Emballagetilmelding. Oktober Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39"

Transkript

1 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax

2 2 Indhold 1. Indledning Emballagetilmelding m.m Tilmelding af engangsemballage Tilmelding af genpåfyldelig emballage Testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver Ændringer i tilmeldte emballager Afmelding af produkter m.m Emballagetilmeldingsgebyr Emballagetilmeldingsbevis Andre manualer EU-materialekoder Ordforklaringer Skema til emballagetilmelding...12

3 3 1. Indledning Denne manual beskriver retningslinjerne for tilmelding af emballager til Dansk Retursystem A/S. Importører og producenter, der sælger pantbelagte drikkevarer 1 på det danske marked, har pligt til at tilmelde emballager hos Dansk Retursystem A/S. For importører gælder, at emballager skal tilmeldes og tilmeldingsbevis fra Dansk Retursystem A/S skal være udstedt, inden erhvervsmæssig import kan påbegyndes. Beviset skal følge importen af emballagen over den danske grænse og forevises SKAT på forlangende. Tilmelding til Dansk Retursystem A/S skal ske senest 4 uger inden import påbegyndes. Ved erhvervsmæssig import forstås enhver form for import med henblik på videresalg og udlevering i Danmark. Producenter skal tilmelde emballagen senest 4 uger før emballagen markedsføres. Ved markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som fx salg, udlevering og overdragelse eller udbud til salg herunder i en butik, på mobilelagre eller festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v.. I forbindelse med testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver gælder der mere lempelige regler om bl.a. tilmelding og pantmærkning, jf. afsnit 2.3. I kapitel 7 kan du finde flere, relevante ordforklaringer. For at kunne tilmelde emballager er det en forudsætning, at importøren/producenten er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S som udbyder. Yderligere oplysninger om tilmelding som udbyder fremgår af manualen Udbydertilmelding, der kan downloades på vores hjemmeside Emballagerne skal tilmeldes Dansk Retursystem A/S, så produktet kan indgå i det danske pant- og retursystem, og således at der kan udbetales pant til forbrugeren ved returnering af tom emballage. Emballager skal tilmeldes som genpåfyldelig emballage eller som engangsemballage. Genpåfyldelig emballage: Når en emballage tilmeldes som genpåfyldelig emballage, skal producenter og importører bl.a. sikre genpåfyldning af emballagen og en returprocent på minimum 98. Oplysninger om at emballagen indgår i et pant- og retursystem med henblik på genpåfyldning, og at dette system er egnet til at opnå den krævede returprocent, skal sendes til Dansk Retursystem A/S sammen med tilmeldingen af emballagen. Se nærmere beskrivelse af dokumentationen i afsnit 2.2. Engangsemballage: Når en emballage tilmeldes som engangsemballage, indgår den i Dansk Retursystems landsdækkende indsamling af engangsemballager, hvor vi skal sikre en returprocent på minimum 95. Ved tilmelding af engangsemballage skal producenten/importøren angive hvilken pantmærkning, der ønskes benyttet: 1 Du kan se en detaljeret oversigt over de produkter, der indgår i det danske pant- og retursystem i Bekendtgørelse nr af 27. september 2010, bilag 1 - se Overordnet set omfatter systemet følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder.

4 4 Ved primær mærkning, M1 og M2, forstås mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller primære etiket. Den primære mærkning består af pantmærke (pileformet logo), pantkode, EANstregkode og GTIN. Ved sekundær mærkning, M3 og M4, forstås mærkning med selvklæbende pantetiket. Den selvklæbende pantetiket består af pantmærke (pileformet logo), pantkode, EAN-stregkode og GTIN. Du kan læse mere om pantmærkning i vores manualer, Primær mærkning M1 og M2 mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket og Sekundær mærkning M3 og M4 mærkning med pantetiketter, som kan downloades på vores hjemmeside Dansk Retursystem A/S udsteder et bevis for emballagetilmeldingen. Beviset angiver blandt andet, hvilken pantværdi emballagen har samt hvilket logistikgebyr emballagen vil blive afregnet med i forbindelse med markedsføring. Hvis emballagen er tilmeldt som engangsemballage, fremgår tillige mærkningskategori og et indsamlingsgebyr. Bemærk - ved import af emballager, skal kopi af emballagetilmeldingsbeviset følge transporten over grænsen og på forlangende, fremvises for SKAT. Importører og producenter, der markedsfører pantbelagte drikkevarer, betaler logistik- og indsamlingsgebyrer afhængigt af om emballagen tilmeldes som genpåfyldelig eller engangsemballage. Du kan læse mere om logistik- og indsamlingsgebyrer i vores foldere, Faste gebyrer og Acontogebyrer, som kan downloades på 2. Emballagetilmelding m.m. Importører/producenter, der markedsfører pantbelagte drikkevarer på det danske marked, har pligt til at tilmelde emballagerne hos Dansk Retursystem A/S. Det fremgår af Miljøstyrelsen Bekendtgørelse nr af 27.september 2010 om pant på og indsamling m.v. af visse drikkevarer. I henhold til bekendtgørelsen er det strafbart, hvis man ikke overholder tilmeldingspligten. For at tilmelde en emballage hos Dansk Retursystem A/S skal importøren/producenten udfylde et skema til emballagetilmelding ét skema pr. produkt (eksempelvis er Coca Cola light 0,33 l i glasemballage og Coca Cola light i 0,5 l plastflaske to forskellige produkter sagt med andre ord et produkt pr. specifikt GTIN). Bemærk, at samtlige produktnavne skal oplyses, hvis der anvendes forskellige produktnavne (private label) til samme produkt- eller emballagetype. Skemaet skal underskrives og sendes til Dansk Retursystem A/S pr. post. Skemaet findes bag i manualen og kan downloades på vores hjemmeside Når en importør/producent tilmelder en emballage, skal importøren/producenten sende 2 stk. emballager til Dansk Retursystem A/S. Emballagerne må gerne være tomme. Har emballagen skruelåg, skal det sendes med. Der kan eventuelt også sendes en tegning af emballagen. Har emballagens form ikke tidligere været tilmeldt Dansk Retursystem A/S kan vi kræve, at få tilsendt yderligere 8 stk. emballager i forbindelse med tilmeldingen, eller på et senere tidspunkt. Producenter og importører skal senest tilmelde produkt- og emballagetyper 4 uger før de første gang påregner at importere, sælge, udlevere eller overdrage den pågældende produkt- og emballagetype i Danmark. Senest en uge efter, at Dansk Retursystem A/S har modtaget et emballagetilmeldingsskema og et tilmeldingsgebyr, modtager importøren/ producenten en skriftlig bekræftelse på, at emballagetilmeldingen er modtaget. Samtidig oplyses om engangsemballagen overholder kravene til pantmærkning efter de gældende regler. Når emballagetilmeldingen er færdigbehandlet, sender vi et emballagetilmeldingsbevis (se afsnit 4). Bemærk, at der fra modtagelse af fuld dokumentation kan gå op til 3 uger inden tilmeldingsbeviset udstedes og import/salg kan påbegyndes.

5 5 2.1 Tilmelding af engangsemballage Ved tilmelding af en engangsemballage skal importøren/producenten angive, hvordan emballagen ønskes pantmærket. Primær mærkning (M1 og M2) sker ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket, sekundær mærkning (M3 og M4) sker ved brug af selvklæbende pantetiket fra Dansk Retursystem A/S, jf. manualerne om mærkning. Det er ikke altid muligt at sende det nødvendige antal emballager (op til 10 stk.) med det endelige design ved tilmelding af engangsemballage med primær mærkning. Derfor kan man i stedet sende en prototype af emballagen eller anden dokumentation for det endelige grafiske layout (som PDF-fil). På den måde kan importøren/producenten opnå en hurtigere bekræftelse på tilmelding, når den endelige engangsemballage er færdigdesignet. De fremsendte emballager benyttes blandt andet som dokumentation for, at engangsemballagen er mærket i overensstemmelse med kravene til primær mærkning. Dansk Retursystem A/S kan i følge pantbekendtgørelsen træffe afgørelse om og fravige gældende regler om placering af pantmærke og pantkode m.v. ved tilmelding af engangsemballager. I sådanne tilfælde skal Dansk Retursystem A/S oplyse herom, inden 2 uger efter modtagelse af tilmeldingen. 2.2 Tilmelding af genpåfyldelig emballage Når en importør/producent tilmelder en genpåfyldelig emballage, skal virksomheden samtidig sende oplysninger om, at emballagerne indgår i et pant- og retursystem med henblik på genpåfyldning. Til brug for denne dokumentation udleverer Dansk Retursystem A/S et oplysningsskema, som skal udfyldes og sendes sammen med emballagetilmeldingen. Skemaet fås hos Emballageregistreringen i Dansk Retursystem A/S, tlf Ved tilmelding af genpåfyldelige emballager vurderer Dansk Retursystem A/S om følgende krav på kort sigt kan opfyldes: At emballagen indgår i et pant- og retursystem, hvor emballagen indsamles fra de kunder, som emballagen sælges til At der kan opnås en returprocent for emballagen på minimum 98 At emballagen bliver genbrugt, dvs. genpåfyldes igen efter brug At producenten af produktet sørger for, at emballagen, efter ophør af en periode med genpåfyldning, sendes videre til genanvendelse Producenten/importøren bliver efterfølgende pålagt, typisk efter 3-6 måneders salg af emballagen, at sende endelig dokumentation for, at de nævnte krav rent faktisk er opfyldt. Hvis Dansk Retursystem A/S ikke finder det tilstrækkelig dokumenteret, at emballagen indgår i et egnet pantog retursystem med henblik på genbrug, kan Dansk Retursystem A/S træffe afgørelse om at tilmelde emballagen som engangsemballage, såvel ved tilmeldingen som efterfølgende. Forhøjede pantsatser: Som udgangspunkt er der fastsat tre forskellige pantsatser, pant A, B og C på emballager med pantbelagte drikkevarer, svarende til hhv. 1 kr., 1,5 kr. og 3 kr. afhængig af emballagens størrelse og materiale. Hvis indkøbsprisen på en genpåfyldelig emballage inkl. pant eller depositum til produkt- eller emballage leverandøren overstiger de nævnte pantsatser, kan der efter ansøgning til Miljøstyrelsen meddeles tilladelse til at forhøje panten til 5 kr., 10 kr. eller 30 kr. I de tilfælde, hvor panten forhøjes, stilles der krav om, at importøren eller producenten informerer om denne tilladelse til at anvende en forhøjet pantsats på emballagen. Derudover er det en betingelse, at producenten eller importøren anvender en særlig EAN-stregkode, der udleveres af Dansk Retursystem A/S.

6 6 2.3 Testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver I forbindelse med testmarkedsføring og uddeling af smagsprøver er der indført nye regler pr. 28. juni 2008, som er mere lempelige i forhold til tilmelding m.v.. Formålet er, at importører og producenter kan undgå at efterleve en række reguleringer i pantbekendtgørelsen om fx pantmærkning, betaling af tilmeldingsgebyrer, logistik- og indsamlingsgebyrer samt opkrævning af pant. Du kan få nærmere oplysninger om disse regler ved henvendelse til Dansk Retursystems juridiske afdeling på telefon Ændringer i tilmeldte emballager Producenter og importører skal informere Dansk Retursystem A/S, hvis et produkt, der allerede er tilmeldt, skifter produktnavn. Oplysningen skal sendes til Dansk Retursystem A/S senest 6 måneder efter ibrugtagningen. En emballage skal gentilmeldes hos Dansk Retursystem A/S i følgende situationer: Emballagen skifter form, volumen, vægt eller materialetype Emballagen skifter EAN-stregkode/GTIN Emballagen ændrer status fra genpåfyldelig emballage til engangsemballage eller omvendt Skift mellem mærkningskategorierne M1, M2, M3 og M4 som udgangspunkt ved skift fra primær mærkning til sekundær mærkning med pantetiketter eller omvendt Ved de fleste ændringer, skal producenten/importøren skifte EAN-stregkode og GTIN, herunder også ved overdragelse af emballager fra en udbyder til en anden udbyder (*Ændret juni 2010). 2.5 Afmelding af produkter m.m. Dansk Retursystem A/S skal modtage skriftlig afmelding af emballagen så snart en importør/producent stopper salget af en emballage. Ved ejerskifte skal emballagen afmeldes hos Dansk Retursystem A/S af udbyder og ved fortsat markedsføring skal emballagen tilmeldes hos Dansk Retursystem A/S af ny udbyder, hvilket betyder skift af EAN-stregkode/GTIN (*Ændret juni 2010). Dansk Retursystem A/S skal også orienteres ved virksomhedsophør. 3. Emballagetilmeldingsgebyr Den første emballagetilmelding i et kalenderår koster kr. ekskl. moms, mens efterfølgende tilmeldinger samme år er gratis. Bemærk, at tilmelding først sker når tilmeldingsgebyret er betalt. For alle emballager afregnes desuden pant og gebyrer. For tilmeldt engangsemballage afregnes logistik- og indsamlingsgebyr. For tilmeldt genpåfyldelig emballage afregnes alene logistikgebyr. Du kan læse mere om gebyrer i vores foldere, Faste gebyrer og Acontogebyrer. De kan downloades på vores hjemmeside 4. Emballagetilmeldingsbevis Når Dansk Retursystem A/S har modtaget tilmeldingsgebyr, emballagetilmeldingsskema, tomme emballager og dokumentation for mærkningen (PDF-fil) ved engangsemballage, eller dokumentation for genbrug ved genpåfyldelig emballage, gennemgår vi oplysningerne. Senest 1 uge efter modtagelse af emballagetilmelding sender Dansk Retursystem A/S en bekræftelse på modtagelsen. Såfremt mærkning af engangsemballagen opfylder de gældende regler, eller der er fornøden dokumentation for genbrug af genpåfyldelig emballage, udstedes det endelige tilmeldingsbevis senest 3 uger efter modtagelse af fornøden dokumentation og betalt tilmeldingsgebyr.

7 7 Hvis mærkningen ikke følger de gældende regler ved tilmeldingstidspunktet, forlænges fristen for udstedelse af bevis med maksimalt 3 uger efter modtagelse af gyldig dokumentation. Bemærk, at producenter først kan påbegynde salg, udlevering eller overdragelse m.m., når emballagetilmeldingsbeviset er udstedt importører kan først påbegynde import, når emballagetilmeldingsbeviset er udstedt, da kopi af tilmeldingsbeviset skal følge transporten af emballagen over den danske grænse Derfor er det vigtigt, at sende tilmeldingsskemaet i god tid, og som minimum 4 uger før der påtænkes salg eller import. Af tilmeldingsbeviset fremgår emballagetype, volumen, materiale, pantgruppe, salgs- og returgruppe, logistikgebyr samt en teknisk vurdering. Ved engangsemballage fremgår også mærkningskategori, tildelt GTIN og oprindelig EAN-kode ved mærkningskategori M4 samt indsamlingsgebyr.

8 8 5. Andre manualer Dansk Retursystem A/S har udgivet følgende manualer til udbydere af pantbelagte drikkevarer på det danske marked. Manualerne omhandler følgende emner: Udbydertilmelding Emballagetilmelding Rapportering af salgs- og returmængder Primær mærkning M1 og M2 mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket Sekundær mærkning M3 og M4 mærkning med pantetiketter Manualerne kan downloades på eller du kan få dem tilsendt ved at kontakte vores kundeservice på telefon EU-materialekoder I forbindelse med tilmelding af en emballage skal importøren/producenten oplyse, af hvilken type materiale emballagen er produceret. I forlængelse af et EU-direktiv om emballage og emballageaffald er der blevet fastlagt en række materialekoder (direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald). I forbindelse med udfyldelse af skema til emballagetilmelding skal der angives EU-materialekoder. Ved angivelse af rene materialer bruges EU-materialekoden fx PET01. Ved angivelse af kompositmaterialer bruges EU-materialekoden for det mest fremherskende materiale fx C91. Rene materialer Materialebeskrivelse EU materialekode Polyethylen terephtalat PET 01 Polyethylen med høj massefylde HDPE 02 Polyvinylchlorid PVC 03 Polyethylen med lav massefylde LDPE 04 Polypropylen PP 05 Polystyren PS 06 Stål FE 40 Aluminium ALU 41 Farveløst glas GL 70 Grønt glas GL 71 Brunt glas GL 72 Blåt glas GL 75 Papir PAP 22 Kompositmaterialer Materialebeskrivelse Plast/aluminium Plast/blik Plast/forskellige metaller Glas/plast Glas/aluminium Glas/blik Glas/forskellige metaller Bogstavkode C90 C91 C92 C95 C96 C97 C98

9 9 7. Ordforklaringer Acontogebyrer Importører/producenter, der benytter engangsemballage mærket med selvklæbende pantetiketter (M3 og M4), har mulighed for at betale indsamlings- og logistikgebyr a conto til Dansk Retursystem A/S. Dansk Retursystem A/S opkræver et gennemsnitligt gebyr beregnet for hver pant- og materialegruppe, der betales i forbindelse med udlevering af pantetiketter. Bekendtgørelse Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer. Bekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for driften af Dansk Retursystem A/S. Se hele bekendtgørelsen på Butik Erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer. GTIN Global Trade Item Number, tidligere EAn-varenummer. Et nummer med 8 eller 13 cifre, der består af et GTIN-præfiks (landekode), et virksomhedsreferencenummer, et varereferencenummer samt et kontrolciffer til identifikation af de enkelte varer. Et GTIN-12 (tidligere UPC-varenummer) kan anvendes i stedet for et GTIN. EAN-stregkode Et EAN-stregkodesymbol benyttes til elektronisk identifikation af et produkts GTIN. Emballage Engangsemballage og genpåfyldelig emballage til pantbelagte drikkevarer (dog ikke fustager). Emballagetype Emballager til pantbelagte drikkevarer, der er fremstillet af samme materiale og som har samme volumen og form(design). Emballagetilmelding Tilmelding af importører/producenters produkter til Dansk Retursystem A/S. Engangsemballage Emballage til pantbelagte drikkevarer, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som engangsemballage, eller som ikke er beregnet til genbrug ved genpåfyldning. Emballagetilmeldingsgebyr Et gebyr på 2000 kr., som importører/producenter betaler til Dansk Retursystem A/S ved tilmelding af emballager. Beløbet betales ved første tilmelding af en emballage i et kalenderår og dækker efterfølgende tilmeldinger i samme år. Faste gebyrer Man betaler faste gebyrer ved tilmelding af såvel engangsemballage som genpåfyldelig emballage. Gebyret dækker indsamlings- og logistikgebyrer for engangsemballage og alene logistikgebyr for genpåfyldelig

10 10 emballage. Ved sekundær mærkning af engangsemballage, kan der frit vælges mellem faste gebyrer eller a conto gebyrer. Genpåfyldelig emballage Emballage til pantbelagte drikkevarer, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som genpåfyldelig emballage med de undtagelser, der følger af reglerne i pantbekendtgørelsen eller emballager, der i udformningen af emballagen er beregnet til genbrug ved genpåfyldning. Importør Erhvervsdrivende, der indfører pantbelagte drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring i Danmark. Indsamlingsgebyr Et gebyr, der dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med indsamling af én engangsemballagetype samt omkostninger i forbindelse med administration af pantafregning. Logistikgebyr Et gebyr, der dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med emballager, som sælges til butikker. Markedsføring Med markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som fx salg, udlevering og overdragelse eller udbud af pantbelagte drikkevarer til salg herunder i en butik, på mobilelagre eller festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v.. Mellemhandler Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til distributører, andre mellemhandlere, butikker og andre salgssteder som fx hoteller, restauranter og kontorvirksomheder m.v. Pantafregning Enhver, der markedsfører pantbelagte drikkevarer, skal opkræve pant for emballagen ved salg, udlevering eller overdragelse. Pantbelagte drikkevarer Med pantbelagte drikkevarer menes de drikkevarer, der indgår i det danske pant- og retursystem. Du kan se en detaljeret liste i Bekendtgørelse nr af 27. september 2010, bilag 1 - se Over-ordnet set omfatter pantbelagte drikkevarer følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol.. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. Pantetiket sekundær mærkning Pantetiket er en selvklæbende etiket med pantmærke, pantkode og materialespecifikation eller selvklæbende etiket med pantmærke, pantkode, materialespecifikation og EAN-stregkode og GTIN. Pantetiketter anvendes til pantmærkning af tilmeldt engangsemballage til pantbelagte drikkevarer. En pantetiket er et registeret varemærke, der ejes af Dansk Retursystem A/S. Producenter og importører, der ønsker at pantmærke produkter med pantetiketter, skal og kan kun købe pantetiketterne hos Dansk

11 11 Retursystem A/S. Læs mere om sekundær mærkning i manualen Sekundær mærkning M3 og M4 mærkning med pantetiketter. Pantmærke Det danske pantmærke (pileformet logo) og pantkode er et registreret varemærke, der ejes af Dansk Retursystem A/S. Pantmærket skal være påført al engangsemballage til pantbelagte drikkevarer. Pantmærket viser, hvilken pantgruppe emballagen tilhører. Primær mærkning Primær mærkning er pantmærkning af engangsemballage ved direkte tryk på emballagens materiale eller ved direkte tryk på emballagens primære etiket. Læs mere om reglerne for primær mærkning i manualen Primær mærkning M1 og M2 mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket. Producent Den, der her i landet fremstiller eller tapper pantbelagte drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring. Se markedsføring. Udbyder En udbyder defineres som en producent, importør eller mellemhandler, der sælger pantbelagte drikkevarer på det danske marked.

12 12 8. Skema til emballagetilmelding A. Er du producent eller importør af pantbelagte drikkevarer? Producent Importør B. Kontaktoplysninger Firmanavn Firmaadresse Firmatelefon Kontaktperson Postnr./ by CVR-nr. Mobil Fax Ved personligt ejet virksomhed oplyses navn på ansvarlig ejer: Ved personligt ejet virksomhed oplyses cpr. nr. på ansvarlig ejer: C. Oplysninger om producenten (udfyldes kun af importører) Firmanavn Postnr./ by Firmaadresse Stat / land Ved personligt ejet virksomhed oplyses navn på ansvarlig ejer: Ved personligt ejet virksomhed oplyses cpr.nr. på ansvarlig ejer: D. Ønskes emballagen tilmeldt som genpåfyldelig emballage eller engangsemballage? Genpåfyldelig emballage Engangsemballage E. Oplysninger om emballagen Produktets GTIN (tidl. EAN-varenummer) - GTIN 13, GTIN 8 eller GTIN 12 (tidl. UPC nr.) Nettoindhold i liter med 2 decimaler (fx 1,50 liter) liter Produktnavn/varemærke (fx Apollinaris, Citrus lime) ved private label skal du halvårligt fremsende liste over anvendte produktnavne til Dansk Retursystem A/S Emballagetype ALU dåse STÅL dåse Plastflaske Glasflaske Andet Produkttype Øl Kulsyreholdigt mineralvand (sodavand m.v.) Spiritusbaserede blandinger (alkoholsodavand mv.) Korpus ekskl. låg/kapsel EU-materialekode Vægt i g med 2 decimaler gram Låg / kapsel EU-materialekode Vægt i gram med 2 decimaler Gærede drikkevarer og blandinger med gærede drikkevarer (ciderprodukter m.v.) Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade og iste Farve (for flasker materialefarve, for dåser den primære trykfarve / bundfarve). Etiket EU-materialekode gram Indeholder emballagen PVC? (etiketten/låget/kapslen/korpus) JA NEJ Emballage ekskl. låg/kapsel Højde Tolerance +/- mm mm Største diameter Tolerance +/- mm mm Evt. tegning af emballagens form Tegningsnummer

13 13 F. Genpåfyldelig emballage returflow (udfyldes kun for genpåfyldelige emballager) Emballagen indsamles med henblik på genpåfyldning i Danmark Emballagen indsamles med henblik på genpåfyldning uden for Danmark Angiv land: G. Engangsemballage pantmærkning (udfyldes kun for engangsemballager) Hvilken pantmærkning ønskes anvendt på engangsemballagen? Se manualerne Primær mærkning M1og M2 mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket og Sekundær mærkning M3 og M4 mærkning med pantetiketter for nærmere information. Primær mærkning mærkningskategori M1 Den samlede mærkning (pantmærke, pantkode, EAN-stregkode, som benyttes globalt) trykkes direkte på emballagens materiale eller originale etiket. Primær mærkning mærkningskategori M2 Den samlede mærkning (pantmærke, pantkode og EAN-stregkode, som alene benyttes på det danske marked) trykkes direkte på emballagens materiale eller originale etiket. Mærkning med pantetiket mærkningskategori M3 (type 1) Emballagen mærkes med pantetiket, type 1 fra Dansk Retursystem A/S. Mærkning med pantetiket mærkningskategori M4 (type 2) Emballagen mærkes med pantetiket, type 2 fra Dansk Retursystem A/S. Tildelt GTIN : (udfyldes af Dansk Retursystem A/S) Bestilling af pantetiketter (i ruller á 500 eller stk.) i forbindelse med tilmelding af emballage Antal pantetiketter i alt: H. Underskrift Undertegnede ønsker at tilmelde emballagen til Dansk Retursystem A/S. Bemærk, at der opkræves emballagetilmeldingsgebyr på kr ekskl. moms for den første emballage, der tilmeldes i indeværende kalenderår, og at behandling af tilmelding ikke vil ske førend betaling er modtaget. Stempel Dato Navn (med blokbogstaver) Underskrift (stillingsfuldmagt) Send skema til Dansk Retursystem A/S Det udfyldte skema sendes med posten til Dansk Retursystem A/S sammen med 2 eksemplarer af den emballage, du ønsker at tilmelde. Hvis emballagen har en form, som endnu ikke er registreret i vores system, kontakter vi dig for at få tilsendt yderligere 8 eksemplarer af emballagen. Vi anbefaler, at du forud for tryk af primær mærkning sender layout til Dansk Retursystem A/S. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Att.: Emballageregistreringscentret

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Forskellige gebyrer og udgifter

Forskellige gebyrer og udgifter Faste gebyrer 2013 PRIS PÅ PANTETIKETTER 2013 (ekskl. moms) Pris pr. etiket Produktion af etiketter 9,0 øre Etiketters pantværdi Pant A = 80,0 øre Pant B = 120,0 øre Pant C = 240,0 øre Forskellige gebyrer

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1)

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 31. januar 2014 27. januar 2014. Nr. 104. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015. Lovtidende A 2015 25. november 2015. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f,

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 27. september 2010. Nr. 1129. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-4, 9 a, stk. 1-3,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53,

Læs mere

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem November 2017 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Oktober 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Primær mærkning med brug af krympeetiket

Primær mærkning med brug af krympeetiket Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer Maj 2016 Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte

Læs mere

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke I medfør af 9, 9 a, 9 c, stk. 2, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 51, 53, 53 a, 53 c, stk. 3, 55 c, 56, 67, 80, 88, stk. 3, og

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er:

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er: NOTAT [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Postnr.] [Postdistrikt] [Land] Jord & Affald J.nr. MST-7552-00026 Ref. thfri Den 17. november 2015 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser 2008/1 BSF 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2009 af Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF),

Læs mere

Om Dansk Retursystem

Om Dansk Retursystem Om Dansk Retursystem Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danske pantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S og DYT Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber nye råstoffer Vi gør brugte flasker og dåser til råstoffer for nye fødevareemballager Vi sørger for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2012/1 LSF 178 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7552-00003 Fremsat den 12. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant 1 Dansk Retursystem A/S arbejder for en renere natur Et privat selskab, der ejes af bryggerierne Drives på

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,9 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters) I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste. 5 4

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen Nuuk Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE 214 Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,7 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Journal nr. 3/1120-0203-0010/VAR/FI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Konkurrencerådet har tidligere vurderet Dansk Retursystem A/S og

Læs mere

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr. 3/1120-0203-0010/VAR/FI Resumé 1. Konkurrencerådet har tidligere vurderet Dansk Retursystem A/S og

Læs mere

INDHOLD: Se side 6. 24 Fadølsudlejning til private SAMHANDELSBETINGELSER:

INDHOLD: Se side 6. 24 Fadølsudlejning til private SAMHANDELSBETINGELSER: HUSK! REKVIRER NY PRISLISTE JÆVNLIGT FOR OPDATEREDE PRISER OG PRODUKTER. INDHOLD: Side 2 Indholdsfortegnelse og samhandelsbetingelser Side 3-5 Flaskeøl danske bryggerier Side 5 Dåseøl Side 6 Flaskeøl udenlandske

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 9,95 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale

Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Vejledning til Mitsubishi FUSO Service Aftale Tegning af en aftale foregår i 5 faser: 1. Aftale beregnes sammen med kunden på forhandlerversionen (se side 2). 2. Der foretages tilmelding til PBS via link

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S

Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S 1 Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem A/S Torben Røssell, it-chef: Cand.merc. i økonomistyring Erfaring som økonomichef i flere mindre

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) BEK nr 1455 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer *

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer * FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE på udvalgte -kameraer * *Værdien afhænger af produktet. Tilbuddet gælder mellem 1. november 2017 og 31. januar 2018 og kun for udvalgte forhandlere. For yderligere vilkår og betingelser,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014 Februar 2013 Stop for udbetaling af pant for engangsemballager På grund af manglende indbetaling af pant til pant- og retursystemet udbetales der ikke længere pant for følgende produkter. Ved ændringer

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Til interesserede Den 31. marts 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for sommerhusene ved

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Februar 2017 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Udarbejdet af Dækbranchens Miljøfond og Miljøstyrelsen Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 2. Hvem kan opnå tilskud? 3. Registrering.

Læs mere

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 LOGO VAND Mini 0,33 liter i klar flaske, 1 palle = 1.764 vand (12 kolli) Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 Lågfarve / bestil varenr. Transparent 100 10-15 Pro nr. 1500 * ½ palle (1008

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT Udarbejdet af KMD for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumenttype Undervisningsmateriale til kursister Dato Opdateret maj 2013 FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN

Læs mere

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013 April 2013 Kære udstiller på Ølfestival 2013 Vi glæder os rigtig meget til at se jer i TAP I. Nu vil vi bede jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. salg af udstillervarer

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB MEGET PLADS PÅ ETIKET! MINI 3,05 MINI BLUE 3,05 CLASSIC CLASSIC BLUE 3,15 3,15 PANORAMA 4,15 Klar flaske 0,33 liter. Flere lågfaver. 1.764 vand pr. palle blåtonet flaske 0,33

Læs mere

Samrådsspørgsmål. M. Hvilke initiativer agter ministeren at tage for at øge den andel af affaldet i Danmark, som går til genbrug?

Samrådsspørgsmål. M. Hvilke initiativer agter ministeren at tage for at øge den andel af affaldet i Danmark, som går til genbrug? Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 231 Offentligt 1 Miljøministerens besvarelse af tre samrådsspørgsmål om genbrug (M, N og O) i FMPU den 31. januar stillet af Per Clausen (EL) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere