Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011"

Transkript

1 Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

2 En brancherapport for hele bankmarkedet TNS Gallup har for Post Danmark undersøgt over 1100 danske bankkunders opfattelser af hvilke kontaktpunkter, der formidler bankernes information og reklamebudskaber bedst. Målgruppen er danskere i alderen 18 år+, der enten er kunde i en bank eller har planer om at blive kunde i en bank. Kontaktpunkternes værdi for bankkunderne er blevet vurderet af kunderne ud fra tre dimensioner: 1) om kontaktpunktet er informationsgivende, 2) om kontaktpunktet emotionelt set berører forbrugerne og dermed gør den enkelte bank mere attraktiv, og 3) hvilken værdi kontaktpunktet har, når forbrugeren skal træffe den endelige købsbeslutning. Udgangspunktet for undersøgelsen er en kortlægning af bankernes væsentligste kontaktpunkter, dvs. massemedier, fysiske forsendelser, digital kommunikation, sponsorater, én-til-én kommunikation, indirekte kontaktpunkter (eksempelvis familie og venner) og andre kontaktpunkter. Der arbejdes således med 35 specifikke kontaktpunkter under disse overskrifter. Der skelnes i TNS Gallups analyse mellem to væsentlige perspektiver. Det ene drejer sig om hvert kontaktpunkts generelle værdi umiddelbart vurderet af forbrugerne. Det andet perspektiv er en beregning af en fælles valuta for kontaktpunkternes effektive synlighed. Hvor første perspektiv er en isoleret vurdering af f.eks. TVs væsentlighed i forhold til et møde med en banks rådgiver, er det andet perspektiv udtryk for forbrugernes læggen mærke til bankernes anvendelse af kontaktpunkterne vægtet i forhold til værdien af kontaktpunkterne. Metoden kan hvis budgetterne for hvert af kontaktpunkterne for hver af bankerne kendes anvendes til samlet set at beregne Return On Investment på tværs af alle kontaktpunkterne. Dermed kan værdien og effekterne på tværs af ellers meget forskelligartede kontaktpunkter sammenlignes. Noget som traditionelt volder hovedbrud i medie- og kommunikationsverden. I denne rapport kendes bankernes allokering af ressourcer til hver enkelt kontaktpunkt ikke. Formålet har været at belyse de kontaktpunkter, som må siges generelt at have betydning for den danske bankbranche i starten af 2011.

3 EXECUTIVE SUMMARY Da bankbranchens forretningsmodel hviler på begreber som troværdighed, tryghed, seriøsitet osv. er det ikke overraskende, at bankkunderne vurderer én-til-én dialogen med bankrådgiveren som det mest værdifulde kontaktpunkt. Det personlige møde har størst værdi, men også direkte dialog pr. mail eller telefon sætter kunderne stor pris på. Netbank og tilstedeværelse i bankens filial, er de mest værdifulde kontaktpunkter efter det personlige møde med bankrådgiveren. Dette er måske heller ikke så overraskende, da disse er steder, forbrugerne regelmæssigt håndterer deres økonomi, samt at disse er aktive kontaktpunkter, dvs. de er iværksat af kunden selv. Hvilket gør at forbrugeren dermed er mere personligt involveret. Fysiske forsendelser skaber også plads for bankerne i forbrugernes bevidsthed. Højst værdi har breve og tilbud sendt fra egen bank efter aftale. Desuden opfattes breve indeholdende kontobetingelser, årsopgørelser og kontoudtog som væsentlige kontaktpunkter til banken. Uopfordrede breve fra egen bank anses mindre værdifuldt, dog ligger kontaktpunktet stadigvæk over gennemsnittet for de analyserede kontaktpunkter. Bankkunder værdsætter også rådgivning og anbefalinger fra indirekte kontaktpunkter som familie, venner og hjemmesider højt. Derimod har sponsorater, traditionel massemarkedsføring og andre typer af kontaktformer (f.eks. omtale/tilbud gennem ejendomsmægler eller lignende) mindre værdi på bankmarkedet.

4 Baggrund og formål 1

5 Baggrund og formål Nærværende rapport har til formål at kaste lys over bankernes mange kontaktpunkter med deres kunder forbrugerne dvs. B-t-C. Mikset af kontaktpunkter er i dag stort og spænder lige fra Massemarkedsføring - annoncering, sponsorater mv. Digitalt - hjemmesider, e-boks, bannerreklamer, s mv. Indirekte når forbrugerne har dialog om selskaberne med bekendte Én-til-én / direkte ved personlig eller skriftlig dialog med selskabet I takt med at bankerne får flere og flere steder at møde forbrugerne der kommer flere og flere kontaktpunkter, som bankerne kan benytte sig af bliver det endnu mere relevant at få kortlagt, hvor værdifuldt hvert af de enkelte kontaktpunkter er. For at kunne optimere brugen af de respektive kontaktpunkter og prioritere budgettets fordeling mellem de respektive kontaktpunkter, er det nødvendigt at vide, hvilke kontaktpunkter der er mest værdiskabende. Netop dette er fokus i nærværende brancherapport. 5

6 Baggrund og formål Undersøgelsen kan deles op i fire delformål: Kortlægning af finansbranchens kontaktpunkter til forbrugerne på markedet Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter relativt i forhold til hinanden ud fra hvor stor indflydelse de har på forbrugerne på markedet Kortlægning af kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed for den enkelte bank Værktøj til estimering af ROI for de forskellige aktørers kontaktpunkter 6

7 Kortlægning af kontaktpunkter i bankmarkedet 2

8 Kontaktpunkter på bankmarkedet Følgende 35 kontaktpunkter er identificeret som relevante på bankmarkedet, idet de med stor gennemslagskraft formår at skabe plads i forbrugerens bevidsthed. Kontaktpunkterne er identificeret ved kvalitativ analyse i februar 2011 og er her formuleret, som de italesættes af forbrugerne. Online forsendelse og digital Markedsføring (7) Bankers egne hjemmesider Netbank Årsopgørelser og kontoudtog sendt som e- mail/e-boks/via Netbank Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Set i søgemaskine/som søgeresultat i forbindelse med surfing på nettet Bankers web TV Mobil applikationer Massemarkedsføring i øvrigt (5) TV og biograf reklamer Reklamer ved busstoppesteder, stilladser og andre steder i gadebilledet Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Skilte set i bankers vinduer Én-til-én (4) Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Råd og anbefalinger fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. pensionsrådgiver) Uopfordret salgsopringning fra egen bank Sportssponsorater Andre typer (4) Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægler Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Været i bankens filial Sponsorater (3) Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Set i forbindelse med TV udsendelser, shows, film, musikvideoer eller lignende Fysiske forsendelser (5) Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Kontobetingelser sendt fysisk i brev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Indirekte (7) Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Artikler, omtale og indslag i dagspressen Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Artikler, omtale og indslag i TV og radio Set eller omtalt på sociale netværkssider (f.eks. Facebook, Twitter) Set på diverse nyhedshjemmesider Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) 8

9 Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 3

10 Hvilke kontaktpunkter skaber størst værdi? Kontaktpunkterne er i det følgende værdisat efter, hvor stærkt det er til at skabe plads for banker i forbrugerens bevidsthed. Værdisætningen er baseret på følgende delelementer: Hvor indflydelsesrigt er hvert kontaktpunkt? 1 Information Værdien af et kontaktpunkt øges, hvis kontaktpunktet er informationsgivende 2 Emotion rykker ved forbrugerne emotionelt og gør selskabet mere attraktivitet 3 Power Value har stor betydning, når forbrugerne skal træffe deres endelige købsbeslutning Faktorerne er sammenregnet til ét mål for kontaktpunktets værdi Indekseret Se bilag for yderligere uddybning af modellen 10

11 Én-til-én dialog og digital kontakt med banken har størst værdi for forbrugerne efterfulgt af fysiske forsendelser og indirekte kontaktpunkter Kontaktpunkter med værdisætning over middel (20 ud af 35) Værdisætning indekseret Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Netbank Været i bankens filial Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Årsopgørelse og kontoudtog som /e-boks/via Netbank Bankernes egne website Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) Kontobetingelser sendt fysisk i brev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Råd og anbefaling fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. Pensionsrådgiver) Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Artikler, omtale og indslag i dagspressen Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Skilte set i bankers vinduer Sportssponsorater Artikler, omtale og indslag i TV og radio Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 11

12 Massemarkedsføring har mindre værdi for forbrugerne Kontaktpunkter med værdisætning under middel (15 ud af 35) Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægle Set på diverse nyhedshjemmesider Uopfordret salgsopringning fra egen bank Mobil applikationer Set i søgemaskiner/som søgeresultat i forbindelse med surfing på nettet Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Bankers web-tv Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger TV- og biograf reklamer Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Værdisætning indekseret Set eller omtalt på sociale netværkssider Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Outdoor Programsponsorater ifbm. TV-udsendelse Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 12

13 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Værdisætning indekseret Én-til-én 76 Én-til-én kontaktpunkter og fysiske forsendelser ligger på niveau og er alle væsentlige for bankbranchen. Fysiske forsendelser Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Kontaktpunkterne inden for online forsendelser og digital markedsføring er meget polariseret, med 3 kontaktpunkter blandt de 6 mest værdifulde og 4 blandt de 10 mindst værdifulde. Så selvom den grupperede gennemsnitsværdi er lidt lavere, er nogle online/digitale kontaktpunkter meget betydningsfulde for branchen. Sponsorater 49 Sponsorater og massemarkedsføring i øvrigt har en mindre værdi. Massemarkedsføring i øvrigt Andre typer Den forholdsvis høje gennemsnitlige værdi for andre typer af kontaktpunkter, stammer hovedsagligt fra været i bankens filial, som har tredje højeste værdi blandt alle kontaktpunkter. 13

14 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Jeg tager gerne et møde med et par banker, og ser om de kan gøre det bedre end det jeg har i dag. Kvinde, 39 Værdisætning indekseret Én-til-én Fysiske forsendelser Vi fik nogle papirer tilsendt, læste det hele igennem og satte det op i regneark, og så på om det kunne svare sig at skifte Mand, 28 Det er rigtig rart når den bank man skifter til sørger for at overføre forretningerne fra den gamle og skriver om det til mig pr. mail eller brev Kvinde, 39 Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Sponsorater Jeg så på News, at bank X blev kåret til årets bank, og så arrangerede jeg et møde, og det fik vi en gevaldig økonomisk fordel ud af Mand, 49 Massemarkedsføring i øvrigt Andre typer Vi var tæt på at kontakte bank Y, men så hørte vi, at de havde fået en dårlig rating i Berlingske, og det betyder noget for vi vil have sikkerhed Mand, 34 14

15 Digital Life segmentets værdisætning og kontaktpunkter 5

16 Digital Life segmenterne og deres størrelse i Danmark Internet is commoditised Makes my life more efficient 33% The internet is important for me to establish and maintain relationships HIGH CONSUMPTION 8% I just love talking and expressing myself Internet is pivotal Is the centre of my life 13% I use the internet to gain knowledge, information and to educate myself LOW INVOLVEMENT 12% The internet is an integral part of my life HIGH INVOLVEMENT 32% The internet is a functional tool 2% I m looking to create a personal space online Internet is functional Helps me to be productive LOW CONSUMPTION Internet is aspirational Helps me achieve my goals 16

17 TNS Digital Life Internettet og digitale tjenester bliver mere og mere almindelige i danskernes liv. Er der stadigvæk behov for bl.a. fysiske forsendelser i denne alt mere digitale verden? Og hvordan ser det ud på bankmarkedet, hvor digitale tjenester såsom Netbank, digitale kontoudtog og mobil applikationer bliver stadig mere brugt? For at undersøge hvilke kontaktpunkter, der er mest indflydelsesrige for danske bankkunder afhængig af hvor meget de bruger internettet, og hvor vigtigt internettet er i deres liv, har vi valgt at anvende TNS Digital Life segmentering. (Se bilag for yderligere information om TNS Digital Life.) 17

18 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter på tværs af digital life segmenter Værdisætning indekseret Alle Functionals Aspirers * Knowledgeseekers Communicators Influencers Networkers Én-til-én Fysiske forsendelser Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Sponsorater Massemarkedsføring i øvrigt Andre typer Uanset Digital Life segment har fysiske forsendelser stadig markant indflydelse på bankmarkedet. * Meget lille base Indirekte og online/digitale kontaktpunkter er mest værdifulde blandt Influencers og Communicators, der udgør 20% af danskerne, der benytter internettet. Fysiske forsendelser har størst værdi blandt Functionals, Networkers og Knowledge-seekers. Disse tre segmenter udgør 78% af den danske internet befolkning, der benytter internettet. Mindst 10% højere end Alle Mindst 10% lavere end Alle Massemarkedsføring har mindst værdi blandt Networkers og Communicators. 18

19 Værdien af fysiske forsendelsers på tværs af digital life segmenterne Værdisætning indekseret Alle fysiske forsendelser har stor værdi for Functionals, Networkers og Knowledge-seekers. Kontobetingelser, årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev anses også værdifuldt blandt Communicators, derimod er de mindre interesseret i at modtage kundemagasiner/nyhedsbrev eller fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank. Mindst 10% højere end Alle Mindst 10% lavere end Alle 19

20 Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 6

21 Kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed Kontaktpunkternes evne til at skabe effektiv synlighed for det enkelte bankselskab afhænger, foruden værdien af kontaktpunktet, af selskabets anvendelse af kontaktpunktet. I det følgende er værdien af kontaktpunktet derfor sammenholdt med, om forbrugerne har set eller hørt om selskabet gennem kontaktpunktet. Herved skabes en fælles valuta til vurdering af den effektive synlighed på tværs af samtlige kontaktpunkter. Information Kontaktpunktets værdi Emotion Power Value Synlighed Brand association Synligheden af et kontatkpunkt øges, hvis en stigende andel forbrugere har set eller hørt om selskabet gennemkontaktformerne. Se bilag for beregning 21

22 De enkelte bankers samlede synlighed samt bankens synlighed fordelt på kontaktpunkterne Bank A Bank B Bank C Bank D Bank E Bank F Bank G Bank H Branche gennemsnit Synlighed * 23% 18% 10% 7% 6% 5% 5% 5% 7% Indirekte 20% 19% 26% 29% 25% 25% 78% 26% 25% Online forsendelse og digital markedsføring 27% 23% 22% 22% 22% 19% 6% 18% 23% Fysiske forsendelser 18% 20% 12% 13% 16% 13% 4% 11% 15% Massemarkedsføring i øvrigt 12% 11% 13% 15% 12% 13% 5% 18% 12% Én-til-én 10% 12% 11% 10% 11% 11% 3% 8% 11% Sponsorater 4% 6% 8% 5% 6% 11% 3% 10% 6% Andre typer 9% 9% 8% 6% 8% 8% 1% 9% 8% * Bankerne i tabellen opnår i alt 79% af synligheden, mens mindre banker i branchen opnår de resterende 21 % af synligheden Ifølge branche gennemsnittet kommer største delen af bankernes synlighed fra indirekte kontaktpunkter (25%), digitale kontaktpunkter (23%) og fysiske forsendelser (15%). Så meget som en femtedel af Bank B s (20%) og Bank A s (18%) synlighed stammer fra fysiske forsendelser. 22

23 Bankernes synlighed på markedet 23

24 Bankernes synlighed på markedet 24

25 Budgetallokering Virksomheden kan med fordel holde budgetfordelingen mellem de respektive grupperinger af kontaktpunkter op imod den synlighed, der skabes hos forbrugeren. I det følgende er synligheden opdelt på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, således at en bank kan kigge på deres samlede synlighed i markedet og betragte, hvor stor en andel af denne synlighed, der er genereret ved hhv. Massemedier, Sponsorater, Online etc. Udfaldet af, hvordan andelene fordeler sig på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, sammenholdes derefter med bankens budgetallokering, det er derved muligt at anskue og overvåge hvert kontaktpunkt ud fra ROI-betragtning, hvilke kontaktpunkter kan betale sig, og hvilke er ineffektive? 25

26 Synligheden på de respektive grupperinger af kontaktpunkter holdt op imod bankens budgetallokering - Bank A 1. kvartal % 4% Hold bankens budgetallokering op imod den synlighed, der skabes for hver gruppering af kontaktpunkter. Ressourceforbruget på det enkelte kontaktpunkt skal vurderes op imod den opnåede synlighed. Data sættes ind 10% 12% 18% 27% 20% Andre typer Sponsorater Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte På de grupperinger, hvor synligheden ikke modsvarer budgetandelen, bør budgetforbruget overvejes. På de grupperinger af kontaktpunkter, hvor synligheden mere end modsvarer budgetforbruget, bør budgetandelen ligeledes overvejes. Andel af budget allokering Andel af synlighed 26

27 Eksempel: Bank 8

28 Kontaktpunkternes værdi blandt Banks kunder Værdisætning indekseret Netbank Årsopgørelse og kontoudtog som /e-boks/via Netbank Været i bankens filial Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Bankernes egne website Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Kontobetingelser sendt fysiskt i brev Råd og anbefaling fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. Pensionsrådg.) Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Artikler, omtale og indslag i TV og radio Skilte set i bankers vinduer Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Sportssponsorater Artikler, omtale og indslag i dagspressen (58) (67) (61) (62) (60) (62) (69) (75) (78) (70) (78) Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte (82) (88) (88) (87) Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer (90) (93) (91) (94) Alle (94) 28

29 Kontaktpunkternes værdi blandt Banks kunder Uopfordret salgsopringning fra egen bank Bankers web-tv Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægle Set på diverse nyhedshjemmesider Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger TV- og biograf reklamer Mobil applikationer Set i søgemaskiner/som søgeresultat ifm surfing på nettet Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Outdoor Programsponsorater ifbm. TV-udsendelse Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Set eller omtalt på sociale netværkssider Værdisætning indekseret (21) (22) (42) (22) (19) (43) (27) (44) (34) (35) Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte (39) (45) (36) (50) Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Alle (45) Andre typer 29

30 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Værdisætning indekseret Alle Én-til-én 75 (76) Indirekte og andre kontaktformer er mindre værdifulde for Banks kunder i forhold til Alle. Fysiske forsendelser 73 (74) I øvrigt er de grupperede gennemsnitlige værdier forholdsvis ens sammenlignet med dem for Alle. Indirekte 54 (61) Online forsendelse og digital markedsføring 59 (59) Sponsorater 42 (49) Massemarkedsføring i øvrigt 38 (38) Andre typer 43 (53) 30

31 Hvordan performer Bank i forhold til konkurrenterne på de konkrete grupperinger af kontaktpunkter? Bank : Bankens synlighed pr. gruppering af kontaktpunkter sammenlignet med resten af branchen Kontaktpunkter Én-til-en Kontaktpunkternes værdi i bankbranchen 76 Banks synlighed (andele) X 11% Branche gennemsnit x X 11% Banks andel indekseret ift. branchen X 100 Fysiske forsendelser 74 16% 15% 107 Indirekte 61 25% 25% 100 Online forsendelse og digital markedsføring 59 22% 23% 96 Sponsorater 49 6% 6% 100 Massemarkedsføring i øvrigt 38 12% 12% 100 Andre typer 53 8% 8% 100 Banks synlighed opdelt på kontaktpunkt grupperne ligger generelt på niveau med branche gennemsnittet. 31

32 Banks synlighed på tværs af demografi Indekseret ift. total synlighed år år 60 år eller derover Mænd Kvinder Bank er mest synlig blandt bankkunder i alderen år og kvinder. Banken er også mere synlig for bankkunder i mellem socialklassen. Høj socialklasse 14 Mellem socialklasse 2 Lav socialklasse 24 32

33 Kundesegmenter I nærværende analyse er forbrugerne delt op i følgende kundegrupper: Kunder Ikke kunder Committede kunder Ikke committede kunder Tilgængelige Ikke kunder Utilgængelige ikke kunder Strategien afhænger af, hvilken af grupperne virksomheden ønsker at tilfredsstille: Vedligehold Fastholdelse Tiltrækning Kendskab 33

34 En banks synlighed bør iagttages for de forskellige kundegrupper Det er naturligt, at jo stærkere relationen til banken er, desto mere synlighed har banken for forbrugeren. Det er interessant at se på, hvordan synligheden for banken i en bestemt kundegruppe er sammenlignet med andre bankers synlighed i samme kundegruppe. Synlighed Synlighed indekseret ift. branchenorm Bank Committede kunder Ikke Comittede kunder Tilgængelige ikkekunder 5% 40% 65% Bank har højere synlighed blandt egne kunder end branchen i øvrigt, og mindre synlighed blandt ikke kunder end branchen i øvrigt. Utilgængelige ikkekunder 2% Branchenorm 34

35 Synligheden på de respektive grupperinger af kontaktpunkter holdt op imod bankens budgetallokering - Bank 1. kvartal % 6% Hold bankens budgetallokering op imod den synlighed, der skabes for hver gruppering af kontaktpunkter. Ressourceforbruget på det enkelte kontaktpunkt skal vurderes op imod den opnåede synlighed. Data sættes ind 11% 12% 16% 22% 25% Andre typer Sponsorater Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte På de grupperinger, hvor synligheden ikke modsvarer budgetandelen, bør det overvejes at nedjustere budgetforbruget. På de grupperinger af kontaktpunkter, hvor synligheden mere end modsvarer budgetforbruget, bør det overvejes at opjustere budgetandelen. Andel af budget allokering Andel af synlighed 35

36 Bilag 8

37 Kontaktpunkternes værdi Bilag 8.1

38 Kombinationen af kontaktpunkternes værdi og bankens synlighed afdækker strategiske indsatsområder Høj værdi / stor indflydelse Høj synlighed i bankbranchen Battlefield Contacts Kontaktpunkter som bruges af mange i branchen. Prioriter kontaktpunkter her: Skær ned på antallet og gør få godt. Vær unik i budskaberne / eksekveringen i disse kontaktpunkter. Leadership Contacts Kontaktpunkter som ikke udnyttes fuldt ud i dag. Invester mere i disse kontaktpunkter. Vær aktiv i minimum ét af disse kontaktpunkter. Lav synlighed i bankbranchen Benyt kun disse kontaktpunkter hvis de er billige. Mulighed for at skabe øget differentiering ift. resten af branchen. Identificer en eller to kontaktpunkter her og prioriter en god eksekvering af disse. Ubiquity Contacts Lav værdi / lille indflydelse Potential Contacts 38

39 Strategiske indsatsområder for Bank for fysiske forsendeler Differentiere via kreativitet og fremragende eksekvering : (1) Dir. dialog m. bankrådgiver FtF møde; (2) Netbank; (3) Været i bankens filial; (4) Dir. dialog m. bankrådgiver pr. /telefon; (5) Elektronisk årsopgørelse og kontoudtog; (6) Bankernes egne website; (7) Fys. brev/tilbud efter aftale; (8) Omtale/anbefaling f. familie & venner; (9) Fys. brev årsopgørelser/kontoudtog; (10) Art./omtale i dagspressen; (11) Skilte i bankers vinduer; (12) Sportssponsorater; (13) Art./omtale i TV/radio Optimere eller Brug ikke : Bank kan med fordel differentiere sig via en kreativ udformning af fysiske breve og tilbud sendt efter aftale (7) og årsopgørelser/kontoudtog sendt pr. brev (9). Mest synlige Optimere eller Brug ikke : (1) Art./omtale i fagbl./mag.; (2) Ann. dagblade, ugeblade & magasiner; (3) TV- og biograf reklamer; (4) TV program sponsorater Benyt kun disse kontaktpunkter hvis de er billige : Battlefield < Gns Synlighed < 10 Battlefield9 23% Synlighed Under grænseværdien Ubiquity2 Lav værdi Indflydelse Høj Værdi 70% Synlighed 12% Synlighed Invester mere i disse kontaktpunkter. Vær aktiv i minimum ét af disse kontaktpunkter : (1) Website banksammenligning; (4) Bankers kundemagasiner/nyhedsbrev Leadership 1 Differentiering Potential % Synlighed 10% Synlighed Leadership < Gns synlighed < Potential < Gns synlighed < Bank skal kun fokusere på fysiske breve sendt 9 uopfordret til kunderne hvis det prioriteres højt (1) Identificer en eller to kontaktpunkter her og prioriter en god eksekvering af disse: Ubiquity < Gns synlighed < Bank kan med fordel 3 investere mere i kundemagasiner/nyhedsbreve (4) 8 10 Optimere eller Brug ikke : (2) Kontobetingelser fys. brev; (3) Råd/anbefaling fra anden fin. rådgiver; (5) Sponsering soc./samfund. initiativer Mindst synlige Optimere eller Brug ikke : (1) Fys. brev uopfordret egen bank; (2) Omtale/tilbud gn. realkreditinstitut/ejendo msmægle; (3) Set på diverse nyhedshjemmesider; (4) Uopfordret salgsopringning f. egen bank; (5) Mobil applikationer; (6) Set i søgemaskiner/søgeresu ltat i forb. m. surfing; (7) Omtale/tilbud gn. fagforening; (8) Bankers web-tv; (9) Ann. fagblade/materiale fagforeninger; (10) Omtale/tilbud gn bilforhandler eller lign.; (11) Sociale netværkssider; (12) Web banner reklamer; (13) Reklamer i gadebilledet Generated by MCAutomated v Integration is trademark and copy-right owner of all MCA products, tools and service marks 39

40 Strategiske indsatsområder for Bank for fysiske forsendeler Mest synlige Battlefield Bank kan med fordel differentiere sig via en kreativ udformning af fysiske breve og tilbud sendt efter aftale (7) og årsopgørelser/kontoudtog sendt pr. brev (9). Ubiquity 9 Lav værdi Indflydelse Høj Værdi 7 Leadership 4 Differentiering 1 Bank kan med fordel investere mere i kundemagasiner/nyhedsbreve (4) Bank skal kun fokusere på fysiske breve sendt uopfordret til kunderne hvis det prioriteres højt (1) Potential Mindst synlige Generated by MCAutomated v Integration is trademark and copy-right owner of all MCA products, tools and service marks Battlefield Leadership Potential Ubiquity < Gns Synlighed < < Gns synlighed < < Gns synlighed < < Gns synlighed < 40

41 Én-til-én dialog og digital kontakt med banken har størst værdi for forbrugerne efterfulgt af fysiske forsendelser og indirekte kontaktpunkter Kontaktpunkter med værdisætning over middel (20 ud af 35) Værdisætning indekseret Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Netbank Været i bankens filial Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Årsopgørelse og kontoudtog som /e-boks/via Netbank Bankernes egne website Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) Kontobetingelser sendt fysisk i brev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Råd og anbefaling fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. Pensionsrådgiver) Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Artikler, omtale og indslag i dagspressen Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Skilte set i bankers vinduer Sportssponsorater Artikler, omtale og indslag i TV og radio Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Én-til-én dialog, hvad enten det er ved et personligt møde (1. plads) eller pr. mail/telefon (4. plads), har meget stor værdi for forbrugerne. Digital kontakt vurderes også meget højt, med 3 kontaktpunkter blandt de 6 mest værdifulde. At være til stede i bankens filial har også stort værdi for bankkunderne (3. plads). Fysiske forsendelser skaber også plads for bankerne i forbrugernes bevidsthed (alle fysiske forsendelser er repræsenteret blandt kontaktpunkter med indflydelse over gennemsnittet). Indirekte kontaktpunkter såsom anbefaling fra familie/venner og hjemmesider hvor man kan sammenligne banker har stor indflydelse på bankkunderne. Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 41

42 Massemarkedsføring har mindre værdi for forbrugerne Kontaktpunkter med værdisætning under middel (15 ud af 35) Værdisætning indekseret Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægle Set på diverse nyhedshjemmesider Uopfordret salgsopringning fra egen bank Mobil applikationer Set i søgemaskiner/som søgeresultat i forbindelse med surfing på nettet Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Bankers web -TV Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger TV- og biograf reklamer Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Set eller omtalt på sociale netværkssider Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Outdoor Programsponsorater ifbm. TV-udsendelse Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Traditionel massemarkedsføring er mindst indflydelsesrig når det gælder om at skabe plads i forbrugernes bevidsthed. Mobil applikationer er en af de nyeste kontaktpunkter, der tilbydes af bankerne, men vurderes forholdsvis højt af bankkunderne. Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 42

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder Lønsom vækst gennem penetration Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S Stor fokus på at skabe

Læs mere

FRA ONE NIGHT STAND TIL LANGVARIGE FORHOLD

FRA ONE NIGHT STAND TIL LANGVARIGE FORHOLD FRA ONE NIGHT STAND TIL LANGVARIGE FORHOLD Benyt e-mail marketing til at sætte en effektiv digital krog i dine kundeemner. Du måler på kryds og tværs. Men du ved dybest set ikke så meget. I en digital

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract Abstract In recent years a radical change in consumer behavior has occurred. Companies no longer decide how the consumer should interpret their commercial messages and brands it is now the consumer who

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

KULTURARVEN I NORDEN og de sociale medier

KULTURARVEN I NORDEN og de sociale medier KULTURARVEN I NORDEN og de sociale medier Inventering og rapport for Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik, 2010 1 2 INDLEDNING Om denne rapport Denne undersøgelse er en inventering af nordiske kulturhistoriske

Læs mere

Salg, salg og atter salg

Salg, salg og atter salg Salg, salg og atter salg Ved Henning Rouchmann Om Henning Rouchmann Altid haft fokus på salg, markedsføring, kommunikation og ledelse. Min store passion har altid været at udvikle og videreudvikle stærke

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK SOM METODE TIL AT SKABE BEDRE ARBEJDSMILJØ I KUNDECENTRE En rapport om AMICA-projektet Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv Tina Weller Nielsen, DTU Management Ole H.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende:

Læs mere

HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010

HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010 HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010 2010 December 2010 Hver eneste cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri 1.0 Forord 1.1 Resume Rapporten undersøger i hvilket omfang de tekniske uddannelsesinstitutioner uddanner bachelorstuderende i tilgængelige og globalt alment anvendte planlægningskoncepter, metoder og

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Comwell Rebild Bakker

Comwell Rebild Bakker Comwell Rebild Bakker Mike Sthyr, IHM7e Afleveret d. 7/1-2013 Vejleder: Helge Larsen Antal anslag: 104.515 Underskrift - Mike Sthyr University College Nordjylland Teknologi & Business Executive summary

Læs mere

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne Abstract The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne "The Singles Issue" is a production thesis in which we have developed a concept for a theme issue on single life for the magazine

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere