Bleach Enhancer for Cleaning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bleach Enhancer for Cleaning"

Transkript

1 Bleach Enhancer for Cleaning Generel information Tilsigtet anvendelse Resumé Anbefalinger til laboratoriet Medfølgende materialer Nødvendige materialer, der ikke medfølger Advarsler og forholdsregler Krav til opbevaring og håndtering Klargøring af rengøringsopløsning Rengøringsmetode Procedure til DTS Systems Procedure til Tigris DTS System Procedure til Panther System Proecdure til Tomcat Instrument Begrænsninger Bleach Enhancer for Cleaning Rev. 002

2 Generel information Generel information Tilsigtet anvendelse Bleach Enhancer for Cleaning (Blegemiddelforstærker til rengøring) skal anvendes sammen med natriumhypochloritopløsninger til rutinemæssig rengøring af overflader og Hologic-udstyr herunder instrumenter til udførelse af Hologic assays (DTS System, Tigris DTS System og Panther System) såvel som Hologic universale instrumenter, der ikke er beregnet til udførelse af Hologic assays (Tomcat Instrument). Brug af rengøringsopløsningen sammen med en streng overholdelse af de rengøringsprocedurer, der er beskrevet i dette dokument, giver en alternativ metode til den rutinemæssige rengøring, der beskrives på indlægssedlerne til Hologic assay eller i brugervejledningerne til hvert enkelt instrument. Se den relevante indlægsseddel til assayet eller brugervejledning for information om egnetheden af Bleach Enhancer for Cleaning til brug. Resumé Takket være deres ekstraordinære sensitivitet kan nukleinsyreamplificerede tests (NAATs) detektere så lidt som én nucleinsyre target molekyle. Laboratorier, der kører NAATs, skal derfor tage særlige forholdsregler for at forhindre kontaminering af laboratoriets overflader og udstyr med prøver, positive kontroller og amplifikationsreaktionsblandinger, der ved et uheld kan blive overført til testreaktioner og give falske resultater. Hologic anbefaler brugen af en 1:1 fortynding på 5 % til 7 % (0,7 M til 1,0 M) natriumhypochloritopløsning i vand til rutinemæssig rengøring af overflader og Hologic-udstyr. Ved denne koncentration nedbryder blegemiddel effektivt syre-targets. Som et alternativ kan der forberedes en rengøringsopløsning med Bleach Enhancer for Cleaning og dermed en lavere koncentration af natriumhypochloritopløsning til at eliminere stærk blegemiddellugt og reducere ætsning af udstyr, der er forbundet med en stærkere natriumhypochloritopløsning. Når rengøringsopløsningen anvendes sammen med streng overholdelse af de rutinemæssige rengøringsprocedurer, er resultaterne de samme, som opnås ved at anvende en 1:1 fortynding på 5 % til 7 % (0,7 M til 1,0 M) natriumhypochloritopløsning. Der skal stadig anvendes en 1:1 fortynding på 5 % til 7 % (0,7 M til 1,0 M) natriumhypochloritopløsning til at behandle store prøvespild, positive kontroller og amplificerede reaktionsblandinger, til at deaktivere vakuumlås-væskeaffald og til at deaktivere færdige NAAT-assay-rør, som beskrevet på indlægssedlerne til Hologic assay eller i brugervejledningerne til hvert enkelt instrument. Anbefalinger til laboratoriet Før udførelsen bør laboratorielederne gennemgå denne alternative rengøringsmetode med brug af rengøringsopløsningen for at bestemme, om den kan anvendes i deres laboratorier til rutinemæssig rengøring af laboratoriets overflader og udstyr. Ved overvejelsen om anvendelse skal laboratorielederne evaluere og gennemføre procedurer til at validere og monitorere effektiviteten af denne alternative rengøringsmetode i deres laboratorier. Bleach Enhancer for Cleaning Rev. 002

3 Medfølgende materialer Hologic Bleach Enhancer for Cleaning (kat. nr ) Opbevares ved stuetemperatur (15 til 30 C) Generel information 2 x ml flasker Nødvendige materialer, der ikke medfølger Beholdere med passende størrelse til klargøring af rengøringsopløsningen Målecylindre til at måle 750 ml, 150 ml og 100 ml Blegemiddel: 5 % til 7 % (0,7 M til 1,0 M) natriumhypochloritopløsning Demineraliseret vand (DI) Sprøjteflaske Engangshandsker Papirservietter Bemærk: Papirservietterne, der anvendes til rengøring, må ikke reagere væsentligt med blegemiddel. De må for eksempel ikke misfarve og/eller frembringe en ubehagelig lugt, når de udsættes for blegemiddel. Servietterne skal være hvide, da pigmenterede og ublegede papir produkter er mere tilbøjelige til at reagere med blegemiddel. Advarsler og forholdsregler A. Brug altid handsker, når du håndterer rengøringsopløsningen. Det er afgørende at skifte handsker på de rigtige tidspunkter. Skift øjeblikkeligt handsker hver gang, de kan være blevet kontamineret. B. Brug den ene hånd med handske på til at rengøre/aftørre overflader og den anden hånd med handske på til at håndtere sprøjteflasken. C. For laboratorier, der anvender DTS Systems skal laboratorieområdet have et ensrettet arbejdsflow fra klargøring af reagens til detektion for at forhindre området i at blive kontamineret med amplikon. Prøver, udstyr og reagenser må ikke bringes tilbage til det område, hvor et tidligere trin er foretaget. Personalet må heller ikke vende tilbage til tidligere arbejdsområder uden passende kontamineringsbeskyttelse. D. Dekontaminér overflader grundigt ved at fugte dem og derefter at tørre dem ad, mens de stadig er våde for at opløse tørrede rester, snavs og fedtede hinder. E. Lad ikke rengøringsopløsningen tørre af sig selv på en overflade. Dekontaminér ikke for stort et overfladeområde eller for mange overflader på én gang for at forhindre, at de lufttørres. Dette er specielt vigtigt for bordoverflader. Overlap en stor overflades rengøringsområder, hvis den ikke kan rengøres helt på én gang. F. Bortskaf omhyggeligt alle servietter og handsker i en lukket, lækagesikker beholder, og pas på, der ikke drypper væske under overførslen. G. Skyl ikke overfladen med vand efter at have dekontamineret den med rengøringsopløsningen. H. Sørg for, at overfladen er tørret grundigt af, inden du anvender rengøringsopløsningen på den for anden gang. Bleach Enhancer for Cleaning Rev. 002

4 Generel information I. Følg generelle forholdsregler, når du håndterer og bortskaffer flydende og fast affald. Bortskaf væske og fast affald i henhold til lokale, statslige og føderale bestemmelser. Indholdet i affaldsflasker skal behandles som potentielle kilder til assaykontaminering. Tag forholdsregler for at forhindre at kontaminere dig selv eller laboratoriemiljøet. Krav til opbevaring og håndtering A. Opbevar ubrugt Bleach Enhancer for Cleaning ved stuetemperatur (15 til 30 C) ind til udløbsdatoen på etiketten. B. Hvis Bleach Enhancer for Cleaning er uklar eller der er udfældning, skal flasken opvarmes ved 42 C i 5 minutter og hvirvles let for at blive klar. Gentag, om nødvendigt. Lad eventuel opvarmet Bleach Enhancer for Cleaning nå stuetemperatur, inden du klargør rengøringsopløsningen. C. Rengøringsopløsningen er stabil i 2 uger, når den opbevares ved stuetemperatur (15 til 30 C). Klargøring af rengøringsopløsning Klargør 1 liter rengøringsopløsning. Hvis der kræves en større mængde, skal du skalere op proportionalt. Bemærk: Rengøringsopløsning, der anvendes til at rengøre stativer og andre komponenter kan klargøres i en beholder, der skal anvendes til at lægge udstyr i blød i. 1. Tilsæt 750 ml DI vand i en beholder af passende størrelse. 2. Tilsæt 150 ml Bleach Enhancer for Cleaning i beholderen. Bemærk: Hvis Bleach Enhancer for Cleaning er uklar eller der er udfældning, skal flasken opvarmes ved 42 C i 5 minutter og hvirvles let for at blive klar. Gentag, om nødvendigt. Lad eventuel opvarmet Bleach Enhancer for Cleaning nå stuetemperatur, inden du klargør rengøringsopløsningen. 3. Tilsæt 100 ml 5 % til 7 % (0,7 M til 1,0 M) natriumhypochloritopløsning. 4. Hvirvl let for at blande indholdet grundigt i sekunder. Opbevares ved stuetemperatur (15 til 30 C) i op til to uger. 5. Fyld en sprøjtefalske med rengøringsopløsningen, inden du starter rengøringsprocedurerne. Efterfyld, om nødvendigt. Rengøringsmetode A. Instrumentoverflader og arbejdsområder 1. Brug en sprøjteflaske til at fugte papirservietterne med rengøringsopløsningen, indtil de er gennemvædet, men ikke drypper. Sprøjt ikke rengøringsopløsningen direkte på instrumentoverfladen eller arbejdsområdet. 2. Rengør/tør overfladen grundigt med de våde papirservietter. Bortskaf papirservietterne efter brug. 3. Tør øjeblikkeligt den våde overflade tør med papirservietter. Lad IKKE rengøringsopløsningen tørre af sig selv på overfladen. Bleach Enhancer for Cleaning Rev. 002

5 Procedure til DTS Systems 4. Gentag ovenstående trin A1- A3 efter at have tørret overfladen helt for at anvende rengøringsopløsningen en gang til. Skyl ikke overfladen med vand. B. Bordoverflader 1. Brug en sprøjteflaske til at sprøjte rengøringsopløsningen på bordoverfladen. Pas på ikke at stænke rengøringsopløsningen på de tilstødende områder, udstyr eller gulvet. 2. Spred rengøringsopløsningen grundigt og helt på overfladen med papirservietter. Bortskaf våde servietter efter brug. 3. Tør øjeblikkeligt den våde overflade med tørre papirservietter. Lad IKKE rengøringsopløsningen tørre af sig selv på overfladen. 4. Gentag trin B1 - B3 efter at have tørret overfladen helt for at anvende rengøringsopløsningen en gang til. Skyl ikke overfladen med vand. Bemærk: DTS-instrumentkomponenter og andre overflader, som kræver forskellige procedurer til brugen af rengøringsopløsningen, er angivet i respektive afsnit nedenfor. Procedure til DTS Systems A. Rutinemæssig rengøring af præ-amplifikationsoverflader og udstyr 1. Inden du starter et assay Bemærk: Skift øjeblikkeligt handsker hver gang, de kan være blevet kontamineret under proceduren. Brug den ene hånd med handske på til at rengøre/aftørre overflader og den anden hånd med handske på til at håndtere sprøjteflasken. Anvend rengøringsmetoden til at rengøre alle overflader, som følger: a. Automatisk pipetteringsenhed Rengør delene på overfladen og derefter selve overfladen. b. Target capture system c. Bordoverflader Dekontaminér ikke for stort et overfladeareal eller for mange overflader på én gang, da rengøringsopløsningen ikke må tørre ind på overfladen. Overlap en stor overflades rengøringsområder, hvis den ikke kan rengøres helt på én gang. d. Pipetter Skift begge handsker, når du er færdig med at rengøre præ-amplifikationsområdet. Skift handsker tidligere, hvis der er nogen mistanke om mulig kontaminering. 2. Efter klargøring af prøve Tag rene handsker på, og brug rengøringsmetoden til at rengøre alle overflader og komponenter, som følger: a. Automatisk pipetteringsenhed Rengør delene på overfladen og derefter selve overfladen. b. Komponenter, der skal lægges i blød. Nedsænk stativer og komponenter som f.eks. reagensreservoirer, overfladeplader, engangsspids-stativer og affaldsbeholder i rengøringsopløsningen efter brug. Lad dem ligge i blød i 10 minutter. Skyl grundigt under rindende vand. Læg ikke i blød i et bad med rindende vand. Tør helt med papirservietter eller lufttørring efter ønske. Bleach Enhancer for Cleaning Rev. 002

6 Procedure til DTS Systems c. Bordoverflader d. Pipetter 3. Efter target capture Anvend rengøringsmetoden til at rengøre alle overflader eller komponenter, som følger: a. Aspirationsmanifold 1. Sæt en ny kassette til ti spidser (Ten Tip Cassette TTC) i target capture enheden. 2. Tænd for vakuumpumpen. 3. Flyt vaskeopløsningens dispenseringsmanifold væk. 4. Sæt spidserne i TTC til aspirationsmanifolden, og aspirér forsigtigt al tiloversbleven vaskeopløsning fra beholderen på vaskeopløsningens dispenseringsstation. 5. Tilsæt 100 ml rengøringsopløsning i beholderen, aspirér derefter forsigtigt al rengøringsopløsningen igennem aspirationsmanifolden. 6. Tilsæt 100 ml deioniseret vand i beholderen, aspirér derefter forsigtigt alt det deioniserede vand igennem aspirationsmanifolden. 7. Stød spidserne ind i deres originale TTC. 8. Lad vakuumpumpen være tændt i mindst 1 minut efter sidste aspiration. b. Andre overflader i target capture system c. Bordoverflader d. Pipetter 4. Efter at have startet amplifikationsinkubationen Anvend rengøringsmetoden til at rengøre alle overflader, som følger: a. Bordoverflader b. Udstyrets overflader c. Pipetter B. Rutinemæssig rengøring af post-amplifikationsoverflader og udstyr Gå ind i post-amplifikationsområdet efter den sidste rengøring af præ-amplifikationsområdet, og tag nye handsker på. 1. Før du fortsætter assayet Anvend rengøringsmetoden til at rengøre alle overflader, som følger: a. Bordoverflader b. Udstyrets overflader c. Pipetter 2. Efter detektion a. Fjern de brugte enheder med ti reagensglas (TTUs) fra Leader HC+ luminometeret, og sæt TTUs i deaktiveringsvæskens beholder. Se proceduren på den relevante indlægsseddel til Hologic assayet. b. Anvend rengøringsmetoden til at rengøre alle overflader og komponenter, som følger: 1. Bordoverflader 2. Udstyrets overflader Bleach Enhancer for Cleaning Rev. 002

7 Procedure til Tigris DTS System 3. Leader HC+ luminometerets ydre 4. Pipetter C. Dekontaminering af vakuumlås-væskeaffald Advarsel: Brug ikke Bleach Enhancer for Cleaning Solution til at dekontaminere vakuumlås-væskeaffald. Se den relevante indlægsseddel til assayet for detaljerede oplysninger om, hvorledes du afslutter denne procedure. D. Rengøring af Leader HC+ luminometerets ydre Rengør Leader HC+ luminometerets indre og kassetterne hver 1-2 uger eller efter behov: 1. Rengør Leader HC+ luminometerets indre med DI vand, som beskrevet i Leader HC+ luminometer brugervejledningen. 2. Sænk Leader HC+ luminometer kassetterne helt ned i rengøringsopløsningen. Lad dem ligge i blød i 10 minutter. Skyl grundigt under rindende vand. Læg ikke i blød i et bad med rindende vand. Lad lufttørre fuldstændigt. Procedure til Tigris DTS System Rengøringsopløsningen kan eventuelt anvendes til at erstatte blegemiddelopløsninger i bestemte rengøringsprocedurer, der er beskrevet i Tigris DTS System brugervejledningen, som angivet nedenfor. Ikke alle rengøringsprocedurer, der kræver blegemiddel, kan erstattes af rengøringsopløsningen. Brug kun rengøringsopløsningen til de angivne komponenter og overflader. A. Rutinemæssig rengøring af overflader 1. Klargøring af arbejdsoverflade til at rekonstituere AR er a. Anvend rengøringsmetoden til at rengøre alle overflader. b. Dæk arbejdsoverfladen/erne med rene, absorberende tildækning/er med plastbagside til laboratorieborde (valgfrit). 2. Analysatorens ydre overflader a. Brug rengøringsmetoden til at tørre alle ydre paneler og døre og håndtag, der er tilgængelige for operatøren, af med rengøringsopløsning. B. Rutinemæssig rengøring af instrumentkomponenter Brug rengøringsmetoden til at tørre de følgende instrumentkomponenter af. Bemærk: Se Tigris DTS System brugervejledningen eller andre relevante instruktioner for detaljerede oplysninger om procedurerne til rengøring af de nedenfor anførte komponenter. 1. Systemvæskeflaskens ydre Advarsel: Anvend ikke Bleach Enhancer for Cleaning Solution til at rengøre eller dekontaminere flasken til systemvæske eller pipettevæskeslangerne indvendigt. 2. Båsen til assay-reagens (AR) 3. Prøvebåsen 4. Væskeskuffen 5. Affaldsskuffen Bleach Enhancer for Cleaning Rev. 002

8 Procedure til Panther System C. Rutinemæssig rengøring af prøvestativer 1. Nedsænk prøvestativerne helt i en beholder af passende størrelse med rengøringsopløsning efter brug, og lad dem ligge i blød i 10 minutter. 2. Skyl grundigt med rindende vand. Læg ikke i blød i rindende vand. 3. Tør helt med papirservietter eller lufttør. D. Optørring af spild Tør øjeblikkeligt eventuelt spild af prøve eller opløsning uden for systemet op ved hjælp af rengøringsmetoden. Bemærk: Bortskaf alt væskeaffald og fast affald, der skabes af spild, i henhold til laboratoriets retningslinjer. Procedure til Panther System Rengøringsopløsningen kan anvendes, som angivet i Panther System brugervejledningen. Se Panther System brugervejledningen for komponenter og procedurer, som kan anvende Bleach Enhancer for Cleaning. Proecdure til Tomcat Instrument Rengøringsopløsningen kan anvendes, som angivet i Tomcat Instrument brugervejledningen. Se Tomcat Instrument brugervejledningen for komponenter og procedurer, som kan anvende Bleach Enhancer for Cleaning. Begrænsninger A. Denne rengøringsmetode er kun til rutinemæssig rengøring og dekontamination. Der skal stadig anvendes en 1:1 fortynding på 5 % til 7 % (0,7 M til 1,0 M) natriumhypochloritopløsning til at behandle store prøvespild, positive kontroller og amplificerede reaktionsblandinger, til at deaktivere vakuumlås-væskeaffald og til at deaktivere færdige NAAT-assay-rør, som beskrevet på indlægssedlerne til Hologic assay. Hologic, Inc Genetic Center Drive San Diego, CA USA Kundesupport: Hologic ( ) Teknisk support: For at få flere oplysninger kan du gå ind på Hologic, Aptima, DTS, Leader, Panther, Tigris, Tomcat og tilhørende logoer er varemærker, tilhørende Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, der måtte findes i denne indlægsseddel, tilhører de respektive ejere. Dette produkt kan være omfattet af et eller flere amerikanske patenter, der findes på Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Rev Bleach Enhancer for Cleaning Rev. 002

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

APTIMA Chlamydia trachomatis-analyse

APTIMA Chlamydia trachomatis-analyse APTIMA Chlamydia trachomatis-analyse Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information.............................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................

Læs mere

APTIMA-analyse for Neisseria gonorrhoeae

APTIMA-analyse for Neisseria gonorrhoeae APTIMA-analyse for Neisseria gonorrhoeae Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information........................... 2 Tilsigtet anvendelse........................................

Læs mere

APTIMA Trichomonas vaginalis-analyse

APTIMA Trichomonas vaginalis-analyse APTIMA Trichomonas vaginalis-analyse Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. INDHOLD Generel information................................................ 2 Tilsigtet anvendelse................................................

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Aptima Specimen Transfer Kit

Aptima Specimen Transfer Kit Aptima Specimen Transfer Kit Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Aptima Specimen Transfer Kit (Aptima prøveoverførselskittet) må kun anvendes med Aptima Assays.

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Desinfektions- og steriliseringsvejledning

Desinfektions- og steriliseringsvejledning Desinfektions- og steriliseringsvejledning A B C D 3 4 7 Kun til klinisk brug Denne vejledning er beregnet til flerpatientsbrug af AirFit N0/Airfit N0 for Her (herefter benævnt som AirFit N0 i resten af

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Aptima HPV Assay. Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA.

Aptima HPV Assay. Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Aptima HPV Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information.........................................................2 Tilsigtet anvendelse........................................................2

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Aptima Combo 2 Assay

Aptima Combo 2 Assay Aptima Combo 2 Aptima Combo 2 Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generelle oplysninger......................... 2 Tilsigtet anvendelse........................................

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Rengøring og desinfektion Tonometer-måleprismer, kontaktglas og Desinset

Rengøring og desinfektion Tonometer-måleprismer, kontaktglas og Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUGERVEJLEDNING Rengøring og desinfektion Tonometer-måleprismer, kontaktglas og Desinset 5. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz,

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Dansk Denne vejledning gælder for anvendelse af AirSense 10 og AirCurve 10-enheder til flere patienter. Når den vaskbare fugter, luftudtaget

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation.

2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation. Intraossøst infusionssystem Brugsvejledning 2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation. EC REP Emerge Europe

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD

MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD 1. PRODUKT- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER PRODUKTNAVN: GLUE C1000 Empe-lim anvendes som højtemperaturlim til en række materialetyper på forskellige underlag. Det anbefales ikke

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en opvarmet luftslange, der leverer den ønskede temperatur i din maske. ClimateLineAir Oxy er en variant af ClimateLineAir, som har en indbygget

Læs mere

Produktdatablad November 2007

Produktdatablad November 2007 General Process Notes Produktdatablad November 2007 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG M0700V Vandfortyndbart flokkulationsmiddel P872-1000 Produkt Beskrivelse P872-1000 Vandfortyndbart

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Aptima Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

APTIMA COMBO 2 analyse

APTIMA COMBO 2 analyse APTIMA COMBO 2 analyse Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information........................... 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé og

Læs mere

PROGENSA PCA3 Assay. Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information... 2

PROGENSA PCA3 Assay. Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information... 2 PROGENSA PCA3 Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information.................................... 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

CARE LINE Plex ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING

CARE LINE Plex ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Side 1/1 Databladsnr.: Printdato: 25. aug 2009. ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING er et kombineret vaske/plejemiddel uden voks med meget stor rengøringsog plejeeffekt. er velegnet

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning 1 Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning Læs alle instruktioner grundigt inden brug og check alle labels for udløbsdato ADVARSEL Til engangsbrug. Må ikke genbruges, genindsættes

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

1964-P P-2000

1964-P P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 LÆS VENLIGST OG FØLG DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Keeler Væg-enheds instruktioner Læs omhyggeligt instruktionerne før brug af Deres Keeler produkt. Observer for Deres egen sikkerheds

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1 Bedside Scale 1WMPD4002270A Model AD-6121ABT1 Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de Instruções Brugsvejledning

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning COCKPITPLEJE, 500 ML.

Arbejdspladsbrugsanvisning COCKPITPLEJE, 500 ML. Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1727325 Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 08934731 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere