Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik."

Transkript

1 Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Det vil lette markant på den uhensigtsmæssige tunge trafik der præger vejen i hverdagene, samt den hverken er bred nok to biler eller særlig sikker idet den er fuld af blinde sving. Desuden bliver fartgrænserne heller ikke respekteret og tilfælde med ~80 km/t forekommer hyppigt. Vi håber, at forslaget bliver hørt og vedtaget. Mvh. Bruno og Hanne Zolezi Heering Huse 3 Dalby 4690 Haslev Mob.: vedr. sag nr. 07/6701 Faxe Kommune Teknik & Miljø! Som svar på fremsendte skrivelse vedr. lukning af Heeringvej, syntes undertegnende det er en god ide, men det kræver jo også at det bliver til noget med signal ved Karisevej / Vordingborghvej, da trafikken ellers vil gå ad Baunestrædet og forbi Bauneskolen!! M v h Lis Kærgård Nielsen Lars Ove Nielsen

2 Heeringvej Vi kan 100% tilslutte os kommunens forslag am at lukke Heeringvej for gennemkørsel fra Jenstrup huse til Jenstrupvej. Derudover er vi glade for etablering af cykel/gangsti på det lukkede stykke vej. Vi cykler en del og ville være glade for flere cykelstier i Faxe Kommune. God jul! De bedste hilsener Kirsten ogtorben Lassen Spurvevej Haslev Svar på høringsbrev vedr.heeringvej. Dette forat meddele at vi synes det er en særdeles god ide at lukke Heeringvej,ifølge medsendte kort. ligeledes finder vi det er en god ide med en lysregulering ved Karisesvejs udmunding i Vordingborgvej. Der udover vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på det gamle nu snart forsvundne pilehegn langs Keldstrupvej på skellet til Jenstruphuse.Disse nærmest historiske pilehegn som har præget sydsjælland i gamle dage burde genoprettes til gavn for den fremtidige natur. Den vil også være en naturlig fortsættelse af den smukke heeringvej fra Jenstrupvej til Vordingborgvej. iøvrigt tak for de gode ideer fra teknik og miljøforvaltningen Venlig hilsen Helga og Børge Thomsen Spurvevej

3 Svar på høringsbrev vedr. "Lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik". Faxe Kommune Trafik & Anlæg Att. Civilingeniør Vendel Larsen Vedr. svar på høringsbrev Lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik. Vi er direkte modstandere af at forslaget om lukning gennemføres. Heeringvej er en trafiknerve for området, som bl.a. sikrer at Bavnestræde ikke belastes af trafik fra Jenstrup (fx til Brugsen). Hvis Heeringvej lukkes vil det betyde øget trafik på Bavnestræde, hvor Bavneskolen ligger, og dette vil betyde en endnu større usikkerhed for vores børn, på en vej som i forvejen burde sikres mere! Det igangværende vejarbejde viser i høj grad, hvor stor behovet er for at holde Heering vej åben for trafik i begge retninger. Vi kunne i langt højere grad ønske en udvidelse af den eksisterende vej (med cykel og gangsti), så den blev tilpasset de behov der er i dag ifm. dagsinstitutionen og det nyopførte boligområde. Tænker man lidt mere langsigtet kunne man jo også forestille sig at boligområdet blev udvidet til den anden side af Heeringvej, og vil dermed i endnu højere grad være behov for at trafiknerven blev sikret. Med venlig hilsen Marianne og Jacob Jensen Nyvej 3, Dalby 4690 Haslev

4 Dalby d. 12. december 2010 Høringssvar vedr. lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik. Vi kan ikke tilslutte os forslaget om lukning af Heeringvej i den model, som fremgår i høringsbrevet af 2. december Vi ser derimod to andre løsninger, som på de næste sider fremgår i prioriteret rækkefølge. Løsningsforslag 2 lægger op til en væsentlig besparelse, i forhold til oplægget i høringsbrevet. Løsningsforslagene tager begge hensyn til eventuel fremtidig udstykning af området vest for Heeringvej, hvortil der vil være skabt stiforhold for cyklende og gående, ligesom der fra relevante firmaer er adgang til teknikskabene, som befinder sig på Heeringvej midt imellem adgangsvejene til Heering Huse og Jenstrup Huse. Desuden er der i forbindelse med flytning af udkørsel fra Jenstrup Huse ikke sendt høringsbreve til grundejere i grundejerforeningen JH Huse, og derfor imødeser vi nu, at vores forslag behandles seriøst. Vi har adskillige gange rettet henvendelse til kommunen om, at få flyttet udkørslen fra Jenstrup Huse til oprindelig udkørsel. Vi har derfor indgået aftale med kommunen om, at når vejen var færdigetableret, ville fornyet drøftelse kunne finde sted. Den udkørsel, der nu foreslås fra Jenstrup Huse i løsningsforslagene, imødeser også den komplicerede vejføring, der er i forbindelse med Kelstrupvej, Jenstrupvej og Heeringvej. Desuden vil en lukning, som forslået, formindske trafikken omkring Karisevej/Vordingborgvej, da trafikken ledes ud direkte på Vordingborgvej. Vi imødeser en dialog omkring vores område, og står naturligvis gerne til disposition vedr. en uddybning af vores forslag. Med venlig hilsen Bent og Nina Espenhein Jenstrup Huse 38, 4690 Haslev

5 Løsningsforslag 1 Heeringvej udvides fra Karisevej til Kelstrupvej som oprindeligt planlagt og godkendt i Heeringvej lukkes ved rød streg. Udvidelsen af Heeringvej frem til Kelstrupvej bør ske idet Grundejerforeningen JH Huse påtænker at ændre adgangsforholdene til Jenstrup Huse jf. nedenstående.

6 Løsningsforslag 2 Heeringvej udvides fra Karisevej til Heering Huse. Heeringvej lukkes ved røde streger mellem Heering Huse og Jenstrup Huse (ny udkørsel). Heeringvej anlægges som cykel-/ og gangsti med lys jf. grøn streg. Grundejerforeningen JH Huse flytter adgangsvej til Jenstrup Huse jf. nedenstående skitse. Adgang i bil til Jenstrup Huse vil herefter alene ske ad Heeringvej fra vest. Adgang i bil til Heering Huse vil herefter alene ske ad Heeringvej fra syd.

7

8

9 Dalby d. 12. december 2010 Høringssvar vedr. lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik. Vi kan ikke tilslutte os forslaget om lukning af Heeringvej i den model, som fremgår i høringsbrevet af 2. december Vi ser derimod to andre løsninger, som på de næste sider fremgår i prioriteret rækkefølge. Løsningsforslag 2 lægger op til en væsentlig besparelse, i forhold til oplægget i høringsbrevet. Løsningsforslagene tager begge hensyn til eventuel fremtidig udstykning af området vest for Heeringvej, hvortil der vil være skabt stiforhold for cyklende og gående, ligesom der fra relevante firmaer er adgang til teknikskabene, som befinder sig på Heeringvej midt imellem adgangsvejene til Heering Huse og Jenstrup Huse. Desuden er der i forbindelse med flytning af udkørsel fra Jenstrup Huse ikke sendt høringsbreve til grundejere i grundejerforeningen JH Huse, og derfor imødeser vi nu, at vores forslag behandles seriøst. Vi har adskillige gange rettet henvendelse til kommunen om, at få flyttet udkørslen fra Jenstrup Huse til oprindelig udkørsel. Vi har derfor indgået aftale med kommunen om, at når vejen var færdigetableret, ville fornyet drøftelse kunne finde sted. Den udkørsel, der nu foreslås fra Jenstrup Huse i løsningsforslagene, imødeser også den komplicerede vejføring, der er i forbindelse med Kelstrupvej, Jenstrupvej og Heeringvej. Desuden vil en lukning, som forslået, formindske trafikken omkring Karisevej/Vordingborgvej, da trafikken ledes ud direkte på Vordingborgvej. Vi imødeser en dialog omkring vores område, og står naturligvis gerne til disposition vedr. en uddybning af vores forslag. Med venlig hilsen Louise og Kennie Petersen Heering Huse 13,, 4690 Haslev

10 Løsningsforslag 1 Heeringvej udvides fra Karisevej til Kelstrupvej som oprindeligt planlagt og godkendt i Heeringvej lukkes ved rød streg. Udvidelsen af Heeringvej frem til Kelstrupvej bør ske idet Grundejerforeningen JH Huse påtænker at ændre adgangsforholdene til Jenstrup Huse jf. nedenstående.

11 Løsningsforslag 2 Heeringvej udvides fra Karisevej til Heering Huse. Heeringvej lukkes ved røde streger mellem Heering Huse og Jenstrup Huse (ny udkørsel). Heeringvej anlægges som cykel-/ og gangsti med lys jf. grøn streg. Grundejerforeningen JH Huse flytter adgangsvej til Jenstrup Huse jf. nedenstående skitse. Adgang i bil til Jenstrup Huse vil herefter alene ske ad Heeringvej fra vest. Adgang i bil til Heering Huse vil herefter alene ske ad Heeringvej fra syd.

12

13 Dalby d. 12. december 2010 Høringssvar vedr. lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik. Vi kan ikke tilslutte os forslaget om lukning af Heeringvej i den model, som fremgår i høringsbrevet af 2. december Vi ser derimod to andre løsninger, som på de næste sider fremgår i prioriteret rækkefølge. Løsningsforslag 2 lægger op til en væsentlig besparelse, i forhold til oplægget i høringsbrevet. Løsningsforslagene tager begge hensyn til eventuel fremtidig udstykning af området vest for Heeringvej, hvortil der vil være skabt stiforhold for cyklende og gående, ligesom der fra relevante firmaer er adgang til teknikskabene, som befinder sig på Heeringvej midt imellem adgangsvejene til Heering Huse og Jenstrup Huse. Desuden er der i forbindelse med flytning af udkørsel fra Jenstrup Huse ikke sendt høringsbreve til grundejere i grundejerforeningen JH Huse, og derfor imødeser vi nu, at vores forslag behandles seriøst. Vi har adskillige gange rettet henvendelse til kommunen om, at få flyttet udkørslen fra Jenstrup Huse til oprindelig udkørsel. Vi har derfor indgået aftale med kommunen om, at når vejen var færdigetableret, ville fornyet drøftelse kunne finde sted. Den udkørsel, der nu foreslås fra Jenstrup Huse i løsningsforslagene, imødeser også den komplicerede vejføring, der er i forbindelse med Kelstrupvej, Jenstrupvej og Heeringvej. Desuden vil en lukning, som forslået, formindske trafikken omkring Karisevej/Vordingborgvej, da trafikken ledes ud direkte på Vordingborgvej. Vi imødeser en dialog omkring vores område, og står naturligvis gerne til disposition vedr. en uddybning af vores forslag. Med venlig hilsen Bestyrelsen Grundejerforeningen JH Huse Hermed fremsendes jesper egedes høringssvar vedr. lukningen af Heeringvej med venlig hilsen Jesper Egede Jenstrup huse Haslev

14 Løsningsforslag 1 Heeringvej udvides fra Karisevej til Kelstrupvej som oprindeligt planlagt og godkendt i Heeringvej lukkes ved rød streg. Udvidelsen af Heeringvej frem til Kelstrupvej bør ske idet Grundejerforeningen JH Huse påtænker at ændre adgangsforholdene til Jenstrup Huse jf. nedenstående.

15 Løsningsforslag 2 Heeringvej udvides fra Karisevej til Heering Huse. Heeringvej lukkes ved røde streger mellem Heering Huse og Jenstrup Huse (ny udkørsel). Heeringvej anlægges som cykel-/ og gangsti med lys jf. grøn streg. Grundejerforeningen JH Huse flytter adgangsvej til Jenstrup Huse jf. nedenstående skitse. Adgang i bil til Jenstrup Huse vil herefter alene ske ad Heeringvej fra vest. Adgang i bil til Heering Huse vil herefter alene ske ad Heeringvej fra syd.

16

17

18 Høringsbrev om lukning af Heeringvej Att.: Civilingeniør Vendel Larsen Det skal herved meddeles, at undertegnede er imod lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik. Det er fuldstændig vanvittigt at bruge så mange af borgernes penge på udvidelse af Heeringvejen med både cykelsti og fortov, hvis vejen udelukkende skal bruges til de borgere som bor i den nye udstykning. Man må sige at Faxe kommune handler noget langsomt, og i en forkert rækkefølge, såfremt lukning af Heeringvej bliver til noget. Venlig hilsen Susanne og Ingo Jensen Nyager 1, Dalby 4690 Haslev Vedr. Sagsnr. 07/6701 Lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik Det er med stor undren, at vi modtager forslag om lukning for gennemkørende trafik fra Jenstrup Huse til Jenstrupvej. Vi er godt med på at vejen er meget smal mellem gadekær ved Jenstrupvej og hjørnet ved indkørsel til det gamle Heering, men det kan jo udbedres ved at udvide vejen på samme niveau som I gør det på Bavnestræde og starten Heeringvej. Ved at lukke for gennemkørsel, leder i al trafik fra Jenstrupvej/Kelstrupvej ned af Bavnestræde, og ligeledes leder i al trafik fra Karise og nord på via Bavnestræde. Det vil sige, at Bavnestræde, som er skolevej, bliver endnu mere belastet end den er i forvejen. Det kan godt være I udvider Bavnestræde med 6 meter bred vej samt cykelsti og fortov i begge retninger, men er der tænkt over, at børnene på cykel fra Spurvmosen og de andre veje i samme side skal, hvis de følger færdselsreglerne, krydse Bavnestræde 2 gange når de skal hjem?? Og med øget trafik?? Endvidere er udsigtsforholdene når du kommer fra Bavnestræde og skal ud på Karisevej meget dårlige på grund af de høje autoværn, samtidig med at udsigtsforholdene er meget bedre når du kommer fra Heeringvej og skal ud på Karisevej. Som det kan udledes af ovenstående er vi ikke enig i forslaget Med venlig hilsen/best regards Mogens & Berit Nielsen Bavnestræde 11

19 Dalby d. 12. december 2010 Høringssvar vedr. lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik. Vi kan ikke tilslutte os forslaget om lukning af Heeringvej i den model, som fremgår i høringsbrevet af 2. december Vi ser derimod to andre løsninger, som på de næste sider fremgår i prioriteret rækkefølge. Løsningsforslag 2 lægger op til en væsentlig besparelse, i forhold til oplægget i høringsbrevet. Løsningsforslagene tager begge hensyn til eventuel fremtidig udstykning af området vest for Heeringvej, hvortil der vil være skabt stiforhold for cyklende og gående, ligesom der fra relevante firmaer er adgang til teknikskabene, som befinder sig på Heeringvej midt imellem adgangsvejene til Heering Huse og Jenstrup Huse. Desuden er der i forbindelse med flytning af udkørsel fra Jenstrup Huse ikke sendt høringsbreve til grundejere i grundejerforeningen JH Huse, og derfor imødeser vi nu, at vores forslag behandles seriøst. Vi har adskillige gange rettet henvendelse til kommunen om, at få flyttet udkørslen fra Jenstrup Huse til oprindelig udkørsel. Vi har derfor indgået aftale med kommunen om, at når vejen var færdigetableret, ville fornyet drøftelse kunne finde sted. Den udkørsel, der nu foreslås fra Jenstrup Huse i løsningsforslagene, imødeser også den komplicerede vejføring, der er i forbindelse med Kelstrupvej, Jenstrupvej og Heeringvej. Desuden vil en lukning, som forslået, formindske trafikken omkring Karisevej/Vordingborgvej, da trafikken ledes ud direkte på Vordingborgvej. Vi imødeser en dialog omkring vores område, og står naturligvis gerne til disposition vedr. en uddybning af vores forslag. Med venlig hilsen Bestyrelsen Grundejerforeningen JH Huse Mvh Rene og Katja Clement Jenstruphuse 22, 4690 Haslev

20 Løsningsforslag 1 Heeringvej udvides fra Karisevej til Kelstrupvej som oprindeligt planlagt og godkendt i Heeringvej lukkes ved rød streg. Udvidelsen af Heeringvej frem til Kelstrupvej bør ske idet Grundejerforeningen JH Huse påtænker at ændre adgangsforholdene til Jenstrup Huse jf. nedenstående.

21 Løsningsforslag 2 Heeringvej udvides fra Karisevej til Heering Huse. Heeringvej lukkes ved røde streger mellem Heering Huse og Jenstrup Huse (ny udkørsel). Heeringvej anlægges som cykel-/ og gangsti med lys jf. grøn streg. Grundejerforeningen JH Huse flytter adgangsvej til Jenstrup Huse jf. nedenstående skitse. Adgang i bil til Jenstrup Huse vil herefter alene ske ad Heeringvej fra vest. Adgang i bil til Heering Huse vil herefter alene ske ad Heeringvej fra syd.

22

23

Høringssvar vedr. lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik.

Høringssvar vedr. lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik. Faxe Kommune, Dalby d. 19-12-2010. Trafik & Anlæg, Industrivej 2, 4683 Rønnede. Att. Civilingeniør Vendel Larsen. Høringssvar vedr. lukning af Heeringvej for gennemkørende trafik. Vi kan på ingen måde

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej. Fra: Susanne Røndbjerg Sendt: 13. juli 2017 10:37 Til: Birgitte Tanderup Eybye Emne: Høring - lokalplan nr. 278 Hej Birgitte Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Læs mere

Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted. Lindved, den 10. juni Ændringsforslag til lokalplan 1117.

Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted. Lindved, den 10. juni Ændringsforslag til lokalplan 1117. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Lindved, den 10. juni 2018. Ændringsforslag til lokalplan 1117. Efter vi har modtaget høringsbrev med forslag om udvidelse af Thyras Vænge i Lindved,

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere

CBM/CBA har efterfølgende taget nedenstående supplerende billeder fra vejtilslutningen, hvoraf de dårlige oversigtsforhold fremgår.

CBM/CBA har efterfølgende taget nedenstående supplerende billeder fra vejtilslutningen, hvoraf de dårlige oversigtsforhold fremgår. Notat til Teknisk Udvalg Møde 15. august 2016 Side 1 af 12 Lukning af Bysmedevej i Tilst På Byrådsmødet den 8. juni i år blev der under pkt 25. behandlet en sag om lukning af Bysmedevejs sydlige tilslutning

Læs mere

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke.

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke. Bilag nr. 2 - Indkomne indsigelser Resumé samt selve indsigelserne på de følgende sider. Hvem 1 Torben Fisker Liseborgvej 122 2 Egeborg A/S (ejerforening på Liseborg Have) 3 Jette Thybo og Peter Nybo Liseborgvej

Læs mere

Hej Annemarie. Høringssvar fra Birgitta Madsen: Trafikmængden Bygaden:

Hej Annemarie. Høringssvar fra Birgitta Madsen: Trafikmængden Bygaden: Hej Annemarie Jeg har modtaget vedhæftede høringssvar og skal herved fremsende mine kommentarer til de enkelte modtagne svar som følger, idet nedenstående er fremsendt på vegne ejeren af Bygaden 28, Gårdhave

Læs mere

Udvikling af boligområde i Stjær

Udvikling af boligområde i Stjær Til Byrådet og Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune Høringssvar til lokalplan nr. 1120 - Boligområde ved Stjærvej i Stjær Hermed følger Grundejerforeningen Granatvængets høringssvar til nævnte

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter.

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter. guide 2014 2 København er cyklernes by At cykle er sundt, det er godt for miljøet og så giver cyklisterne København en unik identitet, som sætter vores hovedstad på verdenskortet. Vi er stolte af vores

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Grundejerforeningen Lindebjerg Mogens Roed Løyche Formand Brillantvej Jyllinge

Grundejerforeningen Lindebjerg Mogens Roed Løyche Formand Brillantvej Jyllinge Grundejerforeningen Lindebjerg Mogens Roed Løyche Formand Brillantvej 30 4040 Jyllinge 46 73 12 19 gf-lindebjerg@sol.dk www.gf-lindebjerg.dk Jyllinge d.20-04-2005 Gundsø Kommune Teknisk Forvaltning Sognevej

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. december 2018

Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. december 2018 Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. december 2018 Deltagere : Karsen T. Rasmussen, Sanne Nielsen, Gunnar Nielsen og Kim Thomsen Afbud : Niels Jørgen Jacobsen Referent : Sanne Nielsen Næste møde : 25. januar

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg.

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Nr. 1 Viborg, den 14. marts 2010 Viborg kommune Teknik- og Miljø Plan Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Som ejer af ejendommen

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 5-784 BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag nr. 5-784 Boliger ved Stationsvej

Læs mere

Hvidbog med indsigelser til forslag til kommuneplantillæg for "Oliefabriksvej 2"

Hvidbog med indsigelser til forslag til kommuneplantillæg for Oliefabriksvej 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 2. Hvidbog med indsigelser til forslag til kommuneplantillæg for "Oliefabriksvej 2" Forslag til kommuneplantillæg for Oliefabriksvej

Læs mere

Kære Finn. Jeg har som nævnt rykket Peter Serup for svar i dag. Med venlig hilsen

Kære Finn. Jeg har som nævnt rykket Peter Serup for svar i dag. Med venlig hilsen Hej Finn Først og fremmest skal jeg beklage den sene tilbagemelding på jeres mail. I den aktindsigt I har søgt, har I fået de dokumenter, der er i sagen. Der er således ikke noget vi har undtaget fra aktindsigten.

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Der var ved indsigelsesfristens udløb indkommet følgende bemærkninger/indsigelser: 1. Familien Vetter Poulsen, Solgårdsvej 26,

Læs mere

Mathias Thinggård Brovall

Mathias Thinggård Brovall Carsten Sejer [csejer@gmail.com] Sendt: 2. december 204 22:24 MTM-ByudviklingogMobilitet Emne: Kommentarer til LP 992 Hej Jeg har følgende input og kommentarer til lokalplan 992 forslaget: - Der er påtænkt

Læs mere

Bemærkninger i forbindelse med fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Alleé3

Bemærkninger i forbindelse med fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Alleé3 , Bemærkninger i forbindelse med fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Alleé3 Debatoplægget har været i høring fra den 15. maj 2018 til den 29. maj 2018 Ved høringsfristens

Læs mere

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 BEMÆRKNINGER TIL DET REVIDEREDE LOKALPLAN FORSLAG NR. 370. VEDR. BOLIGOMRÅDET MELLEM BYG/RISVÆNGET OG JERNBANEGADE

Læs mere

Ang: Tilbagemelding om hastighedszone i Vængekvarteret

Ang: Tilbagemelding om hastighedszone i Vængekvarteret 1 Til: Plan og teknik att. Henrik Aagaard Ang: Tilbagemelding om hastighedszone i Vængekvarteret Vi har med glæde modtaget jeres brev af 13. Februar 2009 ang. Tilbagemelding om hastigshedszone i Vængekvarteret.

Læs mere

Naboorientering: Udstykning Østervej 45, matr. nr. 4a

Naboorientering: Udstykning Østervej 45, matr. nr. 4a Naboorientering: Udstykning Østervej 45, matr. nr. 4a Center for Miljø og Teknik april 2015 Fra: Frilow Shipsale Til: Plan Emne: matr.nr 4a, Østervej 45 Dato: 16. marts 2015 14:37:02 FRILOW SHIPSALE

Læs mere

Indsigelse vedr lokalplan 211..docx.docx; Underskrift indsamling Byggesag Buddingvej pdf; Indsigelse angående byggesag B

Indsigelse vedr lokalplan 211..docx.docx; Underskrift indsamling Byggesag Buddingvej pdf; Indsigelse angående byggesag B Jacob Franch Christensen Fra: Casper Idrizovic Sendt: 29. januar 2016 08:48 Emne: Indsigelse til sagsnr. : B2016/00037 Vedhæftede filer: Indsigelse vedr lokalplan 211..docx.docx; Underskrift

Læs mere

nemt for bestyrelsen at x

nemt for bestyrelsen at x De to løsningsforslag Indsigelser Nr Indsiger For T-Kryds For Lyskryds. 1 Fynbus Fynbus syntes bedst Se fig. 1 Johnny Terkildsen om T-kryds X jkte@fynbus.dk Vi har et par enkelte kommentarer. Digital information

Læs mere

Klage over den planlagte vendeplads for lastbiler

Klage over den planlagte vendeplads for lastbiler Klage over den planlagte vendeplads for lastbiler Vi har ved den tidligere høring klaget over især det fact at der skal laves en vendeplads direkte i vores haver ud mod Thoravej. Og denne klage står med

Læs mere

Sikker skolevej. Beskyt vores børn ved Byskovskolen, afd. Benløse. Kladde/Draft 1

Sikker skolevej. Beskyt vores børn ved Byskovskolen, afd. Benløse. Kladde/Draft 1 Sikker skolevej Beskyt vores børn ved Byskovskolen, afd. Benløse Kladde/Draft 1 Hvor er problemerne? De farlige trafikale forhold forekommer på: Præstevej generelt. P-pladsen ved indskolingen (Skolevangen).

Læs mere

Søborg Grundejerforening - I front for grundejerne i mere end 100 år

Søborg Grundejerforening - I front for grundejerne i mere end 100 år Dato 28. juli 2009 Til Byrådet Britt Vorgod Pedersen, By- og miljøforvaltningen Ivan Christensen, By- og miljøforvaltningen Maj Green, By- og miljøforvaltningen Emne Søborg Hovedgade projektet Indrømmet,

Læs mere

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar.

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. Høringssvar Høringsnotat vedrørende lokalplan 095 og kommuneplantillæg nr. 10. I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. 1. Til Næstved Kommune Miljøstyrelsen

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C 6. juni 2015 Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Grundejerforeningen Københavnergården består af 69 boliger på vejene

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 22. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) 2017-026379 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-112 endeligt uden ændringer. Mariann

Læs mere

Til: Dato: Vedrørende: VS: Helle Bay

Til: Dato: Vedrørende: VS: Helle Bay Fra: 1 - VS: Helle Bay [Helle.Bay@skanderborg.dk] Pernille Falborg Helmer [Pernille.Falborg.Helmer@skanderborg.dk];Mikkel Lindskov Petersen Udskrevet den 07-12-2017 [Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk]

Læs mere

Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital

Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital Høringssvar Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan 2009 2013 Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital Center for Miljø og Teknik Januar 2015 Susanne Nørgaard Fra: Alex Hansen

Læs mere

Den 27. oktober 2010 traf Teknik- og Planudvalget afgørelse om ansøgningen, hvorved der blev meddelt afslag på det ansøgte.

Den 27. oktober 2010 traf Teknik- og Planudvalget afgørelse om ansøgningen, hvorved der blev meddelt afslag på det ansøgte. Lasse Kiær Nielsen På vegne af beboerne på Nyvej Nyvej 11 3450 Allerød Teknik- og Planudvalget Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Allerød den 20. marts 2011 Vedr.: Etablering af oplukkelig bom på

Læs mere

Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering af 8 taglejligheder i ejendommen Nyvej 8A-10B, 1851 Frederiksberg C

Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering af 8 taglejligheder i ejendommen Nyvej 8A-10B, 1851 Frederiksberg C 10 - Svar på partshøring 04 Byggeri og Arkitektur Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg, den 19. august 2015 Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orienterer

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Bestyrelsen fremlægger 2 forslag til generalforsamlingens dagsorden pkt. 9: (1, 2). Der er yderligere forslag fra medlemskredsen 1. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej Middelfart Kommune Trafik og Vejafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Algade 8 DK-5500 Middelfart Telefon: +45 64 41 47 41 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Bankkonto: 0755 755-56-80206

Læs mere

Forslag til opgradering af Langmarksvej

Forslag til opgradering af Langmarksvej Forslag til opgradering af Langmarksvej Forord Horsens vokser år for år, og det betyder flere biler på vores veje. For at vejnettet ikke skal sande til, vedtog Horsens Byråd i 2017 en ambitiøs trafikplan,

Læs mere

To: cc: Subject: Lokalplan 312

To: cc: Subject: Lokalplan 312 Nr. 1 "Michael Holmer" 02-09-2008 16:18 To: cc: Subject: Lokalplan 312 Jeg vil kort tillade mig at lave en liste over ting vi som borgere vendte med kommunen på

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe.

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. Punkt 10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. 2012-9609. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Mobilitetsudfordringer

Mobilitetsudfordringer Mobilitetsudfordringer Mobilitetsudfordringer Veje Stier Kollektiv trafik 13. december 2017 Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 2 Mobilitetsudfordringer Veje Sønderskovvej Høvej Lystrupvej Møgelgårdsvej

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE 2 INDHOLD Trafiksituationen på ankomstarealerne til mange skoler er ofte kaotisk i minutterne op til, at der ringes ind til første time. Via droneoptagelser

Læs mere

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet Skanderborg Kommune Miljø- og Planudvalget Kresten & Helene Thorup Stjærvej 70 8464 Galten kresten@krab.dk helene@simoni.dk Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1120, Udstykning ved Stjær. Stjær er

Læs mere

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning.

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 trafikogveje@viborg.dk www.viborg.dk Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Ejerene

Læs mere

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole.

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelser til forslag til Lokalplan nr. 40-010-0006, Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelserne og bemærkningerne kommer fra følgende: I offentlighedsperioden: 1. Jessie og Preben Wandall, Hundegade

Læs mere

Planerne har været fremlagt i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni I perioden er der indkommet 3 indsigelser fra:

Planerne har været fremlagt i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni I perioden er der indkommet 3 indsigelser fra: Indsigelser til lokalplan nr. 61.B11.1 - Boligområde ved Stenbjergvej i Lind og tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Planerne har været fremlagt i offentlig høring fra den 28. april 2016 til

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Analyse. Af trafik i Gl. Skovlunde. Jens Minnet

Analyse. Af trafik i Gl. Skovlunde. Jens Minnet Analyse Af trafik i Gl. Skovlunde Jens Minnet April 2013 Indhold 1 Resumé... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Validitet af analysen... 2 1.3 Resultat... 2 2 Problemstilling... 3 3 Problemets årsager og omfang...

Læs mere

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan.

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan. Indsigelse 1 Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 20. september 2017 12:29 Til: Peter Serup Cc: Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 10-1-112 Vedhæftede filer:

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

At der skal opføres en børneinstitution er os ikke ubekendt, det var været oplyst i lokalplan tilbage i 1998, da byggegrundene var i udbud.

At der skal opføres en børneinstitution er os ikke ubekendt, det var været oplyst i lokalplan tilbage i 1998, da byggegrundene var i udbud. Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Odense Slot. Nørregade 36 5000 Odense C Byggesags.nr.2017-3760 Att. Alice Rydstrøm Sigvardt arsig@odense.dk CC.: Jane Jegind janejegind@odense.dk Odense den 12.10.2017

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk

Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk Ålbæk, den 8. Oktober 2018 Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk Emne: Ref.: Solcelleanlæg i Ålbæk GEO-2018-00196 På vegne af Grundejerforeningen

Læs mere

PAS PÅ. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ Albert og Rose I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Her ser du Albert og Rose. De er begge 6 år og lige begyndt i skole. Albert går med sin mor i hånden, og Rose følges med sin far. De har

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \6064f834-05c0-4d...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \6064f834-05c0-4d... Page 1 of 61 of 6 From: Britt Raaberg Hjortshøj Mogensen Sent: 29-01-2016 11:27:59 To: Team Byggeri Subject: VS: Ansøgning om byggetilladelse (og 35) Hej, Vil I oprette denne som en forespørgsel til erhvervsgruppen.

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

TS Ejendomsservice v/tommy Stokholm <ts@ts-ejendomsservice.dk> Sendt: 5. marts 2016 23:52 Til: Vedr. boliger ved smalby i Langholt.

TS Ejendomsservice v/tommy Stokholm <ts@ts-ejendomsservice.dk> Sendt: 5. marts 2016 23:52 Til: Vedr. boliger ved smalby i Langholt. TS Ejendomsservice v/tommy Stokholm Sendt: 5. marts 2016 23:52 Vedr. boliger ved smalby i Langholt. Hej Jeg synes det er en rigtig god ide at bygge boliger på den pågældende

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VS: Kvitteringsmail til Jannie vangkilde for modtag... - Anders Ebsen Jellesen https://webmail.rebild.dk/owa/ Side 2 af 2 23-01-2019 Name: Jannie vangkilde Address: Søndervænget 3 Postnr: 9530 By: Øster

Læs mere

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte

Læs mere

Vådområdet på engen sænkes med tilsvarende antal. cm som er max. stuvningskote. Hvorved der skulle blive plads til den samme volumen vand.

Vådområdet på engen sænkes med tilsvarende antal. cm som er max. stuvningskote. Hvorved der skulle blive plads til den samme volumen vand. Til Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Att. Anja Eberhardt Køge d. 21-12-2014 Vedr. samlet høringssvar fra Vandstjernevej 3A,5,7,9,11,13,15 samt grundejer foreningen Vandstjernevej Da vi efter gennemlæsning

Læs mere

2. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg Dato: :21:00

2. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg Dato: :21:00 1. Indsigelse 2. Indsigelse Fra: Til: Emne: Dato: Vedhæftede filer: Dkplan automailer Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-110 9. oktober

Læs mere

Afdelingsmødet den 02. november Dagsordenens punkt 5. A. 1 forslag stillet af Bjarne og Lise-Lott Stanley Pedersen, M 417

Afdelingsmødet den 02. november Dagsordenens punkt 5. A. 1 forslag stillet af Bjarne og Lise-Lott Stanley Pedersen, M 417 Afdelingsmødet den 02. november 2017 Dagsordenens punkt 5. A 1 forslag stillet af Bjarne og Lise-Lott Stanley Pedersen, M 417 Dagsordenens punkt 5. B 1 forslag stillet af Gunvor Helleberg Kopi af indlæg

Læs mere

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres.

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 9 Bilag 9 Opsummering af offentlige høringssvar A-C samt forvaltningens kommentarer A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal

Læs mere

Forandres dette grundlæggende, ændres forudsætningerne for hundrede vis af mennesker bopælsvalg også grundlæggende.

Forandres dette grundlæggende, ændres forudsætningerne for hundrede vis af mennesker bopælsvalg også grundlæggende. 1-15. 1 Ejerforeningen Rahbeks Allé 6-12 RAHBEKS ALLÉ 6-12, 1801 FREDERIKSBERG. HØRINGSSVAR: TRAFIKALE FORHOLD Ejerforeningen Rahbeks Allé 6-12 afgiver som umiddelbar nabo til udbygning på Carlsberggrunden

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

BILAG 3 By- og Teknikforvaltningen Dato: 4. juli 2013

BILAG 3 By- og Teknikforvaltningen Dato: 4. juli 2013 Idéer til legeaktivitet sendt via email til i perioden 19. 27. juni 2013 Fra: Anne Guldbjerg [mailto:angu@yousee.dk] Sendt: 19. juni 2013 11:30 Til: Offentlig Postkasse Emne: Legeaktivitet i Rebæk Søpark

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af etape 2 i Klosterlunden

Ansøgning om principgodkendelse af etape 2 i Klosterlunden Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved, den 11. december 2018 Ansøgning om principgodkendelse af etape 2 i Klosterlunden I forlængelse af møderække med Næstved

Læs mere

PAS PÅ ALBERT OG ROSE I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ ALBERT OG ROSE I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre ALBERT OG ROSE I Opgaver til dig og dine forældre Her ser du Albert og Rose. De er begge 6 år og lige begyndt i skole. Albert går med sin mor i hånden, og Rose følges med sin far. De har trænet skolevejen

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

Marie Bjørnholdt Andresen

Marie Bjørnholdt Andresen Fra: Sendt: 25. september 201819:18 Til: Emne: VS: Ideer og forslag til udvidelse af erhvervsområdet ved Arla Nr. Vium Kære Vi modtog i august en fin redegørelse for udviklingen i vejforlægningen af Sønderupvej.

Læs mere

Klage til NATUR OG MILJØKLAGENÆVNET. De rekreative forbindelser fra Skyttemarksvej til Kalby Ris.

Klage til NATUR OG MILJØKLAGENÆVNET. De rekreative forbindelser fra Skyttemarksvej til Kalby Ris. Næstved den 26 11 2012 Klage til NATUR OG MILJØKLAGENÆVNET. Næstved Kommune har i forbindelse med etableringen af en vej, nedlagt tre rekreative forbindelser i et område, der er udlagt som særligt friluftsområde,

Læs mere

Politisk enighed om principperne for Sikker trafik i Svogerslev

Politisk enighed om principperne for Sikker trafik i Svogerslev Billedet, arbejdsmøde d. 16. maj 2017: Byrådsmedlemmerne, fra venstre side af: Bent Jørgensen (V), Merete Dea Larsen (DF) Kandidaterne, for højre side af: Pierre Kary(A) og Michael Højbjerg (V) Principperne

Læs mere

Lissy Navntoft :13

Lissy Navntoft :13 Lissy Navntoft 02-03-2012 09:13 Jeg vil gerne gøre indsigelse af lukning af privat fællesvej over matr.nr.9a Fiskbæk by. Fiskbæk. Jeg syntes ikke at det er godt at lukke en

Læs mere

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Januar 2015, udgave 1 Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Udarbejdet af en samarbejdsgruppe bestående af grundejere, som bor langs med Hold-An Vej i Bueparken og Vårbuen. Vi har igennem julen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Indsigelser til Forslag 2 - adresseændring etape 6717

TEKNIK OG MILJØ. Indsigelser til Forslag 2 - adresseændring etape 6717 TEKNIK OG MILJØ Indsigelser til Forslag 2 - adresseændring etape 6717 Administration Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 8012 www.herning.dk Sagsbehandler: Annette Bloksgaard Dato: 12-11-2015 Indsigelse fra: Peter

Læs mere

Lolland Kommune: 12. Nystedvej (stiunderføring) 13. Højminde (markvejsunderføring) 14. Kjærstrup ("den gamle roebaneviadukt")

Lolland Kommune: 12. Nystedvej (stiunderføring) 13. Højminde (markvejsunderføring) 14. Kjærstrup (den gamle roebaneviadukt) Til kamp for stier og småveje! Nedenstående opgørelse bragtes i Folketidende d. 15. oktober 2011. Den opregner 11 mindre veje og 3 stier, der ikke overlever den påtænkte udbygning af jernbanen over Lolland

Læs mere

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. marts 2007. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere