Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012"

Transkript

1 Caseeksamen Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb Gældende fra 1. april

2 Indhold CASEEKSAMEN FRA CASEARBEJDSDAG TIL CASEEKSAMINATION... 3 CASEVIRKSOMHED... 3 CASEHISTORIE OG MATERIALEBANK... 4 CASEOPGAVESÆTTET I GRUNDFAGET... 5 FREMSENDES TIL CENSOR CASEARBEJDSDAG LÆSESVAGE ELEVER CASEEKSAMINATION SÆRLIG CENSUR BILAG 1 - COACHING AF ELEVER PÅ CASEARBEJDSDAGEN VED DEN MERKANTILE CASEEKSAMEN INDEKS

3 Caseeksamen fra casearbejdsdag til caseeksamination Caseeksamen i det merkantile grundforløb i grundfagene 2. fremmedsprog, Dansk, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Salg & service, Samfundsfag og Informationsteknologi består af en casearbejdsdag og en caseeksamensdag. Caseeksamen påbegyndes med skolens udlevering af caseopgavesættet til eleven og afsluttes med censors og eksaminators bedømmelse af elevens eksamenspræstation. Prøven kan ikke afbrydes af censor og eksaminator med mindre en sådan afbrydelse kan begrundes ud fra skolens ordensregler eller de af ministeriet centralt udarbejdede bestemmelser vedrørende eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen har eleven mulighed for at arbejde 8 timer med det udleverede caseopgavesæt. Den mundtlige eksamination finder sted på caseeksamensdagen, der fastsættes 2-5 arbejdsdage efter casearbejdsdagen. Eksamensforløbet i grundfaget påbegyndes således, når eleven modtager caseopgavesættet og afsluttes med eksaminationen på eksamensdagen. Forudsætning for elevens gennemførelse af caseeksamen er, at eleven har gennemført og afsluttet undervisningsforløbet i grundfaget med en standpunktskarakter eller af skolen har fået godskrivnng for hele eller dele af undervisningen.i grundfaget på baggrund af en kompetencevurdering. Caseeksamensfag og niveau: 2. fremmedsprog niveau FEDC Dansk niveau FEDC Engelsk niveau FEDC Erhvervsøkonomi niveau EDC Salg & service niveau DC Samfundsfag niveau DC Informationsteknologi niveau EDC Casevirksomhed Grundlaget for caseeksamen er en casevirksomhed, som udpeges af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden anvendes ved grundfagseksaminer fra offentliggørelsen af årets casehistorie den 1. april. Casevirksomheden offentliggøres ultimo januar. Casevirksomheden i undervisningen Lærerne i de enkelte grundfag kan efter offentliggørelsen af casevirksomheden frit anvende denne som grundlag for undervisningen i grundfaget. 3

4 Elever og lærere må på intet tidspunkt kontakte casevirksomhedens hovedkontor eller henvende sig til medarbejdere i virksomhedens detailled med spørgsmål vedrørende caseopgaven, caseeksamen eller om strukturerede undervisningsaktiviteter, hvor virksomheden indgår som aktør. Casehistorie og materialebank Undervisningsministeriet udarbejder i samarbejde med casevirksomheden en casehistorie og en materialebank, der omhandler casevirksomheden, se Der er på siden om DT Group oprettet en indgang for elever (casehistorie) og en indgang for lærere (materialebank). Både lærere og elever kan naturligvis kigge med hos hinanden. Til eleverne er der udarbejdet en casehistorie med faktatekster og medarbejderinterviews om DT Group. Faktateksterne er opdelt i 10 temaer. Materialet er omfattende, så der er behov for, at lærerne i undervisningen udvælger relevante tekster og interviews i forhold til den faglige undervisning. Casehistorien er struktureret på en måde, der gør det muligt at udvælge elementer fra denne og dermed differentiere arbejdet i forhold til fag, niveau og elevforudsætninger. Til lærerne er der nu to indgange til materialerne om casevirksomheden: en temaindgang og fagindgang. Fagindgangen åbner mulighed for, at faglæreren kan finde materialer til sit eget fag, som er tematisk opdelt inden for de samme 10 temaer, som faktateksterne omhandler. Den tematiske opdeling kan give inspiration til arbejde med temaer i undervisningen eller til caseopgavesæt, som er tematisk bygget op omkring en casehistorie fra virksomheden om et eller flere af de 10 temaer. Ikke alle 10 temaer er repræsenteret inden for de enkelte fag. Temaindgangen betyder, at faglæreren kan gå på opdagelse på tværs af fag inden for et udvalgt tema, f.eks. bæredygtighed. Temaindgangen åbner mulighed for flerfagligt arbejde med et tema og for muligheden for at anskue problemstillingen på tværs af fag i undervisningen. Hensigten med både en temaindgang og fagindgang er at give faglærerne og eleverne inspiration til arbejdet med casevirksomheden samt at sætte fokus på koblingen mellem fag og casevirksomhed i undervisningen og under eksamensafholdelse Koblingstyper dvs. muligheder for kobling mellem casevirksomhed og fag i undervisningen og under eksamen er beskrevet i en vejledning, som kan downloades fra materialebanken. I vejledningen opereres der både med meget enkle koblinger og de mere komplicerede. 4

5 Casehistorie og materialebank offentliggøres 1. april på og på Den eksamensansvarlige på skolen får meddelelse fra ministeriet, når casehistorien bliver tilgængelig på nettet. Sammen med andet informationsmateriale, som vedrører virksomheden, herunder materiale i en materialebank på danner casevirksomhed og casehistorie basis for udarbejdelse af lokalt stillede caseopgaver. Materialebanken bliver løbende opdateret frem til 1. april det efterfølgende år. Allerede oprettede webadresser og web-sider på bliver ikke fjernet eller ændret, så længe casevirksomheden danner udgangspunkt for afholdelse af caseeksamen. (Bemærk dog, at DT Group, SILVAN og STARK løbende ændrer på indholdet af deres web-sider). Materialebanken findes på Det anbefales, at skolen gennemgår casehistorien med eleverne og at den indgår i undervisningen før eksamen. Fakta om offentliggørelse af virksomhed og materialer: Casevirksomhed offentliggøres ultimo januar med mail til skolerne Casehistorie offentliggøres 1.april på og Materialebank offentliggøres primo april på - med løbende opdatering Casevirksomheden skal anvendes som eksamensgrundlag fra offentliggørelsen af årets casehistorie 1. april. Caseopgavesættet i grundfaget Skolen udarbejder caseopgavesæt i de enkelte fag og niveau og udleverer caseopgavesættet til eleven på casearbejdsdagen. Caseopgaver inden for merkantile grundfag udarbejdes af skolen, og opgaverne må først offentliggøres for eleven på casearbejdsdagen. Caseopgavesættet består af 7 delopgaver, herunder en delopgave, der er elevstyret, dvs. udarbejdes af eleven, men ud fra skolens rammer og retningslinier. Caseopgavesættet udarbejdes på dansk, undtagen i Engelsk og 2. fremmedsprog. Se nærmere her Elektronisk version af caseopgavesættet Som hjælp til elever med læseproblemer og til læseuvante elever gøres en elektronisk version af caseopgavesættet tilgængelig for eleverne på casearbejdsdagen. Caseopgavesættet i Engelsk og 2. fremmedsprog I Engelsk og 2. fremmedsprog, niveau D og C, udarbejdes caseopgavesættet på fremmedsproget. I Engelsk og 2. fremmedsprog, niveau F og E, udarbejdes caseopgavesættet i såvel en dansk som en fremmedsproget version. 5

6 Om anvendelse af casevirksomhedens hjemmeside i caseopgaver Casevirksomhedens informationsmaterialer, herunder også hjemmesiden, kan løbende blive ændret i overensstemmelse med forandringer i virksomhedens organisation og struktur samt markedets udvikling. Det er derfor vigtigt ved udarbejdelse af caseopgavesæt altid at tjekke om links til internettet i opgaven fungerer downloade backup på alle tekster og sites, som eleven skal anvende til løsning af eksamensopgaven. Elever og lærere må på intet tidspunkt henvende sig til casevirksomheden om evt. ændringer i virksomhedens hjemmeside eller i andet informationsmateriale fra virksomheden. Sværhedsgrad, omfang, kompetencemål og niveaudifferentiering Caseopgavesættet bør have en sådan bredde, at den er dækkende for niveauets kompetencemål, idet sværhedsgrad og omfang skal modsvare fagets niveau. Omfanget af de enkelte delopgaver i opgavesættet bør således tage hensyn til, at en elev på et givet niveau har mulighed for at løse hele caseopgavesættet og udarbejde sin eksamensplan i løbet af casearbejdsdagen. Den enkelte delopgave bør åbne mulighed for, at såvel den svage som den stærke elevs kompetencer kan udfoldes og bedømmes. Den enkelte delopgave i en caseopgavesæt udarbejdes på en sådan måde, at eleven primært prøves på grundlag af de mål, der er fastsat for det pågældende niveau, som eleven testes i. Der kan imidlertid testes hele vejen ned i fagets niveauer i de kompetencer, der fremgår af målene for faget på lavere niveauer, for så vidt som disse kompetencer indgår integreret i løsningen af delopgaven. Fakta om caseopgavesættet: Udarbejdes af skolen. Udarbejdes på dansk undtagen i Engelsk og 2. fremmedsprog niveau FEDC Udarbejdes på fremmedsproget i Engelsk og 2. fremmedsprog niveau DC Udarbejdes i en dansk og i en fremmedsproget version i Engelsk og 2. fremmedsprog niveau FE Tager udgangspunkt i eller perspektiverer til casevirksomheden Består af 7 delopgaver, herunder 1 elevstyret Offentliggøres for eleven ved påbegyndelsen af casearbejdsdagen Udleveres i elektronisk version til eleven Sendes til censor i god tid før casearbejdsdagen. (Se Censors opgaver før eksaminationen ) Den elevstyrede delopgave Eleven skal selvstændigt udarbejde en delopgave, ud fra de rammer og retningslinier, som skolen har fastsat og informeret eleven om. I nogle merkantile grundfag fastsætter fagbilaget nærmere bestemmelser for, hvordan eleven skal dokumentere sit arbejde med den elevstyrede opgave. Det kan, afhængigt af fag, være i form af dokumen- 6

7 tation for arbejde med portfolio, projekt, særskilt dokumentation af et emne, individuelt emne eller lignende. Disse produkter skal ikke fremsendes til censor. Eksamensplanen Eleven afleverer på casearbejdsdagen senest 8 timer efter udlevering af caseopgavesættet en eksamensplan som dokumentation for elevens arbejde med caseopgavesættet og som grundlag for eksaminators eksamensplanlægning. Procedurer for aflevering af eksamensplanen fastsættes i øvrigt af skolen. Eksamensplanen skal ikke fremsendes til censor. Skolen kan udarbejde egne skabeloner til eksamensplanen i henhold til grundfagsbekendtgørelsens bestemmelser eller downloade Undervisningsministeriets forslag (se nedenfor). Skabeloner til eksamensplaner kan downloades fra eller fra Eksamensplan 1 Eksamensplan 1 består af to sider. Den fungerer som et værktøj til overblik for eleven: 1. Hvad består opgaven i? 2. Hvordan kan jeg løse den? Hvor kan jeg få hjælp til løsningen? 3. Hvordan skal jeg vise min løsning til eksamen? Anvendelsen af eksamensplan 1 som elevens værktøj forudsætter, at eleven instrueres i anvendelsen af eksamensplanen i undervisningen forud for eksamensafholdelsen. Side 1 skal medvirke til at give eleven overblik over opgaverne og de delopgaver hver opgave består af. 7

8 Side 2, kolonne 1 er beregnet på at få eleven til at reflektere over arbejdsprocessen omkring de enkelte delopgaver i opgavesættet. Side 2, kolonne 2 skal medvirke til, at eleven reflekterer over det produkt, løsningen af opgaverne skal munde ud i. 8

9 Eksamensplan 2 Eksamensplan 2 fungerer som dokumentation for elevens arbejde på casearbejdsdagen. Fakta om eksamensplanen Eksamensplanen udgør skolens dokumentation for at eleven gennem sit arbejde på casearbejdsdagen har etableret eksaminationsgrundlaget for den efterfølgende caseeksamination Aflevering af eksamensplanen til skolen er en forudsætning for, at eleven kan gå til mundtlig eksamen Skolen fastsætter i øvrigt nærmere regler for elevens anvendelse og aflevering af eksamensplanen. Elevens faglige produkter og opgaveløsninger Elevens faglige produkter udarbejdet på casearbejdsdagen afleveres ikke på casearbejdsdagen, men medbringes af eleven til eksamen. Eleven har mulighed for at justere og forbedre sine produkter i tidsrummet mellem casearbejdsdag og caseeksamen. Skolen skal informere eleven om at udfylde og anvende eksamensplanen i forbindelse med casearbejdsdagen og eksaminationen. 9

10 Fremsendes til censor Caseopgavesæt, prøveregler og undervisningsplan Caseopgavesættet sendes gerne elektronisk - til censor i så god tid, at censor og eksaminator kan drøfte og justere opgaven (som hovedregel mindst 5 arbejdsdage før casearbejdsdagen). Der henvises med link til skolens hjemmeside om prøveregler og undervisningsplan, herunder bedømmelsesplanen. Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen Oversigt over tekster og aktiviteter i undervisningen fremsendes sammen med caseopgavesættet til censor. Ud fra denne oversigt skal censor kunne danne sig et overblik over den gennemførte undervisning og elevens eksaminationsgrundlag. Casearbejdsdag På casearbejdsdagen har eleven krav på 8 sammenhængende arbejdstimer til forberedelse af prøven og udarbejdelse af eksamensplanen. Dato for casearbejdsdagen fastsættes af den eksamensafholdende skole. I tilfælde af nedlukning af skolens edb på casearbejdsdagen skal elevens casearbejdsdag forlænges med et tidsrum svarende til den tid, nedlukningen har varet. Udlevering af caseopgavesættet på casearbejdsdagen Caseopgavesættet udleveres til eleven ved starten af casearbejdsdagen og eleven kvitterer for modtagelsen. Ved elevens udeblivelse på casearbejdsdagen, se under afsnit om sygeeksamen og reeksamen. Vejledning og hjælpemidler på casearbejdsdagen Alle hjælpemidler og ressourcer er tilladt for eleven på casearbejdsdagen. Eleven må samtale med andre elever om løsning og besvarelse af opgaverne i caseopgavesættet. På casearbejdsdagen og efterfølgende må skolens medarbejdere ikke yde faglig vejledning til eleven. Support Skolen stiller på casearbejdsdagen support til rådighed i forbindelse med elevens anvendelse af itværktøjer, printer, kopimaskine, bibliotek, samt evt. andre faciliteter og materialer, som skolen, i henhold til kravene til løsning af opgaverne i caseopgavesættet, stiller til rådighed for eleven. Skolen bør i god tid inden caseeksamen instruere eleven i brugen af skolernes databaseservice, herunder anvendelse af login og password samt de søgemuligheder, som databasen giver. Eleven skal kunne henvende sig til skolens administration, hvis der er tvivl om, hvorvidt en eller flere af delopgaverne i caseopgavesættet er korrekt formuleret. Ressourcer, som skolen stiller til rådighed på casearbejdsdagen Skolen skal stille følgende ressourcer til rådighed forbindelse med casearbejdsdagen: It-udstyr i et omfang, så hver enkelt elev har en arbejdsplads til rådighed Printer og kopimaskine Internetadgang Adgang til skolens intranet Adgang til skolernes databaseservice ( ) logon og password påkrævet 10

11 Adgang til søgning på skolens bibliotek i løbet af hele casearbejdsdagen Præsentationsværktøj (PowerPoint, OHP mv.) It- og printer-support Skolen kan vælge at tilbyde eleven coaching Coaching af eleven på casearbejdsdagen se bilag 1 Skolen kan på casearbejdsdagen tilbyde coaching af eleven. Coachen må ikke yde faglig vejledning eller hjælpe med løsninger på opgaver, men alene stimulere elevens faglige aktivitet og opgaveløsning ved at lytte til elevens faglige overvejelser og ved at stille åbne, ikke-ledende spørgsmål til eleven. Coachen instrueres grundigt i arbejdsopgaven. Som coach kan udpeges lærere, som ud over lærerkompetencen har erhvervet kompetencer som coach, f.eks. gennem arbejdet som læsevejleder, underviser, kontaktlærer, studievejleder, med andre arbejdsopgaver på skolen eller gennem efteruddannelse. Coachens opgaver beskrives i skolens undervisningsplan. Se i øvrigt Bilag 1 til denne vejledning. Milepæle til strukturering af elevens arbejde på casearbejdsdagen Skolen kan aftale milepæle for coaching med eleven inden casearbejdsdagen. Ved milepælene præsenterer eleven sin løsning af 1-2 delopgaver og forklarer kort sine faglige overvejelser i forbindelse med opgaveløsningen. Milepælenes funktion er at hjælpe eleven til at strukturere sin opgaveløsning og til at nå at belyse alle delopgaver. Læsesvage elever Anvendelse af forudsætter, at eleven har adgang til en elektronisk version af caseopgavesættet. For læsesvage elever er det muligt at downloade en såkaldt fjernbetjening fra Fjernbetjeningen gør det muligt at markere skriftlige elektroniske tekster og få dem læst op via talesyntese. Funktionen kan udelukkende anvendes på danske tekster. Nærmere instruktion kan findes på På internetadressen kan gratis downloades programmer til tekstgenkendelse og syntetisk oplæsning af tekster på Engelsk, hollandsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk og spansk. Caseeksamination 2-5 arbejdsdage efter casearbejdsdagen afholdes caseeksamen, dvs. den mundtlige eksamination af eleven. Eksamensdatoen fastsættes af den eksamensafholdende skole. Eksaminationstid Eksaminationstiderne følger grundfagsbekendtgørelsens bestemmelser vedr. eksaminationstid for faget. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, inklusive tid til votering, censors og eksaminators udarbejdelse af noter vedr. hver enkelt elevs præstation og eksamination samt til feedback til eleven. Der er ikke forberedelsestid på selve caseeksamensdagen. 11

12 Eksamensform og eksaminationsgrundlag Caseeksamen er individuel, og eksaminationen sker på grundlag af elevens præsentation af faglige produkter, opgaveløsninger og præsentationsmateriale. Censors opgaver før eksaminationen Der bør i god tid før casearbejdsdagen være dialog mellem censor og eksaminator om caseopgavesættet og evt. andre forhold vedr. eksamensafholdelsen. Kontakten bør etableres i så god tid, at evt. ændringer og justeringer kan gennemføres før caseeksamen påbegyndes. Censors opgaver under eksaminationen Censor bestemmer hvilke delopgaver i caseopgavesættet, som eleven skal eksamineres i. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Censors opgaver følger i øvrigt bestemmelser i bekendtgørelse nr af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Eksaminators opgaver under eksaminationen Eksaminator leder eksaminationen. Eksaminationen gennemføres som en dialog mellem eksaminand og eksaminator, og den bør omfatte såvel selvstændig fremlæggelse som besvarelse af spørgsmål. Eksaminator afdækker den faglige dybde og bredde hos eleven gennem en uddybende eksamination i forbindelse med hver enkelt opgave og elevfremlæggelse. Bedømmelse og bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Der skal foretages en helhedsbedømmelse af elevens kompetencer ud fra fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for hvert enkelt grundfag. Elevens skriftlige og praktiske produkter må således ikke bedømmes isoleret. Der evalueres efter hver eksamination. Har en elev ikke udarbejdet løsning af en delopgave i opgavesættet, skal censor og eksaminator afdække årsagen hertil, afklare evt. barrierer for løsning sammen med eleven og efterfølgende afdække elevens kompetencer i faget i forhold til løsning af delopgaven. Så snart dette er sket fortsætter eksaminationen med censors udpegning af en ny delopgave til eleven. Det er elevens dokumenterede kompetencer i forhold til delopgaven, der indgår i helhedsbedømmelsen af elevens præstation. Der må således ikke foretages særlig vægtning af enkeltopgaver ved bedømmelsen af elevens kompetencer i faget. Elevens karakter fastsættes i overensstemmelse med bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 444 af 8. juni 2008 om ændring af bekendtgørelse nr. 882 af 6. juli 2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen) 12

13 Hjælpemidler under eksaminationen Skolen stiller de for faget relevante hjælpemidler til rådighed, herunder computer, projektor, monitor, video, OHP mv. inden for rimelighedens grænser. Sygeeksamen og reeksamen med nyt opgavesæt Ved sygeeksamen eller reeksamen efter 6 og 7 bestemmelser i eksamensbekendtgørelsen skal eksaminanden gennemføre såvel casearbejdsdag og caseeksamen med nyt opgavesæt. Særlig censur Ministeriet har, med henblik på fortsat udvikling og kvalitetssikring af caseeksamen, udpeget særlige censorer, fordelt på skoler over hele landet. De særlige censorer indgår i ministeriets tilsyn og udfylder efter hver censur et spørgeskema, som indsendes elektronisk til fagkonsulenten. Spørgeskemaer til særlig censur kan downloades fra Den eksamensafholdende skole bliver før eksamensafholdelsen informeret om den særlige censur af den særlige censors hjemskole. 13

14 Bilag 1 - Coaching af elever på casearbejdsdagen ved den merkantile caseeksamen Skolen kan på casearbejdsdagen stille en coach til rådighed for eleven. Coachen må ikke yde faglig vejledning eller hjælpe med løsninger på opgaver, men alene bidrage til elevens faglige aktivitet og opgaveløsning ved at lytte til elevens faglige overvejelser og stille åbne, ikke-ledende spørgsmål til eleven. Formålet med coaching Formålet med coaching er at give eleven mulighed for at forklare coachen og sig selv løsningsforslag og begrundelser for de valgte løsningsforslag. Eleven kan på den måde tale sig frem til om ideer og løsninger er holdbare og finde nye vinkler på de delopgaver, som eleven præsenterer for coachen. Det er eleven selv, der skal finde løsninger og ideer. Det er eleven, der skal forklare for coachen. Coachen Coachen må ikke yde faglig vejledning. Den faglige viden og vejen til faglig viden har eleven selv ansvaret for på casearbejdsdagen. Coachens funktion er at være med til at skabe optimale rammer for, at eleven udnytter sit faglige potentiale. Coaching handler ikke om opgaven, men om den elev, der skal løse opgaven Coaching handler ikke om at forbedre opgaven, men om at forbedre arbejdsprocessen Coaching korrigerer ikke fejl, men arbejdsmetoden Coachen er ikke dommer, men konsulent og vejleder Coachen kan få det til at lykkes for eleven ved at: lade eleven føre ordet beskrive/gengive, hvad coachen hører lytte til elevens løsningsforslag stille åbne hv-spørgsmål (først og fremmest hvad, hvem, hvor, hvornår og hvis. Hvorfor- og hvordan-spørgsmål opfordrer til analyse og bør anvendes i mindre omfang). Eksempler på coachens spørgsmål til eleven kunne være: hvad handler opgaven om hvad synes du fungerer godt hvad er du tilfreds med hvad mener du, kan forbedres hvad trænger til mere arbejde hvad vil du gøre nu hvad mener du, du opnår ved at fortsætte på den måde, du har planlagt hvor langt er du kommet hvem kan du arbejde sammen med om opgaven hvor finder du hjælp til at løse opgaven. Undervisningsplanen Coachens opgaver og rammerne for coaching beskrives i skolens undervisningsplan. Coachen instrueres grundigt i arbejdsopgaven og eleverne instrueres før casearbejdsdagen om formål og rammer for coaching. Som coach kan udpeges lærere, som ud over lærerkompetencen har erhvervet kompetencer 14

15 som coach, f.eks. gennem arbejdet som læsevejleder, underviser, kontaktlærer, studievejleder, med andre arbejdsopgaver på skolen eller gennem efteruddannelse. Af skolens beskrivelse af coachordningen bør endvidere fremgå principper for afvikling af coachordningen. Principper for skolens tilbud om coaching af elever Elever der modtager specialpædagogisk støtte vil allerede gennem disse foranstaltninger være kompenseret for evt. særlige uddannelsesforudsætninger, så der er ikke grundlag for alene at tilbyde disse elever coach-ordningen. Men skolen kan gennem sin information til eleverne gøre opmærksom på, at det ganske vist er et tilbud til alle elever, der deltager i forsøget, men at især fagligt svage elever vil have glæde af at gøre brug af ordningen. Evt. kan der med disse elever aftales milepæle, dvs. konsultationer med coachen, undervejs på casearbejdsdagen (se nedenfor). Af beskrivelsen bør endvidere fremgå, hvor mange minutter til coaching, der beregnes pr. elev pr. casearbejdsdag, samt principper for skolens information til eleven om coach-ordningen. Milepæle Skolen aftaler med eleven inden eksamen milepæle undervejs på casearbejdsdagen, hvor eleven kan henvende sig til coachen med sit materiale. Ved milepælene præsenterer eleven f.eks. sin løsning af 1-2 delopgaver og forklarer kort sine faglige overvejelser i forbindelse med opgaveløsningen. Milepælenes funktion er at hjælpe eleven med at strukturere sin opgaveløsning for at nå at belyse alle delopgaver. 15

16 Indeks 2. fremmedsprog... 3;5;6 administration arbejdsdage... 3;10;11 arbejdstimer barrierer bedømmelse... 3;17 Bedømmelse bedømmelsesgrundlag bekendtgørelse... 12;17 Bekendtgørelse... 7;11;12 bibliotek casearbejdsdag... 3;9;10;12;15 Casearbejdsdag casearbejdsdag forlænges caseeksamen... 3;9;10;11;12;14 Caseeksamen... 3;11 caseeksamination... 3;9 Caseeksamination casehistorie... 3;4;5 Casehistorie... 3;5 casevirksomhed... 3;4 Casevirksomhed... 3;5 censor... 3;6;7;10;12 Censor Censors opgaver... 6;12 coachen... 14;15 Coachen... 11;14 coaching... 11;14;15 Coaching... 11;14 dansk... 5;6 Dansk... 3 detailled... 3 dokumentation... 6;7;9;12 Eksamensforløbet... 3 Eksamensform eksamensgrundlag... 5 eksamensplanen... 7;9;10 Eksamensplanen... 7;9 eksamensplanlægning... 7 eksamenspræstation... 3 eksaminationen... 3;6;9;11;12 Eksaminationen eksaminationsgrundlag... 10;11 eksaminationstid Eksaminationstid Eksaminators opgaver elektronisk version... 5;6;11 Elektronisk version... 5 elevens præstation elevstyrede opgave... 6 emu.dk... 4;5;7 Engelsk... 3;5;6;11 Erhvervsøkonomi... 3 faglig vejledning... 10;11;14 Fakta... 5;6;9 fastsættes af... 10;11 feedback forberedelse grundfaget... 3;5 helhedsbedømmelsen hjemmeside... 6;10 hjælpemidler... 10;12 Hjælpemidler hovedkontor... 3 individuelt emne... 6 informationsmateriale... 4;6 Informationsteknologi... 3 Internetadgang intranet kompetencemål... 6 kompetencer... 6;11;12;14 kompetencevurdering... 3 kontakte... 3 læsesvage Læsesvage materialebank... 4 Materialebank... 5 milepæle... 11;15 Milepæle... 11;15 ministeriet... 3;4 Ministeriet nedlukning af skolens edb niveaudifferentiering... 6 offentliggørelse

17 omfang... 6;10;14 ordensregler... 3 overblik... 7;10 oversigt Oversigt portfolio... 6 projekt... 6 prøveregler reeksamen... 10;12 ressourcer Ressourcer Salg & service... 3 Samfundsfag... 3 Skolen fastsætter... 9 skolernes databaseservice standpunktskarakter... 3 stærke elev... 6 support... 10;11 Support svage elev sværhedsgrad... 6 Sværhedsgrad... 6 sygeeksamen... 10;12 Sygeeksamen særlig censur Særlig censur særskilt dokumentation... 6 tvivl Undervisningsplanen vejledning... 10;11;14 Vejledning votering ændringer... 6;12 17

Vejledning. til caseprøver i grundfag. i det merkantile grundforløb. Gældende

Vejledning. til caseprøver i grundfag. i det merkantile grundforløb. Gældende Vejledning til caseprøver i grundfag i det merkantile grundforløb Gældende fra 1. august 2011 Indhold Sagsnr.: 089.14J.261 INDLEDNING... 3 ÆNDRINGER PR. 1. AUGUST 2011... 3 ELEVSTYRET OPGAVE... 3 EKSAMENSPLAN...

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

T I L C A S E P R Ø V E R I G R U N D F A G I D E T M E R K A N T I L E G R U N D F O R L Ø B M E D

T I L C A S E P R Ø V E R I G R U N D F A G I D E T M E R K A N T I L E G R U N D F O R L Ø B M E D VEJLED NI NG T I L C A S E P R Ø V E R I G R U N D F A G I D E T M E R K A N T I L E G R U N D F O R L Ø B M E D GÆLDE N DE FR A 1. AP RI L 2014 1 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 5 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

VEJLEDNING T IL C ASEPR Ø V ER I GR U NDF A G I DET MER K A NT ILE GR U NDF O R L ØB M ED GÆ L D E ND E F RA 1. MAJ

VEJLEDNING T IL C ASEPR Ø V ER I GR U NDF A G I DET MER K A NT ILE GR U NDF O R L ØB M ED GÆ L D E ND E F RA 1. MAJ VEJLEDNING T IL C ASEPR Ø V ER I GR U NDF A G I DET MER K A NT ILE GR U NDF O R L ØB M ED GÆ L D E ND E F RA 1. MAJ 2 01 3 2 INDHOLD INDHOLD... 2 INDLEDNING... 4 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER... 4 KRAV OM ELEVSTYRET

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

IBC International Business College EUD og EUX Business Kolding Aabenraa Fredericia. Eksamensinformation. - til lærere og censorer

IBC International Business College EUD og EUX Business Kolding Aabenraa Fredericia. Eksamensinformation. - til lærere og censorer IBC International Business College EUD Kolding Aabenraa Fredericia - til lærere og censorer Indholdsfortegnelse 1. God praksis ved caseeksamen...3 1.1 Eksaminators opgaver inden casearbejdsdag og eksamen...3

Læs mere

IBC International Business College EUD og EUX Business Kolding Aabenraa Fredericia. Eksamensinformation. - til lærere og censorer

IBC International Business College EUD og EUX Business Kolding Aabenraa Fredericia. Eksamensinformation. - til lærere og censorer IBC International Business College EUD Kolding Aabenraa Fredericia - til lærere og censorer Indholdsfortegnelse 1. God praksis ved caseeksamen...3 1.1 Eksaminators opgaver inden casearbejdsdag og eksamen...3

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglement for

Eksamensreglement for Eksamensreglement for HG 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

Prøver HG og EUD/ EUX

Prøver HG og EUD/ EUX Prøver HG og EUD/ EUX (GF1 og GF2) Januar 2016 ELEVINFORMATION Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2015 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord 3 Bekendtgørelser om EUD 2 Eksamensfag 3 Casearbejdsdag Afvikling af caseeksamen 3 3 Regler som gælder ved mundtlig eksamen 4 Hvad sker

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Eksamenshåndbog. For. Sommereksamen 2015

Eksamenshåndbog. For. Sommereksamen 2015 Eksamenshåndbog For HG Sommereksamen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Afvikling af eksamen 4 2.1 Eksamensperiode 4 2.2 Eksamen for HG1, HGV og HG2 4 2.3 Case-eksamen 4 2.4 Skolevejledning 5 3. Eksamensreglement

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamenshåndbog. For. EUD og EUX

Eksamenshåndbog. For. EUD og EUX Eksamenshåndbog For EUD og EUX Januar 2017 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de regler,

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Vejledning Case-eksamen i matematik

Vejledning Case-eksamen i matematik Vejledning Case-eksamen i matematik Caseopgavesæt og projektrapport... 2 Eksamensforløbet... 2 Hvad der skal sendes til censor inden eksamensforløbet... 4 Eksempel på caseopgavesæt... 5 Opgave 1 - Undersøgelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. For. EUD og EUX

Eksamenshåndbog. For. EUD og EUX Eksamenshåndbog For EUD og EUX Januar 2019 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de regler,

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Eksamenshåndbog. For EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For EUD/EUX Eksamenshåndbog For EUD/EUX Sommereksamen 2019 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de

Læs mere

Eksamenshåndbog. For. EUD og EUX

Eksamenshåndbog. For. EUD og EUX Eksamenshåndbog For EUD og EUX Januar 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de regler,

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016 Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD Uddannelsescenter Holstebro Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for elever på såvel grund-

Læs mere

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk Erhvervsrettet Andetsprogsdansk - Et centralt udviklet valgfag i erhvervsuddannelserne Side 1 af 6 Side 2 af 6 Formål...4 Mål...4 Niveau F...4 Niveau E...5 Niveau D...5 Rammer for valg af indhold...6 Sprogbrug...6

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv Eksamensreglement for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Handel, kontor og detail Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Caseeksamen...2

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2013-2014 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Elever

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Elever Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Elever Ordensregler/eksamensreglement Mødetidspunkt 15 minutter før eksamens start. Hvis du ikke kan være i eksamenslokalet ved eksamensstart på

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 17/18 Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Ministeriets krav om tilsynsførende ved alle online eksaminationer... 3 1.2 Indstilling til

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Lovgrundlag I forbindelse med afvikling af prøver og eksamener er følgende bekendtgørelser gældende. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 286 af 18/04/2018

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Hvis du ikke ønsker at deltage

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 1 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløbets 1. del Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF1

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Samfundsfag. Case-kommissionen. IBC Innovationsfabrikken den 14. marts Fagkonsulent Anne Hammer Thamdrup Side 1

Samfundsfag. Case-kommissionen. IBC Innovationsfabrikken den 14. marts Fagkonsulent Anne Hammer Thamdrup Side 1 Samfundsfag Case-kommissionen IBC Innovationsfabrikken den 14. marts 2017 Fagkonsulent Anne Hammer Thamdrup Side 1 Indhold Mulighed for caseeksamen Faglige mål og indhold Didaktiske principper Dokumentation

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

det merkantile grundforløb juni 2013

det merkantile grundforløb juni 2013 Eksamenshåndbog Merkantil afdeling på Køge Handelsskole Lovgrundlag... 2 Bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne:... 2 Bekendtgørelser om eksamensregler mv.:fejl! Bogmærke er ikke defineret. Interne regler

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Dato: 27.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

det merkantile grundforløb Juni 2014

det merkantile grundforløb Juni 2014 Eksamenshåndbog Merkantil afdeling på Køge Handelsskole Lovgrundlag... 2 Bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne:... 2 Bekendtgørelser om eksamensregler mv.:fejl! Bogmærke er ikke defineret. Interne regler

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

EKSAMENSAVIS TIETGEN BUSINESS. GF1, GF2, EUS samt EUX

EKSAMENSAVIS TIETGEN BUSINESS. GF1, GF2, EUS samt EUX EKSAMENSAVIS TIETGEN BUSINESS GF1, GF2, EUS samt EUX INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger til elever i forbindelse med eksamen... 1 Personlig eksamensplan... 1 Du skal huske... 1 Mobiltelefon... 1 Eksamensrækkefølge...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

F-, E- og D-niveau. Et eksempel på en overordnet plan for engelsk i hovedforløbet - som inspiration til læreren.

F-, E- og D-niveau. Et eksempel på en overordnet plan for engelsk i hovedforløbet - som inspiration til læreren. F-, E- og D-niveau Et eksempel på en overordnet plan for engelsk i hovedforløbet - som inspiration til læreren. Forberedelse I skoleperioden inden engelsk optræder på skemaet udfylder og afleverer alle

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Rev. februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i:

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Dato: 30.03.2016 Redigeret d. 13.03.2018 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Pædagogisk assistentuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet

Læs mere

Eksamenshåndbog. bedømmelsesplan og eksamensregler. Tekniske erhvervsuddannelser EUC Nordvest

Eksamenshåndbog. bedømmelsesplan og eksamensregler. Tekniske erhvervsuddannelser EUC Nordvest Eksamenshåndbog 2017 bedømmelsesplan og eksamensregler Tekniske erhvervsuddannelser EUC Nordvest Indhold Generelt... 5 Overordnet bedømmelsesplan... 5 Løbende evaluering... 5 Standpunktskarakter... 6 Prøver

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2016

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2016 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015 bekendtgørelse om den

Læs mere

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Social- og sundhedsassistent Januar 2017 SOSU OJ 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag, Social- og Sundhedsuddannelsen, Social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Oprettet april 2018 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Oprettet april 2018 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010

Læs mere