FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK"

Transkript

1 FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK Der er mange gode grunde til at være medlem af medieforbundet Dansk Journalistforbund Så er du klædt på... 1

2 FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK FORBUND MED FREMTID MENNESKER har behov for at forstå, overskue og gennemskue. Behovet har aldrig været større og det vil stige markant i de næste mange år. Det gælder uanset hvilken rolle vi optræder i. Som borgere, forbrugere, lyttere, læsere og seere. MEDIEMENNESKER skaber indhold i medierne, hvad enten der er tale om den trykte presse, radio og tv, web eller kommunikation i private og offentlige virksomheder. Det er mediemennesker, som står for den professionelle formidling, og som bejler til vores opmærksomhed. Det handler i høj grad om nyheds- og aktualitetsstof og offentlig debat. Men en stor del af stoffet er ren oplysning, stemning, livsstil og underholdning. Formidlingsværktøjet kan være den personlige fremførelse eller indsatsen med at skrive tekst, optage billeder, redigere og klippe, instruere, oversætte, skabe lys, lyd og design og meget andet. MEDIEMENNESKERS FAGFORBUND er Dansk Journalistforbund. Hvorfor? Fordi DJ er det sted, hvor flest mediefolk i forvejen er samlet i et fagligt fællesskab og fordi DJ er optaget af én tanke; at gøre livet lettere for medlemmerne. Hvordan? Det fortæller vi her. 2

3 DJ KLÆDER DIG PÅ Fyringsrunde, hvad nu? Hvordan får jeg mere i løn? Bliver jeg uddannet til arbejdsløshed? Mit arbejde er kopieret til en hjemmeside, må man det? Mit arbejde gør mig syg, hvad kan jeg gøre? En ordentlig praktikplads? Hvem kan hjælpe mig med min kontrakt? Hvor får jeg en god efteruddannelse? Kan jeg straffes, hvis jeg bruger skjulte optagelser? Hvordan får jeg penge for min ophavsret? Er der plads til andre end traditionelle journalister og pressefotografer i DJ? Freelancere har ikke adgang til topmødet, kan det være rigtigt? 3

4 INDIVIDUEL RÅDGIVNING HJÆLP TIL AT GENNEMSKUE SELV DEN MEST MYSTISKE KONTRAKT Forstil dig en livslang jobrotation - fra du starter på din uddannelse eller træder direkte ind i mediebranchen, til du går på pension. Du skal igennem et væld af ansættelsessamtaler, kontraktforhandlinger, ferier, pensionsordninger, efteruddannelseskurser, ophavsretskrænkelser og måske en fyring eller flere. DJ har hjulpet utallige kolleger igennem det hele. Er dit job i fare, rykker vi ud med et stærkt og relevant hold. Vi kigger gerne på din kontrakt helst før du skriver under. Vi er tæt på mediearbejdspladserne og er der, når du har brug for os. Det er nemlig helt afgørende for, at vi kan fastholde og forbedre markedsværdien og vilkårene for de mennesker, der skaber indhold til medierne. Brug os vi bliver også klogere af det! Fjernet - men forgyldt To åremålsansatte redaktører på en større arbejdsplads fik et tilbud, de absolut havde lyst til at afslå: degradering! DJ gik ind i sagen og påstod uopsigelighed i resten af deres åremålsperioder. Sagerne blev forligt så medlemmerne - foruden deres almindelige opsigelsesvarsler - modtog en sæk penge på henholdsvis 1,2 mio. og kr. Herudover blev begge stillet, så de kunne gå ud og tage andet arbejde uden modregning. Den ene startede nyt arbejde straks. Den anden sagde ja tak til et projekt hos konkurrenten. 4

5 FREELANCE EKSPERTICE BEDSTE RÅDGIVNING FOR FREELANCERE»Hvad skal jeg kræve, hvis min artikel bliver sendt ud i cyberspace?hvad skal jeg forlange for et tvprogram, som TV 2 vil købe?hvordan sikrer jeg min ophavsret?kan jeg trække min havestue fra i skat som kontor?bør jeg danne mit eget selskab eller vælge kontorfællesskab?«den slags og alle mulige andre spørgsmål fra freelancere er DJ klædt på til at besvare. Vi er landets største freelancefagforening med årtiers erfaring i at hjælpe de frie fugle på arbejdsmarkedet med at bevare deres rettigheder. F.eks. over for arbejdsgiverne i tilfælde af misbrug af konkurrenceloven. DJs jurister og faglige konsulenter ved dét, der er værd at vide om arbejdsforholdene for mediebranchens freelancere og selvstændige kommunikationsrådgivere, og vi har lavet kollektive aftaler for freelancere mange steder på mediearbejdsmarkedet. Vi deler ud af vores viden i FreelanceButikken på DJs hjemmeside, hvor du bl.a. kan få hjælp gennem den juridiske hot-line. Fradrag for arbejdsværelse Et medlem, der udelukkende arbejdede freelance for én arbejdsgiver som lønmodtager, fik efter 41 2 måneds tovtrækkeri med Told & Skat godkendt fradrag for sit arbejdsværelse i hjemmet. Freelancerens arbejde udførtes alene fra dette værelse, freelanceren opholdt sig gennemsnitligt 8 timer dagligt i arbejdsværelset, og arbejdsgiveren stillede ikke arbejdsplads eller - udstyr til rådighed. Summen af disse forhold gjorde, at erhvervsligningskontoret i kommunen kom frem til, at fradraget for arbejdsværelset alligevel måtte godkendes. 5

6 UDDANNELSE INDFLYDELSE PÅ UDDANNELSERNE Vil du være studievært, krigskorrespondent, fotograf, nyheds-grafiker, reporter, web-designer, kommunikationsrådgiver eller noget helt ottende inden for mediebranchen, er DJ stedet for dig. Ingen anden faglig organisation har så stor indflydelse på mediernes uddannelsesinstitutioner som DJ. Vi har plads i alle relevante bestyrelser og har dermed afgørende medindflydelse på udviklingen på hele mediearbejdsmarkedet. Hvis du har ambitioner til det, kan du være aktiv i en af DJs elevorganisationer, der både har indflydelse i deres egen uddannelses studienævn og er med som observatører med taleret på hovedbestyrelsesmøderne i forbundet. Det er i DJ, du får de rigtige kontakter, som du får glæde af i dit fortsatte karriereforløb. Praktikant i unåde En praktikant i en af DR s afdelinger faldt midt i sit praktikforløb i unåde hos sin chef. En opsigelse ville have bragt hele praktikantens uddannelsesforløb i fare. Uden en uddannelsesaftale havde DR kun været bundet af de almindelige opsigelsesvarsler. DJ kunne dog bruge aftalen til at skabe en mindelig løsning. I et fint samarbejde med Danmarks Radio, den lokale tillidsrepræsentant og Praktikudvalget blev der skaffet en ny praktikantstilling et andet sted i DR. Dermed var praktikanten sikker på at kunne fortsætte sin uddannelse uden afbrydelse. 6

7 KOMPETENCEUDVIKLING DYGTIGHED OG KOMPETENCE OGSÅ I MORGEN Kunne du tænke dig mindst en uges kompetenceudvikling hvert år, med fuld løn og alle udgifter betalt? Sådan er virkeligheden for mange DJ-medlemmer. Mange af vore overenskomster har nemlig indbygget ret til efteruddannelse - typisk en uge om året. Og så er DJ uden sammenligning det fagforbund, der har størst indflydelse på efteruddannelsestilbudene på medieområdet. Det sker igennem bestyrelser for journalistisk efteruddannelse, efteruddannelse i tv-produktion, fotograffaget, det grafiske område og CFJE, Center for Journalistik og Efteruddannelse, som forsker i og udvikler nye undervisningsformer. Men vi kommer meget videre omkring, og mange DJ-medlemmer er for eksempel omkring Filmskolen, Den Grafiske Højskole og European School of Journalism i Holland. Hvis du vil udvikle dig i det tætte samarbejde, et netværk giver, har DJ også løsningen. Kommunikationskursus løftede I 10 år har DJE haft det modulopbyggede kursus,»kommunikation som strategisk ledelsesværktøj«på programmet. Her kvalificerer informationsmedarbejdere sig til at ændre deres job fra en producent- til en rådgivningsfunktion. På det seneste kursus deltog en ældre, mangeårig fagbladsredaktør fra en mindre faglig organisation. Ifølge hende selv fik hun i kraft af kurset sat kritisk lys på det, hun hidtil havde beskæftiget sig med. Det førte til, hvad hun selv betegner som et»jeg har set lyset-papir«i form af en beskrivelse af fordelene ved og behovet for strategisk kommunikation. Fagforeningens ledelse tog papiret til sig og indførte den nye kommunikationsstrategi i alle foreningens aktiviteter. 7

8 MEDIEJURA MEDIEJURA ER MERE END ET PRESSEKORT»Skal jeg respektere, at et samtykke til en dokumentarudsendelse er trukket tilbage?overtræder det et navneforbud at nævne den lille by, som den navnebeskyttede bor i?må man fotografere ind igennem et vindue, hvor et offentligt møde finder sted?har en kilde krav på at gennemlæse et interview?hvor»fri«er jeg som informationsmedarbejder?skal jeg møde til afhøring, selvom jeg nægter at afsløre min kilde?kan jeg kræve aktindsigt i Statsministeriets journal?«rådgivning om disse og mange lignende mediejuridiske og presseetiske spørgsmål kan du få fra DJs eksperter døgnet rundt via Akut-Liniens særlige telefonnummer DJs jurister bliver involveret i de fleste principielle sager på medie-området. Gennem medlemskab af DJ kan du derfor udnytte pressens redskaber optimalt. Ikke blot fordi du modtager pressekortet, som også er dit medlemsbevis. Beskyttelse af kilden En journalist på en regionalradio blev afkrævet vidneudsagn om kilden til nogle kontroversielle oplysninger om samfundsomkostningerne ved behandling af en gruppe hårdt belastede unge. Det skete i forbindelse med en straffesag mod en politiker, som var tiltalt for at have udleveret fortrolige bilag til journalisten. Medlemmet beskyttede sin kilde og nægtede at vidne. I første retsinstans blev medlemmet pålagt at vidne. Medlemmet nægtede fortsat og DJ og DR kærede straks byrettens afgørelse til Landsretten bl.a. med henvisning til, at pålægget var i strid med artikel 10 om ytrings- og informationsfrihed i den europæiske menneskeretskonvention. Landsretten ophævede vidnepålægget. 8

9 POLITISK INDFLYDELSE DIREKTE INDFLYDELSE PÅ MEDIERNES ARBEJDSVILKÅR DJ fører din principielle sag videre til politisk behandling, hvis juraen ikke rækker. At skabe indhold til medierne er tæt forbundet med den demokratiske udvikling. Myndighederne lytter til DJ, fordi forbundet gennem sin tætte rådgivning af medlemmerne i hverdagen ved, hvor skoen trykker, og fordi DJ repræsenterer langt de fleste ansatte og freelancere, som arbejder i medierne med en journalistisk indfaldsvinkel. Medierne er vigtige forudsætninger for demokratiet og bidrager til, at folk kan deltage i samfundsdebatten. DJ bruger sin indflydelse aktivt og ikke mindst, når ytrings- eller pressefriheden udfordres. Ændret retspraksis om ytringsfrihed En ung»grønjakke«blev dømt for racistiske udtalelser i et tv-program. Men journalisten blev samtidig dømt for medvirken til udbredelse af de racistiske udtalelser. Højesteret stadsfæstede dommen. DJ betalte for at videreføre sagen for Menneskeretsdomstolen, som gav DJ og medlemmet ret: Ytringsfriheden bør vægtes højere end straffeloven, når det gælder beskrivelsen af væsentlige samfundsforhold. Herefter har Højesteret ændret retspraksis i alle efterfølgende sager. DJ er også repræsenteret i lovforberedende udvalg eller er høringspart ved alle ændringer af love med betydning for medierne, ytringsfriheden og retten til fri informationsindsamling. 9

10 OPHAVSRET OPHAVSRET RESPEKT FOR DIT STOF OG BETALING FOR (GEN)BRUG Når et stykke forbrugerjournalistik bliver misbrugt i reklamesammenhæng, skal der reageres prompte. Det samme gælder, hvis et fotografi af et sygt barn uden tilladelse bliver genbrugt, trods løfte til kilden om, at billedet kun må bruges i en særlig sygefaglig sammenhæng. Respekten for den enkeltes ophavsret er en afgørende forudsætning for, at ophavsmanden kan forvalte sit ansvar for stoffet både presseetisk og straffe- og erstatningsretligt. Men du skal også have økonomisk erstatning, når nogen bare stjæler din indsats. Forsvaret for ophavsretten prioriteres meget højt i DJ fra salg af hovedopgaven på studiet til de utallige krænkelser og kontraktindgåelser, som DJ i løbet af medlemmernes arbejdsliv bliver involveret i. DJs jurister er eksperter i ophavsret i medierne. Hvert et krav om erstatning bliver forfulgt, og helt til domstolene hvis det er nødvendigt. Adskillige angreb på ansatte og freelanceres ophavsret er ved aktivt samspil mellem medlemmer og eksperter i DJ blevet afværget både i Danmark og på internationalt plan. Bonus til tv-freelancer En freelancer kontaktede DJ, fordi hun var i gang med at sælge et programkoncept til et produktionsselskab. Produktionsselskabet ville ikke betale noget for selve konceptet, men ville tilbyde freelanceren at producere nogle af programmerne. DJ gik ind i sagen og efter heftige forhandlinger var freelanceren sikret kr. for selve tilrettelæggelsen af programmerne, men derudover også en royaltyaftale, som i løbet af det første år har givet freelanceren over kr. i royalties for salg til udlandet. 10

11 RETTIGHEDSPENGE PENGE FRA COPY-DAN OG OPHAVSRETSFONDEN I DJ DJ har et halvt hundrede aftaler om ophavsret og videreudnyttelse, som sikrer dig vederlag og en forsvarlig behandling af dit stof. Medlemmerne nyder også godt af de 12 mio. kr. om året, som aftaler via COPY-DAN indbringer og som uddeles til medlemmerne direkte, eller som via DJs Ophavsretsfond uddeles til særlige formål som efteruddannelse og studierejser. Den store mediemarkedsplads Hvert andet år holder DJ FagFestival med over 1000 deltagere. FagFestival er en unik vekselvirkning mellem efteruddannelse og netværks-dannelse. Fag og fest smelter sammen i en attraktiv cocktail, som hidtil har været støttet med godt en mio. kr. af rettighedsmidler fra Ophavsretsfonden. Langt de fleste deltagere har derfor kunnet hente energi og inspiration på FagFestival til stærkt reduceret deltagergebyr. FagFestival er et af de DJ-arrangementer, som trækker deltagere fra alle dele af medlemskredsen og regnes derfor for at være en af forbundets mest spændende begivenheder. 11

12 FAGBLADET JOURNALISTEN ARRIG VAGTHUND OVER FOR BRANCHEN Som medlem af DJ modtager du 20 gange om året Danmarks bedste medietidsskrift og mest åbne fagblad. Journalisten har gennemslagskraft og læsertal langt ud over DJs medlemskreds. Redaktionen borer dybt i mediebranchen og i Journalistforbundets håndtering af dine medlemsinteresser og medlemskroner. Her finder du kvalitetsjournalistik om de forskellige faggrene og forbundet. Derfor er bladet respekteret og nyder stor troværdighed blandt godt læsere. Tildelingen af Berlingske Journalistpris på kr. i år 2000 blev begrundet med, at bladet er en»arrig vagthund over for en branche, der bruger mange kræfter på at kritisere andre, men få på at kritisere sig selv.«journalistik der rykker Da filmen Matrix Reloaded havde premiere, afslørede Journalisten, at B.T. havde blandet annonce og redaktionel tekst. En stank af Matrix kaldte Journalisten artiklen, der påviste at på 34 ud af 48 sider havde Matrixannoncerne sneget sig ind i alt fra vejrudsigt til de faste rubrikker. Forbrugerombudsmanden kaldte det»et stort sammensurium af reklamer og redaktionelt stof et rædsomt eksempel på manglende klar identifikation af reklamer«. Senere fik metroxpress og ErhvervsBladet også besked fra Forbrugerombudsmanden om at stoppe sammenblandingen ligeledes på baggrund af artikler fra Journalisten. Senest afslørede Journalisten, at TV 2 havde tilbudt penge for at få et interview. Det fik TV 2 til at indskærpe over for medarbejderne, at det er stik imod TV 2s regler. 12

13 SOCIAL RÅDGIVNING SOCIALT SIKKERHEDSNET»Vi ender jo ikke som invalide i vores fag.vi får heller ikke problemer med vores pension.«i det hele taget tror vi, at vi ikke støder på problemer, som vi ikke kan tackle. Men når det så sker alligevel, rammer det dobbelt. Medmindre et sikkerhedsnet sørger for at gribe os i faldet. DJ sørger for, at du altid blot er en opringning fra hjælpen. Forbundet tilbyder målrettet rådgivning og støtter også med at løse de konkrete problemer. Jurister, socialrådgivere og faglige eksperter kender fagets regler og lovgivning ned i de mindste detaljer. Det er ikke sjældent, at løsningerne netop gemmer sig i detaljen, hvor kun de bedste rådgivere leder. De rådgivere findes i Dansk Journalistforbund, fordi det er en lille fagforening, der kender sine fag, og som sætter en ære i at være til for det enkelte medlem. Arbejdsmiljø er konkret i DJ. Nøgleordene er direkte rådgivning af medlemmerne, der sidder med de aktuelle problemer, relevant uddannelse og gode netværk for sikkerhedsrepræsentanter. Invalidepension til»dårligt liv«et medlem fik ved arbejdsgiverens fejl indbetalt sin pension til et forkert selskab. Da han blev alvorligt syg, kunne han derfor som»dårligt liv«ikke få invalidedækning fra DJs gruppeordning. DJ fik arbejdsgiveren til at påtage sig ansvaret for fejlen. Medlemmet fik - ud over de offentlige pensioner og med tilbagevirkende kraft - en årlig invalidepension på kr. frem til pensionsalderen og herefter årligt i alderspension. DJs gruppelivsordning sikrer nu alle medlemmer - også de»dårlige liv«- retten til den samme dækning. Solidariteten med de svageste koster selvfølgelig, og betales af de medlemmer, der er så heldige at slippe raske frem til pensionsalderen. 13

14 JOBSERVICE A-KASSEN KENDER DIG OG DIT FAG Forestil dig først en a-kasse, der er så stor og bredt favnende, at den knap kender sine kroge. Forestil dig så Journalisternes A-kasse. Vi prioriterer anderledes og udnytter, at vi er en lille A-kasse, der er tæt på medlemmerne. Vi kender branchens og freelancernes særlige vilkår og kan hjælpe dig gennem a-kasselovgivningens jungle af regler. Vi sætter en ære i at vise, at vores a-kasse og JobService sagtens kan fungere som aktivt bindeled mellem arbejdspladser og ledige medlemmer. Vi har samlet den nyeste viden om regler og krav til de arbejdsløse. Vi tilbyder løbende kurser, der målrettet sikrer, at man ikke slipper sit fag, men kvalificerer sig til det næste job. Desuden har vi en aktiv jobformidling med tilbud om vikariater. Alt det er ikke blot noget vi selv siger: I Arbejdsdirektoratets benchmarking af alle a-kasser er vi den næstbedste, når der sammenlignes på en række parametre om tilfredshed, pris og effektivitet. Ny tilværelse i moden alder En 60-årig journalistisk medarbejder på et af de store dagblade blev offer for en sparerunde. Han deltog af nysgerrighed i et af DJs»Gå hjemmefra-møder.«her fortalte en yngre kollega om hvordan hun - efter et JobService-kursus i hjemmesidekonstruktion - havde banket en forretning op ved at hjælpe små og mellemstore virksomheder bl.a. med at forbedre deres hjemmesider. Journalisten var skeptisk på grund af sin alder, men meldte sig alligevel som deltager på et lignende JobService-kursus. Kurset gav så megen ballast, at han i dag har et rimeligt afkast med at lave hjemmesider og andet kommunikationsarbejde for lokalområdet. Kunderne er både det offentlige, turistorganisationen og det lokale erhvervsliv. 14

15 PRISEN FOR MEDLEMSKAB HVAD KOSTER DET AT VÆRE MEDLEM AF DANSK JOURNALISTFORBUND? Forbundskontingent for fuldt betalende medlemmer er 375 kr. om måneden. Dertil kommer 70 kroner til den fælles konfliktkasse, Sikringsfonden. Fuldtidskontingent til arbejdsløshedskassen, er 366 kr. Du betaler desuden ml. 10 og 25 kr. om måneden for at være medlem af en af forbundets geografiske kredse og ml. 10 og 80 kr. om måneden for at være medlem af en specialgruppe, interessegruppe eller specialforening. Et typisk medlem betaler altså ca. 850 kr. om måneden i forbunds- og a-kassekontingent. Elever/studerende betaler i alt 94 kr. om måneden. Alle priser er fra Som medlem af DJ modtager du pressekort. Og du bliver organisatorisk placeret i en forening eller gruppe, der matcher din faglige virkelighed. Enten en medarbejderforeningen på arbejdspladsen, elev-gruppen på uddannelsesinstitutionen og/eller i en af DJs mange specialgrupper og foreninger: Danske Bladtegnere, Distriktsbladsgruppen, Forum for Billedmedieoversættere, Forlagsgruppen, Fotograferne, FreelanceGruppen, Kommunikations-gruppen, Organisationsbladsgruppen, Pressefotografforbundet og TV-gruppen. Mød os alle sammen på: DJ OG DJ-A FÆLLESSKAB FOR MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSFOLK Medlemmerne af DJ skaber indhold til medierne ud fra en kreativ og/eller journalistisk indfaldsvinkel eller arbejder med informationsformidling, kommunikation, undervisning og forskning i medier og presseforhold. Medlemmerne er altså ikke kun journalister. DJ består af medlemmer med flere end 50 titler. Forbundet er paraply for en række interne foreninger, hvor de forskellige faglige retninger udfolder sig. Så når vi bruger ordet»journalistik«, dækker det over hele spektret fra uafhængig reportage til styret kommunikation. Derfor kalder DJ sig for et fællesskab med plads til forskelle, og gør meget ud af at leve op til det. Som medlem har du mange muligheder for tæt fagligt fællesskab gennem DJs specialgrupper. Du kan også danne eller tilslutte dig et eller flere netværk på forbundets website alt afhængig af dit stofområde eller faglige interesse. 15

16 DJ SÅ ER DU KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN Dansk Journalistforbund er medieforbundet for journalister, redaktionssekretærer, bladtegnere, tegnere, grafikere, layoutere, fotografer, pressefotografer, film- og tv-fotografer, billedjournalister, online-journalister, multimediemedarbejdere, web-redaktører, radio-, film-, tv- og videomedarbejdere, instruktører, tilrettelæggere, versionister, tekstere, producere, forlagsredaktører og forlagsmedarbejdere, undervisere, informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere med flere. Dansk Journalistforbund Gammel Strand København K Telefon Dansk Journalistforbund, februar Redaktion & layout: DJ. Tegninger: Bob Katzenelson, Tryk: PE offset. ISBN:

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER 08/13 SOCIALRÅDGIVEREN exıt VEJEN UD AF BANDER Mænd en truet art på socialrådgiveruddannelsen Den svenske model på dansk Hver femte socialrådgiver på kanten af sygemelding TEKST XXXX XXXXXX SOCIALRÅDGIVEREN

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere