJ 5.B.25 5.O R.7 HØJGÅRDSVEJ 5.R.1 5.B.29 S. STUBSVEJ MØLLEENGEN MØLLE SKOVVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område 5.R.2 5.B.30 Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 5.B.43 RØRBÆKVEJ 5.B Meter 378

23 Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Bredballe OVERSIGTSKORT 1: Vejle Mølholm Søndermark IBÆKVEJ Vinding Andkær Sellerup Gauerslund Børkop Munkebjerg Hotel 1.2.R.4 99.R.18 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde MUNKEBJERGVEJ Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde 1.2.O.8 Kystnærhedszone Perspektivområde Meter 379

24 LUNDSKOVVEJ Nørup OVERSIGTSKORT Balle 1: Skibet Ny Nørup Bredsten Store Lihme Nørre Vilstrup Ravning KJELDKÆRVEJ KÆRBØLLING SKOVVEJ Vork Vingsted Ødsted RUEVEJ Jerlev Mejsling RAVNING SKOVVEJ KJELDKÆRVEJ Ammitsbøl 99.R.19 Vingsted RAVNINGVEJ 99.R R R.12 SKYTTEVEJ 99.R.17 VINGSTEDVEJ HØLLUNDVEJ 99.R R.14 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde VINGSTED SKOVVEJ 99.R R.10 VINGSTEDVEJ 99.R R.20 HØLLUNDVEJ Rekreativt område VINGSTEDVEJ Sommerhusområde ØDSTED SKOVVEJ GL. VINGSTEDVEJ Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 380

25 OVERSIGTSKORT 1: LODSVEJ LODSVEJ Vinding Andkær Sellerup Kellers Park Brejning Sellerup Strand Skærup Børkop Gauerslund Gårslev SKOVLY SELLERUP SKOVVEJ 99.S.7 VIGEN SKOVVEJ UDEN NAVN Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål SELLERUP SKOVVEJ 99.S.9 SELLERUP STRANDVEJ 99.S.9 Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 381

26 OVERSIGTSKORT 1: Hygum Gadbjerg Mølvang Jelling MØLVANGVEJ Gammelby Vindmølleområde ved Kidesgård Nørup Balle Skibet 99.T.1 KIDDEGÅRDSVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone GAMMELBYVEJ Meter 382

27 99.L.2 Kollemorten Vonge OVERSIGTSKORT 1: Givskud Bjerlev Hvejsel Ildved Sandvad Vindelev Vindmølleområde ved Bjerlev, Hvejsel og Ådal 99.T.2 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 383

28 OVERSIGTSKORT 1: Bjerlev Hvejsel Ildved Sandvad Vindelev Vindmølleområde ved Ildved, Sandvad og Vindelev Hygum Fløjstrup 99.T.3 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 384

29 OVERSIGTSKORT 1: Bjerlev Hvejsel Ildved Sandvad Vindelev ÅDALVEJ TØRRINGVEJ Vindmølleområde ved Ilved Mark Hygum Fløjstrup TØRRINGVEJ 99.T.4 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone HAUGEVEJ Meter 385

30 RAMMER FOR LOKALPLANER I OMRÅDER UDENFOR BYERNE 99.B.3 Boligområde ved Hvidbjergvej og Arnoldsvej i Høll Gældende lokalplaner: Nr B.1 Boligområde ved Høllvej i Høll Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. 99.B.2 Boligområde ved Jakobsvej i Høll Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone skal oveføres til byzone ved lokalplanlægning. Gældende lokalplaner: Nr og Boligområde ved Sandtoften ved Sand- 99.B.4 agergård Bebyggelsesprocent 5 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af jordbrugsparceller. 99.B.5 Vilstrup Boligområde ved Ribe Landevej i Nr. Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, boldbaner samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil betjene kunne et større område end lokalområdet Nr. Vilstrup. Miljøforhold Området ligger indenfor indvindingsoplandet til Nr. Vilstrup Vandværk. Området er udlagt på den særlige betingelse at det ikke må lokalplanlægges før der er sikkerhed for, at der kan sikres godt og tilstrækkeligt vand til vandværket. 386

31 Området er i byzone. Max bygningshøjde 8,5 m Området er i byzone og landzone. Gældende lokalplaner: Nr. 119, 1011 og B.6 Boligområde ved Skovmøllevej ved Møgelbæk Skov Bebyggelsesprocent 30 området under et fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone skal oveføres til byzone ved lokalplanlægning. 99.B.7 Mølleby Boligområde ved Solskovvej i Hornstrup Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Området er i byzone. 99.B.8 Boligområde ved Kirkebyvej i Kirkeby Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, boldbaner. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max E.1 Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej ved Svindbæk Bebyggelsesprocent 50 Max antal etager 3 Max bygningshøjde 15 m Max. tilladte miljøklasse 3 den enkelte ejendom fastlægges til erhvervsformål med industri, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel samt enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig o. lign.) i tilknytning til den enkelte virksomhed. I området må der ikke drives handel med dagligvarer. Området er i landzone + bonus. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. Gældende lokalplaner: Nr Lokalplanlægningen skal sikre, at der udlægges erstatningsarealer for de i Regionplanen udlagte naturområder. 387

32 99.E.2 Erhvervsområde ved Håstrupvej, Håstrup Max bebyggelsespct. af grundareal 40 Samlet rumfang 3 m3/m2 Max. tilladte miljøklasse 6 fastlægges til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv, som har tilknytning til jordbruget, og enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig eller lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Højst 40% af grundarealet uden tillægsareal må bebygges. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder kviste, fremspring, skorstene m.v. Gældende lokalplaner: Nr E.4 Gårslev Erhvervsområde ved Ryttergrøftsvej ved Max bygningshøjde 5 m Max. tilladte miljøklasse 3 fastlægges til erhvervsformål - væksthus samt de i forbindelse hermed nødvendige bygninger til varmecentral, pakkerum, mandskabsrum m.v. Bebyggelse må maksimalt omfatte m². For væksthusene må den maksimale højde ikke overstige 5,0 m og for øvrige bygninger 7,0 m. Gældende lokalplaner: Nr E.5 Børkop Erhvervsområde ved Damhusvej ved Max. tilladte miljøklasse 3 Gældende lokalplaner: Nr O.1 Offentligt område ved Gammelbyvej i Grønbjerg Bebyggelsesprocent 50 Max bygningshøjde 15 m Max. tilladte miljøklasse 3 den enkelte ejendom fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm. med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg. På enkelte dele (skorstene el. lign.) kan fravigelse fra bygningshøjden tillades ved ansøgning. Gældende lokalplaner: Nr Området skal anvendes til jordbrugsvirksomhed i form af drifts- og administrationsbygninger for en planteskole. 388

33 99.O.2 Offentligt område ved Bredstenvej og Karlskovskolevej i Karlskov Bebyggelsesprocent 30 Max antal etager 1,5 Max. tilladte miljøklasse 3 den enkelte ejendom fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm., med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg. Enkelte ovenlys/udlufningsdele må opføres indtil 3 m højere end den maksimale bygningshøjde. Området er i landzone Området skal forblive i landzone. Gældende lokalplaner: Nr Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. Området er sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr O.4 Mørkholt Max antal etager 1 Offentligt område ved Svinget ved fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. 99.O.5 Mørkholt Max antal etager 1 Offentligt område ved Gl. Strandvej i fastlægges til offentlige formål i form af opholds- og strandområder samt parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. Området er sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr O.6 Offentligt område ved Hvidbjergvej ved Hvidbjerg Klit 99.O.3 Max antal etager 1 Offentligt område ved Hagenvej i Mørkholt fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering. Området er sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr fastlægges til offentlige formål i form af opholds- og strandområde. Der må ikke opføres bebyggelse i området, bortset fra toiletbygninger og lignende. Området er sommerhusområde. 389

34 Gældende lokalplaner: Nr Gældende lokalplaner: Nr Max antal etager 3 Max bygningshøjde 12,5 m 99.O.7 Max antal etager 1 Offentligt område ved Høllsmindevej i Høll fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. Området er i sommerhusområde og landzone. Den del af området, der er beliggende i landzone, skal overføres til sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr. 7.2, 1003 og O.8 Børkop Offentligt område ved Overmøllevej ved Området må opfyldes til en højde på max. 12 meter over nuværende terræn. Efter endt opfyldning skal området anvendes til rekreative formål. 99.O.9 Vig Max antal etager 1 Max bygningshøjde Offentligt område ved Olesvej ved Andkær 7 m fastlægges til offentlige formål i form af opholdsområde og parkering samt mindre butikker, der betjener sommerhusområdet. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendigt for områdets anvendelse som offentligt strandområde. Området er sommerhusområde. Gældende byplanvedtægter: Byp-5. fastlægges til offentlige formål i form af skole, idrætsanlæg og institutioner for børn og unge. Opholds- og friarealer Der skal anlægges arealer til beplantningsbælter til afskærmning og opdeling af baneanlæggene. Gældende lokalplaner: Nr Ny bebyggelse skal med hensyn til form og arkitektur tilpasses den eksisterende bebyggelse. Offentligt område ved Hørgyden i Gau- 99.O.11 erslund Bebyggelsesprocent 25 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 5,5 m den enkelte ejendom fastlægges til genbrugsplads for Børkop Kommune. 99.O.10 Offentligt område ved Fælleshåbsvej i Gauerslund Bebyggelsesprocent 25 området under et fastlægges til offentlige formål i form af institution med boliger og tilhørende administrationsbygninger samt grønne områder til ophold og friluftsformål, herunder spejderaktiviteter. 390

35 Gældende lokalplaner: Nr O.12 Offentligt område ved Ryttergrøftsvejen ved Gårslev Max antal etager 1 fastlægges til offentlige formål, transformerstation. Gældende lokalplaner: Nr O.13 ved Børkop Max antal etager 1 Max bygningshøjde Offentligt område ved Vandværksvej 6,5 m fastlægges til offentlige formål i form af rensningsanlæg og tilsvarende tekniske installationer. Gældende lokalplaner: Nr Der skal udlægges et 5 meter bredt bælte langs områdets grænse mod omgivelserne, hvor der kan etableres skærmende beplantning. 99.O.15 Kirkeby Offentligt område ved Gl. Smedevej i fastlægges til offentlige formål, sportsplads. 99.O.16 Offentligt område ved Kirkebyvej i Kirkeby fastlægges til offentlige formål, kirke og kirkegård. Området er i byzone. 99.R.1 Rekreativt område ved Østerhovedvej i Riis Bebyggelsesprocent 10 området under et fastlægges til campingplads, rekreativeog fritidsformål og de dertil nødvendige servicebygninger, minibadeland, parkeringsarealer og aktivitets-/ legepladser. Der må opføres campinghytter og diverse servicebygninger. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campingenhederne. Dele af området er udpeget som natur og ny natur. Lokalplanlægning skal sikre udpegningerne ved at stille krav til udformning og placering af bygninger og anlæg. 99.R.2 Rekreativt område ved Hedevej i Vandel 22 Vandel Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative og offentlige formål, ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby. 391

36 Miljøforhold Vejdirektoratet forudsætter at områderne trafikbetjenes til kommunevejen Vejlevej, og at der ikke etableres nye tilslutninger på Billund omfartsvej. Infrastruktur Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej. Området er landzone. området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. Der skal udarbejdes en helhedsplan i samarbejde med Billund Kommune for planlægning og udvikling i området, hvori de trafikale effekter for bl.a. de overordnede veje vil indgå. 99.R.3 Rekreativt område ved Langelund Skolevej ved Langelund Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative formål som ferieboliger og dertil hørende nødvendige servicebygninger, parkeringspladser m.m. Der må opføres op til 18 ferieboliger med et samlet etageareal på m². 99.R.4 Vandel Rekreativt område ved Hyldestien ved Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative formål, som ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel- og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby. Infrastruktur Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej. Området er i byzone. Gældende lokalplaner: Nr. OF Der er kirkefredning på alle områder til kirkeformål. Der er et beskyttet dige i området. 99.R.5 Mørkholt Rekreativt område ved Hagenvej ved Bebyggelsesprocent 10 området under et Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m fastlægges til rekreative formål, campingpladser. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse som campingplads. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campingenhederne. Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. 99.R.6 Rekreativt område ved Fædrift i Hvidbjerg Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et fastlægges til rekreative formål i form af campingplads, vandrehjem, offentligt opholdsområde og parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse, og kun efter at der er lavet en samlet plan for området. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campinghytterne. 392

37 99.R.7 Rekreativt område ved Mølleengen ved Brøndsted Mølle Bebyggelsesprocent 40 Max antal etager 1 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative formål, i form af ridecenter. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets funktion som ridecenter. Områdets sydlige halvdel skal friholdes for bebyggelse og må kun anvendes til græsning. Gældende lokalplaner: Nr fastlægges til rekreative formål, kolonihaver. På den enkelte havelod må det bebyggede areal ikke udgøre mere end 12,5% af haveloddens areal, dog højest 50 m². 99.R.9 Rekreativt område ved Haveforeningen Grundet i Kirkeby Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et fastlægges til rekreative formål, kolonihaver. På det enkelte havelod må det bebyggede areal ikke overstige 50 m². Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et fastlægges til rekreative formål, i form af skydebaner med tilhørende anlæg og bygninger. Miljøforhold Ved fremtidige anlæg skal støjniveauet tilpasses Vingstedområdets øvrige aktiviteter. Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. Gælende lokalplaner: Nr. OF Rekreativt område ved Skyttevej i Ving- 99.R.11 sted Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et 99.R.8 Rekreativt område ved Sandagervej ved Haveforeningen Sandagergård Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et 99.R.10 Vingsted Bebyggelsesprocent 10 Rekreativt område ved Vingstedvej i fastlægges til rekreative formål og friholdes for bebyggelse der ikke er erhvervsøkonomisk nødvendig, eller nødvendig for Vingsted Historiske Værksted. Området skal fremstå som en naturlig grøn kile mellem de øvrige områder ved bevaring af de nuværende kuperede landskabstræk især med markering af den skovklædte skrænt som kontrast til den åbne ådal. 393

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere