Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at få den uddannelse, de er berettiget til ifølge arbejdsmiljøloven (bek. 1181). Intentionen med lovændringen i 2010 var bl.a., at arbejdsmiljørepræsentanterne skulle have mere, og mere kontinuert uddannelse til gavn for arbejdsmiljøet. Hovedresultater Arbejdsmiljørepræsentanterne har fået mindre uddannelse: 77 procent af arbejdsmiljørepræsentanter svarer, at de i 2011 har fået den samme mængde (53 %) eller mindre uddannelse (24 %) sammenlignet med Kun 14 procent svarer, at de har fået mere uddannelse i 2011, hvilket ellers var intensionen med loven. Den supplerende uddannelse: Kun hver tredje har deltaget i den supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring. 30 procent er aldrig blevet tilbudt uddannelsen, som loven foreskriver. Og kun hver fjerde havde den lovpligtige kompetenceplan, inden de deltog i uddannelsen. Den lovpligtige grunduddannelse: Det ser bedre ud med den lovpligtige grunduddannelse. Den har 80 procent af nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter deltaget i. Yderligere 10 procent er tilmeldt. Flest AMR i Nordjylland får uddannelse, færrest i hovedstaden: Langt færre får den lovpligtige grunduddannelse i hovedstadsområdet (69%) end i Nordjylland (89 %). Og flere tilbydes slet ikke den supplerende uddannelse i hovedstadsområdet (42 % mod 23 % i Nordjylland). Arbejdsmiljøet er ikke forbedret: 93 procent svarer, at de har en APV på arbejdspladsen. Alligevel svarer næsten halvdelen (45 %), at arbejdsmiljøet er uændret på arbejdspladsen fra 2010 til 2011, og 16 procent svarer, at arbejdsmiljøet er blevet værre i perioden. Det peger på, at der fortsat skal være fokus på APV er og handleplaner. Uddannelse giver bedre arbejdsmiljø: Kun 10 procent af arbejdsmiljørepræsentanter, som har fået mere uddannelse siden 2010, oplever, at arbejdsmiljøet er forværet i samme periode. Arbejdsmiljøet er derimod forværret for 25 procent af de, som har oplevet et fald i mængden af uddannelse i perioden. Løntillæg til AMR betaler sig: Kun 2 ud af 3 arbejdsmiljørepræsentanter modtager løntillæg for deres arbejde. Men får de løntillæg, bruger de også 20 procent mere tid på arbejdsmiljøarbejdet end andre arbejdsmiljørepræsentanter. 93 procent af arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdssted i Nordjylland får løntillæg. Det gælder kun 54 procent i hovedstaden. Aftaler om tidsforbrug virker: Arbejdsmiljørepræsentanter, som ikke har en aftale om tidsforbrug med deres arbejdsgiver, savner i langt højere grad den nødvendige tid til arbejdet sammenlignet med andre AMR. Har arbejdsmiljørepræsentanterne derimod en aftale om tidsforbruget, bruger de også væsentligt mere tid på arbejdsmiljøarbejdet. 1

2 Facts om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget blandt samtlige af FOAs arbejdsmiljørepræsentanter FOA-medlemmer besvarede spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 45 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne. 4 procent var ikke længere arbejdsmiljørepræsentanter. Dermed deltog der i alt arbejdsmiljørepræsentanter i undersøgelsen. Data blev indsamlet i perioden november til december Alle arbejdsmiljørepræsentanter med en kendt -adresse modtog en . Alle andre modtog et brev med opfordring til at besvare spørgeskemaet på internettet. Svarprocenten var lavere i denne gruppe. 80 procent af alle nyvalgte AMR har deltaget i den lovpligtige uddannelse Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal ifølge arbejdsmiljøloven gennemføre 3 dages lovpligtig uddannelse inden 3 måneder efter valg. 80 procent af FOAs nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter har deltaget i uddannelsen. Yderligere 10 procent er tilmeldt. I en undersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanter i Forbundet 3F havde en tilsvarende andel på 80 procent også deltaget i den lovpligtige 3-dages grunduddannelse. Figur 1. Har du deltaget i den lovpligtige 3-dages grunduddannelse i arbejdsmiljø? Fordelt på anciennitet som arbejdsmiljørepræsentant (n=283) % 4% 6% 9% % 39% 89% 8 Nej Nej, men jeg er tilmeldt Ja Mellem 0 måneder og op til 3 måneder Mellem 3 måneder og op til 1 år. I alt Figur 1. Spørgsmålet er kun stillet til arbejdsmiljørepræsentanter med under 1 års anciennitet. Figur 1 viser også, at 90 procent af nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 3 måneders anciennitet har gennemført de 3-dages uddannelse. Yderligere 6 procent er tilmeldt. 2

3 61 procent har ikke deltaget i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 61 procent af arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring fortæller, at de ikke har deltaget i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse på 1½ dag, som arbejdsgiver ifølge loven skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og andre medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen hvert år. Figur 2. Andelen af arbejdsmiljørepræsentant med mere end et års anciennitet, som har deltaget i 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse (n=1.601) 4% Har deltaget 61% 35% Har ikke deltaget / husker ikke Undersøgelsen peger på 3 hovedårsager for, hvorfor FOAs arbejdsmiljørepræsentanter ikke har deltaget i uddannelsen, jf. tabel 1 nedenfor: 1. Halvdelen (49 procent) svarer, at de ikke er blevet tilbudt uddannelsen. Det svarer til, at 30 procent af alle arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års anciennitet ikke er blevet tilbudt uddannelsen, som de skal ifølge loven. Resultatet i en lignende undersøgelse blandt 3F s arbejdsmiljørepræsentanter var, at 60 procent ikke var blevet tilbudt uddannelsen Mangel på tid og økonomi på arbejdspladsen samt omorganiseringer nævnes af 14 procent, som begrundelse for ikke at deltage. Dertil kommer 12 procent, som ikke deltog, fordi de var forhindrede, eller fordi kurset var overtegnet, aflyst eller slet ikke udbudt. 3. Mange angiver andre årsager. Det gælder bl.a. arbejdsmiljørepræsentanter, som ikke kendte til den supplerende uddannelse eller forveksler den med FOAs uddannelsestilbud til arbejdsmiljørepræsentanterne. Tabel 1. Hvad er årsagen til, at du ikke har deltaget i arbejdsmiljøuddannelsen? Respondenter Procent Jeg har ikke fået den tilbudt % Andre årsager % For mange opgaver/tidspres eller dårlig økonomi på arbejdspladsen % Jeg var forhindret i at deltage / kurset blev ikke oprettet/udbudt % Uddannelsen var lagt på et dårligt tidspunkt 46 4% Uddannelsens emne var ikke relevant for min arbejdsplads 33 3% Jeg kunne ikke se formålet med at deltage 27 3% Jeg havde tjek på uddannelsens emne i forvejen 21 2% Uddannelsesstedet lå for langt fra min arbejdsplads 21 2% % I alt ,0 1 Resultaterne er ikke fuldt sammenlignelige pga. forskellige spørgsmålsformuleringer 3

4 Flest AMR i Nordjylland får uddannelse, færrest i hovedstaden Det er tydeligt, at færrest arbejdsmiljørepræsentanter fra hovedstadsområdet modtager den lovpligtige 3 dages grunduddannelse. Det gælder 69 procent mod 89 procent i Nordjylland. Figur 3. Har du deltaget i den lovpligtige 3-dages grunduddannelse i arbejdsmiljø? Fordelt på arbejdsgivers geografiske placering (n=283) % 84% 85% 81% 8 69% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt De samme regionale forskelle ses for den 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Kun 25 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne i hovedstadsområdet har deltaget i den supplerende 1½ dags uddannelse mod 44 procent i Nordjylland. Hele 42 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne i hovedstaden blev ikke tilbudt uddannelsen. Til sammenligning var det kun mellem 23 og 29 procent, som ikke blev tilbudt uddannelsen i resten af landet. Figur 4. Andelen af AMR med mere end et års anciennitet, som har deltaget i 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse, samt årsag til manglende deltagelse. Fordelt på arbejdsgivers geografiske placering (n=1.601) % 32% 36% 33% 32% 23% 25% 27% 42% 23% 29% 44% 4 33% 25% 39% 35% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt / husker ikke Ikke deltaget (af andre årsager) Ikke deltaget (pga. manglende tilbud) Deltaget 4

5 Kompetenceplaner Af arbejdsmiljøloven fremgår det, at arbejdsgiver skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende uddannelse (Bek ). Alligevel var det kun hver fjerde arbejdsmiljørepræsentant (27 procent), der havde en kompetenceplan, inden de gennemførte den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Blandt kommunalt ansatte havde 25 procent en kompetenceplan, og blandt regionalt ansatte var det 36 procent (figur ikke vist). Figur 5. Andelen af arbejdsmiljørepræsentanter, som havde en kompetenceplan, inden de deltog i den supplerende uddannelse (n=552) 13% 11% Egen kompetenceplan som arbejdsmiljørepræsentant 16% Kompetenceplan, som gælder alle arbejdsmiljørepræsentanter i kommunen/regionen Nej Arbejdsmiljørepræsentanterne får ikke mere uddannelse efter lovens vedtagelse Intentionen med lovændringen i 2010 var, at arbejdsmiljørepræsentanterne skulle have mere, og mere kontinuert uddannelse til gavn for arbejdsmiljøet. Imidlertid svarer kun 14 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne, at de i 2011 fik mere uddannelse end i procent af arbejdsmiljørepræsentanterne vurderer, at de fik den samme mængde uddannelse, og hele 24 procent mener, at de har modtaget mindre arbejdsmiljøuddannelse i 2011 end i Figur 6. Andelen af arbejdsmiljørepræsentanter, som har modtaget mere, mindre eller samme mængde uddannelse i 2011 sammenlignet med (n=1340) 8% 14% Mere uddannelse 24% 53% Det er ca. det samme Mindre uddannelse Figur 6. Spørgsmålet er kun stillet til arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 2 års erfaring. Hertil kan bemærkes, at 33 procent af arbejdsmiljørepræsentanter i hovedstadsregionen fik mindre uddannelse i perioden. Det var kun tilfældet for 20 procent i Midtjylland og Nordjylland (figur ikke vist). 5

6 93 procent har en arbejdspladsvurdering, men arbejdsmiljøet er uændret Undersøgelsen viser, at der laves APV på over 93 procent af de arbejdspladser, som arbejdsmiljørepræsentanterne repræsenterer. Alligevel finder næsten halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne (45 %), at arbejdsmiljøet er det samme i 2011 som i Det viser figur 8 nedenfor. 16 procent mener, at arbejdsmiljøet er forværret, og 29 procent at det er blevet bedre. Resultatet kunne tyde på, at der ikke handles på APV erne som tiltænkt. Figur 7. Andelen af arbejdsmiljørepræsentanter med en APV på deres arbejdsplads. (n=1.916) 5% 2% 1% Figur 8. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads blevet bedre eller værre i 2011 sammenlignet med 2010? Fordelt på arbejdssted. 53% 55% 55% 51% 5 46% 43% 45% Arbejdsmiljøet er blevet bedre 4 38% 38% 35% 32% 35% 38% Arbejdsmiljøet er det 28% 29% 29% samme 27% 21% 24% 19% 21% Arbejdsmiljøet er blevet 2 16% 19% 18% 15% 16% værre 13% 14% 8% 9% 11% 8% 9% 6% 7% 8% Problemerne er nogle andre 93% Har APV Har en ældre APV (mere end 3 år gammel) Ingen APV Figur 8: Spørgsmålet er kun stillet til arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 2 års erfaring. (n=1352) Sammenholder man udviklingen i arbejdsmiljøet med arbejdsmiljørepræsentanternes uddannelse, viser der sig også et interessant resultat. Kun 10 procent af de arbejdsmiljørepræsentanter, som har fået mere uddannelse siden 2010, oplever, at arbejdsmiljøet er forværet i samme periode. Arbejdsmiljøet er derimod forværret for 25 procent af de, som har oplevet et fald i mængden af uddannelse i perioden (figur ikke vist). 6

7 3 ud af 4 AMR ere har en aftale om tidsforbrug med arbejdsgiveren Generelt kan 60 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne bruge den tid på arbejdsmiljøarbejdet, som de har behov for. 16 procent kan bruge et bestemt antal timer i ugen, mens 19 procent ingen aftale har med arbejdsgiveren om tidsforbruget. Figur 9. Arbejdsmiljørepræsentanternes aftaler med arbejdsgiverne om tidsforbrug på arbejdsmiljøarbejdet (n=1.867). 19% 5% Kan bruge et bestemt antal 16% timer om ugen Kan bruge den tid, der er behov for Har ingen aftale Aftaler om tidsforbrug virker Ifølge Arbejdstilsynets retningslinjer om tid til arbejdsmiljøarbejdet skal arbejdsgiver sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har den nødvendige tid til at udføre deres opgaver, så arbejdet fungerer og er effektivt. Imidlertid oplever en tredjedel af FOAs arbejdsmiljørepræsentanter ikke at have den nødvendige tid til arbejdsmiljøarbejdet. Det viser figur 10. Figur 10 viser også, at der blandt arbejdsmiljørepræsentanter, som kan bruge den tid, der er behov for på arbejdsmiljøarbejdet, er 77 procent, der oplever, at de har den nødvendige tid til arbejdet. Hvis arbejdsmiljørepræsentanterne derimod ikke har en aftale med arbejdsgiver om tidsforbruget, er det kun 16 procent, som oplever, at have den nødvendige tid. Figur 10. Har du den nødvendige tid til at udføre dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant? Fordelt på aftale med arbejdsgiver om tidsforbrug (n=1.867) % 42% 11% Kan bruge et bestemt antal timer om ugen 77% 17% 6% 16% 73% 11% Kan bruge den Ingen aftale om tid, der er behov tidsforbrug for 56% 34% 57% 34% I alt 9% Har den nødvendi ge tid Har IKKE den nødvendi ge tid 7

8 Samtidig viser figur 11, at arbejdsmiljørepræsentanter, som ikke har en aftale om tidsforbrug, bruger væsentligt mindre tid på arbejdsmiljøarbejdet end andre arbejdsmiljørepræsentanter. Figur 11. Gennemsnitligt antal timer brugt på arbejdsmiljøarbejdet den seneste måned. Opdelt på aftale med arbejdsgiver om tidsforbrug. (n=1.827) ,7 8,77 6,09 7, Ja, jeg kan bruge et bestemt antal timer om ugen Ja, jeg kan bruge den tid, der er behov for Ingen aftale I alt 2 ud af 3 arbejdsmiljørepræsentanter modtager løntillæg 68 procent, dvs. 2 ud af 3 arbejdsmiljørepræsentanter, modtager løntillæg flest i Social- og Sundhedssektoren (72%) og færrest i Teknik- og Servicesektoren (43 %). Det gælder dog ikke denne arbejdsmiljørepræsentant fra Social- og Sundhedssektoren: Jeg er MEGET forundret over, at der ikke er løntillæg i min kommune til AMR. Det er en stor opgave at være arbejdsmiljørepræsentant, og det burde ligestilles med TR- posten. Jeg er meget glad for at være AMR, men fortsætter nok ikke, hvis ikke der følger penge med. Figur 12. Modtager du løntillæg for at være arbejdsmiljørepræsentant? Fordelt på sektor. (n=1.866) % 5% 3% 41% 31% 58% 64% Kost- og Servicesektor Pædagogisk Sektor 25% 72% Social-og Sundhedssektor 7% 51% 43% Teknik-og Servicesektor 4% 29% 68% I alt Nej Ja Samtidig viser det sig, at arbejdsmiljørepræsentanter som modtager løntillæg i gennemsnit bruger 1,5 time mere på arbejdsmiljøarbejdet om måneden sammenlignet med arbejdsmiljørepræsentanter, som ikke modtager løntillæg (figur ikke vist). Det svarer til 20 procent mere arbejdsmiljøarbejde. 8

9 Figur 13 viser, at 83 procent af arbejdsmiljørepræsentanter i regionerne får løntillæg. Det gælder kun 66 procent i kommunerne og 53 procent i private virksomheder. Figur 13. Modtager du løntillæg for at være arbejdsmiljørepræsentant? Fordelt på arbejdsgivertype. (n=1866) % 1% 2% 66% Kommunalt ansat 16% 83% Regionalt ansat 45% 53% 2 2 Privat ansat Statsansat 4% 4% 48% 48% Anden arbejdsgiver 29% 68% I alt Nej Ja Der er store geografiske forskelle på, hvor mange som modtager løntillæg. Hele 93 procent af arbejdsmiljørepræsentanter fra Nordjylland modtager løntillæg mod kun 54 procent i hovedstadsregionen. Figur 14. Modtager du løntillæg for at være arbejdsmiljørepræsentant? Fordelt på geografisk placering af arbejdsgiver (n=1.866) % 67% 73% 64% 68% 54% 39% 33% 25% 29% 5% 2% 3% 2% 7% 3% 4% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt Ja Nej 9

10 Arbejdsmiljørepræsentanternes største udfordringer 1482 arbejdsmiljørepræsentanter har skrevet kommentarer til, hvad deres største udfordring er som arbejdsmiljørepræsentant. Udfordringerne falder inden for følgende områder: Mangel på tid: Mange nævner manglen på tid som en udfordring. Det er tid til at deltage i møderne, men i særdeleshed tid til at forbedrede sig til møderne og herudover at holde sig ajour, være i kontakt med kollegerne, kunne deltage som bisidder m.m. Det gælder eksempelvis denne social- og sundhedsassistent: Tidsmangel er den største udfordring, da den tid jeg skal bruge, skal findes i min almindelige arbejdstid og tager tid fra plejen. Og det er der ikke ret meget forståelse for fra kollegaerne, når de skal rende hurtigere. Opbakning fra kolleger: Som i foregående citat er det er tydeligt, at arbejdsmiljørepræsentanterne savner opbakning og forståelse fra deres kolleger omkring vigtigheden af det hverv, de har, samt at kollegerne lærer at passe på sig selv. Det gælder eksempelvis denne dagplejer: Kollegaerne kan ikke altid se formålet med besøget, og er uvidende om, hvad de kan bruge os til. Samarbejdet med ledelsen fremhæves også af en del som værende utilstrækkeligt her ønskes, at ledelsen prioriterer arbejdsmiljøarbejdet højere: Min største udfordring er at blive hørt af ledelsen, samt at der er overensstemmelse mellem de standarder kommunen har fastlagt, og det der rent faktisk sker på arbejdspladsen (Social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen) APV: 200 nævner APV som en udfordring. Det gælder også i hjemmeplejen i forhold til APV i borgernes hjem. Psykisk arbejdsmiljø og trivsel: I hverdagen og særligt ved fyringer/nedskæringer fylder det psykiske arbejdsmiljø meget. Sikring af arbejdsglæde og trivsel nævnes som en stor udfordring. Konkrete/akutte problemstillinger: De konkrete problemstilliner, som arbejdsmiljørepræsentanterne fremhæver, er f.eks. undersøgelse af ventilationsanlæg i forbindelse med frygt for skimmelsvamp, anskaffelse og brug af hjælpemidler, udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, udfyldelse af arbejdsskadeanmeldelse m.m. 10

11 Undersøgelsens respondenter Notatet bygger på besvarelser fra FOA-medlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter indsamlet i perioden november til december Det svarer til at 45 procent af de adspurgte besvarede undersøgelsen. 4 procent var ikke længere arbejdsmiljørepræsentanter. Alle arbejdsmiljørepræsentanter med en kendt -adresse modtog en . Alle andre modtog et brev med opfordring til at besvare spørgeskemaet på internettet. Svarprocenten var lavere i denne gruppe. Arbejdsgivertype 8 var ansat i en kommune og 14% i en region. Tabel 2. Hvor er du ansat? Procent I en kommune (herunder 8 selvejende institutioner) I en region 14% I en privat virksomhed 4% I staten 1% Andet, skriv gerne hvor 2% I alt 100 % (2.039) Sektorer Alle FOAs fire sektorer er fint repræsenteret i undersøgelsen, dog med en lille underrepræsentation af arbejdsmiljørepræsentanter fra Pædagogisk Sektor i forhold til hele populationen af arbejdsmiljørepræsentanter. Tabel 3. Procent i Sektorfordeling undersøgelsen Kost- og 4% servicesektor Pædagogisk 25% Sektor Social-og 64% Sundhedssektor Teknik-og 8% servicesektor I alt 100 % (2.059) 11

12 Arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant 12 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne af var også valgt som tillidsrepræsentanter - flest fra pædagogisk sektor (20 %) og færrest fra Social- og Sundhedssektoren (7%) (tabel ikke vist). Tabel 4. Er du også valgt som tillidsrepræsentant på Procent din arbejdsplads? Ja 12% Nej 88% I alt 10 (1.921) Placering i arbejdsmiljøsystemet 4 procent angiver, at de sidder i det øverste MED-udvalg. Det drejer sig om i alt 80 personer. Samlet set sidder mere end halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne i et MED-udvalg. Tabel 5. Hvilke poster har du i arbejdsmiljøsystemet? Procent Jeg sidder i det øverste MED-udvalg (hele kommunen/regionen) 4% Jeg sidder i andre MED-udvalg end det øverste 51% Jeg sidder i et arbejdsmiljøudvalg 32% Jeg er kun med i min arbejdsmiljøgruppe 43% Jeg har også en anden post, skriv gerne hvilken 2% I alt 10 (1.905) Anciennitet Tabel 6 viser, at 15 procent har været valgt i mindre end et år. 12 procent i mere end 10 år, og 40 procent i 2-5 år. Tabel 6. Hvor længe har du været arbejdsmiljørepræsentant? Procent 0 til 3 måneder 3% 3 måneder til 1 år. 12% 1 år og op til 2 år 13% 2 til 5 år 41% 6 år til 10 år 19% Mere end 10 år 12% I alt 10 (1.905) 12

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter:

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter: HH, d.29. maj 2013 50 arbejdsmiljøansvarlige i 3F-afdelingerne om opgaven Som supplement til undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes oplevelse af hvervet som AMR og deres ønsker til 3F har vi spurgt

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere