Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse"

Transkript

1 INTERSOL NR. 122 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY November 2014 Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse Khalid Mahmood står i spidsen for et projekt, som forsøger at forandre hele den pakistanske arbejderbevægelse nede fra. Arbejderen har talt med ham om projektet og de udfordringer det står overfor. Pakistans fagbevægelse er ineffektiv, korrupt og kan ikke varetage arbejdernes økonomiske og politiske interesser. Det mener Khalid Mahmood, som har besøgt Danmark. Han er leder af organisationen Labour Education Foundation (LEF). Vi prøver at opbygge en fagbevægelse, som er et alternativ til de eksisterende store fagforeninger. Vi er midt i en proces, hvor vi prøver at organisere et nyt nationalt fagforbund, et initiativ som vil kunne udfordre den status quo, som er skabt af de store fagforeninger, siger Khalid Mahmood. På den måde får de en forståelse af, at de tilhører arbejderklassen, at de har nogle politiske, sociale og økonomiske rettigheder. Arbejderen har talt med ham om den pakistanske arbejderbevægelse og venstrefløj. Han mener, at en ny arbejderbevægelse skal opbygges fra neden og ikke kontrolleres af de gamle ledere fra de store fagforeninger. Men udfordringerne er store, og der er brug for nytænkning, slår han fast. LOKAL ORGANISERING LEF er en medlemsorganisation for fagforeninger. Den består primært af mindre fagforeninger, som ikke er en del af de etablerede nationale forbund. Det er medlemmerne, der kontrollerer organisationen, siger Khalid Mahmood. Først og fremmest vil LEF organisere de arbejdere, som er ansat i den uformelle økonomi og de hjemmebaserede arbejdere. De hjemmebaserede arbejdere er for det meste kvinder, fortæller Khalid Mahmood. De producerer varer der hjemme for eksempelvis fabrikker. Men måden, LEF organiserer på, er også radikalt anderledes. Arbejderne i den uformelle sektor kan ikke kontaktes på deres arbejdsplads, fordi det er meget små arbejdspladser, og fordi det som regel ikke tillades af arbejdsgiverne, siger Khalid Mahmood. Derfor organiserer vi dem i det, vi kalder Labour Community Organisations. Det er arbejderorganisationer, men det er organisationer, som er baseret i lokalsamfundet. Og de hjemmebaserede kvindelige arbejdere er også en del af disse organisationer. Gadesælgere, eller arbejdere, der produceres små værktøj. Alle slags arbejdere, som bor i lokalområdet, er med, fortæller han entusiastisk. UDDANNELSE LEF uddanner arbejderne, så de kender deres rettigheder. På den måde får de en forståelse af, at de tilhører arbejderklassen, at de har politiske, sociale og økonomiske rettigheder, og at de skal kræve disse rettigheder opfyldt, hvor det er muligt, forklarer Khalid Mahmood. En stor del af Pakistans arbejdere er analfabeter og skal derfor også lære at læse. LEF har sammensat et forløb, som begynder med læsefærdigheder. Dernæst bringes folk sammen i studiegrupper og til sidst videre til træningsworkshops. Projektet er internationalt støttet. LEF samarbejder blandt med den danske organisation STS International Solidarity og finske SASK (Center for Fagforeningssolidaritet). Khalid Mahmood fortæller, at kun tre procent af de pakistanske arbejdere er organiseret, og under én procent har mulighed for at forhandle overenskomster. Så der er lang vej. I det hele taget vanskeliggør det politiske system i Pakistan det faglige arbejde, fortæller Khalid Mahmood. Offentligt ansatte har ikke ret til at danne fagforeninger, og det er meget vanskeligt for de privatansatte. I forhold til den private sektor er der en relativt god lovgivning, men problemet er implementeringen af lovgivningen, fordi regeringen ikke går ind for arbejdernes foreningsfrihed, og fordi der er et korrupt bureaukrati og et korrupt retsligt system, som altid står på arbejdsgivernes og regeringens side, siger han. FORENET VENSTREFLØJ Pakistans politiske venstrefløj præges også af nytænkning. Khalid Mahmood fortæller, at tre venstrefløjspartier netop er blevet lagt sammen til ét parti, Awami Workers Party. Partiet holdt sin første kongres den 27. og 28. september. Dette er en sammenlægning af medlemmer fra forskellige politiske baggrunde, siger Khalid Mahmood og forklarer, at størstedelen af arbejderne og ungdommen ikke kender til disse skel. Han er selv medlem af partiet. Vi tror ikke længere på sekterisk politik. Vi er for et forenet venstre i Pakistan,

2 2 PAKISTAN og vi tror på opbyggelsen af det revolutionære parti, og vi tror på socialismens grundlæggende idéer. Partiet er det største på Pakistans venstrefløj, men det er stadig et lille parti sammenlignet med de store borgerlige partier, som styrer landet. Og Khalid Mahmood erkender også, at der er mange store udfordringer. Han nævner i flæng; religiøs fundamentalisme, højrepartierne kontrol, imperialistiske interventioner, heroin og andet narkotika og den ekstreme militarisering af samfundet, det han kalder Kalashnikov-kulturen. Det er disse store udfordringer vi står overfor, og partiet skal arbejde hårdt. Men jeg vil sige, at det er et rigtig godt initiativ til at samle kræfterne på venstrefløjen og skabe en fælles platform. Hjemmearbejdende kvinder sætter deadline for lokalregeringen i Punjab Truer med dharna uden for Punjabs parlament den 20. november, hvis en lov ikke bliver vedtaget. Intersol Nr. 122 November 2014 Nyhedsbrev fra STS International Solidarity Borgediget 23, 1. DK-4000 Roskilde Tlf ISSN Postgirokonto : FI-konto: Hjemmeside: Intersol redigeres af bestyrelsen for STS. Ansvarshavende for dette nummer er: Vagn Rasmussen. Oplag for Nr. 122: 500 eksemplarer. Produktion: Eget Tryk. Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis forenings synspunkter. Redaktion afsluttet: 11. november 2014 Medlemmer af Progressive Hjemmearbejderes Føderation samlet til møde i Lahore. LAHORE: Kvinder fra hele Punjab fra Fagforeninger for Hjemmebaserede Arbejdere har advaret regeringen om, at de vil arrangere en dharna (sit-in) foran Punjabs parlament fra den 20. november, hvis en lov om deres fagforeninger ikke er vedtaget forinden. Fagforeningerne bekendtgjorde deres beslutning ved et møde i National Konventet for Fagforeninger, der var organiseret af Labour Education Foundation (LEF) i Mehfils City Hall i mandags. De sagde, at denne dharna ville fortsætte i en uafgjort periode og først ville holde op, når deres krav var blevet imødekommet. Begivenheden var organiseret som led i den årlige dag for Hjemmebaserede Arbejdere, der markeres i hele Sydøstasien den 20. oktober. Deltagerne udtrykte deres vilje til at fortsætte kampen for at sikre retten for arbejdende kvinder i den uformelle sektor og særlig over for fagforeningerne. Eden, som de ledende indenfor Progressive Hjemmebaserede Arbejderes Føderatio, aflagde, var også en vigtig del af begivenheden. Føderationen var blevet dannet dagen forinden, og den betegnes som en milesten i anerkendelsen af og i rettighederne for de Hjemmebaserede Arbejderes Fagforeninger. Khalid Mahmood, som leder LEF, sagde, at de hjemmebaserede arbejdere udgjorde en vigtig del af landets økonomi, men at de ikke var dækket af regeringens politik. De blev end ikke betragtet som arbejdere, og de måtte arbejde under de værst tænkelige umenneskelige forhold. Han sagde, at deres øjeblikkelige krav var, at de skulle sikres en minimumsløn, at de skulle anerkendes som arbejdere, der var dækket af lovene for de sociale rettigheder, at de skulle modtage moderne erhvervstræning, så de kunne øge det bidrag, deres arbejde tilføjede til markedet, at de skulle tilbydes sundheds- og uddannelsesfaciliteter og så videre. Han sagde, at det var bydende nødvendigt, at Fagforeninger for Hjemmebaserede Arbejdere organiserede sig selv, og at de fulgte vejen for fagforeningsbevægelserne. Derigennem kunne de komme til orde, og de kunne udøve pres imod regeringen, så de kunne få deres krav opfyldt. Han sagde, at LEF havde fået en fagforening godkendt af lokalregeringen, hvilket var opmuntrende. Han sagde, at udkastet til en lov om anerkendelse havde ligget til behandling i parlamentet i omkring halvandet år, og at det endnu ikke var færdigbehandlet. Det er derfor Fagforeningerne for Hjemmebaserede Arbejdere og organisationer, der støtter den, har givet en deadline til regeringen. Ume Laila Azhar, leder af HomeNet Pakistan, sagde, at den formelle sektor var aftaget i løbet af nogle år, og at den uformelle sektor var steget drastisk. Dette, sagde hun, var sket over hele verden og særligt i Sydøstasien, hvor arbejdsgivere forsøgte at skære ned på deres omkostningerne ved at anvende kontaktsystemet og nægte regulære jobs til arbejderne. Men hun så et håb om, at forholdene kunne blive bedre, og et bevis for det, var at problemet for de hjemmebaserede arbejdere for tiden blev drøftet på et politisk niveua. Fouzia Viqar, der leder den Provinsielle Kommission for Kvindernes Status i Punjab, sagde, at det var et spørgsmål, hvorfor så mange kvindelige arbejdere havde tilsluttet sig til Fagforeningerne for Hjemmebaserede Arbejdere. Hun sagde, at det uheldigvis var sådan, at kvinder bliver nægtet deres rettigheder - sommetider i religionens navn og sommetider i den sociale status navn. Hun sagde, at det var indlysende, at hvis kvinder ikke havde lov til at forlade deres hjem, måtte de blive hjemme og var tvunget til at arbejde for en latterlig lav betaling. Fouzia sagde, at hun havde arbejdet for

3 Besøg fra Pakistan Kvindelige arbejdere truer med sit-in. PAKISTAN 3 kvinders rettigheder i mange år, men at hun nu havde fået en chance for at arbejde sammen med regeringen. I virkeligheden, sagde hun, var kommissionen en bro mellem det civile samfund og regeringen, og hun sagde, hun ville gøre sit bedste for at få løst problemet med de Hjemmebaseredes Fagforeninger snarest. Maleeha Rasheed, der er vicesekretær i Arbejdsdepartementet i Punjab, sagde, at mange af de problemer, der var blevet sat lys på under arrangementet, var ægte og havde behov for øjeblikkelig opmærksomhed. Hun sagde, at Arbejdsdepartementet allerede arbejdede efter disse linjer, og hun lovede at gære det klart for de højere autoriteter, at de krævede handling. Andre deltagere inkluderede Shahnaz Iqbal fra LEF, Mehnaz Rafi, der er politisk aktivist for De Menneskelige Rettigheder, Tajmeena, der er præsident for De hjemmearbejdendes Kvinders Fagforening KPK, Younus Rahoo, social aktivist fra Sind, Jalvat Ali, der er generalsekretær i De Progressive Hjemmebaserede Kvindelige Arbejderes Føderation, Dr. Huma Tabassum, der er erhvervs- helbreds- og sikkerhedsekspert, Rubina Jameel, der er præsident for Pakistans Arbejdersammenslutning, Niaz Khan fra Arbejderunionen af Tæppearbejdere og Irfan Mufti fra Sydøstasiens Partnerskabssammenslutning. Fra den 29. september og frem til den 5. oktober havde STS inviteret Khalid fra Labour Education Foundation (LEF) på besøg i Danmark. Her ses Jamal, Khalid, Jørgen, Theresa og Jeff. Bortset fra Khalid udgør resten den danske projektgruppe. LEF er i dag STS s vigtigste udenlandske samarbejdspartner. I mere end 7 år har STS fungeret som den økonomiske base for driften af en skole i den pakistanske del af Kashmir, hvor børn af fattige forældre tilbydes gratis skolegang, gratis undervisningsmaterialer samt gratis skoleuniformer. Desuden fungerer skolen som et sted, hvor man oplyser befolkningen om dens faglige og politiske rettigheder. Projekt til uddannelse af nye faglige aktivister I tre år har STS og LEF været i gang med et projekt, hvis formål har været at uddanne nye faglige aktivister til LEF. Det er et projekt, der samlet har kostet mere end en million kroner. Langt størstedelen af pengene er kommet fra Civilsamfund i Udvikling CISU. CISU hed oprindeligt Projektrådgivningen og var oprindeligt dannet af de mindre danske NGO-ere. CISU arbejder for penge, der stammer fra de danske bistandsmidler under Danida. Da mere end 70 procent af den pakistanske befolkning er analfabeter, har kurser, der skulle lære eleverne at læse og skrive været en vigtig del af undervisningen. Det igangværende projekt udløber ved udgangen af Det vigtigste formål med Khalids besøg var derfor, at tage stilling til, om vi skulle lave en fase 2 af det gamle projekt. Det blev vi enige om var en god ide. Et udvidet projekt Vi vil derfor søge CISU om penge til et udvidet projekt, hvilket CISU principielt har accepteret. Under det gamle projekt er der etableret 6 centre, hvor undervisningen foregår. Vores plan er derudover at etablere 9 flere centre i de tre år, det nye projekt er tænkt at vare. Projektet vil også komme til at koste omkring tre gange mere. Men lad os også med det samme slå fast, at STS hidtil ikke har tjent penge på det gamle projekt. Til dækning af vores omkostninger har vi modtaget næsten kroner i den periode, det gamle projekt har været i gang. Men det dækker langt fra de udgifter til løn, vi har haft i de tre år. Fra bestyrelsens side har det derfor været et krav til den nedsatte projektgruppe, at den må sørge for, at det nye projekt ikke kommer til at koste STS penge. Nu er projektgruppen optaget af at skrive en ansøgning til CISU i snævert samarbejde med LEF. Møder Foruden møder med projektgruppen og bestyrelsen har Khalid også deltaget i tre offentlige møder under sit besøg. Han har holdt møder med andre interesserede grupper og organisationer. Han har også benyttet vores invitation til at besøge andre lande. Han ankom med et tog fra Stockholm, hvor han blandt andet havde haft møde med Palme-fonden og han havde været et smut i Finland. Fra København tog han til Berlin bl.a. for at holde møde med Rosa (Luxemborg) Fonden, Khalid er også aktiv på andre områder. Her leder han protestråb imod de pakistanske atomvåben.

4 4 SYRIEN USA s nye krig Jeg vil ikke tøve med at bruge magt mod Islamisk Stat i Syrien såvel som i Irak. Obama i fortrolig samtale med senator John McCain. Det var hovedbudskabet i en tale til det amerikanske folk, Obama holdt den 11. september Tidspunktet var velvalgt. Den 11.september 2014 var det nemlig 13 år siden, at angrebet på blandt andet World Trade Centre i New York fandt sted. Ved at vælge denne dato håbede Obama på at kunne appellere til amerikanernes patriotiske følelser. Men bevidst eller ubevidst så ligger der også en form for symbolik i valget af datoen. Terrorangrebet i 2001, hvor et flertal af amerikanere og canadiere i øvrigt ikke tror på den officielle forklaring, blev nemlig brugt som en anledning til at starte en ny bølge af amerikanske angrebskrige. Talen i 2014 skal bruges til at opnå, hvad der ikke hidtil er lykkedes: At overbevise det amerikanske folk om det nødvendige i at angribe Syrien. Stemningen i den amerikanske befolkning Utallige opinionsundersøgelser i USA har vist, at det amerikanske folk er dødtrætte af de mange krige, deres politikere har påtvunget den, og som den må betale omkostningerne ved. For alle steder, hvor USA forbereder en ny krig, dukker McCain op. Det gjorde han i Kiev i Ukraine, og det gjorde han også i Syrien. I maj 2013, skrev Thierry Meyssan på Voltaire Net, aflagde senator McCain et illegalt besøg via Tyrkiet i Syrien i nærheden af Idlib, hvor han mødtes med ledere fra den væbnede opposition". Hans rejse blev først bekendtgjort efter, han var vendte tilbage til Washington. Besøget var organiseret af the Syrian Emergency Task Force, som på trods af sit Det var modstanden mod nye krige i den amerikanske befolkning, der var hovedårsagen til, at Obama i sidste ende måtte afblæse sit forrige forsøg på at angribe Syrien i efteråret Kun 9 procent af den amerikanske befolkning støttede hans plan. Desuden er de amerikanske politikere trods alt afhængige af, hvad deres vælgere mener, og derfor faldt Obamas krigsplaner til jorden, stærkt støttet af den amerikanske fredsbevægelse som var i fuld gang med at samle mennesker, der ville fungere som levende skjolde imod Obamas bomber og missiler. Andre landes fredsbevægelser f.eks. den egyptiske - var også i gang med at samle mennesker, der også ville fungere som levende skjolde. Der måtte altså noget nyt til. Henrettelser af amerikanere Inden for relativ kort tid blev der i sommerens forløb vist billeder og videoer af de usædvanlige barske henrettelser fra Islamisk Stat (IS) af de to amerikanske journalister James Foley og Steven Sotloff. Senere blev også vist videoer af tilsvarende henrettelser af en britisk og af en fransk statsborger. Ganske vist er der mange tegn på unøjagtigheder i videoerne af de første optagelser af drabene, men at Foley og Sotloff fik skåret halsen over, er der ingen tvivl om. Og viola stemningen i den amerikanske befolkning skiftede! I september kunne Washington Post fortælle, at 71 procent af befolkningen støtter de nuværende amerikanske bombardementer i Irak. Et stort flertal på 65 procent støtter også bombardementer af IS i Syrien. USA s omrejsende krigspropagandist navn er en zionistisk organisation, der ledes af en palæstinenser (AIP A C s t å r for American Israel Public Affairs Committee. Det er den største israelske lobb y i USA.) På fotografier, der blev bragt på Hvad Obama ikke nævnte Den 11. september fortalte James Foleys mor, Diana Foley, til ABC-news, at familien var blevet truet med at blive anklaget for terrorisme, hvis den forsøgte at skaffe penge til en stor løsesum, som IS havde forlangt for at sætte Foley på fri fod. Vi fik det at vide adskillige gange, og vi tog det som en trussel, og det var forfærdelig, sagde Foleys mor i interviewet med ABC. Jeg synes vores anstrengelser for at få sat Jim fri var en plage, sagde hun i et andet interview med CNN. Hvis man vil, kan man sige, at det ikke passede sammen med USA s strategiske interesser. Repræsentanter for regeringen sagde til familien, at de ikke skulle henvende sig til medierne, og at regeringen ikke udvekslede fanger, ifølge hvad Diana Foley sagde. Diana og hendes mand, John, var også bekymrede over, at de, der bidrog til fonden, også skulle i fængsel, fordi de ydede bidrag til terrorismen. Jim blev dræbt på den mest rædselsfulde måde. Han blev ofret på grund af mangel på koordination og kommunikation, og fordi man ikke prioriterede det, sagde Diana Foley. Som familie måtte vi håndtere det alene. Vi var meget bestyrtede, fordi vi fik at vide, at vi kunne stole på, at den måde, man behandlede sagen på, nok skulle sikre os, at vores søn blev bragt hjem i live, tilføjede hun. Men hvordan forholdt det sig egentlig med henrettelsen af journalisten Steven Sotloff. Det har talsmanden for hans familie, Barak Bafti, forklaret over for CNN den 8. september. Bafti hævder, at Sotloff blev købt af IS fra en organisation, der var med i den moderate opposition. Vi mener, at det var de såkaldte moderate rebeller, de mennesker vores administration ønsker, vi skal støtte, der har solgt ham til IS for en pris af mellem og dollars, og at det var grunden til, at han blev fanget. Nu skulle man tro, at Obama og den republikanske senator John McCain var politiske modstandere, men sådan er det ikke. McCain i Syrien. I forgrunden til højre ses direktøren for Syrian Emergency Task Force. I døråbningen ses Mohammand Nour.

5 den tid, kan man notere sig tilstedeværelsen af Mohammad Nour, en talsmand for Den Nordlige Storm Brigade (fra Al Nusra fronten, dvs. Al Qaeda i Syrien), som kidnappede og tilfangetog 11 libanesiske shiitiske pilgrimme i Azaz. Adspurgt om sit bekendtskab med Al Qaeda-lederen, erklærede senatoren, at han ikke kendte Mohammad Nour, selvom han havde inviteret ham til at blive fotograferet sammen med sig. Affæren vakte en del røre, fordi familierne til de bortførte pilgrimme ved en libanesisk domstol lagde sag an mod senator McCain for medskyld i kidnapning. I sidste ende afsluttedes sagen ved, at de kidnappede blev løsladt. USA og Islamisk Stat Men på billederne fra besøget er der også et billede, som viser McCains og USA's tætte forbindelser til Islamisk Stat. Billedet viser McCain, der taler med en mand, der kaldte sig Al-Badri. Meyssan fortalte: Siden den 4. oktober 2011 har Ibrahim al- Badri (også kendt som Abu Du a) stået på USA s liste over de fem farligste terrorister. Der var udlovet en dusør på 10 millioner dollars til de, der gav oplysninger, som kunne føre til hans pågribelse. Dagen efter blev al-badri også sat på FN s liste de mest eftersøgte medlemmer af Al Qaeda. En måned før McCains besøg havde al- Badri under sit krigernavn Abu Bakr al- Baghdadi, grundlagt Den Islamiske Stat i Irak og Levanten. Det nuværende IS eller ISIS. En mystisk person Baghdadi ynder ikke at strø om sig med oplysninger, der kan identificere ham. Nogle mener, at hans virkelige navn er Simon Elliot (eller Eliot Shima), og at han er født af jødiske forældre i Bagdad. SANA skrev den 14. oktober blandt andet følgende: CNN har afsløret, at amerikanske væbnede styrker har løsladt lederen af den terroristiske organisation, der kalder sig Islamisk Stat, og som tidligere var kendt som Den Islamiske Stat i Iran og Syrien, ISIS manden, som er kendt som Abu Bakr al-baghdadi. I sin rapport siger kanalen, at de amerikanske styrker tog al-baghdadi til fange i Fallujah i 2004, og at de betragtede ham som et laverestående medlem af Al Qaeda. Kanalen rapporterer, at ifølge en talsmand for Pentagon, havde en undersøgelseskommission beordret hans betingelsesløse frigivelse. Denne nyhed beviser, at den mand, som har erklæret sig selv som alle muslimers kalif, bare er en brik i hænderne på den amerikanske administration, der bruges til at opnå dens mål i regionen. Denne analyse svarer også til mange andre beviser. En af dem er, at USA s tidligere udenrigsminister, Hillary Clinton, i sin bog, Vanskelige Valg, har fortalt, at al- Baghdadi og hans organisation som finansieres af det saudiske regime, som er den vigtigste støtte for terrorismen i regionen og i hele verden er dannet af den amerikanske administration med det eneste formål at udføre den såkaldte Nye Mellemøsten Projekt. Terrorisme-eksperten Richardt Barrett, der har brugt meget tid på at analysere al- Baghdadis personlighed, mener, det var under hans ophold i amerikansk fangenskab, han kom ind på ideen om at opbygge sin base af krigere. Barrett sagde, at al-baghdadi selv lever i skyggen og ofte optræder i forklædninger, at den terroristiske leder kun arbejdede sammen med sine nærmeste rådgivere, og at han holdt alle andre i uvidenhed om hans opholdssted og identitet. CNN refererede til den kendsgerning, at man betragtede ISIS som meget farligere end Al Qaeda og beskrev al-baghdadi som en hensynsløs og mystisk mand, som prøvede at opbygge en kraftig magtbasis, idet Overdrivelse af modstandernes styrke SYRIEN McCain i samtale med Ibrahim al-badri. Ved siden af al- Badri sidder lederen af Den Frie Syriske Hær, brigadegeneral Salim Idris (med briller) 5 hans tiltrækning kom fra hans brutale brug af vold. IS priser McCain Den muslimske terrorgruppe ISIS har udsendt en erklæring om deres succes i krigen i Irak og hævder, at de har (den amerikanske senator) John McCain at takke for det. Sådan skrev Theodore Shoebat den 3. august på Courtesy of Freedom Outpost. Shoebat er kommunikationsdirektør for Frels Kristne, en organisation, der har sin basis i muslimske lande, og hvis formål er at redde kristne fra forfølgelse. I erklæringen, fortsatte Shoebat, skrev de: Korsfareren John McCain trådte frem på talestolen i Senatet og baldrede irriteret op om de nylige sejre, Islamisk Stat havde vundet i Irak. Han glemte at fortælle, at han selv deltog i invasionen af Irak, som førte til de velsignede begivenheder i Irak, der sker i dag, takket være Allahs storhed og retfærdighed. Det er sandt, at krigen i Irak, der blev startet af Bush, satte ISIS i stand til at begå de massakrer og den vold, de er ansvarlige for. ISIS ved, at Saddam ikke ville have tolereret dem og ville have skåret dem i småstykker, som hans forgænger Nebukaneser også ville have gjort. På denne baggrund konkluderede han: Alt, hvad jeg kan sige, er, at jeg savner Saddam. Når USA forbereder en krig, gør man altid den forventede modstander meget stærkere, end den er. Ligesom i Irak overdriver man også Islamisk Stats styrke. Det er et spørgsmål om p s y k o l o g i s k r e v Crescent International den 10. september. Jo stærkere man gør modstanderen, jo mere uovervindelig står man selv. For at forstå det, skrev Crescent International, må vi se på begivenhederne i Få uger før den amerikanske invasion af Irak, var de vestlige korporative medier fulde at historier om, hvor dødelig og dygtig Saddams Republikanske Garde var. Medierne præsenterede garden som regionens mest kompetente kampstyrke. Mange rapporter før invasionen understregede hele tiden garden som den mest frygtindgydende styrke, men i virkeligheden faldt den sammen inden for få timer af invasionen. Dette gjorde det muligt at fremstille den amerikanske hær som en ustoppelig kampstyrke. Dens kampmaskine kunne slå Sad-

6 6 SYRIEN ams Husseins meget frygtede elitestyrke. Det er værd at bemærke, at USA i de tidlige 1980-ere selv havde hjulpet til med at danne den Republikanske Garde mod det islamiske Iran, så Washington formentlig kendte mere til dens styrke, end Saddam selv gjorde. IS i Syrien Med hensyn til IS Rambo-styrke i Syrien, gør Crescent International opmærksom på to hændelser. Den ene var, da IS erobrede lufthavnen i Tabqa, som i månedsvis havde været under belejring af de syriske styrker inden for et område som ellers var under kontrol af IS. Under angrebet havde IS mistet hundrede af krigere, de havde samlet for at nedkæmpe forsvarerne, som kun bestod af nogle få hundrede, En anden nylig kamp, der er værd at notere sig, var kampen omkring Aleppos centralfængsel. Titusinder af vestligt opbakkede terrorister holdt centralfængslet belejret i næsten to og et halvt år. Et par hundrede syriske soldater holdt stand i fængslet i over to år, indtil belejringen blev ophævet af den øvrige syriske hær, som havde slået islamisterne. I Irak, skrev Crescent International til slut, lykkedes det for IS at erobre territorier, fordi tidligere loyalister til Baath-partiet og andre væbnede bander hjalp dem, for ikke at nævne kurdernes mangel på handling, fordi de gerne så Irak svækket som en forenet stat. Det er også værd at huske på, at IS i Syrien og Irak modtager enorm støtte fra NATO -medlemmer som Tyrkiet med Washingtons billigelse. Koalitionen Når USA går i gang med at lave en koalition til en ny krig starter man altid med at danne en kernegruppe de mest villige. Dem hører den danske regering som sædvanligt til. Siden den ulovlige krig mod Irak i 2003, har USA betragtet det mikroskopiske Danmark som sin nærmeste allierede. Foruden Danmark og USA består kernegruppen denne gang af otte andre af USA s tætteste allierede herunder Tyrkiet. Som medlem af kernegruppen kunne den danske regering for nylig meddele, at danske fly også deltog i bombardementerne af Islamisk Stat i Irak. At der så røg nogle civile med i iveren, meldte regeringen intet om. Men hvorfor nøjes Danmark og de vestlige NATO-stater med at bombe Irak. Hvorfor deltager de ikke også i bombardementerne af Syrien? Er det mon fordi det strider imod Folkeretten og FN-pagten at angribe et suverænt land? Nej - det kan det vel ikke være. Selvom også krigen mod Irak manglede det formelle figenblad, at angrebet skulle godkendes af FN s Sikkerhedsråd, så deltog den danske regering alligevel i krigen mod Irak. Grunden er snarere den, at det er for farligt. Syriens hær er blandt de stærkeste i regionen, og dens luftforsvar er ikke til at spøge med. Derfor er det kun USA, Jordan, Saudi- Arabien, Bahrain, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, der bomber i Syrien. Men hvorfor finder den syriske regering sig dog i det? Det gør den, fordi den efter eget udsagn bliver forhåndsorienteret om, hvor bombardementerne vil finde sted. Obamas formål Hvis Obama virkelig ønskede at bekæmpe Islamisk Stat, var det bedste han kunne gøre at hjælpe de syriske styrker i kampen imod den, eller for den sags skyld: at hjælpe den irakiske stat. Men det er slet ikke kampen mod IS, der er hovedsagen for Obama. Det er derimod kampen mod den syriske regering. Hvad Irak angår, har den amerikanskanførte koalition tværtimod udskrevet en regning til Iraks regering på 260 millioner dollars på trods af, at dens bombardementer af IS ikke har den helt store virkning, fortalte det libanesiske nyhedsbureau, Alakhbar, den 21. oktober. Syrien Og hvad angår Syrien, så fortsætter de syriske styrker deres angreb på IS uden hensyn til bombardementerne. Som sædvanligt omringer man først jihadisterne for at afskære dem fra forsyninger udefra. Dernæst prøver man at forhandle med dem i lyset af en lov om amnesti til alle, som nedlægger deres våben og lover, at de aldrig mere vil gribe til våben mod regeringen. Tusinder af jihadister er på denne måde blevet afvæbnet, og de optræder nu som fredelige borgere. Men i mange tilfælde er det også sket, at de i lyset af de nye amerikanske trusler, har valgt at lade sig indlemme i Den Nationale Forsvarsstyrke et hjemmeværn, der består af lokale kræfter. Jihadisternes forsyningslinjer fra Libanon er afskåret for længst. Det samme gælder deres forsyningslinjer fra Jordan. Hvad angår Tyrkiet, har man erobret et vigtigt knudepunkt, hvorfra man kan kontrollere trafikken fra Tyrkiet og til Syriens største by Aleppo, hvis center ligger 50 km. fra grænsen til Tyrkiet. Og hvis ikke jihadisterne overgiver sig, bliver de nedkæmpet. Kampene ved Kubane I ugevis har der været kampe i og omkring Kubane mellem IS på den ene side og kurdiske nationalister på den anden. Kubane ligger i det vestlige Syrien og tæt ved grænsen både til Tyrkiet og Irak. Kurdernes største problem er faktisk, at den tyrkiske regering hjælper IS. Det gør den af angst for den kurdiske nationalisme, som kan brede sig ind til de kurdere, der bor i Tyrkiet. Den officielle begrundelse for den tyrkiske regering som dog selv nægter, at den støtter IS er, at den er imod Det Kurdiske Arbejderpart (PPK), som er anbragt på FN s liste over terrororganisationer. PPK har eksisteret længe og betegner sig som et marxistisk-leninistisk parti. Kurderne får nu hjælp af den amerikanskanførte koalition, som hjælper dem med at bombardere IS. I Syrien synes USA at foretrække at bombe de syriske olieinstallationer.

7 SYRIEN 7 Kampen på jorden Alle ved, at hvis en krig skal vindes, så kan det ikke ske alene fra luften. Der skal også sættes tropper ind på landjorden. Hvilke tropper kan bruges til at bekæmpe de syriske forsvarsstyrker? At man ikke tager det så nøje, vidner McCains besøg i Syrien om, for her mødtes han med lederen af IS. Men hvis USA s venlige holdning til IS især i landet blev kendt, ville det medføre en politisk skandale, når den bevægelse, hvis forbrydelser, man har brugt til at indlede felttoget mod Syrien, viser sig at være en bevægelse, USA selv har støttet. Desuden vil man rage uklar med kurderne. Tyrkiet har en meget lang grænse til Syrien. Det er ikke mindst via Tyrkiet, man har hjulpet alle slags oprørere. Tyrkiet har også en af de største hære i NATO. Kan det tænkes, at den tyrkiske hær kunne bruges som de landtropper, der er nødvendigt? Det skal man nu ikke regne med. Den tyrkiske hær hjalp jihadisterne med at erobre den armenske grænseby, Kessab, i det nordlige Syrien i februar men måtte beskæmmet trække sig ud af Syrien igen efter To forskellige beretninger Robert Fisk fra den britiske avis, The Independent, skrev: Syrien mistede næsten sin andenstørste by, da hundreder af krigere fra ISIS og Al Nusra sidste nat stormede provinshovedstaden Idlib, indtog den nyligt installerede guvernørs kontorer og begyndte at skære hovederne af officerer fra den syriske hær. På det tidspunkt, hvor den syriske hær generobrede bygningen, var mindst 70 soldater mange af dem seniorofficerer blevet halshugget, hvad der efterlod en af Syriens ældste byer i kaos. De blev slagtet, hed det i en meddelelse til Damaskus. kampe med de syriske styrker. Den moderate opposition I stedet har USA trukket et gammelt og velkendt øg ud af stalden. Man vil satse på den såkaldte Nationale Koalition og Syriens Frie hær. USA har foreløbig sat 500 millioner dollars af til træningen af Syriens Frie Hær, og træningen skal foregå i Saudi-Arabien. Men eksisterer der overhovedet en moderat opposition i Syrien. USA har selv haft svært ved at skille Syriens Frie Hær ud fra det mylder af oprørsgrupper, der eksisterer - og som i øvrigt mest holder til i Tyrkiet. Og hvis man sætter våben og penge af til den moderate opposition, så risikerer man, at hjælpen vil ende i jihadisternes hænder, hvad USA tidligere - selv var bange for. Og under alle omstændigheder: den hjælp, Den østlige by Raqqa har været i hænderne på ISIS i månedsvis, men Idlib ligger strategisk placeret mellem Aleppo og kystbyen Latakia som begge stadig holdes af præsident Bashar Al-Assads regime. Idlibs fald ville have været et ødelæggende slag mod regeringen. Den syriske hær er ikke noget at spøge med. Her ses en mand, der går forbi et syrisk missil. man yder jihadister i Syrien for eksempel ved at tillade frivillige at tage af sted, vil i sidste ende ramme USA og de vestlige lande selv. Det lægger jihadister som IS overhovedet ikke skjul på. Deres krig mod vestlig dekadence er nemlig global! Den 27. oktober blev byen Idlib i det nordøstlige Syrien angrebet af jihadister. Her præsenterer vi to forskellige beskrivelser af angrebet et britisk og et syrisk. Syriske styrker på traktor. Syrian Perspective Syrian Perspective (SyrPer) skrev under overskriften: Terroristisk forsøg på at erobre Idlib revet i laser; Al-Buwahydha befriet, følgende: Der er en masse interesse blandt læserne om det frontale angreb på byen Idlib. Hele denne historie var koordineret med MI6 (det britiske efterretningsvæsen), som gav pjalter som The Independent en orientering, endog før angrebet fandt sted. Dette gav suspekte karakterer som Robert Fisk en mulighed for at publicere pinlige forfalskninger i stil med dem, der publiceres af SOHR eller Syrian Observatory for Human Rights. Hvad MI6 ikke fortalte The Independent var, at angrebet så langt fra var en overraskelse. Det syriske efterretningsvæsen havde kendskab til detaljerne i angrebet gennem et komplekst netværk af informanter, overvågere, opsnapning af telekommunikation og - vigtigst - gennem de russiske satellitter. Angrebets natur indeholdt intet nyt. Selvmordsbombemænd i biler er et kedsommeligt tilbehør til ethvert jihadistisk angreb de forsvinder i en ildkugle, bliver opløst og vågner op i helvede. Så enkelt er det. SyrPer kan forsikre sine læsere om, at denne plan var blevet fabrikeret af de britiske og tyrkiske genier, som betragter deres yndlingsrotter, som lige så vigtige som brugte teposer. Briterne er henrykte for selvmordsbombemænd - indtil de begynder at flyve til Albion (et poetisk navn for England) og begynder at klatre op af De Hvide Klipper i Dover. Fra begyndelsen var det Cameron, der insisterede på at give jihadisterne enhver tænkelig facilitet med henblik på at fjerne den legitime syriske regering under dr. Bashar Al-Assad. Ingen halshugninger Først og fremmest er propagandaen blevet kvælende og ydmygende for de gnaveragtige vestlige medier. Der var ingen halshugninger af 70 soldater fra den syriske hær, som den britiske presse var hurtig til at rapportere alene baseret på de sædvanlige og tendentiøse beretninger fra Rami Abdul- Rahman (fra SOHR), som ikke har kilder i Syrien. Dette forekommer være suspekt for os på SyrPer, fordi det ser ud til, at briterne

8 8 SYRIEN - UKRAINE Syriske styrker på vej til fronten med tanks. planlagde at lade deres rotter skære hovederne af de soldater, som faldt i deres kløer. Briterne er blevet gode til at iscenesætte halshugninger. SyrPer fortalte endvidere, at der i byen var Verdens arv sælges for våben Sådan skrev mere end 80 syriske intellektuelle i september i et åbent brev til FN s Sikkerhedsråd, som man bad om at nedlægge forbud mod privat handel med så gamle syriske antikviteter. De tilføjede, skrev RT, at et forbud ikke bare kunne redde verdens arv, men at det også kunne reducere volden. Når kampene engang standser, vil det syriske folk være nødt til at genskabe de symboler, som forener det på tværs af religiøse og politiske linjer. Landets gamle fortid vil være nøglen til det at beskytte Syriens historie vil også være med til at sikre landets fremtid, skrev de. Og RT fortsatte: Soldat i Den Frie Syriske Hær, Abu Mustafa, som han kalder sig selv, er illegalt trængt over den libanesiske grænse med relikvier, han har røvet fra omegnen af Damaskus efter kampe der. Rebellerne kommer sædvanligvis om natten, når det er sværest at fange dem. Handlen foregår hurtigt og stille. Mustafa sagde, at han har plyndret Syriens kostbare antikviteter, nogle af dem går adskillige tusind år tilbage i tiden, for at veksle dem med penge. Han planlægger at bruge nogle af pengene til at købe våben og udstyr saml et omkring soldater fra den almindelige syriske hær og fra De Syriske Forsvarsgrupper herunder militser fra Baath-partiet. Da man var bekendt med alle detaljer i angrebet, begyndte officerer at udstede ordrer om, hvor de forskellige afdelinger skulle placeres, inden angrebet faktisk fandt sted. Sovende celler Der var også sovende celler af jihadister i selve byen. De var blevet anbragt i sikre huse, der blev ejet af andre jihadister. for at bekæmpe den syriske regerings styrker. Jeg bragte dem hertil for at købe våben til de syriske rebeller. Jeg er stolt af at hjælpe dem, sagde han til RT s Maria Finoshina i en lav tone. Rebellen mener, han få mellem 3000 og 6000 dollars ud af relikvierne tilstrækkeligt til at vende tilbage til Syrien med et par Kalashnikov s eller endog en raketstyret granat (RPG) et antitankvåbensystem. Jeg tager hensyn til mit lands antikviteter, men der er prioriteter. Vi et tvunget til at sælge dem for at købe våben. Dette er intet sammenlignet med rebellernes ofre og landets ofre, sagde han. Finoshina mener bestemt, der er et marked. Hun citerer en mand, som kalder sig Abu Ghsein. Han handler med antikviteter, og han sagde, at han hver dag får besøg af fem-seks medlemmer af Syriens Frie Hær eller Al Nusra, som kommer for at sælge antikviteter. Jeg modtager handlende fra Tyrkiet, fra Jordan, fra Storbritannien, Frankrig og også Men disse celler informerede ikke de udefra kommende jihadister om troppernes bevægelser i byen. I stedet gik de syriske styrker i gang med at rydde op i dem. Syr- Per bringer de navne, som man dengang kendte over disse mennesker, og som nu vil blive anklaget for terror og medvirken til mord. Ifølge SyrPer fandt selve angrebet sted om morgenen omkring kl Man forsøgte at trænge ind i byen fra tre forskellige retninger. Men det lykkedes ikke, skrev SyrPer, og det skulle de resterende jihadister være lykkelige for, mener hjemmesiden. Det endte med, at over 100 rotter blev dræbt. Resten vendte i hast tilbage til Tyrkiet, hvor de kan fundere lidt over om dette virvar af et angreb overhovedet var noget værd. Vores fælles verdens arv fra Syrien plyndres og sælges for våben. Gamle fund, der kan dateres tilbage til civilisationens begyndelse, bliver brutalt gravet op og solgt til udenlandske samlere. Ukrainske valg: Orange skifter til brunt Orange hentyder til den såkaldte Orangerevolution i 2004, som resulterede i, at lederen af partiet Fædreland, Julio Tymoshenko, overtog magten. Brun er fascisternes farve. I følge Pravdas oplysninger, der er baseret på tal, der var offentliggjort af den officielle valgkommission, lå valgdeltagelsen på 52,42 procent. Det er dog et omdiskuteret tal. Nogle nogle handlende fra Syrien selv. Og i dag udgør de antikviteter, der er smuglet ud af Syrien, omkring 50 procent af det europæiske marked, sagde han. Mange steder i Syrien er steder og byer anbragt på FN s liste over verdens kulturarv. Det gælder for eksempel det indre Damaskus, Aleppo og korsridderborgen, Krak des Chevalliere, der daterer sig tilbage til 1300-tallet. Borgen har været velbevaret i århundreder, men dele blev ødelagt af kampe mellem regeringen og islamisterne. RT bringer et billede af den ødelagte borg, men istandsættelsen gik i gang umiddelbart efter, at den var blevet generobret af de syriske forsvarsgrupper. Sådan lød overskriften på en artikel i den russiske avis, Pravda, da den den 27. oktober opsummerede resultatet af valget i Ukraine, som fandt sted dagen før. sætter tallet lavere. Desuden var valget, som den vestlige presse har taget som et tegn på, at demokratiet er på vej i Ukraine, også omgivet af valgsvindel. Dertil kommer, at militæret overvågede alle valgsteder, hvor

9 Vil krigen blive genoptaget? valget blev gennemført. Størstedelen af parlamentsmedlemmerne blev valgt efter det parti, de tilhørte. Et mindre antal blev valgt i enkeltmandskredse. Ifølge Ukraines Centrale Valgkommission var 21,68 procent af stemmerne gået til premierminister Jatsenjuks parti, Folkefronten, og (præsident) Poroshenkos blok havde fået 21,64 procent, Selvhjælp, der ledes af borgmesteren, Andrej Sadovy, i Lvov (eller Lviv), havde fået 10,57 af stemmerne, Oppositionsblokken, der ledes af Yury Boiko havde fået 9,6 procent, Oleg Lyaskos Radikale Parti havde fået 7,63 procent, Fædreland, der ledes af Julio Tymoshenko, havde fået 5,87 procent. Resten af partierne og heller ikke det ukrainske kommunistiske parti - klarede spærregrænsen på 5 procent. Bortset fra Oppositionsblokken - der kan betragtes som en efterfølger til den styrtede præsident Viktor Janukovitj parti så var kommandanter for de forskellige frivillige brigader opstillet på de andre partiers lister. Men hvor mange af dem, der blev valgt, vidste Pravda ikke. Dog kan Pravda oplyse, at lederen af Pravy Sektor, Dmitry Yarosh, havde vundet valget i det 39 te distrikt i Dnepropetrovsk regionen. I denne region var Ukraines rigeste person - den israelskukrainske oligark, Igor Kolomoyskij blevet udnævnt som guvernør. Valgkommissionen havde tidligere gjort klart, at man ikke skulle forvente større valgdeltagelse i Lugansk og Donetsk regionerne på grund af kamphandlinger. Pravda ser ikke lyst på situationen: Efter at have erklæret en intension om at udrense de bureaukratiske rækker fra alle de, der kan takke deres familieforbindelser for deres magt, er den gamle garde kommet tilbage til parlamentet i Ukraine, idet de har bragt nye slægtninge med sig. Optælling af stemmer i enkeltmandskredse er i skrivende stund ikke færdig endnu. Der er stadig en del forhandlinger, der skal falde på plads, før vi ser det endelige valgresultat. UKRAINE Støtter af Azov bataljonen marcherer i Kiev den 7. september. 9 Nye tal fra valgkommissionen viser små udsving i valgresultatet. For eksempel ser det ud nu ud til at præsidentens blog er en anelse større end Folkefronten, men da begge partier har erklæret sig rede til at samarbejde, får det ikke den store betydning. Der er heller ingen forandring i, at det fortsat er nynazister, der har den reelle magt over de væbnede styrker. Den 5. september blev der i Minsk underskrevet en fredsaftale mellem den ukrainske regering på den ene side og separatisterne på den anden. Den betød, at krigen skulle standses Vil scener som denne blive genoptaget? Minsk-protokollen blev underskrevet af den ukrainske ambassadør i Minsk, af den russiske ambassadør, af ledere fra to republikker i Østukraine, som krævede selvstændighed, og af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE, som skulle garantere aftalen. Når den ukrainske regering og præsident, Petro Poroshenko - som ellers havde lovet, at krigen var forbi i løbet af nogle uger - blev nødt til at skrive under, skyldtes det følgende forhold: Den ukrainske økonomi var smadret. Krigen havde kostet så mange penge, at Den Internationale Valutafond, IMF, havde sagt, at det var nødvendigt at få den afsluttet. Den planlagte nedkæmpelse af separatisterne gik heller ikke som forventet. Tværtimod led den ukrainske hær et forsmædeligt nederlag over for selvforsvarsstyrkerne, som dels havde nedkæmpet den og dels havde omringet store dele af den. Den 21. september sagde Poroshenko til en ukrainsk fjernsynsstation: Jeg kan fortælle jer, hvor meget svært militær udrustning, vi har mistet. 60 til 65 procent af vores militære udstyr er gået tabt. Utilfredsheden i den ukrainske befolkning med krigen voksede også. Den 28. august kom det til voldsomme protestdemonstrationer i Kiev, som krævede, at præsidenten, forsvarsministeren og hærledelsen trådte tilbage. Det var en del af aftalen, at de styrker, der havde kæmpet indbyrdes skulle trække sig tilbage fra frontlinjen, men bombardementerne af de store byer i Østukraine stoppede ikke. De blev forsat ramt af missiler og langtrækkende raketter, og for nylig blev en stor kemikaliefabrik i Donetsk ramt af et missil. Forberedelser til en ny krigsrunde I mellemtiden har regeringen benyttet det faktum, at der var så nogenlunde fred til at trække nye tropper til det østlige Ukraine, og den har brudt demarkationslinjen mellem de to troppeenheder. Den 28. oktober holdt Poroshenko en tale i Odessa, som var hjemstedet for den mest forfærdelige massakre, hvor mange mennesker blev brændt ihjel, da nynazister på ordre fra oligarken, Igor Kolomoyskij, satte ild til byens fagforeningsbygning den 2. maj. I sin tale i Odessa sagde Poroshenko, at angrebet på fagforeningsbygningen var nødvendigt, fordi vi nu kan se, hvad der sker, hvis vi ikke får standset separatisterne. Han kaldte Odessa for Banderas by. Stepan Bandera kæmpede på Hitlers side under den anden verdenskrig. Poroshenko truede med at tilintetgøre dem, der ikke vil bøje sig for regeringen. På den anden side har folkerepublikkerne i det østlige Ukraine også forberedt sig på nye sammenstød, og den 2. november er der udskrevet valg i de to republikker til valg af ledere. Hvordan vil det gå med en ny krig? For at få svar på dette spørgsmål har vi tjekket det med The Saker. Han skrev i slutningen af oktober, at juntaen, som han kalder regeringen, i månedsvis har været i gang med at fremstille flere tanks, flere pansrede køretøjer og mere artilleri på de fabrikker, den kontrollerer, med at uddanne nye piloter, at samle flere frivillige og omorganisere hæren med henblik på en ny offensiv mod øst. Men han tvivler stærkt på, at dette vil være nok til at redde en offensiv. Meningen med planen er, at man vil prøve at angribe i knivtangsmanøvrer, der først og fremmest vil være rettet mod Donetsk by. Han tvivler på, at de nye piloter kan blive til nytte, for deres flyvemaskiner vil blive skudt ned af luftforsvaret. Han regner da også med, at folkerepublikkerne har taget højde for muligheden af et nyt forsøg på at

10 10 UKRAINE undertvinge dem, og har forberedt forsvarsstillinger. Han opfordrer til, at man stillet over for en modstander med langt flere våben end dem, man selv har, skal bruge et defensivt forsvarssystem, undlade at kæmpe mod teknisk overlegne styrker, men i stedet trække sig tilbage, for desto lettere at kunne gå i modoffensiv igen. Valg i det østlige Ukraine Han mener, at sagen først og fremmest er politisk og drejer sig om motivation. Den har selvforsvarsgrupperne rigeligt af, fordi de har set, hvordan juntaen har behandlet sine modstandere. Den gode nyhed er, skrev The Saker, at regeringen bestemt ikke har, hvad der skal til for en lang og vedvarende anstrengelse. Den risikerer at sætte alt til i et nyt magtfuldt forsøg. Hvis dette forsøg slår fejl, vil vi se, hvordan USA s, EU s og OSCE s diplomati gør, hvad de kan for at redde regeringen. På det tidspunkt vil konflikten blive frosset igen. Faktisk på regeringens side, og opmærksomheden vil blive koncentreret om at holde regimet til magten, eller erstatte det med et andet. Den 2. november blev der afholdt valg i folkerepublikkerne Donetsk og Lugansk. Helt som ventet blev det sejre for de separatistiske ledere. Alexander Zakharchenko. I Donetsk fik den afgående premierminister, Alexander Zakharchenko, over 70 procent af stemmerne, hvilket betyder, at kan blive siddende. Lige fra valglokalerne åbnede kl. 8 søndag morgen, fortalte RT, var der køer foran dem. Der var også åbnet valgstationer i de nærliggende russiske byer, hvor mange indbyggere fra det østlige Ukraine var flygtet til på grund af de voldsomme kampe og bombardementer. Valget blev overvåget af observatører fra forskellige lande, inklusive Frankrig, Litauen, Polen, Rusland og Storbritannien. Men observatører fra (den vestligt dominerede) Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE, overvågede ikke valget, skrev RT. Valget har udløst forskellige og modsatrettede konklusioner. Spændende udvikling i Ukraine! Det fortalte pseudonymet The Saker på The Veinyard of the Saker den 28. oktober: Skønt jeg ikke er sikker på de nøjagtige datoer for begivenhederne (alt hvad jeg har, er datoerne, som er offentligt på YuoTube), så begyndte det med, at Igor Bezler accepterede at lade sig interviewe af tre hold fra tre Tv-stationer på samme tid: et russisk, et novorussisisk og et ukrainsk hold. Den store nyhed er, at en ukrainsk journalist fik adgang til byen, Gorlovka, som for tiden er omringet af ukrainske styrker, at hun fik tilladelse til at tale med den lokale befolkning inklusive kombattanter, og at Den russiske holdning Rusland mener i lighed med folkerepublikkerne, at afholdelse af valgene var i fuld overensstemmelse med fredsaftalen, som blev indgået i Hvideruslands hovedstad, Minsk, den 5. september. Det ser dog stærkt ud til, at Kiev har fortrudt sin underskrift på Minsk-protokollen. I hvert fald truer man nu med at anlægge sag imod de separatistiske ledere for at have afholdt et ugyldigt og lovstridigt valg. Problemet er bare, at man ikke længere kan få fat i dem. I stedet har Kiev mobiliseret sine styrker og sendt de frivillige bataljoner til en række byer, som man mener, oprørerne truer. Præsidenten synes at have glemt, at han i sin tid gav kommandanterne i den ukrainske hær skylden for nederlaget i kampen mod terroristerne. Zakharchenko tager det helt rolig. Hvis Ukraines Sikkerhedstjeneste (som i øvrigt ledes af en nynazist) anlægger en kriminel sag mod afholdelsen af valg i Folkerepublikken Donetsk, så vil vi starte en sag mod Kiev-regeringen for at begå folkemord, sagde han. hun fik adgang til at tale med Bezler selv. Eftersom alle journalister mere eller mindre åbent beskyldte hinanden for at fifle med sandheden, blev de enige om, at det fulde interview uredigeret skulle offentliggøres på YouTube. Vær venlig at være opmærksomme på, at i Banderastan er alle russiske journalister bandlyst, og at det junta-kontrollerede Ukraine fortæller befolkningen, at den anden side er terrorister og russiske soldater. Åh og de ukrainske medier er de mest afskyelige, propagandistiske og købte medier, man kan forestille sig. Vestens holdning Den ukrainske regering, som naturligvis følger de direktiver, de får fra USA, har altså fordømt valgene. Det har USA nemlig også selv gjort. Og Obama truer endnu engang Rusland med sanktioner. EU har også fordømt valgene. Her kom en ansat for skade også at true Rusland med sanktioner, indtil man fandt ud af, at de sanktioner Rusland havde indført til gengæld allerede ramte EU og Vesten hårdt. EU s opfattelse af folkenes selvbestemmelsesret synes at afhænge af hvilke folk, der er tale om. EU havde ingen indvendinger imod folkeafstemningen i Skotland om national selvstændighed. EU har heller ikke fordømt folkeafstemningen om national selvstændighed for Catalonien. Men når den helt overvejende russiske befolkning på Krim igen ønsker at blive en del af den russiske føderation, så er det helt og aldeles forkasteligt. Krim er hjemsted for Ruslands Sortehavsflåde. Og når det østlige Ukraine ønsker selvstændighed, er det også dybt forkasteligt. Østukraine er det område i Ukraine, der har flest naturrigdomme. Seniorkommandanter fra Novorussia har medvirket i programmer i Tv sammen med kommandanter fra den almindelige ukrainske hær. De var enige om, at det var vigtigt at få gjort op med oligarkiet og nazisterne. Og pludselig accepterede i det mindste et hold fra en ukrainsk Tv-station at stå ansigt til ansigt med en af en af de mest frygtede novorussiske kommandanter og lade ham tale frit. Stepan Bandera var under den anden verdenskrig leder af en bevægelse, som kæmpede sammen med Hitler. Han oprettede blandt andet Waffen SS divisionen Galicien. Mens Bandera er populær hos styret i Kiev, var han ikke populær blandt de mange ukrainere, som kæmpede sammen med Den Røde Hær imod datidens nazisme.

11 UKRAINE - USA 11 Lange videokonferencer Men den næste begivenhed var endnu mere forbløffende, forsatte The Saker: Alexei Mozgovoi accepterede at holde videokonferencer, hvori ikke blot ukrainske journalister deltog, men også feltkommandører fra det ukrainske militær. At se Mozgovoi og de ukrainske repræsentanter tale direkte med hinanden var virkelig forbavsende. Og her må jeg undskylde. Jeg vil ikke bede vores tolke om at oversætte alting. For det første var der ikke kun en videooptagelse med men faktisk to med Mozgovoi. Så alt har vi at vi at gøre med tre lange videokonferencer. Derefter henviser The Saker sine læsere til selve interviewene: Den første videokonference, interviewet med Bezler, blev offentliggjort på YouTube den 21. oktober. Den har en længde på 2 timer og 17 minutter. Den anden videokonference den første med Mozgovoi blev offentliggjort på YouTube den 22. oktober. Den har en længde på 1 time og 20 minutter. Den tredje videokonference den andenmed Mozgovoi blev offentliggjort den 28. oktober. Den har en længde på 1 time og 51 minutter. The Saker fortsatte: Det er meget komplekse videoer. Der er diskussioner, korte udbrud af råb og forstyrrelser, der er direkte samtaler, og der er endog to sange. Det er et kompleks og meget følelsesfyldt stof og meget svært at oversætte. Desuden hvem har tid til at se det hele? Under interviewet med Bezler blev denne spurgt, om han kunne tale ukrainsk. Ja, svarede han og citerede et langt ukrainsk digt med titlen: Til Polen. USA s gældsproblemer Hvad meningen var med videokonferencerne Den oprindelige ide med videokonferencerne, mener The Saker, var at lade kombattanter tale med kombattanter. Mens den ukrainske side kun havde få kommandanter og få aktivister, så bestod den novorussiske side af mange almindelige soldater. Tilsyneladende følte den ukrainske side sig utryg ved at lade almindelige soldater udstille sig i videokonferencerne. Først og fremmest var det forbavsende at se, hvor meget de to sider var helt enige om. Begge sider var enige om, at krigen var nyttesløs og kun gavnede Ukraines fjender. Begge sider udtrykte foragt, væmmelse og endog had til de politikere og oligarker, der hersker over Banderastan i dag. Begge sider var enige om, at Janukovitj var en slyngel, og at protesterne på Maidan derfor var legitime, men at de oprindelige protester var blevet kidnappet af Ukraines fjender. Begge sider var enige om, at krigen måtte standses. Men vær opmærksom på, at nynazisterne ikke deltog i konferencerne. Der var også ting, man ikke var enige om. Flere imperier er brudt sammen på grund af gæld end på grund af invasioner. Sådan skrev Eric Margolis i Toronto Star den 5. februar Dette har i høj grad noget at gøre med USA s gæld og sammenhængen med dollarens situation. Human Rights Watch protesterede, da USA den 28. oktober bombede den syriske by, Kafr Daryian, hvorunder mindst et dusin mennesker blev dræbt, inklusive børn. Angreb, som dette koster også en formue at gennemføre. Udgifterne til krigene i Irak og Afghanistan mente Margolis løb op i 1 billion dollars. Han forsøgte også at give et billede af, dette ubegribelige tal egentlig dækker over. For at kunne bruge 1 billion dollars skal man bruge 1 million dollars om dagen fra Romerrigets fødsel for år siden og frem til februar 2010, skrev Margolis. I februar 2012 skrev INTERSOL, var den samlede gæld vokset til 3 billioner dollars altså tre gange så meget. Siden er der kommet til nye krige blandt andet den mod Syrien og (igen) Irak. Krigen mod Islamisk Stat Krigen mod ISIS kan komme til at koste de amerikanske skatteydere omkring 1,5 milliarder dollars om måneden, skrev Huffington Post den 26. september. Huffington Post bygger sin artikel på et interview med Gordon Adams, som er professor i udenlandsk politik på et amerikansk Igor Bezler Uenigheder I andet surrealistisk indslag tog en soldat fra Novorussia sin guitar frem og sang en sang om krig. Ukrainerne var tydeligvis bevægede, skønt sangen handlede om, hvordan russere bekæmper russere. Dette emne blev taget op adskillige gange i konversationen. Uenighederne kom tydeligst frem, da man drøftede, hvad der var sket siden de oprindelige protester på Maidan. I folk i Novorussia tog jeres våben frem og skabte en situation, som den illegitime junta brugte til at skabe en krise, der forhindrer os i at nå vores politiske mål. Vi ønsker ikke at se vores land brudt yderligere op, og det er det, I gør. Vi ved også, at høflige mennesker i grønne uniformer, kæmper på jeres side, og at mange af jer ikke repræsenterer ukrainske men russiske interesser. Dertil svarede Mozgovoi omtrent sådan: Vi valgte ikke at kæmpe. I kom til vores land, og I dræbte mange af vores mennesker. Hvis I virkeligt ønsker at rense Kiev for de nazistiske banditter, så lad være med at stille jer på vejen mellem os og Kiev og lad os passere. Vi skal nok tage os af dem. Det er ikke noget større problem. Hvis vi nedlagde vores våben, ville vi blive massakrerede. Men det største problem er, at der foregår stærke interne magtkampe i Novorussia. Bag dem ligger også forskellige opfattelser af de politiske og sociale løsninger. universitet, men som var leder af budgetkontoret i Clintons periode som præsident. Adspurgt om der var chance for, at nogle af de over 50 lande, USA havde samlet i koalitionen ville være med til at betale, svarede Adams, at der nok var en chance for det, men den normale fremgangsmåde i den slags koalitioner var, at lande, der deltog i operationerne for eksempel ved at bombe ISIS, nøjedes med at betale deres egne omkostninger ved operationerne. Hvem er de amerikanske skatteborgere? Ligesom det har været tilfældet i mange andre vestlige lande, har man i USA sørget for at nedsætte skatterne for dem, der har råd til at betale dem. Hvad de almindelige amerikanske skatteborgere angår, er det alt væsentligst kun de fattigste borgere, der betaler hovedbyrderne af skatterne. Hvad angår almindelige borgeres vilkår,

12 12 USA - PALÆSTINA regner man med, at hovedparten af dem, er så fattige, at de ikke end ikke kan klare sig selv. Takket være de mange krige har USA s almindelige befolkning fået påført en gæld, de ikke kan betale. Løsninger Den ene løsning, regeringen har anvendt, er at lade seddelpressen rulle. Det er mange år siden, USA forlod kursen med, at man kunne få vekslet sine dollars til guld. I dag svarer den amerikanske dollars reelle værdi knapt nok til papiret, den er trykt på. Den anden metode man har anvendt er ved at tage lån. Den amerikanske regering har opsamlet mere gæld end nogen anden nation i verdenshistorien, og den er i den situation, at den må låne yderligere penge for at betale renterne af de lån, den allerede har. Sådan skrev Simon Black på Global Research den 31. oktober. Federal Reserve (som udsteder dollars) fortsætter med at erodere sin statusopgørelse. Ifølge onsdagens rapport udgør kapitalen for Federal Reserve kun et mikroskopisk 1,62 procent af dens totale aktiver, skrev Black også. Og han fortsatte: For et år siden var der tale om 1,42 procent. Det er slemt nok. På et år har Federal Reserve mistet 11,3 procent af sin kapital. Hvorfor skrev Black: Slemt nok? Det er fordi de penge, den amerikansk regering ikke kan skaffe i USA selv, må den låne fra udlandet. En betingelse for, at udlandet vil låne penge til den amerikanske regering, er, at den har tillid til dollaren. Den fortsatte detronisering af dollaren Tidligere i denne uge skabte en af årets største finansielle nyheder store bølger over hele Asien, skrev Black også. Og han fortsatte: Alligevel blev denne store information knapt nok nævnt i de vestlige medier. Den giver anledning til forsidehistorier i den asiatiske presse, men bliver ignoreret af de amerikanske medier. Og hvad er så nyheden? Den kinesiske regering meddeler, at den kinesiske valuta, renminbi, vil blive direkte konvertibel med Singapores dollars med øjeblikkelig virkning. Singapore er det største handelscenter i Asien, og aftalen betyder, at man ikke længere behøver at bruge amerikanske dollars for at kunne handle sammen. Man kan bruge Singapore dollars eller renminbi i stedet. Aftalen føjer sig til en lang række aftaler i den sidste tid, der også tager sigte på at frigøre sig fra brug af dollars. For eksempel er landende i BRIKS enige om at handle direkte indbyrdes også uden at gøre brug af dollars. USA misbruger sin stilling Siden den anden verdenskrig har USA indtaget førersædet i økonomien, forklarer Black. Federal Reserve har bestemt over den globale økonomi. Udenlandske banker har været tvunget til at basere sig på det amerikanske banksystem. Næsten alle nationer i verden har været tvunget til at have beholdninger af amerikanske dollars for at kunne handle sammen. Dette er de privilegier, man har betroet den amerikanske regering, og gang på gang er man blevet mishandlet. Den amerikanske regering spionerer mod sine allierede. Den bruger sit banksystem som et våben til at true andre landes selskaber. Den udskriver bøder på milliarder af dollars til udenlandske banker for at lave forretninger med lande, den ikke kan lide. Den miskrediterer sig selv ved at fortsætte med at gældsætte fremtidige generationer og undlader at tage barske finansielle beslutninger. Og Federal Reserve har trykt så mange penge, at vigtige udenlandske institutioner ikke har andet valg end at søge et alternativ. Nok er nok, skrev Black. Han skrev også: Dette er de objektive fakta, som alle peger i samme retning: Dette gældsbaserede dollarsystem er på vej ud. Det vil ikke ske med der samme, men vi kan se en langsom og ordnet exit. Og vi vil se resten af denne udvikling udfolde sig i de kommende år. Anerkendelse af en palæstinensisk stat? På trods af at fordømmelser fra næsten hele verden har regnet ned over Israel på grund af dets sidste felttog i Gaza, fortsætter Israel ufortøvet sine angreb på palæstinenserne. Efter sit sidste besøg i Gaza udtalte udenrigsminister Martin Lidegaard til Jyllandsposten, at Gaza er et kæmpe fængsel og et levende helvede. Han ville gerne have EU til at gribe ind. I fortvivlelse over for de fortsatte bosættelser, de fortsatte forfølgelser og ødelæggelser af palæstinensiskejendom sidst har man ødelagt ejendomme, der ejes af Palæstinas præsident, Mahmoud Abbas, der ellers er meget samarbejdsvillig, og hvis styrker på Vestbredden endog har hjulpet israelerne med at holde opstanden nede mener andre, man bør tilslutte sig ideen om at om at godkende en palæstinensisk stat. Men det er en dårlig ide, hævder Electronic Intifada, som er en af de skarpeste kritikere af Israel. Grunden er, at det sidestiller den palæstinensiske stat med den jødiske stat. Og efter Intifadaens mening er det med til at cementere den nuværende opdeling af Palæstina i en jødisk del, der omfatter langt det meste af Palæstina, og en palæstinensisk del, der kun omfatter omkring 10 procent af det oprindelige Palæstina. Tom gestus Milko Peled fra San Diego, der er israelsk forfatter, er i et indlæg i Arbejderen den 30, oktober inde på det samme. Hans indlæg har overskriften, Tom gestus fra Sverige og Storbritannien. Peleds indlæg er ironisk. Jeg var begejstret for at høre, skrev Peled, at det svenske og det britiske parlament har stemt for at anerkende Palæstina, Følg de sidste nyheder på: eller rettere staten Palæstina. Jeg synes, at dette var en glædelig dag for alle freds- og frihedselskende mennesker. Nu kan vi så forvente at se det israelske militær trække sig tilbage, se checkpoints afviklet og den grå, grimme og meget kostbare mur blive brudt ned. Der synes ingen ende på de lyksaligheder, der venter palæstinenserne, skrev Pedel. Og han mener tilmed, at det nok er det, man i Sverige og i Storbritannien har haft i tankerne, da man stemte for anerkendelse af den palæstinensiske stat. Hykleri Alt andet ville være hykleri, skrev han. Alt andet end tanken om en fri palæstinensisk stat i hele Palæstina ville blot være

13 en tom gestus. Intet parlamentsmedlem med respekt for sig selv, ville stemme for en tom gestus, et symbol uden betydning eller indhold. En mindre vidtgående afstemning end en anerkendelse af en fri palæstinensisk stat i hele Palæstina og dermed opløsningen af det zionistiske regime, ville blot betyde, at europæerne endnu engang vaskede hænder i forhold til et problem, de selv har skabt. Man kan næppe tro, at de ville kaste sig ud i en sådan meningsløs, fej afstemning, der ikke ændrer en tøddel for nogen. Desværre, skrev Peled, har Sverige og Storbritannien valgt den nemme løsning. I stedet for at tage et reelt livtag med apartheidregimet i Jerusalem, i stedet for at sende et budskab om, at vold og racisme ikke vil blive tolereret, valgte de en tom gestus. De fik kolde fødder og stemte for ingenting. Som en klog palæstinensisk dame sagde til mig: De kan beholde deres afstemning for sig selv. En skandaløs behandling! PALÆSTINA - STS INTERNATIONAL SOLIDARITY Oslo-aftalen Med oprettelsen af staten i 1948 oprettede man også et fremmedelement i Palæstina en stat, der fortrinsvist var forbeholdt jøder og med jødisk lovgivning. Dette blev begyndelsen til, at det gamle Palæstina gradvist er blevet reduceret til sin nuværende størrelse, for det er zionismens grundide, at hele Palæstina historisk set tilhører det jødiske folk. I det gamle Palæstina levede folk med forskellige religioner og kulturer relativt fredeligt sammen. Indtil 1993 var alle palæstinensiske grupperinger enige om, at det gamle Palæstina skulle genetableres. Men i august 1993 mødtes den israelske premierminister Yizhak Rabin med PLO-lederen Yassar Arafat og den amerikanske præsident, Bill Clinton, i Oslo, hvor de indgik Oslo-aftalen. Oslo-aftalen betød, at den israelske stat og den palæstinensiske stat anerkendte hinanden og lovede at løse deres indbyrdes konflikter med fredelige midler. Som tak for deres indsats modtog Arafat og Rabin Nobels fredspris i Oslo-aftalen betød med andre ord, at den såkaldte to-stats-model blev født. Siden er I Oslo overtaler Bill Clinton Rabin og Arafat til at godkende hinanden og til to-stats- løsningen. 13 USA, EU og hele Vesten gået stærkt ind for to-stats-modellen, mens Israel for sit vedkommende har gjort brug af den til yderligere at svække den palæstinensiske modstand. Problemet er også, at Fatah og den palæstinensiske præsident og den nuværende leder af PLO, Abbas, er tilhængere af modellen, mens Hamas stiller sig tilfreds med at være i regering med Fatah. I STS har vi med stigende forundring fulgt med i sagen om førtidspension til Xhemil Zeqiri, som på trods af, at han ikke kan arbejde, har fået afslag på pensionen. Når vi har fulgt sagen så nøje, er det dels fordi, vi er modstandere af alle former for uretfærdighed, og dels fordi Xhemil, som har været medlem af vores bestyrelse i mange år, selv har været med til at fastlægge denne linje. Frem for noget har Xhemil, som for tiden har orlov, bibragt os en bedre forståelse af albanernes problemer. Den 26. oktober bragte Politiken imidlertid to artikler. Artiklerne var skrevet af Henrik Kaufholz. Den ene artikel fortalte om styrtdykket i antallet af nye førtidspensioner. Den anden artikel var et interview med Xhemil. I interviewet fortalte Kaufholz, at Xhemil kun kan bevæge sig rundt ved hjælp af en krykke, at han dårligt kan sidde eller ligge på grund af stærke smerter. Smerterne stammer fra to færdselsuheld, som han blev ramt af i Ved det ene uheld blev Xhemil, som arbejdede som taxachauffør, ramt af modkørende bil, så han var bevidstløs i nogen tid. Hans taxavognmand sørgede derefter for, at sædet i bilen blev bygget om. Men kort tid efter blev bilen ramt bagfra, hvilket bevirkede, at Xhemil fik et piskesmæld i nakken. På røntgenbilleder kan man stadig se det. Ekspertudsagn Med tilladelse fra Xhemil har Kaufholz fået udleveret papirerne fra Købehavns kommune. Her kan man følge hans gang, skrev Kaufholz, fra læge til læge, fra specialist til specialist og fra arbejdsdag til arbejdsdag under arbejdsprøvningen. En psykiater, som Xhemil har talt med flere gange, skrev den 26. september 2012: Funktionsevnen er varigt nedsat til det ubetydelige og tillader ikke, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Men andre læger, andre eksperter og diverse arbejdsprøvninger har ingen virkning over for Københavns kommune. Her har man nemlig sin egen psykiater. På trods af denne psykiater kun har set Xhemil en enkelt gang i juni 2002, skrev Kaufholz, så hviler afslaget alene på hans konklusion. Han mener, at Xhemil lider af en moderat depression. Og han skriver: Prognosen for indplacering på arbejdsmarkedet er psykiatrisk set temmelig god, idet depressioner normalt er relativt enkle at behandle. Konklusionen i afslaget fra socialforvaltningen lyder, skrev Kaufholz også, at det efter vores vurdering ikke kan udelukkes, at du har en arbejdsevne, der kan sætte dig i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Chaufførernes Fagforening Chaufførernes Fagforening har besluttet at tage Xhemils sag op. I interviewet siger fagforeningens sociale konsulent, Karin Kofod: Det kan godt være, at der stadig kan gøres noget ved hans psykiske problemer. Det kan man da kun håbe. Men han er fysisk ikke i stand til at arbejde. Det står helt klart efter en længere arbejdsprøvning. Jeg forstår simpelthen ikke det afslag I hele sagen er der kun en sagkyndig, en psykiater, der peger på flere behandlingsmuligheder. Ellers er det side op og side ned om, at han er ude af stand til at passe selv et meget enkelt skånejob. Hun betegner Xhemils ansøgning, som den mest oplagte, jeg har set i lang tid. Arbejdsprøvninger I januar 2013 trådte en ny lov om førtidspension i kraft. Formålet var især at få reduceret antallet af førtidspensionister under 40

14 14 STS INTERNATIONAL SOLIDARITY Xhemil er ikke bare albanernes mand i Danmark. Han er en kendt forfatter i det albansk-talende område. Her ses han (med solbriller) sammen med ledelsen af Kosovas LO i 1990-erne. år, men den ramte også ældre aldersklasser. Københavns kommune hører til blandt de værste strammere, for her er tildelinger af førtidspensioner næsten ophørt. En af de ting, man gør i stedet, er at sende ansøgerne til såkaldte arbejdsprøvninger. Det har Xhemil også prøvet nogle gange. Fra den 31. oktober 2011 til den 20. januar 2012 var Xhemil således sendt på arbejdsprøvning på kirkekontoret i Sydhavns Sogn i København, fortalte Kuafholz. Han skulle arbejde ti timer om ugen og blandt andet vande blomster, sætte snavset service i opvaskemaskinen, tømme affaldsposer og ordne spejle, vaskekummer og En trussel mod vores økonomi toiletter. Det gik ikke. Han besvimede, når han skulle bøje sig ned for at børste toiletkummerne. Ingen på kirkekontoret tvivlede på hans vilje til at lave det, han blev bedt om. Men han nåede aldrig at være mere end halvanden time på arbejdet, hvor han også måtte starte med at hvile sig. For hvis der blot er den ringeste arbejdsevne tilbage, bliver det brugt som anledning til et afslag. Problemet er velkendt for de fleste, som har med disse sager at gøre set fra ansøgernes side. I den første artikel siger formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, at hun sågar har hørt om en sag, hvor den pågældende skulle arbejde 3 gange 13 minutter om ugen. Man skal nærmest komme med hovedet under armen. Ellers får man ikke førtidspension, siger Kaj Nielsen, der er a- kasseleder i Metal i København. Albanernes mand Kaufholz mener, at Xhemil er albanernes mand i Danmark: Han var i årevis især i 1990 erne nøgleperson i det, man kan kalde en albansk kampagne. Han har utrætteligt agiteret for selvstændighed for Kosova, for det albanske mindretals rettigheder i Makedonien og for efter landets lange isolation i et særegent diktatur at se Albanien som en del af Europa. Med hans mellemkomst har danske politikere, embedsmænd, samfundsforskere og journalister fået mulighed for at møde centrale aktører fra alle albanske kroge på Balkan, og han har hjulpet med tolke og aftaler, når danskere ville orientere sig på stedet uanset om det var Tirana, Tetovo eller Pristina. Det har STS som sagt også nydt godt af. Xhemil har været med til at give os en større forståelse af det albanske problem. Og selvom Xhemil undertiden har lydt lidt nedtrykt på grund af de mange problemer, han har, så lyder han ikke sådan, når han har fortalt os andre om en sag, som er større end hans egne problemer. I marts ankede Xhemil og hans fagforening afslaget til Ankestyrelsen. Mens Xhemils papirer også viser, at Københavns kommune end ikke altid har overholdt reglerne for tidsfrister for svar, så arbejder Ankestyrelsen meget langsomt. Et svar på anken skal først falde 10 måneder efter, at anken er blevet afsendt. Dansk Vietnamesisk Forening har brug for 50 nye bidragydere til vores projekter inden udgangen af februar Konkurrence eller solidaritet? Den danske model presses af firmaer, der flager ud. Sådan lød overskriften i en artikel i Politiken fra den 5. november. Artiklen var skrevet af Tage Otkjær, som er erhvervsredaktør. Otkjær skrev blandt andet: Den danske model med et reguleret arbejdsmarked baseret på overenskomster indgået mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er under pres. Fordi virksomheder, der opererer både internationalt og i Danmark, har svært ved at klare sig i konkurrencen med andre firmaer, der kan benytte billig østeuropæiske arbejdskraft Fordi danske lønninger er på et helt andet niveau end de østeuropæiske. Denne problemstilling er, mener Otkjær, er blevet væsentlig skærpet efter EU s udvidelse mod øst. Otkjær synes at mene, at vi har at gøre med en udvikling, som man bare må acceptere. Problemet er også, at udflagningen af arbejdspladser ikke standser ved EU s Årsagen til denne appel, som blandt andet kunne læses i Arbejderen, var, at der fra 1. oktober var indført en ny regel. For at folk, der betaler bidrag til en organisations indsamlinger fremover skal kunne trække beløbet fra i skat, skal der fremover være mindst 100, der betaler 200 kr. om året. Takket være, at STS har mange bidragydere, der betaler os faste bidrag, kunne vi inden den 1. oktober fortælle myndighederne, at for vores vedkommende var der indtil da 93, der havde betalt og at vi forventede at få resten inden årets udgang. Men ikke nok med det. Minimumstallet på de 100 betalere vil også fremover blive brugt til at finde ud af, hvem der kan tages i betragtning, når der skal uddeles penge fra Tips- og Lotto. Som det er sædvane vender denne regel den tunge ende ned af. Professionelle organisationer som Børnefonden, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og mange andre bliver ikke ramt af stramningen. Da vi også må konstatere et vist fald i de månedlige bidrag nogle på grund af det, man kan kalde naturlig afgang så vil bestyrelsen prøve at finde ud af, hvordan vi forhindrer denne alvorlige trussel mod vores økonomi. grænser. Vi har at gøre med en global tendens, som er en følge af markedsøkonomien og den frie konkurrence. Udflytning af arbejdspladser fra Europa, Nordamerika og andre områder med relativt dyr arbejdskraft til lande i Sydøstasien er reelt meget mere omfattende. Det var ikke fabrikker i Østeuropa, der udkonkurrerede den engang så store danske tekstilindustri. Det var fabrikker i Bangladesh, i Cambodja, i Pakistan og i de toldfrie (og fagforeningsfrie) områder af Kina.

15 STS INTERNATIONAL SOLIDARITY 15 KORT NYT: Dødsfald I en alder af 85 år døde Poul Møller den 28. oktober på Bispebjerg Hospital efter længere tids sygdom. Poul var en kendt skikkelse på venstrefløjen, som han havde hørt til siden han var ung. Han var kendt for sin humor og utraditionelle løsninger på problemerne. Poul havde været medlem af STS i mange år og bekymrede sig om organisationen. Han ville medvirke til at skaffe flere medlemmer, og han mente, at den bedste metode ville være, hvis vi koncentrerede en stor del af vores arbejde på at vise en praktisk form for international solidaritet ved at støtte tekstilarbejdernes fagforening i Pakistan. Poul blev meget aktiv i Pakistanindsamlingen. Over for denne udvikling kan man reagere på to måder: Man kan betragte denne udviklingen som uafvendelig og det er den også, hvis man alene følger reglerne i den frie konkurrence på globalt plan. Det synes som om ideen om denne uafvendelighed i dag deles af det politiske etablissement i Danmark. Med Corydons i spidsen gør man, hvad man kan for at Danmark kan vedblive med at være konkurrencedygtig. Men man kan dog også sige, at hvis vi ikke anerkender den frie konkurrences overmægtighed, så må vi kæmpe imod den, som den internationale arbejderbevægelse har gjort i mange, mange år. Løsningen er ikke, at danske lønninger skal blive så dårlige, at vi endog må konkurrere med pakistanske lønninger. Den rigtige løsning må være at bringe pakistanske lønninger op på et niveau, så udflytning ikke længere kan betale sig. Organisationer som Dan- Watch laver et fortjenstfuldt arbejde ved at påvise de urimelige betingelser arbejderne har i de lande, hvor også danske firmaer får fremstillet deres varer ikke mindst tøj. Dermed lægger man pres på disse firmaer for at sørge for, at arbejderne får en anstændig betaling og anstændige arbejdsvilkår. I al beskedenhed deltager STS også i processen for at gøre arbejdernes vilkår lettere. Det gør vi dels ved vores støtte til tekstilarbejdernes fagforening i Pakistan og dels i form af projektet til uddannelse af nye faglige aktivister til vores Israel stjæler Gazas gas Mens folk i Gaza lider af daglige nedbrud i kraftsektoren, har Israel indgået en kontrakt med Jordan, hvor man sælger gas fra gasfelterne ud for Gazas kyst. Gassen tilhører egentligt de mennesker, der bor i Gaza. I tilgift blev Gazas eneste elektricitetsværk sat ud af spillet af et israelsk bombeangreb den 28. juli. Gasfelterne er meget rige på naturgas. Mange eksperter mener, at folk i Gaza kunne blive lige så velhavende som folk i oliestaten Kuwait, hvis det altså fik lov til at beholde sin egen gas. Men det gør de nok ikke foreløbig, for Israel indgik i september en aftale med Jordan, der indebærer, at Jordan foreløbig skal købe for 15. milliarder dollars naturgas - ikke fra indbyggerne i Gaza, men fra Israel. Syrisk advarsel til USA Den 4. november sendte den syriske udenrigsminister en indirekte advarsel til USA. Walid Mualim gjorde nemlig opmærksom på, at Syrien havde bestilt det avancerede russiske missilsystem, S-300, der er i stand til at opdage og nedskyde alle fly, der krænker Syriens luftrum. Reelt har Syrien haft dette luftforsvarssystem siden 2010, men det har hidtil ikke brugt det heller ikke mod de flyvemaskiner, der dagligt bomber Islamisk Stat i Syrien. Selvom alle lande i Mellemøsten og USA har store lagre af kemiske våben, har Syrien ladet FN fjerne dem, landet selv har haft. Men den 3. november sagde formanden for FN s Sikkerhedsråd, australieren Gary Quinlan, at FN nu ville gå videre i kampen mod Syriens kemiske våben. Der er stadig syv hangarer og fem tunneller, hvor der kan fremstilles kemiske våben, sagde Quinlan efter et lukket møde med FN s ekspert i kemiske våben. Nok er nok! Formentlig er det sådan, Mualims advarsel skal forstås. En ny - falsk - forklaring på Bin Ladens død Paul Craig Robert var vicedirektør i det amerikanske finansministerium i Reagans Ærligt talt: Vi har ikke lyst til at fortælle denne kvinde, som holdt tale på kongressen for Hjemmebaserede Arbejdere i Pakistan for et par år siden, at hendes problemer ikke vedkommer os. Husk at fortælle os, hvis du flytter! pakistanske samarbejdsorganisation, Labour Education Foundation. periode som præsident. Siden har han udviklet sig til at være en af USA s stærkeste kritikere. Han er faret i blækhuset på grund af, at endnu en soldat i det amerikanske elitekorps af marinere, kaldet SEAL, har hævdet, at det var ham, der gjorde det af med Osama Bin Laden. Men Osama bin Laden døde i december 2001 efter et nyresvigt og andre fatale sygdomme, skrev Roberts. Det gjorde han, efter at han i sin sidste videooptagelse at have fralagt sig ethvert ansvar for angrebet den 11. september 2001 og efter at have anmodet amerikanerne om at kigge på deres egen regerings bedrifter i stedet. FBI gjorde selv opmærksom på, at der ikke fandtes noget bevis for, at Osama bin Laden skulle være ansvarlig for angrebet. Nekrologer om bin Laden blev bragt i mange nyhedsmedier i Mellemøsten og endog i Fox-news. Resten af Roberts historie kan man finde på vores hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamling STS afholder sin årlige generalforsamling Søndag den 7. december kl. 14 i STS, Borgediget 1. sal i Roskilde. Dagsorden ifølge lovene. Alle medlemmer er hjerteligt velkomme. Bestyrelsen. Det er vigtigt, at du melder flytning. Hver gang vi sender INTERSOL ud, får vi et mindre antal blade retur. Det er et stort arbejde at finde de nye adresser, og det lykkes ikke altid.

16 STS INTERNATIONAL SOLIDARITY Hjemmesiden B Opdateres flere gange ugentligt Returadresse: STS International Solidarity, Borgediget 23, Roskilde Grund til forsigtig optimisme? Det er meget svært at være optimistisk i disse tider. Men der sker dog immervæk noget, som kan give anledning til det. Slipper vi mon snart for billeder som dette? Lad os starte med endnu engang at slå fast, at der ikke eksisterer uskyldshvide regeringer nogetsteds på denne syndige jord. Men der er alligevel nogle magthavere, der fortjener sympati i deres konfrontationer med andre af slagsen. Efter alle de oplysninger, vi kan samle, ser det ud til, at fascismen er ved at lide nederlag i Ukraine. Den ukrainske hær har i første omgang lidt nederlag i kampen mod folkerepublikkerne i det østlige Ukraine. Dette var med til at danne baggrund for mødet mellem kommandanter fra den almindelige ukrainske hær og deres modpart i hæren i folkerepublikkerne. Under sejrsmeldingerne fra NA- TO, EU og andre vestlige kræfter, kan det se ud til, at der finder et opgør sted nedefra. I øjeblikket er der kampe i gang mellem bataljoner, der er opstillet af de ukrainske fascister, og hæren fra folkerepublikkerne. Kampe rapporteres af AFP fra Donetsk. Desuden fortæller danske medier også om svære kampe. Kilden til disse informationer er i regelen Andrej Lysenko. Lysenko er talsmand for Ukraines Sikkerhedsråd. Frem til den 12. august blev dette råd ledet af Andrej Parubiy, som i 1991 var medstifter af Ukraines Nationalsocialistiske Parti. Vi skal tage meget fejl, hvis ikke også Lysenko er nynazist. I den forbindelse synes vi også. det er værd at gøre opmærksom på den rolle, russerne spillede under Anden Verdenskrig. Det var Sovjetunionens Røde Hær, der trak hovedlæsset ved at skaffe Europa af med den nazistiske trussel under denne verdenskrig. Kampene ved Stalingrad og også de senere kampe i Ukraine, hvor en væsentlig del af slagene fandt sted, beseglede Hitlers skæbne. Det er også et åbent spørgsmål, hvorvidt landgangen i Normandiet, der først fandt sted den 6. juni 1944, i virkeligheden skyldtes angst for, at Sovjetunionen skulle komme til at dominere det meste af Europa. At fascismen synes på vej til at lide nederlag i Ukraine er ikke blot godt for Ukraine selv - men for hele Europa! Et andet sted hvor det også går rimeligt fremad, er i Syrien. STS har et særligt godt forhold til den syriske befolkning på grund af selve vores historie, som tog udgangspunkt i, at vi støttede Tuzla den eneste by i Bosnien, som fastholdt den gamle bosniske tradition for tolerance mellem alle etniske og religiøse grupper. Akkurat de samme synspunkter genfinder vi i Syrien. I næsten fire år har USA og dets allierede, som ikke mindst omfatter de arabiske diktaturstater i Golfen, prøvet at løbe Syrien over ende. De har i den forbindelse benyttet sig af alle former for jihadister - inklusive de barbariske wahabarister i Islamisk Stat. Men det er ikke lykkedes. Tværtimod står de syriske forsvarsstyrker stærkere i dag, end de har gjort længe. Det er godt for Syrien. Men det er også godt for os andre. Mange af de forskellige jihadister, der ellers kunne truet os, bliver nemlig uskadeliggjort i Syrien. INTERNATIONAL INFORMATION er navnet på den nye hjemmeside, vi længe har været i gang med at lave. Den er stort set færdig, og for øjeblikket prøvekører vi den. Den vil bringe meget mere stof end på den gamle hjemmeside, som vi dog beholder. Den nye er beregnet på at blive en fælles hjemmeside også for andre. Og det bliver meget let at melde sig som bruger. Nærmere information udsendes via . Husk at melde flytning! STS, der yder humanitær bistand, mener, at problemerne i verden ikke skyldes mangelen på tekniske, industrielle eller økonomiske ressourcer, men den måde ressourcerne anvendes på. For blot nogle få procent af de store ressourcer, der bliver brugt til at føre krig med eller til andre forsvarsformål, kan man sikre hvert eneste menneske på jorden en anstændig tilværelse. Derfor samarbejder STS fortrinsvis med kræfter, der lige som os selv ønsker en anden lokal og global fordeling af ressourcerne.

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KATASTROFEN, VI GLEMTE

KATASTROFEN, VI GLEMTE KATASTROFEN, VI GLEMTE Under sit besøg i Danmark blev Khalid Mahmood fra Labour Education Foundation også interviewet af Danwatch. Vi bringer interviewet her: Af: Søren Henriksen Selv ikke en katastrofebrand

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Kan vi snart få fred!

Kan vi snart få fred! Kan vi snart få fred! En gennemgang af de mange krige, der har været rundt om i verden siden Anden Verdenskrig vil vise, at de fleste er startet af USA, og jo mere USA bliver svækket, desto større er fredschancerne.

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige

blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige Halvtredsårskrigen INTERSOL NR. 121 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY September 2014 I mere end 50 år har man talt om fred mellem palæstinensere og israelere, og utallige fredsforslag er blevet

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

RÆSON. Demokraternes store chance. Af Aimée Kjær. David Gress i RÆSON om Midtvejsvalget:

RÆSON. Demokraternes store chance. Af Aimée Kjær. David Gress i RÆSON om Midtvejsvalget: David Gress i om Midtvejsvalget: Demokraternes store chance Demokraterne har en kæmpe chance her. Hvis ikke de kan vinde stort nu, hvor præsidenten er så upopulær, så kan de aldrig vinde stort. Det siger

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane?

Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane? Af Fréderike Geerdink. 8. Maj 2015. Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane? Vi kan ikke gøre noget for at stoppe dem i at vende tilbage, siger Fayza Abdi til mig, hun er med-præsident i Kobanes lovgivende

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 21. maj 2015. Uge 22, mandag 25. maj 2015 28/05/2015 15:00

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 21. maj 2015. Uge 22, mandag 25. maj 2015 28/05/2015 15:00 Side 1 Uge 22, mandag 25. maj 2015 01:10 Offer for straffrihed Nyt program indsat - programmet Digital sabotage udgår Colombiansk dokumentar fra 2010. (Impunity) Efter mange års nærmest borgerkrig, hvor

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

USA vil igen invadere Somalia

USA vil igen invadere Somalia USA vil igen invadere Somalia Det angivelig formål skulle være at styrke kampen mod Al Shabab, som trods store anstrengelse fra Den Afrikanske Unions Mission til Somalia, AMISOM, ikke går helt så godt,

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Bitstream Vera Sans (Oblique)

Bitstream Vera Sans (Oblique) Bodoni MT Tw Cen MT Bitstream Vera Sans (Oblique) Bradley Hand ITC Endnu en gang er en dansk ambassade i udlandet blevet mål for muslimers vrede over Muhammed-tegningerne. Omkring 200 demonstranter samlede

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter Klassiske 4 Dage / 3 Nætter Afgang : Fredag til Ankomst til DAG 1 Fredag Transfer Hotel DAG 2 Byrundtur Lørdag DAG 3 Kremlin Søndag DAG 4 Transfer til lufthavnen Mandag Hotel Marriott Tverskaya 4*+ www.marriott.com

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Landefakta Historie Indenrigspolitik Udenrigspolitik Økonomi Tyrkiet og EU LANDEFAKTA Hovedstad Ankara (ca. 4,8 mio.) Største

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Begyndelsen til enden på USA s dominans

Begyndelsen til enden på USA s dominans INTERSOL NR. 114 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY August 2013 Begyndelsen til enden på USA s dominans For at slippe ud af hængedyndet i Afghanistan er USA er nu nødt til at føre forhandlinger

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

STYRK LQM! Fra Pakistan har vi modtaget en anmodning om at skaffe 18.000 kr. til LQM. Det vil vi forsøge at gøre.

STYRK LQM! Fra Pakistan har vi modtaget en anmodning om at skaffe 18.000 kr. til LQM. Det vil vi forsøge at gøre. STYRK LQM! Fra Pakistan har vi modtaget en anmodning om at skaffe 18.000 kr. til LQM. Det vil vi forsøge at gøre. LQM er forbogstaverne til Labour Qaumi Bevægelsen, og det er navnet på den faglige bevægelse

Læs mere