Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011"

Transkript

1 Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

2 En brancherapport for hele bankmarkedet TNS Gallup har for Post Danmark undersøgt over 1100 danske bankkunders opfattelser af hvilke kontaktpunkter, der formidler bankernes information og reklamebudskaber bedst. Målgruppen er danskere i alderen 18 år+, der enten er kunde i en bank eller har planer om at blive kunde i en bank. Kontaktpunkternes værdi for bankkunderne er blevet vurderet af kunderne ud fra tre dimensioner: 1) om kontaktpunktet er informationsgivende, 2) om kontaktpunktet emotionelt set berører forbrugerne og dermed gør den enkelte bank mere attraktiv, og 3) hvilken værdi kontaktpunktet har, når forbrugeren skal træffe den endelige købsbeslutning. Udgangspunktet for undersøgelsen er en kortlægning af bankernes væsentligste kontaktpunkter, dvs. massemedier, fysiske forsendelser, digital kommunikation, sponsorater, én-til-én kommunikation, indirekte kontaktpunkter (eksempelvis familie og venner) og andre kontaktpunkter. Der arbejdes således med 35 specifikke kontaktpunkter under disse overskrifter. Der skelnes i TNS Gallups analyse mellem to væsentlige perspektiver. Det ene drejer sig om hvert kontaktpunkts generelle værdi umiddelbart vurderet af forbrugerne. Det andet perspektiv er en beregning af en fælles valuta for kontaktpunkternes effektive synlighed. Hvor første perspektiv er en isoleret vurdering af f.eks. TVs væsentlighed i forhold til et møde med en banks rådgiver, er det andet perspektiv udtryk for forbrugernes læggen mærke til bankernes anvendelse af kontaktpunkterne vægtet i forhold til værdien af kontaktpunkterne. Metoden kan hvis budgetterne for hvert af kontaktpunkterne for hver af bankerne kendes anvendes til samlet set at beregne Return On Investment på tværs af alle kontaktpunkterne. Dermed kan værdien og effekterne på tværs af ellers meget forskelligartede kontaktpunkter sammenlignes. Noget som traditionelt volder hovedbrud i medie- og kommunikationsverden. I denne rapport kendes bankernes allokering af ressourcer til hver enkelt kontaktpunkt ikke. Formålet har været at belyse de kontaktpunkter, som må siges generelt at have betydning for den danske bankbranche i starten af 2011.

3 EXECUTIVE SUMMARY Da bankbranchens forretningsmodel hviler på begreber som troværdighed, tryghed, seriøsitet osv. er det ikke overraskende, at bankkunderne vurderer én-til-én dialogen med bankrådgiveren som det mest værdifulde kontaktpunkt. Det personlige møde har størst værdi, men også direkte dialog pr. mail eller telefon sætter kunderne stor pris på. Netbank og tilstedeværelse i bankens filial, er de mest værdifulde kontaktpunkter efter det personlige møde med bankrådgiveren. Dette er måske heller ikke så overraskende, da disse er steder, forbrugerne regelmæssigt håndterer deres økonomi, samt at disse er aktive kontaktpunkter, dvs. de er iværksat af kunden selv. Hvilket gør at forbrugeren dermed er mere personligt involveret. Fysiske forsendelser skaber også plads for bankerne i forbrugernes bevidsthed. Højst værdi har breve og tilbud sendt fra egen bank efter aftale. Desuden opfattes breve indeholdende kontobetingelser, årsopgørelser og kontoudtog som væsentlige kontaktpunkter til banken. Uopfordrede breve fra egen bank anses mindre værdifuldt, dog ligger kontaktpunktet stadigvæk over gennemsnittet for de analyserede kontaktpunkter. Bankkunder værdsætter også rådgivning og anbefalinger fra indirekte kontaktpunkter som familie, venner og hjemmesider højt. Derimod har sponsorater, traditionel massemarkedsføring og andre typer af kontaktformer (f.eks. omtale/tilbud gennem ejendomsmægler eller lignende) mindre værdi på bankmarkedet.

4 Baggrund og formål 1

5 Baggrund og formål Nærværende rapport har til formål at kaste lys over bankernes mange kontaktpunkter med deres kunder forbrugerne dvs. B-t-C. Mikset af kontaktpunkter er i dag stort og spænder lige fra Massemarkedsføring - annoncering, sponsorater mv. Digitalt - hjemmesider, e-boks, bannerreklamer, s mv. Indirekte når forbrugerne har dialog om selskaberne med bekendte Én-til-én / direkte ved personlig eller skriftlig dialog med selskabet I takt med at bankerne får flere og flere steder at møde forbrugerne der kommer flere og flere kontaktpunkter, som bankerne kan benytte sig af bliver det endnu mere relevant at få kortlagt, hvor værdifuldt hvert af de enkelte kontaktpunkter er. For at kunne optimere brugen af de respektive kontaktpunkter og prioritere budgettets fordeling mellem de respektive kontaktpunkter, er det nødvendigt at vide, hvilke kontaktpunkter der er mest værdiskabende. Netop dette er fokus i nærværende brancherapport. 5

6 Baggrund og formål Undersøgelsen kan deles op i fire delformål: Kortlægning af finansbranchens kontaktpunkter til forbrugerne på markedet Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter relativt i forhold til hinanden ud fra hvor stor indflydelse de har på forbrugerne på markedet Kortlægning af kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed for den enkelte bank Værktøj til estimering af ROI for de forskellige aktørers kontaktpunkter 6

7 Kortlægning af kontaktpunkter i bankmarkedet 2

8 Kontaktpunkter på bankmarkedet Følgende 35 kontaktpunkter er identificeret som relevante på bankmarkedet, idet de med stor gennemslagskraft formår at skabe plads i forbrugerens bevidsthed. Kontaktpunkterne er identificeret ved kvalitativ analyse i februar 2011 og er her formuleret, som de italesættes af forbrugerne. Online forsendelse og digital Markedsføring (7) Bankers egne hjemmesider Netbank Årsopgørelser og kontoudtog sendt som e- mail/e-boks/via Netbank Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Set i søgemaskine/som søgeresultat i forbindelse med surfing på nettet Bankers web TV Mobil applikationer Massemarkedsføring i øvrigt (5) TV og biograf reklamer Reklamer ved busstoppesteder, stilladser og andre steder i gadebilledet Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Skilte set i bankers vinduer Én-til-én (4) Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Råd og anbefalinger fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. pensionsrådgiver) Uopfordret salgsopringning fra egen bank Sportssponsorater Andre typer (4) Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægler Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Været i bankens filial Sponsorater (3) Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Set i forbindelse med TV udsendelser, shows, film, musikvideoer eller lignende Fysiske forsendelser (5) Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Kontobetingelser sendt fysisk i brev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Indirekte (7) Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Artikler, omtale og indslag i dagspressen Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Artikler, omtale og indslag i TV og radio Set eller omtalt på sociale netværkssider (f.eks. Facebook, Twitter) Set på diverse nyhedshjemmesider Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) 8

9 Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 3

10 Hvilke kontaktpunkter skaber størst værdi? Kontaktpunkterne er i det følgende værdisat efter, hvor stærkt det er til at skabe plads for banker i forbrugerens bevidsthed. Værdisætningen er baseret på følgende delelementer: Hvor indflydelsesrigt er hvert kontaktpunkt? 1 Information Værdien af et kontaktpunkt øges, hvis kontaktpunktet er informationsgivende 2 Emotion rykker ved forbrugerne emotionelt og gør selskabet mere attraktivitet 3 Power Value har stor betydning, når forbrugerne skal træffe deres endelige købsbeslutning Faktorerne er sammenregnet til ét mål for kontaktpunktets værdi Indekseret Se bilag for yderligere uddybning af modellen 10

11 Én-til-én dialog og digital kontakt med banken har størst værdi for forbrugerne efterfulgt af fysiske forsendelser og indirekte kontaktpunkter Kontaktpunkter med værdisætning over middel (20 ud af 35) Værdisætning indekseret Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Netbank Været i bankens filial Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Årsopgørelse og kontoudtog som /e-boks/via Netbank Bankernes egne website Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) Kontobetingelser sendt fysisk i brev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Råd og anbefaling fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. Pensionsrådgiver) Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Artikler, omtale og indslag i dagspressen Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Skilte set i bankers vinduer Sportssponsorater Artikler, omtale og indslag i TV og radio Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 11

12 Massemarkedsføring har mindre værdi for forbrugerne Kontaktpunkter med værdisætning under middel (15 ud af 35) Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægle Set på diverse nyhedshjemmesider Uopfordret salgsopringning fra egen bank Mobil applikationer Set i søgemaskiner/som søgeresultat i forbindelse med surfing på nettet Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Bankers web-tv Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger TV- og biograf reklamer Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Værdisætning indekseret Set eller omtalt på sociale netværkssider Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Outdoor Programsponsorater ifbm. TV-udsendelse Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 12

13 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Værdisætning indekseret Én-til-én 76 Én-til-én kontaktpunkter og fysiske forsendelser ligger på niveau og er alle væsentlige for bankbranchen. Fysiske forsendelser Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Kontaktpunkterne inden for online forsendelser og digital markedsføring er meget polariseret, med 3 kontaktpunkter blandt de 6 mest værdifulde og 4 blandt de 10 mindst værdifulde. Så selvom den grupperede gennemsnitsværdi er lidt lavere, er nogle online/digitale kontaktpunkter meget betydningsfulde for branchen. Sponsorater 49 Sponsorater og massemarkedsføring i øvrigt har en mindre værdi. Massemarkedsføring i øvrigt Andre typer Den forholdsvis høje gennemsnitlige værdi for andre typer af kontaktpunkter, stammer hovedsagligt fra været i bankens filial, som har tredje højeste værdi blandt alle kontaktpunkter. 13

14 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Jeg tager gerne et møde med et par banker, og ser om de kan gøre det bedre end det jeg har i dag. Kvinde, 39 Værdisætning indekseret Én-til-én Fysiske forsendelser Vi fik nogle papirer tilsendt, læste det hele igennem og satte det op i regneark, og så på om det kunne svare sig at skifte Mand, 28 Det er rigtig rart når den bank man skifter til sørger for at overføre forretningerne fra den gamle og skriver om det til mig pr. mail eller brev Kvinde, 39 Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Sponsorater Jeg så på News, at bank X blev kåret til årets bank, og så arrangerede jeg et møde, og det fik vi en gevaldig økonomisk fordel ud af Mand, 49 Massemarkedsføring i øvrigt Andre typer Vi var tæt på at kontakte bank Y, men så hørte vi, at de havde fået en dårlig rating i Berlingske, og det betyder noget for vi vil have sikkerhed Mand, 34 14

15 Digital Life segmentets værdisætning og kontaktpunkter 5

16 Digital Life segmenterne og deres størrelse i Danmark Internet is commoditised Makes my life more efficient 33% The internet is important for me to establish and maintain relationships HIGH CONSUMPTION 8% I just love talking and expressing myself Internet is pivotal Is the centre of my life 13% I use the internet to gain knowledge, information and to educate myself LOW INVOLVEMENT 12% The internet is an integral part of my life HIGH INVOLVEMENT 32% The internet is a functional tool 2% I m looking to create a personal space online Internet is functional Helps me to be productive LOW CONSUMPTION Internet is aspirational Helps me achieve my goals 16

17 TNS Digital Life Internettet og digitale tjenester bliver mere og mere almindelige i danskernes liv. Er der stadigvæk behov for bl.a. fysiske forsendelser i denne alt mere digitale verden? Og hvordan ser det ud på bankmarkedet, hvor digitale tjenester såsom Netbank, digitale kontoudtog og mobil applikationer bliver stadig mere brugt? For at undersøge hvilke kontaktpunkter, der er mest indflydelsesrige for danske bankkunder afhængig af hvor meget de bruger internettet, og hvor vigtigt internettet er i deres liv, har vi valgt at anvende TNS Digital Life segmentering. (Se bilag for yderligere information om TNS Digital Life.) 17

18 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter på tværs af digital life segmenter Værdisætning indekseret Alle Functionals Aspirers * Knowledgeseekers Communicators Influencers Networkers Én-til-én Fysiske forsendelser Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Sponsorater Massemarkedsføring i øvrigt Andre typer Uanset Digital Life segment har fysiske forsendelser stadig markant indflydelse på bankmarkedet. * Meget lille base Indirekte og online/digitale kontaktpunkter er mest værdifulde blandt Influencers og Communicators, der udgør 20% af danskerne, der benytter internettet. Fysiske forsendelser har størst værdi blandt Functionals, Networkers og Knowledge-seekers. Disse tre segmenter udgør 78% af den danske internet befolkning, der benytter internettet. Mindst 10% højere end Alle Mindst 10% lavere end Alle Massemarkedsføring har mindst værdi blandt Networkers og Communicators. 18

19 Værdien af fysiske forsendelsers på tværs af digital life segmenterne Værdisætning indekseret Alle fysiske forsendelser har stor værdi for Functionals, Networkers og Knowledge-seekers. Kontobetingelser, årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev anses også værdifuldt blandt Communicators, derimod er de mindre interesseret i at modtage kundemagasiner/nyhedsbrev eller fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank. Mindst 10% højere end Alle Mindst 10% lavere end Alle 19

20 Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 6

21 Kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed Kontaktpunkternes evne til at skabe effektiv synlighed for det enkelte bankselskab afhænger, foruden værdien af kontaktpunktet, af selskabets anvendelse af kontaktpunktet. I det følgende er værdien af kontaktpunktet derfor sammenholdt med, om forbrugerne har set eller hørt om selskabet gennem kontaktpunktet. Herved skabes en fælles valuta til vurdering af den effektive synlighed på tværs af samtlige kontaktpunkter. Information Kontaktpunktets værdi Emotion Power Value Synlighed Brand association Synligheden af et kontatkpunkt øges, hvis en stigende andel forbrugere har set eller hørt om selskabet gennemkontaktformerne. Se bilag for beregning 21

22 De enkelte bankers samlede synlighed samt bankens synlighed fordelt på kontaktpunkterne Bank A Bank B Bank C Bank D Bank E Bank F Bank G Bank H Branche gennemsnit Synlighed * 23% 18% 10% 7% 6% 5% 5% 5% 7% Indirekte 20% 19% 26% 29% 25% 25% 78% 26% 25% Online forsendelse og digital markedsføring 27% 23% 22% 22% 22% 19% 6% 18% 23% Fysiske forsendelser 18% 20% 12% 13% 16% 13% 4% 11% 15% Massemarkedsføring i øvrigt 12% 11% 13% 15% 12% 13% 5% 18% 12% Én-til-én 10% 12% 11% 10% 11% 11% 3% 8% 11% Sponsorater 4% 6% 8% 5% 6% 11% 3% 10% 6% Andre typer 9% 9% 8% 6% 8% 8% 1% 9% 8% * Bankerne i tabellen opnår i alt 79% af synligheden, mens mindre banker i branchen opnår de resterende 21 % af synligheden Ifølge branche gennemsnittet kommer største delen af bankernes synlighed fra indirekte kontaktpunkter (25%), digitale kontaktpunkter (23%) og fysiske forsendelser (15%). Så meget som en femtedel af Bank B s (20%) og Bank A s (18%) synlighed stammer fra fysiske forsendelser. 22

23 Bankernes synlighed på markedet 23

24 Bankernes synlighed på markedet 24

25 Budgetallokering Virksomheden kan med fordel holde budgetfordelingen mellem de respektive grupperinger af kontaktpunkter op imod den synlighed, der skabes hos forbrugeren. I det følgende er synligheden opdelt på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, således at en bank kan kigge på deres samlede synlighed i markedet og betragte, hvor stor en andel af denne synlighed, der er genereret ved hhv. Massemedier, Sponsorater, Online etc. Udfaldet af, hvordan andelene fordeler sig på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, sammenholdes derefter med bankens budgetallokering, det er derved muligt at anskue og overvåge hvert kontaktpunkt ud fra ROI-betragtning, hvilke kontaktpunkter kan betale sig, og hvilke er ineffektive? 25

26 Synligheden på de respektive grupperinger af kontaktpunkter holdt op imod bankens budgetallokering - Bank A 1. kvartal % 4% Hold bankens budgetallokering op imod den synlighed, der skabes for hver gruppering af kontaktpunkter. Ressourceforbruget på det enkelte kontaktpunkt skal vurderes op imod den opnåede synlighed. Data sættes ind 10% 12% 18% 27% 20% Andre typer Sponsorater Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte På de grupperinger, hvor synligheden ikke modsvarer budgetandelen, bør budgetforbruget overvejes. På de grupperinger af kontaktpunkter, hvor synligheden mere end modsvarer budgetforbruget, bør budgetandelen ligeledes overvejes. Andel af budget allokering Andel af synlighed 26

27 Eksempel: Bank 8

28 Kontaktpunkternes værdi blandt Banks kunder Værdisætning indekseret Netbank Årsopgørelse og kontoudtog som /e-boks/via Netbank Været i bankens filial Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Bankernes egne website Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Kontobetingelser sendt fysiskt i brev Råd og anbefaling fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. Pensionsrådg.) Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Artikler, omtale og indslag i TV og radio Skilte set i bankers vinduer Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Sportssponsorater Artikler, omtale og indslag i dagspressen (58) (67) (61) (62) (60) (62) (69) (75) (78) (70) (78) Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte (82) (88) (88) (87) Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer (90) (93) (91) (94) Alle (94) 28

29 Kontaktpunkternes værdi blandt Banks kunder Uopfordret salgsopringning fra egen bank Bankers web-tv Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægle Set på diverse nyhedshjemmesider Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger TV- og biograf reklamer Mobil applikationer Set i søgemaskiner/som søgeresultat ifm surfing på nettet Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Outdoor Programsponsorater ifbm. TV-udsendelse Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Set eller omtalt på sociale netværkssider Værdisætning indekseret (21) (22) (42) (22) (19) (43) (27) (44) (34) (35) Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte (39) (45) (36) (50) Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Alle (45) Andre typer 29

30 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Værdisætning indekseret Alle Én-til-én 75 (76) Indirekte og andre kontaktformer er mindre værdifulde for Banks kunder i forhold til Alle. Fysiske forsendelser 73 (74) I øvrigt er de grupperede gennemsnitlige værdier forholdsvis ens sammenlignet med dem for Alle. Indirekte 54 (61) Online forsendelse og digital markedsføring 59 (59) Sponsorater 42 (49) Massemarkedsføring i øvrigt 38 (38) Andre typer 43 (53) 30

31 Hvordan performer Bank i forhold til konkurrenterne på de konkrete grupperinger af kontaktpunkter? Bank : Bankens synlighed pr. gruppering af kontaktpunkter sammenlignet med resten af branchen Kontaktpunkter Én-til-en Kontaktpunkternes værdi i bankbranchen 76 Banks synlighed (andele) X 11% Branche gennemsnit x X 11% Banks andel indekseret ift. branchen X 100 Fysiske forsendelser 74 16% 15% 107 Indirekte 61 25% 25% 100 Online forsendelse og digital markedsføring 59 22% 23% 96 Sponsorater 49 6% 6% 100 Massemarkedsføring i øvrigt 38 12% 12% 100 Andre typer 53 8% 8% 100 Banks synlighed opdelt på kontaktpunkt grupperne ligger generelt på niveau med branche gennemsnittet. 31

32 Banks synlighed på tværs af demografi Indekseret ift. total synlighed år år 60 år eller derover Mænd Kvinder Bank er mest synlig blandt bankkunder i alderen år og kvinder. Banken er også mere synlig for bankkunder i mellem socialklassen. Høj socialklasse 14 Mellem socialklasse 2 Lav socialklasse 24 32

33 Kundesegmenter I nærværende analyse er forbrugerne delt op i følgende kundegrupper: Kunder Ikke kunder Committede kunder Ikke committede kunder Tilgængelige Ikke kunder Utilgængelige ikke kunder Strategien afhænger af, hvilken af grupperne virksomheden ønsker at tilfredsstille: Vedligehold Fastholdelse Tiltrækning Kendskab 33

34 En banks synlighed bør iagttages for de forskellige kundegrupper Det er naturligt, at jo stærkere relationen til banken er, desto mere synlighed har banken for forbrugeren. Det er interessant at se på, hvordan synligheden for banken i en bestemt kundegruppe er sammenlignet med andre bankers synlighed i samme kundegruppe. Synlighed Synlighed indekseret ift. branchenorm Bank Committede kunder Ikke Comittede kunder Tilgængelige ikkekunder 5% 40% 65% Bank har højere synlighed blandt egne kunder end branchen i øvrigt, og mindre synlighed blandt ikke kunder end branchen i øvrigt. Utilgængelige ikkekunder 2% Branchenorm 34

35 Synligheden på de respektive grupperinger af kontaktpunkter holdt op imod bankens budgetallokering - Bank 1. kvartal % 6% Hold bankens budgetallokering op imod den synlighed, der skabes for hver gruppering af kontaktpunkter. Ressourceforbruget på det enkelte kontaktpunkt skal vurderes op imod den opnåede synlighed. Data sættes ind 11% 12% 16% 22% 25% Andre typer Sponsorater Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte På de grupperinger, hvor synligheden ikke modsvarer budgetandelen, bør det overvejes at nedjustere budgetforbruget. På de grupperinger af kontaktpunkter, hvor synligheden mere end modsvarer budgetforbruget, bør det overvejes at opjustere budgetandelen. Andel af budget allokering Andel af synlighed 35

36 Bilag 8

37 Kontaktpunkternes værdi Bilag 8.1

38 Kombinationen af kontaktpunkternes værdi og bankens synlighed afdækker strategiske indsatsområder Høj værdi / stor indflydelse Høj synlighed i bankbranchen Battlefield Contacts Kontaktpunkter som bruges af mange i branchen. Prioriter kontaktpunkter her: Skær ned på antallet og gør få godt. Vær unik i budskaberne / eksekveringen i disse kontaktpunkter. Leadership Contacts Kontaktpunkter som ikke udnyttes fuldt ud i dag. Invester mere i disse kontaktpunkter. Vær aktiv i minimum ét af disse kontaktpunkter. Lav synlighed i bankbranchen Benyt kun disse kontaktpunkter hvis de er billige. Mulighed for at skabe øget differentiering ift. resten af branchen. Identificer en eller to kontaktpunkter her og prioriter en god eksekvering af disse. Ubiquity Contacts Lav værdi / lille indflydelse Potential Contacts 38

39 Strategiske indsatsområder for Bank for fysiske forsendeler Differentiere via kreativitet og fremragende eksekvering : (1) Dir. dialog m. bankrådgiver FtF møde; (2) Netbank; (3) Været i bankens filial; (4) Dir. dialog m. bankrådgiver pr. /telefon; (5) Elektronisk årsopgørelse og kontoudtog; (6) Bankernes egne website; (7) Fys. brev/tilbud efter aftale; (8) Omtale/anbefaling f. familie & venner; (9) Fys. brev årsopgørelser/kontoudtog; (10) Art./omtale i dagspressen; (11) Skilte i bankers vinduer; (12) Sportssponsorater; (13) Art./omtale i TV/radio Optimere eller Brug ikke : Bank kan med fordel differentiere sig via en kreativ udformning af fysiske breve og tilbud sendt efter aftale (7) og årsopgørelser/kontoudtog sendt pr. brev (9). Mest synlige Optimere eller Brug ikke : (1) Art./omtale i fagbl./mag.; (2) Ann. dagblade, ugeblade & magasiner; (3) TV- og biograf reklamer; (4) TV program sponsorater Benyt kun disse kontaktpunkter hvis de er billige : Battlefield < Gns Synlighed < 10 Battlefield9 23% Synlighed Under grænseværdien Ubiquity2 Lav værdi Indflydelse Høj Værdi 70% Synlighed 12% Synlighed Invester mere i disse kontaktpunkter. Vær aktiv i minimum ét af disse kontaktpunkter : (1) Website banksammenligning; (4) Bankers kundemagasiner/nyhedsbrev Leadership 1 Differentiering Potential % Synlighed 10% Synlighed Leadership < Gns synlighed < Potential < Gns synlighed < Bank skal kun fokusere på fysiske breve sendt 9 uopfordret til kunderne hvis det prioriteres højt (1) Identificer en eller to kontaktpunkter her og prioriter en god eksekvering af disse: Ubiquity < Gns synlighed < Bank kan med fordel 3 investere mere i kundemagasiner/nyhedsbreve (4) 8 10 Optimere eller Brug ikke : (2) Kontobetingelser fys. brev; (3) Råd/anbefaling fra anden fin. rådgiver; (5) Sponsering soc./samfund. initiativer Mindst synlige Optimere eller Brug ikke : (1) Fys. brev uopfordret egen bank; (2) Omtale/tilbud gn. realkreditinstitut/ejendo msmægle; (3) Set på diverse nyhedshjemmesider; (4) Uopfordret salgsopringning f. egen bank; (5) Mobil applikationer; (6) Set i søgemaskiner/søgeresu ltat i forb. m. surfing; (7) Omtale/tilbud gn. fagforening; (8) Bankers web-tv; (9) Ann. fagblade/materiale fagforeninger; (10) Omtale/tilbud gn bilforhandler eller lign.; (11) Sociale netværkssider; (12) Web banner reklamer; (13) Reklamer i gadebilledet Generated by MCAutomated v Integration is trademark and copy-right owner of all MCA products, tools and service marks 39

40 Strategiske indsatsområder for Bank for fysiske forsendeler Mest synlige Battlefield Bank kan med fordel differentiere sig via en kreativ udformning af fysiske breve og tilbud sendt efter aftale (7) og årsopgørelser/kontoudtog sendt pr. brev (9). Ubiquity 9 Lav værdi Indflydelse Høj Værdi 7 Leadership 4 Differentiering 1 Bank kan med fordel investere mere i kundemagasiner/nyhedsbreve (4) Bank skal kun fokusere på fysiske breve sendt uopfordret til kunderne hvis det prioriteres højt (1) Potential Mindst synlige Generated by MCAutomated v Integration is trademark and copy-right owner of all MCA products, tools and service marks Battlefield Leadership Potential Ubiquity < Gns Synlighed < < Gns synlighed < < Gns synlighed < < Gns synlighed < 40

41 Én-til-én dialog og digital kontakt med banken har størst værdi for forbrugerne efterfulgt af fysiske forsendelser og indirekte kontaktpunkter Kontaktpunkter med værdisætning over middel (20 ud af 35) Værdisætning indekseret Direkte dialog med bankrådgiver ved personligt møde Netbank Været i bankens filial Direkte dialog med bankrådgiver pr. eller telefon Årsopgørelse og kontoudtog som /e-boks/via Netbank Bankernes egne website Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med banken Omtale af eller anbefaling fra familie, venner og bekendte Hjemmesider hvor man kan sammenligne banker (f.eks. MyBanker) Kontobetingelser sendt fysisk i brev Årsopgørelser og kontoudtog sendt i fysisk brev Råd og anbefaling fra anden finansiel rådgiver end banken (f.eks. Pensionsrådgiver) Bankers kundemagasiner eller nyhedsbrev Artikler, omtale og indslag i dagspressen Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer Skilte set i bankers vinduer Sportssponsorater Artikler, omtale og indslag i TV og radio Artikler, omtale og indslag i fagblade og magasiner Fysiske breve sendt uopfordret fra egen bank Én-til-én dialog, hvad enten det er ved et personligt møde (1. plads) eller pr. mail/telefon (4. plads), har meget stor værdi for forbrugerne. Digital kontakt vurderes også meget højt, med 3 kontaktpunkter blandt de 6 mest værdifulde. At være til stede i bankens filial har også stort værdi for bankkunderne (3. plads). Fysiske forsendelser skaber også plads for bankerne i forbrugernes bevidsthed (alle fysiske forsendelser er repræsenteret blandt kontaktpunkter med indflydelse over gennemsnittet). Indirekte kontaktpunkter såsom anbefaling fra familie/venner og hjemmesider hvor man kan sammenligne banker har stor indflydelse på bankkunderne. Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 41

42 Massemarkedsføring har mindre værdi for forbrugerne Kontaktpunkter med værdisætning under middel (15 ud af 35) Værdisætning indekseret Omtale og/eller tilbud gennem realkreditinstitut eller ejendomsmægle Set på diverse nyhedshjemmesider Uopfordret salgsopringning fra egen bank Mobil applikationer Set i søgemaskiner/som søgeresultat i forbindelse med surfing på nettet Omtale og/eller tilbud gennem fagforening Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Bankers web -TV Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger TV- og biograf reklamer Omtale og/eller tilbud gennem bilforhandler eller lignende Set eller omtalt på sociale netværkssider Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Outdoor Programsponsorater ifbm. TV-udsendelse Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Traditionel massemarkedsføring er mindst indflydelsesrig når det gælder om at skabe plads i forbrugernes bevidsthed. Mobil applikationer er en af de nyeste kontaktpunkter, der tilbydes af bankerne, men vurderes forholdsvis højt af bankkunderne. Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer 42

Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter

Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter Nærværende rapport og resultater må ikke videregives uden forudgående aftale med TNS Gallup. En brancherapport for hele forsikringsmarkedet

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder September 2014 Newsletters Letters 1. Introduktion Brand Experience Følgende parametre påvirker

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG.

Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG. Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG.DK I efteråret 2007 påbegyndte Tranberg Marketing dataindsamlingen

Læs mere

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig?

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Om fordele og ulemper ved personalisering af kommunikation. Søren Nøhr, maj 2015 En kort personalisering af en selv - Jeg hedder Søren Nøhr - Netværksbaseret

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Medietrends. De vigtigste nye begreber og muligheder på det danske mediemarked i 2011

Medietrends. De vigtigste nye begreber og muligheder på det danske mediemarked i 2011 Medietrends De vigtigste nye begreber og muligheder på det danske mediemarked i 2011 Medietrends 2011 2 Buzz Bizz Medietrends 2011 3 Nye medie begreber Paid Owned Earned Medietrends 2011 4 Til et økosystem

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail Effekt Effekt Effekt Sådan skaber du succes med direct mail PostNord Susanne Rose Plum Head of Marketing & Sales Support, Mail & Communication, PostNord Juryformand, Direct Marketing Prisen EFFEKT EFFEKT

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Her tænker jeg ikke på udbyderne der stiller sociale medier til rådighed: Facebook Myspace Twitter FourSquare LinkedIn 1 Jeg tænker på dem, som kan levere

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Når kunderne er mere tilfredse med din virksomhed (er de villige til at betale mere for vores produkter) Accept Når kunderne bliver

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Introduktion til mediebranchen

Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Formålet med branchefokus er at fastholde og sammenkæde metoderne til brancherelevante emner, hvorved kurset også kan ses som en fungerende

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK The BRAND LOGO Guidelines 2014 WWW.MARCWIN.DK Indhold: Intro Nøgleord Mission Vision Logodesign Logo anvendelse Farveskema Kontakt Dato: Oktober, 2014 WWW.MARCWIN.DK.COM.EU 1.0 INTRO WWW.MARCWIN.DK.COM.EU

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Individualiseret kommunikation

Individualiseret kommunikation Individualiseret kommunikation Sådan øger du salget og gør kunderne mere loyale Innovate '05 21. og 22. september 2005 1 / Sepia Proximity 2 / Medieuafhængig mission Promotions Direct mails Internet TV

Læs mere

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation Konceptudvikling 2.0 brings you a presentation Hvem er jeg? I gamle dage ville jeg nok have sagt I dag siger jeg Hvad er Hello? Et reklamebureau og så ikke helt alligevel Med Hello forsøger vi at skabe

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013 Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen September 2013 2.400.000.000 kr. Hvor er reklamer mindst forstyrrende? Tilbudsaviser i din postkasse Aviser Butiksvinduer Busreklamer Udendørs plakater

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere