28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume"

Transkript

1 28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume

2 2

3 indhold 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3 Et løft for trafikken i Odense 4 Sådan ser letbanen ud 5 Hvad koster letbanen og hvad er den værd? 6 Sådan bliver letbanen til Eksempel på mulig udformning af station på Odense Letbane. 3

4 Højstrup Odense Banegård Center Odense Idrætspark Bolbro Vestre Stationsvej Kongensgade Musik og Teaterhuset Vestergade Palnatokesvej Vesterbro Ejby Møllevej Nyborgvej/Ørbækvej L.A. Ringsvej Benediktsplads Rosengårdscentret Stærmosegårdsvej Odense Zoo Niels Bohrs Allé Cortex Park SDU SUND Hjallese Station Hestehaven Nyt OUH-a Nyt OUH-b Park and Ride Odense Letbane (1. etape) Odense Letbane (2. etape) Skift til regional- og fjerntog LETBANEN I TAL OG FAKTA STYRKELSE AF INFRASTRUKTUREN Letbanen etableres fra stationer i alt, fra Tarup i nord til Hjallese i syd 14 km spor Afgang hvert 10. minut fra alle stationer Rejsetid fra nord til syd tager ca. 42 minutter 4 Sammenhæng til busnet og regionaltog

5 Odense Letbane 1 binder byen sammen Letbaner er et udbredt transportmiddel i Europa og er kendetegnet ved korte rejsetider og hyppige afgange. Odense Letbane vil give den kollektive trafik i Odense et stort løft. Med endestationer i Tarup og Hjallese vil letbanen binde byen sammen og fremme byudviklingen i Odense. Vækst i Odense Odense er en by, der satser på vækst. I de kommende år blomstrer en lang række af nye ambitiøse byggeprojekter op i Odense. Byen skal ikke længere bare være en stor dansk by, men en dansk storby. For at gøre visionen til virkelighed er det vigtigt med de rette transportmuligheder, så de tusindvis af nye arbejdspladser, boliger og tilbud nemt kan betjenes af både borgere og erhvervsliv. Odenses nye letbane bliver rygraden, der skal binde udviklingen sammen og skabe synergi og sammenhæng. Odense Letbane vil i sig selv være en generator for vækst og vil medvirke til, at Odense går fra at være en stor dansk by til en dansk storby. 26 stationer 14 kilometer En letbane kan sammenlignes med en metro, der kører over jorden. Letbanen i Odense vil forløbe fra Tarup i nord via Odense Centrum og Nyt OUH til Hjallese Station. Dermed vil letbanen binde byen sammen og samtidig give de rejsende i Odense et bæredygtigt, hurtigt og komfortabelt alternativ til bilen. Letbanens samlede længde er 14 km, og der vil blive etableret 26 stationer. Det forventes, at letbanen vil have ca påstigere på en hverdag. Letbanen etableres hovedsageligt i eksisterende veje, hvor den generelt kører i sit eget spor, uafhængigt af den øvrige trafik. Dette sikrer, at letbanen kommer hurtigt frem og har en høj pålidelighed. Etableringen af letbanen betyder, at der skal gennemføres en række ombygninger af eksisterende veje. Letbanen vil blive etableret med et design, der er tilpasset Odense, og som samtidig giver letbanen sin egen identitet. Hvad koster det? Etableringen af letbanen forventes at koste mio. kr., heraf er 474 mio. kr. til reserve. Derudover er der driftsrelaterede anlægsudgifter for 565 mio. kr. til indkøb af 12 togsæt, etablering af et vedligeholdelsescenter mm. 5

6 I 2024 SKAL DER HVER DAG CA MENNESKER TIL CAMPUS NYT UNIVERSITETSHOSPITAL I DAG I 2024 SDU Udredningsrapporten Denne publikation er et resumé af udredningsrapporten for Odense Letbane, som har til formål at skabe grundlag for en politisk aftale om at etablere en letbane i Odense, herunder vedtagelse af anlægslov og gennemførelse af VVM. Udredningen er udarbejdet af Odense Letbanesekretariat i dialog med projektets samarbejdspartnere. Udredningen kan læses i sin fulde længde på Odense.dk/letbane. 1.1 Hvad er en letbane? En letbane er en moderne sporvogn eller en metro, der kører på skinner over jorden, som kendes fra mange europæiske byer, blandt andet i Sverige og Norge. I Danmark er der udover i Odense planer om at etablere letbaner i Aarhus, Aalborg og i Hovedstadsområdet langs Ring 3-korridoren. Letbaner kombinerer det bedste fra tog (komfort, pålidelighed og tilgængelig) og busser (adgang til bymidten og centrum i forstæderne). Odense Kommunes strategi går ud på at udvikle Odense fra at være en stor dansk by til at blive en dansk storby, der kan fungere som vækstgenerator for regionen og for Danmark. Det er hensigten at transformere Odense fra industriby til videnby. Odense Syddansk Universitet, som vil blive betjent af letbanen. 6

7 Letbanen er elektrisk. Derfor forurener den ikke gaderummet. Banen kører i sit eget spor, adskilt fra den øvrige trafik, hvilket medvirker til at sikre en pålidelig drift af hele den kollektive transport. I vejkryds er letbanen nødt til at køre det samme sted som den øvrige trafik. Her sikres rettidighed og korte køretider ved hjælp af trafiksignaler, hvor letbanen får prioritet. Letbanetogene er 2,65 meter i bredden, ca. 3,5 meter høje og har en længde på ca. 42 meter. Letbanetogene får strøm fra luftledninger og kan også på kortere strækninger køre helt uden køreledninger. Ved letbanens stationer vil der være niveaufri ind- og udstigning, som gør det let for passagerer at komme ind og ud. 1.2 Hvorfor har Odense brug for en letbane? Letbanen vil være rygraden i den kollektive trafik i byen i mange år fremover. Letbanen vil binde Odenses mange udviklingsprojekter og hele byen sammen fra Tarup Center og Bolbro gennem midtbyen til Campus og videre til Hjallese Station. Odense vil fremadrettet opleve en vækst i antallet af beboere og arbejdspladser. Dette betyder, at presset på vejnettet i Odense stiger, og at der opstår øgede trafikale udfordringer i byen. Løser udfordringerne ved Campus I 2020 vil mere end studerende, patienter og pårørende have deres daglige gang i området omkring SDU og det nye universitetshospital. Letbanen er nødvendig for at sikre en effektiv transport til og fra området. 1.3 I tråd med byens planer I de kommende år planlægger Odense Kommune at gennemføre en lang række byudviklingsprojekter. Det gælder bl.a. udbygningen af campus-området med Forsker- og Videnparken Cortex Park samt universitetet og det nye supersygehus. Endelig omdannes hovedtrafikforbindelsen Thomas B. Thriges Gade, der i dag gennemskærer Odense Centrum og de gamle bydele. I fremtiden vil Thomas B. Thriges Gade være fri for biler og bliver omdannet til et visionært, bæredygtigt byområde med letbanen som hovedelement. Ved at forbinde de kommende udbygningsområder med andre dele af byen vil letbanen bidrage til at understøtte udviklingen af Odense som vækstdynamo. Et effektivt kollektivt transportsystem er et godt alternativ til bilen i storbyen. Med Letbanen bliver der skabt grundlag for, at Odenses beboere og dem som arbejder og rejser i byen kan komme til og fra institutioner, kulturtilbud, arbejdspladser og boliger vel at mærke med en højfrekvent og miljøvenlig transportforbindelse. Letbanen sikrer desuden, at der opnås gode forbindelser til vigtige trafikknudepunkter med tilslutning til det lokale, regionale samt nationale jernbane- og busnet. odense letbane 1 Odense Letbane binder byen sammen 7

8 8 Bergen

9 Bedre kollektiv trafik og byudvikling Sådan kører letbanen Letbanen vil køre hvert 10. minut i begge retninger fra kl. 05 om morgenen til kl. 01 om natten. Køretiden mellem Tarup Centret og Hjallese er omkring 42 minutter. Hurtigt og sikkert gennem byen Letbanen vil have en maksimal hastighed på 70 km/t og en gennemsnitshastighed på ca. 20 km/t. Hastigheden vil af hensyn til sikkerheden være lavest i centrum og højere i områderne uden for centrum. Masser af kapacitet og komfort En letbanevogn har med sine 2,65 meter i bredden og 42 meter i længden plads til 250 passagerer. Med 12 letbanevogne som opererer på ruten, svarer det til en samlet kapacitet på knapt passagerer i timen eller 60 busser. 2.2 Tag cyklen med I togene vil der være såkaldte flexområder, det vil sige områder som er forbeholdt barnevogne, kørestole og cykler som det kendes fra togene. Letbanevognenes præcise design og indretning bliver afklaret senere i processen. Tarup Center Odense Banegård Center Ejby Rosengårdcentret Syddansk Universitet Nord Nyt OUH Nord Hjallese Tarup Center Odense Banegård Center Ejby Rosengårdcentret Syddansk Universitet Nord Nyt OUH Nord Hjallese Eksempel på mulig udformning af station på Odense Letbane. De forventede køretider i minutter med letbanen mellem knudepunkterne. 9

10 10

11 Et løft for 3 trafikken i Odense 3.1 Over passagerer hver dag Letbanen forventes at have cirka påstigere pr. hverdag i 2024 eller ca mio. passagerer årligt. Samlet fordobles antallet af påstigere i den kollektive trafik i Odense bus, tog og letbane i forhold til i dag. De mest benyttede stationer på letbanestrækningen vil være Syddansk Universitet, Odense Banegård Center, Hjallese Station og Park & Ride. Tilsammen vil disse fem stationer betjene ca. halvdelen af påstigerne. Odense Banegård Center og Syddansk Universitet forventes at være de største skiftestationer. Mellem Odense Banegård Center og Forskerparken vil der være over passagerer pr. retning på en hverdag. Den mest belastede strækning vil være mellem Ejby og L.A. Rings Vej, hvor der på en hverdag vil være cirka passagerer i hver retning. DER KAN VÆRE 250 PASSAGERER I EN LETBANE DET SVARER TIL 4 BYBUSSER ELLER Station Passagerer pr. hverdag Odense Banegård Center SDU Nord Hjallese BILER MED 1,2 PASSAGERER I HVER. Park & Ride Forskerparken Rådhuset Passagertallet består af det samlede antal påstigere og afstigere på stationen pr. hverdag. Odense Banegård Center. 11

12 Tegningen viser et eksempel på, hvordan letbanesporene kan føres gennem et kryds. 3.2 Et løft for den kollektive transport Odense Letbane vil udgøre rygraden i den kollektive trafik i Odense. Der er derfor også i planlægningen af letbanen lagt stor vægt på sammenhængen med den øvrige kollektive trafik. Det gælder både for arbejdet med at bestemme den rigtige linjeføring og med placeringen af stationer. Letbanen kommer naturligvis forbi Odense Banegård Center. Her er der mulighed for at skifte til fjern- og regionaltog, regionalbusser og bybusser. Letbanen betjener også Hjallese Station, hvor der er skiftemuligheder til tog mod Ringe. På de fleste letbanestationer kan man skifte til busruter. Nogle stationer vil udgøre egentlige bus hubs, hvor den kollektive trafik integreres. Her bliver det særlig let at skifte mellem forskellige kollektive transportmidler. Ved alle letbanestationer er der arbejdet for, at skift mellem kollektive transportmidler kan foregå så nemt som muligt og med så korte gangveje som muligt. 12

13 3.3 Vejtrafikken ændres Odense Letbane etableres på hovedparten af strækningen, der hvor der i dag er vej. Det har selvfølgelig nogle konsekvenser for vejtrafikken, ikke mindst biltrafikken. Det er som udgangspunkt tilstræbt at fastholde kapaciteten på vejnettet, når letbanen er etableret. Nogle steder er det dog nødvendigt at omlægge trafikken, både af hensyn til letbanens fremkommelighed og af hensyn til trafikanternes sikkerhed. Særligt i kryds kan det betyde, at trafikken ændres. For at sikre en hurtig og stabil drift med letbanen vil den få prioritet i kryds. Det betyder, at trafikken styres med signalregulering, som tillader letbanen at komme hurtigt af sted. Fodgængere skal som udgangspunkt krydse sporene i signalregulerede fodgængerfelter af hensyn til sikkerheden. I anlægsperioden vil der blive arbejdet for, at vejtrafikken kan afvikles, selvom de berørte strækninger vil være præget af anlægsarbejder. Odense Kommune vil løbende informere om anlægsarbejder og foreslåede alternative ruter. Letbanen etableres under hensyntagen til vejtrafikken og omgivelserne. På Nyborgvej vil sigtelinien mod Domkirken blive bevaret. 3.4 Fokus på sikkerheden Odense Letbane skal sikkerhedsgodkendes af Trafikstyrelsen, inden den kan tages i brug. Det er samtidig et krav, at både infrastruktur og letbanetog skal underkastes en række risikoanalyser, og at sikkerheden er optimal, inden letbanen godkendes. Alle vejanlæg skal godkendes af vejmyndighederne efter vejlovgivningen. Ikke mindst fodgængere i Odense vil blive påvirket af letbanen, når de færdes i trafikken. Fodgængerpassage af letbaneområdet vil ske i overgange, hvor der er taget særligt hensyn til fodgængernes sikkerhed, for eksempel i form af lysregulering eller såkaldte Z-overgange, hvor fodgængerne automatisk ser i retning af toget. I Thomas B. Thriges Gade, som bliver omdannet, vil letbanen køre i et fælles areal med fodgængerne, som det kendes fra andre europæiske byer. odense letbane 3 Et løft for trafikken i Odense 13

14 14

15 Sådan ser letbanen ud På sporet af letbanens tracé Et letbanespor kaldes et tracé. Der er forskellige muligheder for at placere letbanens tracé. Der arbejdes generelt med tre forskellige tracéformer: 1. Delt tracé: Letbanens trafik er blandet med øvrig trafik 2. Reserveret tracé: Letbanen har sit eget adskilte spor, men uden særlig afskærmning 3. Selvstændigt tracé: Letbanen har sit eget, afskærmede spor. På hovedparten af strækningen kommer Odense Letbane til at køre på eksisterende veje, og på hovedparten af disse strækninger får letbanen sit eget tracé. Denne løsning giver den bedste fremkommelighed og sikkerhed for både letbanen og den øvrige trafik, samtidig med at letbanen ikke kommer til at virke som en barriere i bybilledet. I Thomas B. Thriges Gade vil letbanen blive etableret i delt tracé, hvor letbanen er blandet med den øvrige trafik. Letbanen er eldrevet, og der vil derfor på hovedparten af strækningen blive opsat køreledninger. Gennem Thomas B. Thriges Gade og ved Syddansk Universitet og Nyt OUH er det dog muligt, at letbanen kommer til at køre på batteri. Eksempel på strækning, hvor letbanen kører i reserveret tracé. Viva, det kommende shoppingcenter på Østre Stationsvej, vil blive betjent af letbanen. 15

16 16

17 4.2 En genkendelig identitet I planlægningen af Odense Letbane er der lagt vægt på, at baneanlæg og stationer har en sammenhængende identitet og er indpasset i de forskellige typer byrum. Identiteten skal sikre, at brugerne får nemt ved at genkende stationerne og orientere sig, når de skal med letbanen. Der arbejdes netop nu på et designprogram for Odense Letbane. 4.3 De 26 stationer Odense Letbane får 26 stationer i etape 1, og der er forberedt til, at yderligere en station kan etableres. De fleste stationer bliver etableret som side-perroner. Stationerne etableres, så adgangs- og skifteforholdene for passagererne er så gode og sikre som muligt. Det betyder, at fodgængerne får direkte og sikre adgangsveje til perronerne, og cyklister vil kunne parkere cyklen tæt på perronen. Perronerne indrettes, så der er adgang via en rampe for kørestolsbrugere, barnevogne mv. Gabet mellem perron og letbanetog blive gjort så smalt som muligt, og fra perronen vil der være niveaufri indstigning til letbanetogene. 4.4 Letbanens hovedkvarter Kontrol- og vedligeholdelsescentret (KVC) får til opgave at gennemføre den sikre drift af letbanen, og personalet til letbanens forskellige funktioner møder her. KVC vil bl.a. være stedet, hvor letbanetogene står, når de ikke er i brug, og hvor de bliver vedligeholdt. Et kontrolrum får ansvaret for at overvåge og styre letbanedriften og sørge for information til passagererne. Kontrol- og vedligeholdelsescentret er pladskrævende, og det placeres derfor i industrikvarteret ved Hestehaven og Munkebjergvejs forlængelse. 4.5 Veje og kryds skal bygges om Letbanen i Odense kommer hovedsageligt til at køre på eksisterende veje. Det medfører, at de veje skal bygges om, og det sker under hensyntagen til trafikken. Der bliver etableret gode og sikre krydsninger af letbanesporene for andre trafikanter. I krydsene vil letbanens etablering også medføre ombygninger. Letbanen får prioritet i forhold til den øvrige trafik, og der skal gennemføres ombygninger, så fremkommelighed og sikkerhed sikres for alle trafikanter. Stationer på Odense Letbane Tarup Bolbro 2 stationer 2 stationer Odense Centrum 7 stationer Nyborgvej Ørbækvej SDU Nyt OUH Hjallese 3 stationer 4 stationer 3 stationer 2 stationer 3 stationer Eksempel på mulig udformning af station på Odense Letbane. Letbanen i Odense føres gennem det tætte byrum. odense letbane 4 Sådan ser letbanen ud 17

18 18

19 Hvad koster letbanen 5 og hvad er den værd? 5.1 Prisen for en letbane Odense Letbane koster mio. kr., inkl. en reserve på 30 %. Dertil skal der lægges driftsrelaterede udgifter på 565 mio. kr. til letbanetog, kontrol- og vedligeholdelsescenter (KVC) mv., inkl. en reserve på 10 %. Prissætningen har taget udgangspunkt i de bedst mulige anlægs- og sikkerhedsmæssige løsninger, når der tages hensyn til prisen. Budgetpost Udgift i mio. kr. Basisoverslag % korrektionsreserve 474 Samlet anlægsoverslag inkl. 30 % korrektionsreserve Anlægsoverslag for Odense Letbane. Budgetpost Udgift i mio. kr. Driftsrelateret basisoverslag % korrektionsreserve 51 Samlet driftsrelateret anlægsoverslag inkl. 10 % korrektionsreserve 565 Overslag over driftsrelaterede udgifter for Odense Letbane. Letbanen vil styrke omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. 19

20 Benediktsgade vil blive betjent af letbanen. 5.2 Finansiering Økonomien i udredningsrapporten er baseret på, at der indgås en politisk aftale om Odense Letbane, hvor finansieringen af anlægsomkostningerne fordeles mellem Odense Kommune, staten og Region Syddanmark. Når der er indgået en politisk aftale opretter Odense Kommune et anlægsselskab som et interessentskab med deltagelse fra Odense Kommune og Transportministeriet. Staten har ikke taget endelig stilling til projektet. 5.3 Driftsomkostninger Letbanens driftsomkostninger vil være cirka 73 mio. kr. om året, ekskl. forrentning og afskrivninger af tog og depot. Driftsomkostningerne udgøres af løn, vedligehold af infrastruktur og materiel samt udgifter til billettering, marketing, husleje mv. 20

21 5.4 letbanens samfundsøkonomiske betydning Odense Letbane skal den give kollektive trafik et markant løft og forhindre trængsel i Odense. Samtidig skal letbanen understøtte den markante byudvikling i Odense. Den samfundsøkonomiske redegørelse viser at letbanen giver en samfundsøkonomisk intern rente på 0,8%. Dertil kommer en forventet samfundsmæssig effekt af strategisk arbejde med letbanen som en byudviklingsløftestang. Disse effekter er opgjort til: Værdi af stationsnærhed: 250 mio. kr. Værdi af mangfoldigt handelsliv: 200 mio. kr. Værdi af det grønne aspekt: 100 mio. kr. Herlighedsværdi for øvrige borgere i Odense: 850 mio. kr. 5.5 Færre biler og bedre miljø Odense Letbane forbedrer den kollektive trafikbetjening i byen væsentligt og vil gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Det betyder, at flere vil skifte fra biltrafik til letbanen og det har en positiv effekt på klimaet og miljøet. Letbanen er eldrevet og erstatter dieselbusser. Det medvirker også til at reducere den lokale luftforurening i Odense. Under anlægsprocessen kan miljøet blive påvirket negativt. I VVM-redegørelsen vil effekter som luftforurening, klima og støj derfor blive belyst. odense letbane 5 Hvad koster letbanen og hvad er den værd? 21

22 22

23 Sådan bliver letbanen til Hvad skal der ske? Inden Odense Letbane kan etableres, er der en række opgaver, der skal gennemføres. Bl.a. skal der laves en VVMredegørelse, som kortlægger projektets effekter på miljøet. Der skal også udarbejdes en politisk aftale, som vil danne grundlaget for den endelige Lov om Odense Letbane. Når Lov om Odense Letbane er vedtaget, kan selve anlægsarbejdet sættes i gang. I perioden op til anlægsarbejdets start skal der gennemføres en del planlægning. Bl.a. vil der blive gennemført udbud af anlægsarbejder mv., afholdt møder med berørte borgere og virksomheder, ligesom Odense Kommune vil informere bredt om den kommende proces med anlæg af letbanen. 6.2 Omlægning af ledninger I forbindelse med etableringen af Odense Letbane skal der omlægges en del ledninger både af hensyn til letbanen og ledningsejernes adgangsforhold. Her er der fokus på at minimere konsekvenserne for ledningsejerne. Men fordi letbanen løber gennem flere bebyggede områder, er det ikke muligt helt at undgå ledningsomlægninger. I dialog med ledningsejerne vil Odense Letbane planlægge, koordinere og igangsætte de nødvendige omlægninger. 6.3 De arkæologiske undersøgelser Hvad gemmer undergrunden på? Det er lovpligtigt at gennemføre arkæologiske undersøgelser i forbindelse med jord- og anlægsarbejder. Hovedparten af letbanestrækningen løber gennem bebygget område, hvor steder af arkæologisk interesse er registreret. Centrum af Odense By er yderligere udpeget som kulturarvsareal. Omfanget af de arkæologiske undersøgelser vil i den videre proces blive fastlagt i samarbejde med Odense Bys Museer. 6.4 Hvordan bliver der plads til letbanen? For at gøre plads til letbanen vil det være nødvendigt for nogle beboere og virksomheder at flytte, fordi deres ejendomme skal eksproprieres. Odense Letbane er planlagt, så ekspropriationer i videst muligt omfang undgås. I projekter af denne størrelse kan det dog ikke helt undgås, at der skal gennemføres hel eller delvis ekspropriation enkelte steder. Andre steder vil adgangsforholdene blive ændret, ligesom der kan blive behov for at fastgøre kørestrømsanlægget til bygningsmure på nogle strækninger. Letbanen skal indpasses i det eksisterende vejnet - her rundkørslen Højstrupvej / Møllemarksvej. 23

24 24

25 Alle ekspropriationer vil blive gennemført i henhold til ekspropriationsprocesloven. Der vil blive nedsat en uafhængig ekspropriationskommission, som håndterer beslutninger om ekspropriation og erstatning. Ekspropriationskommissionens arbejde forventes at blive igangsat, efter at anlægsloven for Odense Letbane er vedtaget. 6.5 Borgerne bliver hørt Odense Letbane vil give den kollektive trafik i Odense et væsentligt løft og medføre fordele for mange beboere og besøgende. I anlægsperioden kan det dog ikke undgås, at en del beboere vil blive påvirket af anlægsarbejdet. For at sikre at byens borgere er informeret om processen og konsekvenserne, vil Odense Letbane løbende informere og holde dialog med borgerne. Der vil blive afholdt møder for beboere og virksomheder langs linjeføringen og for interesserede i øvrigt. Der vil i gennemførelsen af processen blive lagt stor vægt på, at de berørte parter bliver informeret grundigt forud for nye tiltag. Tidsplan for anlæg af Odense Letbane. Etablering af Odense Letbane medfører krydsombygninger, her på Rismarksvej, hvor letbanen skal køre i vejens midte. odense letbane 6 Sådan bliver letbanen til 25

26 Læs mere om letbanen i Odense på Udarbejdet af Odense Letbanesekretariat, Odense Kommune kontakt Odense Letbane Odense Kommune Flakhaven Odense C telefon: telefax:

ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT RESUME

ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT RESUME Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 306 Offentligt 27. JUNI 2013 ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT RESUME 2 INDHOLD 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

The Danish Short Story!

The Danish Short Story! The Danish Short Story! Det er ikke fordi vi ingen sporvogne har i Danmark Men disse fire historier har intet med museer at gøre Hvis der var nogen der var i tvivl Aalborg Letbane/BRT Drivere for projektet

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

LETBANEN SÆTTER BYEN I BEVÆGELSE FOR BØRN

LETBANEN SÆTTER BYEN I BEVÆGELSE FOR BØRN LETBANEN SÆTTER BYEN I BEVÆGELSE FOR BØRN HVAD ER EN LETBANE? En letbane er en slags tog, men ikke helt. Letbanen kører godt nok på skinner, men vognene er mindre og lettere end et tog. En letbane kører

Læs mere

ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT

ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 306 Offentligt 28. JUNI 2013 ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT 2 INDHOLD 1 Indledning 2 Byudvikling 3 Linjeføring og stationsplacering 4 Den indledende designfase

Læs mere

FRI Branchetopmøde. Mogens Hagelskær CEO Odense Letbane 11. oktober 2017

FRI Branchetopmøde. Mogens Hagelskær CEO Odense Letbane 11. oktober 2017 FRI Branchetopmøde Mogens Hagelskær CEO Odense Letbane 11. oktober 2017 Indhold ODENSES VISION OG FORMÅL MED LETBANEN FAKTA OM LETBANEN BYUDVIKLING OG INVESTERINGER OM ODENSE LETBANE P/S SÅDAN BYGGER VI

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odense Letbane - etape 1. notat til VVM-anmeldelse. 1 Letbane i Odense

Indholdsfortegnelse. Odense Letbane - etape 1. notat til VVM-anmeldelse. 1 Letbane i Odense notat til VVM-anmeldelse Odense Letbane - etape 1 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Letbane i Odense 1 11 Letbanen binder byen sammen

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Informationsmøde om letbaneprojektet

Informationsmøde om letbaneprojektet Informationsmøde om letbaneprojektet Oplæg ved Hovedstadens Letbane 28. august/rebekka Nymark Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane er bygherre på letbanen Vi er ejet af 11 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Letbane i Odense. Odense Letbane

Letbane i Odense. Odense Letbane Letbane i Odense Indledning Odense Byråd står over for etablering af første etape af. Odenses strategiske plan er formuleret som Fra stor dansk by til dansk storby - vækst og innovation, livskvalitet,

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

MIN BY MIN LETBANE OPGAVESÆT KLASSE

MIN BY MIN LETBANE OPGAVESÆT KLASSE MIN BY MIN LETBANE OPGAVESÆT 4.-6. KLASSE Undervisningsmaterialet er udarbejdet af: Odense Letbane Folkeskolelærer Knud-Erik Rud Toft Schmidt Folkeskolelærer Henrik Oxholm Odense 2017 SIDE 2 OPGAVESÆT

Læs mere

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 53 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 4. november 2014 2014-2417 Høringsnotat vedr. forslag til lov om Odense Letbane (L 53) 1. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Konklusion.. Forslag til principbeslutninger. februar 2008

Konklusion.. Forslag til principbeslutninger. februar 2008 Konklusion.. Forslag til principbeslutninger februar 2008 Forslag til principbeslutninger INDHOLD Vision og strategier Forslag ved Thomas B. Thriges Gade - Byrum med letbane - Trafik- og mobilitet Letbane

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Letbanen i Ring 3. Introduktion til VVM-redegørelsen. Hovedstadens Letbane

Letbanen i Ring 3. Introduktion til VVM-redegørelsen. Hovedstadens Letbane Letbanen i Ring 3 Introduktion til VVM-redegørelsen Hovedstadens Letbane Ny transportform på skinner 27 stationer og 27 km på Ring 3 4 stationer i Herlev: Lyskær, Herlev Station Herlev Bymidte og Herlev

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Udvikling af et BRT buskoncept

Udvikling af et BRT buskoncept Udvikling af et BRT buskoncept Thomas Damkjær Petersen Projektleder Trafik- og rådgivningscenter E-mail: tdp@moviatrafik.dk - og hvordan kan det anvendes? 1 Movia, 12. juni 2014 Agenda Del 1: Baggrunden

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark

UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark By og Kulturforvaltningen Plan og Byg, Byplan Odense Slot Postboks 740 5100 Odense C Sendt til mail: byplankontoret@odense.dk Projektorganisationen for Nyt OUH Kontaktperson: Torsten Lundgreen niels.mortensen@rsyd.dk

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 ODENSE LETBANE Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 PROGRAM Odense fra stor dansk by til dansk storby Velkommen /v. Anker Boye, Borgmester, Odense Kommune Planerne om Letbanen /v. Mogens

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 22. august 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Odense Letbane. VVM og miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse

Odense Letbane. VVM og miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse Odense Letbane VVM og miljøvurdering Sammenfattende redegørelse Kolofon Rapport: Rapporten er udarbejdet af: Projektorganisation: VVM-myndighed, Plan og Byg, Odense Kommune: Bygherre: Bygherrerådgiver:

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Efter borgermøde 16. januar 2014 - Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Emne Spørgsmål Svar Letbane som samfundsinvestering Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Byudvikling og Letbaner

Byudvikling og Letbaner Byudvikling og Letbaner 1 2 Odense Letbane Overordnet proces v/mh Visionen for Odense Vision for Odense Letbane Linjeføring Proces 3 Odense fra stor dansk by til dansk storby Vision Odense fra stor dansk

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

LETBANEN EN NØDVENDIG OG EFFEKTIV LØSNING FOR HELE ODENSE. Musik og Teaterhuset Vestergade. Palnatokesvej. Kongensgade. Ejby Møllevej.

LETBANEN EN NØDVENDIG OG EFFEKTIV LØSNING FOR HELE ODENSE. Musik og Teaterhuset Vestergade. Palnatokesvej. Kongensgade. Ejby Møllevej. ODENSE LETBANE Odense er en by der satser på vækst. I de kommende år blomstrer en lang række af nye ambitiøse byggeprojekter op i Odense. Byen skal ikke længere bare være en stor dansk by, men en dansk

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume Udredning om Letbane PÅ Ring 3 Marts 2013: Resume RINGBY/LETBANESAMARBEJDEt 2 1 Ringbyen fremtidens byudvikling 4 2 Hvad er en letbane? 6 3 Regionen og Ringby-kommunerne 8 4 Bedre kollektiv trafik og byudvikling

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor bruge så mange penge på mere kollektiv transport?

Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor bruge så mange penge på mere kollektiv transport? Spørgsmål og svar om letbanen langs Ring 3 Emne Spørgsmål Svar Letbanen som samfundsinvestering Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor bruge så mange penge på mere kollektiv

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11 LETBANESEKRETARIATET OPDATERING AF DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Ændringer

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT

Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 217 Offentligt. Aalborg. Byens nye livsnerve

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 217 Offentligt. Aalborg. Byens nye livsnerve Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 217 Offentligt + Bus Aalborg Byens nye livsnerve Derfor +BUS +BUS er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. En nyanlagt moderne busbane giver

Læs mere

Odense Letbane binder byen sammen

Odense Letbane binder byen sammen Odense Letbane Odense Letbane binder byen sammen ODENSE LETBANE Odense er i en rivende udvikling og letbanen er et centralt element i infrastrukturen i fremtidens Odense. Binder byen sammen Odense Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Metro eller letbane Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Hvad er det for en Metro København har i dag? Etape 1 og 2 er ibrugtaget 2002 og 2003 Etape 3 er under anlæg Metroens linieføring

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere