1 Landeanalyser - Vestafrika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Landeanalyser - Vestafrika"

Transkript

1 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatet i Vestafrika maj 2012

2 1.1 Benin Politiske, økonomiske og sociale tendenser Benin bliver opfattet som et af de mere stabile demokratier i Vestafrika og har haft en rimelig fornuftig økonomisk udvikling de sidste par år. Benin var et af de første lande i Afrika, der gennemførte en fredelig overgang til flerparti demokrati i Ved præsidentvalget i 2006 var behovet for forandring dog stor, da folket var træt af politikere. Boni Yayi, den daværende direktør for the West African Development Bank, der ellers var en politisk outsider, blev valgt til præsident med over 70 % af stemmerne i 2. runde af valget. Yayi var en varm fortaler for forandring og ønskede at skabe et nyt Benin. Præsidenten er både statsoverhoved og leder af regeringen. Det lykkedes Yayi at skaffe midler til at investere i infrastruktur, skoler og landbrug. Grundskolen blev gratis for alle og enkelte sundhedsydelser er gratis for de fattigste samt for gravide. Demokratiet blev styrket og der var mere fokus på god regeringsførelse og respekt for den enkeltes frihed og basale rettigheder. Benin har nu en bred vifte af politiske partier, et stærkt civilsamfund og en øget pressefrihed. Siden parlamentsvalget i 2007 har Yayi haft flertallet i parlamentet imod sig og flertallet i parlamentet brugt alle midler til at angribe regeringen. Den globale finankrise har betydet, at den forventede økonomiske optur i Benin udeblev. Folk mistede deres job, og inflationen er steget sammen med priserne. Den økonomiske vækst forventes ikke at ville nå mere end 3.5 % i 2010 og Efter de første to succesfulde år af Yayi s styre begyndte tingene at forandre sig blev præget af en række politiske og økonomiske skandaler, som kastede Benin ind i en serøs politisk krise. Der var massive demonstrationer, som blev mødt af et hårdført politi, samt undertrykkelse og censur. På trods af krisen vandt præsident Yayi præsidentvalget i marts 2011 ligesom hans parti vandt flertallet i det nye parlament ved valget i april De politiske og økonomiske skandaler op til valget forværrede dog forholdet mellem de mange fagforeninger i Benin yderligere. Den største forening, CGBT, som er kommunistisk, førte an i en massiv kampagne mod præsident Yayi sammen med kommunistpartiet og opfordrede til en folkelig revolution. Den økonomiske situation Benin er et af de tættest befolkede lande i Afrika, med over 50 mennesker per km2. Befolkningen er vokset fra 2.1 million i 1961 til de nuværende 9.1 million. 49 % af befolkningen er mellem 0 og 15 år, mens ca. 11 % er mellem 15 og 35. Kvinder udgør 51 % af befolkningen og mænd de resterende 49 %. Uddannelsesniveauet er lavt og andelen af folk der kan læse og skrive ligger på 42 %.

3 Fattigdom er stadig et stort problem og der er stor ulighed i befolkningen. BNI per indbygger er 780 USD (World Bank 2011). Benin rangerer som nummer 167 ud af 187 lande på UNDP s Human Development Index fra 2011 og er dermed faldet adskillige pladser siden Dermed er antallet af folk der lever under fattigdomsgrænsen vokset fra 29 % af befolkningen i 2002 til 37 % i i 2009 faldet den igen til 31 %. Skatteindtægterne er domineret af toldindtægter som udgør 52 % af det totale skatteprovenu. En stor andel af skatteindtægterne udgøres af indirekte skatter, hovedsageligt moms (som udgør 45 % af den totale skatteindtægt). Der pålægges en moms på 18 % på alle varer og ydelser. Hvis man ser bort fra økonomiske problemer kan den ringe skatteopkrævning hovedsageligt forklares ved korruption, svig, administrativ ineffektivitet og træghed i gennemførelsen af reformerne. Siden præsident og parlamentsvalget i Benin i hhv. marts og april har den nye regering iværksat dybdegående reformer i nøglesektorer såsom finans, søtransport, landbrug og offentlig administration for at kunne bekæmpe korruption og sikre mere effektivitet i den offentlige sektor og højere indtægter til staten. De største reformer af toldtjenester har allerede betydet en væsentlig stigning i toldindtægter. I landbruget er et stort program for mekanisering og diversificering blevet iværksat for at gøre Benin til leverandør af landbrugsvarer til hele regionen. Et mikrofinans program til de fattigste og mest udsatte grupper er også blevet iværksat under kontrol af finansministeriet. Et amerikansk program støtter finansieringen af små og mellemstore virksomheder. Social sikkerhed Behovet for sundhedspleje er ikke blevet dækket tilstrækkeligt i et land der ifølge forfatningen garanterer alle adgang til sundhedspleje. Arbejdstagere i den formelle sektor, både i det private og offentlige, der drager fordel af en social sikringsordning repræsenterer kun 15 % af befolkningen. De resterende 85 % er ikke omfattet af nogen ordning. RAMU er en universel sygesikring som regeringen har taget initiativ til, for at forbedre befolkningens adgang til bedre sundhedsydelser. Det er en forsikring hvis formål er at skabe bedre forhold og beskytte hele befolkningen i Benin og er et gigantisk skridt i den rigtige retning fordi det åbner op for, at

4 alle mennesker i Benin får adgang til sundhedsydelser. Dette er enestående for et vestafrikansk land. Fagbevægelsens engagement i RAMU blev intensiveret i 2009, da UNSTB tog en række initiativer for at fremskynde implementeringen af RAMU og for at informere arbejdstagere i den uformelle økonomi om ordningen. Det er forhåbningen, at RAMU kun er det første skridt på vejen mod at udvide sociale sikringsordninger for arbejdere i den uformelle økonomi Ændringer på arbejdsmarkedet Benins økonomi er domineret af den uformelle økonomi, hvor 90 til 95 % af den erhvervsaktive befolkning finder beskæftigelse. Den uformelle økonomi dækker over en meget stor vifte af aktiviteter. Alle job og brancher findes praktisk talt i den uformelle økonomi. Tusinder af børn, nogle gange helt ned til 6 år, der aldrig har gået i skole eller som er droppet ud, på grund af eksempelvis fattigdom, er beskæftiget i den uformelle økonomi. Det anslås at helt op til 32 % af børnene i landdistrikterne arbejder, mens det kun er 15 % i byområderne. 99 % af disse børn er beskæftiget i den uformelle økonomi. Den lille offentlige sektor har været præget af mange strejker. Dette skyldes primært prisstigninger på olie og fødevarer. Efter knap to måneder med en nærmest lammet offentlig sektor og en tiltagende social krise, nåede præsidenten og de nationale fagforeninger frem til en aftale. Krisen har i den grad understreget behovet for at have forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter samt respekten for disse aftaler Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation UNSTB har været involveret i adskillige drøftelser i det økonomiske og sociale råd om, hvordan man skal takle den uformelle økonomi, da regeringen nu anerkender at det er nødvendigt at gøre noget ved den uformelle økonomi hvis anstændigt arbejde skal sikres og fattigdom bekæmpes. Nogle af de største problemer, der blev identificeret, er: Det høje niveau af analfabeter i den uformelle økonomi, manglen på viden om national lovgivning - og især på arbejdsmarkedslovgivning. I den forbindelse har UNSTB

5 påpeget, at der rent faktisk findes en lov om uddannelse af lærlinge. Denne lov er nærmest ukendt og der er ikke gjort noget for at implementere den. Derfor er det UNSTB s holdning, at forholdene for 70 % af lærlinges vedkommende kan blive beskrevet som slavelignende. Manglen på adgang til erhvervs- og iværksætteruddannelse for arbejdstagere i den uformelle økonomi gør det nærmest umuligt for dem, at udvikle deres forretning, hvilket tvinger dem til at leve på en dagtil-dag basis. Andre grunde til at der er så ringe udvikling i den uformelle økonomi er, ifølge UNSTB, manglen på interesse fra politikernes side samt mangel på udviklingspolitikker og strategier til at tackle udfordringerne i den uformelle økonomi. UNSTB har foreslået en række basale foranstaltninger der skal anvendes hvis den uformelle økonomi skal udvikles og på sigt blive formaliseret. 1.2 Ghana Politiske, økonomiske og sociale tendenser Den politiske scene i Ghana er præget af to stærke politiske partier, NDC og NPP, som skiftevist har haft magten de sidste 20 år. Næste valg er i december Den politiske situation i Ghana bliver gradvist mere anspændt jo nærmere valget kommer. NDC har været delvist splittede, efter at hustruen til den tidligere præsident Rawling, som var medstifter af NDC, har meddelt hendes kandidatur til præsidentposten. Fru Rawlings opnåede dog kun 3 % af stemmerne på NDC kongressen i august 2011 og den nuværende præsident John Atta Mills fik overvældende opbakning til hans 2. kandidatur. Det virker dog stadig som om, at partiet er delvist splittet. Det er altafgørende at partiet bliver forenet før valget, hvis de skal have en chance for at vinde igen. Ghana er, både politisk og økonomisk, kendt som et af de mere stabile lande i Afrika. Ghana har bidraget til at vedholde et stærkt fokus på demokrati i ECOWAS landene og alle andre lande ser Ghana som et foregangsland når det gælder demokrati. Dog er demokratiet, også i Ghana, skrøbeligt og mange ting kan gå galt ved næste valg. På nuværende tidspunkt er der en meget hård tone i den politiske debat, så det er nødvendigt at fokusere på konsolideringen af den demokratiske udvikling. På det rådgivende møde i september 2010 mellem Ghana og dets udviklingspartnere blev det aftalt at udviklingssamarbejdet skal udfases over de næste 5 til 10 år. Derfor vil det være nødvendigt at se på hvordan man bedst muligt nedskalerer det

6 traditionelle udviklingssamarbejde og se hvordan udviklingspartnere bedst kan støtte institutioner i landet. Fremtidigt samarbejde med Ghana kunne fokusere på politiske, handelsmæssige og kulturelle aspekter, frem for på udviklingsbistand. Økonomisk situation Ghana bliver ofte opfattet som en model når det gælder politiske og økonomiske reformer. Med dets mange naturressourcer har Ghana en BNI per indbygger på USD (World Bank 2011), som er næsten tre gange så meget per indbygger end de fattigste lande i Vestafrika. Ghana opnåede i 2011 status som et land med middel indkomst. Ghana havde en BNP på GHC 46 mia. i 2010, 60 % mere end tidligere anslået. Data viser også, at den gennemsnitlige vækstrate i Ghanas BNP siden 2007 har været på omkring 6.7 %. Ghana er afhængig af eksporten af råvarer, såsom kakao, guld, tømmer og ikke-traditionelle produkter som ananas, mango og kulturgenstande. Inflationen i Ghana har været relativt høj, men siden juni 2009 har den dog været støt faldende. Selvom Ghana regnes for at være et af de få lande, der er på vej mod at nå FN s Millenium Development Goal om at halvere fattigdom inden 2015, er fattigdom stadigvæk udbredt. Over seks millioner ghanesere (29 %) lever under fattigdomsgrænsen, og omkring 18 % af befolkningen (3.9 mio. 894) lever i ekstrem fattigdom. I december 2010 indledte Ghana sin olieudvinding ud for kysten. Der har været omfattende drøftelser om, hvordan man bedst sikrer at olieindtægterne bliver brugt til at forbedre infrastrukturen og sikre befolkningen sociale ydelser. Et olieudvindingsplan er blevet vedtaget og en investeringskomité er blevet nedsat. Norge har assisteret den ghanesiske regering i udvikling af lovgivning og strukturering. Vores partner i Ghana, TUC, lobbyer aktivt for åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed omkring olieindtægterne, og minder regeringen om de mange triste

7 eksempler der er i olierige lande i Afrika, hvor indtægterne ikke er blevet brugt til at forbedre levestandarden, men tværtimod har ført til konflikter og borgerkrige Ændringer på arbejdsmarkedet og Ghana TUC Ghana TUC har kritiseret Mills regering for dens stramme økonomiske politik, som er en konsekvens af at den ønsker at spille efter IMF og Verdensbankens regler. TUC opfordrer regeringen til at opfylde dens løfte om at gøre jobskabelse til kernepunktet i deres politik og som udgangspunktet for at skabe en voksende nationaløkonomi. Ifølge TUC skulle regeringens præstation hellere måles på hvor mange job de formår at skabe. Den beskæftigelsesmæssige udfordring i Ghana kan koges ned til tre hovedpunkter. Det første punkt har at gøre med det fortsatte ansættelsesstop i den offentlige sektor. Det andet punkt er at regeringen ikke formår at sikre den indenlandske industri, selvom den betragtes som værende fremmende for vækst og anstændigt arbejde. Den tredje faktor er den voksende uformalisering af beskæftigelse der finder sted i alle sektorer af økonomien. Ifølge TUC kræver manglen på anstændigt arbejde en direkte indblanding fra regeringen med en satsning på at skaffe beskæftigelse til ungdommen i områder som uddannelse, sundhed, sikkerhed, vandforsyning, sanitet og infrastruktur. Omkring unge strømmer i dag ud på arbejdsmarkedet hvert år, uden mulighed for at finde beskæftigelse i den formelle sektor. TUC ønsker at regeringen aktivt skal støtte den private sektor, så den kan fungere som en rigtig vækstmotor og dermed skabe de anstændige job, det kræver for at skabe social udvikling. Den nye lønpolitik for offentligt ansatte, SSPP (the Single Spine Pay), som blev forhandlet på plads ved trepartsforhandlinger bliver nu implementeret. Det har foranlediget mange strejker blandt arbejdere i den offentlige sektor, som ikke har været tilfredse med forhandlingsresultatet. TUC spiller en meget vigtig rolle i Ghana og er aktivt involveret i trepartsforhandlinger med regeringen og ansatte. Før sidste valg spillede TUC også en vigtig rolle, da de satte fokus på beskæftigelse, anstændigt arbejde, arbejderes rettigheder, løn og pensioner. TUC understreger, at den relativt høje vækst der har været de sidste 25 år, ikke har haft den ønskede effekt på levestandarden for den almindelige ghaneser. Arbejdsløsheden er fortsat høj. Adgangen til sociale ydelser er stadig begrænset til få privilegerede grupper i landet. Selv når sociale ydelser er til rådighed er kvaliteten

8 svingende. Sanitetssituationen i Ghana afspejler ikke de store udgifter regeringen har haft på området. Det antages at 11 millioner ghanesere stadig ikke har adgang til rent vand og 14 millioner ikke har adgang til ordentlige sanitetsforhold. TUC frygter, at det stærke fokus på makroøkonomisk stabilitet kommer til fuldstændigt at overskygge behovet for social udvikling. Regeringen har gentagne gange bekræftet deres beslutning om at skabe anstændige job og reducere fattigdom, og understreger nødvendigheden af kapacitetsopbygning og mulighed for mikrofinansiering hvis arbejdere i den uformelle økonomi skal have mulighed for at udvide deres foretagender og dermed fremskynde væksten. ILO, arbejdsgiverassociationen og TUC har samarbejdet med ministeriet om at oprette et nationalt sekretariat, der skal skabe anerkendelse af den uformelle økonomi. 1.3 Niger Politiske, økonomiske og sociale tendenser Efter militærkuppet og den efterfølgende forfatningsændring i 2010 blev første runde af præsident og parlamentsvalg afholdt som planlagt i januar og marts De forløb begge uden større problemer og blev anerkendt som frie og retfærdige af internationale observatører. Mahmadou Issoufou blev indviet som Nigers præsident d. 6. april Hans kampagne blev støttet af seks nationale fagforeninger, inklusive vores partner USTN, af civilsamfundet samt 34 politiske partier. Demokratiet er dog stadig skrøbeligt i Niger, hvilket blev tydeligt allerede i juli 2011, da det blev opdaget, at militæret havde planer om at dræbe den nyvalgte præsident. Den nye præsident har lovet at fokusere på sundhed, uddannelse og vandforsyning, som er de væsentligste områder i et af de fattigste lande i verden. Det bliver lige nu diskuteret hvorledes en 9-årig gratis og obligatorisk uddannelse kan introduceres. Det kræver at mange skoler skal bygges og mange lærere uddannes. En universel sundhedssikring bliver også drøftet, men det skal understreges at det kommer til at tage mange år, før et sådan program kan gennemføres. På nuværende tidspunkt er der gratis sygesikring til gravide og børn under fem år og det er tydeligt, at der er politisk vilje til forandring i Niger. Et af de mest presserende problemer i Niger for øjeblikket er sikkerhedssituationen, som har udviklet sig dramatisk inden for de sidste år. Bevæbnede grupper smugler narkotika fra Latinamerika og cigaretter for våben gennem Sahara- korridoren, som løber fra Senegal, gennem Mali til Niger. Tuareg nomader, der ønsker større uafhængighed for den nordlige del af landet, har længe kæmpet i den nordlige del af Niger. Der har derudover været stor spredning af Al-Qaeda relaterede aktiviteter og

9 grupper, som er blevet særdeles aktive i regionen de sidste år, hvor de bl.a. har kidnappet flere udlændinge. Et af de andre problemer Niger nu står overfor er konsekvenserne af revolutionen i Libyen. Tusinder af arbejdere fra Niger, der arbejdede i Libyen, har nu mistet deres job og er kommet tilbage uden meget håb om at finde beskæftigelse. Derudover er tusinder af lejesoldater flygtet til Niger fra Libyen og udgør nu en reel frygt fordi de invaderer lande som Niger, Mali og Mauretanien og søger nu jobmuligheder. Derudover er tusindvis af tunge våben forsvundet fra Libyen uden at nogen egentlig ved hvor de er. Gaddafis familiemedlemmer, samt tætte støtter er også flygtet til Niger hvor de har skabt diplomatiske problemer. Samlet set skaber alle disse hændelser alvorlige sikkerhedstrusler for Nigers regering. Økonomisk situation Niger er en af verdens største eksportører af uran, men 80 % af befolkningen er beskæftiget i subsistens landbrug, som sammen med kvægbrug, småhandel, sæsonbestemt migration og uformelle markeder dominerer økonomien. Nigers økonomiske vækst er tæt forbundet med mængden af nedbør og afspejler resultaterne i landbruget. I 2010 var der stærk vækst (8 % vækstrate i reel BNP, fra 1-2 % i tørkeåret 2008). Den franske atomenergi-gruppe Areva styrer den store uranmine i Niger. Det er forventet, at den kunne blive Afrikas største uranmine og den anden største i verden. Areva har en 67 % andel i minen, mens Niger har den resterende andel. Der er også indgået aftale med kineserne om udvinding af uran. Dog kan Arevas finansielle problemer, samt atom-ulykken i Fukoshima i Japan i 2011 have konsekvenser for fremtidens uranproduktion i Niger. Den nye regering forsøger aktivt at skabe private udenlandske investeringer og anser det som væsentligt i forhold til at genoprette den økonomiske vækst og udvikling. Med UNDP s og internationale finansinstitutters assistance, planlægges en samlet indsats for at genoplive den private sektor. Erhvervsklimaet i Niger er dog ikke særlig gunstigt. Der er mange forhindringer, herunder korruption, usikkerhed og regler og lovgivning og deres anvendelse, institutionel svaghed og vanskelig adgang til kredit og jordbesiddelse. International støtte er nu blevet genoptaget og Niger har underskrevet adskillige samarbejdsaftaler til finansiering af større udviklingsprojekter Ændringer på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er præget af høj arbejdsløshed og underbeskæftigelse, og derudover repræsenterer børnearbejdere mere end 15 % af arbejdsstyrken.

10 Resultatet af en folkeoptælling fra 2008 viser, at ud af en befolkning på ca. 16 millioner udgør lønnede arbejdstagere fra den halvoffentlige eller private sektor lønmodtagere i 2008 mod i Med hensyn til fordelingen af køn, repræsenterer kvinderne kun % af lønmodtagerne. Kvinder er mest tilstedeværende i sektorer der dækker sociale ydelser med 4,608 lønmodtagere, dernæst i handels og restaurationsbranchen med 3,687 og 3,452 lønmodtagere fra transport, lagre og kommunikation. I udvindingsindustrien er de nærmest fraværende, med kun 231 lønmodtagere. Det er antaget, at omkring % af befolkningen er nødsaget til at finde beskæftigelse i den hurtigt voksende uformelle økonomi, specielt indenfor transport, handel, bygge- og servicesektorerne. Beskæftigelse i disse sektorer er usikker, mindre kvalificeret og mindre produktiv, med en meget lav omsætning. Vedvarende økonomisk krise i 1980 erne og 1990 erne forøgede fattigdommen hos 2/3 af den arbejdsløse del af befolkningen, inklusive den underbeskæftigede del og gør, at den uformelle økonomi bliver vedligeholdt og udvidet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Et af hovedformålene for fagbevægelsen i Niger er at udvide repræsentationen til alle i den uformelle økonomi. Enten ved at udbrede muligheden for medlemskab til den uformelle sektor eller ved at opfordre til dannelsen af nye repræsentative foreninger

11 baseret på medlemskab. Formålet er, at de skal være demokratisk styrede og introducere medlemmer til social dialog. I Niger har vores partner, USTN, 40 tilknyttede fagforeninger, hvoraf 14 repræsenterer arbejdere i den uformelle økonomi. Fagforeningerne i den offentlige økonomi har et samlet medlemstal på omkring , som er 25 % af USTN s samlede medlemstal. Kvinder udgør ca. 51 % af det samlede medlemstal. Aktører i den uformelle økonomi, som er organiseret i USTN er: Selvstændige arbejdere, ansatte, lærlinge og familiearbejdere. Deres arbejdsområder ligger primært inden for produktion, landbrug, husdyrbrug, madlavning, syning, transport, salg af mad, tøj, smykker og andre småting, samt indenfor frisørfaget. For bedst muligt at integrere disse arbejdere i USTN s struktur blev en sammenslutning af fagforeninger i den uformelle økonomi dannet. Nogle af disse fagforeninger hører ikke til nogle forbund, men er direkte tilknyttet det nationale center. USTN, som er det ældste forbund i Niger, holdt kongres i februar Abdou Maigandi, som gennem mange år har været en seriøs spiller, både på den nationale og internationale bane, blev genvalgt som general sekretær. Siden 1990 er en række andre landsorganisationer blevet dannet, og antallet er i dag oppe på Sierra Leone Politiske, økonomiske og sociale tendenser I 2011 kunne Sierra Leone fejre 50 året for deres uafhængighed fra Storbritannien, og med arrene fra den meget brutale borgerkrig stadig tydelige i landet. Sierra Leone blev hærget og infrastrukturen var komplet ødelagt, de sociale sektorer smadret og næsten halvdelen af befolkningen flygtede. Én af de vigtigste opgaver har været at reintegrere tidligere soldater og rebeller i samfundet. Sierra Leone har modtaget massiv støtte fra det internationale samfund, men der er stadig lang vej endnu og der er stadig store udfordringer mht. genopbygning af landet. Gevinsten ved at genopbygge landet kan vise sig at blive tabt, hvis ikke det lykkes at skabe flere beskæftigelsesmuligheder for de unge. Der skal afholdes valg i slutningen af Selvom det politiske klima har været meget stabilt de sidste år, har der på det seneste været et par voldelige sammenstød mellem oppositionen og de regerende partiers støtter. Disse sammenstød er primært sket fordi SLPP har valgt Julius Maada Bio som deres kandidat til præsidentvalget.

12 Mange tilhængere af det regerende parti ser det som en direkte udfordring til de regerende APC. Bio var brigadegeneral i Sierra Leones hær og var dybt involveret i omstyrtelsen af APC s regering i Derfor kunne det frygtes at volden vil eskalere i valgkampen. Det ville være et forfærdeligt tilbageslag for Sierra Leone. Økonomisk situation Selvom Sierra Leone stadig kæmper for at overleve konsekvenserne af den frygtelige borgerkrig, har der været en del økonomisk udvikling og en betydelig vækst i de seneste år. Dog er Sierra Leone stadig et af de fattigste lande i verden, med en BNI per indbygger på 340 USD. Sierra Leone ligger som nummer 180 ud af 187 på UNDPs Human Development Index fra Det skal dog nævnes at Sierra Leone er rykket adskillige pladser op siden Da Sierra Leone er rig på mineraler har de regnet med at minesektoren, og især diamanter, skulle skabe det økonomiske grundlag. Siden våbnene blev indstillet i januar 2002 har massiv bistand udefra hjulpet Sierra Leone på vej mod genopbygning. Det hydroelektriske projekt ved Bumbuna Dam i 2009 og installeringen af et 10- megawatt termisk kraftværk fra Japan, har udjævnet den kroniske mangel på elektricitet. Kineserne og senegaleserne har påbegyndt store vejkonstruktionsprojekter. Derudover investerer flere og flere firmaer, især fra Europa og USA, i mineproduktion, hvilket antages at kunne generere nye job. Turistindustrien begynder også at blomstre Ændringer på arbejdsmarkedet På trods af økonomisk vækst oplever folk mange vanskeligheder på grund af en ukontrolleret inflation, som ifølge officielle kilder ligger på omkring %, men som ifølge vores partner i Sierra Leone (SLLC), ligger langt højere. Der har været kæmpe prisstigninger på olie, transport og fødevarer, mens lønningerne er forblevet på stort set samme niveau. Ifølge SLLC burde minimumslønnen være på omkring 200 USD for at dække de basale behov, men de fleste i Sierra Leone, selv dem der arbejder i den offentlige sektor, tjener ikke mere end 35 USD per måned. I den private sektor ligger lønningerne gennemsnitligt mellem 75 og 100 USD per måned. Læger og sygeplejerske opnåede en 100 % stigning i deres løn efter en strejke, men ingen af de andre grupper i sundhedssektoren har oplevet nogen lønstigning. Situationen i uddannelsessystemet er alarmerende. Der er mangel på skoler, dårlig infrastruktur, mangel på lærere og skolebøger. Nogle klasser har helt op til 100 elever per klasse, men kun bøger nok til elever. Undervisningen foregår i skiftehold hhv. morgen og eftermiddag. Skolelærere har krævet en lønstigning for at opnå 80 til 100 USD per måned. Lærerforeningen har krævet forbedringer i løn og arbejdsforhold, samt tilskud for at tage til de regioner hvor der er allerstørst mangel på lærere.

13 Et nyt universelt sundhedsprogram, som SLLC advokerer meget stærkt for, bliver lige nu drøftet i regeringen, i samarbejde med ILO. SLLC er også meget aktivt involveret i disse drøftelser og forventer, at programmet træder i kraft i Arbejdsløshed og underbeskæftigelse er nogle af de helt store problemer i Sierra Leone. Den store mængde af unge arbejdsløse mennesker, hvoraf mange aldrig har fået en uddannelse på grund af krigen, er en konstant trussel for fred og stabilitet i Sierra Leone. Den uformelle økonomi I en undersøgelse fra 2004 kaldet Employment and Time Use in Sierra Leone blev det dokumenteret, at over 2 millioner mennesker (93 % af den økonomisk aktive del af befolkningen, eller tæt på 39 % af den urbane befolkning) er beskæftiget i den uformelle økonomi, hvoraf halvdelen er kvinder. Som i andre udviklingslande dækker den uformelle økonomi i Sierra Leone både den urbane og rurale sektor og landbruget er klart den sektor der beskæftiger flest (omkring 70 % af landbefolkningen). Derefter kommer engros salg, detail- og småhandel samt håndværk. Andre aktiviteter i den uformelle sektor kan findes i minedrift, transport, byggeriet og servicefagene. Derudover er arbejdere i den uformelle økonomi kendetegnet ved, at de er ekskluderet fra juridisk og social beskyttelse, de eksisterer ikke i statistikkerne, de er ikke organiseret i fagbevægelsen, ekskluderet fra BNP beregninger og fra de produktive ressourcer, der kendetegner de formelle virksomheder. Arbejdstagerne i den uformelle økonomi, hvad enten det er på landet eller i byområderne, har mange udfordringer og især kvinderne er ofte beskæftiget i flere aktiviteter ad gangen.

14 1.4.3 Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation SLLC har kun meget få fuldtidsansatte, men er stadig en stærk organisation, der spiller en afgørende rolle i forskellige komiteer og kommissioner. På nuværende tidspunkt er SLLC involveret i drøftelser med regeringen og arbejdsgivere om arbejdsloven. TUC i England har assisteret SLLC med juridisk støtte i denne henseende. SLLC har på nuværende tidspunkt 22 fagforeninger fra den formelle sektor og 6 fra den uformelle økonomi tilknyttet og repræsenterer dermed over medlemmer. Fagforeninger fra den uformelle økonomi er; taxichauffører og andre transportarbejdere, Sierra Leone handlende, musikere, fotografer, cykeltaxier og fiskere. Alle disse fagforeninger i den uformelle økonomi er lovligt registreret som fagforeninger. SLLC har et potentiale på til 1 million medlemmer i den uformelle økonomi. For at sikre, at arbejdstagere i den uformelle økonomi har adgang til et anstændigt arbejdsmiljø, har SLLC vedtaget en række strategier og politikker for at opnå dette mål. Disse inkluderer bl.a. oplysningsprogrammer, organisering af uddannelsesprogrammer, facilitering af netværk mellem kooperativer og lokalt baserede organisationer i landområderne, fortalervirksomhed i forhold til mikrokredit og fremme af dialog med arbejdsmarkedets parter om den uformelle økonomi. SLLC er repræsenteret i NASSIT s bestyrelse (the National Social Security Institution) og de har været meget aktive i drøftelser omkring reformering af systemet. NASSIT er åben over for arbejdstagere i den uformelle økonomi, men indtil videre har meget få levet op til systemet. SLLC har lanceret omfattende oplysnings og informationskampagner til deres medlemmer i den uformelle økonomi, omkring fordelene ved at tilslutte sig ordningen. 1.5 Togo Politiske, økonomiske og sociale tendenser Efter uafhængigheden fra Frankrig i 1960 har Togos historie været præget af militært diktatur under præsident Eyadéma Gnassingbé, som tog magten ved et militærkup i 1967 hvor den tidligere præsident Sylvanos Olympio blev dræbt. Gnassingbé styrede landet indtil hans død i I begyndelsen af 1990 erne tvang internationalt pres regimet til at tillade politiske partier og en vis grad af pressefrihed. Efter Gnassingbés død har militæret prøvet at indsætte hans søn Faure Gnassingbé som præsident. På grund af internationalt pres og fordømmelse blev Gnassingbé nødsaget til at udskrive præsidentvalg. Han vandt

15 valget med 60 % af stemmerne. Valget affødte voldelige demonstrationer og mere end 500 mennesker blev dræbt, mens flere tusinde flygtede til nabolandene Ghana og Benin, hvor mange stadig lever i dag. Præsidenten og hans familie kommer fra den nordlige del af Togo og har domineret den politiske scene i landet i næsten fyrre år. Det siges, at det er nærmest umuligt for en person, der ikke kommer fra norden, at få et job i den offentlige sektor. En række af præsidentens tætte familiemedlemmer har været i husarrest i flere år uden rettergang, efter beskyldninger om at planlægge et kup mod Faure i april I september 2011 blev en retssag mod præsidentens bror Kpatscha Gnassingbé, og en række tilhængere endelig igangsat. De fleste blev fundet skyldige og idømt lange fængselsstraffe. Kpatscha blev idømt 20 års fængsel. Det er svært at vurdere risikoen for et socialt og politisk oprør på et tidspunkt. Oppositionen er stadig svag splittet. På den anden side lever det absolutte flertal af Togos befolkning stadig under meget hårde kår, specielt med den ekstreme stigning i priser på benzin og basale fødevarer, som Togo har oplevet de sidste år. Økonomisk situation På grund af den politiske situation i Togo i 90 erne stoppede EU og de international institutioner al udviklingsstøtte til landet og Togo fik ikke fordel af gældsslettelsen, som de fleste andre lande i regionen. EU, Verdensbanken og den afrikanske udviklingsbank genoptog først sin støtte til Togo i Den økonomiske vækst har ligget på omkring % og det anslås at 62 % af befolkningen i Togo lever under fattigdomsgrænsen. Subsistenslandbrug og handel udgør de største økonomiske aktiviteter i Togo. Flertallet af befolkningen er afhængige af subsistenslandbrug, og på trods af utilstrækkelig nedbør i nogle områder, har regeringen nået dets mål om selvforsyning i fødevareafgrøder, majs, kassava, yams, hirse og jordnød. Små og mellemstore landbrug producerer størstedelen af afgrøderne. Handel udgør den vigtigste økonomiske aktivitet i Togo, efter landbruget. Lomé er et vigtigt regionalt handelscenter. Dets dybvands-havn opererer 24 timer i døgnet. Herfra transporteres der primært varer til Mali, Burkina Faso og Niger. Togo er et vigtigt land for tekstiler, men også for gen-eksport af alkohol, cigaretter, parfume og brugte biler, til de omkringliggende lande. I den industrielle sektor er fosfat Togos vigtigste vare, selvom der har været et drastisk fald i produktionen.

16 Sociale situation Der er mangel på skoler og de der er, er dyre og meget dårligt indrettet, med op til 100 elever per klasse. Sundhedssystemet er i utrolig dårlig forfatning. Offentlige hospitaler har hverken det mest basale udstyr eller medicin. Folk, der ikke er i stand til at betale med det samme, bliver simpelthen ikke indlagt på hospitalet. For nyligt var sundhedssektoren lammet af en strejke blandt læger, sygeplejerske og andet sundhedspersonale. Det ledte til en aftale med regeringen, om forbedring af arbejdsforholdende og de generelle forhold på hospitalerne. I september 2011 indviede regeringen en ny sygeforsikring for offentligt ansatte. Det er håbet, at denne forsikring på sigt kan udvides til at dække den private sektor samt den uformelle økonomi Ændringer på arbejdsmarkedet Beskæftigelsessituationen i Togo er stadig usikker. Hvis man inkluderer landbrugssektoren, beskæftiger den uformelle økonomi mere end 90 % af den økonomisk aktive del af befolkningen. De unge mangler fremtidsperspektiver og de mekanismer der skal skabe job og indkomst er ikke eksisterende. Derfor er regeringens vigtigste mål at skabe juridiske, institutionelle og økonomiske betingelser for jobskabelse og højere indkomster. Minimallønnen ligger stadig kun på omkring 60 til 70 USD per måned og er ikke tilstrækkeligt til at dække de basale behov. Derudover har kun en lille del af befolkningen et sådant formelt job. Der er et national treparts forum for social dialog, som dog hovedsageligt beskæftiger sig med minimumslønnen. Det er derfor overordentligt svært for fagforeningerne at opnå reel indflydelse på arbejdsmarkedspolitikker og udviklingsmæssige problemer. Den uformelle økonomi Konsekvenserne af den socio-politiske og økonomiske krise Togo har oplevet siden 1990 erne, har ført til en fattigdomsforøgelse i befolkningen, som er karakteriseret ved et fald i middelklassen, en formindsket købekraft, mangel på national opsparing, svag social mobilitet og en uforholdsmæssig stigning i arbejdsløsheden. Der har således været et fald i antal af offentlige og private job og en voksende uformel økonomi. Der er et national treparts forum for social dialog, som dog hovedsageligt beskæftiger sig med minimumslønnen. Det er derfor overordentligt svært for fagforeningerne at opnå reel indflydelse på arbejdsmarkedspolitikker og udviklingsmæssige problemer.

17 1.5.3 Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Vores partnere i Togo, CNTT, har organiseret arbejdstagere i den uformelle økonomi i professionelle fagforeninger i flere år. I dag har CNTT registreret 22 fagforeninger på græsrodsniveau i den uformelle økonomi og repræsenterer dermed ca medlemmer. Som i de fleste tidligere franske kolonier er der en stor spredning i de nationale fagforeninger, som ofte konkurrerer mod hinanden for at få medlemmer og indflydelse. CNTT var den første, og i mange år også det eneste forbund i landet. I øjeblikket afholdes der valg på arbejdspladserne, med henblik på at bestemme styrken og repræsentativiteten af de forskellige fagforbund.

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatets kontor i Lomé Februar 2011 1.1 Vestafrika Vestafrika dækker 15 lande syd for Sahara: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Cape Verde, Sierra Leone,

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere