Gartnernes Fagforening i 75 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartnernes Fagforening i 75 år"

Transkript

1 Gartnernes Fagforening i 75 år

2

3 Gartnernes Fagforening i 75 år

4 Gartnernes Fagforening i 75 år Udgivet 2014 af 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening Servicegruppen Den Grønne Gruppe Mølle Allé 26, 2500 Valby Tekst: Hvor intet andet er anført: Hans Melgaard og Kenneth Wöhlisfelt Redaktion: Flemming Grønsund Walter Markussen Kenneth Wöhlisfelt Hans Melgaard Produktion og grafisk design: Jens Otto Emmich / zentens

5 Indhold n n n n n n n n n n n n n n n n Forord... 5 Gartneruddannelsen tilbageblik og klip fra historien... 6 Arbejdsmiljø Agitation De største kampe sejre og nederlag Klubber og udvalg Klub 1. Kirkegårdsgartnernes klub Klub 2. Anlægsgartnernes klub Klub 3. Kommunale Gartneres Klub Klub 4. Gentofte Kommunale Gartnerklub Klub 5. Statshaveklubben Klub 6. Private Kirkegårdes Klub Klub 7. KOMA løg Klub 8. Handelsgartnerne Medlemmerne fortæller Formandsgalleri... 92

6 Jordkogning, A. Knudsen Rødovre 1956

7 Forord Den 28. oktober 2005 fyldte Gartnernes Fagforening København 75 år. I den anledning besluttede bestyrelsen, at der skulle udgives en bog, der fortæller historien om, hvad fagforeningen har kæmpet for og har nået af resultater på løn og arbejdsvilkår. Her er den så: Historien om de københavnske gartnere fortalt i tekst og masser af dejlige og stemningsfulde billeder. Det er også beretningen om fagforeningens mange aktive klubber, om uddannelses- oplysnings- og miljøarbej - det. Et arbejde der ikke alene var til fordel for medlemmerne, men også har været med til at sætte dagsordenen i samfundet i øvrigt. De gode gamle dage var ikke en dans på roser. En lille løn, lange arbejdsdage og vinterfyringer var det normale for de fleste af medlemmerne i de første 30 år af vor hi - storie. Kampen for en løn på linie med de øvrige håndværkere er endnu ikke en realitet for alle vort fags brancher til trods for det har været på dagsordenen i alle årene. Gartnernes Fagforening startede for 84 år siden, hvor fem fagforeninger blev lagt sammen for på den måde at blive en stærk og slagkraftig organisation. I bogen kan du læse et uddrag af fagforeningens historie. God læselyst! Redaktionen G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R 5

8 Gartneruddannelsen tilbageblik og klip fra historien Uddannelsen som gartner kunne i 1930 erne tage op til ni år. Her er et kig tilbage i historien. De første fagforeninger De faglærte gartnere stiftede i 1891 en fagforening med ca. 100 medlemmer. Efter tre år var der kun 12 tilbage. Men initiativrige gartnere startede den 11. december 1894 en ny fagforening kaldet Gartnerforbundet af Det var starten på Dansk Gartnerforbund. De ufaglærte startede deres egen forening i Den gik i opløsning i I 1924 forsøgte en ny handelsgartner-forening med en strejke i seks uger. Strejken blev tabt, og foreningen mistede medlemmer. Anlægsgartnernes fagforening vandt en konflikt, hvor det lykkedes at hæve lønnen fra 38 øre til 43 øre pr. time og en overtidsbetaling på 50 øre. Strejken bidrog til medlemsfremgang. Starten på Gartnernes Fagforening Fagforeningen startede ved et møde den 28. oktober 1930, hvor fem fagforeninger blev lagt sammen til én stærk og slagkraftig organisation. Den nye fagforening havde nu 400 medlemmer den største afdeling i Gartnerforbundet, der havde ca. 500 medlemmer. I 1933 var medlemstallet steget til mænd og 13 kvinder. I 1941 var der mænd og 31 kvinder. Fagforeningen voksede også ved, at om - egnsafdelinger blev lagt sammen med Gartnernes Fagforening. Nogle af de seneste sammenlægninger var tilbage i 1970, hvor Rungsted afdeling i maj og Søllerød/Lyngby afdeling i oktober blev en del af fagforeningen. I 1971 var der medlemmer i fagforeningen. Gennem 80 erne og 90 erne lå medlemstallet mellem og I 1996 overflyttedes 100 gartnere i Hedebo afdeling til fagforeningen. Gartner Tidende 1931 En gartner stor og stærk. Maa være villig til at arbejde tidlig og silde. Der søges også: En del elever Nogle elever kan få Plads - maa være villig til at malke et par køer - helst troende Der var eksempler på at elever var i lære i syv, otte og ni år og at der var mellem 10 og 18 elever på mange gartnerier. Eleverne var fra 14 år op til 23 år. 6 G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R

9 Gartneruddannelsen i teori og praksis på Vilvorde i 1940 erne og 1950 erne. G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R 7

10 Der boede vi Gartnernes Fagforening startede i 1930 med at have kontor på Blaagaards Plads 18 på Nørrebro. I 1940 flyttede den til Valdemarsgade 47 på Vesterbro. Derudover var der i 1946 lokale indbetalingskontorer på Hovedvejen 88 i Glostrup, Amager Nykro og Gentofte Hotel. Senere på Toftebæksvej i Lyngby og på Hækkevej 7 i Hørsholm. Disse kontorer blev lukket op gennem 90 erne. Afskrift af lærekontrakt fra 1931 Jeg modtager Pladsen, som elev hos Handelsgartner Ove Nielsen paa følgende Betingelser. Jeg arbejder fra 6 Morgen til 5 Aften om Vinteren, fra 6 Morgen til 5½ Aften om Sommeren. Har vagt i Gartneriet hver anden søndag, samt Pasning af Kedler om Aftenen efter Tur, hver 4. uge. Vederlag herfor 3 Kr. pr. Uge. Forpligter mig til at være i Sygekasse, som jeg selv betaler. For Udeblivelse fra Gartneriet uanset Grunden, ogsaa Sygdom, kan jeg ikke fordre løn. Jeg forpligter mig til ikke at modtage Besøgende i Gartneriet uden særlig tilladelse. Pladsen er saavel fra Principals som min side opsigelig naar som helst med 14 Dages Varsel. Forpligter mig til at arbejde over, naar det forlanges, mod Betaling. Sign. Glostrup 1931 I 1983 købte Gartnernes Fagforening ejendommen Alhambravej 13 på Frederiksberg. I 2006 flyttede gartnerne sammen med fem andre fagforeninger og bor nu på Mølle Allé 26 i Valby. Seks gartnere døde Den 6. marts 1932 blev seks unge gartnere fundet døde i deres senge. Årsagen var kulosforgiftning. De sov i et rum lige over fyrrummet. Bladet Social Demokraten, bringer noget senere dette læserbrev fre en gartnerlærling, der forsøger at råbe politikerne op: Gartnerlærlinge hører til de allerslettest stillede, vi har saaledes en arbejdsdag paa Timer. Vore Principaler var nemlig saa venlige at hindre, at vi kom ind under Lærlingeloven. I stedet lavede de selv noget de kalder Lærlingelov. Her bestemmes, at Arbejdstiden under alle omstændigheder skal falde fra Kl. 6 Morgen til 6 Aften. Altsaa 12 timers Arbejdsdag, afbrudt af 1 Times Middag og en halv Times Frokost, 10½ time netto. Sommerferie er der ikke Tale om. Arbejde, som rettelig burde udføres af en Arbejdsmand, bliver ofte udført af en Elev. Mit Værelse har jeg selv maattet tapetsere og male for egen regning. Og om vinteren maa jeg ligeledes selv betale Brændsel til Kakkelovnen. Dette er Gartnerlærlingenes Kaar! 1932: 31,7 % arbejdsløse i alt Steinkes sociallove blev hårdt angrebet. Venstre og Konservative kaldte arbejdsløshedsdagpengene for dovenskabspræmier. 8 G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R

11 Altid problemer Aage la Cour var elev på et gartneri lidt uden for København i 30 erne. Her er hans beretning fra en hverdag med dårlig kost og elendige arbejdsforhold. AAGE LA COUR Jeg startede den 1. februar 1936 som ældre elev på et gartneri i Buddinge. Vi fik 30 kr. om måneden, hvis vi selv tog sengetøj med. Arbejdstiden var fra syv morgen til halv seks aften med fri hver anden søndag. Når det blev lysere om morgenen startede vi kl Der var elektrisk lys i de fem store drivhuse, så der var ingen hindring for en lang arbejdsdag. Gartneriet som Aage la Cour arbejdede på lå på Buddingevej tæt på S-stationen. Aage husker, at der ved stationen var nogle store papskilte der fortalte, at gartneriet var affolket på grund af dårlig kost og elendige arbejdsforhold. Vi var fire, der skulle starte samtidig. Bageren, der havde en forretning ved siden af, fortalte, at der altid var problemer på gartneriet, men vi var velkommen hos ham også efter lukketid, så kunne vi få brød og smør. Det fik vi hurtigt brug for. Arbejdet var hårdt og kosten utilstrækkelig. Der var flere hundrede bænke, som vi pakkede med et halvt meter tykt lag dagrenovation som skraldevognene leverede. Det gik i gæring og satte varme. Efterfølgende blev de dækket med harpet jord og når den var varm nok, så kunne vi så, husker Aage la Cour og fortsætter: Jeg fik ansvaret for de fire fyrkedler fordelt på tre fyrgrave. De skulle være i orden inden normal arbejdstids begyndelse, ligesom jeg havde ansvaret for, at de var i orden ved sengetid. Det tog meget af min fritid. I den kolde tid skovlede jeg ca. tre tons cinders ind i fyrene i døgnet. Æggekage og rugbrød Dagen i gartneriet lignede altid sig selv, husker Aage: Kl var der morgenmad, frokost fra kl. 8 til Middag med varm mad fra kl. 12 til 13. Herefter var der ingen pause frem til fyraften kl. 18 det var et lang stræk. Unge der arbejdede hårdt. Der var ingen pause fra kl. 13 til fyraften. Ved middagsbordet sad mester for bordenden og der var altid for lidt mad. På gartneriet dyrkede vi Chrysanthemum, Hortensia og mange pottekulturer samt en million udplantningsplanter: Tagetes, Isbegonia, Lobelia. I forårsmånederne blev vi beordret to timers overarbejde hver aften. Efter nogen stædighed lykkedes det os at få overarbejdet betalt med en krone for de to timer. For Aage la Cour og hans arbejdskammerater gik det at arbejde med dagrenovationen. Mindre lystigt var det at arbejde med nat - renovationen. Den trak vi op i spande af gartneriets stinkende jordkule. Den blev siet gennem gamle løgsække og brugt til vanding af blomster og tomater. Vi fire sagde op, men efter fem måneder havde alle fået andet arbejde igen, slutter Aage la Cour. G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R 9

12 Lærlingenes arbejde Hvad lavede en lærling i et handelsgartneri i 1930 erne? Man får et godt indblik i opgaverne ved at kigge i gartner Bent Fjelvings dagbog fra Om vinteren: Kaste sne af drivhus. Priklet tomat og Begonia semperflorens i kompostjord. Sprøjte frugttræer med Triumph Special i en hel uge. Vaske mistbænke som derefter sættes til tørring. Derefter skal de kittes og males. Sæt kit i nye sprosser til et nyt drivhus. Kløvet træ til brænde. Om foråret: Grave møg ned til tomater. Potte agurker i større potter. Sæt kartofler til spiring. Plante blomkål og spidskål på friland. Vaske og pakke porrer. Stikke Chrysan themum. Grave dræningsgrøfter og dække dem til. Klippet rosenstiklinger. Så ærter. Om sommeren: Luge persille, porrer, jordbær og roser. Plantet stenhøjsplanter, plukke jordbær, så stedmoder i bænk. Hakke selleri og kål i marken. Grave kartofler op. Lavet kranse til begravelse. Potte Cyklamen om. Plante grønkål og nelliker på friland. Okuleret roser. Om efteråret: Knoppet Chrysanthemum. Plante persille i drivhus. Lægge juletulipaner i kasser og grave kasserne ned. Grave gladiolusløg op. Slå selleri ned i kule. Grave roser op og sorteret dem. Vaske porrer til auktion. Grave gulerødder og rodpersille op. Pille rådne blade af cyklamen. Køre kål hjem til kule. Binde julebegonia op. Annonce fra 30 erne: 2 Gartnerelever Ikke under 18 Aar. Fra bedre hjem, antages 1. Marts. Ophold i Familien. For nybegyndere fordres et mindre honorar. Dengang skulle man betale for at få lov til at komme i lære. Det var på den tid almindeligt at eleven ikke fik løn de første to år. Bent Fjelvings læreplads. 10 G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R

13 Jens Vejmand som gartner Det er svært at forestille sig de usle vilkår som specielt eleverne måtte arbejde under i gamle dage. Men her er en lille beretning fra hverdagen: Da jeg arbejdede i et gammelt gartneri ved en udmærket arbejdsgiver, fik vi maden på værelset, og ville vi have mere mad, kunne vi gaa ud i gården og trække i en klokkestreng, saa ringede en klokke, der kunne høres i hele det tæt byggede kvarter. Saa kunne vi faa mere mad gennem køkkenvinduet. De kan tro, jeg følte ingen stolt frihed ved at staa i gaarden og bede om en portion vælling mere. Gartnerne følte ikke de var meget værd i samfundet. Det vidner en gammel sang om, den er skrevet på melodien til Jens Vejmand: Hvem gaa dog der bag tønder med kanden i sin haand, i gammel laset trøje, om bukserne et baand, det er saamænd den gartner, der af sin sure nød, han daglig maa forvandle den haarde jord til brød. Han slider og han slæber, han graver og han saar, han kæmper og han strider mod ukrudt, hvor han gaar, han poder, okolerer, beskære, binder op; dog føden knap kan skaffes og klæder ej til krop. Saa dyrker han for andre det store blomsterhav, og hver en frugt paa træet han særlig pleje gav; han under som rens hede medens solen staar i brand, omhyggeligt ser efter, at intet mangler vand. Staar vinteren saa for døren, og kulden bider slemt, og andre folk de sidder bag kakkelovnen gemt, da maa ved dag han trodse de barske stormes magt; om natten han dog passer ved kedlerne sin vagt. Ja. Meget maa han døje af kulde, nød og savn, trods arbejds resultater foragtes dog hans navn; om blomsten dejlig dufter og frugten prises højt, dens skaber ingen kender, han regnes ej en døjt. (Forfatter ukendt) De tønder der omtales i første vers, er latrintønder. G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R 11

14 Lærlingeforeningen stiftes 1 krone om måneden måtte man af med som medlem. 5. november 1935 er en stor dag for lærlinge på de københavnske gartnerier. Det er nemlig dagen, hvor lærlingeforeningen ser dagens lys. For den nette sum af 1 kr. om måneden kunne man blive optaget som medlem af foreningen. Forbundet støtter også op om initiativet og støtter den gode sag med et agitationstilskud på hele 35 kr. Derudover følger 25 fribilletter til et kor, som holder efterårsfest. Mere attrativ er dog de 50 fribilletter til Faglig Ungdoms Agitationsfest i Nora Bio, hvor der var fuldt hus er også året, hvor lærlinge for første gang får ret til ferie: 14 dage med løn. STORT LÆRLINGEMØDE Den 25. jan afholder Lærlingeafdelingen et stort debatmøde Sammen med Den Unge Gartner på Teknologisk Institut. Det varme emne er: Skal Gartnerne ind under Lærlingeloven? Formand for lærlingeforeningen Aage la Cour ÆLDRE ELEV Med grundigt Kendskab til Tomater og Agurker, Meloner og Chrysanthemum, søges til at lede mit Gartneri fra den 1. januar Løn 15 kr. om måneden + Kost og Logi J. Brusgaard Dengang var det ikke helt ualmindeligt at elever blev sat til at lede gartnerier. En reaktionær stemning Udskrift fra protokollen lærlingeforeningen: 20 af klubbens medlemmer var mødt op til 1. maj festen i Fælledparken, hvor Stauning og H.C. Hansen talte. Vi sluttede af med en stor fest i Folkets Hus. Senere afholdtes en fest i Impiresalen på Blegdamsvej. Det blev en succes, men gav et underskud på 35 kr. og 31 øre på grund af, at der manglede damer. Ved et agitationsmøde om efteråret i Lyngby var der ret god tilslutning, men på grund af en reaktionær stemning blandt enkelte deltagere, fik vi ingen indmeldelser. Det gik bedre i Glostrup, hvor vi fik 3 lærlinge meldt ind. I 1938 var 1300 lærlinge samlet til fælles agitationsmøde i Nora Bio. Der var , der ikke kunne komme ind grundet pladsmangel. Der var korte kamptaler og Filmen: Den sidste Vandring med forord af Justitsminister Steincke blev vist. 12 G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G 7 5 Å R

15 Medarbejdere i nellikegartneri i København Kursus for arbejdsløse, Teknologisk Institut G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G 7 5 Å R 13

16 Børn på arbejde for to kroner For at blive gartnerlærling skulle man i 1937 være fyldt 14 år og undersøgt for tuberkulose. Gartnerne kom med i Lærlingeloven i For at starte i lære skal den unge være fyldt 14 år og have afsluttet skolegangen og være undersøgt for tuberkulose som det hed. Indtil da var det tilladt for fattige arbejdsmænd og husmænd at lade deres børn arbejde hos en bonde fra de var otte-ti år. Bonden kunne så holde dem hjemme fra skole, hvis der var arbejde. For det fik familien to kr. om måneden. 13 år senere blev loven dog ændret, men i praksis havde den ikke større betydning. I lovteksten står der bl.a. At skolepligtige Børn ikke maa beskæftiges ved erhvervsmæssigt Ar bejde forud for skoletiden på de dage, da de skal i Skole. En bestemmelse bønderne ikke overholdt. Resultatet var trætte drenge, der faldt i søvn i timerne og derfor var et let offer for lærernes trang til brug af ris og spansk rør mod disse umulige elever. I 1937 er der 21,7 % arbejdsløse. Der vedtages en lov, der forbyder overarbejde. Kong Christian den X besøger Hitler i Berlin. Frivillige rejser i stort tal til Spanien for at kæmpe mod fascisten Franco. Regeringen vedtog en lov der forbyder danskerne at deltage i krigen i Spanien. Fagskole for anlægsgartnere Strenge tider på Teknologisk Institut, men overskud nok til at oprette Anlægsgartnernes Klub. Vi skal helt tilbage til 1918 for at finde oprettelsen af Fagskolen for Anlægsgartnere, der blev til på Teknologisk Institut i København. Kurset var på 200 timer fordelt på to klasser: A: for begyndere og B: for viderekomne. Pris, 90 kr. for A. og 50 kr. for B. 90 kr. svarede til en hel måneds løn. 14 år senere, i 1932, blev Anlægsgartnernes Klub i Gartnernes Fagforening i København stiftet. Senere kom så seks ugers kurser til, hvor også arbejdsløse fra provinsen kunne deltage. De sov i en sovesal på Teknologisk Institut. I middagspausen cyklede mange ud til Tvedes Bryggerier på Vesterbrogade. Her var der gratis servering af en stor portion risvandgrød med æblemos og margarinemadder samt en liter sødmælk: Samme ret hver dag. Nogle valgte at stille op i køen ved smørrebrødsforretningen på Trommesalen. Her kunne man få usolgte madpakker fra dagen før. Ellers var der middagskøkkener for de få, der havde råd til at betale 60 øre for to retter mad. De arbejdsløse fik hver fredag udbetalt understøttelsen. Idémanden bag undervisningen var Valdemar Hansen, der var formand for Dansk Anlægsgartnerforening. Valdemar Hansen var en barsk herre, der altid omtalte de ansatte som sla verne. Når et seks ugers kursus sluttede holdt Valdemar Hansen altid den samme forelæsning med titlen: Hvordan bliver jeg selvstændig Anlægsgartner? Og fra dengang har vi fundet følgende citat: 14 G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R

17 Det med at investere i en skovl, spade og rive og en gammel cykel, det kan I godt glemme. Hyr en Dame, der har god forstand på bogføring. Del hende evt. med en anden. Køb en skrivemaskine. Få et pænt brevpapir, så firmaet præsenterer sig ordentligt. Når I finder en kunde, så lod først dybden af hans tegnebog. Er den i orden, så gælder det Fruen, som I skal overbevise og begejstre for netop et nyt haveanlæg. Er det i orden, så går resten af sig selv. Giv et tilbud I kan tjene på. Det skal overholdes, og manden vil prale af sin nye dyre og dejlige have, og I får flere kunder! Så let er det! I kan måske få jeres kone med i arbejdet, men tag aldrig arbejdet med i seng. Goddag til en ny lærlingeuddannelse Fra 1947 blev der arbejdet på at skabe en egentlig anlægsgartnerskole i Det Kongelige Haveselskabs have, hvor Troels Erstad var direktør. Skolen åbnede i 1949 under ledelse af overgartner H.P. Samuelsen. Man satsede på en egentlig lærlingeuddannelse indenfor anlægsgartneri, da en sådan ikke fandtes på den tid. Det første hold var kun på fem elever. Det blev senere til flere. I 1958 kunne 50 elever afslutte det etårige kursus med afgangsbevis. Men det gik langsomt med at få lærlinge inden for anlægsgartneriet. I 1950 var der kun to mestre, der ønskede at have en lærling. I 1954 er der kun lærlinge i Haveselskabets Have i København. Var der få eller ingen, der ville have lærlinge, så var der stor søgning til de 14 dages kurser i Anlægsgartneri, der blev afholdt i Der deltog mellem 400 og 500 på kurserne, hvor 26 lærere underviste. Ingen ville have lærlinge Danske Anlægsgartnere mente, at der var brug for mindst 100 lærlinge om året men kun to blev ansat I perioden 1951 til 1955 var der kun ansat tre anlægsgartnerlærlinge. Mestrene skulle godkendes, og de skulle indgå en forpligtende lærekontrakt. Det var nyt og meget fremmed. Dertil kom, at der ikke var meget arbejde fra november til marts, og en lærling skal have arbejde hele året. Landsforeningen Danske Anlægsgartnere (LDA) mener i 1956, at der er brug for mindst 100 lærlinge om året, men tre år senere i 1959 er der stadig kun to anlægslærlinge. I 1963 er der dog 35 anlægslærlinge i gang med uddannelsen. Samme år oprettes en fagklasse for Anlæg på Landbohøjskolen, med syv mand og en pige. Det er også sidste år med aftenundervisning. I 1964 begynder dagundervisningen med 2 X 6 ugers kursus. Anlægsgartneriet er i dag den absolut førende gartneruddannelse. Det har stor betydning, at mestrene giver lærlingene udfordringer gennem hele læretiden, så arbejdet føles spændende og meningsfyldt. LÆRLINGEUDFLUGT Den 22. juni 1941 På cykel til Skodsborg over Frederiksdal. Vi mødes ved Grundtvigskirken kl.10. Madpakke og badedragt medbringes. Tag dine uorganiserede kammerater med! Turudvalget Carlo Dræger G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R 15

18 Ny lærlingelov i 1956 Med Lærlingeloven af 1956 kom der nye regler på hele gartnerområdet. Lærlingen kunne nu vælge et seks måneders kursus på en gartnerskole, efter lov om Højskoler. De fik kun betalt de 2 X 6 uger og måtte selv punge ud for resten, eller søge om statstilskud. De fleste valgte de 2 X 6 uger. Anlægsgartnerne blev undervist sammen med planteskole- og drivhusgartnere, hvilket seks anlægselever protesterede imod. De ville have deres egen anlægsklasse, men da der var så få, besluttede man at samle alle anlægseleverne på Vilvorde. I 1968 blev den nye gartneruddannelse godkendt. Det betød at Anlægsgartnerne her fik deres egen uddannelse, og læretiden blev nedsat fra fire til tre år. I 1976 begynder 50 elever på 2-dels EFG uddannelsen på Beder gartnerskole. Da Vilvorde i 1982 ikke vil gå ind for den nye EFG-uddannelse, flyttes anlægsuddannelsen fra Vilvorde til Slagelse. Faglært som voksenlærling I 1997 begynder en ny Voksen Erhvervs Uddannelse (VEU) indenfor anlæg på AMU Glostrup. Det sker i tæt samarbejde med Vilvorde. For at blive voksenlærling skal man være fyldt 25 år og have arbejdet indenfor anlægsgartneri i mindst tre år. Der skal skrives lærekontrakt, og der betales samme løn som hidtil i læretiden, så voksenlærlingen går ikke ned i løn. Den nye uddannelse tager to år uden merit. Med merit for en række AMU kurser kan uddannelsen gennemføres på kun et år. I november 1998 aflagde det første hold på 21 voksenlærlinge svendeprøve på Vilvorde. Den yngste var 30 og den ældste elev var 55 år, alle bestod svendeprøven. G A RT N E R T I D E N D E N R. 2 2, Tilbage til lærlingearbejdet WEEKEND. Dette Fortryllende Ord, som lokker og drager Tusinder og atter Tusinder af Unge bort fra Virksomhederne, ud til det frie Liv i Naturen og til Badestrandene ikke for at unddrage sig pligterne, men for at hente Livsglæde og Sundhed med sig hjem. Længe før Gartnerne har tænkt paa at holde Fyraften om Lørdagen, kan man på Københavns Udfaldsveje se Flok efter Flok af livsglad Ungdom drage udad mod den lokkende og dragende Natur. Lørdag Eftermiddag er for dem som juleaften for Børnene. Men Ungdommen i Gartnerierne kender ikke til Weekend; med Jorden hængende i Bukserne, eller gennemblødte af Vandslangen gaar de der endnu til langt ud på Eftermiddagen. Saaledes staar det til med Gartneriets Ungdom den Ungdom, de ældre Gartnere gerne vilde gøre saa meget for. Jeg spørger bare Kan danske Gartnermestre være dette bekendt? Gustav Larsen 16 G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R

19 De første fagprøver på Teknisk Skole København i De sidste fagprøver under den gamle ordning på Vilvorde i Tølløse G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R 17

20 Gartnerlærlingenes arbejdsdag I 1951 blev der foretaget en stor undersøgelse af lærlingenes arbejdstid i de forskellige fag. Der deltog lærlinge i undersøgelsen. Gartnerne gik i aftenskole 7½ time og brugte 80 minutter i gennemsnit til transport til og fra skole. Den længste arbejdsdag var på 14 timer i gennemsnit for gartnerne. Kun bagerne havde en længere arbejdstid. Lærlingene var optaget af arbejde, skole og transport i 70 timer pr. uge. Og kun 42% af fagets lærlinge havde weekend. I Lærlingeloven hedder det, at skoletid og den tid lærlingen arbejder på gartneriet sammenlagt ikke må overstige arbejdstiden for de udlærte. Undersøgelsen fortæller, at langt de fleste lærlinge arbejder mere og det styrker kravet om, at der indføres dagskole for lærlinge. 25 kr. om ugen til en lærling I 1951 er Lærlingelønen for de der er 15 år, når de går i lære: 1. år 25 kr. om ugen 2. år 29 kr. om ugen 3. år 35 kr. om ugen 4. år 40 kr. om ugen 5. år 45 kr. om ugen For 15-årige var læretiden 4½ år. Ny medhjælperprøve I 1952 afholdes de første medhjælperprøver i København på Teknisk Skole, hvor 44 lærlinge bestod prøven. Ved medhjælperprøven året efter deltog 194. I 1954 bestod 38 medhjælperprøven i København og 14 i Glostrup. En af dem der bestod var Aage Jacobsen, der senere blev formand for fagforeningen. I 1952 er der 12,5% arbejdsløse. De bekæmpelsesmidler der bruges i gartnerierne er lige så billige som før krigen. F.eks. koster Parathion kun 38 kr. pr. kg. Kafferationeringen ophæves den 30. september Gartnerungdommens fremtid Møde på Landbohøjskolen hvor elever vil stille en række spørgsmål, som i forvejen er udarbejdede. Spørgsmålene besvares af: Handelsgartner Poul Callisen Anlægsgartner H.P. Samuelsen Fagforeningsformand Poul Skovbro Forskellige med særlig interesse er indbudt til at deltage i diskussionen. Alle, såvel elever som voksne kolleger, er velkomne. Vel mødt For ungdomsafdelingen Sune Bøgh 18 G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R

21 Lærlingeklubben Sune Bøgh, tidligere formand for lærlingeklubben, fortæller her, at det er de samme problemer de unge slås med i dag, som dengang han var aktiv i ungdomsarbejdet. SUNE BØGH En kold novemberaften i 1962, efter afslutningen på Teknisk Skole på Landbohøjskolen, deltog jeg i min første generalforsamling i lærlingeafdelingen i Gartnernes Fagforening. Mine første læreår var på Københavns Kommunes Gartneri- og Planteskole, hvor organisationsprocenten var høj. Alle var medlem af fagforeningen. Men det var ikke tillidsmanden, der sikrede, at jeg blev medlem af lærlingeklubben, og det var ikke fagforeningsarbejde der blev diskuteret i frokostpausen. Da jeg forlod generalforsamlingen, var jeg en del af bestyrelsen og fik her en række spændende år. De problemer, som de unge klager over i nutidens faglige arbejde, var præcis de samme, som jeg stødte ind i. Der var ikke den store opbakning fra de voksne kolleger. Det gjorde, at vi ikke var mange medlemmer i lærlingeafdelingen. Vi var et par små håndfulde, der mødtes til bestyrelsesmøder sammen med den tidligere kasserer i afdeling og forbund, Holger Højbøge. Vi fik dog sat gang i mange spændende aktiviteter ikke mindst med Sygekassefunktionærernes Ungdomsafdeling og Faglig Ungdom i København. Faglig Ungdom var den organisation, der samlede de små fags lærlinge til fælles aktivitet, hvor kampen for en ny lærlingelov var det vigtigste. Den gamle lov var fra 1954 og trængte til en revision. I mellemtiden var jeg blevet formand for Gartnernes Lærlingeafdeling, og medlem af forretningsudvalget for Faglig Ungdom. Her var jeg først medlem og senere formand for det udvalg, der arbejdede med revision af lærlingeloven. I forbindelse med afslutningen af min gartneruddannelse, som foregik hos anlægsgartner Holger Anker i Virum, tog jeg som så mange andre lærlinge et halvt år på Vilvorde Gartnerskole på Vilvordevej i Charlottenlund. Efter de seks vintermåneder fortsatte jeg på sommerkurset. Mit arbejde i lærlingeklubben og i Faglig Ungdom gav anledning til nogle centrale diskussioner på Vilvorde, hvor størsteparten af eleverne var sønner af gartneriejere og elever, der drømte om at blive selvstændige. Vi var kun ganske få der var medlem af fagforeningen. De betragtede de diskussioner jeg var med til at sætte i gang, som kommunistiske. hvilket jo er lidt sjovt, da jeg alle dage har været socialdemokrat. Efter et par års slip, med aftjening af værnepligt og et par højskoleophold, fik jeg en løsere tilknytning til Klub 2, Anlægsgartnernes klub i København, hvor jeg havde fornøjelse af at sidde med Albert Sabransky og Erik Hilligsøe, der var nogle af de ledende under- G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R 19

22 visere på de efteruddannelseskurser, der var under opbygning i Gartnerforbundets regi. I 1970 blev jeg valgt som faglig sekretær i Gartnernes Fagforening. Samtidig blev jeg udpeget til at være formand for forbundets ungdomsudvalg. Det gjorde at uddannelsespolitikken igen blev en hovedopgave for mig. Forbundets uddannelsessekretær Kjeld Hansen gav mig og Hans Brix som opgave, at undersøge muligheden for at få etableret en form for mellemteknisk uddannelse på lige fod med teknikkeruddannelsen i landbruget. Arbejdet resulterede i at vi i 1971 indkaldte til en konference på Vilvorde, hvor forbundet og de tre gartnerskoler og repræsentanter for Landbrugets Teknikeruddannelse var samlet. I fællesskab slog vi her de streger der skulle til, for at få etableret en teknikeruddannelse for gartnere. Det betød at den sommerskole, som Vilvorde gennem en årrække havde gennemført, nu blev formaliseret og justeret til den nye teknikeruddannelse. Den anden opgave, jeg fik af forbundet, var at deltage i arbejdet med at revidere lærlingeloven af Regeringen havde barslet med en betænkning om hele uddannelsesområdet, der medførte, at vi i forbundet sammen med arbejdsgiverne diskuterede de såkaldte Nye Faglige Grund uddannelser (NFG). Et forslag, der senere blev afløst af Erhvervs Faglige Grunduddannelse (EFG). Det var en spændende proces at være med til at diskutere planerne for den nye uddannelse, der kunne fjerne det rygte, som gartnerfaget havde mange steder at kunne du ikke blive andet, så kan du altid blive gartner. Sune Bøgh I 1954 er der 8% arbejdsløse. Regeringen foreslår lejeforhøjelser på op til 27%. 400 koksafbærere i København går i strejke i februar. Anlægsgartnere en mangel i Hvidovre I 1970 mangler de anlægsgartnere i Hvidovre kommune, hvorfor kommunen nu søger om lov til at uddanne lærlinge. Arbejdsmænd, der går i lære, får arbejdsmands løn i de tre år læretiden varer og går derefter over på faglært løn. Københavns kommune ansøger om at blive godkendt som lærested i Der er stor mangel på faglærte anlægsgartnere, hvorfor arbejdsmændene må påtage sig gartnerarbejde. Arbejdsmændene kræver derfor gartnerløn, når de laver gartnerarbejde. Kuren hjalp men patienten var nær bukket under København 1943: En af byens gartnere havde faaet utøj, ikke på sine træer, men paa sig selv. Da han af erfaring vidste at Nikotin dræber de smaa dyr, smurte han ufortrødent Nikotin på utøjet. Det døde, det kunne ikke taale en saa skrap krigsførelse. Saa langt saa godt. Men Nikotinen rev og sled i den arme gartners hud. Han blev syg, lægen indlagde ham på Amtssygehuset, hvor han nu er i bedring. Nikotinen dræber lus, det havde nær taget livet af gartneren. Det er uforståeligt, at han kunne anvende ufortyndet Nikotin og smøre det paa sig selv, når han til sprøjtning af sine træer anvender 1 del Nikotin til 1000 dele Vand. 20 G A R T N E R N E S FA G F O R E N I N G I 7 5 Å R

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/ Arbejdsmiljøklagenævnet Betydningen af BAR vejledninger. Klagenævnet har i en sag fra den grafiske branche udtalt sig om rækkevidden af en BAR vejledning. Arbejdsgiverforeningen havde klaget over et påbud

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere