KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND"

Transkript

1 KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND 357

2 358

3 Generelle mål og rammer for landsbyerne og det åbne land Udover de byer, der er beskrevet på de foregående sider, findes der en række områder udenfor byerne, der er udlagt til forskellige formål. Det kan være alt fra tekniske anlæg til sommerhusområder og campingspladser. Det største af disse områder er Vingsted Centret. Vingsted Centret er et område til rekreative formål, der rummer idræts- og konferencefaciliteter. Andre områder er erhvervsområder, der rummer virksomheder, der af historiske årsager er lokaliseret udenfor byerne. I det følgende er de væsentligste af disse områder kort beskrevet, herunder især de områder, hvor der sker ændringer eller udvidelser. Udlæg til Erhvervsformål Virksomheden Welcon ligger i et mindre erhvervsområde i det åbne land. Virksomheden har behov for udvidelse, og da der er væsentlige investeringer i eksisterende bygninger og anlæg, er det ikke realistisk at flytte virksomheden. Inden for området ligger også en foderstofforretning. Imødekommelse af Welcons ønsker om fremtidig udvikling forudsætter, at området udvides mod nord og syd Det nuværende område er ca. 24 ha. Udvidelsen mod nord er ca. 10 ha og mod syd på ca. 30 ha. Området grænser til den nye motorvej Vejle-Herning. Perspektivområde til Erhverv I denne kommuneplan sker der kun en udvidelse af ovenvævnte område mod nord. Den sydlige udvidelse har status af perspektivområde. Området kan optages i et tillæg til kommuneplanen, såfremt der er et aktuelt behov og der foreligger en samlet plan for udnyttelsen af området, idet der ikke er statslige interesser ved udlægget. Udlæg til fritidsformål Rammerne for Campingpladserne i Mørkholt ved Brejning og Riis ved Give udvides. Derudover udlægges et mindre område ved Omme Å til fritidsformål i form af ferieboliger i tilknytning til den tidligere Langelund Skole der allerede er indrettet til ferieboliger. Ferieboligerne henvender sig bl. a. til lystfikere, idet der er gode fiskemuligheder i den nærliggende Omme Å. Udlæg til sommerhusformål Områder til sommehuse findes dels ved Vejle Fjord omkring Sellerup Strand og i Mørkholt/Høll området og dels ved Vesterlund tæt ved Tinnet Krat og Rørbæk Sø. Området ved Mørkolt/Høll er langt det største, Et landsplandirektiv giver mulighed for at udlægge et nyt sommerhusområde her. Området udlægges på baggrund af et forslag til landsplandirektiv fra marts 2008 og erstatter et område udlagt til ferie- og fritid i kommuneplanen for Børkop Kommune. Udlæg i landsbyer Landsbyerne Hornstrup Mølleby, Kirkeby og Nr. Vilstrup er ikke lokalbyer, men rummer alligevel områder, der er udlagt til boligformål eller offentlige formål. Derudover findes der flere områder til boligformål og offentlige formål i Mørkholt/Høll, som primært er en sommerhusbebyggelse. Der findes også områder til offentlige formål uden tilknytning til bebyggelse. Det drejer sig primært Vingsted Centret Welcon (foto Welcon A/S) Top Camp, Riis ved Give Somerhusområde ved Vesterlund Sommerhusområde ved Mørkholt. 359

4 om bygninger og anlæg, der knytter sig til friluftsliv og naturoplevelser. Mål for landsbyerne Gennem samarbejde med lokalråd og andre initivativer skal landsbyernes levedygtighed bevares. Det skal være attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne og på landet. Det betyder, at der på den ene side skal være gode muligheder for at drive erhvervsvirksomhed fra tiloversblevne landbrugsbygninger eller fra sin egen i bolig, i det omfang, det kan indpasses. På den anden side er det også vigtigt at bevare de åbne landskaber og den kulturarv, som også er kvaliteter ved at bo på landet. Det er som nævnt planen, at der skal gennemføres en analyse og en nærmere planlægning for alle landsbyerne. Som led i denne plan vil landsbyafgrænsningerne blive revurderet, ligesom rammebestemmelserne vil blive justeret. Planen vil også indholde vejledning og eksempler til inspiration. Da landsbyerne er meget forskellige med hensyn til struktur, byggeskik, kulturhistorie og landskabelig placering, vil byggemulighederne også blive meget forskellige. I denne kommuneplan er rammebestemmelserne i princippet enslydende og der er mulighed for bebyggelse i op til 2 etager som huludfyldning på baggrund af en landzonetilladelse. I sagsbehandlingen vil kommunen forholde sig til om byggeriet er indpasset i områdets byggestil og landsbyens struktur. Ved godkendelse af ombygninger og tilbygninger af huse i landsbyer og landområder vil Vejle kommune tage udgangspunkt i de retningslinjer, der findes i hæftet Bevaring af landhuse i Vejle Rammer for landsbyerne I de afgrænsede landsbyer må ny bebyggelse kun opføres som huludfyldning. Der kan kun ske uvæsentlige udvidelser af eksisterende virksomheder. I denne kommuneplan er der følgende ændringer i forhold til landsbyafgrænsningerne i de tidligere kommubneplaner. I Grønbjerg og Langelund justeres landsbyafgrænsningerne så der bliver mulighed for en mindre udbygning i begge landsbyer. Der har ikke været stor efterspørgsel på boliger i området, men da der er både skole og dagligvarebutik i Langelund finder Byrådet at det er hensigtsmæssigt med en mulighed for udbygning. For Farre justeres landsbyafgrænsningen, så der bliver mulighed for en mindre udbygning. Samtidig lægges de allerede etablerede jordbrugsparceller ind i landsbyafgrænsningen. Desuden sker der små justeringer i Kollerup, Mølvang og Hørup. Landsbyafgrænsningen ophæves for Mejsling, Mørup, Brakker, Gammelby og Bindeballe. Der er følgende 37 afgrænsede landsbyer: Ådal, Bjerlev, Vindelev, Mølvang, Hygum, Ilved, Sandvad, Hørup, Hvejsel, Kollerup, Bølling, Kærbølling, Øster Starup, St. Lihme, Rugsted, Ammitsbøll, Randbøl, Randbøldal, Vork, Ravning, Bindeballe Stationsby, Tiufkær, Rands, Kollemorten, Farre, Grønbjerg, Langelund, Vesterlund, Hedegård, Engum, Gl. Højen, Jennum, Slelde, Assendrup, Grejs Mølle og Gauerslund. På de følgende sider er der kort og rammebesemmelser for udlæg i det åbne land og derefter for de afgrænsede landsbyer. Afgrænset landsby - Randbøldal Omme Å Langelund med Omme Å Langelund Farre 360

5 9.B.7 9.E.1 OVERSIGTSKORT 1: Sellerup Kellers Park Brejning 99.R.5 99.O.3 99.S.2 Børkop Gauerslund Gårslev 9.R.4 99.S O.4 Rands Brøndsted Perspektivområde Mørkholt og Høll 99.S O.5 99.S.2 14.B.8 14.O.2 14.B.2 99.R.6 99.O.6 99.E.4 Signatur Boligområde 5.E.3 Erhvervsområde 99.O.12 Centerområde 5.E.4 Rekreativt område Sommerhusområde 14.B.1 14.C.1 14.B.4 14.O.1 14.O.3 14.B.3 14.B.5 14.B.6 Kystnærhedszone 14.B.7 99.B.1 99.S.3 99.S.2 5.E.6 Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde 99.B.2 99.B.3 99.S.2 99.O.7 MOTORTRAFIKVEJEN Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 361

6 Hover OVERSIGTSKORT 1: Grejsdal Østengård Skibet Uhre Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Bredsten Nørre Vilstrup Mølholm Søndermark SANDAGERVEJ HAVEFORENINGEN SANDAGERGÅRD Jerlev Gammel Højen 99.R.8 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 99.B.5 99.B.4 SANDTOFTEN Meter 362

7 99.B.4 OVERSIGTSKORT 1: Uhrhøj Uhre Østengård Skibet Bredsten Nørre Vilstrup Søndermark Vingsted Jerlev Gammel Højen Ødsted Mejsling Ny Højen Nørre Vilstrup 99.B.5 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone RIBE LANDEVEJ Meter 363

8 OVERSIGTSKORT 1: Uhrhøj Uhre Østengård Skibet Bredsten Nørre Vilstrup 1.3.R R.3 Søndermark Vingsted Jerlev Gammel Højen Ødsted Mejsling Ny Højen Skovmøllevej 99.B.6 RIBE LANDEVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 364

9 OVERSIGTSKORT 1: Fløjstrup Grejs Hover Grejsdal Hornstrup Hornstrup Mølleby Kirkeby Bredal VIBORG HOVEDVEJ Uhre Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Bredballe Hornstrup Mølleby 99.B.7 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone VIBORGVEJ 1.5.E Meter 365

10 OVERSIGTSKORT 1: Fløjstrup Grejs Hover Grejsdal Hornstrup Hornstrup Mølleby Kirkeby HAVEFORENINGEN GRUNDET 99.R.9 FIDALVEJ Østengård Uhre Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Vejle Bredballe NY HORNSTRUPVEJ Kirkeby 99.O.16 KIRKEBYVEJ 99.B.8 Signatur Boligområde 99.O.15 Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område GL SMEDEVEJ Sommerhusområde 1.5.O.6 Område til offentlige formål Tekniske anlæg 1.5.R.4 Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 1.5.R R Meter 366

11 MOTORVEJ - ÅBNES 2012 OVERSIGTSKORT 1: Thyregod Dørken Hjortsballe 99.E.1 Lønå Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Perspektivområde VEJLEVEJ Meter 367

12 Ny Højen OVERSIGTSKORT 1: Skærup Børkop Fredsted Tiufkær Smidstrup Store Velling Håstrup HÅSTRUPVEJ Håstrup 99.E.2 FRIFELTVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 368

13 RYTTERGRØFTSVEJEN RYTTERGRØFTSVEJEN KIRKESTIEN OVERSIGTSKORT Kellers Park Vinding 1: Andkær Sellerup Brejning Kystnærhedszone 5.E.1 Skærup Børkop Gauerslund 14.B.8 Gårslev Smidstrup Store Velling Rands Brøndsted MOTORTRAFIKVEJEN ELBÆKVEJ 5.E.2 99.E.4 INDUSTRIVEJ 14.B.1 THORSMINDEVEJ KIRKEGADE Signatur Boligområde Erhvervsområde 5.E.3 99.O.12 Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone HØJGÅRDSVEJ 5.E.6 5.E.4 KRISTIANSHØJVEJ MOTORTRAFIKVEJEN MOTORTRAFIKVEJEN Meter 369

14 Kellers Park Vinding OVERSIGTSKORT Andkær Sellerup 1: Brejning Skærup Børkop Gauerslund Gårslev Store Velling Rands Brøndsted DAMHUSVEJ 99.E.5 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone FRUETOFTEN KARENSDALVEJ Meter 370

15 OVERSIGTSKORT 1: Give Grønbjerg BILLUNDVEJ Langelund Ringive Uhe Nørskov BREDSTEN LANDEVEJ FARREVEJ Karlskov 99.O.2 KARLSKOV SKOLEVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone BILLUNDVEJ Meter 371

16 OVERMØLLEVEJ NEDERBYVEJ UDEN NAVN OVERSIGTSKORT Kellers Park Vinding 1: Andkær Sellerup Brejning Gauerslund Børkop Skærup Gårslev OVERMØLLEVEJ Smidstrup Store Velling Rands Brøndsted SØNDERGADE Genbrugsplads i Børkop 5.R.3 DAMKÆRVEJ 99.O.8 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område TORNVADSHAVEVEJ Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 372

17 OVERSIGTSKORT 1: Andkær Vig OLESVEJ Vinding Andkær Skærup LODSVEJ Sellerup Børkop Kellers Park Brejning LODSVEJ Gauerslund Gårslev LODSVEJ SKOVLY 99.O.9 SELLERUP SKOVVEJ TRINESVEJ 99.S.8 Signatur VIGEN SKOVVEJ VIGEN Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 373

18 SELLERUP STRANDVEJ OVERSIGTSKORT 1: Vinding Andkær Sellerup Kellers Park Brejning Børkop Renseanlæg Skærup Børkop Gauerslund Gårslev 99.O.13 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde VANDVÆRKSVEJ 9.R.5 BREJNING STRAND Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 9.B.16 FJORDVÆNGET 9.R.1 9.B Meter FJORDVÆNGET FJORDVÆNGET 9.O.8 9.R.2 374

19 ØSTERHOVEDVEJ Dørken VESTVEJEN VESTVEJEN OVERSIGTSKORT 1: Hjortsballe Campingplads Riis Give Riis Farre 99.R.1 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone ØSTERHOVEDVEJ Meter LOUISEVEJ 375

20 CUMULUSVEJ FIRHØJEVEJ OVERSIGTSKORT 1: BIRKESTIEN HYLDESTIEN Feriecenter ved Billund Vandel Almstok Huse BIRKESTIEN 99.R.4 99.R.2 HEDEVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde VEJLEVEJ VEJLEVEJ Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde ØSTERBYVEJ Perspektivområde Kystnærhedszone GRINDSTEDVEJ GRINDSTEDVEJ Perspektivområde Meter 376

21 OVERSIGTSKORT 1: Langelund Skolevej SKOLEVEJ Langelund Grønbjerg Ringive KLINKVEJ 99.R.3 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone LANGELUND SKOLEVEJ Meter 377

22 5.B.13 5.B.17 5.B.20 MØLLEPARKEN MØLLEGADE 5.O.8 Kellers Park Vinding OVERSIGTSKORT Andkær 1: Sellerup Brejning Skærup Børkop Gauerslund 5.E.3 Gårslev BRØNDSTED MØLLEVEJ Store Velling Rands Brøndsted 5.R.1 5.B.24 5.O.14 B. BERTHELSENSVEJ 5.B.25 5.O R.7 HØJGÅRDSVEJ 5.R.1 5.B.29 S. STUBSVEJ MØLLEENGEN MØLLE SKOVVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område 5.R.2 5.B.30 Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone 5.B.43 RØRBÆKVEJ 5.B Meter 378

23 Uhrhøj Nørremarken Lille Grundet Bredballe OVERSIGTSKORT 1: Vejle Mølholm Søndermark IBÆKVEJ Vinding Andkær Sellerup Gauerslund Børkop Munkebjerg Hotel 1.2.R.4 99.R.18 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde MUNKEBJERGVEJ Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde 1.2.O.8 Kystnærhedszone Perspektivområde Meter 379

24 LUNDSKOVVEJ Nørup OVERSIGTSKORT Balle 1: Skibet Ny Nørup Bredsten Store Lihme Nørre Vilstrup Ravning KJELDKÆRVEJ KÆRBØLLING SKOVVEJ Vork Vingsted Ødsted RUEVEJ Jerlev Mejsling RAVNING SKOVVEJ KJELDKÆRVEJ Ammitsbøl 99.R.19 Vingsted RAVNINGVEJ 99.R R R.12 SKYTTEVEJ 99.R.17 VINGSTEDVEJ HØLLUNDVEJ 99.R R.14 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde VINGSTED SKOVVEJ 99.R R.10 VINGSTEDVEJ 99.R R.20 HØLLUNDVEJ Rekreativt område VINGSTEDVEJ Sommerhusområde ØDSTED SKOVVEJ GL. VINGSTEDVEJ Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 380

25 OVERSIGTSKORT 1: LODSVEJ LODSVEJ Vinding Andkær Sellerup Kellers Park Brejning Sellerup Strand Skærup Børkop Gauerslund Gårslev SKOVLY SELLERUP SKOVVEJ 99.S.7 VIGEN SKOVVEJ UDEN NAVN Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål SELLERUP SKOVVEJ 99.S.9 SELLERUP STRANDVEJ 99.S.9 Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 381

26 OVERSIGTSKORT 1: Hygum Gadbjerg Mølvang Jelling MØLVANGVEJ Gammelby Vindmølleområde ved Kidesgård Nørup Balle Skibet 99.T.1 KIDDEGÅRDSVEJ Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone GAMMELBYVEJ Meter 382

27 99.L.2 Kollemorten Vonge OVERSIGTSKORT 1: Givskud Bjerlev Hvejsel Ildved Sandvad Vindelev Vindmølleområde ved Bjerlev, Hvejsel og Ådal 99.T.2 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 383

28 OVERSIGTSKORT 1: Bjerlev Hvejsel Ildved Sandvad Vindelev Vindmølleområde ved Ildved, Sandvad og Vindelev Hygum Fløjstrup 99.T.3 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone Meter 384

29 OVERSIGTSKORT 1: Bjerlev Hvejsel Ildved Sandvad Vindelev ÅDALVEJ TØRRINGVEJ Vindmølleområde ved Ilved Mark Hygum Fløjstrup TØRRINGVEJ 99.T.4 Signatur Boligområde Erhvervsområde Centerområde Rekreativt område Sommerhusområde Område til offentlige formål Tekniske anlæg Landsbyområde Perspektivområde Kystnærhedszone HAUGEVEJ Meter 385

30 RAMMER FOR LOKALPLANER I OMRÅDER UDENFOR BYERNE 99.B.3 Boligområde ved Hvidbjergvej og Arnoldsvej i Høll Gældende lokalplaner: Nr B.1 Boligområde ved Høllvej i Høll Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. 99.B.2 Boligområde ved Jakobsvej i Høll Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone skal oveføres til byzone ved lokalplanlægning. Gældende lokalplaner: Nr og Boligområde ved Sandtoften ved Sand- 99.B.4 agergård Bebyggelsesprocent 5 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål i form af jordbrugsparceller. 99.B.5 Vilstrup Boligområde ved Ribe Landevej i Nr. Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, boldbaner samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil betjene kunne et større område end lokalområdet Nr. Vilstrup. Miljøforhold Området ligger indenfor indvindingsoplandet til Nr. Vilstrup Vandværk. Området er udlagt på den særlige betingelse at det ikke må lokalplanlægges før der er sikkerhed for, at der kan sikres godt og tilstrækkeligt vand til vandværket. 386

31 Området er i byzone. Max bygningshøjde 8,5 m Området er i byzone og landzone. Gældende lokalplaner: Nr. 119, 1011 og B.6 Boligområde ved Skovmøllevej ved Møgelbæk Skov Bebyggelsesprocent 30 området under et fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone skal oveføres til byzone ved lokalplanlægning. 99.B.7 Mølleby Boligområde ved Solskovvej i Hornstrup Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Området er i byzone. 99.B.8 Boligområde ved Kirkebyvej i Kirkeby Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, boldbaner. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max E.1 Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej ved Svindbæk Bebyggelsesprocent 50 Max antal etager 3 Max bygningshøjde 15 m Max. tilladte miljøklasse 3 den enkelte ejendom fastlægges til erhvervsformål med industri, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel samt enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig o. lign.) i tilknytning til den enkelte virksomhed. I området må der ikke drives handel med dagligvarer. Området er i landzone + bonus. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. Gældende lokalplaner: Nr Lokalplanlægningen skal sikre, at der udlægges erstatningsarealer for de i Regionplanen udlagte naturområder. 387

32 99.E.2 Erhvervsområde ved Håstrupvej, Håstrup Max bebyggelsespct. af grundareal 40 Samlet rumfang 3 m3/m2 Max. tilladte miljøklasse 6 fastlægges til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv, som har tilknytning til jordbruget, og enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig eller lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Højst 40% af grundarealet uden tillægsareal må bebygges. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder kviste, fremspring, skorstene m.v. Gældende lokalplaner: Nr E.4 Gårslev Erhvervsområde ved Ryttergrøftsvej ved Max bygningshøjde 5 m Max. tilladte miljøklasse 3 fastlægges til erhvervsformål - væksthus samt de i forbindelse hermed nødvendige bygninger til varmecentral, pakkerum, mandskabsrum m.v. Bebyggelse må maksimalt omfatte m². For væksthusene må den maksimale højde ikke overstige 5,0 m og for øvrige bygninger 7,0 m. Gældende lokalplaner: Nr E.5 Børkop Erhvervsområde ved Damhusvej ved Max. tilladte miljøklasse 3 Gældende lokalplaner: Nr O.1 Offentligt område ved Gammelbyvej i Grønbjerg Bebyggelsesprocent 50 Max bygningshøjde 15 m Max. tilladte miljøklasse 3 den enkelte ejendom fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm. med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg. På enkelte dele (skorstene el. lign.) kan fravigelse fra bygningshøjden tillades ved ansøgning. Gældende lokalplaner: Nr Området skal anvendes til jordbrugsvirksomhed i form af drifts- og administrationsbygninger for en planteskole. 388

33 99.O.2 Offentligt område ved Bredstenvej og Karlskovskolevej i Karlskov Bebyggelsesprocent 30 Max antal etager 1,5 Max. tilladte miljøklasse 3 den enkelte ejendom fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm., med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg. Enkelte ovenlys/udlufningsdele må opføres indtil 3 m højere end den maksimale bygningshøjde. Området er i landzone Området skal forblive i landzone. Gældende lokalplaner: Nr Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. Området er sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr O.4 Mørkholt Max antal etager 1 Offentligt område ved Svinget ved fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. 99.O.5 Mørkholt Max antal etager 1 Offentligt område ved Gl. Strandvej i fastlægges til offentlige formål i form af opholds- og strandområder samt parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. Området er sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr O.6 Offentligt område ved Hvidbjergvej ved Hvidbjerg Klit 99.O.3 Max antal etager 1 Offentligt område ved Hagenvej i Mørkholt fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering. Området er sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr fastlægges til offentlige formål i form af opholds- og strandområde. Der må ikke opføres bebyggelse i området, bortset fra toiletbygninger og lignende. Området er sommerhusområde. 389

34 Gældende lokalplaner: Nr Gældende lokalplaner: Nr Max antal etager 3 Max bygningshøjde 12,5 m 99.O.7 Max antal etager 1 Offentligt område ved Høllsmindevej i Høll fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker. Området er i sommerhusområde og landzone. Den del af området, der er beliggende i landzone, skal overføres til sommerhusområde. Gældende lokalplaner: Nr. 7.2, 1003 og O.8 Børkop Offentligt område ved Overmøllevej ved Området må opfyldes til en højde på max. 12 meter over nuværende terræn. Efter endt opfyldning skal området anvendes til rekreative formål. 99.O.9 Vig Max antal etager 1 Max bygningshøjde Offentligt område ved Olesvej ved Andkær 7 m fastlægges til offentlige formål i form af opholdsområde og parkering samt mindre butikker, der betjener sommerhusområdet. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendigt for områdets anvendelse som offentligt strandområde. Området er sommerhusområde. Gældende byplanvedtægter: Byp-5. fastlægges til offentlige formål i form af skole, idrætsanlæg og institutioner for børn og unge. Opholds- og friarealer Der skal anlægges arealer til beplantningsbælter til afskærmning og opdeling af baneanlæggene. Gældende lokalplaner: Nr Ny bebyggelse skal med hensyn til form og arkitektur tilpasses den eksisterende bebyggelse. Offentligt område ved Hørgyden i Gau- 99.O.11 erslund Bebyggelsesprocent 25 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 5,5 m den enkelte ejendom fastlægges til genbrugsplads for Børkop Kommune. 99.O.10 Offentligt område ved Fælleshåbsvej i Gauerslund Bebyggelsesprocent 25 området under et fastlægges til offentlige formål i form af institution med boliger og tilhørende administrationsbygninger samt grønne områder til ophold og friluftsformål, herunder spejderaktiviteter. 390

35 Gældende lokalplaner: Nr O.12 Offentligt område ved Ryttergrøftsvejen ved Gårslev Max antal etager 1 fastlægges til offentlige formål, transformerstation. Gældende lokalplaner: Nr O.13 ved Børkop Max antal etager 1 Max bygningshøjde Offentligt område ved Vandværksvej 6,5 m fastlægges til offentlige formål i form af rensningsanlæg og tilsvarende tekniske installationer. Gældende lokalplaner: Nr Der skal udlægges et 5 meter bredt bælte langs områdets grænse mod omgivelserne, hvor der kan etableres skærmende beplantning. 99.O.15 Kirkeby Offentligt område ved Gl. Smedevej i fastlægges til offentlige formål, sportsplads. 99.O.16 Offentligt område ved Kirkebyvej i Kirkeby fastlægges til offentlige formål, kirke og kirkegård. Området er i byzone. 99.R.1 Rekreativt område ved Østerhovedvej i Riis Bebyggelsesprocent 10 området under et fastlægges til campingplads, rekreativeog fritidsformål og de dertil nødvendige servicebygninger, minibadeland, parkeringsarealer og aktivitets-/ legepladser. Der må opføres campinghytter og diverse servicebygninger. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campingenhederne. Dele af området er udpeget som natur og ny natur. Lokalplanlægning skal sikre udpegningerne ved at stille krav til udformning og placering af bygninger og anlæg. 99.R.2 Rekreativt område ved Hedevej i Vandel 22 Vandel Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative og offentlige formål, ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby. 391

36 Miljøforhold Vejdirektoratet forudsætter at områderne trafikbetjenes til kommunevejen Vejlevej, og at der ikke etableres nye tilslutninger på Billund omfartsvej. Infrastruktur Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej. Området er landzone. området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. Der skal udarbejdes en helhedsplan i samarbejde med Billund Kommune for planlægning og udvikling i området, hvori de trafikale effekter for bl.a. de overordnede veje vil indgå. 99.R.3 Rekreativt område ved Langelund Skolevej ved Langelund Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative formål som ferieboliger og dertil hørende nødvendige servicebygninger, parkeringspladser m.m. Der må opføres op til 18 ferieboliger med et samlet etageareal på m². 99.R.4 Vandel Rekreativt område ved Hyldestien ved Bebyggelsesprocent 30 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative formål, som ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel- og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby. Infrastruktur Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej. Området er i byzone. Gældende lokalplaner: Nr. OF Der er kirkefredning på alle områder til kirkeformål. Der er et beskyttet dige i området. 99.R.5 Mørkholt Rekreativt område ved Hagenvej ved Bebyggelsesprocent 10 området under et Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m fastlægges til rekreative formål, campingpladser. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse som campingplads. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campingenhederne. Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. 99.R.6 Rekreativt område ved Fædrift i Hvidbjerg Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et fastlægges til rekreative formål i form af campingplads, vandrehjem, offentligt opholdsområde og parkering. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse, og kun efter at der er lavet en samlet plan for området. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campinghytterne. 392

37 99.R.7 Rekreativt område ved Mølleengen ved Brøndsted Mølle Bebyggelsesprocent 40 Max antal etager 1 den enkelte ejendom fastlægges til rekreative formål, i form af ridecenter. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets funktion som ridecenter. Områdets sydlige halvdel skal friholdes for bebyggelse og må kun anvendes til græsning. Gældende lokalplaner: Nr fastlægges til rekreative formål, kolonihaver. På den enkelte havelod må det bebyggede areal ikke udgøre mere end 12,5% af haveloddens areal, dog højest 50 m². 99.R.9 Rekreativt område ved Haveforeningen Grundet i Kirkeby Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et fastlægges til rekreative formål, kolonihaver. På det enkelte havelod må det bebyggede areal ikke overstige 50 m². Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et fastlægges til rekreative formål, i form af skydebaner med tilhørende anlæg og bygninger. Miljøforhold Ved fremtidige anlæg skal støjniveauet tilpasses Vingstedområdets øvrige aktiviteter. Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. Gælende lokalplaner: Nr. OF Rekreativt område ved Skyttevej i Ving- 99.R.11 sted Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et 99.R.8 Rekreativt område ved Sandagervej ved Haveforeningen Sandagergård Bebyggelsesprocent 10 Max antal etager 1 Max bygningshøjde 7 m området under et 99.R.10 Vingsted Bebyggelsesprocent 10 Rekreativt område ved Vingstedvej i fastlægges til rekreative formål og friholdes for bebyggelse der ikke er erhvervsøkonomisk nødvendig, eller nødvendig for Vingsted Historiske Værksted. Området skal fremstå som en naturlig grøn kile mellem de øvrige områder ved bevaring af de nuværende kuperede landskabstræk især med markering af den skovklædte skrænt som kontrast til den åbne ådal. 393

Landsbyatlas for store Lihme. Kortlægning af kulturmiljøet i Store Lihme - 1 af 43 kortlagte landsbyer Debatoplæg til tillæg til Kommuneplanen

Landsbyatlas for store Lihme. Kortlægning af kulturmiljøet i Store Lihme - 1 af 43 kortlagte landsbyer Debatoplæg til tillæg til Kommuneplanen Landsbyatlas for store Lihme Kortlægning af kulturmiljøet i Store Lihme - 1 af 43 kortlagte landsbyer Debatoplæg til tillæg til Kommuneplanen Ikast-Brande Kommune Vesterlund Kollemorten St Vorslunde Hedegård

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Lokalplan nr. 1022 for et sommerhusområde ved Mørkholt, Hvidbjerg og Høll og kommuneplantillæg nr. 5 er den 8. oktober 2008 vedtaget

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer.

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer. Rammer Rammerne indeholder de grundlæggende bestemmelser for de enkelte områder i kommunen. Det er zonestatus, anvendelsen af området, mindstegrundstørrelse ved udstykning, maksimal bebyggelsesprocent,

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Boligområde der føres tilbage til landzone

Boligområde der føres tilbage til landzone Boligområde der føres tilbage til landzone Plannummer 14.B01 Boligområde Ved åben lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Offentlig høring fra 9. oktober til og med 23. oktober 2013

Offentlig høring fra 9. oktober til og med 23. oktober 2013 ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Trekantområdet og Vejle Kommune Offentlig høring fra 9. oktober til og med 23. oktober 2013 Indledning Vejle Kommune har i perioden 5. juni til

Læs mere

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6.1 Centerby - Horslunde DISTRIKT RAVNSBORG 195 Rammenr.: 379-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Horslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt.

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt. 10E 1.11 Plannummer 10E 1.11 Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25 specifik Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde Bebyggelsesprocent 50 Max. bygningshøjde 9,5 Forslag 2 / 395 10C 1.7 Plannummer 10C

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930.

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930. Nyråd lokalområde 98 Kulturmiljøer Udover de her nævnte kulturmiljøer, henvises også til kulturmiljøet Herregårdslandskab om Vordingborg i bind 2 for Vordingborg, delvist beliggende i Nyråd lokalområde.

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

7. Martofte Boligområder/1. Martofte

7. Martofte Boligområder/1. Martofte 7. Martofte Boligområder/1. Martofte gader som huludfyldning, hvor det passer naturligt i landsbymiljøet. Bebyggelsesprocent for åben-lav max. 25. Bebyggelsesprocent for tætlav max. 35. Anden bebyggelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde Kvæ.B.1 Kvæ.B.1 Kværndrup Boligområde i Kværndrup Generel Boligområde Fremtidig zonestatus Specifik Åben lav boligbebyggelse Bebyggelse Maks. bebyggelsesprocent: 30 Bygningshøjde Maks. 8,5 m målt fra naturligt

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje i Vejle Kommune December 2016

Trafikfarlige skoleveje i Vejle Kommune December 2016 1 Trafikfarlige skoleveje i Vejle Kommune December 2016 Skole Vejstrækning/-kryds Bemærkninger Godkendt fra Bredsten-Gadbjerg Ballevej: Fra Ballevej nr. 118 til Ballevej nr. 130 01.02. Afd. Bredsten Bredsten-Gadbjerg

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

5. Rammeområderne for Det Åbne Land

5. Rammeområderne for Det Åbne Land 5. rne for Det Åbne Land Planområde tematiseret på anvendelse Fælles friareal og rekreativ anvendelse Jordbrug Servicefunktioner Teknisk anlæg Åben/lav boligbebyggelse Byggeforhold 5B13, KILDEBRØNDE LANDSBY

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY

8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY 8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY 8.1 Centerby - Rødby DISTRIKT RØDBY 261 Rammenr.: 360-C3 Rammenavn: Bymidte i Rødby ved Østre Allé Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centeområde, butikker,

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Rammer for lokalplanlægningen Kommuneplanen 2005-2016 indeholder følgende dele: Planstrategi Hovedstruktur Rammer for Dalmoseområdet Rammer

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Ferie og fritidsområder 1.F.2 Rudkøbing Skudehavn Fremtidig anvendelse Ferie og fritidsformål: Hotel, kursus og individuelle rekreative ferielejligheder.

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby

Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby Lyngby bydel 19. marts

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk D B A C D Delområde 2 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-E) 280 2 Delområde 2 - Byområder Vinge og Store Rørbæk (kortudsnit A) 281 Delområde

Læs mere

Mern lokalområde. Mern. Præstø Jungshoved. Bårse. Lundby Skibinge-Allerslev. Ørslev Kastrup / Neder Vindinge. Kalvehave Stege Lendemarke.

Mern lokalområde. Mern. Præstø Jungshoved. Bårse. Lundby Skibinge-Allerslev. Ørslev Kastrup / Neder Vindinge. Kalvehave Stege Lendemarke. Mern lokalområde Bårse Præstø Jungshoved Lundby Skibinge-Allerslev Ørslev Kastrup / Neder Vindinge Mern Vordingborg Nyråd Stensved Kalvehave Stege Lendemarke Østmøn Midt Møn Vestmøn Bogø Kulturmiljøer

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Nimtofte: Kommuneplan 2006-2018. Kommuneplanrammer - Nimtofte. været forelagt amtsrådet til godkendelse i medfør af naturfredningslovens 43.

Nimtofte: Kommuneplan 2006-2018. Kommuneplanrammer - Nimtofte. været forelagt amtsrådet til godkendelse i medfør af naturfredningslovens 43. Nimtofte: Særlige områder A 200 Området er omfattet af lokalplan nr. 39 Fællesbestemmelser for lokalområdet: at anvendelsen af området fastsættes til opførelse af hytteby og camping bestående af mindre

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Mejlby. 14. Rammer, Mejlby. Mejlby set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. Mejlby set fra sydvest.

Mejlby. 14. Rammer, Mejlby. Mejlby set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. Mejlby set fra sydvest. 14. Rammer, set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. set fra sydvest. 115 14. Rammer, N Andet Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere