Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine"

Transkript

1 Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Varenr Læs denne brugsvejledning før maskinen tages i brug Indholdsfortegnelse 1. Maskinens dele og deres betegnelser 2. Sikkerhedsinstruktioner 3. Sikkerhedsanordninger 4. Produktspecifikationer og tekniske forskrifter 5. Sikker betjening og fokusområder 6. Drift, metoder og anvendelsesområder 7. Mest almindelige forekomne fejl 8. Pleje og vedligeholdelse 9. Tilbehør Afsnit 1 Bindemaskinens dele og betegnelser Batteri og lader

2 Afsnit 2 Sikkerhedsinstruktioner Denne maskine er et specielt elektrisk værktøj, der anvendes bl.a. til at binde armeringsjern. Forkert håndtering kan føre til alvorlige ulykker. Vær sikker på nøje at overholde de foreskrevne instruktioner i denne manual. 1. Bær sikkerhedshjelm og sikkerhedsbriller ved brug af denne maskine. Ved fejlagtig håndtering kan der forvoldes skade på personer. 2. Lad ikke børn bruge/lege med denne maskine. Når denne maskine er i brug er det vigtigt, at der ikke opholder sig børn eller andre personer, der ikke arbejder med denne maskine, i nærheden af stedet hvor der arbejdes. 3. Sigt ej på personer med maskinen, da der kan ske skade på deres krop. 4. Lad ikke dine hænder eller krop være tæt på positionen mellem næbbet og vrideguiden. 5. Der må ikke foretages indgreb i denne maskine. Uautoriseret indgreb i denne maskine vil medføre bortfald af garantien. 6. Sluk venligst for kontakten, når maskinen ikke er i brug eller ved uforudsete hændelser. Ved udskiftning eller justering af trådspole, eller når du skifter batteriet, skal du sørge for at slukke for hovedafbryderen og låse aftrækkeren. 7. Hold fingre og kropsdele væk fra tråd spolerne når værktøjet er i drift. I modsat fald kan det resultere i driftforstyrrelser på trådspolen, skade på kropsdele osv. 8. Brug ikke denne maskine i regnvejr eller i et vådt miljø. Det er en elektrisk maskine og den fungerer ikke under fugtige forhold. Der kan forekomme mekaniske fejl og mulighed for elektrisk stød. 9. Vær særlig opmærksom på øget risiko for uheld ved arbejde på f.eks. stige eller stillads. Anvend aldrig bindemaskinen i nærheden af letantændelige dampe eller væsker f.eks. benzin, da dampe fra disse kan indsuges i motor og medføre risiko for eksplosion. Brug kun opladeren i en 230 volt almindelig stikkontakt, da der ellers kan være risiko for brand eller overophedning af batteri. 10. Brug kun opladeren i en omgivelsestemperatur mellem 0-40 gr. C. 11. De medfølgende Li-ion 14,4 volts batterier anbefales at oplades 1. gang 75 min. Der kan ikke overlades på batteriet ved at efterlade det i opladeren, men af sikkerheds- og miljøhensyn anbefaler vi at batteriet fjernes fra opladeren og stikket tages ud af stikkontakten, når batteriet er opladet. Sjatladning skader ikke batterier af Li-ion typen. 12. Bær ikke opladeren i ledningen og træk ikke i ledningen når stikket skal ud af stikkontakten, da dette kan medføre brud på kablet. ADVARSEL! 13. Brug kun den korrekte oplader til at oplade batteriet. 14. Undgå at kortslutte batteriets poler, da det kan ødelægge batteriet eller medføre brandrisiko. 15. Brug de medfølgende batterihætter til at beskytte poler når batteriet ikke er i brug.

3 Afsnit 3 Sikkerhedsanordninger Afsnit 4 ADVARSEL! Kontrollér at sikkerhedsfunktionerne virker inden ibrugtagning. Maskinen må ikke bruges, hvis de ikke virker. (1) Hovedafbryderen bruges til at slå strømmen fra, sæt til OFF når maskinen ikke er i brug og når batteriet eller spolen skiftes. Når maskinen er klar til brug skiftes til ON. (2) Aftrækkerlås. Maskinen er forsynet med en aftrækkerlås, der stilles i OFF (ned) position når maskinen ikke bruges, og under transport mellem arbejdssteder. Når bindemaskinen skal bruges, skubbes aftrækkerlåsen i ON (op) position. Tekniske detaljer model XDL-40 Detaljer, tråd Størrelse 285 x 100 x 296 mm Vægt inkl. batteri 2,3 kg. Batteri type 14,4 volt Li-ion Amp. 3,0 Amp. Max. bindediameter 40 mm Spænding, oplader 230 Volt Arbejdstemperatur -18 til 40 gr. OBS! Batterikapaciteten nedsættes ved tempaturer under 23 gr. C. Model Diameter Materiale Længde ca. Max. binding pr. rulle NY80 0,8 mm Q mtr. 130 (3 viklinger) 160 (2 viklinger) Afsnit 5

4 Batteri og oplader håndtering ADVARSEL! Før montering eller afmontering af batteri skal maskinen slukkes ved at stille hovedafbryderen i OFF position. 1. For at undgå kortslutning af batteriet, anvendes de medfølgende beskyttelseslåg. 2. For at afmontere batteriet, tryk på den røde låseknap på batteriet og træk batteriet ud. 3. For at montere batteriet afmonteres beskyttelseslåg og batteriet trykkes på plads. 4. Brug opladeren i en almindelig 230 volt stikkontakt grøn lampe lyser. Montér batteriet korrekt og den røde lampe lyser. Batteriet er fuldt opladet (efter ca. 50 minutter) når den grønne lampe lyser. 5. Opladeren kan kun benyttes i omgivelsestemperatur mellem 0-40 gr. C. Må ikke benyttes i regn eller våde omgivelser. Afsnit 6 Bindemaskinens anvendelse ADVARSEL! Før montering eller afmontering af trådspolen skal maskinen slukkes ved at stille hovedafbryderen i OFF position. 1. Montering af tråd. Ved montering af tråd trykkes først på udløseren. Kontrollér at udløserlås er aktiveret. 2. Løs trådenden fra kanten af trådspolen og klip enden ren. 3. Rulleholderlåget åbnes ved at trække rulleholderlåsen tilbage. 4. Trådspolen monteres i maskinen med Left siden ind mod maskinen. Luk låget og kontrollér at låglåsen er aktiveret. 5. Før trådenden ind i trådguiden. Tråden skal være lige uden snoninger. 6. Tråden skal ligge i rillen mellem de to tandhjul.

5 7. Føres frem indtil 5 mm tråd stikker ud af næbbet. 8. Aktivér udløserlåsen og kontrollér at tråden er monteret korrekt. 9. Montér batteriet der lyder et klik når det er monteret korrekt. (Husk at maskinen skal være i OFF position.) 10. Tænd maskinen på hovedkontakten. Maskinen vil føre et stykke tråd ud og klippe det af. Herefter er maskinen klar til brug. 11. Maskinen bruges ved at holde næbbet i en 45 o vinkel mod armeringsjernet, i forhold til krydset og udfører bindingen. Ryk herefter maskinen lidt frem og op. 12. Brug ikke maskinen hvis der ikke er noget at binde om. Hvis det sker ved et uheld, sluk for maskinen og afmontér batteri, og klip tråden væk fra næbbet. 13. Maskinen kan ved hjælp af indstillingsknappen justeres til 2 eller 3 viklinger. Trækstyrken justeres mellem 1-5 alt efter hvor hård trækstyrke der ønskes. Start med 1 og prøv dig frem til du opnår den ønskede tilspænding. 1 er den svageste og 5 den kraftigste styrke. 14. Afmontering af trådspolen. Ved afmontering af trådspolen trykkes først på udløseren, kontrollér at udløserlåsen er aktiveret. (Husk at maskinen skal være i OFF position.) 15. Træk eventuel resttråd ud af trådguiden. Åbn låget ved at holde rulleholderlåsen tilbage og fjern trådspolen.

6 Afsnit 7 Fejlsøgning og afhjælpning Denne maskine advarer ved hjælp af lys og lydsignaler. Hvis nogle af nedenstående advarsler forekommer, prøv først at slukke og tænde for maskinen. Hvis dette ikke løser problemet, se nedenstående skema for eventuel afhjælpning af fejlen. Opstår fejlen stadig slukkes maskinen og send den til reparation. ADVARSEL! Husk at slukke for maskinen før afhjælpning af fejl. Fejlbeskrivelse Lydsignal Lyssignal Kontrol af Mulig årsag Løsning Maskinen virker ikke efter skift af tråd og aktivering af ON med opladet batteri Intet Off Batteri pol Oxiderede eller beskidt Aftør med ren og tør klud samme Bip---- On Batteri Lav batteri spænding Skift til opladet batteri samme Bip-bip og bip On-off-on-off-on Næb Tråden sidder fast Brug en tang til at fjerne tråden med samme Tråden kommer ikke frem samme samme Bip-bip-bip On-off-on-off Vrideguide Tråden sidder fast. For høj tilspænding Bip-bip-bip Off-on-Off-on Vrideguide Vrideguide er åben Bip-bip-bip Off-onm-Off-on Vrideguide Binding overstiger max. diameter Bip-bip og bip On-off-on-off-on Trådspolen Tråden er viklet om trådspolen Justér tilspænding Luk vrideguide Overstig ikke max. diameter Montér tråden korrekt samme Bip-bip og bip On-off-on-off-on Trådspolen Ingen tråd tilbage Monter ny trådspole samme Dårlig og uregelmæssig binding Tråden bliver ikke klippet af efter binding Bip---- On Alarm ved tryk på aftrækker. Stopper når aftræk slippes Intet On Kontroller om armeringsjernet rammes ved binding Intet On Kontroller at kniven er i god stand Binding er for løs Intet On Kontroller diameter af armeringsjern Binding er for løs Intet On Se brugsvejledning Bindetråd knækker Intet On Kontroller bindestyrke Motor overophedet Tråden rammer Fjern eventuelle fremmed legemer Mindre diameter Forkert brug Bindestyrke for høj Hold pause til den er afkølet Undgå at tråden rammer Rens eller udskift knivdelene Justér tilspænding Læs brugsvejledning Justér bindestyrke

7 Afsnit 8 Udskiftning af gear 1. Løsn skruen fra plastdæksel med unbrakonøgle og tag den ud og åbn dækslet. (Fig.1) 2. Løsn skruen fra trådguiden med unbrakonøgle og fjern guiden. (Fig.2) 3. Brug en tang til at fjerne låseringen på gearhjul A og fjern også skiven. Herefter tages gearhjulet af. (Fig.3) 4. Fjern fjeder A fra enden af udløser med en tang.(fig. 4) 5. Pas på ikke at miste den mindre fjeder B, der er placeret under udløserlåsen. (Fig.5) 6. Løsn og fjern unbrakoskruen der holder udløser armen og tag udløserarmen af. (Fig.6) 7. Fjern herefter låseringen med en tang og udskift gear B med et nyt. (Fig.7) 8. Herefter monteres dele igen i modsat rækkefølge. Vedligeholdelse 1. Efterse maskinen dagligt. Ledning og stik på opladeren skal kontrolleres regelmæssigt. 2. Fjern støv og skidt fra bevægelige dele, eventuelt med trykluft. Aftør maskinen og kassen med en blød klud, eventuelt hårdopvredet med sæbevand. Undgå at bruge kemiske rengøringsmidler som alkohol, petroleum og lignende baserede produkter, da de kan skade maskinens plast dele. 3. Brug kun den medleverede oplader. 4. Forkert brug kan forårsage at batteriet lækker. Undgå at røre ved væsken fra batteriet. Hvis det sker alligevel skylles der straks med rent vand. Undgå at få væsken i øjnene. Skyl straks med øjenskyller og tag straks på skadestuen. 5. Når maskinen ikke bruges, bør den opbevares i kassen i et rent og tørt miljø. 6. Hvis maskinen går i stykker bør den sendes til autoriseret værksted for reparation. Afsnit 9 Tilbehør Bindetråd Bindetråd kasse med 50 stk Batteri 14,4 Volt (Li-ion) Oplader Forlænger arm der skåner ryggen Værktøjsbælte Varenr.: Varenr.: Folke-Larsens Eftf. A/S - Ejby Industrivej Glostrup - CVR nr.: DK

8

9 SIKKERHEDSDATABLAD HCS-2012 TILLÆG D TIL Rapportnr. E46933-CNT Li Ion-1500 Udstedelsesdato 12-Jan-2016 Produktnavn LITHIUM-ION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12-Jan IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN Produktbeskrivelse Produktnavn Kemisk navn LITHIUM ION BATTERY 3.7V ISR mAh LITHIUM ION BATTERY 3.7V ISR mAh Andre identifikationsformer Anbefalet brug af kemikaliet og anvendelsesbegrænsninger Anbefalet brug Anvendes i elværktøj, lommelygter Anvendelser, der frarådes Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co.,Ltd. Adresse No.306 Heping Road(s),Qidong City,Jiangsu,China Postnumer Telefonnummer FAX Nødtelefon (+45) FAREIDENTIFIKATION GHS - Klassifikation Ikke et farligt stof eller blanding i henhold til GHS (Globally Harmonized System) Mærkningselementer Symboler/piktogrammer Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Forebyggelse Reaktion Opbevaring Bortskaffelse Ingen Ingen Ikke klassificeret Ingen Ingen Ingen Ingen Andre ikke-klassificerede farer Ukendt akut toksicitet 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk karakter Blanding Kemisk navn: CAS nr. Vægt-% Kobolt-lithium-mangan-nikkeloxid Jern Side 1 / 8

10 Produktnavn LITHIUM-ION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12-Jan-2016 Kobber Grafit Aluminum Polypropylen Phosphat(1-), hexafluoro-, lithium FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Indånding Kontakt med huden Kontakt med øjnene Indtagelse Kontakt omgående læge ved ulykkestilfælde eller ubehag (vis brugsanvisning eller sikkerhedsdatablad, hvis det er Ikke en forventet eksponeringsmåde. VED INDÅNDING: Flyt pers onen til frisk luft, holdes i ro i en stilling, der letter åndedrættet. Vask hænderne grundigt Ikke en forventet eksponeringsmåde. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Ikke en forventet eksponeringsmåde. I tilfælde af indtagelse, kontakt en giftinformationscentral eller en læge. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Angivelse af behov for øjeblikkelig lægehjælp og specialbehandling Symptomatisk behandling. 5. BRANDBEKÆMPELSE Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.. Specifikke farer i forbindelse med kemikaliet Termisk nedbrydning kan føre til frigivelse af irriterende og giftige gasser og dampe Carbonoxider (COx), metaloxider Værnemidler og forholdsregler for brandmænd Som ved enhver anden brand skal der bæres luftforsynet og trykmodstandsdygtigt åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende) og fuldt beskyttelsesudstyr. Nedkøl containere med rigelige mængder vand, indtil et godt stykke tid efter, at ilden er slukket. Evakuer personale til et sikkert område. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer Evakuer personale til et sikkert område. Sørg for tilstrækkelig ventilation, specielt i tillukkede områder. Fjern alle antændelseskilder. Brug de personlige værnemidler, der er beskrevet i afsnit 8. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Undgå at berøre eller gå igennem det spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller tåge. Fremgangsmåder og materialer til inddæmning og oprensning Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Opsaml og overfør til korrekt mærkede beholdere. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Forholdsregler for sikker håndtering Side 2 / 8

11 Produktnavn LITHIUM-ION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12-Jan-2016 Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og sikkerhedsforanstaltninger. Sørg for tilstrækkelig ventilation, specielt i tillukkede områder. Undgå udvikling af støv. Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Vask grundigt efter håndtering. Brug de personlige værnemidler, der er beskrevet i afsnit 8. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Fremgangsmåder og materialer til inddæmning og oprensning Beholderne skal være hermetisk lukkede og opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted. Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares i overensstemmelse med lokale regulativer. 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Kontrolparametre Kemisk navn ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH Danmark EU Kobolt-lithium-mangannikkeloxid (CAS #: ) TWA: 0.02 mg/m 3 Co TWA: 0.02 mg/m 3 Mn TWA: 0.1 mg/m 3 Mn - IDLH: 500 mg/m 3 Mn IDLH: 10 mg/m 3 Ni TWA: 1 mg/m 3 Mn TWA: mg/m 3 undtagen nikkelcarbonyl Ni TWA: 0.01 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 - Kobber (CAS #: ) TWA: 0.2 mg/m 3 damp TWA: 1 mg/m 3 Cu støv og tåge Grafit (CAS #: ) TWA: 2 mg/m 3 respirerbar fraktion alle former undtagen grafitfibre Aluminum (CAS #: ) Phosphat(1-), hexafluoro-, lithium (CAS #: ) TWA: 1 mg/m 3 respirerbar fraktion STEL: 3 mg/m 3 Mn - IDLH: 100 mg/m 3 støv, damp og tåge IDLH: 100 mg/m 3 Cu støv og tåge TWA: 1 mg/m 3 støv og tåge TWA: 0.1 mg/m 3 damp TWA: 1 mg/m 3 Cu støv og tåge - IDLH: 1250 mg/m 3 TWA: 2.5 mg/m 3 naturligt respirerbart støv TWA: 15 mg/m 3 total støv TWA: 5 mg/m 3 respirerbar fraktion (afskaffet) TWA: 15 mg/m 3 total støv (afskaffet) TWA: 5 mg/m 3 respirerbar fraktion (afskaffet) TWA: 5 mg/m 3 Al Aluminum TWA: 10 mg/m 3 total støv TWA: 5 mg/m 3 respirerbart støv TWA: 5 mg/m 3 Al TWA: 1.0 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 - TWA: 2.5 mg/m 3 - TWA: 5 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 - TWA: 2.5 mg/m 3 F - - TWA: 2.5 mg/m 3 - Kemisk navn Letland Frankrig Finland Tyskland Italien Kobolt-lithium-mangannikkeloxid (CAS #: ) TWA: 0.05 mg/m 3 - TWA: 0.05 mg/m 3 - Kobber (CAS #: ) TWA: 0.5 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 STEL: 1 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 TWA: 0.01 mg/m 3 TWA: 0.02 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 TWA: 0.02 mg/m 3 Ceiling / Peak: 1.6 mg/m 3 Ceiling / Peak: 0.16 mg/m 3 Ceiling / Peak: 0.2 mg/m 3 Hud TWA: 0.5 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 TWA: 0.01 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 Ceiling / Peak: 0.02 mg/m 3 Ceiling / Peak: 0.2 mg/m 3 Grafit (CAS #: ) TWA: 2 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 1.5 mg/m 3 TWA: 4 mg/m Side 3 / 8

12 Produktnavn LITHIUM-ION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12-Jan-2016 Aluminum (CAS #: ) Polypropylen (CAS #: ) Phosphat(1-), hexafluoro-, lithium (CAS #: ) TWA: 1.5 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 - TWA: 2 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 1.5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m TWA: 1 mg/m 3 - Hud Kemisk navn Polen Portugal Spanien Schweiz Holland Kobber (CAS #: ) TWA: 0.1 mg/m 3 Aluminum (CAS #: ) TWA: 2.5 mg/m 3 TWA: 1.2 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 - Kemisk navn Norge Storbritannien Australien Østrig Belgien Kobolt-lithium-mangannikkeloxid (CAS #: ) TWA: 0.05 mg/m 3 TWA: 0.02 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 STEL: 0.05 mg/m 3 STEL: 0.02 mg/m 3 STEL: 1 ppm STEL: 0.1 mg/m 3-1 mg/m 3 Hud STEL 2 mg/m 3 TWA: 0.5 mg/m 3 - Kobber (CAS #: ) TWA: 0.1 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 STEL: 0.1 mg/m 3 STEL: 1 mg/m 3 Grafit (CAS #: ) TWA: 5 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 STEL: 5 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 Aluminum (CAS #: ) Phosphat(1-), hexafluoro-, lithium (CAS #: ) STEL 4 mg/m 3-1 mg/m mg/m 3 STEL 0.4 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3-3 mg/m 3 STEL 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 - STEL: 4 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: 30 mg/m 3 10 mg/m 3 STEL 20 mg/m 3 - STEL: 5 mg/m 3 STEL: 12 mg/m 3 5 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 4 mg/m mg/m Passende teknisk kontrol Sørg for tilstrækkelig ventilation, specielt i tillukkede områder. Fjern alle antændelseskilder. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler Åndedrætsværn Hvis grænseværdier overskrides eller irritation opleves, NIOSH/MSHA Der skal anvendes godkendt åndedrætsværn. Det kan være nødvendigt at anvende åndedrætsværn med positivt tryk ved høj luftforurening. Åndedrætsværn skal gives i overensstemmelse med gældende lokale regler. Håndværn Bær beskyttelseshandsker. Øjen-/ansigtsværn Ingen specielle tekniske beskyttelsesforanstaltninger påkrævet. Hud- og kropsværn Brug særligt arbejdstøj. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Solid Farve Lugt Lugttærskel ph-værdi Smeltepunkt/frysepunkt Kogepunkt/kogepunktsinterval Flammepunkt Ikke relevant Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke brændbar Side 4 / 8

13 Produktnavn LITHIUM-ION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12-Jan-2016 Antændelighedsgrænse i luft Damptryk Damptæthed Tæthed Relativ densitet Bulkdensitet Massefylde Vandopløselighed Fordelingskoefficient (LogPow) Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Kinematisk viskositet Dynamisk viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke en eksplosiv Andre oplysninger 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7, håndtering og opbevaring). Kemisk stabilitet Stabilt under normale forhold. Risiko for farlige reaktioner Ingen ved normal bearbejdning. Forhold som skal undgås Stærk opvarmning. Uforenelige materialer. Uforenelige materialer Stærke syrer. Stærke baser. Stærke oxidationsmidler. Farlige nedbrydningsprodukter Carbonoxider (COx), metaloxider. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Indånding Ikke en forventet eksponeringsmåde. Øjenkontakt Støv i øjnene kan medføre mekanisk irritation Hudkontakt Ingen kendte effekter på grundlag af de afgivne oplysninger Indtagelse Ikke en forventet eksponeringsmåde. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Kemisk navn LD50, oralt LD50, gennem huden LC50, ved inhalation Jern (CAS #: ) 98.6 g/kg bw (rotte) - - Kobber (CAS #: ) > 2500 mg/kg bw(rotte) > 2000 mg/kg bw(rotte) =1.03 mg/l/4 h(rotte) Grafit (CAS #: ) > 2000 mg/kg (rotte) - > 2000 mg/m³/4h (rotte) Aluminum (CAS #: ) LD50> mg/kg bw(rotte) - LC50> mg/l/4 h(rotte) Polypropylen (CAS #: ) >5 g/kg - - Side 5 / 8

14 Produktnavn LITHIUM-ION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12-Jan-2016 Hudætsning/-irritation Irriterer ikke huden Alvorlig øjenskade/øjenirritation Irriterer ikke øjnene Sensibilisering Kimcellemutagenicitet Kræftfremkaldende egenskaber Kemisk navn ACGIH IARC NTP OSHA Kobolt-lithium-mangan- A3 - Kendt - nikkeloxid (CAS #: ) Polypropylen (CAS #: ) - Gruppe Reproduktionstoksicitet STOT - enkelt eksponering STOT - gentaget eksponering Aspirationsfare 12. MILJØOPLYSNINGER Økotoksicitet Kemisk navn Alger/vandplanter EC50 Fisk LC50 Skaldyr EC50 Jern (CAS #: ) : 96 h Morone saxatilis mg/l LC50 statisk > 100 mg/l/48h (Daphnia magna) Kobber (CAS #: ) mg/l/96 h 1.25: 96 h Lepomis macrochirus - Pseudokirchneriella subcapitata statisk mg/l/72 h Pseudokirchneriella subcapitata statisk mg/l LC50 statisk 0.3: 96 h Cyprinus carpio mg/l LC50 semi-statisk 0.8: 96 h Cyprinus carpio mg/l LC50 statisk 0.112: 96 h Poecilia reticulata mg/l LC50 flowthrough : 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 0.3: 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 statisk 0.2: 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 flow-through 0.052: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/l LC50 flow-through Grafit (CAS #: ) > 100 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata) > 100 mg/l/96 h (Danio rerio) > 100 mg/l/48h (Daphnia magna) Aluminum (CAS #: ) - > 50 mg/l/96h - Persistens og nedbrydelighed Side 6 / 8

15 Produktnavn LITHIUM-ION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12-Jan-2016 Bioakkumulationspotentiale Mobilitet i jord Andre negative virkninger 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Bortskaffelse af affald Forurenet emballage Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser Bortskaffes i overensstemmelse med regionale, statslige og lokale regler Kemisk navn Kobolt-lithium-mangan-nikkeloxid Kobber Aluminumfolie California Hazardous Waste Status Giftig Giftig Antændeligt pulver 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Det anses som ikke-farligt gods af ICAO, IATA, IMDG og TDG. I henhold til IATA DGR 57. udgave om transport og IMDG-koden version 36 (International Maritime Dangerous Goods) og Anbefaling om transport af farligt gods - modelregulativ (18.). Produkterne er ikke farlige. DOT/IMDG/IATA UN/ID nr. Officiel godsbetegnelse Fareklasse Emballagegruppe Særlige bestemmelser Havforurenende Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke relevant 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Internationale lister Komponent AICS DSL/NDSL EINECS/ELI NCS ENCS IECSC KECL PICCS TSCA Kobolt-lithium-mangannikkeloxid ( ) X - - X Jern ( ) Kobber ( ) X X X Fritaget X X X X X X X Fritaget X X X X Side 7 / 8

16 Produktnavn LITHIUM-ION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12-Jan-2016 Grafit ( ) Aluminiumfolie ( 7-8 ) Polypropylen ( 2-3 ) Phosphat(1-), hexafluoro-, lithium ( 2-3 ) "-" Ikke opført "X" Opført X X X Fritaget X X X X X X X Fritaget X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X 16. ANDRE OPLYSNINGER Revisionsnote Udstedelsesdato Revisionsdato Revisionsnote 12-Jan Jan-2016 Ikke tilgængelig Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet TWA - TWA (tidsvægtet gennemsnit) STEL - STEL (Korttidseksponeringsgrænse) Ceiling - Maksimal grænseværdi TSCA - USA Toxic Substances Control Act 8 (b) Fortegnelse DSL/NDSL - Canadisk liste domesticerede/ikke domesticerede stoffer EINECS/ELINCS - Europæiske Fortegnelse over Eksisterende Kemiske Stoffer / europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer ENCS - Japan eksisterende og nye kemiske stoffer IECSC - Kina fortegnelse over kemiske stoffer KECL - Koreanske eksisterende og evaluerede kemiske stoffer PICCS - Filippinsk fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer Ansvarsfraskrivelse Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er, efter vores bedste viden og overbevisning, korrekte på udstedelsesdatoen. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, bortskaffelse og frigivelse og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for materiale, der anvendes i kombination med andre materialer eller i en proces, medmindre det er udtrykkeligt anført i teksten Sikkerhedsdatablad slut Side 8 / 8

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

GHS - Klassifikation Ikke et farligt stof eller blanding i henhold til GHS (Globally Harmonized System)

GHS - Klassifikation Ikke et farligt stof eller blanding i henhold til GHS (Globally Harmonized System) SIKKERHEDSDATABLAD HCS2012 TILLÆG D TIL 1910.1200 Rapportnr. E46933CNT20160052Li Ion1500 Udstedelsesdato 12Jan2016 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR18650 1500mAh Revideret den 12Jan2016 1. IDENTIFIKATION

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD HCS-2012 TILLÆG D TO 1910.1200 Udstedelsesdato 20-Apr-2014 Revideret den 20-Apr-2014

SIKKERHEDSDATABLAD HCS-2012 TILLÆG D TO 1910.1200 Udstedelsesdato 20-Apr-2014 Revideret den 20-Apr-2014 Version 1 Produktnavn Lithium-ion-batteri SIKKERHEDSDATABLAD HCS-2012 TILLÆG D TO 1910.1200 Udstedelsesdato 20-Apr-2014 Revideret den 20-Apr-2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 02-aug-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R30852401 Laboratoriekemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 12-maj-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40100 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 27-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40234 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug SR0172 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM0057 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Brugsanvisning FLAIR akku-blindnittepistol

Brugsanvisning FLAIR akku-blindnittepistol Brugsanvisning FLAIR akkublindnittepistol Model FL48 / Varenr. 89870 Distributør: FolkeLarsens Eftf. A/S Ejby Industrivej 106 2600 Glostrup Denmark Tel: +45 43 96 75 77 Email: info@folkelarsen.dk www.folkelarsen.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 05-okt-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug FT0401 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 03-mar-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R21510 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 03-nov-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 05-dec-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug DR0525 Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle 8 2900 Hellerup Nødtelefon : + 45

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 06-aug-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1054 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199624 Anvendelse : til landbrug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L.

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L. Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089390010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 08-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CN0025 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 14-dec-2010 Revisions Nummer 2 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier 2. FAREIDENTIFIKATION

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-feb-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. CM0949 Dansk PR-nr: 2209036 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 18.09.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Fodervakuumsalt,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV106 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV106 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) Indtagelse : Skyl munden. Søg læge hvis nødvendigt. 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler : Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Pink Handcleaner Art.nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Pink Handcleaner Art.nr Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 05.03.2015 Trykdato 08.04.2015 Produkt kode : 0890600508 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Distri'net normal, Art.nr. 0893 936 150

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Distri'net normal, Art.nr. 0893 936 150 Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 05.03.2015 Trykdato 07.03.2015 Produkt kode : 0893936150 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisionsnummer 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma Oxoid

Læs mere

ABS. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden. 2. Fareidentifilkation i henhold til direktiv (EF) nr.

ABS. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden. 2. Fareidentifilkation i henhold til direktiv (EF) nr. Sikkerhedsdatablad ABS 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden 1.1 Handelsnavn 1.2 Anvendelse af produktet 1.3 Leverandør Nødtelefonnummer ABS 3Dprinterfilament Ultimaker (Watermolenweg

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere