Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi"

Transkript

1 Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop Oplæg til proces for Spejdernes Strategi

2 På Spejdernes årsmøde marts 2017 påbegyndte Spejderne planlægningen af Spejdernes strategiplan for de næste 3 år På Spejdernes Strategi-workshop inviteres alle interesserede til at komme med deres input hertil

3 Hvad vil Spejderne? Sådan planlægger Spejderne Aktuelle planer Situationsanalyse og Strategiske udviklingsmuligheder

4 Hvad vil Spejderne? Spejdernes formål, mission og vision Spejdernes Effekt og Ambitioner 2025 Strategiske prioriteter marts

5 De langsigtede rammer for Spejderne blev fastlagt På generalforsamlingen marts 2017 fastlage korpsene i enighed: - Strategiske prioriteter marts Særlige indsatser marts

6 Spejdernes mission og vision De fem danske spejderkorps har et stærkt fælles ønske om at række ud til langt flere børn og unge med spejdernes stærke metoder og værdier Mission Spejder gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer Vision Alle skal have en ven, der er spejder

7 Foreningen Spejdernes formål er: at skabe initiativer, der gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer at sikre en entydig og kraftfuld organisering mellem de fem spejderkorps for udvikling, organisering og ledelse af de fælles aktiviteter og fortællinger, og at sikre, at der kommunikeres stærke budskaber om spejderarbejde og de værdier, der ligger bag det at være spejder i fremtidens Danmark Foreningen skal i sit virke basere sig på de grundlæggende værdier for World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og World Organization of the Scout Movement (WOSM) som beskrevet i spejdermetoden

8 Hvilken effekt ønsker Spejderne at opnå? Effekt i samfundet 2025 A. Børn og unge er blevet beredt til livet B. Spejderne har impact på samfundet C. Flere agerer med spejderidentitet D. Spejderne er pionerer for demokratisk deltagelse

9 Spejdernes Ambitioner 2025 A1. Der er medlemmer i spejdergrupperne og årligt uddannes spejdere med mindst 3 års spejdererfaring A2. Vi udvikler årligt børn og unge, der ikke er medlemmer, til at agere ud fra spejdernes metode og værdier A3. 95% af alle danskere kender Spejderne som én bevægelse, der gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer B. Spejderne skaber konkret impact inden for tre samfundsdagsordener: sammenhængskraft, samfundsansvar, skaberkraft C forældre er tilknyttede og støtter aktivt spejderbevægelsen C alumner er tilknyttede spejderbevægelsen, opfatter sig som og agerer som spejdere C3. 60% af alle danskere anerkender Spejdernes mission D. Spejderne inviterer årligt unge til i fællesskab at skabe events, der bidrager til et bedre samfund

10 Strategiske prioriteter marts Udvikle spejdergruppernes kapacitet og kvalitet - bidrager til medlemsudvikling fra til medlemmer i bidrager til at forældre er tilknyttede og støtter aktivt i Gøre langt flere børn og unge beredt til livet - bidrager til årligt at udvikle ikke-medlemmer i Udvikle Spejdernes betydning i samfundet - bidrager til at unge årligt skaber events som pionerer for demokratisk deltagelse i bidrager til at alumner er tilknyttede spejderbevægelsen og agerer som spejdere i Styrke Spejdernes brand - bidrager til at mange danskere kender spejdernes mission i bidrager til at en stor andel af dem anerkender missionen i Fundament - sikrer en entydig og kraftfuld organisering mellem de fem spejderkorps for udvikling, organisering og ledelse af de fælles aktiviteter og fortællinger

11 Strategiske prioriteter marts Spejdernes Ambitioner 2025 Udvikle spejder-gruppernes kapacitet og kvalitet bidrager til medlemsudvikling fra til medlemmer i 2020 Der er medlemmer i spejdergrupperne og årligt uddannes spejdere med mindst 3 års spejdererfaring bidrager til at forældre er tilknyttede og støtter aktivt i forældre er tilknyttede og støtter aktivt spejderbevægelsen bidrager til årligt at udvikle ikke-medlemmer i 2020 bidrager til at unge årligt skaber events som pionerer for demokratisk deltagelse i 2020 bidrager til at alumner er tilknyttede spejderbevægelsen og agerer som spejdere i 2020 Gøre langt flere børn og unge beredt til livet Vi udvikler årligt børn og unge, der ikke er medlemmer, til at agere ud fra spejdernes metode og værdier Udvikle Spejdernes betydning i samfundet Spejderne inviterer årligt unge til i fællesskab at skabe events, der bidrager til et bedre samfund alumner er tilknyttede spejderbevægelsen, opfatter sig som og agerer som spejdere Spejderne skaber konkret impact inden for tre samfundsdagsordener: sammenhængskraft, samfundsansvar, skaberkraft Styrke Spejdernes brand bidrager til at mange danskere kender spejdernes mission i % af alle danskere kender Spejderne som én bevægelse, der gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer bidrager til at en stor andel af dem anerkender missionen i % af alle danskere anerkender Spejdernes mission sikrer en entydig og kraftfuld organisering mellem de fem spejderkorps for udvikling, organisering og ledelse af de fælles aktiviteter og fortællinger Fundament

12 Sådan planlægger Spejderne Strategisk planlægningsproces Planlægnings- og styringsniveauer Planlægningscyklus

13 Planlægnings- og styringsniveauer Niveau Tidshorisont Styringsdokumenter Ansvar og beslutningsproces Strategisk Udvikling af Spejdernes eksistensgrundlag i forhold til omverdenen 10-årig 3-årig Mission, Vision, Spejdernes Ambitioner Spejdernes Strategiplan: - Strategiske prioriteter - Plan for indsats for følgende 3 år Besluttes på Generalforsamlingen efter forudgående drøftelser på gentagne Årsmøder Strategiske prioriteter for næste 3 år besluttes på Generalforsamlingen Bestyrelsen udarbejder hvert år plan for indsatser for følgende 3 år Taktisk Konkrete planer for, hvordan Spejdernes mål bliver realiseret 1-årig 1-3-årige Budget Indsatser for det kommende år Politikker og konkrete strategier Generalforsamling Spejdernes bestyrelse Spejdernes bestyrelse Operationel Planlægning og udførelse af opgaver inden for rammerne af den taktiske planlægning Få dage til 1 år Få dage til 1 år Projekt-kommissorier Projektplaner Direktøren Projektstyregrupper

14 Planlægningscyklus Strategiplan Årligt 3 år frem Generalforsamling Indsatser Årligt 1-3 år frem Generalforsamling og Bestyrelsen 1 år frem Direktør og styregrupper Generalforsamling vedtager Strategiplan Spejdernes bestyrelse fastlægger Indsatser for det kommende år Input fra Årsmødet til næste opdateret Strategiplan Direktøren fastlægger Projektkommissorier og Projektplaner Årlig cyklus for opdateret Strategiplan for næste 3 år Spejdernes bestyrelse justerer forslag til Strategiplan Spejdernes bestyrelse udarbejder forslag til justeret Strategiplan Korpsenes ledelser/hovedbestyrelser kommenterer

15 Aktuelle planer Særlige indsatser marts vedtaget på generalforsamlingen marts 2017 Udkast til Spejdernes Strategiplan

16 Særlige indsatser marts Ungdomsøen. Spejderne skal skabe aktiviteter, der kan gøre Ungdomsøen levende fra første dag, og som rækker ud til alle unge, så det bliver en ø for hele ungdommen, og ikke kun for spejdere. Explorer Islands. Spejderne iværksætter Explorer Islands i hele landet i perioden , som en forberedelse på Ungdomsøens åbning i Metaanalyse og gruppeudvikling. Spejderne iværksætter en overordnet analyse af de fem spejderkorps, både kvantitativt og kvalitativt, som skal føre frem til beslutning om en fælles gruppeudviklingsstrategi på årsmødet i Ny fortælling. Spejderne udarbejder sammen med korpsene en fælles kommunikationsstrategi, som danner baggrund for at skabe en ny, stærk fortælling om spejderarbejdet, og for udvikling af content strategi. Som et led heri skal udarbejdes fælles arbejdsgange for kommunikation af budskaber. Spejdernes Lejr. Der skal foretages en evaluering af Spejdernes Lejre og lægges en plan for beslutning om fremtidige lejre. Sikre det gode samarbejde. Spejderchefkredsen, korpsledelser/hovedbestyrelser og Spejdernes bestyrelse samarbejder om at sikre det fælles arbejde til indfrielse af ambitionerne. Det kræver bl.a. koordinerede beslutningsgange i de sager, der er fælles (fx op til årsmødet), og det kræver at de involverede parter kan mødes i de rette fora. Derfor vil Spejderne tage initiativ til en langsigtet, fælles koordineret mødeplanlægning.

17 ...Særlige indsatser marts Forberede fremtiden. Udover ovennævnte indsatser skal der gøres en indsats for at forberede fremtidige indsatser i endnu større skala, hvis ambitionerne skal indfries. Spejderne skal skabe modning for et eller flere større strategiske partnerskaber, og der skal ses på fundraisinginitiativer i alle størrelser. Spejderchefkredsen, korpsledelser/hovedbestyrelser og Spejdernes bestyrelse samarbejder om at sikre det fælles arbejde til indfrielse af ambitionerne. Woop App. Spejderne vil videreudvikle app en til version 2.0, så den i endnu højere grad kan blive et aktivt redskab til indfrielse af ambitionerne. Woop App kan blive en meget stærk platform til at nå ud til ikke-spejdere og samarbejdspartnere, hvor man kan nå ud til mange med en beskeden indsats, samtidig med at app en tilføjer nye dimensioner til spejderarbejdet. I forbindelse med arbejdet med version 2.0, undersøges det om relevante samarbejdspartnere med særlig interesse i Woop App ønsker at bidrage til udviklingen. Valg af samarbejdspartnere for Spejderne: Bestyrelsen udarbejder en partnerskabsstrategi, der skal danne grundlag for valg af samarbejdspartnere, og de enkelte korps bruger samme strategi som grundlag for valg af samarbejdspartnere i eget korps. Administration og lokation: Samarbejde om administration er en oplagt mulighed for at medfinansiere drift af Spejderne, hvor alle korps indgår og bidrager. I 2017 fastlægges en strategi for øget administrativt samarbejde. Et øget administrativt samarbejde skal ses i sammenhæng med en ambition om en fælles lokation Overdragelse af aktiviteter og opgaver til Spejderne. Spejdernes bestyrelse har til årsmødet fremlagt en plan for overdragelse af opgaver, og planen skal være forhandlet med spejderchefkredsen inden sommeren 2017.

18 Udkast: Plan for indsatser marts Strategiske prioriteter Udvikle spejdergruppernes kapacitet og kvalitet Metaanalyse og gruppeudviklingsstrategi Gøre langt flere børn og unge beredt til livet Woop App Spejdernes Lejr, metaevaluering og lægge en plan for beslutning om fremtidige lejre Udvikle Spejdernes betydning i samfundet Explorer Islands Ungdomsøen Styrke Spejdernes brand Fundament Ny fortælling Valg af samarbejdspartnere Sikre det gode samarbejde Forberede fremtiden Administration og Lokation

19 På Spejdernes Strategi-workshop vil vi gerne udforske, hvad der giver bedst mening at tage initiativ til sammen i de efterfølgende 2-3 år for at gøre endnu flere børn og unge beredt til livet

20 Situationsanalyse og Strategiske udviklingsmuligheder Situationsanalyse - SWOT-analyse Strategiske udviklingsmuligheder - TOWS-matrix Værktøj til input for Plan for indsatser marts baseret på input fra foregående Årsmøder og analyser, bl.a. Målgruppe-analyse, Partnerskabs-analyse, Frafalds-analyse, Brandings-analyse og Den Attraktive Spejdergruppe

21 Hvad er de afgørende faktorer, der har betydning for hvordan vi bedst kan nå ud til langt flere børn og unge med spejderarbejdet? (nå de Strategiske prioriter 2020) - Hvilke styrker og muligheder bør vi udnytte bedre? - Hvilke svagheder og trusler bør vi tage højde for?

22 Interne forhold SWOT - Styrker, Svagheder, Muligheder & Trusler Kvalificeret af Årsmødet 2017 Positive faktorer for Strategiske prioriter 2020 Negative faktorer for Strategiske prioriter 2020 (S) Stærke sider 1. Stærke fælles værdier og metoder, der kan skabe identitet og dannelse 2. Viljen til at ville Spejderne med fælles ressourcer til gavn for Spejderne samlet set, dvs. også de enkelte korps 3. Lokale foreninger med frivillighed i alle kommuner 4. Spejdernes nye fælles mission, ambitioner og organisation, SL2017, Ungdomsøen, Medlemsservice m.fl. 5. Mulighed for bredt differentieret tilbud baseret på kombination af fælles værdier og forskelle (W) Svage sider 1. Svingende kvalitet i at anvende vores metoder og værdier attraktivt i forhold til nutidens børn- og unge, medlemstid kun 32 mdr. i gennemsnit 2. Kompleks organisation med tung beslutningsprocedure 3. Ineffektiv udnyttelse af samlede ressourcer 4. Lavt samfundsengagement, indadvendt kultur, indforståede værdier og metoder 5. Fokus på egen korpsidentitet frem for det fælles Eksterne forhold (O) Muligheder 1. Efterspørgsel af værdier og metoder uden for medlemsskare, herunder ledelse 2. Tiltrække nye grupper af børn, unge og voksne 3. Potentiale for markant medlemsvækst 4. Mulighed for nye attraktive partnerskaber og fundraising til nye initiativer 5. En ny bærende fortælling om Spejder, der beskriver fælles værdier, ikke forskelle (T) Trusler 1. Kendt, men støvet brand uden fokus på vores værdier og samfundsnytte - uens og utydeligt udtryk 2. Ekstern støtte kræver i højere grad dokumentation og forskning 3. Ændring i ungdomskultur fx til mindre faste forpligtende fællesskaber 4. Stigende krav fra frivillige voksne i at være ledere, hvor de kan se at de gør en samfundsmæssig forskel 5. Stærkere kamp om offentlige midler, lokalt og nationalt

23 På baggrund at Spejdernes Styrker, Svagheder, Muligheder & Trusler, hvilke tiltag bør vi sætte i værk for bedst at nå ud til langt flere børn og unge med spejderarbejdet?

24 Eksterne forhold Interne forhold TOWS-matrix Strategiske udviklingsmuligheder for bedst at nå ud til langt flere børn og unge med spejderarbejdet (S) Stærke sider 1. Stærke fælles værdier og metoder, der kan skabe identitet og dannelse 2. Viljen til at ville Spejderne med fælles ressourcer til gavn for Spejderne samlet set, dvs. også de enkelte korps 3. Lokale foreninger med frivillighed i alle kommuner 4. Spejdernes nye fælles mission, ambitioner og organisation, SL2017, Ungdomsøen, Medlemsservice m.fl. 5. Mulighed for bredt differentieret tilbud baseret på kombination af fælles værdier og forskelle (W) Svage sider 1. Svingende kvalitet i at anvende vores metoder og værdier attraktivt i forhold til nutidens børn- og unge, medlemstid kun 32 mdr. i gennemsnit 2. Kompleks organisation med tung beslutningsprocedure 3. Ineffektiv udnyttelse af samlede ressourcer 4. Lavt samfundsengagement, indadvendt kultur, indforståede værdier og metoder 5. Fokus på egen korpsidentitet frem for det fælles (O) Muligheder 1. Efterspørgsel af værdier og metoder uden for medlemsskare, herunder ledelse 2. Tiltrække nye grupper af børn, unge og voksne 3. Potentiale for markant medlemsvækst 4. Mulighed for nye attraktive partnerskaber og fundraising til nye initiativer 5. En ny bærende fortælling om Spejder, der beskriver fælles værdier, ikke forskelle (SO) Strategiske tiltag 1. Spejdergruppeudvikling - organisatorisk 2. Kvalitativt nyt fælles programstof med fokus på samfundsengagement og samarbejde med andre 3. Spejderaktiviteter for ikke spejdere med fleksible deltagelsesformer 4. Opbygge stærke strategiske partnerskaber 5. Opstart af nye spejdergrupper (WO) Strategiske tiltag 1. Øget impact på samfundet, Explorer Islands, Ungdomsøen og globalt ansvar 2. Udvikle kvaliteten i spejderarbejdet 3. Åben og handlekraftig fælles bevægelse 4. Spejdernes Hus stærkt organisatorisk fundament 5. Spejdernes mission og ambitioner er levende på alle niveauer (T) Trusler 1. Kendt, men støvet brand uden fokus på vores værdier og samfundsnytte - uens og utydeligt udtryk 2. Ekstern støtte kræver i højere grad dokumentation og forskning 3. Ændring i ungdomskultur fx til mindre faste forpligtende fællesskaber 4. Stigende krav fra frivillige voksne i at være ledere, hvor de kan se at de gør en samfundsmæssig forskel 5. Stærkere kamp om offentlige midler, lokalt og nationalt (ST) Strategiske tiltag 1. Forskning i spejdermetoden og betydning af friluftsliv, fællesskaber og udfordringer 2. Styrke Spejdernes brand i samfundet 3. Stærkere fælles økonomi, fx funding og flere korpsprojekter og driftsopgaver fælles 4. Public Affairs fælles ageren over for rette interessenter 5. Metode- og aktivitetsudvikling til børn og unges egen tid (WT) Strategiske tiltag 1. Fælles bevidsthed om værdierne i spejderarbejdet, og disse udleves 2. Sætte sig på samfundsagendaer og håndtere lokale og nationale udfordringer som en samlet bevægelse 3. Alumni-netværk og events 4. Aktionbaseret forskning, viden og eksperimenter med fx nye deltagelsesformer som Sove Ude, street Scout og Skolespejd 5. Gøre det mere attraktivt at være spejderledere og kvalificere disse

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Den Fælles Organisation

Den Fælles Organisation Den Fælles Organisation Det Danske Spejderkorps Introduktion Den fælles organisation er betegnelsen for det samlede felt af frivillige og ansatte, der arbejder med drifts- og udviklingsdelen for hele Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde S T R A T E G I 2016 2018 Delege retmød e 2016 INDHOLD Indledning Side 3 Pigespejderidentitet og pigespejderværdier Side 4 Vejen mod Strategi 20162018 Side 6 Strategi 2016-2018 Side 8 Pigespejdere flytter

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder Gruppens styrker og udviklingsområder Arbejdsark til at skabe overblik over gruppens lederkompetencer og afdække gruppens udviklingsområder Når I skal finde frem til gruppens styrker og udviklingsområder

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Strategiplan Tybjerg 20:20

Strategiplan Tybjerg 20:20 Strategiplan Tybjerg 20:20 Tybjerg Privatskole OPFØLGNING MARTS 2017 Tybjerg 20:20 Formål Det særlige Vision Værdier Mission Metoder og Dogmer 5 Indsatsmål Handlinger 2016 Handlinger 2017 Vision Vi står

Læs mere

Tallene viser, hvordan vi rykker verden med vilje

Tallene viser, hvordan vi rykker verden med vilje Regnskabsbilag Tallene viser, hvordan vi rykker verden med vilje Her finder du udvalgte regnskabstal, som viser, hvilke opgaver og projekter, KFUM-Spejderne har arbejdet med i 2014 og 2015. Projekterne

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Branding- og bosætningsstrategi

Branding- og bosætningsstrategi Branding- og bosætningsstrategi 2017-2018 Forfatter: Kultur og Fritid/ Strategi og Politik Revideret den 29. marts 2017 Dokument nr. 480-2017-106546 Sags nr. 480-2017-682 Indhold Baggrund... 2 Formål...

Læs mere

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder.

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder. Handleplan 2011 Indledning SUMHs handleplan 2011 er konkrete mål for, hvad SUMH skal gennemføre af tiltag i 2011, samt hvilke tiltag fra forrige år, der skal fortsættes. Kontorets faste opgaver såsom administration

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling Teambeskrivelser De grønne pigespejdere arbejder med en teamstruktur, hvor fokusteams udmønter hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske fokus. Dette betyder at disse teams har at udvikle aktiviteter,

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

DFUNK Strategi

DFUNK Strategi DFUNK Strategi 2014-16 DFUNK strategi 2014-16 Med strategien 2014-16 ønsker vi at sikre kontinuitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i DFUNKs arbejde de næste tre år. Samtidig ønsker vi at sikre, at hele

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

df 1 df 2 df 3 df 4 Fundraising - Fundraising er ikke omkring penge men om relationer der med en passioneret inspiration ønsker at gøre en forskel. Målet må aldrig være penge, de er blot midler til at

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere