Boligudviklingen de seneste 10 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligudviklingen de seneste 10 år"

Transkript

1 de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca indbyggere i Odense Kommune i Boligbestanden er i de seneste 10 år steget med ca boliger. Antallet af beboede boliger er steget med ca Gennem de sidste 10 år har der i Odense været mellem ledige boliger pr. år svarende til 3-4% af det samlede antal boliger. Ledige boliger er boliger, der midlertidigt står tomme bl.a. på grund af renovering, flytninger eller fordi boligerne afventer sammenlægning eller nedrivning. I Århus og Ålborg kommune var der i 2001 henholdsvis og ledige boliger svarende til ca. 5% af samtlige boliger. Antallet af indbyggere pr. bolig er faldet jævnt gennem de sidste 10 år. I 1991 var der ca. 2,18 indbygger pr. beboet bolig mod ca. 2,09 i Antallet af boliger er steget mere end antallet af indbyggere. Forklaringen er, at der er blevet væsentlig flere husstande - flere vælger at bo alene, væksten i antallet af husstande har de sidste 10 år været på Boligudviklingen Etageboliger- almene familieboliger på Bjørnemosevej. Dæhnfeldt. Ombygning af erhvervsejendom til andelsboliger og butikker. 27

2 Husstandene bliver flere og mindre Forklaringen på faldet i antal beboere pr. bolig er: flere husstande med en og to personer flere enlige - især mænd færre voksne hjemmeboende børn færre husstande bestående af flere familier. Antallet af husstande med en og to personer er vokset med henholdsvis ca (+20%) og ca (+6%) i de sidste 10 år. Der er blevet ca. 600 flere husstande med mere end 4 personer. Antallet af husstande med 3 personer er derimod faldet med ca (-12,5%). Antallet af enlige mænd og enlige kvinder med og uden børn er steget med henholdsvis ca (+26%) og ca (+13%). Antallet af ægtepar og par i øvrigt er også steget med henholdsvis 800 og ca par. Der er blevet færre husstande med voksne børn (-800) og husstande bestående af flere familier (-1.100). Vækst i alle boligtyper I Odense er der ca. 42% lejligheder, ca. 31% parcelhuse og ca. 21% rækkehuse. De seneste 10 års boligtilvækst har ikke ændret meget på dette forhold. Boligtilvæksten har været størst inden for boligtyperne: lejligheder (+2.400) række- og dobbelthuse (+1.800) parcelhuse (+1.200) institutionsboliger (+1.100). Siden 1995 har andelen institutionsboliger og lejligheder været konstant. Væksten i det samlede antal parcelhuse har ikke kunnet følge med væksten i andre boligtyper, men fra 1999 er andelen af parcelhuse igen svagt stigende. Ørstedsgade. 28

3 Størrelser Der er blevet flere boliger i alle størrelseskategorier. Men størst vækst er der i boligstørrelsen m2 med boliger i de sidste 10 år. Relativt set bliver der også flere boliger over 160 m2. Frem til 1995 steg antallet af små boliger under 40 m2. Denne udvikling er gået i stå. Mindst vækst har der været i boligstørrelsen m2. Det typiske parcelhus i Odense er på m2. Mange parcelhuse har fået tilbygninger, derfor er antallet af parcelhuse på under 120 m2 (-700) faldet. på m2 er stadig det mest efterspurgte. Siden 1991 er antallet af rækkehuse i denne størrelse vokset med ca Der er også opført en del rækkehuse på m2. Der opføres derimod få rækkehuse over 120 m2. De typiske lejligheder er m2 og m2. I de sidste 10 år har disse boligstørrelser haft den største vækst på henholdsvis boliger og 650 boliger. Relativt set er der også sket en stor vækst i antallet af boliger under 40 m2 (+320). Nyopført parcelhus på Pæregrenen, Blangstedgård. Selskaber ejer flere boliger 50 % af boligerne i kommunen er ejet af privatpersoner. a. 25 % er ejet af de almene boligselskaber. I de sidste 10 år er antallet af boliger ejet af privatpersoner stagneret, mens antallet af boliger ejet af almene boligselskaber (+2.000), selskaber (+2.000), ejerlejligheder (+1.400) og andelsboligforeninger (+1.000) er steget. De seneste tendenser viser fortsat vækst i andelen af boliger ejet af private selskaber, i antallet af ejerlejligheder og almene boliger. 29

4 Unge og studerende Færre unge årige fra Befolkningsprognosen for de årige viser et fald på 900 personer frem til Herefter vil antallet af årige stige med godt personer. Der vil især blive flere unge i kvarterene nær bymidten, mens der ventes at blive færre unge udenfor. Antallet af unge årige er faldet med 18 % i de seneste 10 år, der er ca færre årige i forhold til Antallet af unge årige er steget med ca i de sidste 10 år, men efter 1993 er antallet uændret. Flere studerende over 24 år a. 60 % af de årige er under uddannelse - primært i gymnasier, HF, handelsskoler og tekniske skoler. 44,5% af de årige er under uddannelse. Flere årige er i gang med en lang videregående uddannelse end for 10 år siden. Antallet af årige studerende med bopæl i Odense er steget med personer fra år Unge og studerende studerende år studerende år år Studerende på SU Kollegier HOVED-BROBY årige procent af alle indbyggere 20 til til 20 5 til 10 2 til 5 0 til 2 30

5 Unge flytter i lejlighed De fleste unge, der er flyttet hjemmefra bor i lejlighed og forestrækker at bo til leje. Blandt de studerende, der modtager uddannelsesstøtte (SU), bor ca flere i lejligheder i 1999 end i % af de årige bor hjemme, mens kun 15% af de årige bor hjemme. Der er ingen tegn på at unge vælger at flytte tidligere hjemmefra. Unge foretrækker at bo nær bymidten Langt de fleste unge bor i lejlighed i bymidten og de nærmeste boligkvarterer udenfor bymidten. En mindre del bor på kollegier i bymidten, Bolbro og Rosengård. Fremtidens ungdomsbolig Det er fortsat dyrt at stifte eget hjem, og der er ingen tegn på, at unge begynder at flytte tidligere hjemmefra. På trods af at mange unge har jobs, er de stadig afhængige af økonomisk hjælp fra forældrene eller af offentlig støtte. Kollegieværelset vil fortsat være en god start for de helt unge studerende og for udenlandske Kollegiebyggeri, Rapsmarken. studerende, der står uden det store sociale netværk. Ældre studerende vil foretrækker deres egen selvstændige bolig. Billige centralt beliggende lejligheder vil også i fremtiden være en foretrukken bolig. Nye ungdomsboliger bør derfor som hovedregel være placeret centralt nær bymidten. En del nye ungdomsboliger bør desuden placeres med kort transporttid til uddannelsesstederne. HOVED-BROBY årige med egen bolig lejlighed parcelhus rækkehus kollegievær 31

6 Børnefamilier Familier med flere børn Godt 24% af husstandene er børnefamilier. Antallet af husstande med børn har været konstant i de sidste 6 år. Men der er blevet ca færre familier med et barn, og tilsvarende flere familier med to og flere børn. Selvom der er godt 500 flere familier med 3 eller flere børn, udgør disse familier stadig kun ca. 13% af det samlede antal børnefamilier. Børnefamilier dækker i den forbindelse også enlige forældre med børn. 50% bor i parcelhus I parcelhuse er der blevet flere husstande med 2-4 børn i de sidste 6 år. a. 180 (+2%) flere børnefamilier har valgt at bo i parcelhuse. 49% af samtlige husstande med børn bor i parcelhuse. Færre børnefamilier i rækkehuse Hver fjerde børnefamilie bor i rækkehus. I de sidste 6 år har 500 (-10%) færre børnefamilier valgt at bo i rækkehus. Det er især husstande med et og to børn, der har fravalgt rækkehuset Børnefamilier 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5- børn Flere store børnefamilier i lejligheder Siden 1995 er antallet af familier med 2 børn, der bor i lejlighed, steget med 200. Antallet af familier med 3-5 børn er steget tilsvarende. Denne stigning skyldes, at ca. 400 flere ægtepar er flyttet i lejlighed. Relativt få børnefamilier i de ældre bydele Der er i dag få børnefamlier i de ældre bydele - undtaget er Åløkkekvarteret. Relativt set bor der også mange børnefamilier i landdistrikterne. Flest børnefamilier bor der i de nyere bydelene Skt. Klemens, Højby, Holluf Pile, Dalum, Sanderum, Korup, Bullerup og Vollsmose. HOVED-BROBY Børnefamilier i procent af alle husstande 50 til til til til 30 0 til 15 32

7 Børnefamilier med lidt plads Langt de fleste af de ca børnefamilier bor godt i gode boliger med tilstrækkelig plads både inde og ude. Men ca. 300 familier med 2-4 børn bor i lejligheder på under 80 m2. Æblegrenen, Blangstedgård - nyopført parcelhus. Børnefamilier i alle boligtyper I de nyere bydele bor børnefamilier typisk i parcelhuse og tildels i rækkehuse. I Hunderup-, Åløkke,- og Skibhuskvarteret bor der mange børnefamilier i parcelhuse. I Holluf Pile, Højme, Næsby og Vollsmose bor mange børnefamilier i rækkehuse. I Bolbro, Tarup og boligkvarterne syd og øst for bymidten bor mange børnefamilier i lejligheder. Fremtidens familiebolig De seneste års tendenser ventes at fortsætte i de næste 10 år. Antallet af børnefamilier er uforandret, men familierne får flere børn. Børnefamilierne vil gerne bo i parcelhus. En del vil foretrække at bo i et ældre hus i de ældre bydele, mens andre hellere vil have et nyt hus i byens udkant. Der vil stadig være en del unge familier, der flytter til nabokommunerne for at få et parcelhus lidt billigere. Det bliver vanskeligere at få et ældre parcelhus nær bymidten, da der nyligt er sket et generationsskifte her. I Næsby er generationsskiftet ikke sket endnu; her vil der stadig være gode chancer for at få et ældre hus. Flere ægtepar med børn vil bo i lejlighed nær bymidten, måske fordi det er vanskeligt at få ældre parcelhuse her. HOVED-BROBY Børnefamilier boligtyper

8 Enlige Væsentlig flere enlige Siden 1995 er der flere enlige uden børn. Antallet af enlige mænd er vokset kraftigst, men der er dog stadig flere enlige kvinder (20.000) end mænd (15.000). Enlige ændrer boligvalg a enlige bor i lejligheder, svarende til 59% af det samlede antal enlige. Fra 1995 er der blevet flere enlige mænd i rækkeog parcelhuse og i lejligheder (+974). Der er især blevet flere enlige kvinder i rækkehuse og parcelhuse i de seneste 6 år. Der bor forholdsvis flere enlige kvinder end enlige mænd i parcelhuse og rækkehuse. Flere enlige i parcelhuse I de sidste 10 år er der blevet flere enlige i parcelhuse. De enlige har i de seneste 10 år foretrukket parcelhuse på m2, og på m2. 15% af parcelhusene er beboet af enlige. Der bor stort set lige så mange enlige i parcelhuse på m2, som familier bestående af 3-4 personer. Flest enlige bor der i parcelhuse på m2. At der er færre enlige i små parcelhuse kan skyldes at flere små parcelhuse udvides. a enlige bor i dag alene i et parcelhus, heraf er 3/4 over 55 år En person i et parcelhus Enlige kvinder uden børn Kollegier Institutioner Enlige mænd uden børn Kollegier Institutioner -39 kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm 34 Beklædningsfagskolen og Ungdomsboliger på Brummers Plads, Glasvejskvarteret. Provstegade, boliger langs Odense Å.

9 ,9% ,3% 120 2,8% 306 7,2% ,4% Enlige i parcelhuse ,4% under 30 år år år år år over 80 år HOVED-BROBY Enlige vil bo centralt De fleste enlige bor i lejlighed i bymidten eller inden for ringvejen (ring 2). I de nyere bydele bor de enlige fortrinsvis i rækkehuse. Rosengård, Rising, Næsby, Hunderup, Sanderum og Dalum har hver flere end 180 enlige beboere i parcelhuse. Enlige med god plads Godt enlige bor i parcelhuse eller rækkehuse på mere end 100 m2. Flest enlige med gode pladsforhold er der i Sanderum, Dalum, Seden, Korup, Tarup, Næsby, Bellinge og Højby. Enlig uden børn boligtyper Fremtidens boliger for enlige Der vil blive lidt flere enlige i de næste 10 år. Der vil blive brug for flere boliger til enlige både lejligheder nær bymidten og rækkehuse/andelsboliger i de nye bydele. er også interessante for enlige. HOVED-BROBY Enlige uden børn parcel-/rækkehuse over 100 m2 100 til til til til 20 1 til 10 35

10 Par uden børn Ægtepar uden børn vil bo i parcelhus husstande er uden børn, ca. halvdelen af disse er gifte par. Fra 1995 til 2001 er der blevet 5% flere ægteskaber uden børn i Odense. Over halvdelen af ægteparrene uden børn bor i parcelhuse og tendensen er stigende. 300 flere ægtepar uden børn valgte samtidig at flytte i rækkehus, mens færre vil bo i lejligheder. Der er blevet 900 færre ægtepar med hjemmeboende børn over 17 år. De fleste er fraflyttet parcelhus. Ugifte par foretrækker lejligheder Der er godt ugifte par uden børn. Fra 1995 til 2001 er der blevet ca. 450 flere ugifte par uden børn. Godt 60% af parrene uden børn bor i lejligheder. I ca husstande bor flere familier uden børn sammen. Disse husstande bor typisk i lejligheder. Fra 1995 til 2001 er der blevet 900 færre husstande med flere familier uden børn, 70% af disse er fraflyttet parcelhuse og rækkehuse. 40% af parcelhusene er kun beboet af to personer I de sidste 10 år har flere familier bestående af to personer valgt at bo i parcelhus. Flere af disse har valgt et stort parcelhus på m2 eller på 200 m flere familier bestående af to personer valgte at bo i parcelhuse på m2. Tabellen nedenfor viser husstandene fordelt på antal personer i parcelhusene. Fx ses, at 17,3% af parcelhusene på m2 bebos af familier bestående af 2 personer. Familier bestående af to personer er det mest almindelige i vore parcelhuse i dag. Mere en 40 % af parcelhusene er kun beboet af to personer. Dæhnfeldt. år m m m m m m m2 m2 1 pers. 0,0% 0,2% 0,9% 3,7% 3,5% 4,7% 1,3% 0,4% 2 pers. 0,0% 0,1% 1,0% 5,0% 8,3% 17,3% 6,7% 2,1% 3 pers. 0,0% 0,0% 0,3% 1,7% 3,7% 7,8% 3,0% 0,9% 4 pers. 0,0% 0,0% 0,1% 1,4% 3,8% 9,7% 4,0% 1,2% 5 pers. 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 2,6% 1,4% 0,6% 6 pers. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,3% 0,2% 7 pers. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 8 pers.+ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 36

11 Ægtepar uden børn bor uden for bymidten Når børnene er flyttet hjemmefra, foretrækker mange ægtepar at blive boende i parcelhuset. Det gælder både i de nyere bydele og i de ældre boligkvarterer uden for bymidten. HOVED-BROBY Ugifte par uden børn vil bo nær bymidten Mange ugifte par uden børn har valgt at bo i lejlighed i bymidten og de ældre boligkvarterer. Skibhuskvarteret, Rosengård og Bolbro er også populære hos de ugifte par. Fremtidens bolig for voksne uden børn I de næste 10 år vil ægtepar uden børn vælge at bo i parcelhuse overalt i kommunen, mens færre vil bo i lejlighed. Der bliver flere ægtepar uden børn. Antallet af ugifte par vil stige lidt de kommende 10 år. Der bliver især flere ugifte par uden børn i lejlighederne. Antallet af husstande bestående af flere familier uden børn vil falde, især i rækkehuse og parcelhuse. Par - samboende Boligtyper parcelhuse HOVED-BROBY Ægtepar boligtyper

12 Ældre Færre årige - især i lejligheder Der er blevet færre ældre mellem år. Der er ca mænd og ca kvinder i 2001 mellem 70 år og 79 år. Der er sket store ændringer i boligvalget blandt de årige personer færre end for 10 år siden bor i lejlighed. Andelen af årige i lejligheder er faldet fra 44% til 31%. I både rækkehuse og parcelhuse er ca. 650 flere årige end for 10 år siden. I dag bor der flere årige mænd i rækkehus eller parcelhus end i lejligheder - for 10 år siden var det omvendt. En lignende udvikling tegner sig for kvinderne om nogle få år år Institutioner HOVED-BROBY årige i procent af befolkningen 29 til til til 22 8 til 15 1 til 8 Plejecenter Plejehjem Pensionistbolig Ældrebolig 38

13 Flere over 80 år i rækkehuse og parcelhuse Antallet af ældre over 80 år er steget med 900 i de seneste 10 år. ¾ af disse er kvinder. I 2001 er der ca mænd og kvinder over 80 år. Hos mænd over 80 år ses den samme udvikling i boligvalget som for de årige mænd, færre ønsker at bo i lejlighed. Flere kvinder over 80 år bor i parcelhuse og rækkehuse. Et markant fald i antallet af kvinder over 80 år i lejligheder ses først fra 1999 til % af kvinder over 80 år bor stadig i lejlighed. Mange ældre bor uden for bymidten De ældre borgere på 70 år og derover udgør ca. 10,5 % af befolkningen i Odense. De ældre villakvarterer Kragsbjerg, Hunderup(syd), Bolbro og Skibhuskvarteret har en stor andel af ældre borgere. Men også i dele af Dalum, Tarup og Pårup bor der mange ældre. Der bor forholdsvis få ældre i landområderne. Langelinie. Antallet af ældre, der bor i institutioner, er beskedent, men ventes at stige sammen med det forventede stigende antal ældre. I 2020 ventes endnu flere ældre især uden for bymidten. I Tarup, Sanderum, Dyrup og Bellinge bor der mange ældre enlige og ældre ægtepar i parcelhuse. Her kan der ventes et generationsskifte i parcelhuskvarterene inden for det næste årti endnu flere ældre uden for bymidten Den nyeste befolkningsprognose fra 2001 viser, at antallet af ældre vil stige markant i boligområderne uden for bymidten. Generelt stiger antallet af ældre. Det forventes fortsat at være et stort antal af ældre borgere i bymidten og de nære ældre boligkvarterer. Der bliver brug for flere plejeboliger og seniorboliger i de næste 20 år. Flere ældre borgere vil bo i parcelhuse om år. HOVED-BROBY Fremtidens ældrebolig Flere ældre end tidligere vil blive boende i deres egen bolig. Det vil få antallet af ældre i rækkehuse og parcelhuse til at stige. Det er også sandsynligt at flere vælger at flytte fra en lejlighed til rækkehus eller parcelhus. Der ventes et markant fald i antallet af ældre i lejligheder. beboet af årige 300 til til til til til 30 39

14 Litteratur, planer og love Litteratur, planer og love Boligpolitisk redegørelse og handlingsplan Århus Kommune, juli 1999 Analyser af situationen på boligmarkedet. Boligselskabernes Landsforening, september 2000 Debatoplæg Fremtidens almene Bolig. Boligselskabernes Landsforening, september 2000 Debatoplæg Boliger for alle Boligpolitisk strategiplan for Københavns Kommune Københavns Kommune 2000 Bolgpolitik. Af Bent Madsen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, marts 2000 Flyttemønster og boligpolitik i Odense Kommune Borgmesterforvaltningen, maj

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Transportvaner i Odense Kommune

Transportvaner i Odense Kommune Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Af Søren

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Boligpolitik Odense. Odense Kommune Boligpolitik Odense Odense Kommune 2 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense 2002-2012 7 Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Roskilde. September 2017

Roskilde. September 2017 Roskilde September 2017 1 Boligmarkedets udvikling V/ Regionsdirektør John Borrisholt EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde / Lokalt Demografi Udgangspunkt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 6: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Oplandsområder Byggerier på forsiden: Billedet til venstre: Almene boliger Adresse:

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Sammenligning af Sønderborg og Åbenrå som studiebyer med et studiemiljø

Sammenligning af Sønderborg og Åbenrå som studiebyer med et studiemiljø Sammenligning af Sønderborg og Åbenrå som studiebyer med et studiemiljø Konklusion Sønderborg er en bedre studieby end Aabenraa. Sammenlignet på fem parametre af betydning for studiemiljøet bymæssighed,

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Bilag: Datagrundlag Den overordnede ramme for arbejdet udgøres af Kommuneplan 213 og Erhvervsplan 214: Byrådet lægger vægt på, at der i Aarhus Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Livsforløb, boligpræferencer og boligkarriere

Livsforløb, boligpræferencer og boligkarriere Om projektet Projektet er en tværgående, tematiseret opsamling af viden fra mange af CBV s projekter Projektet løber frem til 2011 I dagens sammenhæng: udgør en ramme om de øvrige projektpræsentationer

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Miniseminar om boligområdet. Potentiel boligefterspørgsel. Nuuk, den 22. marts 2014

Miniseminar om boligområdet. Potentiel boligefterspørgsel. Nuuk, den 22. marts 2014 Miniseminar om boligområdet Potentiel boligefterspørgsel Nuuk, den 22. marts 2014 Den potentielle boligefterspørgsel Potentiel boligefterspørgsel er antal af boliger, der skal være til rådighed, hvis

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Oplæggets indhold Udviklingen i indvandring og bosætning i boliger og

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

De vigtigste budskaber fra seminaret set i et generationsperspektiv

De vigtigste budskaber fra seminaret set i et generationsperspektiv De vigtigste budskaber fra seminaret set i et generationsperspektiv Præsentation ved Center for Boligforskning og Dansk Byplanlaboratoriums boligseminar Vejle d. 25.-26.11.2010 Hans Kristensen Center for

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Boliganalyse. Helsingør kommune 2005-2007. Christian Deichmann Haagerup Jacob Norvig Larsen

Boliganalyse. Helsingør kommune 2005-2007. Christian Deichmann Haagerup Jacob Norvig Larsen Boliganalyse Helsingør kommune 2005-2007 Christian Deichmann Haagerup Jacob Norvig Larsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Boliganalyse Undertitel Helsingør kommune 2005-2007

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens almene bolig I Furesø kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel - Sammenfatning af analyserapport Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Læs mere

Hovedstadsområdet: Boligudviklingen i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Hovedstadsområdet: Boligudviklingen i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Hovedstadsområdet: Boligudviklingen i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Ungdomsboliger. Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os. Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C 63125600 fab@fabbo.dk

Ungdomsboliger. Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os. Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C 63125600 fab@fabbo.dk Ungdomsboliger Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C 63125600 fab@fabbo.dk Indhold Velkommen....................................... Kerteminde.....................................

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Fremtidens boligmarked i Aarhus og Omegn. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Fremtidens boligmarked i Aarhus og Omegn. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Fremtidens boligmarked i Aarhus og Omegn Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Flytteanalyser og bosætning

Flytteanalyser og bosætning Flytteanalyser og bosætning Thomas Jensen, COWI (toje@cowi.dk) Aalborg, 19. juni 2014 1 Intro Lidt om mig selv Civilingeniør i byplanlægning Arbejder i COWI Aalborg: - Digitale kommuneplaner - Letbaner

Læs mere

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 8: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 40-59 årige og de 60-79 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Fremtidens boligbyggeri i København

Fremtidens boligbyggeri i København Fremtidens boligbyggeri i København 16. januar 2012 Direktør Anne Skovbro, Københavns Kommune Side 2 > 100.000 flere københavnere i 2025! > Hvem er de nye københavnere? > Hvor kan de bo? Side 3 Høj befolkningsvækst

Læs mere

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser I dette notat beskrives baggrunden for bestemmelserne om boligstørrelser i kommune-

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

FORSØRGERBYRDE FOR DE 25-29 ÅRIGE

FORSØRGERBYRDE FOR DE 25-29 ÅRIGE 17. juni 2002 Af Jens Asp - Direkte telefon: 33 55 77 27 Resumé: FORSØRGERBYRDE FOR DE 25-29 ÅRIGE Dette notat viser, at der er markante forskelle i indkomst, forsørgerbyrde og boligforhold, når man sammenligner

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Boligpolitik Odense. Odense Kommune Boligpolitik Odense Odense Kommune 2 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense 2002-2012 7 Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Boligudviklingen, ejendomsmarkedet og priserne i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Boligudviklingen, ejendomsmarkedet og priserne i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Boligudviklingen, ejendomsmarkedet og priserne i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 juni 2003 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

(Sættes i tilbud 11. juli 2014) DAC-området Katedralen, Lindholm, 200 boliger, 15/8-14 (Sættes i tilbud d.d.)

(Sættes i tilbud 11. juli 2014) DAC-området Katedralen, Lindholm, 200 boliger, 15/8-14 (Sættes i tilbud d.d.) Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation juli 2014. Aktuelle tal: (Ajourført d. 1. juli 2014). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 5.418 pt. Ledige ungdomsboliger pr. 1. juli 2014 0 stk.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Fremtidens boliger: Bæredygtighed, udformning, efterspørgsel og de kommende års udvikling

Fremtidens boliger: Bæredygtighed, udformning, efterspørgsel og de kommende års udvikling Fremtidens boliger: Bæredygtighed, udformning, efterspørgsel og de kommende års udvikling Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk FremForsk Center for Fremtidsforskning Boligefterspørgslen

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere