Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people"

Transkript

1 Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

2 skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 2 llence through am effort from tivated people Ledelsens beretning 2007 Flådens udvikling og værdier 3 Strategi 8 Forventninger til Tørlast 17 Tank 25 Corporate Social Responsibility 30 Organisations- og kompetenceudvikling 34 Ledelsesforhold 38 Bestyrelsen 40 Ledergruppen 42 Aktionærinformation 44 Regnskabsberetning 46 Påtegninger 48 Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse 51 Balance 52 Pengestrømsopgørelse 54 Egenkapitalopgørelse 55 Noteoversigt 57 Noter 58 Anvendt regnskabspraksis 58 Styring af risici 65 Forklaring af hoved- og nøgletal 100 Fagudtryk og forkortelser 101

3 Selskabsoplysninger og koncernstruktur Selskabet Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 DK-1256 København K Telefon: Telefax: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: København Telefax tankafdeling: Telefax tørlastafdeling: Telefax teknisk afdeling: Hjemmeside: Bestyrelse Mogens Hugo, formand Alison J. F. Riegels, næstformand Einar K. Fredvik Erling Højsgaard Dag Rasmussen Anton Kurt Vendelbo Christensen (medarbejdervalgt) Egon Christensen (medarbejdervalgt) Ole Clausen (medarbejdervalgt) Direktion Carsten Mortensen, adm. direktør (CEO) Ivar Hansson Myklebust, direktør (CFO) Revision PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Danmark Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 23. april 2008 kl i salen Audience på Radisson SAS Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Selskabsstruktur Dampskibsselskabet NORDEN A/S NORDEN kort Dampskibsselskabet NORDE blev stiftet i 1871 og er et af D rier. NORDEN opererer globalt NORDEN har en af industriens flåder. Ved udgangen af 2007 ejede skibe, 34 var langtidsind skibe chartret ind uden købs havde Rederiet 35 skibe und langtidsindbefragtede men en største flåder af skibe med kø flåden og til værdiskabelsen i R I tørlast er Rederiet en af ver inden for segmenterne Handym viteter i segmenterne Handysiz inden for tørlast også omfatte s at blive blandt verdens største I tank er Rederiet primært akt men opererer også inden for Aktiviteterne inden for produk nistreres af det 50%-ejede N aktiviteter inden for produkttan NORDEN har hovedkontor i Køb Annapolis (USA), Rio de Janei af 2007 havde Rederiet ansat NORDEN er noteret på OMX D OMXC20-indekset. The NORDEN Missio Our business is global tramp sh team effort from competent an With ambition, reliability, flexib to being an independent lo shipowners and shipyards. We will maintain a large, mode a volatile market we manage ness and create shareholder v Norient Cyprus Ltd. Norient Product Pool A/S NORDEN Tankers & Bulkers Pte. Ltd. Nortide Shipping III Ltd. NORDEN Tankers & Bulkers (USA) Inc. NORDEN Tankers & Bulkers (Brazil) Ltda. NORDEN Derivatives A/S The NORDEN Core V Cypern 50% NORDEN Tankers & Bulkers (India) Private ltd. Indien 100% Danmark 50% NORDEN Rep. Office Kina 100% Singapore 100% NORDEN Shipping (Singapore) Pte. Ltd. Singapore 100% Bermuda 50% Nordafrika Pte. Ltd. Singapore 100% USA 100% Brasilien 100% Danmark 100% Flexibility Adapt and find better solution Reliability Honesty, good intentions and n Empathy Respect diversity in people an Ambition Think ambition into every activ Nord Empros Pte. Ltd. I Nord Empros Pte. Ltd. II Nord Empros Pte. Ltd. III Nord Summit Pte. Ltd. ANL Maritime Service Pte. Ltd. Normit Shipping S.A. Singapore 50% Singapore 50% Singapore 50% Singapore 50% Singapore 50% Panama 51%

4 NORDEN kort fortalt Dampskibsselskabet NORDEN A/S er et selvstændigt børsnoteret rederi, som blev stiftet i 1871 og er et af Danmarks ældste internationalt arbejdende rederier. NORDEN opererer globalt i tørlast og tank. NORDEN har en af industriens mest moderne, fleksible og konkurrencedygtige flåder. Ved udgangen af 2007 havde Rederiet 216 skibe i drift, hvoraf 14 var ejede skibe, 34 var langtidsindbefragtede skibe med købsoption, og resten var skibe chartret ind uden købsoption. Flåden udbygges løbende. Ultimo 2007 havde Rederiet 35 skibe under bygning, mens 41 skibe med købsoption var langtidsindbefragtede men endnu ikke leveret. NORDEN har en af verdens største flåder af skibe med købsoption. Det bidrager både til stor fleksibilitet i flåden og til værdiskabelsen i Rederiet. I tørlast er Rederiet en af verdens største operatører af moderne tørlastskibe inden for segmenterne Handymax og Panamax. Hertil kommer væsentlige aktiviteter i segmenterne Handysize og Capesize. Fra 2009 vil Rederiets aktiviteter inden for tørlast også omfatte segmentet Post-Panamax, hvor Selskabet ventes at blive blandt verdens største redere og operatører. I tank er Rederiet primært aktivt i produkttanksegmenterne Handysize og MR, men opererer også inden for tanksegmentet Aframax, der sejler med råolie. Aktiviteterne inden for produkttank drives i Norient Product Pool, som administreres af det 50%-ejede Norient Product Pool A/S. Fra 2008 vil Rederiets aktiviteter inden for produkttank også omfatte segmentet LR1. The NORDEN Vision: The preferred partner in global tramp shipping. Unique people. Open minded team spirit. Number one. NORDEN har hovedkontor i København og kontorer i Singapore, Shanghai (Kina), Annapolis (USA), Rio de Janeiro (Brasilien) og Mumbai (Indien). Ved udgangen af 2007 havde Rederiet ansat 190 medarbejdere på land og 332 til søs. NORDEN er noteret på OMX Den Nordiske Børs København og er medlem af OMXC20-indekset. The NORDEN Mission: Our business is global tramp shipping. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people. With ambition, reliability, flexibility and empathy we to being an independent long-term partner shipowners and shipyards. We will maintain a large, modern fleet of owned and chartered tonnage and in a volatile market we manage risks to constantly be able to develop our business and create shareholder value. The NORDEN Core Values: Flexibility Adapt and find better solutions. Reliability Honesty, good intentions and no cheating. Empathy Respect diversity in people and opinions. Ambition Think ambition into every activity.

5 Ledelsens beretning Hovedpunkter 2007 i hovedtræk Årets resultat for 2007 blev USD 703 mio. (2006: USD 177 mio.), svarende til DKK mio. (DKK mio.) omregnet til årets gennemsnitskurs. Resultatet er fire gange større end året før og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 70% (27%). De væsentligste årsager til stigningen i årets resultat er et højere driftsresultat i tørlastafdelingen og større avancer fra salg af skibe (USD 163 mio. mod USD 55 mio.) Tørlastafdelingens resultat før afskrivninger (EBITDA) blev USD 497 mio. (USD 126 mio.), svarende til en stigning på 296%. Den primære årsag til stigningen var en god positionering og et meget stærkt tørlastmarked. Tankafdelingens EBITDA steg 10% til USD 53 mio. (USD 48 mio.), drevet af et højere aktivitetsniveau og højere realiserede T/C ækvivalenter i et ellers svagere marked. Driften genererede et positivt cashflow på USD 467 mio. (USD 123 mio.). Egenkapitalen steg til USD mio. (USD 714 mio.). Den aktive flåde af egne og delvist ejede skibe forblev uændret på 14 skibe, mens egne og delvist ejede skibe til levering steg fra 14 til 35 skibe. Rederiets samlede teoretiske Net Asset Value estimeres ved årets udgang til DKK 614 pr. aktie (DKK 305). Heraf udgør værdien af Rederiets 75 (71) certepartier med købsoption DKK 323 pr. aktie (DKK 154). Det skal bemærkes at der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske Net Asset Value. I Rederiets risikostyringsmodel er gearingen i løbet af 2007 reduceret fra 1,4 til 0,4. De væsentligste årsager til faldet er en kombination af en højere egenkapital og reducerede nettoforpligtelser som følge af salg af skibe og indgåelse af langsigtede dækningskontrakter til attraktive niveauer. Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 35 pr. aktie (DKK 5). Det svarer til, at 44% af årets resultat udloddes (23%) NORDEN forventer et stærkt, men volatilt fragtmarked i tørlast, hvor den kinesiske økonomi fortsat vil spille en central rolle. NORDEN har ved begyndelsen af året afdækket 78% af den kendte kapacitet i tørlast til attraktive rater. Medio februar lå afdækningen for 2008 på 88%, mens den for 2009 lå på 42%. For tank forventes et fortsat fornuftigt fragtmarked, der dog i gennemsnit vil ligge under niveauet for Den kendte tankkapacitet for 2008 ligger på skibsdage, hvoraf 34% var afdækket ved årets begyndelse. Medio februar lå afdækningen for 2008 på 31%, mens den for 2009 lå på 11%. I 2008 forventer NORDEN et EBITDA på USD mio. Resultat efter skat forventes at blive i niveauet USD mio. Heri indgår realiserede avancer fra skibssalg på USD 127 mio. samt en negativ dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD -21 mio. Udvikling i EBITDA og resultat Udvikling i egenkapitalforrentning og forrentning af investeret kapital Udvikling i teoretisk Net Asset Value USD mio % 80% 60% 40% 20% 0% DKK pr. aktie EBITDA Nettoresultat Egenkapitalforrentning Forrentning af investeret kapital Net Asset Value (NAV) Værdi af certepartier med købsog forlængelsesoption

6 2 Ledelsens beretning 2007 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen HOVEDTAL I MIO. USD RESULTATOPGØRELSEN Omsætning 2.933, , , ,6 477,7 Omkostninger , , ,5-933,7-397,5 Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 537,5 166,1 215,9 232,9 80,2 Salgsavancer skibe m.v. 163,1 55,4 120,1 49,8 3,3 Afskrivninger -19,5-20,3-16,3-13,3-11,5 Resultatandele af joint ventures 1,6 1,4 8,3 0,2 3,3 Resultat af primær drift (EBIT) 682,7 202,6 328,0 269,5 75,3 Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 19,9-27,0 26,0 - - Finans netto 22,7 12,4-8,0-2,5-0,8 Resultat før skat 725,3 188,0 345,9 267,1 74,5 Årets resultat 703,3 176,5 336,3 264,1 73,3 Årets resultat for aktionærerne i NORDEN 703,2 176,4 336,0 263,8 72,0 BALANCE Langfristede aktiver 589,9 482,8 361,6 268,8 258,1 Aktiver i alt 1.609,4 960,6 821,5 521,9 374,8 Egenkapital ultimo 1.311,2 713,5 611,2 340,1 184,9 Forpligtelser 298,2 247,0 210,3 181,9 181,5 Investeret kapital 786,3 556,6 409,6 322,4 278,5 Netto rentebærende gæld -524,9-157,0-201,6-17,7 85,2 Likvider og værdipapirer 622,6 317,7 314,9 135,6 60,4 PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter 466,7 123,1 244,7 191,3 65,3 Fra investeringsaktiviteter -4,6-87,1 10,1 13,5-104,1 heraf investering i materielle anlægsaktiver -289,9-215,9-337,4-86,4-185,8 Fra finansieringsaktiviteter -176,2-33,4-76,0-129,5 59,0 Årets likviditetsændring 285,9 2,6 178,8 75,3 20,2 HOVED- OG NØGLETAL Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) Resultat pr. aktie (DKK) 16,8 (91) 4,1 (24) 7,8 (47) 6,0 (36) 1,7 (11) Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 16,6 (91) 4,1 (24) 7,7 (46) 5,9 (35) - Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 16,4 (89) 4,1 (24) 7,6 (46) 5,8 (34) - ROE 69,5% 26,7% 71,0% 100,9% 48,6% ROIC 80,2% 34,5% 90,1% 90,0% 34,3% Udbytte pr. aktie, DKK ,75 5 Udbytte % for året 3500% 500% 1000% 1375% 500% Payout-ratio (ekskl. egne aktier) 1) 44% 23% 22% 40% 51% Indre værdi pr. aktie (bogført værdi) (DKK) 31 (159) 16 (93) 14 (89) 8 (42) 4 (25) Soliditet 81,5% 74,0% 74,1% 64,8% 49,3% Aktiekurs ultimo, DKK Kurs/indre værdi 3,55 2,58 1,66 3,24 2,59 Net Asset Value (NAV) pr. aktie 2) (DKK) 57,3 (291) 26,6 (151) 19,8 (125) 13,1 (71) 5,3 (32) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 3) (DKK) 121,0 (614) 53,9 (305) 32,1 (203) - - Samlet antal skibsdage for koncernen USD-kurs, ultimo 507,53 566,14 632,41 546,76 595,76 USD-kurs, gennemsnit 544,56 594,70 600,34 598,93 658,99 De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005 undtagen Teoretisk Net Asset Value, der ikke er defineret heri. Der henvises til definitioner under afsnittet Forklaring af hoved- og nøgletal oplysninger. Der er korrigeret for Selskabets beholdning af egne aktier. Tallene for 2003 er ikke korrigeret for overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS. 1) Payout-ratio er beregnet på baggrund af det foreslåede udbytte for året inkl. ekstraordinært udbytte udbetalt i året. 2) Eksklusive købsoptioner på skibe. 3) Inklusive værdi af 75 (71) certepartier med købs- og forlængelsesoption på skibe ved udnyttelse på de mest optimale tidspunkter (før skat). Se side 4-5 for en omtale af usikkerhed forbundet med beregningen.

7 Ledelsens beretning Flådens udvikling og værdier Teoretisk Net Asset Value steg til DKK 614 pr. aktie Betydelig vækst i Rederiets ordrebog (+40%) Øget korttidsindbefragtet kapacitet i stærkt tørlastmarked Flådens udvikling NORDEN udbyggede i 2007 sin aktive flåde fra 153 til 216 skibe. Hertil kom 94 enheder til levering, så bruttoflåden med både aktive skibe og skibe til levering ved årets udgang talte 310 enheder. Det er en stigning på 41%. Væksten skyldes især en kraftig stigning i antallet af korttidsindbefragtede tørlastskibe og en markant vækst i antallet af egne nybygninger. Flåden er sammensat af en kerneflåde, der består af egne skibe og langtidsindbefragtede skibe med og uden købs- og forlængelsesoptioner, hvortil kommer en fleksibel portefølje af korttidsindbefragtede skibe. Dette mix giver NORDEN stordriftsfordelene ved at drive en stor flåde, uden at NORDEN skal binde den kapital, der var nødvendig, hvis skibene var ejet. Samtidig kan NORDEN effektivt tilpasse sig ændrede markedsforhold og konjunkturer. I perioder med stigende rater kan NORDEN indchartre skibe for korte perioder for at øge indtjeningen, som det i høj grad skete i 2007, hvor den korttidsindbefragtede kapacitet især blev øget i det meget likvide Panamax segment. Modsat kan NORDEN i faldende markeder undlade at tage korttidsindbefragtede skibe ind og desuden afstå fra at udnytte optioner på at købe eller forlænge charterperioder for skibe. Udbygningen af kerneflåden fortsatte i tråd med strategien om at opnå øget kontrol af tonnnagen og opbygge en omkostningseffektiv kerneflåde. Den aktive kerneflåde voksede med 21% til 76 enheder, mens antallet af skibe til levering til kerneflåden steg 40% til i alt 94 enheder. Udbygningen af den aktive kerneflåde fortsætter i 2008 med levering af 4 nybygninger og 12 langtidsindbefragtede skibe med købsoptioner. Samtidig overtager NORDEN 5 skibe, hvor købsoptionerne er erklæret til levering i De gennemsnitlige T/C omkostninger ved at operere et tørlastskib i kerneflåden udgør fra 2011 og fremad under USD om dagen, hvilket gør kerneflåden konkurrencedygtig på længere sigt. Rederiets forretningsmodel fokuserer både kort- og langsigtet. Rederiet har ved at øge kapaciteten været i stand til at drage fordel af de stærke fragtmarkeder for tørlast. Derudover udnyttede NORDEN også de gode markeder for brugt tonnage til at opnå betydelige gevinster ved salg af skibe. Køb og salg af skibe er en integreret del af forretningsmodellen og bidrager til at sikre indtjening og pengestrømme. Rederiet indgik i løbet af året aftale om salg af i alt 16 skibe, hvoraf 8 skibe blev leveret i Flådens værdier Den fortsatte udbygning af kerneflåden og den systematiske brug af optioner skaber betydelige værdier. Den samlede teoretiske Net Asset Value inklusive købsoptioner estimeredes ved udgangen af 2007 til DKK 614 pr. aktie. Heraf udgjorde værdien af Rederiets 75 købsoptioner DKK 323 pr. aktie, og merværdierne på egne skibe og nybygninger udgjorde DKK 132 pr. aktie. Ifølge et opdateret estimat udgjorde værdien af certepartierne med købsoption medio februar DKK 365 pr. aktie. Værdien af Rederiets 14 egne skibe og 35 egne nybygninger inklusive én solgt, finansielt leaset enhed vurderedes ved årets udgang at være USD mio. (USD mio.). Værdiansættelsen er baseret på et gennemsnit af tre uafhængige skibsmægleres vurderinger. Merværdien i forhold til den bogførte værdi af egne skibe og de forventede nybygningspriser var dermed USD mio. (USD 440 mio.). NORDENs flåde pr. 31. december Skibe i drift Egne skibe 14 A 14 Indbefragtede skibe med købsoption 34 B 29 Indbefragtede skibe over 3 år Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe 35 C 14 E Indbefragtede skibe med købsoption 41 D 42 Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt I alt indbefragtede med købsoption Salg i året (leveret) 8 4 Nykontraheringer i året (egne og indbefragtede med købsoption) A Heraf 1 enhed solgt. B Heraf 3 enheder solgt. C Heraf 6 enheder 50%-ejet. 3 enheder solgt, hvoraf 1 enhed var 50%-ejet. D Heraf 4 enheder i 50% joint venture. E Heraf 5 enheder 50%-ejet.

8 4 Ledelsens beretning 2007 De langtidsindbefragtede skibe med købs- og forlængelsesoptioner estimeres til at have en værdi på USD mio. før skat, svarende til DKK 323 pr. aktie. Det er en stigning på 126%. 41% af disse værdier knytter sig til skibe, som NORDEN kan købe inden for to år. (Teoretisk beregning, se note side 5). 126 % NORDEN havde ved udgangen af året langtidsindbefragtet 75 skibe på timecharter over 3 år med mulighed for at købe skibet eller forlænge charterperioden. De langtidsindbefragtede skibe med købs- og forlængelsesoptioner estimeredes til at have en værdi på USD mio. før skat, svarende til DKK 323 pr. aktie. Det var en stigning på 126% i forhold til udgangen af Af den samlede estimerede værdi vedrørte USD mio. den faste charterperiode (certepartiet), mens de resterende USD mio. var knyttet til købs- og forlængelsesoptioner. 41% af disse værdier knyttede sig til skibe, som NORDEN kan købe inden for to år. NORDENs værdiansættelse af købs- og forlængelsesoptioner følger standardprisfastsættelse af amerikanske optioner, hvor fremtidige scenarier for fragtrater (T/C rater) og skibspriser simuleres under antagelse om volatilitet i priserne samt korrela- tion mellem ændringen i T/C rater og ændringen i skibspriser. Beregningsmodellen er uændret i forhold til Inden for hvert segment antages volatiliteten og korrelationen konstant over tid og estimeres ud fra historiske T/C rater og skibspriser. Et væsentligt input til modellen er T/C ratekurven for hvert segment. Kurven består af tre elementer: Markedsrater de fem første år, en lineær interpoleret ratekurve mellem år 5 og år 10 samt et langsigtet konstant rateniveau fra år 10 og frem, som er baseret på medianen af de historiske T/C rater siden Endvidere benyttes markedspriser for renter, valutakurser og driftsomkostninger. På baggrund af de fremtidige scenarier for T/C rater og skibspriser findes den optimale værdi af købs- og forlængelsesoptionen for hvert skib. Købsoptioner, hvor skibsprisen er fastsat i JPY, omregnes med forward USD/JPY-kursen inden prisfastsættelsen. Flådens værdier (før skat) pr. 31. december 2007 USD mio. Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købs- og forlængelsesoption Bogført Købs- og Værdi af værdi/ Markeds- forlængelses- certeparti og Teoretisk Tørlast Antal kostpris værdi* Merværdi Antal Certeparti option option NAV Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Produkttank MR Handysize Total DKK pr. aktie Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser pr. aktie 159 Total teoretisk Net Asset Value pr. aktie 614 *Inklusive evt. certeparti.

9 Ledelsens beretning Antagelser for beregnet værdi af certepartier med købsoption Antaget volatilitet Langsigtet fragtrate Fragtrater Skibsværdier = 18-års median (basis (basis 5-årige Tørlast (USD/dag)* 1-års T/C) brugtpriser) Capesize % 17% Post-Panamax % 18% Panamax % 18% Handymax % 15% Handysize % 14% Produkttank MR % 13% Handysize * Kilde: Clarksons. Note: Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption, og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. Antal købsoptioner, der kan erklæres i perioden Segment Total Andre A Total Tørlast Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Produkttank MR Handysize Total Total strikeværdi, USD mio. 167,3 200,2 218,5 275,4 274, , ,2 A 5 købsoptioner erklæret i 2007 til levering i 2008; 1 enhed er solgt ved fremtidig erklæring i 2008.

10 6 Ledelsens beretning 2007 Leveringstidspunkter for Rederiets eget nybygningsprogram, pr. 31. december 2007 Justeret for Total ejerandel Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Tørlast Capesize Post-Panamax A 4 4 Panamax Handymax 1 A 1 A A 1 1 A 1 A Handysize 2 B A Produkttank MR 1 1 A Handysize 1 A 1 1 A Total 2 A 1 1 A A A Heraf 1 enhed 50%-ejet. B Heraf 2 enheder 50%-ejet. Leveringstidspunkter for indbefragtede skibe med købsoption, pr. 31. december 2007 Justeret for Total ejerandel Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Tørlast Capesize Post-Panamax 1 1 A 1 1 A 4 4 Panamax 1 A 2 1 A Handymax 1 A 1 A 3 4 B A A Handysize 1 A 1 1 A Produkttank MR A 1 1 A 2 1 A 1 A 9 8 Handysize Total 2 A 3 3 A A A A 1 A A Heraf 1 enhed i 50% joint venture. B Heraf 2 enheder i 50% joint venture.

11 Ledelsens beretning

12 8 Ledelsens beretning 2007 Strategi Selskabets vision er at være et førende rederi og den foretrukne partner inden for global trampfart. Rederiet ser store fordele ved at operere inden for både tørlast og tank og opnår derigennem mange forretnings- og organisationsmæssige synergier. Organisationsudvikling NORDEN ser de menneskelige aktiver som værende afgørende i bestræbelserne på at skabe værdi for aktionærerne. Det, der gør forskellen, er organisationens kompetencer og evne til at beskæftige den voksende flåde samt at købe og sælge skibe, når det vurderes mest fordelagtigt. Derfor ser NORDEN det som en konstant udfordring at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere og kontinuerligt arbejde på at videreudvikle organisationens samlede kompetencer. Der sættes i disse år særligt fokus på rekruttering af shipping trainees for at fremtidssikre Rederiet til vækst og fortsat stigende forretningsomfang. Partnerfokus NORDEN er afhængig af gode relationer til såvel skibsværfter som kunder, og Rederiet lægger stor vægt på at behandle disse som partnere. Selvom der i perioder kan opnås marginalt bedre vilkår ved at skifte partnere, er Rederiet overbevist om, at opbygning og vedligeholdelse af varige relationer til partnere på langt sigt giver de bedste betingelser for at udbygge og beskæftige flåden. Gennem udbygning af repræsentationskontorer tæt på kunderne og tilbagevendende kundetilfredshedsundersøgelser tilstræber NORDEN kontinuerligt at servicere sine kunder bedre og dermed bygge videre på et gensidigt værdifuldt partnerskab. Risikostyring Aktiv risikostyring er en af grundpillerne i Rederiets forretningsmodel. Rederiet styrer aktivt de primære kommercielle risici relateret til shippingmarkedet, dvs. udsving i fragtrater og skibspriser. For at imødegå udsvingene i raterne på spotmarkedet beskæftiger Rederiet en del af flåden på langsigtede kontrakter. NORDEN følger markederne tæt og tilpasser løbende flådekapaciteten, via en fleksibel forretningsmodel, ligesom afdækningen af flåden justeres i forhold til vurderingen af markedsforhold og -udsigter. Andre risici, der ikke er relateret til shippingmarkedet bunkerpriser, valutakurser m.v. afdækkes i videst muligt omfang (se note 2). Finansiel styrke NORDEN opretholder et stærkt finansielt beredskab for at kunne udnytte de muligheder, der opstår under omskiftelige markedsforhold. Shipping er en cyklisk branche, og et stærkt kapitalberedskab ses som en forudsætning, for at Rederiet kan fastholde og udbygge sin kommercielle position. Kapitalstrukturen vil til stadighed reflektere, at Rederiet har betydelige, ikke balanceførte forpligtelser i form af fremtidige timecharterbetalinger og betalinger til værfter for kommende nybygninger. For en nærmere specifikation af kapitalforvaltning se note 2. Lønsom vækst NORDENs forretningsmodel tilsigter imødegåelse af volatile markedsforhold via fleksibilitet og sikring af en langsigtet og solid pengestrøm. Væksten skal til stadighed være lønsom og udviklingen af forretningsomfanget vil ske under dette hensyn. Udbygningen af aktiviteter vil ske med afsæt i Rederiets kernekompetencer. Dette sker bl.a. via et omfattende nybygningsprogram. NORDEN ejer ved udgangen af 2007 i alt 14 skibe og har 35 egne nybygninger i ordre. Corporate Social Responsibility NORDEN prioriterer miljø og sikkerhed højt Rederiet opererer derfor udelukkende moderne, dobbeltskroget tanktonnage og arbejder løbende med at minimere fremdrivningsmodstanden og optimere forbrændingen af brændstof på egne skibe. Rederiet har påbegyndt et mere systematisk arbejde med miljømæssig og social bæredygtighed for i højere grad at tage et ansvar for sikkerhed til søs, arbejdsmiljø, det ydre miljø, medarbejdernes vilkår og muligheder og andre problemstillinger inden for Corporate Social Responsibility (CSR). Hidtil har NORDEN adresseret enkelte punkter på CSR-agendaen med afsæt i Rederiets værdier. Et eksempel er det mangeårige arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø til søs, hvor løbende oplysning, systematisk kortlægning af near-misses og et omfattende sæt KPI er for officerer skal eliminere arbejdsulykker på Rederiets skibe og samtidig medvirke til, at skibene ikke belaster det ydre miljø gennem grundstødning, sammenstød, udslip etc. Tørlast Det er Rederiets mål at være førende inden for de fire tørlastsegmenter: Post-Panamax (opstart i 2009), Panamax, Supramax (største Handymax skibe) og Handysize. For at realisere dette mål har Rederiet følgende fokusområder: Kritisk masse Det er vigtigt at opbygge kritisk masse og synlighed i markedet. Selvom størrelse ikke er et mål i sig selv, giver det NORDEN mulighed for at tilbyde kunderne

13 Ledelsens beretning I perioder med stigende fragtrater kan NORDEN indchartre skibe for korte perioder for at øge indtjeningen. Modsat kan NORDEN i faldende markeder undlade at tage korttidsindbefragtede skibe ind og desuden afstå fra at udnytte købs- og forlængelsesoptioner for skibe. en bedre service. Kritisk masse har en positiv indflydelse på mulighederne for at tiltrække nye kunder samt opretholde en høj effektivitet og udnyttelse af flåden. Væsentlige stordriftsfordele opnås allerede i dag inden for Panamax og Supramax segmenterne, og det er Rederiets ambition fortsat at udvikle disse segmenter. I tillæg hertil vil NORDEN med udgangspunkt i sine stærke kunderelationer inden for Panamax og Handymax segmenterne udbygge aktiviteterne inden for Handysize og Post-Panamax segmenterne. Rederiet ønsker også her at opbygge kritisk masse og har allerede opbygget et stort nybygningsprogram i disse segmenter. Kerneflådens udbygning Den stigende volatilitet i fragtraterne har gjort det mere attraktivt at kontrollere langsigtet tonnage, idet der herved opnås mulighed for en meget attraktiv indtjening i de perioder, hvor raterne ligger højt. NOR- DENs kerneflåde er derfor blevet mere attraktiv, og Rederiet vil øge kerneflådens andel af den samlede tørlastflåde. Produkttank Beskæftigelsen af produkttanktonnagen finder sted gennem Norient Product Pool, der er blandt de 3 største produkttankpools i verden. Sammen med Rederiets partner, Interorient Navigation Company Ltd., udbygger NORDEN kontinuerligt sin flåde inden for Handysize og MR produkttanksegmenterne, både ved nykontraheringer og langtidsindbefragtninger, for at opnå større styrke og synlighed i markedet. Poolen driver en stor flåde af isklassificerede skibe for at kunne efterkomme kundernes ønsker året rundt også i isfyldte farvande. Udbygning af forretningen Norient Product Pool har i 2008 opstartet ny aktivitet i LR1 segmentet. Dermed omfatter forretningen også de større skibe i størrelsen tdw. Det skyldes ønsket om at kunne tilbyde kunderne en udvidet service, set i lyset af de ændrede transportmønstre inden for raffinerede olieprodukter. Ændringer som ventes at blive endnu mere udtalte fremover. Porteføljestyring NORDEN kontrollerer en betydelig portefølje af egen og indbefragtet tonnage, lastekontrakter (COA er), terminslastekontrakter (FFA'er) og udbefragtninger. Organisationen arbejder kontinuerligt med at udnytte markedsforholdene, og har i kraft af forretningens stigende omfang stadig flere muligheder for at udnytte kapaciteten og dermed optimere indtjeningen gennem en aktiv porteføljestyring. Tank NORDENs målsætning i de kommende år er at få en større tilstedeværelse i produkttankmarkedet. Rederiet vurderer, at produkttankmarkedet fremadrettet vil tilbyde et bedre forhold mellem afkast og risiko end Rederiets råoliesegment, Aframax. Derfor fokuserer NORDEN fremover på en mindre operatøraktivitet inden for Aframax efter frasalg af den sidste Aframax tonnage i Tankmarkedet er præget af en konsolidering blandt udbyderne, drevet af store, børsnoterede rederier. Konsolidering blandt olieselskaberne gør, at kunderne bliver større, og enkelte kunder primært globale oil traders går selv ind i shipping, hvilket betyder, at det bliver sværere at korttidsindbefragte kapacitet, fordi ejerne foretrækker at chartre skibe ud til disse kunder.

14 10 Ledelsens beretning 2007 Forventninger til 2008 For 2008 forventer NORDEN et EBITDA på USD mio., hvilket er betydeligt over niveauet for 2007, hvor EBITDA var USD 538 mio. Det væsentligste bidrag til stigningen kommer fra tørlastafdelingen som følge af det stærke fragtmarked og afdelingens afdækning, der er indgået til meget attraktive niveauer. Rederiet har solgt skibe med en gevinst på USD 127 mio. til levering og dermed indregning i Hermed forventer NORDEN et EBIT på USD mio. NORDEN forventer et resultat efter skat for 2008 i niveauet USD mio., inklusive en negativ dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 21 mio. Forventninger for 2008 USD mio. Tørlast Tank Total EBITDA Realiserede avancer fra salg af skibe EBIT Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Resultat efter skat Tørlast Ved udgangen af 2007 havde tørlastafdelingen kendte skibsdage for De høje rateniveauer i slutningen af 2007 er blevet benyttet til at forøge dækningen af de kendte skibsdage, så den ved årets udgang lå på 78% for indeværende år. NORDEN forventer, at fragtmarkedet i tørlast vil være stærkt i 2008 og samlet set ligge over gennemsnittet for På disse høje niveauer kan selv små udsving i udbud og efterspørgsel betyde store ændringer i fragtraterne, så volatiliteten forventes at forblive betydelig. Et tydeligt eksempel på dette kunne ses sidst i 2007 og i starten af 2008, hvor Baltic Dry Index faldt fra godt til i løbet af to måneder. De væsentligste årsager var aflysningen af en række jernmalmslaster fra Brasilien og Australien, samt lukningen af en række australske kulminer som følge af oversvømmelser. Det vurderes, at den fundamentale efterspørgsel fortsat er stærk, og der kan derfor komme en fornyet styrkelse af raterne, hvis disse infrastrukturrelaterede problemer løses. NORDENs høje afdækning på 78% for 2008 medfører en betydelig grad af beskyttelse mod den form for volatilitet. Nettovæksten i den globale tørlastflåde ventes at blive på 7,1% i 2008, hvilket stort set er på niveau med væksten i efterspørgslen, der ventes at ligge på ca. 6% (kilde: R.S. Platou). Forventet global vækst i flådekapacitet og ordrebog, tørlast Nettovækst Ordrebog i % af 2008 eksisterende flåde (% vækst i tdw) (ultimo 2007) Capesize 8,0% 91% Panamax 6,8% 40% Handymax 9,0% 45% Handysize 4,4% 21% Total tørlastflåde 7,1% 54% Kilde: R.S. Platou. Væksten i efterspørgslen på tørlastmarkedet vil fortsat være drevet af væksten i verdenshandlen og dermed også i verdensøkonomien som helhed. Den amerikanske økonomi synes inde i en afmatningsfase, men med både rentesænkninger og finanspolitiske lempelser forventes nedgangen at blive relativ mild og kort. De asiatiske vækstøkonomier vokser fortsat kraftigt, og i 2007 vurderede IMF, at både Kina og Indien bidrog mere til den globale vækst end USA. Da vækstøkonomierne er blevet større og deres interne samhandel er steget, vurderes de at være bedre i stand til at modstå en afmatning i USA end tidligere. Da tørlastmarkedet primært er afhængig af infrastrukturopbygningen og industrialiseringen i de asiatiske økonomier, forventes efterspørgslen efter tørlastvarer fra disse lande derfor fortsat at udvikle sig positivt i De største bidrag til efterspørgselsvæksten forventes igen i 2008 at komme fra stålrelaterede produkter og kul. Den globale stålproduktion forventes at vokse med 7% (kilde: IISI) og det globale kulforbrug med ca. 7% (kilde: R.S. Platou). Begge dele er historisk højt. Den kinesiske økonomi vil fortsat spille en central rolle, men væksten i de øvrige lande i Sydøstasien bidrager også betydeligt. For 2008 forventes Kinas BNP at vokse med 10,0%, mens Indien forventes at vokse med 8,4% (kilde: IMF). Kinas import af jernmalm vil fortsat bidrage til tørlastmarkedet med en forventet vækst i 2008 på 12,5% (kilde: R.S. Platou). Væksten i Indien betyder, at landet i stigende grad forbruger sit eget jernmalm i stedet for at eksportere det til Kina, og den kinesiske import vil derfor primært komme fra Australien og Brasilien. En trend, der på det seneste har fået større betydning for tørlastmarkedet, er længere transportafstande. Kina har i de senere år øget sin råvareimport i stort omfang, og importen er søgt

15 Ledelsens beretning En medarbejder i NORDEN havde i 1997 blot 28 kolleger på hovedkontoret i København samt i Singapore, og omkring 140 kolleger til søs. Hvis man ville, kunne man dengang nemt lære navnene på samtlige 18 aktive skibe udenad. NORDEN prioriterer miljø og sikkerhed højt. Rederiet opererer udelukkende moderne dobbeltskroget tanktonnage og arbejder løbende med at minimere fremdrivningsmodstanden og optimere forbrændingen af brændstof på egne skibe. tilfredsstillet fra de nære lande. Disse lande forventer imidlertid fremover i højere grad at anvende råvarerne i egen industriproduktion, og som følge heraf ventes Kina at sikre sin forsyning på anden vis. Dette vil ske både via import fra lande længere væk og ved direkte at opkøbe ressourcerne, hvor de findes, f.eks. i Afrika og Sydamerika. Denne trend ventes at bidrage positivt til efterspørgslen efter tørlasttonnage. Det højere kulforbrug er også drevet af Kina og Indien. I Indien kom 56% af energiforbruget i 2006 fra landets kulkraftværker, mens det tilsvarende tal for Kina var 70% (kilde: BP). Begge lande, der tidligere har været selvforsynende, er de senere år begyndt at importere betydelige mængder kul, primært fra Australien, Vietnam og Indonesien. Nettovæksten i den globale tørlastflåde forventes i 2008 at blive 7,1%. En usikkerhedsfaktor i flådevæksten er effekten af konverteringer af gamle enkeltskrogede tankskibe til tørlastskibe. De meget høje tørlastrater, kombineret med udsigten til at enkeltskrogede tankskibe skal udfases efter 2010, har fået nogle redere til at konvertere deres tankskibe til tørlastskibe. Der har været rapporter om, at op imod enheder af forskellige størrelser er bestilt til konvertering, men da der både er tale om en kompliceret proces, som kun relativt få værfter kan håndtere, og der ikke er et spotmarked for disse skibe, er der usikkerhed om, hvor mange skibe der faktisk vil tilgå tørlastflåden og hvornår det sker, men det er NORDENs vurdering, at det vil blive en del færre end de rapporterede enheder. Skrotningen af skibe har de seneste 4 år ligget på et lavt niveau, og så længe raterne holder sig på høje niveauer, forventes det ikke, at skrotningsomfanget forøges væsentligt.

16 12 Ledelsens beretning 2007 Kapacitet og afdækning, pr. 31. december 2007 Tørlast Skibsdage NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Nettokapacitet Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdækning i % Capesize 100% 95% 52% 16% Post-Panamax 0% 0% 0% 0% Panamax 91% 59% 33% 10% Handymax 73% 36% 15% 1% Handysize 31% 2% 0% 0% Total 78% 41% 17% 2% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. Fremadrettede udsagn Årsrapporten indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2008 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger specielt på Rederiets hovedmarkeder, ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Årsrapporten er ikke en opfordring til at handle aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S.

17 Ledelsens beretning De høje fragtrater i 2007 medførte en markant stigning i kontraheringsaktiviteten, og ordrebogen udtrykt i procent af den eksisterende flåde fordobledes i løbet af året og udgjorde ved indgangen til året ca. 54% af den aktive flåde. Det er et historisk højt niveau og vil betyde, at nettotilvæksten i flåden i 2009 og 2010 kan komme til at ligge på over 10% p.a. Et væsentligt spørgsmål vil imidlertid være, om de bestilte skibe rent faktisk bliver leveret som planlagt. Den hastige opbygning af den globale ordrebog er i væsentligt omfang sket ved bestillinger af skibe hos nye særligt kinesiske værfter med ingen eller meget begrænset erfaring med at bygge skibe. I kombination med at der er opstået væsentlige flaskehalse i forbindelse med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og hovedkomponenter, og at det er blevet både vanskeligere og dyrere at finansiere skibe, kan der ske forsinkelser eller aflysninger af dele af ordrebogen. Den stigende flådetilvækst ventes at give et nedadgående pres på raterne. Markedsudviklingen ventes derfor på lidt længere sigt at være afhængig af en fortsat stærk efterspørgselsvækst og af omfanget af skrotning af gamle skibe. Næsten 30% af tørlastflåden er nu mere end 20 år gammel, og hvis fragtmarkedet normaliserer sig på lavere niveauer, forventes mange af de gamle skibe at blive skrottet. Det kan medvirke til en hurtigere rebalancering af tonnageudbuddet til efterspørgslen. Tank Ved udgangen af året havde tankafdelingen kendte skibsdage for Afdelingen har en målsætning om løbende at opretholde en dækning på ca %, og ved årets udgang lå dækningen på 34% for NORDEN forventer i gennemsnit lavere fragtrater i 2008 i forhold til Forholdet mellem udbud og efterspørgsel vurderes fortsat at være i hårfin balance, og uforudsete hændelser strejker, vejrlig, raffinaderinedbrud, politisk uro etc. kan derfor, som tidligere år har vist, medføre midlertidige men kraftige rateudsving. Efterspørgslen ventes fortsat at udvikle sig positivt som følge af en generel vækst i verdensøkonomien og verdens olieforbrug samt, ikke mindst, ændrede transportmønstre mod transport over længere afstande. Væksten i den globale efterspørgsel efter olie i 2008 ventes at blive på 1,9% mod 1,4% i 2007 (kilde: IEA). Væksten ventes især at ske i lande uden for OECD (+4%), herunder i Asien, Mellemøsten og Afrika, mens OECD landenes forbrug vokser noget langsommere (+1,2%). Forventet vækst i olieefterspørgslen, 2008 Mio. tønder pr. dag % Nordamerika -0,06-0,2% Sydamerika 0,18 3,2% Afrika 0,12 4,0% Mellemøsten 0,39 5,9% Kina 0,43 5,8% Øvrige Asien 0,16 1,7% OECD Europa 0,19 1,2% Andre 0,26 1,9% Total 1,67 1,9% De ændrede transportmønstre, der i de seneste år har ført til længere transportveje og dermed bidraget til øget efterspørgsel efter tanktonnage, spiller fortsat en betydelig rolle. De væsentligste faktorer bag ændringerne er skærpede specifikationskrav til de raffinerede olieprodukter i USA og EU og, ikke mindst, betydelige flaskehalsproblemer inden for raffinaderikapaciteten. Begge dele fører til længere transportveje, idet væksten i forbruget af olieprodukter må dækkes fra raffinaderier, der ofte ligger langt fra forbrugsregionerne. Den samlede nettotilvækst til den globale tankflåde i 2008 vurderes at ligge på 7,2% (kilde: SSY). I historisk perspektiv er det en høj vækst, men det er på niveau med tilvæksten i de seneste 3-4 år, hvor markedet har vist sig i stand til at absorbere væksten samtidig med, at raterne har holdt sig på attraktive niveauer. Det meget attraktive tankmarked de seneste år kombineret med IMO-regler om udfasning af enkeltskrogede skibe fra 2010 har medført, at ordrebogen i tanksegmentet ligger på et i historisk perspektiv højt niveau på ca. 40% af den eksisterende flåde. Dermed er der udsigt til, at de sidste års relativt høje flådetilvækst fortsætter de kommende år. Det opvejes imidlertid delvist af, at andelen af flåden, der er enkeltskroget

18 14 Ledelsens beretning 2007 IEA forventer en vækst i olieefterspørgslen på 1,9% i 2008, men de ændrede transportmønstre, der i de seneste år har ført til længere transportveje og dermed bidraget til øget efterspørgsel efter tanktonnage, spiller fortsat en betydelig rolle. 1,9 % og dermed skal udfases fra 2010, ligger på ca. 23% (kilde: Clarksons). Frem til og med 2010 kan den høje flådevækst imidlertid føre til perioder med svagere tankrater. NORDEN vil nøje følge markedsudviklingen, og særligt om markedet fortsat kan absorbere en så høj vækst i flåden. I henhold til IMO-reglerne om udfasning skal enkeltskroget tonnage udfases senest i 2010, men de enkelte flagstater og havnestater kan dog give tilladelse til, at enkeltskrogede skibe fortsat kan sejle hhv. anløbe havnestaten frem til udgangen af 2015 eller når skibet bliver 25 år gammelt. Der er derfor usikkerhed om, hvorvidt udfasningen vil ske i betydeligt omfang i 2010, eller om væsentlige flagstater og havnestater vil give tilladelse til fortsat sejlads og havneanløb. De enkeltskrogede skibe sejler i dag fra Mellemøsten til Asien, primært til Kina, Sydkorea og Japan. Disse lande har hidtil givet udtryk for, at de vil tillade fortsat anløb af enkeltskrogede skibe, men et olieudslip ud for den sydkoreanske kyst fra tankskibet HEBEI SPI- RIT i december 2007 har fået de sydkoreanske myndigheder til at overveje at fremskynde forbuddet mod de enkeltskrogede skibe med virkning fra udgangen af Forventet vækst i flådekapacitet og ordrebog, tank Nettovækst Ordrebog i % af 2008 eksisterende flåde (% vækst i tdw) (ultimo 2007) Aframax 8,0% 42% LR1 8,3% 41% MR 20,5% 74% Handysize 1,9% 19% Øvrige segmenter 4,3% 37% Total tankflåde 7,2% 40% Kilde: SSY. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder frem til offentliggørelsen af denne årsrapport, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst og som i væsentlig grad påvirker resultat eller balance. Forventet vækst i efterspørgselsindikatorer, 2008 BNP-vækst 4,1% Olie, efterspørgsel 1,9% Råolietonnage, efterspørgsel 2,6% Produkttanktonnage, efterspørgsel 3,5% Kilde: IMF, IEA, Lorentzen & Stemoco.

19 Ledelsens beretning Kapacitet og afdækning, pr. 31. december 2007 Tank Skibsdage NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Aframax LR MR Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Aframax LR MR Handysize Total Nettokapacitet Aframax LR MR Handysize Total Afdækning i % Aframax 20% 0% 0% 0% LR1 0% 0% 0% 0% MR 33% 11% 1% 0% Handysize 38% 13% 3% 0% Total 34% 12% 2% 0% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent.

20 16 Ledelsens beretning 2007 Tørlastmarkedet nåede historiske højder under stor volatilitet NORDEN havde positioneret sig til at drage fordel af det stigende marked Afdækningen for de kommende år øget betydeligt mod slutningen af året

21 Ledelsens beretning Tørlast Hoved- og nøgletal USD Totalt antal skibsdage Omsætning EBITDA Salgsavancer fra skibe EBIT Langfristede aktiver EBITDA-margin, % 18,1 11,4 Gns. antal medarbejdere (inkl. søfolk) NORDENs tørlastflåde Pr. 31. december 2007 Skibstype Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Størrelse (tdw) > Længde (meter) Typiske laster jernmalm, jernmalm, jernmalm, jernmalm, cement, kul kul kul, korn, kul, bauxit, stål, salt, bauxit stål, petcoke, cement alumina Skibe i drift Egne skibe Indbefragtede skibe med købsoption 3-12 A 15 A Indbefragtede skibe over 3 år Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe B 12 D E Indbefragtede skibe med købsoption C Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt I alt indbefragtede med købsoption Årets aktivitet i kerneflåden Salg (leveret) Egne nykontraheringer og indbefragtninger med købsoption Indbefragtninger over 3 år uden købsoption Verdensflåde (antal) I ordre til verdensflåden (antal) Kilde: Clarksons. A B C D E Heraf 1 enhed solgt. Heraf 4 enheder 50%-ejet. 3 enheder solgt, hvoraf 1 enhed er 50%-ejet. Heraf 2 enheder i 50% joint venture. Heraf 2 enheder 50%-ejet. Heraf 5 enheder 50%-ejet.

22 18 Ledelsens beretning 2007 Markedsudvikling Tørlastmarkedet var historisk stærkt i Fragtraterne steg kontinuerligt i alle segmenter frem til november for herefter at falde lidt. Baltic Dry Index lå i 2007 i gennemsnit 122% højere end året før. Den positive udvikling i spotmarkedet viste sig tydeligt i både periodemarkedet og i værdierne af brugte skibe. Den 3-årige T/C rate for Handymax bulkcarriers steg 95% i løbet af året, mens værdien af en 5-årig Handymax bulkcarrier steg med 76%. Den positive markedsudvikling skyldes primært en meget stærk efterspørgselsvækst på 13% (kilde: R.S. Platou). Omkring 7 procentpoint af væksten skyldes stigende volumen, mens resten skyldes forøgede ventetider i havnene og længere transportafstande. Kina var igen den afgørende faktor for efterspørgslen og særligt landets import af jernmalm var betydelig. Den samlede globale søbaserede transport med tørlastvarer voksede i 2007 med 187 mio. ton til mio. ton. Jernmalm er med ca. en fjerdedel (787 mio. ton) af den samlede mængde og næsten 40% af volumenvæksten det vigtigste enkeltprodukt. Den vigtige kinesiske import af jernmalm voksede med 57 mio. ton til i alt 383 mio. ton. Hermed udgør Kinas import af jernmalm ca. halvdelen af verdens søbaserede handel med jernmalm, og væksten i Kinas import af jernmalm udgør alene næsten en trediedel af den samlede volumenvækst i verdens søbaserede handel med tørlastvarer. Indien, der er en vigtig leverandør af jernmalm til Kina, indførte en eksportskat på jernmalm i 1. halvår, hvilket lagde en dæmper på Kinas import fra Indien og forstærkede de seneste års tendens til, at Kina øger importen af jernmalm fra Brasilien. Dette vurderes at have bidraget betydeligt til den samlede efterspørgsel efter tonnage særligt i de store skibssegmenter. Også transporten af kul, bauxit og kornprodukter udviklede sig positivt. Hertil kommer, at interne kultransporter fra nord til syd langs den kinesiske kyst nærmest er eksploderet og i dag skønnes at udgøre mellem mio. ton som til stadighed foretages med større skibe end hidtil, hvilket bidrager til efterspørgslen efter tonnage i NORDENs segmenter. Eksporten af stålprodukter og cement fra Kina udviste kraftige vækstrater særligt i 1. halvår, men var aftagende mod slutningen af året. Det skyldtes særligt indførslen af eksportbegrænsende foranstaltninger på stål og faldende cementimport til USA på grund af et svagere boligmarked/økonomi. Flådevæksten vurderes at have ligget på ca. 6,6% (kilde: R.S. Platou). Skibsværfterne havde ved indgangen til året fyldte ordrebøger for 2007 og kunne derfor ikke øge leveringerne på trods af de høje nybygningspriser. Baltic Exchange Dry Index, Handymax T/C rater, USD pr. dag JAN 06 JUL 06 JAN 07 JUL 07 BDI Årsgennemsnit 1-årig T/C rate tdw 3-årig T/C rate tdw Kilde: Baltic Exchange. Kilde: Clarksons.

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads 6 29. marts 2006 1067 København K Side 1 af 95 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S har i dag godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

Årsrapport "We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people" Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 "We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people" Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 26. maj 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Hovedpunkter fra rapporten Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 34 19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Tørlast EBITDA 3. kvartal 2009 År til dato 37 78 Hovedpunkter:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00).

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio. Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2003 1256 København K side 1/97 Telefon: 33 15 04 51 24. marts 2003 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010 22. april 2010 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet NORDEN A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Koncernårsrapport Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Indhold Hovedpunkter 2008-2009 3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2012 Radisson Blu Falconer 11. april 2012 NORDEN Generalforsamling 2012 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011 Selskabsmeddelelse nr. 11/ 18. november Side 1 af 9 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september Hovedpunkter Indtjeningen forbedres i tredje kvartal med et bruttoresultat på USD 8 mio. svarende

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport første halvår 2003

Delårsrapport første halvår 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 10 Nikolaj Plads 6 25. august 2003 1067 København K KW/BS Side 1 af 8 Delårsrapport første halvår 2003 DET FØRSTE HALVÅR I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere