Investeringsforeningen. Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen. Danmark"

Transkript

1 Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k

2 Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Telefon Fax Bestyrelse Poul H. Lauritsen, formand Jens Harck, næstformand Ole Richter-Mikkelsen Ole Steffensen Mikael Bernhoft Administrationsselskab BI Management A/S Christina Larsen, direktør Investeringsrådgiver Linde Partners Asset Management S.A., Luxembourg Revision PricewaterhouseCoopers CVR-nr. Inv. ValueInvest FT-nr. Inv. ValueInvest Fondskoder ValueInvest Blue Chip V. DK ValueInvest Global DK ValueInvest Global Akkumulerende DK ValueInvest Japan DK Depotselskab Spar Nord Bank A/S Brancheforening InvesteringsForeningsRådet Layout Kandrups Bogtrykkeri A/S Produktion CT Grafisk A/S Køb og salg af beviser Den mest enkle måde at købe andele på i en af foreningens afdelinger er gennem Deres eget pengeinstitut. Ved navnenotering opnår De fordelene ved, at ValueInvest løbende kan fremsende information om foreningen. Ligeledes vil De modtage indbydelse til den årlige generalforsamling. Besøg også vores hjemmeside på hvor der ligger en vejledning i, hvordan der kan investeres i ValueInvest. Det er desuden muligt at se månedsrapporter, årsrapport m.m. samt at få flere oplysninger om foreningen. Foreningens beviser kan indløses til indre værdi fratrukket indfrielsesomkostninger, men kan normalt sælges gennem Deres pengeinstitut til en højere pris. Følg desuden vores kurser på hjemmesiden, hvor de opdateres dagligt inden kl. 10. Når De henvender Dem i banken, oplys følgende: Foreningens navn Fondskode på afdelingen Beløb De ønsker at investere Deres kontonummer Deres depotnummer Husk navnenotering 2 ÅRSrapport >2007

3 Indhold Om foreningen... 2 Ledelsesberetning for Resultater og året der gik... 4 Forventninger til Bestyrelse og direktion... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 9 ValueInvest Blue Chip Value Kommentarer og forventninger Regnskab Værdipapirbeholdning ValueInvest Global Kommentarer og forventninger Regnskab Værdipapirbeholdning ValueInvest Global Akkumulernede Kommentarer og forventninger Regnskab Værdipapirbeholdning ValueInvest Japan Kommentarer og forventninger Regnskab Værdipapirbeholdning Hvad er valueinvestering Hvem er ValueInvest Til notater Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 22. april 2008 kl på Munkebjerg Hotel i Vejle. ÅRSRapport >2007 3

4 Ledelsesberetning for 2007 Resultater og året der gik 2007 gav investorerne i ValueInvest Global, ValueInvest Global Akkumulerende og ValueInvest Blue Chip Value et afkast på hhv. -4,5%, -5,5% og -5,4%. ValueInvest Japan gav et negativt afkast på 16,17%. Afkastet på det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden og MSCI Japan var hhv. -1,6% og -13,6%. På trods af at MSCI Verden og MSCI Japan ligeledes gav negative afkast, anses afkastet i alle 4 afdelinger for utilfredsstillende, idet det ligger under Foreningens langsigtede afkastmål. Krise i den finansielle sektor 2007 blev et turbulent år for verdens kapitalmarkeder. Den finansielle sektor blev omdrejningspunktet for begivenheder, der skulle vise sig at få stor indflydelse på de finansielle markeder. Foreningen har tidligere beskrevet, hvordan boligejere på begge sider af Atlanten har kunnet trække egenkapital ud af deres bolig via belåning af friværdier. Dette har medvirket til at forstærke den økonomiske vækst, men omvendt blev kreditgivningen i nogle tilfælde for løs, og principperne for beregning af pantets værdi og debitors tilbagebetalingsevne blev for optimistisk. I den finansielle sektor har man været klar over, at den ubegrænsede adgang til likviditet ville ebbe ud, men kun meget få har haft modet til at slippe speederen, træde på bremsen og stille spørgsmålet: Kan dette blive ved med at gå? Den likviditet, der var så rigelig, var pludselig væk, og der skulle hjælp til fra bankernes sidste instans nationalbankerne for at stabilisere en meget anstrengt likviditetssituation. I december kom nationalbankerne fra USA, EU, England, Schweiz og Canada med et meget vidtrækkende tiltag, der skulle løse op for den fastlåste likviditetssituation, der udsprang af subprime krisen i USA. Omfanget og koordineringen af disse nationalbankers tiltag viser, hvor dybt denne likviditetskrise stikker. Det er således den største likviditetsindsprøjtning siden september Denne indsprøjtning skal give den finansielle sektor tid til at få prisfastsat og afviklet de strukturerede produkter, de enten har på eller udenfor balancen. Samtidig er det nationalbankernes håb, at aktionen også vil løse op for den stramme kreditpolitik, der er en følge af de store tab, bankerne har lidt og dermed forhindre, at specielt den amerikanske økonomi går i stå og ender i recession. Nationalbankernes tilførsel af likviditet gennem efteråret har nemlig ikke medført den normale transformering af pengepolitik fra nationalbankerne via banksystemet ud til den endelige låntager. Kombinationen af faldende boligpriser, strammere kreditgivning i både USA og Europa samt stigende fødevare- og energipriser vil føre til tilbageholdenhed hos forbrugerne. Det vil uundgåeligt føre til lavere økonomisk vækst. Det er ingenlunde usundt med en vækst- og forbrugspause efter en række år, hvor det private forbrug har drevet den økonomiske vækst op til et meget højt niveau. Udviklingen i Valueinvest Udviklingen i ValueInvest har også været berørt af de urolige tilstande i den finansielle sektor i 2007 på trods af ingen eksponering til finansielle aktier. Foreningens formue er faldet med 13,3% i 2007 mod en stigning på 57% i Det er dog glædeligt at konstatere, at antallet af individuelle investorer i Value- Invest på trods heraf er steget med mere end i Der er nu mere end investorer i Value- Invest sammenlignet med godt ved udgangen af Vi byder de nye investorer velkommen og takker for den tillid som såvel nye som bestående investorer viser os i en tid, hvor aktiemarkedet byder på store udfordringer. Aktiemarkedet mistede pusten I takt med at sommeren gik på hæld, og den mørke tid meldte sin ankomst, trak skyerne sig også sammen over aktiemarkedet. 1. halvårs stærkeste drivkraft for aktiemarkedet, den store opkøb-for-lånte-midler bølge, blev i efteråret effektivt afløst af et meget nervøst pengemarked, hvor den store efterspørgsel efter likviditet ikke kunne imødekommes hos låneformidlerne. Den pengemængde, der var tiltænkt opkøb, mindskedes. Efterhånden som det viste sig, at de banker, der arrangerede finansieringen af handlerne, ikke kunne videresælge de underliggende strukturerede produkter, blev tæppet trukket væk under systemet, og lånefinansierede overtagelser stoppede næsten fuldstændigt. Manglen på denne drivkraft for kursstigninger blotlagde et aktiemarked, der nu skulle prissættes efter indtjeningsforventninger. Faldende boligpriser og strammere lånevilkår i bankerne vil medføre, at den økonomiske vækst aftager, hvilket igen medfører en udfladning i indtjeningsvæksten hos virksomhederne. Denne opfattelse blev almindeligt anerkendt i løbet af efteråret, og det skabte et meget volatilt aktiemarked med store kursudsving ikke mindst blandt bankaktierne. Målt i DKK er MSCI Finans faldet med 17,2% i Dette fald har dog ikke ramt ValueInvest afdelingerne direkte, da de ikke indeholder aktier i den finansielle sektor. Risici Der er risiko ved at investere i aktier. Der kan ske relativt store udsving i nettoværdien af foreningsandelene bl.a. som føl- 4 ÅRSrapport >2007

5 Ledelsesberetning for 2007 (fortsat) ge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer). For yderligere beskrivelse af risici henvises til ValueInvest s prospekt. Udlodning for 2007 Der udloddes udbytte for regnskabsåret 2007 i afdeling Global samt afdeling Blue Chip Value. Forventninger til 2008 Ikke siden 1999 har vækst-aktierne i MSCI Verden klaret sig bedre end value-aktierne med så stort et forspring. Selv om det ikke står mål med forskellen på 18% i 1999, så er et forspring på 10% i 2007 stadig en stor forskel. Aktiemarkedet har derved belønnet de investorer, der har taget en højere risiko i form af vækstaktier. Hvis historien fra året 1999 / 2000 gentager sig mellem 2007 og 2008, bliver 2008 et svært år for vækst-aktier. Statistikken samt vore beregninger på prisfastsættelsen af aktiemarkederne taler for en mulig gentagelse. Siden 1974 har value-aktier overgået vækst-aktier i 2 ud af hver 3 år. For 2008 imødeser Foreningen et uroligt aktiemarked med selskaber i den cykliske del prisfastsat ud fra en lidt mindre optimistisk indtjeningsevne end hidtil. Turbulens på markederne giver netop mulighed for at tilkøbe kvalitetsvirksomheder prisfastsat væsentligt under den reelle værdi og underbygger Foreningens ambition om at kunne levere årlige afkast på 10-15% pr. år over tid. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og fremtil i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurdering af årsrapporten. ÅRSRapport >2007 5

6 Bestyrelse & direktion Vi kan oplyse følgende om bestyrelsesog direktionsmedlemmer i Investeringsforeningen ValueInvest : Bestyrelse Poul H. Lauritsen, formand (74 år) Bestyrelsesformand for: Gabriel Holding A/S, Raskier A/S, Gabol A/S, Poul Sørensen, Holding A/S, Tamaco International, A/S, Impital A/S, Defco A/S, Mozami, A/S, 2 Krogh A/S, BKI Kaffe A/S, Svend, Mathiesen A/S, Tamaco Retail A/S, Tamaco, Fangel A/S, Euromeat Aktieselskab, Aalborg Kaffeimport A/S, Gabriel A/S, One Marketing A/S, Tamaco A/S, Tamaco, Holding A/S, Stentor A/S, Tamaco Trading, A/S. Medlem af bestyrelsen for: Poul Rasmussen Holding A/S, Poul Rasmussen, Bilcenter Århus A/S, Stanesø A/S. Direktør for: Stanesø A/S Jens Harck, næstformand (53 år) Ole Steffensen (43 år) Medlem af bestyrelsen for: Boliginvestor - Aarhus A/S, ASX 1235 A/S, Egedal Maskinfabrik A/S, Stouby A/S Direktør for: Olav W. Hansen A/S Ole Richter-Mikkelsen (63 år) Bestyrelsesformand for: Scan Aprima af A/S, Haugen Norge AS Medlem af bestyrelsen for: Richter International A/S, Richter A/S, Haugen Richter China AS Direktør for: Richter A/S, Scan Aprima af A/S, Richter International A/S, Richter Romania SRL Mikael Bernhoft (60 år) Bestyrelsesformand for: Alfr. Andersson og O. Sørensens eftf. A/S, Elektas EL-Installationer A/S, Moltke-Leth Advokater, Aktieselskab Direktion BI Management A/S Christina Larsen Direktør Næstformand for: Investeringsselskabet af 3/ A/S Medlem af bestyrelsen for: InvesteringsForeningsRådet - IFR Bestyrelsens valgperiode er reguleret ifølge foreningens vedtægter på følgende måde: Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Ved første valg vælges 2 medlemmer for 1 år og resten for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 73 år. Aldersgrænsen på 73 år kan hæves med to år ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Foreningens samlede bestyrelseshonorar udgjorde i t.kr. (330 t.kr.) 6 ÅRSrapport >2007

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2007 for investeringsforeningen ValueInvest (4 afdelinger). Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre kollektive investeringsordninger m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. marts 2008 Bestyrelse Poul H. Lauritsen Formand Jens Harck Næstformand Ole Richter-Mikkelsen Bestyrelsesmedlem Ole Steffensen Bestyrelsesmedlem Mikael Bernhoft Bestyrelsesmedlem Direktion BI Management A/S Christina Larsen Direktør ÅRSRapport >2007 7

8 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen ValueInvest Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen ValueInvest for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for noterede investeringsforeninger. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for noterede investeringsforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for noterede investeringsforeninger. København, den 12. marts 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mikael Sørensen Statsautoriseret revisor Michael E. Jacobsen Statsautoriseret revisor 8 ÅRSrapport >2007

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Investeringsforeningen ValueInvest (4 afdelinger) er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v, Bekendtgørelse om finansielle årsrapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Rapporteringsvaluta Rapporteringsvaluta er danske kroner Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi jf. regnskabsbekendtgørelsen. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved børskurs samt valutakurs på balancedagen forstås GMT 1600 Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regn skabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som kursgevinster og -tab. Resultatopgørelse Renter og udbytter Renteindtægter består af årets indtjente renter af indestående i depotbank. Aktieudbytter (brutto) indtægtsføres på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på valutakonti, kapitalandele og afledte finansielle instrumenter m.v. Realiserede kursgevinster og -tab på kapitalandele opgøres som forskellen mellem salgsværdien fratrukket kursværdien primo eller anskaffelsesværdien såfremt værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster og -tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo eller anskaf felsesværdien, såfremt værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som alle direkte omkostninger m.v., ved handel med værdipapirer i forbindelse med porteføljepleje. Handelsomkostninger afledt af køb og salg af værdipapirer i forbindelse emission og indløsning af beviser afholdes særskilt af de ind- eller udtrædende medlemmer, som tillæg eller fradrag til bevisernes indre værdi, hvorfor disse indregnes som emissionstillæg eller indløsningsfradrag under formuen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til foreningen, er fordelt i overensstemmelse med managementaftale med BI Management A/S beregnet som en procentdel af den enkelte afdelings månedligt opgjorte formue. Udlodningsregulering Udlodningsregulering fra årets emissioner og indløsninger indgår i de respektive udloddende afdelingers resultat til udlodning og beregnes således, at udlodningsprocenten er af samme størrelse før og efter emission og indløsning. Reguleringen vedrørende årets emissioner tillægges rådighedsbe løbet, mens reguleringen vedrørende årets indløsninger fratrækkes rådighedsbeløbet. Udlodning Investeringsforeningen foretager hvert år en udlodning i overens stemmelse med foreningens vedtægter, der opfylder de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Foreningen skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af udbyttet. Minimumsudlodningen opgøres på grundlag af de i regnskabsåret: Indtjente renter og udbytter Realiserede nettokursgevinster på valutakonti Realiserede nettokursgevinster på aktier ejet i mindre end 3 år Afholdte administrationsomkostninger Udlodningsprocenten beregnes som den opgjorte udlodning (rådig hedsbeløb) i procent af foreningens cirkulerende andele på balance dagen. Den beregnede udlodningsprocent nedrundes efter gældende regler til nærmeste kvarte procent eller til 0, hvis den beregnede udlodningsprocent er mindre end 1. Et overskydende positivt beløb til rådighed for udlodning overføres til udlodning næste år. Forslag til udlodning for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under medlemmernes formue. ÅRSRapport >2007 9

10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Forskellen mellem det regn skabsmæssige resultat og det skattemæssigt opgjorte udlodnings beløb tillægges/fradrages foreningens formue. Balancen Likvide midler Likvide midler i fremmed valuta optages til balancedagens officielt noterede valutakurs. Kapitalandele Aktier optages til officielt noterede børsog valuta kurser på balancedagen. Unoterede værdipapirer værdiansættes til skønnet dagsværdi. I værdipapirspecifikationen er den faktiske kursværdi af de enkelte beholdninger angivet. Børskurser og valutakurser er alene oplyst med 2 decimaler. Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af værdipapirer samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved køb af værdipapirer samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til rapporteringsvaluta efter transaktionsdagens officielt noterede valutakurser. Balancen omregnes til statusdagens valutakurs. Hoved- og nøgletal Årsrapporten indeholder en række nøgletal under de enkelte afdelinger. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse, retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet samt Københavns Fondsbørs. Indre værdi Medlemmernes formue delt med cirkulerende andele på balancedagen. Udlodning i procent Udlodning til medlemmerne i procent af cirkulerende andele på balancedagen. Omkostningsprocent Administrationsomkostningerne i procent af afdelingens gennemsnitlige månedlige opgjorte formuer. Årets afkast i procent Beregnes som: Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning ( -1) x 100 Indreværdi primo året Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning X indre værdi ultimo året/indre værdi efter udlodning. Benchmark En afdelings afkast sammenlignes oftest med afkastet på et aner kendt sammenligningsindeks (benchmark). Sharpe Ratio Sharpe Ratio måler afkastet af en investering i forhold til risikoen. Risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet (standard afvigelsen). Sharpe Ratio måler således et risikojusteret merafkast. Jo højere Sharpe Ratio, jo bedre har investeringen været, såfremt porteføljens merafkast er positivt. Sharpe Ratio beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente (merafkast) divideret med standardafvigelsen på merafkastet. Sharpe Ratio beregnes så vidt muligt på basis af fem års observationer, dog som minimum på basis af 36 måneders observationer. Værdipapiromsætning, brutto og netto Værdipapiromsætning, brutto, er opgjort som det samlede provenu ved køb og salg af værdipapirer fratrukket handelsomkostninger. Værdipapirsomsætning, netto, er opgjort som værdipapirsomsæt ningen, brutto, fratrukket handel i forbindelse med emissioner og indløsninger. Omsætningshastighed Omsætningshastigheden afspejler, hvor mange gange om året beholdningen omsættes. Den beregnes som værdipapirsomsætnin gen opgjort til nettoværdi i forhold til den gennemsnitlige formue, opgjort efter samme principper som ved beregning af omkostnings procenten. Anvendelsen af nettotal med-fører, at det alene er handlen i forbindelse med den løbende porteføljepleje, der måles. ÅOP (årlige omkostninger i procent) ÅOP beregnes som summen af administrationsomkostningerne og handelsomkostninger ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue tillagt en syvendedel af summen af det maksimale emissionstillæg og maksimale indløsningsfradrag opgjort i procent. 10 ÅRSrapport >2007

11 ValueInvest Blue Chip Value Kommentarer og forventninger 2. halvårs negative aktiemarked, der resulterede i, at det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden faldt med 7,4%, havde også indflydelse på afkastet i ValueInvest Blue Chip Value. 1. halvårs positive afkast på 5,4% blev således desværre vendt til et samlet negativt afkast på 5,4% for året 2007 imod verdensindeksets ligeledes negative afkast på 1,6%. Selvom det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden også gav et negativt resultat, er det ikke tilfredsstillende for Blue Chip Value afdelingen at levere et negativt afkast i et år, hvor uroen på aktiemarkedet under normale omstændigheder skulle give value-aktier mere medvind end vækst-aktier. Imidlertid viste det sig, at man i 2007 i lighed med 1999 fik et noget bedre afkast på vækst-aktier end på value-aktier. I de mellemliggende 7 år viste value-aktierne imidlertid stor styrke ved at levere en afkast, der var mere end 50% bedre end vækst-aktiernes afkast. Akkumuleret set har ValueInvest Blue Chip Value de seneste 8 år givet et positivt afkast på 78,6% imod det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden, der, omregnet til DKK, har givet et negativt afkast på 12,5%. Omregnet til årligt afkast har ValueInvest Blue Chip Value givet et afkast på 7,5% pr. år mod MSCI Verdens negative 1,7% pr. år. I forhold til starten af 2007 er kursstigningspotentialet steget. Ved opnåelse af Fair Value for afdelingens selskaber ligger der en gevinst på 72% og venter imod 58% ved indgangen til Omlægningerne i afdelingen har betydet, at der er tilkøbt selskaber med en god sikkerhedsmargin til den reelle værdi, og der er frasolgt selskaber, der nærmede sig et kursniveau, hvor kursstigningspotentialet ifølge vores beregninger var udtømt. Efter flere års god vækst i verdensøkonomien ser det nu ud til en periode med mere afdæmpet vækst. Selskaberne i Blue Chip Value afdelingen er for langt størstedelens vedkommende indtjeningsstabile, velkonsoliderede store virksomheder, der ikke er så følsomme overfor udsving i de generelle økonomiske konjunkturer. Derfor anses afdelingen for at være godt rustet til at kunne levere et stabilt afkast på 10 15% pr. år målt over tid i et uroligt aktiemarked, der i 2008 fortsat vil være påvirket af krisen i den finansielle sektor, der for alvor tog fart i efteråret ,3% Sverige 11,7% Schweiz 8,4% Holland 19,6% Japan Landefordeling 16,5% USA 2,9% Irland 2,3% Canada 4,1% Kontant 4,1% Belgien 4,9% England 14,5% Tyskland 9,7% Frankrig Glaxosmithkline Plc Henkel Nestle SA 10 største aktieposter 4,4% 4,4% 4,8% Pfizer 4,3% Roche Holdings 4,2% General Mills Inc. Casino Adidas-Salomon AG BASF 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% Delhaize Group 4,0% ÅRSRapport >

12 Årsrapport ValueInvest Blue Chip Value Resultatopgørelse (t.kr.) (t.kr.) Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter Renter og udbytter i alt Kursgevinster og -tab Kapitalandele Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger Kursgevinster og -tab i alt Indtægter i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsreguleringer Overført udlodning fra sidste år Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning Overført til udlodning næste år Balance pr. 31. December (t.kr.) (t.kr.) Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Indestående i andre pengeinstitutter Likvide midler i alt Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Kapitalandele i alt Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytte m.m Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver i alt Aktiver i alt Passiver 8 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld i alt Passiver i alt Overført til formuen ÅRSrapport >2007

13 Årsrapport ValueInvest Blue Chip Value Noter (t.kr.) (t.kr.) 1 Renteindtægter Indestående i depotselskab Øvrige indtægter -3 0 Renteindtægter i alt Udbytter Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Udbytter i alt Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Handelsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Direkte fælles I alt Direkte fælles I alt Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar * Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forb. med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar Administrationsomkostninger i alt *Lovpligtig revision 5 Skat Ikke refunderbar udbytteskat Skat i alt Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Ikke refunderbar udbytteskat Kursgevinster til udlodning Administrationsomkostninger Udlodningsreguleringer Overført fra sidste år Til rådighed for udlodning i alt Finansielle Instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 96,0% 95,4% Øvrige finansielle instrumenter 4,0% 4,6% Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan findes på foreningens hjemmeside eller ved at rette henvendelse til foreningens administrator BI Management A/S. Geografisk fordeling og sektorfordeling er angivet i forbindelse med afdelingens ledelsesberetning på side Medlemmernes formue Cirk.Beviser Formue Cirk.Beviser Formue Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag Udlodningsregulering Overført udlodning fra sidste år Overført udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo ÅRSRapport >

14 Hoved- og nøgletal ValueInvest Blue Chip Value Årets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 143,81 156,42 136,34 116,04 101,82 Udlodning (%) 1,50 4,75 0,00 0,00 0,00 Omkostningsprocent 2,07 2,09 2,15 2,54 3,39 Omkostningsprocent jfr. vedtægter 1,90 1,42 1,68 1,82 2,02 Årets afkast (%) -5,36 14,74 17,50 13,97 14,68 Kursværdi af køb af værdipapirer (t.kr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (t.kr.) Værdipapiromsætning, brutto (t.kr.) Værdipapiromsætning, netto (t.kr.) Omsætningshastighed 0,13 0,05 0,03 0,11 0,28 ÅOP 2, Sharpe Ratio 5 år 0, Afkast, akkumuleret 7 år (%) 61,7 MSCI World: Afkast (%) -1,63 Sharpe Ratio 5 år 0,66 Afkast, akkumuleret 7 år (%) -7,1 14 ÅRSrapport >2007

15 Værdipapirbeholdning ValueInvest Blue Chip Value Antal Noterede aktier fra danske selskaber Novo Nordisk B Noterede aktier fra danske selskaber i alt Noterede aktier fra udenlandske selskaber Mayr-Meinhof Karton AG Østrig strig i alt Delhaize Group Belgien ,62 60, Belgien i alt George Weston Ltd Canada ,77 54, Canada i alt Casino Guichard Perrachon Frankrig ,62 74, Pernod-Ricard Frankrig ,62 158, Publicis Groupe Frankrig ,62 26, Frankrig i alt Adidas-Salomon Tyskland ,62 50, BASF Tyskland ,62 101, Celesio AG ny Tyskland ,62 42, Henkel KGaA Pref Tyskland ,62 38, Suedzucker AG Tyskland Tyskland i alt Associated British Foods Plc England Cadbury Schweppes Plc England Compass Group Plc England Diageo Plc England GlaxoSmithKline England ,21 12, Scottish & newcastle Plc England ngland i alt Kerry Group Plc. Irland ,62 21, Irland i alt Ajinomoto Co Japan , , Asahi Breweries Japan , , Asahi Kasei Corp. Japan ,57 744, Astellas Pharmaceutical Japan , , Bridgestone Corp. Japan Chugai Pharmaceutical Japan , , Circle K Sunkus Co. Ltd. Japan , , Daiichi Sankyo Japan , , Eisai Co. Japan , , FR Holdings Co. Ltd. Japan , , Kao Corp. Japan , , Kikkoman Japan , , Kirin Brewery Japan , , Konica Minolta Holdings Japan , , Konica Minolta Holdings Japan Valutakurs Børskurs Markedsværdi Antal Markedsværdi ÅRSRapport >

16 Værdipapirbeholdning ValueInvest Blue Chip Value Antal Valutakurs Børskurs Markedsværdi Antal Markedsværdi Kyocera Corp Japan , , Lawson Inc. Japan , , Nissin Food Products Co Ltd Japan , , Ono Pharmaceutical Japan , , Sankyo Co. Ltd./Gunma Japan , , Sega Sammy Hldg. Japan Seven and I Holdings Co Japan , , Shin-Etsu Chemical Japan , , Takeda Pharmaceutical Japan , , Tanabe Seiyaku Co Japan , , Teijin Ltd Japan ,57 479, amaha Motor Japan , , Japan i alt CSM Holland ,62 23, Heineken NV ord. Holland ,62 44, Koninklijke Ahold NV Holland ,62 9, Koninklijke Wessanen NV Holland ,62 10, Holland i alt Assa Abloy AB, local Sverige Electrolux AB Sverige ,91 108, Hus varna AB B Sverige ,91 76, Sverige i alt Ciba Specialty Chemicals AG Schweiz ,49 52, Clariant AG Schweiz Nestle SA Schweiz ,49 520, Roche Holdings Schweiz ,49 195, Swatch Group AG Schweiz ,49 66, Schwei i alt Conagra Foods Inc USA ,00 23, Constellation Brands Inc USA Electronic Data USA ,00 20, General Mills USA ,00 57, HJ Heinz CO USA ,00 46, Kellogg Co USA ,00 52, Kraft Foods USA ,00 32, Merck & Co. USA ,00 58, Pfizer USA ,00 22, UST INC COM USA ,00 54, USA i alt Noterede aktier fra udenlandske aktier i alt ÅRSrapport >2007

17 ValueInvest Global Kommentarer og forventninger Efter et godt 1. halvår 2007 for de globale aktiemarkeder og ValueInvest Global blev 2. halvår præget af en negativ tendens som følge af den såkaldte subprime krise, som lagde pres på især den finansielle sektor. Denne negative tendens påvirkede også afkastet for Global afdelingen, der set over hele 2007 leverede et utilfredsstillende negativt afkast på 4,5% mod verdensindeksets ligeledes negative afkast på 1,6%. Selvom det generelle aktiemarked målt ved MSCI Verden også gav et negativt resultat, er det ikke tilfredsstillende for Global afdelingen at tære på kapitalen i et år, hvor det urolige aktiemarked under normale omstændigheder skulle give value-aktier mere medvind end vækst-aktier. Imidlertid viste det sig, at man i 2007 i lighed med 1999 fik et noget bedre afkast på vækst-aktier end på value-aktier. Ved udgangen af 2007 indeholdt Global afdelingen 65 selskaber. Det er 12 mindre end ved starten af året og resultatet af, at flere selskaber har nærmet sig eller nåede Fair Value og dermed blev solgt. Det er ikke nogen hemmelighed, at Foreningen nærer en vis skepsis overfor den generelle økonomiske udvikling i den kommende tid. Det meget volatile aktiemarked har da også skabt nye muligheder for køb af aktier til Global afdelingen, specielt i den mere cykliske del af aktiemarkedet, hvor flere forskellige undersektorer er faldet markant i kurs. Foreningen er dog meget forsigtig med at købe ind i cykliske selskaber på nuværende tidspunkt og mener, at der skal være plads til at indbygge yderligere negative indtjeningsforventninger for disse selskaber. I forhold til starten af 2007 er kursstigningspotentialet steget. Ved opnåelse af Fair Value for afdelingens selskaber ligger der en gevinst på 70% og venter imod 58% ved indgangen til Boniteten af de bestående selskaber er blevet bedre, og omlægningerne i afdelingen har betydet, at der er tilkøbt selskaber med en god sikkerhedsmargin op til den reelle værdi, og der er frasolgt selskaber, der nærmede sig et kursniveau, hvor kursstigningspotentialet ifølge vores beregninger var udtømt. Dette underbygger Foreningens ambition om at kunne levere årlige afkast på 10-15% pr. år over tid. Det akkumulerede afkast i ValueInvest Global de seneste 9 år er 131,2% målt i DKK. Det svarer til et årligt afkast på 9,8% pr. år. Overfor dette afkast står MSCI Verdens akkumulerede afkast ligeledes over 9 år på 26,6%, hvilket på årlig basis svarer til 2,7% pr. år. Forskellen i det årlige afkast på 7,1%-point må anses som værende særdeles tilfredsstillende for investorerne i Global afdelingen. 12,6% Schweiz 1,7% Sverige 10,0% Holland 17,3% Japan Landefordeling 0,9% Italien 17,2% USA 1,4% Irland 1,7% Canada 4,8% England 14,6% Tyskland 2,3% Kontant 4,1% Belgien 11,4% Frankrig 10 største aktieposter Casino 4,8% Nestle SA 4,4% BASF 4,3% Glaxosmithkline Plc 4,2% Adidas-Salomon AG 4,2% Delhaize Group 4,1% Pfizer 4,0% Roche Holdings 3,9% Henkel 3,8% Ahold NV 3,2% ÅRSRapport >

18 Årsrapport ValueInvest Global Resultatopgørelse (t.kr.) (t.kr.) Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter Renter og udbytter i alt Kursgevinster og -tab Kapitalandele Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger Kursgevinster og -tab i alt Indtægter i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsreguleringer Overført udlodning fra sidste år Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning Overført til udlodning næste år Balance pr. 31. December (t.kr.) (t.kr.) Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab Indestående i andre pengeinstitutter Likvide midler i alt Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Kapitalandele i alt Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytte m.m Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver i alt Aktiver i alt Passiver 8 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedr. handelsafvik Anden gæld i alt Passiver i alt Overført til formuen ÅRSrapport >2007

19 Årsrapport ValueInvest Global Noter (t.kr.) (t.kr.) 1 Renteindtægter Indestående i depotselskab Renteindtægter i alt Udbytter Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Udbytter i alt Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Handelsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Direkte fælles I alt Direkte fælles I alt Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar * Kontorhold m.v Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forb. med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar Administrationsomkostninger i alt *Lovpligtig revision 5 Skat Ikke refunderbar udbytteskat Skat i alt Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Ikke refunderbar udbytteskat Kursgevinster til udlodning Administrationsomkostninger Udlodningsreguleringer Overført fra sidste år Til rådighed for udlodning i alt Finansielle Instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 97,6% 97,3% Øvrige finansielle instrumenter 2,4% 2,7% Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan findes på foreningens hjemmeside eller ved at rette henvendelse til foreningens administrator BI Management A/S. Geografisk fordeling er angivet i forbindelse med afdelingens ledelsesberetning på side Medlemmernes formue Cirk.Beviser Formue Cirk.Beviser Formue Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Udlodningsregulering Overført udlodning fra sidste år Overført udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo ÅRSRapport >

20 Hoved- og nøgletal ValueInvest Global Årets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 166,35 181,91 159,08 132,06 114,15 Udlodning (%) 5,50 8,25 0,00 1,25 0,00 Omkostningsprocent 2,04 2,09 2,15 2,47 3,05 Omkostningsprocent jfr. vedtægter 1,93 1,68 1,29 1,92 2,28 Årets afkast (%) -4,50 14,35 21,57 15,69 15,97 Kursværdi af køb af værdipapirer (t.kr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (t.kr.) Værdipapiromsætning, brutto (t.kr.) Værdipapiromsætning, netto (t.kr.) Omsætningshastighed 0,19 0,10 0,02 0,17 0,33 ÅOP 2, Sharpe Ratio 5 år 1, Afkast, akkumuleret 7 år (%) 71,1 MSCI World: Afkast (%) -1,63 Sharpe Ratio 5 år 0,66 Afkast, akkumuleret 7 år (%) -7,1 20 ÅRSrapport >2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark

Investeringsforeningen. Danmark Årsrapport for 2006 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark. Årsrapport for I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k

Investeringsforeningen. Danmark. Årsrapport for I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Årsrapport for 2008 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Om ValueInvest Danmark

Om ValueInvest Danmark I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k ÅRSRAPPORT FOR 2009 Om ValueInvest Danmark Investeringsforeningen ValueInvest Danmark c/o BI Management A/S Sundkrogsgade

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere