Overvågningskamera Model 2472

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågningskamera Model 2472"

Transkript

1 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010

2 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af muligheder 22 G. Driver og Ulead Photo Explorer installation 27 H. Se billeder/optagelse på PC eller kamera 28 I. Brug kameraet som WEB cam 30 J. Tekniske specifikationer 32 K. General information og sikkerhed 35 L. Garantibestemmelser 37 M. Garantikort 39 2

3 A. Pakken indeholder Overvågningskamera USB kabel Ulead Photo Explorer software and kamera driver CD Manual 3

4 B. Beskrivelse af produktet Halogenlampe skrue Halogenlampe cover Halogenlampe Halogen rør Beslag 230v udgang Kameralinse TEST indikator PIR linse 4

5 Indstilling af tid (time) Indstilling af lys (lux) USB port SD port LED display MODE knap SET knap 5

6 C. Forklaring til produktet Halogenlampe skrue: Bruges til at åbne og lukke for halogenlampen, når halogen røret skal udskiftes. Halogenlampe cover: Åbnes ved udskift af halogen rør Halogen rør: Lampens lyskilde. Bemærk korrekt brug af volt og watt. Halogen rør R7S, Max power: 500W. Beslag: Bruges til montering af overvågningskameraet 230v udgang: Her forbindes det udvendige kabel til overvågningskameraet Kamera lines: Kameraets digitale lines. Rengøres med en blød klud hvis nødvendigt. PIR linse: Passiv infrarød PIR sensor TEST Indikator: En rød indikator bag PIR sensorens lines som lyser under test af overvågningsarealet og som blinker under opstarts count down. 6

7 Time kontrol knap: Indstilling af tiden som halogenlampen skal lyse Lux kontrol knap: Indstilling af lys niveau hvor lampen automatisk skal lyse ved påvirkning USB port: Tilslutning af USB kabel til PCér SD port: Isætning af SD kort tryk igen på kortet for at frigøre SD kort igen. LED display: Viser med Ikoner kameraets indstilling (se detaljeret oversigt senere i manualen) SET knap: Bruges til at indstille kameraets indstillinger MODE knap: Bruges til at vælge mellem indstillingerne 7

8 1. Definition af ikoner i LED displayet : Indikerer at kameraet tager billeder. 8

9 :. Indikerer at kameraet tager 2 billeder ad gangen. : Tæller viser hvor mange billeder eller videosekvenser der er lageret. : Lagring symbol. Vises hvis der anvendes ekstern SD kort. Hvis ingen symbol lageres billeder og videosekvenser i den indbyggede hukommelse. : Viser at overvågningskameraet lagrer videosekvenser af 10 sekunders varighed. : Indikerer at kameraet lagrer højt opløselige billeder. : Indikerer at kameraet lagrer lavt opløselige billeder. 9

10 D: Viser at kameraets dato kan indstilles T: Viser at kameraets tid kan indstilles. : Slette ikon. Viser at kameraet er i slette indstilling. : Halogenlampe ikon. Når symbolet vises vil halogenlampen tænde ifølge PIR sensorens indstillinger. Hvis ikonet IKKE vises vil fotokameraet afgøre om der er behov for at halogenlampen tændes. : Viser dato og tid : Tryk på SET knappen og man forlader igangværende indstilling. 10

11 2. Billede kapacitet SD kort High 2.0M 1600x1200 Low 1.3M 1280x1024 AVI QVGA 320x240 Indbygget hukommelse MB MB MB MB MB MB GB

12 Bemærk: Oversigten er kun vejledende. Antallet af billeder kan variere. Når kortet er fyldt vil kameraet automatisk overskrive de ældste filer. Der kan anvendes SD kort op til 4 GB Overvågningskameraet har en indbygget hukommelse. Venligst bemærk at billeder og videosekvenser lageret i den indbyggede hukommelse vil slettes ved strømsvigt. De anbefales derfor altid at bruge SD kort op til 4 GB skal købes separat. Ved brug af SD kort vil den indbyggede hukommelse ikke blive anvendt. Det anbefales ikke at indsætte eller fjerne SD kort under funktion da dette kan medfører skade på SD kortet og evt. billeder og videosekvenser kan blive beskadiget. Tælleren i LED displayet vil vise antallet af billeder / videosekvenser der er lageret på SD kortet. 12

13 D. Montering af overvågningskameraet Monter overvågningskameraet på en solid overflade - min. 13 mm tyk. Det anbefales at montere overvågningskameraet I en højde af ca. 2 meter og i en nedadgående vinkel på ca. 15 grader. Monter ikke kameraet således at det vender direkte mod øst eller vest da solopgang og solnedgang kan forstyrrer kameraets PIR sensor. Sørg for at holde kameraets linse og PIR linsen ren således at der ikke opstår forstyrrelser for kameraet. 13

14 E. Ibrugtagen 1. Isætning af SD kort SD kortet må ikke indeholde andre fotos eller filer og du skal sikre dig at overvågningskameraet ikke er tilsluttet 230v når du isætter eller fjerner SD kortet. Overholdes dette ikke kan det medføre fejl på både SD kort og på overvågningskameraet. Isæt SD kort i SD porten Kortet kan kun vende på én måde. Vær forsigtig kortet på ikke tvinges i porten For at fjerne SD kortet tryk ind på kortet og det vil springe ud så det let kan fjernes fra SD porten. 2. Forbind overvågningskameraet til 230v (se afsnit L) Overvågningskameraet skal forbindes til 230v som beskrevet forkert volt vil ødelægge produktet. 14

15 VIGTIGT: Må kun installeres af en autoriseret el-installatør. Forbind ledningerne korrekt forkert montering kan ødelægge overvågningskameraet og garantien vil ikke længere være gældende. Nul Jord Fase 15

16 Sikre dig at overvågningskameraet er forbundet korrekt. Det anbefales at bruge en ledning med on/off knap. Tænd for strømmen, når ledningen er monteret korrekt. Når overvågningskameraet tilsluttes strøm vil det kører en selv-test i ca. 60 sekunder. Herefter vil overvågningskameraet starte med at tage billeder / optage videosekvenser så snart PIR sensoren aktiveres. Udskiftning af halogenrør Forsigtig lampen bliver MEGET varm Husk altid at afbryde strømmen før halogenlampen åbnes. Løsn halogenlampe skruen for at fjerne coveret. Fjern forsigtigt halogen røret BEMÆRK det kan være meget varmt. Isæt et nyt rør husk ikke at røre det nye halogen rør med fingrene Brug kun halogen rør : Max 500W R7S Montér atter coveret og stram skruen igen. 16

17 Indstillingsmuligheder Det er muligt at ændre indstillingerne på overvågningskameraet. Mulighederne ses nedenfor. Bemærk at efter enhver ændring vil test LED lampen blinke i ca. 60 sekunder hvorefter overvågningskameraet igen er klar til brug. Indstillinger Default Tid 00:00 HH:MM Dato 04:01:06 MM:DD:YY Frekvens 50 Hz 50 / 60 Optagelses interval 1 minute 0-60 Opløsning High High/Low Optagelses metode Video Video/Photo Halogenlys indstilling Off On/Off Kameraet er klar til brug men det anbefales at ændre på de forudindstillede indstillinger se næste afsnit. 17

18 3. Indstilling af tid og dato Efter montering af overvågningskameraet (og evt. SD kort) tilsluttes 230v. Kameraet starter automatisk count down og er efter 60 sekunder klar til brug og evt. indstilling. Tryk på SET og MODE knapperne samtidig én gang og displayet vil vise test. Tryk på MODE knappen gentagne gange indtil T blinker. Tryk på SET for at indstille timer Tryk på MODE for at bekræfte indstilling af timer Tryk på SET for at indstille minutter Tryk på MODE for at bekræfte Tryk på SET for at indstille årstal Tryk på MODE for at bekræfte Tryk på SET for at indstille dato 18

19 Tryk på MODE for at bekræfte Tryk på SET for at indstille måned Tryk på MODE for at bekræfte Billeder vil nu blive lagret med den indstillede tid og dato. BEMÆRK ved strømsvigt slettes indstillingerne og der skal indstilles på ny. 4. Indstilling af frekvens - 60Hz eller 50Hz For at undgå forstyrrelser på dine optagelser skal frekvensen justeres til den rigtige frekvens. For Danmark vælges 50Hz Sørg for at LED displayet stadig er i test mode, altså åben for ændring af indstillinger. Tryk på MODE for at skifte mellem 50Hz og 60 Hz. 19

20 Tryk på SET og displayet vil nu vise done derefter ESC. Tryk på SET og displayet vil igen vise test Tryk på SET og MODE samtidig for at gå ud af indstilling. 5. Test af sensor overvågningsarealet. Det er muligt at teste sensorens overvågningsareal. Efter montering af overvågningskameraet (og evt. SD kort) tilsluttes 230v. Kameraet starter automatisk count down og er efter 60 sekunder klar til brug. Tryk på SET og MODE knapperne samtidig én gang og displayet vil vise test. 20

21 Imens overvågningskameraet er i TEST MODE, vil en lille LED lampe bag PIR linsen blinke som indikation på at PIR sensoren aktiveres. Gå rundt indtil du har defineret og tilpasset kameraet dit overvågningsareal. Tryk på SET og MODE samtidig for at gå ud af indstillingen igen eller vent i ca. 5 minutter herefter vil kameraet automatisk gå ud af TEST mode. Kameraet vil starte 60 sekunders count down igen før det igen er klar til brug. Forlad overvågningsarealet inden de 60 sekunder hvis du vil undgå at bliver filmet. 21

22 F. Indstilling / valg af muligheder Tryk og hold MODE knappen inde indtil kamera ikonet begynder at blinke 1. Kameraets optagelsesinterval: Her indstilles med hvilket interval der skal tages billeder, altså den tid der skal gå indtil et nyt billede lagres. Tryk på MODE gentagne gange indtil displayet blinker to-xx. XX betyder antal minutter. Tryk op SET for at øge antal minutter der kan maximalt vælges 60 minutter herefter startes ved 0 igen. Ønsker du at kameraet skal optage hele tiden sættes intervallet til 0. Tryk én gang på MODE for at bekræfte og afslutte. 22

23 2. Opløsning: Tryk og hold MODE knappen inde indtil kamera ikonet begynder at blinke. Tryk gentagne gange på MODE indtil ikonet eller blinker. (Brug MODE for at skifte) = høj opløsning 2.0M. = lav opløsning 1.3M. Tryk én gang på SET for at bekræfte LED displayet viser nu done og kameraet skifter til næste indstilling. 23

24 3. Billeder eller videosekvenser: Tryk på MODE indtil displayet blinker eller eller = 1 billede ved aktivering af PIR sensor = 2 billeder ved aktivering af PIR sensor = 10 sekunders videosekvens ved aktivering af PIR sensor Tryk på MODE for at skifte mellem indstillingerne. Afslut med at trykke SET. Displayet viser nu done 4. Halogenlampe kontrol: Tryk gentagne gange indtil displayet blinker Auto eller off. Ved AUTO er halogenlampen kontrolleret af indstillingen af overvågningskameraets PIR sensor. 24

25 Ved off er halogenlampen kontrolleret af fotokameraets lysbehov. Ved OFF er ikonet ikke længere synlig i displayet. Tryk én gang på SET for at bekræfte LED displayet viser nu done og kameraet skifter til næste indstilling. 5. Exit indstilling: Tryk gentagne gange på MODE indtil displayet blinker ESC Tryk én gang på SET for at bekræfte LED displayet viser nu done og overvågningskameraet starter 60 sekunders count down. Herefter er kameraet klar til brug. 6. Øvrige indstillinger: Halogenlampe indstilling: Drej på Time knappen mod + for at øge tiden. Drej knappen mod for at reducere tiden. Du kan spare strøm ved at reducere tiden. Lux indstilling.: Drej LUX knappen mod solen og lampen vil aktiveres ved lysere omstændigheder. Drej 25

26 knappen mod månen og lampen vil kun aktiveres når det bliver mørkere. Slette funktion: Det anbefales at slette billeder og videosekvenser enten på din PCér eller på din kortlæser. a. For at anvende slettefunktionen på overvågningskameraet trykkes på SET og MODE samtidig indtil displayet viser test. b. Tryk på MODE indtil ikonet ONE eller ALL blinker c. Tryk på SET for at bekræfte. Displayet viser nu done d. Tryk igen på SET og displayet viser nu ESC tryk igen SET for at gå ud af funktionen. e. Tryk en gang på SET og MODE samtidig for at gå ud af Test-mode. 26

27 G. Driver og Ulead Photo Explorer installering bemærk Der medfølger en CD-ROM med driver til dit overvågningskamera. CD-romén er kun til PC. Ved forsøg på afspilning på andre medier kan indholdet blive beskadiget. Før installering skal du sikre dig at dit USB kabel IKKE er tilsluttet din PC. Indsæt Cd-rommen i din PCér Herefter starter autorun. Følg instrukserne installer først driveren og dernæst Ulead Photo Explorer softwaren. Genstart din PCér. Hvis installationen ikke sker automatisk tryk da på startmenuen og vælg kør. Vælg CD-drevet og dernæst autorun.exe for at starte installationen. For at installere Ulead Photo Explorer skal du indtaste serienummeret som findes på coveret til CD-rommen. 27

28 H. Se billeder/optagelse på PC/kamera Du kan via USB kabel tilslutte direkte til overvågningskameraets indbyggede hukommelse eller SD kort. Alternativt kan du bruge en ekstern kortlæser. Når du har tilsluttet overvågningskameraet vil det fremstå som et flytbart drev. Brug din windows browser, Ulead Photo Explore softwaren eller et andet billedeprogram til at finde \DCIM\100 MEDIA og se dine billeder / optagelser. Du kan kopiere billederne og optagelserne til din PCér og du kan slette direkte fra din PCér. 1. Visning af billeder / optagelser på PC Forbind USB kabel til overvågningskameraet. Derefter forbindes USB kablet til din PCér. Overvågningskameraet vil automatisk skifte til USB-mode og displayet vil vise USb Overvågningskameraet vises nu som et flytbart drev. 28

29 2. Visning af billeder / optagelser via kortlæser eller digital kamera Åbn coveret til SD porten på overvågningskameraet. Tryk én gang på kortet og det vil springe ud klar til at blive fjernet fra SD porten. Sæt SD kortet i en kortlæser eller i et digitalkamera. Når kortlæseren eller digitalkameraet er tilsluttet din PCér vil SD kortet fremstå som et flytbart drev. 29

30 I. Brug overvågningskameraet som WEB cam Overvågningskameraet kan også bruges som WEB cam. For at overvågningskameraet kan bruges som WEB cam skal strømmen være afbrudt. Desuden skal den medfølgende driver være installeret på din PCér. Uden strøm vil hverken halogenlampe eller optagefunktion virke. Det er muligt at lave digitale optagelser ved brug af din PCér og vores anbefalede software. Sluk for strømmen til dit overvågningskamera. Tilslut USB kabel til dit overvågningskamera og dernæst til din PCér. Din PCér vil afgive en lyd som indikation på at der er fundet ny hardware. Overvågningskameraet får strøm fra din PCér og displayet vil vise PC-C Bemærk: Ved brug af for langt kabel kan billedkvaliteten blive forringet. Det kan også forårsage fejlfunktion eller ingen funktion eller bare vise sort/hvid farve. Skift til anden USB port eller skift til kortere kabel. 30

31 Hvis du har problemer kan du teste dit kamera via din PCér. Vælg kontrolpanelet og dernæst scannere og kameraer. Hvis du har installeret kameraet korrekt vil der vises et ikon for din kamera. Dobbeltklik på ikonet for at teste kameraet. Hvis der ikke vises et ikon fjernes USB kablet og driveren installeres på ny. For at bruge overvågningskameraet som WEB cam skal du åbne Ulead Photo Explorer software eller lign. program. Fra Ulead Photo Explorer vælg Video, Capture Video for at se live video fra dit kamera. 31

32 J. Tekniske specifikationer 1. System krav Windows 98/98se/2000/Me/XP. Pentium III 450MHz eller lign. processor. 128MB SDRAM eller større VGA Video kort med minimum 32MB RAM 16 bit farver eller flere Fri CDROM drev og fri USB port. 600 MB fri harddisk. Hvis du har spørgsmål til din PCér skal du henvende dig til din forhandler af PC udstyr. 32

33 2. Features og specifikationer PIR sensoren dækker et areal på 52 grader op til 9 meter. Kamera: CMOS farve 1,3M Maksimum opløsning: 2.0M pixels, 1600 x 1200 pixels ved hardware interpolation Optagelsesmuligheder: 1 billede, 2 billeder efter hinanden eller 10 sekunders videosekvenser. Opløsning for videosekvenser: 10fps x 240 pixels Indbygget hukommelse på 16MB Indbygget LED display Indbygget SD port til SD kort Indbygget testfunktion af PIR sensoren overvågningsareal SD port til SC kort op til 4 GB Automatisk indstilling af eksponering, lys og skarphed Automatisk lagring af tid og dato på billeder Automatisk fokus indstilling: afstand minimum 1.5m Kamera vinkel: 48 grader 33

34 Indbygget USB for tilslutning til PC Interface type: USB 1.1 Billede formater: JPG, Motion JPEG Strømtilslutning 230v Halogen rør: 500W, type R7S Automatisk sensor Lux kontrol Halogenlys tids kontrol Produktets størrelse:b185 x H265 x D130mm. Vægt: 1.2Kg. Omgivelses temperatur: fra -10 grader til + 40 grader C Luftfugtighed: 20-85% uden kondens 34

35 K. General information og sikkerhed Betingelser for lagring: Lagringsbetingelser: -10ºC til 40ºC, 20-85% luftfugtighed uden kondens. Vedligeholdelses instruktion!! Overvågningskameraet er vandafvisende men ikke vandtæt. Udsæt aldrig kameraet for direkte vand eller andre væsker. Kameraet vil ødelægges og garantien vil ikke længere gælde.. Brug en blød klud til at rengøre linsen. Undgå at røre linsen med fingrene. Fjern snavs eller pletter med en blød klud opvredet i vand eller mild sæbe. Sørg for at holde kameraet tørt, koldt og i støvfrie omgivelser. Opbevar overvågningskameraet i kassen når det ikke er i brug. Forsøg ikke selv at udbedre evt. skader eller defekter på kameraet. Forkerte handlinger kan forårsage skader på både produktet og dig selv. Desuden frafalder garantien. 35

36 Rør ikke halogenlampen når den er tændt den bliver MEGET varm!. Bortskaffelse: Bør ikke bortskaffes med dagrenovation. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning. 36

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseCam Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 1 - April 2016 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af WiseCam...3 Opstart...3 Klargøring af WiseCam...3 Start WiseCam...3 Planlæg

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C Produktoplysninger Mus A B C D E 2 3 4 Holder/receiver F G J I 5 6 7 Tastatur 8 K L M N O P Q R S T U V 9 0 X Y Z DK W Mus Tastatur Holder/receiver A: Højre tast B: Rullehjul Knap Indikator C: Venstre

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Bolyguard SG520. Brugervejledning

Bolyguard SG520. Brugervejledning Bolyguard SG520 Brugervejledning www.specialkamera.dk Vigtige tips Spændingen på kameraet er 6 volt. Du skal bruge enten 4 eller 8 stk. AA batterier i en god kvalitet eller en ekstern 6 volt DC strømforsyning.

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BUSHNELL TRAIL SCOUT DIGITALT KAMERA

BRUGERVEJLEDNING BUSHNELL TRAIL SCOUT DIGITALT KAMERA BRUGERVEJLEDNING BUSHNELL TRAIL SCOUT DIGITALT KAMERA DIGITAL TRAIL SCOUT SPECIFIKATIONER BILLEDSENSOR ½ CMOS, 2,1 mill. pixels (119800/119900) LINSE BLITZ F/3.5 effektiv brændvidde 42 mm. Synsvidde 45

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere