Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011"

Transkript

1 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder er en faktaorenteret fremstllng fødeeerhvervet Sde fra jord tl bord. Publkatonen kan ses som en værdkædebetragt nng fødeeproduktonen Danmark, hvlket omfatter hvad der sker prmærlandbruget, fødeendustren, detalhandlen og hos forbrugerne, hvlket dette ndlæg vl omhandle. Arealet Det dyrkede areal udgjorde 0 ldt over,6 mo. ha. eller 6,3 Danmarks areal. I slutnngen 930 erne T: Det dyrkede areals benyttelse,.000 hektar Samlet dyrket areal Danmarks areal () Korn alt Vnterhvede Vårhvede Rug Vnterbyg Vårbyg Havre, blandsæd og trtcale Bælgsæd tl modenhed Industrfrø alt Vnterraps Vårraps Andet ndustrfrø Rodfrugter alt Kartofler Sukkerroer tl fabrk Frø tl udsæd Gartnerprodukter. 0 0 Andre arealer Græs- og grøntfoder omdrft Korn tl helsæd Majs tl enslage Foderroer Græs, lucerne mv. omdrften Græs uden for omdrften Brak Der dyrkes korn Danmark sende tl 56 det dyrkede areal, sende tl et samlede kornareal på knap,5 mo. ha. Vårbyg og vårhvede er fx steget mens arealet

2 Sde 4 T: Arealets og bedrfternes fordelng på bedrftsstørrelser 3 toppede arealanvendelsen ,3 mo. ha. 009 sende 00 tl 0 her er den foretrukne art fortsat 009 hveden 00 der dækkede 0 76 Danmarks daværende areal. En stadg mndre 8 det samlede dyrkede areal. Arealet græs del Danmarks jord går tl dyrknng. Landbrugsareal,.000 ha omdrften og majs Landbrugsbedrfter, tl enslage er vækst.000 så grovfoderareal stk. forventes at stge I Landbrug 966 udgjorde alt landbruget det samlede.64 areal Udvdelsen byer, veje etc. sker prmært på bekostnng Under 5 ha landbrugsjorden. Skove udgør ca. Danmark. Færre bedrfter Der 5-0 Notat dyrkes ha. korn Danmark sende 74 tl 56 6 det 58 En 58bedrft kan 0.39 bestå flere 8.65 ejendomme I 08.5 dyrkede 0-0 Sde 3 ha areal, sende tl et samlet 9 kornareal 08 på knap, mo. ha ha. Vårbyg og vårhvede er 4 fx steget mens arealet sær ha vnterhvede samt vnterbyg 433 er faldet. 95 På trods 9 antallet 09 landbrugsbedrfter , sende tl et fald på bedrfter forhold tl Der blver fortsat færre 8 bedrfter,.09 både ndenfor 5.08 landbrug og gartner ha ha T: Arealets og bedrfternes fordelng på bedrftsstørrelser Over 00 ha Gns. størrelse, ha , ,4 00 6,9 0 64,9 Gartnerareal,.000 ha Landbrugsareal,.000 ha Gartnerbedrfter,.000 stk. Landbrugsbedrfter,.000 stk. Gartner Landbrug alt I Under alt nkl. 5 ha gartner Klde: 5-0 Danmarks ha Anm: 0-0 opgørelsesmetoden ha er ændret fra 00, 9 og der 08 tæller derfor flere små 09bedrfter Tallene er revderet efter den nye opgørelsesmetode ha ha ha Færre bedrfter ha En Over bedrft 00 ha kan bestå flere 338 ejendomme. 98 I antallet landbrugsbedrfter , 3.9 Gns. størrelse, ha. sende tl et fald på.438 bedrfter forhold tl 00. Der blver 4,8 fortsat færre 63,4 bedrfter, 6,9 64,9 Gartnerareal,.000 ha Gartnerbedrfter,.000 stk. både ndenfor landbrug og gartner. Bedrfter på 00 ha. eller mere samt bedrfter på 5-0 ha. Gartner steg 0 mens alle andre 30 faldt. 3 Stgnngen - fra tl antallet.360 landbrugsbedrfter, - - I alt nkl. gartner skyldes. ændrnger.680 opgørelsesmetoden hos Danmarks Tendensen er Klde: fortsat Danmarks et fald her. Anm: opgørelsesmetoden er ændret fra 00, og der tæller derfor flere små bedrfter. Tallene. Tallene er revderet er revderet efter den efter nye den opgørelsesmetode. nye opgørelsesmetode. Udvklngen betyder, at den gennemsntlge bedrftsstørrelse fortsat vokser, senest godt 3 tl 64,9 ha. pr. bedrft 0. I begyndelsen 990 erne arealet under 40 Bedrfter ha. på 00 ha. eller mere samt bedrfter på 5-0 ha. Udvklngen betyder, at den gennemsntlge bedrftsstørrelse fortsat vokser, senest godt 3 tl 64,9 Færre pr. bedrft. bedrfter Bag tallene gemmer sg et endnu tydelgere mønster, da antallet bedrfter En på bedrft antallet steg 0 mens alle andre faldt. Stgnngen fra 009 tl kan ha landbrugsbedrfter, eller bestå derover flere steg ejendomme. skyldes knap ændrnger 9 I 0 0. ha. Tallene antallet pr. bedrft vser 0. landbrugsbedrfter den I begyndelsen fortsatte strukturudvklng, 990 erne 40.66, sende som tl et har fald stået hos på Danmarks på.438 sden. bedrfter starten Tendensen forhold 960 erne, tl 00. arealet hvor Der under antallet blver 40 ha. fortsat pr. bedrfter bedrft. færre Bag fra bedrfter, tallene 900 gemmer tl sg opgørelsesmetoden er fortsat et fald her. et endnu tydelgere mønster, da antallet bedrfter på 950 både lå ndenfor over landbrug bedrfter. og gartner. Bedrfter på 00 ha. eller mere samt bedrfter på 5-0 ha. steg 0 mens alle andre faldt. Stgnngen fra 009 tl 00 antallet landbrugsbedrfter, Udvklngen skyldes ændrnger antal bedrfter, opgørelsesmetoden.000 stk. hos Danmarks. Tendensen er T3: fortsat et fald her Heltd Udvklngen betyder, at den gennemsntlge bedrftsstørrelse fortsat vokser, senest Deltd I godt alt. 3 tl 64,9 ha. 5 pr. bedrft I 4 begyndelsen erne arealet 34 under ha. pr. bedrft. Bag tallene gemmer sg et endnu tydelgere mønster, da antallet bedrfter på 400 ha eller derover steg knap 9 0. Tallene vser den fortsatte strukturud- Klde: Fødeeøkonomsk nsttut nsttut vklng, som har stået på sden starten 960 erne, hvor antallet bedrfter fra 900 tl 400 ha eller derover steg knap 9 0. Tallene vser Et heltdsbrug er her defneret som et brug et standardarbejdskrtsbehov på mndst et normal arbejdsår. Et heltdsbrug er her defneret som et brug et standardarbejdskrtsbehov på mndst den 950 fortsatte lå over strukturudvklng, bedrfter. som har stået på sden starten et normalarbejdsår. 960 erne, hvor Brug antallet bedrfter et mndre fra 900 arbejdskrtsbehov, tl Brug et mndre men på arbejdskrtsbehov, mndst 0 ha eller men på et mndst 950 dæknngsbdrag lå over sende bedrfter. hertl er klassfceret som 0 deltdsbrug. ha eller et dæknngsbdrag Antallet sende deltdsbedrfter er reduceret færre enheder end heltdsbedrfterne. Strukturudvklngen er fladet hertl er klas s f- T3: Udvklngen antal bedrfter,.000 stk. noget ud de seneste år. I der deltdsbrug 005 mod ( ) 00 mens heltdsbrugene samme perode faldt fra.500 tl.400 bedrfter (-45 ). T4: Husdyrbestand,.000 stk. ceret som deltdsbrug. Antallet deltds bedrfter er reduceret færre enheder end heltdsbedrfterne. Strukturudvklngen er fladet noget ud de seneste år. I 00 der deltdsbrug mod (-5 ) mens heltdsbrugene samme perode faldt fra.500 tl.400 bedrfter (-45 ). Husdyrbestand Strukturudvklngen landbruget har betydet, at hus dyrprodukton mange år koncentreres på stadg færre og større brug. Besætnnger er samtdgt blevet mere specalserede, således at de fleste brug dag kun omfatter en husdyrgren. I 008 det kun 3 de danske bedrfter der havde både kvæg og svn. Kvægbestanden faldt stk. fra 00 tl 0. Udvklngen skyldes EU s mælkekvoteordnng, hvlket de seneste år har gvet et fald antallet kvæg, som følge stgende mælkeydelse pr. ko. Men den løbende udvdelse mælkekvoten har gvet plads tl flere malkekøer. I 0-03 der bedrfter malkekøer hvor halvdelen havde en kvote på over mo. kg. om året ** Kvæg alt her malkekøer ammekøer Svn alt her søer Får Høner over ½ år Kyllnger her tl slagtnng Kalkuner Ænder Gæs Mnk, avlsdyr * Mnk gennemsnt **skøn: følge FOI shx Svnebestanden faldt 0,8 Ift. 00 vser opgørelserne fra Danmarks. Antallet søer faldt lgeledes, dette tlfælde knap 5 Faldene skyldes en kombnaton markedsstuatonen, nye dyrevelfærdskrav samt den økonomske stuaton.

3 Sde 6 mo. tons. Stgnngen forklares prmært ved en væsentlg stgnng produktonen en 4 Stgende tre vgtgste vegetablsk kornarter, produkton som v har Danmark, nemlg vårbyg som steg fra, mo. tons Efter 00 at tl høsten,5 mo. slog tons rekord Det ser 0, tl en mo. stgnng tons korn, på 5 faldt kornudbyttet 00 tl 8,7 5 T5: Produktonens udbytte vegetablsk Stgende mo. tons. vegetablsk Faldet opvejes produkton nu en mndre stgnng prmært 0, ved hvor en produktonen væsentlg stgnng lgger produktonen på 8,8 en Efter at høsten slog rekord 009 0, mo. tons de tre vgtgste kornarter, som v har Danmark, 995/99 korn, T6: mo. Produktonens faldt tons. kornudbyttet Stgnngen 00 udbytte forklares tl 8,7 mo. prmært anmalsk tons. Faldet ved en væsentlg nemlg vårbyg stgnng som steg produktonen fra, mo. tons en 00 tl, opvejes de tre vgtgste nu en mndre kornarter, stgnng som 0, v hvor har produktonen lgger på 8,8 mo. tons. Stgnngen forklares Danmark, nemlg mo. tons vårbyg 0. som Det ser steg fra tl en, stgnng mo. på tons tons 00 tl,5 mo. tons 0. Det ser tl en stgnng på 5 Mo. kg. Vnterhvede Vårhvede Samlet T6: Produktonens mælkeprodukton udbytte anmalsk Vnterbyg Smør Vårbyg Ost Rug Okse- og kalvekød 89 4 Mo. 38 kg Trtcale Svnekød Havre og blandsæd Hestekød Samlet mælkeprodukton Fåre- - Smør og lammekød Korn alt Fjerkrækød, - Ost grydeklar Æg Okse- og kalvekød Bælgsæd alt Mnksknd, Svnekød..000 stk Hestekød. - Bjærget halm Fåre- Klde: Danmarks og lammekød. - Raps Fjerkrækød, grydeklar Kartofler Fabrksroer Stabl Æg. anmalsk produkton Mnksknd, Fodersukkerroer Den anmalske.000 produkton stk. er stor set uændret fra 00 tl 0. Omkrng korn- Klde: og planteproduktonen Danmarks Danmark går tl husdyrfoder, vægt på svn og kvæg. Stgende mo. grødeenheder* mælkeydelse EU s kvotemarked har betydet, at antallet malkekøer er faldende Kerne, halm og bælgsæd 07,9 87, 97, 08,3 93,3 93,6 Stabl stgende anmalsk produkton. Samlet set er totaludbyttet 0 faldet. Rodfrugter. 5,3 9,3 9,4 8,6 8,8 0, Stabl Den anmalske produkton er stor set uændret fra 00 Produktonen tl 0. svnekød Omkrng blev 80 alt på,0 korn- mo. tons Roetop og enslage 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Den anmalske produkton er stor set uændret fra 00 0, sende tl et plus på,7 forhold tl året før. Produktonen og planteproduktonen svnekød Danmark blev alt går på tl,0 husdyrfoder, mo. tons 0, vægt sende på svn tl et og plus kvæg. på Stgende forhold mælkeydelse,7 Eksporten levende slagtesvn steg tl stk. Græsmarksgrøder. 7, 6,8 7,7 3,9 9, 3,9 tl 0. Omkrng 80 korn- og planteproduktonen Danmark går tl tl året husdyrfoder, før. EU s Eksporten kvotemarked vægt på levende svn har og kvæg. betydet, slagtesvn at (+,6 steg antallet ) tl mens malkekøer antallet stk. (+,6 smågrse er faldende ) tl eksport mens steg tl Majs tl enslerng 3,7 4, 6,6 8, 5,7 7,9 Stgende antallet stgende mælkeydelse smågrse produkton. EU s tl eksport kvotemarked Samlet steg set har tl er 7,65 betydet, totaludbyttet mo. stk. 7,65 (+,6 0 mo. ). stk. faldet. (+,6 Produktvteten ). Produktvteten er stgende, således at antallet grse pr. årsso 0 er 9, er stgende, Helsæd (nkl. eftergrøde). 5,3 0,0 0,7 0,9 9,9 8,7 at antallet malkekøer er faldende stgende således at antallet grse pr. årsso 0 er 9, grse Raps 07,9 87, 97, 08,3 93,3 93,6 produkton. Samlet set er totaludbyttet 0 faldet. - en stgnng grse - på en 5 stgnng grse pr. årsso på 5 på grse 30 år. pr. årsso Produktonen på 30 år. svnekød blev alt på,0 mo. tons 0, sende tl et plus på,7 Samlet høstudbytte**. 65,6 5,6 64,7 8,3 56,8 6,3 forhold tl året før. Eksporten levende slagtesvn steg tl stk. (+,6 ) mens T7: antallet Landbrugets smågrse bytteforhold tl eksport steg tl 7,65 mo. stk. (+,6 ). Produktvteten er stgende, således at antallet grse pr. årsso 0 er 9, grse - en stgnng på 5 grse pr. Anm.: * grødeenhed = 00 Foderenheder. En foderenhed (FE) er defneret som nettoenergværden kg. byg 85 tørstof. 85 Energndholdet tørstof. Energndholdet erer erer høstudbyttet høstudbyttet samt på tværs samt grøderne. på tværs Desuden grøderne. gælder Desuden at grødeenhed gælder at -grødeenhed ** Ekskl. = 00 frø tl FE. udsæd og gartnerprodukter 00 FE. Anm.: Anm.: ** Ekskl. frø tl udsæd og gartnerprodukter årsso på 30 år. Udvklngen går fortsat retnng større og færre brug. I 0 der 4.64 besætnnger tlbage, hvlket skal ses forhold tl hvor antallet Besætnnger svn eller derover udgjorde 5 svne bestanden 0, mens det og blot 8 årene T7: Landbrugets bytteforhold Antallet høns er 0 faldet stk. hvlket ser tl en samlet bestand på godt 3,8 mo. stk. 0. Faldet skyldtes den generelle strukturudvklng landbruget. Strukturudvklngen er endvdere drevet pakkerernes ønske om at ratonalsere ndsamlng æg fra producenterne.,, Landbrug Landbrug & Fødeer & Fødeer

4 forholdets 00-nveau fastholdes nd 0. Hstorsk er det faldende bytteforhold delvst kompenseret øget produktvtet erhvervet. 6 T8: Antal daglgebutkker Danmark Sde 9 7 T9: Forbruget fødeer Danmark Mo. kg. Klde: Dansk Daglgehandel, 0. årsstatstk Klde: Dansk Daglgehandel, 0. årsstatstk Landbrugets bytteforhold Landbrugets samlede bytteforhold Dscount og prvate label er forholdet mellem salgsprserne og købsprserne. Salgsprodukterne om Mens det samlede antal daglgebutkker Danmark har været støt faldende de sefatter de produkter, som landmændene producerer, fx neste 5 år, er antallet kartofler, dscountbutkker kød, mejerprodukter, æg, korn, mens købs dermod stgende. I 0 udgjorde dscountbuprodukterne omfatter de (rå)er som landmændene tkkerne over 40 det samlede antal daglgebutkker. Det danske marked for daghar brug for produktonen, fx deselole, foder og kunst lger Høje har kornprser de seneste gødnng. gver årter plante pværet roducen præget terne et en væsentlg strukturtlpasnng, hvor antalhøjt bytteforhold mens det den modsatte effekt på fx, at større detalkæder har vundet marlet detalbutkker erhar blevet reduceret takt svneproducenterne, hvor kornet ndgår foderet. kedsandele. Strukturudvklngen daglgehandlen har været drevet stordrftsfordele, på prsen.forbedret 0 forhold I 0 fokus blev bytteforholdet tl 00. Det forventes at bytteforholdets 00-nveau fastholdes nd 0. Hstorsk er det faldende bytte Butkkernes egne mærker, de såkaldte prvate labels, har fortsat fremdrft. I 0 9 forhold delvst kompenseret øget produktvtet erhvervet. de solgte emængder karakterseret som prvat label, mens dsse er udgjorde 4 omsætnngsværden. Prvate labels forventes at opnå større markedsandele de kommende Mens det samlede år. antal daglgebutkker Danmark Dscount og prvate label har været støt faldende de seneste 5 år, er antallet dscountbutkker dermod stgende. I 0 udgjorde dscountbutkkerne over 40 det samlede antal daglgebutkker. Det danske marked for daglger har de seneste årter været præget en væsentlg strukturtlpasnng, hvor antallet detalbutkker er blevet reduceret takt, at større detalkæder har vundet markedsandele. Strukturudvklngen daglgehandlen har været drevet stordrftsfordele, fokus på prsen. Butkkernes egne mærker, de såkaldte prvate labels, har fortsat fremdrft. I 0 9 de solgte e mængder karakterseret som prvat label, mens dsse er udgjorde 4 omsætnngsværden. Prvate labels forventes at opnå større markedsandele de kommende år Kg. pr. ndbygger Hvedemel Rugmel Kartofler ,4 77,4 30,9,0 76,,8 58, 4,3 55,8 Sødmælk Letmælk Mn- og Skummetmælk Konsummælk alt Kærnemælk Fløde Creme frache Yoghurt Andre syrnede produkter Kakaomælk Mælkebaserede drkkeer..... Andre frske produkter Konsummælkprodukter alt... Smør Æg ,9 97, 4, 50, 0,0 38,3,9 64,8 35,0 47,, 4,3 744,7 9, 6,9 46,8 96,3 506,0 6,5,8 4,6 73, 9,8 40,5 6,5 0,5 755,8 9,9 87,8 64 3,9 300,0 495,9 6 4,9 74, 9,9 40,7 7, 7,3 743, 87, 4,8 36,5 4,3 9,5 3,7 7,, 6,5 8,7,,6,5,7 Okse- og kalvekød Svnekød Fjerkrækød ,0 66,9 8,4 54, 56,5 93, 77,5 34, 5,84 49,35,86 57,4 3,7 40,4,5 6,5 3,7 53,5 53,9 9,3 89, 3,9 6,8 6,7,6,7 3, 3,3 5,4 5,4 7,3 7,3 3 3, 3,7 3, 36,3 33,6,8 5,8 4, 7,7 34,8 4, 8, 3,9 Klde: Klde:Danmarks Danmarks Forbrug Udvklngen Forbrug de senere år har sær været præget et højere forbrug magre mejerprodukter. kødsforbruget faldt 8 Forbruget okse- og kalvekød steg dermod,6 Udvklngen de senere år har sær været præget et højere forbrug magre mejer- Opgørelsen kødforbruget er fra Danmarks. produkter. Dataene er opgjort ud fra overordnede produktbalancer Det samlede forbrug konsummælk faldt fra og kke fra en drekte målng den enkeltes forbrug. 009 tl 00, og denne udvklng skyldes et fald for Opgørelsen er der omgærdet en del uskkerhed bruget letmælk som faldt 0 Det samlede forbrug konsummælk faldt fra 009 og store denne udvklngandre data som følgetl00, Danmarks eksportandel. kærnemælksforbruget faldt over 3, lgesom fra DTU Fødeensttuttet vser stort set et uændret forbruget fløde faldt ldt over Forbruget skyldes et fald forbruget letmælk som faldt 0 kærnemælksforbruget faldt forbrug kød de seneste år. sødmælk og mn- og skummetmælk steg dermod over 3, lgesom forbruget fløde faldt ldt over Forbruget sødhhv.,7 og, Forbruget cremefrache, mælk og ogmælkebaserede mn- og skummetmælk steg dermod hhv.,7har,smag for Forbruget Danskerne fåetog mere økologske produkter. yoghurt drkkeer steg lgeledes De seneste fem år er detalomsætnngen økologske hhv.,3yoghurt og 3,6 Ydermere steg for drkkeer cremefrache, og mælkebaserede steg lgeledes hhv.,3 fødeer mere end fordoblet, så den økologske bruget smør 8,3 Forbruget ost fndes der talogfor,3,6 steg forbruget smør 8,3a ost der markeds ndel Forbruget udgjorde omkrng 7,8fndes salget kke men det Ydermere vurderes, at forbruger er forholdsvs fødeer 0. Drkkemælk og havregryn sælger konstant. kke tal for, men det vurderes, at forbruger er forholdsvs konstant. særlgt godt, begge markedsandele på omkrng Der har gennem længere td været en tendens tl fald hhv. 30 og 40 forbruget Danmark. Salget Der hargennem været tendens tl fald forbruget svnekød tl fordel for forbruget svnekød længere tl fordel fortd fjerkræog en oksekød, økologsk kød er fortsat lavt, sende tl omkrng hvlket også tlfældet fra 00 tl 0, hvor svne kødmarkedet. fjerkræ- og oksekød, hvlket også tlfældet fra 00 tl 0, hvor svnekødsforbruget faldt 8 Forbruget okse- og kalvekød steg dermod,6 Opgørelsen kødforbruget er fra Danmarks. Dataene er opgjort ud fra overordnede produktbalancer og kke fra en drekte målng den enkeltes forbrug. Opgørelsen er der omgærdet en del uskkerhed som følge Danmarks store eksportandel. Andre data fra DTU Fødeensttuttet vser stort set et uændret forbrug kød de sene-

5 Danmark. Salget økologsk kød er fortsat lavt, sende tl omkrng kødmarkedet. Storbrtannen (7,5 ma. kr.). Selvom der eksporteres tl over 50 lande udgør eksporten tl de fem største lande 58 mod 57, T0: Fødeeklyngens andel samlet dansk eeksport 00 T: Fødeeerhvervets beskæftgelse som andel prvate ansatte Stgende eksport De danske fødeevrksomheder er store både en natonal De danske og nternatonal fødeevrksomheder sammenhæng. Med er fødeeproducenter sammenhæng. som Arla, Med Dansh fødeeproducenter Crown og DLG er som Arla, 0 Dansh vl overgå Crown 0. og DLG er Danmark store både en natonal og nternatonal Danmark sat på verdenskortet vrksomheder, der sat på verdenskortet vrksomheder, der opererer globalt, og forsyner et stort antal opererer globalt, og forsyner et stort antal markeder markeder produkter fra blandt andet mejer-, slagter- og grovesektoren. produkter fra blandt andet mejer-, slagter- og grovesektoren. tllagt den agrondustrelle eksport 9 ma. kr. Eller sagt på en anden måde, fødeeklyngen stod for 0 den samlede danske eeksport 0. Det ser ud tl at Eksportstøtten er så godt som udfaset; den udgør dag promlle mod crka procent 990. Om ganske få år er støtten formentlg væk. EU tager hovedparten alle er, Tyskland spdsen (4,4 ma. kr.) efterfulgt Kna nkl. Hong Kong (9,7 ma. kr.) og Storbrtannen (7,5 ma. kr.). Selvom der eksporteres tl over 50 lande udgør eksporten tl de fem største Landbrugseksporten ekskl. ekskl. eksportstøtte eksportstøtte på 7,4 på 7,4 ma. kr. 0 eller 6 ma. kr. højere Notat ma. end kr Danmarks eller 6 ma. kr. samlede højere end eeksport 00. udgjorde 604 ma. kr. 0, her udgjorde Sde Danmarks samlede eeksport udgjorde 604 ma. kr. landbrugs- og fødeeeksporten tllagt den agrondustrelle eksport 9 ma. kr. Eller 0, her udgjorde landbrugs- og fødeeeksporten lande 58 mod 57,5 00. sagt på en anden måde, fødeeklyngen stod for 0 den samlede danske eeksport 0. Det ser ud tl at 0 vl overgå 0. T: Landbrugseksportens andel samlet eeksport (3 måneders gldende gns.) Eksportstøtten er så godt som udfaset; den udgør dag promlle mod crka procent 990. Om ganske få år er støtten formentlg væk. EU tager hovedparten alle er, og egne og beregnnger egne beregnnger Fødeeerhvervets har høj regonal tlknytnngsgrad og beskæftgelse Beskæftgelsesmæssgt spller fødeeerhvervet en stor rolle specelt udkantskommunerne. I 3 kommuner sende tl en fjerdel alle kommuner beskæftger fødeeerhvervet over 0 alle de beskæftgede kommunen. Landbruget, fødeevrksomhederne samt de der ledte erhverv har stor betydnng de såkaldte udkantskommuner. Krteret for betegnelsen udkantskommune er defneret By- og Landskabsstyrelsens opdelng Landsplanrede gørelsen, der danner baggrund for EU s Landdstrktsprogram for fordelng landdstrktsmdler. Opdelngen foretages ud fra 4 forskellge krterer, herunder befolknngsmønstre, ndkomster, beskæftgelse, landbrugets betydnng mv. Der skelnes mellem 4 kommunetyper; yderkommuner (6 stk.), landkommuner (9 stk.), mellemkommuner (8 stk.) og bykommuner (35 stk.). Landbrugs- og fødeeerhvervets store betydnng for udkantskommunerne fremgår bl.a., at landbrugs- og fødeeerhverv udgør knapt 0 den samlede beskæftgelse udkantskommunerne, som her defneres som summen yderkommuner og landkommuner. I yderkommunerne udgør erhvervene knap 3 den samlede beskæftgelse. I landkommuner udgør erhvervene knap 9 den samlede beskæftgelse. Desuden udgør erhvervet mere end 0 beskæftgelsen 3 landets 98 kommuner. I over halvdelen de danske kommuner har landbrugs- og fødeeerhver vet over.000 arbejdspladser. Knap de landbrugs- og fødeeerhverv er beskæftget udkantskommunerne. Det betyder samtdg, at erhvervet genererer ca arbejdspladser de øvrge kommuner.

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

C champignoner mængdeindeks 230 prisindeks 228 salgsværdi 222 chinchillaavl 157 creme fraiche, forbrug , 215

C champignoner mængdeindeks 230 prisindeks 228 salgsværdi 222 chinchillaavl 157 creme fraiche, forbrug , 215 269 A afgifter 223-224 afskrivninger 38-39 ajlebeholder 44-45 ammekopræmier 143, 194, 200, 224 ammekøer 128, 130, 132-134, 136, 143 animalske produkter eksportværdi 186 EU-lande 242-243 lagerforskydninger

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

C champignon areal 105 forbrug 105 mængdeindeks 204 prisindeks 202 salgsværdi 197 chinchillaavl 134 creme fraiche, forbrug , 189

C champignon areal 105 forbrug 105 mængdeindeks 204 prisindeks 202 salgsværdi 197 chinchillaavl 134 creme fraiche, forbrug , 189 245 A afgifter 198-199 afskrivninger 43-44 art 44 ajlebeholder 48 alder bruger 27-28 landmænd 27-28 ammekopræmier 169, 174, 199-200 ammekøer 111, 113, 115, 118 amt 116 animalske produkter eksportværdi

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering Økonomsk analyse 11. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E nfo@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen skrer beskæftgelsen yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

FAK TA OM ERHVER VET FAKTA OM ERHVERVET Landbrug & Fødevarer

FAK TA OM ERHVER VET FAKTA OM ERHVERVET Landbrug & Fødevarer VIDEN VÆKST balance FAKTA OM ERHVERVET 2012 FAKTA OM ERHVERVET 2012 Tal og data giver indsigt Velkommen til håndbogen for statistik og viden om fødevareerhvervet. Vi er stolte af igen i år at kunne levere

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

FAGBOG til klas MAD FRA LANDET

FAGBOG til klas MAD FRA LANDET FAG BO til 1.-3. kla G sse MAD FRA LANDET MAD FRA LANDET af Kristina Froulund Ladekarl Skole, Landbrug & Fødevarer 2016 Design og grafisk tilrettelæggelse: Trine Lomholt Bruun Redaktør: Peter Bejder Produktionsledelse:

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 2 - Kornets vej fra mark til forbruger - Ofte skal kornet passere 3-5 led, før det havner i indkøbskurven som en mere eller mindre forarbejdet fødevare - Vi kan

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen,

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen, Intern rapport Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1989-29 (21) Kvælstof Fosfor Kalium Finn P. Vinther & Preben Olsen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Landbrugets globale *47 udvikling

Landbrugets globale *47 udvikling Landbrugets globale *47 udvikling Den globale udvikling for et bæredygtigt landbrug, der skal producere nok mad, energi og industriråvarer til en stadig markant stigende verdensbefolkning Henning Otte

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Det store regnestykke

Det store regnestykke Det store regnestykke Ideer til andre veje for landbruget Thyge Nygaard Landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening Svaret er: JA! Det kan godt lade sig gøre at omstille landbruget

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1990

Statistisk tiársoversigt 1990 Statstsk társoversgt 1990 Statstcal ten year revew 1990 DAN MARKS STATSTK V 0?TSeoc 13 Statstsk trsoversgt 1990 Udgvet of Danmarks Statstk September 1990 31 árgang SBN 87 501 0780 1 SSN 0070 3583 Oplag:

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 04. BND. HÆFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 400 SÉRE TOME 04 0re LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 935 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 935 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 /

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / Kundenr.: Navn: Telefon/mobilnr.: E-mail: (bedes venligst oplyst til brug for vort kundekartotek) STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2016 MARK Afgrøde Areal. Årets høst Beholdninger af årets høst 31. december

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

4,5. Øvrige arealer (byer, veje, skove mv.) Areal til konventionel fødevareproduktion Areal til økologisk fødevareproduktion Areal til ny skov 3,5

4,5. Øvrige arealer (byer, veje, skove mv.) Areal til konventionel fødevareproduktion Areal til økologisk fødevareproduktion Areal til ny skov 3,5 BAGGRUNDSNOTAT: Udviklingen i udbytter, fodereffektivitet, gødningsforbrug og arealudtag ved fremskrivning af danskk landbrug til Tommy Dalgaard Institutt for Agroøkologi, Aarhus Universitet 212 1 Som

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333)

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333) 407 Natonalregnskabet Natonalregnskabstallene bygger på en række statstske oplysnnger, som man forsøger at samle tl et helhedsbllede dels af tlgangen af varer og tjenester, tlvejebragt gennem erhvervenes

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Fakta om erhvervet 2013

Fakta om erhvervet 2013 Fakta om erhvervet 2013 » Der er et yndigt land på 4,3 mio. hektar. Det er ikke meget, men nok til at rumme lidt flere af de store spørgsmål. «Citat fra Landbrug & Fødevarers kampagnefilm Der er et yndigt

Læs mere

Konsekvenser af økologisk omlægning - fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

Konsekvenser af økologisk omlægning - fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Konsekvenser af økologisk omlægning - fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Hugo Fjelsted Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug FØJO Postboks 50 DK-8830 Tjele OVERBLIK OVER

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998

B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998 B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998 Landbrugsarealer Arealet af markblokkene kan anvendes som et udtryk for det potentielle landbrugsareal. I Figur B-1 er vist markblokareal i procent af landarealet.

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere