Integration til Doc2mail fra brevskabeloner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration til Doc2mail fra brevskabeloner"

Transkript

1 Integration til Doc2mail fra brevskabeloner Denne vejledning beskriver, hvordan brevskabeloner opbygges så de integrerer til Doc2mail på en så effektiv måde som muligt. Vejledningen er rettet mod ansatte der udarbejder brevskabeloner. Version: 2 Udarbejdet: december 2011 Udarbejdet af: Anders Krabbe Møller.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt om brevskabeloner til Doc2mail Opbygning af brevskabeloner til Doc2mail Word som teknisk platform Printkoder Designkrav for breve der sendes via Doc2mail adresser fjernes fra breve Navngivning af brevskabeloner til Doc2mail Særligt om underskriftkrav Tilpasning af skabelonerne til sikker kommunikation fra digital post Brevskabeloner i edoc Brugen af brevskabeloner i andre systemer end edoc Indsæt printkode i brevskabelonen Ret printfeltet Stand alone brevskabeloner Benyt en eksisterende skabelon Benyt standard stand alone skabelonen Aktiver skabelonen Hardkod brevtitel og ID på svarpostkasse Tilret de øvrige dele af brevskabelonen Om at arbejde med printkoder Bilag I postkasser og postkasse Ider Bilag II printkode Bilag III Standard stand alone brevskabelon... 23

3 1. Indledning Næstved Kommune (NK) har vedtaget en omfattende plan om at udfase papirbreve og overgå til elektroniske brevforsendelser, i så stor udstrækning det kan lade sig gøre. Formålet med overgangen til elektronisk brevforsendelse er at NK hermed kan spare betydelige midler, både i form at reducerede omkostninger til print, kuvertering og forsendelse af papirbreve, og i form af sparet arbejdstid ved hurtigere og mere effektiv elektronisk brevforsendelse. Centralt i denne strategi står produktet Doc2mail fra KMD. Doc2mail er et såkaldt output management system. Systemet bestemmer ud fra borgernes tilmeldinger om et brev skal sendes til print i et printcenter, eller det skal sendes til digitalt post. Doc2mail kan umiddelbart anvendes, når brugerne har fået adgang til løsningen både fra en edoc skabelon, og fra alle andre Word skabeloner. Problemet er blot, at en sådan rå brug kræver manuel indtastning af en række oplysninger. Selv om man kan angive disse informationer manuelt, er det selvsagt ikke særligt rationelt at skulle gøre dette, hvis det ikke er nødvendigt. Denne vejledning beskriver hvordan brevskabeloner opbygges så integrationen til Doc2mail automatiseres så meget som muligt. Vejledningen er opdelt i tre afsnit: 1. Brevskabeloner i edoc 2. Brevskabeloner i andre systemer 3. Stand alone brevskabeloner S i d e 2

4 2. Generelt om brevskabeloner til Doc2mail 2.1. Opbygning af brevskabeloner til Doc2mail Word som teknisk platform Forudsætningen for at du kan anvende denne vejledning er, at de skabeloner du arbejder med er udarbejdet i Word altså DOC eller DOCX formatet. Er de udarbejdet i et andet format, f.eks. PDF (Adobe), skal en evt. mere avanceret integration til Doc2mail udvikles i samarbejde med leverandøren af det system, der genererer brevene. Dette er dog ikke det samme som at sige, at Doc2mail ikke kan anvendes (dette afhænger af det konkrete system, og kan afgøres ved at prøve at sende et brev via Doc2mail), men blot at du ikke kan benytte dig af de muligheder for automatiseret overførsel af metadata, som beskrives i dette notat Printkoder Word har en sjældent brugt funktionalitet der hedder printkoder. Disse koder er udviklet til at sende særlige instruktioner til printere, men de kan også benyttes til at sende metadata til Doc2mail. Det eneste der adskiller brevskabeloner, der er integreret med Doc2mail fra almindelige brevskabeloner, er at de har fået tilføjet en sådan printkode. Dette kan være en edoc brevskabelon, men det kan faktisk være en hvilken som helst Word brevskabelon. Printkoder er en lille kodestump, som Doc2mail kan læse og fortolke. En sådan printkode er vist i figur 1. Figur 1. Vi vender tilbage til printkoden, og hvordan den virker i en given kontekst, i de afsnit hvor det er relevant Designkrav for breve der sendes via Doc2mail Ved siden af de dele af brevskabelonen, der specifikt er indsat for at sikre en teknisk integration til Doc2mail, er der selvsagt en række designkrav, der skal overholdes når en skabelon, der integrerer til doc2mail, skal udarbejdes. S i d e 3

5 Der tages udgangspunkt i den generelle designskabelon for Næstved Kommune, men af forskellige grunde er der væsentlige afvigelser fra denne i forhold til de brevskabeloner, der er designet til at sendes via Doc2mail Breve skrives i Arial 10 Af tekniske og økonomiske grunde, har Næstved Kommune valgt at skifte skriftfond fra Verdana til Arial i de breve der sendes via Doc2mail. Du skal derfor være opmærksom på, at skriftfonden i de skabeloner du udarbejder altid skal være Arial 10. Skriftstørrelsen kan dog varieres alt efter lokalt behov Navnetræk flyttes fra højre til venstre side Næstved Kommune har besluttet at flytte kommunens navnetræk fra højre til venstre side af brevskabelonerne. Begrundelsen for dette er at de konvolutter, der benyttes i KMD printcenter, er anonyme men har en stor rude. Det betyder at Næstved Kommunes navnetræk kan vises i ruden - som illustreret i figur 2. Figur adresser fjernes fra breve Næstved Kommune har besluttet at gå væk fra at oplyse individuelle adresser i brevene. Dette gøres primært fordi ikke er en sikker kommunikationsplatform, med mindre at borgerne har sikret deres postkasse. I praksis er der så godt som ingen borgere der har det. Persondataloven forbyder at man sender personfølsomme oplysninger på usikre platforme (ukrypteret), og Næstved Kommune er derfor ikke i stand til at besvare personfølsomme spørgsmål via . Et andet problem med kommunikation er, at Næstved Kommune ikke kan være sikker på, hvem der egentlig er afsender af mailen. Da der ikke er knyttet S i d e 4

6 nogen personidentifikation til en normal , kan man i praksis ikke benytte den som sikker dokumentation. For at imødegå disse problemer tager Næstved Kommune i stedet den fællesoffentlige løsning digital post i anvendelse. Digital post vil i fremtiden få en central betydning i myndighedernes kommunikation med borgerne, fordi løsningen dels giver myndigheder og borgere en sikker kommunikationsplatform (som også sikrere at breve der sendes fra borgerne til kommunen er digitalt signeret, og derfor kan træde i stedet for underskrevne papirbreve) og dels giver myndighederne en form for digital folkeregisteradresse, på de borgere der er tilmeldt digital post Navngivning af brevskabeloner til Doc2mail Alle brevskabeloner til Doc2mail bør navngives på samme måde. [navn på skabelon] + Doc2mail På den måde kan man kende forskel på en skabelon, der er tilpasset Doc2mail, og en der ikke er Særligt om underskriftkrav Når Næstved Kommune går over til at sende breve via Doc2mail, vil man ikke længere kunne underskrive disse breve med en fysisk underskrift. Dette er selvsagt umuligt, da brevene aldrig printes! Nogen kommuner har valgt at løse dette problem, ved at scanne de ansattes underskrifter, og indsætte dem som faksimiler i de breve, der sende sendes via Doc2mail. En sådan løsning anser NK for en unødig ressourcekrævende, bureaukratisk og ultimativt værdiløs øvelse, som ikke giver borgeren en væsentlig bedre retsstilling. Der arbejdes på at fjerne underskriftkravet helt fra lovgivningen og KL fraråder på den baggrund brugen af faksimile underskrifter. Du kan se KLs anbefaling her: Direktionen har derfor besluttet at løse dette problem på følgende måde: 1 Du kan læse mere om digital post på S i d e 5

7 Ingen breve, der sendes via Doc2mail eller sikker , underskrives med en fysisk eller scannet underskrift! Dette gælder uanset brevets indhold. Hvis der er tale om en afgørelse, skal det dog være klart hvilken medarbejder, der har udarbejdet brevet (ved anvendelse af edoc sker dette automatisk). Dette sker ved, at følgende fremgår af brevet: o Medarbejderens fulde navn o Medarbejderens organisationelle tilhørsforhold o Medarbejderens kontaktdata o afgørelsesbreve skal være gemt i edoc eller andet ESDH systemet, og det skal være logget hvem der har udarbejdet brevet. o Brevet skal gøres endeligt inden afsendelse, så der ikke kan herske tvivl om autenticitet Tilpasning af skabelonerne til sikker kommunikation fra digital post Det forhold at en stadig større mængede breve vil blive sendt til digital post, vil gøre det muligt for borgerne at sender digitalt signerede retursvar. Disse er lige så gyldige som underskrevne papirbreve. Derfor bør alle brevskabeloner tilpasses, så de tager højde for denne nye mulighed. Selvsagt er det de medarbejdere, der leverer indholdet til den enkelte brevskabelon, der skal huske at tilpasse teksten til den nye digitale mulighed, men du bør hvis du falder over tekster hvor borgeren bliver bedt om at sende information retur gøre opmærksom på, at borgeren skal opfordres til at gøre det digitalt. Både for at give en bedre service over for borgerne, og fordi NK kan spare ressourcer til håndtering af papirpost. S i d e 6

8 Figur 3. I figur 3 er en tilrettet brevskabelon vist. Som det fremgår af den røde boks, gøres borgerne opmærksom på den mulighed de har, for blot at returnerer de ønskede oplysninger via deres digitale postkasse. Dette virker både som en gulerod for de borgere, der endnu ikke har tilmeldt sig digital kommunikation med det offentlige, og det er en god service, for de borgere der har. S i d e 7

9 3. Brevskabeloner i edoc Alle brevskabeloner i edoc udarbejdes af E-docgruppen. Derfor skal nye brevskabeloner, der skal oprettes til brug for Doc2mail, rapporteres hertil og oprettes i samarbejde med dem. Alle brevskabeloner til Doc2mail er navngivet på samme måde. [navn på skabelon] + Doc2mail I edoc er det begrænset hvad der skal gøres for at tilpasse brevet til Doc2mail, idet alle de nødvendige metadata flettes ind i printkoden. (se printkoder). Figur 4. Som det ses i figur 4 er tre områder i printkoden markeret med fed. Dette er de dele af printkoden der angiver henholdsvis: CPR / CVR (sag: Cpr.nr.) Titel på brevet (Dokument Titel) Returpostkassen i digital post (Brugers organisation ) De koder der er vist med fed er flettefelter fra edoc. Af dem er den eneste der muligvis kræver opdatering af edoc, den ID der tilhører den digital post postkasse, der skal stå som afsender. Denne ID gemmes i et ubrugt felt i edoc nemlig Brugers organisation og flettes ind i brevet herfra. Du kan se en liste over tilgængelige postkasser i digital post i Bilag I. Sørg for at du altid har den seneste version af denne vejledning, da denne liste løbende udvides. E-docgruppen ved om der er påført IDer på de områder, der skal anvende den (eller de) skabeloner du ønsker at oprette. En nærmere beskrivelse og illustration af denne integration er beskrevet i vejledningen Sådan bruges Doc2mail afsnit 3. Doc2mail i edoc. S i d e 8

10 4. Brugen af brevskabeloner i andre systemer end edoc Hvis du vil oprette en brevskabelon til andre systemer end edoc, skal du gøre følgende: 1. Indsætte en printkode i den eller de brevskabeloner du ønsker tilrettet. 2. Ret flettefelterne i printkoden så der automatisk overføres så mange informationer som muligt fra systemet til brevet. 3. Hardkode de oplysninger ind i printkoden du ikke kan flette ind. Hvordan du gøre dette beskrives nedenfor Indsæt printkode i brevskabelonen Åbn den brevskabelon du ønsker at indsætte printkoden i. Her er dette illustreret med et tomt dokument. Figur 5. Når du har åbnet brevskabelonen klikker du øverst i dokumentet i den del der er reservert til sidehoved. Du får nu adgang til at redigere sidehovedet. Det første du skal gøre er at sætte flueben ved Speciel første side. Når du har gjort det skifter indstillingen fra alle sidehoveder til kun at omfatte Første sidehoved se de med rødt markerede bokse i figur 5. Det er meget vigtigt at du husker at gøre dette ellers vil systemet fejle, fordi printkoden kopieres til alle sidehoveder i dokumentet og det forvirrer Doc2mail, som tror at du er ved at sende et brev til flere modtagere (flettebrev). S i d e 9

11 Du kopierer nu printkoden ind i sidehovedet. Når printkoden skal lægges i brevhovedet er det for at sikre at den ikke bliver slettet ved en fejltagelse. Du finder printkoden i bilag II. Denne printkode er ikke klar til brug endnu, men vil skulle tilrettes. Du kan nu tilrette printkoden så den integrerer mest effektivt med dit system Ret printfeltet Figur 6. I figur 6 er de dele af printkoden du skal forholde dig til vist med rød. BEMÆRK! Du bør altid lade citationstegnene ( xxxxx ) omkranse de værdier du sætter ind uanset om værdien er hardkodet ind eller der er tale om et flettefelt. 1. DOKUMENTTYPE: her hardkodes 2 den dokumenttype du ønsker at kalde i Doc2mail ind. Et eksempel på en dokumenttype er Alm brev, som er vist i figur 9 nedenfor. Du kan finde de Dokumenttyper som er tilgængelige i Næstved Kommune ved at gå ind i Doc2mail brugerdialogen og folde Dokumenttype valglisten ud. Som absolut hovedregel bør du kun bruge Alm brev. 2. CPR: her indsættes det flettefelt, der fletter borgerens CPR eller virksomhedens CVR ind i printfeltet. Et eksempel på dette er vist nedenfor. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, fordi et sådant flettefelt ikke findes, sættes dette del af koden til (blank) alt blot to citationstegn. Det betyder at CPR eller CVR skal indtastes manuelt i Doc2mail. 2 Med hardkode menes at en fast (i modsætning til variabel) værdi indsættes. S i d e 10

12 3. BREVTITEL: her indsættes et flettefelt, der fletter en brevtitel ind. Ofte vil dette ikke kunne lade sig gøre, fordi et sådant felt ikke findes. I så fald hardkodes en titel ind. Et eksempel på dette er vist nedenfor. 4. SHOWRECEIPT: kan sættes til 0 eller 1. 0 koder for at Doc2mail ikke giver brugeren en kvittering for afsendt post. 1 giver brugeren en kvittering for afsendt post. Det anbefales at man sætter dette felt til POSTKASSEID: her indsættes et flettefelt, der fletter en returpostkasse ind (se bilag I). For at dette skal kunne lade sig gøre, kræver det at der findes et ledigt felt i systemets brugeradministration, som kan lagre denne ID, og at der findes et flettefelt, der kan hente denne oplysning. Ofte vil dette derfor ikke kunne lade sig gøre. I så fald hardkodes en ID ind. Et eksempel på dette er vist nedenfor. Figur 7. I figur 7 er KMDs system til håndtering af pladsanvisninger vist. Fra dette system generes en række mere eller mindre automatisk udfyldte breve på basis af en række preopsatte brevskabeloner. Et af disse områder er Fripladsbrev. Et brev oprettes ved at sagsbehandleren først danner flettedata fra fagsystemet, dernæst vælges en brevskabelon, og der oprettes et brev hvori flettedata indflettes - deriblandt CPR. I figur 8 er printkoden, som er lagt ind i disse skabeloner, vist. S i d e 11

13 Figur 8. Rød boks: I den røde boks er den flettekode { MERGEFIELD jour_cpr} KMD benytter for at flette et CPR ind i denne brevskabelon vist. Det betyder altså at CPR automatisk flettes til brevet, og overføres til Doc2mail når dette system kaldes. Være meget opmærksom på at tjekke hvad det enkelte system benytter for at flette CPR ind i brevskabelonerne. I det pågældende KMD system f.eks. er der forskellige flettefelter for forskellige breve. Grøn boks: I den grønne boks er titlen på brevet, der sendes med Doc2mail, vist. Da KMDs fagsystem ikke kan flette en brevtitel ind, er denne Fripladstilskud hardkodet ind i printefeltet. Blå boks: I den blå boks er postkasse IDen, på den returpostkasse der sendes med Doc2mail, vist. Da KMDs fagsystem ikke kan flette en ID ind, er denne hardkodet ind i printefeltet. Som det fremgå af Bilag I er den postkasse der medsendes = Familie. BEMÆRK! For at dette kan lade sig gøre, skal IDen på den postkasse du ønsker at kalde, være oprettet i den dokumenttype du har kaldt i Doc2mail. Derfor er digital post postkasser, der matcher alle sikre adresser, oprettet i Doc2mail. Med disse tilretninger af brevskabelonerne kan fripladsbrevene sendes via Doc2mail, uden at sagsbehandlerne skal foretage yderligere indtastning. Du kan finde en printkode, som du kan arbejde videre med i det selvstændige Bilag I- printkode. Dette bilag er oprettet i Word, så du kan umiddelbart kopiere feltet og indsætte det i den brevskabelon du ønsker at oprette. S i d e 12

14 5. Stand alone brevskabeloner Hvis du ønsker at benytte Doc2mail uden om noget system ( stand alone 3 ) kan du opbygge en skabelon, der delvist automatiserer integrationen til doc2mail, på samme måde som ved integration til edoc eller andre systemer. Der er i princippet to måder at gøre dette: 1. Benyt en eksisterende skabelon. 2. Benyt standard stand alone skabelonen Benyt en eksisterende skabelon Hvis du ønsker at benytte en allerede oprettet skabelon, kan det let lade sig gøre. Det eneste du skal gøre er at følge den vejledning, som der er beskrevet ovenfor i afsnittene 4.1. Indsæt printkode i brevskabelonen og 4.2. Ret printfeltet. Her skal du blot følge vejledning med det udgangspunkt, at der ikke kan flettes data ind i printfeltet. Alt skal derfor hardkodes ind. Dette får den betydning at CPR skal sætte til (blank) og altså skal indtastes i Doc2mail brugergrænsefladen. Dette er illustreret i figur 9. 3 Stand alone = stå alene i betydningen at der ikke er knyttet noget system til brevskabelonen. S i d e 13

15 Figur 9. De andre oplysninger, titel på brevet og returpostkasse, kan imidlertid hardkodes ind således at sagsbehandlerne kun behøver at udfylde CPR/CVR feltet Benyt standard stand alone skabelonen Figur 10. I figur 10 er et eksempel på en færdig brevskabelon, oprettet med skabelonen Brevskabelon_Standard_Stand_Alone_Doc2mail, vist. Helt centralt er indtastningsfeltet CPR, som overfører CPR til printfeltet, når der tastes et CPR her - dette er vist med rød boks. Det betyder, at CPR automatisk overføres til Doc2mail når Doc2mail aktiveres (se eksempel nedenfor). Dette felt er kodet ind i standardskabelon, men ud over dette er der er en række tilretninger, der skal gennemføres, for at du kan benytte skabelonen. Der er følgende trin i denne tilretning: 1. Aktiver standardskabelonen. 2. Hardkod titel på brevet og ID på svarpostkasse ind i printkoden. 3. Ret standardskabelonen til så den passer til lokale forhold. S i d e 14

16 5.3. Aktiver skabelonen Aktiver standard skabelonen Brevskabelon_Standard_Stand_Alone_Doc2mail. Du finder denne brevskabelon som vedlagt Word dokument i Bilag III Standard stand alone brevskabelon. Gem en kopi og arbejd videre med denne kopi. Det først du derefter skal gøre er klikke i dokumenthovedet. Hermed aktiveres denne dokumentdel. Tryk derefter Alt + F9 for at få vist koden. I figur 11 er dette gjort. Figur 11. For at arbejde med printkoden, er det nødvendigt først at klippe Næstved Kommunes navnetræk ud, du lagrer det blot i et andet sted i brevskabelonen eller i et andet Word dokument, og kan så indsættes det senere. Hvis du laver skabelonen til en virksomhed med eget navnetræk, kan dette sættes ind i stedet, når du har redigeret printkoden se eksempel nedenfor Hardkod brevtitel og ID på svarpostkasse Figur 12. S i d e 15

17 Den tekst der står i printfeltet kan redigeres helt frit. Derfor er det relativt let, at udskifte de data der er indsat som default, med de data ønsker at skifte dem ud med. I figur 12 er et eksempel på et tilrettet printfelt vist. Her er NæstvedBiblioketerne vist som eksempel. Rød boks: I den røde boks er titlen på brevet, der sendes med Doc2mail vist. Denne tekst er hardkodet ind, og vil være den samme uanset indholdet af brevet. Den er som det ses tilpasset NæstvedBibliotekerne. Grøn boks: I den grønne boks er postkasse IDen på den svarpostkasse der sendes med Doc2mail vist. Denne ID er hardkodet ind, og vil være den samme uanset hvem der sender brevet. Som det fremgå af Bilag I er den postkasse der medsendes Bibliotekerne Tilret de øvrige dele af brevskabelonen Når Printfeltet er tilrettet, kan du rette de øvrige dele af brevskabelonen til så den kommer til at passe til lokale forhold. I eksemplet med NæstvedBibliotekerne vil det være NæstvedBibliotekernes navnetræk, der indsætte, men almindeligvis vil det blot være Næstved Kommunes normale navnetræk der indsættes. Dertil kommer de øvrige tilretninger. Dette er vist i figur 13. Figur 13. S i d e 16

18 Figur 13 viser et fiktivt brev fra NæstvedBibliotekerne. De kontaktdata som vises i brevet, samt dets indhold, er kun medtaget til illustration. Alt kan rettes til lokalt. Når dette brev sendes til print vil printkoden som er vist i figur 12 samt det indtastede CPR nummer som er vist i bilag 13 betyde at en række metadata overføres til Doc2mail. Dette er vist i figur 14. Figur 14. Rød boks: I den røde boks ses at CPR er overført til brevet. Grøn boks: I den grønne boks ses at den hardkodede titel Brev fra Næstved Bibliotekerne er overført. Blå boks: I den blå boks ses at den ID der blev hardkodet ind i printfeltet har udpeget postkassen Bibliotekerne, og det vil være denne postkasse der medsendes som svarpostkasse. S i d e 17

19 Figur 15. Figur 15 viser hvordan modtageren ville se brevet, enten på print eller i digital post. Modtages brevet på print, vil der dog stå en returadresse over modtageradressen, som Post Danmark kan returnere brevet til, hvis det ikke kan afleveres. S i d e 18

20 6. Om at arbejde med printkoder Erfaringer har vist at printkoder kan opføre sig lidt mærkværdigt. De råd og vejledninger som står her er et resultat af en del trial and error. Alt efter system (og nogen gange inden for det enkelte system) har forskellige brug af især citationstegn og deres placering givet forskellige resultater. Helt overordnet er det dog erfaringen at Du altid bør lade citationstegnene ( xxxxx ) omkranse de værdier du sætter ind, uanset om værdien er hardkodet ind eller der er tale om et flettefelt. Selv om dette normalt bør sikre at printkoden virker som den skal, er det ikke sikkert at det lykkes i alle tilfælde. Den bedste måde at arbejde / eksperimentere med printkoder er at tage en eksisterende skabelon og gemme en kopi med tilnavnet f.eks. _test. På denne måde arbejder man men en realistisk skabelon, som let kan konverters til en drift skabelon ved at fjerne _test og tilføje _Doc2mail. Den gode nyhed er at når man først har fået koden til at virke, så har vi meget sjældent konstateret periodiske fejl. En enkelt periodisk fejl er dog opstået en sjælden gang nemlig at Word tror at printkoden også står på side to og dette forvirrer Doc2mail se afsnit: 4.1. Indsæt printkode i brevskabelonen. Her er der tale om en kodefejl i snitfladen mellem Word og Doc2mail. Løsningen har været at gøre tekststørrelsen på printkoden mindre så forsvinder fejlen. Som sagt er det dog en sjældent forekommet fejl og normalt vil en printkode i TimesNewRoman 12 eller Arial 10 ikke medføre problemer. S i d e 19

21 Bilag I postkasser og postkasse Ider Navn i digital post Digital post ID Arkiv 4864 Basecamp 6129 Beredskab 4876 Bibliotekerne 4877 Bogerrådgiver 6132 Boligpension 61 Borgerkontakt 59 Byggesag 4878 Børn og unge 4879 Børnerådgivningen 6133 Børnesundhedsområdet 6131 Daginstitution 4880 Dagpenge 6134 Den Matrikelløse Døgninstitution 6154 Distrikt Øst 6139 Døgnmiljøet Ladbyhus 6140 Elevgården 6141 FamilieNetværket 6142 Familie 60 Folkeregister 57 Fællessekretariatet 4854 Grundsalg 4990 Hollænderhusene 6143 Højskolen i Krummerup 6153 Indkøb 4881 Job og helbred 6148 Job og Kompetence 6147 Jobcenter 4855 Jordforurening 4882 JOS-klager 6150 JOS-Ledelsesesekretariatet 6149 Kollegiet - Bo og Netværk 6151 Kontanthjælp 6214 Kontrolgruppen 6152 Kultur og fritid 4856 Musik og kultur 4975 Netforvaltning 6161 Neuropædagogisk Center 6162 Næstved Sociale Virksomhed 6163 Næstved Vagtcentral 6209 Parkvæsen 4976 Pension 6164 Pension og Handicap 4989 Personale 4857 Pladsanvisningen 4858 Plan 6165 Psykologgruppen 6166 S i d e 20

22 Revacenter Nord 6167 Rotter 4977 Sanktion 6168 Skole 4978 Skriv til Næstved Kommnue 4230 Socialpsykiatrisk Center Næstved 6130 Socialpædagogisk Center 6170 Solgaven 6169 SpecialNetværket 6171 Spildevand 6172 Sundhedscenter 4859 Tale- hørekonsulentgruppen 6206 Tandplejen 4860 Teknik 4861 Tilsynsenheden 4979 Tumlingen 6207 Ungenetværket 6208 Vandløb 6210 Varmestuen 6211 Vejvæsen 4980 Virksomhedsmiljø 4981 VISP 6213 Ydelsescenter 4862 Ældre og Sundhed 4988 Økonomi 4863 S i d e 21

23 Bilag II printkode Tyk Alt + F9 for at se printkoden. Du går tilbage til normal visning af dokumentet ved at gentage Alt + F9. S i d e 22

24 Bilag III Standard stand alone brevskabelon Nedenfor er vedlagt en standard brevskabelon, som du kan åben i et separat dokument ved at klikke på Word ikonet. Når filen er åbnet, kan du lave en lokal kopi, som du kan arbejde videre med. Brevmaske_Standard _Stand_Alone_Doc2mail.docx S i d e 23

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en masseforsendelse til digital post i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren. Anbefales

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

Dokumentboks flagskibsprojekt i Næstved Kommune Enkeltforsendelser og integration til ESDH

Dokumentboks flagskibsprojekt i Næstved Kommune Enkeltforsendelser og integration til ESDH Dokumentboks flagskibsprojekt i Næstved Kommune Enkeltforsendelser og integration til ESDH Flagskibsprojekt - overblik Projektet er rettet mod enkeltforsendelser ikke masseforsendelser Efterår/vinter 2009:

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Indhold Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre... 1 1. Opret et brev... 1 1.1 Skriv brevet/indsæt en frase... 3 1.2 Opret en lokal profil... 7 2. Klargør brevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Gevinster ved at anvende dokumentboks. Anders Krabbe Møller Næstved Kommune

Gevinster ved at anvende dokumentboks. Anders Krabbe Møller Næstved Kommune Gevinster ved at anvende dokumentboks Anders Krabbe Møller Næstved Kommune Næstveds digitale strategi Hvorfor Dokumentboks og NemSMS? I dag kan vi modtage elektroniske ansøgninger men hele den opfølgende

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Introduktion til skabelonløsningen, DynamicTemplate

Introduktion til skabelonløsningen, DynamicTemplate Introduktion til skabelonløsningen, DynamicTemplate Opdateret den 16-09-2013 / CHS Hvad bruges skabelonløsningen til? DynamicTemplate er en løsning, der bruges til at fremstille komplekse dokumenter i

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Brevskabeloner ved anvendelse af den fællesoffentlige

Brevskabeloner ved anvendelse af den fællesoffentlige Brevskabeloner ved anvendelse af den fællesoffentlige fjernprintløsning Denne vejledning er rettet mod projektledere samt administratorer, der har ansvar for tilretning af brevskabeloner. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Vejledning i masseudsendelser af Digital Post

Vejledning i masseudsendelser af Digital Post Vejledning i masseudsendelser af Digital Post Masseudsendelser med Digital Post er en specialopgave, og den normale AU-skabelon til Digital Post kan ikke umiddelbart benyttes til denne type forsendelser.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Eventsystem til klubben via BadmintonPeople

Eventsystem til klubben via BadmintonPeople Eventsystem til klubben via BadmintonPeople Nu kan din klub via BadmintonPeople oprette og administrere egne events. Systemet giver dig mulighed for, at integrere modulerne med hjemmesiden, således tilmeldingerne

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail

Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail Indledning Masseflet giver mulighed for at flette flere enslydende breve til flere forskellige personer og i dette tilfælde sende brevene via Doc2Mail (dvs. via

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login VEU admin login 4.0 VEU admin - ulæste ansøgninger

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

White paper IMS Digital Post. Tillægsmodul til IMS produkter

White paper IMS Digital Post. Tillægsmodul til IMS produkter White paper IMS Digital Post Tillægsmodul til IMS produkter White paper IMS Digital Post IMSoft A/S Januar, 2015 Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@imsoft.dk IMSoft A/S Klamsagervej 31 8230 Åbyhøj Tlf.:

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne.

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne. Quickguide til AU s designskabeloner i Word 2007 Denne guide indeholder to elementer: 1. Installation af skabeloner 2. Hvordan skabeloner benyttes Er skabelonerne installeret på din maskine, kan du gå

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Selvbetjening i BFA Juli 2017

Selvbetjening i BFA Juli 2017 Selvbetjening i BFA Juli 2017 Benyt hjemmesiden www.bf-a.dk Klik på menupunktet Log ind Selvbetjening foroven på siden. Vi anbefaler, at du bruger NemID og indtaster dit bruger-id og din adgangskode. Du

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere