Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011"

Transkript

1 Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

2 En brancherapport for hele bankmarkedet TNS Gallup har for Post Danmark undersøgt over 1100 danske bankkunders opfattelser af hvilke kontaktpunkter, der formidler bankernes information og reklamebudskaber bedst. Målgruppen er danskere i alderen 18 år+, der enten er kunde i en bank eller har planer om at blive kunde i en bank. Kontaktpunkternes værdi for bankkunderne er blevet vurderet af kunderne ud fra tre dimensioner: 1) om kontaktpunktet er informationsgivende, 2) om kontaktpunktet emotionelt set berører forbrugerne og dermed gør den enkelte bank mere attraktiv, og 3) hvilken værdi kontaktpunktet har, når forbrugeren skal træffe den endelige købsbeslutning. Udgangspunktet for undersøgelsen er en kortlægning af bankernes væsentligste kontaktpunkter, dvs. massemedier, fysiske forsendelser, digital kommunikation, sponsorater, én-til-én kommunikation, indirekte kontaktpunkter (eksempelvis familie og venner) og andre kontaktpunkter. Der arbejdes således med 35 specifikke kontaktpunkter under disse overskrifter. Der skelnes i TNS Gallups analyse mellem to væsentlige perspektiver. Det ene drejer sig om hvert kontaktpunkts generelle værdi umiddelbart vurderet af forbrugerne. Det andet perspektiv er en beregning af en fælles valuta for kontaktpunkternes effektive synlighed. Hvor første perspektiv er en isoleret vurdering af f.eks. TVs væsentlighed i forhold til et møde med en banks rådgiver, er det andet perspektiv udtryk for forbrugernes læggen mærke til bankernes anvendelse af kontaktpunkterne vægtet i forhold til værdien af kontaktpunkterne. Metoden kan hvis budgetterne for hvert af kontaktpunkterne for hver af bankerne kendes anvendes til samlet set at beregne Return On Investment på tværs af alle kontaktpunkterne. Dermed kan værdien og effekterne på tværs af ellers meget forskelligartede kontaktpunkter sammenlignes. Noget som traditionelt volder hovedbrud i medie- og kommunikationsverden. I denne rapport kendes bankernes allokering af ressourcer til hver enkelt kontaktpunkt ikke. Formålet har været at belyse de kontaktpunkter, som må siges generelt at have betydning for den danske bankbranche i starten af 2011.

3 EXECUTIVE SUMMARY Da bankbranchens forretningsmodel hviler på begreber som troværdighed, tryghed, seriøsitet osv. er det ikke overraskende, at bankkunderne vurderer én-til-én dialogen med bankrådgiveren som det mest værdifulde kontaktpunkt. Det personlige møde har størst værdi, men også direkte dialog pr. mail eller telefon sætter kunderne stor pris på. Netbank og tilstedeværelse i bankens filial, er de mest værdifulde kontaktpunkter efter det personlige møde med bankrådgiveren. Dette er måske heller ikke så overraskende, da disse er steder, forbrugerne regelmæssigt håndterer deres økonomi, samt at disse er aktive kontaktpunkter, dvs. de er iværksat af kunden selv. Hvilket gør at forbrugeren dermed er mere personligt involveret. Fysiske forsendelser skaber også plads for bankerne i forbrugernes bevidsthed. Højst værdi har breve og tilbud sendt fra egen bank efter aftale. Desuden opfattes breve indeholdende kontobetingelser, årsopgørelser og kontoudtog som væsentlige kontaktpunkter til banken. Uopfordrede breve fra egen bank anses mindre værdifuldt, dog ligger kontaktpunktet stadigvæk over gennemsnittet for de analyserede kontaktpunkter. Bankkunder værdsætter også rådgivning og anbefalinger fra indirekte kontaktpunkter som familie, venner og hjemmesider højt. Derimod har sponsorater, traditionel massemarkedsføring og andre typer af kontaktformer (f.eks. omtale/tilbud gennem ejendomsmægler eller lignende) mindre værdi på bankmarkedet.

4 Baggrund og formål 1

5 Baggrund og formål Nærværende rapport har til formål at kaste lys over bankernes mange kontaktpunkter med deres kunder forbrugerne dvs. B-t-C. Mikset af kontaktpunkter er i dag stort og spænder lige fra Massemarkedsføring - annoncering, sponsorater mv. Digitalt - hjemmesider, e-boks, bannerreklamer, s mv. Indirekte når forbrugerne har dialog om selskaberne med bekendte Én-til-én / direkte ved personlig eller skriftlig dialog med selskabet I takt med at bankerne får flere og flere steder at møde forbrugerne der kommer flere og flere kontaktpunkter, som bankerne kan benytte sig af bliver det endnu mere relevant at få kortlagt, hvor værdifuldt hvert af de enkelte kontaktpunkter er. For at kunne optimere brugen af de respektive kontaktpunkter og prioritere budgettets fordeling mellem de respektive kontaktpunkter, er det nødvendigt at vide, hvilke kontaktpunkter der er mest værdiskabende. Netop dette er fokus i nærværende brancherapport. 5

6 Baggrund og formål Undersøgelsen kan deles op i fire delformål: Kortlægning af finansbranchens kontaktpunkter til forbrugerne på markedet Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter relativt i forhold til hinanden ud fra hvor stor indflydelse de har på forbrugerne på markedet Kortlægning af kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed for den enkelte bank Værktøj til estimering af ROI for de forskellige aktørers kontaktpunkter 6

7 Kortlægning af kontaktpunkter i bankmarkedet 2

8 Kontaktpunkter på bankmarkedet Følgende 35 kontaktpunkter er identificeret som relevante på bankmarkedet, idet de med stor gennemslagskraft formår at skabe plads i forbrugerens bevidsthed. Kontaktpunkterne er identificeret ved kvalitativ analyse i februar 2011 og er her formuleret, som de italesættes af forbrugerne. Online forsendelse og digital Markedsføring (7) Bankers egne hjemmesider Netbank Årsopgørelser og kontoudtog sendt som e- mail/e-boks/via Netbank Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Set i søgemaskine/som søgeresultat i forbindelse med surfing på nettet Bankers web TV Mobil applikationer Massemarkedsføring i øvrigt (5) TV og biograf reklamer Reklamer ved busstoppesteder, stilladser og andre steder i gadebilledet Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Skilte set i bankers vinduer Én-til-én (4) Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Råd og anbefalinger fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. pensionsrådgiver) Uopfordret salgsopringning fra egen bank Sportssponsorater Andre typer (4) Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægler Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Været i bankens filial Sponsorater (3) Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Set i forbindelse med TV udsendelser, shows, film, musikvideoer eller lignende Fysiske forsendelser (5) Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Kontobetingelser sendt fysisk i brev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Indirekte (7) Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Artikler, omtale og indslag i dagspressen Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Artikler, omtale og indslag i TV og radio Set eller omtalt på sociale netværkssider (f.eks. Facebook, Twitter) Set på diverse nyhedshjemmesider Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) 8

9 Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 3

10 Hvilke kontaktpunkter skaber størst værdi? Kontaktpunkterne er i det følgende værdisat efter, hvor stærkt det er til at skabe plads for banker i forbrugerens bevidsthed. Værdisætningen er baseret på følgende delelementer: Hvor indflydelsesrigt er hvert kontaktpunkt? 1 Information Værdien af et kontaktpunkt øges, hvis kontaktpunktet er informationsgivende 2 Emotion rykker ved forbrugerne emotionelt og gør selskabet mere attraktivitet 3 Power Value har stor betydning, når forbrugerne skal træffe deres endelige købsbeslutning Faktorerne er sammenregnet til ét mål for kontaktpunktets værdi Indekseret Se bilag for yderligere uddybning af modellen 10

11 Én-til-én dialog og digital kontakt med banken har størst værdi for forbrugerne efterfulgt af fysiske forsendelser og indirekte kontaktpunkter Kontaktpunkter med værdisætning over middel (20 ud af 35) Værdisætning indekseret Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Netbank Været i bankens filial Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Årsopgørelse og kontoudtog som /e-boks/via Netbank Bankernes egne website Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) Kontobetingelser sendt fysisk i brev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Råd og anbefaling fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. Pensionsrådgiver) Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Artikler, omtale og indslag i dagspressen Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Skilte set i bankers vinduer Sportssponsorater Artikler, omtale og indslag i TV og radio Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 11

12 Massemarkedsføring har mindre værdi for forbrugerne Kontaktpunkter med værdisætning under middel (15 ud af 35) Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægle Set på diverse nyhedshjemmesider Uopfordret salgsopringning fra egen bank Mobil applikationer Set i søgemaskiner/som søgeresultat i forbindelse med surfing på nettet Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Bankers web-tv Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger TV- og biograf reklamer Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Værdisætning indekseret Set eller omtalt på sociale netværkssider Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Outdoor Programsponsorater ifbm. TV-udsendelse Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 12

13 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Værdisætning indekseret Én-til-én 76 Én-til-én kontaktpunkter og fysiske forsendelser ligger på niveau og er alle væsentlige for bankbranchen. Fysiske forsendelser Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Kontaktpunkterne inden for online forsendelser og digital markedsføring er meget polariseret, med 3 kontaktpunkter blandt de 6 mest værdifulde og 4 blandt de 10 mindst værdifulde. Så selvom den grupperede gennemsnitsværdi er lidt lavere, er nogle online/digitale kontaktpunkter meget betydningsfulde for branchen. Sponsorater 49 Sponsorater og massemarkedsføring i øvrigt har en mindre værdi. Massemarkedsføring i øvrigt Andre typer Den forholdsvis høje gennemsnitlige værdi for andre typer af kontaktpunkter, stammer hovedsagligt fra været i bankens filial, som har tredje højeste værdi blandt alle kontaktpunkter. 13

14 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Jeg tager gerne et møde med et par banker, og ser om de kan gøre det bedre end det jeg har i dag. Kvinde, 39 Værdisætning indekseret Én-til-én Fysiske forsendelser Vi fik nogle papirer tilsendt, læste det hele igennem og satte det op i regneark, og så på om det kunne svare sig at skifte Mand, 28 Det er rigtig rart når den bank man skifter til sørger for at overføre forretningerne fra den gamle og skriver om det til mig pr. mail eller brev Kvinde, 39 Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Sponsorater Jeg så på News, at bank X blev kåret til årets bank, og så arrangerede jeg et møde, og det fik vi en gevaldig økonomisk fordel ud af Mand, 49 Massemarkedsføring i øvrigt Andre typer Vi var tæt på at kontakte bank Y, men så hørte vi, at de havde fået en dårlig rating i Berlingske, og det betyder noget for vi vil have sikkerhed Mand, 34 14

15 Digital Life segmentets værdisætning og kontaktpunkter 5

16 Digital Life segmenterne og deres størrelse i Danmark Internet is commoditised Makes my life more efficient 33% The internet is important for me to establish and maintain relationships HIGH CONSUMPTION 8% I just love talking and expressing myself Internet is pivotal Is the centre of my life 13% I use the internet to gain knowledge, information and to educate myself LOW INVOLVEMENT 12% The internet is an integral part of my life HIGH INVOLVEMENT 32% The internet is a functional tool 2% I m looking to create a personal space online Internet is functional Helps me to be productive LOW CONSUMPTION Internet is aspirational Helps me achieve my goals 16

17 TNS Digital Life Internettet og digitale tjenester bliver mere og mere almindelige i danskernes liv. Er der stadigvæk behov for bl.a. fysiske forsendelser i denne alt mere digitale verden? Og hvordan ser det ud på bankmarkedet, hvor digitale tjenester såsom Netbank, digitale kontoudtog og mobil applikationer bliver stadig mere brugt? For at undersøge hvilke kontaktpunkter, der er mest indflydelsesrige for danske bankkunder afhængig af hvor meget de bruger internettet, og hvor vigtigt internettet er i deres liv, har vi valgt at anvende TNS Digital Life segmentering. (Se bilag for yderligere information om TNS Digital Life.) 17

18 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter på tværs af digital life segmenter Værdisætning indekseret Alle Functionals Aspirers * Knowledgeseekers Communicators Influencers Networkers Én-til-én Fysiske forsendelser Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Sponsorater Massemarkedsføring i øvrigt Andre typer Uanset Digital Life segment har fysiske forsendelser stadig markant indflydelse på bankmarkedet. * Meget lille base Indirekte og online/digitale kontaktpunkter er mest værdifulde blandt Influencers og Communicators, der udgør 20% af danskerne, der benytter internettet. Fysiske forsendelser har størst værdi blandt Functionals, Networkers og Knowledge-seekers. Disse tre segmenter udgør 78% af den danske internet befolkning, der benytter internettet. Mindst 10% højere end Alle Mindst 10% lavere end Alle Massemarkedsføring har mindst værdi blandt Networkers og Communicators. 18

19 Værdien af fysiske forsendelsers på tværs af digital life segmenterne Værdisætning indekseret Alle fysiske forsendelser har stor værdi for Functionals, Networkers og Knowledge-seekers. Kontobetingelser, årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev anses også værdifuldt blandt Communicators, derimod er de mindre interesseret i at modtage kundemagasiner/nyhedsbrev eller fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank. Mindst 10% højere end Alle Mindst 10% lavere end Alle 19

20 Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 6

21 Kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed Kontaktpunkternes evne til at skabe effektiv synlighed for det enkelte bankselskab afhænger, foruden værdien af kontaktpunktet, af selskabets anvendelse af kontaktpunktet. I det følgende er værdien af kontaktpunktet derfor sammenholdt med, om forbrugerne har set eller hørt om selskabet gennem kontaktpunktet. Herved skabes en fælles valuta til vurdering af den effektive synlighed på tværs af samtlige kontaktpunkter. Information Kontaktpunktets værdi Emotion Power Value Synlighed Brand association Synligheden af et kontatkpunkt øges, hvis en stigende andel forbrugere har set eller hørt om selskabet gennemkontaktformerne. Se bilag for beregning 21

22 De enkelte bankers samlede synlighed samt bankens synlighed fordelt på kontaktpunkterne Bank A Bank B Bank C Bank D Bank E Bank F Bank G Bank H Branche gennemsnit Synlighed * 23% 18% 10% 7% 6% 5% 5% 5% 7% Indirekte 20% 19% 26% 29% 25% 25% 78% 26% 25% Online forsendelse og digital markedsføring 27% 23% 22% 22% 22% 19% 6% 18% 23% Fysiske forsendelser 18% 20% 12% 13% 16% 13% 4% 11% 15% Massemarkedsføring i øvrigt 12% 11% 13% 15% 12% 13% 5% 18% 12% Én-til-én 10% 12% 11% 10% 11% 11% 3% 8% 11% Sponsorater 4% 6% 8% 5% 6% 11% 3% 10% 6% Andre typer 9% 9% 8% 6% 8% 8% 1% 9% 8% * Bankerne i tabellen opnår i alt 79% af synligheden, mens mindre banker i branchen opnår de resterende 21 % af synligheden Ifølge branche gennemsnittet kommer største delen af bankernes synlighed fra indirekte kontaktpunkter (25%), digitale kontaktpunkter (23%) og fysiske forsendelser (15%). Så meget som en femtedel af Bank B s (20%) og Bank A s (18%) synlighed stammer fra fysiske forsendelser. 22

23 Bankernes synlighed på markedet 23

24 Bankernes synlighed på markedet 24

25 Budgetallokering Virksomheden kan med fordel holde budgetfordelingen mellem de respektive grupperinger af kontaktpunkter op imod den synlighed, der skabes hos forbrugeren. I det følgende er synligheden opdelt på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, således at en bank kan kigge på deres samlede synlighed i markedet og betragte, hvor stor en andel af denne synlighed, der er genereret ved hhv. Massemedier, Sponsorater, Online etc. Udfaldet af, hvordan andelene fordeler sig på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, sammenholdes derefter med bankens budgetallokering, det er derved muligt at anskue og overvåge hvert kontaktpunkt ud fra ROI-betragtning, hvilke kontaktpunkter kan betale sig, og hvilke er ineffektive? 25

26 Synligheden på de respektive grupperinger af kontaktpunkter holdt op imod bankens budgetallokering - Bank A 1. kvartal % 4% Hold bankens budgetallokering op imod den synlighed, der skabes for hver gruppering af kontaktpunkter. Ressourceforbruget på det enkelte kontaktpunkt skal vurderes op imod den opnåede synlighed. Data sættes ind 10% 12% 18% 27% 20% Andre typer Sponsorater Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte På de grupperinger, hvor synligheden ikke modsvarer budgetandelen, bør budgetforbruget overvejes. På de grupperinger af kontaktpunkter, hvor synligheden mere end modsvarer budgetforbruget, bør budgetandelen ligeledes overvejes. Andel af budget allokering Andel af synlighed 26

27 Eksempel: Bank 8

28 Kontaktpunkternes værdi blandt Banks kunder Værdisætning indekseret Netbank Årsopgørelse og kontoudtog som /e-boks/via Netbank Været i bankens filial Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Bankernes egne website Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Kontobetingelser sendt fysiskt i brev Råd og anbefaling fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. Pensionsrådg.) Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Artikler, omtale og indslag i TV og radio Skilte set i bankers vinduer Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Sportssponsorater Artikler, omtale og indslag i dagspressen (58) (67) (61) (62) (60) (62) (69) (75) (78) (70) (78) Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte (82) (88) (88) (87) Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer (90) (93) (91) (94) Alle (94) 28

29 Kontaktpunkternes værdi blandt Banks kunder Uopfordret salgsopringning fra egen bank Bankers web-tv Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægle Set på diverse nyhedshjemmesider Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger TV- og biograf reklamer Mobil applikationer Set i søgemaskiner/som søgeresultat ifm surfing på nettet Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Outdoor Programsponsorater ifbm. TV-udsendelse Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Set eller omtalt på sociale netværkssider Værdisætning indekseret (21) (22) (42) (22) (19) (43) (27) (44) (34) (35) Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte (39) (45) (36) (50) Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Alle (45) Andre typer 29

30 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Værdisætning indekseret Alle Én-til-én 75 (76) Indirekte og andre kontaktformer er mindre værdifulde for Banks kunder i forhold til Alle. Fysiske forsendelser 73 (74) I øvrigt er de grupperede gennemsnitlige værdier forholdsvis ens sammenlignet med dem for Alle. Indirekte 54 (61) Online forsendelse og digital markedsføring 59 (59) Sponsorater 42 (49) Massemarkedsføring i øvrigt 38 (38) Andre typer 43 (53) 30

31 Hvordan performer Bank i forhold til konkurrenterne på de konkrete grupperinger af kontaktpunkter? Bank : Bankens synlighed pr. gruppering af kontaktpunkter sammenlignet med resten af branchen Kontaktpunkter Én-til-en Kontaktpunkternes værdi i bankbranchen 76 Banks synlighed (andele) X 11% Branche gennemsnit x X 11% Banks andel indekseret ift. branchen X 100 Fysiske forsendelser 74 16% 15% 107 Indirekte 61 25% 25% 100 Online forsendelse og digital markedsføring 59 22% 23% 96 Sponsorater 49 6% 6% 100 Massemarkedsføring i øvrigt 38 12% 12% 100 Andre typer 53 8% 8% 100 Banks synlighed opdelt på kontaktpunkt grupperne ligger generelt på niveau med branche gennemsnittet. 31

32 Banks synlighed på tværs af demografi Indekseret ift. total synlighed år år 60 år eller derover Mænd Kvinder Bank er mest synlig blandt bankkunder i alderen år og kvinder. Banken er også mere synlig for bankkunder i mellem socialklassen. Høj socialklasse 14 Mellem socialklasse 2 Lav socialklasse 24 32

33 Kundesegmenter I nærværende analyse er forbrugerne delt op i følgende kundegrupper: Kunder Ikke kunder Committede kunder Ikke committede kunder Tilgængelige Ikke kunder Utilgængelige ikke kunder Strategien afhænger af, hvilken af grupperne virksomheden ønsker at tilfredsstille: Vedligehold Fastholdelse Tiltrækning Kendskab 33

34 En banks synlighed bør iagttages for de forskellige kundegrupper Det er naturligt, at jo stærkere relationen til banken er, desto mere synlighed har banken for forbrugeren. Det er interessant at se på, hvordan synligheden for banken i en bestemt kundegruppe er sammenlignet med andre bankers synlighed i samme kundegruppe. Synlighed Synlighed indekseret ift. branchenorm Bank Committede kunder Ikke Comittede kunder Tilgængelige ikkekunder 5% 40% 65% Bank har højere synlighed blandt egne kunder end branchen i øvrigt, og mindre synlighed blandt ikke kunder end branchen i øvrigt. Utilgængelige ikkekunder 2% Branchenorm 34

35 Synligheden på de respektive grupperinger af kontaktpunkter holdt op imod bankens budgetallokering - Bank 1. kvartal % 6% Hold bankens budgetallokering op imod den synlighed, der skabes for hver gruppering af kontaktpunkter. Ressourceforbruget på det enkelte kontaktpunkt skal vurderes op imod den opnåede synlighed. Data sættes ind 11% 12% 16% 22% 25% Andre typer Sponsorater Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte På de grupperinger, hvor synligheden ikke modsvarer budgetandelen, bør det overvejes at nedjustere budgetforbruget. På de grupperinger af kontaktpunkter, hvor synligheden mere end modsvarer budgetforbruget, bør det overvejes at opjustere budgetandelen. Andel af budget allokering Andel af synlighed 35

36 Bilag 8

37 Kontaktpunkternes værdi Bilag 8.1

38 Kombinationen af kontaktpunkternes værdi og bankens synlighed afdækker strategiske indsatsområder Høj værdi / stor indflydelse Høj synlighed i bankbranchen Battlefield Contacts Kontaktpunkter som bruges af mange i branchen. Prioriter kontaktpunkter her: Skær ned på antallet og gør få godt. Vær unik i budskaberne / eksekveringen i disse kontaktpunkter. Leadership Contacts Kontaktpunkter som ikke udnyttes fuldt ud i dag. Invester mere i disse kontaktpunkter. Vær aktiv i minimum ét af disse kontaktpunkter. Lav synlighed i bankbranchen Benyt kun disse kontaktpunkter hvis de er billige. Mulighed for at skabe øget differentiering ift. resten af branchen. Identificer en eller to kontaktpunkter her og prioriter en god eksekvering af disse. Ubiquity Contacts Lav værdi / lille indflydelse Potential Contacts 38

39 Strategiske indsatsområder for Bank for fysiske forsendeler Differentiere via kreativitet og fremragende eksekvering : (1) Dir. dialog m. bankrådgiver FtF møde; (2) Netbank; (3) Været i bankens filial; (4) Dir. dialog m. bankrådgiver pr. /telefon; (5) Elektronisk årsopgørelse og kontoudtog; (6) Bankernes egne website; (7) Fys. brev/tilbud efter aftale; (8) Omtale/anbefaling f. familie & venner; (9) Fys. brev årsopgørelser/kontoudtog; (10) Art./omtale i dagspressen; (11) Skilte i bankers vinduer; (12) Sportssponsorater; (13) Art./omtale i TV/radio Optimere eller Brug ikke : Bank kan med fordel differentiere sig via en kreativ udformning af fysiske breve og tilbud sendt efter aftale (7) og årsopgørelser/kontoudtog sendt pr. brev (9). Mest synlige Optimere eller Brug ikke : (1) Art./omtale i fagbl./mag.; (2) Ann. dagblade, ugeblade & magasiner; (3) TV- og biograf reklamer; (4) TV program sponsorater Benyt kun disse kontaktpunkter hvis de er billige : Battlefield < Gns Synlighed < 10 Battlefield9 23% Synlighed Under grænseværdien Ubiquity2 Lav værdi Indflydelse Høj Værdi 70% Synlighed 12% Synlighed Invester mere i disse kontaktpunkter. Vær aktiv i minimum ét af disse kontaktpunkter : (1) Website banksammenligning; (4) Bankers kundemagasiner/nyhedsbrev Leadership 1 Differentiering Potential % Synlighed 10% Synlighed Leadership < Gns synlighed < Potential < Gns synlighed < Bank skal kun fokusere på fysiske breve sendt 9 uopfordret til kunderne hvis det prioriteres højt (1) Identificer en eller to kontaktpunkter her og prioriter en god eksekvering af disse: Ubiquity < Gns synlighed < Bank kan med fordel 3 investere mere i kundemagasiner/nyhedsbreve (4) 8 10 Optimere eller Brug ikke : (2) Kontobetingelser fys. brev; (3) Råd/anbefaling fra anden fin. rådgiver; (5) Sponsering soc./samfund. initiativer Mindst synlige Optimere eller Brug ikke : (1) Fys. brev uopfordret egen bank; (2) Omtale/tilbud gn. realkreditinstitut/ejendo msmægle; (3) Set på diverse nyhedshjemmesider; (4) Uopfordret salgsopringning f. egen bank; (5) Mobil applikationer; (6) Set i søgemaskiner/søgeresu ltat i forb. m. surfing; (7) Omtale/tilbud gn. fagforening; (8) Bankers web-tv; (9) Ann. fagblade/materiale fagforeninger; (10) Omtale/tilbud gn bilforhandler eller lign.; (11) Sociale netværkssider; (12) Web banner reklamer; (13) Reklamer i gadebilledet Generated by MCAutomated v Integration is trademark and copy-right owner of all MCA products, tools and service marks 39

40 Strategiske indsatsområder for Bank for fysiske forsendeler Mest synlige Battlefield Bank kan med fordel differentiere sig via en kreativ udformning af fysiske breve og tilbud sendt efter aftale (7) og årsopgørelser/kontoudtog sendt pr. brev (9). Ubiquity 9 Lav værdi Indflydelse Høj Værdi 7 Leadership 4 Differentiering 1 Bank kan med fordel investere mere i kundemagasiner/nyhedsbreve (4) Bank skal kun fokusere på fysiske breve sendt uopfordret til kunderne hvis det prioriteres højt (1) Potential Mindst synlige Generated by MCAutomated v Integration is trademark and copy-right owner of all MCA products, tools and service marks Battlefield Leadership Potential Ubiquity < Gns Synlighed < < Gns synlighed < < Gns synlighed < < Gns synlighed < 40

41 Én-til-én dialog og digital kontakt med banken har størst værdi for forbrugerne efterfulgt af fysiske forsendelser og indirekte kontaktpunkter Kontaktpunkter med værdisætning over middel (20 ud af 35) Værdisætning indekseret Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Netbank Været i bankens filial Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Årsopgørelse og kontoudtog som /e-boks/via Netbank Bankernes egne website Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) Kontobetingelser sendt fysisk i brev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Råd og anbefaling fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. Pensionsrådgiver) Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Artikler, omtale og indslag i dagspressen Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Skilte set i bankers vinduer Sportssponsorater Artikler, omtale og indslag i TV og radio Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Én-til-én dialog, hvad enten det er ved et personligt møde (1. plads) eller pr. mail/telefon (4. plads), har meget stor værdi for forbrugerne. Digital kontakt vurderes også meget højt, med 3 kontaktpunkter blandt de 6 mest værdifulde. At være til stede i bankens filial har også stort værdi for bankkunderne (3. plads). Fysiske forsendelser skaber også plads for bankerne i forbrugernes bevidsthed (alle fysiske forsendelser er repræsenteret blandt kontaktpunkter med indflydelse over gennemsnittet). Indirekte kontaktpunkter såsom anbefaling fra familie/venner og hjemmesider hvor man kan sammenligne banker har stor indflydelse på bankkunderne. Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 41

42 Massemarkedsføring har mindre værdi for forbrugerne Kontaktpunkter med værdisætning under middel (15 ud af 35) Værdisætning indekseret Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægle Set på diverse nyhedshjemmesider Uopfordret salgsopringning fra egen bank Mobil applikationer Set i søgemaskiner/som søgeresultat i forbindelse med surfing på nettet Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Bankers web -TV Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger TV- og biograf reklamer Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Set eller omtalt på sociale netværkssider Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Outdoor Programsponsorater ifbm. TV-udsendelse Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Traditionel massemarkedsføring er mindst indflydelsesrig når det gælder om at skabe plads i forbrugernes bevidsthed. Mobil applikationer er en af de nyeste kontaktpunkter, der tilbydes af bankerne, men vurderes forholdsvis højt af bankkunderne. Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 42

Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter

Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter Nærværende rapport og resultater må ikke videregives uden forudgående aftale med TNS Gallup. En brancherapport for hele forsikringsmarkedet

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder September 2014 Newsletters Letters 1. Introduktion Brand Experience Følgende parametre påvirker

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

TNS Gallup Trendanalysen 2009

TNS Gallup Trendanalysen 2009 TNS Gallup Trendanalysen 2009 Morten Kromann-Larsen Direktør, Media I samarbejde med: Media om undersøgelsen En undersøgelse, hvor de 450 største annoncører i Danmark blev inviteret til at deltage i et

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

SOCIALE MEDIER: FACTS

SOCIALE MEDIER: FACTS SOCIALE MEDIER: FACTS 1 Præsentation Mette Bierbum Bacher Head of Social Mindshare @Mettebb SOCIALE MEDIER I DAG MEDIEBILLEDET SOCIALE MEDIER I DK 1.100.000 aktive brugere 3.400.000 aktive brugere 500.000

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

MARKEDSFØRING SOM DRIVER VED LANCERINGER

MARKEDSFØRING SOM DRIVER VED LANCERINGER MARKEDSFØRING SOM DRIVER VED LANCERINGER Hvad søger vi svar på? Giver markedsføring et umiddelbart afkast og er det vigtigt ved lanceringer? Hvilken investering skal der til for en succesfuld lancering?

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Lokale ugeavisers ROI

Lokale ugeavisers ROI Lokale ugeavisers ROI Baggrunden Lokale ugeavisers ROI Medier som relationsskaber Effekten af medier Udbytte ved annoncering Lokalisme Ugeavisernes relevans Læseranalyse Metaanalyse Lokale ugeavisers ROI

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

28 ansatte. 42 ansatte

28 ansatte. 42 ansatte ! ""# $ % &'() 28 ansatte 28 ansatte 42 ansatte 28 ansatte 42 ansatte 350 ansatte MEC Access hvad laver vi I MEC Access arbejder vi med oplevelsesmarkedsføring. Vi er eksperter i at hjælpe virksomheder

Læs mere

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA 1 Baggrund Baggrund: Cykelkultur i flere af USA s storbyer oplever i disse år en stigende interesse, bl.a. inspiret af Københavns unikke

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Nye trends: Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Digital strategi og lederen på de sociale medier

Digital strategi og lederen på de sociale medier Digital strategi og lederen på de sociale medier Mads Cramer, Digital Chef @madscramer Mere synlighed Bedre indsigter Tættere engagement 7 digitale kommunikation trends Når som helst, hvor som helst, uanset

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Her tænker jeg ikke på udbyderne der stiller sociale medier til rådighed: Facebook Myspace Twitter FourSquare LinkedIn 1 Jeg tænker på dem, som kan levere

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere