Brugervejledning udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning 9352757 5. udgave"

Transkript

1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-5NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People, Navi og Xpress-on er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, fraskriver Nokia sig ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

3 Hurtigt og nemt Tak, fordi du valgte denne Nokia-telefon! Disse sider giver nogle tip til, hvordan du bruger telefonen. Mere detaljerede oplysninger finder du senere i brugervejledningen. Før du bruger telefonen 1. Indsæt et SIM-kort i telefonen. Se Indsætte et SIM-kort på side Isæt og oplad batteriet. Se Indsætte et SIM-kort på side 23 og Oplade batteriet på side Tænd for telefonen ved at trykke vedvarende på (se side 26). Se også Display-symboler på side 20. Opkaldsfunktioner Foretage et opkald Indtast områdekode og telefonnummer og tryk på (Ring op). Afslutte et opkald Tryk på (Læg på). Besvare et opkald Tryk på (Svar).

4 Ringe til et telefonnummer igen Tryk på i standby-tilstand, rul hen til det ønskede nummer med eller, og tryk på (Ring op). Justere lydstyrken Tryk på eller under et opkald. Ringe til telefonsvareren Tryk vedvarende på (Menu 2-9) på side 66. i standby-tilstand. Se også Nummer på telefonsvarer Foretage et opkald ved hjælp af taleopkald Føj en stemmekode til det ønskede telefonnummer (se side 53). Tryk vedvarende på i standby-tilstand, og sig stemmekoden for at foretage et opkald. Telefonbogsfunktioner Hurtig lagring Indtast telefonnummeret, og tryk på eller for at ændre teksten ovenover til Gem. Tryk på (Gem). Indtast navnet, og tryk på (OK). Hurtig søgning Tryk på i standby-tilstand, indtast det første bogstav i navnet, og rul hen til det ønskede navn med eller. Tryk vedvarende på for at se det tilknyttede telefonnummer.

5 Åbne og afslutte en menufunktion Åbne Tryk på (Menu). Rul hen til den ønskede menufunktion med eller, og tryk på (Vælg). Gentag dette for undermenuer og indstillinger. Afslutte Tryk på for at vende tilbage til det forrige menuniveau. Tryk vedvarende på for at vende tilbage til standby-tilstand. Andre vigtige funktioner Låse eller åbne tastaturet Tryk på i standby-tilstand og derefter hurtigt på. Indstille telefontonerne til forskellige omgivelser Tryk hurtigt på, brug eller til at rulle hen til den ønskede indstilling, og tryk på (OK).

6 Indhold Hurtigt og nemt...3 Sikkerhed...14 Generelle oplysninger...16 Pakkens etiketter...16 Sikkerhedskode...16 Netværkstjenester...16 Tilbehør Telefonen...18 Bruge tasterne...18 Tænd/sluk-tast...18 Nummertaster...18 Navi-tast...19 Piletaster...19 C-tast...20 Display-symboler...20 Standby-tilstand...20 Vigtige symboler, der er knyttet til menufunktioner Kom godt i gang...23 Indsætte et SIM-kort...23 Bruge SIM-kortet...23 Indsæt SIM-kortet i telefonen...23 Oplade batteriet...25 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 6

7 Tænde og slukke for telefonen...26 Tænde...26 Hvis telefonen spørger om en PIN-kode eller en sikkerhedskode:...26 Slukke Grundlæggende funktioner...28 Foretage et opkald...28 Skifte til håndfri tilstand...28 Internationale opkald...28 Justere lydstyrken...29 Afbryde mikrofonen...29 Ringe op til det senest kaldte nummer igen...29 Foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen...30 Ringe hurtigt op til et telefonnummer...31 Foretage et nyt opkald under et opkald...31 Besvare et opkald...32 Omstille eller afvise et opkald...32 Besvare et nyt opkald under et opkald...33 Aflytte beskeder...33 Låse tastaturet...34 Vælge en ringetone (Menu 5-1)...34 Justere alle telefontoner med en enkelt indstilling...35 Gemme et telefonnummer med et navn...35 Skrive tekst...36 Ved hjælp af prædiktivt tekstinput...37 Skrive sammensatte ord...39 Vælge ordbog til prædiktivt tekstinput...39 Deaktivere prædiktivt tekstinput...39 Traditionelt tekstinput

8 4. Bruge menuerne...42 Adgang til en menufunktion...42 Ved hjælp af piletasterne...42 Ved hjælp af en genvej...43 Afslutte en menufunktion...43 Liste over menufunktioner Telefonbog (Menu 1)...49 Hente et navn og et telefonnummer (Menu 1-1)...49 Ringe til et tjenestenummer (Menu 1-2)...49 Gemme et navn og et telefonnummer (Menu 1-3)...50 Slette et navn og et telefonnummer (Menu 1-4)...50 Redigere et gemt navn og telefonnummer (Menu 1-5)...50 Tildele en ringetone til et telefonnummer (Menu 1-6)...50 Sende og modtage et navn og et telefonnummer (Menu 1-7)...51 Modtage et navn og et telefonnummer...51 Visningstype og hukommelsesstatus (Menu 1-8)...51 Vælge, hvordan de gemte navne og telefonnumre vises - Visningstype...51 Kontrollere mængden af ledig plads i telefonbogen - Hukommelsesstatus...52 Tildele et telefonnummer til en ekspresopkaldstast (Menu 1-9)...52 Bruge ekspresopkaldstaster...52 Taleopkald (Menu 1-10)...53 Føje en stemmekode til et navn og telefonnummer...53 Foretage et opkald ved at sige en stemmekode...54 Aflytte en stemmekode...55 Ændre en stemmekode...55 Slette en stemmekode

9 6. Beskeder (Menu 2)...56 Skrive og sende en tekstbesked (Menu 2-1)...56 Skrive en besked...57 Læse en tekstbesked (Indbakke - Menu 2-2)...58 Se dine egne beskeder (Udbakke - Menu 2-3)...60 Billedbeskeder (Menu 2-4)...60 Skabeloner (Menu 2-5)...61 Smileys (Menu 2-6)...62 Beskedindstillinger (Menu 2-7)...62 Sæt 1 (Menu 2-7-1)...62 Nummer på beskedcentralen...63 Beskeder sendes som...63 Beskeden afventer i...63 Fælles (Menu 2-7-2)...63 Transmiss.rapporter...64 Svar via samme central...64 Tegnunderstøttelse...64 Infoservice (Menu 2-8)...64 Nummer på telefonsvarer (Menu 2-9)...66 Rediger kommandoer (Menu 2-10) Chat (Menu 3)...67 Starte en chat Opkaldsinfo (Menu 4)...68 Ubesvarede opkald (Menu 4-1)...69 Indgående opkald (Menu 4-2)...69 Udgående opkald (Menu 4-3)...69 Slet seneste opkaldslister (Menu 4-4)...69 Vis samtaletid (Menu 4-5)

10 Vis samtalepriser (Menu 4-6)...70 Samtaleprisindstillinger (Menu 4-7)...71 Begrænset beløb...71 Vis forbrug som...71 Forudbetalt kredit (Menu 4-8) Lydindstil (Menu 5)...73 Ringetone (Menu 5-1)...73 Ringestyrke (Menu 5-2)...73 Ringesignal (Menu 5-3)...73 Komponist (Menu 5-4)...74 Oprette en ny ringetone...74 Modtage en ringetone...76 Tone ved besked (Menu 5-5)...76 Tastaturtoner (Menu 5-6)...76 Advarselstoner (Menu 5-7)...76 Vibrationssignal (Menu 5-8)...77 Pauseskærm (Menu 5-9) Indstillinger (Menu 6)...78 Opkaldsindstillinger (Menu 6-1)...78 Automatisk genopkald...78 Hurtigkald...78 Banke påtjeneste...79 Send eget nummer...79 Udgående linie i brug...79 Automatisk svar...80 Telefonindstillinger...80 Sprog...80 Celleinformation

11 Opstartstekst...80 Valg af netværk...81 Lys...81 Bekræft SIM-tjenester...81 Sikkerhedsindstillinger (Menu 6-3)...81 PIN-kodeaktivering...82 Opkaldsspærring...82 Begrænsede numre...83 Lukket brugergruppe...83 Telefonsikkerhed...84 Skift adgangskoder...84 Gendan fabriksindstillinger (Menu 6-4) Omstilling (Menu 7)...86 Vælge en omstillingstilstand Spil (Menu 8)...88 Bruge spilindstillingerne Lommeregner (Menu 9)...90 Foretage en beregning...90 Foretage valutaomregning...91 Valutaomregning i standby-tilstand Påmindelser (Menu 10)...93 Tilføje en påmindelse...93 Få vist påmindelser...94 Slette en påmindelse...94 Når påmindelsestidspunktet nås

12 15. Ur (Menu 11)...95 Alarm (Menu 11-1)...95 Urindstillinger (Menu 11-2)...96 Datoindstilling (Menu 11-3)...96 Stopur (Menu 11-4)...96 Nedtællingsur (Menu 11-5)...97 Autoopdatering af dato/tid (Menu 11-6) Profiler (Menu 12)...99 Vælge en profil...99 Redigere de indstillinger, der er indeholdt i en profil En profils tilgængelige indstillinger Ringetone Ringestyrke Ringesignal Tone ved besked Tastaturtoner Advarselstoner Vibrationssignal Pauseskærm Omdøb SIM-tjenester (Menu 13) Referenceoplysninger Sende DTMF-toner Udskifte Nokia Xpress-on -dækslet Adgangskoder Sikkerhedskode PIN-kode

13 PIN2-kode PUK-kode PUK2-kode Spærringskode Oplysninger om batterier Opladning og afladning Vedligeholdelse Vigtige oplysninger om sikkerhed Stikordsregister

14 Sikkerhed Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. 14

15 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på (Ring op). Tryk på (Læg på) for at afslutte et opkald. Tryk på (Svar)for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på, og hold den nede det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på (Ring op). Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til. 15

16 Generelle oplysninger Pakkens etiketter Etiketterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar disse etiketter på et sikkert sted. Sikkerhedskode Sikkerhedskoden beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Koden følger med telefonen. Den forudindstillede kode er Skift koden, (se Skift adgangskoder på side 84), og få telefonen til at bede om koden (se Telefonsikkerhed på side 84). Gem den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. Netværkstjenester Den trådløse telefon, der er beskrevet i denne vejledning, kan bruges på GSM 900- og GSM 1800-netværk. Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. 16

17 Tilbehør Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8, LCH-9 og DCV-10. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en eventuelle godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. 17

18 1. Telefonen I dette kapitel introduceres telefonens taster og displaysymboler for dig. Yderligere oplysninger findes i denne brugervejledning. Bruge tasterne Tænd/sluk-tast Telefonen tændes og slukkes med et vedvarende tryk på -tasten. Hvis der trykkes kortvarigt på denne tast i standbytilstand, vises en liste over profiler, der giver dig mulighed for at angive ringetoner til forskellige omgivelser. Hvis der trykkes kortvarigt på denne tast i en menufunktion, tændes lyset i 15 sekunder. Nummertaster til giver dig mulighed for at indtaste tal og bogstaver. og bruges til forskellige formål i forskellige funktioner. 18

19 Navi-tast Brugen af telefonen er i høj grad baseret på Nokia Navi -tasten ( ) under displayet (2). Funktionen af denne tast afhænger af den vejledende tekst (1), der vises oven over tasten. I denne brugervejledning er symbolet efterfulgt af den aktuelle vejledende tekst, f.eks. (Menu) eller (Vælg). Piletaster I standby-tilstand: viser de navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen. viser listen over de senest kaldte numre. I menuen: Med disse taster kan du gennemse menuer og indstillinger. Når der indtastes et navn eller nummer eller skrives en tekstbesked: flytter markøren til venstre og til højre. Under et opkald: Disse taster justerer lydstyrken. 19

20 C-tast Når der indtastes et navn eller et nummer: Denne tast sletter tegn mod venstre. Når der trykkes vedvarende på tasten, slettes alle tegn på displayet. I en menufunktion: Tryk på denne tast for at vende tilbage til det forrige menuniveau. Tryk vedvarende på denne tast for at forlade menuen. Når du modtager et opkald: Hvis der trykkes på denne tast, afvises opkaldet. Display-symboler Display-symboler oplyser om telefonens aktuelle funktion. Standby-tilstand Symbolerne, der er beskrevet nedenfor, vises, når telefonen er klar til brug, og brugeren ingen tegn har indtastet. Når denne skærm vises, er telefonen i "standby-tilstand". 20

21 1. Indikerer, i hvilket trådløst netværk telefonen i øjeblikket bruges. 2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. 3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der tilbage i batteriet. 4. Viser Nokia Navi -tastens aktuelle funktion ( ). Vigtige symboler, der er knyttet til menufunktioner Et eller flere af de følgende symboler vises måske, når telefonen er i standbytilstand: 21

22 Indikerer, at du har modtaget en tekst- eller billedbesked. Se Læse en tekstbesked (Indbakke - Menu 2-2) på side 58 og Billedbeskeder (Menu 2-4) på side 60. Indikerer, at telefonen ikke ringer eller bipper, når du modtager et opkald, fordi indstillingen "Ringesignal" er angivet til Fra. Se Lydindstil (Menu 5) på side 73 og Profiler (Menu 12) på side 99. Indikerer, at telefonens tastatur er låst. Se Låse tastaturet på side 34. Indikerer, at alarmen er slået til. Se Alarm (Menu 11-1) på side 95. Indikerer, at alle opkald omstilles. Se Omstilling (Menu 7) på side 86. Indikerer, at opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe (netværkstjeneste). Se Lukket brugergruppe på side Indikerer, at du kun kan foretage opkald ved hjælp af telefonlinie 2 (netværkstjeneste). Se Udgående linie i brug på side 79. Indikerer, at tidtagning med stopur foregår i baggrunden. Se Stopur (Menu 11-4) på side 96. Indikerer, at nedtællingsuret kører i baggrunden. Se Nedtællingsur (Menu 11-5) på side

23 2. Kom godt i gang Før du kan bruge telefonen, skal du indsætte et SIM-kort og derefter isætte og oplade batteriet. Indsætte et SIM-kort Telefonen kan kun bruges med et gyldigt SIM-kort. Du kan købe kortet hos en netværksoperatør. Bruge SIM-kortet Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt beskadiges, hvis kortet ridses eller bøjes. Pas på, når du håndterer, indsætter og fjerner kortet. Indsæt SIM-kortet i telefonen Før du installerer SIM-kortet, skal du sikre dig, at der er slukket for telefonen, og derefter fjerne batteriet. 23

24 1. Fjern bagdækslet: Tryk på låsen (1), skub dækslet fremad (2), og løft det op (3). 2. Fjern batteriet: Skub de to låse i modsat retning (4), og fjern batteriet (5). 3. Indsæt SIM-kortet: Skub forsigtigt SIM-kortet ind i SIMkortåbningen (6). Sørg for, at kortets gyldne kontakter vender nedad, og at det afskårne hjørne er placeret til venstre. 24

25 4. Isæt batteriet: Ret batteriets gyldne kontakter ind efter telefonens kontakter, og skub på batteriets modsatte ende, indtil batteriet låses på plads (7). 5. Sæt bagdækslet på plads igen: Placer bagdækslets to låse i de tilsvarende fordybninger i telefonen (8), og skub dækslet nedad, indtil det låses på plads (9). Oplade batteriet Oplad ikke batteriet, hvis et eller begge telefondæksler er fjernet. Se også Oplysninger om batterier på side Sæt ledningen fra opladeren i bunden af telefonen. 2. Sæt opladeren i en stikkontakt. Batteriindikatoren begynder at bevæge sig. Telefonen kan bruges under opladning, hvis den er tændt. 25

26 Hvis batteriet er helt opbrugt, kan der gå nogle minutter, før opladningssymbolet vises. Opladningstiden afhænger af, hvilken oplader og hvilket batteri, der bruges, og af hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. For eksempel kan opladning af det batteri, der fulgte med telefonen, tage op til seks timer, når du bruger ACP-7-opladeren. Hvis tekstenoplader ikkevises, oplades telefonen ikke. Vent et øjeblik, fjern opladeren fra stikkontakten, tilslut den, og prøv igen. Kontakt forhandleren, hvis opladningen stadig ikke lykkes. 3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger indikatoren sig ikke mere. Kobl opladeren fra stikkontakten og telefonen. Tænde og slukke for telefonen Tænde Tryk vedvarende på tasten et øjeblik. Hvis telefonen spørger om en PIN-kode eller en sikkerhedskode: Indtast koden, og tryk på (OK). Se også PIN-kodeaktivering på side 82, Telefonsikkerhed på side 84 og Adgangskoder på side

27 Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Bemærk! Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Telefonen er udstyret med en indbygget antenne (det blå område på billedet). Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Slukke Tryk vedvarende på tasten et øjeblik. Tip: Alternativt kan du trykke hurtigt på i standby-tilstand, rulle med eller til Sluk telefon! og trykke på (OK). 27

28 3. Grundlæggende funktioner Foretage et opkald 1. Indtast telefon- og områdenummer i standby-tilstand ved hjælp af tasterne til. Teksten Menu skifter til Ring op. Tryk på for at slette tegnet til venstre, hvis du har lavet en fejl. 2. Tryk på (Ring op), og vent på, at opkaldet besvares. Teksten Ring op skifter til Læg på. 3. Tryk på (Læg på) for at afslutte opkaldet (eller for at annullere opkaldet). Skifte til håndfri tilstand Når du bruger telefonen med det håndfrie PPH-1-bilsæt, kan du skifte fra håndfri tilstand til privat samtale ved at koble PPH-1 fra telefonen. Hvis du vil skifte tilbage til håndfri tilstand, skal du koble PPH-1 til telefonen. Internationale opkald 1. Tryk hurtigt to gange på i standby-tilstand for at få vist + tegnet, der erstatter den internationale adgangskode. 28

29 2. Indtast landekoden, områdekoden (slet eventuelt det første 0) og telefonnummeret. 3. Tryk på (Ring op) for at ringe til nummeret. Justere lydstyrken Du kan justere lydstyrken under et opkald. Tryk på for at øge lydstyrken eller på for at reducere lydstyrken. Hvis du vil justere lydstyrken, når telefonen giver besked om et indgående opkald, skal du trykke to gange på og derefter justere lydstyrken. Afbryde mikrofonen Sådan slukker du for telefonens mikrofon under et opkald: tryk på og derefter på (Valg), rul hen til U/mikrofon, tryk på (Vælg). Sådan tænder du for mikrofonen: tryk på og derefter på (Valg), rul hen til M/mikrofon, tryk på (Vælg). Ringe op til det senest kaldte nummer igen Du kan ringe igen til et af de seneste 20 numre, du har ringet eller prøvet at ringe til Se også Udgående opkald (Menu 4-3) på side

30 Sådan ringer du til et af de senest kaldte numre igen: 1. Tryk én gang på i standby-tilstand for at få vist listen over kaldte numre. 2. Brug eller til at rulle hen til det ønskede telefonnummer eller navn. 3. Tryk på (Ring op) for at ringe til nummeret. Foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen Hvis du har gemt et telefonnummer i telefonbogen, kan du ringe op til det ved hjælp af det tilknyttede navn. Se på side 50, hvordan du gemmer et telefonnummer med et navn. 1. Tryk på (Menu) i standby-tilstand. 2. Tryk på (Vælg) (når Telefonbog vises). 3. Tryk på (Vælg) (når Søg vises). 4. Indtast det første bogstav i navnet (ved hjælp af tasterne til ), og tryk på (OK). For eksempel skal du trykke hurtigt fire gange på for at få vist det første navn, der starter med bogstavet "S". Du kan springe over dette trin, hvis du vil. 5. Rul med eller hen til det ønskede navn. Du kan kontrollere det tilknyttede telefonnummer ved at trykke vedvarende på. 6. Tryk på (Ring op). 30

31 Hurtig søgning: Tryk på i standby-tilstand. Det første navn (og/eller telefonnummer) i telefonbogen vises. Find det ønskede navn ved først at indtaste det første bogstav og derefter trykke på eller. Ringe hurtigt op til et telefonnummer Hvis du har tildelt et telefonnummer til en af ekspresopkaldstasterne til, kan du ringe op til dette telefonnummer på en af følgende måder (i standbytilstand): Tryk på den tilsvarende ekspresopkaldstast og derefter på (Ring op). Hvis funktionen Hurtigkald er aktiveret: Tryk vedvarende på ekspresopkaldstasten, indtil der ringes op. Bemærk, at et vedvarende tryk på ringer op til telefonsvareren. Se Tildele et telefonnummer til en ekspresopkaldstast (Menu 1-9) på side 52 og Hurtigkald på side 78. Foretage et nyt opkald under et opkald Du kan have to opkald i gang på samme tid (netværkstjeneste). 1. Tryk på under et opkald for at ændre teksten oven over fra Læg på til Valg. 2. Tryk på (Valg), rul hen til Nyt opkald, tryk på (Vælg), indtast telefonnummeret, eller hent det fra telefonbogen, og tryk på (Ring op). Det eksisterende opkald sættes i venteposition. Det aktive opkald markeres med og det ventende opkald med. 31

32 3. Sådan skifter du mellem de to opkald: Tryk på (Valg), rul frem til Skift, tryk på (Vælg). 4. Sådan afsluttes det aktive opkald: Tryk på (Valg), rul hen til Afslut opkald, tryk på (Vælg). Det ventende opkald bliver aktivt. Sådan afsluttes begge opkald: Tryk på (Valg), rul hen til Afslut alle, tryk på (Vælg). Besvare et opkald Når nogen ringer til dig, ringer telefonen (hvis indstillingen Ringesignal ikke er angivet til Fra), og lyset blinker, og der vises en tilknyttet tekst. Hvis netværket ikke kunne identificere personen, der ringer, vises teksten Opkald. Hvis personen, der ringer, kunne identificeres, vises personens telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i telefonbogen) og ringer. 1. Tryk på (Svar) for at besvare opkaldet. Hvis opkaldet er omstillet fra et andet telefonnummer, vises tegnet > muligvis efter Opkald eller ringer (netværkstjeneste). 2. Tryk på (Læg på) for at afslutte opkaldet. Omstille eller afvise et opkald Tryk på, hvis du ikke ønsker at besvare opkaldet. Personen, der ringer, hører en "optaget"-tone. Hvis funktionen Omstil ved optaget er aktiveret (se side 86), omstilles opkaldet f.eks. til telefonsvareren. 32

33 Besvare et nyt opkald under et opkald Når funktionen Banke påtjeneste er aktiveret (se side 79), giver telefonen et bip og viser en tilknyttet tekst, når du modtager et opkald. Gør det samme, som hvis du vil foretage et opkald under et opkald, men vælg denne gang indstillingen Besvar. På en opkaldsliste, markeres et ventende opkald med. Hvis du ikke ønsker at besvare opkaldet, skal du vælge indstillingen Afvis. Aflytte beskeder 1. Tryk vedvarende på i standby-tilstand for at ringe til telefonsvareren. Nummeret til telefonsvareren kan du få hos netværksoperatøren. 2. Hvis telefonen beder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på (OK). Se ogsånummer på telefonsvarer (Menu 2-9) på side 66 og Omstilling (Menu 7) på side Aflyt den eller de beskeder, du har modtaget. 4. Tryk på (Læg på) for at afslutte opkaldet. Tip: Hvis teksten Aflyt vises oven over tasten, kan du ringe til telefonsvareren ved at trykke på denne tast. 33

34 Låse tastaturet Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en lomme eller taske. Sådan aktiveres låsen: Tryk på (Menu) i standby-tilstand og derefter hurtigt på. Sådan deaktiveres låsen: Tryk på (Lås op) og derefter hurtigt på. Når tastaturet er låst: Symbolet vises. Du kan besvare, afslutte eller afvise et opkald på normal vis. Under et opkald kan telefonen betjenes på normal vis. HDC-5-hovedtelefonen kan benyttes på normal vis. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på (Ring op). Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. Vælge en ringetone (Menu 5-1) 1. Tryk på (Menu) i standby-tilstand. 2. Rul med eller til Lydindstil. og tryk på (Vælg). 34

35 3. Rul hen til Ringetone, og tryk på (Vælg). 4. Rul hen til den ønskede ringetone (der afspilles et eksempel), og tryk på (OK) for at vælge den. 5. Tryk vedvarende på for at vende tilbage til standby-tilstand. Se også Ringetone (Menu 5-1) på side 73. Justere alle telefontoner med en enkelt indstilling Du kan angive telefontonerne, f.eks. ringetonen, og pauseskærmen til at fungere på den ønskede måde ved at vælge en indstillingsgruppe ("profil"). Dette gør det nemt at justere tonerne til forskellige omgivelser og begivenheder (f.eks. udendørs aktiviteter). Yderligere oplysninger finder du under Profiler (Menu 12) på side 99 og under Lydindstil (Menu 5) på side Tryk hurtigt på tænd/sluk-tasten ( ) i standby-tilstand. 2. Rul med eller til den ønskede profil (f.eks. til Lydløs for at deaktivere ringetoner). 3. Tryk på (OK) for at bekræfte indstillingen. Gemme et telefonnummer med et navn Sådan gemmes et nyt navn og telefonnummer i telefonbogen: 1. Tryk på (Menu) (Telefonbog vises) i standby-tilstand, og tryk derefter på (Vælg). 35

36 2. Rul med eller Tilføj navn, og tryk på (Vælg). 3. Indtast det ønskede navn, når teksten Navn: vises på displayet (se Skrive tekst på side Tryk på (OK), når du har skrevet navnet. 5. Indtast områdekoden og telefonnummeret, du vil gemme sammen med navnet, når teksten Telefonnummer: vises. Tryk på for at slette tallet til venstre, hvis du har lavet en fejl. Tip: Hvis du ønsker at bruge telefonnummeret fra udlandet, kan du trykke hurtigt to gange på for at få vist + tegnet, og derefter indtaste landekoden, områdekoden (slet eventuelt det første 0) og telefonnummeret. 6. Tryk på (OK), når du har indtastet telefonnummeret. Navnet og telefonnummeret er gemt i telefonbogen. 7. Se Taleopkald (Menu 1-10) på side 53, hvis du ønsker at føje en stemmekode til navnet og telefonnummeret. Hurtig lagring: Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på eller for at ændre teksten oven over til Gem. Tryk på (Gem). Indtast navnet, og tryk på (OK). Skrive tekst Der er to måder, hvorpå du kan skrive tekstbeskeder og påmindelser: prædiktivt tekstinput og traditionelt tekstinput. 36

37 Tryk på to gange, og hold den nede for at skifte fra tekstinput til standbytilstand på ethvert tidspunkt. Eller: Tryk på (Valg), rul frem til Afslut, og tryk på (OK). Ved hjælp af prædiktivt tekstinput Med prædiktivt tekstinput er det nemt at skrive for eksempel tekstbeskeder og påmindelser. Med denne inputmetode skal du blot trykke én gang på en tast for hvert bogstav. Afhængigt af de trykte taster prøver telefonen at finde det rigtige ord fra den aktuelt valgte ordbog. (Se på side 39, hvordan du vælger en ordbog). Hvis du vil bruge prædiktivt tekstinput, skal du kontrollere, at er vist øverst i displayet. Du kan skifte mellem prædiktivt og traditionelt tekstinput ved at trykke to gange på. Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan benytte Unicode-tegn. Se Skrive og sende en tekstbesked (Menu 2-1) på side 56, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 1. Skriv det ønskede ord ved at trykke én gang på hver tast for et bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du trykke på: 37

38 Som du kan se på illustrationen ovenfor, ændres ordet efter hvert tastetryk. Derfor behøver du ikke holde øje med, hvad der sker på displayet, før du har indtastet hele ordet. Tryk på for at slette et tegn til venstre. Tryk gentagne gange på for at skifte mellem store og små bogstaver, og kontroller symbolet øverst på displayet. abc vises f.eks., når der skrives små bogstaver. Tryk vedvarende på den ønskede taltast for at indsætte tallet. Tryk vedvarende på, hvis du vil indsætte flere tal, og indtast tallene. Se en alternativ metode under trin 3. Tryk gentagne gange på for at indsætte et tegnsætningstegn. Sådan indsættes et specialtegn: Tryk vedvarende på, find det ønskede tegn, og tryk på (Anvend). 2. Kontroller, at ordet er korrekt, når du er færdig med at skrive det. Hvis ordet er korrekt: Tryk på, og skriv det næste ord. Hvis ordet ikke er korrekt: Tryk gentagne gange på, indtil det ønskede ord vises. Se en alternativ metode under trin 3. Hvis? tegnet vises efter ordet: Der er ikke flere ord i ordbogen, der svarer til de trykte taster. Sådan føjes et ord til ordbogen: Tryk på (Stav), indtast ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på (OK). 3. Hvis teksten Valg vises oven over, kan du få adgang til følgende indstillinger ved at trykke på denne tast, afhængigt af den aktuelle funktion: 38

39 Matcher: Viser en liste over de ord, der svarer til de trykte taster. Rul hen til det ønskede ord, og tryk på (Anvend). Indsæt ord: Med denne funktion kan du føje et ord til ordbogen. Skriv ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på (OK). Indsæt nr.: Med denne funktion kan du indtaste numre ved at trykke på hver taltast én gang. Indsæt symbol: Med denne funktion kan du vælge et specialtegn på en liste. Rul hen til det ønskede tegn (f.eks. %), og tryk på (Anvend). Skrive sammensatte ord Skriv første halvdel af ordet, tryk på, og skriv derefter sidste halvdel. Vælge ordbog til prædiktivt tekstinput 1. Tryk på (Valg) i menuen Skriv beskeder (Menu 2-1). 2. Rul hen til Ordbog, og tryk på (OK). 3. Rul hen til det ønskede sprog, og tryk på (OK). Deaktivere prædiktivt tekstinput 1. Tryk på (Valg) i menuen Skriv beskeder (Menu 2-1). 2. Rul hen til Ordbog, og tryk på (OK). 3. Rul hen til Ordbog fra og tryk på (OK). 39

40 Traditionelt tekstinput Traditionelt tekstinput bruges normalt ved mobiltelefoner. Med denne inputmetode skal du trykke på en tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. Hvis du vil bruge traditionelt tekstinput, skal du kontrollere, at er vist øverst i displayet. 1. Når du skriver tekst, skal du trykke gentagne gange på en taltast ( til ), hvor det ønskede tegn er markeret, indtil tegnet vises. De tilgængelige tegn afhænger af, hvilket sprog der er valgt for displaytekster (se "Sprog" på side 80). Bemærk, at alle tilgængelige tegn ikke er skrevet på tasterne. 2. Du kan bruge følgende funktioner til redigering af teksten: Tryk på for at indsætte et mellemrum. Tryk gentagne gange på for at indsætte et tegnsætningstegn eller et specialtegn. Eller: Tryk på, find det ønskede tegn, og tryk på (Indsæt). Tryk på eller for at flytte markøren til henholdsvis venstre eller højre. Tryk på for at flytte et tegn til venstre. Tryk vedvarende på for at rydde skærmen. Tryk hurtigt på for at skifte mellem store og små bogstaver. 40

41 Tryk vedvarende på tasten med det ønskede tal for at tilføje nummeret. Tryk vedvarende på for at skifte mellem bogstaver og tal. 123 vises, når der kan indtastes tal. Tryk på eller (eller vent et sekund), og indtast det nye tegn, hvis du vil skrive et tegn, som findes under den samme tast, som det forrige tegn. 41

42 4. Bruge menuerne Telefonen er udstyret med en række funktioner, så du kan tilpasse den til dine behov. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer, der kan åbnes ved at rulle frem til dem eller ved hjælp af den relevante genvej. Adgang til en menufunktion Ved hjælp af piletasterne 1. Tryk på (Menu) i standby-tilstand. 2. Tryk på eller for at rulle frem til den ønskede hovedmenu, f.eks. Indstillinger. 3. Tryk på (Vælg) for at åbne hovedmenuen. 4. Hvis hovedmenuen indeholder undermenuer, kan du finde den ønskede undermenu med eller (f.eks. Opkaldsindstillinger). 5. Tryk på (Vælg) for at åbne undermenuen. Hvis undermenuen indeholder yderligere undermenuer (f.eks. Hurtigkald), skal du gentage trin 4 og Tryk på eller for at rulle frem til den valgte indstilling (f.eks. Fra. 7. Tryk på (OK) for at bekræfte den valgte indstilling. Tryk på, hvis indstillingen ikke skal gemmes. 42

43 Ved hjælp af en genvej Hver menu, undermenu og indstilling er nummereret og kan åbnes ved hjælp af deres genvejsnummer. Genvejsnummeret vises øverst til højre på displayet. 1. Tryk på (Menu). 2. Indtast hurtigt (inden for tre sekunder) nummeret på den menu, du vil åbne. Gentag dette trin for en undermenu. 3. Indtast inden for tre sekunder genvejsnummeret på den ønskede funktion og indstilling. Afslutte en menufunktion Du kan vende tilbage til det forrige menuniveau ved at trykke på menuen ved at trykke vedvarende på. eller afslutte 43

44 Liste over menufunktioner 1. Telefonbog 1. Søg 2. Tjenestenr Tilføj navn 4. Slet 5. Rediger 6. Tildelingstone 7. Send visitkort 8. Valg 1. Visningstype 2. Hukommelsesstatus 9. Hurtigkald 10.Stemmekoder 2. Beskeder 1. Skriv beskeder 2. Indbakke 3. Udbakke 4. Billedbeskeder 5. Skabeloner 6. Smileys 7. Beskedindstillinger 1. Kun tilgængelig, hvis det understøttes af SIM-kortet. 44

45 1. Sæt Nummer på beskedcentralen 2. Beskeder sendes som 3. Beskeden afventer i 2. Fælles 2 1. Transmiss.rapporter 2. Svar via samme central 8. Infoservice 9. Nummer på telefonsvarer 3 10.Rediger kommandoer 3. Chat 4. Opkaldsinfo 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Slet seneste opkaldslister 5. Vis samtaletid 1. Seneste samtaletid 2. Tid totalt 3. Indgående opkald 4. Udgående opkald 1. Antallet af sæt afhænger af, hvor mange sæt SIM-kortet tilbyder. Hvert sæt vises i sin egen undermenu og kan have et hvilket som helst navn. 2. Genvejsnummeret til denne menu afhænger af antallet af tilgængelige sæt. 3. Vises muligvis ikke, hvis nummeret til telefonsvareren er gemt på SIM-kortet. 45

46 5. Nulstil tidstællere 6. Vis samtalepriser 1. Seneste samtalepris 2. Pris totalt 3. Nulstil tællere 7. Samtaleprisindstillinger 1. Begrænset beløb 2. Vis forbrug som 3. Tegnunderstøttelse 1 8. Forudbetalt kredit 5. Lydindstil. 1. Ringetone 2. Ringestyrke 3. Ringesignal 4. Komponist 5. Tone ved besked 6. Tastaturtoner 7. Advarselstoner 8. Vibrationssignal 9. Pauseskærm 6. Indstillinger 1. Opkaldsindstillinger 1. Automatisk genopkald 1. Menuens tilgængelighed kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen. 46

47 2. Hurtigkald 3. Banke påtjeneste 4. Send eget nummer 5. Udgående linie i brug 6. Automatisk svar 1 2. Telefonindstillinger 1. Sprog 2. Celleinformation 3. Opstartstekst 4. Valg af netværk 5. Lys 2 6. Bekræft SIM-tjenester 3. Sikkerhedsindstillinger 1. PIN-kodeaktivering 2. Opkaldsspærring 3. Begrænsede numre 4. Lukket brugergruppe 5. Telefonsikkerhed 6. Skift adgangskoder 4. Gendan fabriksindstillinger 7. Omstilling 3 1. Omstil alle taleopkald 1. Denne indstilling vises kun, når telefonen er koblet til PPH-1-bilsættet eller til HDC-5-hovedtelefonen. 2. Denne indstilling vises kun, når telefonen er koblet til PPH-1-bilsættet. 3. Omstillingsindstillinger, der ikke understøttes af netværksoperatøren, vises muligvis ikke. 47

48 2. Omstil ved optaget 3. Omstil ved intet svar 4. Omstil når slukket eller ingen dækning 5. Ved slukket, ingen svar eller dækn. 6. Annuller alle omstillinger 8. Spil 9. Lommeregn. 10.Påmindelser 11.Ur 1. Alarm 2. Urindstillinger 3. Datoindstilling 4. Stopur 5. Nedtællingsur 6. Autoopdatering af dato/tid 12.Profiler 13.SIM-tjenester 1 1. Vises kun, hvis det understøttes af SIM-kortet. Navne og indhold i denne menu varierer afhængigt af SIM-kortet. 48

49 5. Telefonbog (Menu 1) I menuen Telefonbog kan du gemme telefonnumre og de tilknyttede navne på SIM-kortet håndtere de gemte navne og telefonnumre på forskellige måder Sådan åbnes menuen: Tryk på (Menu) i standby-tilstand, og tryk derefter på (Vælg). Hvis du vil åbne telefonbogen under et opkald, skal du trykke på for at ændre teksten oven over til Valg, trykke på (Valg) og vælge Telefonbog. Hente et navn og et telefonnummer (Menu 1-1) Funktionen Søg giver dig mulighed for at hente det ønskede navn og telefonnummer i telefonbogen til brug ved f.eks. opkald. Se også Foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen på side 30. Ringe til et tjenestenummer (Menu 1-2) Funktionen Tjenestenr. gør det nemt for dig at ringe til netværksoperatørens tjenestenumre. Denne menu vises kun, hvis der ligger tjenestenumre gemt på SIM-kortet. Vælg det ønskede tjenestenummer og tryk på (Ring op) for at ringe op til det. 49

50 Gemme et navn og et telefonnummer (Menu 1-3) Funktionen Tilføj navn giver dig mulighed for at føje navne og telefonnumre til telefonbogen. Yderligere oplysninger finder du på side 35. Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme op til 250 telefonnumre og navne. Det afhænger imidlertid af SIM-kortet, hvor mange numre og navne du faktisk kan gemme i telefonbogen. Slette et navn og et telefonnummer (Menu 1-4) Funktionen Slet giver dig mulighed for at slette telefonnumre og navne i telefonbogen enkeltvis (vælg Enkeltvis) eller alle på én gang (Slet alle). Redigere et gemt navn og telefonnummer (Menu 1-5) Funktionen Rediger giver dig mulighed for at redigere navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen. Yderligere oplysninger finder du under Gemme et telefonnummer med et navn på side 35. Tildele en ringetone til et telefonnummer (Menu 1-6) Funktionen Tildelingstone giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en specifik ringetone, når du modtager et opkald fra et bestemt telefonnummer. Rul hen til et navn eller et telefonnummer i telefonbogen og tryk på (Tildel). Rul hen til den ønskede ringetone (Standard er den tone, der er valgt for den aktuelle profil i Menu 12) og tryk på (OK). 50

51 Sende og modtage et navn og et telefonnummer (Menu 1-7) Funktionen Send visitkort giver dig mulighed for at sende et navn og et telefonnummer ("visitkort") fra telefonbogen til en anden telefon. Vælg Send visitkort, rul hen til det navn og telefonnummer, du ønsker at sende, og tryk på (Send). Indtast modtagerens telefonnummer eller hent det fra telefonbogen, og tryk på (OK). Modtage et navn og et telefonnummer Når nogen sender dig et telefonnummer og et tilknyttet navn, hører du en tone om besked, og teksten Visitkort er modtagetvises. Hvis du vil vise, gemme eller slette nummeret og navnet, skal du trykke på (Valg), rulle hen til den ønskede funktion og trykke på (OK). Visningstype og hukommelsesstatus (Menu 1-8) Vælge, hvordan de gemte navne og telefonnumre vises - Visningstype Denne funktion giver dig mulighed for at vælge, hvordan telefonen viser de gemte telefonnumre og navne. Indstillingerne er: Navneliste: Viser tre navne ad gangen. Navn, nummer: Viser ét navn og telefonnummer ad gangen. Stor skrift Viser et navn ad gangen med stor skrift. 51

52 Kontrollere mængden af ledig plads i telefonbogen - Hukommelsesstatus Denne funktion giver dig mulighed for at kontrollere, hvor mange navne og telefonnumre, der kan gemmes og i øjeblikket er gemt i telefonbogen. Tildele et telefonnummer til en ekspresopkaldstast (Menu 1-9) Alle taltasterne til kan indstilles til at fungere som ekspresopkaldstaster. Med funktionen Hurtigkald kan du tildele det ønskede telefonnummer til en af disse taster. 1. Rul hen til den ønskede tast, og tryk på (Tildel). Tildel vises også, når telefonen automatisk har tildelt et telefonnummer til en ekspresopkaldstast. 2. Søg efter det ønskede navn og/eller telefonnummer i telefonbogen, og tryk på (OK) for at vælge det. Du kan få vist, ændre eller fjerne tildelinger, du har foretaget, ved først at trykke på (Valg) og derefter vælge den ønskede funktion. Bruge ekspresopkaldstaster Enten: Tryk på den ønskede ekspresopkaldstast i standby-tilstand og derefter på (Ring op). 52

53 Eller, hvis funktionen Hurtigkald er aktiveret (se side 78): Tryk vedvarende på den ønskede ekspresopkaldstast i standby-tilstand, indtil der ringes op. Taleopkald (Menu 1-10) Du kan ringe op til et telefonnummer ved at sige et eller flere ord ("stemmekoder"), der er tilknyttet nummeret. Stemmekoden kan et hvilket som helst talt ord, f.eks. et navn. Op til otte telefonnumre i telefonbogen kan have tilknyttet stemmekoder på samme tid. Inden du foretager et taleopkald, skal du bemærke følgende: Stemmekoder er sproguafhængige. De afhænger af den talendes stemme. Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj, så de skal optages i stille omgivelser. Når du optager stemmekoder eller foretager opkald ved hjælp af stemmekoder, skal du holde telefonen i den normale position tæt på øret. Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå enslydende navne for forskellige numre. Bemærk! Du skal sige navnet på nøjagtigt samme måde, som da du optog det. Dette kan være svært, f.eks. i omgivelser med meget larm eller under et nødopkald. Derfor kan taleopkald aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i alle situationer. Føje en stemmekode til et navn og telefonnummer 1. Vælg Tilføj st.kode i menuen Stemmekoder, og vælg derefter det navn og telefonnummer, du vil føje en stemmekode til. 2. Tryk på Tilføj stem.kode. 53

54 3. Tryk på (Start), når Tryk Start og tal efter tonen vises. Telefonen afgiver en tone, og Tal nu vises kortvarigt. 4. Hold telefonen op til øret, og sig tydeligt de(t) ord, der skal optages som en stemmekode. 5. Når stemmekoden er optaget, afspilles den (teksten Afspiller stem.kode vises) og gemmes. Stemmekoder gemmes i telefonen og fjernes, når du isætter et andet SIM-kort i telefonen. Foretage et opkald ved at sige en stemmekode 1. Tryk vedvarende på (Menu) i standby-tilstand. Telefonen afspiller en tone, og teksten Tal nu vises. 2. Sig den ønskede stemmekode tydeligt, mens du holder telefonen op til øret som på normal vis. 3. Telefonen afspiller stemmekoden og ringer op til det tilknyttede telefonnummer. Hvis det telefonnummer, der er tilknyttet stemmekoden, ikke findes eller genkendes, bliver du bedt om at prøve igen. Tryk på (Ja) for at sige stemmekoden igen, eller på for at vende tilbage til standby-tilstand. Når du bruger HDC-5-hovedtelefonen 1. Tryk vedvarende på knappen til hovedtelefonen, indtil du hører en kort tone. 2. Sig stemmekoden tydeligt. 3. Telefonen afspiller stemmekoden og ringer automatisk op til det tilknyttede telefonnummer. 54

55 Aflytte en stemmekode 1. Vælg Afspil i menuen Stemmekoder. 2. Rul hen til det navn eller telefonnummer, hvis stemmekode du ønsker at høre, og tryk på (Vælg). Ændre en stemmekode 1. Vælg Skift i menuen Stemmekoder. 2. Rul hen til det navn (eller telefonnummer), hvis stemmekode du ønsker at ændre, og tryk på (Vælg). 3. Tryk på (Start) for at starte optagelsen. Telefonen afspiller en tone, og teksten Tal nu vises. 4. Sig det eller de ord, du ønsker at optage som en ny stemmekode. Telefonen afspiller den nye stemmekode og bekræfter, at den er blevet gemt. Hvis du trykker på (Afslut), mens telefonen afspiller stemmekoden, eller hvis telefonen ikke accepterer ordet, f.eks. hvis ordet er for kort, fjernes den oprindelige stemmekode. Slette en stemmekode 1. Vælg Slet i menuen Stemmekoder. 2. Rul hen til det navn (eller telefonnummer), hvis stemmekode du ønsker at slette, og tryk på (Slet). Slet stemmekode? vises. 3. Tryk på (OK) for at slette stemmekoden. 55

56 6. Beskeder (Menu 2) I menuen Beskeder kan du bruge forskellige funktioner, der er knyttet til tale-, tekst- og billedbeskeder. Sådan åbnes menuen: Tryk på (Menu) i standby-tilstand, rul hen til Beskeder, og tryk på (Vælg). Skrive og sende en tekstbesked (Menu 2-1) Du kan sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Dette kan påvirke faktureringen af en besked. Før du sender en besked, skal du kontrollere, at telefonnummeret til beskedcentralen er gemt i telefonen (se Nummer på beskedcentralen på side 63). Dette nummer kan du få hos netværksoperatøren. Tryk på to gange, og hold den nede for, på ethvert tidspunkt, at skifte fra denne menu til standby-tilstand. Eller: Tryk på (Valg), vælg Afslut, og tryk på (OK). Bemærk! Når du sender SMS-meddelelser, vises beskeden Beskeden er sendt. Dette angiver, at beskeden er sendt fra din telefon til det centralnummer for beskeder, der er programmeret i telefonen. Det er ikke en angivelse af, at beskeden ankommer til den påtænkte destination. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om SMS-tjenester, skal du kontakte tjenesteudbyderen. 56

57 Skrive en besked 1. Rul med eller i menuen Beskeder til Skriv beskeder, og tryk på (Vælg). 2. Skriv en besked ved hjælp af prædiktivt eller traditionelt tekstinput (se Skrive tekst på side 36). Hvis du bruger specialtegn (Unicode) som á, i beskeden, kan der være behov for flere dele til beskeden end ellers. Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan benytte Unicode-tegn. Tallene øverst til højre i displayet angiver, hvor mange tegn du stadig kan skrive i en besked, der består af flere dele (tallet til venstre for tegnet / ), og hvor mange almindelige beskeder der bliver sendt (tallet til højre for tegnet / ). Tip: Du kan skifte mellem prædiktivt og traditionelt tekstinput ved at trykke to gange på. 3. Mens du skriver beskeden, har du adgang til yderligere funktioner ved at trykke på (Valg). Rul hen til den ønskede funktion, og tryk på (OK). Send: Sender beskeden til den ønskede modtager. Indtast modtagerens telefonnummer (eller hent det fra telefonbogen), og tryk på (OK). Beskeden sendes ved hjælp af sæt 1 i Beskedindstillinger (se side 62). Send til mange: Giver dig mulighed for at sende beskeden til flere modtagere én efter én. Vælg den første modtager, og tryk på (Send). Gentag dette for hver modtager. Du kan vende tilbage til beskeden ved at trykke på. Skabelon: Giver dig mulighed for at bruge en standardbesked som basis for dine beskeder. 57

58 Indsæt smiley: Giver dig mulighed for at føje en smiley, f.eks. ":-)", til beskeden. Vælg den ønskede smiley med eller, og tryk på (Anvend). Ordbog: Giver dig mulighed for at skifte til traditionelt tekstinput (vælg Ordbog fra) eller til prædiktivt tekstinput (vælg det ønskede sprog). Send speciel: Giver dig mulighed for at vælge et andet sæt af beskedindstillinger end sæt 1 (se side 62). Gem: Gemmer beskeden i Udbakke (Menu 2-3). Slet: Fjerner alle tegn i beskeden. Afslut: Giver dig mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at vende tilbage til standby-tilstand. Når du bruger prædiktivt tekstinput, er indstillingerne på side 28 også tilgængelige. Læse en tekstbesked (Indbakke - Menu 2-2) Når du modtager en ny tekstbesked, hører du den advarselstone, der er valgt for den aktuelle profil, og antallet af nye beskeder og vises ( i standby-tilstand). Når blinker, er der ikke plads til flere nye beskeder. Brug funktionen Slet i menuen Indbakke (Menu 2-2) til at frigøre plads. 1. Tryk på (Læs) for at se beskederne med det samme. Tryk på, hvis du vil se beskederne senere, og indtast i menuen Indbakke (Menu 2-2), hvornår du ønsker at se dem. 2. Rul med eller til den ønskede besked, og tryk på (Læs). Ulæste beskeder er markeret med. 58

59 3. Brug eller for at gennemse beskederne. 4. Mens du læser beskederne, kan du bruge funktionerne nedenfor. Tryk på (Valg), rul hen til den ønskede funktion, og tryk på (OK). De tilgængelige funktioner er: Slet: Sletter beskeden. Besvar: Giver dig mulighed for at sende et svar til afsenderen af beskeden. Se Skrive og sende en tekstbesked (Menu 2-1) på side 56. Chat: Giver dig mulighed for at kommunikere med en anden person på baggrund af tekstbeskeder. Indtast det kaldenavn, du ønsker at bruge, og tryk på (OK). Skriv chatbeskeden, og tryk på (OK) for at sende den. Yderligere oplysninger finder du under Chat (Menu 3) på side 67. Rediger: Giver dig mulighed for at redigere beskeden. Se Skrive tekst på side 36. Hent nummer: Flytter et telefonnummer fra beskeden, så du kan ringe til eller gemme nummeret. Videresend: Giver dig mulighed for at redigere og videresende beskeden til det ønskede telefonnummer. Detaljer: Viser afsenderens navn og telefonnummer, den beskedcentral, der er brugt til at sende beskeden, samt modtagelsesdato og -klokkeslæt. 59

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352604 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8890

Din brugermanual NOKIA 8890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8890 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere