FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK"

Transkript

1 FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK Der er mange gode grunde til at være medlem af medieforbundet Dansk Journalistforbund Så er du klædt på... 1

2 FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK FORBUND MED FREMTID MENNESKER har behov for at forstå, overskue og gennemskue. Behovet har aldrig været større og det vil stige markant i de næste mange år. Det gælder uanset hvilken rolle vi optræder i. Som borgere, forbrugere, lyttere, læsere og seere. MEDIEMENNESKER skaber indhold i medierne, hvad enten der er tale om den trykte presse, radio og tv, web eller kommunikation i private og offentlige virksomheder. Det er mediemennesker, som står for den professionelle formidling, og som bejler til vores opmærksomhed. Det handler i høj grad om nyheds- og aktualitetsstof og offentlig debat. Men en stor del af stoffet er ren oplysning, stemning, livsstil og underholdning. Formidlingsværktøjet kan være den personlige fremførelse eller indsatsen med at skrive tekst, optage billeder, redigere og klippe, instruere, oversætte, skabe lys, lyd og design og meget andet. MEDIEMENNESKERS FAGFORBUND er Dansk Journalistforbund. Hvorfor? Fordi DJ er det sted, hvor flest mediefolk i forvejen er samlet i et fagligt fællesskab og fordi DJ er optaget af én tanke; at gøre livet lettere for medlemmerne. Hvordan? Det fortæller vi her. 2

3 DJ KLÆDER DIG PÅ Fyringsrunde, hvad nu? Hvordan får jeg mere i løn? Bliver jeg uddannet til arbejdsløshed? Mit arbejde er kopieret til en hjemmeside, må man det? Mit arbejde gør mig syg, hvad kan jeg gøre? En ordentlig praktikplads? Hvem kan hjælpe mig med min kontrakt? Hvor får jeg en god efteruddannelse? Kan jeg straffes, hvis jeg bruger skjulte optagelser? Hvordan får jeg penge for min ophavsret? Er der plads til andre end traditionelle journalister og pressefotografer i DJ? Freelancere har ikke adgang til topmødet, kan det være rigtigt? 3

4 INDIVIDUEL RÅDGIVNING HJÆLP TIL AT GENNEMSKUE SELV DEN MEST MYSTISKE KONTRAKT Forstil dig en livslang jobrotation - fra du starter på din uddannelse eller træder direkte ind i mediebranchen, til du går på pension. Du skal igennem et væld af ansættelsessamtaler, kontraktforhandlinger, ferier, pensionsordninger, efteruddannelseskurser, ophavsretskrænkelser og måske en fyring eller flere. DJ har hjulpet utallige kolleger igennem det hele. Er dit job i fare, rykker vi ud med et stærkt og relevant hold. Vi kigger gerne på din kontrakt helst før du skriver under. Vi er tæt på mediearbejdspladserne og er der, når du har brug for os. Det er nemlig helt afgørende for, at vi kan fastholde og forbedre markedsværdien og vilkårene for de mennesker, der skaber indhold til medierne. Brug os vi bliver også klogere af det! Fjernet - men forgyldt To åremålsansatte redaktører på en større arbejdsplads fik et tilbud, de absolut havde lyst til at afslå: degradering! DJ gik ind i sagen og påstod uopsigelighed i resten af deres åremålsperioder. Sagerne blev forligt så medlemmerne - foruden deres almindelige opsigelsesvarsler - modtog en sæk penge på henholdsvis 1,2 mio. og kr. Herudover blev begge stillet, så de kunne gå ud og tage andet arbejde uden modregning. Den ene startede nyt arbejde straks. Den anden sagde ja tak til et projekt hos konkurrenten. 4

5 FREELANCE EKSPERTICE BEDSTE RÅDGIVNING FOR FREELANCERE»Hvad skal jeg kræve, hvis min artikel bliver sendt ud i cyberspace?hvad skal jeg forlange for et tvprogram, som TV 2 vil købe?hvordan sikrer jeg min ophavsret?kan jeg trække min havestue fra i skat som kontor?bør jeg danne mit eget selskab eller vælge kontorfællesskab?«den slags og alle mulige andre spørgsmål fra freelancere er DJ klædt på til at besvare. Vi er landets største freelancefagforening med årtiers erfaring i at hjælpe de frie fugle på arbejdsmarkedet med at bevare deres rettigheder. F.eks. over for arbejdsgiverne i tilfælde af misbrug af konkurrenceloven. DJs jurister og faglige konsulenter ved dét, der er værd at vide om arbejdsforholdene for mediebranchens freelancere og selvstændige kommunikationsrådgivere, og vi har lavet kollektive aftaler for freelancere mange steder på mediearbejdsmarkedet. Vi deler ud af vores viden i FreelanceButikken på DJs hjemmeside, hvor du bl.a. kan få hjælp gennem den juridiske hot-line. Fradrag for arbejdsværelse Et medlem, der udelukkende arbejdede freelance for én arbejdsgiver som lønmodtager, fik efter 41 2 måneds tovtrækkeri med Told & Skat godkendt fradrag for sit arbejdsværelse i hjemmet. Freelancerens arbejde udførtes alene fra dette værelse, freelanceren opholdt sig gennemsnitligt 8 timer dagligt i arbejdsværelset, og arbejdsgiveren stillede ikke arbejdsplads eller - udstyr til rådighed. Summen af disse forhold gjorde, at erhvervsligningskontoret i kommunen kom frem til, at fradraget for arbejdsværelset alligevel måtte godkendes. 5

6 UDDANNELSE INDFLYDELSE PÅ UDDANNELSERNE Vil du være studievært, krigskorrespondent, fotograf, nyheds-grafiker, reporter, web-designer, kommunikationsrådgiver eller noget helt ottende inden for mediebranchen, er DJ stedet for dig. Ingen anden faglig organisation har så stor indflydelse på mediernes uddannelsesinstitutioner som DJ. Vi har plads i alle relevante bestyrelser og har dermed afgørende medindflydelse på udviklingen på hele mediearbejdsmarkedet. Hvis du har ambitioner til det, kan du være aktiv i en af DJs elevorganisationer, der både har indflydelse i deres egen uddannelses studienævn og er med som observatører med taleret på hovedbestyrelsesmøderne i forbundet. Det er i DJ, du får de rigtige kontakter, som du får glæde af i dit fortsatte karriereforløb. Praktikant i unåde En praktikant i en af DR s afdelinger faldt midt i sit praktikforløb i unåde hos sin chef. En opsigelse ville have bragt hele praktikantens uddannelsesforløb i fare. Uden en uddannelsesaftale havde DR kun været bundet af de almindelige opsigelsesvarsler. DJ kunne dog bruge aftalen til at skabe en mindelig løsning. I et fint samarbejde med Danmarks Radio, den lokale tillidsrepræsentant og Praktikudvalget blev der skaffet en ny praktikantstilling et andet sted i DR. Dermed var praktikanten sikker på at kunne fortsætte sin uddannelse uden afbrydelse. 6

7 KOMPETENCEUDVIKLING DYGTIGHED OG KOMPETENCE OGSÅ I MORGEN Kunne du tænke dig mindst en uges kompetenceudvikling hvert år, med fuld løn og alle udgifter betalt? Sådan er virkeligheden for mange DJ-medlemmer. Mange af vore overenskomster har nemlig indbygget ret til efteruddannelse - typisk en uge om året. Og så er DJ uden sammenligning det fagforbund, der har størst indflydelse på efteruddannelsestilbudene på medieområdet. Det sker igennem bestyrelser for journalistisk efteruddannelse, efteruddannelse i tv-produktion, fotograffaget, det grafiske område og CFJE, Center for Journalistik og Efteruddannelse, som forsker i og udvikler nye undervisningsformer. Men vi kommer meget videre omkring, og mange DJ-medlemmer er for eksempel omkring Filmskolen, Den Grafiske Højskole og European School of Journalism i Holland. Hvis du vil udvikle dig i det tætte samarbejde, et netværk giver, har DJ også løsningen. Kommunikationskursus løftede I 10 år har DJE haft det modulopbyggede kursus,»kommunikation som strategisk ledelsesværktøj«på programmet. Her kvalificerer informationsmedarbejdere sig til at ændre deres job fra en producent- til en rådgivningsfunktion. På det seneste kursus deltog en ældre, mangeårig fagbladsredaktør fra en mindre faglig organisation. Ifølge hende selv fik hun i kraft af kurset sat kritisk lys på det, hun hidtil havde beskæftiget sig med. Det førte til, hvad hun selv betegner som et»jeg har set lyset-papir«i form af en beskrivelse af fordelene ved og behovet for strategisk kommunikation. Fagforeningens ledelse tog papiret til sig og indførte den nye kommunikationsstrategi i alle foreningens aktiviteter. 7

8 MEDIEJURA MEDIEJURA ER MERE END ET PRESSEKORT»Skal jeg respektere, at et samtykke til en dokumentarudsendelse er trukket tilbage?overtræder det et navneforbud at nævne den lille by, som den navnebeskyttede bor i?må man fotografere ind igennem et vindue, hvor et offentligt møde finder sted?har en kilde krav på at gennemlæse et interview?hvor»fri«er jeg som informationsmedarbejder?skal jeg møde til afhøring, selvom jeg nægter at afsløre min kilde?kan jeg kræve aktindsigt i Statsministeriets journal?«rådgivning om disse og mange lignende mediejuridiske og presseetiske spørgsmål kan du få fra DJs eksperter døgnet rundt via Akut-Liniens særlige telefonnummer DJs jurister bliver involveret i de fleste principielle sager på medie-området. Gennem medlemskab af DJ kan du derfor udnytte pressens redskaber optimalt. Ikke blot fordi du modtager pressekortet, som også er dit medlemsbevis. Beskyttelse af kilden En journalist på en regionalradio blev afkrævet vidneudsagn om kilden til nogle kontroversielle oplysninger om samfundsomkostningerne ved behandling af en gruppe hårdt belastede unge. Det skete i forbindelse med en straffesag mod en politiker, som var tiltalt for at have udleveret fortrolige bilag til journalisten. Medlemmet beskyttede sin kilde og nægtede at vidne. I første retsinstans blev medlemmet pålagt at vidne. Medlemmet nægtede fortsat og DJ og DR kærede straks byrettens afgørelse til Landsretten bl.a. med henvisning til, at pålægget var i strid med artikel 10 om ytrings- og informationsfrihed i den europæiske menneskeretskonvention. Landsretten ophævede vidnepålægget. 8

9 POLITISK INDFLYDELSE DIREKTE INDFLYDELSE PÅ MEDIERNES ARBEJDSVILKÅR DJ fører din principielle sag videre til politisk behandling, hvis juraen ikke rækker. At skabe indhold til medierne er tæt forbundet med den demokratiske udvikling. Myndighederne lytter til DJ, fordi forbundet gennem sin tætte rådgivning af medlemmerne i hverdagen ved, hvor skoen trykker, og fordi DJ repræsenterer langt de fleste ansatte og freelancere, som arbejder i medierne med en journalistisk indfaldsvinkel. Medierne er vigtige forudsætninger for demokratiet og bidrager til, at folk kan deltage i samfundsdebatten. DJ bruger sin indflydelse aktivt og ikke mindst, når ytrings- eller pressefriheden udfordres. Ændret retspraksis om ytringsfrihed En ung»grønjakke«blev dømt for racistiske udtalelser i et tv-program. Men journalisten blev samtidig dømt for medvirken til udbredelse af de racistiske udtalelser. Højesteret stadsfæstede dommen. DJ betalte for at videreføre sagen for Menneskeretsdomstolen, som gav DJ og medlemmet ret: Ytringsfriheden bør vægtes højere end straffeloven, når det gælder beskrivelsen af væsentlige samfundsforhold. Herefter har Højesteret ændret retspraksis i alle efterfølgende sager. DJ er også repræsenteret i lovforberedende udvalg eller er høringspart ved alle ændringer af love med betydning for medierne, ytringsfriheden og retten til fri informationsindsamling. 9

10 OPHAVSRET OPHAVSRET RESPEKT FOR DIT STOF OG BETALING FOR (GEN)BRUG Når et stykke forbrugerjournalistik bliver misbrugt i reklamesammenhæng, skal der reageres prompte. Det samme gælder, hvis et fotografi af et sygt barn uden tilladelse bliver genbrugt, trods løfte til kilden om, at billedet kun må bruges i en særlig sygefaglig sammenhæng. Respekten for den enkeltes ophavsret er en afgørende forudsætning for, at ophavsmanden kan forvalte sit ansvar for stoffet både presseetisk og straffe- og erstatningsretligt. Men du skal også have økonomisk erstatning, når nogen bare stjæler din indsats. Forsvaret for ophavsretten prioriteres meget højt i DJ fra salg af hovedopgaven på studiet til de utallige krænkelser og kontraktindgåelser, som DJ i løbet af medlemmernes arbejdsliv bliver involveret i. DJs jurister er eksperter i ophavsret i medierne. Hvert et krav om erstatning bliver forfulgt, og helt til domstolene hvis det er nødvendigt. Adskillige angreb på ansatte og freelanceres ophavsret er ved aktivt samspil mellem medlemmer og eksperter i DJ blevet afværget både i Danmark og på internationalt plan. Bonus til tv-freelancer En freelancer kontaktede DJ, fordi hun var i gang med at sælge et programkoncept til et produktionsselskab. Produktionsselskabet ville ikke betale noget for selve konceptet, men ville tilbyde freelanceren at producere nogle af programmerne. DJ gik ind i sagen og efter heftige forhandlinger var freelanceren sikret kr. for selve tilrettelæggelsen af programmerne, men derudover også en royaltyaftale, som i løbet af det første år har givet freelanceren over kr. i royalties for salg til udlandet. 10

11 RETTIGHEDSPENGE PENGE FRA COPY-DAN OG OPHAVSRETSFONDEN I DJ DJ har et halvt hundrede aftaler om ophavsret og videreudnyttelse, som sikrer dig vederlag og en forsvarlig behandling af dit stof. Medlemmerne nyder også godt af de 12 mio. kr. om året, som aftaler via COPY-DAN indbringer og som uddeles til medlemmerne direkte, eller som via DJs Ophavsretsfond uddeles til særlige formål som efteruddannelse og studierejser. Den store mediemarkedsplads Hvert andet år holder DJ FagFestival med over 1000 deltagere. FagFestival er en unik vekselvirkning mellem efteruddannelse og netværks-dannelse. Fag og fest smelter sammen i en attraktiv cocktail, som hidtil har været støttet med godt en mio. kr. af rettighedsmidler fra Ophavsretsfonden. Langt de fleste deltagere har derfor kunnet hente energi og inspiration på FagFestival til stærkt reduceret deltagergebyr. FagFestival er et af de DJ-arrangementer, som trækker deltagere fra alle dele af medlemskredsen og regnes derfor for at være en af forbundets mest spændende begivenheder. 11

12 FAGBLADET JOURNALISTEN ARRIG VAGTHUND OVER FOR BRANCHEN Som medlem af DJ modtager du 20 gange om året Danmarks bedste medietidsskrift og mest åbne fagblad. Journalisten har gennemslagskraft og læsertal langt ud over DJs medlemskreds. Redaktionen borer dybt i mediebranchen og i Journalistforbundets håndtering af dine medlemsinteresser og medlemskroner. Her finder du kvalitetsjournalistik om de forskellige faggrene og forbundet. Derfor er bladet respekteret og nyder stor troværdighed blandt godt læsere. Tildelingen af Berlingske Journalistpris på kr. i år 2000 blev begrundet med, at bladet er en»arrig vagthund over for en branche, der bruger mange kræfter på at kritisere andre, men få på at kritisere sig selv.«journalistik der rykker Da filmen Matrix Reloaded havde premiere, afslørede Journalisten, at B.T. havde blandet annonce og redaktionel tekst. En stank af Matrix kaldte Journalisten artiklen, der påviste at på 34 ud af 48 sider havde Matrixannoncerne sneget sig ind i alt fra vejrudsigt til de faste rubrikker. Forbrugerombudsmanden kaldte det»et stort sammensurium af reklamer og redaktionelt stof et rædsomt eksempel på manglende klar identifikation af reklamer«. Senere fik metroxpress og ErhvervsBladet også besked fra Forbrugerombudsmanden om at stoppe sammenblandingen ligeledes på baggrund af artikler fra Journalisten. Senest afslørede Journalisten, at TV 2 havde tilbudt penge for at få et interview. Det fik TV 2 til at indskærpe over for medarbejderne, at det er stik imod TV 2s regler. 12

13 SOCIAL RÅDGIVNING SOCIALT SIKKERHEDSNET»Vi ender jo ikke som invalide i vores fag.vi får heller ikke problemer med vores pension.«i det hele taget tror vi, at vi ikke støder på problemer, som vi ikke kan tackle. Men når det så sker alligevel, rammer det dobbelt. Medmindre et sikkerhedsnet sørger for at gribe os i faldet. DJ sørger for, at du altid blot er en opringning fra hjælpen. Forbundet tilbyder målrettet rådgivning og støtter også med at løse de konkrete problemer. Jurister, socialrådgivere og faglige eksperter kender fagets regler og lovgivning ned i de mindste detaljer. Det er ikke sjældent, at løsningerne netop gemmer sig i detaljen, hvor kun de bedste rådgivere leder. De rådgivere findes i Dansk Journalistforbund, fordi det er en lille fagforening, der kender sine fag, og som sætter en ære i at være til for det enkelte medlem. Arbejdsmiljø er konkret i DJ. Nøgleordene er direkte rådgivning af medlemmerne, der sidder med de aktuelle problemer, relevant uddannelse og gode netværk for sikkerhedsrepræsentanter. Invalidepension til»dårligt liv«et medlem fik ved arbejdsgiverens fejl indbetalt sin pension til et forkert selskab. Da han blev alvorligt syg, kunne han derfor som»dårligt liv«ikke få invalidedækning fra DJs gruppeordning. DJ fik arbejdsgiveren til at påtage sig ansvaret for fejlen. Medlemmet fik - ud over de offentlige pensioner og med tilbagevirkende kraft - en årlig invalidepension på kr. frem til pensionsalderen og herefter årligt i alderspension. DJs gruppelivsordning sikrer nu alle medlemmer - også de»dårlige liv«- retten til den samme dækning. Solidariteten med de svageste koster selvfølgelig, og betales af de medlemmer, der er så heldige at slippe raske frem til pensionsalderen. 13

14 JOBSERVICE A-KASSEN KENDER DIG OG DIT FAG Forestil dig først en a-kasse, der er så stor og bredt favnende, at den knap kender sine kroge. Forestil dig så Journalisternes A-kasse. Vi prioriterer anderledes og udnytter, at vi er en lille A-kasse, der er tæt på medlemmerne. Vi kender branchens og freelancernes særlige vilkår og kan hjælpe dig gennem a-kasselovgivningens jungle af regler. Vi sætter en ære i at vise, at vores a-kasse og JobService sagtens kan fungere som aktivt bindeled mellem arbejdspladser og ledige medlemmer. Vi har samlet den nyeste viden om regler og krav til de arbejdsløse. Vi tilbyder løbende kurser, der målrettet sikrer, at man ikke slipper sit fag, men kvalificerer sig til det næste job. Desuden har vi en aktiv jobformidling med tilbud om vikariater. Alt det er ikke blot noget vi selv siger: I Arbejdsdirektoratets benchmarking af alle a-kasser er vi den næstbedste, når der sammenlignes på en række parametre om tilfredshed, pris og effektivitet. Ny tilværelse i moden alder En 60-årig journalistisk medarbejder på et af de store dagblade blev offer for en sparerunde. Han deltog af nysgerrighed i et af DJs»Gå hjemmefra-møder.«her fortalte en yngre kollega om hvordan hun - efter et JobService-kursus i hjemmesidekonstruktion - havde banket en forretning op ved at hjælpe små og mellemstore virksomheder bl.a. med at forbedre deres hjemmesider. Journalisten var skeptisk på grund af sin alder, men meldte sig alligevel som deltager på et lignende JobService-kursus. Kurset gav så megen ballast, at han i dag har et rimeligt afkast med at lave hjemmesider og andet kommunikationsarbejde for lokalområdet. Kunderne er både det offentlige, turistorganisationen og det lokale erhvervsliv. 14

15 PRISEN FOR MEDLEMSKAB HVAD KOSTER DET AT VÆRE MEDLEM AF DANSK JOURNALISTFORBUND? Forbundskontingent for fuldt betalende medlemmer er 375 kr. om måneden. Dertil kommer 70 kroner til den fælles konfliktkasse, Sikringsfonden. Fuldtidskontingent til arbejdsløshedskassen, er 366 kr. Du betaler desuden ml. 10 og 25 kr. om måneden for at være medlem af en af forbundets geografiske kredse og ml. 10 og 80 kr. om måneden for at være medlem af en specialgruppe, interessegruppe eller specialforening. Et typisk medlem betaler altså ca. 850 kr. om måneden i forbunds- og a-kassekontingent. Elever/studerende betaler i alt 94 kr. om måneden. Alle priser er fra Som medlem af DJ modtager du pressekort. Og du bliver organisatorisk placeret i en forening eller gruppe, der matcher din faglige virkelighed. Enten en medarbejderforeningen på arbejdspladsen, elev-gruppen på uddannelsesinstitutionen og/eller i en af DJs mange specialgrupper og foreninger: Danske Bladtegnere, Distriktsbladsgruppen, Forum for Billedmedieoversættere, Forlagsgruppen, Fotograferne, FreelanceGruppen, Kommunikations-gruppen, Organisationsbladsgruppen, Pressefotografforbundet og TV-gruppen. Mød os alle sammen på: DJ OG DJ-A FÆLLESSKAB FOR MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSFOLK Medlemmerne af DJ skaber indhold til medierne ud fra en kreativ og/eller journalistisk indfaldsvinkel eller arbejder med informationsformidling, kommunikation, undervisning og forskning i medier og presseforhold. Medlemmerne er altså ikke kun journalister. DJ består af medlemmer med flere end 50 titler. Forbundet er paraply for en række interne foreninger, hvor de forskellige faglige retninger udfolder sig. Så når vi bruger ordet»journalistik«, dækker det over hele spektret fra uafhængig reportage til styret kommunikation. Derfor kalder DJ sig for et fællesskab med plads til forskelle, og gør meget ud af at leve op til det. Som medlem har du mange muligheder for tæt fagligt fællesskab gennem DJs specialgrupper. Du kan også danne eller tilslutte dig et eller flere netværk på forbundets website alt afhængig af dit stofområde eller faglige interesse. 15

16 DJ SÅ ER DU KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN Dansk Journalistforbund er medieforbundet for journalister, redaktionssekretærer, bladtegnere, tegnere, grafikere, layoutere, fotografer, pressefotografer, film- og tv-fotografer, billedjournalister, online-journalister, multimediemedarbejdere, web-redaktører, radio-, film-, tv- og videomedarbejdere, instruktører, tilrettelæggere, versionister, tekstere, producere, forlagsredaktører og forlagsmedarbejdere, undervisere, informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere med flere. Dansk Journalistforbund Gammel Strand København K Telefon Dansk Journalistforbund, februar Redaktion & layout: DJ. Tegninger: Bob Katzenelson, Tryk: PE offset. ISBN:

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2011 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

"En streg i sandet "

En streg i sandet "En streg i sandet " januar 2004 Vejledende vilkår for freelance-tegningerg g og andet grafisk arbejde Grafisk arbejde og ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret som skaberen har over sit værk.

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2010. Specialudgave for specialgruppen Fotograferne

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2010. Specialudgave for specialgruppen Fotograferne Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2010. Specialudgave for specialgruppen Fotograferne Af Tommy Kaas, Aarhus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Lykkesholms

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

DJs ophavsretsstrategi

DJs ophavsretsstrategi DJs ophavsretsstrategi Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Mediemennesker. - et selvportræt af Journalistforbundet

Mediemennesker. - et selvportræt af Journalistforbundet Mediemennesker 1 - et selvportræt af Journalistforbundet Et fællesskab med plads til forskelle Ordet journalist fremkalder billeder af den klassiske reporter, en slags helteskikkelse, en detektiv, som

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Medlemsundersøgelse II 2007-08

Medlemsundersøgelse II 2007-08 Dansk Journalistforbund Organisationsbladgruppen Medlemsundersøgelse II 2007-08 Undersøgelse af journalistiske medarbejderes arbejdsforhold og faglige identitet i organisationer og på organisationsblade

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 13 1. BRUG DEMOKRATIET Her beskrives, hvordan der vælges delegerede til delegeretmødet. Reglerne for valg af delegerede fremgår af forbundslovene, bilag 5. Forbundslovene

Læs mere

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund 1 Fokusgrupper Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund Fokusgrupper med almindelige og fagligt aktive medlemmer 2 Indhold Metode Overordnede konklusioner Medlemmerne om Dansk Journalistforbund

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Hvorfor DJ bør muliggøre, at ikke-overenskomstansatte mellemledere, der ikke er arbejdsgivere, kan forblive eller blive medlem af DJ.

Hvorfor DJ bør muliggøre, at ikke-overenskomstansatte mellemledere, der ikke er arbejdsgivere, kan forblive eller blive medlem af DJ. 30 mar 09 Notat Hvorfor DJ bør muliggøre, at ikke-overenskomstansatte mellemledere, der ikke er arbejdsgivere, kan forblive eller blive medlem af DJ. Der er mange gode grunde til, at DJ bør kunne organisere

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Praktikant - hva så?

Praktikant - hva så? Praktikant - hva så? Indhold Sådan til tillidsrepræsentanten...1 Sådan til praktikanten med tillidsrepræsentant..2 Sådan til praktikanten uden tillidsrepræsentant.3 Sådan er reglerne...5 Uddannelsesaftale

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

tillidsfolkene for deres tålmodighed med mig og min måde at gøre tingene på. Held og lykke og må TP længe leve! Ja, så står jeg her og skal aflevere

tillidsfolkene for deres tålmodighed med mig og min måde at gøre tingene på. Held og lykke og må TP længe leve! Ja, så står jeg her og skal aflevere Jeg har været meget, meget glad for mine år i TP s bestyrelse, og det bliver meget svært for mig at slippe foreningsarbejdet. Men for ikke at slippe det helt, har jeg tilbudt bestyrelsen at være tovholder

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 13 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 15 1.2 Grundrettigheder....................... 16 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Journalister i Danmark

Journalister i Danmark Landerapport Journalister i Danmark Morten Skovsgaard, Arjen van Dalen, Syddansk Universitet 7. februar 2017 Journalisters baggrund Den typiske danske journalist er midt i 40 erne og har en bachelorgrad

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram 2007-2009

Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram 2007-2009 2007 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2007-2009 Dansk Journalistforbund, juni 2007 Grafisk produktion: Nanette Graphic Design Tryk: Datagraf. Oplag: 2000 Handlingsprogram 2007-2009 DJs mission

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Ny udvikling i medierne på alle platforme og ikke mindst nye forretningsmodeller skal være med til igen at øge beskæftigelsen.

Ny udvikling i medierne på alle platforme og ikke mindst nye forretningsmodeller skal være med til igen at øge beskæftigelsen. Beretning 2009-11 Aldrig har vi været så mange medlemmer. Aldrig har vi været så mange forskellige medlemmer. Vi er over 15.000, hvilket er næsten en fordobling på 10 år. Selvom vi er blevet mange, så

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret Specialudgave for Danske Bladtegnere (DB)

Lønstatistik for freelancere for indkomståret Specialudgave for Danske Bladtegnere (DB) for indkomståret 2007. Specialudgave for Danske Bladtegnere (DB) Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 2062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Modstand og indvendinger mod kontakt med pressen Journalisterne er så negative Pressen

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Handlingsprogram 2007-2009

Handlingsprogram 2007-2009 Handlingsprogram 2007-2009 Organisationsudvalget a) I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbredes i forhold til alle potentielle medlemmer b) Organiseringen af freelancere skal

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke TV 2 ØSTJYLLAND De store øjeblikke Lige nu På tv, online og on demand er TV 2 ØSTJYLLAND østjydernes førstevalg, når det gælder nyheder og tv-programmer af høj journalistisk kvalitet om livet i Østjylland.

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad. Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk Reg: 7220 IBAN: DK8872700002040253 8240 Risskov 2100 København Ø www.kaasogmulvad.dk

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Vejledning. Flermedialitet mellem

Vejledning. Flermedialitet mellem Vejledning til Organisationsaftalen om Flermedialitet mellem DDFF og DJ fra februar 2004 Se ordbog bagest og den særskilte folder om tilpasning af normalkontrakter og aftaler når virksomhederne udvikler

Læs mere