DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 25. oktober 12% vækst i resultat af primær drift i de første. Helårsforventningerne til indtjening og pengestrømme fastholdes Salgsvæksten var 6% i danske kroner (2% i lokal valuta og 3% organisk) i forhold til de første. Resultat af primær drift steg 12%, og overskudsgraden steg til 24,6%. Helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift, overskudsgrad, årets resultat og frie pengestrømme fastholdes. Forventningerne til den organiske salgsvækst justeres inden for det tidligere udmeldte spænd til 4%. Salgsvæksten forventes nu at blive 3% i lokal valuta og 7% i danske kroner. Resultater for de første i forhold til samme periode : Salget steg 6% i danske kroner, 2% i lokal valuta og 3% organisk Bruttomarginen var 57,2%, en stigning på 0,8 %-point (en stigning på 0,4 %-point, når der justeres for opkøbseffekt i de første ) Resultat af primær drift var mio. kr., en stigning på 12% Overskudsgraden var 24,6%, en forbedring på 1,3 %-point Periodens resultat var mio. kr., en stigning på 4% Nettoinvesteringer før opkøb var 816 mio. kr. mod 796 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb var mio. kr. mod mio. kr. Afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwill, var 20,6% mod 22,9% Selv om salget lå under vores helårsforventninger, er det meget tilfredsstillende at kunne notere en markant stigning i indtjeningen i de første. Salget af enzymer til vaskemiddel- og foderindustrien levede op til de høje vækstforventninger, mens salgsvæksten inden for bioenergi fortsat var under pres. Som følge heraf har vi justeret forventningerne til salgsvæksten for året som helhed, mens vi fastholder forventningerne til indtjening og pengestrømme, siger adm. direktør Steen Riisgaard. Realiseret 3 kvt. 3 kvt. Salg, mio. kr Forventninger til 25. oktober* Forventninger til 16. august Forventninger til 25. april Salgsvækst, danske kr. 6% 8% 7% 7-9% 7-11% Salgsvækst, lokal valuta 2% 11% 3% 3-5% 3-7% Salgsvækst, organisk 3% 7% 4% 4-6% 4-8% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i res. af primær drift 12% 8% 11-14% 11-14% 9-12% Overskudsgrad 24,6% 23,3% 23-24% 23-24% 22-23% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 4% 16% 5-7% 5-7% 5-8% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr ~1.200 ~1.200 ~1.200 Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr ~1.500 ~1.500 ~1.500 Afkast af investeret kapital (ROIC) (inkl. goodwill) 20,6% 22,9% ~20% ~20% ~20% Gns. USD/DKK EPS (udvandet), DKK 4,77 4,57 * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 24.oktober resten af. Selskabsmeddelelse nr.66, Side 1 af 18 Novozymes A/S Investor Relations Krogshøjvej Bagsværd Danmark Tlf.: Internet: CVR-nr.:

2 Vaskemiddelenzymer Føde- og drikkevareenzymer Bioenergi-enzymer Foder- og andre tekniske enzymer Mikro-organismer Biofarma Delårsrapport for de første Samlet salg steg 6% i danske kroner, 2% i lokal valuta og 3% organisk Salg pr. industri Det samlede salg i de første var mio. kr., en stigning på 6% i forhold til samme periode. Valutakurserne påvirkede salget i positiv retning, og salget i lokal valuta steg 2%. Opkøb og frasalg havde tilsammen en svagt negativ effekt på salgsvæksten, og salget steg 3% organisk. Salg i mio. kr. Salgets fordeling 1% Vaskemiddelenzymer % 16% 8% 34% Føde- og drikkevareenzymer Bioenergienzymer Foder- og andre tekniske enzymer 3 kvt. 3 kvt. 28% Mikroorganismer Biofarma Salget i Enzyme Business steg 8% i danske kroner Salget i BioBusiness faldt 4% i danske kroner Salget i Enzyme Business var mio. kr., en stigning på 8% i forhold til de første 3 kvartaler. Salget i lokal valuta steg 3% i forhold til samme periode. Salget af vaskemiddel- og foderenzymer var de største bidragydere til væksten i perioden. Salget i BioBusiness faldt 4% i danske kroner til 806 mio. kr. Salget i lokal valuta faldt 9% i forhold til de første. Når der ses bort fra effekten af opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience og af frasalget af Novozymes' biofarmaaktiviteter i Sverige, faldt salget i BioBusiness 2% organisk. Salg i mio. kr. 3 kvt. 3 kvt Salget af vaskemiddelenzymer steg 14% i danske kroner Salget af enzymer til vaskemidler steg 14% i danske kroner og 12% i lokal valuta i forhold til de første. Den markante salgsvækst skyldes den fortsat øgede penetration af enzymer i vaskemidler i alle prislag med henblik på at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte traditionelle kemikalier i vaskemiddelformuleringer. Salget af vaskemiddelenzymer til nye vækstmarkeder bidrog fortsat betydeligt til den globale salgsvækst. Side 2 af 18

3 Delårsrapport for de første Salget af fødeog drikkevareenzymer steg 5% i danske kroner Salget af bioenergienzymer faldt 1% i danske kroner Salget af foderog andre tekniske enzymer steg 8% i danske kroner Salget af mikroorganismer steg 9% i danske kroner Salget af biofarma faldt 45% i danske kroner Salget af enzymer til føde- og drikkevarer steg 5% i danske kroner og var uændret i lokal valuta i forhold til de første. Den solide vækst i salget af enzymer til fremstilling af sunde fødevarer fortsatte. Der var et svagt fald i salget af enzymer til stivelses- og alkoholindustrien i forhold til samme periode sidste år. Salget af enzymer til bageriindustrien var stort set uændret i forhold til de første. Salget af enzymer til bioenergi faldt 1% i danske kroner og 9% i lokal valuta i forhold til de første. Ethanolproduktionen i USA er af den amerikanske Energy Information Administration anslået til at være faldet ca. 3% i de første i forhold til samme periode. Faldet i salget af bioenergienzymer i de første 3 kvartaler skyldes lavere ethanolproduktion i USA, lavere indhold af enzymer pr. produceret gallon ethanol, udsving i de enkelte producenters ethanolproduktion samt de tidligere nævnte ændringer i pris- og produktmiks. Salget af foder- og andre tekniske enzymer steg 8% i danske kroner og 3% i lokal valuta i forhold til de første. Der var markant vækst i salget af enzymer til foderindustrien i perioden som følge af øget salg af fytaseenzymer og fortsat positiv udvikling i salget af RONOZYME ProAct på det latinamerikanske, asiatiske og europæiske marked. Salget af enzymer til andre tekniske industrier, herunder tekstilindustrien, var lavere i perioden. Salget af mikroorganismer steg 9% i danske kroner og 3% i lokal valuta i forhold til de første. Salget steg organisk 2%, når der justeres for opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience pr. 7. februar. Salget af mikroorganismer til bæredygtigt landbrug (BioAg) steg organisk som følge af en stigning i salget i Latinamerika, Europa og Asien, mens der var et svagt fald i salget i Nordamerika. Salget af mikroorganismer til spildevandsindustrien og til rengøringsmidler var stort set uændret i forhold til de første. Biofarmasalget faldt 45% i danske kroner og 49% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler. Frasalget af biofarmaktiviteterne i Sverige i slutningen af havde en betydelig negativ effekt på salgsudviklingen i. Organisk faldt salget 25% i forhold til de første, primært som følge af kvartalsmæssige tidsforskydninger i store ordrer. Side 3 af 18

4 Delårsrapport for de første Geografisk fordeling af salget 21% / 20% 12% / 3% 20% 10% 36% 5% / 5% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika 1% / (6)% 34% Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta 5% vækst i danske kroner i Europa/MEA Salget i Nordamerika steg 1% i danske kroner Salget i Asien steg 12% i danske kroner 21% vækst i danske kroner i Latinamerika Salget i Europa, Mellemøsten og Afrika (Europa/MEA) steg 5% i danske kroner og i lokal valuta i forhold til de første. Stigningen skyldes især øget salg af vaskemiddelenzymer samt foder- og andre tekniske enzymer. Frasalget af Novozymes biofarmaaktiviteter i Sverige havde en negativ påvirkning i perioden. Salget i Nordamerika steg 1% i danske kroner og faldt 6% i lokal valuta i forhold til de første. Salget af vaskemiddelenzymer bidrog mest positivt til udviklingen, mens faldet i salget af bioenergienzymer og biofarma trak i modsat retning. Salget i Asien steg 12% i danske kroner og 3% i lokal valuta i forhold til de første 3 kvartaler. Vaskemiddelenzymer og mikroorganismer bidrog mest til den positive udvikling, mens salget af foder- og andre tekniske enzymer trak mest ned. Salget i Latinamerika steg 21% i danske kroner og 20% i lokal valuta i forhold til de første. Der var positiv udvikling inden for alle industriområder med vaskemiddelenzymer som største bidragyder. Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger steg 5% Bruttomarginen steg 0,8 %-point til 57,2% De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr., en stigning på 5% i forhold til samme periode sidste år. Produktionsomkostninger og andre driftsomkostninger steg på grund af højere råvarepriser, udsving i valutakurser samt et højere omkostningsgrundlag som følge af det øgede aktivitetsniveau i R&D. De samlede omkostninger var ligeledes påvirket af højere omkostninger i forbindelse med den nye hyaluronsyrefabrik i Kina og den nye enzymfabrik i Nebraska, USA. Sidstnævnte påbegyndte produktion i august. Stigningen i de samlede omkostninger blev delvist opvejet af fortsatte produktivitetsforbedringer, gunstige ændringer i produktmiks samt den afsluttede IFRS-baserede justering for overtagne varebeholdninger i EMD/Merck Crop BioScience. Bruttoresultatet steg 8% i forhold til de første og resulterede i en bruttomargin på 57,2%, en stigning på 0,8 %-point i forhold til de første. Justeret for opkøbseffekt steg bruttoremarginen 0,4 %-point i forhold til samme periode sidste år. Fortsatte produktivitetsforbedringer, gunstige ændringer i produktmiks og den afsluttede IFRS justering for overtagne varebeholdninger i EMD/Merck Crop BioScience mere end opvejede de højere råvarepriser og højere omkostninger i forbindelse med den nye hyaluronsyrefabrik i Kina og den nye enzymfabrik i Nebraska, USA. Side 4 af 18

5 Delårsrapport for de første Bruttomarginen for Enzyme Business var 58,4%, et fald på 0,2 %-point i forhold til de første. Højere råvarepriser og omkostninger relateret til den nye enzymfabrik i Nebraska, USA, var hovedårsagerne til den lavere bruttomargin, mens fortsatte produktivitetsforbedringer og gunstige ændringer i produktmiks til dels opvejede de højere produktionsomkostninger. Bruttomarginen for BioBusiness var 45,8%, en stigning fra 37,9% i de første og fra ca. 44%, når der justeres for den afsluttede IFRS-baserede justering i forbindelse med opkøbet EMD/Merck i. Andre driftsomkostninger var mio. kr., en stigning på 5% i forhold til de første 3 kvartaler. Andre driftsomkostninger set i forhold til salget var 33%, et fald på 1 %- point i forhold til samme periode. En omkostningsbevidst tilgang påvirkede fortsat driften positivt. R&D udgør 14% af salget Omkostninger til salg og distribution, herunder forretningsudvikling, steg 4% og udgjorde 13% af salget Omkostninger til forskning og udvikling steg 6% og udgjorde 14% af salget Omkostninger til administration steg 4% og udgjorde 7% af salget Andre driftsindtægter steg til 69 mio. kr. i de første mod 54 mio. kr. i de første. Milepælsbetalinger inden for BioBusiness var den primære årsag til stigningen. Afskrivninger og amortiseringer var 542 mio. kr. i de første mod 575 mio. kr. i de første. 12% vækst i resultat af primær drift Overskudsgrad 24,6% Resultat af primær drift steg 12% til mio. kr. i forhold til mio. kr. i de første 3 kvartaler. Overskudsgraden var 24,6% i perioden, en stigning på 1,3 %-point i forhold til de første og en stigning på ca. 0,6 %-point, når der justeres for opkøbseffekt i de første. Overskudsgraden var positivt påvirket af øget salg og en gunstig udvikling i driftsomkostninger og valutakurser. Nettofinansposter og periodens resultat Nettofinansomkostninger 109 mio. kr. Nettofinansomkostningerne var 109 mio. kr. i de første, en stigning på 185 mio. kr., mod nettofinansindtægter på 76 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes hovedsagelig et nettotab på valutasikring/omvurdering på 69 mio. kr. i perioden i forhold til en gevinst på 140 mio. kr. i de første. I forhold til samme periode faldt nettorenteomkostningerne 8 mio. kr. til 32 mio. kr. Andre finansposter havde en positiv virkning, idet der blev realiseret et tab på 8 mio. kr. i de første i forhold til et tab på 24 mio. kr. i samme periode. Resultat før skat steg 2% til mio. kr. fra mio. kr. i de første. Effektiv skatteprocent 22,5 Periodens resultat steg 4% Den effektive skatteprocent i de første var 22,5 mod 23,7 i samme periode. Den effektive skatteprocent er i positivt påvirket af udnyttelsen af det i 2010 opnåede U.S. Advanced Energy Manufacturing -skattefradrag relateret til den nye fabrik i Nebraska, USA. Periodens resultat var mio. kr., en stigning på 4% i forhold til de første. Stigningen i resultat af primær drift samt den lavere skatteprocent havde en positiv effekt på periodens resultat, mens de højere nettofinansomkostninger havde en negativ virkning. Side 5 af 18

6 Delårsrapport for de første Pengestrømme fra driften mio. kr. Nettoinvesteringer før opkøb 816 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb mio. kr. Egenkapitalandel 63% Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften var mio. kr. i de første mod mio. kr. i samme periode. Faldet skyldes primært tab på valutakontrakter. Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 816 mio. kr. mod 796 mio. kr. i de første 3 kvartaler. Frie pengestrømme før opkøb var mio. kr. i perioden mod mio. kr. i de første. Faldet skyldes lavere pengestrømme fra driften. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. september, en stigning på 4% fra mio. kr. ultimo. Egenkapitalen blev forøget med periodens resultat, hvilket dog blev delvist opvejet af især udbetalt udbytte og køb af aktier i forbindelse med det igangværende aktietilbagekøbsprogram. Egenkapitalen udgjorde 63% af balancen mod 64% ultimo. Pr. 30. september var den nettorentebærende gæld mio. kr. mod mio. kr. ultimo. Hovedårsagerne til stigningen i den nettorentebærende gæld var udbyttebetaling til Novozymes' aktionærer på 600 mio. kr. i marts og aktietilbagekøb for 750 mio. kr. i de første. Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var 12% pr. 30. september, uændret i forhold til ultimo. Afkast af investeret kapital 20,6% Afkast af investeret kapital (ROIC), inklusive goodwill, var 20,6% mod 22,9% i de første. Det lavere afkast skyldes primært den øgede investerede kapital, især som følge af opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience i. Den 30. september var beholdningen af egne B-aktier 12,44 mio. stk., svarende til 3,8% af det samlede antal udstedte aktier. År til dato havde Novozymes pr. 30. september tilbagekøbt aktier til en værdi af ca. 750 mio. kr. inden for tilbagekøbsprogrammet på ca mio. kr. i. Virksomhedens sociale ansvar (CSR) Godt på vej til at nå alle mål for I forhold til de første var der en forbedring i vand-, energi- og CO 2 - effektiviteten i de første. Novozymes er godt på vej til at nå alle de miljømæssige og sociale mål for, selv om det bliver en udfordring at nå målet for forbedring af vandeffektiviteten hovedsagligt som følge af ændringer i produktmiks medarbejdere 3 kvt. 3 kvt. -mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 32% 29% 33% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 37% 32% 38% CO 2-effektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 54% 44% 50% Reduktion af CO 2-udledning som følge af kunders anvendelse af Novozymes produkter (mio. tons) (beregnes årligt) 47 Væsentlige spild - - Antal arbejdsulykker med dødelig udgang 1 - Arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 2,8 3,8 <4,0 Antal medarbejdere pr. 30. september Personaleomsætning 8,2% 8,5% >4% - <9% Fravær 1,8% 1,8% <3% Side 6 af 18

7 Delårsrapport for de første Regnskabspraksis IAS 34 Salgsvækst: 4% organisk, 3% i lokal valuta, 7% i danske kroner Delårsrapporten for de første er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for de første følger samme regnskabspraksis som årsrapporten for. Forventninger Udviklingen i overskudsgrad og indtjening var som forventet i de første. Væksten i det samlede salg lå under det forventede for året som helhed. Med udgangspunkt i den nuværende visibilitet for salgsudviklingen i den resterede del af året justeres forventningerne til salgsvækst organisk og i lokal valuta til den lavere ende af det tidligere udmeldte spænd. På trods af lavere forventninger til salgsvæksten og en ugunstig udvikling i dollarkursen siden seneste forventningsudmelding den 16. august fastholdes helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift, overskudsgrad og årets resultat. Forventningen til salgsvæksten for som helhed er nu 4% organisk og 3% i lokal valuta. Med udgangspunkt i valutakurserne den 24. oktober forventes der nu en salgsvækst i danske kroner på 7%. Inden for Enzyme Business forventes vaskemiddelenzymer stadig at blive den største bidragyder til salgsvæksten for året som helhed efterfulgt af foderenzymer, som indgår i forretningsområdet foder- og andre tekniske enzymer. I overenstemmelse med Renewable Fuels Association og andre kilder forventer Novozymes nu, at den amerikanske ethanolindustri vil producere ca. 13,3 mia. gallon ethanol i, et fald på ca. 5% i forhold til og lidt lavere end de 13,4 mia. gallon, som var forventningen ved seneste forventningsudmelding den 16. august,. Novozymes forventer en svag stigning i salget af enzymer til bioenergi i 4. kvartal i forhold til produktionen af ethanol som følge af lanceringen af en ny, mere effektiv enzymløsning. Salget af enzymer til bioenergi i 4. kvartal forventes dog stadig at ligge under det høje niveau i 4. kvartal, og salget i lokal valuta for året som helhed forventes at blive ca. 9% lavere end i. Vækst i resultat af primær drift 11-14% Overskudsgrad 23-24% Vækst i årets resultat 5-7% Nettoinvesteringer ca. 1,2 mia. kr. Der forventes stadig solid vækst i salget inden for BioBusiness, hovedsagelig som følge af øget salg af mikroorganismer til BioAg-industrien. Salget inden for biofarma forventes ikke længere at bidrage positivt til salgsvæksten for året som helhed. Potentielle kunder inden for hyaluronsyre kører længere produktafprøvningsforløb end forventet, og det realiserede salg fra den nye fabrik i Kina vil forblive på et lavt niveau i resten af. Frasalget af Novozymes biofarmaaktiviteter i Lund, Sverige, vil have en negativ effekt på salget på ca. 100 mio. kr. i, hvilket vil påvirke salgsvæksten i både lokal valuta og danske kroner negativt. Dette er indeholdt i forventningerne. Forventningerne til væksten i resultat af primær drift fastholdes på 11-14%. Overskudsgraden for forventes fortsat at blive 23-24%. Årets resultat forventes fortsat at stige 5-7%. Den forventede USD-eksponering for er afdækket på 5,70 DKK/USD mod 5,85 i. 75% af den forventede DKK/USD-eksponering for 2013 er afdækket på 5,60. Ca. 40% af den forventede EUR-eksponering er afdækket på 7,41 DKK/EUR for For forventes nettoinvesteringer på ca. 1,2 mia. kr. Ud over omkostninger til vedligeholdelse af anlægsaktiver vedrører hovedparten af investeringerne enzymfabrikken i Nebraska, som nu er i drift. Side 7 af 18

8 Delårsrapport for de første Frie pengestrømme før opkøb ca. 1,5 mia. kr. Afkast af investeret kapital ca. 20% Frie pengestrømme før opkøb forventes at blive ca. 1,5 mia. kr., primært som følge af højere resultat for året og lavere anlægsinvesteringer i forhold til. Afkast af investeret kapital forventes at blive ca. 20%, et svagt fald i forhold til som følge af, at opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience i får fuld effekt i. Forventningerne er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændret året igennem i forhold til spotkurserne pr. 24. oktober. (Kr.) EUR USD JPY CNY Gennemsnitskurs for ,73 82,94 Gennemsnitskurs for ,20 90,76 Noteringskurs 24. oktober ,22 92,25 Estimeret gennemsnitskurs for * ,28 91,85 Udvikling i estimeret kurs for i forhold til gennemsnitskurs * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som gns. kurs år til dato samt noteringskursen for resten af året. 0% 8% 9% 11% Bemærk: Alt andet lige forventes en 5% ændring i USD at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. 6-8 nye produkter Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er også inkluderet i forventningerne for. Muliggøre en reduktion i CO 2 -udledningen på 47 mio. tons gennem kundernes anvendelse af vores produkter Forbedre energieffektiviteten med 38% i forhold til 2005 Forbedre CO 2 -effektiviteten med mindst 50% i forhold til 2005 Forbedre vandeffektiviteten med 33% i forhold til nye produkter forventes lanceret i. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. Kontaktpersoner: Presse og medier: René Tronborg (DK) Tlf.: Paige Donnelly (USA) Tlf.: Investor Relations: Maarit Pokkinen (DK) Tlf.: Martin Riise (DK) Tlf.: Thomas Bomhoff (USA) Tlf.: DK Tlf.: Side 8 af 18

9 Delårsrapport for de første Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt den ureviderede delårsrapport for de første for Novozymes A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (som godkendt af EU) samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab, samt at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for de første. Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsvaerd, 25. oktober Direktionen Steen Riisgaard Adm. direktør Benny D. Loft Per Falholt Peder Holk Nielsen Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen Henrik Gürtler Formand Kurt Anker Nielsen Næstformand Mathias Uhlén Søren Jepsen Lars Bo Køppler Ulla Morin Lena Olving Agnete Raaschou-Nielsen Jørgen Buhl Rasmussen Side 9 af 18

10 Delårsrapport for de første Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal 1.2. Resultatopgørelse 1.3 Totalindkomstopgørelse 1.4 Segmentinformation Bilag 2 Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi 2.3 Salg pr. kvartal industrier 2.4 Salg pr. kvartal geografi Bilag 3 Bilag 4 Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalopgørelse Bilag 5 Nye produkter lanceret i Bilag 6 Bilag 7 Selskabsmeddelelser for (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier og status for tilbagekøb af egne aktier) Finansiel kalender Side 10 af 18

11 Delårsrapport for de første Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal (Mio. kr.) % ændring 3. kvt. 3. kvt. % ændring Omsætning % % Bruttoresultat % % Bruttomargin 57,2% 56,4% 57,5% 56,7% Resultat af primær drift før af-/nedskrivninger % % Overskudsgrad (EBITDA) 31,1% 30,5% 32,1% 32,1% Resultat af primær drift (EBIT) % % Overskudsgrad (EBIT) 24,6% 23,3% 25,4% 23,4% Finansielle poster, netto (109) 76 (49) 49 Resultat før skat % (1)% Skat (3)% (6)% Periodens resultat % % Resultat til aktionærer i Novozymes A/S % % Resultat pr. aktie a 2 kr. 4,84 4,64 4% 1,66 1,64 1% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 4,77 4,57 4% 1,64 1,62 1% Nettoinvesteringer % Frie pengestrømme før opkøb (22)% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 20,6% 22,9% Rentebærende gæld, netto (3)% Egenkapitalandel 63,3% 61,4% Egenkapitalens forrentning 22,5% 24,1% Gæld/egenkapital-andel 11,5% 13,1% Side 11 af 18

12 Delårsrapport for de første 1.2 Resultatopgørelse (Mio. kr.) 3. kvt. 3. kvt. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomk Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (109) 76 (49) 49 Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 1 (1) 1 Specificering af de finansielle poster Nettovalutagevinst/(tab) (69) 140 (33) 68 Nettorenteudgifter (32) (40) (14) (14) Andre finansielle poster (8) (24) (2) (5) Finansielle poster, netto (109) 76 (49) 49 Resultat pr. aktie a 2 kr. 4,84 4,64 1,66 1,64 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 314,6 315,2 313,3 315,1 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 4,77 4,57 1,64 1,62 Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 319,1 320,0 317,7 320,0 1.3 Totalindkomstopgørelse (Mio. kr.) 3. kvt. 3. kvt. Resultat efter skat Øvrig totalindkomst Valutakursregulering af dattervirksomheder og minoritetsint. 19 (86) (13) 178 Skat af afdækning af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder Afdækning af fremtidige pengestrømme (39) (110) - heraf overført til finansielle indtægter/omkostninger 41 (111) 27 (67) Skat af afdækning af fremtidige pengestrømme 3 - (15) (3) Øvrig totalindkomst efter skat 24 (138) 33 0 Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 1 (1) 1 Side 12 af 18

13 Delårsrapport for de første 1.4 Segmentinformation (Mio. kr.) Enzyme Business Bio- Business Corporate I alt Enzyme Business Bio- Business Corporate I alt % ændring Omsætning % Produktionsomk % Bruttoresultat % Bruttomargin 58,4% 45,8% 57,2% 58,6% 37,9% 56,4% Salgs- og distributionsomkostninger % Forsknings- og udviklingsomk % Administrationsomkostninger % Andre driftsindtægter, netto % Resultat af primær drift / EBIT % Investeringer Immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringer Novozymes' forretningssegmenter afspejler den måde, hvorpå aktiviteterne er opdelt og styret. De fleste produktionsfaciliteter er fælles for hele Enzyme Business, hvorfor aktiviteterne betragtes som integrerede. Omsætningen i Enzyme Business kan derfor ikke opdeles i yderligere aktiviteter. Bruttoresultatet er den primære parameter, som ledelsen anvender til at vurdere segmenternes opnåede resultater. Produktionsomkostningerne er direkte fordelt. Funktionerne vedrørende salg og distribution, forskning og udvikling samt administration anses for fælles for begge forretningssegmenter, og derfor samles omkostningerne vedrørende disse funktioner under Corporatefunktionen. Salget mellem segmenterne er fratrukket i det sælgende selskab og udgør 22 mio. kr. for de første (12 mio. kr. for de første ). Bilag 2: Fordeling af salget 2.1 Industrier (Mio. kr.) % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Enzyme Business Vaskemiddelenzymer Føde- og drikkevareenzymer Bioenergienzymer (1) 8 (9) Foder- og andre tekniske enzymer BioBusiness (4) 5 (9) Mikroorganismer Biofarma (45) 4 (49) Omsætning 8,423 7, Side 13 af 18

14 Delårsrapport for de første (Mio. kr.) 3. kvt. 3. kvt. % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Enzyme Business Vaskemiddelenzymer Føde- og drikkevareenzymer Bioenergienzymer (2) 10 (12) Foder- og andre tekniske enzymer BioBusiness (32) 4 (36) Mikroorganismer Biofarma (78) 2 (80) Omsætning Geografi (Mio. kr.) % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika (6) Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning Salget pr. kvartal industrier (Mio. kr.) 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt 4.kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 3. kvt./ 3. kvt. Enzyme Business Vaskemiddelenzymer Føde- og drikkevareenzymer Bioenergienzymer (2) Foder- og andre tekniske enzymer BioBusiness (32) Mikroorganismer Biofarma (78) Omsætning 2, Salget pr. kvartal geografi (Mio. kr.) 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt 4.kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 3. kvt./ 3. kvt. Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika (7) Asien & Oceanien Latinamerika Omsætning Side 14 af 18

15 Delårsrapport for de første Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (237) (173) Renteindbetalinger Renteudbetalinger (62) (60) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (233) (75) (Stigning)/fald i varebeholdninger (37) (23) Stigning/(fald) i varekreditorer mv. 71 (133) Stigning/(fald) i valutaregulering på driftskapital - (12) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver (35) (4) Salg af materielle aktiver - 3 Køb af materielle aktiver (781) (795) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. opkøbsaktivitet (816) (796) Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter og selskaber - (1.530) Frie pengestrømme efter opkøb (3) Finansiering Lånoptagelse Afdrag på lånoptagelse (136) (562) Salg/køb af egne aktier, netto (608) (243) Betalt udbytte (602) (504) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.326) (759) Nettopengestrømme (138) (762) Urealiseret gevinst/tab på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver 12 (12) Likviditetsforskydning, netto (126) (774) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 30. september Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 30. september. Side 15 af 18

16 Delårsrapport for de første Bilag 4: Balance og egenkapital 4.1 Balance Aktiver (Mio. kr.) 30. sep. 30. sep. 31. dec. Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Side 16 af 18

17 Delårsrapport for de første Passiver (Mio. kr.) 30. sep. 30. sep. 31. dec. Aktiekapital Egne aktier (2.322) (1.674) (1.714) Andre reserver Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Andre finansielle forpligtelser (rentebærende) Andre finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Andre finansielle forpligtelser (rentebærende) Andre finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Egenkapitalopgørelse (Mio. kr.) Overført overskud Aktiekapital Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Penge- Egne Valutakursreguleringestrømsafdækning aktier Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar 650 (1.714) 498 (33) Periodens resultat Øvrig totalindkomst Salg/køb af egne aktier, netto (608) (608) Udbytte (600) (2) (602) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter (7) (7) Egenkapitalbevægelser - (608) (1) 382 Egenkapital pr. 30. september 650 (2.322) 517 (28) Egenkapital pr. 1. januar 650 (1.479) Periodens resultat Øvrig totalindkomst (86) (52) (138) Salg/køb af egne aktier, netto (243) (243) Udbytte (504) (504) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter 48 (152) (104) Egenkapitalbevægelser - (195) (86) (52) Egenkapital pr. 30. september 650 (1.674) Side 17 af 18

18 Delårsrapport for de første Bilag 5: Nye produkter lanceret i 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Cellic CTec3: Et avanceret cellulase-/hemicellulasekompleks, der muliggør omkostningsbesparende omdannelse af forbehandlede lignocellulosematerialer til forgærbare sukkerarter. Sanferm Yield: Et forbedret glukoamylaseenzym, hvormed destillerierne kan opnå forbedret gæringseffektivitet og dermed højere alkoholudbytte og kortere gæringstid. Taegro : Et biologisk svampemiddel til bekæmpelse af jordbårne patogener som Rhizoctonia og Fusarium på forskellige højværdiafgrøder (tomater, jordbær, salat mv.). Panzea : Et xylanaseenzym til dejforarbejdning i bageriindustiren. Blandt de væsentligste fordele er en klar forbedring af brødets udseende og af bagte produkters tekstur samt en tør, stabil dej. Saczyme Plus 2X: En forbedret blanding af glukoamylaseenzymer, som øger udbyttet i produktionen af drikkealkohol. Bilag 6: Selskabsmeddelelser for (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier og status for tilbagekøb af egne aktier) 19. januar Koncernregnskab for 20. januar Indledelse af tilbagekøb af egne aktier 1. marts Ordinær generalforsamling 25. april Koncernregnskab for 1. kvartal 5. maj Storaktionærmeddelelse 7. maj Nyt vedrørende amerikansk patentretssag mod Danisco 10. maj Storaktionærmeddelelse 27. juli Storaktionærmeddelelse 16. august Delårsrapport for 1. halvår 12. september Storaktionærmeddelelse 25. oktober Delårsrapport for Bilag 7: Finansiel kalender 21. januar 2013 Årsrapport 28. februar 2013 Ordinær generalforsamling 2013 Side 18 af 18

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes Delårsrapport for 9. august som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes forløb planmæssigt. Den organiske salgsvækst var 6% (5% i danske kroner, 6% i lokal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Delårsrapport for 14. august på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Salgsvæksten i var på niveau med forventningerne og lå inden for det spænd, der var meldt ud for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 1H Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015. Selskabsmeddelelse nr. 37 Salget i 1. halvår 2015 steg 5% organisk og 15% i danske

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,.

1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,. 1. kvartal 2017 God start på 2017 med fremgang for vores strategiske prioriteter. Salg og indtjening på rette spor Salget steg 3% organisk og 4% i danske kroner i 1. kvartal, primært drevet af føde- og

Læs mere

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 Børsmeddelelse 31. januar 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 2004 blev et meget tilfredsstillende år på trods af valutakursudviklingen. Resultaterne er væsentligt bedre end forventet ved årets start

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Direktør Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2009 13. august 2009 Resultat af primær drift steg 7% i 1. halvår 2009 Som forventet var salgsudviklingen under pres i 2. kvartal 2009. Den globale recession og den pressede

Læs mere

KONCERNREGNSKABS- MEDDELELSE FOR 2011

KONCERNREGNSKABS- MEDDELELSE FOR 2011 KONCERNREGNSKABS- MEDDELELSE FOR 2011 19. januar 2012 Tilfredsstillende 2011 med opnåelse af alle finansielle mål. Fortsat usikkerhed i verdensøkonomien fører til forsigtige forventninger for 2012 Væksten

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal

Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal KONCERNREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2011 29. april 2011 Solide resultater for salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal Der var solid udvikling i salg, indtjening og pengestrømme i 1. kvartal. Salget steg

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere