Når loven spiller fallit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når loven spiller fallit"

Transkript

1 Når loven spiller fallit Af SVEND AA. NIELSEN og IVAN RASMUSSEN Illustreret af Lars Refn Sådan blev våbenfabrikken Wejra solgt til israelske fagforeninger ved hjælp af en dansk stråmand og lidt hjælp fra Justitsministeriet, som administrerer krigsmaterielloven, der forbyder salg af danske våbenfabrikker til udlandet. Historien om Wejra er en beretning om, hvordan en israelsk fagforening overtog en dansk våbenfabrik, og hvordan stråmanden og sælgerne blev straffet for at overtræde krigsmaterielloven og skatteloven. Denne besynderlige beretning ville ikke være interessant, hvis den kun gjaldt en banal lovovertrædelse. Men sagen afslører samtidig, hvor lemfældigt loven om krigsmaterielproduktion administreres, og hvor lidt myndighederne er interesseret i at sørge for, at den overholdes. Historien om Wejra starter to år efter krigen. I Finland træffer direktør for det danske elektronikfirma Radiometer, Karl Schrøder, på en rejse ingeniør Donner fra den finske ammunitionsfabrik Tampella. Han opfordrer Schrøder til at starte en tilsvarende dansk virksomhed. Vel ankommen til fødelandet kontakter Karl Schrøder M.P. Weibel, som er ansat på A.P. Møllers våbenfabrik, DISA, hvor de berømte Madsen-maskingeværer fabrikeres. Weibel havde under Vinterkrigen opholdt sig i Finland, hvor han arbejdede på Tampella, og herfra kendte han civilingeniør Jens Chr. Jensen, som havde arbejdet for ammunitionsfabrikken Rauma. ( 1 ) En dansk våbenfabrik grundlægges De tre mænd stifter i 1947 aktieselskabet Wejra i Ålborg. De agiterer kraftigt for Tampellas produkter og det lykkes for dem at få Hærens Tekniske Korps interesseret i en 10-årig kontrakt til en værdi af 6 mill. kr. Også amerikanerne viser deres interesse i en dansk selvforsyning og bestiller patroner hos Wejra til en samlet pris af 40 mill. kr. Men i Finland bliver det trange tider for våbenfabrikanterne. En aftale mellem Sovjetunionen og Finland gør det i 1948 umuligt for Tampella at sælge våben til udlandet. Derfor opretter Tampella et datterselskab, som først får sæde i Luxembourg, senere i Lichtenstein. Firmaet hedder Salgad, og direktøren er Schlomo Zabludowitch, en polsk jøde, som efter krigen flyttede til Israel. Herfra blev han sendt til Finland som en slags forbindelsesofficer mellem Tampella og virksomheden Soltam. Soltam er også en ammunitionsfabrik, men omkring ti gange større end Wejra. Soltam ejes af de israel 1 Weekendavisen,

2 ske fagforeninger, KOOR, og formanden for bestyrelsen er Schlomo Zabludowitch. Han hævdes at være israelsk efterretningsagent ( 2 ). Wejra er helt afhængig af de ordrer, som Salgad kan skaffe. Firmaet i Lichtenstein sørger for, at Wejra kan afsætte 80 pct. af sin produktion af ammunition, især mortérgranater, til udlandet. Sverige, Norge, Holland og Vesttyskland er hovedaftagere. Fra '50erne og fremefter har Wejra en omsætning på i alt mill. kr. Ved siden af våbenproduktionen fabrikerer Wejra også køkkentøj, bl.a. Rebildgryder, men denne del af virksomheden er tabsgivende. NATO og gode forbindelser giver afsætning En del af våbenproduktionen leveres til dansk militær, og her har fabrikken gode forbindelser. Fra er oberst Poul Norup direktør for Wejra. Indtil 1955 var han chef for Forsvarets Krigsmaterielforvaltnings Konstruktionsafdeling. Og i 1963 indtræder generalmajor Knud Hee Lindhardt i Wejras bestyrelse, da han bliver pensioneret fra Forsvarsministeriets 2. afdeling. I 60'erne udvider produktionen sig. Wejra får andel i fælles NATO-projekter og fremstiller dele til luft-tilluft-raketten Sidewinder og til jord-til-luft-raketterne Redeye. Produktionen foregår i samarbejde med våbenfabrikant Jørgen Høyer, Søsum på Sjælland ( 3 ). Også kompensationsordrer nyder Wejra godt af. I producerer fabrikken mortérgranater af størrelsen 120 mm til Vesttyskland som et led i en aftale om 120 Leopardtanks, som dansk militær køber. Gennem mange år har Wejra en fast aftale med dansk militærs "Dansk Granatfabrik" i Ellinge i Nordjylland, hvor Wejra køber sprængstof og får det påfyldt. Desuden prøvesprænges fabrikkens granater af militæret på øvelsesarealet Stold ved Havnsø i Odsherred. Udenlandsk kapital ind i Wejra I begyndelsen af 60'erne står det klart, at produktionen er så stor, at der må ske udvidelser. Salgad slår halv skade om udgifterne sammen med Wejra og stifter i 1962 ejendomsaktieselskabet Salve med en kapital på kr., som senere udvides til 1,6 mill. kr. Salves formål er at udleje fabriksbygninger og maskiner til Wejra. Lejen af de ny fabriksbygninger i Skalborg ved Ålborg fastsættes efter størrelsen af Wejras salg. Direktør for selskabet er Jens Chr. Jensen, og i bestyrelsen sidder desuden direktøren for Tampella, Åke H. Kihlman, Schlomo Zabludowitch og Karl Schrøder. I 1962 opnår udenlandsk kapital for første gang direkte indflydelse i Wejra ved at den halvt uden 2 Aktuelt, Chaufførnyt, marts

3 landskejede Salve skaber forudsætningen for Wejras våbenproduktion og indkasserer gevinsten heraf. Justitsministeriet skrider ikke ind, selvom loven om krigsmateriel klart siger, at der kun kan gives tilladelse til produktion af krigsmateriel til ''personer, der har dansk indfødsret, og aktieselskaber, som har deres hjemsted her i landet, og i hvis vedtægter det er bestemt, at ak tierne skal lyde på navn og at samtlige bestyrelsesmedlemmer, direktører og prokurister skal have dansk indfødsret. Tilladelse kan ikke meddeles, når der i den pågældende virksomhed er eller agtes anbragt udenlandsk kapital" ( 1, stk. 2). En dansker bliver international våbensælger Et par år efter - i kontakter Zabludowitch Poul Børge Bilgart. Han har arbejdet i 43 år på DISA som vicedirektør med ansvar for eksporten af Madsenmaskingeværer. Men nu har jobbet mistet tillokkelsen for ham, fordi DISA har indstillet sin produktion af maskingeværer. Han siger op for "at tiltræde en stilling som rejsende direktør for en udenlandsk verdenskoncern inden for våbenindustrien", som han meddeler offentligheden. "Verdenskoncernen" er Salgad i Lichtenstein, hvor Zabludowitch tilbyder ham stilling. Salgad har nu kontorer i London, Koln og Tel-Aviv og sælger våben og ammunition til en lang række europæiske lande. Men Zabludowitch ønsker at Salgad skal udvide sit marked til Latin Amerika. At det bliver Bilgart, som får til opgave at oparbejde en salgsorganisation i Latin Amerika, skyldes at han taler både spansk og portugisisk. Bilgart tager imod jobbet, og i 1966 rykker han ind i Smallegade 4 på Frederiksberg og får derved kontor på samme adresse som Wejra. Hans arbejde går godt. Bl.a. sørger han for, at Salgad får leverancen af en hel skibsladning 9 mm patroner til en stat i Latin Amerika, og i begyndelsen af 70erne sælger Salgad store mængder våben til Chile ( 4 ). Tampella i Finland beslutter i 1974 at overdrage Salgad til de israelske fagforeninger KOOR. Baggrunden for overdragelsen er ikke klarlagt, men resultatet bliver, at KOOR nu bestyrer Salgad, som igen ejer halvdelen af Salve, som lejer bygninger og maskiner ud til Wejra. Og Wejras produktion sørger Salgad for bliver afsat. Justitsministeriet tillader salg af Wejra I august samme år begynder Zabludowitch at indlede forhandlingen om køb af Wejra med den nu afdøde Karl Schrøders søn, direktør for Radiometer Johan Schrøder, som netop er trådt tilbage som direktør for Wejra, men stadig sidder i bestyrelsen. Jens Chr. Jensen, som også er bestyrelsesmedlem, inddrages ligeledes i forhandlingerne, der finder sted i Helsinki. Efter mødet henvender Zabludowitch sig til sin medarbejder, Bilgart, og spørger om han vil stå for handelen. Bilgart vil sikre sig ekspertise på det juridiske område og går 4 Aktuelt,

4 derfor til landsretssagfører Per Markussen, som har erfaringer med krigsmaterielloven fra sine forhandlinger med Justitsministeriet om våbenfabrikken Terma, hvor han er bestyrelsesmedlem. Desuden har han siden 1962 været formand for den private Atlantsammenslutning, som agiterer for NATO. Under samtalen beklager Per Markussen sig over, at loven endnu ikke er ændret, således at der kan investeres udenlandsk kapital i danske våbenfirmaer, til trods for at Danmnark på andet år er medlem af EF. Lrs. Per Markussen besøger derefter kontorchef Uffe Kornerup i Justitsministeriets 4. kontor, som administrerer krigsmaterielloven, og forelægger ham problemet: Wejra skal sælges til Bilgart, og Salgad i Lichtenstein skal købe de resterende 50 pct. af aktierne i Salve. Et stykke tid senere får Per Markussen besked fra Uffe Kornerup: Bilgart opfylder betingelserne for at købe Wejra, fordi han er dansk statsborger. Og hvad angår Salve, så er der intet til hinder for at Salgad kan overtage resten af aktierne. Denne nyhed fortæller Per Markussen straks sin klient, og Bilgart rapporterer tilbage til Zabludowitch. En bankkonto i Vest-Berlin afslører handelen Kort tid efter - 7. december - flyver Zabludowitch til København,hvor han mødes med Jens Chr. Jensen og Johan Schrøder. Ved et bord i Hotel d'angleterre beder de tjeneren om et stykke papir og går i gang med at aftale prisen. Efter diskussionen står på papiret to tal: DM og DM. Det!jidste tal er den officielle købspris, det første hvad Wejras sælgere skal have "under bordet". I maj '75 køber Bilgart aktierne af Johan Schrøder, Jens Chr. Jensen og M.P. Weibel. Forinden har Schrøder i telefonen berettet om handelen over for Weibel og sluttede samtalen med at formane Weibel om, at "nu gælder det om at holde kæft". 9. juni udbetaler Zabludowitch pengene i Frankfurt am Main. J ens Chr. Jensen får en halv million med sig hjem, resten indsætter han på bankkonti i Schweiz og Vestberlin. Weibels del af summen får hans søn, Bent Weibel, fuldmagt til at hæve af. Politiets Efterretningstjeneste begynder et stykke tid efter at interessere sig for Bent Weibel og støder under efterforskningen på det store beløb, der står på en bankkonto i Vest-Berlin. Han indrømmer senere, da han sigtes for spionage i en helt anden retssag, at beløbet tilhører hans far. PET overdrager derefter sagen til bagmandspolitiet ( 5 ). Så begynder sagen at rulle. Bagmandspolitiet anholder Johan Schrøder, da han kommer hjem efter en udlandsrejse, ransager Wejras kontorer i København og Skalborg samt Bilgarts hjem og beslaglægger en lang række dokumenter. Bilgart, Schrøder og "GranatJensen" som Jens Chr. Jensen kaldes i Skalborg,bliver sigtet for skatteunddragelse af særlig grov karakter og overtrædelse af krigsmaterielloven ved at afhænde Wejra til en stråmand Bilgart. 5 Aktuelt,

5 Hovedpersonen i sagen om Wejra - kontorchef Uffe Kornerup - får under sin sommerferie sit kontor i Justitsministeriet ransaget af tre mænd fra bagmandspolitiet efter en tilladelse, givet af hans departementschef, Niels Madsen ( 6 ). Det er samme Kornerup, som sagde, at der intet var til hinder for, at Bilgart overtog Wejra, og at Salgad kunne købe resten af Salve, der er betingelsen for at Wejra kan producere granater. Dom og bøder - men hvem ejer Wejra i dag? l Frederiksberg Ret bliver retssagen kørt for hermetisk lukkede døre. 12. marts i år afsiger dommer Ellen Larsen sin sidste dom, før hun går på pension: 39-årige Johan Schrøder og den 79-årige Jens Chr. Jensen idømmes 8 måneders betinget fængsel. Begge skal de betale kr. i bøde og efterbetale kr. De får samtidig konfiskeret en valutagevinst på kr. Poul Børge Bilgart dømmes til at betale en bøde på kr. for sit arbejde som stråmand for Salgad. Retten finder dem skyldige i overtrædelse af krigsmaterielloven og skatteloven ( 7 ). Men hvad retten ikke beskæftigede sig med, var om Wejra efter Salgads - d.v.s. de israelske fagforeningers - overtagelse drives lovligt. Hvem ejer Wejra i dag? Ifølge Aktieselskabsregistret vedbliver Jens Chr. Jensen at være formand for bestyrelsen i Wejra, og Johan Schrøder er også medlem indtil 14 dage før dommen, nemlig 28. februar Denne dag bliver stråmanden Bilgart formand for bestyrelsen, og civilingeniør Leif Rump, Charlottenlund, indtræder også i bestyrelsen. Også i Salve sker der ændringer. 18. oktober 1979 træder Jens Chr. Jensen og Johan Schrøder ud af bestyrelsen, og i stedet indtager lrs. Per Markussen formandsstolen og Schlomo Zabludowitchs søn, Chaim Zabludowicz, som er bosiddende i London, bliver bestyrelsesmedlem ( 8 ). I Justitsministeriet oplyser man til Forsvar, at "der som følge af sagen er foretaget sådanne ændringer i selskabets kapitalforhold, at krigsmaterielloven overholdes, efter de oplysninger vi har". Men hvordan ejerforholdene konkret er, vil man ikke udtale sig om. Kontorchef Uffe Kornerup, som gav grønt lys for udenlandsk køb af en dansk våbenfabrik, er senere blevet forfremmet. l dag er han politimester i Roskilde. 6 Aktuelt, Frederiksberg Ret, SS 257/76. 8 Aktieselskabsregistret, A/S og A/S

6 Sagen om Wejra opstod, fordi bagmandspolitiet ved et tilfælde opdagede en skatteunddragelse i millionklassen og samtidig faldt over, at krigsmaterielloven ved samme lejlighed også blev overtrådt. Justitsministeriets administration, som synes overordentlig lemfældig, satte den offentlige anklager ikke spørgsmålstegn ved, heller ikke om Wejra i dag opfylder lovens krav om kun dansk kapital i fabrikken. Når myndighederne skal kontrollere sig selv, ser det ikke ud som om de har synderlig interesse i at rejse tiltale overfor skødesløs - bevidst eller ubevidst - behandling af en lov. Genudgivet af Det danske Fredsakademi februar 2008 som dokumentation af det militær-industrielle kompleks historie. Indscannet af Holger Terp. 6

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1 CASE 1 KAMPAGNEBIDRAGET En større virksomhed bliver kontaktet af kampagnelederen for den siddende regering i et mindre land med det ultimatum, at hvis ikke virksomheden bidrager med et klækkeligt frivilligt

Læs mere

Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus. 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere

Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus. 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere Magasinet Nr. 12 december 2003 Fik skub i det faglige arbejde Værftsarbejdere snydt for bonus 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere Overlevende dansk tvangsarbejder fortæller Forside Side 3 Side

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift 2008 2. årgang

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift 2008 2. årgang MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv & Forening Årsskrift 2008 2. årgang Side 2 Udgivet af Danfoss Historisk Arkiv & Forening Ansvarshavende redaktør: Peter J. Mortensen (formand for DHF)

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere