LUNDSKOV.DK. Register til. Kurt Lundskov Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE ÅRHUS-ÅRBØGERNE. Kurt Lundskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUNDSKOV.DK. Register til. Kurt Lundskov Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE 1932 1992 ÅRHUS-ÅRBØGERNE. Kurt Lundskov"

Transkript

1 Kurt Lundskov Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE Register til ÅRHUS-ÅRBØGERNE Kurt Lundskov

2 Register til Århus-Årbøgerne Register til Århus-Årbøgerne

3 Register til Århus-Årbøgerne Register til Århus-Årbøgerne Forfa er, layout, udgiver: Kurt Lundskov Åbyhøj Udgave: Maj 2012 ISBN: Tryk: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Skrift: Palatino-Linotype og Myriad Af samme forfa er: Haveforeningen Skovlunden, 1993/2009 Når sundheden skal frem, 1998 Symbolikken bag tal og farver, 2008 Det gamle Aarhus. Byens historie, 2008 Et Blik paa Staden Aarhus. Af J.R. Hüber, Transskriberet 2008 Navnet. Fornavnes betydning & Navnedage, 2008 Citater og andre kloge ord, 2009 Carl Gustav Jung. Hans liv og levned, 2010 Lundskov Krøniken. Slægtens blå bog, 2011 (Priva ryk) Lundskov Krøniken. Billedbog, 2011 (Priva ryk) Andersen Krøniken. Fendis slægt, 2011 (Priva ryk) Slægtsbog om Det Danske Kongehus,

4 Register til Århus-Årbøgerne Indhold 5 Lidt om denne bog 7 Aarhus Aarbog Århus-Årbog 11 Nøgle til registeret 13 Forkortelser i registrene 15 Register Aarhus Aarbog Register Århus-Årbog 391 Register Sportsnavne Tidstavle Århus år Oversigt Temaartikler 419 Forsider af Århus-Årbog 1932 Sport Tidstavle Tema 3

5 Register til Århus-Årbøgerne Den første Aarhus Aarbog 1932, samt alle de øvrige årgange. Se alle forsiderne side

6 Register til Århus-Årbøgerne Lidt om denne bog Litera scripta manet, verbum imbelle perit. Det skrevne ord bliver, det talte ord forsvinder. ÅRHUS-ÅRBØGERNE er en lokalhistorisk guldgrube, når man vil vide noget om, hvad der skete i Århus i de år, bøgerne dækker. Heri kan man også finde masser af navnestof på kendte og mere ukendte borgere. Årbøgerne kom ad to gange. Aarhus Aarbog blev udgivet første gang i 1932 med én årgang, og igen fra 1972 til 1992 under navnet Århus-Årbog (bolle-å havde gjort sit indtog). De sidste årgange blev udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg. I hver årbog var der et navneregister til den enkelte årgang, men ikke et register over begivenheder med mere. Og der er desværre ikke siden udgivet et fælles register til alle årgangene. Samlet havde årbøgerne over 3600 sider med lokalhistoriske informationer. Så det kan derfor være lidt af et sisyfosarbejde at finde frem til det man søger, hvis man ikke lige ved nogenlunde, hvornår det var. De e forsøger denne bog Register til Århus-Årbøgerne at råde bod på. Registeret er tænkt som en hjælp til at søge nærmere oplysninger i en af årbøgerne. Men bogen kan i et vist omfang også bruges til at finde ud af, hvornår tingene foregik i Århus hvornår var det nu det var da begivenhederne er opført med årstal og dato. Denne bog indeholder et stikordsregister til samtlige 22 årgange over både begivenheder, personer, virksomheder, institutioneer og gadenavne, og har mere end opslag i alt. Registeret er lavet ved manuelt at gennemgå alle årbøgerne og indtaste relevante stikord til hver enkelt navn og begivenhed. Det har undertiden været vanskeligt at udvælge lige netop de stikord, som jeg mente ville være hensigtsmæssige, når der senere skulle søges efter oplysninger om personer og begivenheder. De e har jeg har i langt de fleste tilfælde forsøgt at tage højde for ved at lave mere end ét stikord for hver begivenhed. Eksempelvis kan en tekst som denne: By-Orkestret a older koncert i Marselisborghallen med den unge italienske dirigent Roberto Abbado, have tre opslag: By-Orkestret, Marselisborghallen, Abbado Robert. Efter hvert opslagsord henvises til årbogens årgang. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de e årstal er årbøgernes årgang og altså ikke det år, begivenheden fandt sted. Begivenhederne fandt (oftest) sted året før det anførte årstal. Registeret for årgang 1932 er lavet særskilt af to grunde: dels er opbygningen af årgang 1932 noget anderledes end de senere årgange. Og dels er der så stort et tidsrum mellem denne og de efterfølgende årgange (40-60 år), at jeg ikke syntes, det var relevant at blande disse opslag sammen. 5

7 Register til Århus-Årbøgerne Ligeledes er registeret over sportsnavne for årene af praktiske grunde lavet særskilt (fra og med årgang 1990 var der ikke sportstemaer med i årbøgerne). De e register indeholder kun personnavne, der i alt væsentligt er hentet fra årbøgernes oversigt over sportsstævner. Sportsbegivenheder, som er nævnt i årbøgerne, er ikke medtaget. Som bonus har jeg lavet en tidstavle for Århus for tidsperioden Den viser i kronologisk oversigtsform forskellige begivenheder i byen gennem århundreder, store som små. Den har blandt andet medtaget alle byens borgmestre gennem tiden. Tidstavlen er baseret på oplysninger fra min hjemmeside., hvor jeg har skrevet om det gamle Århus. Endelig har jeg medtaget en samlet oversigt over årbøgernes temaartikler. Den er med for overblikkerts skyld, selv om der også er lavet stikord til disse artikler i registrene. Denne bog har ingen officiel tilknytning til udgiverne af årbøgerne, Århus Byhistoriske Udvalg. Åbyhøj, maj 2012 Kurt Lundskov 6

8 Register til Århus-Årbøgerne Århus-Årbog ÅRHUS-ÅRBOG var de næste årgange, der udkom hvert år fra 1972 til De blev udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg, og var skrevet af mange forskellige lokalhistorikere. Gennem årene var de under redaktion af Vagn Dybdahl, Ib Gejl, Erik Korr Johansen, Henrik Fode og Henrik Vedel-Smith. Århus-Årbog, der hver var på omkring 160 sider, var opdelt i forskellige afsnit. Dag for dag der kronologisk fortalte om, hvad der var sket i byen i løbet af det foregående år. Temaartikler der var mere dybtgående om mange forskellige lokalhistoriske emner. Gennem årene blev det til over 270 artikler. Navnestoffet fandtes i særskilt afsnit om De fratrådte, valgtes eller udævntes samt Døde. De sidste to årgange havde et afsnit der hed Beslu et i Byrådet. Og endelig Sporten med sportsbegivenheder, stævner og resultater. Disse årbøger var rigt illustreret med billeder af personer og begivenheder. I årgangene var der et navneregister for hver enkelt årgang. De e navneregister var dog ikke med i de sidste årgange , og der er ikke lavet et fælles register for alle årgangene. Da sidste udgave udkom i 1992, var der en oversigt over alle temaartiklerne Registeret til årgangene For disse årgange er i registeret medtaget årbøgernes navneafsnit om årets udnævnelser, valgte, afskedigelser og døde. Stikord til alle begivenheder under Dag for Dag-artiklerne, inklusive navnestof. For temaartiklerne er kun medtaget hovedoverskrifterne samt navne i tilhørende billedtekster. Personnavne fra sportsafsni ene er medtaget i særskilt register, hvorimod de enkelte sportsbegivenheder ikke er medtaget. Århus-Årbog udkommer hermed for første gang. Dermed er også sagt, at den givetvis ikke har fået sin endelige form. (...) Det, der bærer bogen, er, at den skal afspejle livet i Århus og samtidig på en række punkter fastholde de nærmeste historiske forudsætninger for livet i dag. Desuden skal det være en beskeden bog, som alle har råd til at købe. (...) Således skrev Thorkild Simonsen i forordet til årbogen i maj Det med, at den udkom for første gang, var dog en sandhed med modifikationer. Hvad prisen angik, kostede bogen i 1983 kr. 76,80, hvoraf kr. 16,05 var moms. Portoen på kr. 12,20 skulle lægges oveni, fremgik det af en faktura. 10

9 Register til Århus-Årbøgerne Nøgle til registeret Jeg har stort set valgt at bruge den skrivemåde, som findes i årbøgerne, hvilket kan give lidt forskellige måder, ord kan være placeret i registeret. Navne på personer, virksomheder og institutioner er ikke altid skrevet konsekvent i de forskellige årgange. Jeg har i vidt omfang valgt at skrive navnene, som de står i årbøgerne. Således kan for eksempel H.C. Hansen både findes under Hansen H.C., Hansen Hans C. og Hansen Hans Christian. Århus-navne. Ved navne på virksomheder og institutioner har jeg fra 1972 hovedsageligt valgt skriveformen Århus selv om navnet nogle gange egentlig burde skrives Aarhus. Århus-navne kan være placeret enten under Århus, under næste ord i navnet eller begge steder, for eksempel Århus By-Orkester og By-Orkesteret ; eller Århus Handelsstandsforening og Handelsstandsforeningen. Et navn kan forekomme flere gange med samme sidetal, specielt for 1932-årgangen og sportsregistere. De e indikerer, at pågældende er nævnt flere gange på samme side, men måske under flere forskellige begivenheder. Gadenavne kan være placeret både under forbogstaver i gadenavnet og under hovednavnet, for eksempel M.P. Bruuns Gade og Bruuns Gade. År (72) angiver årbogens årgang og ikke nødvendigvis det år begivenheden fandt sted. Dato (1.apr.) er den dato, hvor begivenheden er omtalt i årbogens Dag-for-dag afsnit, men normalt også den dato begivenheden fandt sted. Side (s.54) angiver den side, hvor begivenheden er omtalt; det kan dreje sig om en tekst i forbindelse med temasider (markeret TEMA) eller et foto (markeret FOTO) de nævnte personer eller genstande findes ikke nødvendigvis på billedet, men er nævnt i selve billedteksten. Alfabetisk sortering Ordene er opstillet strengt alfabetisk i rækkefølgen fra venstre mod højre. Alfabetiseringen sker i denne rækkefølge: 1. hele teksten, 2. årgang, 3. dato, 4. sidetal. Alfabetiseringsreglen ingenting før noget bruges. Det vil sige, at Jazzhuset kommer før Jazzhuset jubilæum, uanset årgang. En teknisk følge af de e er også, at tal læses fra venstre mod højre, f.eks. i husnumrene: Bygade 1, Bygade 120, Bygade 14, Bygade 2, Bygade 20, Bygade 3, Bygade 30, Bygade 4. Sorterings-eksempler Banegårdsgade før Banegårdsgade 1 Banegårdsgade 1 før Banegårdsgade 5 Banegårdspladsen 10 før Banegårdspladsen 4 Universitet før Universitetet Universitetet før Universitetet aula Universitetet, 78 før Universitetet, 79 Universitetet, 80 før Universitetet aula, 78 11

10 Register til Århus-Årbøgerne Skrivemåde Nogle ord, især navne på institutioner, personer og gadenavne, kan være placeret under flere forskellige opslag. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at lave opslag flere mulige steder, efter det du søger. Der er dog i vid udstrækning lavet henvisninger til andre mulige opslag, eksempelvis: Arbejdsnedlæggelse >se også blokade - strejke - lockout Daginstitution >se også børnehave - vuggestue Banegården >se også Hovedbanegård Jørgensen Flemming >se også Bamse Sabroe >se også Thomas Ths. Sabroe. Eksempler på forskellige skrivemåder i registeret: Amtssygehus Amtssygehuset Århus Amtssygehus Biblioteket Hovedbiblioteket Byorkestret By-Orkestret Århus By-Orkester Flydedokken Århus Flydedok Friheden Tivoli Friheden Hansen H.C. Hansen Hans C. Hansen Hans Christian Jysk Jydsk Kochs skole N. Kochs skole Mårslet Beboerforening Beboerforeningen Mårslet M.P. Bruuns Gade Bruunsgade Århus Aarhuus 12

11 Register til Århus-Årbøgerne Forkortelser i registrene 72 Tal med fed er årbogens årgang s. Sidetal * Fødselsdag (i 1932-bogen) Jubilæum (i 1932-bogen) Dødsfald FOTO Billedtekst TEMA Temaartikel Eksempler Kunstbygning Mejlgade, 32, 5.aug., s.23 Dagbog-afsnit, årgang 1932, 5. august, side 23. Boligbyggeriet i Åbyhøj, 75, 2.maj Dags-for-dag afsnit, årgang 1975, 2. maj. Frederiksen, Ole *, 32, s.32 Afsnit for fødselsdage, årgang 1932, side 32. Hansen, H.C., 32, s.45 Afsnit for jubilæer, årgang 1932, side 45. Jensen, Knud Aage, 88, s.32 Afsnit for dødsfald, årgang 1988, side 32. Kunstudstilling nye plakater FOTO, 82, s.124 Billedtekst, årgang 1982, side 124. Lirekasser i Århus TEMA,87, s.145 Temaartikel, årgang 1987, side

12 Register til Århus-Årbøgerne Register Århus-Årbog NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE 13 87

13 Register til Århus-Årbøgerne Eksempler fra Århus-Årbog Dag til Dag - Navneafsni et De fratrådte, valgtes eller udnævntes - Temaartikel 88

14 Register til Århus-Årbøgerne A Tal symboler 77 eftersyn, 87, 5.nov. 1. maj arrangementer, 91, 1.maj. 1. maj demonstration, 79, 1.maj. 1. maj demonstration, 86, 1.maj. 1. maj demonstration FOTO, 83, s maj fest uroligheder Friheden lukkes, 88, 1.maj. 1. maj Hørhaven, 82, 1.maj. 1. maj møde FOTO, 81, s maj møde Tangkrogen FOTO, 87, s maj møder, 84, s maj snevejr FOTO, 80, s maj Socialdemokratiet SF VS og DKP, 87, 6.feb. 1. maj Tangkrogen, 87, 1.maj. 1. maj Tangkrogen, 92, 1.maj. 10 CC rockgruppe koncert Vejlby Risskov-Hallen, 81, 20.apr. 108 Pladeudlejning åbnet, 83, 15.apr. 15 cykelture omkring Århus pjece, 83, 10.jun erne TEMA, 81, s møder svensk-dansk grafikudstilling, 82, 4.okt. 4. maj folkemøde Bispetorvet 40 år, 86, 4.maj. 4.-maj Kollegiets have, 86, 4.maj. 40 i Feber rock-gruppe, 86, 18.nov. 6. magistratsafdeling byrådet, 82, 18.mar. 7-dages udlån indføres bibliotekerne, 91, 5.mar. 80 i Kaske en revy FOTO, 81, s april i Århus TEMA, 92, s års ungdomsarbejde for demokrati og socialisme udstilling, 81, 13.dec. A A 1 Post røveri, 85, 24.aug. A-klub for unge åbner, 81, 10.mar. A-klubben, 75, 7.maj. A-kraftmodstandere rockfestival, 82, 5.sep. A.P. Møller, 74, 20.jul. A.P. Møller skib FOTO, 85, s.36 Abbado Roberto koncert, 80, 28.maj. Abbé Pierre indsamling, 72, 29.nov. Abbé Pierre klunserne, 73, 30.aug. Abbé Pierre klunserne, 76, 22.mar. Abbé Pierre klunserne, 82, 22.nov. Abbew rockkoncert, 91, 16.jun. ABC er sjældne, 72, 4.sep. Abel blomster solgt efter 105 år, 84, 20.dec. Abel blomster Store Torv lukker, 86, 29.jun. Abel Jørgen Leonard, 92, s.129 Abel Jørgen Leonard blomsterforretning, 84, 20.dec. Abel Leonard, 85, 29.jun. Abel Leonard blomster FOTO, 85, s.87 Abildgade FOTO, 74, s.10 Abildgade besky et bolig brand, 91, 22.jun. Abildgade handicapcenter, 77, 2.apr. Abildgården Plejehjemmet, 76, 19.okt. Abildgården Plejehjemmet, 77, 31.mar. Abildgården Plejehjemmet, 78, 26.okt. Abildhøjvej indbrud, 92, 19.mar. Abildskou Jens E, 72, 14.okt. Abildskou Jens E., 73, 21.dec. Abildstrøm Jy e teater, 88, 25.jun. Abortindgreb, 74, 2.nov. Abrahams Henrik, 85, s.123 Abrahamsen Helmuth, 85, s.123 Abrahamsen Marianne, 85, s.72 Absalonsen Mogens, 89, s.76 Absalonsgade FOTO, 92, s.9 Acervej gaseksplosion, 78, 19.feb. Achucarro Joaquin, 82, 4.mar. Adelørn Victor, 92, s.129 Adrenalin tyveri, 73, 21.maj. Adserballe Hans, 78, 21.okt. Advanced management seminar, 73, 14.apr. Adventisterne, 76, 11.aug. Adventistsamfundet, 72, 30.jan. Adventistsamfundet FOTO, 72, s.10 Adventistsamfundets skole Åbyhøj, 80, 19.jan. Adventskirken, 73, 2.feb. Adventskirken, 74, 7.okt. Adventskirken glasmosaik, 77, 18.jan. Advokat bestalling, 78, 4.nov. Advokater bestalling deponeret, 78, 23.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE 13 89

15 Register til Århus-Årbøgerne 1992: Projek egning Prismet Viborgvej Færgeplan Kalundborgfærgerne Alkoholforbud i midtbyen Nederst t.v.: Brand Århus Oliefabrik (Foto, illustrationer: Årbøgerne 1972 og 1992) 90

16 Register til Århus-Årbøgerne A Advokaternes Retshjælp opre et, 82, 4.jan. Affald Ballehage, 76, 31.okt. Affald fra entreprenører skal sorteres, 91, 10.maj. Affald gader gårde fortove klage, 85, 19.maj. Affald problemer snevejr, 86, 31.jan. Affaldsforbrændingen Lisbjerg FOTO, 83, s.42 Afghanistan fakkeltog, 88, 27.dec. Afghanistan-demonstration, 86, 27.dec. Afghanistan-demonstration, 87, 27.dec. A olds-dagbladet FOTO, 83, s.122 A olds-dagbladet Reform FOTO, 78, s.138 A oldsselskaber Festugen FOTO, 79, s.41 Afpresning socialforvaltningen dom, 83, 12.feb. Afrika pladeindspilning for, 86, 13.jul. Afrika sulter koncert Musikhuset, 85, 2.dec. Afrika tegnekonkurrence FOTO, 82, s.15 Afrikansk udstilling Den gamle By, 88, 16.jan. Afskedigelse Food Division Denmark, 89, 3.jun. Afskedigelse graviditet kommunen dømmes, 86, 30.sep. Afskedigelse husassistent, 74, 12.jun. Afskedigelse kommunalt personale undgås, 81, 1.okt. Afskedigelse Kommunehospitalet, 74, 18.apr. Aftenskole pensionister betaling, 85, 10.maj. Aftenskoler kurser skoler yderkvarterer, 89, 19.mar. Aftenskoler samarbejde, 86, 25.sep. Aftenskoler tilmelding, 86, 1.sep. Aftenskoler tilstrømning, 81, 9.sep. Aftenskoleundervisning besparelse, 89, 13.nov. Agersborg Henning, 88, s.80 Agerskov Laurids, 82, s.169 Agersnap O., 76, 20.dec. AGF, 74, 9.apr. AGF 100 år FOTO, 81, s.38 AGF fodboldafdeling, 75, 10.dec. AGF gymnaster i Amerika, 83, 3.nov. AGF i Europa-cup en TEMA, 80, s.109 AGF kontraktfodbold aktietegning, 89, 9.maj. AGF mod B93 København, 83, 14.nov. AGF sportsklub pris, 81, 1.sep. AGF springpiger, 77, 28.dec. AGF springpiger FOTO, 77, s.50 AGF økonomiske vanskeligheder, 80, 27.nov. AGF åbningskamp Brøndby FOTO, 83, s.20 AGF-Barcelona 0-1, 90, 1.mar. AGF-Svendborg, 77, 7.nov. AGF s guldalder TEMA, 87, s.110 Aggebo Esther, 82, s.169 Aggebo Jens, 75, 20.maj. Aggebo Jens FOTO, 81, s.53 Aggebo Jens FOTO, 82, s.37 Aggebo Jens, 85, s.123 Aggergren Holger Willemoes, 90, s.126 Agnes Jørgensen træskib Den gamle By, 84, 18.aug. Agtby Willy, 81, s.147 Agtby Willy, 89, s.146 Ahl Strand feriekoloni, 89, 24.jul. Ahl Strand ferieophold tilskud, 82, 22.apr. Ahm Jens, 77, 5.apr. Ahm Jens, 79, s.88 Ahm Jens, 80, s.169 Ahrenkiel Karen Lis FOTO, 76, s.99 Ahrenkiel Karen Lis FOTO, 77, s.93 Aida M/S Århus havn, 75, 15.apr. AIDS høring Skt. Annagades skole, 87, 3.apr. AIDS info lokaler indviet J.M. Mørks Gade, 88, 14.aug. AIDS og kræft koncert på havnen, 90, 13.maj. AIDS udstilling Rådhushallen, 89, 1.dec. Ajax herreekvipering solgt, 80, 24.okt. Ajstrup camping toilet- og badebygning, 81, 6.maj. Ajstrup campingplads, 75, 22.jun. Ajstrup skole, 73, 12.apr. Ajstrup Strand, 77, 5.jul. Ajstrup strand camping protest, 84, 13.apr. Ajstrup Strand dreng til havs, 80, 2.feb. Ajstrup Strand kommunal køb, 88, 11.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE 13 91

17 A Register til Århus-Årbøgerne Akademikere arbejdsløshed, 83, 13.mar. Akademisk Boghandel afdeling Vestergade, 85, 1.sep. Aktionsfonden til bevarelse af Århus Gasværk, 81, 8.okt. Aktiv revision A/S, 73, 24.maj. Aktiv ungdom i Århus bog, 86, 6.dec. Aktivbanken fly er til Søndergade 9, 91, 19.jan. Aktivbanken Søren Frichs Vej røveri, 90, 27.jun. Aktive Arbejdsløse, 76, 14.feb. Aktivitetsudstilling Marselisborghallen, 80, 29.mar. Aktuelt dagbladet, 76, 11.maj. Akupunktur Amtssygehuset, 73, 16.okt. Akva 79 udstilling, 80, 12.apr. Akvariefiske-handel Rosenvangs Allé, 90, 27.okt. Akvarieudstilling, 80, 12.apr. Akvarieudstilling Tivoli Friheden, 87, 25.okt. Alarmapparater, 76, 26.jul. Alarmstation FOTO, 76, s.11 Alarmstation Risskov, 76, 23.jan. Alavi Abdul Rahman, 89, 10.mar. Albani Bryggeriet, 76, 24.jun. Albeck Gustav, 75, 25.mar. Albeck Gustav, 75, 17.nov. Albeck Gustav, 82, 11.okt. Albeck Gustav, 87, 11.dec. Albeck Gustav 80 år, 87, 5.jun. Albeck Victor FOTO, 92, s.94 Albert Nielsens kemiske fabrik Olsen FOTO, 89, s.108 Albertsen Janne, 85, s.72 Albertsen Janne, 88, s.80 Albertsen Kai, 86, s.147 Albertsen Kr., 74, 12.feb. Albertsen Niels, 84, s.114 Albertsen Niels, 86, s.147 Albertsen Truels, 90, s.126 Albrechtsen Keld, 88, 31.aug. Albrechtsen Keld folketinget, 85, 11.jan. Albrechtsen Keld fra Pyrenæerne, 88, 28.aug. Albrechtsen Ole, 91, s.61 Albrechtsens bogbinderi strejke, 77, 9.sep. Aldersrovej, 76, 8.okt. Aldersrovej Brugsen, 83, 7.aug. Aldersrovej Børnehaven Trøjborg, 90, 15.aug. Aldersrovej Junior- og Ungdomsklubben, 87, 26.apr. Aldersrovej lysregulering bevilling, 81, 3.dec. Aldersrovej Prisca Discount, 92, 3.dec. Aldi discount åbner Grønnegade, 84, 20.okt. Aldrig mere Krig demonstration, 81, 5.jan. Aldrig mere Krig forening, 73, 28.dec. Alex Poulsen Holding, 89, 3.mar. Alexandersen N.A., 75, 20.jul. Alexandersen N.A., 92, s.84 Alexis dansested Frederiksgade, 88, 19.maj. Alfa-Tanken benzin Joh. Baunes Plads, 84, 23.jun. Alfred Buus Eftf., 74, 1.jun. Alger hundedød, 76, 13.aug. Alhof & Schrøder, 76, 5.dec. Alkohol informationsbus, 79, 3.nov. Alkoholforbud FOTO, 92, s.57 Alkoholikeres Klub offentlig møde, 79, 28.nov. Alkoholproblemer høring, 81, 28.nov. Alkyd-maling undersøges, 72, 28.jul. Allégade-ringen, 75, 17.maj. Allergivenlig byggeri Lærkebo Skejby, 85, 9.aug. Alleslev Herluf, 90, s.126 Alliance Francaise, 83, 22.apr. Allin Arthur FOTO, 80, s.92 Almare Secondas tankbåd, 80, 27.feb. Almas Børn bog Universitetet, 89, 9.sep. Almenny igt Saneringsselskab, 78, 23.mar. Alta Discount Silkeborgvej røveri, 92, 22.feb. Alta-elven i Norge demonstration FOTO, 82, s.13 Altaner fare Sjællandsgade, 81, 18.nov. Altaner mørnede bøde, 84, 18.mar. Altankasser i byen, 72, 10.jun. Alternativ behandling center åbnet, 88, 19.okt. 92

18 Register til Århus-Årbøgerne A Alternativ Planlægnings Udstilling, 73, 20.sep. Altertavlen Domkirken, 77, 29.jul. Amaliegade, 72, 8.apr. Amaliegade, 75, 28.jan. Amaliegade 19 FOTO, 79, s.60 Amaliegade det gamle hus TEMA, 78, s.62 Amaliegade indbrud, 79, 12.jul. Amaliegade Kongreshuset genåbner, 92, 3.sep. Amaliegade nyt liv i gamle huse TEMA, 79, s.60 Amaliegade Sygekassen Århus FOTO, 78, s.62 Amanda Busrejser krak, 79, 17.jul. Amasis tysk skib bjærgning, 87, 11.dec. Amatør spilsammen, 80, 17.mar. Amatørmusikere Århusafdeling, 80, 25.sep. Amatørscenen, 76, 25.jan. Ambassadeur restaurant drabsforsøg, 81, 19.apr. Ambassadeur Aalborg, 73, 29.apr. Ambulance forulykker, 75, 1.nov. Ambulance forulykker FOTO, 75, s.43 AMC Maskinfabrik overtages af Højbjerg Maskinfabrik, 82, 12.aug. AMC Maskinkompagni, 76, 19.aug. AMC Maskinkompagni strejke, 74, 27.aug. Amdisen Amdi Blichfeldt, 91, s.102 Amdrup Erik, 78, 19.feb. Amdrup Erik, 89, s.76 Amdrup Erik afsked, 88, 6.dec. Amerikaner besøg a estillinger, 87, 14.jul. Amerikaniseringen i 1950 erne FOTO, 79, s.42 Amerikansk eksperimentalteater Huset, 81, 12.maj. Amerikansk genbrugs-kongres, 81, 3.maj. Amerikas ambassadør, 77, 9.apr. Amerikas ambassadør, 77, 13.aug. Amfeldt Henry, 80, s.169 Ami bøll Sigrid, 89, s.146 Amleth skuespil, 80, 5.nov. Ammoniak-udslip Brabrand sø, 87, 25.okt. Ammunition amerikansk, 75, 30.dec. Ammunition bjærget, 73, 7.jul. Ammunition Koraldybet, 73, 9.aug. Ammunition Koraldybet anholdelse, 79, 23.okt. Ammunition oliehavnen, 73, 4.aug. Ammunitionsdepotet Koraldybet, 72, 21.jun. Amnesty International fakkeltog, 82, 10.dec. Amnesty International fakkeltog, 83, 10.dec. Amnesty International fakkeltog FN menneskere igheder, 89, 10.dec. Amnesty International gallakoncert, 79, 10.dec. Amor og balletmesterens luner ballet, 74, 14.sep. Amternes 150 års jubilæum fejres, 92, 13.aug. Amtets administrationsbygning kunst, 78, 6.dec. Amtets regionalfilm, 78, 28.okt. Amtoft Per, 75, 10.sep. Amtscentralen for Undervisningsmidler fly es, 90, 7.feb. Amtsgymnasiet Tilst, 75, 11.jun. Amtsgymnasiet Tilst, 76, 4.feb. Amtsgymnasium Brabrand, 74, 21.feb. Amtsgymnasium Brabrand, 74, 3.apr. Amtsgymnasium Risskov, 74, 1.apr. Amtsgymnasium Skanderborg, 74, 1.apr. Amtsgymnasium Viby, 74, 1.apr. Amtsgården indviet, 79, 17.mar. Amtsgården træffetid, 90, 11.apr. Amtskommunale kantiner prisforhøjelse, 84, 12.apr. Amtskontoret Højbjerg, 78, 6.sep. Amtspløjestævne, 76, 11.okt. Amtsrådet budgetvedtagelse, 87, 1.okt. Amtsrådsvalg >se også Valg, Amtsrådsvalget, 79, 7.mar. Amtssygehuset, 73, 16.okt. Amtssygehuset, 74, 2.nov. Amtssygehuset, 77, 14.jul. Amtssygehuset Gernes skulptur, 87, 20.okt. Amtssygehuset Godthåbsgade FOTO, 78, s.104 Amtssygehuset læger arbejdsnedlæggelse, 88, 3.mar. Amtssygehuset lægestation, 76, 24.sep. Amtssygehuset lægestation FOTO, 76, s.38 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE 13 93

19 A Register til Århus-Årbøgerne Amtssygehuset skal være centralsygehus, 89, 20.jul. Amtssygehuset strejke, 74, 1.dec. Amtssygehuset strejke, 77, 11.nov. Amtssygehuset udbygning, 82, 13.okt. Amtssygehusets fysiurgisk afdeling bevares opfordring, 84, 1.aug. Amtssygehusets skadestue, 73, 9.maj. Ana Christina fragtskib, 73, 13.aug. Analytisk Psykologisk Institut, 89, 14.okt. Anatol Brusilowsky udstilling, 81, 18.okt. Anatolsk Kulturforening, 87, 1.feb. Anatolsk Kulturforening, 91, 29.sep. Anaxagoras græsk fragtskib sejlforbud, 85, 10.feb. Anbo Finn, 87, s.87 Anchersen Dorte, 73, 1.nov. Andelsbanken, 73, 13.apr. Andelsbanken afdelingsmøde, 84, 14.feb. Andelsbanken bankrøvere, 72, 13.dec. Andelsbanken Brabrand røveri, 81, 10.jan. Andelsbanken Harlev indbrud, 72, 19.dec. Andelsbanken røveri, 72, 3.nov. Andelsbanken røveri, 77, 6.aug. Andelsbanken sidste aktionærmøde, 91, 21.feb. Andelsbanken Århus, 72, 2.mar. Andelsbanken årsmøde, 82, 16.feb. Andelsbolig Brabrand kommunen andelshaver, 82, 12.aug. Andelsboligforeningen Århus, 72, 23.okt. Andelslejligheder kommunekontrol, 88, 13.sep. Anders And 50 år besøg, 85, 28.jun. Andersen A.G. FOTO, 84, s.67 Andersen A.P., 87, s.148 Andersen Anders, 80, 10.okt. Andersen Anders, 80, 11.okt. Andersen Anders, 81, 26.feb. Andersen Anders, 83, 5.jun. Andersen Anders, 85, 11.okt. Andersen Anders, 79, s.179 Andersen Anders Chr., 85, s.123 Andersen Arne, 90, s.72 Andersen Arno, 89, s.76 Andersen Axel, 91, s.102 Andersen B.V., 92, s.84 Andersen Benny, 82, 31.jan. Andersen Bent Rold, 83, 14.jun. Andersen Bent Rold, 89, 10.okt. Andersen Bodil, 81, 7.okt. Andersen Bodil, 82, s.92 Andersen Boris fotograf, 78, 5.nov. Andersen Børge, 84, s.178 Andersen Børge, 90, s.126 Andersen C.B., 77, 21.dec. Andersen C.M., 79, s.179 Andersen Carla FOTO, 90, s.45 Andersen Carla FOTO, 90, s.45 Andersen Christian Jørgen, 87, s.87 Andersen D. Kjær FOTO, 81, s.174 Andersen Eigil, 73, 28.aug. Andersen Eigil, 82, s.92 Andersen Eigil S., 89, s.146 Andersen Erik, 85, s.123 Andersen Erik Bayholm, 79, s.88 Andersen Erik Krüger, 86, s.147 Andersen Esben, 89, s.76 Andersen F. Hofman, 80, 6.dec. Andersen Fredslund FOTO, 82, s.104 Andersen Georg Anders, 91, s.102 Andersen Gotha, 75, 29.jun. Andersen H.C. konfektion FOTO, 89, s.141 Andersen Hans Grosen, 82, s.169 Andersen Harald Westergård FOTO, 72, s.38 Andersen Helge Lykke, 82, s.169 Andersen Hellmuth, 72, 29.apr. Andersen Herluf, 87, 6.aug. Andersen I.C., 83, s.140 Andersen Inge, 84, s.114 Andersen Ingemann Kvist, 83, s.140 Andersen Ivar, 91, s.61 Andersen Jens Smedegaard, 91, s.61 Andersen Jesper Thierry FOTO, 86, s.34 Andersen John, 91, s.102 Andersen Julius FOTO, 89, s.123 Andersen Jørgen M., 82, s.92 Andersen K.B., 76, 24.jun. Andersen K.B., 82, 15.okt. Andersen K.B. FOTO, 72, s.24 Andersen K.P., 91, s.102 Andersen Kai, 87, s

20 Register til Århus-Årbøgerne A Andersen Kai bankrøver anholdt, 87, 20.aug. Andersen Karen Margrethe, 89, s.76 Andersen Karl Skødt, 89, s.146 Andersen Kathrine legat opre et, 81, 14.mar. Andersen Knud Tage, 83, s.79 Andersen Knud Tage, 84, 15.jun. Andersen Knud Tage, 91, 13.dec. Andersen L.G., 87, s.148 Andersen Lars, 90, 24.sep. Andersen Lars Ebbensgaard, 80, s.137 Andersen Leif, 77, 30.sep. Andersen Leif E., 81, 27.okt. Andersen Lisbeth Smedegaard, 81, s.147 Andersen Lisbeth Smedegaard, 91, s.61 Andersen Marinus, 83, s.140 Andersen Martin, 88, s.153 Andersen Mogens kunstudstilling, 83, 7.sep. Andersen Mogens maler, 77, 13.dec. Andersen Mogens udstilling, 89, 4.feb. Andersen Mogens udstilling, 91, 24.feb. Andersen Niels, 83, s.140 Andersen O.G., 84, s.178 Andersen Ole K., 91, s.61 Andersen Paulus, 76, 12.mar. Andersen Per Toft, 87, 2.jul. Andersen Peter Bøgh dr.phil., 92, 8.feb. Andersen Peter en gammel forretning TEMA, 74, s.76 Andersen Peter kunstdrejer FOTO, 74, s.77 Andersen Poul, 83, s.140 Andersen R. Abild, 82, s.92 Andersen Rigmor Astrup, 88, s.80 Andersen Robert Quist, 85, s.123 Andersen Steffen Westergaard EFparlamentet, 90, 15.jun. Andersen Svend, 90, s.72 Andersen Svend dr.theol., 90, 29.sep. Andersen Svend E., 91, s.102 Andersen Svend Aage, 81, s.147 Andersen Svend Aage, 84, s.114 Andersen Svend Aage, 91, s.102 Andersen Thomas, 81, s.147 Andersen Thorkild Ry Dannebrog I, 91, 16.apr. Andersen Torben, 87, s.87 Andersen Torben Magnus, 90, s.72 Andersen Vagn, 91, 16.apr. Andersen Valdemar FOTO, 84, s.62 Andersen Villy, 86, 2.feb. Andersen Villy sygehusudvalgsformand, 86, 13.dec. Andersen W. generalmajor taler, 92, 18.aug. Andersen Wagn, 89, s.76 Andersen Wagn, 92, s.84 Andersen Aage, 87, s.87 Andersen Aage FOTO, 77, s.44 Andersen Aage, 79, s.179 Andersen Åge Fredslund FOTO, 82, s.102 Andersen Åge Fredslund udstilling, 81, 2.feb. Andersen Åge Fredslund udstilling Rådhuset, 84, 7.maj. Andersen Åge Fredslund. Maler og fotograf TEMA, 82, s.96 Anderson Laurie Musikhuset, 87, 14.maj. Andersson Frans, 80, s.99 Andersson Poul Ger, 79, 5.aug. Andkjær Torben, 87, 1.apr. André frisør åbner Banegårdsplads, 88, 22.okt. André Maurice, 79, 8.nov. Andreas Skaarup FOTO, 86, s.65 Andreasen Dagmar, 83, 4.apr. Andreasen Dagmar, 87, 27.dec. Andreasen Leo, 85, s.72 Andreasen Ole, 87, 18.sep. Andreasson Marie, 91, s.61 Andreasson Marie, 92, 10.mar. Andresen Henrik, 79, 5.dec. Andresen Jörn-Hartvig, 82, s.92 Andresen Ole, 82, 18.aug. Andromeda fregat, 75, 24.apr. Andy Warhol portræt Dronning Margrethe, 87, 6.jan. Anelystvej, 79, 21.jun. Anemonerne ti er frem, 84, 4.jan. Angelo V FOTO, 75, s.15 Angelsø Sander, 79, s.88 Anholt, 77, 11.jul. Anholt FOTO, 77, s.33 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE 13 95

21 A Register til Århus-Årbøgerne Anholtsgade 4 Kritisk Oplysnings Forbund, 88, 29.sep. Anholtsgade Æsken folkeværtshus, 91, 9.aug. Anker Jørgensen FOTO, 77, s.42 Anker slagte Bruunsgade, 90, 30.dec. Ankersgade pakkeposthus, 74, 25.maj. Ankersgade postekspedition, 78, 1.dec. Ankersgade Pos erminalen, 84, 27.apr. Ankersgade Postvæsenets brevsortering fly er til, 92, 25.nov. Ankerstjerne Egon, 82, s.169 Ankjærø Rasmus, 81, s.175 Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening, 73, 24.okt. Anlægsarbejder demonstration, 75, 21.nov. Anlægsplaner Århus nord, 73, 19.apr. Anne Dorte fiskerku er, 74, 28.apr. Anne Lindet band, 83, 31.jul. Anne-Marie Kalundborgfærge ombygget, 81, 16.dec. Annesen Villy, 89, s.146 Annie get your gun forestilling Universitetet, 82, 11.sep. Ansell Graham, 81, 30.okt. Ansgar Hotel ombygning, 80, 20.sep. Ansgars byer udstilling, 78, 28.maj. Ansæ else kvinder ledende stillinger byrådsbeslutning, 88, 17.jun. Ansæ elsesbrev tjenestemænd FOTO, 72, s.75 Antenneforening Tranbjerg, 81, 8.apr. Antik & Nostalgi udstilling Marselisborg-Hallen, 87, 28.aug. Antik og Kuriosa 91 i Marselisborghallerne, 92, 19.sep. Antik og nostalgi 85 udstilling Marselisborg-Hallen, 86, 29.aug. Antikonception unge kvinder, 82, 1.okt. Antikvitetshandlerne udstilling Vejlby Risskov-Hallen, 82, 16.apr. Antikvitetsudstilling, 79, 27.mar. Antikvitetsudstilling Marselisborg- Hallen, 81, 3.apr. Antikvitetsudstilling Marselisborg- Hallen, 85, 13.sep. Antiterror-korps øvelse, 90, 7.okt. Anton Ovesen A/S, 73, 10.aug. Antoniussen Kim FOTO, 80, s.86 Antroposofisk Selskab Rio-Teatret, 86, 30.jul. AOF, 72, 14.jan. AOF, 74, 12.feb. AOF arbejdsløse, 76, 29.jul. AOF bestyrelsen væltes, 85, 29.nov. AOF gamle danske film, 81, 18.jan. AOF regnskab balance, 87, 22.maj. AOF uddannelsescenter, 77, 19.maj. AOF underskud, 85, 26.nov. AOF økonomiske vanskeligheder, 85, 19.nov. Apollo fregat, 75, 24.apr. Apostolsk Kirke genindvies, 80, 20.maj. Apostolske kirke bombe, 84, 23.apr. Apotek Søndergades lukker, 73, 31.jan. Apoteker, 72, 5.mar. Apoteker Cosmea prisen, 87, 24.maj. April-spøg Clemensbro havørred FOTO, 88, s.17 Ara slæbebåd TEMA, 79, s.120 Arbejder-Sport, 84, 12.nov. Arbejdere og akademikere, 76, 11.feb. Arbejdernes Andels Boligforening, 78, 19.okt. Arbejdernes Andels Boligforening, 80, 18.jan. Arbejdernes Byggeforening oplyses, 73, 4.maj. Arbejdernes Detail-Brugsforening 75 år, 80, 4.okt. Arbejdernes Forsamlingsbygning tegning FOTO, 72, s.131 Arbejdernes Fællesorganisation, 72, 1.feb. Arbejdernes Fællesorganisation, 72, 8.apr. Arbejdernes Fællesorganisation, 73, 1.feb. Arbejdernes Fællesorganisation, 73, 1.maj. Arbejdernes Fællesorganisation, 73, 28.aug. Arbejdernes Fællesorganisation, 73, 28.dec. Arbejdernes Fællesorganisation, 74, 1.maj. Arbejdernes Fællesorganisation, 75, 26.nov. Arbejdernes Fællesorganisation, 76, 10.mar. Arbejdernes Fællesorganisation, 78, 22.feb. Arbejdernes Fællesorganisation, 79, 9.feb. Arbejdernes Fællesorganisation, 79, 27.feb. 96

22 Register til Århus-Årbøgerne A Arbejdernes Fællesorganisation 100 år, 84, 5.dec. Arbejdernes Fællesorganisation 35 timers arbejdsuge, 85, 27.feb. Arbejdernes Fællesorganisation biografdrift, 82, 11.mar. Arbejdernes Fællesorganisation demonstration, 86, 15.mar. Arbejdernes Fællesorganisation formand, 78, 28.feb. Arbejdernes Fællesorganisation generalforsamling, 79, 9.okt. Arbejdernes Fællesorganisation generalforsamling, 81, 25.feb. Arbejdernes Fællesorganisation mod Kristeligt Fagforening, 83, 22.feb. Arbejdernes Fællesorganisation Åbyhøj, 72, 25.jan. Arbejdernes Landsbank bombetrussel, 82, 18.sep. Arbejdernes Landsbank Hasle røveri, 92, 1.jul. Arbejdernes Landsbank røveri, 80, 19.feb. Arbejdernes Landsbank Åbyhøj røveri, 85, 8.jul. Arbejdernes Samari er Forbund, 83, 14.mar. Arbejdersangforeningen FOTO, 78, s.92 Arbejdsformidlingen, 77, 9.feb. Arbejdsformidlingen, 78, 21.sep. Arbejdsformidlingen afskedigelser annulleret, 85, 2.jul. Arbejdsformidlingen besæ else indslusningsløn, 85, 23.feb. Arbejdsformidlingen fagligt møde, 85, 16.apr. Arbejdsformidlingen i City Vest, 90, 3.apr. Arbejdsformidlingen kaos, 85, 3.jan. Arbejdsformidlingen Nørreport arbejdspres, 89, 17.sep. Arbejdsformidlingen Nørreport indviet, 80, 17.aug. Arbejdsformidlingen protest FOTO, 77, s.14 Arbejdsformidlingskontoret, 75, 5.sep. Arbejdskraft kvalificeret behov, 85, 28.maj. Arbejdsledige annoncekampagne, 83, 7.apr. Arbejdsløse , 84, 23.jan. Arbejdsløse , 85, 3.jan. Arbejdsløse 9152, 81, 29.jul. Arbejdsløse akademikere, 83, 18.mar. Arbejdsløse akademikere kursusbevilling inddrages, 89, 29.maj. Arbejdsløse beskæftigelsesarbejde, 77, 3.nov. Arbejdsløse brugte cykler, 79, 27.okt. Arbejdsløse demonstration, 77, 9.feb. Arbejdsløse demonstration, 78, 20.sep. Arbejdsløse demonstration byrådssalen, 82, 31.aug. Arbejdsløse forslag, 78, 23.nov. Arbejdsløse hus Klostertorv, 78, 21.nov. Arbejdsløse kunstnere ansat kommunen, 84, 7.dec. Arbejdsløse kursus, 79, 22.nov. Arbejdsløse murere, 73, 21.jul. Arbejdsløse opgørelse, 75, 6.sep. Arbejdsløse til København, 75, 26.nov. Arbejdsløse udgift, 78, 6.jul. Arbejdsløshed, 76, 23.maj. Arbejdsløshed akademikere kampagne, 86, 18.jul. Arbejdsløshed blikkenslagere, 77, 10.mar. Arbejdsløshed Byggearbejdernes Fagforening, 82, 21.sep. Arbejdsløshed jobambassadører, 83, 6.maj. Arbejdsløshed jurister ingeniører, 75, 16.mar. Arbejdsløshed konference, 78, 11.sep. Arbejdsløshed murere, 75, 25.jan. Arbejdsløshed murere, 76, 15.jul. Arbejdsløshed rekord, 80, 21.jul. Arbejdsløshed ungdom forsøgsplan, 81, 21.jan. Arbejdsløshed unge, 76, 2.jul. Arbejdsløsheden bevilling, 77, 17.mar. Arbejdsløshedskasser ventetid, 78, 29.jan. Arbejdsløshedsstatistik, 74, 1.jul. Arbejdsløshedsudvalget, 76, 10.mar. Arbejdsløshedsudvalget demonstration, 85, 15.jun. Arbejdsløshedsudvalget demonstration FOTO, 79, s.14 Arbejdsmedicinsk Klinik, 84, 17.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE 13 97

23 A Register til Århus-Årbøgerne Arbejdsmedicinsk Klinik narkomaner statistik, 88, 15.nov. Arbejdsmedicinsk Klinik underbemanding, 86, 8.okt. Arbejdsmiljøfonden skadelig maling, 81, 26.sep. Arbejdsnedlæggelse, 72, 14.jun. Arbejdsnedlæggelse, 74, 10.maj. Arbejdsnedlæggelse >se også Faglig møde - Strejke, Arbejdsnedlæggelse afslu et, 86, 11.apr. Arbejdsnedlæggelse B&W Elektronik, 80, 6.mar. Arbejdsnedlæggelse Bang & Pingel, 76, 28.maj. Arbejdsnedlæggelse Bilka, 81, 30.maj. Arbejdsnedlæggelse Brabrand Bogtrykkeri, 75, 25.okt. Arbejdsnedlæggelse Bruun & Sørensen, 74, 1.okt. Arbejdsnedlæggelse cafeteria Kalundborgbådene, 89, 4.apr. Arbejdsnedlæggelse Carlsberg, 79, 11.aug. Arbejdsnedlæggelse Ceres, 81, 21.feb. Arbejdsnedlæggelse Ceres, 81, 26.mar. Arbejdsnedlæggelse dagblade, 76, 22.feb. Arbejdsnedlæggelse daginstitutioner, 76, 28.aug. Arbejdsnedlæggelse daginstitutioner, 80, 5.dec. Arbejdsnedlæggelse Danfoss, 77, 25.feb. Arbejdsnedlæggelse Danfoss, 80, 28.feb. Arbejdsnedlæggelse Danfoss, 85, 2.apr. Arbejdsnedlæggelse Danfoss, 85, 13.dec. Arbejdsnedlæggelse Dannebrog Værft, 78, 10.okt. Arbejdsnedlæggelse Dannebrog Værft, 80, 1.aug. Arbejdsnedlæggelse DLG, 90, 13.feb. Arbejdsnedlæggelse DSB, 73, 4.sep. Arbejdsnedlæggelse DSB rutebiler, 78, 11.feb. Arbejdsnedlæggelse DSB rutebilschauffører, 88, 24.feb. Arbejdsnedlæggelse DSB togstewardesser, 81, 16.aug. Arbejdsnedlæggelse EKV- Transport, 81, 14.feb. Arbejdsnedlæggelse FDB, 73, 7.dec. Arbejdsnedlæggelse FDB, 74, 2.nov. Arbejdsnedlæggelse FDB, 81, 24.apr. Arbejdsnedlæggelse Flexiket, 80, 17.dec. Arbejdsnedlæggelse Flydedokken, 73, 27.jan. Arbejdsnedlæggelse Flydedokken, 74, 2.mar. Arbejdsnedlæggelse Flydedokken, 74, 3.dec. Arbejdsnedlæggelse Flydedokken, 76, 27.feb. Arbejdsnedlæggelse Fragtmandscentralen, 88, 15.okt. Arbejdsnedlæggelse Frichs, 73, 4.feb. Arbejdsnedlæggelse Frichs, 74, 2.mar. Arbejdsnedlæggelse Frichs, 76, 26.jun. Arbejdsnedlæggelse Frichs, 80, 31.okt. Arbejdsnedlæggelse Frisco Is, 76, 16.jun. Arbejdsnedlæggelse Frisko Sol Is, 81, 7.feb. Arbejdsnedlæggelse Grindsted Products, 87, 14.apr. Arbejdsnedlæggelse havnearbejderne, 74, 6.feb. Arbejdsnedlæggelse havnen, 73, 8.dec. Arbejdsnedlæggelse havnen, 79, 13.jun. Arbejdsnedlæggelse havnen, 83, 13.dec. Arbejdsnedlæggelse havnen, 86, 19.jun. Arbejdsnedlæggelse Hotel Marselis, 85, 7.feb. Arbejdsnedlæggelse JAKA, 81, 10.dec. Arbejdsnedlæggelse JAKA, 83, 6.okt. Arbejdsnedlæggelse Jydsk Telefon, 74, 4.feb. Arbejdsnedlæggelse Jydsk Telefon, 88, 6.aug. Arbejdsnedlæggelse Jysk Murer og Entreprenørforening, 80, 11.okt. Arbejdsnedlæggelse Kalundborgbåden, 79, 11.feb. Arbejdsnedlæggelse Kalundborgbåden, 79, 17.feb. Arbejdsnedlæggelse Kirks fabrikker, 74, 2.mar. Arbejdsnedlæggelse Kommunale Værker, 80, 6.jan. 98

24 Register til Århus-Årbøgerne A Arbejdsnedlæggelse Kommunale Værker, 80, 6.jan. Arbejdsnedlæggelse Kommunehospitalet, 74, 15.jan. Arbejdsnedlæggelse Kommunehospitalet, 74, 18.apr. Arbejdsnedlæggelse L.M. Ericsson, 74, 5.okt. Arbejdsnedlæggelse læger, 82, 11.maj. Arbejdsnedlæggelse læger Amtssygehuset, 88, 3.mar. Arbejdsnedlæggelse læger hospitaler, 82, 14.apr. Arbejdsnedlæggelse lærere, 83, 11.okt. Arbejdsnedlæggelse Magdalene Brød, 74, 14.mar. Arbejdsnedlæggelse Mammens Emballage, 73, 26.jun. Arbejdsnedlæggelse mekanikere, 72, 10.jun. Arbejdsnedlæggelse Midtkraft, 79, 22.dec. Arbejdsnedlæggelse mod lovindgreb arbejdsmarkedet, 86, 25.mar. Arbejdsnedlæggelse Oliefabrikken, 77, 17.sep. Arbejdsnedlæggelse omfa ende mod regeringens overenskomstindgreb, 86, 1.apr. Arbejdsnedlæggelse parkeringsvagter, 82, 4.maj. Arbejdsnedlæggelse parkeringsvagter, 88, 1.apr. Arbejdsnedlæggelse Plumrose, 74, 6.jun. Arbejdsnedlæggelse Plumrose, 79, 3.apr. Arbejdsnedlæggelse portører, 80, 17.aug. Arbejdsnedlæggelse Postvæsenet, 74, 20.nov. Arbejdsnedlæggelse Postvæsenet, 80, 28.apr. Arbejdsnedlæggelse pædagoger, 89, 4.okt. Arbejdsnedlæggelse pædagoger slut, 89, 5.okt. Arbejdsnedlæggelse Regnecentralen, 79, 28.aug. Arbejdsnedlæggelse renovation, 76, 27.aug. Arbejdsnedlæggelse renovationsarbejdere, 82, 1.mar. Arbejdsnedlæggelse renovationsarbejdere, 88, 23.okt. Arbejdsnedlæggelse renovationsarbejdere, 91, 28.feb. Arbejdsnedlæggelse renovationsarbejdere FOTO, 83, s.12 Arbejdsnedlæggelse S.C. Sørensen, 74, 6.nov. Arbejdsnedlæggelse S.C. Sørensen, 76, 28.maj. Arbejdsnedlæggelse Sabroe, 74, 2.mar. Arbejdsnedlæggelse Sabroe, 74, 16.aug. Arbejdsnedlæggelse Sabroe, 75, 8.apr. Arbejdsnedlæggelse Sabroe, 75, 18.okt. Arbejdsnedlæggelse Sabroe, 76, 24.feb. Arbejdsnedlæggelse Salling, 81, 26.feb. Arbejdsnedlæggelse Seest Maskinfabrik, 74, 2.mar. Arbejdsnedlæggelse Seest Maskinfabrik, 76, 5.mar. Arbejdsnedlæggelse Skandinavisk Motor-Compagni, 75, 24.apr. Arbejdsnedlæggelse Skandinavisk Tobaks Kompagni, 73, 17.feb. Arbejdsnedlæggelse Skandinavisk Tobakskompagni, 82, 20.okt. Arbejdsnedlæggelse Skandinavisk Tobakskompagni, 85, 9.feb. Arbejdsnedlæggelse skraldemænd, 89, 13.jul. Arbejdsnedlæggelse skraldemænd, 90, 25.jan. Arbejdsnedlæggelse slut Renholdningsselskabet, 91, 2.maj. Arbejdsnedlæggelse slut renovationsarbejdere, 88, 27.okt. Arbejdsnedlæggelse slut renovationsarbejdere, 91, 5.mar. Arbejdsnedlæggelse Socialforvaltningen, 80, 6.jun. Arbejdsnedlæggelse socialrådgivere, 79, 31.aug. Arbejdsnedlæggelse socialrådgivere, 82, 10.apr. Arbejdsnedlæggelse Sporvejene, 78, 20.okt. Arbejdsnedlæggelse Sporvejene chauffører, 81, 28.aug. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE 13 99

25 A Register til Århus-Årbøgerne Arbejdsnedlæggelse stilladsarbejdere, 91, 1.mar. Arbejdsnedlæggelse stilladsarbejdere, 92, 11.jun. Arbejdsnedlæggelse stilladsarbejderne, 86, 7.okt. Arbejdsnedlæggelse Studstrupværket, 77, 26.aug. Arbejdsnedlæggelse SVregeringen, 79, 4.sep. Arbejdsnedlæggelse tjenestemænd, 81, 9.apr. Arbejdsnedlæggelse Tulip, 92, 4.feb. Arbejdsnedlæggelse Universitetet, 73, 16.jun. Arbejdsnedlæggelse Universitets regnskabsafdeling, 87, 22.dec. Arbejdsnedlæggelse Vanggaards Kjolefabrik, 73, 15.jun. Arbejdsnedlæggelse Vanggaards Kjolefabrik, 74, 26.mar. Arbejdsnedlæggelse Vigo Charcuteri, 73, 18.dec. Arbejdsnedlæggelse Århus Betonfabrik, 77, 17.feb. Arbejdsnedlæggelse Århus Flydedok, 74, 27.sep. Arbejdsnedlæggelse Århus Flydedok, 75, 18.okt. Arbejdsnedlæggelse Århus Havn, 83, 6.dec. Arbejdsnedlæggelse Århus Havn, 90, 3.feb. Arbejdsnedlæggelse Århus Maskinfabrik, 74, 2.mar. Arbejdsnedlæggelse Århus Maskinfabrik, 75, 18.okt. Arbejdsnedlæggelse Århus Oliefabrik, 84, 2.jun. Arbejdsnedlæggelse Århus Oliefabrik, 85, 13.dec. Arbejdsnedlæggelse Århus Oliefabrik, 86, 15.apr. Arbejdsnedlæggelse Århus Papir, 78, 20.jun. Arbejdsnedlæggelse Århus Renholdningsselskab, 87, 14.apr. Arbejdsnedlæggelse Århus Renholdningsselskab, 91, 29.jan. Arbejdsnedlæggelse Århus Renholdningsselskab, 91, 30.apr. Arbejdsnedlæggelse Århus Renholdningsselskab, 92, 8.jan. Arbejdsnedlæggelse Århus Renholdningsselskab, 92, 23.feb. Arbejdsnedlæggelse Århus Taxa, 84, 19.dec. Arbejdsnedlæggelse Århus Teater, 80, 4.sep. Arbejdsnedlæggelse Århus Teater, 80, 7.sep. Arbejdsnedlæggelse Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 76, 10.apr. Arbejdsnedlæggelse Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 79, 2.feb. Arbejdsnedlæggelse Aarhuus Stiftstidende, 75, 29.jun. Arbejdsnedlæggelse Aarhuus Stiftstidende, 78, 17.feb. Arbejdsnedlæggelse Aarhuus Stiftstidende, 87, 21.feb. Arbejdsnedlæggelse Aarhuus Stiftstidende, 89, 21.apr. Arbejdsnedlæggelser børneinstitutioner hospitaler lærere, 86, 10.apr. Arbejdsnedlæggelser Plumrose Oliefabrikken Danfoss Kosan- Frichs, 83, 15.okt. Arbejdspladser målsætning , 91, 16.sep. Arbejdsplan Århus Kommune, 73, 17.feb. Arbejdsre en lov om, 73, 1.feb. Arbejdsulykke Hoffmann & Sønner, 81, 30.jun. Arbjerg Pedersen Jens, 91, 5.jul. Arbjerg Pedersen Jens, 92, 14.aug. Arbjerg Pedersen Jens >se også Pedersen Jens Arbjerg, Arbjerg Pedersen Jens FOTO, 90, s.34 Arctic Line, 85, 22.jun. Arendt Bent, 92, s.84 Arenholt John, 84, 5.jun. Arentoft John FOTO, 74, s.105 Arentoft Mikael, 79, s.179 Argolikos græsk skib, 84, 3.feb. Arion herrekor indsynger pinsen, 90, 14.maj. Arkitekten C.F. Møllers tegnestue TEMA, 89, s

26 Register til Århus-Årbøgerne A Arkitekter gratis vejledning, 84, 5.nov. Arkitekternes Dag, 89, 2.jul. Arkitektgruppen A/S vundet førstepris, 86, 24.apr. Arkitektgruppen i Århus, 84, 11.feb. Arkitektgruppen i Århus arkitekturpris, 92, 30.maj. Arkitektgruppen i Århus får pris, 91, 2.nov. Arkitektgruppen pris Gladsaxe, 81, 9.nov. Arkitektgruppen præmie, 86, 11.jul. Arkitektgruppen præmie, 86, 19.dec. Arkitektgruppen Århus præmie etagebyggeri, 85, 4.dec. Arkitektkonkurrence fremtidsarkitektur, 86, 22.jan. Arkitektskolen, 72, 23.feb. Arkitektskolen, 73, 15.mar. Arkitektskolen, 73, 15.apr. Arkitektskolen, 73, 4.aug. Arkitektskolen, 73, 12.aug. Arkitektskolen, 75, 14.nov. Arkitektskolen, 77, 21.jan. Arkitektskolen, 78, 9.nov. Arkitektskolen, 82, 28.okt. Arkitektskolen, 83, 11.aug. Arkitektskolen 20 år, 86, 4.okt. Arkitektskolen 25 års jubilæum, 91, 12.okt. Arkitektskolen adgangsbegrænsning, 78, 12.sep. Arkitektskolen cykelseminar, 80, 19.jan. Arkitektskolen grund, 77, 18.feb. Arkitektskolen kursus udlændinge, 85, 30.jul. Arkitektskolen mindelegat, 85, 16.okt. Arkitektskolen Plesner udstilling, 85, 5.sep. Arkitektskolen præmier, 75, 23.apr. Arkitektskolen rumænsk arkitektur, 82, 20.jan. Arkitektskolen skolerådet arbejdsnedlæggelse, 81, 18.maj. Arkitektskolen studiepladser, 79, 28.jul. Arkitektskolen Studsgade 33, 80, 21.feb. Arkitektskolen tilskud, 81, 10.sep. Arkitektskolen udstilling C.F. Møller, 89, 4.sep. Arkitektskolen udstilling fra Wien, 88, 12.jan. Arkitektskolen udstilling Saudi- Arabien, 85, 14.mar. Arkitektskolen økonomiproblemer, 81, 22.maj. Arkitektstuderende udlandet kursus, 85, 30.jul. Arkitektur ungarsk udstilling, 83, 12.mar. Arkitekturens Dag FOTO, 91, s.17 Arkæologi gol anen Moesgård TEMA, 85, s.118 Arkæologi Guld i gaden TEMA, 81, s.76 Arkæologi kloster FOTO, 78, s.26 Arkæologi Kommunen og fortidsminderne TEMA, 82, s.63 Arkæologi på Stiftstidendes grund, 90, 21.jul. Arkæologisk udgravning Kosmorama, 87, 14.feb. Arlien-Søborg Line Bodil-pris, 85, 12.apr. Armann Kaj, 73, 6.apr. Armann Kaj, 78, 19.okt. Armann Kaj, 81, 25.feb. Armann Kaj, 85, 28.nov. Armann Kaj, 88, s.80 Arme og ben eftersøgt, 72, 9.dec. Armenien jordskælv privat indsamling, 89, 29.dec. Armenien privat indsamling, 90, 2.jan. Armorique færge, 76, 12.dec. Armring guld 800 f.kr. Hans Broges Gade, 81, 22.aug. Arnak kirken i Risskov TEMA, 79, s.66 Arnak villa FOTO, 79, s.62 Arnak villa FOTO, 79, s.63 Arnak villa FOTO, 79, s.64 Arnak villa nyt liv i gamle huse TEMA, 79, s.60 Arndt Wagner Gram, 85, s.123 Arne L. Hansen skulptur, 76, 27.dec. Arnel Thomas, 72, 16.apr. Arnfast Christian FOTO, 76, s.143 Arnoldi Per, 79, 1.jun. Arnoldi Per udstilling, 82, 3.maj. Aros Benny, 72, 19.apr. Aros Benny, 82, s.92 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

27 A Register til Århus-Årbøgerne Aros Forlag, 75, 11.nov. Aros To bugserbåd navngives, 81, 17.apr. Arosia jazzmen FOTO, 74, s.31 Arosia jazzorkester 25 år, 84, 12.nov. Arosia Jazzorkester 30 år, 89, 29.okt. Arosia Marchforening march, 82, 24.maj. Arosia-march, 81, 1.jun. Arosia-pris til Tempress, 89, 31.okt. Arp Jean kunstudstilling, 83, 7.sep. Arp Jean skulptur, 80, 3.okt. Arp Jean skulptur Musikhuset, 83, 27.aug. Arpe F.C., 86, s.74 Arresten julekalendere, 86, 30.nov. Arresten brand, 82, 24.jul. Arresten fangeflugt, 81, 14.apr. Arresten fangeflugt, 82, 18.okt. Arresten fangeflugt anholdelse, 84, 4.dec. Arresten fem fanger flygter, 86, 29.jun. Arresten klage, 76, 27.feb. Arresten moderne køkken, 84, 22.nov. Arresten moderniseret fremvisning, 86, 18.nov. Arresten narkoman dør, 82, 10.apr. Arresten overfyldt, 83, 6.mar. Arresten tysk fangeflugt, 77, 6.jun. Arresten udbrud, 76, 13.mar. Arresten undvigelse, 81, 13.feb. Arresthuset, 72, 10.aug. Arresthuset indbrud, 86, 15.maj. Arresthuset ombygning gården, 86, 15.maj. Arresthuset overbelægning, 89, 13.mar. Arresøvej brand, 80, s.35 Arresøvej FK Trykluftservice, 85, 16.aug. Arsenikskib havnen FOTO, 80, s.17 Artillerikasernen FOTO, 72, s.34 Arvad-Jacobsen Jørgen, 88, 20.maj. Arveprinsesse Carolines Børneasyl, 88, 30.apr. Asbest >se også Karlit - Mineraluld, Asbest børnehaven Nordre Strandvej 159, 87, 18.feb. Asbest børneinstitutioner, 85, 6.mar. Asbest børneinstitutioner høring, 85, 21.feb. Asbest ernelse bevilling, 87, 11.jun. Asbest sanering skoler bevilget, 88, 25.feb. Asbestlofter Grønløkkeskolen FOTO, 87, s.14 Asbestlofter opmåling kvm, 87, 2.maj. Asger Jorns Vej navn, 74, 21.jun. Ashkenazy Vladimir koncert, 78, 16.jan. Ashkenazy Vladimir pianist, 75, 17.okt. Ask Højskole, 74, 12.apr. Ask Højskole, 76, 31.okt. Asmussen Georg, 83, s.79 Asmussen Gunnar FOTO, 72, s.91 Asmussen Svend, 75, 9.sep. Asmussen Svend, 77, 8.mar. Assensgade 30 FOTO, 78, s.152 Assurancesvig taxachauffør, 82, 16.mar. Astra biograf lukker, 87, 21.nov. Astra-Teatret, 78, 8.feb. Astrologi faguddannelse åbner, 87, 20.jul. Astrologisk service Jydsk Telefon, 89, 1.apr. Astronomiens historie, 77, 19.mar. Astrup Jens Chr., 92, s.129 Astrup kirke genåbnes, 73, 2.apr. Astrup Th., 83, s.79 Asylgade knivstik, 75, 5.okt. Asylgade navneændring, 78, 12.aug. Asylgade udvidelse, 72, 29.apr. Asylvej lysanlæg, 74, 16.aug. Atlantic Hotel udvidelse, 87, 19.nov. Atlas og Sabroe sammenlagt, 84, 12.apr. Atletik idrætsdag, 79, 21.sep. Atombomben mindehøjtidelighed, 86, 6.aug. Atomfri demonstrationer, 82, 31.okt. Atomkraft demonstration, 80, 18.apr. Atomkraft underskrift FOTO, 75, s.25 Atomkraftværk underskrifter, 75, 13.maj. Atomrake er underskrifter, 84, 1.nov. Atomvåben amerikansk flådebesøg, 88, 3.okt. Atomvåbenfri kommune, 84, 5.jan. Atomvåbenfri zone Gellerupparken, 84, 11.apr. Atomvåbenfri zone Højvang, 85, 14.apr. Atomvåbenfrit Norden demonstration, 85, 27.okt. Atomvåbenfrit Århus, 83, 27.okt. A wood Margaret, 85, 30.apr. ATV >se også Kanal ATV - lokal-tv - tv lokal, ATV finansieres A-pressen, 85, 19.nov. ATV konkurs, 90, 9.maj. 102

28 Register til Århus-Årbøgerne B ATV konkurstruet, 90, 21.mar. ATV lokaler Holme, 85, 3.jul. ATV tv-udsendelser, 85, 28.okt. ATVs lokal-tv nyhedsudsendelse TEMA, 86, s.54 ATVs rockkanal FOTO, 85, s.43 Augustforliget protestdemonstration FOTO, 77, s.36 Auken Svend, 73, 1.okt. Auken Svend, 74, 3.dec. Auken Svend, 75, 26.nov. Auken Svend, 76, 1.dec. Auken Svend, 78, 14.feb. Auken Svend, 79, 27.feb. Auken Svend, 79, 17.apr. Auken Svend, 79, 1.maj. Auken Svend, 79, 9.okt. Auken Svend, 80, 17.aug. Auken Svend, 85, 2.sep. Auken Svend, 86, 15.apr. Auken Svend, 87, 24.feb. Auken Svend, 88, 12.apr. Auken Svend, 88, 20.nov. Auken Svend, 88, 22.dec. Auken Svend, 91, 1.maj. Auken Svend, 91, 5.dec. Auken Svend FOTO, 72, s.38 Auken Svend FOTO, 73, s.42 Auken Svend og Tonica FOTO, 91, s.26 Auken, Svend, 91, 8.dec. Auktioner i Århus TEMA, 84, s.143 Austin-huset, 72, 10.jun. Austin-huset, 73, 19.maj. Austin-huset betalingsstandsning, 79, 31.okt. AV-central for lærere, 73, 12.apr. Averhoff & Co. brand, 77, 26.dec. Aviser der døde TEMA, 83, s.113 Aviser distriktsblade TEMA, 73, s.116 Avisindsamling forsøgsvise containere, 90, 19.jul. Avisliv - Ansigter fra 100 års avisliv TEMA, 90, s.36 Axel Gruhns Vej brand, 74, 16.aug. Aztekernes kalender FOTO, 77, s.42 Aztekisk kalender, 77, 9.okt. B B-Line Container Service, 74, 11.apr. B&W Elektronik arbejdsnedlæggelse, 80, 6.mar. B&W Elektronik fyring, 80, 17.mar. B&W Elektronik overtages Thriges Fond, 81, 30.jul. B&W Elektronik strejke, 80, 28.feb. B&W Elektronik stævning avis, 80, 23.maj. B&W Elektronik terrorbombe, 81, 7.sep. B&W motionskursus, 76, 9.jul. Babs Lill, 87, 25.apr. Babylon restaurant strejke, 82, 8.dec. Babylon restaurant vold trusler, 82, 19.dec. Babyloniske sprogforvirring demonstration Telefontorvet, 89, 4.jun. Bach Anders, 79, s.88 Bach H., 85, s.123 Bach Hans Peter, 89, s.146 Bach Heine, 91, s.61 Bach Henning, 87, s.87 Bad Manners koncert Musikhuset, 83, 28.aug. Badeanstalten FOTO, 92, s.78 Badeforbud Egåen Hjortshøj Bæk Giber Å, 85, 7.aug. Badestrand blåt EF-flag, 91, 15.jun. Badevandet Bellevue colibakterier, 88, 27.jul. Badevandet forbedret, 89, 10.sep. Badevandet forurening, 85, 20.jul. Badevandet godt, 85, 3.maj. Badevandet rent, 84, 26.jul. Badevandet tilfredsstillende, 88, 1.jul. Badevandet undersøgelser, 76, 16.jul. Badning Tangkrogen, 77, 20.maj. Badstuegade, 75, 20.jun. Badstuegade 21-27, 72, 15.apr. Badstuegade Café Jorden, 87, 9.nov. Badstuegade debatmur, 73, 8.maj. Badstuegade debatmur FOTO, 84, s.49 Badstuegade Galleri C, 92, 19.okt. Badstuegade Galleri Flindt, 83, 25.sep. Badstuegade gårdrydning, 78, 16.jul. Badstuegade og Bernhardt Jensens Stræde, 83, 5.sep. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

29 B Register til Århus-Årbøgerne Badstuegade overfald, 78, 2.jan. Badstuegade Skumhuset FOTO, 90, s.24 Badstuetorv bænke ernes, 86, 5.jul. Baez Gladyzs, 86, 19.apr. Bager N.P., 79, s.88 Bager N.P., 87, s.87 Bager åbner i Norge, 84, 12.maj. Bagerforretning rutebilstationen åbner, 83, 15.okt. Bagerlauget 350 år, 85, 12.mar. Bagerlauget Festugen, 78, 6.sep. Bagerlauget Festugen FOTO, 78, s.40 Bagerlauget Ridehallen FOTO, 79, s.41 Bagermarked Ridehuset, 85, 6.sep. Bagerne julemarked Ridehuset, 83, 11.dec. Bagger Hugo, 85, s.72 Baggesen Anders FOTO, 86, s.84 Bagsværd Sø, 72, 6.jun. Bagwam bagvaskelsessag mod Dialogcentret, 90, 4.jan. Bahnsen Ane e, 72, 22.aug. Bahrain ekspedition, 79, 11.feb. Bai Kristian, 88, s.153 Bajsen Manufakturhandel, 74, 8.feb. Bak Herluf, 87, s.87 Bak Herluf P., 80, s.137 Baker Josephine FOTO, 82, s.100 Bakke Audun, 90, s.72 Bakkegården H.C. Andersen motiver, 88, 2.jun. Bakkegården plejecenter modernisering bevilling, 87, 26.feb. Bakkegårdsskolen, 78, 22.jun. Bakkegårdsskolen boldspilhal bevilling, 80, 8.aug. Bakkegårdsskolen borgermøde, 82, 9.feb. Bakkegårdsskolen brand, 75, 17.sep. Bakkegårdsskolen brand FOTO, 75, s.38 Bakkegårdsskolen børnetandpleje, 79, 1.feb. Balckburn Henry, 81, s.147 Balle Carsten, 75, 12.okt. Balle Carsten, 77, 9.okt. Balle Carsten, 77, 23.okt. Balle Niels, 83, 9.okt. Balle Niels legat, 85, 29.apr. Balleby Birthe, 81, s.147 Ballehage blåt EF-flag, 91, 13.jun. Ballehage brand badehus FOTO, 92, s.25 Ballehage dumpning fyld, 76, 31.okt. Ballehage olieforurening, 73, 20.jun. Balling Jan, 84, 7.dec. Balling Mogens pris, 81, 12.dec. Baltic Eagle godsfærge, 81, 23.apr. Baltica-Scandinavia assurance, 77, 30.jun. Bamse >se også Jørgensen Flemming, Bamse 25 års jubilæumskoncert, 89, 26.jun. Bamses Venner FOTO, 82, s.30 Bamses Venner koncert, 87, 16.aug. Bandthol sko FOTO, 80, s.133 Banegraven overbygning debatmøde, 86, 5.feb. Banegården >se også Hovedbanegården, Banegården bombetrussel, 80, 21.jun. Banegården bombetrussel FOTO, 81, s.42 Banegården kunstnerhappening, 89, 18.mar. Banegården modeljernbane hærværk, 90, 18.okt. Banegården modernisering FOTO, 74, s.30 Banegårdens restauration, 78, 4.maj. Banegårdsgade, 75, 23.dec. Banegårdsgade, 77, 2.feb. Banegårdsgade, 78, 18.okt. Banegårdsgade busulykke FOTO, 79, s.17 Banegårdsgade Jens Aage Nielsen radio, 81, 1.apr. Banegårdsgade lysregulering, 77, 29.jun. Banegårdsgade svensk konsulat, 86, 30.sep. Banegårdshallen festuge markedsplads, 88, 6.sep. Banegårdsplads 6 Frisør André, 88, 22.okt. Banegårdsplads Jernbaneapoteket huslejestigning, 88, 6.mar. Banegårdspladsen, 72, 6.nov. Banegårdspladsen, 73, 19.okt. Banegårdspladsen, 77, 29.jun. Banegårdspladsen, 78, 18.aug. Banegårdspladsen, 79, 11.jan. Banegårdspladsen FOTO, 77, s.23 Banegårdspladsen 20 Jet-Set rejsebureau, 84, 8.feb. Banegårdspladsen 20 Spies Rejser, 84, 8.feb. Banegårdspladsen flagmaster, 83, 15.jun. 104

30 Register til Århus-Årbøgerne B Banegårdspladsen jernbanevogn på højkant, 92, 5.sep. Banegårdspladsen Jet Set Rejsebureau, 82, 3.jun. Banegårdspladsen Kroen i Krogen solgt, 87, 24.dec. Banegårdspladsen omlægning, 76, 15.okt. Banegårdspladsen omlægning, 77, 18.nov. Banegårdspladsen taxa-frakørsel, 88, 20.nov. Banegårdspladsen tidl. Demokratens hus sælges, 91, 19.jan. Banegårdsrestauranter, 73, 28.apr. Banegårdsvej 6 Demokraten, 75, s.80 Bang & Pingel arbejdsnedlæggelse, 76, 28.maj. Bang Jørgen, 80, s.137 Bang Tove FOTO, 74, s.70 Bang-Nielsen Oluf, 82, s.169 Bang-Sørensen Svend Erik, 82, s.92 Bang-Sørensen Svend Erik, 88, s.80 Bang-Sørensen Svend Erik, 89, s.76 Banjo Per FOTO, 87, s.46 Bank-Mikkelsen Birgit FOTO, 79, s.124 Bank-Mikkelsen Birgit FOTO, 79, s.125 Bank-Mikkelsen Birgi e FOTO, 79, s.123 Bank-Mikkelsen N.E., 73, 14.nov. Bank-Mikkelsen Nis, 76, s.97 Bank-Mikkelsen Nis FOTO, 77, s.87 Bankospil, 76, 9.nov. Bankospil TEMA, 80, s.140 Bankospil FOTO, 76, s.42 Bankospil Østergades Hotel, 82, 16.sep. Bankrøve Danske Bank Holme, 92, 1.jul. Bankrøver 1978 selvmord, 81, 23.feb. Bankrøver anholdt, 87, 20.aug. Bankrøver fra Skanderborgvej dømt, 92, 5.nov. Bankrøvere dømmes, 72, 13.dec. Bankrøvere Oslobåden, 78, 14.jun. Bankrøveri >se også røveri, Bankrøveri Aktivbanken af politibetjent, 90, 27.jun. Bankrøveri Andelsbanken Frederiks Allé, 88, 24.jun. Bankrøveri Arbejdernes Landsbank Hasle, 92, 1.jul. Bankrøveri Bikuben, 81, 24.jun. Bankrøveri Bikuben Store Torv, 81, 14.feb. Bankrøveri Brabrand dom, 83, 16.jun. Bankrøveri Danske Bank Harald Skovbys Gade, 92, 14.aug. Bankrøveri Danske Bank Langelandsgade, 91, 23.aug. Bankrøveri Danske Bank Nørreport, 92, 23.dec. Bankrøveri Danske Bank Skanderborgvej, 91, 20.jul. Bankrøveri Discontobanken, 81, 5.nov. Bankrøveri forsøg Unibank Vesterbro Torv, 92, 27.dec. Bankrøveri Handelsbanken Brabrand, 83, 15.apr. Bankrøveri Handelsbanken Bruuns Gade, 90, 19.dec. Bankrøveri Handelsbanken dom, 79, 4.dec. Bankrøveri Handelsbanken dom, 84, 9.dec. Bankrøveri Handelsbanken Egå, 79, 8.nov. Bankrøveri Handelsbanken Emmasvej, 84, 24.okt. Bankrøveri Handelsbanken Grøfthøj, 90, 6.jun. Bankrøveri Handelsbanken Langenæs, 83, 29.apr. Bankrøveri Handelsbanken Lille Torv, 82, 27.jan. Bankrøveri Handelsbanken Risskov, 82, 4.maj. Bankrøveri Handelsbanken Åbyhøj, 81, 22.dec. Bankrøveri hidtil største Unibank Viborgvej, 91, 27.dec. Bankrøveri Jyske Bank dom, 82, 15.dec. Bankrøveri Jyske Bank Malling, 72, 3.dec. Bankrøveri Langenæs dom, 81, 17.apr. Bankrøveri Langenæs dom, 81, 25.jun. Bankrøveri Langenæs opklaret, 79, 22.sep. Bankrøveri Magasins gård dom, 81, 19.mar. Bankrøveri Privatbanken Harald Jensens Plads, 84, 7.apr. Bankrøveri Provinsbanken Randersvej, 82, 12.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

31 B Register til Århus-Årbøgerne Bankrøveri Provinsbanken Thorvaldsensgade, 90, 27.jun. Bankrøveri SDS dom, 83, 23.feb. Bankrøveri SDS Skanderborgvej dom, 82, 16.okt. Bankrøveri SDS Sparekassen FOTO, 82, s.20 Bankrøveri Sparekassen dom, 90, 10.feb. Bankrøveri Sparekassen Kjærslund, 79, 7.dec. Bankrøveri Sparekassen SDS Vikærvej, 89, 9.feb. Bankrøveri Sydbank Banegårdspladsen, 90, 22.dec. Bankrøveri Sydbank Skanderborgvej, 92, 22.aug. Banks Paul, 85, 18.aug. Baptistkirken Frederiksbjerg Torv FOTO, 91, s.97 Barang Bjørn, 77, 11.dec. Barberen restaurant, 77, 1.jun. Barfod Bent, 84, s.114 Barfod Gustav, 90, s.72 Barfoed Birgit, 83, 18.nov. Barfoed Kirsten, 77, 23.sep. Barfoed Kirsten, 85, s.72 Barn døende dom, 79, 7.dec. Barn efterladt Tilst, 79, 1.aug. Barn i 4.-sals vindue, 81, 10.jul. Barnow Erik, 80, s.137 Barnow Erik, 84, s.178 Barnow grunden byggeplaner FOTO, 89, s.15 Barnow Poul, 83, s.140 Barnow tømmerhandel FOTO, 87, s.133 Barnow-grunden FOTO, 90, s.16 Barnow-grunden protester, 90, 10.sep. Barnow-grunden salg opgivet, 84, 11.okt. Barnow-grunden Stjernetårnet i miljøministeriet, 91, 20.apr. Barnows byggegrund Stjernetårnet Miljøministeriet ok, 91, 22.jun. Barselsorlovs og sygedage Byrådsmøde, 82, 28.jan. Bartelink Bernard koncert, 85, 31.jul. Bartholin-bygningen, 75, 29.apr. Barthsgade læge- og sygeplejeskeboliger, 79, 11.maj. Baschet Francois FOTO, 73, s.92 Baschets musikskulptur, 73, 9.sep. Basie Count FOTO, 73, s.22 Basie Count jazzmusiker, 73, 20.apr. Basketballmesterskaber FOTO, 84, s.17 Basse Ellen Margrethe, 91, s.61 Basse Ellen Margrethe, 92, s.84 Basse Ellen Margrethe dr. Jur., 88, 2.okt. Basse Jens Chr., 92, s.84 Bastrup-Madsen Poul, 89, s.76 Bastrup-Madsen Poul pris, 85, 8.jun. Ba eri-container FOTO, 89, s.38 Ba eri-container FOTO, 89, s.38 Ba erier indsamlet, 89, 3.nov. Bau Peter J.K., 79, s.179 Baujolais-vin fra Frankrig Ridehuset, 85, 13.nov. Baun Arne, 88, s.80 Baun Arne, 91, 23.okt. Baun Arne, 92, s.84 Baunsbak-Jensen undervisningsdirektør, 75, 13.nov. Baunsgaard A.K., 79, s.179 Baunsgaard Aksel FOTO, 87, s.131 Baunsgaard Aksel, 89, s.146 Baunsgaard Bernhard, 77, 23.jun. Baunsgaard Bernhard, 84, 23.aug. Baunsgaard Bernhard, 85, 9.apr. Baunsgaard Bernhard, 85, 27.dec. Baunsgaard Bernhard, 87, 17.jan. Baunsgaard Ejvin, 86, s.147 Baunsgaard Georg, 89, s.146 Baunsgaard Hilmar, 72, 27.apr. Bautavej De Kommunale Værker, 81, 20.aug. Bautavej kranførerulykke, 81, 14.feb. Bautavej Århus Kommunale Værker, 84, 21.nov. Bautavej Århus Renholdningsselskab, 81, 17.dec. Bay City Rollers beatgruppe, 76, 24.okt. Beatles The, 73, 14.aug. Beboer ældste 105 år, 83, 4.jul. Beboeravisen Sjællandsgade nr. 100 FOTO, 78, s.35 Beboerfest Godthåbsgade FOTO, 74, s

32 Register til Århus-Årbøgerne B Beboerforening >se også foreningens navn, Beboerforening Læssøesgade, 75, 8.maj. Beboerforeningen Nørrestenbro klage Ombudsmanden, 81, 13.mar. Beboerforeningen Ole Rømers Gade, 74, 30.jun. Beboerforeningen Ole Rømers Gade FOTO, 74, s.29 Beboerforeningen Ole Rømers Gade FOTO, 74, s.45 Beboerforeningen Vejlby Bakke, 78, 27.okt. Beboerforeninger protest for fælleshuse, 81, 31.aug. Beboerhus Elsted bevilling, 80, 10.okt. Beboerhus Hammelbanegården vedtaget, 84, 29.aug. Beboerhus Højvang indviet, 82, 29.aug. Beboerhus Sølystgade, 75, 7.nov. Beboerhusene nedskæringer protest, 89, 11.feb. Beboerhuset Skejby-centret åbning, 90, 3.maj. Beboermøde Kalenderkvarteret, 75, 22.apr. Beboerprotest Langballe - Fulden - Beder, 75, 3.dec. Bech Bjarne, 81, s.175 Bech Erland J., 77, 7.dec. Bech Grete FOTO, 91, s.75 Bech Johs. FOTO, 82, s.102 Bech Karl M., 79, s.179 Bech Lauri FOTO, 86, s.50 Bech Orla, 89, s.76 Bech Robert, 88, s.80 Bechet - Efter teatertid restaurant, 73, 6.jun. Bechgaard Poul, 82, s.92 Bechmann Fri, 85, s.123 Beck Bjørn, 87, s.87 Beder beboermøde, 76, 15.apr. Beder bofællesskab, 81, 5.mar. Beder Gartnerskole 100 års jubilæum, 90, 7.jun. Beder Gartnerskole grønne fags dag, 85, 27.aug. Beder Gartnerskole på Hotel Kragelund, 84, 7.dec. Beder husudstilling aflyst, 81, 8.nov. Beder Kirke, 72, 4.apr. Beder kirke FOTO, 72, s.20 Beder postkontor røveri, 83, 10.jun. Beder Skole, 75, 24.okt. Beder træer, 72, 24.apr. Beder Ungdomsklub ombygning, 82, 17.jun. Beder-Malling Idrætsforening, 79, 19.aug. Bedrageri bageri, 85, 19.dec. Bedrageri bank, 72, 23.mar. Bedrageri dom, 79, 14.aug. Bedrageri dom, 87, 12.dec. Bedrageri edb-system dom, 81, 18.jun. Bedrageri forsikring social dom, 87, 21.aug. Bedrageri Genbrugsfabrikken, 87, 19.mar. Bedrageri Genbrugsfabrikken Risskov, 87, 15.nov. Bedrageri kommunen feriekort dom, 87, 13.jan. Bedrageri plejefamilier dom, 85, 21.feb. Bedrageri skægpantebreve dom, 87, 15.dec. Bedrageri Socialforvaltningen, 76, 24.jul. Bedrageri Socialforvaltningen dom, 82, 14.sep. Bedrageri Socialforvaltningen kontorchef, 82, 19.jun. Bedrageri socialforvaltningen retsmøde, 82, 9.sep. Bedrageri socialrådgiver kommunen, 85, 13.jul. Bedragerisag Socialforvaltningen byrådet, 82, 21.okt. Bedragerisag socialforvaltningen sag direktøren, 82, 2.dec. Bedriftsværn Tage Vanggård, 76, 28.maj. Beethoven Festival Musikhuset, 88, 3.dec. Befolkning , 82, 1.jan. Befolkningstallet, 79, 1.jan. Befrielsesdagen folkemøde Bispetorvet 40 år, 86, 4.maj. Befring Edvard, 79, s.88 Begravelsesvæsenet, 72, 1.apr. Begravelsesvæsenet fællesgrave, 79, 12.jan. Begravelsesvæsenet urner forbrændingsanstalten, 84, 23.mar. Begtrup Birgit, 83, s.79 Behandlingshjemmet Bøgholt, 75, 20.mar. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

33 B Register til Århus-Årbøgerne Behrendt Finn, 78, 7.dec. Bek Lise, 91, s.61 Bekker-Nielsen Tønnes, 86, 21.okt. Belgiens ambassadør, 78, 29.jan. Bellafonte Harry, 84, 20.sep. Bellami orkester Musikhuset, 87, 9.okt. Bellevue badning FOTO, 77, s.30 Bellevue nøgenbadning, 73, 21.jul. Bellevue redningspost, 77, 16.jul. Bellevue Sct. Hans bål FOTO, 78, s.28 Bellevue-Hallen fodboldbaner bevilling, 81, 20.aug. Bellevuestranden Røde Kors vagt, 90, 3.jul. Belli Leo, 85, 11.dec. Belli Leo, 92, s.84 Belli Peter, 73, 19.feb. Belli Peter, 77, 28.jul. Belli Peter, 87, 2.okt. Belli Peter Brabrand Hallen, 82, 5.jun. Bells of Peace israelsk koncert, 84, 24.jul. Belysning slukkes, 74, 6.nov. Belysningsvæsenet FOTO, 92, s.63 Ben Riley jazz, 90, 27.jul. Bendix Per, 72, 15.feb. Bendix Per, 78, 12.okt. Bendix Per FOTO, 72, s.38 Bendixen Bo, 80, 1.jun. Bendixen Bo, 85, 22.jun. Bendixen Rasmus, 84, s.178 Bendixen Aage, 86, s.147 Benedikte prinsesse, 91, 6.jun. Benedikte prinsesse Vilhelmsborg, 91, 12.jul. Benjamin Bri en koncert FOTO, 77, s.19 Benjamin Bri en-koncert, 77, 31.mar. Bennedsen Dorte, 85, 20.aug. Bennedsen Dorte, 87, 16.jun. Benne en Frank, 88, s.80 Bent J indstifter jazzpris, 88, 27.sep. Bent J jazzklub 10 år, 84, 10.mar. Bent J. jazzbar udsender jazzhæfte, 89, 6.mar. Bentesvej drab, 80, 25.dec. Bentesvej Klub tyrkiske kvinder, 84, 14.mar. Bentsen Jesper, 85, s.72 Bentsen Søren, 80, s.169 Bentsen Thomas, 92, s.129 Ben Wilh., 72, 23.jun. Ben en Ole, 90, s.126 Ben on Eva Weis udstilling, 88, 1.feb. Benzin hamstring, 77, 23.nov. Benzin lavpris, 75, 17.jul. Benzin priskrig, 84, 20.aug. Benzinchauffører strejke, 77, 24.nov. Benzinchauffører strejke FOTO, 77, s.48 Benzinforurening Silkeborgvej, 73, 5.aug. Benzinkrig FOTO, 75, s.31 Benzinstation Joh. Baunes Plads, 84, 23.jun. Benzinstation Ole Rømers Gade, 74, 17.feb. Benzinstationer hærværk, 87, 17.nov. Benzintank nedlagt FOTO, 73, s.37 Benzinudslip Skæring, 85, 27.nov. Benzinudslip Skødstrup, 75, 24.apr. Benzinuheld Grenåvej, 74, 11.dec. Benzinuheld Vejlby Ringvej, 74, 11.dec. Beredskabsforvalningen af Civilforsvaret og Brandvæsenet, 91, 3.jan. Berg Carsten FOTO, 86, s.119 Berg Edvard, 80, s.169 Berg Ernst, 87, s.148 Berg Gertrud, 76, 28.aug. Berg Hans, 89, 6.jan. Berg Jørgen, 82, s.169 Bergh-Hansen Niels, 84, s.114 Bergh-Hansen Niels, 89, s.76 Bergmann Smith & Co. FOTO, 87, s.129 Bergsted J.E., 84, s.114 Berlin Knud, 91, s.102 Bernhardt Jensens Stræde navngivet, 83, 5.sep. Bernstorff Erik von, 90, s.126 Bernt Notke film optages i Domkirken, 91, 30.jan. Berry Chuck rocksanger, 78, 25.maj. Bertelsen Aksel B., 83, s.79 Bertelsen Jes, 72, 22.okt. Bertelsen Martin, 85, s.123 Bertelsen Aage, 81, s.175 Bertelsen Aage, 91, s.102 Bertil prins FOTO, 72, s.121 Berufsverbot protest, 79, 2.jul. Berusede detentionen, 80, 12.apr. 108

34 Register til Århus-Årbøgerne B Besky ede boliger Møllestien bevilling, 80, 22.aug. Besky ede boliger Sabro bevilling, 82, 22.apr. Besky ede boliger Solbjerg bevilling, 82, 3.jun. Besky ede boliger Solbjerg Sabro vedtaget, 81, 24.sep. Beskæftigelse konference, 79, 2.feb. Beskæftigelse og erhverv 1984 TEMA, 85, s.81 Beskæftigelse og erhverv 1985 TEMA, 86, s.64 Beskæftigelse og erhverv 1986 TEMA, 86, s.127 Beskæftigelse og erhverv i Århus 1988 TEMA, 89, s.131 Beskæftigelse og erhverv i Århus 1989 TEMA, 90, s.98 Beskæftigelse unge, 76, 29.jul. Beskæftigelsesarbejder aflønning, 82, 17.dec. Beskæftigelsesforvaltningen nye lokaler Nørreport, 92, 4.okt. Beskæftigelsesprojekt møbelfabrik, 82, 16.mar. Beskæftigelsesprojekt starter, 89, 4.mar. Besparelseskatalog Århus Kommune, 91, 10.dec. Bestikkelse kommunen, 77, 10.jan. Bestikkelsessag Bruun & Sørensen, 84, 16.maj. Bestseller tøjbutik vagt, 88, 11.dec. Bestyrelsen forbundne TEMA, 83, s.69 Besæ else af Tjekkoslovakiet demonstration, 79, 21.aug. Besæ else behov eller ballade paneldiskussion, 83, 11.feb. Besæ else lejligheder, 78, 20.maj. Besæ else Nørre Allé regning, 84, 12.jan. Besæ elsesmuseet Domkirkepladsen, 90, 21.jun. Besæ elsesmuseet midlertidig udstilling, 86, 27.apr. Besæ elsesmuseet udstilling, 88, 22.aug. Besæ elsesmuseet udstilling bombning Universitetet, 92, 5.maj. Besøgsvenner Røde Kors, 85, 23.sep. Bethesdavej overfald, 85, 8.feb. Bethlehemskirken Thunøgade, 87, 9.feb. Betonroser skuespil, 81, 6.jan. Be er Edvard, 77, 23.jul. Be er Edvard FOTO, 80, s.14 Be er Edward FOTO, 74, s.39 Be er Just, 77, 23.jul. Be er Just, 87, 27.jun. Be er Mogens, 77, 10.maj. Be er Mogens, 78, 23.apr. Be er Mogens, 82, 11.mar. Be er Mogens FOTO, 74, s.39 Beukel Erik dr.scient.pol., 90, 15.dec. Bevaringsværdige huse ny bog, 86, 4.sep. Beyer Aksel, 90, s.126 Beyer Herluf, 88, s.80 Bhalla M., 85, 31.okt. Bhartiya Lok Kola Mandel teatertrup, 75, 14.okt. Bibby Geoffrey, 79, 11.feb. Bibby Geoffrey, 88, s.80 Bibler udstilling, 74, 7.okt. Bibliotek >se også Hovedbibliotek - Århus Kommunes Biblioteker Bibliotek bogbus, 77, 5.jan. Bibliotek Gellerup Center, 75, 27.mar. Bibliotek Rundhøjcentret, 72, 27.maj. Bibliotek Tilst, 75, 4.feb. Bibliotek Tranbjerg, 75, 4.feb. Biblioteker 11 filialer foreslås nedlagt, 91, 2.maj. Biblioteker bevilling, 76, 20.aug. Biblioteker bogbus FOTO, 80, s.9 Biblioteker edb indføres bevilling, 87, 10.dec. Biblioteker forsinket edb, 88, 7.mar. Biblioteker rygeforbud, 85, 9.maj. Biblioteker Århus 50 år, 85, 29.okt. Biblioteker Århus Kommune, 72, 10.mar. Bibliotekerne 7-dages udlån indføres, 91, 5.mar. Bibliotekerne nyt edb-system vedtaget, 90, 6.dec. Bibliotekerne siden 1970 TEMA, 77, s.151 Bibliotekernes Dag, 89, 9.sep. Bibliotekernes edb-system udsat, 90, 14.jun. Bibliotekernes Oplysningskontor, 86, 3.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

35 B Register til Århus-Årbøgerne Bibliotekers Venner stiftende generalforsamling, 88, 18.aug. Biblioteket bødetakster, 75, 13.dec. Biblioteket Frederiksbjerg lukningstruet, 92, 19.jan. Biblioteket Mølleparken, 77, 5.maj. Biblioteket Mølleparken ombygning, 78, 1.aug. Biblioteket plakater, 73, 23.nov. Bibliotekets Dag, 91, 23.sep. Biblioteksafdelinger 15 filialer lukker, 92, 11.apr. Biblioteksledere Bergen Göteborg Åbo møde, 84, 27.jun. Biblioteksskole, 72, 17.jun. Biblioteksvæsenet analyse ansøgning, 85, 8.nov. Biehe Poul, 88, s.153 Biermann Wolf, 78, 4.maj. Big Mountain Project Huset, 87, 19.apr. Bihor fragtskib frigives, 91, 10.dec. Bihor fragtskib olieudslip, 91, 15.okt. Bikuben 125 år, 83, 4.mar. Bikuben bankrøveri, 81, 14.feb. Bikuben bankrøveri, 81, 24.jun. Bil førerløs, 77, 22.sep. Bil ophængt trafikkampagne Åboulevarden, 85, 14.dec. Bilauktion i Århus, 88, 1.aug. Bilauktioner Nellemann & Thomsen, 87, 5.nov. Bilen skal med TEMA, 85, s.65 Biler fra Japan, 79, 25.sep. Biler japanske, 76, 29.mar. Biler paragraf 77 eftersyn, 86, 11.nov. Bilfirma defekt lastbil dom, 85, 27.dec. Bilfri søndag, 74, 25.nov. Bilfri søndag FOTO, 74, s.46 Bilfærger i Århus TEMA, 85, s.65 Bilgaseksplosion Hømosevej, 72, 19.dec. Bilgrav-Nielsen Jens, 90, 31.okt. Bilka, 75, 19.jan. Bilka, 79, 1.jun. Bilka afskedigelsessag pølsetyveri erstatning, 86, 2.nov. Bilka arbejdsnedlæggelse, 81, 30.maj. Bilka arbejdsnedlæggelse, 81, 31.maj. Bilka areal, 79, 5.dec. Bilka byens største græskar konkurrence, 84, 16.sep. Bilka ejendomshandler-stand, 82, 30.jul. Bilka forbud bygning, 80, 27.jul. Bilka kanyle i mad, 80, 26.mar. Bilka lokaleleje Engelbredt sko, 84, 31.maj. Bilka røveri, 80, 22.dec. Bilka røveri, 82, 20.feb. Bilka trafikforhold, 79, 24.maj. Bilka tyveri, 88, 23.mar. Bilka ulykke, 78, 20.jul. Bilka vejanlæg, 79, 21.jun. Bilka-Føtex koncernen, 78, 17.nov. Bilka-klausul vedtaget, 81, 5.feb. Bilkørsel tilladt, 75, 17.feb. Bille Mogens, 82, 3.feb. Billeder på papir udstilling, 72, 6.jan. Billedudstilling, 74, 7.apr. Bilmekanikere sort arbejde, 81, 25.nov. Bilrøveri Willemoesgade, 81, 17.apr. Bilsammenstød Tilst, 79, 22.okt. Biltrafik nedsat besparelser, 81, 28.jun. Biltyv politibil, 75, 26.maj. Biltyveri Fredensvang, 77, 19.jun. Biltyveri Frederiks Allé, 82, 8.feb. Biltyveri politibil, 91, 5.sep. Biltyveri Risskov, 80, 6.okt. Biltyveri udstilling, 78, 10.jan. Biltyveri vestbyen, 90, 22.okt. Biltyverier Viby Beder Egå Tilst, 81, 2.jun. Biograf Regina lukkes juni, 84, 5.maj. Biograf Trøjborg, 77, 10.maj. Biograf Øst for Paradis åbner, 79, 29.nov. Biograf-fest, 90, 28.okt. Biogra ille er halv pris, 89, 21.jul. Biografen, 72, 5.mar. Biografen, 73, 4.okt. Biografen, 74, 15.nov. Biografen, 77, 3.sep. Biografen, 78, 18.mar. Biografen FOTO, 72, s.86 Biografen den første TEMA, 72, s.81 Biografen efter Biografen TEMA, 72, s.84 Biografen hvad går der TEMA, 73, s

36 Register til Århus-Årbøgerne B Biografen Kundskabens træ, 82, 13.nov. Biografen musikværtshus, 80, 1.okt. Biografen Nørregade FOTO, 72, s.82 Biografer faldende billetpriser avisstrejke, 82, 18.jul. Biografer flere små TEMA, 76, s.102 Biografer forstæderne, 77, 6.jul. Biografer Gellerup tilladelse, 81, 25.jun. Biografer Hotel Royal tilladelse, 81, 25.jun. Biografer i alt 26, 81, 25.jun. Biografer og fodbold VM, 83, 12.jul. Biografer tobaksrygning, 84, 4.maj. Biograferne og filmudlejningen TEMA, 74, s.98 Biografernes forbrugerpolitik TEMA, 75, s.112 Biokemisk Institut blokade hæves, 80, 4.dec. Biokemisk institut eksamensaflysning, 80, 29.nov. Bioteknologisk forskningscenter bevilling, 88, 17.okt. Birchow Anders, 81, s.114 Birchow Anders, 89, 30.okt. Birgi evej, 72, 20.sep. Birk Frede fået arkitektpris, 91, 25.nov. Birkedalsvej 3 brand, 77, 23.dec. Birkegade trafikdæmpning FOTO, 84, s.29 Birkegaard Christian, 92, s.129 Birkelund Palle, 78, 17.jun. Bisgaard Hans O o, 91, 1.jun. Bisgaard Leif, 85, s.72 Bisgård Lis, 86, 23.jun. Bisgaard O o, 92, s.84 Bisgaard Søren miljøpris, 80, 20.apr. Bisgaard Tove, 89, s.76 Biskop Herluf Eriksen, 80, 21.mar. Bispegade Nationalbanken FOTO, 91, s.36 Bispegården i middelalderen TEMA, 84, s.92 Bispegården Stautrup FOTO, 83, s.38 Bispegården Sønder Allé ombygget, 87, 19.sep. Bispehaven, 75, 16.jan. Bispehaven, 76, 6.jan. Bispehaven beboerhus indviet, 90, 9.dec. Bispehaven centerbyggeri, 77, 24.aug. Bispehaven drab på kvinde, 91, 17.maj. Bispehaven gøglermarked, 85, 15.sep. Bispehaven reparationer påkrævet, 85, 25.nov. Bispehaven udlejning problemer, 86, 5.sep. Bispehaven udsmykket renoveret, 89, 24.aug. Bispehavevej brand, 83, 9.apr. Bispehavevej får aflivet, 83, 18.jul. Bispetorv FOTO, 83, s.29 Bispetorvet, 72, 10.jun. Bispetorvet blomsterkasser ødelagt, 85, 7.aug. Bispetorvet Boblen, 83, 14.sep. Bispetorvet Café Blixen FOTO, 76, s.16 Bispetorvet demonstration juletræer, 85, 8.dec. Bispetorvet gågade, 73, 6.apr. Bispetorvet kødtorv FOTO, 79, s.163 Bispetorvet ny pølsevogn FOTO, 89, s.45 Bispetorvet parkomater, 77, 27.nov. Bispevielse Herluf Eriksen, 80, 13.maj. Bistandshjælp stramninger, 83, 10.aug. Bistandshjælp studerende afvist, 90, 31.jul. Bistandshjælp sultecirkulære socialforvaltning, 83, 17.sep. Bistandskontor røveri, 78, 18.okt. Bistandskontorerne gidseltagning, 88, 12.maj. Bistandsloven møde Vejlby Risskov, 83, 7.okt. BJ Musik etableret, 80, 24.okt. BJ Musik åbner Store Torv, 81, 8.feb. Bjarkemål bog, 83, 6.feb. Bjarnason Sigurdur, 73, 16.maj. Bjarne Pilgaard, 88, 15.jan. Bjarnhof Hannah, 73, 19.feb. Bjelke Anton, 86, s.147 Bjerco Line, 72, 13.aug. Bjerg Anne, 80, s.137 Bjerg Henning, 80, 9.apr. Bjerg Johannes, 72, 26.jun. Bjerg Johs. Den Svangre, 88, 4.jul. Bjerggården bevilling, 80, 4.apr. Bjerggården Plejehjemmet, 78, 26.okt. Bjerggården Plejehjemmet bevilling, 80, 4.apr. Bjerggården Plejehjemmet FOTO, 82, s.38 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

37 B Register til Århus-Årbøgerne Bjerglund Villads, 91, s.102 Bjerre O o, 90, s.126 Bjerre Poul, 76, 5.jun. Bjerregaard Ib, 78, 30.apr. Bjerregaard Jørn, 87, s.87 Bjerregård Jørn FOTO, 80, s.120 Bjerregaard Peter, 87, s.87 Bjerregård Poul, 75, 26.sep. Bjerregaard Poul, 81, 4.jun. Bjerregaard Poul, 92, s.129 Bjerregaard Rit, 91, 3.apr. Bjerregaard Ri, 79, 30.jun. Bjerregaard Ri, 81, 26.aug. Bjerregaard Shipping Co., 72, 13.aug. Bjødstrup drab, 77, 18.apr. Bjødstrupvej ATV lokal-tv, 85, 15.aug. Bjøl Erling, 84, s.114 Bjøreng Knud, 80, s.169 Bjørklund Poul, 83, 6.feb. Bjørn Agnete, 72, 11.mar. Bjørnvig Birgit, 82, 5.dec. Bjørnvig Birgit, 86, 6.aug. Bjørnvig Birgit, 86, 27.dec. Bjørnvig Thorkild erindringer Århus-årene, 84, 4.nov. Blach Mogens, 85, s.123 Blach Petersen & Harbo, 74, 3.feb. Black Finn T, 85, s.72 Black Finn T., 83, s.79 Black Johan, 77, 23.maj. Bladt Hans, 80, 6.okt. Bladt Hans Chr., 90, s.126 Bla Franz FOTO, 89, s.98 Bla Franz FOTO, 89, s.98 Bla Franz, 80, s.169 Blegvad Arthur, 87, s.148 Blicher Kai, 81, s.175 Blicher Kaj, 76, 17.jan. Blicher Steen Steensen, 86, s.147 Blikas VVS, 72, 29.dec. Blikas VVS firma, 73, 1.feb. Blikkenslagernes Fagforening, 73, 28.aug. Blikkenslagernes Fagforening, 77, 10.mar. Blinde børn spillekort, 82, 15.mar. Blinde-forsøg børnehaver, 82, 16.jul. Blinkenberg Andreas, 83, s.140 Bli diskotek indvies i Klostergade, 91, 16.aug. Blixen Café Bispetorvet FOTO, 87, s.16 Bloch Victor, 80, s.137 Bloch Victor, 80, s.169 Blodbanken, 73 Blodbanken, 75, 12.mar. Blodbanken aids-test, 86, 12.sep. Blodbanken Kommunehospitalet 50 år, 85, 8.mar. Bloddonorer, 75, 12.mar. Bloddonorer belønning, 80, 15.jun. Blodplasma Kommunehospitalet, 85, 15.jul. Blodtryksmåling, 76, 10.feb. Blodtryksmåling FOTO, 76, s.14 Blokade coasteren Militence, 85, 8.okt. Blokade DLG, 84, 6.jan. Blokade DLG skibet Dalgo, 92, 24.jan. Blokade Jydsk Analytisk Laboratorium, 74, 1.okt. Blokade Kalundborgfærgen, 86, 10.apr. Blokade Kunstbygning Kunstmuseet, 82, 14.okt. Blokade Sporvejene garager, 86, 9.apr. Blokader ophæves, 86, 3.apr. Blokader ophæves, 86, 5.apr. Blommehaven, 72, 7.jul. Blommehaven, 76, 16.maj. Blommehaven overfald, 76, 21.aug. Blommehaven tyverier, 84, 25.jul. Blomster og trivsel udstilling, 73, 5.aug. Blomsterbinding Danmarksmesterskaber FOTO, 81, s.42 Blomsterbuket skulptur fly es til Amtssygehuset, 87, 20.okt. Blomsterhandlerne 75 år, 76, 7.sep. Blomsterkasser i byen, 72, 10.jun. Blomsterkummer på Rådhuspladsen, 72, 26.jun. Blomstermesse GASA, 86, 8.aug. Blomstertræf Viby Tømmerhandel, 92, 12.maj. Blomsterudstilling, 73, 6.maj. Blomsterudstilling Rådhushallen FOTO, 73, s.22 Blomstrende By, 72, 16.maj. 112

38 Register til Århus-Årbøgerne B Blomstrende by komiteen FOTO, 72, s.26 Blomstrende forår 73 udstilling, 74, 8.apr. Blæsbjerg & Co., 74, 11.apr. Blæsbjerg-Rederierne, 72, 16.apr. Bløderpatient hjælp flyvevåbnet, 81, 6.maj. Blå Aftenskole psykologikurser, 87, 16.jan. Blå Busser, 72, 1.jan. Blå Busser De, 72, 1.jul. Blå Hest dukkefestival, 88, 9.maj. Blå Kors, 79, 1.okt. Blå mandag konfirmander, 90, 24.apr. Blåbjerg Aksel, 77, 9.maj. Blåmunkevej Gallo-skolen, 90, 9.feb. Bo Lars, 86, 19.jun. Bo Lars udstilling, 72, 5.aug. Boblehal Tilst, 73, 3.feb. Boblen Bispetorvet injuriesag regnskabsfusk, 89, 19.jan. Boblen Bispetorvet lukning overvejes, 83, 14.sep. Bodybuilding danmarksmesterskaber Stadion, 83, 15.okt. Bodøvej, 76, 18.dec. Bodøvej, 78, 21.mar. Bodøvej byggeri vandskader voldgift, 86, 15.feb. Boelsmand Hagbart, 89, s.146 Boelsmann Hagbart, 84, s.114 Boeskov Paul, 90, s.126 Bofællesskab Beder, 81, 5.mar. Bog indsamling skovene FOTO, 84, s.47 Bogbinder i Århus bog, 72, 2.nov. Bogbinder strejke, 75, 10.jun. Bogbinder- og Kartonnagearbejdernes Forbund, 75, 12.jun. Bogbus, 76, 26.jun. Bogbus, 77, 5.jan. Bogbus, 77, 12.mar. Bogbus, 77, 8.jul. Bogbus FOTO, 80, s.9 Bogbus Løgten, 76, 27.maj. Bogbus Skødstrup, 76, 27.maj. Bogbus Stautrup, 78, 13.apr. Bogbus Studstrup, 76, 27.maj. Bogcafé Mejlgade, 79, 14.sep. Bogens Dag Musikhuset, 85, 29.sep. Bogens Dag Musikhuset, 88, 2.okt. Bogensholm sommerlejr genindvies, 82, 4.jun. Bogensholm-Lejren Mols 75 år, 83, 8.okt. Bogfinkevej skuddrab, 86, 22.dec. Bogsalg Hovedbiblioteket FOTO, 91, s.9 Bogsamling belgisk, 78, 29.jan. Bojsen-Møller Marie, 80, s.137 Boksemesterskaber, 75, 14.jan. Boksemesterskaber FOTO, 75, s.10 Boksemesterskaber FOTO, 83, s.14 Boksestævne, 86, 27.jan. Boland Holger, 73, 14.sep. Boland Holger FOTO, 74, s.81 Boland Holger FOTO, 79, s.131 Boland Holger, 90, s.126 Boland Holger pris, 84, 20.feb. Boldsen Ø., 76, 4.okt. Boldsen Øjvind, 75, 19.nov. Bolig- og Miljøkonference, 74, 17.feb. Boligaktion 76, 78, 4.jun. Boligaktion 76 Århus, 79, 15.sep. Boligaktion Kommunehospitalet, 79, 29.jul. Boligaktion Samsøgade 44, 80, 2.apr. Boligaktivister, 79, 11.maj. Boligbyggeri byrådsbeslutning, 88, 17.jun. Boligbyggeri ledige lejligheder, 78, 16.sep. Boliger 1147 færdig, 82, 7.mar. Boliger almenny ige mindre tilskud, 84, 25.feb. Boliger behov, 80, 15.maj. Boliger mere nybyggeri, 85, 11.jul. Boliger nye lejligheder, 81, 10.jul. Boligfonden, 72, 12.maj. Boligfonden Bikuben, 77, 30.jun. Boligfonden for unge under uddannelse, 72, 6.nov. Boligfonden for unge under uddannelse, 75, 21.jan. Boligforbedringer ansøgninger, 81, 20.nov. Boligforeningen af 10. marts 1943, 75, 30.jan. Boligforeningen Ringgården, 78, 21.mar. Boligforeningen Ringgården Bodøvej vandskader, 86, 15.feb. Boligforeninger fraflytningsregler, 82, 28.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

39 B Register til Århus-Årbøgerne Boligforeninger hjælpeaktion, 79, 11.okt. Boligforeninger økonomi, 78, 2.nov. Boligkaravanen, 83, 12.okt. Boligkaravanen besæ else, 80, 23.aug. Boligkaravanen besæ else FOTO, 80, s.29 Boligkonference Kongreshuset, 82, 10.okt. Boligmangel, 80, 15.feb. Boligmangel FOTO, 78, s.23 Boligpolitik debatmøde Tranbjerg, 87, 1.dec. Boligsag Århus Kommune landsretsdom, 88, 4.nov. Boligselskaber lån, 72, 24.jul. Boligsikring, 75, 29.sep. Boligsikring tilbagebetalinger, 82, 20.jul. Boligsituationen møde Stakladen, 81, 28.jan. Boligsøgende kollegier, 86, 15.jul. Boligudstilling Ka ehøjvej, 85, 14.apr. Bollesen Hakon, 89, s.76 Bollesen Ole, 77, 18.feb. Bollmann Kaj, 83, s.79 Bombe Apostolske kirke Nørre Alle, 84, 23.apr. Bombe Koraldybet, 77, 8.apr. Bombe Møllevangs Allé, 78, 12.aug. Bombe Studenternes Hus, 78, 12.aug. Bombealarm falsk buslinje 16, 87, 11.nov. Bombealarm postpakke Illerupvej, 91, 14.mar. Bombefund benzinhavnen, 73, 19.jul. Bomber bugten, 76, 15.okt. Bomber hjemmelavet anholdt, 88, 4.feb. Bomber Koraldybet, 73, 20.dec. Bomber Koraldybet, 74, 17.okt. Bomber Moesgård strand, 80, 31.jul. Bomber Rådhuset, 75, 18.jul. Bombesøgning Koraldybet, 82, 16.sep. Bombetrusler, 82, 18.sep. Bombetrussel banegården, 80, 21.jun. Bombetrussel Banegården FOTO, 81, s.42 Bombetrussel Hovedbanegården, 82, 9.nov. Bombetrussel Hovedbanegården, 88, 17.jul. Bombetrussel Hovedbiblioteket, 81, 30.sep. Bombetrussel Jens Aage Nielsen radio, 80, 3.apr. Bombetrussel Jyllands-Posten, 78, 4.nov. Bombetrussel Jyllands-Posten, 82, 9.nov. Bombetrussel Marselisborg Slot, 77, 24.dec. Bombetrussel Salling, 88, 30.jun. Bombetrussel sparekasse, 80, 26.mar. Bombetrussel Sølystskolen, 89, 11.apr. Bombetrussel Tirstrup lufthaven, 82, 9.nov. Bombetrussel Århus Teater, 77, 2.apr. Bombeulykke Varna, 81, 22.jun. Bomholt Peder, 81, s.175 Bonde Carlo, 84, s.114 Bonde G.J., 78, 7.dec. Bonde G.J., 78, 14.dec. Bonde Gunner J., 89, s.76 Bonde Jens Peter, 87, 14.feb. Bonde Jens Peter, 89, 1.okt. Bondesen Poul, 83, s.79 Bonnevie Carl Erik, 84, s.178 Bookmaker Jydsk Væddeløbsbane, 79, 25.maj. Bookmakeri, 78, 6.nov. Boolsen Bjørn Wa FOTO, 77, s.38 Borberg Willy, 85, s.123 Borbjerg Frede, 80, s.169 Borchardt Reinhardt FOTO, 72, s.90 Bordeldrift dom, 82, 13.aug. Bordelvirksomhed, 74, 9.mar. Bordelvirksomhed, 74, 30.okt. Bordtennisklubben Sisu rekordforsøg FOTO, 91, s.23 Borg Anna FOTO, 82, s.100 Borg Björn, 78, 4.okt. Borgbjerg Frederik FOTO, 76, s.51 Borge Harald akvareller, 83, 8.apr. Borge Harald Skt. Clemens prisen, 90, 27.apr. Borge Victor, 72, 20.sep. Borge Victor, 72, 4.okt. Borge Victor, 74, 26.apr. Borge Victor Musikhuset, 83, 7.dec. Borge Victor Stadionhallen, 82, 8.sep. Borgen Ole, 87, 9.feb. Borger nr Fødselsanstalten, 84, 21.sep. Borgere , 81, 1.jan. Borgere antal, 80, 1.jan. Borgermøde kasernearealet, 75, 13.feb. 114

40 Register til Århus-Årbøgerne B Borgermøde Trige Ølsted Spørring, 82, 9.feb. Borges Harald billeder, 79, 13.maj. Borges Harald, 92, s.129 Borggade, 74, 30.apr. Borggade TEMA, 88, s.139 Borggade 7 Buntmager Hugo Præst lukker, 91, 31.dec. Borggade Klostergade FOTO, 86, s.145 Borggade kæmpehallen TEMA, 89, s.120 Borggade murmaleri Festugen, 91, 2.sep. Borggade overfald, 86, 14.dec. Borggade Århus Maskinmesterskole, 86, 23.aug. Borgholm P.R., 83, s.79 Borgholm Peter, 86, s.147 Borgmester portræ er TEMA, 88, s.91 Borgmesterbrev falsk om rake er, 84, 11.nov. Borgmesterens første bysvend TEMA, 81, s.151 Borgmestergården udstilling, 74, 7.apr. Borgmesterkrans kr. TEMA, 88, s.91 Borgmesterligt dagligliv TEMA, 72, s.121 Borgmestermarch opføres, 86, 13.apr. Borgmesterportræ er FOTO, 88, s.91 Borgporten, 77, 3.maj. Borgporten FOTO, 78, s.53 Borgporten ejendom, 78, 13.dec. Borgporten pyromanbrand, 79, 12.apr. Borgvold Plejehjemmet, 78, 22.jun. Borgvold Plejehjemmet modernisering, 80, 24.jan. Borgvold Plejehjemmet modernisering, 80, 24.jan. Borgward Peter, 84, 23.sep. Borgward Pia, 84, 23.sep. Bork Jørgen F., 85, s.72 Borrebækken FOTO, 74, s.19 Borregaard Hans, 89, s.146 Borregaard Niels, 87, s.148 Bortførsel 10-årig, 74, 14.nov. Bortførsel bulgarer, 75, 15.nov. Bortførsel efter sneboldkast, 88, 26.mar. Borum Borgerforening landbrugsområde, 80, 1.dec. Borum Eshøj TEMA, 87, s.65 Borum Eshøj vindmølle FOTO, 82, s.51 Borum flyveplads opgivet, 90, 13.jun. Borum forsamlingshus, 77, 15.dec. Borum kirke genindviet FOTO, 80, s.49 Borum trafikdrab, 84, 4.aug. Borussia Mönchengladbach fodbold, 79, 17.jul. Botanisk Have, 72, 27.apr. Botanisk Have, 72, 23.jun. Botanisk Have, 73, 26.jul. Botanisk Have, 76, 1.jul. Botanisk Have, 77, 14.jul. Botanisk Have, 77, 28.jul. Botanisk Have, 78, 1.maj. Botanisk Have, 78, 23.jun. Botanisk Have, 78, 28.aug. Botanisk Have FOTO, 77, s.33 Botanisk Have FOTO, 77, s.40 Botanisk Have FOTO, 78, s.28 Botanisk Have FOTO, 78, s.31 Botanisk Have FOTO, 78, s.34 Botanisk Have FOTO, 78, s.37 Botanisk Have egetræ, 74, 10.maj. Botanisk Have feriefest, 72, 28.jul. Botanisk Have fyrværkeri, 78, 11.sep. Botanisk Have musik, 79, 8.jul. Botanisk Have parkunderholdning, 79, 23.jun. Botanisk Have parkunderholdning, 84, 27.jul. Botanisk Have parkunderholdning, 86, 18.jul. Botanisk Have parkunderholdning, 88, 22.jun. Botanisk Have postsæk 1 mill. Kr., 84, 12.mar. Botanisk Have sankthans, 74, 23.jun. Botanisk Have sankthans, 76, 23.jun. Botanisk Have sankthans FOTO, 76, s.27 Botanisk Have sankthansbål, 73, 22.jun. Botanisk Have sankthansbål FOTO, 73, s.30 Botanisk Have sankthansfest, 73, 23.jun. Botanisk Have Solskinspigen afsløret FOTO, 82, s.19 Botanisk Have spejderopvisning FOTO, 84, s.20 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

41 B Register til Århus-Årbøgerne Botanisk Have tyveri væksthus, 80, 4.jul. Botanisk Institut kontakter Kina, 87, 2.sep. Botnia færge, 74, 10.mar. Bournonville August udstilling, 80, 31.aug. Bourrier Léon, 87, 9.apr. Bove Anders, 86, 14.nov. Bové John, 75, 4.jan. Bovet Bernard, 85, 5.okt. Bowlingcenter Super-Bowling Skanderborgvej indviet, 91, 13.jul. Bowlinghal Eckersbergsgade, 72, 22.okt. Box 72 brand, 81, 8.jun. Boye Ernst, 83, s.140 Boye guldsmed indbrud, 74, 4.dec. Boye Stinne, 81, 2.feb. Boyer Mogens, 92, s.84 Boyfriend film, 73, 14.sep. Boykot Føtex, 77, 13.apr. BP-Huset, 72, 5.nov. BP-Huset benzinudløb, 77, 29.nov. BP-huset gavl FOTO, 86, s.37 BP-Huset solgt, 84, 3.jul. BP-Huset solgt til JME, 88, 10.jun. BR Legetøj, 80, 13.aug. BR Legetøj åbner, 80, 11.okt. Brabrand administrationsbygning, 72, s.129 Brabrand Bibliotek indeklima genåbnet, 88, 2.feb. Brabrand Bibliotek istandsæ else bevilling, 87, 29.okt. Brabrand Bibliotek karlitlofter, 87, 17.feb. Brabrand Boghandel lukker, 91, 15.maj. Brabrand Bogtryk, 75, 4.dec. Brabrand Bogtrykkeri, 75, 25.okt. Brabrand Boligforening, 72, 17.apr. Brabrand Boligforening, 73, 17.mar. Brabrand Boligforening, 73, 17.apr. Brabrand Boligforening, 74, 22.maj. Brabrand Boligforening, 74, 12.jul. Brabrand Boligforening, 74, 1.okt. Brabrand Boligforening, 76, 1.okt. Brabrand Boligforening, 76, 17.nov. Brabrand Boligforening, 76, 8.dec. Brabrand Boligforening, 76, 17.dec. Brabrand Boligforening, 77, 4.mar. Brabrand Boligforening, 77, 30.jun. Brabrand Boligforening, 77, 7.dec. Brabrand boligforening, 77, 15.dec. Brabrand Boligforening, 78, 26.apr. Brabrand Boligforening FOTO, 73, s.17 Brabrand Boligforening bestyrelsesmøder, 78, 8.dec. Brabrand Boligforening direktør afskedigelse, 77, 30.jan. Brabrand Boligforening flexlejligheder, 75, 23.sep. Brabrand Boligforening Holmstrup, 79, 18.dec. Brabrand Boligforening huslejeforhøjelser, 80, 19.jul. Brabrand boligforening saneringsplan, 76, 10.dec. Brabrand Boligforening socialrådgiver, 83, 21.maj. Brabrand Boligforening tyrkisk familie, 79, 26.maj. Brabrand Boligforening økonomi, 76, 15.okt. Brabrand Boligforening økonomiske problemer, 86, 1.mar. Brabrand brand biler, 86, 13.maj. Brabrand Børnehave, 72, 9.okt. Brabrand eksplosion, 80, 8.jan. Brabrand fest for stjålne varer, 83, 15.nov. Brabrand Fjernvarmeværk overtages, 80, 22.aug. Brabrand gasforsyning a rydes, 82, 1.feb. Brabrand gymnasiegrund, 74, 23.aug. Brabrand gymnasium, 74, 11.okt. Brabrand Handels- og Industriforening rådmandsaften, 82, 25.maj. Brabrand Kultursamvirket stiftes, 87, 18.jun. Brabrand Lystfiskerforening, 80, 11.aug. Brabrand Lystfiskerforening, 82, 8.aug. Brabrand Lystfiskerforening, 84, 6.aug. Brabrand Lystfiskerforening, 86, 10.aug. Brabrand Lystfiskerforening, 92, 10.aug. Brabrand og Omegns Avis, 74, 16.feb. Brabrand Pensionistkor koncert Musikhuset, 85, 3.nov. Brabrand Rostadion hærværk, 79, 15.maj. Brabrand Rådhus, 76, 3.apr. 116

42 Register til Århus-Årbøgerne B Brabrand slukningsvand Hotel Tre Ege FOTO, 89, s.22 Brabrand sodnedfald JAKA, 87, 7.dec. Brabrand sognegård indvies, 80, 21.jan. Brabrand station, 76, 18.dec. Brabrand sti True, 79, 25.jan. Brabrand Sø, 73, 16.apr. Brabrand Sø, 77, 13.jun. Brabrand Sø, 79, 19.apr. Brabrand Sø, 79, 21.sep. Brabrand sø ammoniakudslip JAKA, 87, 25.okt. Brabrand Sø Danmarksmesterskaber kano kajak, 82, 25.jul. Brabrand sø forurenet undersøgelse, 87, 3.sep. Brabrand Sø fredning, 79, 27.maj. Brabrand Sø fugletårn indviet FOTO, 82, s.41 Brabrand Sø kaproning, 73, 24.jun. Brabrand sø klager over motorbåde, 91, 27.mar. Brabrand Sø motorvej, 73, 20.jan. Brabrand Sø motorvej, 73, 5.mar. Brabrand Sø motorvej, 73, 6.jul. Brabrand Sø motorvej, 73, 11.dec. Brabrand Sø motorvej, 74, 7.feb. Brabrand Sø motorvej, 74, 16.feb. Brabrand Sø motorvej, 74, 13.apr. Brabrand Sø motorvej, 75, 13.feb. Brabrand Sø motorvej, 75, 27.feb. Brabrand Sø motorvej, 75, 19.nov. Brabrand Sø motorvej, 77, 4.feb. Brabrand Sø motorvej, 77, 10.feb. Brabrand Sø motorvej, 77, 16.mar. Brabrand Sø Motorvejen, 73, 5.apr. Brabrand Sø motorvejen, 73, 12.dec. Brabrand Sø motorvejen, 74, 22.okt. Brabrand Sø motorvejen, 76, 10.dec. Brabrand sø muddermaskine, 92, 5.okt. Brabrand Sø over sine bredder FOTO, 89, s.12 Brabrand Sø problemer, 75, 29.aug. Brabrand sø restaurering offentligt møde, 89, 23.feb. Brabrand Sø rostadion, 76, 6.feb. Brabrand Sø sankthans FOTO, 76, s.27 Brabrand Sø til salg FOTO, 92, s.7 Brabrand Sø tårn tilskud, 82, 25.maj. Brabrand Sø vikinger TEMA, 80, s.52 Brabrand sø vildtreservat i byrådet, 89, 6.apr. Brabrand Sø ødelæggelse, 85, 18.nov. Brabrand Sø Ådalen fredes, 84, 13.nov. Brabrand Sø-gruppe, 85, 18.nov. Brabrand Torv springvand, 91, 2.nov. Brabrand vandingsforbud, 72, 12.maj. Brabrand Villa Hans Broge protest byggeri, 86, 30.maj. Brabrand-busserne strejke, 74, 21.mar. Brabrand-Åby Jagt- og Fiskeriforening, 85, 18.nov. Brabrandstien, 76, 25.jul. Brabrandstien, 78, 13.apr. Brabrandstien ætereksplosion, 83, 25.okt. Brag-Nielsen Normann, 88, s.153 Brahe Christian, 83, s.140 Brahms Ingeborg, 82, 4.sep. Brammersgade, 72, 17.aug. Brammersgade Socialforvaltningen, 74, 8.nov. Brammersgade Socialforvaltningen, 75, 20.jun. Brammersgade Socialkontoret, 74, 2.jan. Brammersgade Socialkontoret, 74, 23.nov. Brams Ingeborg FOTO, 76, s.93 Brand, 72, 31.mar. Brand anholdelse, 74, 25.maj. Brand anholdelse, 74, 26.jun. Brand anholdelse, 74, 3.jul. Brand arresten, 82, 24.jul. Brand Averhoff & Co., 77, 26.dec. Brand Axel Gruhns Vej, 74, 16.aug. Brand Bakkegårdsskolen, 75, 17.sep. Brand Bakkegårdsskolen FOTO, 75, s.38 Brand besky et bolig Abildgade, 91, 22.jun. Brand biler, 86, 27.maj. Brand biler Brabrand, 86, 13.maj. Brand biler Degnebakken, 86, 28.maj. Brand Birkedalsvej 3, 77, 23.dec. Brand Bispehavevej, 83, 9.apr. Brand Box 72, 81, 9.jun. Brand Bruuns Gade 64, 74, 4.maj. Brand Bruuns Gade 64, 74, 3.jul. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

43 B Register til Århus-Årbøgerne Brand Buus, 73, 5.okt. Brand Buus FOTO, 73, s.42 Brand Byggelegepladsen Peter Fabers Vej, 73, 9.jul. Brand Bysmedevej Tilst, 87, 17.dec. Brand Bødker Balles Gård Frederiksgade, 88, 20.maj. Brand børnehaven Egmontgården FOTO, 84, s.19 Brand C.I. Johning FOTO, 76, s.15 Brand Carl Christensens fabrik Silkeborgvej, 92, 25.apr. Brand Casper Møllers Vej, 89, 1.apr. Brand Ceres bryggeriet FOTO, 83, s.28 Brand Clemens Bøger, 80, 27.aug. Brand Damgård, 79, 18.okt. Brand Dansk Landbrugs Grovvareselskab, 73, 12.sep. Brand Dansk Twist-Industri Brabrand, 87, 29.okt. Brand Den Permanente Badeanstalt, 78, 24.jun. Brand Den permanente Badeanstalt, 90, 19.okt. Brand Deres kjoleforretning, 77, 31.dec. Brand DFDS lagerbygning, 73, 31.jul. Brand DFDS lagerbygning FOTO, 73, s.33 Brand diskotek Vestergade 58, 85, 9.mar. Brand DLG bygning, 84, 4.jul. Brand Dronning Margrethes Vej, 85, 16.okt. Brand Dybbølvej, 73, 10.nov. Brand Dybbølvej 13-15, 73, 28.sep. Brand Dybbølvej 5b, 73, 2.sep. Brand Dyhr-Nielsen sengetøj FOTO, 78, s.48 Brand Dyhr-Nielsen sengeudstyr, 78, 19.nov. Brand Egmontgården, 74, 25.maj. Brand Egmontgården børnehave, 84, 2.apr. Brand Egå Møbelcenter, 82, 10.dec. Brand Elmsager, 85, 2.aug. Brand Elvirasminde Hasselager, 86, 16.sep. Brand Enggården Åbo, 84, 17.dec. Brand FDB, 76, 24.apr. Brand FDB FOTO, 76, s.21 Brand FDB fabrikker, 77, 19.aug. Brand filippinsk fragtskib, 84, 9.jan. Brand Fiskergade 33-37, 77, 3.sep. Brand Fiskergade 44, 74, 15.maj. Brand Fiskergade 46, 74, 16.maj. Brand FK Trykluftservice, 85, 16.aug. Brand forsorgshjem Vester Allé, 74, 1.aug. Brand forsøgsgården Ølsted, 87, 17.jul. Brand fragtskibet Margot, 75, 4.dec. Brand Frederiks Allé, 91, 12.mar. Brand Frederiks Allé 147, 74, 4.maj. Brand Frederiks Allé 62, 79, 1.jun. Brand Frederiksbjerg, 84, 18.feb. Brand Frederiksgade, 74, 26.jun. Brand Frederiksgade 77, 74, 27.apr. Brand frugtfirmaet Lembana Søren Frichs Vej, 92, 7.jul. Brand Frydenlund, 73, 2.jan. Brand fuglekræmmer Frederiksgade, 84, 5.mar. Brand Fuglesangs Allé , 91, 10.feb. Brand Fuldenvej Beder, 82, 20.dec. Brand Gartnernes Indkøbscenter, 82, 29.sep. Brand Gartnernes Salgsauktion FOTO, 77, s.32 Brand gas Silkeborgvej, 80, 10.mar. Brand GASA, 77, 6.jul. Brand Gellerupparken, 82, 17.apr. Brand Gellerupparken dom, 82, 26.aug. Brand Gellerupvej, 78, 11.jun. Brand Grenåvej 180, 73, 28.sep. Brand Grenåvej 184, 73, 23.sep. Brand Grindstedværket, 73, 21.sep. Brand græs, 83, 26.apr. Brand Grønnegade anholdelse, 84, 24.mar. Brand Gudrunsvej, 87, 22.jul. Brand Guldsmedgade, 86, 16.maj. Brand Guldsmedgade 17, 79, 6.mar. Brand Guldsmedgade anholdelse, 86, 20.maj. Brand Harald Kiddes Vej, 88, 26.okt. Brand Harlev Præstegård, 85, 8.okt. Brand Hasle skole, 74, 15.jun. Brand Hasle skole FOTO, 74, s.27 Brand Hasselager, 72, 5.jul. Brand haveforeningen Rugholmen, 74, 25.maj. Brand haveforeningen Åbrinken, 77, 13.sep. Brand havehuse Grænsen, 77, 1.jan. 118

44 Register til Århus-Årbøgerne B Brand havehuse Risvangen, 77, 1.jan. Brand Hejredalsvej, 86, 14.jan. Brand Hjorthøjvej, 80, 26.aug. Brand Hjulbjergvej 28, 79, 1.dec. Brand Holbergsgade 3, 76, 5.jun. Brand Holme skole, 74, 16.jul. Brand Holme skole FOTO, 74, s.31 Brand Holme Tømmerhandel, 82, 9.feb. Brand Holmstrupgård, 92, 26.jul. Brand Hotel Windsor, 73, 16.jul. Brand Hougården Brabrand, 78, 12.nov. Brand Høgevej 45, 73, 2.jan. Brand Immervad FOTO, 78, s.48 Brand Interfrugt Finlandsgade, 90, 24.nov. Brand J.O. Sport, 75, 23.dec. Brand JME Byg Tomsagervej, 89, 14.feb. Brand Jydsk Teknologisk Institut, 83, 10.dec. Brand Jørgensens Polstermøbelfabrik, 80, s.35 Brand Kalbogård Egå, 79, 15.sep. Brand Kastaniegade, 89, 2.apr. Brand Kirkedammen 17-29, 84, 28.feb. Brand Kirstinesminde flyveplads, 92, 11.aug. Brand kloaknet Brabrand, 75, 29.dec. Brand Klostergade, 73, 10.nov. Brand kolonihave Risvangen Grænsen, 81, 14.jun. Brand Kommunehospitalet, 76, 24.jan. Brand kvistlejlighed, 86, 18.mar. Brand kælder Ålborggade, 85, 4.jul. Brand Langenæs, 84, 18.feb. Brand Langenæs Alle 24 FOTO, 84, s.14 Brand Lems Bolighus, 72, 18.jul. Brand Lisbjerg gartneri, 77, 30.aug. Brand Lisbjerg halm, 83, 30.mar. Brand Lollandsgade, 83, 4.okt. Brand Lyhne Nielsen, 73, 18.dec. Brand læderforretningen Håndgjorden, 80, 27.dec. Brand M.P. Bruuns Gade FOTO, 74, s.25 Brand Mammen & Drescher, 90, 14.feb. Brand Marienlystvej FOTO, 82, s.33 Brand marker, 77, 1.sep. Brand marker Elsted Hjortshøj, 74, 22.aug. Brand Marselis boulevard, 74, 24.apr. Brand Marselis boulevard, 74, 26.jun. Brand Marselisgården, 79, 26.maj. Brand Marøgelvej fabrikken Lux, 89, 26.dec. Brand Matas centrallager FOTO, 89, s.22 Brand Moesgård strand kiosk, 83, 5.aug. Brand Munkegade, 72, 20.okt. Brand Musvågevej 6, 73, 2.jan. Brand møbelhus Tilst, 81, 17.sep. Brand Møbelhuset Volden, 74, 14.apr. Brand Møllevangsskolen, 77, 21.nov. Brand N.C. Nielsens Boligtextil Risskov FOTO, 81, s.48 Brand Niels Juels Gade, 77, 27.dec. Brand Niels Juels Gade, 78, 6.jan. Brand Niels Juels Gade 79 FOTO, 78, s.9 Brand Niels Juels Gade 80, 77, 24.dec. Brand Nordlandvej, 85, 6.jun. Brand Nyringen dom, 84, 15.dec. Brand Næshøjskolen, 92, 18.feb. Brand Odensegade 41, 82, 28.apr. Brand Oliefabrikken, 75, 22.jan. Brand Onshøj, 82, 18.okt. Brand Ormslev Kro, 74, 10.nov. Brand P.P. Ørums Gade, 73, 14.aug. Brand P.P. Ørums Gade 4, 73, 1.sep. Brand Paludan Müllers Vej 31-35, 74, 3.okt. Brand Per Reumert Stof, 74, 14.apr. Brand Petersminde Mundelstrup, 78, 16.okt. Brand politimesterens lejlighed, 81, 4.apr. Brand Politistationen, 78, 26.dec. Brand Pornohuset Paradisgade, 89, 22.feb. Brand pyroman, 72, 1.mar. Brand pyroman, 72, 3.mar. Brand pyroman, 81, 12.mar. Brand pyroman FOTO, 81, s.20 Brand pyroman biler dom, 86, 20.nov. Brand pyroman Borgporten, 79, 12.apr. Brand pyroman Brabrand, 78, 18.sep. Brand pyroman Brabrand tilståelse, 84, 19.jul. Brand pyroman dom, 79, 22.jun. Brand pyroman dom, 86, 2.mar. Brand pyroman Frederiksbjerg, 79, 15.okt. Brand pyroman Frederiksbjerg, 84, 16.feb. Brand pyroman Fuglebakken, 83, 12.jan. Brand pyroman Gellerup, 82, 18.jan. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

45 B Register til Århus-Årbøgerne Brand pyroman Gellerup, 86, 11.mar. Brand pyroman Gellerupparken, 88, 18.apr. Brand pyroman indre by, 79, 31.jan. Brand pyroman M.P. Bruunsgade, 75, 20.jun. Brand pyroman Ny Banegårdsgade 45-47, 73, 8.maj. Brand pyroman Ridehallen, 84, 28.feb. Brand pyroman Sønder Allé 29, 73, 8.maj. Brand pyroman Vibyvej 59, 75, 17.jul. Brand Radio Thygesen, 77, 29.okt. Brand Randersvej, 83, 31.jul. Brand rensningsanlægget Lystrupvej FOTO, 74, s.48 Brand Repa Returpapir, 83, 29.okt. Brand Revalideringsklinikken Marselisborg Hospital, 84, 20.dec. Brand Risskov, 85, 17.aug. Brand Rosensgade 24, 75, 15.jun. Brand Rosenvej, 85, 6.aug. Brand Ry erparken el a rudt, 90, 26.jul. Brand Saltholmsgade 27 FOTO, 86, s.16 Brand Scanola Oliefabrikken, 90, 12.feb. Brand Sct. Clemens Stræde, 86, 16.maj. Brand Segalt Mølle Løgten, 85, 28.apr. Brand Sindalsvej, 85, 6.aug. Brand Sjællandsgade, 76, 29.jan. Brand Skanderborgvej 25, 77, 23.dec. Brand skib Oliefabrikken, 75, 8.apr. Brand skov Skæring, 78, 15.jul. Brand skovfogedbolig Frydenlund, 86, 25.feb. Brand Skovlunden dom, 86, 6.aug. Brand Skt. Pauls Gade, 77, 7.feb. Brand Skydepavillonen Riis Skov, 92, 18.jun. Brand Snack-Bar Guldsmedgade, 85, 3.feb. Brand Solbjerg Stålvarefabrik, 80, 31.aug. Brand Stråha en Løgten, 83, 24.jun. Brand Studsgade 22, 75, 5.okt. Brand Studstrupværket, 90, 4.aug. Brand Sydhavnen, 72, 7.jul. Brand Søften FOTO, 79, s.31 Brand Sølystskolen, 82, 10.dec. Brand Søndervangen 51, 80, 6.okt. Brand Søndre Ringgade 34, 85, 10.aug. Brand Søndre Ringgade 38, 74, 2.nov. Brand tab udsigt dom, 77, 3.mar. Brand Texaco Silkeborgvej, 85, 16.aug. Brand Tivoli Friheden, 81, 11.maj. Brand Tokkerbakken, 85, 6.jun. Brand Tordenskjoldsgade, 85, 16.okt. Brand Tranbjerg, 84, 22.aug. Brand transformator Bushøj, 86, 11.jul. Brand Trepkasgade 13, 82, 14.apr. Brand Trepkasgade 14, 86, 6.feb. Brand Trepkasgade dom, 86, 6.aug. Brand Tropicana dom, 87, 9.jan. Brand Tropicana restaurant, 85, 24.okt. Brand tv Egå Mosevej, 81, 20.dec. Brand Universitetet matematisk institut, 73, 21.jul. Brand Urmagertoften, 92, 14.feb. Brand Vagns Herremagasin, 74, 14.apr. Brand Vejlby, 84, 15.maj. Brand Vesterbro Torv, 78, 12.jan. Brand Vestergade 58, 72, 25.dec. Brand Vestergårdsvej 22, 77, 23.dec. Brand Viby, 84, 18.feb. Brand Vilh. Birkedals Vej, 74, 26.jun. Brand Vilhelm Birkedals Vej, 74, 24.apr. Brand Vorrevangsskolen dom, 88, 23.dec. Brand Vosnæsgård, 92, 10.apr. Brand Zacho Kristensens Æskefabrik, 73, 13.jun. Brand Ørnereden FOTO, 81, s.29 Brand Østbanegården, 83, 29.okt. Brand Østbanetorvet FOTO, 77, s.37 Brand Østbanetorvet 4, 77, 19.aug. Brand Østjydsk Korn- og Foderstofforretning, 77, 2.jun. Brand Østjysk Korn FOTO, 77, s.26 Brand Åbyhøj, 72, 3.maj. Brand Århus Bowlingcenter, 76, 13.jun. Brand Århus Cykelbane FOTO, 80, s.50 Brand Århus Flydedok, 75, 2.jul. Brand Århus Hallen, 85, 24.okt. Brand Århus Kommunehospital, 75, 11.feb. Brand Århus Oliefabrik FOTO, 83, s.9 Brand Århus Ridehal, 90, 25.dec. Brand Aarsleff Daugbjergvej FOTO, 82, s.26 Brandalarmer udstødningsgas, 75, 2.nov. Brandbiler nye TEMA, 75, s

46 Register til Århus-Årbøgerne B Brande, 77, 22.apr. Brande påsa e, 81, 21.sep. Brandfare containerskib, 88, 5.apr. Brandkommissionen, 73, 1.sep. Brandsikring, 78, 25.nov. Brandsikring ejendomme krav, 85, 23.sep. Brandsikring ældre ejendomme, 82, 8.jan. Brandsikring ældre huse, 79, 17.nov. Brandslukning fordeling Falck og Århus Brandvæsen, 89, 21.jan. Brandslukning P.P. Ørums Gade 1972, 74, 20.feb. Brandsprøjte Triangel, 72, 20.jul. Brandstation Skæringvej, 90, 1.dec. Brandstationen FOTO, 84, s.132 Brandstationen FOTO, 85, s.99 Brandstiftelse dom, 78, 23.apr. Brandstiftelse Hørbygård dom, 81, 8.aug. Brandstrup Mogens, 87, s.87 Brandt H.H., 83, s.140 Brandt Lars, 90, 16.okt. Brandts Gård, 75, 7.nov. Brandts Gård, 76, 20.feb. Brandts købmandshandel FOTO, 72, s.37 Brandværnsmuseet, 77, 12.jun. Brandværnsmuseet genopbygges, 89, 22.sep. Brandværnsmuseet nedbrændt FOTO, 89, s.30 Brandværnsmuseet selvejende, 84, 8.okt. Brandværnsmuseet selvejende, 85, 5.mar. Brandværnsmuseum Det Danske indvielse FOTO, 79, s.23 Brandværnsmuseum forureningsundersøgelse, 90, 29.sep. Brandværnsmuseum stø e FOTO, 82, s.22 Brandværnsudstilling, 73, 9.sep. Brandvæsen ny sprøjte, 80, 21.feb. Brandvæsenet TEMA, 85, s.93 Brandvæsenet chef fratræder privatkøb, 89, 10.nov. Brandvæsenet ny brandsprøjte, 73, 25.sep. Brandvæsenet nye vogne bevilling, 81, 30.jan. Brandvæsenet trafikuheld brandbil, 83, 21.feb. Brandvæsenet Århus 100 år, 86, 23.feb. Brask Birte Høeg, 89, s.76 Brask Thomsen A, 75, 30.apr. Bratlund Harriet, 92, s.129 Braunschweiger Jugendchor, 79, 28.okt. Brdr. Abrahamsen, 73, 30.sep. Brdr. Foltmar, 86, 17.sep. Brdr. Hinrichsen bjærgningsselskab, 73, 9.aug. Brdr. Kofoed stenhugger til Skejby, 87, 9.mar. Bredahl Hans, 83, 9.mar. Bredbåndsnet Universitetet, 86, 5.dec. Bredgaard Niels, 85, s.123 Bredholt Erik, 79, s.179 Bredsted Åge, 82, s.169 Brejnholm Ruth FOTO, 87, s.119 Brendholt specialforretning, 75, 20.sep. Brendstrup kolonihaver lokalplan, 80, 22.aug. Brendstrup Vestereng-baner, 83, 9.apr. Brendstrupvej overfald, 78, 7.jun. Brendstrupvej stibro indviet, 89, 8.aug. Brennan Fader, 90, 12.aug. Bresson René, 86, s.74 Breuning Susanne FOTO, 80, s.85 Brevduer aflivet, 84, 29.sep. Brevduer i Århus TEMA, 78, s.68 Brevduestationen kasernen FOTO, 78, s.73 BRF-Kredit nye lokaler Nørreport 26, 92, 27.sep. Bridge Forbund Danmarks, 79, 7.maj. Bridgeturnering, 77, 11.jan. Bridgeturnering Ålborg århusianere placeret, 80, 14.jan. BRIS, 76, 28.aug. Brita Leth skib FOTO, 74, s.50 Brita Leth skonnert adopteres af Den gamle By, 86, 26.apr. British Museum vikingehus, 80, 25.sep. British Willows tankskib, 77, 21.feb. Bri a Leth skonnert FOTO, 79, s.15 Bri a Leth skonnert FOTO, 82, s.38 Brix-Pedersen Christian, 88, s.153 Brobjerg Parkvej Føtex, 81, 8.okt. Brobjergparken butikscenter FOTO, 82, s.91 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

47 B Register til Århus-Årbøgerne Brobjergparken daginstitutioner bevilling, 80, 2.maj. Brobjergparken institutioner, 79, 11.okt. Brobjergskolen, 74, 26.jun. Brobjergskolen, 77, 24.feb. Brobjergskolen, 79, 7.aug. Brobjergskolen FOTO, 77, s.21 Brobjergskolen 100 år FOTO, 81, s.21 Brobjergskolen idrætsdag, 88, 1.sep. Brobjergskolen kursus dansklærere, 86, 23.feb. Brobjergskolen lukning demonstration, 88, 25.nov. Brobjergskolen nedlægges forslag, 88, 14.dec. Brobjergskolen nedlægges vedtagelse, 89, 10.feb. Brobjergskolens skakklub 25 år, 86, 2.mar. Brochure erhverv til Kina, 87, 30.jul. Brock Bodil, 87, s.87 Broen konfekture FOTO, 90, s.109 Broens chokolade Bruunsbro FOTO, 90, s.109 Broens Taxa, 72, 11.jun. Brogaard Nora, 88, 9.feb. Brogaard Nora, 88, 3.mar. Brogaard Nora, 88, 25.maj. Brogaard Nora, 90, 18.aug. Brogaard Nora udmeldelse De Grønne, 88, 11.aug. Bronzealderafdeling FOTO, 72, s.21 Bronzealderfund Vognserup Mose, 72, 16.okt. Brosten tyveri, 82, 21.nov. Brovej trafikprotest, 89, 21.nov. Brown Falcon militærøvelse, 84, 19.apr. Brudekjoler gennem 100 år Kvindemuseet, 91, 23.jun. Brugsen Aldersrovej pakkealarm, 83, 7.aug. Brugsen Center Øst og Egå under FDB, 83, 14.apr. Brugsen Christiansbjerg 25 år, 80, 13.aug. Brugsen DB 75 år, 80, 4.okt. Brugsen medlemsmøde Musikhuset, 84, 15.dec. Brugsforeningens historie udstilling, 80, 4.okt. Bruhn Erik, 81, s.175 Bruhn Jens, 72, 14.okt. Bruhn Jens, 72, 3.nov. Bruhn Jens, 79, s.88 Bruhn Jens, 83, s.79 Bruhn Jens, 92, s.129 Brummerstedt boghandel FOTO, 90, s.94 Brummerstedt Boghandel i tre generationer TEMA, 90, s.93 Brummerstedt boghandel lukker, 90, 30.jan. Brummerstedt Emil FOTO, 90, s.93 Brummerstedt Emil FOTO, 90, s.93 Brun Ellen, 87, 27.dec. Brundin C., 77, 21.jan. Brundtland Gro Harlem, 91, 5.dec. Brundtlandsrapport århusiansk, 90, 11.okt. Bruun & Sørensen, 74, 13.jan. Bruun & Sørensen, 75, 19.dec. Bruun & Sørensen, 76, 20.feb. Bruun & Sørensen, 78, 30.apr. Bruun & Sørensen, 79, 5.dec. Bruun & Sørensen, 79, 29.dec. Bruun & Sørensen, 83, 1.okt. Bruun & Sørensen FOTO, 78, s.20 Bruun & Sørensen arbejdsnedlæggelse, 74, 1.okt. Bruun & Sørensen bestikkelsessag, 84, 16.maj. Bruun & Sørensen el-afdeling solgt, 81, 27.jun. Bruun & Sørensen gaver politikere, 84, 21.mar. Bruun & Sørensen genbrugsanlæg, 79, 12.nov. Bruun & Sørensen konkursramt, 86, 11.mar. Bruun & Sørensen prostituerede, 83, 2.maj. Bruun & Sørensen regnskabskritik, 80, 19.dec. Bruun & Sørensen Trods Katholm, 82, 6.feb. Bruun Birgi e FOTO, 77, s.38 Bruun Herluf, 81, s.175 Bruun Leo Kjeld, 87, s.87 Bruun Michael, 91, s.61 Bruun Rasmussen auktioner Århusfilial, 85, 15.jan. 122

48 Register til Århus-Årbøgerne B Bruun Rasmussen filial Skolegade, 89, 10.nov. Bruun Viggo, 77, 21.dec. Bruuns Bro, 74, 26.maj. Bruuns Bro cykelparkering tages i brug, 88, 28.aug. Bruuns Gade Jens Aage Nielsen radio, 81, 1.apr. Bruuns Gade-sammenslutningen, 74, 6.nov. Bruunsbro, 75, 1.feb. Bruunsbro cykelparkering FOTO, 88, s.18 Bruunsgade >se også M.P. Bruuns Gade, Bruunsgade-Sammenslutningen, 73, 23.aug. Bruusgaard Aage, 92, 5.jun. Brydeklubben Thro 60 år, 80, 1.jun. Brügger Asger billedhugger, 73, 18.feb. Bryggergården restaurant optøjer, 78, 2.nov. Bryggergården restaurant optøjer FOTO, 78, s.46 Bryggeri- og Mineralvandsarbejdernes Fagforening generalforsamling, 81, 19.apr. Bryggeriet Ares FOTO, 84, s.107 Bryggeriet Stjernen FOTO, 84, s.107 Bryggervej 21, 79, 10.jun. Bryggervej konfektionsfabrik, 82, 16.okt. Bryggervej Socialpædagogisk Børnehaveseminarium, 82, 6.feb. Bryggervej Århus Børnehaveseminarium, 82, 16.okt. Bryllup 97-årig, 81, 27.jul. Bryllup motorcykel FOTO, 84, s.32 Brynhøjvænget indbrud, 87, 6.feb. Brynolff Jörgen FOTO, 81, s.49 Bræddehy en restaurant Nørre Allé skud, 86, 16.apr. Brændeovne oliekrisen, 80, 26.jul. Brænderiet Restaurant, 72, 1.apr. Brændselsrestriktioner bortfald, 75, 25.feb. Brøbech urmager tyveri, 74, 28.jun. Brødrene Andersen konfektion lukker, 89, 1.maj. Brødrene Andersen konfektion Store Torv, 84, 20.dec. Brødrene Dahl FOTO, 72, s.70 Brødrene Jakobsen betalingsstandsning, 80, 3.dec. Brødrene Jakobsen Skødstrup FOTO, 73, s.55 Brødrene Jakobsens chokoladefabrik bjørne-fontæne, 73, 24.aug. Brødrene Kier, 78, 30.apr. Brøgger Inger Elise og Freddy, 90, 27.okt. Brøgger Peter FOTO, 83, s.110 Brøgger Suzanne, 77, 21.jan. Brøkner Ole, 87, 27.okt. Brøkner Ole, 88, s.80 Brøndum Peter, 87, s.87 Brøndum Uffe, 75, 10.sep. Brønnum Je e vævearbejde, 84, 8.okt. Brønsby Tage, 91, s.102 Braad Peter Mandrup, 87, s.87 Bucan Boris udstilling, 89, 2.jul. Buch Anker, 84, 27.feb. Buch Chr. Emil, 83, s.140 Buchardt Pia, 88, s.80 Buchtrup Carl P., 83, s.140 Buchtrup Klichéfabrik afdeling nedlægges, 81, 7.nov. Buchtrup kolonial 100 år, 74, 18.sep. Buck Linda, 84, 16.okt. Buckhøj Jørgen, 81, 26.apr. Budgetforlig DKP SF, 79, 27.sep. Budgetforlig møde, 83, 5.okt. Budgetforslag samarbejdsaftale, 76, 9.feb. Bud Lasse, 82, 17.feb. Bud Lasse, 86, 26.okt. Bue Erik FOTO, 82, s.157 Bugserbåd Aros To navngives, 81, 17.apr. Bugten affald, 78, 1.okt. Bugten algeplage, 78, 7.jun. Bugten alger, 76, 8.aug. Bugten alger, 76, 10.aug. Bugten alger, 77, 17.aug. Bugten badevandet, 76, 31.okt. Bugten faunaen, 76, 13.okt. Bugten forurening FOTO, 77, s.25 Bugten giftstoffer, 74, 21.jan. Bugten olieforurening, 78, 3.feb. Bugten olieudslip, 78, 4.jan. Bugten olieudslip, 82, 31.jul. Bugten vandudledning, 79, 15.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

49 B Register til Århus-Årbøgerne Bugtrøret TEMA, 73, s.121 Bugtrøret klage Naturfredning sforeningen, 88, 4.mar. Bugtsvømning, 83, 15.aug. Bugtsvømning, 84, 14.aug. Bugtsvømning Skødshoved, 87, 10.aug. Bugtsvømning Skødshoved og Åkrogen, 91, 19.aug. Bugtsvømning Skødshoved- Åkrogen, 90, 13.aug. Bugtsvømning Åkrogen Skødshoved, 82, 16.aug. Buhl Knud, 82, s.92 Buhl Knud, 92, s.129 Buhr Carl, 88, s.153 Bukarest byrådsrejse, 73, 17.okt. Bukdahl Aksel, 85, s.123 Bukdahl Jørgen K., 80, s.170 Bukh Peder, 84, s.178 Bulbider slæbebåd, 87, 3.nov. Bulgarske gymnasieelever besøg, 87, 6.sep. Bullshit rocker dom, 88, 4.feb. Bullshit rockergruppe anholdelse, 86, 30.apr. Bundegaard Arnold, 84, 27.okt. Bundegaard Arnold, 87, 5.jun. Bundgård Anders FOTO, 80, s.120 Bundgaard Hans Verner, 89, s.146 Bundgaard N.F., 82, s.169 Bundgaard Nina fængslet El Salvador hjemkommet, 81, 1.dec. Bundgård Poul, 84, 14.sep. Bundgaard Poul, 86, 14.apr. Bundgård Svend, 75, 21.maj. Bundgård Svend, 76, 11.feb. Bundgård Svend, 77, 26.mar. Bundgård Svend, 77, 24.jun. Bundgård Svend, 83, s.79 Bundgård Svend FOTO, 72, s.26 Bundgård Svend FOTO, 77, s.11 Bundgård Svend, 85, s.124 Bundgaard-Jensen A., 82, 12.aug. Bune Poul, 84, s.178 BUPL FOTO, 76, s.19 BUPL bestyrelse træder tilbage, 81, 7.okt. BUPL generalforsamling vikardækning, 82, 10.okt. BUPL høring børneinstitutioner, 81, 10.feb. Bus 888 passagertal, 87, 16.jan. Bus bykort nyt FOTO, 84, s.30 Bus Elev, 75, 12.jun. Bus Elsted, 75, 12.jun. Bus hærværk FOTO, 79, s.17 Bus ledbus prøvekørt FOTO, 82, s.9 Bus Lystrup, 75, 12.jun. Bus midtbyen Kystvejen, 88, 5.nov. Bus nat forsøg, 87, 28.maj. Bus nat hele året nedstemt, 88, 13.nov. Bus natbuskørsel succes, 88, 20.dec. Bus stjæles bybus linje 4, 90, 17.jan. Bus trafikuheld Skanderborgvej FOTO, 87, s.42 Bus trafikulykke FOTO, 78, s.30 Busbetjening klage, 77, 8.dec. Buschauffør overfald, 86, 1.jun. Buschauffør overfaldet, 75, 24.mar. Buschauffører arbejdsnedlæggelse slut, 81, 5.sep. Buschauffører demonstration FOTO, 89, s.13 Buschauffører fagligt møde, 81, 14.aug. Buschauffører forening, 84, 20.jan. Busdrift bidrag Rosenholm afvises, 85, 19.jun. Busgadehuset, 74, 19.okt. Busgadehuset FOTO, 73, s.98 Busgaden busulykke, 78, 17.dec. Busgaden indvies, 72, 6.nov. Busgaden toiletbygning, 73, 21.dec. Bushal, 72, 1.apr. Bushøjgård ko-fødsel trillinger, 83, 29.apr. Bushøjvej 193 Århus Camping, 81, 22.jun. Busk Arne, 87, s.148 Busk Torben FOTO, 82, s.35 Buskontrollør vold dom, 89, 9.mar. Buskørsel FOTO, 75, s.11 Buskørsel Elev, 75, 10.okt. Buskørsel Lystrup, 75, 10.okt. Buskørsel mesterskabsprøve, 90, 16.sep. Buskørsel Skæring-Studstrup, 78, 25.jan. Buskørsel Vejlby Vest, 75, 10.okt. Buslinje 1 og 2, 74, 27.mar. Buslinje 10 Åbyhøj Hasle, 88, 7.nov. 124

50 Register til Århus-Årbøgerne B Buslinje 13, 75, 1.dec. Buslinje 14, 76, 1.jun. Buslinje , 78, 7.apr. Buslinje 16 bortføres, 91, 12.jan. Buslinje 22 begynder FOTO, 80, s.19 Buslinje og 75, 79, 16.apr. Buslinje 3 chikane, 80, 7.jul. Buslinje 4 FOTO, 76, s.10 Buslinje 51 til amtet, 86, 4.apr. Buslinje , 78, 6.feb. Buslinje , 79, 29.okt. Buslinje 9, 73, 5.nov. Buslinje Brabrand-Århus, 76, 20.mar. Buslinje Århus-Skovby-Galten, 76, 20.mar. Busmærker rabat afskaffes, 77, 7.apr. Buspassager pris, 81, 3.jan. Buspassagerer uden billet, 82, 12.jan. Busreklamer Shell, 88, 14.mar. Busrute 888 Århus-København FOTO, 84, s.31 Busrute 888 Århus-København starter, 84, 1.jul. Busrute Århus-Billund åbnes, 92, 24.jun. Busruten Ask-Solbjerg-Århus, 73, 25.apr. Busruten Lystrup, 75, 1.dec. Busruten Moesgård Strand, 77, 17.mar. Busruten Århus Nord, 75, 15.aug. Busruten Århus-Lystrup, 75, 7.mar. Busruter Brabrand, 76, 18.nov. Busruter overtagelse, 76, 20.feb. Busruter Århus-Stjær-Galten-Kasted- Ristrup-Hjortshøj-Mejlby, 77, 1.dec. Busselskaber private, 73, 26.okt. Busser adgangsbegrænsning, 78, 12.maj. Busser chauffører miljøundersøgelse, 87, 9.jul. Busser computerbille er rutebiler, 89, 20.jan. Busser indkøbsvogne, 74, 28.jan. Busser køreplan sommer, 75, 18.apr. Busser natbuskørsel annonce FOTO, 89, s.41 Busser P-kort, 76, 29.okt. Busser P-kort, 77, 16.jun. Busser pensionistrabat, 76, 29.okt. Busser radiotelefoner, 79, 13.jan. Busser samkørsel plan, 87, 30.mar. Busser skoleelever trafikkrig, 83, 9.aug. Bussnyder dom, 89, 14.nov. Busstoppesteder læskærme, 74, 20.dec. Bustakster forhøjes, 75, 4.jul. Bustakster forhøjes, 76, 6.aug. Bustakster hæves kontantpris 11 kroner, 90, 13.dec. Bustakster stigning, 82, 18.jan. Bustaxier, 76, 10.mar. Bustrafikken detektorer, 76, 31.maj. Bustrafikken indstilles konflikt, 86, 29.mar. Bustrafikken linje 1 og 2, 73, 19.jan. Busulykke Busgaden, 78, 17.dec. Busulykke slæbt efter bus, 89, 1.jan. Butikker travlhed, 90, 17.dec. Butikscenter Nordrevej opgivet, 87, 16.maj. Butikscenter Trøjborg, 76, 8.okt. Butikscenter Åbyhøj, 72, 4.nov. Butikshandelens Fællesråd, 74, 23.okt. Butikstyverier stigende, 89, 7.jan. Butikstyverier vagter ansæ es, 91, 9.jan. Bu erfly natklub Østergade 12, 91, 18.okt. Buus brand, 73, 5.okt. Buus brand FOTO, 73, s.42 Buus Erik, 89, 12.okt. Buus Erik, 89, s.146 Buus isenkram, 74, 1.jun. Buus Regin, 84, 29.okt. Buus Regin, 84, s.114 Buus Regin, 85, s.72 Buus Regin, 91, s.61 Buus Regine, 91, 18.feb. Buus Regine, 91, 5.jun. Bwana Pop, 79, 8.jul. By- og amtsrådsvalget, 75, 1.mar. By- og amtsrådsvalget magten spredt TEMA, 75, s.154 By-Orkesteret, 73, 20.dec. By-Orkesteret, 74, 15.mar. By-Orkesteret, 74, 23.aug. By-Orkesteret, 78, 16.jan. By-Orkesteret, 79, 31.jul. By-Orkesteret, 79, 8.nov. By-Orkesteret >se også Århus Byorkester, By-Orkesteret billetsalg, 81, 3.sep. By-Orkesteret billetsalg, 82, 8.maj. By-Orkesteret gennem 40 år TEMA, 77, s.69 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

51 B Register til Århus-Årbøgerne By-Orkesteret komponistkonkurrence, 82, 25.sep. By-Orkesteret koncert Achucarro, 82, 4.mar. By-Orkesteret koncert Skabelsen, 81, 26.mar. By-Orkesteret nye strygere, 82, 10.jun. By-Orkesteret nytårskoncert, 81, 9.jan. By-Orkesteret Panula og Kaltoft, 82, 21.jan. By-Orkesteret sæsonstart Friheden, 82, 11.maj. By-Orkesteret åbent hus, 80, 12.nov. By-Orkesterets dirigenter og deres repertoire TEMA, 80, s.92 By-Orkesterets sommersæson Marselisborg-Hallen, 81, 12.maj. By-prospekt 1821, 79, s.70 Byagervej forlængelse bevilling, 81, 25.jun. Byarkæologisk status TEMA, 76, s.71 Bybergs ejendom Immervad FOTO, 82, s.116 Bybilledet facadeforurening TEMA, 78, s.150 Bybilledet Gågade Telefontorv Busgade Skt. Pauls Plads TEMA, 73, s.97 Bybilledet kontorhuse TEMA, 76, s.85 Bybilledet Nørreport Sct. Pauls Kirke TEMA, 79, s.155 Bybilledet ændringer TEMA, 80, s.64 Bybilledet ændringer TEMA, 82, s.116 Bybilledet ændringer Grenåvej TEMA, 83, s.124 Bybus lavt gulv FOTO, 88, s.39 Bybus sammenstød Tranbjerg, 92, 2.maj. Bybusser strejke, 80, 15.mar. Bybusser ødelagt, 80, 17.aug. Byens daghøjskole arbejdsløse kvinder genåbnet, 85, 12.maj. Byens Fri Blad ophører, 88, 13.feb. Byens Fri Blad udkommer, 82, 30.okt. Byens hjørner TEMA, 86, s.141 Byens miljø konkurrence, 76, 10.nov. Byens Radio blokadeopfordring, 86, 30.maj. Byens Radio dom blokadeopfordring, 87, 25.feb. Byens Radio udsendelser standses, 90, 1.jun. Byens Åbne Scene, 87, 18.okt. Byfornyelse Frederiksbjerg Vest udstilling, 81, 24.nov. Byfornyelse nye pjecer, 89, 31.jan. Byfornyelse udstilling, 83, 8.apr. Byfornyelsespræmie for sanering til Århus, 89, 21.sep. Bygas underskud, 81, 26.mar. Bygelegepladsen Peter Fabers Vej hærværk, 73, 15.jun. Byggearbejdernes Fagforening, 82, 21.sep. Byggefagenes Sammenslutning, 74, 23.sep. Byggefagenes Sammenslutning, 75, 17.jan. Byggefagenes Sammenslutning, 82, 3.feb. Byggefagenes Sammenslutning møde beskæftigelsen, 82, 7.maj. Byggegrunde kommunale solgt, 85, 15.maj. Byggegrunde salg, 85, 30.sep. Byggegrunde Skæring Havbakker, 73, 30.sep. Byggekran styrter ved Århus Stiftstidende FOTO, 91, s.12 Byggekran vælter, 75, 15.mar. Byggelegeplads Janesvej bevilling, 82, 12.aug. Byggelegepladsen Dorthesvej, 73, 29.jul. Byggelegepladsen Mudderkliren, 73, 28.nov. Byggelegepladsen Peter Fabers Vej brand, 73, 9.jul. Byggeplaner ændres grundsalg vanskelig, 82, 2.sep. Byggerier i Århus TEMA, 92, s.71 Byggerier i Århus 1991 TEMA, 92, s.100 Byggeriet lejligheder ungdomsboliger salg, 83, 10.mar. Byggeselskabet af 9. marts 1968, 73, 10.jun. Byggeselskabet Århus og Omegn, 74, 5.jul. Byggeselskabet Århus Omegn lejligheder Grøfthøj, 83, 29.sep. Byggesocietetet, 79, 12.jun. Byggesocietetets årsmøde, 87, 2.jun. Byggetilladelser, 76, 29.okt. Bygninger nedlagte til kulturformål forslag, 88, 18.dec. Bygningsarbejdere til Folketinget, 72, 10.jan. Bygningsråd ophævet, 75, 1.jul. Byhistorisk Museum Domkirkepladsen 5 principbeslutning, 85, 22.feb. Byhistorisk Udvalg, 76, 9.dec. Byhistorisk Udvalg 25 år TEMA, 82, s

52 Register til Århus-Årbøgerne B Bykultur Foreningen for, 73, 16.apr. Byleddet børneinstitution ro er FOTO, 83, s.38 Byleddet integreret institution FOTO, 83, s.38 Bülow Else, 80, s.137 Bülowsgade 37, 75, 30.jan. Bülowsgade Sct. Josephs Hospital, 88, 10.apr. Byløb FDF FOTO, 92, s.16 Bymuseet TEMA, 86, s.113 Bymuseets Venner generalforsamling, 90, 30.mar. Bymuseum Konservatives fane skænkes, 90, 1.feb. Bymuseum planer skrinlægges, 90, 11.jan. Bymuseum udskudt, 89, 28.sep. Bymuseum ved Domkirken bevilling, 88, 12.aug. Byorkester >se også Århus Byorkester - Århus By-Orkester, Byplan møder, 84, 15.mar. Byplanadministration kritik, 82, 28.okt. Byplanlægning TEMA, 87, s.97 Byplanlægningsforeningen, 72, 20.jan. Byplansmøde Musikhuset, 87, 2.okt. Byrundtur Sporvejene, 80, 15.jun. Byråd >se også Århus Byråd, Byrådet FOTO, 90, s.34 Byrådet 11-punkts aftale, 77, 14.feb. Byrådet 6. magistratsafdeling, 82, 18.mar. Byrådet 62 sager, 83, 26.maj. Byrådet aktiekøb Genfiber, 87, 11.jun. Byrådet atomvåbenfrit Århus, 83, 27.okt. Byrådet besparelse 200 mio., 81, 21.maj. Byrådet besparelser, 83, 9.sep. Byrådet besparelsesforslag SF og VS, 89, 10.jan. Byrådet borgfred budget, 76, 1.okt. Byrådet budget 1983, 83, 18.sep. Byrådet budgetforlig, 80, 26.sep. Byrådet budgetforlig, 81, 1.okt. Byrådet budgetforlig, 89, 19.sep. Byrådet budgetforslag 1986 serviceniveauet, 86, 26.aug. Byrådet budgetkonference Scanticon, 88, 23.feb. Byrådet budgetvedtagelse, 87, 1.okt. Byrådet datamater hos medlemmer, 87, 8.aug. Byrådet diæter, 75, 26.sep. Byrådet diæter, 86, 18.okt. Byrådet forlig ska eprocent 20.2, 82, 30.sep. Byrådet forlig skoleområdet, 88, 2.aug. Byrådet injuriesag, 83, 29.sep. Byrådet kommuneplan vedtages, 86, 18.dec. Byrådet krisemøde kommuners økonomi, 86, 17.dec. Byrådet lange møder, 85, 26.jan. Byrådet ligestillingsudvalg nedsæ es, 89, 10.feb. Byrådet lån Den Europæiske Investeringsbank, 85, 11.dec. Byrådet medlemmer fordømmer nedskydning koreansk fly, 84, 4.sep. Byrådet nedskæringer forlig, 89, 11.jan. Byrådet næse if.. World Master Games, 90, 15.sep. Byrådet regler for rejser, 90, 25.mar. Byrådet rejse Oslo, 73, 1.dec. Byrådet samarbejde SF Socialdemokraterne De Rød-Grønne, 91, 17.maj. Byrådet ska eprocent 20, 2, 87, 21.sep. Byrådet ska eprocent 20.2, 84, 28.sep. Byrådet skolebespisning daginstitutioner besparelse, 83, 21.sep. Byrådet spareforlig vedtaget, 89, 24.feb. Byrådet sparekatalog nedskæringer, 88, 12.dec. Byrådet studierejse Sovjetunionen, 80, 27.jul. Byrådet styrelsesvedtægten, 78, 17.okt. Byrådet træffedag, 78, 16.jan. Byrådets beslutninger 1991 TEMA, 92, s.55 Byrådsarbejde 11-punkter, 75, 10.mar. Byrådsarbejdet TEMA, 87, s.91 Byrådsjagt, 76, 15.nov. Byrådsmedlemmer i Svømmehallen FOTO, 84, s.41 Byrådsmedlemmer Kina-rejse, 85, 1.nov. Byrådsmedlemmer Kina-rejse, 90, 23.apr. Byrådsmedlemmer til Leningrad, 92, 7.nov. Byrådsmedlemmer vareordre fra Kina, 87, 22.maj. Byrådsmøde 62 sager, 83, 10.mar. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

53 B Register til Århus-Årbøgerne Byrådsmøde borgmester indklages, 78, 9.nov. Byrådsmøde demonstration løntrykkeri, 82, 31.aug. Byrådsmøde længste, 78, 28.sep. Byrådsmøde ugentligt, 77, 18.feb. Byrådsvalg >se også Valg, Byrådsvalget, 79, 7.mar. Byrådsvalget hvem fortsæ er, 89, 13.nov. Byrådsvalget i november 1989 TEMA, 90, s.61 Byrådsvalget resultat, 75, 5.mar. Byrådsvalget vælgermøde, 75, 1.mar. Byskou Eftf. lukker, 75, 12.jun. Bysmedevej Tilst brand, 87, 17.dec. Bysted Erik, 79, s.179 Bystævnet, 74, 27.apr. Bytinget, 76, 15.apr. Byudvikling Århus udstilling, 75, 14.nov. Byvåben blomster FOTO, 76, s.35 Byvåben i blomster, 76, 7.sep. BZ barrikade Thunøgade 19 FOTO, 89, s.26 BZ demonstration om ungdomshus, 92, 31.maj. BZ Fiskergade FOTO, 87, s.41 BZ-besæ else Norsgade 12, 91, 24.okt. BZ-brigaden, 83, 12.okt. BZ-brigaden besat Nørre Allé, 83, 16.nov. BZ-Brigaden besat Østbanegården, 83, 22.okt. BZ-brigaden demonstration Rådhuset, 83, 18.okt. BZ-brigaden Nørre Allé 46, 83, 17.dec. BZ-demonstration Mindegade 7, 91, 5.feb. BZ-fakkeltog, 91, 7.nov. BZ-fæstningen Thunøgade, 90, 2.feb. BZ-huset Eckersbergsgade FOTO, 88, s.41 Bæk Jensine (Stine), 85, s.124 Bæk Petrine, 88, s.153 Bækgaard Martin, 87, s.148 Bækgård Tage, 92, s.84 Bækhøj Poul FOTO, 76, s.37 Bækkelund, 75, 25.okt. Bækkelund FOTO, 74, s.19 Bækkelund FOTO, 75, s.42 Bækkelund projektering, 73, 8.jun. Bærentsen Chr., 83, 18.aug. Bæren en Jørn, 88, s.80 Bærmoseskoven i Århus indviet, 92, 22.nov. Bødker Balles Gård brand, 88, 20.maj. Bødker Balles Gård kontorbygning, 80, 4.apr. Bødker Balles Gård navn, 75, 7.feb. Bøegh Kay, 88, s.153 Bøf Barhambeef, 73, 11.jul. Bøffen I/S, 77, 1.jun. Bøffen overtaget Stoppestedet, 80, 20.feb. Bø us Viking, 75, 7.maj. Bøgelygård brand, 80, 14.feb. Bøgen springer ud, 74, 14.apr. Bøgen udsprunget Fløjstrup skov, 91, 2.apr. Bøgen udsprunget Vennelyst, 75, 9.apr. Bøger hvad de skrev TEMA, 72, s.92 Bøgeskov Høvej døgninstitution Hasselbo, 89, 2.dec. Bøgeskovhus husleje tilbagebetaling, 86, 21.feb. Bøgetræ Rådhuspladsen, 74, 10.maj. Bøgevænget fastelavnsfest FOTO, 82, s.14 Bøggild Mogens, 73, 24.aug. Bøgh Ellen, 86, s.147 Bøgh Johannes, 82, 5.dec. Bøgh Jørgen, 76, 4.apr. Bøgh Jørgen, 79, 6.okt. Bøgh Jørgen, 80, 7.jun. Bøgh Jørgen, 83, s.79 Bøgh Jørgen FOTO, 73, s.13 Bøgh Jørgen EF-valget, 80, 17.jan. Bøgh Poul, 86, s.74 Bøgholt behandlingshjem, 75, 20.mar. Bøgholt behandlingshjem bevilling, 81, 10.jun. Bøgholt institution, 73, 22.maj. Bøgvald John, 87, s.148 Bøje Kurt, 77, 26.mar. Bøje Kurt, 79, 24.apr. Bøndorff Hother FOTO, 76, s.96 Bønløkke Marie, 82, s.169 Børge Just A/S, 79, 23.nov. Børge Mouritsen Trading betalingsstandsning, 81, 28.aug. Børgesen Palle, 89, s.76 Børgesen Palle, 90, s

54 Register til Århus-Årbøgerne B Børn astma, 77, 29.sep. Børn i Ridehuset udstilling, 89, 23.apr. Børn nervøs lidelse, 77, 23.sep. Børn- og unge temauge, 77, 20.apr. Børne- og Ungdomsteaterfestival Århus Teater, 89, 17.apr. Børne- og Ungdomsværn, 72, 12.jan. Børneavisen stopper, 83, 20.dec. Børnebanden teater Riis Skov, 92, 8.sep. Børnebogsugen, 72, 13.okt. Børnedyrskue, 83, 13.jul. Børnefestival Gellerup FOTO, 79, s.40 Børnefestival Gellerup FOTO, 86, s.25 Børnefestival Tangkrogen, 86, 24.aug. Børnefilmklub 39. sæson, 87, 13.sep. Børnefødsler, 77, 31.jul. Børnehave >se også Vuggestue - Daginstitution Børnehave Hjulbjergvej bevilling, 81, 6.aug. Børnehave Knudrisgade beslutning, 81, 21.maj. Børnehave Lauge Kochs Vej, 76, 21.okt. Børnehave Mårslet Borgerhus, 78, 24.aug. Børnehave Nyringen, 78, 22.aug. Børnehave Næringen, 78, 22.aug. Børnehave Skæring, 78, 18.maj. Børnehave Sølystgade, 75, 20.jun. Børnehaveklasser, 76, 9.jan. Børnehaveklasser, 78, 9.jul. Børnehaveklasser folkeskolelærer, 79, 2.nov. Børnehaveklasser indskrivning, 84, 12.jan. Børnehaveklasser sammenlagt, 89, 8.aug. Børnehaveklasser starter, 73, 14.aug. Børnehaven Langenæs, 76, 6.feb. Børnehaven Mejsen, 72, 9.okt. Børnehaven Mosegaard FOTO, 79, s.41 Børnehaven Mågen, 72, 24.apr. Børnehaven Neptun, 76, 6.feb. Børnehaven Nordre Strandvej 159 asbest, 87, 18.feb. Børnehaven Riisvangen renovering bevilling, 88, 11.feb. Børnehaven Svalen, 72, 9.okt. Børnehaven Sønderbo, 73, 1.feb. Børnehaven Viben, 72, 24.apr. Børnehaver blindeforsøg, 82, 16.jul. Børnehaver ledige pladser, 83, 24.nov. Børnehaver lydværn, 84, 2.nov. Børnehaver låse udskiftes, 85, 27.jul. Børnehaver sundheds uforsvarlige Arbejdstilsynet, 85, 3.sep. Børneinstitutioner antal, 87, 19.sep. Børneinstitutioner boykot sydafrikanske varer, 86, 12.aug. Børneinstitutioner høring indeklima, 85, 21.feb. Børneinstitutioner høring Stakladen, 81, 10.feb. Børneinstitutioner indeklima karlit rapport, 85, 31.aug. Børneinstitutioner kapacitet, 81, 10.maj. Børneinstitutioner karlitlofter FOTO, 85, s.25 Børneinstitutioner karlitlofter aktion, 85, 29.jun. Børneinstitutioner karlitlofter byrådsmøde, 85, 20.jun. Børneinstitutioner karlitlofter indsamling, 85, 24.jul. Børneinstitutioner loftmateriale asbest, 85, 6.mar. Børneinstitutioner luftproblemer, 83, 18.jan. Børneinstitutioner protest regeringspakke, 87, 18.mar. Børneinstitutioner sundhedsfarlige lofter arbejdsgruppe, 85, 22.feb. Børneinstitutioner takster, 86, 18.sep. Børneinstitutioner Vejlby Vest FOTO, 78, s.37 Børneinstitutioner Vejlby-Risskov, 77, 6.okt. Børneinstitutioner ventelisteforlig, 88, 15.maj. Børneinstitutioner ventelisteforlig, 88, 25.maj. Børneinstitutioner ventelisteforlig demonstrationer, 88, 3.jun. Børnejul gallashow Musikhuset, 84, 18.dec. Børnekarneval, 91, 17.maj. Børnely FOTO, 75, s.145 Børnely ved Musikhuset evakueres FOTO, 92, s.20 Børnemusikhus Vester Allé, 85, 17.jul. Børnenes Fest, 77, 24.apr. Børnenes Fest FOTO, 77, s.21 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

55 C Register til Århus-Årbøgerne Børnenes Friskole åbnes, 84, 8.aug. Børnenes Jord, 72, 19.jun. Børnenes Jord, 75, 22.jun. Børnenes Jord Sjællandsgade FOTO, 82, s.30 Børnenes Kontor juleindsamling, 88, 18.jan. Børnenes Kontor vuggestue, 73, 8.maj. Børnesex, 77, 12.nov. Børnesex afrikaner, 76, 3.apr. Børnetal faldende, 81, 8.mar. Børnetandklinikken, 73, 12.dec. Børnetandpleje Bakkegårdsskolen, 79, 1.feb. Børneteater-uge Daginstitutionernes, 91, 12.nov. Børneår udstilling FOTO, 80, s.11 Børns billeder udstilling, 83, 30.jan. Børns fødsel fædre, 77, 13.mar. Børsen dagblad Århus-redaktion, 78, 8.jun. Børsen Forum uddannelsesdag, 85, 10.sep. Børsen Restaurant, 73, 26.jun. Børup Anne Marie, 81, s.175 Børup Skov egetræplantning, 84, 7.okt. Bøssefront, 73, 26.apr. Bådforhandlere opgivet, 81, 25.jan. Bådskat protest, 79, 31.mar. Bådudlejning Huset Vester Allé, 90, 24.jun. Båduheld Bugten, 84, 12.jul. Baagøe Per FOTO, 83, s.110 Båndsav afskærmning bøde, 81, 11.mar. Baarstrøm Vagn, 81, s.175 C C.A.C. Fonden, 86, 25.jul. C.F. Møllers Allé navngives, 81, 31.okt. C.F. Møllers tegnestue amtssygehus Køge, 83, 24.jun. C.F. Møllers tegnestue arkitekturpris, 92, 30.maj. C.G. Jensen ingeniørfirma huse Algier, 84, 24.maj. Cabana Restaurant, 73, 26.apr. Cabana Restaurant, 73, 29.apr. Cabana Restaurant, 74, 14.nov. Cabana Restaurant, 74, 26.nov. Cabavy pensionistrevy, 89, 12.mar. Cadovius læskærme, 74, 20.dec. Café Jorden Badstuegade, 87, 9.nov. Café kultur TEMA, 87, s.49 Cafe Kølbert FOTO, 92, s.43 Café Kølbert FOTO, 92, s.43 Café Mahler åbnes, 77, 23.okt. Café Ricks møde kultur økonomi Århus, 85, 28.okt. Café Ricks møde Sømændenes Forbund, 85, 24.okt. Café Ricks Pustervig, 90, 5.jun. Café Ziggy Tordenskjoldsgade, 88, 10.feb. Café-stop Domkirken Nørreport, 88, 7.okt. Cafeer nye, 87, 13.feb. Caféer støjklager, 89, 18.sep. Cafeteria pensionister Socialforvaltningen, 80, 21.feb. Caldwell Erskine, 77, 28.apr. Calkas A/S, 88, 29.jun. Campeo o Dario, 85, 11.jul. Campeo o Dario, 86, 14.apr. Campinggudstjeneste, 72, 7.jul. Canadisk besøg Universitetet, 83, 19.maj. Canadisk festuge, 85, 30.apr. Cand.ling.merc., 72, 16.jun. Cand.mag. Demonstration, 82, 18.aug. Cannes i, Århus biograffest, 89, 29.okt. Caridis Militiades koncert, 86, 24.jan. Carit Etlars Vej vejbump, 86, 1.maj. Caritas Plejehjemmet, 76, 3.okt. Caritas Plejehjemmet psykiatrihjem indvies, 81, 4.dec. Caritas Plejehjemmet psykisk afdeling indvies, 82, 18.jun. Carl Blochs Gade, 72, 23.okt. Carl Blochs Gade beboerhus vedtaget, 84, 29.aug. Carl Blochs Gade Århus Å afdækning, 81, 17.dec. Carl Christensen firma til Tilst, 92, 11.feb. Carl Christensens fabrik FOTO, 92, s.112 Carl F. Petersen, 74, 1.jan. Carl Holst Knudsens Videnskabspris, 89, 28.maj. Carl Jensens Vej lysregulering, 90, 21.mar. Carl Larsson-udstilling fernisering Kunstmuseet, 90, 4.nov. 130

56 Register til Århus-Årbøgerne C Carl Larsson-udstilling succes, 91, 7.jan. Carl Larsson-udstilling til Kunstmuseet, 90, 6.okt. Carl Molbechs Vej våbenfund, 91, 7.feb. Carl Nielsen A/S, 73, 15.dec. Carl Nielsens Vej regulering bevilling, 82, 25.feb. Carle i Chokoladefabrik betalingsstandsning, 80, 3.dec. Carle i Chokoladefabrik betalingsstandsning, 81, 8.apr. Carlsberg Bryggeri, 78, 6.jul. Carlsberg Mindelegat, 78, 1.nov. Carlsberg strejke, 78, 18.jul. Carlsbergdepotet arbejdsnedlæggelse, 79, 11.aug. Carlsbergdepotet strejke, 79, 30.aug. Carlsen Henrik, 79, 17.sep. Carlsen Hugo, 92, s.129 Carlsen Jørgen, 87, s.87 Carlsen Lise Sloth, 89, s.146 Carlsen Max, 80, s.170 Carlsen Peter Sloth, 88, s.153 Carlsen Vilhelm FOTO, 78, s.89 Carlsens Sæbefabrik Omøe & Søn indbrud, 81, 4.aug. Carlsson Ingvar, 91, 8.dec. Carlsson Rolf Kenneth bankrøver, 78, 4.feb. Carlton Bar i Pustervig åbner, 90, 5.jun. Carmel Missionshus, 72, 5.jan. Carstens Lauri, 90, s.126 Carstensen O.E., 85, s.124 Carstensen Vagn, 80, s.137 Carvalho de Apolonio, 72, 11.mar. Casablanca café FOTO, 87, s.50 Casanova tøjforretning Søndergade åbnes, 90, 30.jan. Casino Hotel Royal åbner, 92, 15.maj. Casino købes, 80, 5.dec. Casino tv Kanal 22, 80, 12.feb. Casino-bygningen teaterbrug bevilling, 81, 3.dec. Casino-studiet, 77, 3.maj. Casino-studiet FOTO, 77, s.22 Casper Møllers Vej brand, 89, 1.apr. CCI Europa edb-teknologi til Australien, 89, 12.nov. Celeste teatergruppe, 87, 15.maj. Center Banko indviet Vestre Ringgade, 89, 20.nov. Center for Kvindeforskning nye lokaler Finlandsgade, 88, 30.okt. Center-Kino City Vest åbner, 81, 18.okt. Centerbyg ejer Hotel Royal, 84, 6.nov. Centerbyggeri Nordre Ringgade møde, 89, 7.jun. Centra, 72, 6.apr. Centralforeningen af Erhvervsfiskere, 79, 21.dec. Centralmejeriet, 72, 3.mar. Centralmejeriet, 72, 12.nov. Centralmejeriet, 73, 23.mar. Centralmejeriet, 73, 25.maj. Centralmejeriet, 73, 21.sep. Centralmejeriet, 74, 19.dec. Centralmejeriets skorsten nedrives, 91, 7.jul. Centraltryk, 78, 20.apr. Centralværkstedernes orkester, 73, 23.jun. Centralværkstedernes Orkester 30 år, 80, 27.jan. Centralværkstedet bonusordning, 89, 31.mar. Centrum-Demokraterne, 74, 13.nov. Centrum-Demokraterne, 74, 12.dec. Centrum-Demokraterne, 75, 8.jan. Centrumdemokraternes Landsmøde, 91, 10.nov. Ceres, 72, 7.jan. Ceres, 72, 23.apr. Ceres, 74, 25.maj. Ceres, 75, 13.maj. Ceres arbejdsnedlæggelse, 81, 21.feb. Ceres arbejdsnedlæggelse, 81, 26.mar. Ceres bryggeri brand FOTO, 83, s.28 Ceres bryggeri brandskader opgjort, 83, 5.aug. Ceres bryggeri møde støjgener, 83, 26.maj. Ceres bryggeri strejke, 86, 11.apr. Ceres bryggeri tappehal nedrives, 83, 27.maj. Ceres Bryggeri udvidelse, 82, 29.sep. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

57 C Register til Århus-Årbøgerne Ceres Bryggerierne, 72, 17.dec. Ceres Bryggerierne, 74, 14.dec. Ceres Bryggerierne, 74, 17.dec. Ceres Bryggerierne, 75, 15.aug. Ceres Bryggerierne, 75, 20.dec. Ceres Bryggerierne, 76, 24.jun. Ceres Bryggerierne, 77, 9.aug. Ceres Bryggerierne, 77, 21.dec. Ceres Bryggerierne, 78, 7.mar. Ceres Bryggeriet skorsten skal forhøjes hvis højhus på Silkeborgvej, 92, 18.dec. Ceres dåseøl, 74, 20.nov. Ceres ny lagerhal, 86, 24.maj. Ceres ny øl Royal Club, 86, 25.maj. Ceres ombygget FOTO, 90, s.32 Ceres Royal Club årets øl, 87, 10.jan. Ceres strejke, 77, 26.mar. Ceres strejke, 86, 15.apr. Ceres strejke slut, 86, 6.maj. Ceres øleksport fremgang, 89, 13.maj. CF-gården modernisering bevilling, 83, 9.jun. Chaine des Rotisseurs De 4 Årstider, 82, 8.nov. Charlebois Robert FOTO, 80, s.99 Chas E. købmandsforretning indbrud, 76, 4.sep. Chat Rose diskotek, 78, 5.jun. Chauffører bevæbnet, 74, 11.mar. Chaufførernes Fagforening, 72, 26.apr. Chaufførernes Fagforening, 75, 15.feb. Chaufførernes Fagforening, 75, 2.maj. Chaufførernes Fagforening, 76, 14.sep. Chaufførernes Fagforening lokaler Sommervej, 89, 24.jun. Checks falske, 82, 18.mar. Checks falske stigende omfang, 88, 19.aug. Cheminova forurening, 87, 17.jan. Chevron erstatning, 74, 3.jul. Chi-Ryang Chang, 77, 11.okt. Chilenere sultestrejke, 80, 6.sep. Chimpanser Friheden, 77, 19.maj. Chnoupek Bohuslav, 85, 16.aug. Chr. IX s Børnehjem, 75, 1.apr. Chr. Wærums Gade altaner falder ned, 81, 23.dec. Chr. X s Vej 70 Kong Christian X Hotel, 88, 10.okt. Chr. X s Vej indbrud, 79, 8.okt. Chr. X s Vej Texaco benzin, 87, 13.aug. Christensen Olaf P., 80, 5.jun. Christensen & Co. konfektion, 75, 3.jul. Christensen & Nielsen bygningsfirma, 76, 17.mar. Christensen A.C. FOTO, 89, s.47 Christensen A.I. FOTO, 92, s.94 Christensen Anders, 79, s.88 Christensen Anker Dinkær, 82, s.169 Christensen Anna, 87, s.148 Christensen Anne-Rikke Frøken Århus, 89, 28.aug. Christensen Asta Søholt, 84, 3.dec. Christensen Axel, 88, s.153 Christensen Bent, 86, s.147 Christensen Birte Inger udstilling, 87, 18.okt. Christensen Bjørn B., 90, s.126 Christensen Botha FOTO, 81, s.126 Christensen C.A., 76, 5.aug. Christensen C.A., 81, 23.feb. Christensen C.A., 89, s.76 Christensen C.H., 85, 9.okt. Christensen Carl, 78, 1.aug. Christensen Carl, 82, s.92 Christensen Carl, 86, 25.jul. Christensen Carl, 84, s.178 Christensen Carl, 85, s.124 Christensen Carl Flarup, 89, s.146 Christensen Carl herskabshus sælges, 86, 14.maj. Christensen Carl J., 86, s.147 Christensen Carlo B., 83, s.79 Christensen Charles Fischer, 81, s.175 Christensen Chr., 83, 28.okt. Christensen Chr., 88, 31.aug. Christensen Chr. Bakmann, 81, s.147 Christensen Christian, 84, s.178 Christensen Christian Thorsen, 87, s.148 Christensen E. Stecher FOTO, 88, s.96 Christensen Eigil, 79, s.179 Christensen Ejnar, 72, 15.apr. Christensen Emil FOTO, 78, s.89 Christensen Erik, 79, 11.okt. 132

58 Register til Århus-Årbøgerne C Christensen Erik, 81, 4.apr. Christensen Erik, 83, 14.sep. Christensen Erik, 84, 8.sep. Christensen Erik, 84, 16.okt. Christensen Erik, 84, 31.okt. Christensen Erik, 88, s.80 Christensen Erik, 92, s.84 Christensen Erik, 88, s.153 Christensen Erik Bové, 87, s.87 Christensen Erik dr.phil., 89, 15.apr. Christensen Frenando, 92, s.129 Christensen Frode FOTO, 84, s.60 Christensen Frode Nøhr, 88, 22.jun. Christensen Frode Nøhr, 88, 6.aug. Christensen Georg Rask, 81, s.175 Christensen Grethe, 88, s.19 Christensen H.C., 84, s.114 Christensen H.P. FOTO, 88, s.95 Christensen Hagbarth, 91, s.102 Christensen Harald, 88, s.153 Christensen Henry, 86, s.74 Christensen I.O., 85, s.124 Christensen Ib, 78, 14.feb. Christensen Ib, 84, s.114 Christensen Ib, 85, 27.dec. Christensen Ib, 92, s.84 Christensen Ib FOTO, 74, s.106 Christensen Ib FOTO, 78, s.99 Christensen Ib Nedergaard, 88, s.80 Christensen Inga, 81, 30.okt. Christensen Inger Riiskær, 91, s.61 Christensen Jacob, 81, s.176 Christensen Jens A., 91, s.102 Christensen Jens Kaj, 91, s.61 Christensen Je e Heslop, 90, s.72 Christensen Johannes, 79, s.179 Christensen Jørgen Gammelgaard, 85, s.72 Christensen K., 85, s.124 Christensen Kaj M., 83, s.79 Christensen Kaj M., 91, s.61 Christensen Knud, 78, 14.feb. Christensen Knud, 86, 18.nov. Christensen Knud FOTO, 72, s.24 Christensen Knud Erik, 80, s.170 Christensen laf P., 73, 23.aug. Christensen Martin gravsten FOTO, 78, s.164 Christensen Niels Egmont, 81, s.176 Christensen Niels Tage Egede, 91, s.61 Christensen Olaf P, 72, 29.dec. Christensen Olaf P, 75, 17.maj. Christensen Olaf P halvbroder Kjeld Olesen, 80, 14.feb. Christensen Olaf P., 72, 1.apr. Christensen Olaf P., 72, 21.okt. Christensen Olaf P., 72, 4.nov. Christensen Olaf P., 73, 6.apr. Christensen Olaf P., 73, 6.apr. Christensen Olaf P., 73, 19.apr. Christensen Olaf P., 73, 12.jun. Christensen Olaf P., 73, 31.aug. Christensen Olaf P., 73, 17.okt. Christensen Olaf P., 73, 24.okt. Christensen Olaf P., 73, 11.dec. Christensen Olaf P., 74, 3.feb. Christensen Olaf P., 74, 16.feb. Christensen Olaf P., 74, 17.feb. Christensen Olaf P., 74, 7.mar. Christensen Olaf P., 74, 30.okt. Christensen Olaf P., 75, 19.feb. Christensen Olaf P., 75, 28.mar. Christensen Olaf P., 75, 22.apr. Christensen Olaf P., 75, 29.aug. Christensen Olaf P., 76, 16.jun. Christensen Olaf P., 76, 29.okt. Christensen Olaf P., 76, 10.dec. Christensen Olaf P., 77, 12.jun. Christensen Olaf P., 77, 24.aug. Christensen Olaf P., 78, 10.jan. Christensen Olaf P., 78, 28.apr. Christensen Olaf P., 78, 10.jun. Christensen Olaf P., 79, 13.feb. Christensen Olaf P., 79, 28.feb. Christensen Olaf P., 79, 27.jun. Christensen Olaf P., 79, 5.nov. Christensen Olaf P., 79, 30.nov. Christensen Olaf P., 80, 23.apr. Christensen Olaf P., 80, 26.apr. Christensen Olaf P., 80, 14.maj. Christensen Olaf P., 81, 16.jan. Christensen Olaf P., 81, 3.maj. Christensen Olaf P., 81, 23.jun. Christensen Olaf P., 81, 14.aug. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

59 C Register til Århus-Årbøgerne Christensen Olaf P., 81, 20.sep. Christensen Olaf P., 81, 8.okt. Christensen Olaf P., 82, 9.jan. Christensen Olaf P., 82, 9.feb. Christensen Olaf P., 82, 25.mar. Christensen Olaf P., 82, 25.maj. Christensen Olaf P., 82, 7.okt. Christensen Olaf P., 82, 28.okt. Christensen Olaf P., 82, 7.dec. Christensen Olaf P., 83, 10.feb. Christensen Olaf P., 83, 26.feb. Christensen Olaf P., 83, 22.apr. Christensen Olaf P., 83, 23.apr. Christensen Olaf P., 83, 23.jun. Christensen Olaf P., 83, 22.sep. Christensen Olaf P., 83, 2.dec. Christensen Olaf P., 84, 5.apr. Christensen Olaf P., 84, 5.okt. Christensen Olaf P., 84, 25.okt. Christensen Olaf P., 84, 21.dec. Christensen Olaf P., 85, 15.feb. Christensen Olaf P., 85, 14.apr. Christensen Olaf P., 85, 16.jun. Christensen Olaf P., 85, 2.okt. Christensen Olaf P., 86, 5.feb. Christensen Olaf P., 86, 22.apr. Christensen Olaf P., 86, 29.apr. Christensen Olaf P., 87, 21.apr. Christensen Olaf P., 87, 13.maj. Christensen Olaf P., 87, 27.maj. Christensen Olaf P., 87, 23.okt. Christensen Olaf P., 87, 1.dec. Christensen Olaf P., 88, 17.nov. Christensen Olaf P., 89, 23.feb. Christensen Olaf P., 89, 12.apr. Christensen Olaf P., 90, 7.okt. Christensen Olaf P., 91, 18.jan. Christensen Olaf P., 91, 23.okt. Christensen Olaf P., 91, 2.nov. Christensen Olaf P., 91, 10.dec. Christensen Olaf P., 92, 8.mar. Christensen Olaf P., 92, 30.apr. Christensen Olaf P. FOTO, 86, s.46 Christensen Olaf P. FOTO, 90, s.34 Christensen Olaf P. 25 års jubilæum rådmand, 90, 1.feb. Christensen Olaf P. Kina, 90, 23.apr. Christensen Ole Edslev, 83, 2.mar. Christensen Ole granitarbejder FOTO, 82, s.37 Christensen Oskar V., 81, s.176 Christensen O o, 79, s.179 Christensen Per, 92, s.84 Christensen Poul, 81, s.147 Christensen Poul Erik, 80, 11.okt. Christensen Poul tømrerfirma, 75, 13.jul. Christensen Rigmor, 79, s.179 Christensen Ruth Wegeberg, 86, s.74 Christensen Sigurd, 91, s.61 Christensen Steen Bach, 89, 24.aug. Christensen Svend, 86, s.74 Christensen Svend, 88, s.153 Christensen Tage T., 90, s.72 Christensen Thomas, 79, s.179 Christensen Aage, 84, s.178 Christian IV og Århus TEMA, 89, s.101 Christian X statue rengøring FOTO, 75, s.24 Christiania demonstration, 77, 1.apr. Christiania demonstration, 79, 28.jan. Christiania plan bevarelse, 83, 21.jan. Christians Sogn, 75, 1.jun. Christiansbjerg Boldklub, 83, 20.aug. Christiansbjerg Brugs 25 år, 80, 13.aug. Christiansbjerg Fjernvarme likvidering, 82, 9.dec. Christiansbjerg Fjernvarme- Central, 79, 13.jan. Christiansbjerg Fjernvarmeværk generalforsamling, 82, 2.jun. Christiansbjerg Hallen indviet, 83, 20.aug. Christiansbjerg Idrætsforening vandtårn, 89, 16.feb. Christiansbjerg-hallen hundeudstilling, 86, 22.jun. Christiansen Arne, 84, s.114 Christiansen Arne, 88, 27.jan. Christiansen Carl Erik, 89, s.146 Christiansen Chr. A. (Dansker), 85, s.124 Christiansen Christian dr.phil., 90, 11.maj. Christiansen Jens, 86, s.147 Christiansen Kjeld F., 90, s.127 Christiansen Lis, 79, s.88 Christiansen P.V., 79, s

60 Register til Århus-Årbøgerne C Christiansen Per, 82, s.92 Christiansen Poul Ankjær, 84, s.178 Christiansen Regnar, 89, s.76 Christiansen Richard, 85, s.124 Christiansens uldspinderi 1854, 80, 30.jun. Christiansgade, 72, 14.jan. Christiansgade, 77, 29.maj. Christiansgade, 79, 19.jun. Christiansgade 27 husbesæ else, 78, 20.maj. Christiansgade Arresten, 86, 18.nov. Christiansgade KFUM, 87, 6.okt. Christiansgade kloster, 78, 9.jun. Christiansgade kloster FOTO, 78, s.26 Christiansgade Masters Marketing, 92, 22.jan. Christiansgade restaurant Palæ, 91, 18.okt. Christianskirken, 76, 19.okt. Christianskirken koncert Schneider, 86, 22.jul. Christianskirken tv julegudstjeneste, 85, 24.dec. Christoffersen Bri Juel, 84, 7.dec. Christoffersen Peter FOTO, 92, s.34 Christoffersen Uffe, 87, 3.okt. Christofoli Francesco, 75, 28.aug. Christofoli Francesco, 82, s.92 Christofoli Francesco FOTO, 75, s.36 Christophersen Henning, 80, 10.okt. Christophersen Henning, 89, 3.okt. Christophersen Viggo, 82, s.170 Cigaretsag anholdelse, 72, 9.dec. Cigare er stjålet, 72, 16.aug. Cigare er stjålet, 73, 10.jan. Cimbria cementskib FOTO, 72, s.25 Cimbria MS, 72, 9.maj. Cirklen homofil gruppe, 73, 24.jun. Cirkus Benneweis, 75, 4.jul. Cirkus Benneweis, 84, 7.jul. Cirkus Benneweis, 86, 3.jul. Cirkus Benneweis FOTO, 73, s.31 Cirkus Benneweis 85 år, 73, 5.jul. Cirkus Benneweis er i byen, 82, 2.jul. Cirkus Benneweis forgiftning, 80, 11.jul. Cirkus Dania, 77, 14.apr. Cirkus Erna FOTO, 78, s.24 Cirkus i Huset, 73, 1.aug. Cirkus Krone Tangkrogen, 92, 7.jun. Cirkus Tjuk Ridehuset, 86, 19.okt. Cirkusforestilling Musikhuset, 84, 26.sep. Cirrus AB, 86, 17.sep. Ci i Ships færge FOTO, 92, s.113 City Band, 92, 4.apr. City Band orkester, 87, 16.aug. City Center Skt. Clemens, 85, 13.okt. City Jazz House etableret, 81, 14.aug. City Vest Arbejdsformidlingen, 90, 3.apr. City Vest butikscenter 10 år, 83, 1.nov. City Vest indkøbsvogne med lås, 82, 2.mar. City Vest minigol ane, 84, 2.jul. City Vest nye biografer åbner, 81, 18.okt. City Vest nyt navn FOTO, 81, s.41 City Vest politik-butik, 85, 14.sep. City Vest reklamekampagne, 82, 12.jan. City Vest sommershow, 85, 22.jun. City Vest taskerøveri, 81, 16.okt. City-konto, 79, s.76 City-konto annonce FOTO, 79, s.76 Civilforsvaret, 77, 6.okt. Civilforsvaret 30 år, 81, 14.jun. Civilforsvaret hunde, 78, 30.jan. Civilforsvaret Redningshunde landsstævne, 80, 22.sep. Civilforsvaret Skejby ny undervisningsbygning skibsskrog, 91, 31.mar. Civilforsvaret åbent hus, 90, 6.jan. Civilforsvarets temadag, 92, 16.aug. Clark Terry jazz, 90, 24.jul. Clausen & Petersen gadecirkus FOTO, 78, s.22 Clausen & Petersens Gadecirkus, 79, 20.jun. Clausen Axel, 81, s.176 Clausen Bente, 90, s.72 Clausen Dan, 73, 31.aug. Clausen Erik koncert, 85, 14.feb. Clausen Frits FOTO, 79, s.66 Clausen H.P., 75, 21.maj. Clausen H.P., 85, s.72 Clausen H.P., 87, 22.mar. Clausen H.P., 87, 3.maj. Clausen H.P., 87, 6.dec. Clausen H.P., 87, s.87 Clausen H.P., 88, 23.aug. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

61 C Register til Århus-Årbøgerne Clausen H.P., 90, 24.aug. Clausen H.P., 90, s.72 Clausen H.P., 92, 22.apr. Clausen H.P. FOTO, 92, s.22 Clausen Johannes, 86, s.147 Clausen Johannes P., 85, s.124 Clausen Max, 86, s.147 Clausen Poul, 86, s.147 Clausen R. Frimodt FOTO, 74, s.25 Clausen Ruth, 91, s.102 Clausen Søren, 88, 1.dec. Clausen Torben, 80, s.137 Clausen Tyge Lundetoft, 92, s.129 Clausens Fiskehandel overdraget, 88, 1.dec. Clausensgade, 72, 22.jan. Clemens Bro fornyelse FOTO, 86, s.39 Clemens Bøger brand, 80, 27.aug. Clemens Bøger med Gruberts Boghandel, 80, 13.aug. Clemens Bøger og Clemens Papir, 74, 29.okt. Clemens Stræde FOTO, 73, s.38 Clemensborg TEMA, 82, s.61 Clemensborg bør sælges til erhvervsformål, 92, 9.dec. Clemensbro, 78, 19.mar. Clemensbro, 79, 29.maj. Clemensbro >se også Skt. Clemens Bro, Clemensbro FOTO, 73, s.40 Clemensbro FOTO, 75, s.40 Clemensbro FOTO, 76, s.37 Clemensbro FOTO, 77, s.23 Clemensbro dårlig stand, 90, 9.mar. Clemensbro gadehandler FOTO, 75, s.32 Clemensbro i licitation, 85, 16.mar. Clemensstræde vårfest FOTO, 86, s.21 Clemmensen Poul FOTO, 78, s.145 Cleo FOTO, 77, s.33 Cleo bakkesangerinde, 73, 3.jun. Clockwork Orange film, 73, 11.sep. Club Fisk diskotek Klostergade 34, 89, 24.aug. Club Sex bar, 73, 29.apr. Coaster Leisa på grund, 75, 19.jan. Coburg tysk depotskib, 75, 26.aug. Coburn Johan udstilling, 89, 19.aug. Cold Stores arbejdet genoptaget, 82, 20.okt. Comandant Bouan flådebesøg, 88, 8.okt. Computerland Frue Kirkeplads åbner, 85, 14.jun. Computermusik UNESCO, 79, 28.aug. Conbox, 73, 22.jan. Constantine Eddie, 75, 8.aug. Consult konsulentfirma, 85, 28.mar. Contact almenny igt boligselskab, 82, 10.okt. Contact andelsboligselskab FOTO, 73, s.20 Container flasker glas opstilles, 84, 22.apr. Container havn antal, 81, 8.jan. Container opstilling flasker FOTO, 84, s.21 Container-rute Mellemøsten, 84, 6.jul. Container-terminalen blokade, 82, 3.mar. Container-terminalen blokade ophævet, 82, 7.mar. Container-terminalen udvidelse vedtaget, 82, 12.okt. Containerhavn udvidelse, 85, 6.jul. Containerhavnen lastbilkø FOTO, 85, s.44 Containerjægere FOTO, 85, s.17 Containerkran FOTO, 73, s.25 Containerkran nr. 4 bevilling, 85, 13.jun. Containerterminalen lastbilkøer, 85, 20.dec. Containertrafik Strandvejen, 79, 5.nov. Corsaris Willi FOTO, 90, s.95 Cortes Emma FOTO, 92, s.122 Cortes Emma FOTO, 92, s.122 Cortes Th. FOTO, 92, s.120 Cortes Th. FOTO, 92, s.120 Corthian græsk skib tilbageholdt, 83, 24.aug. Cortsen Hilmer, 83, s.141 Cosmo Restaurant Store Torv indviet, 87, 6.dec. Cour Janus la, 79, 24.apr. Coventry Mummers folkemusik, 77, 25.jul. Cowi-Consult, 79, 23.dec. CPR-oplysninger til Danmarks Statistik, 79, 21.jun. Cristofoli Francesco, 86, 5.aug. Cronhammer Ingvar udstilling, 89, 6.feb. Currie Line, 73, 28.mar. Cykel Leitra M1 FOTO, 84, s.53 Cykel salget af, 80, 19.jan. 136

62 Register til Århus-Årbøgerne D Cykelbalkon Bruunsgade påbegyndt, 87, 14.nov. Cykelbanen, 72, 23.okt. Cykelbanen, 73, 11.jan. Cykelbanen, 77, 9.aug. Cykelbanen, 78, 2.mar. Cykelbanen jubilæumsarrangement, 82, 2.maj. Cykelbanen ny tribune bevilling, 81, 19.mar. Cykelbanen Risskov FOTO, 81, s.96 Cykelbanen Århus, 72, 7.jan. Cykeldemonstration FOTO, 80, s.23 Cykelhandlere arbejdsløshed, 79, 6.mar. Cykelhandlere gratis eftersyn, 88, 30.nov. Cykellygtekampagne, 80, 18.jan. Cykelløb for 2296 træer Zimbabwe, 90, 30.maj. Cykelløb for træer Zimbabwe, 90, 26.maj. Cykelløb Århus rundt, 84, 8.maj. Cykelløb Århus rundt, 85, 6.maj. Cykelløb Århus Rundt, 86, 12.maj. Cykelmesterskaber, 79, 29.jul. Cykelmotion Brabrand Sø, 78, 6.jul. Cykelparkering Bruuns Bro tages i brug, 88, 28.aug. Cykelparkering Bruunsbro FOTO, 88, s.18 Cykelparkering Hovedbanegården FOTO, 84, s.48 Cykelparkeringen M.P. Bruuns Bro problemer, 89, 26.aug. Cykelprojekt, 79, 24.maj. Cykelprojekt forkastet, 79, 22.nov. Cykelrute Mejlgade indviet, 86, 23.aug. Cykelrute ved Ny Mølle Naturcenter, 92, 6.maj. Cykelstativer M.P. Bruuns Bro, 89, 8.sep. Cykelstier forbedring, 80, 19.jan. Cykelstier forslag, 80, 1.jun. Cykelstier Ringgaderne, 78, 8.jun. Cykelstier snerydning, 81, 3.sep. Cykelstier udbygning, 78, 5.maj. Cykeltur Brabrandstien, 77, 13.jun. Cykelture rundt om Århus pjece, 83, 10.jun. Cykeltyverier, 77, 7.mar. Cykeltyverier kampagne, 81, 17.mar. Cykeltyverier statistik, 89, 7.mar. Cykler brugte, 79, 27.okt. Cykler fra Kina, 89, 15.jan. Cykler hi egods FOTO, 87, s.28 Cykler kommunale, 80, 3.mar. Cykling gågaderne, 83, 12.nov. Cyklist Nordens bedste FOTO, 80, s.39 Cyklist protes og, 78, 21.maj. Cyklist-demonstration, 81, 31.maj. Cyklist-demonstration FOTO, 82, s.23 Cyklister bedre forhold forsøg, 84, 23.sep. Cyklister klage over grusning, 92, 13.mar. Cyklister lygtekampagne FOTO, 85, s.11 Cyklister lygter, 79, 8.mar. Cyklister rødt lys, 84, 18.maj. Cyklister trafikkampagne, 89, 2.mar. Cyklisternes dag, 84, 4.jun. Cyklisternes dag FOTO, 84, s.27 Cyklisternes dag FOTO, 85, s.21 Cyklistfinale 1985, 86, 15.maj. Cyklistprøve Vestergårdsskolen, 83, 12.maj. Cyklon 73 rutsjebane Friheden, 74, 26.jun. Cæsar sanger, 80, 1.jun. Cæsar sanger koncert, 84, 5.aug. D Da ernsynet kom til byen TEMA, 89, s.71 DA-NO Linjen, 75, 10.feb. DA-NO Linjen, 76, 4.jun. DA-NO linjen FOTO, 73, s.18 DA-NO linjen FOTO, 78, s.123 DABL Dansk Bibliotekslokalisering, 86, 3.okt. Daells Varehus overtager SBV ( ), 85, 28.sep. Daells Varehus åbner Ryesgade, 86, 30.jan. Dagbladet Århus påskenummer, 82, 15.apr. Dagcenter Toftegården vedtaget, 82, 12.aug. Dagcentret for Stofmisbrugere, 72, 21.dec. Dagcentret Højvang, 77, 29.apr. Daghjem handicappede, 72, 16.jan. Daghjemmet Frederiksbjerg strejke, 89, 4.okt. Daghøjskolen Kongreshuset lukker, 84, 31.dec. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

63 D Register til Århus-Årbøgerne Daginstitution >se også Børnehave - Børneinstitution - Vuggestue, Daginstitutioner afskedigelser, 76, 9.sep. Daginstitutioner arbejdsnedlæggelse, 76, 28.aug. Daginstitutioner arbejdsnedlæggelse, 80, 5.dec. Daginstitutioner besparelser, 76, 6.apr. Daginstitutioner besparelser FOTO, 76, s.19 Daginstitutioner betalingsboykot, 76, 29.sep. Daginstitutioner betalingsboykot a læses, 92, 16.maj. Daginstitutioner betalingsvilkår, 76, 13.jan. Daginstitutioner bevilling, 76, 1.okt. Daginstitutioner boykot, 76, 20.okt. Daginstitutioner Brobjergparken, 80, 2.maj. Daginstitutioner børn fem sprog, 83, 26.aug. Daginstitutioner demonstration, 77, 31.mar. Daginstitutioner demonstration orlovs-forliget, 91, 30.maj. Daginstitutioner friplads, 76, 6.mar. Daginstitutioner fripladser, 76, 4.apr. Daginstitutioner fripladser, 76, 17.apr. Daginstitutioner fripladsordning, 78, 18.jun. Daginstitutioner indeklimaarbejde bevilling, 86, 10.apr. Daginstitutioner konflikt, 79, 17.maj. Daginstitutioner lukkes, 76, 1.jul. Daginstitutioner lukket, 77, 13.feb. Daginstitutioner madordning, 78, 22.jun. Daginstitutioner mobile, 77, 15.dec. Daginstitutioner målsætning, 74, 7.jun. Daginstitutioner nedskæringer, 76, 12.apr. Daginstitutioner nedskæringer, 76, 23.apr. Daginstitutioner nedskæringer, 76, 26.jun. Daginstitutioner nedskæringer, 76, 15.aug. Daginstitutioner nedskæringer, 76, 18.aug. Daginstitutioner nye, 78, 18.mar. Daginstitutioner nye bevilling, 88, 14.okt. Daginstitutioner personale, 79, 26.feb. Daginstitutioner politianmeldelse, 77, 25.okt. Daginstitutioner protestmøde, 83, 30.sep. Daginstitutioner Red Barnet, 78, 19.jan. Daginstitutioner strejker aflyst, 80, 13.dec. Daginstitutioner takster, 76, 6.mar. Daginstitutioner takster Socialdemokratiet, 81, 18.sep. Daginstitutioner takstforhøjelse, 81, 1.sep. Daginstitutioner takstforhøjelser, 81, 24.sep. Daginstitutioner udbygningsplan, 80, 4.apr. Daginstitutioner venstreorienteret, 78, 16.sep. Daginstitutioner ventelisteforlig vedtages, 88, 19.aug. Daginstitutioner ventelisteforlig vedtaget, 88, 2.dec. Daginstitutionerne strejke, 85, 13.dec. Dagkiosker ulovligt ølsalg, 81, 4.sep. Dagmar Mærsk tankskib, 84, 27.dec. Dagmar Mærsk tankskib FOTO, 84, s.55 Dagpleje- og vuggestuepladser, 78, 14.sep. Dagplejebyggeri vedtaget, 89, 4.maj. Dagplejeinstitutioner, 77, 29.sep. Dagplejemødre, 75, 10.jan. Dagplejemødre fastelavn, 77, 1.mar. Dagplejemødre fastelavn FOTO, 77, s.15 Dagplejen 20 år, 87, 1.aug. Dagplejen 20 år fest FOTO, 87, s.30 Dagplejen i Århus 25 års jubilæum, 92, 7.jun. Dagplejen udvider, 78, 22.maj. Dagplejen venteliste bevilling, 81, 6.nov. Dagplejen ventelister, 77, 15.sep. Dagplejen ventelister, 78, 29.maj. Dagplejen ventelister, 85, 21.nov. Dagplejeordningen, 74, 18.sep. Dagrenovation og lossepladser TEMA, 84, s.118 Dahl Alfred, 85, s.124 Dahl Knud, 91, s.102 Dahl Lisbeth FOTO, 82, s.133 Dahl Lisbeth revykeyserinde, 86, 17.feb. Dahl Søren, 92, s.130 Dahlerup Drude, 88, 30.okt. Dahlerup Drude modtager Mathilde-prisen, 91, 21.apr. Dahlerup Pil, 85, 29.okt. Dahlgaard Jens Jørn første cand. merc., 82, 16.okt. Dahlgaard Mikkel, 90, s.127 Daimi sanger, 74, 22.jun. 138

64 Register til Århus-Årbøgerne D Daisy restaurant Dynkarken drabsforsøg, 85, 5.apr. Dalborg Erling, 90, s.127 Dalentoft Børge, 87, s.148 Dalgas Avenue, 73, 1.nov. Dalgas Avenue, 74, 8.aug. Dalgas Avenue, 76, 23.jan. Dalgas Avenue, 77, 12.jun. Dalgas Avenue FOTO, 79, s.23 Dalgas Avenue Assensgade FOTO, 86, s.142 Dalgas Avenue Bogensegade FOTO, 86, s.142 Dalgas Avenue Danmarksskulptur, 82, 16.dec. Dalgas Avenue Danmarksskulptur, 83, 13.feb. Dalgas Avenue Fåborggade FOTO, 86, s.142 Dalgas Avenue rundkørsel, 80, 27.jun. Dalgas Avenue Århus Teknikum, 91, 1.nov. Dalgo skibet blokade, 92, 24.jan. Dalgaard Holger FOTO, 91, s.24 Dalgaard Jens A., 87, s.87 Dalgaard Jørgen B., 84, 24.sep. Dalgaard Jørgen B. pris, 82, 25.aug. Dalgaard Sørensens villa, 78, 29.okt. Dalgården, 74, 3.maj. Dalgården FOTO, 74, s.24 Dali Salvador udstilling, 82, 3.maj. Dall Børge, 85, s.72 Dalsager Poul, 81, 16.okt. Dalsager Poul, 84, 27.jun. Dalsborg Erling FOTO, 86, s.84 Dalsgaard Bjarne, 92, s.84 Dalsgaard Jørgen B., 88, s.80 Dalsø Maskinfabrik FOTO, 78, s.47 Dalsø Maskinfabrik solgt, 80, 6.dec. Dalsøgas, 73, 1.mar. Dalsøgas, 76, 29.dec. Dalsøgas Maskinfabrik, 76, 29.dec. Dam Ejnar, 92, s.130 Dam Svend FOTO, 78, s.145 Dam Svend FOTO, 83, s.85 Dam Svend, 85, s.124 Dambmann Heinrich FOTO, 72, s.83 Damgaard Erik, 78, 14.dec. Damgaard Erik, 86, s.74 Damgaard Erik, 91, s.102 Damgård grønt område, 78, 24.aug. Damgård Harlev brand, 79, 18.okt. Damgaard Peter, 80, s.170 Damgaard Søren, 82, 12.dec. Damgaard-Jensen Ehlert, 87, s.148 Damkjær Andreas, 82, s.92 Damkjær Andreas, 83, s.141 Damm Anders, 79, 6.apr. Dampskibsbro til honnørkaj TEMA, 75, s.141 Dampvaskeriets fremtid møde, 90, 17.apr. Damsgaard Birgi e FOTO, 88, s.42 Damsgård Jørn FOTO, 84, s.30 Dan danske kvinde lysshow, 73, 5.feb. Dan-Jord, 86, 1.feb. Dan-TV overtager Kanal A, 85, 21.dec. Dane Lev, 86, s.147 Danfoss afskedigelse, 82, 20.mar. Danfoss afskedigelser, 75, 18.sep. Danfoss arbejdsnedlæggelse, 77, 25.feb. Danfoss arbejdsnedlæggelse, 80, 28.feb. Danfoss arbejdsnedlæggelse, 85, 2.apr. Danfoss arbejdsnedlæggelse, 85, 13.dec. Danfoss Viby, 80, 30.jul. Danfrig Køleanlæg betalingsstandsning, 81, 28.aug. Dania hjulskib FOTO, 76, s.128 Dania Trucking Aps, 88, 24.feb. Danish Parcel Service, 81, 23.jul. Danish Parcel Service startet, 81, 1.aug. Danish Turnkey Dairies, 79, 12.aug. Danish Turnkey Dairies BP-huset, 84, 3.jul. Danish Turnkey Dairies Kinaordre, 86, 24.sep. Danish Turnkey Dairies mejeri Nigeria, 81, 14.nov. Danish Turnkey Dairies mejeri Nordnorge, 87, 19.jun. Danish Turnkey Dairies mejerier til Kina, 86, 27.apr. Danish Turnkey Dairies Trods Katholm, 82, 6.feb. Danish Turnkey Dairies Århuspris, 86, 28.aug. Danish Turnkeys Dairies overtages af APV, 88, 10.jun. Dankvart, 72, 23.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

65 D Register til Århus-Årbøgerne Danmark de ska kapitale sig revy, 73, 4.nov. Danmark i Europa foredrag Købmandsskolen, 92, 22.apr. Danmark og 80 erne møde, 81, 14.apr. Danmark-Tyskland 1864 udstilling, 82, 18.sep. Danmarks Aktive Handelsrejsende, 74, 31.aug. Danmarks Biograf-Fest, 90, 28.okt. Danmarks Biograf-Fest, 91, 27.okt. Danmarks biograffest, 89, 29.okt. Danmarks biograffest FOTO, 89, s.37 Danmarks civile Hundeførerforening, 79, 17.sep. Danmarks Filmfond, 79, 17.feb. Danmarks Fjerkræavler Forening, 84, 20.nov. Danmarks Journalisthøjskole, 73, 21.feb. Danmarks Journalisthøjskole, 74, 12.apr. Danmarks Journalisthøjskole, 74, 22.sep. Danmarks Journalisthøjskole, 77, 8.mar. Danmarks Journalisthøjskole >se også Journalisthøjskolen, Danmarks Journalisthøjskole kongres, 84, 27.jun. Danmarks Journalisthøjskole maling betonvægge, 87, 6.nov. Danmarks Journalisthøjskole rektorvalg, 88, 20.mar. Danmarks kirker og Århus TEMA, 80, s.148 Danmarks Kommunistiske Parti, 75, 17.jan. Danmarks Kommunistiske Ungdom, 72, 10.apr. Danmarks kommunistiske Ungdom, 72, 18.dec. Danmarks Lærerforening kritik, 82, 14.nov. Danmarks Lærerhøjskole, 78, 25.aug. Danmarks Nationale Hestesportscenter indviet, 92, 1.jun. Danmarks Nationalfonds Jubilæumsfond, 78, 1.nov. Danmarks Naturfredningsforening, 73, 22.aug. Danmarks Naturfredningsforening, 79, 21.dec. Danmarks Naturfredningsforening nye medlemmer, 88, 10.nov. Danmarks Olympiske Komité, 73, 2.aug. Danmarks Radio, 74, 7.apr. Danmarks Radio, 78, 11.okt. Danmarks Radio 40 års jubilæum, 92, 28.sep. Danmarks Radio Casino, 80, 5.dec. Danmarks Radio Halmstadgade dronningebesøg, 87, 22.dec. Danmarks Radio overdrager Kasino, 82, 3.jun. Danmarks Radio Provinsafdelingen, 83, 7.jun. Danmarks Radio Randersvej FOTO, 76, s.134 Danmarks Radio sort-seere, 77, 21.maj. Danmarks Radio sortseere, 78, 19.sep. Danmarks Radio strejke FOTO, 88, s.15 Danmarks Radio Århus elevstillinger, 85, 3.maj. Danmarks Radios Pigekor, 79, 25.jul. Danmarks Radios provinsafdeling, 77, 6.apr. Danmarks Radios Århusafdeling auktion, 90, 16.nov. Danmarks Retsforbund, 74, 13.nov. Danmarks Skolelederforening årsmøde, 79, 6.okt. Danmarks Skolelederforening årsmøde, 85, 5.okt. Danmarks Skolelederforening årsmøde, 88, 8.okt. Danmarks Socialistiske Befrielseshær, 81, 5.maj. Danmarks Socialistiske Befrielseshær, 81, 13.aug. Danmarks Socialistiske Befrielseshær, 81, 30.sep. Danmarks Sportsfiskerforbund, 73, 22.aug. Danmarks Sportsfiskerforbund, 79, 21.dec. Danmarks Sygeplejehøjskole, 75, 13.jun. Danmarks Sygeplejerskehøjskole 50 år, 89, 1.feb. Danmarkssamfundet, 75, 14.jun. Danmarkssamfundet, 76, 15.jun. Danmarkssamfundet, 78, 15.jun. 140

66 Register til Århus-Årbøgerne D Danmarkssang Stenen slår smut på det danske vand, 91, 10.feb. Danmarksskulptur bevilget køb, 86, 16.dec. Danmarksskulptur Dalgas Avenue, 83, 13.feb. Danmælk, 79, 16.jun. Dannebrog Elektronik, 77, 15.jun. Dannebrog Elektronik, 77, 8.okt. Dannebrog Rederi, 77, 15.jun. Dannebrog Rederiaktieselskab, 76, 18.dec. Dannebrog Værft, 77, 15.jun. Dannebrog Værft, 77, 6.okt. Dannebrog Værft, 77, 14.dec. Dannebrog Værft afskedigelser, 84, 30.aug. Dannebrog Værft afslag Storebæltsfærger, 89, 22.jan. Dannebrog Værft arbejdsnedlæggelse, 78, 10.okt. Dannebrog Værft arbejdsnedlæggelse, 80, 1.aug. Dannebrog Værft arbejdsnedlæggelse, 80, 6.aug. Dannebrog Værft bod, 78, 20.okt. Dannebrog Værft bugserbåd, 81, 17.apr. Dannebrog Værft fiskeriinspektionsskib, 86, 15.nov. Dannebrog Værft fisketrawlere til Polen, 89, 23.dec. Dannebrog Værft frega en Peder Skram, 84, 3.okt. Dannebrog Værft gentager navn Århus Flydedok, 90, 23.jun. Dannebrog Værft kabelskib, 83, 24.aug. Dannebrog Værft kontrakt Indien, 84, 7.mar. Dannebrog Værft kran i havnen, 83, 5.jul. Dannebrog Værft Maersk Cu er, 84, 14.okt. Dannebrog Værft male DSB færger, 86, 23.mar. Dannebrog Værft Mercandiaordre, 89, 21.okt. Dannebrog Værft ministerhenvendelse, 88, 22.dec. Dannebrog Værft mistet fiskeriordre, 88, 18.dec. Dannebrog Værft mistet ordre, 89, 22.aug. Dannebrog Værft norsk dok, 83, 21.dec. Dannebrog Værft ordre AP Møller, 82, 1.jun. Dannebrog Værft ordre Elsam og DSB, 89, 4.feb. Dannebrog Værft ordre tysk marine, 89, 22.jun. Dannebrog Værft overskud, 84, 14.mar. Dannebrog Værft reparation Storebæltsfærge, 88, 15.apr. Dannebrog Værft Sagar Sampada navngivet, 85, 31.okt. Dannebrog Værft skibsbyggeri, 79, 18.jul. Dannebrog Værft skibsbygning Indien, 83, 6.dec. Dannebrog Værft solgt til Nordsøværket, 90, 23.jun. Dannebrog Værft strejke, 77, 18.aug. Dannebrog Værft strejke, 78, 27.okt. Dannebrog Værft underskud, 87, 25.mar. Dannebrog Værft underskud, 88, 21.mar. Dannebrogsgade byggeulykke, 78, 12.dec. Dannevirkes voldsystem, 72, 29.apr. Dans Danmarksmesterskaber Vejlby Risskov-Hallen FOTO, 81, s.23 Dans jyske mesterskaber, 73, 28.feb. Dans latin-amerikansk Europa- Cup, 85, 9.sep. Dans verdensmesterskaber, 79, 9.sep. Dansefestival Gellerupscenen, 89, 28.okt. Dansemesterskaber, 72, 28.feb. Dansk Amatør Teater Samvirke, 86, 5.maj. Dansk Amatør-Orkesterforbund, 75, 9.nov. Dansk Amatør-Orkesterforbund 40 år, 89, 1.okt. Dansk Amatørmusik FOTO, 78, s.83 Dansk Amatørteater Samvirke, 87, 18.okt. Dansk Arbejdsgiverforening generalforsamling, 86, 29.apr. Dansk Arbejdsgiverforening generalforsamling, 88, 7.apr. Dansk Automobil Børs uddeler legater, 91, 12.jan. Dansk Automobil-Børs åbner, 88, 1.aug. Dansk Bibliotekslokalisering, 86, 3.okt. Dansk Billedhuggersamfund 80 år, 86, 21.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

67 D Register til Århus-Årbøgerne Dansk Bogbinder- og Kartonagea rbejderforbund, 72, 7.dec. Dansk Bogbinder- og Kartonnageforbund Århus 100 års jubilæum, 92, 29.jul. Dansk Brandværnsmuseum, 78, 8.sep. Dansk Brandværnsmuseum stø e FOTO, 82, s.22 Dansk Byplanlaboratorium, 87, 2.okt. Dansk Cyklist Forbund, 80, 19.jan. Dansk Cyklist Forbund FOTO, 82, s.23 Dansk Cyklist Forbund cykelstier, 80, 1.jun. Dansk Cyklist Forbund cykelstier snerydning, 81, 3.sep. Dansk Cyklist Forbund demonstration FOTO, 80, s.23 Dansk Cyklist Forbund klagecentral, 79, 14.maj. Dansk Cyklist Forbund Århus, 80, 27.sep. Dansk Cyklistforbund Århus, 92, 13.mar. Dansk Dyreværn harejagt tilladelse inddraget, 90, 25.nov. Dansk Dyreværn nedstedte fugle FOTO, 80, s.14 Dansk Erhvervsgartnerier 100 år, 86, 9.aug. Dansk Firma Center, 90, 11.jan. Dansk Firma Center, 91, 20.okt. Dansk Fiskeriforening, 73, 22.aug. Dansk Flygtningehjælp, 78, 26.okt. Dansk Flygtningehjælp FOTO, 74, s.21 Dansk Flygtningehjælp legestue, 78, 18.mar. Dansk Flygtningehjælp Sprogskole, 74, 14.apr. Dansk Flygtningehjælp tyveri, 82, 4.aug. Dansk Flygtningehjælps center festaften, 87, 23.nov. Dansk Folkedans 50 år FOTO, 80, s.44 Dansk Grovvare Selskab brand, 73, 12.sep. Dansk Idrætsforbund FOTO, 72, s.14 Dansk Jersey, 74, 7.dec. Dansk Journalistforbund, 72, 27.apr. Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund, 72, 11.dec. Dansk Kennel-Klub, 86, 22.jun. Dansk Kennelklub, 84, 18.jun. Dansk Kennelklub, 84, 7.aug. Dansk Kommunal-Arbejderforbund, 77, 29.apr. Dansk Kommunistisk Ungdom FOTO, 74, s.13 Dansk Kvindesamfund, 72, 18.feb. Dansk Kvindesamfund, 72, 23.feb. Dansk Kvindesamfund, 76, 8.mar. Dansk Kvindesamfund 100 år FOTO, 87, s.40 Dansk Kvindesamfund 100 år markering, 87, 16.okt. Dansk Landbrugs Grovvareselskab FOTO, 84, s.10 Dansk Landbrugs Grovvareselskab silo havnen, 80, 8.okt. Dansk Litografisk Forbund, 72, 7.dec. Dansk Lokalbibliografi Århus Amt udkommet FOTO, 89, s.11 Dansk Medicinsk Forlag til Højbjerg, 88, 11.jun. Dansk Mejeri Konsum, 73, 3.mar. Dansk Melodi Grand Prix i Musikhuset, 92, 16.mar. Dansk Metalarbejderforbund, 73, 30.okt. Dansk Metalarbejderforbund, 76, 12.mar. Dansk Olie Handel, 77, 24.nov. Dansk Olie Handel FOTO, 77, s.48 Dansk Ornitologisk Forening, 82, 25.maj. Dansk Ornitologisk Forening fugletur, 80, 27.maj. Dansk Plakatmuseum for tilskud, 91, 26.nov. Dansk Plakatmuseum får donation, 91, 17.sep. Dansk Plakatmuseum salgsudstilling Møllestien, 92, 17.maj. Dansk Plakatmuseum udstilling, 82, 2.dec. Dansk Plakatmuseums Venner stiftende generalforsamling, 91, 8.okt. Dansk Pressalit eksportpris, 86, 7.feb. Dansk Pressalit pris, 80, 25.okt. Dansk Pressemuseum, 77, 8.mar. Dansk Pressemuseum avisudstilling, 85, 5.sep. Dansk Pressemuseum lukker, 73, 21.feb. Dansk Pressemuseum og Arkiv, 82, 1.okt. Dansk Radio A/S, 77, 15.jun. Dansk Securitas, 76, 23.jan. 142

68 Register til Århus-Årbøgerne D Dansk Securitas FOTO, 76, s.11 Dansk Teknologisk Institut reception sammenslutning, 91, 11.jan. Dansk Transport Materiel, 76, 3.dec. Dansk Twist-Industri brand, 87, 29.okt. Dansk Typograf-Forbund, 72, 7.dec. Dansk Tyrkisk Islamisk Forening, 92, 24.maj. Dansk Undergrunds Consortium FOTO, 87, s.39 Dansk Undergrunds-Consortium, 84, 3.jun. Dansk Veteranbil-Klub, 86, 8.jun. Dansk Vintage Club, 72, 20.jul. Dansk årets fag 1985 udstilling, 86, 23.feb. Dansk-israelsk uge, 81, 5.maj. Dansk-Tyrkisk Forening kulturdag, 81, 1.maj. Dansk-tysk forening start, 81, 24.jan. Danske Arkitekters Landsforbund 100 år, 81, 1.mar. Danske Arkitekters Landsforbund 100 år, 81, 15.maj. Danske Bank Harald Skovbys Gade røveri, 92, 14.aug. Danske Bank Holme røveri, 92, 1.jul. Danske Bank Højbjerg røveri bombetrussel, 87, 21.aug. Danske Bank Langelandsgade røveri, 91, 23.aug. Danske Bank Nørreport røveri, 92, 23.dec. Danske Bank Skanderborgvej røveri, 91, 20.jul. Danske Billedkunstneres Fagforening, 84, 23.aug. Danske Brandværns Museum selvejende, 85, 5.mar. Danske Brandværnsmuseum selvejende, 84, 8.okt. Danske Eksportklubber Århussekretariat, 88, 22.apr. Danske Folkedansere stævne Jellebakkeskolen, 86, 17.aug. Danske Forening møde om Grundtvig, 92, 24.jan. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning årsmøde, 84, 15.jan. Danske Handelsmøller, 72, 1.apr. Danske Kunsthåndværkeres Sammenslutning udstilling, 82, 4.dec. Danske Kvinders Nationalråd møde, 82, 27.okt. Danske Landboforeninger delegeretmøde, 81, 16.okt. Danske Landboforeninger delegeretmøde, 82, 15.okt. Danske Landboforeninger delegeretmøde Vejlby Risskov-Hallen, 84, 13.okt. Danske Landboforeninger møde Vejlby Risskov-Hallen, 85, 11.okt. Danske Landbrugsmaskinfabrik anter dannet, 84, 23.feb. Danske Læger mod kernevåben matiné Musikhuset, 88, 4.apr. Danske Socialpædagogers Landsforbund, 81, 28.nov. Danske Spejderkorps Det, 72, 24.aug. Danske Spejderkorps landsorkesterstævne, 87, 18.okt. Danske Spejderkrops får Marselisborgværket ved Zoo, 91, 22.dec. Danske svin stru er af penicillin plakat FOTO, 81, s.45 Danskerne og den ædle vilde udstilling, 88, 18.okt. Dansklærere kursus, 86, 23.feb. Dansktimer skolerne, 76, 17.apr. Danskundervisning indvandrere protest, 89, 4.jun. Danstrup Flemming, 87, s.87 Danstrup Flemming, 88, s.80 Danø Aksel, 90, s.127 Darling Sten, 89, s.146 Darr Birgit, 80, s.137 Darr Birgit, 81, 13.apr. Darr Birgit, 81, s.147 Darr Birgit, 82, 2.okt. Darr Birgit, 88, 8.okt. Darr Birgit, 90, 23.okt. Das wür embergische Staatstheater Stu gart, 85, 14.nov. Datalogi studier dumpeprocent, 89, 19.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

69 D Register til Århus-Årbøgerne Datamater hos byrådsmedlemmer, 87, 8.aug. Datamatiker uddannelse frafald, 88, 30.jan. Datastue arbejdsløse kvinder Kongreshuset, 85, 18.sep. Daugbjerg Jens Ole, 89, s.147 Daugbjergvej, 75, 25.jun. Daugbjergvej 18, 80, 1.jun. Daugbjergvej 23 brand FOTO, 82, s.26 Daugbjergvej Det danske Trælastkompagni, 86, 13.jun. Daugaard Poul, 87, s.87 Daus-Petersen Helge, 88, 31.okt. Davidsen Dagmar, 81, s.147 Davidsen Jannik, 84, s.178 Davies Miles, 88, 27.jun. Davies Trevor, 85, s.72 Davies Trevor, 86, 13.sep. Davies Trevor, 91, s.61 Davies Trevor afskedsfest, 91, 27.sep. Daydé Bernard FOTO, 79, s.146 DB Brugsen 75 år, 80, 4.okt. DB-brugs, 74, 24.maj. DDR kulturuge, 80, 21.apr. De >se også næste ord i navnet, De 4 Årstider restaurant Chaine des Rotisseurs, 82, 8.nov. De Blå Busser, 73, 2.mar. De Blå Busser, 73, 21.dec. De Blå Busser, 74, 30.apr. De Blå Busser, 74, 1.maj. De Blå Busser strejke, 74, 21.mar. De fire årstider opera, 72, 4.aug. De fire årstider udstilling, 72, 5.aug. De forende Trikotagefabrikker, 74, 7.dec. De forenede Bryggerier, 76, 24.jun. De Forenede Bryggerier, 81, 11.dec. De får forkørselsret kampagne, 74, 26.feb. De gamles Vel, 72, 29.mar. De Grønne interne problemer, 88, 3.mar. De grå ulve terrororganisation, 83, 27.dec. De hellige køer og den sidste olie debatstykke FOTO, 75, s.25 De kommunale Værker arbejdsnedlæggelse, 80, 6.jan. de Linde byggeselskab, 89, 5.mar. de Linde købt Kongreshuset, 89, 27.dec. de Mezas Vej, 78, 5.jan. de Mezas Vej hegn, 76, 4.feb. de Mezas Vej hegn, 77, 26.maj. de Mezas Vej Hjørnekiosken, 87, 15.dec. de Mezas Vej midterrabat, 76, 20.mar. de Mezas Vej trusler, 76, 5.feb. De nye fra Leningrad sovjetkunst, 89, 29.okt. De nødvendige børneinstitutioner, 79, 27.feb. De Samvirkende Revalidend- og Bistandsforeninger, 77, 7.okt. De sparer penge forkørselsret, 74, 26.feb. Dean John Gunther, 77, 13.aug. Debatmur Badstuegade, 73, 8.maj. Debatmur Badstuegade FOTO, 84, s.49 Debatmur Gjellerup, 72, 7.jul. Debatmur Klostergade, 73, 8.maj. Deba eater om tidsstudieræset, 76, 9.mar. Decembristerne udstilling, 85, 19.okt. Deding Samuel, 91, s.102 Deep Purple beatgruppe, 73, 4.mar. Deep Purple beatgruppe, 74, 8.dec. Deep Purple popgruppe, 74, 3.feb. Deer Lame, 87, 19.apr. Degn Anker H., 79, s.88 Degn-Christensen L., 79, 27.feb. Dehle Lasse, 88, s.80 Dehle Lasse, 91, s.61 Dehle Lasse Svalegangen, 90, 11.mar. Dehn Hartvig, 81, 16.okt. del Mar Norman afskedskoncert, 89, 20.apr. del Mar Normann, 86, 15.sep. Del Mar Normann, 89, s.76 Delagranges flyvemaskine FOTO, 84, s.163 Deleuran Gunnar, 74, 3.jul. Demokraten, 72, 16.mar. Demokraten, 72, 14.okt. Demokraten, 72, 17.okt. Demokraten, 72, 25.okt. Demokraten, 72, 25.okt. Demokraten, 72, 25.okt. Demokraten, 73, 15.nov. Demokraten, 74, 21.mar. Demokraten, 74, 16.nov. Demokraten, 75, 18.mar. 144

70 Register til Århus-Årbøgerne D Demokraten, 75, 3.sep. Demokraten, 76, 11.apr. Demokraten 1906 FOTO, 87, s.145 Demokraten 90 år, 74, 19.jun. Demokraten afsked journalister, 83, 11.mar. Demokraten avisbude FOTO, 83, s.121 Demokraten Banegårdsvej 6, 75, s.80 Demokraten Dagbladet godkendt, 73, 4.jun. Demokraten Den ny, 82, 26.maj. Demokraten den ny FOTO, 83, s.18 Demokraten den nye besparelser, 83, 5.jan. Demokraten den nye oplag, 82, 24.nov. Demokraten fagligt møde, 82, 25.feb. Demokraten krise, 83, 9.mar. Demokraten lukker, 75, 17.aug. Demokraten mindeudstilling , 82, 1.okt. Demokraten Ny FOTO, 74, s.44 Demokraten standses, 83, 7.apr. Demokraten strejke, 75, 10.maj. Demokraten udkommer igen LO, 82, 1.okt. Demokraten weekend redaktørs tilbagetræden, 84, 21.nov. Demokraten Weekend sidste nummer, 85, 1.jun. Demokraten weekend-avis, 84, 30.sep. Demokraten Østergade FOTO, 83, s.119 Demokratens endeligt TEMA, 75, s.78 Demonstration Aldrig mere krig, 81, 5.jan. Demonstration atomkraft, 80, 18.apr. Demonstration Cirklen, 73, 24.jun. Demonstration fødevarepriser, 74, 31.mar. Demonstration Haves banker - ønskes børnehaver, 74, 9.feb. Demonstration Kristelig Fagforening opfordring, 82, 6.dec. Demonstration kursusstuderende, 75, 24.jan. Demonstration landmænd, 74, 28.mar. Demonstration ligeløn, 72, 19.feb. Demonstration LO, 80, 16.mar. Demonstration lønindgreb Rådhuspladsen, 83, 15.okt. Demonstration mod Gol rigen, 92, 17.jan. Demonstration mod krigen i Persiske Golf, 92, 15.jan. Demonstration mod minister Grethe Fenger Møller, 85, 5.nov. Demonstration mod regeringen Rådhuspladsen, 83, 25.okt. Demonstration mod USA Libyen, 87, 15.apr. Demonstration mod åbningstider legepladser, 92, 6.feb. Demonstration NATO, 75, 23.aug. Demonstration Nordvietnam FOTO, 73, s.52 Demonstration overenskomster FOTO, 80, s.17 Demonstration overenskomstkrav, 86, 15.mar. Demonstration regeringens påske-pakke, 87, 18.mar. Demonstration regeringens uddannelsespolitik, 86, 18.apr. Demonstration Rådhuspladsen mod regeringens overenskomstindgreb, 86, 1.apr. Demonstration Rådhuspladsen regeringsindgreb, 86, 10.apr. Demonstration Sabroe, 76, 3.feb. Demonstration studenter FOTO, 74, s.18 Demonstration SU-reform, 87, 9.okt. Demonstration Viby Amtsgymnasium, 82, 18.aug. Demonstration Vietnam, 73, 28.dec. Demonstrationer pædagoger orlovs-forliget, 91, 30.maj. Demonstrationer Sovjets besæ else af Afghanistan, 85, 27.dec. Den >se også næste ord i navnet, Den Blå Fugl restaurant genåbner, 78, 2.aug. Den blå Hest teaterværksted, 87, 14.apr. Den Danske Bank Egå tyveri bankboks, 83, 31.okt. Den Danske Bank Nørreport røveri, 85, 28.dec. Den Danske Bank skilte udskiftes, 91, 6.apr. Den Danske Forening foredrag Risskov, 91, 28.feb. Den Danske Forening grundlovsmøde Sje e Frederiks Kro, 91, 5.jun. Den Danske Provinsbank, 72, 1.dec. Den Danske Provinsbank, 73, 13.apr. Den Danske Provinsbank, 73, 27.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

71 D Register til Århus-Årbøgerne Den danske Provinsbank, 74, 7.mar. Den Flexible Kunstnersammenslutning, 84, 1.okt. Den forvandlede brudgom skuespil, 77, 19.jun. Den gamle By, 72, 6.apr. Den gamle By, 72, 2.okt. Den gamle By, 73, 16.apr. Den gamle By, 73, 24.maj. Den gamle By, 73, 9.sep. Den gamle By, 73, 14.sep. Den gamle By, 73, 14.okt. Den gamle By, 74, 8.jan. Den gamle By, 74, 7.apr. Den gamle By, 74, 1.jun. Den gamle By, 74, 8.sep. Den gamle By, 74, 13.sep. Den gamle By, 75, 7.sep. Den gamle By, 76, 18.apr. Den gamle By, 77, 13.sep. Den gamle By, 77, 10.nov. Den gamle By, 78, 9.jan. Den gamle By, 78, 1.nov. Den gamle By FOTO, 72, s.17 Den gamle By FOTO, 87, s.33 Den Gamle By Bagermester Fichs gård indvies, 92, 23.jun. Den Gamle By balkjoler, 90, 19.maj. Den Gamle By beløb til boghandel, 90, 23.dec. Den Gamle By billedserie håndværk tilskud, 82, 2.apr. Den gamle by bog, 72, 14.sep. Den gamle By bortadopteret huse, 84, 4.jul. Den gamle By donation Lions, 85, 24.apr. Den gamle By efterårsferien, 72, 16.okt. Den gamle By entré indføres FOTO, 84, s.26 Den gamle By film, 72, 20.sep. Den gamle By film H.C. Andersens eventyr, 84, 12.mar. Den gamle By folkedanserdragter, 80, 15.okt. Den gamle By fortsat entré, 84, 7.dec. Den gamle By Frøken Wahlstrøms hus FOTO, 87, s.25 Den Gamle By får legetøjssamling, 92, 5.jul. Den gamle By gadebetjent FOTO, 86, s.35 Den gamle By gave, 78, 1.aug. Den Gamle By Gøyernes Gård rejsegilde, 80, 31.aug. Den gamle By Havbogade, 79, 1.apr. Den gamle By hegn entré, 84, 1.jun. Den gamle By Helsingør Teater, 87, 2.dec. Den Gamle By hus fra Dytmærsken Randers, 91, 20.aug. Den gamle By hærværk, 75, 8.aug. Den gamle By indhegning, 72, 9.sep. Den gamle By indhegning, 72, 29.nov. Den gamle By indsamling, 84, 15.okt. Den gamle By indsamling vedligeholdelse, 84, 9.sep. Den gamle By jul, 78, 11.dec. Den gamle By Jul i Gammelby udstilling, 84, 20.nov. Den Gamle By juleudstilling FOTO, 88, s.42 Den gamle By kajanlæg tilskud, 82, 29.maj. Den gamle By keglebaner fra Tranbjerg Kro, 88, 29.apr. Den gamle By mannequinopvisning, 83, 12.sep. Den gamle By marked, 85, 6.sep. Den gamle By Modehandler Lemvig, 81, 31.jan. Den gamle By norsk barok-bæger, 86, 25.jul. Den gamle By plankeværk, 73, 17.feb. Den gamle By reparation, 79, 29.nov. Den gamle By Restaurant Ferdinand, 88, 30.apr. Den gamle By Simonsens Have indre et, 87, 16.maj. Den gamle By skonnerten Brita Leth, 86, 26.apr. Den Gamle By sølvkammer, 80, 31.aug. Den Gamle By tilskud, 90, 6.apr. Den gamle By træskibet Agnes Jørgensen, 84, 18.aug. Den gamle By turistprogram, 83, 31.jan. Den gamle By tyveri, 87, 21.jul. Den gamle By udstilling musselmalede stel, 86, 21.jun. Den gamle By undertøj-udstilling, 86, 1.okt. Den gamle By Ørneboden FOTO, 86, s

72 Register til Århus-Årbøgerne D Den glade Enke Musikhuset, 83, 8.nov. Den glemte skov og den glemte Larsen TEMA, 89, s.67 Den Gyldenblonde, 80, 4.okt. Den Høje restaurant, 77, 30.sep. Den Jydske Pigegarde, 79, 13.apr. Den Jydske Pigegarde landsstævne, 79, 27.aug. Den jyske Opera, 72, 4.aug. Den jyske Opera, 73, 6.okt. Den jyske Opera, 73, 11.okt. Den jyske Opera, 73, 18.okt. Den jyske Opera, 73, 9.nov. Den jyske Opera, 73, 16.nov. Den jyske Opera, 73, 7.dec. Den jyske Opera, 73, 13.dec. Den jyske Opera, 74, 23.feb. Den jyske Opera, 75, 4.jul. Den Jyske Opera, 77, 2.jun. Den jyske Opera TEMA, 79, s.145 Den jyske Opera TEMA, 92, s.87 Den jyske Opera Drot og Marsk, 85, 2.mar. Den Jyske Opera tilskud, 79, 24.maj. Den jyske Pigegarde, 73, 3.jun. Den jyske Pigegarde FOTO, 74, s.44 Den Jyske Pigegarde promenadekoncert, 82, 30.apr. Den kaukasiske kridtcirkel teater, 80, 2.okt. Den kgl. Ballet, 74, 14.sep. Den Kongelige Ballet gæstespil, 85, 29.apr. Den kongelige Livgarde, 78, 23.jul. Den Kongelige Porcelænsfabrik, 77, 12.aug. Den lille røde blomst børneteater, 80, 10.nov. Den lænkede Prometheus kunstudstilling, 82, 26.feb. Den magiske Rubin dukkeforestilling, 82, 23.maj. Den nye Demokraten, 82, 26.maj. Den Permanente Badeanstalt blå flag, 92, 21.jun. Den Permanente Badeanstalt brand, 78, 24.jun. Den Permanente Badeanstalt brand FOTO, 78, s.29 Den Permanente blåt EF-flag, 91, 13.jun. Den Røde Okse Klostergade dirigentklokker stjålet, 86, 19.dec. Den selskabelige Forening 7, 73, 11.aug. Den selskabelige Forening 7, 73, 21.aug. Den Selskabelige Forening 7, 73, 7.okt. Den Selskabelige Forening 7 dom, 72, 14.dec. Den socialdemokratiske Presse, 73, 4.jun. Den sociale Døgnvagt FOTO, 91, s.32 Den sociale Højskole FOTO, 74, s.45 Den sociale Højskole stormskader FOTO, 82, s.46 Den sorte Drøm film, 72, 3.sep. Den sorte Kat restaurant, 73, 9.nov. Den Svangre figur genopstillet, 88, 4.jul. Den Svangre figur genopstillet Rådhusparken, 92, 17.mar. Den svangre skulptur hærværk, 72, 26.jun. Dencker Holger, 89, s.76 Dengang i Bethlehem koncert Vejlby Risskov-Hallen, 82, 19.dec. Denne Daniel C., 87, 4.sep. Derby Jyske på Væddeløbsbanen, 90, 15.maj. Deres kjoleforretning brand, 77, 31.dec. Deres privatchauffør kampagne, 74, 26.feb. Det >se også næste ord i navnet, Det Berlingske Hus solidaritetsmøde, 78, 22.feb. Det Danske Akademi, 79, 18.apr. Det Danske Brandværnsmuseum, 77, 12.jun. Det Danske Selskab udstilling Rådhushallen, 81, 5.dec. Det Danske Spejderkorps FOTO, 90, s.20 Det danske Spejderkorps sæbekasseløb FOTO, 83, s.36 Det Danske Teater, 73, 28.sep. Det Danske Trælastkompagni FOTO, 84, s.99 Det danske Trælastkompagni Detail nyt hus Daugbjergvej, 86, 13.jun. Det evangeliske Kaffehus, 76, 6.dec. Det Hvide Hus brand FOTO, 79, s.36 Det Jydske Musikkonservatorium, 79, 17.mar. Det Jydske Musikkonservatorium, 79, 28.aug. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

73 D Register til Århus-Årbøgerne Det Jydske Musikkonservatorium 59 år, 78, 25.feb. Det jyske Kunstakademi, 77, 11.nov. Det jyske Musikkonservatorium, 74, 21.jun. Det Kollektive Galleri, 81, 2.feb. Det lange ræd kulturarrangement, 79, 16.aug. Det løber vel rundt revy, 80, 12.nov. Det stor horn skulptur FOTO, 80, s.24 Detailhandlerforeningen af 1913, 74, 16.maj. Detlif Palle L, 82, s.92 De e betyr noe i Norge i dag nutidskunst, 72, 3.sep. DFC Genindvinding indvies, 91, 1.jun. DFDS, 72, 24.mar. DFDS, 72, 7.maj. DFDS, 72, 31.aug. DFDS færge Århus, 74, 10.jan. DFDS lagerbygning brand, 73, 31.jul. DFDS lagerbygning brand FOTO, 73, s.33 DFDS passagerrute Århus, 72, 24.mar. Diakoner indviet FOTO, 81, s.17 Diakoner uddannet, 79, 19.mar. Diakonhøjskole i Skåde, 72, 13.aug. Diakonhøjskolen, 76, 23.jan. Diakonhøjskolen, 76, 23.aug. Dialogcentret bagvaskelsessag, 90, 4.jan. Dialogcentret erstatning til Hara Krishna, 89, 2.feb. Dialogcentret overfald, 89, 18.feb. Dichterliebe ballet, 74, 14.sep. Diderichsen Birgi e, 84, s.114 Diderichsen Ulla, 88, 4.mar. Diedrichsen Ulla, 87, 7.aug. Diedrichsen Ulla, 89, 6.jan. Diedrichsen Ulla maleri Politigården, 86, 20.dec. Diedrichsen Ulla udsmykning, 86, 31.aug. Diedrichsen Ulla udsmykning Lystrup, 86, 14.nov. Diercks Leif FOTO, 81, s.49 Digte af Bernhard Jensen TEMA, 79, s.67 Digteren fra Vestre Strand Allé TEMA, 73, s.87 Digterparken, 72, 16.jul. Digterparken, 74, 8.jun. Dinesen Erling, 74, 1.maj. Dinesen Erling FOTO, 74, s.23 Dinosaurer og andre fortidsøgler udstilling, 90, 8.feb. Dirch Mærsk tankskib, 83, 22.dec. Dirigentklokker stjålet Den Røde Okse, 86, 19.dec. Discontobanken Strøget røveri, 81, 5.nov. Discothéque Birdie nyt navn, 84, 20.maj. Discothéque Napoleon skud, 82, 19.dec. Discothéque Tordenskjold, 74, 7.jun. Diskotek Box 72 brand, 81, 8.jun. Diskotek Motown Frederiksgade lukker, 84, 30.dec. Diskotek Vestergade 58 stanser virksomhed, 85, 7.apr. Disneyshow City Vest og Tivoli Friheden, 85, 28.jun. Dissing Je e, 89, s.76 Dissing Poul, 85, 18.aug. Dissing Povl, 82, 31.jan. Dissing Povl koncert, 85, 14.feb. Distriktsblade i udvikling TEMA, 73, s.116 Distriktstoldkammeret nedlægges, 91, 30.apr. Di mar Hanne FOTO, 76, s.22 Di el Meta, 79, 18.apr. Divin Ducks koncert, 91, 1.aug. Dixen Hans, 84, s.114 Dixieland orkester FOTO, 77, s.31 Djurhuus Jens Christian, 86, s.74 DK Finans A/S åbner Århus, 87, 18.aug. DKP Ungdomsafdeling, 78, 20.maj. DLG arbejdsnedlæggelse, 90, 13.feb. DLG blokade, 84, 6.jan. DLG bygning brand, 84, 4.jul. DLG olieudslip havnen, 87, 11.aug. Dohm Bent, 72, 24.jun. Dohm Bent, 72, 15.aug. Dohm Bent, 73, 6.apr. Dohm Bent, 74, 7.feb. Dohm Bent, 74, 13.apr. Dohm Bent, 77, 20.okt. Dohm Bent ikke opstillet, 82, 25.mar. Dohm Bent udtræder byrådet, 84, 12.okt. Doktor Hans Jørgen, 91, s

74 Register til Århus-Årbøgerne D Dollaren og Danmark konference Musikhuset, 85, 8.okt. Dollerupvej 45 loppemarked, 85, 24.mar. Dollerupvej forurenet jord til Holland, 89, 9.jul. Dollerupvej gasbeholder nedrivning bevilling, 87, 2.apr. Dollerupvej gasbeholder nedrivning udsat, 86, 5.nov. Dollerupvej gasværket jordrejsning, 89, 19.maj. Dollerupvej pumpehuset, 82, 1.feb. Dollerupvej Trikotagefabrikken, 79, 2.nov. Dollerupvej Trikotagefabrikken FOTO, 83, s.11 Dombernowsky Sten, 81, 14.okt. Domhuset >se også Tinghuset, Domino Fats koncert Vejlby Risskov-Hallen, 82, 22.okt. Domkirke vandskade orgel, 73, 26.jun. Domkirken, 73, 14.sep. Domkirken, 75, 9.sep. Domkirken, 77, 29.jul. Domkirken, 78, 15.jun. Domkirken, 78, 28.aug. Domkirken FOTO, 78, s.37 Domkirken altertavle, 76, 26.jul. Domkirken altertavlen, 77, 9.mar. Domkirken sommerkoncert, 77, 27.jul. Domkirken tag skal fornys, 86, 21.sep. Domkirken tagreparation FOTO, 89, s.20 Domkirken tårnet besat FOTO, 82, s.17 Domkirken udgravninger, 83, 19.apr. Domkirken ur i stå torden, 86, 15.aug. Domkirken Valdemarfest, 75, 14.jun. Domkirken Weir-koncert, 81, 29.jul. Domkirkens altertavle donation, 81, 8.jul. Domkirkens altertavle hjemme igen TEMA, 81, s.168 Domkirkens tårn entreres af kommunister, 89, 7.maj. Domkirkepladsen, 74, 16.aug. Domkirkepladsen 5 Byhistorisk Museum principbeslutning, 85, 22.feb. Domkirkepladsen 5 istandsæ es, 90, 21.jun. Domkirkepladsen Nykredit, 91, 11.jun. Domsmænd orienteringsmøde, 85, 22.jan. Domus Medica, 88, 11.jun. Don Juan opera, 73, 6.okt. Donbækhusene guldfisk, 79, 27.jul. DONG, 84, 3.jun. Donner J.E., 85, 21.feb. Dorph Mogens, 92, s.130 Dorthe sangerinde, 73, 3.jun. Dorthesvej, 72, 24.apr. Dorthesvej, 73, 29.jul. Dorthesvej Mudderkliren, 80, 8.aug. Down Town restaurant, 72, 9.dec. DR Provinsafdelingen koncert Århus Symfoniorkester, 84, 23.sep. Dr. Dyregod i Afrika børnemusical, 81, 8.nov. Dr. Margrethes Vej FOTO, 77, s.28 Dr. Margrethes Vej FOTO, 78, s.153 Dr. Margrethes Vej nedrivning villa, 83, 15.nov. Dr. Margrethes Vej trafikdrab, 73, 6.sep. Drab >se også mord, Drab Bentesvej, 80, 25.dec. Drab Bispehaven, 91, 17.maj. Drab dom, 82, 21.maj. Drab grønlænder dom, 87, 7.feb. Drab Gudrunsvej, 84, 19.jan. Drab Gudrunsvej dom, 84, 18.okt. Drab gymnasieelev Mejlgade, 91, 9.dec. Drab Hovedbanegården dom, 85, 19.dec. Drab Jernaldervej, 85, 11.feb. Drab Jernaldervej dom, 80, 1.aug. Drab Kystvejen, 80, 10.aug. Drab Kystvejen dom, 81, 25.feb. Drab Langelandsgade, 84, 20.apr. Drab Læssøesgade, 85, 3.feb. Drab massageklinik dom, 89, 27.apr. Drab massageklinik Gammel Munkegade, 88, 27.okt. Drab med sværd Jernaldervej, 92, 5.mar. Drab medlidenhed dom, 81, 18.nov. Drab medlidenhed på forældre Silkeborvej, 92, 20.dec. Drab Nordre Kirkegård, 82, 18.maj. Drab Nordstjernen-medlem, 86, 22.dec. Drab Næringen dom, 85, 20.jun. Drab og selvmord, 85, 19.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

75 D Register til Århus-Årbøgerne Drab pistolskud Frederiks Allé, 89, 12.feb. Drab på mor 1989 dom, 91, 14.maj. Drab rengøringsassistent, 79, 23.aug. Drab rengøringsassistent dom, 79, 18.nov. Drab restaurant Wienerhallen, 82, 29.maj. Drab Rådhusparken, 85, 30.aug. Drab Silkeborgvej, 92, 12.nov. Drab skud dom, 87, 12.jun. Drab skud v. ægtefælle, 86, 30.maj. Drab skud Frederiks Allé, 79, 19.jan. Drab skud Frederiks Allé, 81, 5.aug. Drab skud Følle Strand, 77, 25.aug. Drab skud gerningsmand melder sig, 89, 15.feb. Drab skud Rundhøj Allé, 84, 7.feb. Drab skud Stentrappen Åboulevarden, 90, 2.jan. Drab skud Åbyhøj, 82, 31.dec. Drab skydning Klostergade, 86, 3.apr. Drab Slot-Nielsen 1979 højesteretsdom, 81, 28.aug. Drab Torstilgårdsvej Tilst, 84, 21.aug. Drab ved Svømmehallen dom, 92, 30.okt. Drab ægtefælle, 82, 11.okt. Drab Åboulevarden anholdelse, 90, 10.jan. Drabsforsøg Psykiatrisk hospital, 82, 23.feb. Drabsforsøg restaurant Ambassadeur, 81, 19.apr. Drabsforsøg rockere Daisy, 85, 5.apr. Drabsforsøg skud Mona Lisa, 88, 5.apr. Drabsforsøg skud restaurant, 84, 10.nov. Dragestævne, 76, 4.maj. Dragestævne Mindeparken FOTO, 91, s.28 Dragoi Stana, 83, 17.jun. Draiby Frederik FOTO, 92, s.71 Draiby Frederik FOTO, 92, s.71 Dramatikerstudio, 87, 18.okt. Drankerlund Stjernepladsen overvejes, 88, 24.maj. Drankerlunden halvtag toilet, 88, 22.jul. Dreamland, 75, 10.sep. Drechsel E.C.L. FOTO, 87, s.91 Drechsel E.C.L. FOTO, 88, s.93 Dreier Per, 73, 20.dec. Dreier Per, 79, 6.sep. Dreier Per TEMA, 80, s.98 Dreier Per FOTO, 73, s.78 Dreier Per FOTO, 77, s.71 Dreier Per FOTO, 92, s.89 Dreng forbrændt el-ledning, 81, 27.sep. Drenge film, 78, 18.mar. Drenge film FOTO, 78, s.17 Drengebande, 78, 27.jul. Drescher Carl M., 79, s.179 Drikkeri i byen drøftes med politiet, 90, 12.maj. Drikkeri på strøggaderne, 92, 30.apr. Dronning Elisabeth England besøg FOTO, 80, s.23 Dronning Ingrid, 74, 1.jun. Dronning Ingrid, 80, 20.okt. Dronning Margrethe, 73, 1.aug. Dronning Margrethe, 73, 9.sep. Dronning Margrethe, 73, 20.dec. Dronning Margrethe, 74, 1.aug. Dronning Margrethe, 74, 20.dec. Dronning Margrethe, 75, 5.apr. Dronning Margrethe, 75, 30.jul. Dronning Margrethe, 75, 20.dec. Dronning Margrethe, 76, 21.jun. Dronning Margrethe, 76, 27.dec. Dronning Margrethe, 77, 10.apr. Dronning Margrethe, 78, 25.feb. Dronning Margrethe, 78, 28.jun. Dronning Margrethe, 78, 3.sep. Dronning Margrethe, 83, 27.aug. Dronning Margrethe, 84, 21.apr. Dronning Margrethe, 86, 2.apr. Dronning Margrethe, 86, 10.okt. Dronning Margrethe, 91, 1.sep. Dronning Margrethe, 91, 1.sep. Dronning Margrethe FOTO, 76, s.30 Dronning Margrethe FOTO, 76, s.48 Dronning Margrethe alias Grathmer, 83, 6.feb. Dronning Margrethe Andy Warhol portræt, 87, 6.jan. Dronning Margrethe ankommer Festugen, 85, 29.aug. Dronning Margrethe ankommer Marselisborg, 86, 22.jun. 150

76 Register til Århus-Årbøgerne D Dronning Margrethe ankommer Århus, 84, 21.dec. Dronning Margrethe arkitektudstilling Saudi-Arabien, 85, 14.mar. Dronning Margrethe festugeåbning, 87, 6.sep. Dronning Margrethe I seglstamp, 84, 11.mar. Dronning Margrethe illustration roman, 89, 7.jul. Dronning Margrethe juleindkøb FOTO, 83, s.50 Dronning Margrethe middag honoratiores, 82, 17.jul. Dronning Margrethe Moesgård FOTO, 91, s.25 Dronning Margrethe og prins Henrik til Marselisborg, 92, 27.jun. Dronning Margrethe til Marselisborg, 81, 20.dec. Dronning Margrethe til Marselisborg, 86, 31.mar. Dronning Margrethe til Marselisborg, 86, 21.dec. Dronning Margrethe til Marselisborg 50-års fødselsdagen fejres, 91, 26.jun. Dronning Margrethe til Århus, 87, 1.jun. Dronning Margrethe til Århus, 87, 26.jun. Dronning Margrethe til Århus, 87, 22.dec. Dronning Margrethe udstiller på Østbanen, 92, 29.nov. Dronning Margrethe åbner Festugen, 92, 7.sep. Dronning Margrethes 50 års fødselsdag fejres, 91, 16.apr. Dronning Margrethes fødselsdag FOTO, 91, s.19 Dronning Margrethes fødselsdagsgave Dannebrog I, 91, 16.apr. Dronning Margrethes Vej, 77, 12.jun. Dronning Margrethes Vej brand, 85, 16.okt. Dronning Margrethes Vej European Business Center, 92, 1.jul. Dronning Margrethes Vej gårdrydning, 79, 21.jun. Dronning Margrethes Vej gårdrydning, 81, 23.aug. Dronning Margrethes Vej tunnel, 78, 13.apr. Dronning Margrethes Vej tunnel, 79, 20.jun. Drudenfuss café, 87, 13.feb. Drukneulykke Århus Å, 88, 9.sep. Drømmen om Amerika udstilling Moesgård, 86, 28.feb. DSB arbejdsnedlæggelse, 78, 11.feb. DSB containertransport, 74, 24.jul. DSB fest Niels Klim, 87, 4.maj. DSB færge blokade, 77, 19.mar. DSB færger evakueringsøvelse, 86, 17.sep. DSB færgerestauranter konflikt, 79, 19.apr. DSB gods arbejdsnedlæggelse, 73, 4.sep. DSB godsterminal skrinlagt, 81, 7.jan. DSB Hurtigfærgen kritik, 82, 20.nov. DSB hurtigruten, 76, 23.jul. DSB ledbus Spørring-Randers FOTO, 83, s.23 DSB nyt lyntog, 83, 23.maj. DSB personvognsvaskeanlæg TEMA, 75, s.150 DSB personvognvask, 75, 17.dec. DSB pladsbille er ua entede, 82, 6.jan. DSB plan 1990, 76, 18.dec. DSB rejser fra Århus, 84, 10.jul. DSB restaurant banegården madtilbud, 84, 26.mar. DSB rutebilschauffører arbejdsnedlæggelse, 88, 24.feb. DSB togstewardesser arbejdsnedlæggelse, 81, 16.aug. DSB værkstedsbygning Sonnesgade indvies, 84, 26.aug. DSU, 72, 8.apr. DSU indbrud, 79, 12.jul. DSU kongres, 79, 5.maj. DSU udstilling, 81, 13.dec. DSU Århus 100 år, 86, 6.dec. DTM-Kargo A/S, 76, 3.dec. DTM-Kargo Malling betalingsstandsning, 81, 1.feb. Du Chayla flådebesøg, 88, 8.okt. Du vilde himmel revy, 89, 20.feb. Dubgaard Peder Kr., 79, s.179 Dubliners koncert, 88, 15.okt. Due Bent, 82, 28.jul. Due Bodil dr.phil., 91, 2.mar. Due O o Steen, 90, s.72 Duer Thomas, 88, s.80 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

77 E Register til Århus-Årbøgerne Duer Thomas F., 73, 14.dec. DUI jubilæumslejr, 76, 15.jul. DUI lejr 70 år FOTO, 76, s.29 DUI-hy e Højbjerg FOTO, 83, s.38 Dukkemuseum, 76, 5.maj. Dukketeatermuseum Jægergårdsgade, 83, 10.okt. Dumme svin dom, 76, 1.maj. Dupont Annalise, 88, s.80 Dupont Annelise, 82, 30.nov. Dutschke mindeaften Stakladen, 81, 14.feb. Dutschke Rudi, 72, 20.feb. Dutschke Rudi, 72, 22.feb. Dutschke Rudi, 77, 22.mar. Dutschke Rudi anholdt, 75, 5.apr. Dutschke Rudi omkommet, 80, 24.dec. Dværgvækst behandling Kommunehospitalet, 85, 20.maj. Dybbroe Carl H., 87, s.148 Dybbølgade 11, 75, 30.jan. Dybbølvej, 75, 30.jan. Dybbølvej brand, 73, 28.sep. Dybbølvej 5b brand, 73, 2.sep. Dybbølvej brand, 73, 10.nov. Dybdahl Annegrete, 91, s.102 Dybdahl Vagn, 79, s.88 Dybdahl Vagn FOTO, 82, s.164 Dybdahl Vang, 88, 2.feb. Dübeck Inger, 92, s.84 Dybkjær Lone, 91, 3.apr. Dybkær Bo, 92, s.84 Dybro Poul, 84, s.178 Dyhr-Nielsen brand, 78, 19.nov. Dykker begraves, 72, 17.jun. Dykkerskibe navngives Stena Mayo og Stena Marianos, 88, 10.apr. Dynkarken, 74, 7.mar. Dynkarken, 78, 30.jan. Dynkarken Daisy restaurant, 85, 5.apr. Dynkarken parkeringsplads, 72, 10.jul. Dynkarken politigård, 76, 6.mar. Dynkarken Politigården, 84, 31.okt. Dynkarken Politigården anlægsarbejder, 82, 14.jan. Dyr i byen skulpturer TEMA, 81, s.105 Dyrearter truede, 84, 15.mar. Dyreforsøg, 75, 9.jan. Dyrehavevej badmintonhal, 86, 13.apr. Dyreinternatet Tingskoven, 78, 2.jul. Dyreparken Riis Skov nedlægges, 86, 1.apr. Dyrneslis Finn, 86, 13.apr. Dyrplageri Dyrehaven FOTO, 81, s.14 Dyrskue børn Friheden, 83, 13.jul. Død af kulde, 88, 10.mar. Døde i 1991 TEMA, 92, s.129 Dødsfald spædbarn Tilst, 79, 30.aug. Døende mennesker møde Kongreshuset, 87, 6.okt. Døgncenter sindslidende, 83, 19.feb. Døgncentret Vestre Ringgade kiosk, 82, 25.feb. Dønningen Kunstnersammens lutningen, 72, 16.apr. Døssing Bjørn, 89, 1.aug. Dådyr Riis Skov, 77, 13.dec. DÅKS Skolevæsenets Datacenter, 90, 11.feb. Dåseøl Århus, 74, 20.nov. E Ebbesen Peter pris, 81, 11.jun. Ebbesen Torben udstilling, 87, 7.feb. Eben-Ezer missionshus 100 år, 78, 6.sep. Ecevit Bulent, 86, 21.okt. Ecevits Bülent FOTO, 81, s.13 Eckersberg maleri Søstykke fundet, 91, 17.sep. Eckersbergsgade, 72, 22.okt. Eckersbergsgade, 76, 13.jun. Eckersbergsgade BZ-huset FOTO, 88, s.41 Eckersbergsgade Den Jyske Opera, 87, 5.jun. Eckersbergsgade husbesæ else, 88, 11.maj. Eckersbergsgade lukkes if.. kongrescenter, 90, 1.feb. EDB undervisning konference Matematisk Institut, 85, 20.aug. Edb-datamaskine ejendomsmæglere, 80, 15.maj. Edb-misbrug i byrådet, 89, 4.apr. Edb-misbrug Kommunale Værker læserbrevsskribenter, 85, 28.nov. 152

78 Register til Århus-Årbøgerne E Edb-rejse USA kommunale embedsmænd, 85, 9.okt. Edb-sikkerhedschef kommunen nyopre es, 84, 21.jun. Edb-system Bibliotekerne udsat, 90, 14.jun. Edb-systemer misbrug Socialforvaltningen, 89, 8.mar. Edouard Suensons Gade 3, 79, 22.feb. Edslev losseplads bevilling, 83, 27.jan. Edvard Munch udstilling, 76, 28.sep. Edvard Munch-udstilling FOTO, 76, s.43 Edwin Rahrs Vej, 74, 16.feb. Edwin Rahrs Vej gangbro, 74, 1.okt. Edwin Rahrs Vej grundlovsfest, 83, 5.jun. Edwin Rahrs Vej Tousgårdens lade, 83, 26.aug. EF afstemning, 73, 26.sep. EF afstemning, 73, 2.okt. EF delegation Forskerparken, 87, 15.sep. EF demonstration, 79, 2.okt. EF plakat FOTO, 73, s.42 EF protestmøde, 77, 2.okt. EF rådgivningskontor åbnes, 88, 12.okt. EF-afstemningen TEMA, 73, s.125 EF-debat FOTO, 73, s.40 EF-demonstration Rådhuspladsen FOTO, 73, s.128 EF-kontoret for Århus Ålborg og Odense indviet i Bruxelles, 91, 10.maj. EF-møde, 73, 1.okt. EF-møde FOTO, 73, s.42 EF-pakken folkeafstemning, 87, 27.feb. EF-pakken møde Musikhuset, 87, 20.feb. EF-pakken møde Vejlby-Risskov Hallen, 87, 24.feb. EF-pakken planlægningsmøde demonstration, 87, 18.feb. EF-parlament valg, 80, 7.jun. EF-parlamentet valg, 90, 15.jun. EF-Parlamentets miljøudvalg på besøg, 92, 29.maj. EF-valget Jørgen Bøgh, 80, 17.jan. EF-valgkamp, 80, 6.jun. EF-valgmøde, 76, 6.jan. EF-valgmøde, 80, 28.maj. EFG demonstration, 79, 9.feb. EFG hvad er det TEMA, 76, s.153 EFG lokaler, 77, 16.jun. EFG-basisuddannelse, 78, 30.jul. EFG-elever, 81, 4.jan. EFG-uddannelse, 77, 7.apr. EFG-undervisning Skt. Pauls Gade godkendt, 81, 6.aug. Eftersidningstimer, 72, 25.mar. Efterårsferie arrangementer, 79, 14.okt. Efterårsmanøvre Danex i Århus Bugt FOTO, 81, s.47 Egelind Søs FOTO, 83, s.89 Egelund boldspilbaner, 79, 9.aug. Egelund fodboldbane lynnedslag, 73, 10.jun. Egelund idrætsanlæg, 79, 15.feb. Egelund Idrætscenter svømmehal, 79, 19.aug. Egely Plejehjemmet udvidet FOTO, 81, s.11 Egetræ Risskov falder FOTO, 81, s.20 Egmontgården brand FOTO, 84, s.19 Egmontgården børnehave brand, 84, 2.apr. Egå, 73, 25.maj. Egå bankrøveri, 79, 8.nov. Egå Brugsforening, 83, 14.apr. Egå byggeri ulykke, 74, 3.nov. Egå forbrænding ulykke, 85, 8.jun. Egå Forsamlingshus fastelavn, 77, 1.mar. Egå forsamlingshus fastelavn FOTO, 77, s.15 Egå hærværk biler, 87, 14.jul. Egå kystsikring, 73, 5.maj. Egå Legestue, 78, 27.apr. Egå Lux Time ure, 86, 16.jul. Egå lystbådehavn, 77, 23.jun. Egå Marina, 80, 2.jan. Egå Marina bådehus, 79, 25.okt. Egå Marina hærværk, 91, 20.jan. Egå Marina indviet FOTO, 79, s.24 Egå Marina tyveri, 81, 13.okt. Egå Mosevej brand tv, 81, 20.dec. Egå Møbelcenter brand, 82, 10.dec. Egå Mølle, 72, 17.okt. Egå Mølle, 73, 21.dec. Egå Mølle, 77, 30.apr. Egå Mølle FOTO, 73, s.52 Egå Mølle FOTO, 77, s.79 Egå Mølle maler igen TEMA, 77, s.79 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

79 E Register til Århus-Årbøgerne Egå renseanlæg forslag, 88, 4.mar. Egå Strand sommerhuse, 73, 27.sep. Egå strandarealer, 73, 19.apr. Egå Strandvej lysregulering, 90, 21.feb. Egå Ungdoms-Højskole, 79, 11.sep. Egådalen beskæftigelsesarbejde landkort FOTO, 79, s.47 Egåen, 72, 16.maj. Egåen, 72, 21.okt. Egåen badeforbud, 85, 7.aug. Egåen rensningsanlæg, 78, 10.jan. Egåhus behandlingshjem FOTO, 78, s.140 Ehlers Inge, 82, s.170 Ehlers Victor FOTO, 86, s.21 Ehrenreich Hans, 90, s.127 Ehrenreich Sv. Aa., 82, s.170 Eibye Sven, 83, s.79 Eibye Sven, 84, 28.feb. Eisum Frank, 85, s.124 Ejbye-Ernst Arne, 82, s.92 Ejbye-Ernst Arne, 83, s.79 Ejbye-Ernst Arne, 86, s.147 Eje Thomas, 89, 30.okt. Ejendomme forbedring tilskud, 76, 14.maj. Ejendomme modernisering, 78, 14.nov. Ejendomme modernisering FOTO, 78, s.23 Ejendomme ombygning høring, 80, 7.nov. Ejendomme vedligeholdelsespris, 81, 19.feb. Ejendomsmægler dom, 81, 3.mar. Ejendomsselskabet af januar 1974, 75, 28.jan. Ejendomsselskabet Tordenskjoldsgade 21, 73, 13.apr. Ejendomsskat grundskyldspromille 19.2, 85, 14.sep. Ejendomssvindel Bjarne Pilgaard, 90, 26.nov. Ejendomsvurdering 15. alm., 75, 2.mar. Ejendomsvurdering 16., 78, 9.sep. Ejerlejligheder kontrol udstykning, 81, 16.jan. Ejerlejligheder udstykning, 78, 16.jul. Ejnar Mikkelsen firma, 76, 4.nov. Ejnar Mikkelsen sagsanlæg Arbejdstilsynet, 82, 4.mar. Ejner Mikkelsen entreprenør epoxy-bøde, 84, 11.maj. Ejaas Poul, 85, s.124 Ekko Rejser, 82, 3.jun. Eksorcisten film, 75, 5.aug. Eksorcisten film FOTO, 75, s.34 Eksplosion gas lystbådehavn, 81, 25.jul. Eksplosion ulykke, 76, 27.dec. Eksportklubben Østjylland, 85, 6.dec. Eksportklubben Østjylland, 86, 29.aug. Ekstra-Bladet om Liisberg, 74, 1.aug. EKV-Transport arbejdsnedlæggelse, 81, 14.feb. El-prisen nedsat til 30 øre/kwh, 86, 10.jun. El-restriktioner ophævet, 75, 19.feb. El-takst forhøjes, 78, 14.dec. El-taksten, 72, 15.apr. Elanka hvilehjem Helgesvej 23, 83, 13.okt. Elanka Plejehjemmet, 78, 15.feb. Elanka Plejehjemmet istandsæ else bevilling, 81, 31.jan. Elanka Plejehjemmet lukning, 78, 25.maj. Elbil Kommunale FOTO, 79, s.7 Elbæk Ove, 81, s.176 Elbæk Uffe FOTO, 92, s.41 Elbæk Uffe FOTO, 92, s.41 Elefant Gågaden FOTO, 75, s.41 Elektricitet i Århus TEMA, 92, s.61 Elektrikernes Fagforening, 74, 8.jun. Elev buskørsel, 75, 10.okt. Elev parcelhusgrunde udleje opgives, 85, 10.mar. Elev Skole børnehaveklasse, 79, 25.maj. Elev vandværk, 77, 27.jul. Elevdemonstration, 80, 7.feb. Elevdemonstration regeringens uddannelsespolitik, 86, 18.apr. Elevoverfald, 72, 21.mar. Elevråd, 78, 28.okt. Elgaard Aksel, 79, s.180 Elgaard Peter, 92, 15.maj. Elgaard Aage, 81, s.147 Elisabeth dronning England besøg FOTO, 80, s.23 Elisabeth prinsesse, 91, 17.aug. Elise Smiths Skole, 72, 24.mar. Elise Smiths Skole, 76, 8.apr. Elise Smiths Skole, 76, 23.jul. 154

80 Register til Århus-Årbøgerne E Elkjær Kjeld, 87, s.87 Elkjær Kjeld FOTO, 82, s.163 Elkjær Aage, 87, s.148 Elklit Jørgen dr. Scient. Pol., 89, 20.maj. Ellbrønd Ole legat, 87, 24.aug. Ellbrønd Robert, 91, s.102 Elleby Axel P, 82, s.170 Ellegaard Birgit, 78, 15.feb. Ellekærskolen, 74, 13.aug. Ellekærskolen, 74, 22.okt. Ellekærskolen, 78, 26.okt. Ellekærskolen, 78, 2.nov. Ellekærskolen bevares forslag, 88, 14.dec. Ellekærskolen indviet officielt i brug siden 1973, 82, 2.okt. Ellekærskolen udsmykning FOTO, 81, s.9 Ellemann Jensen Uffe FOTO, 78, s.99 Ellemann-Jensen Uffe, 78, 14.feb. Ellemann-Jensen Uffe, 79, 17.apr. Ellemann-Jensen Uffe, 79, 12.jun. Ellemann-Jensen Uffe, 80, 10.okt. Ellemann-Jensen Uffe, 80, 22.okt. Ellemann-Jensen Uffe, 83, 5.jun. Ellemann-Jensen Uffe, 84, 5.jun. Ellemann-Jensen Uffe, 85, 18.apr. Ellemann-Jensen Uffe, 85, 5.jun. Ellemann-Jensen Uffe, 85, 16.aug. Ellemann-Jensen Uffe, 85, 12.okt. Ellemann-Jensen Uffe, 86, 5.jun. Ellemann-Jensen Uffe, 87, 24.feb. Ellemann-Jensen Uffe, 87, 23.okt. Ellemann-Jensen Uffe, 91, 19.mar. Ellemann-Jensen Uffe, 91, 23.apr. Ellemann-Jensen Uffe, 91, 6.dec. Ellemann-Jensen Uffe, 91, 7.dec. Ellemarksvej nærbutik røveri, 84, 8.dec. Ellemosevej hjortefarm påkørt, 91, 21.feb. Ellengården spædbørnshjem indviet, 90, 24.feb. Ellert Holger, 81, s.147 Ellert Holger, 91, s.102 Ellesøe Max, 82, s.170 Ellevang Kirke FOTO, 75, s.47 Ellevang Kirke indvies, 75, 1.dec. Ellevang kirke julehøjmesse, 80, 25.dec. Ellevangskirken, 77, 8.mar. Ellington Duke, 72, 14.okt. Ellington Duke FOTO, 72, s.42 Ellington Duke FOTO, 72, s.56 Ellington Duke FOTO, 81, s.121 Elmer Ib, 80, s.137 Elmer Ib, 91, s.61 Elmesyge, 89, 27.sep. Elmesyge FOTO, 89, s.27 Elmesyge Tietgens Plads FOTO, 87, s.8 Elmesyge træer FOTO, 89, s.9 Elmetræ Domkirken væltet FOTO, 89, s.27 Elmetræer syge, 87, 11.jan. Elmevang Plejehjemmet besky ede boliger, 82, 3.jun. Elmholdt Tage, 77, 6.apr. Elming Peter, 92, 16.sep. Elming Poul, 85, 2.mar. Elmquist A.F. mindeplade Mejlgade 48, 89, 21.jun. Elmsager brand, 85, 2.aug. Elprisen takster, 86, 18.sep. Elpriser prisfald, 87, 26.nov. Els Comediants spansk gadeteater FOTO, 81, s.30 Elsam, 81, 19.jan. Elsam kulterminal, 81, 1.dec. Elsass Peter, 91, s.62 Elsinore Players legat, 79, 6.jul. Elskovskampen Mølleparken a er på plads, 92, 6.aug. Elskovskampen Mølleparken nedlagt, 91, 20.nov. Elskovskampen skulptur hærværk, 87, 30.maj. Elskovskampen springvand utæt, 89, 1.sep. Elsted Plejehjemmet bevilling, 81, 22.okt. Elsted protest andelslejligheder, 82, 31.aug. Elsted skole, 73, 29.jun. Elsted Skole, 74, 27.apr. Elsted skole 250 års jubilæum, 92, 12.apr. Elsted skole beboerhus bevilling, 80, 10.okt. Elsted skole brand FOTO, 79, s.21 Elsted sognegård indviet, 83, 15.aug. Elsted vuggestue, 79, 1.nov. Elung Jensen Søren FOTO, 72, s.33 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

81 E Register til Århus-Årbøgerne Elverhøj i Århus i forrige århundrede TEMA, 91, s.108 Elvirasminde FOTO, 86, s.72 Elvirasminde brand, 86, 16.sep. Elvirasminde Chokoladefabrik overtaget, 80, 17.dec. Elvirasminde-Rønning, 80, 17.dec. Elvis Presley bioforestilling, 78, 11.sep. Emiliedalsvej betonbro ernes, 92, 23.apr. Emmasvej Handelsbanken, 83, 15.apr. Emmasvej Handelsbanken, 84, 24.okt. En blomstermand skulptur, 72, 31.aug. En dag på Traveren TEMA, 89, s.45 En tilfældig anarkists hemmelige død skuespil, 81, 29.maj. Enarmede tyveknægte, 78, 30.nov. Energi- og genbrugskongres Kongreshuset, 81, 20.sep. Energibesparende foranstaltninger, 82, 18.mar. Energibesparende foranstaltninger institutioner bevilling, 85, 8.feb. Energiforbruget skal halveres, 90, 11.okt. Energikrisen Gågaden FOTO, 74, s.43 Energimesse Marselisborg- Hallen, 83, 24.sep. Energimøde Kongreshuset, 81, 25.feb. Energipolitik demonstration, 89, 27.okt. Energispare-Udvalget, 77, 3.nov. Enevold Flemming, 87, 3.jul. Enevoldsen Anker, 85, s.124 Enevoldsen Carit, 83, s.80 Enevoldsen Kai, 87, 24.dec. Enevoldsen Svend Aage, 84, s.178 Engdalsskolen, 75, 13.maj. Engdalsskolen dreng kvalt, 80, 2.feb. Engdalsvej 18, 78, 29.okt. Engdalsvej 18 FOTO, 78, s.47 Engelbredt Evald, 87, s.148 Engelbredt Johs., 75, 22.maj. Engelbredt skotøj tyveri, 77, 17.maj. Engelbredts sko lukker, 84, 31.maj. Engelsk Beklædnings Magasin, 76, 20.sep. Engelsk koncert Den gamle By, 87, 17.jul. Engelund Sven maler FOTO, 73, s.27 Engelund Svend FOTO, 82, s.52 Engen Bjørn, 82, s.170 Enggaard Johanne, 85, s.125 Enggaard Knud, 80, 10.okt. Enggaard Knud, 86, 2.apr. Enggaard Knud, 92, 17.aug. Enggården Åbo brand, 84, 17.dec. Enghavevej kommunen andelshaver, 82, 12.aug. Englen café, 87, 13.feb. Engtoften, 78, 8.aug. Engtoften 3, 77, 2.feb. Engtoften Tempress, 89, 31.okt. Enhedsdemonstration, 78, 1.maj. Enhedsdemonstration 1. maj, 77, 1.maj. Enigheden Mejeri, 74, 19.dec. Enigheden Mejeri, 79, 16.jun. Enigheden mejeri Skejby, 80, 23.aug. Enna Jane, 84, s.114 Ensomme Gamles Vel, 77, 10.nov. Epidemi- og karantænestationen FOTO, 78, s.103 Epoxy-produkt sagsanlæg, 82, 4.mar. Ergo- og fysioterapeuter kursus ny bygning Skejbyvej, 84, 14.apr. Ergoterapeut uddannelsen 10 års jubilæum, 91, 18.aug. Erhardsen Aksel, 87, 6.aug. Erhardsen Aksel FOTO, 82, s.130 Erhardsen Aksel FOTO, 85, s.59 Erhardsen Axel, 85, 5.feb. Erhardtsen Aksel, 72, 29.okt. Erhardtsen Aksel FOTO, 73, s.73 Erhvervenes Hus FOTO, 88, s.14 Erhvervs-information Hovedbiblioteket, 91, 22.feb. Erhvervsarkivet, 75, 15.jul. Erhvervsarkivet, 80, 11.jun. Erhvervsarkivet FOTO, 88, s.25 Erhvervsarkivet FOTO, 90, s.9 Erhvervsarkivet arkivmagasin FOTO, 82, s.125 Erhvervsarkivet hylde rigsarkivar, 88, 2.feb. Erhvervsarkivet nyt magasin TEMA, 82, s.125 Erhvervsarkivet nyt magasin FOTO, 80, s.46 Erhvervsarkivet udbygges, 79, 2.nov. Erhvervscentret indviet, 89, 7.okt. Erhvervsfiskere i Bugten, 81, 8.jan. 156

82 Register til Århus-Årbøgerne E Erhvervsfolk møde om kinesisk marked, 87, 3.feb. ErhvervsForum Forskerparken, 89, 31.jul. Erhvervsfremme, 78, 20.sep. Erhvervsintroducerende kurser, 79, 3.apr. Erhvervskommission, 86, 13.feb. Erhvervskontaktudvalg forslag, 82, 7.dec. Erhvervskontaktudvalget, 84, 24.aug. Erhvervskontaktudvalget, 85, 20.dec. Erhvervskontaktudvalget, 87, 30.jul. Erhvervskontaktudvalget møde, 89, 3.okt. Erhvervskontoret i Leningrad genåbnet, 92, 18.sep. Erhvervslivet TEMA, 73, s.53 Erhvervslivet 1971 TEMA, 72, s.53 Erhvervslivet 1973 TEMA, 74, s.52 Erhvervslivet 1974 TEMA, 75, s.52 Erhvervslivet 1975 TEMA, 76, s.54 Erhvervslivet 1976 TEMA, 77, s.102 Erhvervslivet 1977 TEMA, 78, s.113 Erhvervslivet 1978 TEMA, 79, s.73 Erhvervslivet 1979 TEMA, 80, s.126 Erhvervslivet 1980 TEMA, 81, s.135 Erhvervslivet 1981 TEMA, 82, s.81 Erhvervslivet 1982 TEMA, 83, s.67 Erhvervslivet 1983 TEMA, 84, s.97 Erhvervslivet 1987 TEMA, 88, s.145 Erhvervslivet i Århus 1990 FOTO, 91, s.83 Erhvervslivet i Århus 1991 TEMA, 92, s.106 Erhvervsorientering, 78, 24.jan. Erhvervsorientering Rådhuset, 87, 21.jan. Erhvervspark Slet Møllevej borgermøde, 92, 14.aug. Erhvervsplan vedtaget, 90, 29.mar. Erhvervsudvalget første møde, 83, 25.aug. Erhvervsvejledning, 79, 9.jan. Erhvervsvejledning, 84, 26.jan. Erhvervsvejledning Rådhuset FOTO, 81, s.8 Erhvervsvejledning Rådhushallen, 82, 21.jan. Erichsen Knud, 72, 1.jan. Erik Heide granitkors, 78, 20.jan. Erik Heide kunstudsmykning, 77, 31.okt. Erik Heide kunstudsmykning FOTO, 77, s.44 Erik Heides jernfugl FOTO, 90, s.19 Eriksen Axel, 86, s.147 Eriksen Bent FOTO, 76, s.118 Eriksen Birger, 75, 7.dec. Eriksen Eigil, 87, s.148 Eriksen Herluf, 80, 28.okt. Eriksen Herluf, 80, s.137 Eriksen Herluf, 81, 22.nov. Eriksen Herluf, 82, 14.jun. Eriksen Herluf, 83, 2.sep. Eriksen Herluf, 85, 15.apr. Eriksen Herluf, 85, 9.dec. Eriksen Herluf, 88, 8.feb. Eriksen Herluf, 90, 3.dec. Eriksen Herluf, 91, 6.maj. Eriksen Herluf, 92, 10.mar. Eriksen Herluf biskop valgt, 80, 21.mar. Eriksen Herluf bispevielse, 80, 13.maj. Eriksen Holger, 73, 7.okt. Eriksen Holger FOTO, 90, s.41 Eriksen Holger FOTO, 90, s.41 Eriksen Holger, 89, s.147 Eriksen Kurt, 86, s.74 Eriksen Søren, 88, s.81 Eriksen Søren FOTO, 86, s.126 Eriksen Aage, 83, s.141 Ernst Kurt, 83, s.80 Erotiske Billeder Kunstnernes Hus, 91, 6.jan. Errboe Anders, 90, 28.jul. Errboe Anders FOTO, 77, s.51 Errboe Elsebeth, 87, 16.maj. Erschou Ejner Kruse, 84, s.178 Esbensen Jens Chr., 89, s.147 Esbjerg Industrial Leasing, 75, 28.dec. Eskelund losseplads, 74, 23.feb. Eskelund Losseplads, 76, 24.sep. Eskelund losseplads, 77, 18.jun. Eskelund Losseplads, 78, 13.jan. Eskelund losseplads radioaktivt stof, 87, 6.nov. Eskelund lossepladsen, 74, 20.feb. Eskelund radioaktivt affald, 87, 10.nov. Eskelund Renovationsværk, 84, 22.apr. Eskerod Svend, 85, s.125 Eskesen Bente FOTO, 78, s.144 Eskesen Bente FOTO, 85, s.61 Eskesen Lars, 82, s.92 Eskesen Lars, 86, s.74 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

83 F Register til Århus-Årbøgerne Eskesen Per G., 88, s.81 Eskildsen Svend, 84, s.178 Esmann Jørgen, 86, s.74 Esmann Jørgen, 89, s.77 Esmann Viggo, 83, 4.sep. Esmann Viggo, 92, s.130 Espenhøjvej trafikdrab, 83, 22.okt. Espersen Christian, 82, s.92 Espersen Ole, 84, 31.okt. Espersen Ole, 88, 6.apr. ESSO, 78, 4.jan. ESSO Skovlyst nedrivning, 81, 23.apr. ESSO Strejke, 76, 14.nov. Et andet Teaterliv bog, 85, 22.maj. Et juleeventyr Århus Teater, 88, 6.nov. Et lydår koncert, 82, 3.maj. Et ualmindeligt dumt svin og andre fortællinger, 80, 13.mar. Europa Nostra til Ridehuset og Officersbygningen, 92, 5.jul. Europaplads, 73, 24.jan. Europaplads, 77, 6.aug. Europaplads FOTO, 73, s.11 Europaplads FOTO, 83, s.26 Europaplads 4, 74, 18.okt. Europaplads Rio Bravo restaurant, 83, 20.apr. Europaplads togafsporing, 80, 8.aug. Europaplads trafikdrab, 82, 13.okt. Europaplads trafikulykke, 82, 4.okt. Europarådets Ligestillingskonference i kaos, 91, 8.jun. Europarådets Ligestillingskonference Musikhuset, 91, 6.jun. European Business Center, 92, 1.jul. Eusebio Teatergruppe, 74, 30.nov. Evangeliske Kaffehus FOTO, 76, s.46 Evar Jacob, 89, 19.jan. Evar Jacob Søpavillonen København, 86, 2.jan. Eventyr på fodrejsen amatørteater, 83, 17.nov. Eventyrskulpturer Vennelyst, 86, 3.aug. Evighedens hus i Frederiks Allé TEMA, 86, s.60 Evita musical aflyses, 84, 9.jul. Evnesvages Vel Landsforening, 72, 30.jan. Ewald onkel, 73, 5.feb. Exner Inger kirke Skæring, 87, 18.nov. Exner Johannes, 79, 10.sep. Exner Johannes, 85, s.72 Exner Johannes, 91, 12.okt. Exner Johannes kirke Skæring, 87, 18.nov. F Faber Alfred, 89, s.147 Fabiansen Andreas, 86, s.147 Fabriksarbejdernes Fagforening, 81, 1.dec. Facadeforurening facaderegulering TEMA, 78, s.150 Fader Brennan marked Marselisborg- Hallen, 90, 12.aug. Fadøl på flaske, 77, 9.aug. Fagbo afdeling 8 bevilling, 80, 27.jun. Fagenes fest Friheden, 84, 9.aug. Fagenes Fest Viby Stadion, 92, 5.jun. Faglig møde Falck-reddere, 82, 5.jun. Faglig Ungdom, 78, 6.okt. Faglig Ungdom jobpatrulje, 83, 13.jul. Faglig Ungdoms Teater, 82, 20.jun. Fagligt møde >se også Arbejdsnedlæggelse, Fagligt møde Arbejdsformidlingen, 85, 16.apr. Fagmessen Kontor Butik og Data, 83, 15.apr. Fairport Convention rockgruppe, 76, 30.jan. Fakkeltog FN menneskere igheder, 89, 10.dec. Fakkeltog FNs menneskeretsdag, 82, 10.dec. Fakkeltog tamilske flygtninge, 87, 10.dec. Falch Michael, 89, 29.okt. Falch Michael, 92, 11.maj. Falck 75 år, 82, 3.okt. Falck afskedigelser, 89, 22.jan. Falck reddere fagligt møde, 82, 5.jun. Falck-Zonen, 75, 16.okt. Falck-Zonen kvindelige chauffører, 72, 1.dec. Falck-Zonen tyveri, 75, 27.apr. Faldskærmsklub tilskud, 90, 16.aug. Faldskærmsudspring FOTO, 79, s.27 Falstaff opera, 72, 26.nov. 158

84 Register til Århus-Årbøgerne F Falstersgade 32, 78, 3.okt. Falstersgade 32 FOTO, 78, s.45 Falstersgade 33 FOTO, 78, s.23 Falstersgade 42 mindeplade H.C. Hansen, 92, 22.mar. Falstersgade skudepisode, 83, 26.jun. Familierådgivningsklinikken Østergade, 81, 4.nov. Fange anholdt, 72, 12.aug. Fange arresteres, 72, 7.jun. Fangeflugt arresten, 75, 13.jan. Fangeflugt arresten, 75, 24.dec. Fangeflugt arresten i Århus, 92, 28.feb. Fangeflugt fra arresten, 72, 10.aug. Fangeflugt til J.P. Larsens Vej, 92, 19.jun. Fangeflugt Tinghuset, 79, 24.aug. Fanger anholdes, 75, 29.okt. Fanger Jens E. FOTO, 81, s.152 Fanger undviger, 72, 2.jun. Farmakologi, 75, 29.apr. Farmann Marie FOTO, 78, s.147 Farmann Marie FOTO, 79, s.129 Fartbegrænsning 60/80 km, 74, 10.nov. Fartkontrol Jyllands Allé, 79, 14.jul. Farve og form i hverdagen udstilling, 79, 14.okt. Farvel sporvogn film, 73, 4.okt. Fastelavn ka en af tønden FOTO, 86, s.11 Fastelavn tøndeslagning FOTO, 87, s.11 Fastelavnsfest Tranbjerg FOTO, 82, s.14 Fastelavnsoptog FOTO, 73, s.14 Fa igdom i Århus møde, 86, 11.feb. Fa igdomsdag Telefontorvet, 87, 9.okt. Fa iggård arbejdsanstalt forsorgshjem TEMA, 73, s.131 Fa iggården Kukstrup TEMA, 79, s.172 Fa igrøvsfest Universitetet, 79, 6.apr. Favorit Marked Langenæs røveri, 92, 15.mar. Favør Grøfthøj FOTO, 84, s.7 Favør marked, 75, 2.aug. Favør Vestebro Torv tyveri, 84, 7.okt. FDB, 76, 22.mar. FDB FOTO, 73, s.25 FDB arbejdsnedlæggelse, 73, 7.dec. FDB arbejdsnedlæggelse, 74, 2.nov. FDB arbejdsnedlæggelse, 81, 24.apr. FDB brand, 76, 24.apr. FDB centrallager, 79, 5.okt. FDB Fabrikker brand, 77, 19.aug. FDB krydderimølle solgt til P. Baunsgaard Rena, 91, 28.jun. FDB OBS-varehus Viby offentlig høring, 91, 25.okt. FDB overtager Frydenlund- Centret, 86, 1.jun. FDB strejke, 79, 31.aug. FDB valgmøde, 84, 21.feb. FDB Viby FOTO, 84, s.109 FDB-brand FOTO, 76, s.21 FDBs centrallager, 81, 14.feb. FDBs fabrikker arbejdsnedlæggelse, 85, 13.dec. FDBs salatfabrik solgt til Bähnke, 92, 4.mar. FDF, 75, 23.feb. FDF, 76, 4.maj. FDF, 76, 25.jul. FDF 75 år, 78, 28.aug. FDF 75 år FOTO, 78, s.37 FDF legeplads Brabrandstien, 80, 29.jul. FDF sommerlejr Bogensholm genindvies, 82, 4.jun. FDF/ FPF børneorkester opre es, 90, 28.jan. FDF/ FPF sommerarrangement FOTO, 79, s.35 FDF/FPF landsorkester, 76, 19.okt. FDM Prøvestation, 74, 16.feb. FDM veteranbilparade, 86, 8.jun. Fedder Minna FOTO, 86, s.119 Federspiel Per, 75, 17.jul. Fedet Risskov digebrud, 86, 6.nov. Fedtmule besøg, 85, 28.jun. Feed-Back studier Viby, 86, 13.jul. Feilberg Anders, 85, s.125 Fejemaskinen Skarnbassen FOTO, 91, s.15 Fejerskov Ole, 80, s.137 Fejerskov Ole, 84, 12.dec. Fejerskov Ole, 85, 29.jun. Fejerskov Ole, 87, 26.sep. Fejerskov Ole, 88, s.81 Felix Luna Trio, 75, 10.sep. Fenchel Tom, 72, 14.dec. Fenchel Tom Michael, 88, s.81 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

85 F Register til Århus-Årbøgerne Fenders orkester, 87, 12.apr. Fenger Henning, 72, 7.maj. Fenger K.F., 80, s.170 Fenger Møller Grethe, 91, 8.jun. Fenger Ole æreslegat, 82, 8.maj. Fenger Søs, 91, 2.jun. Fenrisvej Århus Privatskole, 92, 14.okt. Ferdinandpladsen, 88, 30.apr. Ferdinandpladsen kongeskydning, 83, 8.jun. Ferdinandpladsen skydeselskab FOTO, 81, s.28 Feriebolig bytning, 80, 2.jul. Ferieby e, 75, 9.mar. Feriefest Botanisk Have, 72, 28.jul. Feriefest for skolebørn, 77, 28.jul. Feriehjem bytning, 81, 14.jul. Feriehjem udveksling, 76, 5.jul. Ferieophold Ahl Strand tilskud, 82, 22.apr. Feriepenge kommunal ansa e ikke indløst, 86, 1.mar. Fester Hans FOTO, 76, s.121 Festival Christiania, 77, 30.jan. Festival Images of Africa, 92, 2.jul. Festival OOA rock, 86, 15.jun. Festival Show, 72, 12.sep. Festivalforeningen konkurs, 89, 1.nov. Festuge Lystrup, 82, 15.aug. Festuge nr. 10, 75, 7.sep. Festuge nr. 18, 83, 4.sep. Festuge skoleskibene Sørlandet og Khersones, 92, 8.sep. Festuge træskibs-træf FOTO, 83, s.38 Festuge Trøjborg, 81, 26.maj. Festuge vold slagsmål hærværk, 83, 5.sep. Festugen, 72, 4.sep. Festugen, 72, 12.sep. Festugen, 73, 9.sep. Festugen, 76, 13.sep. Festugen, 78, 4.sep. Festugen TEMA Et vindue mod øst, 91, 31.aug. Festugen FOTO, 74, s.36 Festugen FOTO, 75, s.37 Festugen FOTO, 77, s.38 Festugen FOTO, 79, s.39 Festugen FOTO, 81, s.39 Festugen FOTO, 85, s.32 Festugen FOTO, 92, s.28 Festugen 75 m orm, 77, 11.sep. Festugen 75 m orm FOTO, 77, s.40 Festugen arkitekturudstilinger, 85, 5.sep. Festugen Bagerlauget, 78, 6.sep. Festugen Bagerlauget FOTO, 78, s.40 Festugen bal Rådhushallen, 86, 15.sep. Festugen besøgstal, 87, 14.sep. Festugen billetsalget, 84, 3.sep. Festugen bog 15 år, 81, 10.mar. Festugen debat, 86, 13.sep. Festugen dukketeater, 87, 10.sep. Festugen festugemarked annonce FOTO, 88, s.33 Festugen filmes, 74, 6.sep. Festugen forløbet rolig, 89, 11.sep. Festugen forretninger, 78, 11.sep. Festugen fredelig, 88, 12.sep. Festugen gadefejning, 87, 12.sep. Festugen generalsekretær ansøgere, 85, 17.sep. Festugen grammofonpladeomslag FOTO, 82, s.34 Festugen hidtil værste, 90, 10.sep. Festugen historisk Århus-spil, 84, 11.sep. Festugen hærværk, 83, 12.sep. Festugen kulturobservatører, 87, 9.sep. Festugen madsteder, 88, 6.sep. Festugen marked FOTO, 84, s.40 Festugen marked kunsthåndværk, 87, 12.sep. Festugen nr. 12, 77, 4.sep. Festugen nr. 15, 80, 1.sep. Festugen nr. 20 åbnes Dronning Margrethe, 85, 1.sep. Festugen nr. 25 åbner, 90, 1.sep. Festugen ost Karolinepiger bagerlaug, 83, 14.sep. Festugen protest, 76, 20.sep. Festugen regn FOTO, 78, s.39 Festugen reklame i København, 84, 1.aug. Festugen religiøse sekter, 76, 16.sep. Festugen rengøring FOTO, 92, s.29 Festugen rolig, 80, 8.sep. Festugen roligste i mange år, 91, 9.sep. Festugen starter, 82, 5.sep. Festugen svineri, 90, 12.sep. 160

86 Register til Århus-Årbøgerne F Festugen tilfredshed, 81, 9.sep. Festugen tilrejsende turistbesøg, 84, 10.sep. Festugen tropeø FOTO, 88, s.35 Festugen udenlandsk kulturbesøg, 84, 6.sep. Festugen udstilling Generationer mødes, 84, 3.sep. Festugen urostiftere, 86, 13.sep. Festugen værtshuslukning overvejes, 83, 14.sep. Festugen ølstrejke risiko, 76, 14.sep. Festugen åbner, 91, 1.sep. Festugen åbner, 92, 6.sep. Festugen åbnes, 74, 8.sep. Festugen åbnes, 78, 3.sep. Festugen åbnes, 79, 2.sep. Festugen åbnes, 80, 31.aug. Festugen åbnes, 88, 5.sep. Festugen åbnet, 87, 6.sep. Festugens veterantog, 75, 15.sep. Festugens æressølvfad, 73, 10.sep. Festugetema Nordisk Hvælv, 92, 6.sep. Fich N. Brorson, 85, s.125 Fidelio opera, 73, 25.feb. Field Hockey TEMA, 88, s.102 Figner salgsforbud, 89, 24.nov. Fikser Jens FOTO, 88, s.17 Filippinske healere paneldiskussion Huset, 85, 25.feb. Film Asta Nielsen, 72, 3.sep. Film Den kommunale Ungdomsskole, 86, 29.jan. Film for fugls føde FOTO, 80, s.14 Film forevisning, 74, 7.apr. Film gamle danske, 81, 18.jan. Film lokalhistorie, 78, 9.mar. Film og FOTOindsamling TEMA, 74, s.96 Film om Bernt Notke optages i Domkirken, 91, 30.jan. Film om Århus, 76, 23.jan. Filmklub, 74, 12.feb. Filmoptagelser byhistorie, 74, 6.sep. Filmværksted, 79, 17.feb. Filosofisk symposium Universitetet, 87, 4.sep. Filt-symposium Universitetet, 91, 27.aug. Filtenborgs Plads Brandværnsmuseet FOTO, 89, s.30 Filuren Børneteater, 75, 7.sep. Filuren ombygning, 80, 5.dec. Filuren tilskud, 79, 24.maj. Filuren tilskud, 83, 17.mar. Finansbanken, 75, 28.jan. Finansbanken bagmandsrapport, 75, 30.apr. Finderupvej, 74, 4.jan. Fingrene væk fra Lejrskolerne, 80, 7.feb. Fink Jørgen dr. Phil., 90, 24.feb. Finlandsgade, 79, 5.okt. Finlandsgade FOTO, 77, s.32 Finlandsgade 12, 74, 27.feb. Finlandsgade 26 Center for Kvindeforskning, 88, 30.okt. Finlandsgade GASA, 86, 9.aug. Finlandsgade GASA bygninger solgt, 86, 23.dec. Finlandsgade Storcenter Nord, 92, 22.jul. Finlandsgade storcenter protest, 88, 7.feb. Finnebyen oversvømmelser, 84, 25.dec. Finnebyens Forsamlingshus, 75, 19.feb. Finnebyens selskabslokaler hærværk, 81, 17.maj. Finsensgade ernvarmebrud, 81, 24.okt. Finsensgade navn, 74, 21.jun. Finsensgade skole fest, 80, 3.apr. Finsensgade skole idrætsklasse FOTO, 87, s.31 Finsensgade skole nedlægges vedtagelse, 89, 10.feb. Finsensgades Skole, 74, 27.jun. Finsensgades Skole, 75, 25.apr. Finsensgades skole, 75, 13.maj. Finsensgades skole FOTO, 89, s.24 Finsensgades skole 75 år, 83, 12.maj. Finsensgades skole Dansk Firma Center, 90, 11.jan. Finsensgades skole nedlægges forslag, 88, 14.dec. Finsk folkedans, 86, 7.aug. Finsten Kurt, 74, 14.apr. Firlinger, 78, 18.maj. Firmaernes Fodbold Forbund FOTO, 79, s.103 Firmaklubbernes Kæmpetombola FOTO, 79, s.105 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

87 F Register til Århus-Årbøgerne Firmasport i Århus TEMA, 79, s.102 Fischer Hanne Marie FOTO, 75, s.124 Fischer J. Olfert, 85, s.72 Fischer Margit, 84, s.178 Fischer Oscar, 76, 24.jun. Fischer Paul, 85, 24.apr. Fischer Per, 90, s.72 Fischer Steen, 72, 23.feb. Fischer Steen retsassessor, 72, 3.feb. Fischer Svend Aage, 80, s.170 Fischer-Hansen Else udstilling, 86, 17.aug. Fisk aflæsses ved Grisebrønden, 89, 23.jun. Fiskebord Marselis, 77, 5.sep. Fiskekonkurrence juniorer, 77, 27.maj. Fiskeku er sejlforbud, 78, 27.jan. Fiskeku ere Århus bevilling, 80, 15.mar. Fisker Chr., 82, s.170 Fisker Ernst, 92, s.130 Fisker Kay arkitekt, 73, 15.mar. Fisker Robert, 79, 18.mar. Fisker Robert, 92, s.130 Fiskergade, 72, 9.dec. Fiskergade, 74, 18.jul. Fiskergade saneringsplan vedtages, 82, 26.aug. Fiskergade brand, 77, 3.sep. Fiskergade 44 brand, 74, 15.maj. Fiskergade 46 brand, 74, 16.maj. Fiskergade 82, 73, 20.maj. Fiskergade saneringsplan vedtages, 82, 26.aug. Fiskergade arkæologisk udgravning FOTO, 88, s.28 Fiskergade Provinsbanken besat FOTO, 87, s.41 Fiskergade Søndergade FOTO, 82, s.69 Fiskerhuset Skæring, 77, 5.jun. Fiskerifestival, 77, 21.aug. Fiskerihavnen FOTO, 74, s.59 Fiskerku er strandet Ebeltoft, 81, 19.okt. Fisketrappe Labing Mølle, 86, 5.okt. Fjeldberg Niels, 87, s.88 Fjeldborg Ole C., 92, s.84 Fjelrad Georg, 80, s.170 Fjendbo Peter FOTO, 77, s.140 Fjerde Sø FOTO, 76, s.89 Fjerde Sø forsikringsselskab, 74, 18.jul. Fjerkræavlerforening udstilling, 81, 15.nov. Fjerkræudstilling Vejlby Risskov- Hallen, 84, 20.nov. Fjerkræudstilling Vejlby Risskov- Hallen, 85, 20.okt. Fjernsyn TEMA, 89, s.71 Fjernvarme annonce-råd til besparelse FOTO, 89, s.9 Fjernvarme brud FOTO, 86, s.8 Fjernvarme flere brugere, 83, 9.jan. Fjernvarme forbrugere stigende, 86, 6.jul. Fjernvarme gratis til Hotel Royal, 83, 10.nov. Fjernvarme overskud fordeles, 89, 16.jan. Fjernvarme prisen nedsæ es, 88, 6.maj. Fjernvarme varmeplan, 80, 23.apr. Fjernvarmebrud Trøjborg, 81, 24.okt. Fjernvarmecentralen Stautrup, 72, 23.feb. Fjernvarmeforbruget, 75, 28.jun. Fjernvarmeledningen brud, 76, 5.dec. Fjernvarmeledninger Fredensvang, 76, 14.feb. Fjernvarmen i Århus TEMA, 84, s.156 Fjernvarmen stiger, 74, 28.nov. Fjernvarmenet lån Europæiske Investeringsbank, 83, 19.aug. Fjernvarmene et Lystruplund, 80, 21.apr. Fjernvarmene et termofotografering, 82, 22.jan. Fjernvarmepriserne, 75, 25.nov. Fjernvarmerør, 76, 22.jan. Fjernvarmetunnel FOTO, 84, s.158 Fjervarmeprisen stiger, 82, 1.jul. Fjordsgades skole, 78, 16.maj. Fjordsgades Skole modernisering, 80, 20.jun. Fjordside O o, 82, s.92 Fjordside O o, 90, s.72 FK Trykluftservice brand, 85, 16.aug. Flach Wilhelm, 84, s.178 Flagermusens Venner Ridehuset, 86, 19.okt. Flaskecontainer goldbolden FOTO, 85, s.18 Flatau Aage, 81, s.176 Flemming-Sørensen Jens billedhugger, 79, 15.feb. Flensburg busture kronede dage, 89, 27.nov. Flensted-Jensen Elisabeth, 88, 30.okt. 162

88 Register til Århus-Årbøgerne F Flexiket arbejdet genoptaget, 80, 19.dec. Flexiket arbejdsnedlæggelse, 80, 17.dec. Flindt Ellen, 90, s.127 Flint Vivi FOTO, 79, s.146 Flor Marianne FOTO, 80, s.84 Flummer Kai, 83, 6.feb. Fluo-Calcin-prisen, 77, 13.feb. Fly gennem lydmuren, 84, 19.apr. Fly nødlander, 74, 31.jul. Fly-chikane af tyske jagerfly mod Kalundborgbåden, 91, 29.aug. Flydedok >se også Århus Flydedok, Flydedokken, 73, 9.dec. Flydedokken, 73, 14.dec. Flydedokken, 74, 8.aug. Flydedokken, 76, 6.jun. Flydedokken, 77, 9.jan. Flydedokken arbejdsnedlæggelse, 73, 27.jan. Flydedokken arbejdsnedlæggelse, 74, 2.mar. Flydedokken arbejdsnedlæggelse, 74, 3.dec. Flydedokken arbejdsnedlæggelse, 76, 27.feb. Flydedokken skibe Kina, 74, 17.okt. Flydedokken strejke, 76, 28.feb. Flydedokken strejke, 76, 4.mar. Flydedokken strejke, 76, 7.mar. Flydedokken strejke, 77, 15.jan. Flydedokken strejke slut, 73, 2.feb. Flygtning 71, 72, 25.apr. Flygtning 81 indsamling, 82, 3.maj. Flygtning 81 indsamling, 82, 9.maj. Flygtning 81 promenadekoncert, 82, 30.apr. Flygtning 86, 87, 24.sep. Flygtning 86 komitéfest, 87, 2.okt. Flygtninge arbejdsløse, 88, 23.jul. Flygtninge pjece, 88, 30.nov. Flygtninge teltlejr Klostertorvet, 89, 6.dec. Flygtninge-debat Statsgymnasiet, 91, 30.jan. Flygtningearbejde arrangementer, 87, 19.jul. Flygtningefest Ridehuset, 90, 21.okt. Flygtningeklub, 72, 14.aug. Flyrejse Concorde, 77, 21.jan. Flyrute Tirstrup-London, 80, 1.apr. Flyrute Århus-Kalundborg, 86, 18.sep. Flystyrt Frydenlundsskolen, 86, 8.sep. Flystyrt Frydenlundsskolen FOTO, 86, s.34 Flystyrt Kasted Mose FOTO, 80, s.25 Flystyrt Ka egat, 83, 12.jul. Flystyrt Kirstinesminde, 80, 27.apr. Flystyrt Kirstinesminde, 86, 3.aug. Flystyrt privatfly Tirstrup Lufthavn, 84, 18.okt. Flytkjær Niels Peder, 86, s.146 Flytning spørgeskemaer, 79, 9.maj. Flyulykke faldskærm Kirstinesminde, 80, 2.sep. Flyulykke svæveplan, 81, 7.jul. Flyvbjerg skib FOTO, 74, s.51 Flyvemaskiner i Århus TEMA, 84, s.163 Flyvende fugl skulptur, 78, 23.apr. Flyvende Århus-Gymnaster, 87, 30.jun. Flyveplads Borum opgivet, 90, 13.jun. Flyveplads Foldby protest, 84, 2.dec. Flyveplads Ravnholt Hede, 76, 3.okt. Flyveplads Ravnholt Hede, 76, 30.okt. Flyveplads Sabro regionsplan vedtages, 86, 10.dec. Flyvestævne mesterskab, 73, 8.jun. Flyvning taxa- og skole-, 79, 12.jul. Flådebesøg amerikansk, 88, 3.okt. Flådebesøg amerikanske destroyere, 85, 14.apr. Flådebesøg amerikanske krigsskibe, 85, 30.mar. Flådebesøg britisk, 77, 18.okt. Flådebesøg engelsk, 82, 23.maj. Flådebesøg fra Nato atlanterhavsflåde, 91, 10.aug. Flådebesøg fransk, 85, 5.jul. Flådebesøg fransk, 88, 8.okt. Flådebesøg fregat Brazen med atomvåben?, 92, 5.sep. Flådebesøg frega en Juno, 86, 28.jun. Flådebesøg Fret og Jaguar, 83, 23.apr. Flådebesøg Glamorgan, 85, 28.jun. Flådebesøg Holland, 85, 31.aug. Flådebesøg Iowa, 86, 1.okt. Flådebesøg NATO, 72, 6.maj. Flådebesøg Nato, 79, 2.nov. Flådebesøg NATO, 85, 17.aug. Flådebesøg NATO FOTO, 81, s.21 Flådebesøg NATO FOTO, 81, s.34 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

89 F Register til Århus-Årbøgerne Flådebesøg NATOs Atlanterhavsflåde, 92, 12.aug. Flådebesøg Peder Skram - Herluf Trolle - Niels Juel, 86, 14.jun. Flådebesøg Rusland radioaktivitetsmåling, 87, 5.maj. Flådebesøg USA atomvåben om bord spørgsmål, 89, 5.aug. Flådebesøg USS Thorn, 87, 14.okt. Flådebesøg USS Thorn demonstration FOTO, 87, s.39 FN-Forbundet landsmøde, 81, 4.okt. Fo Dario, 81, 29.maj. Focus Kunst- og selskabsforeningen, 73, 5.jan. Fodbold AGF - B93, 83, 14.nov. Fodbold IHF- Borussia Mönchengladbach, 79, 17.jul. Fodbold landskamp tv Musikhuset, 87, 4.jun. Fodbold landskamp Uruguay FOTO, 87, s.24 Fodbold landskamp Uruguay tv Musikhuset, 87, 8.jun. Fodboldfest Danmark-Sovjet, 86, 5.jun. Fodboldkamp AGF slagsmål, 83, 26.sep. Fodboldkamp Moskva århusianer detentionen, 86, 26.sep. Fode Henrik, 88, s.25 Fode Henrik FOTO, 72, s.92 Fodgænger-razzia, 80, 19.sep. Fodgængere refleksbånd, 81, 8.jan. Fodgængerovergange lydsignal, 86, 25.nov. Fodgængerovergange lydsignaler FOTO, 86, s.46 Fodgængertunnel Dr. Margrethes Vej, 77, 12.jun. Fodgængertunnel Dr. Margrethes Vej FOTO, 77, s.28 Fodgængertunnel Vestervang, 72, 17.sep. Fodslaw FOTO, 72, s.27 Fodtøj varmt efterspørgsel, 86, 10.jan. FOF motorsejler, 78, 5.jan. FOF motorsejler FOTO, 78, s.7 Fog-Nielsen Svend, 85, s.125 Fogedre en fly er til Mindegade 13, 83, 15.feb. Fogsgaard Knud, 83, 1.apr. Fogsgaard Lene dr.phil., 90, 20.jun. Fogtdal Palle, 86, 2.jan. Fogtdal Palle, 90, 23.dec. Foldbjerg Søren, 87, s.149 Folk i Århus udkommer, 75, 1.feb. Folk i Århus ugeavis, 75, 22.feb. Folke Steen, 77, 1.apr. Folke Steen, 82, 17.feb. Folke Steen FOTO, 76, s.143 Folkebadeanstalten FOTO, 77, s.124 Folkebadeanstalten og svømmehallen TEMA, 77, s.119 Folkebevægelsen mod EF, 74, 28.sep. Folkebevægelsen mod EF 10 år, 83, 13.nov. Folkebevægelsen mod EF grundlovsfest, 83, 5.jun. Folkebevægelsen mod EF koncert, 85, 14.feb. Folkebevægelsen mod EF landsmøde, 89, 1.okt. Folkebevægelsen mod EF marked, 81, 30.mar. Folkebevægelsen mod hårde stoffer, 81, 1.mar. Folkebiblioteket, 74, 8.sep. Folkebiblioteket mindeudstilling, 79, 1.sep. Folkedans finsk, 86, 7.aug. Folkedans stævne, 86, 17.aug. Folkedansens Hus istandsæ else, 80, 20.jun. Folkedanserbal Mercur, 84, 19.jul. Folkedanserforeningen, 79, 1.apr. Folkedanserforeningerne i Århus, 87, 23.aug. Folkedansernes dag, 87, 23.aug. Folkedansernes dag, 88, 22.aug. Folkedansernes dragter udstilling, 80, 15.okt. Folkekirkeligt missionsstævne, 80, 28.okt. Folkekirken medlem, 73, 25.nov. Folkekirken medlemstal, 76, 16.nov. Folkekirkens Nødhjælp, 73, 20.sep. Folkekirkens Nødhjælp, 75, 14.jul. Folkekirkens Nødhjælp genbrugsbutik Risskov åbnet, 89, 9.nov. 164

90 Register til Århus-Årbøgerne F Folkekirkens Nødhjælp loppemarked, 73, 30.aug. Folkekirkens Nødhjælp loppemarked, 80, 17.jan. Folkelig filmuge pensionister, 81, 18.nov. Folkemusik festival Musikhuset, 84, 5.aug. Folkemusikhøjskolen, 76, 8.maj. Folkemusikskolen, 73, 23.jun. Folkemusikskolen, 75, 24.okt. Folkemusikskolen, 77, 3.mar. Folkemusikskolen, 77, 28.maj. Folkemusikskolen FOTO, 76, s.22 Folkemusikskolen instrumenter, 79, 22.jun. Folkemusikskolen karneval, 88, 5.jun. Folkemusikskolen overtager Kasino, 82, 3.jun. Folkemusikskolens børnekor, 73, 15.apr. Folkeoplysningen og forskningsformidling i 80 erne festskrift, 82, 11.okt. Folkeoptoget for fred demonstration, 85, 27.okt. Folkepensionister sammenslutning årsmøde, 81, 26.aug. Folkeregisteret Knudrisgade 5 indviet, 83, 23.apr. Folkeskolen 175 års jubilæum, 90, 23.okt. Folkeskolens Venner forening startet, 85, 26.jan. Folketal Århus , 83, 1.jan. Folketeatret, 77, 15.jul. Folketeatret biograf Jægergårdsgade genåbner, 84, 26.dec. Folketeatret Jægergårdsgade genindvies, 87, 17.okt. Folketeatret Jægergårdsgade genåbner, 84, 22.feb. Folketingets finansudvalg besøg, 86, 25.jun. Folketingets kommunaludvalg på Kommunehospitalet, 84, 14.okt. Folketingsvalg >se også Valg, Folketingsvalg brevstemmer, 89, 8.maj. Folketingsvalg brevstemmer med Civilforsvaret, 85, 28.jan. Folketingsvalgene 1984 TEMA, 85, s.110 Folketingsvalget 10. maj 1989 TEMA, 89, s.53 Folketingsvalget 12. december 1990 TEMA, 91, s.70 Folketingsvalget 1973 TEMA, 74, s.103 Folketingsvalget 1987 TEMA, 88, s.52 Folketingsvalget brevstemmer, 85, 7.jan. Folketingsvalget i Århus, 80, s.42 Folketingsvalget i Århus 1971 FOTO, 72, s.39 Folketingsvalget i Århus 1975 TEMA, 76, s.140 Folkets Forbrugerkomite, 74, 10.mar. Folkets Forbrugerkomité, 74, 31.mar. Folketælling - Hvem sidder bag skærmen TEMA, 91, s.67 Folketælling 1845, 91, 23.sep. Folkeuniversitetet 35 år, 82, 11.okt. Folkeuniversitetet 40 år, 87, 11.dec. Folkmar Jørgen H., 91, s.62 Folks tøj i og omkring Århus a andling, 76, 18.apr. Foltmar A/S skumplastfirma, 72, 20.aug. Foltmar Poul, 85, s.73 Fona købt Jens Aage Nielsen radio, 81, 1.apr. Fonden til Bevarelse af Friluftskunst stiftet, 84, 29.aug. Food Division Denmark, 89, 3.jun. Forbrugerkomiteen, 78, 22.mar. Forbrugerkomiteen udstilling snydte børn, 89, 20.sep. Forbrydelser antal 4334, 83, 30.maj. Forbrydelser pinsen, 79, 16.maj. Forbrændingsanlæg Lisbjerg, 75, 19.dec. Forbrændingsanlæg Nord, 81, 3.okt. Forbrændingsanlægget Lisbjerg FOTO, 83, s.12 Forbrændingsanlægget Lisbjerg blokeret, 86, 21.okt. Forbrændingsanstalten, 79, 13.feb. Forbrændingsanstalten Lisbjerg bevilling, 84, 11.jan. Forenede Automobilfabrikker De, 72, 10.jun. Forenede Automobilfabrikker De, 72, 14.jun. Forenede Trikotagefabrikker ophør, 80, 30.jun. Foreningen af Arbejdsgivere ved Århus Havn, 78, 23.aug. Foreningen af Erhvervsdrivende 50 år, 73, 19.okt. Foreningen af Yngre Tandlæger, 81, 27.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

91 F Register til Århus-Årbøgerne Foreningen for Arbejdsgivere ved Århus Havn, 76, 19.sep. Foreningen for Bykultur, 73, 16.apr. Foreningen for Bykultur, 77, 12.maj. Foreningen for Bykultur, 88, 12.dec. Foreningen for Human Kriminalpolitik FOTO, 79, s.12 Foreningen Kvinder over 40 nye lokaler, 82, 9.okt. Foreningen Norden job i Norden, 86, 20.mar. Foreningernes Fællesråd Solbjerg, 73, 24.okt. Foreningernes liv i Århus TEMA, 88, s.126 Forgiftning Cirkus Benneweis, 80, 11.jul. Forhistorisk Museum, 72, 29.apr. Forhistorisk Museum, 72, 4.maj. Forhistorisk Museum, 73, 9.sep. Forhistorisk Museum, 73, 10.sep. Forhistorisk Museum, 74, 15.feb. Forhistorisk Museum, 74, 26.feb. Forhistorisk Museum, 74, 11.okt. Forhistorisk Museum, 75, 14.okt. Forhistorisk Museum, 75, 2.dec. Forhistorisk Museum, 76, 2.aug. Forhistorisk Museum, 77, 19.jun. Forhistorisk Museum, 78, 9.jun. Forhistorisk Museum >se også Moesgård - Moesgård Museum Forhistorisk Museum FOTO, 72, s.21 Forhistorisk Museum FOTO, 77, s.42 Forhistorisk Museum 125 år, 87, 30.jan. Forhistorisk Museum dyreværnsloven, 79, 13.okt. Forhistorisk Museum får 4.8 mio. kr., 89, 23.apr. Forhistorisk Museum guldring Rosensgade, 83, 29.jul. Forhistorisk Museum krisebudget, 87, 25.aug. Forhistorisk Museum Lisbjerg, 90, 6.feb. Forhistorisk Museum tilskud, 90, 6.apr. Forhistorisk Museum tilskud til Bahrain arbejde, 90, 6.maj. Forhistorisk Museum udstilling Danskerne og den ædle vilde, 88, 27.feb. Forlaget Centrum roman romerriget, 89, 7.jul. Forlaget Modtryk bogklub, 84, 28.sep. Forlystelser lukkes kongen død, 73, 15.jan. Forsamlingsbygningen Amaliegade TEMA, 72, s.130 Forsamlingshuse brandsikring, 78, 11.maj. Forsamlingshuse stø e, 77, 30.jun. Forsberg Richard, 90, s.127 Forskerpark i Århus møde, 85, 20.dec. Forskerpark udvidelse, 90, 2.mar. Forskerparken FOTO, 88, s.151 Forskerparken advarsel Tandlægehøjskolen, 87, 26.sep. Forskerparken areal købt af Staten, 89, 8.feb. Forskerparken EF delegation, 87, 15.sep. Forskerparken Erhvervs Forum, 89, 31.jul. Forskerparken fondsmidler, 86, 6.dec. Forskerparken første spadestik FOTO, 87, s.25 Forskerparken indvies, 87, 11.sep. Forskerparken indviet FOTO, 91, s.13 Forskerparken kommende får kr., 86, 11.jun. Forskerparken konference Hotel Marselis, 86, 13.feb. Forskerparken midlertidige pavilloner, 87, 7.apr. Forskerparken nye lejere, 87, 31.maj. Forskerparken Rådhuspladsen, 86, 21.aug. Forskerparken større udgifter, 87, 29.mar. Forskerparkens informationscenter åbner, 89, 24.feb. Forslag tak for dem TEMA, 73, s.103 Forsorgshjem Tranbjerg, 73, 16.nov. Forsorgshjem Østerby, 73, 28.jun. Forsorgshjemmet FOTO, 73, s.48 Forsorgshjemmet nedrives, 75, 10.jan. Forsorgshjemmet Vester Allé, 73, 28.jun. Forsorgshjemmet Vester Allé, 73, 16.nov. Forsorgshjemmet Østerby FOTO, 73, s.134 Forsorgshjemmet Østervang bevilling, 81, 10.jun. Forstad byens første TEMA, 77, s.61 Forstadsavisen Viby demonstration, 82, 4.jun. Forstbotanisk Have >se også Botanisk Have, 166

92 Register til Århus-Årbøgerne F Forstbotanisk Have hærværk, 80, 31.okt. Forsørgelsesanstalten FOTO, 73, s.132 Forsørgelsesanstalten Vester Allé FOTO, 73, s.133 Fortebakken fritidshjem åbnes, 80, 13.aug. Fortevej badestrand blåt EF-flag, 91, 13.jun. Fortevej Blå flag, 92, 21.jun. Fortidsminderne og kommunen TEMA, 82, s.63 Fortling Edvard FOTO, 90, s.113 Forurenet jord til Holland, 89, 9.jul. Forurening gasværksgrund Åby, 86, 14.mar. Forurening Mundelstrup møde miljøminister, 91, 18.jan. Forurening Silkeborgvej, 73, 6.apr. Forureningsmåler Åboulevarden FOTO, 89, s.18 Forureningsundersøgelse gamle sporvognsremise, 90, 29.sep. Forvaltningsloven begrundede afgørelser, 87, 30.apr. Forældre demonstration børnepasning, 82, 17.aug. Forældre-Pædagog-Samrådet, 76, 15.aug. Forældrenes Børnekamp, 76, 29.sep. Forældrenes Børnekamp, 76, 20.okt. Forældrenævnet, 76, 15.aug. Forældrenævnet børnetallene, 80, 14.nov. Forældreskolen møde skolebestyrelse, 88, 15.nov. Forældreskolen tyveri, 79, 13.feb. Forår 81 haveudstilling Marselisborg- Hallen, 82, 8.apr. Forårs- og Fritidsmesse, 87, 12.apr. Forårs- og Fritidsmesse Marselisborg- Hallen, 86, 13.apr. Forårsrengøring Christian X FOTO, 75, s.24 Foss Holger, 73, 1.maj. Foss O o, 86, s.148 Foss P.J., 79, s.88 Foss P.J., 87, s.88 Fossø N., 73, 10.apr. Fostersalg Kommunehospitalet, 85, 21.nov. Fotografi historien om TEMA, 78, s.130 Fotografier fra gamle Århus, 78, 5.nov. Fotografier Århus, 74, 7.apr. Fotografiets barndom TEMA, 90, s.111 Fotomesse Marselisborg-Hallen, 82, 24.apr. Fotorama, 73, 6.jun. Fotorama, 73, 11.okt. Fotorama FOTO, 72, 3.sep. Fournais Knud, 84, s.179 Fox Stuart fotograf, 73, 5.feb. FPF, 75, 23.feb. FPF, 76, 4.maj. FPF, 76, 25.jul. FPF 25 år, 78, 28.aug. FPF 25 år FOTO, 78, s.37 FPF sommerlejr Bogensholm genindvies, 82, 4.jun. Fra Bispetoften til Bjerget bog, 78, 17.jun. Fragtmandscentralen arbejdsnedlæggelse, 88, 15.okt. Fraktaler udstilling, 89, 11.jun. Framlev bus, 79, 29.okt. Framlev Kaninavlerforening udstilling, 81, 9.nov. Framlev planer, 78, 28.apr. Frandsen Erling Villy, 88, s.81 Frandsen Hans, 82, s.170 Frandsen Niels Chr. FOTO, 86, s.26 Frandsen Roy, 77, 8.maj. Frandsen Aage, 72, 6.dec. Frandsen Aage, 75, 26.nov. Frandsen Aage, 76, 24.sep. Frandsen Aage FOTO, 72, s.38 Frank Gert, 79, 14.jun. Frankrigs ambassadør, 74, 30.apr. Fransen G. Ørum, 78, 15.jun. Fransk ambassadørbesøg, 87, 9.apr. Franskkonkurrencepris Katedralskolen, 90, 8.jul. Franskundervisning skolerne, 88, 9.sep. Franz Kroon maskiner til hæren, 81, 17.jun. Fraternitas loge, 73, 5.feb. Fred teater gudstjeneste Sankthans, 84, 23.jun. Fredborg Niels, 77, 20.jul. Fredborg Niels, 77, 9.aug. Fredborg Niels cykelstyrt, 81, 13.nov. Fredbøg Alfred A., 88, s.154 Freddy Fræk, 72, 13.okt. Freddy Fræk, 73, 19.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

93 F Register til Århus-Årbøgerne Freddy Fræk, 77, 28.jul. Frede Fup koncert, 85, 14.feb. Frede Schilling udstilling, 79, 18.jan. Fredens Svend, 85, s.125 Fredens Torv, 78, 30.apr. Fredens Torv FOTO, 75, s.122 Fredens Torv FOTO, 78, s.20 Fredens Torv 12, 79, 29.dec. Fredens Torv 12 Dansk Flygtningehjælp, 82, 4.aug. Fredensgade, 74, 9.mar. Fredensgade, 74, 8.maj. Fredensgade, 74, 30.okt. Fredensgade, 75, 28.jan. Fredensgade, 75, 7.feb. Fredensgade FOTO, 74, s.15 Fredensgade 40 Kræftens Bekæmpelse, 81, 1.okt. Fredensgade Jens Aage Nielsen radio, 81, 1.apr. Fredensgade Musikværksted, 82, 10.nov. Fredensgade narkoman, 75, 29.jul. Fredenskirken hærværk, 73, 13.maj. Fredenskirken hærværk, 73, 14.maj. Fredensvang ernvarmeledninger, 76, 14.feb. Frederik Draiby TEMA, 92, s.71 Frederik kronprins, 90, 31.aug. Frederik kronprins, 90, 6.okt. Frederik kronprins 18 år Århus gave, 87, 26.maj. Frederik kronprins 22 år fejres på Marselisborg, 91, 25.maj. Frederik Kronprins fly er til Marselisborg slot. Skal studere i Århus, 90, 1.sep. Frederik kronprins Købmandsskolen, 91, 8.mar. Frederik kronprins stud.scient. pol., 91, 11.sep. Frederik kronprins taler, 92, 20.aug. Frederik prins, 76, 13.sep. Frederiks Allé, 74, 3.feb. Frederiks Allé, 75, 7.mar. Frederiks Allé, 75, 1.jul. Frederiks Allé, 75, 23.dec. Frederiks Allé, 79, 27.dec. Frederiks Allé 108 Pladeudlejning 108, 83, 15.apr. Frederiks Allé 112 brand, 79, 15.okt. Frederiks Allé 147 brand, 74, 4.maj. Frederiks Allé Gislev Rejser, 81, 26.feb. Frederiks Allé 28 Foreningen af Danske Eksportklubber, 88, 22.apr. Frederiks Allé 30 Andelsbanken, 88, 24.jun. Frederiks Allé 42-44, 77, 9.aug. Frederiks Allé Den sociale Døgnvagt, 85, 27.okt. Frederiks Allé 43-45, 78, 7.dec. Frederiks Allé 43-45, 78, 30.dec. Frederiks Allé 62 brand, 80, 27.dec. Frederiks Allé 63 brand, 79, 1.jun. Frederiks Allé biltyveri, 82, 8.feb. Frederiks Allé drab skud, 81, 5.aug. Frederiks Allé flagkøb, 85, 6.maj. Frederiks Allé grillbar, 83, 13.jul. Frederiks Allé guldsmed, 86, 6.feb. Frederiks Allé Handelsbanken, 87, 4.feb. Frederiks Allé hærværk biler, 82, 22.aug. Frederiks Allé jødisk kirkegård TEMA, 86, s.60 Frederiks Allé massageklinik, 91, 12.mar. Frederiks Allé ny ejendom ved Mejerikontoret, 86, 1.jul. Frederiks Allé parkering, 73, 14.jul. Frederiks Allé rulleskiløber FOTO, 88, s.31 Frederiks Allé røveri, 78, 5.aug. Frederiks Allé skuddrab, 79, 19.jan. Frederiks Allé toilet ved Ridehuset, 86, 17.nov. Frederiks Allé trafikuheld, 80, 23.nov. Frederiks Allés Sammenslutning, 76, 5.feb. Frederiksbjerg Beboerforening, 84, 12.nov. Frederiksbjerg Beboerforening 10 år, 88, 11.apr. Frederiksbjerg beboerforening tilskud, 80, 19.dec. Frederiksbjerg Beboerhus, 83, 8.apr. Frederiksbjerg bibliotek lukningstruet, 92, 19.jan. Frederiksbjerg byfornyelse bevilling, 87, 19.nov. Frederiksbjerg bypark, 89, 22.dec. 168

94 Register til Århus-Årbøgerne F Frederiksbjerg Handels- og Håndværkerforening, 76, 5.feb. Frederiksbjerg Ny Tidende, 74, 16.feb. Frederiksbjerg pyromanbrand, 84, 16.feb. Frederiksbjerg pyromanbrand, 84, 18.feb. Frederiksbjerg Torv, 78, 22.aug. Frederiksbjerg Vest byfornyelse, 79, 13.maj. Frederiksbjerg Vest byfornyelse, 80, 17.jul. Frederiksbjerg Vest byfornyelse huslejerne, 81, 17.jul. Frederiksbjerg Vest byfornyelse udstilling, 81, 24.nov. Frederiksbjerg Vest registrant udgivet, 83, 22.jan. Frederiksen Alfred, 87, s.149 Frederiksen Einar, 91, s.103 Frederiksen Erik, 82, s.17 Frederiksen Ib, 81, 18.dec. Frederiksen Ib, 82, 3.feb. Frederiksen Ib, 82, s.92 Frederiksen Ib, 83, 19.feb. Frederiksen Ib, 83, 3.jun. Frederiksen Ib, 83, 19.aug. Frederiksen Ib, 86, 2.apr. Frederiksen Ib, 86, 23.aug. Frederiksen Ib, 87, 4.apr. Frederiksen Ib, 87, 13.aug. Frederiksen Ib, 87, 6.okt. Frederiksen Ib, 88, 6.aug. Frederiksen Ib, 89, 5.okt. Frederiksen Ib, 89, 2.nov. Frederiksen Ib, 91, 18.jan. Frederiksen Ib FOTO, 86, s.119 Frederiksen Ib amtsborgmester genvalg, 86, 13.dec. Frederiksen Ib træffetid, 90, 11.apr. Frederiksen Knud, 84, s.115 Frederiksen Per, 82, s.92 Frederiksen S., 85, 24.aug. Frederiksen S. Helbo, 91, s.62 Frederiksen Svend Chr., 81, s.147 Frederiksen Svend-Aage, 82, s.92 Frederiksen Viggo, 84, s.115 Frederiksen Viggo, 88, s.154 Frederiksgade, 72, 6.nov. Frederiksgade, 73, 31.aug. Frederiksgade, 75, 7.feb. Frederiksgade FOTO, 73, s.98 Frederiksgade 25 Bikuben, 81, 24.jun. Frederiksgade 31, 77, 7.apr. Frederiksgade 54-56, 73, 19.dec. Frederiksgade 69, 76, 15.jun. Frederiksgade 70 slagter FOTO, 88, s.126 Frederiksgade 72, 72, 4.feb. Frederiksgade 72 Box 72, 81, 9.jun. Frederiksgade 72 Discotek Road House, 92, 17.jan. Frederiksgade 72 Mari a, 92, 17.jan. Frederiksgade 72 slagter Jørgen Nielsen, 88, s.126 Frederiksgade 74A Ri aus Bureau, 91, 13.mar. Frederiksgade 77 brand, 74, 27.apr. Frederiksgade 79, 78, 10.aug. Frederiksgade 80 Sagfører- Auktionerne FOTO, 90, s.30 Frederiksgade Alexis dansested, 88, 19.maj. Frederiksgade Bødker Balles Gård, 88, 20.maj. Frederiksgade Diskotek Motown, 84, 30.dec. Frederiksgade Fuglekræmmeren brand, 84, 5.mar. Frederiksgade gågade, 73, 6.apr. Frederiksgade gågade, 74, 21.jun. Frederiksgade gågade, 75, 29.jun. Frederiksgade gågade FOTO, 76, s.35 Frederiksgade gågade Østergade- Rådhuspladsen indvies, 88, 19.jun. Frederiksgade Hønemor figur, 85, 13.okt. Frederiksgade juleudsmykning julelygter, 86, 23.nov. Frederiksgade kloster, 78, 9.jun. Frederiksgade kloster FOTO, 78, s.26 Frederiksgade parkeringsforbud FOTO, 84, s.12 Frederiksgade restaurant Mari a, 87, 5.jul. Frederiksgade restaurant Mari a, 91, 18.okt. Frederikshøj Kro, 76, 11.jun. Frederikshøj Kro grundlovsarrangement, 84, 5.jun. Frederikshøj kro ombygning, 74, 1.feb. Frederikskirken, 82, 26.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

95 F Register til Århus-Årbøgerne Fredsbutikken Kvindehusets butik, 81, 28.maj. Fredsdemonstration, 82, 5.dec. Fredsdemonstration, 83, 4.apr. Fredsmøde atombomben, 87, 6.aug. Fredsoptog FOTO, 84, s.46 Fredsoptog demonstration, 84, 29.okt. Fredspartier møde Skt. Annagades skole, 85, 9.apr. Fredsrock festival, 83, 19.jun. Fredssamarbejdet i Århus, 85, 27.okt. Fredssamarbejdet påskemarch, 88, 12.apr. Fredsted Ejvind, 91, s.103 Fredstræf 83 cyklister, 84, 13.jul. Fredsuge, 84, 10.okt. Fredsuge afslutning, 86, 26.okt. Fredsuge påskemarch, 85, 15.apr. Fredsuniversitet åbnes, 86, 22.okt. Fredsø Ib Vedel, 91, s.103 Fregat Ashanti, 72, 15.okt. Fregatbesøg, 75, 24.apr. Freia færge, 76, 1.okt. Freiesleben major FOTO, 82, s.28 Freja færge, 72, 7.jun. Frejasvej 14, 76, 11.aug. Frelsens Hær, 75, 23.jun. Frelsens Hær, 77, 10.apr. Frelsens Hær FOTO, 83, s.30 Frelsens Hær FOTO, 83, s.49 Frelsens Hær europæisk møde, 83, 24.okt. Frelsens Hær julekoncert, 73, 6.dec. Fremmedarbejdercentret Klostergade, 81, 1.maj. Fremmedarbejdere, 74, 7.sep. Fremmedarbejdere, 75, 8.jul. Fremmedarbejdere ledige, 81, 1.dec. Fremmedarbejderklubben, 73, 4.nov. Fremmedsprogede elever undervisning bevilling, 86, 27.feb. Fremskridtpartiets møde, 92, 5.jun. Fremskridtspartiet, 74, 8.apr. Fremskridtspartiet, 75, 4.jan. Fremskridtspartiet hærværk, 77, 16.nov. Fremskridtspartiet hærværk FOTO, 77, s.46 Fremtidens teknologi udstilling Rådhuset, 85, 2.okt. Fremtidsbiblioteket åbner Mejlgade, 92, 2.sep. Fremtidsklubben 1885 nu DSU, 81, 13.dec. Fresia containerskib ammoniak, 88, 5.apr. Fret flådebesøg, 83, 23.apr. Freundt Kay, 85, s.125 Fri Kunstneres Fagforening blokade, 82, 14.okt. Frichs, 72, 15.jun. Frichs, 78, 1.dec. Frichs A/S TEMA, 80, s.126 Frichs arbejdsnedlæggelse, 73, 4.feb. Frichs arbejdsnedlæggelse, 74, 2.mar. Frichs arbejdsnedlæggelse, 76, 26.jun. Frichs arbejdsnedlæggelse, 80, 31.okt. Frichs arealer kontorbygninger, 89, 5.mar. Frichs Fabrikker bygninger ombygges, 88, 29.jul. Frichs fortsæ else drøftes, 80, 6.sep. Frichs Galten solgt, 80, 6.dec. Frichs konkursbegæring, 80, 17.okt. Frichs konkursboet, 80, 9.nov. Frichs medarbejderovertagelse, 80, 1.aug. Frichs overtages af Kosan, 81, 8.feb. Frichs strejke, 76, 1.jul. Frichs støbeovn læk, 78, 17.mar. Frichs togsamling, 87, 9.apr. Frichsparken FOTO, 88, s.149 Frichsparken næsten færdigudbygget, 90, 9.maj. Frichsparken udbygning stoppes, 90, 11.maj. Frie Børnehaver og Fritidshjem, 73, 29.jul. Friedman Milton, 85, 8.okt. Frier Svend, 84, s.179 Friese Peter, 91, s.62 Friheden >se også Tivoli Friheden, Friheden FOTO, 73, s.22 Friheden FOTO, 74, s.21 Friheden FOTO, 74, s.23 Friheden helikopter FOTO, 75, s.12 Friheden rockfestival engen, 80, 16.jun. Friheden Skt. Oluf Marked FOTO, 89, s.29 Friheden Svanedammen, 74, 1.feb. Friheden Tivoli, 72, 24.apr. Friheden åbner FOTO, 73, s.22 Frihedskæmperen skulptur FOTO, 86, s

96 Register til Århus-Årbøgerne F Frihedsmuseet Festugen, 85, 25.sep. Friis & Moltke, 73, 28.apr. Friis & Moltke, 74, 3.feb. Friis & Moltke arkitekter pris, 86, 14.feb. Friis & Moltke pris, 82, 10.okt. Friis & Moltke pris byfornyelse Hamburg, 86, 25.okt. Friis Knud, 75, 1.dec. Friis Knud, 77, 11.jul. Friis Knud, 83, s.80 Friis Mogens, 91, s.62 Friis og Moltke, 74, 11.maj. Friis og Moltke arkitektfirma, 72, 10.dec. Frikirken i Århus TEMA, 91, s.94 Frikke Dorte FOTO, 81, s.23 Frikommune Århus nej tak, 85, 29.okt. Frilager i Århus Havn, 72, 19.okt. Frilagerets nedlæggelse, 72, 7.sep. Friluftsbad, 72, 15.maj. Friluftsbadene, 76, 10.aug. Friluftskoncert, 77, 4.jul. Friluftskoncert metalaffald, 77, 12.feb. Friluftskoncert Rådhuspladsen FOTO, 72, s.37 Frimer-Larsen Per, 89, 9.dec. Frimer-Larsen Per rektor, 90, 10.apr. Frimurerlogen Sct. Clemens, 72, 23.nov. Frimærkelubber, 77, 14.jan. Friplads børnehave, 72, 12.jan. Frisco Is arbejdsnedlæggelse, 76, 16.jun. Frisko Is, 80, 1.jun. Frisko politianmeldelse frafaldes, 80, 19.dec. Frisko Sol Is, 79, 4.apr. Frisko Sol Is, 79, 16.jun. Frisko Sol Is arbejdsnedlæggelse, 81, 7.feb. Frisko Sol Is politianmeldes, 79, 10.maj. Frisko Sol Is udvidelse, 79, 5.apr. Frisko Sol Is udvidelse, 79, 15.apr. Frisko Sol-is sommersalg, 84, 21.jul. Frisko-Sol Is indbrud, 74, 22.maj. Friskole til realskole TEMA, 87, s.137 Frisørlaug Århus, 73, 4.jan. Frisørmesterskaber, 73, 19.nov. Frit Forum, 75, 2.maj. Frit Forum møde, 81, 15.dec. Fritids- og Kulturforvaltningen kontorer bevilling, 83, 9.jun. Fritidshjem Brabrand FOTO, 78, s.47 Fritidshjem Engdalsvej, 78, 29.okt. Fritidshjem Frederikskirken, 79, 16.aug. Fritidshjem Holmstrup, 78, 10.aug. Fritidshjem opnormering møde Holme, 86, 5.feb. Fritidshjem opnormering vedtages, 86, 24.apr. Fritidshjem pladser forøges, 86, 22.jan. Fritidshjem Sabro bevilling, 82, 22.apr. Fritidshjem Skæring skolevej bevilling, 81, 20.aug. Fritidshjem Århus kommunale, 72, 1.okt. Fritidshjemmene opnormering møde Annagades skole, 86, 13.feb. Fritidshjemmet Elstedhøjvej åbnes, 74, 12.feb. Fritidshjemmet Klostervangen, 76, 15.sep. Fritidshjemmet Thunøgården, 76, 21.okt. Fritidsklubben Birgi evej, 72, 20.sep. Fritidssamfundet privat center etableret, 85, 17.nov. Fritjof Nansens Vej 39 FOTO, 92, s.72 Fritjof Nansens Vej 39 FOTO, 92, s.72 Fri erfestivalen Musikhuset, 89, 23.apr. Fri Svend legat, 82, 28.okt. From Henry FOTO, 80, s.118 From Henry, 91, s.103 From Ida juletekster, 90, 14.mar. Fronthuset FOTO, 79, s.42 Fronthuset genindvies, 88, 28.aug. Fronthuset Rock mod sult, 86, 27.aug. Fronthuset rocker indtrængen, 83, 2.apr. Frontløberne TEMA, 92, s.37 Frost H.C. isenkram FOTO, 90, s.109 Frost H.C. isenkram Bruunsbro FOTO, 90, s.109 Frost Jørgen, 75, 12.dec. Fru Jensen værtshus Mejlgade, 91, 9.dec. Frue Kirkeplads FOTO, 92, s.76 Frue Kirkeplads FOTO, 92, s.76 Frue Kirkeplads Computerland, 85, 14.jun. Frue Kirkeplads fontæne FOTO, 80, s.26 Frue Kirkeplads skulptur, 79, 15.feb. Fruebjerg Brugsforening sporvejskort, 81, 23.mar. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

97 F Register til Århus-Årbøgerne Fryd Lise, 79, s.180 Fryd Poul, 76, 8.apr. Fryd Poul, 85, s.125 Frydenlund, 72, 1.mar. Frydenlund butikstorv bevilling, 80, 27.jun. Frydenlund skovfogedbolig brand, 86, 25.feb. Frydenlund-Centret, 74, 24.maj. Frydenlund-Centret hærværk, 74, 26.dec. Frydenlund-Centret overtages af FDB, 86, 1.jun. Frydenlunds Allé, 77, 18.apr. Frydenlunds Allé røveri, 80, 19.feb. Frydenlundskolen skulptur frø FOTO, 81, s.35 Frydenlundsskolen, 72, 26.jun. Frydenlundsskolen, 74, 27.jun. Frydenlundsskolen, 74, 7.dec. Frydenlundsskolen, 75, 24.jun. Frydenlundsskolen, 76, 23.jun. Frydenlundsskolen flystyrt, 86, 8.sep. Frydkjær Ingvar FOTO, 80, s.89 Frygtens Gade, 75, 19.sep. Frygtens gade Jens Baggesens Vej, 74, 12.mar. Frøbert Knud Aage, 86, s.74 Frøken Klokken FOTO, 72, s.17 Frøken Århus, 72, 22.aug. Frøken Århus 1990 Trine Søby, 91, 12.aug. Frøken Århus i Friheden, 73, 20.apr. Frøken Århus Karina Sørensen, 92, 18.aug. Frøken Århus konkurrence genoptaget, 89, 28.aug. Frøken Århus kåret Bri Kaiser Palmgren, 90, 13.aug. Frølund Thomas, 83, s.141 Frørup Hans, 88, s.81 Fugl skulptur, 74, 13.jul. Fugl skulptur FOTO, 74, s.31 Fuglebakken forening, 72, 10.maj. Fuglebakken pyroman, 83, 12.jan. Fuglebakkevej, 72, 30.jan. Fuglesangs Allé, 78, 25.feb. Fuglesangs Allé 111 brand, 91, 10.feb. Fugletur Skæring Hede, 80, 27.maj. Fugletårn Brabrand sø indviet FOTO, 82, s.41 Fugleudstilling Marselisborg- Hallen, 82, 23.okt. Fugleudstilling tropefugle Marselisborg-Hallen, 87, 25.okt. Fuglevenner forening 30 år, 80, 19.okt. Fuglevennerne Marselisborg- Hallen udstilling, 85, 20.okt. Fukacova Michaela, 88, 21.okt. Fulden byskjold, 73, 5.jun. Fulden byting, 73, 5.jun. Fulden træer, 72, 24.apr. Fuldenvej brand, 82, 20.dec. Fulton skonnert, 76, 5.dec. Fulton skonnert, 77, 16.mar. FUMA foreningen, 90, 14.okt. Funch Grethe, 88, s.81 Funch Grethe, 91, s.103 Funchal krydstogtskib, 79, 19.aug. Funder Lise, 83, s.80 Funder Lise, 84, 23.aug. Funder Lise, 85, s.73 Funder-Nielsen S., 73, 19.dec. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd demonstration, 86, 15.mar. Fynne Birte FOTO, 72, s.117 Fynne Birte FOTO, 77, s.86 Fyns Amts Avis trykkes Jysk Rotation, 82, 19.feb. Fynsk Forår koncert Friheden, 82, 11.maj. Fynske Livregiments Musikkorps, 79, 11.jan. Fyrværkeri øjenskader, 75, 31.dec. Fyrværkeriskader, 75, 1.jan. Fysikerkongres, 72, 25.aug. Fysisk Institut, 72, 12.jul. Fælles Kurs nystiftet præsentation, 88, 26.feb. Fælles Kurs underskriftindsamling, 90, 21.feb. Fællesbanken FOTO, 72, s.50 Fællesbanken besat, 72, 6.dec. Fællesbanken Ryesgade julestue, 83, 30.nov. Fælleselevrådsmøde, 82, 10.sep. Fællesinitiativet mod Racisme, 91, 5.jun. Fællesmarkedet protest, 73, 29.aug. Fællesmarkedet udtalelse, 73, 28.aug. 172

98 Register til Århus-Årbøgerne G Fællesorganisationen af studerende ved Århus Universitet, 75, 5.maj. Fællesseminariet ikke a laret, 90, 1.nov. Fællesskab valg TEMA, 86, s.119 Fællesudvalget for Uddannelsessøgende, 76, 20.mar. Fængselsgruppen høring, 83, 3.feb. Fængselsudstilling, 83, 27.jan. Færdselskontrol, 76, 5.nov. Færdselspatruljer Rosenvangskolen 25 år, 80, 11.dec. Færdselssignal, 72, 12.mar. Færge Helsingør-Hälsingborg, 73, 5.apr. Færge Prinsesse Anne Marie overiset FOTO, 80, s.8 Færge Århus Skødshoved, 84, 6.maj. Færge Århus-Kalundborg Jetkat, 85, 15.jun. Færge Århus-Samsø-Kalundborg, 76, 1.okt. Færgen Mols Susanne driver, 81, 6.jun. Færgen Skødshoved redningsveste, 81, 13.maj. Færgen Susanne til Mols motorstop, 81, 19.maj. Færgen Aarø, 72, 7.maj. Færger isproblemer FOTO, 83, s.8 Færger Peder Paars og Niels Klim til salg, 90, 11.jul. Færgeruten Århus-Kalundborg, 75, 18.okt. Færk Jens, 86, s.74 Fødsel fædre, 77, 6.apr. Fødsel Århus-borger nr , 84, 21.sep. Fødselsanstalten, 77, 1.apr. Fødselsanstalten, 78, 18.maj. Fødselsanstalten FOTO, 77, s.98 Fødselsanstalten fædre, 77, 13.mar. Fødselsanstalten fædre, 77, 6.apr. Fødselsanstalten Jylland fædre fødsel, 80, 1.apr. Fødselsanstalten salgsplaner, 79, 17.mar. Fødselsdagskort helbredsundersøgelse, 79, 3.apr. Fødselsstiftelsen salg beslutning, 80, 6.nov. Fødselstallet i Århus, 78, 15.mar. Fødsler, 78, 19.nov. Fødsler færrest, 78, 1.nov. Fødsler hjemme, 77, 10.sep. Fødsler hjemme muligt, 82, 25.sep. Fødsler stigende, 89, 25.mar. Fødte i Århus TEMA, 77, s.95 Følle Strand skuddrab, 77, 25.aug. Fønns Jørgen FOTO, 73, s.75 Fønns Jørgen FOTO, 92, s.90 Fønns Jørgen FOTO, 92, s.90 Förde Rederiet blokade fængsel, 80, 11.okt. Førerbeviskontoret FOTO, 74, s.33 Første Verdenskrig mindes, 89, 11.nov. Førstehjælpskurser, 83, 14.apr. Føtex FOTO, 77, s.20 Føtex aktion FOTO, 80, s.18 Føtex boykot, 77, 13.apr. Føtex Brobjerg Parkvej projektplan godkendt, 81, 8.okt. Føtex Guldsmedgade tasketyveri, 86, 10.maj. Føtex Viby tyveri, 83, 31.mar. Føtex visitation kunder, 89, 7.jan. Fåborg O. plastpris, 82, 8.sep. Får aflivet Bispehavevej, 83, 18.jul. Får døde Moesgård, 79, 28.apr. Fårekyllinger Eskelund, 76, 24.sep. Fårekyllinger Eskelund, 77, 18.jun. Fårup Kirke, 78, 24.apr. G Gabrieli koncert, 81, 6.nov. Gabrielsen Sven, 88, s.154 Gabs Jørgen, 84, s.115 Gad Holger, 87, s.88 Gadborg Christen, 80, s.170 Gadebelysning dæmpes, 74, 26.nov. Gadebelysning nedsæ else, 81, 19.nov. Gadebelysning tilladt, 75, 19.feb. Gadefest Sjællandsgade, 75, 11.aug. Gadefest St. St. Blichersgade FOTO, 75, s.28 Gadeforening fest Ryesgade FOTO, 73, s.44 Gadeforurening og vandklose er TEMA, 72, s.137 Gadehandel, 75, 16.jul. Gadehandel Gågaden dom, 85, 17.feb. Gadehandler Clemens bro FOTO, 75, s.32 Gadehandlere demonstrerer, 75, 22.jul. Gadehandlere gågaden, 74, 18.jul. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

99 G Register til Århus-Årbøgerne Gadehandlere Telefontorvet, 75, 25.jul. Gadehjørner og huse TEMA, 86, s.141 Gadeorden drikkeri svineri drøftes, 90, 12.maj. Gader forårsrengøring planlagt, 90, 25.jan. Gadgård Birgit FOTO, 84, s.168 Galdesten operationer Kommunehospitalet, 82, 8.jan. Galdestensknuser Skejby Sygehus, 90, 21.aug. Galebevægelse festival, 82, 15.aug. Galebevægelsen FOTO, 82, s.10 Galefestival Tangkrogen, 82, 15.aug. Galehus Åboulevarden åbner FOTO, 82, s.10 Galerie 58, 72, 25.dec. Galerie Øst, 72, 13.dec. Galileis Liv skuespil, 72, 29.okt. Gallashow Lions Club, 86, 14.apr. Galleri AB, 81, 23.okt. Galleri C udstiller Henning Elving, 89, 3.dec. Galleri C udstilling Diedrichsen, 92, 19.okt. Galleri Clemens, 88, 4.jun. Galleri Clemens Grønnegade, 88, 11.apr. Galleri Clemens Grønnegade 93, 86, 9.dec. Galleri Flindt tyveri Jorn, 83, 25.sep. Galleri Gallo Nørre Allé 86, 86, 11.dec. Galleri Gallo pensionistkunstnere, 84, 30.nov. Galleri Gallo åbner udstilling, 82, 12.dec. Galleri Image, 89, 15.apr. Galleri Image udstilling Anvendte eksperimenter, 90, 7.okt. Galleri Profilen, 88, 7.dec. Galleri profilen 5 års fødselsdag, 92, 29.nov. Galleri Rosengården salgsudstilling, 82, 3.maj. Galleri Spectra, 86, 12.okt. Gallerie Diercke slu er FOTO, 81, s.49 Gallo Kunstskolen starter, 90, 9.feb. Galster Elisabeth Charlo e, 83, s.141 Galten bus, 79, 29.okt. Galten vaskebjørn fundet, 84, 17.mar. Gamle By >se også Den gamle By, Gamme Kommanditselskab, 75, 28.dec. Gammel Kirkevej trafikulykke nærbanetoget, 83, 16.aug. Gammel Løgten Strandkro slagsmål, 89, 17.dec. Gammel Åbyhøj restaurant modeopvisning, 83, 11.nov. Gammelgård Bent FOTO, 78, s.97 Gammelgaard Hans Peter, 86, s.148 Gammelgaard Lars P., 74, 7.jun. Gammelgård Lars P., 76, 22.nov. Gammelgård Lars P., 77, 21.apr. Gammelgaard Lars P., 77, 20.okt. Gammelgård Lars P., 78, 16.sep. Gammelgård Lars P., 80, 7.nov. Gammelgaard Lars P., 81, 19.dec. Gammelgaard Lars P., 82, 19.okt. Gammelgaard Lars P., 86, 15.apr. Gammelgaard Lars P., 87, s.88 Gammelgaard Lars P., 88, 17.aug. Gammelgaard Lars P., 90, 24.aug. Gammelgaard Lars P., 92, 25.jun. Gammelgård Lars P. FOTO, 80, s.43 Gammelgård Lars P. opstillet Folketinget, 80, 29.sep. Gammelgaard Marianne, 91, s.62 Gammelgaard Søren, 83, s.80 Gammelgårdskolen, 74, 7.dec. Gammelgårdsskolen, 75, 13.maj. Gammelgårdsskolen ferie, 79, 23.jan. Gammelgårdsskolen skolefritidsordning FOTO, 88, s.36 Gammelgårdsskolen vejbump, 85, 1.maj. Gammelhøjvej losseplads, 79, 1.apr. Gangbro Edwin Rahrs Vej, 74, 1.okt. Gantriis Mogens, 86, s.74 Gantriis Mogens, 91, s.62 Garay Antonio FOTO, 85, s.10 Garde Hans, 89, s.77 Garibaldi Restaurant, 75, 1.feb. Garnisonsby slut FOTO, 79, s.35 Gartnerkoloni Tilst jordtilbud, 82, 26.aug. Gartnernes Indkøbscenter brand, 82, 29.sep. Gartnernes Salgsauktion brand FOTO, 77, s.32 Gartnernes Salgsforening FOTO, 77, s.111 Gartnernes Salgsforening FOTO, 84, s.105 Gartnernes udstilling, 74, 8.apr. 174

100 Register til Århus-Årbøgerne G Gas afgiftsforhøjelse, 75, 10.okt. Gas priser, 75, 24.jan. Gas priserne, 75, 7.feb. Gas til Viby, 73, 23.nov. Gas udsivning Viby, 73, 13.sep. GASA, 72, 9.feb. GASA, 78, 14.aug. GASA, 86, 9.aug. GASA agurker fra Grundfør, 87, 3.mar. GASA blomstermesse, 86, 8.aug. GASA borgermøde butikscenter, 89, 22.feb. GASA brand, 77, 6.jul. GASA eksporthal, 79, 5.okt. GASA Finlandsgade bygninger solgt, 86, 23.dec. GASA fyraftenmøde, 82, 1.dec. GASA første tomater, 85, 28.feb. GASA generalforsamling, 83, 9.feb. GASA generalforsamling, 91, 26.feb. GASA omsætning, 80, 13.feb. GASA omsætning, 81, 12.feb. GASA overtager FDBs blomsterpakkeri, 92, 12.feb. GASA salgsforening Finlandsgade sælges, 87, 11.feb. GASA til Tilst, 89, 1.mar. GASA ærespræmie udstilling Liverpool, 85, 8.aug. GASA Østjysk Initiativpris, 86, 2.okt. GASA årets første jordbær, 83, 25.maj. GASA-arealet projektforslag, 89, 21.jan. Gasabygningen FOTO, 92, s.109 Gasaffald giftigt, 86, 3.mar. Gasbeholder Dollerupvej nedrivning bevilling, 87, 2.apr. Gasbeholder ernes FOTO, 87, s.20 Gasbeholderen Dollerupvej nedrivning udsat, 86, 5.nov. Gaseksplosion, 72, 1.jul. Gaseksplosion Acervej, 78, 19.feb. Gaseksplosion Brabrand, 80, 8.jan. Gaseksplosion Hans Schourups Gade, 73, 21.maj. Gaseksplosion Salling garager, 88, 25.sep. Gaseksplosion Silkeborgvej FOTO, 72, s.30 Gaseksplosion Sønder Allé 20 FOTO, 79, s.54 Gasforsyning afvikles, 83, 27.apr. Gasforsyningen afslu et, 84, 4.jan. Gasforsyningen afvikling, 80, 26.mar. Gasforsyningen afvikling, 83, 23.nov. Gasforsyningen demonstration FOTO, 80, s.20 Gasforsyningen Viby, 73, 5.dec. Gasforsyningen Åbyhøj Hasle Brabrand Højbjerg a rydes, 82, 1.feb. Gasledningsne et forsømt, 79, 6.jul. Gasmålere skro es FOTO, 84, s.8 Gasolin FOTO, 78, s.10 Gasolin koncert, 78, 14.jan. Gasolin Vejlby Risskov, 83, 16.dec. Gasprisen forhøjes, 72, 16.dec. Gasprisen forhøjes, 74, 6.dec. Gasværk >se også Århus Gasværk, Gasværk TEMA, 80, s.156 Gasværket jordrensning, 89, 19.maj. Gasværket klage, 81, 14.maj. Gasværksgruppen, 80, 21.mar. Gaunholm R., 86, 28.jun. Gaunholm Rasmus, 91, s.103 Geday Jørgen, 84, s.115 Gede Chr. V. FOTO, 74, s.106 Geding Forsamlingshus FOTO, 77, s.145 Geer Knud, 84, s.179 Geertsen Ib Siddeskulptur, 89, 22.dec. Geil J.H., 91, 5.maj. Geil Jens Holger, 88, s.81 Geller Uri tankelæser, 75, 26.mar. Gellerup Badet stormskade, 74, 9.okt. Gellerup Badet økonomiske problemer, 84, 23.jan. Gellerup Bibliotek, 77, 7.mar. Gellerup bibliotek, 77, 5.maj. Gellerup Bibliotek udstilling, 79, 20.nov. Gellerup biografer tilladelse, 81, 25.jun. Gellerup børnehave tyrkiske børn, 89, 28.nov. Gellerup Center, 75, 11.okt. Gellerup Center, 75, 2.nov. Gellerup Center, 76, 1.okt. Gellerup Center, 77, 4.jun. Gellerup Center, 79, 26.feb. Gellerup Center bibliotek, 75, 27.mar. Gellerup Center fogedudlæg, 76, 10.dec. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

101 G Register til Århus-Årbøgerne Gellerup Center hoteldrift kritik, 80, 27.aug. Gellerup Center hærværk, 80, 31.dec. Gellerup Center tvangsauktion, 77, 18.mar. Gellerup Center vej, 75, 17.okt. Gellerup Center vold dom, 81, 4.feb. Gellerup Center åbner, 73, 1.nov. Gellerup Center åbnet FOTO, 73, s.46 Gellerup Centret, 74, 23.sep. Gellerup Centret, 76, 19.okt. Gellerup Centret, 76, 15.nov. Gellerup Centret FOTO, 76, s.45 Gellerup fald fra 7. etage, 88, 29.dec. Gellerup Forretnings- og Kulturcenter, 76, 17.dec. Gellerup huslejeforhøjelse godkendt, 85, 20.jun. Gellerup indbrud anholdelse, 88, 1.maj. Gellerup kirke, 74, 23.sep. Gellerup Kirke FOTO, 77, s.27 Gellerup Kirke Havet skulptur, 83, 13.feb. Gellerup Kirke indvies, 77, 6.jun. Gellerup kirke koncert Stewart, 86, 28.jul. Gellerup kollegiet, 76, 25.maj. Gellerup Kultur- og Aktivitetscenter, 79, 26.apr. Gellerup Kultur- og Aktivitetscenter genindviet, 88, 21.dec. Gellerup Kultur- og Aktivitetscenter stiftende generalforsamling, 82, 9.dec. Gellerup Kultur- og Aktivitetscenter tvangsauktion, 77, 30.jun. Gellerup kultur- og forretningscenter, 77, 23.feb. Gellerup Kulturcenter, 75, 21.feb. Gellerup Kulturcenter, 75, 1.maj. Gellerup Kulturcenter FOTO, 75, s.22 Gellerup Kulturcenter FOTO, 77, s.27 Gellerup Kulturcenter Havet skulptur, 86, 16.dec. Gellerup Kulturcenters Hotel, 80, 27.jun. Gellerup legeplads, 82, 6.jan. Gellerup paneldebat Focus på børn, 83, 26.aug. Gellerup pyromanbrand, 82, 18.jan. Gellerup pyromanbrand, 86, 11.mar. Gellerup Scenen tvangsauktion, 77, 30.jun. Gellerup telefoncentral, 79, 4.jul. Gellerup Terrassen Restaurant åbner, 75, 11.mar. Gellerup tyveriforsikringer, 88, 22.jul. Gellerup-Badet, 76, 1.okt. Gellerup-Badet, 77, 15.dec. Gellerup-Badet tvangsauktion, 77, 30.jun. Gellerup-byggeriet nedslidt fornyelser, 89, 6.nov. Gellerup-Center nyt navn City Vest FOTO, 81, s.41 Gellerup-Center tv-reklamer, 81, 15.sep. Gellerup-planen ledige lejligheder, 74, 22.maj. Gellerupcentret, 79, 11.jan. Gellerupcentret basar, 76, 22.maj. Gellerupcentret hærværk, 81, 1.jan. Gellerupcentret kontrollører, 76, 3.jan. Gellerupparken, 74, 2.dec. Gellerupparken, 76, 30.jan. Gellerupparken 10 år, 80, 9.aug. Gellerupparken atomvåbenfri zone, 84, 11.apr. Gellerupparken brand, 82, 17.apr. Gellerupparken byggeregnskab, 74, 12.jul. Gellerupparken knivstik, 82, 29.dec. Gellerupparken pyromanbrand, 88, 18.apr. Gellerupparken socialrådgiver, 78, 3.dec. Gellerupparken undervisning gæstearbejdere, 87, 15.sep. Gellerupparken ungdomsboliger, 83, 1.sep. Gellerupparken åbent hus, 84, 6.sep. Gellerupparkens Retshjælp, 79, 6.apr. Gellerupplanen, 75, 11.mar. Gellerupplanen A-klub for unge, 81, 10.mar. Gellerupplanen indbrud, 79, 14.nov. Gellerupplanens teaterforening, 81, 6.jan. Gellerupscenen sovjetisk børneteater, 80, 10.nov. Gellerupscenen tyveri, 80, 27.aug. Gellerupskolen afstemning, 89, 7.sep. Gellerupvej brand, 78, 11.jun. Gellin Robert FOTO, 81, s.46 Gelting Jørgen H., 83, s.80 Genbrug FOTO, 75, s.21 Genbrug avispapir, 83, 17.mar. 176

102 Register til Århus-Årbøgerne G Genbrug papir FOTO, 75, s.33 Genbrug plastaffald bevilling, 89, 23.jul. Genbrug projekt, 79, 15.mar. Genbrug projekt, 79, 20.mar. Genbrug Århus Kommune prøveklud, 82, 4.jul. Genbrugs-kongres amerikansk, 81, 3.maj. Genbrugsbil Safari, 82, 28.jul. Genbrugsbutik Risskov åbnet, 89, 9.nov. Genbrugsfabik DFC indvies Mosevej, 91, 1.jun. Genbrugsfabrik, 79, 10.jun. Genbrugsfabrik Risskov opføres, 87, 21.maj. Genbrugsfabrikken, 81, 2.jul. Genbrugsfabrikken bedrageri, 87, 19.mar. Genbrugsfabrikken nye lokaler Mosevej indvies, 88, 16.feb. Genbrugsfabrikken Risskov bedrageri, 87, 15.nov. Genbrugsforsøg planlagt, 83, 15.jan. Genbrugsplan Århus Kommune vedtaget, 89, 27.apr. Gene e Jens, 77, 13.feb. General Rye vinstue åbner, 73, 9.maj. Generationskamp Ridehuset, 90, 14.okt. Generator firma, 76, 20.feb. Generator svensk virksomhed, 76, 7.jan. Genetica sejlads bugten, 83, 4.jul. Geologisk Museum København, 84, 3.jun. Georg Stage skoleskib besøg, 88, 6.jun. Georg Stage skoleskibet, 83, 30.jul. Georgia Satellites rockkoncert, 92, 15.jun. Geoteknisk Institut Århus, 72, 1.apr. Gerlachsgade Dampvaskeriet, 90, 17.apr. Germansk Institut, 75, 31.jul. Gerndahl Harry, 79, s.88 Gernes Paul FOTO, 85, s.16 Gernes Poul skulptur, 87, 20.okt. Gertrud Rasks Vej, 76, 12.jul. GF-Forsikring, 74, 2.sep. Ghana i dag udstilling, 72, 1.feb. Ghanas ambassadør i Århus, 74, 24.jan. Ghe oblaster verdens største i Vejlby- Risskov Hallen, 91, 2.mar. Giber Å møddingpladser, 79, 8.feb. Giber-Å-march, 76, 3.aug. Giberhy en FDF/FPF, 77, 22.aug. Giersaa Poul, 89, s.147 Giftstoffer Bugten, 74, 21.nov. Gigtcenter Ortopædisk Hospital, 81, 30.nov. Gigtforeningen svømmehallen Møllestien, 89, 18.sep. Gilboe Gerda, 73, 19.feb. Gilforts Peter, 84, s.78 Gillespie Dizzi, 77, 6.mar. Gillespie Leo, 75, 10.aug. Girokort postkontoret Ryhavevej bortkommet, 84, 30.dec. Gislev Rejser Frederiks Allé 22-24, 81, 26.feb. Gissel Leif, 89, s.77 Gisselbæk FOTO, 77, s.48 Giver Å badeforbud, 85, 7.aug. Giver Å rensningsanlæg, 78, 10.jan. Giver Å-march, 77, 1.aug. Givskud Arne, 87, s.149 Gjandrup Lene rejselegat, 83, 4.mar. Gjellerup Amatørteater, 82, 20.jun. Gjellerup bibliotek boglån fremmedarbejdere, 80, 7.nov. Gjellerup skov hestepløjning FOTO, 90, s.8 Gjellerupparken, 73, 17.apr. Gjellerupparken, 73, 28.okt. Gjellerupparken, 73, 31.okt. Gjellerupparken kirke, 73, 9.mar. Gjellerupparken lejetab, 73, 9.sep. Gjellerupparken navn, 73, 1.apr. Gjellerupplanen, 73, 17.mar. Gjellerupplanen FOTO, 73, s.17 Gjellerupplanen debatmur, 72, 7.jul. Gjellerupplanen motorvej, 73, 20.mar. Gjellerupplanen navn, 73, 1.apr. Gjellerupplanens svømmehal, 72, 19.nov. Gjellerupplanens varmecentral, 72, 16.apr. Gjellerupskolen lukning demonstration, 88, 23.nov. Gjellerupskolen lukning vedtaget, 89, 31.maj. Gjellerupskolen modernisering, 80, 20.jun. Gjellerupskolen nedlægning, 89, 29.jun. Gjellerupskolens bevarelse 72, 9% stemte ja, 89, 13.sep. Gjellerupvej, 77, 18.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

103 G Register til Århus-Årbøgerne Gjerrild Charles K., 80, s.170 Gjerulff Flemming, 87, s.88 Gjerulff Steen, 79, 6.sep. Gl. Horsens Landevej, 74, 24.maj. Glade Optimister pensionistgruppe, 89, 12.mar. Glahn Mogens, 89, s.147 Glahn N., 73, 7.aug. Glahn Niels Egede, 92, s.84 Glamorgan flådebesøg, 85, 28.jun. Glarmann Rudolph, 87, s.149 Glarmestersvendenes Fagforening, 72, 16.jan. Glasalstrup, 76, 25.feb. Glasalstrup, 76, 10.apr. Glasalstrup, 78, 15.dec. Glasalstrup FOTO, 78, s.120 Glasalstrup sammenlægges med Thorvald Pedersen, 80, 26.okt. Glatføreuheld, 81, 12.nov. Glazzhuset Skt. Clemens Bro åbner, 91, 13.nov. Glerum Jens, 84, s.179 Gliemann Jørgen, 80, s.137 Gliemann Wilhelm, 89, s.147 Glistrup Mogens, 74, 8.apr. Glistrup Mogens, 75, 7.dec. Glistrup Mogens, 78, 14.feb. Glistrup Mogens, 80, 22.okt. Glistrup Mogens, 82, 19.okt. Glistrup Mogens, 85, 8.jun. Glistrup Mogens, 91, 28.nov. Glob Allan, 76, 20.sep. Glob Allan FOTO, 76, s.37 Glob P.V., 83, 6.feb. Glob P.V., 86, s.148 Glob P.V. pris, 82, 1.sep. Gloggengieser Knud Erik, 86, s.148 Glosted Be y, 84, 18.jun. Glosted Be y FOTO, 85, s.61 Gluckmann André, 85, 11.okt. Glud Jørgen kunstner, 73, 17.nov. Gmoser Gerhard, 90, 8.aug. Gnags, 91, 16.jun. Gnags, 91, 15.jul. Gnags plader, 85, 24.maj. Gnags hæderspris, 85, 4.sep. Gnags koncert, 89, 6.sep. Gnags ny LP: Mr. Swing King, 90, 20.sep. Gnags optræden Huset, 87, 19.apr. Gnags orkester ny plade, 88, 30.sep. Gnags rockgruppe, 78, 23.mar. Gnags rockgruppe hjem fra Indien, 86, 16.dec. Gnavemadpakke FOTO, 87, s.9 Gnavemadpakke taber terræn, 87, 22.jan. Gnavepakke mad skolerne, 86, 21.okt. Go aften Århus lokal-tv TEMA, 86, s.54 Godbersen, Uwe, 87, 30.jun. Godoy Luis, 88, 25.okt. Godsbanegården forurening FOTO, 90, s.15 Godsbanegården kongreshotel debatmøde, 86, 5.feb. Godsbanegården toge afsporet mod hus FOTO, 91, s.22 Godsbanen cigare yveri, 72, 16.aug. Godsbanen Skovgårdsgade, 73, 16.nov. Godspell musical, 73, 15.okt. Godsterminal skrinlagt, 81, 7.jan. Godstransport København- Århus, 72, 31.aug. Godthåbsgade, 74, 30.jun. Godthåbsgade 29, 72, 12.maj. Goethe-Institut åbner, 89, 15.sep. Goldberg Denis, 86, 12.dec. Gol ane Moesgård første spadestik, 84, 27.okt. Gol ane Moesgård hærværk, 87, 17.aug. Gol ane Moesgård indre et, 85, 18.sep. Gol anen Moesgård arkæologi TEMA, 85, s.110 Goni Herrekonfektion, 72, 19.maj. Good Year Sverige, 75, 5.sep. Gorilla Galla Gasolin, 83, 16.dec. Gotfredsen Svend Aage, 82, s.170 Go lieb R. general, 90, 1.apr. Govert Nielsen Herrekonfektion, 72, 19.maj. Graffiti Posthussmøgen, 88, 14.jul. Graffiti på DSB tog, 91, 5.jul. Grafisk kartel, 72, 7.dec. Graham Bells Vej 2, 76, 3.okt. 178

104 Register til Århus-Årbøgerne G Graham Bells Vej 25 Århus Lastvognscenter, 81, 24.okt. Graham Bells Vej 27 Dansk Automobil-Børs, 88, 1.aug. Graham Bells Vej Datacenter, 90, 11.feb. Graham Bells Vej IKEA, 81, 16.okt. Graham Bells Vej Mejeriet Enigheden, 83, 4.aug. Graham Bells Vej Mejeriet Enigheden, 87, 18.okt. Grammofonpladeomslag udstilling FOTO, 82, s.34 Granater havnen, 79, 8.jun. Grand bal de masque i Ridehuset, 90, 7.okt. Grand Jørgen, 78, 8.aug. Grand Jørgen, 87, s.88 Grannys Knot udstilling, 73, 3.nov. Gran au O o Juul, 83, s.80 Grarup Peter, 86, s.74 Grathe Asbjørn, 89, s.77 Grathmer Ingahild illustrator, 83, 6.feb. Graudal Hans, 89, s.77 Graugaard Asmund, 79, s.88 Graunholm Rasmus, 85, s.73 Graven, 78, 2.nov. Graven FOTO, 78, s.46 Graven besat, 84, 4.aug. Graven P. Villadsen og hustrus legatbolig, 84, 4.aug. Graven ryddes, 84, 8.aug. Graven 21, 73, 12.dec. Graven 3 TEMA, 88, s.120 Graven 3 FOTO, 88, s.121 Graven 3 nedrevet FOTO, 89, s.28 Graven 3 nedrivning, 73, 20.jan. Graven sanering, 80, 7.feb. Graven saneringsplan, 73, 7.apr. Graven Volden FOTO, 86, s.144 Graven-Volden-Rosensgade-Mejlgade saneringsplan vedtaget, 85, 31.okt. Gravers A. FOTO, 72, s.16 Gravers Arne, 83, s.141 Graversen Hans Jørgen, 80, s.137 Graversen Holger, 92, 15.jan. Graversen Jørgen, 85, s.73 Graversen Jørgen Kragh, 91, s.103 Graversen Jørgensen pris, 89, 28.maj. Gravesen Gudrun, 86, s.148 Gravgaard Rasmus, 84, s.179 Gravsten kystsikring, 73, 5.maj. Gravsten væltet, 75, 20.jul. Greco Julie e fransk sanger, 74, 26.mar. Gredal Eva, 76, 15.aug. Green Peace skib Saint Antoine, 83, 14.aug. Green-Pedersen Svend Erik, 91, s.103 Greenberg Philip koncert, 79, 31.jul. Greenpeace demonstration juletræer Bispetorvet, 85, 8.dec. Gregers Erling, 83, 6.feb. Gregersen Emil 70 års fødselsdag, 92, 22.feb. Gregersen Emil udstilling, 82, 24.okt. Gregersen Hans, 78, 24.mar. Gregersen Hans, 86, 6.feb. Gregersen Henrik, 78, 24.mar. Gregersen Markil E.G., 91, s.62 Gregersen Søren, 80, 6.dec. Gregersen Søren præmie opfinder, 81, 15.mar. Gregg Smith Singers Musikhuset, 84, 21.maj. Grenå Havn, 75, 6.nov. Grenåbanen togulykke FOTO, 80, s.12 Grenåens udløb badning frarådes, 85, 3.maj. Grenåtoget ulykke, 76, 19.dec. Grenåvej, 74, 24.apr. Grenåvej, 74, 18.okt. Grenåvej, 75, 30.jan. Grenåvej, 75, 14.feb. Grenåvej, 75, 11.mar. Grenåvej, 75, 9.okt. Grenåvej, 77, 18.feb. Grenåvej FOTO, 74, s.20 Grenåvej FOTO, 74, s.22 Grenåvej FOTO, 83, s.126 Grenåvej 107 Vandex, 80, 14.dec. Grenåvej 117, 74, 4.apr. Grenåvej 150 Shell, 84, 25.apr. Grenåvej 180 brand, 73, 28.sep. Grenåvej 184 brand, 73, 23.sep. Grenåvej 192 Vejlby Brugsforening, 83, 9.jun. Grenåvej 271 FOTO, 76, s.11 Grenåvej benzinuheld, 74, 11.dec. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

105 G Register til Århus-Årbøgerne Grenåvej firesporet, 77, 15.dec. Grenåvej jernbaneoverskæring bomsvigt, 87, 12.jan. Grenåvej jernbaneoverskæring ulykke FOTO, 81, s.24 Grenåvej kloakne et, 76, 7.feb. Grenåvej lysregulering, 76, 7.feb. Grenåvej Lystrupvej trafikdrab, 87, 24.aug. Grenåvej stitunnel FOTO, 83, s.24 Grenåvej trafikproblemer, 76, 16.jun. Grenåvej tunnel, 79, 22.maj. Grenåvej udkørsel, 72, 3.jul. Grenåvej udvidelse, 78, 20.jun. Grenåvej udvidelse, 78, 27.okt. Grenåvej udvidelse plankeværk FOTO, 84, s.16 Grenåvej udvides, 77, 14.sep. Grenåvej ved Egåbro FOTO, 83, s.124 Grenåvej ændringer TEMA, 83, s.124 Grethe Wiese coaster, 73, 5.apr. Grey Sørensen G. FOTO, 72, s.10 Grillbar jobpatrulje Frederiks Allé, 83, 13.jul. Grimstad Birgit koncert, 83, 18.feb. Grindsted Products, 85, 22.aug. Grindsted Products arbejdet genoptaget, 87, 16.apr. Grindsted Products arbejdsnedlæggelse, 87, 14.apr. Grindsted Products Brabrand udvidelse, 85, 5.jan. Grindstedværket brand, 73, 21.sep. Grindstedværket strejke, 77, 2.mar. Grip Erik koncert, 88, 11.okt. Grisebrønden, 78, 4.maj. Grisebrønden hærværk FOTO, 79, s.50 Grisebrønden hærværk FOTO, 85, s.40 Grisebrønden hærværk smågrisenes ører, 91, 15.apr. Grisebrønden trynen afleveres, 85, 30.nov. Groth Leif, 82, s.93 Groth Leif, 83, 15.jun. Groth Leif, 85, 24.feb. Groth Leif, 85, 15.apr. Groth Leif, 85, 9.dec. Group, 77, 28.dec. Group FOTO, 77, s.50 Grovvarekrigen TEMA, 76, s.157 Gruberts Boghandel med Clemens Bøger, 80, 13.aug. Grue Olav, 80, 30.okt. Grue-Sørensen M., 79, s.88 Grue-Sørensen Mogens, 92, s.130 Grumstolsvej trafikdrab, 78, 8.aug. Grunde byggemodne, 82, 11.mar. Grundejerforeninger sammenslutning protest, 80, 23.apr. Grundlovsdag arrangementer, 84, 5.jun. Grundlovsfest Fulden, 74, 5.jun. Grundlovsfest Hørhaven, 80, 5.jun. Grundlovsfest Mårslet, 74, 5.jun. Grundlovsfest Vilhelmsborg, 80, 5.jun. Grundlovsfester, 83, 5.jun. Grundlovsmøde Varna, 85, 5.jun. Grundlovsmøde Varna, 86, 5.jun. Grundlovsmøder, 92, 5.jun. Grundlovsstævne pensionister Brabrand, 82, 5.jun. Grundsalg bestikkelse, 77, 10.jan. Grundska er debatmøde Vejlby Landbrugsskole, 81, 26.feb. Grunnet Kaj, 76, 31.okt. Gruppe 38 tilskud, 83, 17.mar. Grünbaum Henry, 73, 1.okt. Grünbaum Henry, 74, 3.dec. Grünbaum Henry, 78, 14.feb. Grünbaum Henry, 79, 9.okt. Grünbaum Henry, 81, 31.maj. Grünbaum Henry FOTO, 73, s.42 Grænsehandel busture kronede dage, 89, 27.nov. Grænseløs handel Flensburgpriser, 91, 3.feb. Grænsen brand, 77, 1.jan. Grænsen kolonihave brand, 81, 14.jun. Græsk skib afsejling, 83, 13.sep. Græsk skib Corthian tilbageholdt, 83, 24.aug. Grævling påkørt FOTO, 86, s.15 Grøfthøj skole, 73, 2.jan. Grøfthøjparken, 73, 5.nov. Grøfthøjparken, 78, 26.okt. Grøfthøjparken 161 mord, 74, 1.sep. Grøfthøjparken flygtninge, 80, 26.apr. 180

106 Register til Århus-Årbøgerne G Grøfthøjparken knivstik politibetjent, 88, 21.feb. Grøfthøjparken nye lejligheder, 83, 29.sep. Grøfthøjparken skud, 89, 7.feb. Grøn Bente, 81, 14.okt. Grøn Helge, 84, s.179 Grøn koncert FOTO, 87, s.29 Grøn Koncert FOTO, 90, s.22 Grøn Koncert Kirstinesminde, 89, 10.jul. Grøn koncert parkeringsbøder, 87, 19.jul. Grøn Koncert på Vestereng, 92, 14.jul. Grøn koncert spiritusbevilling, 88, 9.jul. Grøn Koncert Vestereng, 91, 15.jul. Grøn Koncert Viby FOTO, 85, s.26 Grøn Richard L., 80, s.137 Grøn Richard L., 92, s.130 Grønborg Niels, 89, s.147 Grønland besøg byråd, 73, 19.aug. Grønlandsk kunst, 75, 7.sep. Grønlandsk trommedans FOTO, 75, s.37 Grønlandsk udstilling Kunstmuseet, 88, 16.nov. Grønlandsk udstilling Moesgård, 87, 30.jan. Grønlandske orkester indsamlingskoncert, 87, 2.nov. Grønlænderforeningen Kajak, 72, 19.feb. Grønlænderforeningen Kajak 10 år, 82, 19.feb. Grønlænderhus, 76, 23.jan. Grønlænderhuset Kajak 10 år, 82, 19.feb. Grønløkkeskolen, 74, 19.sep. Grønløkkeskolen, 77, 9.aug. Grønløkkeskolen, 77, 25.okt. Grønløkkeskolen, 78, 27.apr. Grønløkkeskolen, 79, 7.aug. Grønløkkeskolen, 84, 7.okt. Grønløkkeskolen fritidshjem, 79, 20.dec. Grønløkkeskolen frostproblemer ventilation, 87, 1.mar. Grønløkkeskolen indvies, 81, 28.okt. Grønløkkeskolen legestue, 79, 11.okt. Grønne fags dag Beder Gartnerskole, 85, 27.aug. Grønnegade, 73, 8.apr. Grønnegade, 73, 20.sep. Grønnegade, 75, 21.nov. Grønnegade, 78, 17.feb. Grønnegade FOTO, 73, s.20 Grønnegade 3, 73, 20.sep. Grønnegade 47 Thorengaard Kontormontering, 89, 18.aug. Grønnegade 53 sammenstyrtningsfare, 84, 14.apr. Grønnegade 65 diplom for fornyelse, 91, 1.feb. Grønnegade 8, 73, 14.apr. Grønnegade 93 Galleri Clemens, 86, 9.dec. Grønnegade Aldi discount, 84, 20.okt. Grønnegade brand anholdelse, 84, 24.mar. Grønnegade byplan, 73, 13.dec. Grønnegade fodgængertunnel, 72, 17.sep. Grønnegade Galleri Clemens, 88, 11.apr. Grønnegade Plejehjemmet, 78, 17.feb. Grønnegade Plejehjemmet FOTO, 79, s.52 Grønnegade Plejehjemmet FOTO, 79, s.52 Grønnegade saneringsplan, 73, 26.okt. Grønvej Sabro Rideklub, 86, 2.feb. Grå stær ambulant Kommunehospitalet, 86, 12.nov. Graabæk H.B., 79, s.88 Graabæk Halvor B., 80, s.137 Graabæk Halvor B., 88, s.154 Graabæk Pernille dr.med., 89, 5.feb. Graae Bjørn, 91, s.62 Graae Lisbeth udstilling, 86, 11.dec. Gudrunsvej 54 altanulykke, 80, 7.aug. Gudrunsvej 82 Ungdomshuset, 80, 27.jun. Gudrunsvej brand, 87, 22.jul. Gudrunsvej drab, 84, 19.jan. Gudrunsvej Ungdomshuset, 75, 29.nov. Guds menigheds Forsamling, 73, 6.okt. Gudstjeneste forstyrret, 78, 1.feb. Gudule Marie FOTO, 77, s.77 Guido Brabrand Hallen, 82, 5.jun. Guirlanden kunstnersammenslutning, 73, 18.feb. Guirlanden Kunstnersammenslutning udstilling Hegndal og Schilling, 92, 12.jan. Guitarkonkurrence international, 76, 8.maj. Guitarkonkurrence international FOTO, 76, s.22 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

107 G Register til Århus-Årbøgerne Guldalderklubben, 74, 13.mar. Guldberg Jørgen, 87, s.149 Guldberg Ove, 72, 21.feb. Guldhornet restaurant blokade FOTO, 78, s.41 Guldhornet restaurant dom underbetaling, 80, 22.maj. Guldhornet restaurant lukker, 78, 23.sep. Guldmanden Moesgård Museum FOTO, 91, s.25 Guldmann Viggo, 91, s.103 Guldring 500 år fundet Rosensgade, 83, 29.jul. Guldsmed Frederiks Allé røveri, 86, 6.feb. Guldsmed Store Torv TEMA, 87, s.56 Guldsmedgade, 75, 24.okt. Guldsmedgade, 79, 9.sep. Guldsmedgade 1, 75, 2.jan. Guldsmedgade 14 snackbar røveri, 86, 28.okt. Guldsmedgade 17 brand, 79, 6.mar. Guldsmedgade brand dom, 79, 22.jun. Guldsmedgade 4-6, 73, 10.aug. Guldsmedgade brand, 86, 16.maj. Guldsmedgade Føtex, 86, 10.maj. Guldsmedgade Holger Jensen boligmontering, 83, 11.sep. Guldsmedgade Holger Jensen møbler, 83, 15.okt. Guldsmedgade hærværk, 81, 4.apr. Guldsmedgade indbrud smykker, 81, 27.jul. Guldsmedgade og Bernhardt Jensens Stræde, 83, 5.sep. Guldsmedgade restaurant Margueri en, 87, 24.dec. Guldsmedgade skrædder I.C. Christensen, 84, 17.sep. Guldsmedgade skuddrama, 83, 1.maj. Guldsmedgade Snack-Bar brand, 85, 3.feb. Gulf, 75, 17.jul. Gulstad Poul FOTO, 92, s.90 Gulstad Poul, 80, s.170 Gundelach Finn, 80, 11.okt. Gundersen Hans Jørgen superprofessor, 88, 12.jun. Gunnar Clausens Vej, 75, 26.okt. Gunnar Clausens Vej A 1 Post, 85, 24.aug. Gunnar Clausens Vej N&T Bilauktioner, 88, 17.aug. Gunnar Clausens Vej Nellemann & Thomsen, 87, 5.nov. Gunther John, 77, 9.apr. Gustav Behrmann containerskib kollision FOTO, 86, s.14 Gustav Holms Vej, 72, 1.apr. Gustav Holms Vej, 73, 1.nov. Gustav Holms Vej, 77, 4.jun. Gustav Holms Vej 23 Busstation FOTO, 82, s.32 Gustav Wieds Vej Forskerparken midlertidig, 87, 7.apr. Gu ermændene koncert, 92, 31.dec. Gyldenløvesgade, 78, 10.aug. Gyldensted Carsten, 91, s.62 Gylling Aage, 90, s.127 Gymnasiaster demonstration Amtsgården, 84, 7.apr. Gymnasieelever demonstration, 84, 20.apr. Gymnasieforeningernes Landsorganisation formandsmøde, 79, 28.okt. Gymnasiegrund Brabrand, 74, 23.aug. Gymnasieklasser dalende tilmelding, 85, 23.mar. Gymnasier, 74, 21.feb. Gymnasier klassetal forhøjes, 88, 25.mar. Gymnasier translokation, 80, 22.jun. Gymnasierne ansøgere, 84, 9.mar. Gymnasierne årsafslutning, 78, 17.jun. Gymnasieskoler kritisk læserbrev, 82, 19.mar. Gymnasieundervisning faldende ansøgertal, 83, 15.mar. Gymnasium Frederiksværk Kjær og Richter, 80, 16.mar. Gymnasium privat Viby møde, 82, 3.nov. Gymnasium Tilst, 74, 11.okt. Gymnastik-gallashow Vejlby Risskov, 87, 30.jun. Gymnastikdag, 82, 21.mar. Gymnastikopvisning Århus Stadionhal, 84, 19.mar. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, 77, 1.apr. Gækkebreve FOTO, 84, s.9 182

108 Register til Århus-Årbøgerne H Gældssanering møde Kongreshuset, 86, 12.dec. Gæstearbejdercentret FOTO, 73, s.46 Gæstearbejdere, 74, 3.nov. Gæstearbejdere FOTO, 73, s.107 Gæstearbejdere anholdes politiskud, 80, 20.apr. Gæstearbejdere klub, 73, 20.apr. Gæstearbejdere modtagelsesklasse, 74, 26.jun. Gæstearbejdere udny es, 87, 18.jan. Gæstearbejdere undervisning Gellerup, 87, 15.sep. Gæstearbejderklub Klostergade FOTO, 73, s.108 Gæstgivergård til hoteller TEMA, 83, s.96 Gøgereden film, 77, 3.sep. Gøglerskole for arbejdsløse unge, 89, 15.nov. Göteborg Allé, 73, 10.apr. Göteborg Allé FOTO, 72, s.15 Göteborg Allé C.F. Møllers tegnestue, 83, 24.jun. Göteborg Allé skøjtebanen, 73, 7.dec. Göteborg Kex nedlægges 1981, 80, 4.okt. Gøtke Carl, 92, s.130 Gågade Frederiksgade, 74, 21.jun. Gågade Frederiksgade, 75, 29.jun. Gågade Ryesgade, 75, 1.maj. Gågade Skt. Clemens Stræde, 73, 24.aug. Gågade Søndergade, 73, 9.sep. Gågaden, 72, 1.apr. Gågaden, 73, 19.jan. Gågaden, 73, 6.apr. Gågaden, 73, 14.okt. Gågaden, 76, 10.feb. Gågaden TEMA, 73, s.97 Gågaden FOTO, 74, s.31 Gågaden demonstration, 76, 7.feb. Gågaden drikkeforbud ønskes, 88, 6.maj. Gågaden elefant, 75, 14.okt. Gågaden gadehandel, 75, 16.jul. Gågaden gadehandlere, 74, 18.jul. Gågaden gadehandlere, 75, 22.jul. Gågaden indvies FOTO, 73, s.38 Gågaden knaller error, 75, 5.okt. Gågaden lama, 75, 14.okt. Gågaden politipatruljering, 79, 19.apr. Gågaden regning, 76, 1.maj. Gågader indviet FOTO, 76, s.35 Gågader nye Ryesgade Frederiksgade TEMA, 75, s.87 Gårdforbedringer nye pjecer, 89, 31.jan. Gårdrydning, 77, 18.sep. Gårdrydning, 79, 21.jun. Gårdrydning Trøjborg beboerfest, 81, 23.aug. Gårdrydninger, 78, 16.jul. Gårdvagter skoler, 86, 30.jan. Gaarn-Larsen Juul, 76, 6.sep. Gaarn-Larsen Juul, 84, s.179 Gaarsdal Niels, 82, s.170 H H-Color købt ACK Kvalitets#, 85, 18.dec. H. Chr. Møller møbelstof ophør, 79, 29.dec. H.C. Andersen Beklædning FOTO, 89, s.141 H.C. Andersen herreekvipering lukker , 88, 20.dec. H.C. Andersen herremagasin lukker 1. juni, 89, 16.maj. H.C. Andersen herremagasin Salling overtager, 89, 20.maj. H.C. Andersen konfektion FOTO, 89, s.141 H.C. Andersens eventyr Den gamle By, 84, 12.mar. H.C. Hansens buste, 72, 27.apr. H.C. Marcussens tekstilfabrik, 77, 8.dec. H.P. Christensens Gade, 73, 8.maj. Habermas Jürgen, 88, 12.maj. Hadbjerg Erik, 91, s.62 Hads-Ning Herreders Jernbane 100 år, 85, 16.jun. Hads-Ning jernbane strejke, 74, 22.nov. Hafnia Hånd i Hånd til Reginabygningen, 85, 15.feb. Hafnia-arkaden >se også Regina-Arkaden, Hafnia-arkaden 18 butikker, 85, 23.nov. Hafnia-arkaden butikker lukker, 86, 6.mar. Hafnia-Haand i Hånd Regina, 84, 13.jul. Hafnia-Haand i Haand Regina køb, 83, 22.jul. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

109 H Register til Århus-Årbøgerne Hafniahus nyt navn for Reginabygningen, 85, 15.feb. Hafsten Halvdan udstilling, 80, 31.aug. Hagemann G.A. mindeplade Katedralskolen, 85, 9.dec. Hagemann Henrik, 79, s.88 Hagemann Henrik, 85, s.73 Hagerup Gunnar, 81, s.176 Hahn Tage, 81, s.176 Haibert Inge, 85, s.73 Hair musical, 73, 15.feb. Hair musical FOTO, 73, s.15 Haj brugdehaj til Naturhistorisk Museum, 87, 15.dec. Haj fangst FOTO, 78, s.33 Haldbo Svend, 79, s.180 Halfest Vejlby FOTO, 92, s.34 Halfest Vejlby Risskov-hallen, 89, 26.aug. Halkier Kaj pris, 82, 13.feb. Hall August, 90, s.127 Halle Holger, 74, 25.okt. Halling Bent, 90, s.127 Hallo Århus 1972 show, 73, 3.jun. Hallstrøm O o, 72, 2.dec. Hallstrøm O o, 73, 17.aug. Hallstrøm O o, 73, 16.nov. Hallstrøm O o, 77, 7.sep. Hallstrøm O o, 79, s.89 Hallstrøm O o, 83, 14.sep. Hallstrøm O o, 83, s.80 Hallstrøm O o FOTO, 77, s.38 Hallstrøm O o afsked, 85, 15.dec. Halma rænding forbud, 84, 29.jul. Halmstadgade, 72, 15.sep. Halmstadgade, 73, 17.nov. Halmstadgade, 74, 22.sep. Halmstadgade FOTO, 74, s.37 Halmstadgade navneskifte til Olaf Palmes Allé, 88, 7.jan. Halmstadgade Radiohuset, 87, 27.sep. Halvgaard Børge FOTO, 74, s.106 Halvorsen Per, 86, s.148 Hammel lufthavn kort FOTO, 72, s.99 Hammelbanegården beboerhus, 84, 29.aug. Hammelbanegården til Århus Daghøjskole, 89, 28.mar. Hammelbanegården videoværksted, 85, 17.jul. Hammeleff Ove, 81, s.176 Hammeren falder auktioner TEMA, 84, s.143 Hammerich & Co., 75, 25.jun. Hammerich Else, 89, 1.okt. Hammerich Else, 92, 15.jan. Hammerich Poul, 83, 11.jun. Hammerich Poul, 87, 6.sep. Hammerich Sven, 92, s.131 Hammerich Ulla, 80, 22.sep. Hammerschmidt FOTO H-Color købt ACK Kvalitets#, 85, 18.dec. Hammerschmidt FOTO Ryesgade FOTO, 79, s.75 Hammerschmidt Arthur, 85, s.125 Hammerschmidt Kliché-Offset, 81, 7.nov. Handberg Jørgen, 81, s.147 Handberg Jørgen, 84, 27.jun. Handberg Jørgen, 87, 4.apr. Handberg Jørgen, 87, s.88 Handberg Jørgen E., 86, s.74 Handberg Jørgen E., 92, s.84 Handel med Rhodesia, 72, 25.feb. Handels- og Kontoristforeningen, 72, 2.okt. Handelsbanken Brabrand bankrøveri, 83, 15.apr. Handelsbanken Bruuns Gade røveri, 90, 19.dec. Handelsbanken Charlo ehøj, 78, 4.feb. Handelsbanken Emmasvej røveri, 84, 24.okt. Handelsbanken Frederik Allé røveri, 87, 4.feb. Handelsbanken Grøfthøj røveri, 90, 6.jun. Handelsbanken Langenæs røveri, 83, 29.apr. Handelsbanken Lille Torv røveri, 82, 27.jan. Handelsbanken Lille Torv røveri, 83, 20.okt. Handelsbanken Lystrup røveri, 87, 28.aug. Handelsbanken Rolighedsvej bankrøveri, 82, 4.maj. Handelsbanken Rolighedsvej røveri, 85, 6.aug. Handelsbanken røveri, 79, 16.feb. Handelsbanken røveri, 79, 25.jul. Handelsbanken Silkeborgvej røveri, 86, 4.feb. 184

110 Register til Århus-Årbøgerne H Handelsbanken Vorregårds Allé røveri, 87, 18.jun. Handelsbanken Åbyhøj 50 år, 86, 25.mar. Handelsbanken Åbyhøj bankrøveri, 81, 22.dec. Handelsbankens Århuspris, 78, 1.sep. Handelshøjskolen, 72, 1.feb. Handelshøjskolen, 72, 2.apr. Handelshøjskolen, 72, 16.jun. Handelshøjskolen, 73, 1.sep. Handelshøjskolen, 75, 8.jun. Handelshøjskolen, 76, 22.mar. Handelshøjskolen, 77, 13.apr. Handelshøjskolen, 77, 23.apr. Handelshøjskolen, 77, 7.okt. Handelshøjskolen, 78, 27.jul. Handelshøjskolen 50 års jubilæum, 90, 31.aug. Handelshøjskolen første cand. merc., 82, 16.okt. Handelshøjskolen karrierebørs, 86, 23.apr. Handelshøjskolen studiepladser, 79, 28.jul. Handelshøjskolen undervisning, 74, 8.feb. Handelsskolen Viby, 72, 29.jan. Handelsstanden i Århus a andling, 77, 18.feb. Handelsstandens Arbejdsgiverforening, 79, 21.apr. Handelsstandsforening >se også Århus Handelsstandsforening, Handelsstandsforeningen lærepladser, 77, 22.maj. Handest Aage maleri FOTO, 72, s.133 Handevi -Haar Axel, 83, 15.aug. Handevi -Haar Axel, 84, 17.maj. Handevi -Haar Axel, 84, 5.jun. Handevi -Haar Axel, 84, 27.aug. Handevi -Haar Axel, 85, 18.jan. Handevi -Haar Axel, 86, 2.apr. Handevi -Haar Axel, 86, s.74 Handicapcenter Abildgade, 77, 2.apr. Handicapkonference, 82, 9.okt. Handicapkonference Kongreshuset FOTO, 82, s.40 Handicappedes arbejde Hovedbiblioteket, 81, 25.aug. Handicapråd Århus overvejes, 82, 9.okt. Hanegal røveri, 75, 2.jun. Hannestad Niels dr.phil., 87, 24.apr. Hannevik Anna, 83, 24.okt. Hans Broges Bakker død af kulde, 88, 10.mar. Hans Broges Gade 22 postrøveri, 78, 4.feb. Hans Broges Gade 22 postrøveri, 78, 9.feb. Hans Broges Gade armring guld, 81, 22.aug. Hans Broges Gade kanepost FOTO, 80, s.58 Hans Broges Gade Postekspedition, 91, 11.dec. Hans Broges Gade røveri, 78, 21.aug. Hans Broges Gade Århus Købmandsskole, 91, 8.mar. Hans Broges villa nedrives godkendelse, 86, 4.dec. Hans Hartvig Seedorff Stræde FOTO, 79, s.25 Hans Hartvig Seedorff Stræde Sporvejene, 83, 1.apr. Hans Hartvig Seedorffs Stræde, 78, 12.aug. Hans Hartvig Seedorffs Stræde Århus Marineforening, 84, 15.nov. Hans Hartvig Seedorffs Stræde Århus Marineforening, 86, 31.aug. Hans Schourup A/S generalforsamling, 81, 7.okt. Hans Schourup betalingsstandsning, 82, 12.mar. Hans Schourup handelsselskab videreføres, 82, 29.aug. Hans Schourups Gade 8, 73, 21.maj. Hansen Ove, 87, s.149 Hansen A. Thybjærg, 84, 19.feb. Hansen A. Tybjerg, 86, 22.apr. Hansen Aksel Hammer, 80, s.137 Hansen Alfred Bang, 82, s.170 Hansen Anne Marie, 88, 2.jun. Hansen Arne, 86, s.148 Hansen Arne M. FOTO, 80, s.134 Hansen Arthur E., 83, s.141 Hansen Arvid Arp udstilling, 86, 29.okt. Hansen Bjarne Kofoed, 84, s.115 Hansen C.C., 85, s.125 Hansen C.O. Lund, 83, s.141 Hansen Charles, 92, s.131 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

111 H Register til Århus-Årbøgerne Hansen Chr., 80, s.170 Hansen Egon H, 90, s.127 Hansen Ejnar Villiam, 92, s.131 Hansen Eli, 88, s.154 Hansen Elvin, 92, s.131 Hansen Eva Hemmer, 84, s.79 Hansen Eva Hemmer pris, 84, 21.feb. Hansen Finn Egelund, 80, s.137 Hansen Frans pris, 85, 26.maj. Hansen H. FOTO, 90, s.46 Hansen H. redaktør FOTO, 90, s.46 Hansen H.C. mindeplade Falstersgade 42, 92, 22.mar. Hansen H.C. Samsøgades skole, 90, 5.apr. Hansen H.J., 84, s.179 Hansen Hanne Just, 89, 7.okt. Hansen Hans, 89, s.77 Hansen Hans H., 79, s.89 Hansen Hans Hvid, 90, s.127 Hansen Hans tækkemand, 74, 5.jun. Hansen Hardy, 85, 25.okt. Hansen Hardy, 87, 14.feb. Hansen Hardy, 88, 8.okt. Hansen Hardy, 88, 10.dec. Hansen Hardy, 92, 1.maj. Hansen Helge, 73, 13.nov. Hansen Helge, 82, s.93 Hansen Henning, 81, 26.apr. Hansen Henrik, 83, s.141 Hansen Henrik Laub TEMA, 82, s.135 Hansen Henrik Laub FOTO, 82, s.136 Hansen Holger, 89, s.147 Hansen Ivar, 88, 31.aug. Hansen Ivar trafikminister, 80, 1.feb. Hansen J. Werner, 79, s.180 Hansen Jan W. arkitekturpris, 92, 30.maj. Hansen Jenny, 82, s.170 Hansen Jens, 83, s.141 Hansen Jens C., 78, 7.dec. Hansen Jens C., 78, 14.dec. Hansen Johannes, 81, s.176 Hansen Jørgen arkitekt FOTO, 89, s.15 Hansen Jørgen G., 76, 3.mar. Hansen Jørgen G., 79, s.89 Hansen Jørgen Kjer, 91, s.62 Hansen Jørn, 92, s.84 Hansen K.K., 79, s.89 Hansen Kaj, 84, s.179 Hansen Karen Folker billedtæppe, 87, 25.jun. Hansen Knud Tage, 81, s.176 Hansen Knud V., 85, s.125 Hansen Liza idékonkurrencevinder, 86, 24.maj. Hansen Ludvig Kruse, 86, s.148 Hansen Mads FOTO, 86, s.50 Hansen Magda, 73, 13.nov. Hansen Martin Trier, 90, s.127 Hansen Mogens, 74, 18.apr. Hansen Mogens Lundgaard, 89, s.77 Hansen N Chr., 84, s.179 Hansen Niels Skibsted, 81, s.147 Hansen Nils Skibsted, 84, 15.aug. Hansen Nils Skibsted, 87, s.88 Hansen Nils Skibsted, 91, s.62 Hansen No elmann, 79, s.180 Hansen Ole Halskov, 72, 21.dec. Hansen Oskar Borgman til Sydafrika, 89, 11.aug. Hansen P. Max, 75, 11.okt. Hansen Paul Carsten Conrad, 91, s.103 Hansen Per, 84, s.115 Hansen Peter Max, 73, 20.apr. Hansen Peter Max, 73, 2.nov. Hansen Peter Max, 74, 1.feb. Hansen Peter Max, 80, 6.apr. Hansen Peter Max, 81, 30.jun. Hansen Peter Max FOTO, 81, s.123 Hansen Poul, 86, s.149 Hansen Preben Møller, 85, 24.okt. Hansen Preben Møller, 88, 26.feb. Hansen Preben Møller, 90, 21.feb. Hansen Preben Møller, 91, 28.nov. Hansen Robert Svane, 80, 1.apr. Hansen Robert Svane, 80, 17.aug. Hansen Robert Svane, 81, 25.aug. Hansen Robert Svane, 82, 3.feb. Hansen Robert Svane, 82, s.93 Hansen Robert Svane, 85, s.125 Hansen Steen, 87, s.88 Hansen Sven, 81, s.147 Hansen Sven FOTO, 79, s

112 Register til Århus-Årbøgerne H Hansen Sven, 90, s.127 Hansen Sven, 92, s.131 Hansen Svend Just, 86, s.148 Hansen Søren Torp FOTO, 85, s.21 Hansen Tom B., 78, 23.apr. Hansen Tom B. FOTO, 74, s.86 Hansen Torben FOTO, 81, s.101 Hansen Torben Ørum, 88, s.154 Hansen Valdemar, 72, 16.jun. Hansen William Werner, 89, s.147 Hansen Aage, 79, s.89 Hansen-Reistrup Karl TEMA, 83, s.60 Hansen-Reistrup Karl FOTO, 83, s.61 Hansson Sune FOTO, 81, s.42 Harald Jensens Plads, 78, 21.maj. Harald Jensens Plads FOTO, 75, s.13 Harald Jensens Plads Privatbanken, 84, 7.apr. Harald Jensens Plads trafikdrab, 84, 15.apr. Harald Kiddes Vej brand, 88, 26.okt. Harald Skovbys Gade, 73, 31.okt. Harald Skovbys Gade Danske Bank, 92, 14.aug. Harald Skovbys Gade tyveri postbil, 81, 29.jan. Haralds Kilde kildevand, 73, 21.sep. Harbin venskabsby, 86, 22.jun. Harbo Sølvsten møbelfirma videreføres, 81, 14.okt. Harder Jørgen, 91, 12.okt. Hareskov Arne K., 84, s.115 Harlev planer, 78, 28.apr. Harlev beboerrepræsentant, 75, 27.jun. Harlev bus, 79, 29.okt. Harlev forsamlingshus, 77, 15.dec. Harlev Forsamlingshus, 78, 28.apr. Harlev forsamlingshus uroligheder, 88, 25.apr. Harlev Grønhøjvej vuggestue, 80, 4.apr. Harlev parcelhusbyggeri, 75, 29.aug. Harlev politiassistent, 75, 12.jun. Harlev postkontor indviet, 80, 6.okt. Harlev Præstegård brand, 85, 8.okt. Harlev Præstegård genindvies, 76, 9.feb. Harlev trafikuheld kælkning, 82, 10.dec. Harlung Christian, 84, s.179 Harmoniorkesteret Tonica 40 år, 81, 14.jun. Harmoniorkestret Kærne, 73, 20.apr. Harmoniorkestret Kærne, 73, 23.jun. Harmoniorkestret Kærne FOTO, 73, s.22 Harmoniorkestret Tonica nytårskoncert, 91, 7.jan. Harmsen Jens C., 77, 8.okt. Harmsen Jens F., 75, 10.dec. Harmsen Jens Fr., 74, 9.apr. Harmsen Jens Fr., 84, s.115 Harper Heather koncert, 86, 24.jan. Harrekilde-Petersen Karen, 72, 6.feb. Harris John, 83, s.142 Harris P., 81, 23.feb. Harris Poul, 72, 28.okt. Harris Poul, 78, 15.jun. Harris Poul, 84, 29.aug. Harris Poul, 84, 26.okt. Hartling Poul, 74, 5.jun. Hartmann Ole, 81, 19.aug. Harving Henrik pris, 85, 9.aug. Hasardspil dom, 84, 12.maj. Hash, 72, 24.mar. Hash dom, 76, 12.jul. Hash eksperiment forbrændt, 81, 26.nov. Hash indsmugling dom, 80, 6.jun. Hash postpakke, 78, 1.dec. Hash postpakke FOTO, 78, s.50 Hash razzia pakistansk skib, 80, 5.okt. Hashsmugling dom, 80, 19.jun. Hasle, 72, 12.mar. Hasle Bibliotek, 75, 16.jan. Hasle Bibliotek genopre es Snogebæksvej, 92, 14.okt. Hasle gasforsyning a rydes, 82, 1.feb. Hasle grundsalg, 77, 10.jan. Hasle Isenkram solgt, 80, 1.okt. Hasle Kirke altertavle restaureres, 85, 27.sep. Hasle Ringvej, 75, 22.apr. Hasle Ringvej, 77, 14.maj. Hasle Ringvej, 77, 20.okt. Hasle Ringvej, 78, 20.jun. Hasle Ringvej indvies, 88, 22.jun. Hasle Ringvej lokalplan ældrecenter hotel, 89, 26.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

113 H Register til Århus-Årbøgerne Hasle Ringvej politigård, 72, 29.dec. Hasle Ringvej stibro indviet, 89, 8.aug. Hasle Ringvej tunnel planer, 86, 9.mar. Hasle Ringvej udbygning, 75, 19.feb. Hasle Ringvej vandrør sprænger, 84, 25.dec. Hasle Ringvej vej, 75, 17.okt. Hasle skole, 72, 4.feb. Hasle Skole, 75, 25.nov. Hasle skole FOTO, 72, s.12 Hasle skole kor, 86, 14.apr. Hasle Skole salgsudstilling, 79, 17.maj. Hasle skole svømmehal, 72, 13.sep. Hasle skole svømmehal FOTO, 74, s.27 Hasle skole svømmehal brand, 74, 15.jun. Hasle skolekor Wien, 84, 10.maj. Hasle Skoles Kor, 79, 28.okt. Hasle skoles kor, 86, 27.apr. Hasle Skoles Kor i Bolsjoj-opera, 88, 13.maj. Hasle skoles kor Nibelunger, 85, 4.maj. Hasle sogneråd FOTO, 73, s.47 Hasle trafiksanering møde, 81, 8.okt. Hasle trafiksanering møde, 84, 25.okt. Hasle Trælasthandel købt af Jaco, 80, 28.jan. Hasle varmeledning, 77, 7.jan. Hasle Vest skole, 73, 2.jan. Haslegården indkøbscenter indvies, 91, 27.apr. Haslegårdsvej Haslegården indkøbscenter, 91, 27.apr. Haslegårdsvænget EF rådgivningskontor, 88, 12.okt. Haslevej 18 KFUK-spejderne, 90, 1.nov. Haslevej Arbejdernes Landsbank, 92, 1.jul. Haslykke boliger yngre sindslidende, 90, 13.jun. Haslykke psykiatriske patienter protest, 90, 8.mar. Hassel Kai-Uwe von, 73, 24.maj. Hasselager Rammefabrikken Jyden, 86, 27.nov. Hasselager idrætshal debat, 84, 28.feb. Hasselager lavprisvarehus, 84, 15.dec. Hasselager legestue, 78, 27.apr. Hasselager Listefabrik, 72, 27.feb. Hasselager lokalplan handelscenter, 83, 27.apr. Hasselager messefaciliteter centerplaner, 86, 6.feb. Hasselager station, 76, 18.dec. Hasselager Storcenter planer modstand, 85, 3.dec. Hasselager supermarked grundkøb FDB, 84, 14.nov. Hasselager udstykning, 74, 23.aug. HasselagerVarmecentral bevilling, 80, 4.apr. Hasselbo døgninstitution indviet, 89, 2.dec. Hasseltoften lynnedslag, 79, 7.jun. Hasseriis Gudrun, 85, s.125 Hastighedsbegrænsning Hørret, 75, 17.aug. Hastrup Kirsten, 86, s.74 Hastrup Kirsten forskningsprofessor, 86, 22.maj. Hastrup Rasmus, 72, 18.nov. Hastrup Rasmus, 91, s.103 Hatholt Mogens, 82, s.93 Ha emagerens Hus, 90, 4.aug. Haubek Aksel, 82, s.93 Hauberg Per, 81, 4.jun. Hauge Jensen Finn anholdt Huyana, 82, 16.okt. Haugen Gunnar FOTO, 81, s.42 Haugland Aage, 92, 6.jan. Haugland Aage FOTO, 75, s.124 Haugland Aage FOTO, 92, s.91 Haugland Aage FOTO, 92, s.91 Haugstrup Rolf, 75, 16.feb. Haugstrup Rolf, 77, 7.okt. Haugstrup Rolf, 87, 31.okt. Haugstrup Rolf 70 år, 85, 22.aug. Haugaard Børge, 88, s.81 Haugaard Jacob, 88, 23.jun. Haugaard Jacob, 91, 15.jul. Haugaard Jacob, 91, 13.okt. Haugaard Jacob, 92, 14.jul. Haugaard Jacob FOTO, 89, s.35 Haugaard Jacob FOTO, 91, s.80 Haugaard Jacob FOTO, 91, s.80 Haugaard Jacob Folketingsvalg stemmetal, 89, 10.maj. Haugaard Jacob gratis fadøl FOTO, 92, s.31 Haugaard Niels, 86, s.148 Havbogade Den gamle By, 79, 1.apr. 188

114 Register til Århus-Årbøgerne H Havefest, 88, 15.aug. Havekolonien Kildevangen reddet, 81, 25.nov. Havekonflikt koster 6 mill. kr., 84, 30.mar. Havekonflikt Panama-båd, 79, 22.maj. Havel Vaclov deltager ikke i festugen, 91, 1.sep. Haven i bøger udstilling, 74, 8.sep. Havepasning pensionister, 89, 5.jul. Havepasning pensionister, 90, 24.apr. Havet skulptur bevilget køb, 82, 16.dec. Havet skulptur Gellerup Kirke, 83, 13.feb. Haveudstilling Forår 81, 82, 8.apr. Havevanding forbudt, 74, 26.jun. Havkærvej pensionistcenter bevilling, 87, 26.feb. Havn container antal, 81, 8.jan. Havn kviksølvudledning Kornog Foderstof, 86, 3.jun. Havn losning biler, 78, 9.maj. Havn træ til Finland, 83, 4.maj. Havn udbygning, 74, 26.apr. Havnearbejder forulykker, 79, 28.maj. Havnearbejdere strejke slut, 84, 15.feb. Havnearbejdere strejkebod, 85, 10.jan. Havnearbejdernes Fagforening, 72, 25.okt. Havnearbejdernes Fagforening, 73, 28.dec. Havnearbejdernes Fagforening, 74, 3.feb. Havnearbejdernes Fagforening, 74, 14.feb. Havnearbejdernes Fagforening bod, 84, 4.feb. Havneboykot USA, 73, 28.dec. Havnedirektør ansæ else udsæ es, 83, 28.jan. Havnefest, 82, 15.aug. Havnefest, 84, 20.aug. Havnefest, 87, 16.aug. Havnefest, 89, 20.aug. Havnefest FOTO, 81, s.36 Havnefest fiskerihavnen, 83, 14.aug. Havnegade, 72, 3.apr. Havnegade 22 Kvindehus, 80, 21.feb. Havnegade Kvindehuset, 81, 27.feb. Havnegade Kvindehuset, 81, 8.mar. Havnegade Kvindehuset, 82, 8.mar. Havnekonflikt dagpengeregler, 83, 29.dec. Havnen containere, 86, 9.mar. Havnen ammunition, 73, 4.aug. Havnen ammunition, 76, 22.okt. Havnen arbejdsnedlæggelse, 73, 8.dec. Havnen arbejdsnedlæggelse, 83, 6.dec. Havnen arbejdsnedlæggelse, 83, 13.dec. Havnen arbejdsnedlæggelse, 86, 19.jun. Havnen arsenikskib FOTO, 80, s.17 Havnen bil i vandet FOTO, 82, s.13 Havnen biler FOTO, 76, s.18 Havnen biluheld, 76, 30.jun. Havnen bombefund, 73, 19.jul. Havnen brand, 73, 12.sep. Havnen brand, 77, 2.jun. Havnen brand FOTO, 77, s.26 Havnen brand DFDS FOTO, 73, s.33 Havnen brand skib, 84, 9.jan. Havnen bådpladsleje, 77, 14.maj. Havnen container kran nummer 3, 85, 20.jan. Havnen containere Mellemøsten, 84, 13.dec. Havnen containerhavn, 78, 25.nov. Havnen containerhavn FOTO, 84, s.51 Havnen containerkran, 73, 22.maj. Havnen containerkran, 78, 4.apr. Havnen containerkran nr. 4 bestilling, 85, 13.jun. Havnen containerterminal, 73, 25.okt. Havnen containerterminal FOTO, 86, s.33 Havnen containerterminal betonsveller Irak, 83, 7.dec. Havnen containerterminal udvidelse vedtaget, 82, 12.okt. Havnen demonstration Spanien, 76, 6.okt. Havnen DFDS areal, 74, 13.jun. Havnen dækmole Regnorm ernes, 80, 20.apr. Havnen flådebesøg amerikanske destroyere, 85, 14.apr. Havnen flådebesøg amerikanske krigsskibe, 85, 30.mar. Havnen forurening møde, 83, 28.okt. Havnen fragtrute London, 88, 7.jul. Havnen færgehavn Amerika, 73, 25.apr. Havnen gastankvogn stjæles, 82, 26.jan. Havnen godsomsætning, 85, 29.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

115 H Register til Århus-Årbøgerne Havnen granater, 79, 8.jun. Havnen hollandsk besøg, 76, 13.sep. Havnen Honnørkajen ungdomsby, 92, 8.sep. Havnen japansk skib, 76, 7.sep. Havnen Kalundborgbåden, 74, 13.jun. Havnen kongeskibet honnørkaj, 74, 13.jun. Havnen kran i havnebassin, 83, 5.jul. Havnen kulkran FOTO, 84, s.24 Havnen kulterminal opbakning, 82, 27.maj. Havnen kulterminal placering, 81, 1.dec. Havnen kviksølv, 83, 3.dec. Havnen kystværn, 76, 17.jan. Havnen kystværn, 76, 10.apr. Havnen lig fundet, 85, 2.okt. Havnen lodsbygning nedrivningstruet, 87, 4.nov. Havnen lån Holland, 80, 10.jan. Havnen missilkrydser USS Biddle besøg, 84, 20.jun. Havnen molearm ødelagt sne, 80, 14.dec. Havnen mudderdumpning, 78, 23.jun. Havnen Multiterminalen indvies, 86, 6.okt. Havnen nedstyrtningsulykke, 74, 29.jun. Havnen ny kran Magnus FOTO, 86, s.27 Havnen ny liggeplads tankskibe FOTO, 81, s.54 Havnen ny silo FOTO, 80, s.13 Havnen nye kulkraner, 84, 5.maj. Havnen olieforurening, 77, 20.feb. Havnen olieforurening FOTO, 78, s.8 Havnen olieudslip, 74, 18.jan. Havnen olieudslip, 74, 22.sep. Havnen olieudslip, 78, 4.jan. Havnen olieudslip, 81, 7.jul. Havnen olieudslip, 82, 12.maj. Havnen olieudslip, 83, 17.jan. Havnen olieudslip FOTO, 74, s.11 Havnen olieudstrømning, 81, 5.okt. Havnen overfald, 73, 11.jan. Havnen protest Esbjerg Havn, 76, 19.sep. Havnen saudiarabisk skib tilbageholdt, 83, 15.dec. Havnen sejlbåde Sovjet Polen afvises, 85, 12.jul. Havnen siloer TEMA, 80, s.71 Havnen siloer udskudt, 81, 22.jan. Havnen skib olieforurening, 82, 22.sep. Havnen skud, 76, 24.feb. Havnen skærper konkurrence, 91, 8.jan. Havnen smugleri, 78, 21.nov. Havnen sovjetisk tanker FOTO, 82, s.12 Havnen strejke, 74, 24.jan. Havnen strejke, 74, 28.jan. Havnen strejke, 74, 30.jan. Havnen strejke, 74, 2.jul. Havnen Terminalbygning anerkendelse, 88, 4.sep. Havnen træudskibning FOTO, 77, s.12 Havnen tyveri Singapore dollar, 74, 13.jun. Havnen udslip kokospalmeolie, 90, 3.nov. Havnen udvidelse, 72, 7.dec. Havnen udvidelse, 74, 28.nov. Havnen vej betalingsfordeling, 89, 22.mar. Havnen Wila polsk skib, 82, 24.dec. Havnen øst, 78, 13.sep. Havnen øst lokalplan, 87, 10.dec. Havnen øst siloer, 80, 21.mar. Havnen østre mole, 73, 26.maj. Havnen åbent hus lodsbåde, 89, 13.sep. Havnene Esbjerg Århus, 77, 16.mar. Havnens Fiskehus FOTO, 78, s.33 Havneplan protester, 89, 17.mar. Havnerundfart genoptages, 87, 21.jun. Havnerundfart Skjelskør Festugen, 81, 13.sep. Havnestrejke Aarhus Oliefabrik bod, 85, 25.jan. Havnetunnellen bevilling, 80, 27.jun. Havneudvalget, 73, 7.mar. Havneudvalget studierejse Spanien, 89, 8.apr. Havneudvidelse kul projekt, 81, 19.jan. Havneudvidelsen udtalelse, 73, 16.apr. Havning H.T., 83, s.80 Havning H.T., 85, s.73 Havsteen-Mikkelsen glasmosaik FOTO, 76, s.20 Havsteen-Mikkelsen Sven kunstner, 76, 20.apr. Havørn udstopning FOTO, 87, s.10 Hayler destroyer besøg, 88, 3.okt. HB kredsmøde, 73, 1.nov. 190

116 Register til Århus-Årbøgerne H HBs kredsmøde, 72, 25.okt. Healy Dennis britisk forsvarsminister, 72, 6.dec. Hëbert Anne, 85, 30.apr. Hede Karl O o, 81, s.176 Hedeager Lone dr.phil., 91, 9.nov. Hedegaard Ally, 73, 19.aug. Hedegaard Connie, 87, 23.okt. Hedemann Fri e FOTO, 78, s.147 Hedemannsgade, 75, 8.maj. Hedtoft Hans mindeplade Lollandsgade 23, 92, 22.mar. Hedtoft Hans Samsøgades skole, 90, 5.apr. Hee Aage, 87, s.149 Heerulff Jørgen Preben, 90, s.72 Heerup Henry udstilling, 82, 3.maj. Heerup Henry udstilling Århus Kunstmuseum, 89, 2.sep. Heesche Valdemar, 83, s.142 Hegndal Eva Foersom, 90, s.127 Hegndal V. Foersom FOTO, 81, s.21 Hegndal V. Foersom mosaik Holme Kirke, 83, 27.nov. Hegndal Valdemar Foersom skulptur, 73, 17.nov. Hegner Merete, 84, s.78 Hegner Merete FOTO, 85, s.61 Heiberg Kasper pæleskulptur, 88, 4.sep. Heibergs Vej lynnedslag, 80, 24.jun. Heibergsgade 8, 74, 31.jan. Heick Keld og Hilda optræden, 87, 12.apr. Heide Erik, 87, 3.okt. Heide Erik FOTO, 74, s.31 Heide Erik FOTO, 76, s.109 Heide Erik FOTO, 80, s.24 Heide Erik billedhugger, 74, 13.jul. Heide Erik billedhugger, 76, 22.maj. Heide Preben, 79, s.89 Heides kors Vestre Kirkegård FOTO, 78, s.161 Heiken Lise, 73, 20.dec. Heiken Lise, 73, 27.dec. Heilmann Ingeborg, 91, s.103 Heilskov N.S.C., 90, s.127 Heimer Lennart, 82, s.93 Hein-Sørensen Ole, 91, s.62 Heinesen Knud, 73, 24.jun. Heinesen Knud, 73, 17.nov. Heinesen Knud FOTO, 74, s.18 Heise Poul B., 87, s.88 Heister Bodil juletekster, 90, 14.mar. Heisterberg-Andersen Fri, 79, s.89 Heisterberg-Andersen Fri, 80, s.138 Hejredalsvej brand, 86, 14.jan. Helbredsundersøgelse børn, 79, 3.apr. Helene Jensen coaster på grund Bergen, 81, 11.mar. Helgenæsgade gårdrydning, 79, 21.jun. Helgenæsgade Spejdermuseet, 90, 1.apr. Helgenæsgade Spejdermuseum, 89, 19.apr. Helger Anne Marie FOTO, 85, s.26 Helgesvej 23 Elanka hvilehjem, 83, 13.okt. Helgesvej 23 Krisecenter for voldsramte kvinder, 83, 13.okt. Helikopter-Service, 80, 2.aug. Helikopterflyvning Kirstinesminde, 80, 2.aug. Helland Håkon, 91, 13.dec. Helledie Niels udsmykning Risskov skole, 84, 24.aug. Helledie Svend, 92, s.84 Hellemoes Jørgen, 79, 7.okt. Helligåndskirken indvies, 85, 15.apr. Helligåndssognet, 75, 1.jun. Hells Angels biograffilm, 88, 6.feb. Helm-Petersen Leif, 82, s.170 Helmerson Frans Musikhuset, 91, 31.okt. Helmig Thomas, 87, 13.jul. Helmig Thomas, 91, 15.jul. Helmig Thomas FOTO, 87, s.29 Helsekostfabrik Åbyhøj politisag, 84, 31.maj. Helsing Christine, 80, s.170 Helsingforsgade FOTO, 72, s.32 Helsingforsgade 4 Göteborg Kex, 80, 4.okt. Helsingør Teater, 72, 4.aug. Helsingør Teater, 72, 3.sep. Helsingør Teater, 74, 1.jun. Helsingør Teater FOTO, 72, s.33 Helsingør Teater 25 år for genindvielse, 87, 2.dec. Helsingør Theater, 77, 10.nov. Helsingør Theater, 78, 9.jan. Helsingør Theater, 78, 1.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

117 H Register til Århus-Årbøgerne Helsingør Theater, 79, 22.mar. Helsingør Theater Ingeborg Brahms fejres, 82, 4.sep. Helsingør-Hälsingborg færge, 72, 15.jun. Heltberg Betina, 88, 23.jun. Hemmer Hansen Eva, 74, 13.nov. Hempel-Jørgensen S., 73, 20.apr. Hempel-Jørgensen S., 83, 23.apr. Hempel-Jørgensen S. FOTO, 73, s.22 Hennes & Mauri Søndergade, 84, 16.mar. Hennes modebutik, 75, 20.sep. Henningsen Karen Marie, 91, s.62 Henningsen Per, 92, s.85 Henningsen Poul, 72, 17.apr. Henningsen Ulla FOTO, 78, s.142 Henrik Her Vej kaffebord, 83, 1.jun. Henrik prins, 91, 25.maj. Henrik prins, 92, 5.jul. Henrik Strubes Band koncert, 85, 14.feb. Henriksen Birthe Bernt FOTO, 91, s.23 Henriksen H. FOTO, 84, s.67 Henriksen Jens Ole, 80, s.138 Henriksen Knud Erik, 83, s.142 Henriksen Ole, 74, 1.maj. Henriksen Ole Bernt, 75, 16.feb. Henriksen Ole Bernt, 85, s.73 Henriksen Ole Bernt FOTO, 80, s.43 Henriksen Ole Bernt FOTO, 89, s.59 Henriksen Ole Bernt i Folketinget, 89, 11.maj. Henriksen Oskar, 88, s.154 Henriksen Per, 84, s.101 Henriksen Preben, 79, 14.jun. Henriksen Aage, 92, s.131 Henriksens handsker Kannikegade ophørsudsalg, 90, 12.nov. Her bor de gale forestilling, 73, 14.nov. Herholdt Viggo, 89, s.147 Herluf Claus, 80, s.138 Herluf Claus, 89, s.77 Herluf Robert, 79, s.89 Herluf Trolles Gade FOTO, 72, s.32 Herluf Trolles Gade 39 beboeraktion, 80, 10.feb. Herløv Leif, 88, s.81 Herløvs antikvariat Studsgade lukker, 85, 20.jan. Hermance Marie FOTO, 77, s.77 Hermandsen Kjeld dr.med., 82, 21.aug. Hermann Lo e FOTO, 76, s.99 Hermansen Verner FOTO, 80, s.120 Hermansens Herreekvipering, 83, 12.okt. Hermes ny slæbebåd, 87, 16.jul. Heroin død, 76, 7.jul. Heroin handel anholdelse, 86, 30.apr. Heroin prisfald, 79, 30.sep. Heroinhandel dom, 86, 15.okt. Heroinhandel dom, 87, 4.jun. Herold J.E., 88, s.81 Herrek Steffen FOTO, 88, s.38 Herskabshus til salg Carl Christensen 4 mill. Kr., 86, 14.maj. Herskind Rudolf, 89, s.147 Hertugen af Devonshire tegninger, 74, 7.sep. Her Jan, 87, 3.jul. Her Me e, 92, s.131 Hesselager Finn FOTO, 72, s.118 Hesselager Finn FOTO, 77, s.93 Hestekørsel Vilhelmsborg TEMA, 75, s.134 Hesteridning, 72, 18.jan. Hestesport og ridecenter TEMA, 82, s.147 Hestesporvogn 100 år ( ), 85, 7.jun. Heuer Svend, 84, s.179 Heydorn-Jacobsen J. FOTO, 72, s.104 Hilberg Carsten, 87, 15.dec. Hilberg O. FOTO, 89, s.47 Hilbert Børge, 86, s.148 Hildebrandt Bendt FOTO, 75, s.101 Hildebrandt Steen, 77, 13.apr. Hildebrandt Steen, 92, s.85 Hilden Jy e, 87, 23.okt. Hill Jørgen, 92, s.85 Hillingsø Alfred, 92, s.85 Hilmar Aksel, 80, s.138 Himmerigsskoven i Hinnerup indviet, 92, 22.nov. Hindsberg John, 75, 28.aug. Hindsberg John FOTO, 75, s.36 Hindø Lone, 83, 10.jun. Hindø Lone, 83, 21.okt. Hindø Lone, 84, 29.okt. 192

118 Register til Århus-Årbøgerne H Hindø Lone, 86, 11.feb. Hindø Lone, 87, 26.apr. Hindø Lone, 88, 14.mar. Hindø Lone, 88, 22.apr. Hindø Lone, 89, 16.feb. Hindø Lone, 89, 27.okt. Hindø Lone, 89, 14.dec. Hindø Lone, 90, 21.feb. Hindø Lone, 91, 13.jul. Hindø Lone, 91, 5.nov. Hindø Lone, 91, 10.nov. Hindø Lone, 92, 18.apr. Hindø Lone, 92, 5.jun. Hindø Lone, 92, 29.jun. Hindø Lone FOTO, 86, s.127 Hindø Lone FOTO, 90, s.34 Hindø Lone FOTO, 91, s.23 Hindø Lone FOTO, 92, s.21 Hindø Lone genopstiller ikke til byråd i 1993, 92, 14.dec. Hindø Lone gæsteprædikant Årslev kirke, 91, 21.jan. Hindø Lone rådmand, 86, 11.dec. Hindø Lone rådmand, 91, 2.jan. Hindø Lone valg SF, 90, 31.jan. Hindø Lone viet FOTO, 83, s.41 Hines Earl FOTO, 76, s.115 Hinge Birgit FOTO, 81, s.46 Hinge Henning FOTO, 81, s.31 Hingeballe Skov a ændet af kommunen, 89, 25.jul. Hingelberg Fran FOTO, 87, s.57 Hingelberg guldsmed TEMA, 87, s.56 Hingelberg guldsmed solgt, 87, 1.apr. Hingelberg guldsmed tyveri, 87, 20.dec. Hingelberg indbrud guldsmed FOTO, 87, s.7 Hingelberg Jørn, 87, 1.apr. Hingelberg Vilhelm FOTO, 87, s.59 Historien om en soldat opera, 72, 4.aug. Historisk Institut 60 års jubilæum, 90, 22.sep. Historisk Institut besat, 78, 25.apr. Hitachi Masahito, 92, 8.mar. Hitler - en karriere film, 79, 3.feb. Hitlers Dances teater, 73, 9.nov. Hitomi Hiroshi, 74, 26.mar. Hi egods, 79, 16.nov. Hi egods kr., 84, 20.jan. Hi egodskontoret FOTO, 85, s.27 Hjelmensgade 21 besat, 78, 4.okt. Hjelt Poul, 76, 18.dec. Hjelt Povl, 75, 7.aug. Hjelt Povl, 78, 30.dec. Hjelt Povl, 80, 4.aug. Hjelt Povl generaldirektør, 80, 1.feb. Hjemmedød en værdig død opre er Århusafdeling, 84, 24.okt. Hjemmehjælp mænd ansat, 79, 21.jul. Hjemmehjælpen ekstrabevilling, 87, 17.dec. Hjemmehjælpere arbejdsmiljø, 79, 16.mar. Hjemmeværnet show, 88, 23.jun. Hjemmeværnet øvelse Strandvejen, 89, 8.okt. Hjemmeværnet Århus 40 års jubilæum, 90, 1.apr. Hjemmeværnets temadag, 92, 17.aug. Hjemmeværnsmand pistolskud, 78, 4.dec. Hjemmeværnsudstilling Ridehuset, 85, 24.feb. Hjemmeværnsøvelse, 81, 19.sep. Hjemmeværnsøvelse FOTO, 80, s.38 Hjerte- og levertransplantationer på Skejby Sygefravær fra nytår, 91, 19.jun. Hjerteforeningen FOTO, 76, s.14 Hjerteforeningens Motionsklub stafetløb, 83, 14.feb. Hjerteforkalkning operationsprøve, 78, 17.jan. Hjertetransplantationer kun på Rigshospitalet, 91, 28.maj. Hjertetræet Marselisborg skov afsløret, 92, 20.jun. Hjerteuge, 76, 10.feb. Hjerteuge, 86, 22.apr. Hjerteuge blodtryk, 84, 2.mar. Hjerteuge Rådhushallen, 84, 19.feb. Hjerteugen show Musikhuset, 84, 27.feb. Hjort Chr., 78, 8.feb. Hjortebøgen Skåde Skov vælter, 82, 8.aug. Hjortefarm påkørt Ellemosevej, 91, 21.feb. Hjortensgade, 74, 6.dec. Hjortensgade, 75, 23.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

119 H Register til Århus-Årbøgerne Hjortensgade FOTO, 75, s.46 Hjortensgade Kunstnernes hus, 85, 17.jul. Hjortensgade voldtægt, 87, 28.feb. Hjorth Erling, 76, 11.jun. Hjorthøjvej brand, 80, 26.aug. Hjortnæs Karl, 78, 14.feb. Hjortnæs Karl, 81, 16.okt. Hjortnæs Karl, 84, 31.okt. Hjortnæs Karl, 85, 15.apr. Hjortnæs Karl, 87, 18.feb. Hjortnæs Karl FOTO, 76, s.143 Hjortnæs Karl FOTO, 89, s.57 Hjortnæs Karl FOTO, 91, s.76 Hjortnæs Karl FOTO, 91, s.76 Hjortshøj Brugsforening dividende, 75, 5.sep. Hjortshøj Bæk badeforbud, 85, 7.aug. Hjortshøj højspændingsledninger, 84, 18.feb. Hjortshøj jordkøb, 74, 20.sep. Hjortshøj Karl, 79, s.180 Hjortshøj Leif, 80, s.138 Hjortshøj Leif, 82, s.93 Hjortshøj lokalplan storparceller, 81, 11.maj. Hjortshøj parcelhusgrunde, 75, 18.nov. Hjortshøj udstykning, 74, 8.aug. Hjulbjergvej 28 brand, 79, 1.dec. Hjulbjergvej børnehave bevilling, 81, 6.aug. Hjulbjergvej Holme Tømmerhandel, 82, 9.feb. Hjælp - det er jul. Århus Teater, 90, 18.nov. Hjælp Leningrad ny komité, 91, 13.dec. Hjælp os på skolevej kampagne, 89, 4.aug. Hjælp til Polen gallaforestilling, 83, 31.jan. Hjælp voldsofre gallashow Vejlby Risskov, 87, 19.okt. Hjælpemiddelcentralen, 76, 26.jul. Hjæresen Poul, 72, 30.jun. Hjæresen Poul, 87, s.149 HK, 75, 3.sep. HK medlemmer, 73, 2.mar. HK undersøgelse skærmterminaler, 90, 16.okt. Hockey klubber TEMA, 88, s.102 Hoff Kate, 83, s.80 Ho eck Teddy, 83, s.80 Hoffmann & Sønner Brabrand arbejdsulykke, 81, 30.jun. Hoffmann Anker FOTO, 82, s.19 Hoffmann Hans-Joachim, 80, 21.apr. Hoffmann Per FOTO, 84, s.45 Hoffmeyer Ska, 80, s.171 Hoffmeyer Stig FOTO, 74, s.72 Hoffmeyer Stig FOTO, 77, s.90 Holberg Bri a Schall, 84, 14.okt. Holberg Bri a Schall, 87, 3.feb. Holbergsgade 2 brand, 79, 15.okt. Holbergsgade 3 brand, 76, 5.jun. Holck Ove H., 79, s.180 Holck Poulsen, 74, 18.sep. Holdt-Olesen Gunnar, 89, s.77 Holdt-Olesen Gunnar, 91, 27.sep. Holger Danske færge FOTO, 85, s.70 Holger Jensen boligmontering, 83, 11.sep. Holger Jensen møbler tyveri isbjørneskind, 83, 15.okt. Hollandsk flådebesøg, 77, 6.aug. Hollberg Bri a Schall, 83, 7.okt. Holleufer Benny, 79, s.180 Hollywood Ice Revue, 80, 16.jan. Holm Anders E., 90, 30.jun. Holm Arne, 87, s.88 Holm Arno, 89, s.147 Holm Erik, 91, s.62 Holm Gretelise, 86, s.74 Holm Je e Margrete, 87, s.88 Holm Je e Margrete, 90, s.72 Holm Kai, 72, 20.aug. Holm Kai, 73, 16.feb. Holm Kaj, 73, 3.jun. Holm Kaj, 74, 28.jul. Holm Kjeld, 80, 25.dec. Holm Laurentius, 81, 16.maj. Holm Laurentius, 85, s.126 Holm Niels Emil tegning FOTO, 85, s.78 Holm Niels F., 85, s.73 Holm Peder TEMA, 85, s.76 Holm Peder tegning FOTO, 85, s.78 Holm Per, 85, s.73 Holm Peter koncert, 82, 19.dec. Holm Petra Julie, 84, s.180 Holm Poul dr.phil., 92, 22.aug. 194

120 Register til Århus-Årbøgerne H Holm Svenn, 90, s.127 Holm-Andersen E., 76, 5.sep. Holm-Jensen Ib, 81, s.147 Holm-Nielsen Lauri B., 88, s.81 Holm-Nielsen Povl, 83, s.80 Holm-Pedersen Aage, 83, s.80 Holme Brugs stiftet 1888 lukker, 92, 20.dec. Holme Byvej Den Danske Bank, 92, 1.jul. Holme kaffeforurening, 78, 29.jan. Holme Kirke bygning 100 år, 83, 27.nov. Holme kirke klokker, 76, 31.maj. Holme Møllevej 101, 75, 21.jan. Holme Møllevej 24 præmie, 79, 30.jan. Holme Møllevej Privatbanken, 86, 21.jun. Holme Møllevej røveri, 80, 15.jun. Holme skole, 78, 16.maj. Holme Skole, 79, 7.aug. Holme skole brand, 74, 16.jul. Holme skole brand FOTO, 74, s.31 Holme Tømmerhandel brand, 82, 9.feb. Holme-Lundhøj kloakanlæg bevilling, 82, 21.okt. Holmkærvej storm vælter husgavl, 91, 25.feb. Holmkærvej tilsagn G.A.L. Thorsen, 82, 31.aug. Holmstrup bebyggelsen, 78, 26.apr. Holmstrup bevilling, 80, 27.jun. Holmstrup byggeriet tilskud, 86, 9.sep. Holmstrup mord, 79, 2.mar. Holmstrup skal repareres, 86, 1.mar. Holmstrup udlæg, 79, 18.dec. Holmstrupbyggeriet, 78, 13.okt. Holmstrupgård brand, 92, 26.jul. Holografi kunstudstilling, 86, 14.sep. Holst Erik, 81, 3.okt. Holst Rudolf, 83, s.142 Holst Rudolf købmand lukker, 80, 24.feb. Holst-Andersen Tage, 87, 14.jul. Holst-Knudsen C. FOTO, 92, s.94 Holst-Knudsen Viggo, 86, s.148 Holsts mindelegat, 77, 18.feb. Holt Paul, 81, s.176 Holten Poul, 72, 7.jan. Holzbauer Wilhelm udstilling, 88, 12.jan. Homann Dan FOTO, 86, s.7 Honnørkajen døbes Rita-Kajen, 92, 8.jun. Hoof Renée van, 81, 24.apr. Hope-Computer, 74, 10.maj. Horn Greta, 81, 6.jan. Hornhindeoperation, 78, 7.nov. Hornshøj-Møller Stig, 86, s.74 Horoskop på telefon, 89, 1.apr. Hospital >se også Sygehus, Hospitaler patienter taber sig, 82, 7.jul. Hospitaler skadestuer behandlinger, 84, 8.jul. Hospitaler tomme sengepladser, 82, 24.aug. Hospitaler ventetid halveret, 89, 22.sep. Hospitalslaborantskolen, 78, 18.maj. Hospitalslaborantskolen, 78, 5.aug. Hospitalsportørskole, 72, 16.aug. Hospitalsudviklingen, 78, 29.maj. Hossy Gunnar udstilling, 87, 24.okt. Hostrup Helge FOTO, 83, s.123 Hotel Ansgar ombygning, 80, 20.sep. Hotel Atlantic, 77, 1.jun. Hotel Atlantic FOTO, 72, s.41 Hotel Atlantic bud røveri, 86, 28.okt. Hotel Atlantic prostituerede, 83, 2.maj. Hotel Atlantic turistfilm, 83, 8.jun. Hotel Dagmar, 72, 29.apr. Hotel du Nord Grenå, 75, 12.dec. Hotel Garni, 77, 3.maj. Hotel Kong Christian X solgt på anparter, 89, 11.jan. Hotel Kragelund, 82, 26.okt. Hotel Kragelund FOTO, 83, s.33 Hotel Kragelund udlejes Beder Gartnerskole, 84, 7.dec. Hotel Marselis, 72, 27.apr. Hotel Marselis, 73, 29.apr. Hotel Marselis, 77, 5.sep. Hotel Marselis arbejdsnedlæggelse, 85, 7.feb. Hotel Marselis arbejdsnedlæggelse slut, 86, 9.feb. Hotel Marselis byens længste bar og swimmingpool, 92, 18.jan. Hotel Marselis ny fløj, 84, 11.maj. Hotel Marselis røveri, 72, 5.jul. Hotel Marselis udvidelse, 75, 10.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

121 H Register til Århus-Årbøgerne Hotel Mercur, 72, 2.okt. Hotel Mercur, 72, 7.dec. Hotel Mercur, 73, 22.feb. Hotel Mercur, 73 Hotel Mercur, 76, 18.dec. Hotel Mercur, 77, 18.apr. Hotel Mercur Folkedanserbal, 84, 19.jul. Hotel Mercur turistfilm, 83, 8.jun. Hotel Mercur Viby FOTO, 81, s.142 Hotel Merkur fortsæ er, 81, 28.mar. Hotel Norden FOTO, 83, s.103 Hotel Nøjsomhed FOTO, 83, s.101 Hotel og Restaurant 85 fagmesse Marselisborg-Hallen, 84, 3.okt. Hotel Regina auktion, 73, 22.mar. Hotel Ri blandt 21 bedste hoteller i Danmark, 85, 19.jul. Hotel Royal, 72, 7.jan. Hotel Royal, 73, 26.feb. Hotel Royal, 73, 6.jun. Hotel Royal, 73, 24.aug. Hotel Royal, 73, 12.nov. Hotel Royal, 74, 6.feb. Hotel Royal, 74, 7.jun. Hotel Royal FOTO, 83, s.97 Hotel Royal 150 år, 89, 18.jun. Hotel Royal afskedigelse gravid, 85, 19.jan. Hotel Royal auktion, 73, 23.mar. Hotel Royal auktion, 73, 24.mar. Hotel Royal biografer tilladelse, 81, 25.jun. Hotel Royal Bispegade FOTO, 91, s.39 Hotel Royal Casino åbner, 92, 15.maj. Hotel Royal fortovscafé FOTO, 83, s.29 Hotel Royal gratis ernvarme, 83, 10.nov. Hotel Royal inventar på auktion, 85, 19.feb. Hotel Royal kuppelsal FOTO, 83, s.106 Hotel Royal lukning, 72, 27.nov. Hotel Royal maleri, 85, 24.apr. Hotel Royal Queens Garden FOTO, 85, s.39 Hotel Royal restaurering, 84, 6.nov. Hotel Royal solgt, 82, 13.aug. Hotel Royal spillekasino tilladelse, 91, 5.okt. Hotel Royal til salg, 73, 30.jan. Hotel Royal underbetaling dom, 82, 1.sep. Hotel Skandinavien FOTO, 83, s.99 Hotel Skandinavien FOTO, 83, s.102 Hotel Tre Eg, 74, 21.feb. Hotel Tre Ege, 75, 6.feb. Hotel Tre Ege, 77, 25.maj. Hotel Tre Ege til salg, 82, 23.mar. Hotel Tre Ege tvangsauktion, 82, 11.sep. Hotel Vester Allé, 74, 3.feb. Hotel Windsor brand, 73, 16.jul. Hotel- og Restaurationspersonalets Forbund, 79, 27.apr. Hotel- og restaurationspersonalets Samvirke, 76, 14.sep. Hoteller besøg 1980, 82, 19.jan. Hoteller billige tilbud, 89, 1.jul. Hoteller i Århus liste FOTO, 83, s.107 Hoteller og gæstgivergårde TEMA, 83, s.96 Hoteller overnatninger steget, 82, 3.sep. Hoteller overnatningsstatistik, 83, 3.maj. Hou-Samsø færgerute, 78, 9.maj. Houe Johannes, 89, s.147 Hougesen Kurt E., 88, s.81 Hougesen Kurt E., 89, s.77 Hougaard Bent, 83, s.80 Hougaard Bent, 87, s.88 Hougaard Eigil, 87, s.88 Hougaard politibetjent FOTO, 84, s.60 Hougaard Poul Erik, 73, 30.okt. Hougård Poul Erik, 74, 28.mar. Hougård Poul Erik, 75, 16.maj. Hougaard Poul Erik, 91, s.62 Hougården brand, 78, 12.nov. Hougaards Martinus tegninger, 79, 20.jul. Houlberg Irene polterabend kamel FOTO, 89, s.32 Houmann Børge, 86, 4.maj. Houmann Børge, 86, 29.aug. Houmann Børge pris, 89, 15.jun. Hove Ove, 78, 13.okt. Hove Ove FOTO, 78, s.45 Hovedaftale for arbejdsmarkedet, 74, 1.nov. Hovedbanegård >se også Banegården, Hovedbanegården cykelparkering FOTO, 84, s.48 Hovedbanegården Intercitytog, 75, 26.maj. Hovedbanegården lommetyve, 89, 26.maj. Hovedbanegården madtilbud restaurant, 84, 26.mar. 196

122 Register til Århus-Årbøgerne H Hovedbanegården modernisering FOTO, 74, s.30 Hovedbanegården modernisering skrinlægges, 89, 2.sep. Hovedbanegården nyt billetsalg, 86, 3.mar. Hovedbanegården politivagt, 75, 31.maj. Hovedbanegården rødklædte dragere, 89, 23.dec. Hovedbanegården røgbombe, 82, 11.jun. Hovedbanegården snackbar, 74, 12.jul. Hovedbanegården superkiosk indviet, 90, 22.dec. Hovedbanegården supermarked, 74, 13.maj. Hovedbanegården telefonbombe, 82, 25.aug. Hovedbanegården toile er renoveres FOTO, 91, s.27 Hovedbanegården vandrør sprængt, 83, 8.jan. Hovedbibliotek >se også bibliotek, Hovedbiblioteket, 74, 7.apr. Hovedbiblioteket, 75, 7.sep. Hovedbiblioteket, 78, 9.mar. Hovedbiblioteket, 79, 8.feb. Hovedbiblioteket 50 år, 85, 23.okt. Hovedbiblioteket bombetrussel, 81, 30.sep. Hovedbiblioteket buster ernet, 89, 19.jul. Hovedbiblioteket Børnenes efterårsudstilling, 92, 18.nov. Hovedbiblioteket Elskovskampen skulptur hærværk, 87, 30.maj. Hovedbiblioteket Erhvervsinformation, 91, 22.feb. Hovedbiblioteket foredrag humor, 83, 25.jan. Hovedbiblioteket lukket ny skranke, 92, 28.feb. Hovedbiblioteket lydavis til blinde, 81, 10.okt. Hovedbiblioteket moderniseret, 79, 2.jan. Hovedbiblioteket moderniseret, 79, 14.jan. Hovedbiblioteket Mølleparken, 74, 17.dec. Hovedbiblioteket udstilling Århus før og nu, 86, 14.okt. Hovedbiblioteket ungdomsudstilling, 80, 17.jan. Hovedgaden 47, 79, 26.apr. Hovedgaden 63, 79, 5.aug. Hovedgaden Brabrand brand, 75, 29.dec. Hovedpostkontor >se også Postkontor, Hovedpostkontoret, 72, 17.apr. Hovedpostkontoret billedtæppe Århus-motiver, 87, 25.jun. Hovedpostkontoret tyveri postsæk, 91, 14.feb. Hovedvej A10 trafikulykke, 75, 7.jun. Hovesen Ejnar, 83, 20.mar. Hovesen Ejnar, 91, s.103 Hovesen Ejnar dr.med., 88, 24.apr. Hovmand-Olsen Arne, 90, s.127 Hovmarken, 74, 31.aug. Hovmarken 6, 74, 27.feb. Hubertus-messe katolsk kirke, 88, 31.okt. Hubertusmesse Katolsk Kirke FOTO, 92, s.32 Hude-Centralen, 73, 15.nov. Hugo Præst buntmager Borggade lukker. Startet 1952, 91, 31.dec. Hulgaard O o, 82, s.170 Human genetik, 75, 29.apr. Human Kriminalpolitik debat, 79, 11.okt. Humanister praktikpladser, 86, 23.maj. Humanistisk Fakultet, 77, 3.sep. Humanistisk Fakultet åbent hus, 88, 14.nov. Humanistisk Fakultet åbent hus, 89, 7.nov. Humlum Johannes, 82, s.93 Humlum Johannes, 91, s.104 Hunde annonce svineri, 86, 25.maj. Hunde griseri, 76, 20.jul. Hunde skydes, 75, 27.okt. Hundebid skadestuen opgørelse, 85, 29.mar. Hundeførerforening mesterskaber, 79, 17.sep. Hundeløb FOTO, 92, s.12 Hundertwasser FOTO, 81, s.49 Hundetoilet, 78, 3.jun. Hundetoile er, 76, 27.jul. Hundetoile er FOTO, 78, s.25 Hundeudstilling Christiansbjerghallen, 86, 22.jun. Hundeudstilling international Stadion, 84, 7.aug. Hundeudstilling Århus Skøjtehal, 84, 18.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

123 H Register til Århus-Årbøgerne Hundeudstillinger Stadion og Vejlby Risskov, 83, 1.aug. Hundkærvej Postkontor, 87, 22.aug. Hunov John udstilling, 87, 18.okt. Hunø Bent, 91, s.104 Hurtigfærgen kritik, 82, 20.nov. Hurtigruten Kalundborg, 77, 26.sep. Hurtigruten konflikt, 79, 14.mar. Hurtigruten konflikt FOTO, 79, s.18 Hurtigruten Samsø, 76, 23.jul. Hurtigruten strejke, 79, 3.mar. Hurtigruten Århus-Kalundborg med hydrofoilbåd, 92, 1.maj. Hurtigrutens restauranter, 79, 13.mar. Hus bevaringsværdige bog, 86, 4.sep. Husarrest 15-årig, 72, 12.jan. Husbesæ else Fiskergade dom, 88, 3.jun. Husbesæ else Høegh Guldbergs Gade, 72, 6.nov. Husbesæ else Ny Munkegade 89, 78, 8.nov. Husbesæ else Sjællandsgadekvarteret, 78, 5.jun. Huse byggeudstilling aflyst Beder, 81, 8.nov. Huse historiske TEMA, 75, s.117 Husejer præmiering, 78, 14.jan. Huset, 73, 9.nov. Huset, 74, 17.feb. Huset, 77, 1.apr. Huset, 77, 20.apr. Huset, 77, 21.apr. Huset, 77, 9.maj. Huset, 77, 29.sep. Huset, 78, 21.mar. Huset, 79, 23.jan. Huset FOTO, 75, s.25 Huset bevilling, 79, 24.nov. Huset der aldrig sov film telefonhuset, 82, 13.aug. Huset har overskud, 90, 7.maj. Huset job-barometer, 92, 19.apr. Huset kulturarrangement, 79, 16.aug. Huset leder, 79, 8.jul. Huset marathondans, 83, 21.aug. Huset møde om kulturcenter, 82, 9.jan. Huset ombygning, 83, 14.jan. Huset punkfestival, 82, 6.mar. Huset restaurant lukker, 73, 1.mar. Huset rundvisning, 83, 14.mar. Huset underskud, 80, 4.jul. Huset Ungdomsklub, 87, 22.nov. Huset Vester Allé FOTO, 73, s.34 Huset Vester Alle figuren Menhir, 86, 19.jun. Huset Vester Allé jubilæum, 83, 16.aug. Huset åbnes, 73, 1.aug. Husets Forlag reklame Wi e, 81, 23.maj. Husets Musikteater Savage Rose, 80, 4.maj. Husets værtshus filippinske healere, 85, 25.feb. Husgavle reklamer TEMA, 80, s.164 Hushandel erstatning Brabrand, 90, 27.maj. Husholdning Specialkursus, 72, 6.feb. Huskøb priser, 78, 21.nov. Husleje forretningslokaler halveres, 85, 23.jul. Husleje ældre boligmasse, 72, 3.nov. Huslejeboykot Trillegården mistet stø e, 82, 1.okt. Huslejeforhøjelser, 74, 27.mar. Huslejehjælp, 75, 11.nov. Huslejenævnet, 76, 7.maj. Huslejestigninger, 76, 7.maj. Huslejestigninger, 76, 23.maj. Husligt Arbejder Forbund, 74, 18.apr. Hust Flemming, 87, s.149 Hustaksterne i Århus, 76, 3.sep. Hustrup Jens, 73, 14.feb. Hustræf Huset, 85, 20.okt. Hustømrernes Fagforening, 72, 27.okt. Husuge, 85, 14.okt. Huulgaard chokolader Strøget FOTO, 86, s.65 Hvad koster et menneske konference, 88, 27.jun. Hval død i bugten, 81, 2.aug. Hval havnen FOTO, 85, s.23 Hval i havnen, 85, 5.jun. Hvalen Jonas, 75, 1.jul. Hvalfangst international konference Universitetet, 91, 22.jan. Hvass Ellen, 92, s.131 Hvedebjergvej toiletaffald fly, 81, 4.jun. Hverdag i skyggen udstilling, 83, 9.jan. 198

124 Register til Århus-Årbøgerne H Hverdag i skyggen udstilling, 83, 27.jan. Hverdagsliv Tre arbejdskvinders fortællinger bog, 87, 1.aug. Hvid Konrad, 79, s.180 Hvidberg Nees, 78, 12.dec. Hvidkildevej børnehave genåbner karlitlofter, 85, 17.jul. Hvidkildevej børnehave karlitlofter, 85, 22.jun. Hvidkløvervej varmestue alkoholikere, 86, 25.jul. Hviid Knud, 74, 29.mar. Hybholt Flemming, 82, s.93 Hübner Walther, 87, s.88 Hybrid-tv salg svigter, 87, 27.sep. Hybridnet bevilling, 87, 25.jun. Hybridnet Jydsk Telefon godkendes, 87, 16.apr. Hybridnet Jydsk Telefon tilslu et, 87, 24.apr. Hybschmann Kirsten, 89, s.77 Hyldahl Erik F., 81, 15.feb. Hyldahl Martin FOTO, 88, s.45 Hyldested Orla, 82, s.93 Hyldgaard Poul, 82, s.93 Hyldgård Poul, 92, s.85 Hylleberg Bent, 86, s.74 Hyllested Dagny, 82, 17.apr. Hyllested Dagny, 81, s.176 Hyllested Orla, 72, 23.apr. Hyllested Orla, 72, 14.okt. Hyllested Orla, 72, 4.nov. Hyllested Orla, 73, 1.feb. Hyllested Orla, 73, 5.apr. Hyllested Orla, 73, 19.aug. Hyllested Orla, 73, 23.aug. Hyllested Orla, 73, 6.dec. Hyllested Orla, 74, 30.jan. Hyllested Orla, 74, 16.feb. Hyllested Orla, 74, 16.mar. Hyllested Orla, 74, 5.jun. Hyllested Orla, 74, 26.jul. Hyllested Orla, 74, 8.dec. Hyllested Orla, 75, 10.mar. Hyllested Orla, 75, 28.mar. Hyllested Orla, 75, 29.jun. Hyllested Orla, 75, 7.sep. Hyllested Orla, 75, 7.dec. Hyllested Orla, 76, 4.apr. Hyllested Orla, 76, 22.apr. Hyllested Orla, 76, 23.apr. Hyllested Orla, 76, 5.maj. Hyllested Orla, 76, 1.okt. Hyllested Orla, 77, 30.apr. Hyllested Orla, 77, 24.aug. Hyllested Orla, 77, 5.sep. Hyllested Orla, 78, 15.jun. Hyllested Orla, 78, 10.okt. Hyllested Orla, 79, 28.mar. Hyllested Orla, 79, 5.maj. Hyllested Orla, 79, 3.jun. Hyllested Orla, 79, 21.jun. Hyllested Orla, 79, 30.jun. Hyllested Orla, 80, 1.apr. Hyllested Orla, 80, 21.apr. Hyllested Orla, 80, 1.jun. Hyllested Orla, 80, 4.aug. Hyllested Orla, 80, 27.aug. Hyllested Orla, 80, 4.okt. Hyllested Orla, 81, 3.jan. Hyllested Orla, 81, 15.feb. Hyllested Orla, 81, 19.feb. Hyllested Orla, 81, 23.feb. Hyllested Orla, 81, 10.mar. Hyllested Orla, 81, 14.jun. Hyllested Orla, 81, 20.nov. Hyllested Orla, 81, 2.dec. Hyllested Orla, 82, 24.apr. Hyllested Orla, 86, 14.jun. Hyllested Orla FOTO, 72, s.42 Hyllested Orla FOTO, 72, s.122 Hyllested Orla FOTO, 73, s.46 Hyllested Orla FOTO, 73, s.102 Hyllested Orla FOTO, 78, s.27 Hyllested Orla FOTO, 81, s.155 Hyllested Orla FOTO, 88, s.99 Hyllested Orla 70 år, 83, 4.aug. Hyllested Orla afskedsreception portræt FOTO, 82, s.52 Hyllested Orla borgmestervalg, 72, 18.nov. Hyllested Orla Tilsynsrådet, 79, 17.apr. Hypnotisør Skjoldhøjskolen, 80, 1.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

125 H Register til Århus-Årbøgerne Hyrevognskørsel takst, 75, 19.apr. Hyrevognskørsel takstforhøjelse, 82, 17.jun. Hyrevognstaksterne, 77, 6.okt. Hy efadet Restaurant, 75, 6.sep. Hærens Operative Kommando i Langelandsgade, 82, 3.jan. Hærværk benzinstation Brabrand, 88, 15.jul. Hærværk biler, 83, 13.apr. Hærværk biler, 83, 8.sep. Hærværk biler Egå, 87, 13.jul. Hærværk biler Frederiks Allé, 82, 22.aug. Hærværk biler Åbyhøj, 83, 13.sep. Hærværk blomsterkasser Bispetorvet, 85, 7.aug. Hærværk Byfornyelsesselskabet Rosensgade, 91, 6.nov. Hærværk Byggelegepladsen Peter Fabers Vej, 73, 15.jun. Hærværk Den gamle By, 75, 8.aug. Hærværk Egå Marina, 91, 20.jan. Hærværk Elsted skole dom, 81, 22.okt. Hærværk Ernst Zeuthens skulptur, 84, 5.apr. Hærværk Finnebyens selskabslokaler, 81, 17.maj. Hærværk forretningsruder, 86, 28.dec. Hærværk Fredenskirken, 73, 13.maj. Hærværk Fredenskirken, 73, 14.maj. Hærværk Frydenlund-Centret, 74, 26.dec. Hærværk Gellerupcentret, 81, 1.jan. Hærværk Grisebrønden FOTO, 79, s.50 Hærværk Imme Aros FOTO, 82, s.31 Hærværk kajakhuset Viking, 78, 15.jan. Hærværk karneval, 85, 22.maj. Hærværk kirker, 81, 5.maj. Hærværk Kristeligt Folkeparti, 79, 2.jan. Hærværk lastbiler havearbejdere, 84, 29.jan. Hærværk Menighedsfakultetet, 82, 2.dec. Hærværk Mindeparken, 75, 26.feb. Hærværk nazisters hovedkvarter, 80, 9.apr. Hærværk Nordre Kirkegård, 75, 19.sep. Hærværk og husspektakler Guldsmedgade, 81, 4.apr. Hærværk politibiler, 85, 4.aug. Hærværk polterabend dom, 91, 16.okt. Hærværk Poul Martin Møllers Vej, 86, 20.jan. Hærværk ruder Musikhuset FOTO, 86, s.22 Hærværk Rømerhaven, 81, 3.aug. Hærværk Saga bio, 78, 5.feb. Hærværk Samsøgades skole, 84, 10.apr. Hærværk Shell benzinstationer, 87, 17.nov. Hærværk Skovnymfen, 80, 31.okt. Hærværk slamsuger, 73, 16.apr. Hærværk Stofa kabel-tv, 82, 13.mar. Hærværk telefonbokse, 74, 31.dec. Hærværk Telefontorvet, 83, 7.mar. Hærværk Tranbjerg Kirke, 75, 29.mar. Hærværk Veri centret, 88, 14.dec. Hærværk Vestre Kirkegård, 77, 26.dec. Hærværk vikingehus, 73, 13.apr. Hærværk Åbogade, 78, 14.aug. Hærværk Åkrogen camping, 78, 4.jul. Hærværksskader, 81, 1.jan. Høegh Guldberg portræt, 85, 6.jan. Høegh Guldbergs Gade 33, 72, 10.jan. Høegh Guldbergs Gade 33 besat, 72, 15.okt. Høegh Guldbergs Gade kaserne FOTO, 82, s.50 Høegh Guldbergs Gade kaserne besat, 82, 1.dec. Høegh Guldbergs Gade kaserne nedrives, 82, 24.nov. Høegh Guldbergs Gade kaserne tyveri håndgranater, 83, 24.maj. Høegh Guldbergs Gades kaserne FOTO, 83, s.133 Høegh Guldbergs Gades kaserne FOTO, 83, s.135 Høegh Guldbergs Gades kaserne besæ else, 82, 15.nov. Høegh Guldbergs Gades kaserne nedrivning bevilling, 82, 22.sep. Høegh Guldbergs Gades kaserne sprænges FOTO, 83, s.139 Høegh Guldbergs Gades kaserne sælges til Universitetet, 82, 28.okt. Høegh Guldbergsgades kaserne teatertelt, 82, 11.sep. Høegh Oluf, 76, 2.aug. Høegh-Guldberg oberstinde FOTO, 79, s.150 Høgdal Villi, 84, s

126 Register til Århus-Årbøgerne H Høgevej, 72, 1.mar. Høgevej 45 brand, 73, 2.jan. Høgevej trafikdrab, 78, 22.dec. Høgevej trafikuheld, 76, 1.sep. Høiberg Nina vundet skak i Finland, 90, 30.jul. Høirup Henning, 72, 25.aug. Høirup Henning, 74, 23.sep. Høirup Henning, 75, 1.dec. Høirup Henning, 76, 6.sep. Høirup Henning, 77, 6.jun. Høirup Henning, 77, 31.okt. Høirup Henning, 80, s.138 Høirup Henrik, 76, 20.apr. Høisgaard Gunnar, 89, s.147 Høj Jørgen, 79, s.89 Høj Jørgen, 90, 18.feb. Høj-Rasmussen E.B., 88, s.81 Højbjerg Badmintonklub, 73, 9.sep. Højbjerg Boligforening håndværkerparken, 86, 27.nov. Højbjerg gasforsyning a rydes, 82, 1.feb. Højbjerg Maskinfabrik, 74, 2.okt. Højbjerg Maskinfabrik, 80, 6.dec. Højbjerg Maskinfabrik overtager AMC, 82, 12.aug. Højbjerg Skåde brand strøma rydelse, 86, 11.jul. Højbygård, 85, 16.aug. Højen Niels, 87, s.149 Højholt Per, 83, 4.apr. Højholt Per, 84, 4.jun. Højholt Per, 84, 4.jun. Højholt Per, 88, 4.apr. Højlunds Forsamlingshus i Nordgårdskolen, 90, 11.apr. Højsgaard Anker, 92, s.131 Højsgaard Søren, 92, s.131 Højskolesangbogen omarbejdet, 90, 10.jun. Højvang atomvåbenfri zone, 85, 14.apr. Højvang bolig bevilling, 80, 27.jun. Højvang børnehjem, 76, 18.dec. Højvang Randersvej beboerhus, 82, 29.aug. Højvang spædbørnshjem, 77, 19.jan. Højvang vagthunde, 77, 10.mar. Højvangsskolen, 73, 29.jun. Højvangsskolen bevilling, 81, 6.aug. Højvangsskolen Stautrup indviet ibrugtaget 1968, 82, 25.feb. Hømosevej bilgaseksplosion, 72, 19.dec. Høncke Poul, 82, s.93 Hønemor figur Frederiksgade, 85, 13.okt. Hønge Erik, 82, s.93 Hønsehold Samsøgade dom, 88, 23.jan. Hørbygård Skibby brand FOTO, 81, s.20 Hørehæmmede Børns Forældreforening 25 år, 88, 31.okt. Høretest på Rådhuset, 90, 7.sep. Hørhaven, 76, 15.jul. Hørhaven FOTO, 76, s.29 Hørhaven rockfestival, 82, 20.jun. Hørhavevej rækkehuse vedtaget, 86, 6.feb. Hørret hastighedsbegrænsning, 75, 17.aug. Hørret Skov lukket, 90, 22.aug. Hørting Willy, 79, s.180 Höschel Joseph, 73, 8.jun. Høskovens Grundejerforening, 73, 5.jan. Høstfest Moesgård, 75, 10.aug. Høstfest Ridehuset, 91, 13.okt. Høyer Niels, 82, s.93 Høyer O.G., 83, s.142 Høyers Maskinfabrik, 74, 17.aug. Høyers Maskinfabrik strejke, 73, 16.aug. Høyrup Johannes, 80, s.171 Haahr Benzin FOTO, 75, s.31 Haahr Erik, 84, s.115 Haahr-Nielsen A., 72, 24.jun. Haahr-Nielsen A., 72, 15.aug. Haahr-Nielsen A., 74, 7.feb. Haahr-Nielsen A., 74, 13.apr. Haahr-Nielsen A., 74, 26.apr. Haahr-Nielsen A., 74, 30.apr. Haahr-Nielsen A., 75, 12.jun. Haahr-Nielsen Axel, 72, 7.okt. Haahr-Nielsen Axel, 73, 10.apr. Haahr-Nielsen Axel, 75, 28.mar. Haahr-Nielsen Axel, 75, 25.nov. Haahr-Nielsen Axel, 75, 1.dec. Haahr-Nielsen Axel, 75, 9.dec. Haahr-Nielsen Axel, 76, 10.mar. Haahr-Nielsen Axel, 76, 4.apr. Haahr-Nielsen Axel, 76, 18.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

127 I Register til Århus-Årbøgerne Haahr-Nielsen Axel, 77, 6.feb. Haahr-Nielsen Axel, 77, 8.dec. Haahr-Nielsen Axel, 78, 26.jul. Haahr-Nielsen Axel, 78, 23.aug. Haahr-Nielsen Axel, 78, 30.dec. Haahr-Nielsen Axel, 79, 28.mar. Haahr-Nielsen Axel, 79, 6.jul. Haahr-Nielsen Axel, 80, 4.aug. Haahr-Nielsen Axel, 81, 14.maj. Haahr-Nielsen Axel, 82, 1.feb. Haahr-Nielsen Axel, 82, 9.feb. Haahr-Nielsen Axel, 82, 18.aug. Haahr-Nielsen Axel, 82, 11.nov. Haahr-Nielsen Axel, 82, s.93 Haahr-Nielsen Axel FOTO, 72, s.41 Haahr-Nielsen Axel FOTO, 82, s.32 Haahr-Nielsen Axel navneforandring, 83, 15.aug. Håkansson Håkan, 79, s.89 Haakonsen Bent, 85, 6.dec. Håndarbejdets Fremme 40 år, 80, 5.okt. Håndarbejdets Fremme dronning Ingrid, 80, 20.okt. Håndbibliotek for Kvindeforskning film Tjenestepiger, 85, 14.sep. Håndboldsko med reklame, 83, 3.feb. Håndgranater tyveri dom, 83, 22.jul. Håndgranater tyveri kaserne, 83, 24.maj. Håndværkerforeningen, 72, 20.apr. Håndværkerforeningen, 72, 28.sep. Håndværkerforeningen, 73, 13.dec. Håndværkerparken pris, 86, 27.nov. Håndværkersvendenes rejse- og sygeforening TEMA, 78, s.156 Haarder Bertel, 84, 11.apr. Haarder Bertel, 84, 16.sep. Haarder Bertel, 84, 9.dec. Haarder Bertel, 88, 8.okt. Haarder Bertel, 89, 1.feb. Haarder Bertel, 90, 31.aug. Haarder Bertel, 90, 5.okt. Haarder Bertel, 91, 8.mar. Haarder Bertel, 92, 23.sep. Haarder Bertel FOTO, 84, s.20 Hårup skole, 78, 27.apr. Hårup skole udvidelse, 79, 11.okt. I I.C. Christensen skrædder lukker efter 102 år, 84, 17.sep. Ibsen Anders, 86, s.149 Ibsen Robert, 84, s.180 Ibsen Thorkild, 82, 25.feb. Ibsen Thorkild, 83, 30.jan. Ibsen Thorkild, 83, 11.feb. Ibsen Thorkild, 83, 17.jun. Ibsen Thorkild, 83, 20.aug. Ibsen Thorkild, 83, 27.aug. Ibsen Thorkild, 83, 28.aug. Ibsen Thorkild, 83, 14.okt. Ibsen Thorkild, 83, s.80 Ibsen Thorkild, 84, 10.jun. Ibsen Thorkild, 84, 23.aug. Ibsen Thorkild, 84, 27.aug. Ibsen Thorkild, 85, 21.mar. Ibsen Thorkild, 85, 8.jun. Ibsen Thorkild, 85, 17.jul. Ibsen Thorkild, 85, 23.okt. Ibsen Thorkild, 85, 26.okt. Ibsen Thorkild, 85, 8.nov. Ibsen Thorkild, 85, 21.nov. Ibsen Thorkild, 86, 2.feb. Ibsen Thorkild, 86, 13.feb. Ibsen Thorkild, 86, 18.apr. Ibsen Thorkild, 86, 23.aug. Ibsen Thorkild, 86, 23.aug. Ibsen Thorkild, 86, 19.okt. Ibsen Thorkild, 87, 14.apr. Ibsen Thorkild, 87, 27.jun. Ibsen Thorkild, 87, 16.aug. Ibsen Thorkild, 87, 1.okt. Ibsen Thorkild, 87, 2.okt. Ibsen Thorkild, 88, 4.feb. Ibsen Thorkild, 88, 8.aug. Ibsen Thorkild, 88, 17.aug. Ibsen Thorkild, 89, 1.sep. Ibsen Thorkild, 89, 2.nov. Ibsen Thorkild, 90, 11.jan. Ibsen Thorkild, 90, 17.apr. Ibsen Thorkild, 90, 31.aug. Ibsen Thorkild, 90, 21.okt. Ibsen Thorkild, 91, s

128 Register til Århus-Årbøgerne I Ibsen Thorkild FOTO, 83, s.7 Ibsen Thorkild FOTO, 88, s.36 Ibsen Thorkild FOTO, 90, s.20 Ibsen Thorkild 40 år FOTO, 89, s.31 Ibsen Thorkild afgår fra byrådet, 90, 29.dec. Ibsen Thorkild Højlunds forsamlingshus, 90, 11.apr. Ibsen Thorkild inhabil, 83, 21.okt. Ibsen Thorkild Kina, 90, 23.apr. Ibsen Thorkild rådmand Mag. 4. afdeling, 82, 9.dec. Ibsen Thorkild valg SF, 90, 31.jan. Ibsen Thorkild viet FOTO, 83, s.41 IC3 tog navngives Peter Sabroe, 91, 4.aug. Ice Star M/S navngivet på Flydedokken, 91, 6.jun. Ide ord norsk skib, 75, 30.dec. Idéhistorisk Institut, 72, 22.okt. Idéhistorisk Institut, 73, 25.sep. Idéhistorisk Institut, 73, 23.okt. Idéhistorisk Institut, 74, 3.okt. Idræt - åben by bog, 87, 2.okt. Idrætsdag skoler, 78, 6.sep. Idrætshal Århus Idrætspark bevilling, 88, 17.jun. Idrætshøjskolen, 72, 29.mar. Idrætshøjskolen, 72, 31.aug. Idrætshøjskolen, 76, 9.jul. Idrætshøjskolen, 85, 22.aug. Idrætshøjskolen Nordisk Teaterkomité, 81, 11.jun. Idrætshøjskolen privatfly, 72, 10.jul. Idrætshøjskolen Vejlby åbent hus, 88, 26.sep. Idrætsklinik Kommunehospitalet bevilling, 85, 18.maj. Idrætsledere ny uddannelse, 92, 11.mar. Idrætsmedicinsk Klinik åbnes, 86, 8.aug. Idrætspark >se også Århus Idrætspark, IFAJ kongres Danmarks Journalisthøjskole, 84, 27.jun. Ikarosplakaten FOTO, 91, s.24 Ikast Kaj, 92, 21.maj. Ikast Kaj, 92, 16.sep. IKEA areal Lisbjerg vedtaget, 80, 22.aug. IKEA godsbaneterrænet, 79, 1.nov. IKEA jord Lisbjerg, 80, 7.nov. IKEA midlertidige lokaler Graham Bells Vej, 81, 16.okt. IKEA åbner Skejby, 86, 14.nov. Ildskou Arne S, 86, s.75 Ildspåsæ else biler, 81, 14.sep. Ilfeldt Arthur, 73, 13.nov. Ilkin Baki, 92, 18.apr. Illemann Aage FOTO, 86, s.65 Illerupvej postkontor, 91, 14.mar. Illiew Boris Arsoff, 75, 15.nov. Illum Knud, 77, 21.dec. Illum Knud, 84, s.180 Illum Knud medalje, 79, 21.dec. Ilotopie teatergruppe FOTO, 88, s.35 Images of Africa festival, 92, 2.jul. Imme Aros hærværk FOTO, 82, s.31 Imme Aros vikingeskib, 80, 5.maj. Imme Aros vikingeskib, 87, 26.jul. Imme Aros vikingeskib til Irland, 89, 14.jul. Imme Aros økonomiske vanskeligheder, 87, 30.jul. Immervad, 72, 15.feb. Immervad, 72, 6.nov. Immervad, 73, 20.sep. Immervad 1 TEMA, 82, s.117 Immervad 1 restaurering, 82, 21.nov. Immervad 5, 73, 8.feb. Immervad blomsterkoner FOTO, 79, s.164 Immervad brand, 78, 19.nov. Immervad brand FOTO, 78, s.48 Immervad Lind hvidevarer, 84, 20.okt. Immervad tyveri brosten, 82, 21.nov. Immervad tyveri guldsmed, 83, 26.jan. Indbindingscentralen Århus nedlægges, 84, 1.okt. Indbrud 100 stk. anholdelse, 80, 4.maj. Indbrud Abildhøjvej antikke pistoler, 92, 19.mar. Indbrud Andelsbanken, 72, 19.dec. Indbrud Andelsbanken Rønde, 84, 26.jun. Indbrud anholdelse, 78, 7.nov. Indbrud Boye guldsmed, 74, 4.dec. Indbrud Brynhøjvænget, 87, 6.feb. Indbrud Carlsens Sæbefabrik, 81, 4.aug. Indbrud Chas E., 76, 4.sep. Indbrud dom, 82, 5.mar. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

129 I Register til Århus-Årbøgerne Indbrud Fredborgs cykelforretning, 79, 8.okt. Indbrud Frisko-Sol Is, 74, 22.maj. Indbrud Gellerup anholdelse, 88, 1.maj. Indbrud Gellerupplanen, 79, 14.nov. Indbrud guldsmed dom, 75, 7.feb. Indbrud guldsmed Hingelberg FOTO, 87, s.7 Indbrud guldsmed M.P. Bruuns Bro, 81, 12.aug. Indbrud Jernbaneapoteket, 83, 8.aug. Indbrud juleaften, 85, 25.dec. Indbrud kiosk dom, 75, 12.jun. Indbrud Kirsten Stampes pelsforretning Søndergade, 92, 22.jan. Indbrud Knud Pedersens Guldsmed Clemens Torv, 92, 5.aug. Indbrud Kommunehospitalet dom, 86, 22.okt. Indbrud Kongsvang, 81, 29.jun. Indbrud Ludvig Feilbergs Vej, 74, 12.jun. Indbrud Lyseng Idrætsforening våbentyveri, 81, 12.dec. Indbrud Marselisborg apotek, 81, 31.jul. Indbrud Mini-Waschi, 88, 3.aug. Indbrud Nørregade, 76, 23.jul. Indbrud Nørregade Nørre Allé, 88, 22.apr. Indbrud og tyveri re en, 74, 15.okt. Indbrud P. Thorsen møbler, 85, 13.jun. Indbrud parcelhuse dom, 81, 6.aug. Indbrud Pelsstuen, 75, 15.apr. Indbrud Permanente Badeanstalt, 90, 19.jun. Indbrud postkontor Vejlby, 76, 16.jan. Indbrud Privatbanken Egå, 84, 26.jun. Indbrud Provinsbanken Thorvaldsensgade, 87, 12.okt. Indbrud pølsevogn, 79, 27.maj. Indbrud påsken, 86, 9.apr. Indbrud Restaurant Vester, 91, 25.jul. Indbrud Risskov Præstegård, 77, 24.jun. Indbrud Rundhøj, 79, 30.nov. Indbrud Sct. Clemens apotek, 81, 31.jul. Indbrud Sjællandsgade, 76, 29.jan. Indbrud Skejby-centret, 90, 12.mar. Indbrud Skt. Clemens Bro, 90, 20.mar. Indbrud Skåde, 73, 25.jul. Indbrud smykker Guldsmedgade, 81, 27.jul. Indbrud Socialistisk Boghandel, 85, 25.feb. Indbrud Sparekassen Hornslet, 84, 26.jun. Indbrud Sport-Line, 91, 28.feb. Indbrud statistik, 87, 15.jul. Indbrud stigende, 80, 15.jul. Indbrud stigende, 85, 4.okt. Indbrud stigende, 88, 17.feb. Indbrud Svaneapoteket, 73, 13.jun. Indbrud sydbyen, 86, 9.jul. Indbrud tilståelse, 81, 16.jul. Indbrud tiltagende, 88, 16.jan. Indbrud Uno-X, 74, 8.jun. Indbrud villa dom, 79, 4.jan. Indbrud vold socialbedrageri dom, 83, 1.dec. Indbrud våbenforretning Park Allé, 82, 14.aug. Indbrud weekender, 78, 10.jul. Indbrud Århus Camping, 81, 22.jun. Indbrud Århus Kunstakademi, 77, 13.dec. Indbrud Århus Sygekasse, 72, 13.dec. Indbrudstyve anholdt Åbyhøj, 80, 21.maj. Indbygger antal, 80, 1.jan. Indeklimaarbejde daginstitutioner bevilling, 86, 10.apr. Inder Mission, 78, 6.sep. Indfaldsvejene udtalelse, 78, 3.mar. Indisk folkedans, 75, 14.okt. Indkomst århusianerne steget, 84, 13.sep. Indkøbscenter Nordrevej skrinlagt, 86, 4.sep. Indkøbsvogne med lås City Vest, 82, 2.mar. Indre Mission, 78, 19.mar. Indre Mission FOTO, 76, s.46 Indre Mission årsmøde Vejlby Risskov, 88, 12.jun. Industrivej, 74, 7.jun. Indvandrerbørn modtagelsesklasser, 90, 17.maj. Indvandrerbørns adfærd følges, 81, 1.sep. Indvandrere bevilling, 82, 11.mar. Indvandrere biblioteksaktiviteter bevilling, 86, 27.feb. Indvandrere tyrkiske dårlige arbejdsforhold, 87, 1.feb. 204

130 Register til Århus-Årbøgerne I Indvandrerproblemer debatmøde Tousgårdsladen, 91, 25.sep. Indvandrerproblemer konference, 83, 17.jun. Influenza rekord, 77, 4.mar. Influenzaepidemi, 75, 28.mar. Influenzaepidemi, 77, 25.feb. Influenzaepidemi, 77, 11.mar. Influenzaepidemi politiet, 80, 8.mar. Informatikcenter Ryesgade indvies, 85, 9.aug. Informationskontor kommunen besæ else FOTO, 80, s.29 Informationskontor kommunen åbner, 80, 14.maj. Informationspolitik kommunens drøftelse, 82, 6.maj. Ingemann Thorsten, 86, 8.aug. Ingemar Knud, 91, s.62 Ingerslev Boulevard skole, 72, 26.jun. Ingerslev Boulevard skole FOTO, 77, s.29 Ingerslev Boulevard svømmestadion, 78, 23.jul. Ingerslev boulevards skole, 72, 9.aug. Ingerslev Boulevards skole FOTO, 74, s.28 Ingerslev boulevards skole nedlægges, 74, 21.jun. Ingerslev Boulevards Skole Åbyhøj Amatør-Teater, 82, 22.aug. Ingerslev Mogens, 80, s.138 Ingerslev Verner, 92, s.131 Ingerslevs Boulevard elmesyge, 87, 11.jan. Ingerslevs boulevard skole, 72, 4.mar. Ingerslevs boulevard svømmebassin, 76, 30.maj. Ingerslevs Boulevard svømmebassin genåbnes, 87, 1.sep. Ingerslevs Boulevard svømmebassinet boblerne, 84, 24.mar. Ingerslevs Boulevard svømmeboblen gendannelseskomité, 84, 12.nov. Ingerslevs Boulevard svømmestadion, 74, 10.okt. Ingerslevs Boulevard svømmestadion, 78, 7.mar. Ingerslevs Boulevard svømmestadion FOTO, 83, s.43 Ingerslevs Boulevard Århus Svømmestadion, 85, 15.aug. Ingerslevs Boulevards skole købes, 80, 5.dec. Ingmann Grethe, 80, 1.jun. Ingolf greve af Rosenborg, 87, 28.aug. Institut for Germansk Filologi, 76, 23.aug. Institut for Oldtids- og Middelalderforskning, 78, 30.jun. Institut for Statskundskab, 73, 20.dec. Institut for Statskundskab besat, 78, 19.apr. Institut for Statskundskab besæ else, 78, 10.maj. Institut for Statskundskab symposium demokrati, 88, 28.jan. Institut for statsvidenskab, 77, 29.apr. Institut for Synkronstråling Universitetet indvies, 92, 24.apr. Institution integreret Julsøvej åbnes, 90, 11.aug. Instruktør Universitet, 79, 7.nov. Instruktører Universitetet strejke, 79, 23.nov. Intercitytog, 75, 26.maj. Interessegrupper unge, 86, 25.sep. Interfrugt brand, 90, 24.nov. International Fashion A/S, 76, 22.feb. International Federation of Agricultural Journalists kongres, 84, 27.jun. International Flowerbulp Center, 87, 17.sep. International Kulturformidling, 76, 5.mar. International Kulturkomité festival, 82, 30.jan. Internationale Tandlægekongres ORCA, 72, 2.jul. InterRent biler, 81, 23.maj. Interskolen, 78, 8.aug. Interskolen anpartsselskab, 86, 16.dec. Intersol navn, 74, 26.jan. Intersol rejsebureau, 73, 31.okt. Intersol Rejsebureau, 74, 2.jan. Intimmassøser prisfald, 90, 26.mar. Intreprid flådebesøg, 82, 23.maj. Inuk Lo e, 83, 30.maj. Ionesco Eugen, 83, 22.apr. Iowa flådebesøg, 86, 1.okt. Ipland Luise, 83, s.80 Ipsen Erling, 82, s.170 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

131 J Register til Århus-Årbøgerne Irans demokrati møder, 91, 3.nov. IRTAC International Organisation for Ungdomsvejledning, 85, 6.aug. Is produktion, 75, 8.jul. Is på bugten, 87, 2.mar. Isager Poul E., 91, s.104 Isaksen Rune Fink, 79, 17.jun. Isen bugten svane indefrosset FOTO, 87, s.15 Isidor Flemming pris, 89, 7.okt. Islands ambassadør, 73, 16.maj. Isolér og moderniser udstilling FOTO, 77, s.10 Isolering kommunale bygninger, 75, 5.dec. Isolering tilskud, 78, 3.mar. Isoleringsarbejder tilskud, 77, 9.jan. Israel-uge, 83, 17.maj. Israelsen Helge, 91, 5.maj. Israelsen N.J., 92, 15.mar. Israelsen N.J. pris, 88, 12.dec. Israelsen Niels Jørgen FOTO, 88, s.119 ISS, 76, 7.maj. Isvanskeligheder, 80, 6.jan. Ivar Huitfelds Gade nazister, 80, 9.apr. Iversen Anders Birch, 92, s.85 Iversen Chr. Feld, 83, 25.nov. Iversen John, 85, 14.jun. Iversen John valg EF-parlamentet, 90, 15.jun. Iversen Jørgen, 74, 2.nov. Iversen Jørgen V kriminalkommissær, 72, 17.jan. Iversen Jørgen V., 86, s.75 Iversen Knud, 92, s.85 Iversen Poul, 85, s.73 Iversen Ralph Kock, 86, s.149 Iversen Torben, 89, s.147 Iværksæ erkursus Den Danske Bank, 85, 8.nov. Iværksæ erkursus Århus Amt, 86, 29.maj. J J.A. Reinicke rederi, 76, 4.jun. J.L. Heibergs Vej >se også Heibergs Vej, J.M. Mørks Gade, 79, 19.jun. J.M. Mørks Gade >se også Mørks Gade, J.M. Mørks Gade 3 Pinsekirken, 90, 22.jun. J.O. Sport brand, 75, 23.dec. J.P. Koch firma, 75, 30.jul. J.P. Larsens Vej Hans Broges villa, 86, 4.dec. J.P. Larsens Vej lokalplan godkendes, 86, 4.dec. Jack Williams flådebesøg, 85, 14.apr. Jaco Runetoften projektplan godkendt, 81, 8.okt. Jaco Supermarked Hasle, 80, 28.jan. Jacob slæbebåd, 87, 3.nov. Jacobsen Bent, 83, s.80 Jacobsen C.B., 89, s.148 Jacobsen Erhard, 73, 19.feb. Jacobsen Erling, 89, s.148 Jacobsen H.C., 82, s.170 Jacobsen Helmer, 90, s.72 Jacobsen Helmer, 92, s.85 Jacobsen Henry FOTO, 72, s.10 Jacobsen Holger Reinholdt, 80, s.171 Jacobsen Johannes, 87, 3.feb. Jacobsen Johs W., 80, 28.okt. Jacobsen Jørgen, 87, 14.nov. Jacobsen Karlo Møller, 84, s.180 Jacobsen Mathilde, 83, s.142 Jacobsen Michael R., 90, s.72 Jacobsen Mimi, 91, 10.nov. Jacobsen Mimi Stilling FOTO, 84, s.40 Jacobsen Mimi Stilling FOTO, 85, s.32 Jacobsen Ole FOTO, 79, s.129 Jacobsen Oluf, 75, 15.okt. Jacobsen Oluf, 85, s.73 Jacobsen Robert, 77, 21.jan. Jacobsen Robert, 87, 3.apr. Jacobsen Robert udstilling, 75, 1.maj. Jacobsen Robert udstilling, 82, 3.maj. Jacobsen Robert udstilling, 88, 4.jun. Jacobsen Sigvard FOTO, 89, s.47 Jacobsen Steen, 79, s.180 Jacobsen Svend, 80, 5.jun. Jacobsen Tage, 72, 29.nov. Jacobsen Uffe, 90, s.72 Jacobsen Vibeke Kruse, 91, s.62 Jacobsen Aage Th. B., 80, s.171 Jacobsskolen mandlig luciabrud FOTO, 88, s.45 Ja e Holger udstilling, 86, 11.dec. Jaguar flådebesøg, 83, 23.apr. Jailhouse restaurant, 73, 29.apr. 206

132 Register til Århus-Årbøgerne J JAK-Banken, 72, 23.mar. Jaka afskedigelser, 75, 26.jul. JAKA afskedigelser, 79, 14.aug. JAKA ammoniakudslip Brabrand sø, 87, 25.okt. JAKA arbejdsnedlæggelse, 81, 10.dec. JAKA arbejdsnedlæggelse, 83, 6.okt. JAKA fosforsyre, 87, 27.maj. JAKA Konservesfabrik afsked, 75, 15.aug. JAKA overtager Food Division Denmark 1.juli, 89, 3.jun. JAKA strejke, 79, 31.aug. Jakobsen Anker, 84, s.180 Jakobsen Benny, 80, s.171 Jakobsen Erhard, 75, 7.dec. Jakobsen Esther FOTO, 88, s.119 Jakobsen H. Rossow, 85, s.126 Jakobsen Henry, 81, 8.apr. Jakobsen K.D., 81, 8.apr. Jakobsen Karl Ernst, 89, s.148 Jakobsen Kristian, 74, 7.sep. Jakobsen Kristian, 74, 16.sep. Jakobsen Kristian, 83, s.80 Jakobsen Kristian FOTO, 73, s.94 Jakobsen Ole FOTO, 82, s.133 Jakobsen Poul Erik, 84, 21.feb. Jakobsen Svend, 78, 1.maj. Jakobsen Tage, 87, s.149 Jakobsen Thorolf, 83, s.142 Jakobskolen, 77, 9.aug. Jakobskolen, 79, 27.dec. Jalling Niels O., 82, s.171 James Misser, 76, 5.maj. Jamsession, 78, 5.nov. Jan Zangenbergs Teater, 83, 28.sep. Janesvej byggekran, 75, 15.mar. Janesvej byggelegeplads, 82, 12.aug. Jankuhn Herbert, 79, 19.aug. Jansberg Lho FOTO, 73, s.73 Jansberg Lho FOTO, 74, s.69 Jansen Chr. R., 85, s.73 Jan en Erik, 85, s.73 Jan en Erik, 86, 21.aug. Janus A. Linds Sønner, 75, 17.aug. Janus la Cours Gade FOTO, 84, s.22 Janus la Cours maleri Udsigt over Ebeltoft Vig, 79, 24.apr. Japan embedsmænd besøger Århus, 91, 5.jul. Japans ambassadør, 74, 26.mar. Japansk børneorkester, 77, 19.jul. Japansk kunstudstilling, 73, 9.sep. Japansk prinsebesøg, 92, 8.mar. Japansk udstilling Moesgård, 85, 6.apr. Japanske biler FOTO, 76, s.18 Japanske biler losset, 79, 4.jun. Japanske biler prøvekøres, 78, 25.jun. Jaster H.C. likvidation, 80, 17.feb. Jaste en Amerika Bent J, 84, 10.mar. Jastrup skole kommuneplan 83 møde, 84, 13.apr. Jauert Per, 75, 14.maj. Jazz Festival 3. Aarhus International Jazz Festival, 92, 15.jul. Jazz Festival International, 91, 16.jul. Jazz- og rockstævne, 88, 27.jul. Jazz-festival Musikhuset, 90, 24.jul. Jazz-festival Musikhuset, 90, 27.jul. Jazz-koncert Musikhuset, 85, 29.jan. Jazzens hus i Århus, 73, 6.jun. Jazzhus Co on Club, 75, 11.okt. Jazzhus Rainbow lukker, 82, 12.dec. Jazzhus Svend Tveskæg, 83, 21.nov. Jazzhus Tagskægget, 72, 14.okt. Jazzhus Tagskægget, 73, 20.apr. Jazzhus Tagskægget, 73, 6.jun. Jazzhus Tagskægget, 73, 24.aug. Jazzhus Tagskægget, 74, 25.okt. Jazzhus Tagskægget, 76, 25.sep. Jazzhus Tagskægget, 76, 25.nov. Jazzhus Tagskægget, 77, 25.jul. Jazzhus Tagskægget, 78, 5.nov. Jazzhus Tagskægget FOTO, 72, s.56 Jazzhus Tagskægget FOTO, 73, s.22 Jazzhus Tagskægget FOTO, 81, s.121 Jazzhus Tagskægget 8 år FOTO, 76, s.115 Jazzhus Tagskægget afskedigelser, 80, 6.apr. Jazzhus Tagskægget EF-fest, 80, 9.apr. Jazzhus Tagskægget lukket, 73, 12.nov. Jazzhus Tagskægget solgt, 81, 30.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

133 J Register til Århus-Årbøgerne Jazzhus Tagskægget som City Jazz House, 81, 14.aug. Jazzhus Trinbrædtet genåbner Vestergade, 92, 5.jul. Jazzhuset Hotel Royal, 73, 11.okt. Jazzhuset Klostergade indvielsesfest, 82, 3.sep. Jazzkavalkade koncert FOTO, 81, s.40 Jazzkoncerter, 73, 20.apr. Jazzpris ved Bent J, 88, 27.sep. Jazzselskab og Tagskæg TEMA, 76, s.114 Jazzselskabet i Århus FOTO, 81, s.40 Jean Petit FOTO, 90, s.37 Jean Petit Aarhuus Stiftstidende FOTO, 90, s.37 Jehovas Vidner FOTO, 75, s.30 Jehovas Vidner 7. årskongres, 82, 9.jul. Jehovas Vidner kongres, 78, 15.jul. Jehovas Vidner kongres, 80, 15.jul. Jehovas Vidner landskongres, 75, 10.jul. Jehovas Vidner møde ballade, 81, 11.jul. Jehovas Vidner sommerstævne, 86, 13.jul. Jehovas Vidner sommerstævne Stadion, 87, 11.jul. Jehovas Vidner stævne, 83, 8.jul. Jehovas Vidner stævne Stadion, 85, 5.jul. Jehovas Vidner årsmøde Stadion, 84, 22.jul. Jelle Jørn, 73, 5.mar. Jelle Jørn, 79, 17.mar. Jellebakkeskolen, 74, 7.dec. Jellebakkeskolen, 75, 23.apr. Jellebakkeskolen, 79, 7.aug. Jellebakkeskolen atletikbaner glasskår, 85, 17.maj. Jellebakkeskolen kirke, 74, 21.sep. Jenen C.M., 88, s.81 Jens Baggesens Vej, 74, 12.mar. Jens Baggesens Vej, 75, 19.sep. Jens Baggesens Vej FOTO, 74, s.16 Jens Baggesens Vej 53, 73, 21.sep. Jens Baggesens Vej Menighedsfakultetet FOTO, 82, s.43 Jens Baggesens Vej spædbarn fundet, 90, 16.nov. Jens Baggesens Vej Århus Elektro, 87, 28.feb. Jens Grouleff Blikkenslagerfirma, 72, 21.nov. Jens Nielsen ejendomsmægler udvider, 89, 3.nov. Jens Ormslevs Spritfabrik FOTO, 77, s.158 Jens Aage Nielsen radio solgt til Fona, 81, 1.apr. Jensen Erik, 86, s.149 Jensen A. Baunsbak, 79, 6.okt. Jensen A. Bundgaard, 81, s.147 Jensen A. Bundgaard, 84, s.115 Jensen Aksel, 75, 1.dec. Jensen Aksel, 82, s.171 Jensen Alfred, 89, s.148 Jensen Anker, 72, 25.okt. Jensen Anker Ahlers, 85, s.126 Jensen Anne FOTO, 76, s.97 Jensen Anny, 87, s.88 Jensen Anton Abildgaard, 83, s.142 Jensen Arne, 91, s.62 Jensen Asta, 90, s.127 Jensen B. Bonde FOTO, 90, s.95 Jensen Bent, 79, s.89 Jensen Bent, 81, 23.apr. Jensen Bent, 88, s.81 Jensen Bent, 91, s.104 Jensen Bernhard, 72, 18.nov. Jensen Bernhard FOTO, 88, s.98 Jensen Bernhard digte af TEMA, 79, s.67 Jensen Bernhardt, 72, 8.apr. Jensen Bernhardt, 72, 27.okt. Jensen Bernhardt, 73, 14.mar. Jensen Bernhardt, 76, 5.maj. Jensen Bernhardt, 76, 9.dec. Jensen Bernhardt FOTO, 72, s.121 Jensen Bernhardt FOTO, 81, s.152 Jensen Bernhardt FOTO, 81, s.154 Jensen Bernhardt FOTO, 90, s.42 Jensen Bernhardt FOTO, 90, s.42 Jensen Bernhardt, 79, s.180 Jensen Bernhardt afsked sygdom, 72, 4.nov. Jensen Bernhardt borgmester, 72, 20.jan. Jensen Bernhardt film, 76, 23.jan. Jensen Bernhardt maleri, 73, 5.jun. Jensen Bernhardt maleri FOTO, 73, s.27 Jensen Bernhardt mindeudstilling, 79, 1.sep. Jensen Bernhardt æresdoktor, 79, 24.jan. Jensen Bertel, 80, s

134 Register til Århus-Årbøgerne J Jensen Bjarne, 79, 26.okt. Jensen Bo Loft, 85, 6.sep. Jensen Børge, 92, s.131 Jensen Børge Funck, 89, s.148 Jensen Carl Aage, 84, s.180 Jensen Charles, 89, s.148 Jensen Christian Iver, 90, s.128 Jensen Claus Haagen, 79, s.89 Jensen Ebbe Wermuth, 84, s.180 Jensen Edmund T., 82, s.93 Jensen Ejnar, 90, s.128 Jensen Ejnar Hans FOTO, 76, s.99 Jensen Ejner Hans FOTO, 87, s.117 Jensen Ejner Koldby, 92, s.131 Jensen Emil, 85, s.126 Jensen Erik, 82, s.93 Jensen Erik, 90, s.72 Jensen Erik, 92, s.131 Jensen Erling handelsminister, 73, 1.maj. Jensen Ernst, 84, s.115 Jensen Ernst, 90, s.72 Jensen Ernst, 83, s.142 Jensen Etling, 85, s.126 Jensen Evald, 88, 7.apr. Jensen Finn Hauge anholdt Guyana, 82, 26.okt. Jensen Finn Palle, 79, s.89 Jensen Finn Palle leder Huset, 79, 8.jul. Jensen Finn Stubkjær, 86, s.149 Jensen Flemming, 89, 15.okt. Jensen Folmer Tange, 80, s.171 Jensen Freddy FOTO, 87, s.19 Jensen Frits, 88, s.154 Jensen G. Ingemann, 85, s.73 Jensen Gunnar Ingemann, 91, s.104 Jensen H. Koch, 87, s.88 Jensen Hans, 72, 18.nov. Jensen Hans Jørgen, 79, 2.sep. Jensen Hans Jørgen, 83, 20.jan. Jensen Hans Jørgen, 87, 22.dec. Jensen Hans Jørgen, 92, s.131 Jensen Hans Lauri, 87, s.150 Jensen Hans LO, 91, 1.maj. Jensen Harald, 88, s.154 Jensen Harald E.M., 89, s.148 Jensen Helen FOTO, 83, s.49 Jensen Helga, 85, 15.apr. Jensen Helga, 87, s.88 Jensen Helga Bjerregaard, 89, s.148 Jensen Helge, 78, 13.okt. Jensen Helge, 91, s.104 Jensen Henning, 79, s.89 Jensen Henning, 86, s.75 Jensen Henning Just FOTO, 90, s.29 Jensen Henning Kock, 82, s.93 Jensen Henning S., 88, s.154 Jensen Hørup, 83, s.142 Jensen Ib Vedel, 79, 7.feb. Jensen Ingeborg FOTO, 76, s.93 Jensen J. Hasseris, 81, s.147 Jensen J. Aa. Kudahl, 84, s.180 Jensen J.E. Karlskov, 85, s.73 Jensen J.L., 84, s.115 Jensen J.R. Damsgaard, 89, s.148 Jensen Jakob FOTO, 88, s.94 Jensen Jens B., 87, 3.feb. Jensen Jens Christian, 90, s.73 Jensen Jens Erik Dalsgaard, 86, s.75 Jensen Jens Martin, 90, s.128 Jensen Jesper Troels, 83, s.80 Jensen Johan Fjord, 79, 18.apr. Jensen Johannes, 80, s.171 Jensen Johannes, 82, s.171 Jensen Jørgen, 84, 4.nov. Jensen Jørgen B., 88, s.81 Jensen Jørgen Bek, 85, s.73 Jensen Jørn B. Århus-prisen, 86, 28.aug. Jensen Kaj, 72, 14.apr. Jensen Kaj Sand, 88, s.81 Jensen Karen Margrethe, 85, s.126 Jensen Kjeld FOTO, 80, s.120 Jensen Knud, 90, s.128 Jensen Knud Erik, 90, s.128 Jensen Kristian A.M., 81, s.177 Jensen Kurt, 83, s.80 Jensen Laurits FOTO, 89, s.48 Jensen Laurits, 83, s.142 Jensen Laust, 78, 23.apr. Jensen Laust, 85, s.73 Jensen Lene Juul, 92, s.131 Jensen Louise, 82, s.171 Jensen Marinus, 85, s.126 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

135 J Register til Århus-Årbøgerne Jensen Martin, 80, s.171 Jensen Martin, 89, s.148 Jensen N.L. Hessellund, 84, s.180 Jensen Niels FOTO, 90, s.79 Jensen Niels, 92, s.131 Jensen Niels Jacob, 89, s.148 Jensen Niels Jørgen, 75, 3.sep. Jensen Niels Jørgen, 82, s.93 Jensen Niels Kjeldsen, 87, s.150 Jensen Niels M., 86, s.149 Jensen O. Myhre, 82, 30.jun. Jensen Ole Vig, 91, 1.sep. Jensen Orla Friis, 85, s.73 Jensen Orla Th., 81, 1.okt. Jensen Orla Th. løsgænger, 80, 13.sep. Jensen O o Skødt, 74, 28.mar. Jensen O o Skødt, 80, s.171 Jensen P. Martin, 72, 25.okt. Jensen Palle Juul, 74, 12.apr. Jensen Palle Juul, 74, 30.jun. Jensen Palle Juul, 75, 29.jun. Jensen Palle Juul, 84, 12.dec. Jensen Palle Juul, 85, 27.jun. Jensen Peder FOTO, 82, s.164 Jensen Peter, 86, s.75 Jensen Peter, 92, s.131 Jensen Poul, 78, 30.apr. Jensen Poul, 80, 19.dec. Jensen Poul, 89, s.77 Jensen Poul, 89, s.148 Jensen Poul Erik, 91, s.62 Jensen Poul Henry, 88, s.154 Jensen Poul-Erik, 75, 14.mar. Jensen Poul-Erik, 87, s.88 Jensen Rudolf, 73, 18.maj. Jensen Rudolf FOTO, 73, s.24 Jensen Rudolf, 86, s.149 Jensen Signy Borg, 81, s.148 Jensen Sigurd, 89, s.148 Jensen Steen Børgholm, 80, s.138 Jensen Sven Hagen, 80, s.138 Jensen Svend, 88, s.154 Jensen Svend Bech, 81, s.177 Jensen Svend Erik Videbæk, 86, s.149 Jensen Søren Olsen, 92, s.131 Jensen Tage, 87, s.150 Jensen Theodor, 86, s.149 Jensen Therkel, 90, s.128 Jensen Thomas TEMA, 80, s.95 Jensen Thomas FOTO, 77, s.70 Jensen Thomas FOTO, 80, s.95 Jensen Thomas FOTO, 80, s.96 Jensen Thorsten, 84, 21.jun. Jensen Thorvald, 80, s.171 Jensen Tom Møller, 82, s.93 Jensen Tom Møller, 83, 15.okt. Jensen Torben, 91, s.62 Jensen Torben Bo, 85, 9.aug. Jensen Troels Tejlgaard, 80, s.138 Jensen True, 84, s.180 Jensen Uolevi Hessellund, 85, s.126 Jensen V.T.G., 73, 15.mar. Jensen V.T.G., 79, s.89 Jensen Vagn, 88, s.81 Jensen Vagner, 91, s.104 Jensen Viggo F., 92, s.131 Jensen Wagn, 80, 1.feb. Jensen Aage, 85, s.126 Jensen Aage Gram, 85, s.126 Jensen Aage Rou FOTO, 80, s.118 Jensen Aage V, 82, 13.aug. Jensenius Katrine FOTO, 85, s.26 Jensine af Haderslev træskib FOTO, 83, s.38 Jeppesen Aksel, 82, 26.maj. Jeppesen Aksel, 82, 1.okt. Jeppesen Aksel, 82, s.93 Jeppesen Aksel, 83, 5.jan. Jeppesen Aksel, 83, s.80 Jeppesen Aksel, 92, s.131 Jeppesen H.V., 85, 3.sep. Jeppesen Jens, 79, s.181 Jeppesen Knud dr. theol., 88, 8.okt. Jeppesen Peter Chr., 80, s.138 Jeppesen Ruth, 87, s.88 Jeppesen Ruth, 91, s.63 Jeppesen Vagn Sanddal, 86, s.149 Jepsen August Ludvig, 84, s.180 Jepsen Erik, 88, s.81 Jepsen G. Thorlund, 79, 12.jun. Jepsen Holger, 86, s.75 Jepsen John, 85, 21.feb. Jepsen John L., 87, s

136 Register til Århus-Årbøgerne J Jepsen Jørgen, 91, 24.maj. Jepsen Leif Damgaard, 86, s.75 Jepsen Magnus, 92, s.131 Jepsen Ma hias, 80, s.171 Jeremiassen Johannes, 87, s.150 Jern og Metalindustriarbejdernes Fagforening 75 år, 73, 7.okt. Jern- og Metalindustriarbejdsmæn denes Fagforening, 75, 8.jul. Jernaldervej, 76, 1.jun. Jernaldervej drab, 85, 11.feb. Jernaldervej drab dom, 80, 1.aug. Jernaldervej drab med sværd, 92, 5.mar. Jernbane-Hotellet Ryesgade annonce FOTO, 86, s.51 Jernbaneapoteket Banegårdsplads huslejestigning, 88, 6.mar. Jernbaneapoteket indbrud, 83, 8.aug. Jernbaneapoteket na evagt, 76, 22.dec. Jernbaneforeningen, 76, 19.nov. Jernbanemuseet Odense Frichs tog, 87, 9.apr. Jernbanemuseum Odense FOTO, 89, s.18 Jernbaneoverskæring Grenåvej ulykke FOTO, 81, s.24 Jernbaneoverskæring Kankbølle, 76, 19.dec. Jernstøberiet Dania, 77, 22.maj. Jernstøberiet Dania FOTO, 76, s.57 Jespersen & Søn entreprenør, 75, 19.jun. Jespersen & Søn strejke, 76, 7.mar. Jespersen Carl, 88, s.154 Jespersen Claus, 77, 14.apr. Jespersen Einar M., 86, s.149 Jespersen Knud, 77, 2.okt. Jespersen Knud, 78, 13.feb. Jespersen Aage Bruun, 85, 13.okt. Jespersen Aage Bruun, 87, 23.maj. Jespersen Aage Bruun, 87, 23.jun. Jespersen Aage Bruun FOTO, 81, s.35 Jesus Christ Superstar show, 73, 10.feb. Jet Set rejsebureau åbner, 82, 3.jun. Jet-Linien betalingsstandsning, 85, 1.aug. Jet-Linien færge FOTO, 85, s.24 Jet-Linien Århus-Kalundborg, 85, 15.jun. Jet-Set rejsebureau Banegårdspladsen 20, 84, 8.feb. Jeune Bernard FOTO, 78, s.97 Jeune Bernhard, 76, 11.feb. Jinuy Maru kæmpeskib, 78, 9.maj. JME Byg, 86, 4.dec. JME Katrinebjergparken, 81, 21.jan. JME Katrinebjergparken, 81, 24.jan. JME-Byg brand, 89, 14.feb. JME-Byg Tomsagervej indvies, 90, 9.jun. JN-Gruppen solgt til Nykredit, 90, 19.jun. Jo-jo Århus Studenterrevy, 82, 22.nov. Joachim prins, 76, 13.sep. Joachim prins taler, 92, 18.aug. Job-barometer ved Huset, 92, 19.apr. Jobmesse Vejlby-Risskov Hallen, 89, 5.dec. Jobpatrulje demonstration, 83, 13.jul. Jodle Birge, 92, 4.apr. Joensen Anders Holm, 79, s.89 Joensen Jóan Pauli dr.phil., 88, 16.jun. Joh. Baunes Plads benzin Alfa- Tanken, 84, 23.jun. Joh. Baunes Plads legeplads, 74, 8.okt. Joh. Baunes Plads legeplads FOTO, 74, s.40 Johan Seb. Bachs h-mol messe, 73, 14.sep. Johan Skjoldborg buste ernet, 89, 19.jul. Johannes Ewalds Vej, 72, 16.jul. Johannes Sogn >se også Sct. Johannes sogn, Johannesen Eyun, 80, s.138 Johannesgården, 75, 23.feb. Johannesgården, 80, 28.okt. Johannsen Ebbe FOTO, 88, s.42 Johansen Albert, 79, s.89 Johansen Arne Gad, 81, s.148 Johansen E. Budding, 80, 18.jun. Johansen Frode, 73, 24.maj. Johansen Frode FOTO, 73, s.25 Johansen Frode, 87, s.150 Johansen Helveg FOTO, 92, s.123 Johansen Helvig FOTO, 92, s.123 Johansen Johannes, 80, s.171 Johansen Kjell, 88, s.154 Johansen Mariane, 86, s.75 Johansen Niels, 90, s.128 Johansen Poul, 79, s.181 Johansen Poul, 88, s.155 Johansen Vilhelm, 81, s.177 Johansson Karen legat opre et, 81, 14.mar. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

137 J Register til Århus-Årbøgerne Johansson Kjell FOTO, 72, s.89 Johansson Magnus, 75, 1.maj. Johansson Svend Börje, 81, s.148 John Rodgers flådebesøg, 85, 14.apr. Johning A/S brand FOTO, 76, s.15 Johnsen Johan, 82, s.171 Johnsen Karl Kr., 87, s.150 Johnsen Ove robåd Thorshavn København, 87, 25.aug. Johnson Scan Star, 73, 25.apr. Jonasen Viggo, 76, 12.apr. Jones Frank FOTO, 88, s.28 Jones Rhodesia, 81, 12.maj. Jones Thad FOTO, 81, s.125 Jonglør-kongres FOTO, 89, s.19 Jord og Anlægsteknik, 86, 1.feb. Jord- og Betonarbejdernes Fagforening, 72, 25.okt. Jord- og betonarbejdernes Fagforening, 73, 24.okt. Jordbær årets første, 83, 25.maj. Jordbærhøsten kort, 84, 10.jul. Jordemoder-Centret, 82, 25.sep. Jordemodercentret åbner, 74, 4.jan. Jordemødre mangel, 81, 9.jul. Jorden café, 87, 13.feb. Jordomrejse Rasputin II, 85, 5.aug. Jordomsejling, 77, 16.nov. Jordvarme, 77, 10.jul. Jorn Asger FOTO, 72, s.44 Jorn Asger udstilling, 82, 3.maj. Journalisthøjskole >se også Danmarks Journalisthøjskole, Journalisthøjskole grundsten, 72, 15.sep. Journalisthøjskolen FOTO, 74, s.37 Journalistkursus 25 år, 83, 1.feb. Juel-Jensen Knud, 80, s.171 Juelsminde færge selskabsrejser, 80, 1.dec. Jugend-kunst, 83, 7.sep. Juhl Henning, 91, s.63 Juhl Villy, 82, 10.dec. Juhl-Sørensen C.E., 82, s.171 Jul A. Jørgensen nedlægges 1981, 80, 4.okt. Jul i Gammelby udstilling rekvisi er, 80, 8.dec. Jul i Århus julehæfte, 75, 11.nov. Jul. A. Jørgensen Kiksfabrik, 75, 19.dec. Jul. A. Jørgensens kiksfabrik FOTO, 72, s.32 Juledagene fredelige, 81, 27.dec. Juledemonstration anti FOTO, 77, s.51 Julefrokost razzia, 88, 28.nov. Julefrokostdag, 91, 14.dec. Julefrokoster beruselse, 77, 17.dec. Julefrokoster razzia spritbilister, 84, 21.dec. Julefrokoster slagsmål hærværk, 85, 7.dec. Julehandel julekataloger, 83, 30.nov. Juleindsamling glaskiste, 88, 18.jan. Julekalender Jul i Gammelby tvoptagelse FOTO, 80, s.10 Julekoncert Vejlby Risskov- Hallen, 82, 27.dec. Julemanden kommer i helikopter, 88, 28.nov. Julemandens værksted udstilling, 88, 1.dec. Julemærke Århus, 83, 20.nov. Julemærke Århus Domkirke, 85, 17.dec. Julemærkemarch, 78, 4.dec. Julemærkemarch, 79, 3.dec. Julemærkemarch, 80, 2.dec. Julemærkemarch, 81, 7.dec. Julemærkemarch, 82, 6.dec. Julemærkemarch, 83, 5.dec. Julemærkemarch, 91, 2.dec. Julemærkemarch FOTO, 78, s.51 Julemærkemarch Postens Marchforening, 89, 4.dec. Julen omsætning slagsmål, 80, 27.dec. Juleoptog, 81, 30.nov. Juleparade city-forretningerne FOTO, 79, s.51 Juletræ byens, 76, 25.nov. Juletræ norsk, 75, 7.dec. Juletræ Rådhuspladsen, 87, 30.nov. Juletræ Rådhuspladsen 20.2 m, 83, 25.nov. Juletræ Sct. Pauls Kirke vælter, 84, 27.nov. Juletræer losseplads, 78, 13.jan. Juletræet Rådhuspladsen FOTO, 87, s.45 Juletræet tændes, 84, 27.nov. Juletræet tændes FOTO, 80, s.48 Juleudsmykning Frederiksgade, 86, 23.nov. Juleudsmykning med lys, 75, 24.nov. Julianehåb besøg, 76, 2.aug. Julianehåb besøg 200 år, 76, 4.apr. 212

138 Register til Århus-Årbøgerne J Julianehåb besøg byråd, 73, 19.aug. Julianehåb venskabsbesøg, 78, 4.nov. Julsøvej Integreret institution, 90, 11.aug. Jumbo-træf modelflyvere, 83, 7.aug. Junge H.C., 82, s.171 Junggreen Lars FOTO, 77, s.91 Junggreen Lars pris, 88, 19.dec. Junior Chambers erhvervskonference, 87, 18.sep. Junior Chambers nationalkongres, 82, 2.okt. Junior Chambers Århus seminar, 89, 19.apr. Junior- og Ungdomsklubben Aldersrovej, 87, 26.apr. Juno fregat flådebesøg, 86, 28.jun. Juridisk Studenterklub, 83, 11.feb. Jurist- og Økonom Forbundet arbejdsløshed, 81, 6.nov. Just Børge, 86, 27.nov. Juste Leif, 79, s.89 Juste Leif, 81, s.177 Justesen Westy, 89, s.148 Juul Alfred, 79, s.181 Juul Jensen Palle, 74, 12.apr. Juul Jensen Palle, 74, 30.jun. Juul Jensen Palle, 75, 29.jun. Juul Knud FOTO, 73, s.47 Juul-Jensen K møbelhandler, 79, 9.sep. Juul-Jensen Palle, 77, 26.aug. Juul-Jensen Palle, 78, 29.maj. Juul-Jensen Palle, 80, 4.dec. Juul-Jensen Palle, 82, 30.jan. Juul-Jensen Palle, 82, 30.jun. Juul-Jensen Palle, 86, 28.jun. Juul-Jensen Palle, 87, 27.jun. Juul-Jensen Palle, 87, 4.nov. Juul-Jensen Palle, 89, s.77 Jyde-Kompagniet fallit, 89, 23.jan. Jyde-Kompagniet kinacykler, 89, 15.jan. Jydebrødre debatmøde, 91, 4.okt. Jyden han blir stærk og sej revy, 75, 27.jul. Jyden muddermaskine, 78, 23.jun. Jyden Rammefabrik problemer Irland, 84, 31.maj. Jyden Rammefabrik til Irland, 83, 23.mar. Jydsk Akademisk Kor, 79, 11.mar. Jydsk Analytisk Laboratorium, 74, 1.okt. Jydsk Centraltrykkeri FOTO, 83, s.122 Jydsk Erhvervsklub, 85, 8.okt. Jydsk Filatelistklub, 77, 14.jan. Jydsk Hærderi, 78, 14.aug. Jydsk Medicinsk-Historisk Selskab, 88, 24.apr. Jydsk Nationaløkonomisk Forening, 80, 30.okt. Jydsk Neon, 75, 3.jan. Jydsk Raceka e Klub, 78, 3.sep. Jydsk Raceka e Klub 50 år, 85, 3.mar. Jydsk Raceka e Klub konkurrence, 81, 11.maj. Jydsk Raceka e-klub forårsudstilling, 83, 17.apr. Jydsk Teknologisk Institut, 72, 12.jun. Jydsk Teknologisk Institut, 74, 10.dec. Jydsk Teknologisk Institut, 84, 24.mar. Jydsk Teknologisk Institut afskedigelser, 87, 28.nov. Jydsk Teknologisk Institut brand, 83, 10.dec. Jydsk Teknologisk Institut container reparation, 83, 14.maj. Jydsk Teknologisk Institut konference betonskader, 84, 25.aug. Jydsk Teknologisk Institut omskoling højtuddannede, 85, 31.mar. Jydsk Teknologisk Institut sprit kartofler, 81, 15.feb. Jydsk Teknologisk Institut udstilling mikroelektronik, 85, 15.okt. Jydsk Teknologisk Institut ulovlig træfældning, 86, 21.maj. Jydsk Teknologisk Institut vandrensning nitrat, 85, 2.jul. Jydsk Telefon, 74, 10.apr. Jydsk Telefon, 74, 26.apr. Jydsk telefon, 75, 26.okt. Jydsk Telefon, 75, 1.jan. Jydsk Telefon, 76, 3.mar. Jydsk Telefon TEMA, 82, s.60 Jydsk Telefon ansøgninger kontorelever, 82, 12.maj. Jydsk Telefon arbejdsnedlæggelse, 74, 4.feb. Jydsk Telefon arbejdsnedlæggelse, 88, 6.aug. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

139 J Register til Århus-Årbøgerne Jydsk Telefon arbejdsnedlæggelse slut, 88, 8.aug. Jydsk Telefon astrologisk service, 89, 1.apr. Jydsk Telefon central Gellerup, 79, 4.jul. Jydsk Telefon Clemensborg bygning overdrages, 82, 1.jul. Jydsk Telefon generalforsamling overskud, 85, 27.apr. Jydsk Telefon hybridnet tv, 87, 29.mar. Jydsk Telefon samtalestatistik, 86, 25.jul. Jydsk Telefon Slet anlægsgartnernes pris, 88, 20.maj. Jydsk Telefon til Slet, 82, 13.aug. Jydsk Telefon vægrelief afsløret FOTO, 82, s.44 Jydsk Væddeløbsbane, 75, 2.jan. Jydsk Væddeløbsbane, 78, 6.nov. Jydsk Væddeløbsbane TEMA, 82, s.151 Jydsk Væddeløbsbane massesammenstød, 83, 27.jun. Jydsk Væddeløbsbane ny tribune, 84, 26.dec. Jydsk Væddeløbsbane tyveri, 75, 30.jun. Jydske Handelsstands Centralforening 100 år, 84, 23.aug. Jydske Handelsstandsforening årsmøde, 84, 23.aug. Jydske Kunstakademi økonomi, 80, 2.mar. Jydske Musikkonservatorium, 82, 9.jun. Jydske Musikkonservatorium Det, 72, 16.jun. Jydske Musikkonservatorium Ligeti, 80, 17.jan. Jylland Kunstnersammenslutning udstilling, 79, 16.nov. Jyllands Allé lysregulering, 90, 21.mar. Jyllands Allé røveri, 78, 21.aug. Jyllands Brødfabrik, 72, 12.feb. Jyllands Herregårdsmuseum gave, 78, 1.aug. Jyllands Kreditforening, 84, 3.mar. Jyllands Kreditforening, 85, 11.jul. Jyllands Papirværk, 74, 31.aug. Jyllands Stål- og Maskinforretning betalingsstandsning, 82, 12.mar. Jyllands-Posten, 72, 17.mar. Jyllands-Posten, 72, 30.jun. Jyllands-Posten, 73, 18.nov. Jyllands-Posten, 74, 16.feb. Jyllands-Posten, 74, 23.mar. Jyllands-Posten, 74, 13.apr. Jyllands-Posten, 75, 12.jan. Jyllands-Posten, 75, 16.feb. Jyllands-Posten, 75, 8.mar. Jyllands-Posten, 75, 16.maj. Jyllands-Posten, 77, 5.feb. Jyllands-Posten, 77, 7.okt. Jyllands-Posten, 78, 1.apr. Jyllands-Posten, 78, 13.apr. Jyllands-Posten, 78, 21.apr. Jyllands-Posten arbejdsløse demonstration, 78, 20.sep. Jyllands-Posten arbejdsnedlæggelse, 76, 22.feb. Jyllands-Posten bod, 78, 12.aug. Jyllands-Posten bod, 79, 23.feb. Jyllands-Posten bombetrussel, 78, 4.nov. Jyllands-Posten bombetrussel, 82, 9.nov. Jyllands-Posten faglig møde, 76, 18.feb. Jyllands-Posten fredsaftale, 78, 23.apr. Jyllands-Posten kontaktudvalg, 75, 20.maj. Jyllands-Posten strejke, 74, 27.aug. Jyllands-Posten strejke, 78, 4.apr. Jyllands-Posten strejke, 78, 19.apr. Jyllands-Posten udvidelse, 82, 24.jun. Jyllands-Posten udvidelse tilladelse, 83, 24.feb. Jyllands-Postens Fond, 72, 30.jun. Jysk Amatør Bokse Union stævne, 86, 27.jan. Jysk Andels Foderstofforretning FOTO, 80, s.74 Jysk Børneforsorg, 88, 3.feb. Jysk Børneforsorg 75 år, 82, 26.okt. Jysk Børneforsorg Fredehjem, 90, 24.feb. Jysk Camping Caravan brand, 72, 5.jul. Jysk Folkescene, 73, 15.mar. Jysk Haveselskab blomstertræf, 92, 12.maj. Jysk Kunstavis FOTO, 77, s.40 Jysk Medicinskhistorisk Museum indvies, 83, 20.mar. Jysk Mejeri Konsum, 72, 29.mar. Jysk Mejeri Konsum, 72, 2.nov. Jysk Mejeri Konsum, 73, 3.mar. 214

140 Register til Århus-Årbøgerne J Jysk Murer og Entreprenørforening arbejdsnedlæggelse, 80, 11.okt. Jysk Murer og Entreprenørforretning, 73, 1.feb. Jysk Murer- og Entreprenørforening, 73, 23.apr. Jysk Murer- og Entreprenørforening, 86, 1.feb. Jysk Murer- og Entreprenørforening dom sikkerhedskrav, 86, 29.jan. Jysk Murer- og Entreprenørforening underskud, 85, 13.mar. Jysk Murer- og Entreprenørforretning, 77, 2.aug. Jysk Rotation Brabrand, 82, 1.okt. Jysk Rotation strejkevagt, 82, 20.feb. Jysk Rotation trykker Fyns Amts Avis, 82, 19.feb. Jysk Teknologisk Institut afskedigelser, 89, 2.dec. Jysk Væddeløbsbane, 72, 15.apr. Jysk Væddeløbsbane, 72, 16.apr. Jysk Væddeløbsbane ombygning, 73, 6.feb. Jysk Åbent Universitet edbstudiecentre, 88, 2.sep. Jysk Åbent Universitet kinesisk, 85, 1.maj. Jysk Åbent Universitet kursuscenter bevilling, 87, 23.sep. Jyske Bank FOTO, 74, s.13 Jyske Bank facadefornyelse FOTO, 84, s.50 Jyske Bank Malling bankkup, 72, 3.dec. Jyske Bank Malling røveri, 73, 5.okt. Jyske Bank pengetyveri, 81, 29.jan. Jyske Bank Randersvej tyveri, 85, 1.aug. Jyske Bank Ryesgade, 74, 8.feb. Jyske Bank Ryesgade røveri, 86, 5.mar. Jyske Boksemesterskaber, 75, 14.jan. Jyske Bryggerier, 78, 7.mar. Jyske Bryggerier FOTO, 82, s.87 Jyske Bryggerier medarbejderaktier, 83, 20.dec. Jyske Haveselskab plantemarked Viby, 88, 20.sep. Jyske Ingeniørregiment, 74, 1.okt. Jyske Kunstakademi 20 år, 85, 1.okt. Jyske Kvindefestival, 80, 27.maj. Jyske Landboforeninger delegeretmøde, 79, 12.okt. Jyske Landboforeninger delegeretmøde, 80, 11.okt. Jyske Landsbrugsforeninger 100 år, 73, 30.nov. Jyske Musikkonservatorium >se også Det jyske Musikkonservatorium, Jyske Opera TEMA, 79, s.145 Jyske Opera Den, 72, 26.nov. Jyske Opera Den, 73, 17.aug. Jyske Opera Den, 75, 28.aug. Jyske Opera Den, 75, 17.nov. Jyske Opera Den 25 år, 73, 25.feb. Jyske Opera Den 25 år, 73, 24.jun. Jyske Opera Den direktør, 72, 2.dec. Jyske Sammenslutning af Folke- Invalide og Enkepensionister årsmøde, 81, 26.aug. Jyske sten kunstudstilling, 82, 4.okt. Jyske Telegrafregiment, 72, 6.aug. Jyske Telegrafregiment, 77, 14.sep. Jyske Telegrafregiment FOTO, 72, s.34 Jyske turista raktioner turistprogram, 83, 31.jan. Jæger M.H. FOTO, 77, s.105 Jægergårdsgade 140 beboerblokade, 79, 11.aug. Jægergårdsgade 140 boligdemonstration, 79, 21.aug. Jægergårdsgade 140 boligret termoruder, 80, 17.apr. Jægergårdsgade 2A, 79, 1.okt. Jægergårdsgade 64-70, tidl. Folketeatret solgt, 91, 3.mar. Jægergårdsgade 9-15, 73, 24.apr. Jægergårdsgade brand FOTO, 79, s.36 Jægergårdsgade dukketeatermuseum, 83, 10.okt. Jægergårdsgade Folketeatret, 84, 22.feb. Jægergårdsgade Folketeatret, 84, 26.dec. Jægergårdsgade Folketeatret, 87, 17.okt. Jægergårdsgade Kildevangs Kiosk, 92, 21.feb. Jægergårdsgade købmandsforretning FOTO, 90, s.29 Jægergårdsgade røveri, 75, 20.apr. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

141 J Register til Århus-Årbøgerne Jægergårdsgade røveri, 75, 2.jun. Jægergårdsgade slagsmål, 77, 16.maj. Jægergårdsgade Socialforvaltningen, 73, 12.okt. Jægergårdsgade stearin, 76, 18.jun. Jægergårdsgade Terminus restaurant, 84, 9.okt. Jægergårdsgade Århus Bio- Center, 84, 22.feb. Jægergårdsgades Brugsforening, 79, 6.apr. Jægers pengeskabsfabrik, 77, 18.okt. Jødiske kirkegård FOTO, 86, s.61 Jøker Jørgine, 79, s.181 Jørgen Nielsen slagter Frederiksgade TEMA, 88, s.126 Jørgen Viggo gammel forretning lukker TEMA, 75, s.50 Jørgen Østergaards autohandel kunstudstilling, 92, 11.jan. Jørgensen Andreas, 88, s.155 Jørgensen Anker, 73, 7.okt. Jørgensen Anker, 74, 22.sep. Jørgensen Anker, 74, 3.dec. Jørgensen Anker, 76, 8.jan. Jørgensen Anker, 76, 15.jul. Jørgensen Anker, 77, 9.okt. Jørgensen Anker, 78, 14.feb. Jørgensen Anker, 79, 5.maj. Jørgensen Anker, 79, 17.sep. Jørgensen Anker, 79, 12.okt. Jørgensen Anker, 79, 17.okt. Jørgensen Anker, 80, 6.jun. Jørgensen Anker, 81, 1.apr. Jørgensen Anker, 81, 14.apr. Jørgensen Anker, 81, 15.dec. Jørgensen Anker, 82, 1.maj. Jørgensen Anker, 83, 8.mar. Jørgensen Anker, 83, 5.sep. Jørgensen Anker, 84, 17.jan. Jørgensen Anker, 84, 20.feb. Jørgensen Anker, 84, 1.nov. Jørgensen Anker, 85, 9.jan. Jørgensen Anker, 85, 25.okt. Jørgensen Anker, 85, 29.okt. Jørgensen Anker, 86, 18.nov. Jørgensen Anker, 87, 1.maj. Jørgensen Anker, 92, 22.jun. Jørgensen Anker, 92, 6.sep. Jørgensen Anker FOTO, 74, s.47 Jørgensen Anker FOTO, 78, s.13 Jørgensen Anker FOTO, 80, s.44 Jørgensen Arne Normann, 78, 26.apr. Jørgensen Axel Rübner, 88, s.155 Jørgensen B. Linaa, 79, s.89 Jørgensen Bo Barker superprofessor, 88, 12.jun. Jørgensen Børge, 75, 14.maj. Jørgensen Børge, 81, 31.maj. Jørgensen Børge, 81, 1.dec. Jørgensen Børge, 83, 22.feb. Jørgensen Børge, 83, 15.okt. Jørgensen Børge, 83, s.80 Jørgensen Børge, 87, 1.aug. Jørgensen Børge, 87, 27.dec. Jørgensen Børge, 88, s.81 Jørgensen Børge, 90, s.73 Jørgensen Børge Linaa, 83, s.81 Jørgensen Børge Linaa, 92, s.131 Jørgensen Carl, 82, s.171 Jørgensen Charlo e Kær konfirmation FOTO, 86, s.21 Jørgensen Ejner, 86, s.150 Jørgensen Finn Bredahl, 80, s.138 Jørgensen Finn Bredahl Gellerupscenen, 90, 11.mar. Jørgensen Flemming, 85, s.126 Jørgensen Flemming >se også Bamse, Jørgensen Flemming Bamse, 87, 4.jun. Jørgensen Flemming Bamse 25 års jubilæumskoncert, 89, 26.jun. Jørgensen Hans Cornelius, 80, s.171 Jørgensen Hans Werner, 87, s.150 Jørgensen Helmuth, 90, s.128 Jørgensen Henning, 92, 13.feb. Jørgensen Ib Asboe, 90, s.73 Jørgensen Jens Chr., 80, s.138 Jørgensen Jens Marinus, 85, s.126 Jørgensen Jesta, 89, s.148 Jørgensen Johannes FOTO, 84, s.165 Jørgensen Jørgen teolog FOTO, 89, s.15 Jørgensen Kaj Helmuth, 90, s.128 Jørgensen Karl Anker dr.phil., 90, 27.okt. 216

142 Register til Århus-Årbøgerne K Jørgensen Knud, 84, s.115 Jørgensen Knud, 89, 9.dec. Jørgensen Knud, 90, s.128 Jørgensen Lars Holmgaard bogpris, 84, 16.nov. Jørgensen Lisbeth, 87, s.88 Jørgensen Margrethe, 87, s.150 Jørgensen Marius, 89, s.148 Jørgensen Niels, 85, s.126 Jørgensen Oluf Løvschall, 83, s.142 Jørgensen Orla, 80, s.171 Jørgensen Palle Jul, 88, s.81 Jørgensen Palle Jul Århus Teater, 87, 8.maj. Jørgensen Peter, 72, 14.jan. Jørgensen Peter, 73, 15.nov. Jørgensen Peter, 74, 5.mar. Jørgensen Peter, 74, 13.nov. Jørgensen Peter FOTO, 72, s.39 Jørgensen Poul DR, 92, 14.jun. Jørgensen Regnar, 88, s.81 Jørgensen Ruben, 76, 6.dec. Jørgensen Ruben FOTO, 76, s.46 Jørgensen Stig, 79, 28.maj. Jørgensen Sven Lauge, 85, s.126 Jørgensen Svend, 85, s.126 Jørgensen Thomas, 83, 11.jun. Jørgensen Thomas, 89, 20.jun. Jørgensen Thorkil, 90, s.128 Jørgensen Torben Ejsing, 76, 18.apr. Jørgensen V. Nedergaard, 84, s.115 Jørgensen Viggo, 89, s.148 Jørgensen Viktor, 72, 26.apr. Jørgensen Viktor, 79, s.181 Jørgensens Polstermøbelfabrik brand, 80, s.35 Jaafar Ezzat, 85, 15.jun. K KA-gruppen, 87, 3.apr. Kabel tv, 79, 30.jun. Kabel-tv, 76, 3.mar. Kabel-tv >se også Hybridnet, Kabel-tv bevilling, 87, 25.jun. Kabel-tv dom, 81, 4.mar. Kabel-tv Jydsk Telefon salg svigter, 87, 27.sep. Kabel-tv Langkærparken, 81, 27.mar. Kabel-tv Tranbjerg, 81, 8.apr. Kabell Johannes gravsten FOTO, 78, s.162 Kabell Aage, 74, 24.feb. Kabell Aage, 82, s.171 Kabelskib Peter Faber navngives, 83, 24.aug. Kaffehus Sjællandsgade FOTO, 81, s.10 Kaffehus Thunøgade FOTO, 81, s.10 Kafferisteri forurening, 78, 29.jan. Kajak Grønlænderforening, 76, 22.maj. Kajakhuset Viking hærværk, 78, 15.jan. Kalbogård brand, 79, 15.sep. Kalender Århus Amtsråds, 85, 10.dec. Kalenderkvarteret beboermøde, 75, 22.apr. Kalenderkvarteret byggemodning, 76, 1.nov. Kalhave Niels, 88, s.155 Kalkmaleri Lyngby kirke, 76, 25.feb. Kalkmaleri Lyngby kirke FOTO, 76, s.14 Kall Chr. Richardt, 83, s.142 Kalmargade, 77, 29.apr. Kaltoft Erik, 82, 21.jan. Kalundborg færgen Peter Paars blokeret, 88, 11.dec. Kalundborg-færgen dom, 88, 25.aug. Kalundborg-færgen taxa, 73, 14.jan. Kalundborg-overfarten stigning, 81, 14.jan. Kalundborg-ruten planer om salg, 90, 29.maj. Kalundborgbåde nye Boyana og Nordic Hunter, 91, 7.sep. Kalundborgbåde salg frarådes, 91, 9.jan. Kalundborgbåden FOTO, 92, s.17 Kalundborgbåden arbejdsnedlæggelse, 79, 17.feb. Kalundborgbåden Ask brouheld, 92, 19.maj. Kalundborgbåden Ask fra Polen, 92, 29.apr. Kalundborgbåden Ask og Urd navngives, 92, 21.maj. Kalundborgbåden Ask og Urt fortsat problemer, 92, 2.jun. Kalundborgbåden Ask taber broklap, 92, 28.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

143 K Register til Århus-Årbøgerne Kalundborgbåden Ask tager vand ind, 92, 10.jun. Kalundborgbåden hydrofoilbåd vellykket start, 92, 8.jun. Kalundborgbåden Niels Klim mod kaj, 87, 6.apr. Kalundborgbåden Peder Paars, 86, 12.okt. Kalundborgbåden Peder Paars mod kaj, 87, 6.apr. Kalundborgbåden Prinsesse Anne Marie mod bolværket, 86, 16.okt. Kalundborgbåden Prinsesse Anne-Marie arbejdsnedlæggelse, 79, 11.feb. Kalundborgbåden Urd afløser Niels Klim, 92, 8.maj. Kalundborgbåden Urd motorproblemer, 92, 2.nov. Kalundborgbådene arbejdsnedlæggelse cafeteria, 89, 4.apr. Kalundborgbådene Ask og Urd skal ombygges, 92, 19.nov. Kalundborgbådene borgmesteren klager til minister, 92, 13.jun. Kalundborgbådene DSB charmereklame, 92, 25.nov. Kalundborgbådene Klim og Paars til Dover-Calais, 91, 4.okt. Kalundborgbådene Klim og Paars til Grenaa-Hundested, 91, 28.aug. Kalundborgbådene Prinsesse Elisabeth og kong Frederik IX, 92, 21.maj. Kalundborgbådene solgt til Stena Line, 91, 19.apr. Kalundborgfærge >se også Peder Paars - Anne Marie - Niels Klim - Urd, Kalundborgfærge Nordic Hunter indkøbt til ruten, 91, 27.jul. Kalundborgfærgen Ask motorskade, 92, 6.jun. Kalundborgfærgen Ask motorskade, 92, 23.jun. Kalundborgfærgen blokade, 86, 2.apr. Kalundborgfærgen chauffør tiltvinger sig adgang, 85, 3.aug. Kalundborgfærgen forøget passagertal, 87, 15.jan. Kalundborgfærgen Knudshoved indsæ es, 92, 22.jul. Kalundborgfærgen mod kajen, 86, 5.mar. Kalundborgfærgen Peder Paars sejlet mod kaj, 87, 18.mar. Kalundborgfærgen Peder Paars uheld ind i molen, 86, 22.nov. Kalundborgfærgen Peder Paars åbent hus, 86, 14.nov. Kalundborgfærgen Prinsesse Anne- Marie ombygget, 81, 16.dec. Kalundborgfærgen Prinsesse Elisabeth stø efærge, 92, 3.jul. Kalundborgfærgen Urd a er uheld, 92, 8.okt. Kalundborgfærgen Urd broklapproblemer, 92, 6.jun. Kalundborgfærgen Urd støder mod kaj. Ask har maskinskade, 92, 24.sep. Kalundborgfærgen Urd tages ud af drift, 92, 15.jul. Kalundborgfærgerne Ask og Urd maskinhaveri, 92, 29.sep. Kalundborgfærgerne klager til ministeriet, 92, 25.jun. Kalundborgruten færgemelding FOTO, 92, s.23 Kalundborgruten i gang efter strejke, 86, 5.apr. Kaløgade, 75, 14.nov. Kaløgade Arkitektskolen, 82, 2.dec. Kaløgade gårdrydning, 79, 21.jun. Kaløvigskolen, 74, 19.sep. Kammermusikfestival Musikhuset, 89, 16.aug. Kammeroper Wien, 87, 12.feb. Kampmann Hack mindeudstilling, 92, 15.mar. Kampmann Hack tegninger konserveret, 85, 16.okt. Kampmann Hack udstilling, 81, 15.maj. Kampmann Jens, 74, 16.feb. Kampmann Jens, 74, 12.apr. Kampmann Jens, 74, 22.okt. Kampmann Jens, 77, 16.mar. Kampmann Jens, 79, 12.jun. Kampmann Jens, 81, 3.okt. 218

144 Register til Århus-Årbøgerne K Kamronn Asger, 91, s.63 Kamstrup Olaf, 90, s.128 Kamstrup-Metro Åbyhøj, 85, 15.okt. Kanal 22 sendes fra Casino, 80, 12.feb. Kanal A tv likvidation, 85, 21.dec. Kanal ATV FOTO, 86, s.56 Kanal ATV gevinstsnyd, 88, 23.sep. Kanal ATV konkurs, 90, 9.maj. Kanal ATV konkurstruet, 90, 21.mar. Kanal ATV udbryderforening, 87, 23.jan. Kanal ATV udsendelse om Den gamle By, 86, 5.mar. Kanal-A lokal-tv generalforsamling, 85, 7.feb. Kaninavlerforeningen Århus udstilling Framlev, 81, 9.nov. Kannegaard Søren, 79, s.181 Kannikegade, 73, 31.okt. Kannikegade, 74, 2.jan. Kannikegade FOTO, 72, s.49 Kannikegade 12 Enigheden FOTO, 89, s.125 Kannikegade 26 Århus Telegrafstation ophører, 92, 14.aug. Kannikegade Henriksens handsker, 90, 12.nov. Kannikegade hovedpostkontor FOTO, 76, s.82 Kannikegade Postkontoret FOTO, 88, s.9 Kannikegade Stiftstidende FOTO, 90, s.12 Kannikegade Stiftstidendes ejendom solgt, 88, 30.okt. Kannikegade TeleDanmark, 92, 17.sep. Kano- og kajakroning Danmarksmesterskaber, 82, 25.jul. Kanofart Århus Å succes, 90, 15.aug. Kanon uropførelse, 73, 24.maj. Kantinen Socialforvaltningen kassemangel, 83, 25.jan. Kantiner skoler demonstration, 79, 7.nov. Kapervognskørsel, 76, 2.aug. Kapitalisme og socialisme biblioteket, 73, 23.nov. Kapitan Vodenko containerskib, 85, 22.jun. Kaproning, 72, 6.jun. Kaproning studenterne, 80, 27.maj. Kaproning Århusstudenterne, 73, 24.jun. Karakterbøger afskaffes, 73, 9.jun. Karavellen restaurant, 73, 29.apr. Kardinal Blomster FOTO, 81, s.42 Karen Blixen portrætsamling, 74, 7.sep. Karens Vej 9 brand, 74, 25.maj. Karensmølle FOTO, 76, s.159 Karkoszka A. polsk boligminister, 73, 28.okt. Karkov Leonhard, 79, s.181 Karlit >se også Asbest, Karlit lofter navneliste forældre, 86, 20.feb. Karlitlofter biblioteker, 87, 17.feb. Karlitlofter børnehaven Hvidkildevej, 85, 17.jul. Karlitlofter børnehaven Hvidkildevej nedrives, 85, 22.jun. Karlitlofter børneinstitutioner aktion, 85, 29.jun. Karlitlofter børneinstitutioner byrådsmøde, 85, 20.jun. Karlitlofter børneinstitutioner indsamling, 85, 24.jul. Karlitlofter rapport forurening, 85, 31.aug. Karlitlofter Skæring, 86, 6.jan. Karlsen Arne, 73, 4.aug. Karlsen Arne, 85, s.73 Karlsen Elna, 85, s.126 Karlsson på taget komedie, 80, 31.okt. Karmark Per, 81, 27.okt. Karneval, 87, 18.maj. Karneval FOTO, 85, s.19 Karneval FOTO, 86, s.23 Karneval FOTO, 87, s.22 Karneval børn Botanisk Have, 84, 8.sep. Karneval børneinstitutioner Steen Billes Torv FOTO, 88, s.22 Karneval Folkemusikskolen, 88, 5.jun. Karneval forberedelser, 87, 15.maj. Karneval hærværk, 85, 22.maj. Karneval hærværksregning, 87, 28.maj. Karneval pinse FOTO, 84, s.26 Karneval pinselørdag ringe tilslutning, 89, 21.maj. Karneval pinsen, 84, 21.maj. Karneval slu er, 86, 27.maj. Karneval Steen Billes Torv FOTO, 87, s.23 Karneval vandladning FOTO, 85, s.20 Karnevallet knivstik, 85, 19.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

145 K Register til Århus-Årbøgerne Karnevalsforeningen aflyser karneval 1987, 87, 14.okt. Karoline ko figur, 83, 11.jun. Karrierebørs Handelshøjskolen, 86, 23.apr. Karsten Jørgensen, 77, 11.jun. Kartofler første nye sælges, 88, 14.maj. Kartofler Samsø, 72, 7.jun. Kartro AB, 76, 3.dec. Kasdan flugtforsøg FOTO, 87, s.143 Kaserne >se også under kasernenavnet, Kaserne FOTO, 77, s.53 Kaserne besæ else ingen erstatning, 83, 3.feb. Kaserne den gamle ry erkaserne TEMA, 77, s.53 Kaserne Høegh Guldbergs Gade besat, 82, 1.dec. Kaserne Høegh Guldbergs Gade besæ else, 82, 15.nov. Kaserne Høegh Guldbergs Gade nedrives, 82, 24.nov. Kaserne Høegh Guldbergs Gade nedrivning bevilling, 82, 22.sep. Kaserne Høegh Guldbergs Gade sælges Universitetet, 82, 28.okt. Kaserne tyveri håndgranater, 83, 24.maj. Kaserne Vester Allé besat, 81, 16.jul. Kaserne Vester Allé nedrivning forslag, 83, 22.sep. Kasernearealet, 72, 11.feb. Kasernearealet, 74, 15.feb. Kasernearealet, 74, 7.mar. Kasernearealet, 75, 13.feb. Kasernearealet, 75, 5.jun. Kasernearealet, 75, 1.jul. Kasernearealet, 76, 20.jan. Kasernearealet, 76, 10.mar. Kasernearealet, 77, 7.jan. Kasernearealet, 77, 17.jan. Kasernearealet FOTO, 74, s.12 Kasernearealet FOTO, 79, s.14 Kasernearealet byggeplaner FOTO, 88, s.14 Kasernearealet p-automater FOTO, 75, s.12 Kasernearealet plan, 79, 2.jul. Kasernearealet planer, 76, 12.nov. Kasernearealet udenlandsk parkering, 73, 14.jul. Kasernearealet Vester Allé, 74, 3.feb. Kasernebygning restaureres, 79, 12.apr. Kasernelivet glimt af TEMA, 83, s.131 Kasernen Høegh Guldbergs Gade FOTO, 82, s.50 Kasino til Svalegangen og Århus Kommune, 82, 3.jun. Kasino-studiet, 75, 24.nov. Kaskadeteatret gadefest FOTO, 81, s.30 Kassen stemmer film, 77, 5.aug. Kassen stemmer film FOTO, 77, s.35 Kastaniegade brand, 89, 2.apr. Kasted kirke lørdagsgudstjeneste, 76, 27.nov. Kasted Koldkærgård solgt, 85, 20.jun. Kastedgård købt af kommunen, 92, 9.jan. Kastrup Poul, 88, s.155 Katamaranfærge Jetkat FOTO, 85, s.24 Katamaranfærge Kalundborg økonomiske problemer, 85, 28.jul. Katamaranfærge ringe belægning, 85, 16.jul. Katamaranfærge underskud stopper, 85, 31.jul. Katastrofeøvelse tog, 86, 3.jun. Katastrofeøvelse tog FOTO, 86, s.24 Katedralskole >se også Århus Katedralskole, Katedralskolen, 77, 25.mar. Katedralskolen, 79, 8.sep. Katedralskolen, 87, 5.jan. Katedralskolen FOTO, 78, s.17 Katedralskolen besøg bulgarske elever, 87, 6.sep. Katedralskolen forsøgsundervisning, 79, 1.jan. Katedralskolen fransk konkurrencepris, 90, 8.jul. Katedralskolen kor, 80, 20.mar. Katedralskolen mindeplade August Krogh, 85, 12.nov. Katedralskolen mindeplade G.A. Hagemann, 85, 9.dec. Katedralskolen rektorbolig, 76, 15.aug. Katedralskolen strejke, 76, 16.dec. Katedralskolen Sydafrika, 79, 1.nov. 220

146 Register til Århus-Årbøgerne K Katedralskolen tv-film Johan og Janne, 83, 1.jan. Katedralskolens kobber-ugle falder ned, 86, 6.nov. Katolsk kirke tyveri, 73, 30.maj. Katolske kirke Ryesgade reparation tårn, 84, 1.jul. Katrinebjerg-Centret indviet, 83, 19.feb. Katrinebjergparken, 72, 9.okt. Katrinebjergparken ejerlejligheder, 81, 21.jan. Katrinebjergparken ejerlejligheder, 81, 24.jan. Katrinebjergparken udstykning beklages, 81, 25.feb. Katrinebjergparkens vuggestue, 76, 21.okt. Katrinebjergskolen, 74, 14.dec. Katrinebjergskolen frost, 79, 13.jan. Katrinebjergvej 81 Katrinebjerg- Centret, 83, 19.feb. Katrinebjergvej 81 Ungdomshjem, 83, 19.feb. Katrinebjergvej 81 Århus Lærlingehjem, 83, 19.feb. Katrinebjergvej besky et værksted bevilling, 81, 10.jun. Katrinebjergvej byggeplads demonstration, 82, 10.dec. Katrinebjergvej Kriserådgivningen, 92, 7.jan. Ka e i Nørregade, 79, 26.sep. Ka egat-rute Amtsrådet, 86, 18.jun. Ka ehøjvej boligudstilling, 85, 14.apr. Ka erhøj Skåde FOTO, 92, s.15 Ka eudstilling, 85, 3.mar. Kaufmann Ulla FOTO, 82, s.131 Kay Schmidt købmand FOTO, 73, s.58 Kaya H.E. Harunori, 85, 6.apr. Kaye Danny, 72, 20.sep. Kayser Henrik pianist, 74, 13.sep. Keglebaner Riisvang stadion bevilling, 80, 15.maj. Kehler Grethe FOTO, 81, s.42 Keiding Hans, 87, s.88 Kellberg Orla, 79, s.181 Keller Svend, 81, s.177 Kelm-Hansen Chr. FOTO, 80, s.43 Kelstrup Viggo, 88, s.155 Kennedy Edward FOTO, 72, s.42 Kenny Barton jazz, 90, 27.jul. Keramik glasur, 76, 14.maj. Kershaw Nik koncert Vejlby Risskov-Hallen, 86, 8.feb. Kesmodel Gudrun, 86, s.150 Kessel Kaj, 89, s.148 Keyserlig Mayestaits Acteur FOTO, 75, s.44 Keyserlig Mayestaits Acteurs, 85, 4.mar. KFK Århus Havn FOTO, 76, s.161 KFUK KFUM spejderne 75 år, 84, 17.apr. KFUK-spejderne lokaler Haslevej 18, 90, 1.nov. KFUKs bygning, 79, 19.jun. KFUM 100 år, 87, 6.okt. KFUM avisindsamling, 83, 17.mar. KFUM KFUK klubaften, 76, 13.nov. KFUM sammenlægning, 76, 17.mar. KFUM sammenlægning, 76, 17.mar. KFUMs soldaterhjem, 77, 5.maj. KFUMs soldaterhjem, 79, 1.apr. KH Benzin FOTO, 75, s.31 Kidde Karen, 79, 7.feb. Kielland Jacob, 79, 13.nov. Kielland Jacob, 88, s.81 Kielland Jacob opsiger stilling, 87, 9.mar. Kielland Johs., 80, 5.nov. Kielsgaard Søren, 90, s.128 Kierkegaard Poul, 83, s.142 Kildebesky else Radio Århus dom, 87, 10.jun. Kildeskat dom, 72, 6.jul. Kildeskat opgørelse, 72, 20.aug. Kildeska esystemet, 72, 2.mar. Kildevangen havekoloni reddet, 81, 25.nov. Kildevangs Allé ulykke ernvarmeledning, 81, 14.dec. Kildsgaard Knud, 82, s.171 Kileparken, 76, 4.feb. Kileparken, 76, 26.jun. Kilian Mogens, 92, s.85 Kilian Mogens pris, 87, 17.apr. Kim Larsen & Bellami, 92, 17.jan. Kim Sixx talentkonkurrence, 85, 14.jul. Kim Sixx tyveri instrumenter, 85, 26.jul. Kimbrigruppen FOTO, 85, s.55 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

147 K Register til Århus-Årbøgerne Kimose Ejnar, 87, s.150 Kina erhvervsbrochure, 87, 30.jul. Kina rejse Århus Universitet slut, 90, 7.jun. Kina venskabsbesøg i Århus udsat, 90, 5.jul. Kina-gruppen forening dannes, 87, 3.sep. Kina-rejse borgmester rådmænd, 85, 1.nov. Kina-rejse byrådsmedlemmer, 90, 23.apr. Kindernes internationale kampdag, 92, 8.mar. Kindrødt Café, 87, 13.feb. Kindrødt café FOTO, 87, s.53 Kinesisk besøg, 86, 22.jun. Kinesisk besøg Rådhuset, 87, 31.okt. Kinesisk delegation på besøg, 89, 1.aug. Kinesisk dukkeforestilling, 82, 23.maj. Kinesisk handelsbesøg, 87, 4.nov. Kinesisk kunst, 76, 27.dec. Kinesisk kunst FOTO, 76, s.48 Kinesisk li eratur, 74, 14.maj. Kinesisk træ fældet Rådhuspladsen FOTO, 82, s.10 Kinesiske akrobater, 76, 2.okt. Kinesiske akrobater FOTO, 76, s.40 Kinesiske toldembedsmænd besøg, 88, 21.okt. King B.B., 88, 27.jun. Kingo Karsel entreprenørfirma, 82, 24.nov. Kingosvej Plejehjemmet Åbygård, 85, 4.jun. Kino biograf, 77, 7.dec. Kiosk den første, 74, 8.jan. Kiosken Marienlund, 74, 5.mar. Kirkebakken 5 Beder nyt Postkontor, 92, 2.dec. Kirkeby Lars, 72, 20.feb. Kirkeby Per udstilling, 80, 31.aug. Kirkeby Per udstilling, 87, 22.feb. Kirkedammen pyromanbrand, 84, 28.feb. Kirkegaard Edwin, 83, s.142 Kirkegaard Eigil pris, 87, 17.apr. Kirkegaard Th. FOTO, 89, s.47 Kirkegårde i Århus TEMA, 91, s.115 Kirkegårde omkring Århus TEMA, 88, s.47 Kirkegårde stilhistorie TEMAdag FOTO, 78, s.16 Kirkegårdene ligbrændinger, 80, 3.nov. Kirken i Risskov villa Arnak TEMA, 79, s.66 Kirkens Korshær, 73, 20.maj. Kirkens Korshær 70 år, 89, 15.jun. Kirkens Korshær varmestue Hvidkløvervej, 86, 25.jul. Kirkens Korshær åbner na jeneste, 91, 1.feb. Kirker hærværk, 81, 5.maj. Kirker og Århus TEMA, 80, s.148 Kirketerp Paul, 79, 16.jun. Kirketerp Poul, 76, 14.jul. Kirketerp Poul FOTO, 76, s.121 Kirketorvet, 75, 4.feb. Kirkevænget tyveri, 80, 12.aug. Kirkevængets skole, 73, 12.apr. Kirklev Egon, 88, s.82 Kirks fabrikker arbejdsnedlæggelse, 74, 2.mar. Kirks Telefonfabrikker strejke, 74, 27.aug. Kirov-balle en tv-optagelser i Århus, 92, 26.jan. Kirschschläger Rudolf, 76, 10.okt. Kirsebærtræer fra Japan, 89, 25.mar. Kirsten og Søren optræden, 87, 12.apr. Kirstinesminde brandskole 10 år, 81, 14.jun. Kirstinesminde CF-gården, 83, 9.jun. Kirstinesminde flystyrt, 80, 27.apr. Kirstinesminde flystyrt, 86, 3.aug. Kirstinesminde Flyulykke faldskærm, 80, 2.sep. Kirstinesminde Flyveplads, 72, 9.okt. Kirstinesminde Flyveplads, 73, 8.jun. Kirstinesminde Flyveplads, 75, 27.aug. Kirstinesminde Flyveplads, 76, 7.jun. Kirstinesminde Flyveplads, 78, 4.mar. Kirstinesminde Flyveplads, 79, 4.maj. Kirstinesminde flyveplads, 79, 20.dec. Kirstinesminde flyveplads, 86, 6.mar. Kirstinesminde flyveplads FOTO, 72, s.96 Kirstinesminde Flyveplads FOTO, 75, s.35 Kirstinesminde Flyveplads FOTO, 79, s.27 Kirstinesminde flyveplads bevares opfordring, 84, 16.feb. Kirstinesminde flyveplads brand, 92, 11.aug. Kirstinesminde Flyveplads flyopvisning, 84, 27.aug. Kirstinesminde Flyveplads genåbnet FOTO, 90, s

148 Register til Århus-Årbøgerne K Kirstinesminde flyveplads lukket regn FOTO, 84, s.25 Kirstinesminde flyveplads narkotika, 80, 28.feb. Kirstinesminde flyveplads projektidé, 86, 24.jul. Kirstinesminde Flyveplads salg, 78, 10.aug. Kirstinesminde Grøn Koncert, 89, 10.jul. Kirstinesminde helikopterflyvning, 80, 2.aug. Kirstinesminde luftskib, 83, 13.aug. Kirstinesminde øvelsesplads, 77, 6.okt. Kisby Torben, 91, s.104 Kisbye Torben dr.phil., 89, 16.dec. Kisbye Walter, 81, s.177 Kissmeyer Flemming pris, 88, 6.feb. Kissmeyer Nielsen Flemming, 76, 29.jun. Kissmeyer-Nielsen Flemming, 90, s.73 Kissmeyer-Nielsen Flemming, 92, s.132 Kissmeyer-Nielsen Flemming fratræder, 90, 31.aug. Kissmeyer-Nielsen Flemming pris, 83, 12.jun. Kivmose Arne, 91, s.63 Kiær Erik, 80, s.171 Kjeldgaard Peder S.S., 91, s.104 Kjeldmand Hans, 84, s.115 Kjeldsen Bent, 82, s.93 Kjeldsen Ejler M., 81, s.177 Kjeldsen Georg, 77, 9.aug. Kjeldsen H.O., 84, 13.okt. Kjeldsen H.O.A., 80, 11.okt. Kjeldsen H.O.A., 81, 1.apr. Kjeldsen H.O.A., 82, 15.okt. Kjeldsen Hans O., 81, 16.okt. Kjeldsen Hans O., 84, 27.jun. Kjeldsen Hans O., 87, 13.aug. Kjeldsen Jens FOTO, 89, s.138 Kjeldsen Ove, 87, s.150 Kjellerup Aage, 89, s.148 Kjellund Erik, 88, s.82 Kjelstrup Finn, 91, s.63 Kjelstrup Mogens, 85, s.73 Kjems Hansen Herluf fond opre es, 90, 27.okt. Kjems Helge, 78, 30.jun. Kjersgaard Erik, 82, s.93 Kjersgaard Erik, 86, 13.apr. Kjersgaard Erik, 88, 29.apr. Kjersgaard Erik, 90, 4.aug. Kjersgaard Erik, 92, 18.maj. Kjersgaard Erik FOTO, 88, s.42 Kjær & Richter, 79, 13.jul. Kjær & Richter arkitekt musikhus Finland, 82, 2.jun. Kjær & Richter arkitektkonkurrence, 86, 22.jan. Kjær & Richter modtager Thorsenpris, 91, 24.mar. Kjær & Richter Musikhuset, 78, 19.aug. Kjær & Richter teaterkonkurrence Næstved, 83, 7.maj. Kjær & Richter udstilling, 88, 4.dec. Kjær Birthe, 80, 1.jun. Kjær Birthe, 86, 14.apr. Kjær Ella FOTO, 72, s.123 Kjær Jacob, 79, s.89 Kjær Jørgen, 86, 22.okt. Kjær Kirsten udstilling, 82, 12.dec. Kjær Mogens, 86, s.150 Kjær Mogens, 87, s.150 Kjær Niels Aage, 80, s.171 Kjær Ole, 79, s.89 Kjær Torben B., 81, s.148 Kjær Viggo, 81, s.177 Kjærsgaard Ingrid, 92, s.85 Kjærsgaard Tage, 86, s.150 Kjærslund, 72, 5.feb. Kjærslund Anneksskole, 74, 13.aug. Kjærslund bankrøveri, 79, 7.dec. Kjærup Ove, 87, s.88 Kjølbye Mogens, 91, s.104 Klack Lacc koncert, 85, 26.feb. Klagecentral for børn Socialforvaltningen, 90, 9.jan. Klamsagervej DK Finans, 87, 18.aug. Klausen Erland, 81, s.177 Klaverfestival Steinway Musikhuset, 88, 15.mar. Klein Jesper, 80, 12.nov. Klein Jesper, 85, 2.dec. Klein Jesper, 88, 4.apr. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

149 K Register til Århus-Årbøgerne Klein Jesper, 89, 15.okt. Klein Jesper Bodil-pris, 85, 12.apr. Kleiss H.M., 82, s.171 Klemann Thyge, 80, s.172 Klienter aggressive kurser, 90, 21.maj. Klindt-Jensen Ole, 76, 29.aug. Klindt-Jensen Ole, 81, s.177 Klindt-Jensen Ole pris, 80, 8.jun. Klintegården beboerfest FOTO, 81, s.37 Klintegården skrider FOTO, 82, s.51 Klitbo Finn, 84, s.180 Kloakledning Århus Bugt, 72, 2.dec. Kloakne et benzin, 76, 7.feb. Kloakne et fedtsyreudslip, 81, 4.aug. Kloakne et i dårlig stand, 89, 24.jan. Kloakrør tæring, 77, 27.maj. Klok Per FOTO, 78, s.147 Klok Robert, 84, s.115 Klokkervej vuggestue bevilling, 86, 23.okt. Klosetannonce FOTO, 72, s.138 Kloster Christiansgade, 78, 9.jun. Kloster Frederiksgade, 78, 9.jun. Kloster Hagbart, 83, s.142 Klosteret Frederiksgade FOTO, 78, s.26 Klostergade, 72, 21.jan. Klostergade, 72, 29.apr. Klostergade, 72, 28.sep. Klostergade, 73, 20.apr. Klostergade, 73, 4.nov. Klostergade FOTO, 73, s.46 Klostergade 2 A Kvinder over 40, 82, 9.okt. Klostergade 2 Fremmedarbejdercentret, 82, 9.okt. Klostergade 28 Sams Bar, 92, 23.mar. Klostergade 34 Bli /Rokken, 92, 31.dec. Klostergade 34 diskotek Bli, 91, 16.aug. Klostergade 34 diskotek Club Fisk, 89, 24.aug. Klostergade 35, 74, 12.okt. Klostergade 37 Pensionistsamrådet, 91, 30.apr. Klostergade 7, 72, 15.apr. Klostergade brand, 73, 10.nov. Klostergade debatmur, 73, 8.maj. Klostergade drab skydning, 86, 3.apr. Klostergade Frelsens Hær, 83, 24.okt. Klostergade Fremmedarbejdercentret, 81, 1.maj. Klostergade Jazzhus Tagskægget, 81, 14.aug. Klostergade Jazzhuset, 82, 3.sep. Klostergade Omsorgscentret, 81, 22.nov. Klostergade Restaurant Den Røde Okse, 86, 19.dec. Klostergade restaurant Søren, 82, 12.dec. Klostergade-kvarteret, 73 Klostertorv, 77, 31.mar. Klostertorv FOTO, 77, s.51 Klostertorv FOTO, 78, s.25 Klostertorv arbejdsløshedshus, 78, 21.nov. Klostertorvet, 73, 24.jun. Klostertorvet, 73, 29.aug. Klostertorvet, 75, 23.aug. Klostertorvet, 76, 12.apr. Klostertorvet, 78, 21.apr. Klostertorvet, 78, 3.jun. Klostertorvet 6 Fogedre en, 83, 15.feb. Klostertorvet 9 Galleri for Design og Arkitektur, 91, 11.nov. Klostertorvet Computerland, 85, 14.jun. Klostertorvet Tyrolerteltet FOTO, 89, s.31 Klougart Bent, 92, s.132 Klougart Erik, 92, s.132 Klub 72, 77, 28.nov. Klubbernes dag, 87, 26.apr. Klubværelser Park Allé, 85, 8.jan. Klug Aron FOTO, 83, s.48 Klunserne påskelejr, 76, 22.mar. Klunsersamfundet, 75, 21.okt. Klüver Jens, 83, 21.nov. Klüvers Big Band, 84, 21.mar. Klæbel Vagn, 72, 23.apr. Klæbel Vagn, 74, 17.dec. Klæbel Vagn, 77, 21.dec. Kløvedal Ebbe, 86, 27.dec. Kløvergården byggeri indvies, 88, 23.okt. Kløvermarksvej 4 Økumenisk center, 88, 27.jun. Kløverparken, 73, 9.jan. Kløverparkens Børnehave 50 års jubilæum, 90, 26.aug. Kløvervangen Plejehjemmet, 75, 6.feb. Knage Carl Gustav, 84, s

150 Register til Århus-Årbøgerne K Knallert razzia, 77, 22.sep. Knallert-terror, 77, 2.jul. Knallertkurser, 79, 19.nov. Knaller error, 75, 5.okt. Knie-Andersen Bent, 75, 17.jul. Knie-Andersen Bent, 76, 1.okt. Knie-Andersen Bent, 76, 15.okt. Knie-Andersen Bent FOTO, 76, s.143 Knippel Nelle FOTO, 81, s.123 Knivoverfald lærerinde dom, 81, 15.mar. Knivstik Asylgade, 75, 5.okt. Knivstik bus, 87, 18.aug. Knivstik Europaplads, 77, 6.aug. Knivstik Gellerupparken, 82, 29.dec. Knivstik karnevallet, 85, 19.maj. Knivstik Lille Torv, 85, 28.aug. Knivstik Mejlgade, 83, 20.feb. Knivstik midtbyen, 88, 25.aug. Knivstik Nørre Allé, 75, 31.dec. Knivstik politibetjent Grøfthøj, 88, 21.feb. Knivstik Vestergårdsskolen, 80, 4.dec. Knivstik Wiener-Hallen, 84, 28.aug. Knivstik Wiener-Hallen dom, 85, 6.feb. Knoblauch William, 81, s.177 Knoglebrud a andling, 76, 18.apr. Knud Pedersen Urmager 40 års jubilæum, 90, 10.nov. Knud Pedersens Guldsmed Clemens Torv indbrud, 92, 5.aug. Knudrisgade, 72, 13.dec. Knudrisgade, 78, 8.jun. Knudrisgade 3-5 ombygning, 79, 21.jun. Knudrisgade 3-5 ombygning bevilling, 80, 5.dec. Knudrisgade 3-7 grundsten beboerforeninger, 81, 31.aug. Knudrisgade 5 Folkeregister Ska evæsen, 82, 23.apr. Knudrisgade 7-21, 79, 21.feb. Knudrisgade 7-21 kondemneres, 79, 8.aug. Knudrisgade grønne arealer, 81, 13.mar. Knudrisgade kommunalkontor, 79, 12.nov. Knudrisgade Skat, 79, 3.nov. Knudrisgade Træskoboden, 85, 23.dec. Knudrisgade vuggestue børnehave, 81, 21.maj. Knudsen Arne Hüber, 78, 23.apr. Knudsen Bjarne, 80, s.138 Knudsen Erik forfa er, 73, 23.jun. Knudsen Etik, 83, s.81 Knudsen Gøsta, 92, s.85 Knudsen Hanne Marie, 92, s.85 Knudsen Hans, 85, 15.apr. Knudsen Helge, 81, s.148 Knudsen Ib Bro, 91, s.104 Knudsen Inger Lundager, 92, s.85 Knudsen Johannes, 87, s.150 Knudsen Karen Blomgren, 82, 13.feb. Knudsen Lillian, 87, 1.aug. Knudsen N.P., 86, s.150 Knudsen Niels, 85, s.126 Knudsen Troels, 92, s.85 Ko-fødsel trillinger Bushøjgård, 83, 29.apr. Kobber - en dialog udstilling, 92, 27.mar. Koberling Bernd udstilling, 87, 19.apr. Koch Frederik guldsmed, 73, 9.nov. Koch J.P. firma, 75, 30.jul. Koch Niels Elers, 77, 3.jan. Koch Poul, 86, 18.apr. Koch Poul FOTO, 81, s.51 Koch Poul-Børge, 73, 23.feb. Koch Poul-Børge, 79, s.89 Kochs Skole, 77, 29.maj. Kochs skole første skoledag FOTO, 80, s.34 Kochs Skole købt af NP/3, 90, 14.jun. Kock Jørgen, 82, 2.dec. Kock Jørgen, 85, 8.aug. Kock Jørgen, 86, 13.mar. Kock Jørgen, 87, s.88 Kock Jørgen, 88, s.82 Kock Poul, 91, s.63 Kock-Henriksen P., 87, s.150 Kock-Petersen Elsebeth, 84, 10.apr. Kofod Jens, 79, s.181 Kofoed Erik, 84, s.180 Kofoed Jens, 87, 9.mar. Kofoed Lars, 87, 9.mar. Kofoed Niels Anker, 79, 12.okt. Kofoed Niels Anker, 80, 11.okt. Kofoed Niels Anker, 81, 1.apr. Kofoed Niels Anker, 81, 16.okt. Kofoed Niels Anker, 84, 27.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

151 K Register til Århus-Årbøgerne Kofoed Niels Anker, 85, 11.okt. Kofoed-Dam Holger, 84, s.115 Kog-gryde udstilling Kvindemuseet, 90, 3.nov. Koivisto Mauno, 84, 21.apr. Koldkærgård Kasted solgt, 85, 20.jun. Koldkærgård Landboskole indvies, 87, 13.aug. Kolgros-Centralen, 72, 6.apr. Kolkærgård Kasted, 75, 5.dec. Kolland Karl Henry, 89, s.149 Kollegieboliger mangel, 87, 26.aug. Kollegiekontoret ventelister, 90, 6.maj. Kollegier husleje, 75, 29.okt. Kollegier istandsæ else, 80, 20.nov. Kollegieværelser, 83, 21.jul. Kollegieværelser stigende ansøgninger, 89, 20.jul. Kollegieværelser uro, 79, 10.sep. Kollektiv trafik betænkning, 73, 10.jun. Kollektiv Trafik Forbund Århusafdeling, 80, 5.maj. Kollektivgrupper, 72, 18.mar. Kollo Dorthe, 84, 18.dec. Kollo Nathalie, 84, 18.dec. Kolonihave Risvangen brand, 81, 14.jun. Kolonihaveforbundet 65 år, 85, 11.feb. Kolonihaver Brendstrup lokalplan, 80, 22.aug. Kolonihaver fra nomadeliv til havekolonier TEMA, 75, s.93 Kolonihaver Marienlystvej, 87, 24.maj. Koloristerne 50 års jubilæumsudstilling, 83, 24.apr. Kolstrup Vagn, 72, 29.apr. Kolt Friskole, 72, 13.aug. Kolt fritidsaktiviteter, 79, 27.jun. Kolt Haveby trafikulykke, 81, 28.apr. Kolt jordkøb, 74, 5.jul. Kolt omsorgscenter renovering vedtaget, 82, 16.dec. Kolt udstykning, 74, 23.aug. Kolt voldtægtsforsøg, 87, 22.jun. Kolt Ældrehøjskole, 72, 13.aug. Komiteen for tilslutning til EF, 73, 23.sep. Komiteen for tilslutning til EF FOTO, 73, s.40 Kommunal kakkelovn TEMA, 84, s.156 Kommunal velkomstbog flygtninge, 90, 24.jun. Kommunale Arbejdsmænds Fagforening, 75, 30.jan. Kommunale Dagpleje 20 år, 87, 1.aug. Kommunale Fællesrepræsentation, 77, 5.mar. Kommunale opgaver privatiseres, 77, 5.mar. Kommunale Tjenestemænds Udvalg, 83, 13.okt. Kommunale Værker administration bevilling, 81, 20.aug. Kommunale Værker arbejdsnedlæggelse, 80, 6.jan. Kommunale Værker edb-misbrug læserbrevsskribenter, 85, 28.nov. Kommunale Værker ernvarmen Christiansbjerg, 82, 9.dec. Kommunale Værker til Bautavej, 84, 21.nov. Kommunale Værker tyveri blyrør, 82, 30.okt. Kommunalreformen, 72, 25.aug. Kommunalt ansa e feriepenge ikke indløst, 86, 1.mar. Kommunalt ansa e hemmelig kriminalitet byrådet, 90, 21.feb. Kommunalt ansa e sporveje undskyldning, 90, 24.feb. Kommunalt ansa e undersøgelse straf, 90, 18.feb. Kommunalvalg brevstemmer, 79, 5.mar. Kommunalvalg valgforbund socialdemokratiet og de radikale, 86, 3.nov. Kommunalvalget, 75, 19.feb. Kommunalvalget annoncering, 79, 1.feb. Kommune Information legepladser udstilling, 84, 10.jan. Kommune-Information fly er til Rådhuset, 92, 1.jul. Kommune-Information naturudstilling, 87, 23.jun. Kommune-Information tyveri motorcykel, 88, 27.aug. Kommunedata, 83, 15.apr. 226

152 Register til Århus-Årbøgerne K Kommunehospital >se også Århus Kommunehospital, Kommunehospitalet, 73 Kommunehospitalet, 74, 2.nov. Kommunehospitalet, 76, 2.jan. Kommunehospitalet, 76, 20.jun. Kommunehospitalet, 76, 22.jun. Kommunehospitalet, 76, 14.aug. Kommunehospitalet, 77, 1.apr. Kommunehospitalet, 77, 29.sep. Kommunehospitalet, 77, 1.jan. Kommunehospitalet, 78, 17.jan. Kommunehospitalet FOTO, 78, s.106 Kommunehospitalet arbejdsnedlæggelse, 74, 15.jan. Kommunehospitalet arbejdsnedlæggelse, 74, 18.apr. Kommunehospitalet arbejdsnedlæggelse læger, 82, 11.maj. Kommunehospitalet blodplasma, 85, 15.jul. Kommunehospitalet boligaktion, 79, 29.jul. Kommunehospitalet brand, 75, 11.feb. Kommunehospitalet brand, 76, 24.jan. Kommunehospitalet børneafdeling pavillon, 88, 16.mar. Kommunehospitalet dødsfald, 74, 7.mar. Kommunehospitalet døgnvagt lungeklinikken, 88, 4.jan. Kommunehospitalet erstatningskrav afvist dom, 86, 25.jun. Kommunehospitalet erstatningskrav for behandling, 90, 6.jul. Kommunehospitalet evakueres FOTO, 91, s.22 Kommunehospitalet galdestensoperation, 82, 8.jan. Kommunehospitalet grå stær ambulant, 86, 12.nov. Kommunehospitalet hornhindeoperation, 78, 7.nov. Kommunehospitalet hovedsygehus, 74, 12.jun. Kommunehospitalet Idrætsmedicinsk klinik, 86, 8.aug. Kommunehospitalet indbrud, 75, 12.jun. Kommunehospitalet klage over direktør, 82, 13.sep. Kommunehospitalet lungekræft undersøgelse, 82, 22.nov. Kommunehospitalet lægeboliger, 73, 21.jan. Kommunehospitalet lægeløn kr., 77, 29.okt. Kommunehospitalet mellemørebetændelse, 79, 15.jan. Kommunehospitalet narkorøveri, 83, 24.jul. Kommunehospitalet nyretransplantation nr. 1000, 89, 5.mar. Kommunehospitalet nyretransplantationer, 83, 26.mar. Kommunehospitalet patientbibliotek spares væk, 89, 30.nov. Kommunehospitalet personale rokadeplan, 87, 8.dec. Kommunehospitalet personaletyveri, 85, 9.maj. Kommunehospitalet rengøringsassistenter FOTO, 75, s.21 Kommunehospitalet salg fostre, 85, 21.nov. Kommunehospitalet scanner kræft, 78, 10.sep. Kommunehospitalet skal være amtssygehus, 89, 20.jul. Kommunehospitalet spiritussalg, 79, 15.nov. Kommunehospitalet strejke, 74, 1.dec. Kommunehospitalet tobaksafvænning eksperiment, 87, 3.jan. Kommunehospitalet tyveri, 73, 21.maj. Kommunehospitalet tyveri tv, 80, 25.jan. Kommunehospitalet øjenoperationer, 82, 3.sep. Kommunehospitalets apotek indbrud, 86, 28.aug. Kommunehospitalets barselsafdeling kuldeproblemer FOTO, 88, s.9 Kommuneinformation 10 år, 90, 10.maj. Kommuneinformation udstilling Landsbyen, 85, 15.feb. Kommunekontor Vejlby Centerve i brug, 92, 2.jan. Kommunekontoret Skødstrup, 73, 5.dec. Kommunen møde regeringsindgreb, 87, 3.feb. Kommunen ansa e, 86, 30.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

153 K Register til Århus-Årbøgerne Kommunen ansa e , 83, 18.jul. Kommunen bedrageri feriekort dom, 87, 13.jan. Kommunen bedrageri socialrådgiver, 85, 13.jul. Kommunen besparelser 89 mio. kr., 83, 18.dec. Kommunen besparelseskatalog, 91, 10.dec. Kommunen fælles telefonnummer , 92, 2.dec. Kommunen informationsplan, 88, 27.jan. Kommunen ingen afskedigelser, 85, 4.apr. Kommunen kontanthjælp 1711 kr., 83, 18.jul. Kommunen kunstkøb udstilling FOTO, 82, s.11 Kommunen lån Europæiske Investeringsbank, 86, 6.mar. Kommunen overordnede stillinger, 87, 2.apr. Kommunen ska eprocent, 80, 27.aug. Kommunens budget, 73, 28.sep. Kommuneplan møde Hårup, 89, 29.feb. Kommuneplan 85 borgermøde, 84, 10.feb. Kommuneplan 85 debatmøde, 84, 21.feb. Kommuneplan 85 debatmøde Sabro, 84, 24.feb. Kommuneplan møde Dannebrog Værft, 84, 5.apr. Kommuneplan møde Rådhuset, 86, 4.jun. Kommunernes Kulkontor, 74, 18.jan. Kommunernes Pensionsforsikring ny ejendom Frederiks Allé, 86, 1.jul. Kommunernes Revisionsafdeling, 84, 21.jun. Kommunister besæ else FOTO, 73, s.20 Kommunister entrer domkirkens tårn, 89, 7.maj. Kommunister fest for revolutionen, 88, 14.nov. Kommunister møde om 1943, 86, 29.aug. Kommunistisk Arbejderparti eksklusioner, 82, 25.nov. Kommunistisk Parti landsmøde Stakladen, 87, 4.okt. Kommunistisk Ungdom demonstration, 73, 8.apr. Kommunistisk Ungdom Århusfestival, 81, 21.jun. Koncert børn Vejlby Risskov- Hallen, 83, 18.mar. Koncert engelsk Den gamle By, 87, 17.jul. Koncert Folkebevægelsen mod EF Vejlby Risskov Hallen, 85, 14.feb. Koncert for AIDS og kræft, 90, 13.maj. Koncert udendørs forbud, 88, 4.aug. Koncertsal Vester Allé, 74, 3.feb. Kondemnerede ejendomme, 72, 18.mar. Kondrup Anders, 91, s.104 Konfirmation borgerlig, 81, 13.apr. Konfirmationsundervisning udvides forslag, 81, 22.nov. Konfliktløsningskuser Socialforvaltningen, 89, 14.okt. Kong Christian X hotel indvies, 88, 10.okt. Kong Frederiks IX død (14.1), 73, 15.jan. Kongefamilien, 76, 20.dec. Kongefamilien Marselisborg, 83, 22.jun. Kongefamilien Marselisborg Slot, 82, 19.jun. Kongefamilien på Marselisborg, 84, 10.jul. Kongelige Ballet Den, 75, 10.sep. Kongelige Ballet gæstespil, 85, 29.apr. Kongelige danske ballet gæster byen, 82, 12.sep. Kongelige familie Marselisborg, 83, 6.apr. Kongelige Livgardes Musikkorps, 86, 24.apr. Kongeskibet Dannebrog, 75, 31.aug. Kongeskydning, 72, 28.jun. Kongeskydning, 76, 11.jun. Kongeskydning, 83, 8.jun. Kongeskydning FOTO, 88, s.137 Kongevejen bilulykke, 73, 14.okt. Kongevejen Pan-figur FOTO, 88, s.12 Kongevejen regulering bevilling, 82, 25.feb. Kongres molekylær biologi, 72, 5.aug. Kongres-Hotellet Risskov indviet, 87, 31.okt. Kongrescenter byrådsdebat FOTO, 88, s.13 Kongrescenter drøftes Turistforeningen, 87, 21.apr. Kongrescenter model forelagt, 88, 9.sep. Kongrescenter Musikhuset plan, 86, 8.jan. 228

154 Register til Århus-Årbøgerne K Kongrescenter Musikhuset projekt kasseret, 87, 3.nov. Kongrescenter plan i byrådet, 88, 28.jan. Kongrescenter Scandinavian Center påbegyndt, 89, 29.sep. Kongrescenter til Friis og Moltke, 88, 13.jul. Kongrescenter Vejlby-Risskov, 76, 26.sep. Kongrescenter Vester Allé, 74, 3.feb. Kongrescenter Århus TEMA, 77, s.148 Kongrescentrets placering Musikhuset beslutning, 88, 25.feb. Kongresfaciliteter centerplaner, 86, 6.feb. Kongresfaciliteter konference Hotel Marselis, 86, 13.feb. Kongreshotel Godsbanegården debatmøde, 86, 5.feb. Kongreshus >se også Århus Kongreshus, Kongreshuset, 72, 19.jun. Kongreshuset, 72, 11.dec. Kongreshuset, 73, 1.feb. Kongreshuset, 73, 16.feb. Kongreshuset, 73, 15.okt. Kongreshuset, 73, 6.dec. Kongreshuset, 74, 23.aug. Kongreshuset, 74, 22.okt. Kongreshuset, 75, 28.jan. Kongreshuset, 75, 17.okt. Kongreshuset, 75, 26.nov. Kongreshuset, 75, 7.dec. Kongreshuset, 76, 7.feb. Kongreshuset, 76, 11.feb. Kongreshuset, 76, 14.feb. Kongreshuset, 76, 28.feb. Kongreshuset, 77, 19.maj. Kongreshuset, 77, 12.aug. Kongreshuset, 78, 16.jan. Kongreshuset, 78, 22.feb. Kongreshuset, 78, 28.feb. Kongreshuset, 78, 4.jun. Kongreshuset, 78, 12.aug. Kongreshuset, 78, 11.okt. Kongreshuset, 79, 16.mar. Kongreshuset FOTO, 72, s.33 Kongreshuset FOTO, 73, s.42 Kongreshuset FOTO, 77, s.10 Kongreshuset FOTO, 77, s.23 Kongreshuset FOTO, 78, s.44 Kongreshuset Amaliegade genåbner renoveret, 92, 3.sep. Kongreshuset Amaliegade solgt, 89, 27.dec. Kongreshuset Arbejderbevægelsen i dag udstilling, 84, 12.dec. Kongreshuset gallakoncert, 79, 10.dec. Kongreshuset koncert Grimstad, 83, 18.feb. Kongreshuset koncertsal, 74, 10.okt. Kongreshuset ombygning vedtaget, 92, 18.mar. Kongreshuset Sammen er vi stærke udstilling, 84, 12.dec. Kongsvang forkommen kvinde, 81, 11.jan. Kongsvang Hovedvej 10 udvidelse, 76, 6.nov. Konkursboer statistik, 80, 27.jan. Konradsen V.V., 83, s.143 Konservativ Ungdom politisk møde, 83, 8.mar. Konservative Folkeparti sommermøde, 88, 23.aug. Konservative Kredsforening, 73, 24.jan. Konservative Studenter, 74, 30.apr. Konservative vælgerforening, 75, 11.jan. Kontanthjælp kommunen faste satser, 85, 22.aug. Kontor Butik og Data fagmesse, 83, 15.apr. Kontor Butik og Data fagmesse Marselisborg-Hallen, 84, 12.okt. Kontorelever Amtet og Kommunen, 82, 1.apr. Kontorhus Ny Vesterport-Shell tårnet gi ermast hejst, 91, 17.okt. Kontorhuse nye TEMA, 76, s.85 Kor 72 opfører Carmina Burana, 83, 23.okt. Kor liste over TEMA, 78, s.87 Kor ungdom Kyst til Kyst, 86, 27.apr. Kor-aktiviteten i Århus TEMA, 78, s.83 Kor-lejrskole, 80, 20.maj. Koraldybet ammunition, 72, 30.dec. Koraldybet bombe, 77, 8.apr. Koraldybet bomber, 74, 17.okt. Koraldybet bombesøgning, 82, 16.sep. Koraldybet lystbåde, 79, 7.jun. Koraldybet sejlads, 77, 25.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

155 K Register til Århus-Årbøgerne Koraldybet sejlulykke, 77, 23.jun. Korn- og Foderstof Kompagniet, 72, 1.jul. Korn- og Foderstof Kompagniet bøde kviksølvudledning, 86, 3.jun. Korn- og Foderstof Kompagniet miljøproblemer, 79, 27.jan. Korn- og Fodersto ompagniet, 79, 13.jun. Korn- og Fodersto ompagniet FOTO, 76, s.158 Korn- og Fodersto ompagniet kviksølv havnen, 83, 3.dec. Korn- og Fodersto ompagniet kviksølvdom, 86, 15.nov. Kornow August FOTO, 78, s.83 Korrespondentkursus, 75, 8.jun. Korrespondentuddannelse, 78, 27.jul. Korskjær Gorm, 81, s.178 Kortsen Kort K. FOTO, 92, s.92 Kortsen Kort K. FOTO, 92, s.92 Kosan Crisplant, 85, 16.aug. Kosan Crisplant afskedigelser, 87, 9.okt. Kosan Cylindric Frichs afskedigelser, 87, 18.apr. Kosan Cylindric nyt navn, 83, 7.dec. Kosan Cylindric solgt Søren Frichs Vej, 87, 19.jun. Kosan Frichs, 83, 1.jun. Kosan Frichs navneforandring, 83, 7.dec. Kosan overtager Frichs, 81, 8.feb. Kosan overtager Frichs reception, 81, 15.feb. Kosmorama, 72, 20.sep. Kosmorama, 73, 11.sep. Kosmorama, 75, 5.aug. Kosmorama, 79, 3.feb. Kosmorama FOTO, 73, s.83 Kosmorama arkæologisk udgravning, 87, 14.feb. Kosmorama biograf nedrivning, 87, 6.maj. Kosmorama ferieophold Ahl Strand, 82, 22.apr. Kosmorama ombygget til diskotek FOTO, 87, s.43 Kosmorama selvejende, 80, 16.feb. Kosmorama solgt til City Center Skt. Clemens, 85, 13.okt. Kosmorama Store Torv lukker, 86, 27.feb. Kosmorama-centret udlejningsproblem, 88, 3.sep. Kosmorama-kompleks husleje for høj, 89, 30.maj. Kosmorama-projekt, 86, 4.dec. Kostvaner piger, 77, 19.mar. Kotlyar N. I. Sovjets fiskeriminister, 88, 17.aug. Koustrup Tage, 91, s.104 Kovsted Harald, 82, s.93 Krabsen Jørgen, 90, s.128 Kracht Eigil, 81, s.148 Kracht Eigil, 86, 25.apr. Krag Eiler kunst på rådhuset TEMA, 86, s.101 Krag Eiler rådhusbilleder FOTO, 86, s.102 Krag Eiler udstilling, 88, 14.nov. Krag J.O FOTO, 73, s.42 Krag J.O., 72, 20.sep. Krag J.O., 73, 23.sep. Krag J.O., 73, 27.dec. Krag Jens O o, 73, 1.okt. Krag Jens O o, 73, 20.dec. Krag Jens O o FOTO, 73, s.40 Kragelundsskolen fritidspædagog, 76, 18.jan. Kraghs Hotel lukker, 85, 8.jan. Kragstrup Jakob dr.med., 86, 25.okt. Krajbjerg fyldplads, 79, 1.apr. Krak Børge, 73, 28.dec. Kramer Per happening Musikhuset, 92, 11.aug. Kramhøft O o, 80, s.172 Kramhøft Peter, 88, s.82 Kramhøft Sven, 88, s.155 Kran bjærges, 72, 27.jun. Kran i havnen, 72, 25.jun. Kran knækker Skejbygårdsvej, 86, 17.dec. Kran styrter sammen, 74, 30.aug. Kran væltet FOTO, 85, s.42 Kranfører strejke, 79, 22.jul. Kranførerulykke Århus Renholdningsselskab, 81, 14.feb. Krarup Jonna Majgaard fået arkitektpris, 91, 25.nov. Krarup Kjeld, 80, s.138 Krarup Niels, 77, 18.jun. 230

156 Register til Århus-Årbøgerne K Krarup Steen FOTO, 88, s.38 Krarup Søren, 92, 24.jan. Krarup Søren bogpræsentation, 88, 7.apr. Krarup Søren dom injuriesag, 88, 18.feb. Krarup Søren injuriesag, 87, 12.nov. Krarup-Hansen Kirsten, 88, s.155 Krause-Jensen Esben, 72, 22.okt. Krause-Jensen Karen, 86, s.75 Krause-Jensen Karen, 89, s.77 Kreaturstalden Skovvejen FOTO, 85, s.107 Krebs Carl, 73, 19.feb. Krebs Carl FOTO, 73, s.22 Krebs Carl FOTO, 77, s.11 Krebs Carl FOTO, 89, s.98 Krebs Carl FOTO, 89, s.98 Krebs Carl L., 80, s.172 Krebs Poul, 92, 20.maj. Kreditforeningen Danmark, 77, 30.jun. Kreditforeningen Danmark konference Hotel Mercur, 85, 6.feb. Kreditforeningen Danmark Åboulevarden tilbygning FOTO, 84, s.33 Krejbjerg andelslandsby, 76, 5.jun. Kremer Gidon koncert, 80, 14.jan. Kridthøj Omsorgscenter, 74, 5.okt. Kridthøj Omsorgscenter FOTO, 74, s.39 Kriegersvej 31 C.F. Møllers tegnestue, 83, 24.jun. Krig i Mellemøsten demonstration, 92, 16.feb. Krigen i Århus - 9. april TEMA, 92, s.80 Krigsskib havnebesøg FOTO, 79, s.28 KRIM debat voldtægt, 79, 11.okt. Kriminalforsorgens Pension Skejby, 91, 24.maj. Kriminalitet >se også Bankrøveri - Drab - Indbrud - Mord - Narkotika - Overfald - Postrøveri - Røveri - Tyveri - Voldtægt, Kriminalitet dreng dom, 76, 19.sep. Kriminalitet stiger, 84, 10.jul. Kriminalitet tyveri indbrud, 84, 1.nov. Kriminalitet Vorrevangskvarteret, 89, 3.jul. Kriminalpolitik debatmøde, 88, 6.apr. Kriminalpræventiv udstilling FOTO, 76, s.48 KRIMS retscirkus FOTO, 79, s.12 Kringelbach Erik, 86, s.150 Kringlen bager rutebilstationen, 83, 15.okt. Krisecenter for Voldsramte kvinder, 85, 24.jan. Krisecenter for voldsramte kvinder bevilling, 83, 13.okt. Krisecenter for voldsramte kvinder byrådsmøde, 82, 10.feb. Krisecenter for voldsramte kvinder ibrugtages, 83, 1.dec. Krisecentret bestyrelsesmedlemmer udtræder, 84, 2.maj. Kriserådgivningen i Århus åbner, 92, 7.jan. Kristelig Fagforening demonstration opfordring, 82, 6.dec. Kristelig Fagforening hærværk, 82, 2.dec. Kristelig Sangkor 90 år, 86, 9.jun. Kristeligt Fagforening angreb Fællesorganisationen, 83, 22.feb. Kristeligt Folkeparti hærværk, 79, 2.jan. Kristen Erik Graff, 80, 13.feb. Kristen Jy e, 72, 19.feb. Kristen Karen 50 års jubilæum, 77, 3.maj. Kristensen Anders Pagter, 90, s.73 Kristensen AV., 83, s.81 Kristensen Bo, 88, 18.feb. Kristensen Einar, 86, s.150 Kristensen Erik Graff, 81, 12.feb. Kristensen Erik Graff, 83, 9.feb. Kristensen Erik Graff, 91, 26.feb. Kristensen Erik Graff, 92, s.85 Kristensen Flemming Baa, 90, s.73 Kristensen Hella Kampmann, 90, s.128 Kristensen Henrik Skov, 90, s.73 Kristensen Ivar Lykke, 85, s.126 Kristensen Jørgen Norskov, 80, s.172 Kristensen Kai legat, 89, 13.dec. Kristensen Lars O o FOTO, 91, s.11 Kristensen Lis Vibeke, 91, s.63 Kristensen Ole P., 90, s.73 Kristensen Ole Preben, 87, s.89 Kristensen Peder Sofus, 86, s.150 Kristensen Per, 76, 10.aug. Kristensen Per, 79, 21.feb. Kristensen Poul, 89, s.149 Kristensen Poul Rahbek, 89, s.77 Kristensen Povl V., 88, s.155 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

157 K Register til Århus-Årbøgerne Kristensen Preben, 89, 30.okt. Kristensen Preben FOTO, 79, s.123 Kristensen Preben FOTO, 81, s.114 Kristensen Thorkild, 87, s.89 Kristensen Thorkild ejendomsmægler, 74, 6.feb. Kristensen Vilhelm, 90, s.128 Kristian Kirks Telefonfabrikker, 72, 14.okt. Kristiansen Ellen, 72, 18.maj. Kristiansen Ellen, 72, 20.nov. Kristiansen Ellen, 73, 26.mar. Kristiansen Flemming, 84, s.115 Kristiansen Ivan, 79, s.89 Kristiansen Jørgen FOTO, 87, s.44 Kristiansen P. Hove, 91, s.63 Kristne demonstrerer, 75, 5.aug. Kristoffersen Svend G., 89, s.149 Kritisk Oplysnings Forbund nye lokaler Anholtsgade, 88, 29.sep. Kroen i Krogen solgt, 87, 24.dec. Krog Marie, 90, s.128 Krog Thorkild, 81, s.178 Krogen P.B., 85, s.73 Krogh August mindeplade, 85, 12.nov. Krogh Benny FOTO, 86, s.15 Krogh Bente, 90, s.73 Krogh Bjarne, 82, s.93 Krogh Christensen H., 72, 15.feb. Krogh Inge, 83, 3.feb. Krogh Palle, 77, 4.feb. Kronebanken fusion med Provinsbanken, 86, 26.aug. Kronebanken fusioneret med Provinsbanken, 86, 14.jun. Kronos-kvartet USA, 86, 24.apr. Kroon Franz, 83, s.143 Krop, 72, 11.mar. Kroun Henrik, 81, s.148 Kroun R direktør, 72, 4.jan. Kroun Roger, 72, 29.mar. Kroun Roger, 81, s.148 Kroun Roger, 81, s.178 Krue-Sørensen Svend Aage, 88, s.155 Krull Hans, 85, 2.okt. Krull Hans, 88, 22.aug. Krull Hans FOTO, 87, s.44 Krull Hans Åby Skole, 89, 2.feb. Krusager Per, 80, s.138 Kruse Erling, 84, s.180 Kruse Henrik, 77, 23.maj. Kruse Mogens Steen, 73, 13.apr. Kruse Mogens Steen, 73, 27.jun. Kruse Mogens Steen, 87, 10.okt. Kruse Thomas, 87, 4.sep. Kruse Thomas, 88, 2.apr. Kruse Thomas FOTO, 81, s.9 Kruse Wagn, 87, s.151 Kruuse Jens, 79, s.181 Kruuse Mogens Steen, 87, 27.jun. Kruuse Thomas, 85, 14.apr. Krybsky er, 75, 5.jul. Krybsky eri Marselisborg skovene FOTO, 85, s.14 Krybsky eri Varna, 79, 14.dec. Krydstogt besøg Sea Princess besøg, 85, 11.aug. Krydstogtskib Funchal, 79, 19.aug. Krydstogtskib Ocean Islander besøg, 87, 14.jun. Krydstogtskib Ocean Princess anløber Århus, 92, 24.aug. Krydstogtskib Ocean princess i Århus, 91, 9.jun. Krydstogtskib Uganda, 76, 7.jun. Krydstogtskib Uganda, 80, 10.aug. Krüger Friederich FOTO, 90, s.88 Krügers kupler TEMA, 90, s.86 Kræftens Bekæmpelse, 73, 19.feb. Kræftens Bekæmpelse nye lokaler Bruuns Gade, 89, 12.feb. Kræftens Bekæmpelse rådgivningscenter åbnet, 81, 1.okt. Kræftforskningslaboratoriet ½ mio. kroner, 89, 7.okt. Kræmmer-Huset værtshus, 73, 19.dec. Kræn Bysteds Band, 83, 31.jul. Krøjer Tom, 77, 12.feb. Krøll Knud, 83, 2.dec. Krøll Knud A., 91, s.104 Krøyer Karl, 75, 26.feb. Krøyer Karl, 75, 15.nov. Krøyer Karl, 77, 2.feb. 232

158 Register til Århus-Årbøgerne K KU Århus møde, 82, 19.okt. Kubaszewski Michael, 90, s.128 Kudsk Folmer Nielsen, 84, s.116 Kuitse Maika FOTO, 75, s.37 Kukstrup fa iggård TEMA, 79, s.173 Kukstrup Århus Planteskole FOTO, 79, s.174 Kukuck Falicitas, 73, 16.maj. Kulfor, 78, 12.sep. Kulfor forening, 78, 25.maj. Kulkøb Sydafrika Midtkraft, 84, 6.apr. Kull Vibeke FOTO, 80, s.84 Kull Vibeke FOTO, 82, s.131 Kull Vibeke FOTO, 85, s.61 Kullberg Kaj, 84, 13.sep. Kulterminal havnen indvies, 85, 1.maj. Kulterminal havnen placering, 81, 1.dec. Kulterminal opbakning, 82, 27.maj. Kultur-sportskamp FOTO, 88, s.38 Kulturelle institutioner bevilling, 78, 2.feb. Kulturelle institutioner i kommunen, 77, 18.feb. Kulturfabrik nedlagte bygninger forslag, 88, 18.dec. Kulturgyngen får FTF kulturpris, 92, 18.nov. Kulturinstitutioner tilskud, 76, 3.apr. Kulturkamp Århus København, 89, 23.okt. Kulturkonference, 75, 12.dec. Kulturlivet besparelser, 89, 1.sep. Kultursamvirket Brabrand stiftes, 87, 18.jun. Kulturuge DDR, 80, 21.apr. Kulturuge polsk åbner, 81, 23.okt. Kumanev Viktor FOTO, 91, s.25 Kundskabens træ film bevilling, 80, 4.okt. Kundskabens Træ film Cannes, 83, 8.mar. Kundskabens Træ film Cannes, 83, 27.maj. Kundskabens træ premiere, 82, 13.nov. Kunst blandet TEMA, 73, s.92 Kunst brogede billeder TEMA, 75, s.82 Kunst for alle TEMA, 74, s.92 Kunst fra guldalder til Vietnamkrig, 79, s.150 Kunst fra Silkeborgvej TEMA, 82, s.135 Kunst i Festugen TEMA, 80, s.104 Kunst og Kommunikation tidsskrift, 88, 14.jul. Kunst udstillingskalender 1975 TEMA, 76, s.113 Kunst udstillingskalender 1977 TEMA, 78, s.82 Kunst udstillingskalender 1978 TEMA, 77, s.84 Kunstbygning udstilling Decembristerne, 85, 19.okt. Kunstbygningen, 73, 18.feb. Kunstbygningen, 73, 25.mar. Kunstbygningen, 73, 14.apr. Kunstbygningen, 73, 9.sep. Kunstbygningen, 74, 8.sep. Kunstbygningen, 75, 7.sep. Kunstbygningen, 77, 6.maj. Kunstbygningen, 77, 23.sep. Kunstbygningen, 77, 13.dec. Kunstbygningen, 78, 20.mar. Kunstbygningen, 78, 12.sep. Kunstbygningen, 79, 18.jan. Kunstbygningen, 79, 1.jun. Kunstbygningen Bispetoften FOTO, 72, s.51 Kunstbygningen blokade, 82, 14.okt. Kunstbygningen Den Flexible kunstnersammenslutning, 84, 1.okt. Kunstbygningen Emil Gregersen, 82, 24.okt. Kunstbygningen Fredslund Andersen, 81, 2.feb. Kunstbygningen juli-åbent, 83, 1.jul. Kunstbygningen Jyske sten, 82, 4.okt. Kunstbygningen kinesiske træsnit, 84, 3.dec. Kunstbygningen kommunal kunstindkøb, 87, 11.jan. Kunstbygningen kulturgård indvies FOTO, 82, s.37 Kunstbygningen Muskelsvindsfonden, 80, 14.mar. Kunstbygningen sindslidendes arbejde, 80, 22.nov. Kunstbygningen udstilling guld emalje, 82, 4.dec. Kunstbygningen udstilling kommunens kunst FOTO, 82, s.11 Kunstbygningen Årets presse#, 82, 14.aug. Kunstforeningen af 1847, 73, 25.maj. Kunstforeningen af 1847 FOTO, 82, s.37 Kunstforeninger private TEMA, 77, s.80 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

159 K Register til Århus-Årbøgerne Kunsthistorikere årskursus museologi, 84, 25.nov. Kunstkøb kommunen udstilling FOTO, 82, s.11 Kunstkøb kommunens TEMA, 76, s.108 Kunstmuseet, 73, 5.feb. Kunstmuseet, 73, 9.sep. Kunstmuseet, 73, 3.nov. Kunstmuseet, 74, 26.jul. Kunstmuseet, 74, 7.sep. Kunstmuseet, 75, 7.sep. Kunstmuseet, 76, 28.sep. Kunstmuseet, 76, 22.nov. Kunstmuseet, 76, 27.dec. Kunstmuseet, 77, 12.feb. Kunstmuseet, 77, 9.apr. Kunstmuseet, 78, 29.jan. Kunstmuseet, 79, 18.jan. Kunstmuseet FOTO, 73, s.46 Kunstmuseet FOTO, 76, s.43 Kunstmuseet FOTO, 76, s.48 Kunstmuseet arkitektudstilling, 81, 15.maj. Kunstmuseet blokade, 82, 14.okt. Kunstmuseet Børns billeder, 83, 30.jan. Kunstmuseet dansk-tysk udstilling, 82, 18.sep. Kunstmuseet entre indføres, 82, 24.jan. Kunstmuseet koncert Dissing Andersen, 82, 31.jan. Kunstmuseet Nordiske kvinder, 82, 13.jun. Kunstmuseet pengesedler udstilles, 84, 23.mar. Kunstmuseet portrætudstilling, 86, 10.maj. Kunstmuseet Richard Mortensen udstilling, 81, 5.sep. Kunstmuseet Robert Storm Petersen, 83, 14.nov. Kunstmuseum >se også Århus Kunstmuseum, Kunstmuseum Düsseldorf udstilling FOTO, 82, s.16 Kunstmuseum Århus model af nyt, 89, 2.jul. Kunstnergruppen Labyrint, 83, 8.apr. Kunstnergruppen Labyrint forårsudstilling, 85, 19.apr. Kunstnernes hus Hjortensgade, 85, 17.jul. Kunstnernes Hus Saltholmsgade åbner, 88, 16.maj. Kunstnernes Hus udstilling af Sivertsen og Brix, 92, 10.jan. Kunstnernes Hus udstilling Borgernes egne billeder, 92, 7.dec. Kunstnernes Hus udstilling Løvdahl og Nørgård, 92, 8.feb. Kunstnernes Hus udstilling Woman the comic soul, 92, 29.jun. Kunstnernes Hus Østbanegården protest nedrivning, 85, 9.apr. Kunstnernes Hus åbning, 88, 14.jul. Kunstnernes Påskeudstilling, 72, 3.apr. Kunstnernes Påskeudstilling, 78, 20.mar. Kunstnernes Påskeudstilling, 83, 3.apr. Kunstnernes påskeudstilling, 83, 8.apr. Kunstnernes Påskeudstilling, 85, 14.apr. Kunstnernes Påskeudstilling, 87, 9.mar. Kunstnernes påskeudstilling, 88, 11.apr. Kunstnernes Påskeudstilling, 92, 23.mar. Kunstnernes påskeudstilling 1971 TEMA, 72, s.135 Kunstnernes Påskeudstilling amatører, 86, 30.mar. Kunstnersammenslutningen Jylland, 87, 3.okt. Kunstnersammenslutningen Jylland udstilling, 86, 22.feb. Kunstsalonen auktion, 79, 31.aug. Kunstska e fra Zarens Hof udstilling slut, 91, 30.dec. Kunstska e fra Zarernes Hof Århus Kunstmuseum, 91, 1.sep. Kunstsport 90 i Ridehuset, 91, 20.okt. Kunstudstilling billedtæpper, 77, 6.maj. Kunstudstilling Jørgen Østergaards autohandel, 92, 11.jan. Kunstudstilling Kofoed Larsen - Folmer Hansen - Faarup Christensen, 89, 28.okt. Kunstudstillinger 1978 TEMA, 79, s.154 Kunstudstillingskalender, 80, s.108 Kurdere besæ else svensk konsulat, 86, 30.sep. Kureren hjulskib FOTO, 76, s

160 Register til Århus-Årbøgerne K Kurt Thorsen Totalentreprise konference, 89, 15.sep. Kusk Orla Nielsen, 91, s.104 Ku er sunket, 80, 20.jul. Kuum Ianous a opper, 85, 16.jun. Kvale Steinar, 83, s.81 Kvickly Åbyhøj røveri, 80, 27.apr. Kviksølv Århus Havn, 83, 3.dec. Kvinde forkommen, 81, 11.jan. Kvinde og Samfund, 72, 23.feb. Kvindearbejdsløshed, 78, 28.okt. Kvindefestival, 78, 21.mar. Kvindefestival, 78, 21.maj. Kvindefestival, 79, 27.maj. Kvindefestival FOTO, 78, s.24 Kvindefestival Tangkrogen, 81, 30.maj. Kvindefestival Tangkrogen, 82, 30.maj. Kvindefestival Tangkrogen, 83, 29.maj. Kvindeforskning forelæsning Universitetet, 85, 7.mar. Kvindefredsbestræbelser debatmøde, 87, 23.okt. Kvindegalleriet, 78, 19.mar. Kvindehjælpen 75 år, 82, 26.okt. Kvindehus FOTO, 79, s.16 Kvindehus bevilling, 80, 21.feb. Kvindehus demonstration, 79, 4.dec. Kvindehuset FOTOarkiv indsamling, 86, 20.sep. Kvindehuset aktivister, 75, 8.mar. Kvindehuset bevilling, 81, 27.feb. Kvindehuset Kvindernes kampdag, 82, 8.mar. Kvindehuset åbning, 81, 8.mar. Kvindehusets butik Fredsbutikken, 81, 28.maj. Kvindeligt Arbejderforbund, 72, 25.okt. Kvindeligt Arbejderforbund, 74, 18.apr. Kvindeligt Arbejderforbund, 80, 23.maj. Kvindeligt Arbejderforbund, 80, 15.jun. Kvindeligt Arbejderforbund Århus 85 år, 87, 1.aug. Kvindemuseet, 88, 1.okt. Kvindemuseet Domkirkepladsen, 90, 21.jun. Kvindemuseet på finansloven, 92, 2.feb. Kvindemuseet tekstiludstilling, 87, 2.mar. Kvindemuseet udstilling Den dybe tallerken, 92, 12.okt. Kvindemuseet udstilling Erhvervsdrivende kvinder, 92, 12.jan. Kvindemuseet udstilling Fem nørrejyske søstre, 92, 14.jun. Kvindemuseet udstilling kvinder og skønhed, 86, 10.maj. Kvindemuseet udstilling Mafolie, 88, 20.feb. Kvindemuseet åbent hus, 87, 30.nov. Kvindemuseets Teatergruppe, 85, 12.jan. Kvindemuseum til Søndergade 17 bevilling, 88, 12.aug. Kvindens magt og ret foredrag, 79, 8.feb. Kvinder for Fred lejr Søværnets Operative Kommando, 85, 23.maj. Kvinder i arbejde projekt, 82, 27.okt. Kvinder i folketing og regering debat Universitetet, 91, 3.apr. Kvinder over 40 forening Klostergade 2, 82, 9.okt. Kvinder undervejs bog, 87, 16.okt. Kvindernes Hus, 87, 16.okt. Kvindernes Internationale Kampdag FOTO, 75, s.17 Kvindernes Internationale Kampdag FOTO, 76, s.16 Kvindernes Kamp- og Solidaritetsdag, 76, 8.mar. Kvindernes Kampdag FOTO, 79, s.16 Kvindernes U-landsudvalg, 87, 23.sep. Kvinderum en rejse gennem indre byer kunstudstilling, 81, 18.okt. Kvinderum kunstudstilling forlænget, 81, 8.nov. Kvolbæk Erling, 91, s.63 Kvægtorvet tyveri instrumenter, 85, 26.jul. Kvægtorvets restaurant, 74, 28.sep. Kühnels krematorium FOTO, 91, s.133 Kyng Birthe, 81, 10.feb. Küng Hans, 82, 14.sep. Kyst Ebbe, 82, s.94 Kyst til Kyst ungdomskor, 86, 27.apr. Kystparkvej Provinsbanken, 83, 23.dec. Kystsanatorium Studstrup, 74, 24.maj. Kystsikring gravsten, 73, 5.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

161 L Register til Århus-Årbøgerne Kystvej 47, 72, 11.nov. Kystvejen, 72, 22.nov. Kystvejen 17 FOTO, 76, s.86 Kystvejen 27 foged, 79, 22.feb. Kystvejen 65 Jaster, 80, 16.feb. Kystvejen Austinhuset, 79, 31.okt. Kystvejen drab, 80, 10.aug. Kystvejen Sydbank ny bankbygning, 90, 25.aug. Kystvejen trafiklys, 74, 30.maj. Kystværn, 76, 17.jan. Kystværnsvej oversvømmelse, 77, 14.okt. Kähler keramik udstilling Den gamle By, 89, 12.mar. Kælderen Musikværtshus, 80, 1.okt. Kælderen værtshus, 74, 15.nov. Kællingeknude skulptur FOTO, 73, s.46 Kærgård Ane e FOTO, 90, s.109 Kærgaard Magnus, 81, s.178 Kærlighedsstien 16, 73, 5.jan. Kærne Harmoniorkester, 72, 14.okt. København-Århus via Paris TEMA, 83, s.60 Københavnerbåden 1946 FOTO, 85, s.66 Københavnergården nedrevet, 79, 26.nov. Københavneri eller provinspatriotisme debat Studenternes Hus, 92, 23.feb. Købke Chr., 72, 23.jun. Købmands- og Haandværkerbanken Store Torv FOTO, 81, s.136 Købmandsforretning Jægergårdsgade FOTO, 90, s.29 Købmandsgården Mejlgade restaureres TEMA, 79, s.94 Købmandsgården Rosensgade rejsegilde, 83, 2.dec. Købmandsgården Rosensgade Volden TEMA, 84, s.151 Købmandsudstilling, 76, 18.okt. Køkkenaffald sorteres FOTO, 91, s.26 Køkkenaffald sortering Lisbjerg, 91, 22.okt. Køkkenudstilling, 83, 28.mar. Kønssygdomme, 73, 8.jul. Kørelærer mangel, 75, 1.nov. Kørelærer manøvrecenter Lystrup, 88, 3.okt. Kørelærere demonstration, 74, 16.aug. Kørelærere demonstration FOTO, 74, s.33 Køreprøve dumpet, 72, 23.jul. Køreprøve forsøg Kommunehospitalet FOTO, 82, s.27 Kørerlærernes regnskaber gennemgået af Skat, 92, 25.mar. Køreteori sle es forslag, 82, 24.jun. Kaa Jørgen Pedersen, 89, s.149 Kaabers Musikforlag betalingsstandsning, 81, 15.nov. Kaabers Musikforlag lukker, 82, 3.feb. Kaae Sigvard, 84, s.116 Kaae Torben, 91, s.104 Kaalund Bodil udstilling, 87, 23.feb. Kaas-Hansen Hans, 80, s.172 L L.A. Rings Vej Socialpædagogisk Børnehaveseminarium, 82, 6.feb. L.M. Ericsson arbejdsnedlæggelse, 74, 5.okt. La Belle Epoque, 77, 6.aug. La Belle Epoque diskotek, 77, 1.jun. La Cabana demonstration i Herning, 85, 10.feb. la Cour K.A.H. Dornonville de, 88, s.155 La Faye e diskotek lukkes slagsmål, 86, 18.mar. La Faye e night club åbner, 84, 20.maj. La Laja fragtskib, 76, 6.okt. Laban koncert, 85, 11.jul. Laban musikgruppe, 84, 18.dec. Laban orkester, 87, 12.apr. Laban popgruppe Marselisborg- Hallen, 86, 13.apr. Laban show Vejlby Risskov- Hallen, 85, 26.feb. Labing mølle fisketrappe indvies, 86, 5.okt. Laboratoriet for Boligbyggeri, 85, 10.okt. Laboratoriet for Geofysik, 77, 10.jul. Labore Produktionshøjskole 5 år, 87, 4.apr. Labyrint Kunstnergruppe, 85, 19.apr. Labyrint Kunstnergruppe, 88, 11.apr. Lad bilen stå kampagne, 74, 26.feb. Ladefoged Kjeld, 73, 5.jun. Ladefoged Kjeld, 74, 5.jun. Ladefoged Kjeld, 74, 19.aug. 236

162 Register til Århus-Årbøgerne L Ladefoged Kjeld, 79, 13.maj. Ladefoged Kjeld, 80, 12.apr. Ladefoged Kjeld, 80, 4.aug. Ladefoged Kjeld, 84, s.116 Ladefoged Kjeld, 86, 25.feb. Ladefoged Kjeld, 91, 2.apr. Ladefoged Kjeld, 92, s.132 Ladefoged Lis, 92, s.85 Ladefoged N.Th., 81, s.178 Ladefoged skovrider, 72, 19.jan. Lademann S., 72, 22.feb. Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening ny bestyrelse, 86, 25.apr. Lagkagerevyen Tivoliteatret, 90, 18.feb. Lahti-biennale plakatudstilling, 82, 2.dec. Laier Orla G., 90, s.128 Lama A/S, 73, 2.aug. Lama Gågaden FOTO, 75, s.41 Lambertsen Arne, 76, 11.okt. Lamm L.U., 91, s.63 Land og Folk jyllandsredaktion, 77, 2.aug. Landbrugspolitisk møde Vejlby- Risskov Hallen, 81, 1.apr. Landbrugsteknikere dimi eres, 72, 27.aug. Landet Rundt ophavsret, 78, 22.mar. Landevejsløb FOTO, 84, s.22 Landinspektørfirma Nielsen Kold og Plougmann Andersen, 72, 8.okt. Landmandsbanken røveri, 74, 4.apr. Landmænd demonstration FOTO, 74, s.18 Landmænd protest FOTO, 80, s.51 Landsbyen danserestaurant i Åbyhøj åbner, 92, 20.apr. Landsbyen levende miljø eller museum udstilling, 85, 15.feb. Landsbyernes bevaring vejledning, 92, 25.mar. Landsbymiljø i Århus TEMA, 76, s.145 Landsbymiljøer i kommunen, 73, 31.aug. Landsbysamfund undersøgelse, 74, 23.aug. Landsbysamfund undersøges, 75, 7.feb. Landsforeningen af forældre til børn i daginstitutioner, 85, 24.jul. Landsforeningen af Vanføre, 74, 11.jan. Landsforeningen for Rygsundhed udstilling, 90, 16.nov. Landsforeningen for Sukkersyge, 73, 26.okt. Landsforeningen mod børnelammelse FOTO, 81, s.15 Landsinitiativet Sovjet ud af Afghanistan, 88, 27.dec. Landskabsarkitektur udstilling, 91, 11.nov. Landsorganisationen af Skoleelever, 78, 28.okt. Landsudstilling Sovjetunionen Danmark, 80, 2.feb. Landsudstilling søjle Fremtidens teknologi FOTO, 85, s.34 Landsudstillingen 1909 FOTO, 84, s.87 Landsudstillingen 1909 avisudstilling, 85, 5.sep. Landsudstillingen 1909 udstilling, 85, 13.maj. Landudstillingen 1909 TEMA, 84, s.81 Landudstillingens indgangsportal kopi Rådhuset, 85, 2.okt. Landøkonomisk Selskab, 80, 4.dec. Lang Lillian, 84, s.116 Langager Peter, 91, 1.aug. Langager Peter, 92, 21.maj. Langballe Jesper, 77, 2.okt. Langballe Jesper, 89, 2.jun. Langballe Ole, 87, 7.aug. Langballe træer, 72, 24.apr. Langberg Ebbe FOTO, 77, s.38 Lange Steen FOTO, 84, s.30 Lange Søren Læssøe FOTO, 79, s.70 Lange Søren Læssøe byprospekt TEMA, 79, s.70 Langelandsgade 177 Den Danske Bank, 91, 23.aug. Langelandsgade drab, 84, 20.apr. Langelandsgade fodgængertunnel, 72, 17.sep. Langelandsgades Kaserne, 72, 6.aug. Langelandsgades Kaserne, 72, 16.dec. Langelandsgades kaserne, 76, 5.maj. Langelandsgades kaserne, 77, 27.jan. Langelandsgades Kaserne FOTO, 72, s.34 Langelandsgades Kaserne 100 års jubilæum, 90, 28.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

163 L Register til Århus-Årbøgerne Langelandsgades kaserne areal købt af Staten, 89, 8.feb. Langelandsgades Kaserne Forskerparken FOTO, 87, s.25 Langelandsgades Kaserne Hærens Operative Kommando, 82, 3.jan. Langelandsgades kaserne kampagne ungdomsboliger, 88, 3.jan. Langeliniehus-projekt godkendes, 90, 8.feb. Langeliniehus-projekt Skovvejen opgivet, 92, 14.jun. Langenæs Allé 24 brand FOTO, 84, s.14 Langenæs bibliotek asbestsanering bevilling, 87, 17.dec. Langenæs Bibliotek genåbnes, 88, 17.aug. Langenæs buslinje FOTO, 80, s.19 Langenæs Menighedsbørnehave, 75, 28.nov. Langenæs Menighedsbørnehave meningitis, 84, 5.okt. Langenæs pyromanbrand, 84, 18.feb. Langenæskirken, 75, 28.nov. Langenæskirken 75 års jubilæum, 92, 10.mar. Langenæskirken vandskade, 80, 14.jul. Langenæsparken helårslegeplads FOTO, 79, s.29 Langfeldt Bent, 85, s.73 Langkær gymnasium, 76, 11.aug. Langkær Gymnasium, 77, 10.feb. Langkær Gymnasium, 77, 8.sep. Langkær Gymnasium, 78, 6.okt. Langkær gymnasium, 80, 22.jun. Langkær Gymnasium EF udviklingsprojekt om kunst, 90, 27.jul. Langkær Gymnasium solfanger, 77, 21.dec. Langkær Gymnasium solvarme, 78, 25.maj. Langkær Gymnasium studieuge, 82, 9.nov. Langkær Gymnasium teaterstykke, 81, 18.mar. Langkærparken, 72, 31.mar. Langkærparken, 75, 4.feb. Langkærparken kabel-tv, 81, 27.mar. Langs Silkevejen udstilling Moesgård FOTO, 91, s.25 Langsted Ib, 80, 23.apr. Langsted Jørn, 89, s.77 Langsted Jørn, 91, s.63 Langtidsledige musikere, 85, 16.maj. Langtidsledige tilskud, 83, 24.mar. Lars H.U.G., 91, 16.jun. Lars Kim og Bellami koncert Friheden, 92, 9.aug. Lars Ole 5 c FOTO, 76, s.102 Lars Ole 5 C film, 75, 21.feb. Lars Ole 5C film, 76, 4.apr. Larsen Arent, 83, s.143 Larsen Asger Nørgaard, 75, 16.feb. Larsen Asger Nørgaard, 91, s.63 Larsen Bent Peter, 92, s.85 Larsen Bent skakmester, 76, 15.nov. Larsen Bent skakmester FOTO, 76, s.45 Larsen Bent Unmack, 79, s.89 Larsen Bent Unmack, 81, s.148 Larsen Buster, 92, 30.maj. Larsen Buster FOTO, 73, s.31 Larsen Buster FOTO, 77, s.38 Larsen Ejnar, 86, s.150 Larsen Erhardt, 77, 7.okt. Larsen Eva Dahl, 87, s.151 Larsen Finn, 79, 5.maj. Larsen Hans FOTO, 83, s.33 Larsen Hans, 79, s.181 Larsen Hans Ingemann, 88, 3.sep. Larsen Hans Jørgen, 85, s.126 Larsen Harry Hartmann, 83, s.143 Larsen Helge, 72, 15.sep. Larsen Helge FOTO, 74, s.18 Larsen J Silkeborg, 72, 30.apr. Larsen Jens FOTO, 90, s.37 Larsen Jens FOTO, 90, s.37 Larsen Jens P. FOTO, 89, s.68 Larsen Jens P. FOTO, 89, s.69 Larsen Jens P. FOTO, 89, s.69 Larsen Johannes E., 85, s.127 Larsen John præmie, 87, 10.apr. Larsen Karen, 80, 23.maj. Larsen Karen, 80, 15.jun. Larsen Karen, 84, s.180 Larsen Karen injuriesag, 80, 5.jul. Larsen Kim, 84, 20.feb. Larsen Kim koncert, 81, 14.apr. Larsen Kim koncert, 85, 14.feb. 238

164 Register til Århus-Årbøgerne L Larsen Kim koncert Musikhuset, 85, 19.apr. Larsen Kim Musikhuset, 87, 9.okt. Larsen Knud N., 84, s.116 Larsen L.G., 80, s.138 Larsen Mihail, 73, 23.okt. Larsen Mogens Joost pris, 82, 13.feb. Larsen O o, 89, s.149 Larsen Ove Vedsten FOTO, 78, s.43 Larsen Ove Vedsten, 88, s.155 Larsen Peder, 88, s.82 Larsen Per Frimer, 86, s.75 Larsen Peter, 81, 7.dec. Larsen Poul V., 80, s.172 Larsen Svend A., 81, s.178 Larsen Svend Unmack FOTO, 88, s.97 Larsen Svend Unmack FOTO, 89, s.72 Larsen Tage Hartmann, 88, s.155 Larsen Tove Lindbo, 82, 19.feb. Larsen Unmack FOTO, 81, s.132 Larsen Vagn Juhl, 83, 3.dec. Larsen Valter, 79, s.90 Larsen Valter, 86, s.150 Larsen-Ledet Lars FOTO, 83, s.122 Larsen-Ledet Lars FOTO, 90, s.38 Larsen-Ledet Lars FOTO, 90, s.38 Laserkanon stjålet, 76, 4.nov. Lasershow Vejlby-Risskov, 90, 29.apr. Lasgaard Jørgen, 85, s.73 Lasse & Mathilde koncert, 85, 18.aug. Lassen Hans, 82, s.94 Lassen Hans, 88, s.155 Lassen K.V., 85, s.127 Lassen L.C. FOTO, 89, s.47 Lassen Ove, 83, s.143 Lassen Rud E.B., 90, s.129 Lassen Rudolf, 88, s.155 Last James Musikhuset, 87, 6.okt. La erorkanen Musikhuset, 89, 15.okt. Laub Henrik Hansen, 81, s.178 Laugskilte Den gamle By TEMA, 87, s.121 Laulund Inger, 81, s.148 Laumann Hans Erik, 92, s.85 Laur. Knudsen, 74, 18.okt. Laur. Knudsen Nordisk Elektrisk Selskab, 75, 9.okt. Lauridsen Finn H., 80, s.138 Lauridsen John T. dr.phil., 89, 18.nov. Lauridsen L. Kjærgaard FOTO, 72, s.102 Lauridsen Søren K., 91, s.63 Lauritsen Anne-Marie, 89, s.77 Lauri en O o B., 90, s.73 Laursen Anna FOTO, 87, s.138 Laursen Benny Fisker, 90, s.129 Laursen Carl, 79, s.181 Laursen Einar, 80, s.172 Laursen Henning, 87, s.89 Laursen Henning, 88, s.82 Laursen Karsten, 82, s.94 Laursen Karsten, 84, s.116 Laursen Karsten, 86, s.75 Laursen Karsten vismand, 82, 5.maj. Laursen Laurids, 91, s.104 Laursen Leif Buchtrup, 92, s.132 Laursen Niels Johan FOTO, 87, s.137 Laursen Peter, 88, s.155 Laursen Peter Bach, 78, 11.sep. Laursen Svend Erik, 84, s.116 Laursen Svend Erik, 90, 15.sep. Laursen Svend Erik, 92, s.85 Laursen Thorben Fisker, 92, s.132 Laursen Troels With, 81, s.148 Laursen Waldemar, 91, s.104 Laursens Realskole musikskole, 90, 7.jan. Laustsen Agnete, 88, 23.okt. Laustsen Dorthe, 83, 10.jun. Laustsen Dorthe, 83, 26.aug. Laustsen Dorthe, 86, 5.feb. Laustsen Erik, 79, s.181 Laustsen Thorbjørn udstilling, 87, 7.feb. Laustsen, Agnete, 89, 1.feb. Lavprisvarehus Sletvej, 74, 23.okt. LD Glas, 76, 25.feb. LD Glas, 76, 10.apr. Lebel H, 72, 27.apr. Lebel H, 72, 7.okt. Lebel Herbert, 84, s.180 Ledbus Spørring-Randers FOTO, 83, s.23 Leddegigt weekendkursus, 83, 18.nov. Legedag Store på Tangkrogen, 91, 13.maj. Legedag Vestervang, 81, 12.apr. Legefestival Ålborggade FOTO, 80, s.24 Legehus børnehaveklasser, 78, 31.jan. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

165 L Register til Århus-Årbøgerne Legende Børn skulptur FOTO, 81, s.21 Legeplads Joh. Baunes Plads, 74, 8.okt. Legeplads sommeråben, 75, 24.jun. Legeplads Tranbjerg, 72, 4.aug. Legepladser ferietiden, 81, 2.jul. Legepladser pjece, 79, 19.jan. Legepladser uheld undersøgelse, 80, 29.jul. Legetøj på 2 minu er, 86, 12.jan. Legetøjsauktion mekanisk bamse Nellemann & Thomsen, 91, 14.maj. Lehmann Henning, 84, s.116 Lehmann Henning, 85, 11.maj. Lehmann Henning, 86, 22.okt. Lehmann Henning, 87, 17.jan. Lehmann Henning, 88, 11.sep. Lehmann Henning, 88, 30.okt. Lehmann Henning, 90, 11.sep. Lehmann Henning, 90, 6.okt. Lehmann Henning, 90, s.73 Lehmann Henning FOTO, 91, s.13 Lehmann Henning hjem fra Kina, 90, 7.jun. Lejen for ældre lejemål, 72, 20.okt. Lejerforeningen Kløverparken, 73, 9.jan. Lejervurdering, 73, 16.mar. Lejligheder nedlæggelse, 87, 17.sep. Lejligheder overbefolkede, 73, 19.maj. Lejligheder sammenlægning, 78, 20.jul. Lejligheder udstykning, 80, 5.nov. Lejrskoleophold boykot a læses, 82, 19.mar. Lejrskoler demonstration, 80, 7.feb. Lembana frugtfirma brand, 92, 7.jul. Lems Bolighus FOTO, 72, s.50 Lems Bolighus brand, 72, 18.jul. Lemvigh Gunnar, 73, 3.jun. Lemvigh Gunnar, 80, s.172 Lenger Jørgen, 79, 17.apr. Lenger Jørgen, 81, 16.jan. Lenger Jørgen, 81, 30.sep. Lenger Jørgen, 83, 27.jul. Lenger Jørgen, 83, 26.aug. Lenger Jørgen, 83, 29.sep. Lenger Jørgen, 83, 3.dec. Lenger Jørgen, 85, 9.apr. Lenger Jørgen folketinget, 85, 11.jan. Leningrad byrådsmedlemmer rejse, 92, 7.nov. Leningrad navneskifte til Skt. Petersborg, 92, 7.nov. Leningrad venskabsby i byrådet, 89, 4.apr. Leningrad Århus 90 udstilling Kunstmuseet, 91, 17.feb. Leningrad-delegation vender hjem, 90, 2.okt. Lenz Sigfried, 77, 7.okt. Leonard Kristine, 81, s.178 Leonardo da Vincis vandsko, 79, 18.sep. Lertøj udstilling, 72, 15.jun. Les Charlives, 75, 12.jul. Leth Bangs Boghandel, 74, 29.okt. Leth-Jørgensen K., 85, s.127 Leth-Nissen Knud, 83, s.81 Lexa Maria, 81, 12.maj. Liberation udstilling, 77, 9.apr. Libie a og Traco o opera, 73, 14.sep. Licht Fred udstilling, 77, 12.feb. Lidell Elisabeth, 91, s.63 Liebetrau Poul, 92, s.132 Lieth Eza von der, 88, s.155 Lift mangelfuld dom, 88, 6.okt. Lig fundet i havnen, 85, 2.okt. Ligestilling kommunale ledere, 87, 27.maj. Ligestillingsfestival Botanisk Have, 91, 9.jun. Ligestillingskonference Europarådet Musikhuset, 91, 6.jun. Ligestillingsudvalg nedsæ es, 89, 10.feb. Ligeti György, 91, 29.apr. Ligeti György forelæsning, 80, 17.jan. Liisberg Bering FOTO, 75, s.100 Liisberg H, 89, 14.dec. Liisberg Henrik Bering, 73, 28.sep. Liisberg Henrik Bering, 74, 1.aug. Liisberg Henrik Bering, 75, 12.dec. Liisberg Henrik Bering, 79, 13.nov. Liisberg Henrik Bering, 85, 29.apr. Liisberg Henrik Bering løn, 79, 28.jun. Lille Skole for Voksne, 86, 19.aug. Lille Torv, 73, 9.nov. Lille Torv FOTO, 90, s.114 Lille Torv 2 modernisering ulovlig dom, 92, 15.jan. 240

166 Register til Århus-Årbøgerne L Lille Torv 2 til salg, 84, 31.jul. Lille Torv Handelsbanken, 82, 27.jan. Lille Torv knivstik, 85, 28.aug. Lille Torv lindetræ plantet, 85, 5.maj. Lille Torv overfald tyrker, 83, 27.dec. Lillelund Inger, 73, 6.apr. Lillelund Inger, 75, 22.jun. Lillelund Inger, 76, 5.jun. Lillelund Inger, 77, 1.apr. Lillelund Inger, 79, 28.mar. Lillelund Inger, 83, 4.apr. Lillelund Inger, 85, s.74 Lillelund Inger, 86, 6.aug. Lillelund Inger Mathildeprisen, 90, 12.dec. Liller Bjarne, 80, 9.aug. Lillering Bus, 79, 29.okt. Lind A. Ravnsø, 79, s.181 Lind Henning Ravnsø, 87, s.151 Lind hvidevarer Immervad åbner, 84, 20.okt. Lind Nathalie, 75, 7.sep. Lind Nathalie justitsminister i Århus, 80, 29.jan. Lind Svend Aage Andreas, 87, s.151 Lindbjerg Jens, 87, s.89 Lindbo-Larsen Kr., 78, 17.jun. Linde de Brødrene, 87, 19.jun. Linde Erik, 77, 20.okt. Linde Erik, 83, 29.sep. Linde Erik, 91, s.104 Linde Erik til Centrum- Demokraterne, 82, 1.aug. Lindenstrand Sylvia FOTO, 92, s.91 Lindenstrand Sylvia FOTO, 92, s.91 Lindet Anne band, 83, 31.jul. Lindetræer Vesterbro Torv, 73, 6.jan. Lindhard Knud, 87, s.151 Lindhard P.G., 89, s.149 Lindhardt P.G., 81, s.148 Lindholmparken byggesjusk, 73, 22.jan. Lindorff Bodil FOTO, 72, s.117 Lindorffs teater FOTO, 73, s.77 Linds Sønner Janus A, 75, 17.aug. Lings J.K. FOTO, 88, s.119 Lings J.K. Myliin, 75, 23.aug. Lings Svend FOTO, 82, s.27 Linie 3 Borte med Vesten Musikhuset, 85, 1.okt. Linie 3 Musikhuset, 83, 12.dec. Linje 3 i Musikhuset, 89, 30.okt. Linje 3 Vejlby Risskov-Hallen, 82, 10.okt. Linnet Anne, 89, 18.jun. Linnet Anne afgangsprøve Musikkonservatoriet, 89, 30.jan. Linnet Anne koncert, 92, 15.jun. Linnet Anne koncert, 92, 14.jul. Linnet Anne Århus-pris, 88, 1.sep. Linnet-Jepsen Peder, 80, s.172 Lions Club, 76, 9.nov. Lions Club FOTO, 76, s.42 Lions Club 25 år, 80, 27.okt. Lions Club Antik 80, 81, 3.apr. Lions Club europæisk møde, 87, 23.okt. Lions Club gallashow Musikhuset, 86, 14.apr. Lions Club Sct. Clemens, 80, 29.mar. Lions Club vinstue åbner, 73, 22.jun. Lippert O o, 75, 16.feb. Lippert O o, 77, 7.okt. Lirekassernes tid TEMA, 82, s.140 Lisbjerg B-center, 73, 17.okt. Lisbjerg B-center, 74, 30.okt. Lisbjerg brand, 77, 30.aug. Lisbjerg brand halm, 83, 30.mar. Lisbjerg Erik, 90, s.73 Lisbjerg forbrænding, 79, 1.apr. Lisbjerg forbrænding forurening anmeldelse, 89, 12.apr. Lisbjerg forbrænding kranulykke, 78, 20.jun. Lisbjerg Forbrændingsanlæg, 79, 13.jan. Lisbjerg fyldplads, 72, 15.jun. Lisbjerg Fællespark festivalplads indvies, 88, 8.aug. Lisbjerg Fællespark rockkoncert, 91, 8.jul. Lisbjerg kirkegårde vikingetiden, 90, 6.feb. Lisbjerg oplagsplads, 76, 7.dec. Lisbjerg oplagsplads FOTO, 76, s.47 Lisbjerg trafikdrab, 81, 29.maj. Lisbjergcentret, 74, 20.sep. Lisbjergskolen, 74, 30.okt. Lisbjergskolen, 79, 13.feb. Lisbjergskolen 50 år, 91, 10.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

167 L Register til Århus-Årbøgerne Litauen fagforeningsbesøg, 81, 20.nov. Litrup Peter, 77, 19.jul. Livet i Århus i gamle viser publikation, 76, 9.dec. Livgardens Musikkorps, 75, 28.aug. Livgardens Musikkorps FOTO, 75, s.36 Livgardens Musikkorps 525 år koncert, 84, 12.jun. Livgardens Musikkrops, 77, 2.jul. LJ Investering Hotel Royal, 82, 13.aug. Ljungdahl Jørgen, 92, s.85 Ljunggreen Lars FOTO, 86, s.83 LLO demonstration, 79, 3.okt. Locht Poul, 91, s.63 Lock-Hansen Oscar, 82, s.171 Lockout typografer, 82, 25.mar. Lodsbygning havnen nedrivningstruet, 87, 4.nov. Lodstårnet FOTO, 84, s.130 Lohmann Lars FOTO, 78, s.143 Lokal-Avisen ophør, 77, 5.feb. Lokal-tv >se også ATV - Kanal ATV, Lokal-tv ansøgninger, 88, 3.nov. Lokal-tv ATV finansieres A- pressen, 85, 19.nov. Lokal-tv ATV lokaler Holme, 85, 3.jul. Lokal-tv ATV starter udsendelse, 85, 15.aug. Lokal-tv Kanal A stiftende generalforsamling, 85, 7.feb. Lokal-tv og radio reklameindtægter, 89, 7.nov. Lokal-tv ringe seertal, 85, 25.nov. Lokalbibliografi Århus Amt udkommer FOTO, 89, s.11 Lokale radio- og tv-stationer reklameafgifter møde, 86, 4.mar. Lokalhistorisk Samling, 73, 4.okt. Lokalhistorisk Samling, 78, 5.nov. Lokalhistorisk Samling TEMA, 91, s.67 Lokalhistorisk Samling FOTO, 88, s.73 Lokalhistorisk samling 40 år TEMA, 88, s.72 Lokalhistorisk Samling karlitlofter, 87, 17.feb. Lokalhistoriske arkiver og samlinger i Århus amt, 80, 11.jun. Lokalhistoriske Samlingers fremtid konference, 91, 10.nov. Lokalnævn politiklager, 75, 8.jun. Lokalplan boliger Thorvaldsensgade godkendt, 83, 25.aug. Lokalplan Domkirken Nørreport, 87, 18.jun. Lokalplan Domkirken Nørreport godkendt, 88, 7.okt. Lokalradio >se også Nærradio, Lokalradio tilskud, 84, 2.feb. Lokalradioer bevilling, 85, 14.nov. Lokalradioer copyright problemer, 84, 22.jul. Lokalradioer giver op, 89, 11.nov. Lokalradioer nye bevillinger, 88, 25.mar. Lokalradioer sendetilladelse inddraget, 89, 4.maj. Lokalradioer Århus uden musik protest Koda, 85, 11.apr. Lokalradionævnet Århus, 87, 18.nov. Lokalvalgene 1978 TEMA, 79, s.133 Lokomotiv afsporet havnen, 81, 23.apr. Lollandsgade 23 mindeplade Hans Hedtoft, 92, 22.mar. Lollandsgade 67 præmieret, 85, 24.jan. Lollandsgade brand, 83, 4.okt. Lollesgaard Sv. R., 76, 5.aug. Lomholt Johs., 88, s.155 Lomholt Margrete, 91, s.104 Lommeregnere til eksamen, 79, 11.apr. Lommetyve banegården, 89, 26.maj. Lommetyve i bus, 90, 20.mar. Lommetyve jugoslavere anholdes, 90, 18.feb. London City Ballet optræden Musikhuset, 86, 18.feb. London fragtrute, 88, 7.jul. Lopdrup Jens, 83, s.143 Lopdrup Svend, 82, s.171 Loppehuset åbner i Toldbodgade, 90, 6.apr. Loppemarked, 73, 19.mar. Loppemarked, 75, 14.jul. Loppemarked Grønnegade, 73, 14.apr. Loppemarked Munkegade 8, 73, 30.aug. Loppemarked Ridehuset, 72, 22.maj. Lorca Federico Garcia, 87, 14.apr. 242

168 Register til Århus-Årbøgerne L Lorca Isabel Garcia, 87, 14.apr. Lorca-festival Ridehuset, 87, 14.apr. Loren en Anne FOTO, 86, s.83 Loren en H.G., 74, 10.apr. Loren en Hans, 80, 6.okt. Loren en Knud Aage, 84, s.181 Loren en Knud-Aage, 83, s.81 Lorenzen Erna, 76, 18.apr. Lorenzen Erna, 80, s.138 Lorenzen Jørgen, 82, s.94 Losseplads Edslev bevilling, 83, 27.jan. Losseplads Eskelund, 74, 23.feb. Losseplads Gammelhøjvej lukkes, 79, 1.apr. Losseplads Lystrupvej lukkes, 79, 1.apr. Losseplads Mollerup, 88, 17.nov. Losseplads Vejlby Enge borgermøde, 92, 5.sep. Lossepladsen Eskelund, 74, 20.feb. Lossepladsen Lystrupvej blokeret, 86, 21.okt. Lossepladsen Pindsmøllevej kapacitetsproblemer, 87, 21.aug. Lossepladsen Åbo, 74, 23.feb. Louise Mærsk containerskib, 85, 31.mar. Louisenhøj nedrivning, 73, 8.jun. Lovovertrædelse kommunalt ansa e undersøgelse, 90, 18.feb. Lowzow Oluf v., 80, 29.sep. Lowzow Oluf von FOTO, 76, s.143 Ludvig Feilbergs Vej indbrud, 74, 12.jun. Ludvigsen Chr., 85, 22.maj. Ludvigsen Olaf Aastrup, 88, s.155 Luftballon forsøg FOTO, 83, s.33 Luftfarten utilfredshed, 76, 3.mar. Lufthavn Hammel, 72, 21.feb. Lufthavn Hammel, 74, 1.feb. Lufthavn Hinnerup, 85, 18.jan. Lufthavn Sabro planer, 86, 6.mar. Lufthavnen Hammel, 72, 18.aug. Lufthavnsplaner, 79, 20.dec. Lufthavnsplaner gennem 40 år TEMA, 72, s.95 Lufthavnsplaner ved Hammel, 72, 3.aug. Luftskibet Europa, 75, 27.aug. Luftskibet Europa, 83, 13.aug. Luftskibet Europa FOTO, 75, s.35 Luguterah A.A. ambassadør, 74, 24.jan. Lukkelov overtrædelse bøde, 83, 16.apr. Lukkeloven testhandel journalist, 88, 7.nov. Lukkeloven ønskes ændret, 84, 8.sep. Lukning Abel Blomster Store Torv, 84, 20.dec. Lukning Abel Blomster Store Torv, 85, 28.jun. Lukning Astra-Teatret Åbyhøj, 87, 21.nov. Lukning Brummerstedt Boghandel Søndergade, 90, 30.jan. Lukning Brødrene Andersen konfektion, 89, 1.maj. Lukning Byens Fri Blad, 88, 13.feb. Lukning Byskou Eftf., 74, 6.nov. Lukning Daghøjskolen Kongreshuset, 84, 31.dec. Lukning Dansk Pressemuseum, 74, 21.feb. Lukning Demokraten, 75, 17.aug. Lukning Demokraten Weekend, 85, 1.jun. Lukning Diskotek Motown Frederiksgade, 84, 30.dec. Lukning dyreparken Riis Skov, 86, 1.apr. Lukning Engelbredt sko, 84, 31.maj. Lukning H. Chr. Møller møbelstof, 79, 29.dec. Lukning H.C. Andersen herremagasin 1. juni, 89, 16.maj. Lukning Herløvs antikvariat Studsgade, 85, 20.jan. Lukning Husets restaurant, 73, 1.mar. Lukning Jazzhus Rainbow, 82, 12.dec. Lukning Jazzhus Tagskægget, 73, 12.nov. Lukning katamaranfærge Kalundborg, 85, 31.jul. Lukning Kosmorama biograf Store Torv, 86, 27.feb. Lukning Kraghs Hotel Park Allé, 85, 8.jan. Lukning Kaabers Musikforlag, 82, 3.feb. Lukning Lokal-Avisen, 77, 5.feb. Lukning losseplads Gammelhøjvej, 79, 1.apr. Lukning losseplads Lystrupvej, 79, 1.apr. Lukning Lyhne konfektion, 75, 22.maj. Lukning Løgten kro, 79, 21.jan. Lukning Me es Cafeteria og Galleri, 88, 16.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

169 L Register til Århus-Årbøgerne Lukning Million Tobaksforretning Vestergade, 85, 30.nov. Lukning Mimosa plader, 82, 3.feb. Lukning musikværtshuset Kælderen, 80, 1.okt. Lukning pakkeudbringning lørdag, 83, 7.mar. Lukning Palads Teatret, 73, 26.mar. Lukning Paradisgades skole, 73, 17.feb. Lukning pladeforretninger, 84, 29.maj. Lukning Regina-Teatret, 84, 22.jun. Lukning Restaurant Guldhornet, 78, 23.sep. Lukning rockcenter Trinbræ et, 84, 18.jun. Lukning Rudolf Holst købmand, 80, 24.feb. Lukning Saga biograf Trøjborg, 84, 30.aug. Lukning Saga biografen Trøjborg FOTO, 84, s.36 Lukning Seest maskinfabrik, 80, 12.feb. Lukning skrædderfirma I.C. Christensen, 84, 17.sep. Lukning Socialkontoret Brammersgade, 74, 6.dec. Lukning Sydhavnens varmestue, 76, 12.sep. Lukning Sygeplejeforskole Testrup, 75, 31.dec. Lukning Søndergades apotek, 73, 31.jan. Lukning Thomas Ths. Sabroe, 76, 5.jul. Lukning tobaksforretninger, 73, 26.jul. Lukning Trauls Erichsens renseri, 85, 30.jun. Lukning Trikotagefabrikken, 80, 30.jun. Lukning Viggo Jørgensen, 75, s.50 Lukning Århus Akvarium, 89, 31.okt. Lukning Århus Kødforsyning, 88, 24.mar. Lukning Århus Weekend, 83, 28.feb. Lukning Århus-Oslo færgerute, 79, 30.okt. Lumby Herluf, 81, s.178 Lumholt Bent, 80, s.138 Lund H.P., 79, s.90 Lund H.P., 82, s.94 Lund H.P., 86, s.150 Lund Hakon, 80, s.172 Lund Hans, 81, s.148 Lund Hans, 84, 14.feb. Lund Hans, 91, s.63 Lund Henrik, 88, 1.dec. Lund Niels Ole, 86, s.75 Lund P.K., 81, 5.apr. Lund P.K., 85, s.74 Lund P.K., 88, s.82 Lund Søren, 86, s.150 Lund Søren R. kunstmuseum København, 89, 24.jun. Lund Walther, 73, 23.jun. Lund Walther, 79, s.90 Lund-Rasmussen Aage, 80, s.172 Lund-Sørensen Sune, 89, 29.okt. Lundager Svend Aage, 87, s.89 Lundberg Susanne FOTO, 77, s.90 Lundby Jens Højlunds forsamlingshus, 90, 11.apr. Lundbye E., 80, s.138 Lundbye Eyvind, 84, s.116 Lundbye Eyvind, 91, s.105 Lundbye J. Th., 72, 23.jun. Lundbyesgade, 72, 23.okt. Lundbæk Knud, 74, 14.maj. Lundbæk Knud, 80, s.138 Lundbæk Knud pris, 80, 23.feb. Lunding Erik, 82, s.172 Lunding Tage FOTO, 90, s.109 Lunding Tage S., 81, s.178 Lundingsgade 33 socialforvaltningen, 80, 24.apr. Lundkvist Lars FOTO, 83, s.111 Lundquist Bengt Ingemar, 79, s.90 Lundsgaard Aage, 84, s.116 Lundstrøm Grete, 80, s.138 Lungeklinikken ikke-ryger forsøg, 87, 23.mar. Lungeklinikken mange patienter, 87, 28.jan. Lungekræft undersøgelse, 82, 22.nov. Lus Risskov skole, 72, 4.okt. Lus skolebørn, 83, 4.nov. Lus Strandskolen, 72, 5.okt. Luseangreb, 72, 7.okt. Luseplage skoler, 81, 5.nov. Lux pandefabrik Marøgelhøj brand, 89, 26.dec. Lux Time ure Egå, 86, 16.jul. Lübich Karen Marie 104 år, 82, 5.jul. Lübich Karen Marie 105 år, 83, 4.jul. 244

170 Register til Århus-Årbøgerne L Lydavis til blinde Hovedbiblioteket, 81, 10.okt. Lydværn børnehaver, 84, 2.nov. Lyhne brand FOTO, 73, s.51 Lyhne Jørgen FOTO, 76, s.22 Lyhne konfektion ophørsudsalg, 75, 22.maj. Lyhne N.C., 79, s.182 Lyhne Nielsen brand, 73, 18.dec. Lyhr Preben, 91, s.105 Lykke Lizzi FOTO, 78, s.144 Lykke Lizzi FOTO, 79, s.127 Lykke Lizzi FOTO, 81, s.114 Lykke-Møller Helen, 88, s.82 Lykke-Olesen Lene, 92, s.85 Lykketoft Mogens, 89, 10.okt. Lymak-afdelingen, 76, 28.feb. Lymak-afdelingen, 76, 4.mar. Lyngbak Frode, 75, 3.jul. Lyngbak Frode, 89, s.149 Lyngby & Videbæk dom if. Lille Torv 2, 92, 15.jan. Lyngby fyldplads, 79, 1.apr. Lyngby kirke, 76, 25.feb. Lyngby kirke, 77, 17.okt. Lyngby kirke FOTO, 76, s.14 Lyngby O o V.B., 90, s.129 Lyngbygård brand, 72, 18.apr. Lyngbygård å, 80, 11.aug. Lyngbygård Å, 86, 10.aug. Lyngbygård Å fiskekonkurrence, 82, 8.aug. Lyngbygård Å fisketrappe, 86, 5.okt. Lyngbygård Å lystfiskerfest, 84, 6.aug. Lyngbygård Å lystfiskerkonkurrence, 89, 6.aug. Lynggaard Edmund, 91, 3.jan. Lyngsbo Henning, 73, 24.jan. Lyngsdal Lars, 85, 11.dec. Lyngåkollegiet for Åndssvage indviet, 73, 23.nov. Lyngåskolen, 72, 30.jan. Lynn Daphne udstilling, 86, 11.dec. Lynn Vera, 84, 24.apr. Lynnedslag, 80, 24.jun. Lynnedslag dreng dræbt, 73, 10.jun. Lynnedslag Hasseltoften, 79, 7.jun. Lynnedslag Trige hest dræbt, 92, 27.jun. Lyntog FOTO, 85, s.47 Lyntog nyt Århus-København, 83, 23.maj. Lyntoget kom TEMA, 85, s.45 Lyrik i bussen udstilling, 89, 21.aug. Lys over byen TEMA, 92, s.61 Lysen Hanne, 74, 10.mar. Lyseng Allé, 76, 23.aug. Lyseng fontæne FOTO, 76, s.23 Lyseng Idrætsanlæg klubhus bevilling, 80, 25.okt. Lyseng Idrætsforening indbrud våbentyveri, 81, 12.dec. Lyseng Stadion fontæne, 76, 22.maj. Lyseng Svømmebad, 75, 25.feb. Lyseng Svømmestadion, 72, 15.maj. Lyseng svømmestadion, 74, 14.maj. Lyseng Svømmestadion, 74, 15.dec. Lyseng Svømmestadion, 75, 29.aug. Lyseng svømmestadion FOTO, 76, s.23 Lyseng Svømmestadion FOTO, 76, s.109 Lyseng Svømmestadion genindviet FOTO, 92, s.27 Lysgaard Aksel, 80, s.172 Lysmaster Strandvejen, 73, 19.dec. Lysregulering Aldersrovej bevilling, 81, 3.dec. Lysregulering Banegårdsgade, 77, 29.jun. Lysregulering Grenåvej, 75, 14.feb. Lysregulering Grenåvej, 76, 7.aug. Lysregulering M.P. Bruuns Gade, 77, 29.jun. Lysregulering Park Allé, 77, 29.jun. Lysregulering Skanderborgvej, 75, 12.jun. Lysreklamer FOTO, 75, s.15 Lystager Birgit, 73, 3.jun. Lystbådehavn Skæring, 79, 3.dec. Lystbådehavn Skæring vedtaget, 82, 16.dec. Lystbådehavn Studstrupværket vedtagelse, 80, 31.maj. Lystbådehavn Tangkrogen FOTO, 85, s.30 Lystbådehavn Tangkrogen ansøgning, 85, 30.apr. Lystbådehavn Tangkrogen påbegyndes, 87, 25.jan. Lystbådehavnen, 73, 6.jan. Lystbådehavnen både-besøg, 86, 14.sep. Lystbådehavnen gæstebåde, 82, 9.jan. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

171 L Register til Århus-Årbøgerne Lystbådehavnen Marselisborg indviet, 92, 8.jun. Lystbådehavnen udenbys sejlere, 82, 1.nov. Lystbådehavnens ældste dame TEMA, 74, s.50 Lystfisker festival, 86, 17.aug. Lystfiskerfest, 86, 10.aug. Lystfiskerfest Lyngbygård, 92, 10.aug. Lystfiskerfest Lyngbygård Å, 84, 6.aug. Lystfiskerkonkurrence Lyngbygård Å, 89, 6.aug. Lystfiskerkonkurrence Ørnereden, 84, 16.okt. Lystfiskerkonkurrence Ørnereden, 90, 24.sep. Lystrup, 73, 25.maj. Lystrup Beboerhus, 87, 29.apr. Lystrup Bibliotek, 74, 27.apr. Lystrup busforbindelse, 75, 12.jun. Lystrup buskørsel, 75, 10.okt. Lystrup børnehave, 79, 20.dec. Lystrup Centervej Lystrup kirke, 90, 3.dec. Lystrup Centervej Plejehjemmet, 81, 22.okt. Lystrup Centervej Plejehjemmet, 84, 1.feb. Lystrup Centervej Plejehjemmet opføres, 83, 5.apr. Lystrup Centervej tyveri træ, 83, 5.apr. Lystrup festuge, 82, 15.aug. Lystrup Fjernvarme ua ængighed, 83, 18.feb. Lystrup grønt drikkevand, 87, 29.apr. Lystrup grønt vand udgift, 88, 22.apr. Lystrup idrætsanlæg mosegrise, 80, 9.sep. Lystrup Idrætsforening, 73, 21.okt. Lystrup Idrætsforening, 83, 15.aug. Lystrup Idrætsforening, 84, 14.aug. Lystrup Idrætsforening, 87, 10.aug. Lystrup Idrætsforening bugtsvømning, 82, 16.aug. Lystrup kirke indviet, 90, 3.dec. Lystrup kirke ny kirkekunstner, 89, 6.jan. Lystrup kirke splid udsmykning, 86, 14.nov. Lystrup kirke udsmykning erstatning, 88, 4.mar. Lystrup Kro solgt, 80, 6.okt. Lystrup kørelærer manøvrecenter, 88, 3.okt. Lystrup modelflyvertræf, 83, 7.aug. Lystrup Plejehjemmet indvies, 84, 1.feb. Lystrup skole, 75, 24.okt. Lystrup skole svømmehal, 79, 14.aug. Lystrup ungdomsklub raseret, 84, 19.nov. Lystrup vandingsforbud, 72, 12.maj. Lystrup villagrunde, 73, 7.dec. Lystrup-Hallen, 74, 16.mar. Lystrup-Hallen, 79, 17.feb. Lystruplund drikkevandsproblemer, 87, 4.mar. Lystruplund ernvarmene et, 80, 21.apr. Lystrupvej, 74, 24.apr. Lystrupvej, 75, 9.okt. Lystrupvej FOTO, 74, s.22 Lystrupvej bro tunnel, 74, 30.apr. Lystrupvej losseplads, 79, 1.apr. Lystrupvej lysanlæg, 74, 16.aug. Lystslot myten om kongeligt TEMA, 77, s.65 Lystupvej, 74, 18.okt. Lytken Vilhelm, 92, 22.nov. Ly ken Vilhelm, 84, 2.dec. Lü høft O o, 92, s.132 Læderforretningen Håndgjorden brand, 80, 27.dec. Læge falsk dom, 82, 16.jan. Læge overfaldet, 73, 22.jun. Lægeeksamen Universitetet, 73, 14.jun. Lægegrupper tilskud nerveforskning, 89, 21.okt. Lægehjælp klager, 77, 23.nov. Lægekandidater lægeløfte nægtes, 82, 30.jun. Lægeløfte aflægges Universitetet, 85, 27.jun. Lægeløfte aflægges Universitetet, 86, 28.jun. Lægeløfte aflægges Universitetet, 88, 30.jan. Lægeløfte Universitetet, 86, 25.jan. Lægeløfte Universitetet, 87, 27.jun. Læger akutberedskab, 88, 1.sep. Læger arbejdsledige varmestue, 81, 3.dec. Læger arbejdsnedlæggelse, 82, 14.apr. Læger arbejdsnedlæggelse, 82, 11.maj. Læger betale lægebesøg, 85, 1.okt. Læger demission, 74, 30.jun. Læger deponerer opsigelser, 85, 1.sep. Læger møde om arbejdspres, 88, 12.mar. 246

172 Register til Århus-Årbøgerne M Læger nyuddannet, 75, 29.jun. Læger strejke, 88, 17.apr. Lægeskole, 74, 12.apr. Lægestation Amtssygehuset, 76, 24.sep. Lægestation Amtssygehuset FOTO, 76, s.38 Lægestillinger Kalmar, 76, 13.nov. Lægestrejke fagligt møde, 88, 11.maj. Lægestrejken optrappes, 88, 1.maj. Lægevidenskabelige Fakultet seminar, 79, 30.jul. Lære- og praktikpladser Århus Kommune bevilling, 82, 17.jun. Lærepladser, 76, 22.nov. Lærer vikarordning Næshøjskolen, 81, 5.nov. Lærerafskedigelse Unge Hjems Højskole, 73, 7.jun. Lærere arbejdsløse, 86, 17.maj. Lærere arbejdsnedlæggelse, 83, 11.okt. Lærere krav arbejdstidsnedsæ else, 83, 3.jul. Lærerstillinger, 72, 21.apr. Lærerstillinger, 76, 22.mar. Lærerstuderende Landsråd, 79, 18.dec. Lærkebo Skejby allergivenlig byggeri, 85, 9.aug. Lærkebo Århus Nord, 85, 6.feb. Lærlingenes Landsorganisation, 75, 3.okt. Lærlingenes LO FOTO, 75, s.40 Lærlinges gravkapel, 75, 3.okt. Læssøesgade, 75, 8.maj. Læssøesgade Dampvaskeriet, 90, 17.apr. Læssøesgade drab, 85, 3.feb. Læssøesgade skole 70 års jubilæum, 92, 16.apr. Læssøesgades skole modernisering, 80, 20.jun. Løber Georg, 77, 11.jun. Løber Georg, 86, 11.apr. Løber Georg, 87, 4.apr. Løber Georg, 89, s.77 Løchte Erik, 80, s.172 Løchte Grete, 92, s.133 Løgstrup K.E, 76, 13.dec. Løgstrup K.E., 76, 11.mar. Løgstrup K.E., 77, 16.jun. Løgstrup K.E., 82, s.172 Løgstrup K.E. pris, 80, 29.jun. Løgten Kro lukket, 79, 21.jun. Løgten Kro salg, 79, 1.sep. Løgten nærbane, 77, 7.dec. Løgten oversvømmelse, 82, 21.nov. Løgten S-#, 88, 17.feb. Løgten Segalt Mølle, 85, 28.apr. Løgten Strandkro slagsmål dom, 91, 2.feb. Løgten Stråha en restaurant brand, 83, 24.jun. Løn- og personalechef kommunen ny titel, 83, 15.dec. Løn- og prisstoploven dom overtrædelse, 81, 27.mar. Lønstigninger møde med Fællesorganisationen og Fællesrådet, 92, 13.feb. Løve-Apoteket, 76, 22.dec. Løve-Apoteket 375 år, 72, 6.jan. Løveapoteket renoveret indvies, 89, 14.okt. Løvefødder og gesvejsninger udstilling FOTO, 87, s.33 Løvfrø FOTO, 86, s.28 Løvfrøer udsæ es, 86, 8.jul. Løvring Kaj, 80, 1.jun. Løvring Kaj FOTO, 74, s.23 Løvspringstur, 77, 5.maj. Løvspringstur FOTO, 77, s.24 Låne- og Sparekassen Ryesgade røveri, 85, 14.dec. M M.P. Bruuns Bro, 75, 1.feb. M.P. Bruuns Bro cykelparkering, 89, 26.aug. M.P. Bruuns Bro cykelstativer, 89, 8.sep. M.P. Bruuns Bro guldsmed William Sørensen, 81, 12.aug. M.P. Bruuns Gade, 73, 8.apr. M.P. Bruuns Gade, 77, 7.sep. M.P. Bruuns Gade, 77, 22.sep. M.P. Bruuns Gade >se også Bruunsgade, M.P. Bruuns Gade 29 Kræftens Bekæmpelse, 89, 12.feb. M.P. Bruuns Gade 64 brand, 74, 4.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

173 M Register til Århus-Årbøgerne M.P. Bruuns Gade NP/3, 90, 14.jun. M.P. Bruuns Gade brand FOTO, 74, s.25 M.P. Bruuns Gade brand FOTO, 79, s.36 M.P. Bruuns Gade cykelbalkon påbegyndt, 87, 14.nov. M.P. Bruuns Gade guldsmedtyveri, 77, 5.feb. M.P. Bruuns Gade lysregulering, 77, 29.jun. M.P. Bruuns Gade pyromanbrand, 75, 20.jun. M.P. Bruuns Gade Slagter Anker, 90, 30.dec. Mabeck Carl Erik, 83, s.81 Mack biler Oliefabrikken, 75, 28.jun. Mack-biler TEMA, 75, s.140 MacLehose Murray ambassadør, 72, 18.feb. Madpakker skolerne, 77, 1.sep. Mads Ole FOTO, 78, s.17 Madsalg grundet truende konflikt, 86, 22.mar. Madsen Aksel, 83, s.143 Madsen Aksel Meldgaard, 78, 30.jun. Madsen Axel, 88, s.155 Madsen Børge Skovgaard, 83, s.81 Madsen C.B., 84, s.181 Madsen Carlo, 79, s.182 Madsen Chr. Emil, 83, s.143 Madsen Einar Thorn, 91, s.105 Madsen Erik, 87, s.89 Madsen Finn Malthe, 92, s.85 Madsen Freddy, 74, 1.maj. Madsen Freddy, 75, 26.nov. Madsen Freddy, 76, 12.apr. Madsen Freddy, 76, 16.okt. Madsen Freddy, 77, 2.okt. Madsen Freddy, 78, 13.feb. Madsen Freddy FOTO, 74, s.106 Madsen Freddy FOTO, 78, s.97 Madsen Frida, 86, s.150 Madsen Gurli, 72, 19.feb. Madsen Gurli, 74, 28.mar. Madsen Gurli, 75, 14.maj. Madsen Gurli, 77, 2.okt. Madsen Gurli, 78, 13.feb. Madsen Gurli, 79, 18.apr. Madsen Gurli, 79, 30.okt. Madsen Gurli, 85, 14.apr. Madsen Gurli, 86, 29.apr. Madsen Gurli FOTO, 78, s.97 Madsen Hans J., 90, s.129 Madsen Hans Jørgen, 72, 29.apr. Madsen Hans Jørgen, 90, 11.jan. Madsen Harley, 88, s.155 Madsen Henning, 87, s.151 Madsen Jes, 77, 19.mar. Madsen Johs. E., 91, s.105 Madsen Kurt, 87, 4.dec. Madsen Laila bryllup FOTO, 84, s.32 Madsen Niels modtager Træprisen, 92, 22.maj. Madsen Ole Nørgaard, 74, 7.feb. Madsen Ole Nørgaard, 81, s.148 Madsen Ole Nørgaard, 84, s.116 Madsen Ole Øhlenschlæger, 87, s.89 Madsen P. Brun, 87, 29.aug. Madsen Palle Bo, 91, s.63 Madsen Peter Brun, 84, s.116 Madsen Peter Brun, 85, s.74 Madsen Peter Bruun, 90, 22.aug. Madsen Poul, 81, 30.jul. Madsen Poul Kjær, 92, s.133 Madsen Robert, 84, s.181 Madsen Stig, 91, s.63 Madsen Stinne, 85, s.74 Madsen Svend Aage TEMA, 73, s.87 Madsen Svend Aage FOTO, 73, s.88 Madsen Søren Bødker, 87, 14.jul. Madsen Vagn, 84, s.116 Madsen Vagn æresdoktor, 90, 31.aug. Madsen Viggo Flensborg, 91, s.105 Madsen Aage, 81, s.148 Madsen Aage, 87, s.89 Madvarer bedre - konference, 90, 28.sep. Maegaard Knud, 83, s.81 Maestro de capella opera, 73, 14.sep. Mafolie villa Strandvejen udstilling, 88, 20.feb. Magasin FOTO, 72, s.66 Magasin FOTO, 76, s.9 Magasin du Nord, 72, 15.feb. Magasin du Nord, 73, 31.jan. Magasin du Nord, 79, 1.jun. Magasin du Nord 110 år, 79, 14.apr. 248

174 Register til Århus-Årbøgerne M Magasin du Nord priskrig kontokunder, 83, 26.apr. Magasin indisk handelsudstilling, 89, 3.maj. Magasin lærepladser, 83, 9.maj. Magasin modeopvisning alle aldre, 86, 22.sep. Magasin parkeringsplads FOTO, 84, s.32 Magasin rabatkrig slut, 83, 1.jun. Magasin røveri, 80, 2.jul. Magasin røveri 1 mill. kr., 84, 7.nov. Magasin sprængt ernvarme FOTO, 81, s.52 Magasin stormagasin 120 år, 89, 14.apr. Magasin telefonbombe, 86, 14.okt. Magasin tyveri, 80, 29.jun. Magasin tyveri mad, 83, 17.sep. Magasin tyverisvind, 88, 3.jul. Magasin ulykke, 78, 25.jul. Magasin åbningstid, 77, 30.nov. Magdalene Brød, 75, 30.maj. Magdalene Brød, 75, 1.aug. Magdalene Brød, 75, 30.aug. Magdalene Brød, 75, 19.sep. Magdalene Brød, 75, 11.dec. Magdalene Brød, 76, 23.apr. Magdalene Brød, 78, 22.mar. Magdalene Brød arbejdsnedlæggelse, 74, 14.mar. Magdalene Brød fusioneret Rumego Brød, 82, 23.nov. Magdalenemøllen TEMA, 75, s.152 Magistraten udvidelse, 78, 12.okt. Magistratsafdeling ny FOTO, 83, s.7 Magistratsafdeling ny nedlægges afvist, 83, 13.jan. Magistratsudvidelse byrådet godkendt, 82, 14.maj. Magnussen Arne Behrendt, 85, s.127 Magnussen O o, 86, 25.apr. Magnussen Staffan pris, 85, 18.feb. Maharaj Ji guru, 76, 19.jan. Mahler Halfdan WHO, 82, 8.okt. Main -Andersen Torben, 76, 10.aug. Maisie Ruth FOTO, 80, s.84 Maj Svend Aage, 83, s.81 Majfest, 74, 1.maj. Majfest FOTO, 74, s.23 Majgaard Aage, 91, s.105 Malere syge, 76, 8.nov. Malernes Fagforening, 73, 2.maj. Malling Bio, 81, 4.jun. Malling børnehave og fritidshjem bevilling, 80, 5.dec. Malling Dampmølle, 72, 1.apr. Malling Jørgen, 80, 4.apr. Malling Kirke, 73, 10.feb. Malling Landbrugsskole, 76, 18.feb. Malling Landbrugsskole FOTO, 72, s.47 Malling parcelhusgrunde, 75, 18.nov. Malling postekspedition, 72, 28.okt. Malling skole, 78, 27.apr. Malling skole udvidelse, 77, 18.feb. Malling station, 72, 28.okt. Malling ulykke svinestald, 83, 28.apr. Malmros Gustav, 87, s.151 Malmros Knud, 81, 19.apr. Malmros Nils, 75, 21.feb. Malmros Nils, 76, 4.apr. Malmros Nils, 78, 18.mar. Malmros Nils, 80, 4.okt. Malmros Nils, 82, 13.nov. Malmros Nils, 83, 8.mar. Malmros Nils, 83, 27.maj. Malmros Nils, 84, 11.nov. Malmros Nils, 89, 29.okt. Malmros Nils FOTO, 76, s.102 Malmros Nils FOTO, 78, s.17 Malmros Nils FOTO, 84, s.11 Malmros Nils Bodil-pris, 85, 12.apr. Malmros Nils film om drenge, 79, 2.maj. Malmros Nils pris, 84, 20.feb. Malmøgade, 79, 27.dec. Malurt, 92, 11.maj. Malurt koncert, 84, 4.jun. Malurt koncert, 85, 14.feb. Malvin Sven, 82, 26.feb. Mammen & Drescher brand, 90, 14.feb. Mammens Emballage arbejdsnedlæggelse, 73, 26.jun. Mancotal orkester, 88, 25.okt. Mandahl-Barth Torben, 88, s.82 Mandrup Georg, 82, s.94 Mandrup Knud Ove, 79, s.90 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

175 M Register til Århus-Årbøgerne Mandrup Lars, 81, s.148 Mandrup Lars, 88, s.82 Manggaard Erik, 81, s.148 Manggaard Erik, 84, 23.aug. Manggaard Erik, 88, 2.jun. Mannequinopvisning Den gamle By, 83, 12.sep. Mar Norman Del, 87, 10.dec. Mar Norman del >se også del Mar Norman, 89 Mar Norman Del opsigelse, 88, 20.sep. Marathondans Huset, 83, 21.aug. Marathonrock Ridehuset, 89, 28.okt. Marchforeningen Arosia march, 82, 24.maj. Marcussen Leif, 77, 8.dec. Marcussen Leif, 88, 21.maj. Marcussen Ole gavludsmykning FOTO, 88, s.43 Mardal Ann, 88, 4.okt. Maren Smeds Gyde FOTO, 72, s.18 Maren Smeds Gyde FOTO, 75, s.34 Margot fragtskib brand, 75, 4.dec. Margrethe dronning >se også Dronning Margrethe - Kongefamilien, Margrethe dronning FOTO, 80, s.23 Margrethe dronning festugen, 88, 5.sep. Margrethe dronning juleudstilling FOTO, 88, s.42 Margrethe Dronning til Festugen, 90, 1.sep. Margrethediget Skejby TEMA, 85, s.50 Margueri en Restaurant Guldsmedgade, 87, 24.dec. Margueri ernes by Århus nyt slogan, 82, 30.okt. Mariager Omnibus-Selskab Århus- København, 84, 11.okt. Mariat Birthe, 72, 11.mar. Marie Christensens konditori, 73, 31.okt. Marie Christensens konditori FOTO, 90, s.28 Mariendal kystsikring, 73, 5.maj. Marienlund kiosken, 74, 5.mar. Marienlystvej brand FOTO, 82, s.33 Marienlystvej kolonihaver, 87, 24.maj. Marienlystvej trafikdrab, 81, 28.jun. Marihuana havnen, 74, 27.feb. Mari a afløses af Discotek Road House, 92, 17.jan. Mari a restaurant, 73, 31.aug. Mari a restaurant, 77, 30.sep. Mari a restaurant 25 år, 73, 6.jun. Mari a restaurant fornyet, 87, 5.jul. Mark Iwan, 81, 4.nov. Mark Iwan, 82, 19.sep. Mark Iwan, 83, 21.nov. Mark Lars, 83, s.81 Mark Twain hjuldamper, 76, 18.okt. Markers Erik, 92, s.133 Markwarth Ib film, 82, 6.mar. Marquart Bent Erik, 91, s.105 Marselis Boulevard, 78, 24.aug. Marselis Boulevard brand, 74, 24.apr. Marselis Boulevard Marselis- Centret, 80, 18.jun. Marselis Boulevard tunnel, 77, 15.sep. Marselis Boulevard tunnel FOTO, 78, s.42 Marselis Boulevard tunnel FOTO, 80, s.28 Marselis Boulevard tunnel bevilling, 80, 27.jun. Marselis Marina bådpladser salg, 89, 23.sep. Marselis Tryk, 75, 17.aug. Marselis Tryk 25 år, 76, 11.apr. Marselis Tværvej 4 FOTO, 92, s.98 Marselis Tværvej 4 FOTO, 92, s.98 Marselis Vilhelm FOTO, 74, s.109 Marselis-Centret boliger indviet, 80, 18.jun. Marselis-slægten mindesten, 81, 23.feb. Marselis-tunnellen trafikuheld FOTO, 81, s.41 Marselis-tunnellen trafikuheld FOTO, 83, s.27 Marselis-tunnellen trafikuheld FOTO, 87, s.36 Marselisborg Allé 30a præmie, 79, 30.jan. Marselisborg apotek indbrud, 81, 31.jul. Marselisborg Apotek røveritrussel, 82, 6.feb. Marselisborg baroni 300 år, 81, 23.feb. Marselisborg Dronning Margrethe kommer, 81, 20.dec. Marselisborg Dronning Margrethe kommer, 86, 31.mar. Marselisborg Gymnasium, 74, 1.apr. Marselisborg Gymnasium, 77, 22.jul. Marselisborg Gymnasium, 78, 22.mar. Marselisborg Gymnasium, 79, 8.sep. 250

176 Register til Århus-Årbøgerne M Marselisborg Gymnasium, 80, 22.jun. Marselisborg Gymnasium, 81, 4.jan. Marselisborg Gymnasium 90 år, 89, 28.apr. Marselisborg Gymnasium eksamensproblemer, 81, 23.maj. Marselisborg Gymnasium forsøgsklasse godkendt, 82, 25.apr. Marselisborg Gymnasium færre optagelser, 85, 23.mar. Marselisborg Gymnasium Gymnasieelevernes Sammenslutning, 82, 9.nov. Marselisborg Gymnasium lærere indespærret, 84, 20.apr. Marselisborg Gymnasium mindesten Marselisborg, 81, 23.feb. Marselisborg Gymnasium translokation, 81, 20.jun. Marselisborg havnecenter FOTO, 90, s.13 Marselisborg Havneforening, 85, 30.apr. Marselisborg Hockey Klub FOTO, 84, s.173 Marselisborg Hospital, 74, 12.dec. Marselisborg Hospital, 75, 24.okt. Marselisborg Hospital, 76, 10.maj. Marselisborg Hospital FOTO, 78, s.17 Marselisborg Hospital lukningstruet, 90, 27.nov. Marselisborg Hospital lysregulering, 75, 12.jun. Marselisborg Lystbådehavn indviet, 92, 8.jun. Marselisborg Renseanlæg, 79, 20.okt. Marselisborg Renseanlæg indviet, 91, 15.jun. Marselisborg renseværk, 77, 30.jun. Marselisborg Renseværk, 78, 24.aug. Marselisborg renseværk, 79, 15.feb. Marselisborg Renseværk, 79, 21.jun. Marselisborg renseværk FOTO, 73, s.122 Marselisborg Renseværk biologisk anlæg bevilling, 85, 13.jun. Marselisborg Renseværk biologisk rensning, 85, 15.maj. Marselisborg Renseværk stank svovlbrinte, 91, 24.jun. Marselisborg Renseværk Trøjborgområdet, 84, 25.apr. Marselisborg renseværk udbygning bevilling, 86, 23.okt. Marselisborg Renseværk udbygning tilladelse, 81, 25.jun. Marselisborg Renseværk udvidelse, 86, 29.jul. Marselisborg renseværk åbent hus, 90, 19.nov. Marselisborg Seminarium, 79, 18.dec. Marselisborg Seminarium kommunens bygning, 90, 16.jan. Marselisborg Seminarium nedlæggelse planer, 90, 12.jul. Marselisborg Seminarium nedlægges Folketingsbeslutning, 89, 9.dec. Marselisborg skov, 73, 17.sep. Marselisborg Skov, 74, 20.apr. Marselisborg skov krybsky er, 75, 5.jul. Marselisborg skovene, 72, 19.jan. Marselisborg skovene krybsky eri FOTO, 85, s.14 Marselisborg Slot, 72, 22.jun. Marselisborg Slot, 72, 18.dec. Marselisborg Slot, 73, 1.aug. Marselisborg Slot, 73, 20.dec. Marselisborg Slot, 74, 1.aug. Marselisborg Slot, 74, 20.dec. Marselisborg Slot, 75, 5.apr. Marselisborg Slot, 75, 30.jul. Marselisborg Slot, 75, 20.dec. Marselisborg Slot, 76, 21.jun. Marselisborg Slot, 76, 24.jun. Marselisborg Slot, 76, 25.jun. Marselisborg Slot, 76, 20.dec. Marselisborg Slot, 77, 10.apr. Marselisborg Slot, 78, 28.jun. Marselisborg slot TEMA, 86, s.86 Marselisborg Slot FOTO, 76, s.27 Marselisborg Slot FOTO, 76, s.30 Marselisborg Slot FOTO, 86, s.86 Marselisborg Slot bombetrussel, 77, 24.dec. Marselisborg slot Dronning Margrethe ankommer, 84, 21.dec. Marselisborg slot figuren Gazelle af Marshall Fredrikcs, 91, 11.jul. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

177 M Register til Århus-Årbøgerne Marselisborg slot gravhund forsvundet FOTO, 91, s.20 Marselisborg Slot indbrud, 76, 10.jun. Marselisborg Slot kongefamilien, 82, 19.jun. Marselisborg Slot kongefamilien kommer, 83, 22.jun. Marselisborg Slot kongefamilien kommer, 84, 10.jul. Marselisborg Slot kongeligt besøg, 83, 6.apr. Marselisborg Slot middag honoratiores, 82, 17.jul. Marselisborg slotspark kommunen, 75, 1.apr. Marselisborg slotspark tårnspir FOTO, 83, s.15 Marselisborg slotspark åbnes, 75, 16.apr. Marselisborg slotspark åbning, 74, 20.sep. Marselisborg studentergaard TEMA, 92, s.92 Marselisborg-Hallen, 73, 15.feb. Marselisborg-Hallen, 73, 20.apr. Marselisborg-Hallen, 74, 8.apr. Marselisborg-Hallen, 76, 15.jun. Marselisborg-Hallen, 76, 17.aug. Marselisborg-Hallen, 76, 18.okt. Marselisborg-Hallen, 77, 13.nov. Marselisborg-Hallen, 77, 1.dec. Marselisborg-Hallen, 78, 3.sep. Marselisborg-Hallen FOTO, 73, s.15 Marselisborg-Hallen FOTO, 73, s.22 Marselisborg-Hallen FOTO, 76, s.42 Marselisborg-Hallen FOTO, 77, s.45 Marselisborg-Hallen antik, 79, 27.mar. Marselisborg-Hallen Forårsmesse, 86, 13.apr. Marselisborg-Hallen idrætshal, 78, 3.okt. Marselisborg-Hallen køkkenudstilling, 83, 28.mar. Marselisborg-monumentet, 75, 26.feb. Marselisborgskovene tyveri pejsebrænde, 81, 28.jan. Marselisborgskovene tyveri træ, 80, 4.aug. Marselisborgværket ved Zoo til Danske Spejderkorps, 91, 22.dec. Marselisboulevard Århus Ridehal, 90, 25.dec. Marselisgården brand, 79, 26.maj. Marselisløbet, 73, 17.sep. Marselisløbet, 74, 9.sep. Marselisløbet, 75, 8.sep. Marselisløbet, 76, 14.sep. Marselisløbet, 77, 5.sep. Marselisløbet, 78, 4.sep. Marselisløbet, 79, 3.sep. Marselisløbet, 80, 2.sep. Marselisløbet, 84, 4.sep. Marselisløbet, 87, 7.sep. Marselisløbet, 90, 3.sep. Marselisløbet FOTO, 74, s.36 Marselisløbet FOTO, 76, s.37 Marselisløbet FOTO, 82, s.36 Marselisløbet FOTO, 84, s.41 Marselisløbet deltagere, 81, 7.sep. Marstrandsborg FOTO, 78, s.151 Marstrandsgade 10 blokade ophævet, 80, 11.jun. Marstrandsgade 10 protest modernisering, 80, 23.apr. Marstrandsgade 21 tiltale anpartsselskab, 80, 28.jul. Marstrandsgade 21 udstykning bøde, 83, 26.feb. Marstrandsgade besat lejlighed, 78, 23.okt. Marstrandsgade ombygning, 79, 20.jan. Martin Lykkes Band, 88, 15.aug. Martin Vahls Vej røveri købmand, 89, 16.aug. Martinez Jaime terrorist, 78, 19.aug. Marxistisk indoktrinering, 75, 13.nov. Masker og marione er udstilling, 74, 8.sep. Maskerade koncert Musikhuset, 83, 28.aug. Maskinfabrikken Exact, 78, 14.aug. Massageklinik dom, 82, 13.aug. Masters marketing indviet i Christiansgade, 92, 22.jan. Mastrup Jens, 85, s.74 Mathiasen Lissa, 80, 24.mar. Mathiasen Lissa, 85, 9.apr. Mathiasen Lissa, 87, 1.dec. Mathiasen Lissa FOTO, 80, s.43 Mathiasen Maria FOTO, 78, s.83 Mathiasen Torkil, 81, s.148 Mathiesen K.V. Vendelboe, 83, s.143 Mathiesen Mogens W., 89, s

178 Register til Århus-Årbøgerne M Mathiesen Poul Erik, 90, s.73 Mathilde Fibigers Allé navngivet, 88, 7.jan. Mathilde Fibigers Gade navneforslag FOTO, 87, s.40 Mathildeprisen til Inger Lillelund, 90, 12.dec. Matiassen Torkil, 81, s.178 Mats Ronander koncert, 92, 14.jul. Matsuda Yoshifumi, 92, 8.mar. Ma hiasen Niels, 73, 16.nov. Ma hiasen Niels, 73, 13.dec. Ma hiasen Niels, 74, 26.feb. Ma hiasen Niels, 74, 8.sep. Ma hiasen Niels, 75, 12.dec. Ma hiasen Niels, 78, 17.jun. Ma hiasen Niels, 78, 28.okt. Ma hiasen Niels, 79, 14.jan. Ma hiasen Niels, 79, 2.sep. Ma hiasen Niels, 80, 21.apr. Ma hiasen Niels, 80, 31.aug. Ma hiasen Niels Mindefond festdag, 81, 23.mar. Ma hiasen Niels mindeforestilling, 81, 16.mar. Ma hiesen Hans, 84, s.116 Ma hiesen Theodor, 92, s.133 Maunsbach Arvid får Novo- Nordisk-Pris, 92, 27.feb. Max Hansen Peter, 73, 20.apr. Max Hansen Peter FOTO, 73, s.22 May Gisela FOTO, 80, s.21 McCartney Paul, 73, 14.aug. McDonald burgerbar Søndergade 56, 83, 12.okt. McDonald burgerbar Søndergade åbner, 84, 28.okt. McDonald drive-in Viby Torv, 90, 4.aug. McKinney Mærsk containerskib til Århus, 86, 19.dec. Meat Loaf koncert, 91, 1.aug. Medi Specialtransport startet, 87, 5.aug. Mediacentralen til Århus, 84, 25.feb. Medicinsk Fakultet studerende, 73, 27.jul. Medicinsk mikrobiologi, 75, 29.apr. Medicinskhistorisk Museum indvies, 83, 20.mar. Medicintransport, 87, 5.aug. Mediecenter for Unge, 89, 8.apr. Mediecentret for Unge, 86, 20.nov. Mehl Svend, 92, s.133 Meister Adolf, 85, 8.dec. Mejeri til Nigeria, 81, 14.nov. Mejeribruget 100 år, 83, 11.jun. Mejeribrugets Hjemmemarkedskontor, 73, 22.feb. Mejeriet Enighed Skejby indviet, 80, 23.aug. Mejeriet Enigheden, 72, 3.mar. Mejeriet Enigheden, 73, 23.mar. Mejeriet Enigheden, 74, 4.jan. Mejeriet Enigheden, 75, 28.jan. Mejeriet Enigheden, 75, 8.jul. Mejeriet Enigheden, 83, 4.aug. Mejeriet Enigheden FOTO, 80, s.135 Mejeriet Enigheden 40 år, 77, 18.okt. Mejeriet Enigheden 50 år, 87, 18.okt. Mejeriet Enigheden for lidt Mælk, 80, 11.sep. Mejeriet Vesterbro skorsten sprængt FOTO, 84, s.22 Mejeriingeniøruddannelse til Landbohøjskolen, 90, 5.okt. Mejerikontoret, 77, 13.aug. Mejerikontoret, 83, 11.jun. Mejerikontoret besøg Kuwait, 85, 15.jun. Mejerikontoret Festugen, 85, 6.sep. Mejerikontorets grund, 75, 7.mar. Mejlborg brand FOTO, 85, s.97 Mejlby pløjestævne, 75, 12.okt. Mejlgade, 72, 20.jan. Mejlgade, 73, 14.feb. Mejlgade, 76, 7.jul. Mejlgade, 79, 14.sep. Mejlgade 21 bortvist husejer, 79, 21.feb. Mejlgade 21 foged, 79, 22.feb. Mejlgade 25 renoveres FOTO, 90, s.32 Mejlgade 26, 72, 21.nov. Mejlgade 30 Kirkens Korshær, 89, 15.jun. Mejlgade 35 Fremtidsbiblioteket, 92, 2.sep. Mejlgade 48 restaureret, 89, 21.jun. Mejlgade 53 Fronthuset, 88, 28.aug. Mejlgade 53 Kulturhuset Kulturgyngen, 92, 18.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

179 M Register til Århus-Årbøgerne Mejlgade 53 Sleep In, 91, 13.aug. Mejlgade 55 Carlsens Sæbefabrik Omøe & Søn, 81, 4.aug. Mejlgade 7, 79, 13.jul. Mejlgade 7 nedrivning, 73, 20.jan. Mejlgade 90 blokade, 81, 19.mar. Mejlgade Arkitektkontor, 84, 5.nov. Mejlgade brand politistation, 78, 26.dec. Mejlgade cykelrute indviet, 86, 23.aug. Mejlgade Fronthuset, 83, 2.apr. Mejlgade gårdrydning, 79, 21.jun. Mejlgade knivstik politistationen, 83, 20.feb. Mejlgade købmandsgård restaureres TEMA, 79, s.94 Mejlgade navn, 75, 24.jan. Mejlgade sanering, 80, 7.feb. Mejlgade saneringsplan, 73, 7.apr. Mejlgade spærres for biltrafik, 89, 15.jun. Mejlgade Værtshus Fru Jensen, 91, 9.dec. Mek Pek, 91, 8.jun. Mek Pek koncert, 92, 31.dec. Mek Pek Party koncert, 84, 4.jun. Melchior Arne, 84, 15.aug. Melchior Arne, 86, 23.aug. Melchior Arne FOTO, 78, s.99 Meldgaard Anne-Marie FOTO, 91, s.77 Meldgaard Anne-Marie FOTO, 91, s.77 Mellemfolkeligt Samvirke bogcafé, 79, 14.sep. Mellerup S. Ch., 87, 4.apr. Mellerup S. Chr., 87, s.89 Mellerup Søren Chr., 84, s.116 Mellerup Søren Christian, 86, s.75 Mellon James, 86, 12.sep. Melodi Grand prix i Musikhuset, 92, 16.mar. Melson Karen, 88, s.82 Menhir figur Vester Allé, 86, 19.jun. Menighedsfakultetet FOTO, 82, s.43 Menighedsfakultetet hærværk bil, 82, 2.dec. Menighedshus Åbyhøj, 80, 13.jan. Menighedsrådet Brabrand, 73, 9.mar. Menighedsrådsvalg, 78, 9.nov. Menighedsrådsvalg, 81, 4.nov. Meningitis, 76, 10.maj. Meningitis, 84, 5.okt. Mennesket i Århus udstilling, 79, 20.jan. Mennesket i Århus udstilling FOTO, 79, s.10 Mennesket og boligen foredrag, 77, 21.jan. Mercandia Construction tysk ordre, 80, 10.aug. Mercandia Govenor skibsrute FOTO, 84, s.43 Mercandia North Sea Line FOTO, 84, s.101 Mercandia North Sea Lines, 84, 4.okt. Merko lavprisvarehus, 79, 23.feb. Merko supermarked tyveri, 81, 25.apr. Merrild Gørup, 90, s.73 Merrild Gørup, 92, s.85 Mersing Je e, 83, 17.jun. Messefaciliteter Hasselager centerplaner, 86, 6.feb. Metaldetektorer kommunale jorder, 84 Meteorsten fundet, 72, 23.apr. Meteorsten stjålet, 72, 20.apr. Metodistkirken 100 år, 87, 9.feb. Metodistkirken Tunøgade FOTO, 91, s.94 Metro engroslager, 74, 20.dec. Metro engroslager, 76, 19.mar. Metro engroslager, 78, 3.aug. Metro engroslager, 79, 28.feb. Metro engroslager FOTO, 74, s.41 Metro engroslager byggeri, 74, 23.sep. Metro engroslager lukkeloven, 75, 3.jan. Metro engroslager snevejr, 78, 20.feb. Metro engroslager åbner, 74, 23.okt. Metro engrossalg, 74, 7.jun. Me e Mærsk containerskib FOTO, 90, s.17 Me e Skotøjsforretning, 80, 24.feb. Me es Cafeteria og Galleri lukker, 88, 16.maj. Meulengrachts gård Lille Torv 2 til salg, 84, 31.jul. Mexicos ambassadør, 77, 9.okt. Mexicos ambassadør FOTO, 77, s.42 Meyer Henning FOTO, 88, s.24 Meyer Poul, 84, s.116 Meyer Poul, 91, s.105 Michael Drewsens Vej Århus Genbrugsselskab, 92, 16.aug. Michelsen Inger, 78, 18.maj. Michelsen Ingvard, 90, s.129 Michelsen William, 84, s.116 Mickey Mous besøg, 85, 28.jun. 254

180 Register til Århus-Årbøgerne M Middelalderens bispegård TEMA, 84, s.92 Middelalderens Århus kortlægges TEMA, 79, s.115 Middelgade navn, 75, 24.jan. Middemdorf Helmut udstilling, 88, 11.apr. Middle of the Road popgruppe, 74, 7.jun. Midt i byen bog, 87, 6.okt. Midtbank Sct. Clemens Torv FOTO, 83, s.67 Midtbyens fremtid informationsmateriale, 82, 25.feb. Midtbyens fremtid møde, 82, 5.maj. Midtbyens trafikgruppe trafikdrab demonstration, 80, 9.nov. Midtbyplanen boliger, 81, 20.sep. Midtkraft, 72, 21.jun. Midtkraft, 72, 20.dec. Midtkraft, 72, 30.dec. Midtkraft, 73, 19.jun. Midtkraft, 73, 9.aug. Midtkraft, 73, 20.dec. Midtkraft, 75, 28.jun. Midtkraft, 76, 7.jan. Midtkraft, 76, 15.jan. Midtkraft, 77, 7.jan. Midtkraft, 79, 9.mar. Midtkraft FOTO, 78, s.49 Midtkraft arbejdsnedlæggelse, 79, 22.dec. Midtkraft højspændingsledninger Hjortshøj, 84, 18.feb. Midtkraft klage svovlsky, 86, 11.maj. Midtkraft konflikt, 77, 15.nov. Midtkraft kulkøb Sydafrika, 84, 6.apr. Midtkraft losning kulpramme, 84, 8.feb. Midtkraft repræsentantskab, 79, 21.jun. Mignot Ed. Overfaldet, 89, 18.feb. Mikkelsen Alan Havsteen, 85, 17.dec. Mikkelsen Birgi e Bank FOTO, 74, s.73 Mikkelsen Bjørn, 81, s.178 Mikkelsen Erich pris til hjertemedicin, 90, 26.apr. Mikkelsen Hans Ulrik, 88, s.82 Mikkelsen Henry Richter udstilling, 86, 11.dec. Mikkelsen Inger, 84, 7.apr. Mikkelsen Inger, 84, 23.aug. Mikkelsen Jens, 85, s.127 Mikkelsen Jørgen, 87, s.151 Mikkelsen Jørgen fagforeningsformand, 92, 5.jun. Mikkelsen Jørgen Lund, 79, s.182 Mikkelsen Kurt Sangill, 92, s.133 Mikkelsen Kyra, 92, s.133 Mikkelsen Ove, 85, s.127 Mikkelsen P.V. Rejnholdt, 81, s.148 Mikkelsen Poul, 89, s.149 Mikkelsen Reinholdt, 87, s.151 Mikkelsen Sonja FOTO, 91, s.76 Mikkelsen Sonja FOTO, 91, s.76 Mikkelsen Thorvald, 74, 19.mar. Mikkelsen Thorvald, 74, 3.dec. Mikkelsen Thorvald FOTO, 72, s.39 Mikkelsen Thorvald, 91, s.105 Mikkelsen Aage, 90, s.129 Mildt vejr besparelse snekastning, 89, 24.jan. Miles Anthony, 85, 26.sep. Militence coaster blokade, 85, 8.okt. Militence coaster blokade hæves, 85, 10.okt. Militærfly nødlander, 74, 31.jul. Militærnægterne FOTO, 77, s.23 Miljø og blomster udstilling, 79, 5.okt. Miljø og genbrug udstilling Vejlby-Risskov, 89, 4.jun. Miljøbilen Århus Kommunes, 91, 17.apr. Miljøforbedringer, 78, 13.apr. Miljøforurening anmeldelser, 85, 30.jan. Miljøpris Skaarup og Bisgaard, 80, 20.apr. Miljøsamarbejde med Gdansk i Polen, 92, 19.feb. Miljøår europæisk, 88, 25.jun. Miller Frankie, 88, 27.jun. Million takstreklamer FOTO, 85, s.86 Million tobaksforretning Vestergade lukker, 85, 30.nov. Mimosa plader lukker, 82, 3.feb. Mindebrogade, 74, 18.jul. Mindegade, 78, 30.apr. Mindegade FOTO, 78, s.20 Mindegade 13 Fogedre en, 83, 15.feb. Mindegade 7 besat af BZ, 90, 2.jun. Mindegade 7 BZ-demonstration, 91, 5.feb. Mindegade 7 BZ-fakkeltog, 91, 7.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

181 M Register til Århus-Årbøgerne Mindegade 7 købt af Thorsens Totalentreprise, 91, 30.jul. Mindegade 7 politiaktion mod Bz er, 91, 20.dec. Mindegade overfald, 73, 3.sep. Mindegade Trods Katholm, 82, 6.feb. Mindegade Trods Katholm, 92, 1.mar. Mindeparken hærværk, 75, 26.feb. Mindeparken infoplader på flere sprog, 92, 10.nov. Mindeparken kirsebærtræer fra Japan, 89, 25.mar. Mindeparken mindehøjtidelighed, 78, 11.nov. Mindet 20 mobilkran væltet FOTO, 88, s.16 Minelli Liza i Musikhuset, 92, 7.okt. Mineraluld >se også Asbest, Mineraluld børneinstitutioner høring, 85, 21.feb. Minerva fregat, 75, 24.apr. Mini-Taxa, 75, 9.jan. Mini-Waschi indbrud, 88, 3.aug. Minibusser Socialforvaltningen, 85, 7.jul. Minihøj Rundhøjskolen, 78, 7.nov. Mirabåden Skødshoved FOTO, 81, s.73 Miro Jean udstilling, 82, 3.maj. Mis Danmark kat, 85, 3.mar. Mis Århus hankat, 83, 17.apr. Mishandling barn dom, 87, 18.dec. Mishandling da er dom, 88, 9.dec. Missionsforeningen Exodus, 76, 6.dec. Missionsforeningen Exodus FOTO, 76, s.46 Missionshotellet Ansgar, 85, 8.jun. Missionshuset Eben-Ezer, 72, 17.aug. Mister Charles værtshus åbner, 73, 8.apr. Mit Livstestamente landsforening, 78, 13.okt. Mit Livstestamente møde, 79, 26.sep. Mit slot udstilling Kvindemuseet, 88, 1.okt. Mobal konfliktramt skib FOTO, 85, s.10 Mobilkran væltet FOTO, 88, s.16 Modehandlerbutik Den gamle By, 81, 31.jan. Modelflyver træf, 83, 7.aug. Modeljernbanen banegårdshallen hærværk, 90, 18.okt. Modeopvisning restaurant Gammel Åbyhøj, 83, 11.nov. Moderate Studenter, 75, 30.okt. Moesgård, 72, 1.feb. Moesgård, 72, 15.jun. Moesgård, 73, 2.jun. Moesgård, 73, 20.jun. Moesgård, 74, 22.aug. Moesgård, 74, 8.sep. Moesgård, 75, 10.aug. Moesgård, 75, 7.sep. Moesgård, 76, 18.okt. Moesgård, 77, 27.maj. Moesgård, 77, 19.jun. Moesgård, 77, 9.okt. Moesgård, 78, 28.maj. Moesgård, 79, 11.feb. Moesgård FOTO, 75, s.37 Moesgård Amerika-udstilling lukker, 86, 28.nov. Moesgård badebro medtaget, 86, 18.maj. Moesgård busholdeplads, 72, 1.jul. Moesgård bykort FOTO, 82, s.66 Moesgård børn og vikinger, 82, 6.jul. Moesgård Dannevirke, 84, 8.jan. Moesgård Drømmen om Amerika udstilling, 86, 28.feb. Moesgård døde får, 79, 28.apr. Moesgård Forhistorisk Institut udvidelse bevilling, 82, 25.feb. Moesgård Forhistorisk Museum krisebudget, 87, 25.aug. Moesgård færge FOTO, 83, s.24 Moesgård får aflives, 82, 16.nov. Moesgård gods, 72, 4.maj. Moesgård gol ane, 84, 27.okt. Moesgård gol ane FOTO, 84, s.175 Moesgård gol ane arkæologi TEMA, 85, s.110 Moesgård gol ane indre et, 85, 18.sep. Moesgård gol ane indvies, 87, 5.jun. Moesgård grønlandsk udstilling, 87, 30.jan. Moesgård indiansk træskærerarbejde, 86, 6.jul. Moesgård legeplads, 74, 21.jul. Moesgård lindealleer beskæres, 91, 21.mar. Moesgård Museum, 72, 16.okt. 256

182 Register til Århus-Årbøgerne M Moesgård Museum, 75, 1.jun. Moesgård Museum FOTO, 75, s.23 Moesgård Museum >se også Forhistorisk Museum Moesgård Museum børneudstilling, 84, 20.jun. Moesgård Museum gæst nr. 1 mio., 82, 8.feb. Moesgård natursti, 77, 30.jun. Moesgård Po emagerhåndværk, 82, 5.jun. Moesgård præriebyen Bluff City, 86, 22.jun. Moesgård Sankt Hans FOTO, 75, s.29 Moesgård skibskonstruktion FOTO, 80, s.27 Moesgård skov stianlæg, 76, 15.apr. Moesgård skud, 76, 24.feb. Moesgård sommeraktiviteter, 81, 28.jun. Moesgård strand, 74, 14.apr. Moesgård strand, 76, 4.maj. Moesgård strand, 76, 2.aug. Moesgård strand FOTO, 73, s.32 Moesgård strand FOTO, 80, s.30 Moesgård strand blå flag, 92, 21.jun. Moesgård strand blåt EF-flag, 91, 13.jun. Moesgård strand bomber, 80, 31.jul. Moesgård strand kiosken brand, 83, 5.aug. Moesgård strand sommervejr FOTO, 79, s.32 Moesgård sukuma-hy e, 77, 21.okt. Moesgård Thai-hus, 76, 29.aug. Moesgård tilbygning arkæologi indvies, 85, 6.apr. Moesgård træer fældet af vejr, 90, 7.mar. Moesgård tyveri, 77, 4.jul. Moesgård udstilling 2000 års farvepragt, 92, 22.jun. Moesgård udstilling Drømmen om Amerika besøgstal, 86, 24.mar. Moesgård udstilling Fremmed for hvem?, 85, 12.okt. Moesgård udstilling Royal Anthropological Institute, 84, 5.aug. Moesgård udstilling rådhus udgravning, 83, 14.maj. Moesgård udvandrerspil, 86, 7.sep. Moesgård vikingehus, 80, 25.sep. Moesgård vikingetræf, 78, 24.jul. Moesgård vikingetræf, 81, 27.jul. Moesgård vikingetræf, 82, 25.jul. Moesgård vikingetræf, 84, 31.jul. Moesgård vikingetræf, 85, 28.jul. Moesgård vikingetræf FOTO, 79, s.33 Moesgård vikingetræf FOTO, 83, s.31 Moesgård VS musikfestival FOTO, 83, s.25 Moestrup Arvid, 80, s.138 Mogens 70 ernes forbrugerfamilie FOTO, 73, s.46 Mogensen Alfred, 73, 10.maj. Mogensen Alfred, 74, 3.dec. Mogensen Alfred, 79, 6.dec. Mogensen Alfred, 80, 24.mar. Mogensen Alfred, 86, 5.feb. Mogensen Alfred, 87, s.151 Mogensen Alfred, 88, s.156 Mogensen Andreas, 90, s.129 Mogensen Anne-Vibeke FOTO, 76, s.96 Mogensen Anne-Vibeke FOTO, 78, s.144 Mogensen Anne-Vibeke FOTO, 79, s.129 Mogensen Anne-Vibeke FOTO, 83, s.91 Mogensen Anne-Vibeke FOTO, 84, s.77 Mogensen Carl Erik, 81, s.148 Mogensen Carl Erik pris, 87, 17.apr. Mogensen Else, 79, 2.sep. Mogensen Else, 88, 4.okt. Mogensen Grethe, 86, 14.apr. Mogensen Ivan, 90, s.129 Mogensen J. Fogh FOTO, 89, s.47 Mogensen Svend, 89, s.149 Mohn H.C., 89, s.77 Molino Bar røveri, 78, 18.okt. Mollerup losseplads protester, 88, 17.nov. Mollerup P.L.P. 105 år ældste borger FOTO, 82, s.38 Mollerup spildevandsundersøgelse, 72, 21.okt. Mols båd til TEMA, 81, s.68 Mols-Ekspressen færge FOTO, 83, s.24 Mols-Ekspressen Susanne FOTO, 81, s.75 Mols-Ekspressen Susanne genoptages, 87, 21.jun. Mols-Ekspressen til Vejle, 88, 23.apr. Molsgade gårdrydning, 79, 21.jun. Molsgade røveri, 78, 22.jul. Molsgade Spejdermuseet, 90, 1.apr. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

183 M Register til Århus-Årbøgerne Molsgade Spejdermuseum, 89, 19.apr. Moltke Elmar, 77, 11.jul. Momme Axel, 87, s.89 Momsgæld, 72, 17.sep. Momsgæld, 74, 15.jan. Momsgæld, 75, 20.maj. Momssvindel grønthandler, 83, 6.okt. Momssvindel grønthandler, 83, 5.nov. Mona Larsen jazz, 90, 24.jul. Mona Lisa diskotek, 88, 5.apr. Mondrup Grethe, 88, s.156 Mondrupvej udvidelse, 77, 11.mar. Monody rock- og punkfestival, 88, 25.apr. Montanagade, 87, s.103 Monument for a dead Boy ballet, 74, 14.sep. Moonjam, 92, 11.maj. Moos Bent, 83, s.81 Mopal fragtskib, 85, 17.feb. Mor er den værste i verden amatørteater, 83, 11.sep. Mord >se også Drab, Mord 1978 dom, 80, 23.feb. Mord Gl. Munkegade anholdelse, 88, 9.nov. Mord Holmstrup, 79, 2.mar. Mord intimmassøse Vejlby Risskov, 81, 9.maj. Mord polsk flygtning, 74, 1.sep. Mord Skanderborgvej, 80, 25.jan. Mord skud Risskov, 77, 29.jan. Mord Slot-Nielsen anholdelse, 80, 22.feb. Mord Slot-Nielsen dom, 81, 10.jan. Mord Slot-Nielsen ny anholdelse, 80, 23.feb. Mord Strandvejen 34, 80, 21.feb. Mord Åstrup i re en, 82, 24.jul. Mordet i Domkirken skuespil, 80, 14.nov. Morfin anholdelse, 73, 14.feb. Morfin arrestation, 76, 16.maj. Morfin fængsel, 79, 5.apr. Morfin handel, 75, 22.mar. Morfin handel, 75, 20.jul. Morfin indsmugling, 76, 11.nov. Morfinhandel dom, 75, 17.apr. Morfinhandel dom, 75, 19.apr. Morgenstjerne Villy, 91, s.106 Mors Kjeld, 87, s.89 Mors Kjeld, 91, s.63 Morten Børups Gade, 78, 1.jul. Morten Børups vise, 83, 7.jul. Mortensen Edvard, 82, 29.sep. Mortensen Ellen Tange, 86, s.75 Mortensen Gert, 89, 26.okt. Mortensen Henning radiopris, 88, 5.feb. Mortensen Holger FOTO, 78, s.89 Mortensen Jens Anton, 86, s.150 Mortensen Karna, 90, s.129 Mortensen Leif, 84, s.116 Mortensen Niels Mose, 88, s.156 Mortensen Ole, 86, s.75 Mortensen O o, 87, s.151 Mortensen Peder, 83, s.81 Mortensen Peter FOTO, 91, s.25 Mortensen Richard kunstudstilling, 83, 7.sep. Mortensen Richard maleri Musikhuset, 83, 27.aug. Mortensen S. Storm, 81, s.148 Mortensen Sigvald Storm, 82, s.172 Mortensen Syrene, 88, s.156 Mortensen Viggo dr.theol., 90, 17.mar. Mosaisk kirkegård TEMA, 86, s.60 Mosaisk Trossamfund, 72, 14.aug. Mosegrise Lystrup idrætsanlæg, 80, 9.sep. Mosekilde Eyvind, 80, s.172 Mosekilde Leif, 91, s.63 Mosevej 20 DFC Genindvinding, 91, 1.jun. Mosevej Genbrugsfabrikken, 88, 16.feb. Mosevej naturgas, 91, 14.aug. Moské på Silkeborgvej borgerklage, 92, 24.maj. Mosquito Bodega, 75, 11.okt. Moss Hansen F., 72, 27.apr. Moster Karen ordner alt teater, 79, 20.maj. Motel Gammel Vejlby Kro ombygget, 91, 17.aug. Motel La Tour moderniseret, 88, 19.maj. Motel La Tour sælges, 86, 9.okt. Motel La Tour Tvind mulig køber, 86, 5.sep. Motet koret i Ungarn, 83, 15.jul. Moth Holger, 80, 16.feb. Moth Holger, 85, s.74 Moth Holger, 87, s.151 Motorcykel terror, 79, 25.mar. 258

184 Register til Århus-Årbøgerne M Motorcykelbane Vestereng, 78, 24.dec. Motorcykeludstilling Ridehuset, 84, 2.apr. Motorcykeludstilling Vejlby- Risskov Hallen, 88, 16.apr. Motorklub tilskud, 90, 16.aug. Motorsejler FOF, 78, 5.jan. Motorstævne Nimbus Vilhelmsborg, 85, 18.aug. Motorvej Brabrand, 75, 19.jan. Motorvej Brabrand sø, 73, 20.jan. Motorvej Brabrand sø, 73, 5.mar. Motorvej Brabrand sø, 73, 5.apr. Motorvej Brabrand sø, 73, 6.jul. Motorvej Brabrand sø, 73, 11.dec. Motorvej Brabrand sø, 73, 12.dec. Motorvej Brabrand sø, 74, 7.feb. Motorvej Brabrand sø, 74, 16.feb. Motorvej Brabrand sø, 74, 13.apr. Motorvej Brabrand sø, 74, 22.okt. Motorvej Brabrand sø, 75, 13.feb. Motorvej Brabrand sø, 75, 27.feb. Motorvej Brabrand sø, 75, 19.nov. Motorvej Brabrand sø, 76, 10.dec. Motorvej Brabrand sø, 77, 4.feb. Motorvej Brabrand sø, 77, 10.feb. Motorvej Brabrand sø, 77, 16.mar. Motorvej Gjellerupplanen, 73, 20.mar. Motorvej høring, 76, 6.okt. Motorvej Skødstrup-Løgten indviet FOTO, 79, s.44 Motorvej Viborgvej, 78, 27.okt. Motorvej Viby-Egebjerg, 73, 17.aug. Motorvej øst eller vest om Brabrand sø TEMA, 73, s.112 Motorvejen Åbo Skibby møde, 90, 12.apr. Motorvejen Åbo Skibby protest, 90, 29.aug. Motorvejsforbindelse Jylland Amtsrådet, 86, 18.jun. Motorvejsplan Åbo og Skibby beses, 90, 30.jun. Motorvejsplaner protest, 76, 11.jun. Motown diskotek lukker, 84, 30.dec. Motown nyt navn Alexis, 88, 19.maj. Mougaard Alfred, 72, 7.okt. Mougaard Alfred, 72, 18.nov. Mougaard Alfred, 81, s.148 Mougaard Alfred, 82, 2.jun. Mougaard Alfred FOTO, 72, s.41 Moulskov Holger, 81, s.178 Mountain Bikes cykelklub, 90, 20.jul. Mourier Karen, 84, s.181 Mourier Steen, 87, s.89 Mouritsen Flemming pris, 89, 28.maj. Mouritsen Knud, 85, s.127 Mouritsen Ole G., 86, s.75 Mouri en Erik, 92, s.85 Mouri en Ole G. forskningsprofessor, 86, 22.maj. Mozart café FOTO, 87, s.54 Mrs. Bridges Åboulevarden FOTO, 89, s.18 Muchitch Asger, 83, s.143 Mudderkliren, 73, 28.nov. Mudderkliren fritidshjem, 80, 8.aug. Muhamedanske børn svinekød, 74, 20.sep. Multieemedieshow En bøn for Europa Bispetorvet, 91, 31.aug. Multiterminalen havnen indvies, 86, 6.okt. Mulvey Marilyn sanger, 74, 26.apr. Munch-Andersen Mogens, 89, s.149 Munch-udstilling, 76, 22.nov. Munck Hans, 74, 6.aug. Munck Hans Vilhelm, 80, s.173 Munck Willy, 82, s.172 Mund- og klovsygeepidemi, 83, 17.apr. Mundbjerg Flemming, 88, 1.dec. Mundelstrup forurening møde miljøminister, 91, 18.jan. Mundelstrup kro FOTO, 76, s.44 Mundelstrup Mejeri, 74, 19.dec. Mundelstrup mølle afslag, 81, 25.jun. Mundelstrup Staten skal købe grunde, 90, 14.dec. Mundelstrup station FOTO, 73, s.26 Mundelstrup station sidste åbningsdag, 73, 26.maj. Munkeapoteket røveri, 86, 1.feb. Munkegade 4 brand, 72, 20.okt. Munkegade 8, 73, 30.aug. Munkegade 89 besat lejlighed, 78, 24.okt. Munro Alice, 83, 8.feb. Munthe Bernhard, 78, 17.jun. Mur- og rumkunst udstilling, 89, 30.apr. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

185 M Register til Århus-Årbøgerne Murerarbejdsmændenes Fagforening 100 år, 89, 7.apr. Murerarbejdsmændenes Fagforening 90 år, 79, 7.apr. Murere arbejdsløse, 72, 26.jun. Murernes aktion, 72, 28.apr. Murernes aktion, 72, 29.apr. Murernes Fagforening, 72, 18.jan. Murernes Fagforening, 72, 25.jan. Murernes Fagforening, 72, 3.mar. Murernes Fagforening arbejdsløse, 73, 21.jul. Murernes Hus Rådhuspladsen FOTO, 72, s.15 Murersvendenes Fagforening, 75, 25.jan. Museer kommunal stø e, 80, 21.nov. Musetyfus Mårslet, 83, 26.nov. Museum om besæ elsestiden stø e, 84, 2.dec. Musik amatør konkurrence, 88, 7.feb. Musikdagbog TEMA, 72, s.53 Musikdage amatører Musikhuset, 86, 8.jun. Musikernes Hus, 75, 22.feb. Musikfestival VS Moesgård FOTO, 83, s.25 Musikhus FOTO, 79, s.14 Musikhus eller ej TEMA, 74, s.78 Musikhus folkeafstemning, 79, 6.mar. Musikhus kasernearealet, 76, 12.nov. Musikhus ny, 76, 20.jan. Musikhuset amfiteatret indviet, 83, 28.aug. Musikhuset anlægsudgifter steget, 80, 11.maj. Musikhuset arrangementsvirksomhed godkendt, 82, 7.okt. Musikhuset bebyggelsesplan protest, 86, 19.jan. Musikhuset belægningsregnskab, 89, 15.mar. Musikhuset byens musikliv, 83, 13.mar. Musikhuset Den glade Enke, 83, 6.nov. Musikhuset diskussion, 77, 17.jan. Musikhuset Evita musical aflyses, 84, 9.jul. Musikhuset fest rundstykker, 83, 28.aug. Musikhuset første spadestik FOTO, 80, s.26 Musikhuset god økonomi, 88, 31.mar. Musikhuset godt år belægning, 86, 25.jan. Musikhuset graffiti, 89, 15.sep. Musikhuset haveanlæg bevilling, 82, 14.jan. Musikhuset indviet, 83, 27.aug. Musikhuset kongrescenter plan, 86, 8.jan. Musikhuset konkurrence, 78, 19.aug. Musikhuset kviksølv i jorden, 90, 15.mar. Musikhuset Linie 3, 83, 12.dec. Musikhuset multimedia-show, 87, 6.dec. Musikhuset ny direktør, 87, 2.jul. Musikhuset ny direktør FOTO, 81, s.51 Musikhuset parkeringsanlæg bevilling, 82, 11.mar. Musikhuset pensionistrabat, 87, 14.dec. Musikhuset pensionistrabat FOTO, 87, s.48 Musikhuset pensionistrabat ændres, 88, 8.mar. Musikhuset pladestudie indviet, 86, 20.sep. Musikhuset projektering, 79, 11.sep. Musikhuset rejsegilde 11.aug. FOTO, 82, s.30 Musikhuset restaurant direktør afskediges, 84, 23.mar. Musikhuset restaurant mad betales ikke, 83, 26.sep. Musikhuset restaurant problemer, 84, 31.jan. Musikhuset restaurant underskud, 84, 19.mar. Musikhuset Robert Jacobsen udstilling, 87, 3.apr. Musikhuset rudeknusning anholdelse, 86, 12.maj. Musikhuset ruder knust FOTO, 86, s.22 Musikhuset selvstyre forslag, 85, 22.nov. Musikhuset skal spare, 89, 14.jan. Musikhuset skitseprojekt, 78, 13.dec. Musikhuset skolekor, 84, 21.mar. Musikhuset skulptur af Arp, 80, 3.okt. Musikhuset Sonny Rollins, 83, 3.nov. Musikhuset store sal koncert FOTO, 83, s.31 Musikhuset Thomas Jensens Allé, 82, 22.mar. Musikhuset Tonica, 84, 2.jan. Musikhuset udsmykning Soulage protest, 81, 31.jan. Musikhuset uheld svingdøre, 88, 24.maj. Musikhuset underskud, 84, 17.nov. Musikhuset vedtagelse, 77, 7.jan. Musikhuset Victor Borge, 83, 7.dec. 260

186 Register til Århus-Årbøgerne M Musikhuset Volgograd Symfonikerne, 92, 3.okt. Musikhuset Warming skulptur FOTO, 85, s.33 Musikhuset Wienerensemble, 84, 2.jan. Musikhuset økonomi, 88, 4.nov. Musikhuset økonomi undersøges, 85, 28.mar. Musikhuset åbningsmusik vinder, 83, 7.jul. Musikhusets restaurant overtaget af SAS, 86, 29.apr. Musikhusets restaurant underskud, 85, 29.nov. Musikhusets struktur vedtages, 86, 20.feb. Musikken noget om TEMA, 73, s.78 Musikkonservatorium >se også Det jyske Musikkonservatorium, Musiklivet fokus TEMA, 75, s.123 Musikstævne, 77, 4.jun. Musikvidenskabeligt Institut tyveri, 84, 6.jun. Musikvidenskabeligt Institut workshop, 79, 28.aug. Musikværksted Fredensgade, 82, 10.nov. Musikværtshuset Kælderen lukker, 80, 1.okt. Muskelsvindfonden Grøn koncert, 88, 9.jul. Muskelsvindfonden koncert, 85, 15.jul. Muskelsvindfonden koncert Ridehuset, 83, 31.jul. Muskelsvindfonden koncert Viby Stadion, 87, 13.jul. Muskelsvindsfonden Grøn Koncert FOTO, 90, s.22 Muskelsvindsfonden kunstudstilling Kunstbygningen, 82, 26.feb. Muskelsvindsfonden musikfestival, 80, 11.aug. Muskelsvindsfonden strandfestival Tangkrogen, 81, 9.aug. Muskelsvindsfonden udstilling, 80, 14.mar. Musselmalede stel udstilling Den gamle By, 86, 21.jun. Musvågevej 6 brand, 73, 2.jan. Muus Tage, 90, s.73 My Fair Lady billetsalg, 85, 1.jul. Myliin Lings ingeniørfirma, 76, 6.mar. Mylius Erichsens Vej overfald, 78, 24.feb. Mylius Jørgen, 80, 1.jun. Müller Erna FOTO, 74, s.69 Müller Jens Martin, 87, s.151 Myrup H.P., 81, s.149 Myrup H.P., 86, 22.feb. Myrup H.P., 91, s.63 Myrup Hans Peter, 82, s.94 Mælkebø er parker klager, 88, 28.maj. Mælkekartoner fladtop, 73, 23.mar. Mælkekartoner rensevæske, 73, 25.maj. Mælkekartoner østjyske motiver, 77, 9.aug. Mælkeordning, 72, 4.jan. Mælkeprisen forhøjes, 72, 9.jul. Mærsk Server olieskib, 72, 9.jul. Mærsk Supporter olieskib, 72, 9.jul. Møbelhuset Volden, 74, 14.apr. Mødestedet Friheden, 83, 18.maj. Mødre- og Spædbørnehjemmet Riisvangen, 82, 26.okt. Mødre- og Spædbørnehjemmet Riisvangen familiepension, 88, 3.feb. Mødrehjælpen Den Nye uro, 87, 31.jan. Mødrehjælpen ny bestyrelse, 87, 9.mar. Mødrehjælpen Århus 5 år, 89, 16.jun. Møgelhøj Bjarne, 84, 21.feb. Møgelhøj Bjarne, 84, 15.dec. Møgelvang Niels Chr., 88, s.156 Mølle Mundelstrup afslag, 81, 25.jun. Mølledammen slusebroen FOTO, 87, s.83 Mølleengen Beboerforening, 80, 11.jun. Mølleengen Beboerforening, 86, 19.jan. Mølleengen Beboerforening trafikplan, 80, 10.jul. Mølleengens Beboerhus lukker, 88, 18.sep. Møllegade, 72, 14.aug. Møllegade, 77, 23.okt. Møllegade 30 Kirkens Korshær na jeneste, 91, 1.feb. Møllegade 9.13 diplom for fornyelse, 91, 1.feb. Møllegården Plejehjemmet FOTO, 74, s.25 Møllegården Plejehjemmet indvies, 74, 11.maj. Møllegården Todbjerg, 78, 15.jun. Møllehave Johannes koncert, 82, 19.dec. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

187 M Register til Århus-Årbøgerne Mølleparken besky elsesrum, 78, 14.sep. Mølleparken Elskovskampen, 89, 1.sep. Mølleparken Elskovskampen a er på plads, 92, 6.aug. Mølleparken Elskovskampen nedlagt, 91, 20.nov. Mølleparken omlægning, 78, 5.jul. Mølleparken voldtægt, 74, 20.aug. Møller Orla, 78, 13.jun. Møller & Wichmann pris, 81, 1.mar. Møller A.P., 72, 16.feb. Møller A.P. boreplatform, 72, 21.apr. Møller A.P. skibe, 72, 9.jul. Møller Amdi erstatning, 89, 12.feb. Møller Anders Nielsen FOTO, 82, s.144 Møller Arne Schou, 89, s.149 Møller C.F. FOTO, 89, s.89 Møller C.F. FOTO, 89, s.89 Møller C.F., 89, s.149 Møller C.F. 85 år fejres Universitetet, 84, 28.okt. Møller C.F. får vejnavn, 81, 31.okt. Møller C.F. udstilling, 89, 4.sep. Møller C.F. Århus-pris, 79, 1.sep. Møller E., 74, 6.feb. Møller Eigil, 89, s.149 Møller Erna, 90, 31.aug. Møller Finn, 84, s.116 Møller Flemming, 87, 2.jul. Møller Grethe Fenger, 83, 29.dec. Møller Grethe Fenger, 85, 5.nov. Møller Grethe Fenger, 86, 7.sep. Møller Gunnar Bjerg, 85, s.127 Møller Ib, 91, 12.jul. Møller J.P., 83, s.143 Møller Jane, 79, 9.sep. Møller Jens Holger, 83, s.143 Møller Jesper legat, 89, 12.okt. Møller N. Vinther, 82, 13.sep. Møller N. Vinther afskedigelse, 82, 14.okt. Møller N. Vinther afskedigelse drøftes, 82, 1.okt. Møller N.O., 83, s.143 Møller Niels, 80, s.138 Møller Niels FOTO, 80, s.99 Møller Niels Nue, 77, 13.feb. Møller Niels Nue, 84, s.181 Møller Niels Vinther, 83, s.81 Møller og Grønborg arkitektfirma, 83, 21.jan. Møller Peter, 90, s.129 Møller Poul, 87, 20.feb. Møller Preben Nue, 88, s.156 Møller Stig, 80, s.138 Møller Ulla erstatning, 89, 12.feb. Møller Walther, 81, s.148 Møller-Mikkelsen P., 86, 26.aug. Møller-Mikkelsen Poul, 86, s.75 Møllestien, 73, 27.jul. Møllestien TEMA, 80, s.64 Møllestien FOTO, 80, s.65 Møllestien arkæologisk udgravning, 74, 11.okt. Møllestien bombealarm FOTO, 87, s.36 Møllestien plejecenter FOTO, 85, s.57 Møllestien plejecenter indvies, 83, 14.jun. Møllestien plejecenter teater, 85, 12.jan. Møllestien Plejehjemmet bevilling, 82, 8.apr. Møllestien saneringsplan, 73, 26.okt. Møllevang Nærcenter Finlandsgade vedtaget, 89, 7.dec. Møllevangs Allé bombe, 78, 12.aug. Møllevangs Allé røveri, 84, 12.feb. Møllevangskirken FOTO, 89, s.91 Møllevangskirken 25 år, 85, 21.jun. Møllevangskirken tyveri, 75, 27.jan. Møllevangskvarteret borgermøde GASA, 89, 22.feb. Møllevangsskolen, 74, 15.mar. Møllevangsskolen, 77, 25.feb. Møllevangsskolen 25 år, 77, 20.feb. Møllevangsskolen brand, 77, 21.nov. Møllevangsskolen dekoreret af Bo Bendixen, 84, 5.mar. Møllevangsskolen håndgranater, 83, 24.maj. Møllevangsskolen protestdemonstration, 91, 19.dec. Møllevangsskolen skulptur Monika Poulsen, 87, 9.maj. Møllevangsskolen ungdomsklub, 75, 19.sep. Møllevejen FOTO, 75, s.46 Møllmann Niels, 82, s

188 Register til Århus-Årbøgerne N Møllmann Niels, 91, s.106 Mønsgade 6 præmieret, 85, 24.jan. Mønsteds fabrikker København FOTO, 83, s.15 Mønster Knud, 92, s.85 Mønsterbageriet, 83, 12.maj. Møn elefoner frostproblemer, 80, 7.jan. Mørks Gade >se også J.M. Mørks Gade, Mørks Gade 1 AIDS info, 88, 14.aug. Mørks Gade kontorbygning, 80, 4.apr. Måger containere FOTO, 84, s.44 Maagaard Jy e FOTO, 81, s.117 Måneformørkelse, 86, 28.okt. Månekrater navn, 75, 23.apr. Mårslet borgerhus, 74, 5.jun. Mårslet Borgerhus, 76, 5.jun. Mårslet byggegrunde, 79, 30.nov. Mårslet byggemodning, 76, 20.aug. Mårslet fastelavn, 85, 5.mar. Mårslet festuge, 76, 3.aug. Mårslet Festuge, 77, 1.aug. Mårslet fritidsklub, 79, 20.dec. Mårslet Fællesråd, 76, 3.okt. Mårslet gangbro, 78, 3.maj. Mårslet kirke 800 år, 82, 14.jun. Mårslet musetyfus, 83, 26.nov. Mårslet parcelhuse ønskes standset, 81, 13.feb. Mårslet Plejehjemmet bevilling, 80, 4.apr. Mårslet ridecenter sommeraktivitet, 85, 7.jul. Mårslet skole, 78, 22.jun. Mårslet skole, 79, 7.aug. Mårslet skole elevboykot indeklima, 88, 4.feb. Mårslet skole fastelavn FOTO, 84, s.12 Mårslet skole udvides bevilling, 81, 9.apr. Mårslet skolenævn refleksbånd, 81, 14.maj. N N. Kochs skole, 76, 29.maj. N. Kochs skole, 76, 5.sep. N. Kochs skole, 79, 19.jun. N. Kochs skole Dansk Firma Center, 90, 11.jan. N. Kochs skole nye skolegård indviet, 85, 17.aug. N.C. Nielsens Boligtextil brand FOTO, 81, s.48 N.J. Fjords Gade >se også Fjordsgade, N&T Bilauktioner indstiller virksomhed, 88, 17.aug. Nabohjælp stor succes, 88, 3.sep. Nagel Peter FOTO, 81, s.49 Nagy Jajos, 83, 12.mar. Nannasvej brand, 78, 23.apr. Napoleon Discothéque skud, 82, 19.dec. Narko kriminalitet, 79, 14.apr. Narkoaffære anholdelser, 91, 1.okt. Narkobande anholdelse, 83, 16.jan. Narkohandel anholdelse, 87, 20.okt. Narkohandlere fængslet, 74, 28.feb. Narkohøring, 73, 26.feb. Narkoman død arresten, 82, 10.apr. Narkoman død Fredensgade, 75, 29.jul. Narkoman dør, 73, 12.maj. Narkomaner, 72, 5.mar. Narkomaner, 73, 1.mar. Narkomaner antal steget, 81, 2.jul. Narkomaner statistik, 88, 15.nov. Narkotika, 72, 21.jan. Narkotika anholdelse, 73, 1.maj. Narkotika anholdelse, 73 Narkotika anholdelse, 74, 1.feb. Narkotika anholdelse, 77, 28.jul. Narkotika Cabana, 74, 14.nov. Narkotika Cabana, 74, 26.nov. Narkotika dom, 77, 20.maj. Narkotika dom, 78, 14.mar. Narkotika indbrud, 77, 24.sep. Narkotika jagt, 82, 22.jan. Narkotika Kirstinesminde flyveplads, 80, 28.feb. Narkotika Møn dom, 80, 4.okt. Narkotika opgørelse, 75, 4.jan. Narkotika politiklage, 78, 20.jan. Narkotika tyveri, 75, 15.mar. Narkotika-høring, 81, 1.mar. Narkotikahandel, 72, 1.sep. Narkotikahandel anholdelse, 80, 8.feb. Narkotikahandel dom, 83, 21.jan. Narkotikahandel dom til italienere, 92, 26.jun. Narkotikaklinikken Nørre Allé, 80, 21.jul. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

189 N Register til Århus-Årbøgerne Narkotikaproblemer Norden, 73, 2.jun. Narkotikaproblemer steget, 82, 29.sep. Narkotikasag re en, 76, 15.maj. Narnow Annelise, 84, 11.okt. Nash Jørgen, 82, 26.feb. Nasri Amid udsmykning, 86, 31.aug. Natbuskørsel annonce FOTO, 89, s.41 Natbussen succes, 87, 21.dec. Natbusser, 87, 5.dec. Natbusser forsøg, 87, 28.maj. Natbusser hele året nedstemt, 88, 13.nov. Natbusser indføres, 92, 29.sep. Nationalbanken FOTO, 72, s.49 Nationalbankens bygning til salg, 89, 23.sep. Nationaltheater Budapest, 87, 12.feb. Natkassen værtshus, 84, 23.dec. Natklub La Faye e åbner, 84, 20.maj. Natlæger skat, 75, 25.mar. Nato demonstrationer, 80, 24.aug. Nato flådebesøg FOTO, 81, s.21 NATO-flådebesøg, 85, 17.aug. Nato-øvelse, 79, 19.sep. Nato-øvelse havnen, 83, 19.sep. Nato-øvelse torpedobåde, 79, 28.apr. Naturformidling Sølyst indvies, 87, 23.jun. Naturgas for tinge tilslutning, 90, 19.maj. Naturgas Midt Nord, 87, 23.jan. Naturgas Midt Nord, 87, 25.jan. Naturgas på Mosevej, 91, 14.aug. Naturhistorisk Museum, 72, 20.apr. Naturhistorisk Museum, 72, 23.apr. Naturhistorisk Museum, 77, 8.maj. Naturhistorisk Museum, 77, 15.dec. Naturhistorisk Museum 40 år, 82, 10.maj. Naturhistorisk Museum 50 år, 92, 9.maj. Naturhistorisk Museum tilskud, 90, 6.apr. Naturhistorisk Museum tyveri elefantstødtænder, 92, 30.okt. Naturhistorisk Museum udstilling olie gas, 84, 3.jun. Naturlæge bus til Sønderjylland, 86, 11.nov. Naturlæge Højbjerg dom, 82, 24.mar. Naturlæger behandling hospitalsindlæggelse, 88, 2.maj. Naturvidenskabelige Institu er åbent hus, 79, 19.nov. Naturvidenskabeligt Fakultet gymnasieelever, 79, 11.mar. Naturvidenskabeligt Fakultet åbent hus, 77, 20.nov. Naturvidenskabeligt Fakultet åbent hus FOTO, 77, s.47 Naturvidenskabeligt Fakultet åbent hus FOTO, 79, s.49 Naturvogtere bevilling, 83, 25.jan. Naur Albert, 72, 20.dec. Navernes prinsestævne, 92, 18.maj. Navneliste forældre karlitlofter, 86, 20.feb. Nazi-parti plakatophængning, 89, 18.jul. Nazisters hovedkvarter hærværk, 80, 9.apr. Nedergaard Bent, 88, s.82 Nedergaard Jan, 87, s.151 Nedlloyd Clarence container Mellemøsten, 84, 13.dec. Nedstyrtning fra tag Thorvaldsensgade, 88, 17.dec. Neerup Folmer, 81, s.179 Nehrus Allé navneskift, 89, 14.nov. Neizer Bertha A. ambassadør, 72, 1.feb. Nej til Danmark som base for bombemål demonstration, 82, 31.okt. Nellemann & Thomsen bilauktioner, 87, 5.nov. Nellemann & Thomsen møntauktion, 90, 11.nov. Nellemans ejendom, 73, 28.sep. Nellø Aage, 85, s.127 Nemo Film, 78, 14.jul. Nemo undervandsgruppe, 73, 7.jul. Neptun Bryggeri, 81, 11.dec. Neptune Topaz fragtskib, 74, 13.jun. Nerstrøm Benni, 79, s.90 Nesch Rolf udstilling, 82, 14.aug. Neubert Axel, 84, 21.nov. Neutronbomben demonstration, 79, 18.apr. New Zealandsk uge, 81, 30.okt. News i rockshow, 91, 8.jun. Nexø Eba, 92, s.85 Nibelungen Ringen TEMA, 88, s.65 Nicaragua besøg Århus, 86, 19.apr. Nicolaisen Orla, 92, s.133 Nicolaj rockshow, 91, 8.jun. 264

190 Register til Århus-Årbøgerne N Niebuhr Annie udtræder byrådet, 89, 24.feb. Nieburg Annie, 89, s.77 Niekerk Kirsten, 87, s.89 Niels Ebbesens Vej 80 politivagt, 84, s.63 Niels Fredsborgs cykelforretning indbrud, 79, 8.okt. Niels Juels Gade 15 Rulleforretning lukker, 92, 30.dec. Niels Juels Gade 79 brand FOTO, 78, s.9 Niels Juels Gade 80 brand, 77, 24.dec. Niels Juels Gade brand, 77, 27.dec. Niels Juels Gade brand, 78, 6.jan. Niels Juels Gade duer, 77, 5.jul. Niels Juels Gade gårdrydning, 79, 21.jun. Niels Juels Gade gårdrydning, 81, 23.aug. Niels Klim blokade, 87, 17.jul. Niels Klim fejres med rockmusik, 92, 20.maj. Niels Klim færge, 87, 4.maj. Niels Klim færge >se også Kalundborgbåden, Niels Klim kuldeproblemer, 88, 14.jan. Niels Klim salg frarådes, 91, 9.okt. Niels Peters Kro Solbjerg solgt, 81, 27.okt. Nielsen Aksel, 79, s.90 Nielsen Albert, 81, s.179 Nielsen Albert L., 79, s.182 Nielsen Alvine Quade, 82, s.172 Nielsen Anders, 80, s.173 Nielsen Anne, 90, s.129 Nielsen Anneme e, 79, s.90 Nielsen Anneme e, 92, s.86 Nielsen Arthur, 85, s.127 Nielsen Arvad, 81, s.149 Nielsen Axel, 90, s.129 Nielsen Axel Tormod, 80, s.173 Nielsen Axel V., 75, 23.apr. Nielsen Bent debatbog drabsmænd, 85, 25.mar. Nielsen Bent H., 88, s.82 Nielsen Bente M., 87, 23.okt. Nielsen Bernhard, 72, 12.aug. Nielsen Bernhard, 76, 9.feb. Nielsen Bernhard, 79, 6.dec. Nielsen Brian FOTO, 92, s.34 Nielsen Bue Lund, 85, s.74 Nielsen C.P., 82, s.94 Nielsen Carl, 89, s.77 Nielsen Carl J., 82, s.172 Nielsen Chr. FOTO, 81, s.152 Nielsen Christian, 81, s.179 Nielsen Claus Vinther, 90, 16.okt. Nielsen D.W., 79, s.182 Nielsen Ebbe, 89, s.77 Nielsen Ejnar M., 81, s.149 Nielsen Ejvind, 78, 25.aug. Nielsen Ejvind, 87, s.89 Nielsen Erik bryllup FOTO, 84, s.32 Nielsen Ernst Max, 92, 18.sep. Nielsen Ernst Max, 92, 21.nov. Nielsen Espen Thiedemann, 89, s.77 Nielsen Flemming, 91, s.106 Nielsen Flemming dr.scient., 91, 19.nov. Nielsen Gerda Rosenlund FOTO, 81, s.132 Nielsen Gerhard, 83, 7.jun. Nielsen Gerhard, 85, s.74 Nielsen Gerhard, 87, s.89 Nielsen Gerhard afskedsfest, 87, 22.dec. Nielsen Gorm Toftegaard, 90, s.73 Nielsen Govert, 89, s.149 Nielsen grosserer FOTO, 82, s.28 Nielsen Gunnar, 88, s.82 Nielsen Gunnar N., 72, 9.aug. Nielsen Gustav, 72, 15.jun. Nielsen Gustav, 79, s.90 Nielsen H.A., 79, s.182 Nielsen H.E. Wendelbo, 84, s.181 Nielsen H.O., 83, s.143 Nielsen Hans Chr. FOTO, 80, s.118 Nielsen Hans Chr., 91, s.106 Nielsen Hans-Aage Møller, 83, s.81 Nielsen Harald, 84, s.116 Nielsen Harry Rosenlund FOTO, 81, s.133 Nielsen Helen FOTO, 88, s.129 Nielsen Helge, 73, 28.okt. Nielsen Helge, 83, 2.dec. Nielsen Helge boligminister, 73, 7.apr. Nielsen Helmer, 72, 23.okt. Nielsen Henning, 85, s.74 Nielsen Henning, 88, s.156 Nielsen Henning, 90, s.129 Nielsen Henning Spure, 89, s.78 Nielsen Henry FOTO, 81, s.19 Nielsen Henry, 88, s.156 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

191 N Register til Århus-Årbøgerne Nielsen Herluf, 88, s.156 Nielsen Holger K., 92, 5.jun. Nielsen Holsts Maskinfabrik, 72, 2.feb. Nielsen Hougaard, 92, s.133 Nielsen Ib, 79, s.182 Nielsen Inger, 81, 30.okt. Nielsen J. Flemming, 83, s.143 Nielsen J.Ø., 87, 10.apr. Nielsen Jakob, 75, 20.feb. Nielsen Jakob, 84, s.116 Nielsen Jakob, 87, 22.dec. Nielsen Jakob, 88, s.82 Nielsen Jakob, 90, s.129 Nielsen Jens, 74, 12.jan. Nielsen Jens, 89, 3.nov. Nielsen Jens, 89, s.149 Nielsen Jens, 92, s.133 Nielsen Jens Arild, 88, s.82 Nielsen Jens Børge, 86, s.151 Nielsen Jens Marius, 80, s.173 Nielsen Jens Søndergaard, 79, s.90 Nielsen Jens Aage radio bombetrussel, 80, 3.apr. Nielsen Johannes Psykiatrisk Hospital, 90, 9.feb. Nielsen John, 87, s.89 Nielsen John, 88, s.82 Nielsen John, 92, s.86 Nielsen Jørgen, 83, 11.aug. Nielsen Jørgen, 86, s.75 Nielsen Jørgen FOTO, 88, s.129 Nielsen Jørgen slagter lukker TEMA, 88, s.126 Nielsen Jørn, 77, 15.aug. Nielsen Jørn FOTO, 81, s.31 Nielsen K. FOTO, 89, s.120 Nielsen K. Axel, 73, 18.dec. Nielsen K. Tousvej FOTO, 89, s.120 Nielsen Kaj Munk, 80, s.173 Nielsen Karin, 80, 1.feb. Nielsen Karin FOTO, 85, s.104 Nielsen Karl, 91, s.106 Nielsen Karl Gustav, 84, s.181 Nielsen Karl Ove, 91, s.63 Nielsen Kingo formand AAB, 80, 18.jan. Nielsen Knud, 73, 29.apr. Nielsen Knud, 74, 26.jan. Nielsen Knud, 91, s.63 Nielsen Knud, 88, s.156 Nielsen Knud, 92, s.133 Nielsen Knud Fr., 83, s.143 Nielsen L. Marstrand, 84, s.181 Nielsen Laurits, 90, s.129 Nielsen Leif, 81, s.149 Nielsen Leonhardt, 85, s.127 Nielsen Magnus FOTO, 88, s.126 Nielsen Magnus, 82, s.172 Nielsen Maren FOTO, 87, s.139 Nielsen Marichen FOTO, 72, s.38 Nielsen Mogens, 73, 15.dec. Nielsen N. Barslund, 78, 30.dec. Nielsen N.C., 79, 7.dec. Nielsen N.C., 80, 6.dec. Nielsen N.C., 81, 2.dec. Nielsen N.C., 82, 7.dec. Nielsen N.C., 83, s.81 Nielsen N.C., 85, 3.dec. Nielsen N.C., 86, 25.nov. Nielsen N.C., 87, 1.dec. Nielsen N.C., 89, 7.jun. Nielsen N.C., 89, s.78 Nielsen N.C. FOTO, 81, s.48 Nielsen N.C. tegning FOTO, 73, s.117 Nielsen N.P., 90, s.129 Nielsen Niels, 74, 8.feb. Nielsen Niels, 75, 8.jun. Nielsen Niels, 80, s.139 Nielsen Niels, 83, s.81 Nielsen Niels Chr., 85, s.127 Nielsen Niels E., 84, s.181 Nielsen Niels Hougaard, 84, s.116 Nielsen Niels Åge, 84, s.116 Nielsen Niels Åge, 87, s.151 Nielsen Nikolaj, 85, s.127 Nielsen Olaf, 87, s.151 Nielsen Ole M., 91, s.106 Nielsen Olfert I., 90, s.129 Nielsen Oluf, 72, 18.maj. Nielsen Orla Berg, 86, s.151 Nielsen Osvald, 85, s.127 Nielsen Per, 90, s.73 Nielsen Peter FOTO, 86, s.47 Nielsen Poul, 81, 25.feb. 266

192 Register til Århus-Årbøgerne N Nielsen Poul, 85, s.74 Nielsen Poul, 86, s.151 Nielsen Poul Allan FOTO, 82, s.35 Nielsen Poul Marstrand, 90, s.130 Nielsen Poul Schandorff, 89, s.149 Nielsen Rasmus, 81, s.149 Nielsen Robert, 84, s.116 Nielsen Robert, 81, s.179 Nielsen S.A., 91, s.106 Nielsen Sigfred, 91, s.106 Nielsen Sigurd, 91, s.106 Nielsen Sigvald, 80, s.173 Nielsen Susanne svømmepige, 77, 8.jul. Nielsen Svend, 82, s.94 Nielsen Svend hæderspris, 82, 9.jun. Nielsen Svend Aage, 74, 25.okt. Nielsen Svend Åge, 82, s.172 Nielsen Søren, 80, s.173 Nielsen Søren Hauberg, 84, 17.maj. Nielsen Søren kolonihave Læssøesgade FOTO, 75, s.98 Nielsen T.H., 92, s.133 Nielsen Tage, 75, 16.maj. Nielsen Tage, 76, 11.feb. Nielsen Tage, 82, s.94 Nielsen Tage, 84, s.116 Nielsen Tage, 88, s.82 Nielsen Tage snedkerformand, 80, 15.maj. Nielsen Th., 73, 21.okt. Nielsen Th. Herborg, 91, s.63 Nielsen Thomas, 73, 1.maj. Nielsen Thomas, 83, 7.apr. Nielsen Tine FOTO, 88, s.42 Nielsen Torben, 75, 26.sep. Nielsen Torsten, 77, 18.feb. Nielsen Viggo, 79, s.182 Nielsen Aage, 82, s.172 Nielsen Aage Stig, 80, s.173 Nielsen-Refs Walther, 85, s.74 Nielsson Susanne, 77, 23.jul. Nielsson Susanne, 78, 23.jul. Nielsson Susanne FOTO, 75, s.69 Niepoort Chr., 80, s.173 Nilles Kro, 74, 5.jun. Nilsson Birgit, 84, 20.feb. Nilsson Birgit FOTO, 74, s.79 Nilsson Johan, 80, s.173 Nimborg Jørgen, 91, 8.okt. Nimbus motorstævne, 85, 18.aug. Nina Frederiksgade FOTO, 76, s.33 Ninive skabelsesspil, 86, 1.aug. Ninn-Hansen E., 84, 31.okt. Nisse Povl-O o, 80, s.139 Nissen Carl Fri e, 91, s.106 Nissen J.C., 83, s.143 Nissen Karsten, 87, s.89 Nissen Knud, 86, s.75 Nissen Peter FOTO, 91, s.48 Nisted Knud Aage, 81, s.179 Nitrat vandboringer, 87, 8.jan. Ni land Louis FOTO, 92, s.43 Njord træskib, 87, 13.sep. Noah, 88, 25.jun. Noah Brugsdemonstration, 77, 10.dec. NOAH demonstration, 73, 19.feb. NOAH demonstration trafikdrab, 80, 9.nov. NOAH kasernearealet, 79, 2.jul. NOAH Spildevandsgruppe, 73, 22.aug. NOAH spildevandsgruppen, 73, 7.aug. NOAH Studstrupværket, 80, 29.maj. Noba Brødfabrik, 75, 19.sep. Nobelpristager Klug FOTO, 83, s.48 Noetmann Niels FOTO, 78, s.89 NOLD Arne Bundegaard, 84, 27.okt. Nomadefilt i Mellemøsten Moesgårds Museum, 91, 27.aug. Nordborggade huslejesag, 72, 3.nov. Nordborggade vurderingssag, 72, 14.okt. Nordborggade 23, 79, 15.apr. Nordbyvej pølsebar røveri, 85, 26.apr. Nordelektro betalingsstandsning, 81, 22.sep. Nordelektro i gang igen, 81, 24.okt. Norden som atomfri zone demonstration, 82, 31.okt. Nordens bedste cyklist FOTO, 80, s.39 Nordens største fugleudstilling, 82, 23.okt. Nordentoft Anders koncerter, 88, 21.okt. Nordentoft Ole FOTO, 81, s.127 Nordgren-Gulbransson Ellen FOTO, 88, s.65 Nordgårdskolen, 74, 7.feb. Nordgårdskolen, 74, 1.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

193 N Register til Århus-Årbøgerne Nordgårdskolen, 76, 11.jun. Nordgårdsskolen fremmedsprogede børn, 90, 6.mar. Nordgårdsskolen fremmedsprogede børn, 90, 12.mar. Nordisk Elektrikerforbund, 72, 19.jun. Nordisk Institut, 77, 1.okt. Nordisk Institut FOTO, 77, s.11 Nordisk Institut miljø, 78, 6.okt. Nordisk Journalistkursus 25 år, 83, 1.feb. Nordisk Musikpædagogisk Union, 72, 2.aug. Nordisk Råd stævne, 72, 12.okt. Nordisk Sporvejsmusikersam menslutning, 77, 4.jun. Nordisk Teaterkomité kongres, 81, 11.jun. Nordisk Tekstiltryk, 73, 2.aug. Nordisk Tekstiltryk, 77, 27.maj. Nordisk Tekstiltrykkeri miljøbøde, 80, 23.nov. Nordisk Tekstiltrykkeris bygning, 79, 16.jun. Nordiske kvinder udstilling, 82, 13.jun. Nordlandvej brand, 85, 6.jun. Nordlys-Bibliotek åbner Skejby- Centret, 92, 11.okt. Nordposten, 74, 16.feb. Nordre Badeanstalt FOTO, 78, s.29 Nordre Grundejerforening, 72, 20.apr. Nordre Kirkegård, 73, 5.maj. Nordre Kirkegård, 73, 16.maj. Nordre Kirkegård drab, 82, 18.maj. Nordre Kirkegård gravsten, 75, 20.jul. Nordre Kirkegård hærværk, 75, 19.sep. Nordre Kirkegård voldtægt, 87, 17.mar. Nordre Kirkegårds kapel, 75, 10.jul. Nordre Ringgade, 75, 14.feb. Nordre Ringgade, 76, 8.okt. Nordre Ringgade, 78, 19.feb. Nordre Ringgade Barnowgrunden, 84, 11.okt. Nordre Ringgade centerbyggeri møde, 89, 7.jun. Nordre Ringgade servicestation røveri, 86, 17.jun. Nordre Strandvej, 72, 11.maj. Nordre Strandvej 159 børnehave, 87, 18.feb. Nordre Strandvej 19 Vejlby Brugsforening, 83, 9.jun. Nordre Strandvej 37 Sparekassen, 85, 5.okt. Nordre Strandvej lysregulering, 90, 21.feb. Nordre Strandvej trafikprotest, 89, 21.nov. Nordrevej butikskvarter, 77, 2.jun. Nordrevej indkøbscenter skrinlagt, 86, 4.sep. Nordrevej plan butikscenter opgivet, 87, 16.maj. Nordrevej planlagt center, 85, 2.mar. Nordrevej ældreboliger planer, 86, 4.sep. Nordstjernen klub medlemsdrab, 86, 22.dec. Nordsø-energien høring Stakladen, 81, 7.dec. Nordvig Ellen, 87, s.151 Norges Allé Brugsen, 80, 13.aug. Norgesrute Århus-Tønsberg startes, 92, 17.maj. Norholt Kirsten, 92, 30.maj. Norsgade, 78, 26.apr. Norsgade 12 besat rydning FOTO, 91, s.29 Norsgade 12 BZ fakkeltog, 91, 7.nov. Norsgade 12 BZ-besat, 91, 24.okt. Norsgade 12 efter BZ FOTO, 92, s.16 Norsk Hydro, 84, 3.jun. Norsk Hydro Oil, 75, 3.sep. Norsk Hydro Olie, 74, 13.sep. Norsk nutidskunst, 72, 3.sep. Norsminde Lysbådehavn, 79, 5.dec. Northern Symphony Orchestra, 74, 12.sep. Norup Lise-Lo e, 92, 30.maj. Novellekonkurrence 200 bidrag, 86, 16.mar. Novellekonkurrence unge, 86, 12.jan. Nu-Hansen Gunnar, 87, 2.jan. NUMUS-festival, 86, 24.apr. NUMUS-festival afslu es, 91, 29.apr. NUMUS-festival Musikhuset, 87, 30.apr. NUMUS-festival Musikhuset, 88, 29.apr. NUMUS-festivalen 10 år gang a oldes, 89, 26.apr. Numus-festivalen 81, 82, 3.maj. Ny Banegårdsgade FOTO, 87, s.19 Ny Banegårdsgade brand, 73, 8.maj. Ny Banegårdsgade overfald, 74, 20.apr. Ny Banegårdsgade restaurant, 83, 25.jun. Ny dans og Sprogcentret, 89, 28.okt. 268

194 Register til Århus-Årbøgerne N Ny Demokraten FOTO, 74, s.44 Ny Munkegade, 72, 12.jul. Ny Munkegade 89 besat lejlighed, 78, 23.okt. Ny Munkegade 89 besæ else landsret, 79, 31.okt. Ny Munkegade 89 husbesæ else, 78, 8.nov. Ny Munkegade boligaktion, 78, 11.nov. Ny Munkegade modernisering bøde, 81, 4.sep. Ny Munkegade Skole FOTO, 75, s.35 Ny Munkegade skole fysiklokale bevilling, 86, 18.sep. Ny Munkegade Skole fysiklokaler Arbejdstilsynet, 86, 2.sep. Ny Munkegade Skole nedlægges forslag, 88, 14.dec. Ny Munkegade Skole nedlægges vedtagelse, 89, 10.feb. Ny Munkegade skole renovation fysiklokale, 87, 4.sep. Ny Munkegades skole, 73, 17.feb. Ny Munkegades skolejubilæum 65 år, 80, 3.maj. Ny Mølle Lisbjerg Plant et træ kontor, 89, 1.aug. Ny Tjørnegade trafikdæmpning, 84, s.29 Nydamsvej telefonboks sprænges, 81, 9.jan. Nydol Handels Co., 75, 3.sep. Nygade, 73, 8.apr. Nygade FOTO, 73, s.20 Nygade sanering, 72, 21.okt. Nygaard Finn årets festivalplakat om jazz, 91, 4.feb. Nygaard Jakob Bech, 89, s.150 Nygaard Jens, 84, 7.dec. Nygaard Jens, 84, s.116 Nygård Knud, 86, s.151 Nygaard Kristen FOTO, 73, s.68 Nyhagen Heidi FOTO, 80, s.86 Nyholm Erik, 87, 27.sep. Nykredit fyrer 21 medarbejdere, 91, 18.jun. Nykredit købt JN-Gruppen, 90, 19.jun. Nykredit nye lokale Domkirkepladsen, 91, 11.jun. Nynazistisk propaganda, 86, 15.jan. Nyretransplantation, 76, 22.jun. Nyretransplantation nr. 1000, 89, 5.mar. Nyretransplantationer, 83, 26.mar. Nysanering Nørregade Studsgade FOTO, 85, s.35 Nyström Sune, 80, s.139 Nytår fyrværkeri, 85, 1.jan. Nytår fyrværkeri FOTO, 85, s.7 Nytår fyrværkeri lægebesøg hærværk, 82, 1.jan. Nytår fyrværkeriskader, 87, 1.jan. Nytår hærværk FOTO, 84, s.7 Nytår øjenskader, 83, 1.jan. Nytåret skadestuen, 88, 1.jan. Nytårsaften , 72, 31.dec. Nytårsaften brand tyveri, 78, 31.dec. Nytårsaften brandudrykninger, 77, 31.dec. Nytårsaften fredelig, 85, 31.dec. Nytårsaften fredelig, 86, 1.jan. Nytårsaften fredelig, 86, 31.dec. Nytårsaften fredelig, 87, 31.dec. Nytårsaften fyrværkeri, 76, 31.dec. Nytårsaften fyrværkeri hærværk, 81, 31.dec. Nytårsaften færre øjenskader, 89, 1.jan. Nytårsaften hærværk, 80, 31.dec. Nytårsaften hærværk brand, 84, 31.dec. Nytårsaften indbrud hærværk brand, 88, 31.dec. Nytårsaften meget fyrværkeri, 92, 1.jan. Nytårsaften rolig, 83, 31.dec. Nytårsaften rolig, 84, 1.jan. Nytårsaften slagsmål tyveri skud, 82, 31.dec. Nytårsaften snestorm, 79, 30.dec. Nytårsaften udrykninger, 89, 31.dec. Nytårsaften udrykninger, 90, 1.jan. Nytårsfest Bli /Rokken Klostergade, 92, 31.dec. Nytårsfest Ridehuset Airborn 92, 92, 31.dec. Nytårsfyrværkeri, 81, 1.jan. Nytårsgalla Ridehuset, 91, 31.dec. Nytårskoncert Beethovens 9. symfoni, 81, 9.jan. Nytårskoncert med Tonica, 92, 6.jan. Nytårskoncert Århus Symfoniorkester, 91, 5.jan. Nytårsnat brand og udrykninger, 91, 1.jan. Nytårsnat indbrud hærværk, 88, 1.jan. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

195 N Register til Århus-Årbøgerne Nyvad Bente pris, 88, 16.jun. Nyvang Anker, 87, s.89 Nærbanen, 75, 7.aug. Nærbanen, 78, 12.maj. Nærbanen, 78, 28.jun. Nærbanen, 78, 26.jul. Nærbanen, 78, 16.sep. Nærbanen, 78, 17.nov. Nærbanen, 78, 28.nov. Nærbanen, 79, 21.apr. Nærbanen passagerer, 82, 6.mar. Nærbanen billetsalg automater, 85, 1.dec. Nærbanen billetsalget, 80, 30.nov. Nærbanen bille er slipper op, 80, 5.aug. Nærbanen budgetoverskridelse, 80, 30.nov. Nærbanen buslinjer, 80, 12.apr. Nærbanen indviet FOTO, 80, s.33 Nærbanen Løgten, 77, 7.dec. Nærbanen møde med DSB, 82, 18.aug. Nærbanen planer, 76, 3.mar. Nærbanen protest, 78, 23.aug. Nærbanen udsæ es 5. aug., 80, 19.apr. Nærbanen vejarbejder, 79, 25.okt. Nærbanen Århus-Hornslet, 78, 9.nov. Nærbanen Århus-Hornslet, 78, 30.dec. Nærbanen Århus-Hornslet 1 år, 81, 5.aug. Nærbanen Århus-Hornslet indviet, 80, 4.aug. Nærbanen Århus-Hornslet projekt, 79, 26.apr. Nærbanen Århus-Segalt, 79, 24.aug. Nærbanetog prøvekørsel FOTO, 77, s.13 Nærbanetog trafikulykke Gammel Kirkevej, 83, 16.aug. Nærbanetog Århus-Hornslet, 77, 6.feb. Nærbanetrafik før og nu TEMA, 74, s.132 Næringen drab dom, 85, 20.jun. Nærpoliti Brabrand forsøgsordning, 86, 26.sep. Nærradio >se også Lokalradio, Nærradio reklamer, 85, 24.sep. Nærradio tilskud, 86, 19.mar. Nærradio økonomiske problemer, 83, 6.jul. Nærradio Århus, 83, 28.jan. Nærradioer 12 nye, 87, 18.nov. Nærradioer reklameindslag, 89, 29.jul. Næraa Harriet, 87, s.151 Næsebjørne Brabrand, 84, 7.nov. Næshøjskolen, 77, 22.apr. Næshøjskolen brand, 92, 18.feb. Næshøjskolen Harlev, 75, 15.aug. Næshøjskolen kantine, 77, 30.jun. Næshøjskolen kantine, 77, 1.nov. Næshøjskolen vikarordning, 81, 5.nov. Nøddebo Præstegård Århus Teater, 86, 16.nov. Nøgenbadning, 73, 21.jul. Nøjsomhed klyngehuse, 79, 6.dec. Nørbo Julius udstilling Åby Bibliotek, 89, 14.mar. Nørbygaard Finn, 88, 23.jun. Nørbygaard Finn, 91, 2.jun. Nørgård Bjørn, 87, 30.jan. Nørgaard Bjørn Tidsmaskine, 90, 24.apr. Nørgaard Bjørn udstilling, 87, 22.feb. Nørgaard Bjørn udstilling De røde Hunde FOTO, 87, s.12 Nørgaard Carl Aage, 92, s.86 Nørgaard Edvard J., 80, s.173 Nørgård Flemming FOTO, 87, s.16 Nørgaard Inger, 80, s.139 Nørgaard Ivar, 87, 14.feb. Nørgård Jens, 90, s.73 Nørgård Kjeld FOTO, 72, s.33 Nørgaard Lise, 90, 18.nov. Nørgaard Lise juleforestilling, 90, 14.mar. Nørgaard Peder FOTO, 89, s.72 Nørgaard Per, 73, 24.maj. Nørgård Per, 88, s.82 Nørholm Leo, 72, 11.jan. Nørholt Poul, 84, s.117 Nørholt Poul E., 92, s.133 Nørholt Svend Erik, 84, s.117 Nørlund Ib, 75, 1.maj. Nørr Erik doktordisputats, 85, 1.jun. Nørre Allé, 72, 5.jan. Nørre Allé, 72, 21.dec. Nørre Allé 30, 73, 2.feb. Nørre Allé 30, 74, 13.mar. Nørre Allé 30 FOTO, 73, s.13 Nørre Allé 46 BZ-brigaden, 83, 17.dec. Nørre Allé 66, 73, 2.sep. 270

196 Register til Århus-Årbøgerne N Nørre Allé 83, 77, 7.okt. Nørre Allé 86 Galleri Gallo, 82, 12.dec. Nørre Allé 86 Galleri Gallo, 86, 11.dec. Nørre Allé Apostolsk Kirke, 80, 20.maj. Nørre Allé besat BZ-brigade, 83, 16.nov. Nørre Allé besæ else regning, 84, 12.jan. Nørre Alle Den Apostolske kirke, 84, 23.apr. Nørre Allé knivstik, 75, 31.dec. Nørre Alle Pelsstuen, 75, 15.apr. Nørre Allé Restaurant Bræddehy en, 86, 16.apr. Nørre Allé røveri, 76, 4.dec. Nørre Allé Århus Salatfabrik, 90, 15.apr. Nørre Boulevard skole, 73, 17.feb. Nørre Boulevard skole, 77, 16.jun. Nørre Boulevard skole, 77, 17.jun. Nørre Boulevard skole FOTO, 77, s.29 Nørre Boulevard skole kommunalt kursuscenter, 82, 14.aug. Nørre Boulevard skole nedlæggelse, 76, 16.okt. Nørre Boulevard skole nedlæggelse, 76, 21.okt. Nørre Boulevard skole nedlæggelse, 76, 27.nov. Nørre Boulevard skole nedlæggelse, 77, 4.jan. Nørre Boulevard skole nedlægges, 76, 10.dec. Nørre stenbro beboere S.C. Sørensens bygninger, 80, 14.maj. Nørre Stenbro beboerforening, 78, 30.jan. Nørre Stenbro beboerforening, 78, 5.jun. Nørre Stenbro beboerforening, 78, 8.jun. Nørre Stenbro beboerforening, 79, 12.dec. Nørre Stenbro beboerforening, 81, 31.aug. Nørre Stenbro beboerforening tilskud, 80, 19.dec. Nørre Stenbro juniorklub, 79, 16.aug. Nørrebrogade, 76, 14.aug. Nørrebrogade, 78, 19.feb. Nørrebrogade FOTO, 76, s.32 Nørrebrogade 28 Alternativ behandling, 88, 19.okt. Nørrebrogade gavludsmykning FOTO, 88, s.43 Nørrebrogade Jysk Medicinskhistorisk Museum, 83, 20.mar. Nørrebrogade restaurant Vejkrydset, 86, 14.feb. Nørrebrogade trafikuheld ambulance, 83, 23.aug. Nørregade, 74, 27.sep. Nørregade, 76, 25.feb. Nørregade, 76, 10.apr. Nørregade, 79, 2.jan. Nørregade FOTO, 85, s.35 Nørregade 6, 72, 13.dec. Nørregade forfaldne huse FOTO, 85, s.15 Nørregade indbrud, 76, 23.jul. Nørregade nybyggeri, 88, 22.mar. Nørregade sanering, 86, 9.jul. Nørregaard Ejnar, 82, s.172 Nørregaard Georg, 89, s.150 Nørreport FOTO, 79, s.156 Nørreport FOTO, 85, s.35 Nørreport 15 Arbejdsformidlingen, 92, 4.okt. Nørreport FOTO, 91, s.50 Nørreport 17 Beskæftigelsesfo rvaltningen, 92, 4.okt. Nørreport Arkitektskolen, 83, 11.aug. Nørreport solgt til Kulturministeriet, 83, 11.aug. Nørreport 24, 72, 4.dec. Nørreport 26 BRF-Kredit, 92, 27.sep. Nørreport Arbejdsformidlingen, 80, 17.aug. Nørreport Arbejdsformidlingen, 89, 17.sep. Nørreport boligbyggeri FOTO, 87, s.38 Nørreport bybilledet TEMA, 79, s.155 Nørreport byggeri færdigt, 88, 4.sep. Nørreport Den Danske Bank, 85, 28.dec. Nørreport Den Danske Bank, 92, 23.dec. Nørreport lokalplan, 87, 18.jun. Nørreport nedrivning, 78, 18.jan. Nørreport nybyggeri, 86, 9.jul. Nørreport projektet, 74, 20.sep. Nørreport-Nørregade-Paradisgade saneringsplan vedtaget, 85, 31.okt. Nørreriis restaurant, 74, 27.sep. Nørskov Ole, 83, 3.feb. Nørskov Ole FOTO, 82, s.157 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

197 O Register til Århus-Årbøgerne O OBS-varehus i Viby offentlig høring, 91, 25.okt. Observationsskole adfærdsvanskelige børn, 74, 24.maj. Observatoriet TEMA, 90, s.86 Ocean Islander krydstogtskib, 87, 14.jun. Ocean Princess krydstogtskib i Århus, 91, 9.jun. Odd Fellow-logen Fraternitas, 73, 5.feb. Odder pige forsvinder, 75, 4.jan. Odder-banen togafsporing, 81, 18.jan. Odderbanen billetsalget, 80, 30.nov. Odderbanen hærværk, 79, 1.maj. Odderbanen rygeforbud, 89, 1.jan. Odderbanen sneproblemer, 80, 29.jan. Oddervej, 77, 2.feb. Oddervej FOTO, 76, s.46 Oddervej FOTO, 77, s.38 Oddervej 77, 76, 6.dec. Oddervej forlægning, 75, 3.dec. Oddervej gangbro indviet, 82, 10.dec. Oddervej Søværnets Operative Kommando, 85, 23.maj. Oddervej trafikuheld ridehest, 83, 28.feb. Oddervej udbedring bevilling, 82, 26.aug. Oddervej undermineret regn, 81, 14.jul. Odensegade 41 brand, 82, 28.apr. Odensegade omlægning, 79, 12.apr. Odgård Roar FOTO, 82, s.35 Odin-Teatret FOTO, 79, s.39 Odinsgården Brabrand Boligforening, 91, 2.nov. Officersbygningen ombygningen bevilling, 84, 14.dec. Ogstrup N.P., 83, s.143 Ohlsen Caroline Søeborg FOTO, 92, s.46 Ohlsen Jeppe Madsen kunstner, 73, 9.sep. Oil Stock, 79, 30.aug. OK 85, 86, 1.apr. Okbo Jørn, 82, 3.sep. Olafsson Clark bankrøver, 78, 4.feb. Olander Helge, 80, 6.dec. Old Boys idrætsmærker, 83, 25.nov. Old Gate House værtshus, 73, 19.dec. Oldager Henrik Vestergaard, 88, s.82 Oldemor bøg Risskov fældet, 80, 27.feb. Oldenburg Susanne FOTO, 80, s.87 Oldenburg Susanne FOTO, 83, s.84 Oldenburg Susanne FOTO, 83, s.89 Ole Haslunds Kunstnerfond, 88, 19.dec. Ole Rømer Observatoriet, 75, 23.apr. Ole Rømer observatoriet FOTO, 86, s.41 Ole Rømer Observatoriet FOTO, 90, s.87 Ole Rømer Observatoriet rundvisninger, 80, 28.okt. Ole Rømer Observatoriet åbent hus, 81, 15.okt. Ole Rømer symposium, 77, 18.aug. Ole Rømers Gade, 74, 17.feb. Ole Rømers Gade Adam-grunden, 82, 4.nov. Ole Rømers Gade grønt område vedtaget, 82, 4.nov. Olesen Henning, 84, s.117 Olesen Henning, 89, s.78 Olesen Holger, 91, s.106 Olesen Jens Erik, 86, s.75 Olesen Johannes, 83, s.143 Olesen Kjeld, 75, 1.maj. Olesen Kjeld, 78, 20.jun. Olesen Kjeld halvbroder Olaf P. Christensen, 80, 14.feb. Olesen Thorsten, 84, 16.okt. Olesen Aase, 87, 23.okt. Olfert Fischers Gade ernvarmebrud, 81, 24.okt. Olie Vejlby Fed, 78, 5.mar. Olie- og benzinhavnen, 72, 29.okt. Olie- og benzinhavnen afspærres, 79, 14.apr. Olieafgifter, 81, 25.sep. Oliefabrik >se også Århus Oliefabrik, Oliefabrikken, 73, 24.mar. Oliefabrikken, 74, 22.sep. Oliefabrikken, 76, 18.jun. Oliefabrikken, 77, 11.jun. Oliefabrikken, 77, 13.aug. Oliefabrikken arbejdsnedlæggelse, 77, 17.sep. Oliefabrikken brand, 75, 22.jan. Oliefabrikken brand, 75, 8.apr. Oliefabrikken Mack-biler, 75, 28.jun. 272

198 Register til Århus-Årbøgerne O Olieforurening Ballehage, 73, 20.jun. Olieforurening DLG havnen, 87, 22.okt. Olieforurening havnen, 78, 20.jan. Olieforurening skib havnen, 82, 22.sep. Olieforurening Århusbugten, 85, 3.dec. Oliehavnen afspærret eksplosionsfare, 85, 24.nov. Oliekrisen brændeovne, 80, 26.jul. Oliekøb Saudi-Arabien, 74, 3.dec. Olietankanlæg salg, 79, 30.aug. Olieudslip bugten, 82, 31.jul. Olieudslip DLG havnen, 87, 11.aug. Olieudslip Dødeå, 80, 21.okt. Olieudslip fra fragtskibet Bihor, 91, 15.okt. Olieudslip havnen, 81, 7.jul. Olieudslip havnen, 82, 12.maj. Olieudslip havnen, 83, 17.jan. Olieudslip havnen FOTO, 74, s.11 Olieudslip havnen FOTO, 79, s.20 Olieudslip Kaj 122 Århus Havn, 92, 18.jan. Olieudslip sydhavnen, 74, 18.jan. Olieudslip varmecentral Solbjerg, 87, 19.jun. Olieudslip Århus Å, 75, 3.apr. Olieudstrømning havnen, 81, 5.okt. Olof Palmes Allé navngivet, 88, 7.jan. Olof Palmes Allé Stiftstidende, 90, 17.mar. Olof Palmes Allé Stiftstidende FOTO, 90, s.12 Olof Palmes Allé Aarhuus Stiftstidende, 90, 24.aug. Olsen TEMA, 89, s.108 Olsen Benny FOTO, 75, s.137 Olsen Bent Hagedorn kunst, 79, 5.aug. Olsen Ejnar, 92, s.133 Olsen Erling, 81, 24.nov. Olsen Erling, 82, 9.okt. Olsen Erling, 82, 10.okt. Olsen Frederik, 84, s.181 Olsen Gorm Rye dr. scient. Pol., 89, 10.jun. Olsen H.M., 79, s.182 Olsen Hans Henrik, 82, s.172 Olsen Henning, 82, s.94 Olsen Jørn, 85, s.74 Olsen Karen Herold, 76, 12.jul. Olsen Olaf, 82, s.94 Olsen Olaf, 83, 6.feb. Olsen Olaf, 90, 24.apr. Olsen Olaf, 90, 11.sep. Olsen Olaf, 92, 22.jun. Olsen Paul R., 85, s.127 Olsen Poul E., 83, s.143 Olsen Valli Friis, 85, s.127 Olsen Werner L., 92, s.134 Olsson Ejner, 88, s.156 Olympia Kontormaskiner, 72, 23.maj. Olympiske lege handicappede FOTO, 81, s.31 Olympiske lege og Århus TEMA, 77, s.132 Olympiske lege århusianere, 73, 2.aug. Omnibusruten Ask-Solbjerg- Århus, 73, 25.apr. Områdekontor Socialforvaltningen Lundingsgade, 80, 24.apr. Omskolingskurser akademikere bevilling inddrages, 89, 29.maj. Omsorgscenter Kridthøj, 74, 5.okt. Omsorgscenter Marselis Boulevard, 78, 24.aug. Omsorgscenter Silkeborgvej, 77, 24.feb. Omsorgscentret Klostergade salgsudstilling, 81, 22.nov. Omsorgscentret Kridthøj FOTO, 74, s.39 One Two koncert, 91, 16.jun. One Two koncert, 91, 15.jul. One Two koncert, 91, 1.aug. One Way Mini-Trans startet, 81, 1.aug. Onkel Evald, 78, 17.jan. Onsholtvej brand, 82, 18.okt. Onshøj brand, 82, 18.okt. OOA-Rock festival, 86, 15.jun. Opera i Århus festskrift, 73, 24.jun. Operation Dagsværk, 87, 5.nov. Operation Dagværk, 80, 8.nov. Operation Dagværk, 86, 24.mar. Operation Ninive, 86, 1.aug. Opfinderpræmie Søren Gregersen, 81, 15.mar. Ophør >se også Lukning, Opium anholdelse, 72, 29.apr. Oplands-Kuréren, 74, 16.feb. Oplands-Kuréren FOTO, 73, s.119 Oplands-Kuréren distriktsblad, 73, 18.nov. Oplysning om Atomkraft demonstration FOTO, 79, s.38 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

199 O Register til Århus-Årbøgerne Oplysninger sociale klienter, 79, 21.jun. Opstrup Emil, 87, s.152 Optikere lørdagslukning, 74, 22.sep. Optimistjolle verdensmesterskab, 76, 25.jul. Optøjer Skt. Clemens Bro, 85, 18.jun. Oram Viggo, 83, s.81 Orfeus og Eurydike opera, 72, 3.sep. Organisationen for vedvarende energi åbent hus, 84, 30.okt. Organisationen til Oplysning om Atomkraft festival, 86, 15.jun. Orheim Martin, 89, s.150 Orla Frøsnapper FOTO, 74, s.74 Orla Lehmanns Allé, 72, 23.mar. Orla Lehmanns Allé Stadsingeniørens kontor, 85, 15.jun. Orla Lehmanns Allé Århusnavernes hule, 92, 18.maj. Orla løntrykker demonstration slogan, 82, 31.aug. Ormslev Børnehjem, 76, 8.okt. Ormslev Børnehjems Mindefond, 86, 19.aug. Ormslev Kro brand, 74, 10.nov. Ormslevvej biluheld, 75, 17.feb. Ormslevvej postkontor, 88, 1.apr. Ortopædisk Hospital 50 års jubilæum. Truet af lukning, 91, 6.dec. Ortopædisk Hospital dansk kunstig hofte, 88, 16.okt. Ortopædisk Hospital direktør afskediges ikke, 89, 28.jan. Ortopædisk Hospital gigtcenter opre es, 81, 30.nov. Ortopædisk Hospital gigtlidelser, 85, 2.apr. Ortopædisk Hospital nedlægges beslutning, 89, 6.dec. Ortopædisk Hospital underskrift mod lukning, 89, 2.nov. Ortopædisk Hospital venteliste, 84, 16.aug. Ortopædisk Hospitals venneforening, 87, 15.sep. Oslo-ruten FOTO, 73, s.18 Oslobåden, 76, 12.dec. Oslobåden Holger Danske slut, 75, 10.feb. Oslobåden Peer Gynt, 78, 21.okt. Oslzy Peter, 91, 1.sep. Ostemøde, 73, 22.feb. Ostenfeld Erik, 81, s.179 Otkjær Erna, 84, s.117 O esen Carl, 91, s.106 O o Alfred, 83, s.143 O o Brorson, 72, 3.maj. O o Kai, 81, s.179 O o Lucie, 91, s.106 O o Mønsted fabrik nedrives FOTO 84, 84, s.32 O o Mønsted margarinekoncert, 84, 31.maj. O o Ruds Gade, 76, 8.okt. O o Ruds Gade, 76, 16.okt. O o Ruds Gade, 77, 12.jun. O o Ruds Gade FOTO, 77, s.28 O o Ruds Gade center, 76, 28.okt. O osen Poul, 86, s.75 O osen Poul FOTO, 76, s.14 Ougaard Morten dr.scient.pol., 91, 22.jun. Ougaard Torben, 84, s.117 Out of Control koncert, 92, 31.dec. Ovalen Kunstnersammenslutning udstilling, 81, 4.okt. Overenskomst resolution smede, 80, 3.feb. Overenskomstforhandlinger demonstration, 76, 10.mar. Overenskomstindgreb strejker, 86, 1.apr. Overenskomstudvalget møde, 87, 18.feb. Overfald, 80, 7.jan. Overfald Badstuegade, 78, 2.jan. Overfald bager Viby, 88, 25.dec. Overfald banegårdshallen, 84, 26.jul. Overfald bilist, 92, 26.sep. Overfald Blommehaven, 76, 21.aug. Overfald Borggade, 86, 14.dec. Overfald Brendstrupvej, 78, 7.jun. Overfald buschauffør, 86, 1.jun. Overfald buschauffør dom, 88, 16.feb. Overfald buskontrollører, 89, 11.aug. Overfald dom, 78, 12.mar. Overfald dreng, 80, 28.nov. Overfald dreng Gjellerup løbesedler, 89, 22.okt. Overfald dreng Gjellerupparken, 89, 14.okt. Overfald folkeskolelærere, 72, 21.mar. Overfald homofile, 73, 11.jan. 274

200 Register til Århus-Årbøgerne P Overfald Højbjerg, 83, 18.jun. Overfald Højbjerg, 89, 22.okt. Overfald israeler Bethesdavej, 85, 8.feb. Overfald journalist, 78, 24.jan. Overfald kniv dom, 83, 12.feb. Overfald knivstik Trøjborg, 91, 11.feb. Overfald konfirmand Gågaden, 92, 29.apr. Overfald kontrollør, 81, 6.feb. Overfald kvinder, 84, 26.mar. Overfald kødøkse, 88, 13.feb. Overfald Mindegade, 73, 3.sep. Overfald Mylius Erichsens Vej, 78, 24.feb. Overfald natlæge, 73, 22.jun. Overfald Ny Banegårdsgade, 74, 20.apr. Overfald politiassistent, 81, 29.aug. Overfald politibetjent dom, 82, 8.dec. Overfald på vicepolitikommisær Stautrup, 92, 3.nov. Overfald Regina-Teatret, 73, 3.dec. Overfald Rio Bravo, 83, 20.apr. Overfald rockere Skæring- Hallen, 85, 25.aug. Overfald Rådhusparken, 75, 21.okt. Overfald Rådhusparken, 75, 21.nov. Overfald Rådhusparken, 76, 10.jul. Overfald skadestuen, 89, 7.aug. Overfald socialinspektør, 89, 5.jan. Overfald Socialkontoret Risskov dom, 91, 9.maj. Overfald Socialkontoret Åby, 85, 11.apr. Overfald Socialmedicinsk Klinik, 86, 22.nov. Overfald Studsgade, 74, 6.aug. Overfald Studsgade, 76, 31.dec. Overfald svensker Skt. Knuds Gade, 84, 31.dec. Overfald Søndergade, 78, 9.mar. Overfald Søndergade, 78, 15.mar. Overfald Søndergade, 78, 15.mar. Overfald taxa, 80, 24.jul. Overfald taxavognmand, 73, 22.maj. Overfald Trøjborg, 78, 14.jul. Overfald Trøjborg Ungdomsklub, 90, 28.mar. Overfald tyrker Lille Torv, 83, 27.dec. Overfald vagtlæge, 87, 9.dec. Overfald Varberggade, 78, 8.jun. Overfald Volden, 77, 2.feb. Overfald værtshus dom, 87, 22.jan. Overfald Åbyhøj, 80, 7.jan. Overgaard Erik, 84, s.117 Overgaard Erik, 88, s.82 Overgaard Erik, 91, s.64 Overgaard Erik, 92, 3.sep. Overgaard Erik, 92, s.86 Overgaard Ingvard Grube, 82, s.172 Overgaard Svend C., 83, s.144 Overgaard Søren, 79, s.182 Overgaard Torben, 72, 29.aug. Overgaard Torben, 84, s.117 Overlægerådet i Århus, 84, 1.aug. Oversvømmelse Egå Skæring, 80, 22.jun. Oversvømmelse Kystværnsvej, 77, 14.okt. Oversvømmelse Kystværnsvej FOTO, 77, s.43 Oversvømmelser, 90, 14.feb. Oversvømmelser FOTO, 78, s.14 Oversvømmelser Kirstinesminde Flyveplads, 78, 4.mar. Oversvømmelser Tulshøjvej, 78, 21.feb. Overvad Marius, 82, s.172 Ovesen Sven, 90, s.73 Oxen Restaurant Klostergade åbner, 89, 21.nov. Oxfordshire fragtskib, 76, 29.mar. Oxfordshire færge FOTO, 76, s.18 Ozelot britisk ubåd, 77, 18.okt. Ozon og Bolværksmatroserne, 82, 15.aug. P P-65 langtidsledig orkester, 85, 16.maj. P-kort busser, 76, 29.okt. P.C. Skovgaard kunst, 76, 27.dec. P.M. Christensen konfektion, 75, 3.jul. P.P. Ørums Gade 4, 73, 1.sep. P.P. Ørums Gade brand, 73, 14.aug. P.P. Ørums Gade brandslukning, 74, 20.feb. P.P. Ørums Gade Familiecenter hjerneskadede, 89, 12.dec. P.P. Ørums Gade postkontor, 88, 9.apr. P.P. Ørums Gade postrøveri, 73, 6.nov. Padbjerg K.L., 83, s.144 Pade Peter, 81, s.149 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

201 P Register til Århus-Årbøgerne Pade Steen, 89, s.78 Pade Steen, 90, s.73 Pade Steen, 91, s.64 Pade Steen, 92, s.86 Pakkeposthus Ankersgade, 74, 25.maj. Pakker udbringning privat, 81, 1.aug. Palads-Teatret, 72, 29.mar. Palads-Teatret, 72, 18.maj. Palads-Teatret, 72, 20.nov. Palads-Teatret, 73, 13.apr. Palads-Teatret, 73, 27.jun. Palads-Teatret, 73, 14.sep. Palads-Teatret, 74, 12.feb. Palads-Teatret, 87, 27.jun. Palads-Teatret biograf FOTO, 73, s.85 Palads-Teatret genindviet, 87, 10.okt. Palads-Teatret lukker, 73, 26.mar. Paldam Martin, 86, s.75 Paldam Martin, 90, s.73 Paldam Martin dr.oecon., 83, 1.okt. Paldam Martin forskningsprofessor, 86, 22.maj. Palisir værtshus, 75, 2.jan. Pallesen & Pilmark show Musikhuset, 91, 25.feb. Pallesen Per, 85, 2.sep. Pallisgaard C.J., 80, s.173 Palmehaven Restaurant Østergade 12 åbner, 92, 4.apr. Palmgren Bri Kaiser Frk. Århus, 90, 13.aug. Palsdo ir Olöf, 73, 16.maj. Paludan Hother, 90, s.130 Paludan Müllers Vej 117 Postkontor, 91, 9.feb. Paludan Müllers Vej Stjerneapoteket, 88, 24.apr. Paludan O o, 81, s.179 Paludan-Müllers Vej, 73, 10.jan. Paludan-Müllers Vej FOTO, 74, s.16 Paludan-Müllers Vej 177, 74, 13.mar. Paludan-Müllers Vej 28, 77 Paludan-Müllers Vej brand, 74, 3.okt. Paludan-Müllers Vej 36, 76, 19.dec. Paludan-Müllers Vej 36, 78, 4.feb. Paludan-Müllers Vej bombe, 76, 27.dec. Paludan-Müllers Vej Døgncentret, 82, 25.feb. Paludan-Müllers Vej postrøveri, 78, 29.sep. Pan Orienteringsklub 40 år, 87, 16.aug. Pan-figuren Kongevejen lang næse FOTO, 88, s.12 Pan-figurens fugl er væk FOTO, 91, s.14 Pantebreve Århus Kommune, 72, 15.aug. Pantebreve Århus Kommune, 72, 26.aug. Panther færge, 76, 12.dec. Panton Verner FOTO, 72, s.23 Panula Jorma, 74, 10.okt. Panula Jorma, 76, 17.aug. Panula Jorma, 82, 21.jan. Panula Jorma, 84, 12.maj. Panula Jorma TEMA, 80, s.101 Panula Jorma FOTO, 72, s.54 Panula Jorma FOTO, 74, s.79 Panula Jorma FOTO, 80, s.101 Papa Bue, 80, 9.aug. Papegøje bortført, 88, 21.sep. Papir fra Jylland udstilling, 74, 8.sep. Papsø Ole Kina, 90, 23.apr. Paradisgade FOTO, 85, s.35 Paradisgade gamle huse nedrives, 85, 25.maj. Paradisgade kanyleautomat opsat, 89, 30.mar. Paradisgade nybyggeri, 86, 9.jul. Paradisgade Pornohuset, 89, 22.feb. Paradisgade skole, 72, 19.feb. Paradisgade skole, 72, 4.mar. Paradisgade skole, 73, 12.apr. Paradisgade skole FOTO, 72, s.100 Paradisgade skole FOTO, 77, s.29 Paradisgade Skole ophører, 73, 17.feb. Paradisgade Studsgade FOTO, 86, s.143 Paradisgade Øst for Paradis, 80, 17.nov. Paradisgade Århus Maskinmesterskole, 86, 23.aug. Paradisgades Skole købes af Kulturministeriet, 90, 9.okt. Paradisgades Vaffelbageri TEMA, 81, s.129 Paragraf 13 eftersyn, 75, 6.nov. Paragraf 77 eftersyn, 86, 11.nov. Paragraf 77-eftersyn, 88, 9.nov. Paraplyen kunstforening 10 år, 85, 23.maj. Parcelhuse tvangsauktion steget, 81, 25.jul. 276

202 Register til Århus-Årbøgerne P Parcelhuse usolgte, 75, 30.okt. Parcelhusgrunde Elev udleje opgives, 85, 10.mar. Parcelhusgrunde Hjortshøj, 75, 18.nov. Parcelhusgrunde Malling, 75, 18.nov. Parcelhusgrunde salg, 84, 24.maj. Parcelhusgrunde salg, 85, 24.jul. Parcelhussamvirket i Århus, 73 Parcelhussamvirket i Århus, 79, 7.feb. Parfumerie la Boutique FOTO, 86, s.65 Park Allé, 74, 8.aug. Park Allé FOTO, 78, s.4 Park Allé 15, 78, 13.okt. Park Allé Kraghs Hotel, 85, 8.jan. Park Allé lysregulering, 77, 29.jun. Park Allé våbenforretning, 82, 14.aug. Park-Teatret, 77, 23.jul. Park-Teatret, 81, 4.jun. Park-Teatret biograf FOTO, 73, s.84 Park-Teatret Vejlby Strandvej tidligere, 83, 9.jun. Parker mælkebø er klager, 88, 28.maj. Parkering bøder, 83, 22.nov. Parkeringsanlæg Vester Allé, 74, 3.feb. Parkeringsautomater ødelagt FOTO, 75, s.12 Parkeringsbøde vidne, 78, 16.jun. Parkeringsbøder, 77, 4.nov. Parkeringshuset Østergade, 72, 1.apr. Parkeringskorps, 76, 13.sep. Parkeringskorps, 77, 7.apr. Parkeringskorps civil, 77, 4.nov. Parkeringskorps indtægter, 79, 16.sep. Parkeringspladsen Dynkarken, 72, 10.jul. Parkeringsskiver, 72, 2.aug. Parkeringsvagt forulempet dom, 84, 1.feb. Parkeringsvagter, 78, 1.sep. Parkeringsvagter arbejde genoptages, 82, 26.aug. Parkeringsvagter arbejdsnedlæggelse, 82, 4.maj. Parkeringsvagter arbejdsnedlæggelse, 88, 1.apr. Parkeringsvagter bøderne, 80, 25.nov. Parkeringsvagter nye uniformer FOTO, 83, s.45 Parkeringsvagter strejke, 82, 11.jul. Parkeringsvagter strejke, 88, 16.jul. Parkeringsvagter strejke FOTO, 88, s.24 Parkeringsvagter strejker slut, 88, 18.aug. Parkinson Cyril, 83, 25.jan. Parkomater, 77, 27.nov. Parkometer tyveri dom, 83, 20.jul. Parkometer tyveri landsretsdom, 83, 22.sep. Parkometer tyveri retssag, 83, 3.maj. Parkometre Dynkarken, 72, 10.jul. Parkometre tyveri, 82, 27.okt. Parkometre tyveri, 85, 28.maj. Parkunderholdning, 72, 23.jun. Parkunderholdning, 76, 1.jul. Parkunderholdning, 77, 14.jul. Parkunderholdning, 78, 23.jun. Parkunderholdning FOTO, 77, s.33 Parkunderholdning Botanisk Have, 73, 26.jul. Parkunderholdning Botanisk Have, 87, 23.jun. Parkunderholdning Botanisk Have hundebid, 84, 27.jul. Parkunderholdning Botanisk Have hundefodbold, 86, 18.jul. Parkunderholdning indledes med Bjørn Tidmand, 90, 23.jun. Parkunderholdning Århus Kommunes, 74, 23.jun. Parkunderholdningen, 78, 3.maj. Parkunderholdningen 30. sæson FOTO, 78, s.34 Parnassus Ensemble, 77, 10.nov. Parsifal i Århus TEMA, 92, s.87 Pas på din by TEMA, 87, s.97 Pasilac Danish Turnkey Dairies overtags af APV, 88, 10.jun. Paskontoret, 75, 4.jul. Passer Dirch, 75, 7.sep. Passer Dirch, 77, 2.dec. Pastrukhov Boris, 88, 17.aug. Pastukhov Boris, 88, 14.nov. Paulsen Helge, 79, s.182 Pavaro i Luciana koncert aflyses, 92, 28.aug. Peder Pedersens Big Band, 84, 18.dec. Peder Pedersens Big Band, 90, 24.jul. Peder Pedersens Big-Band, 75, 7.sep. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

203 P Register til Århus-Årbøgerne Peder Pedersens Big-Band promenadekoncert, 82, 30.apr. Peder Paars færge FOTO, 86, s.38 Peder Paars færge >se også Kalundborgfærgen, Peder Paars færge mod molen, 87, 9.jul. Peder Paars færge olieudslip, 87, 17.maj. Peder Paars Kalundborgfærge, 86, 12.okt. Peder Paars kuldeproblemer, 88, 14.jan. Peder Paars miljøpris blå flag, 88, 13.jun. Peder Paars pris Østjydsk Musikforsyning, 87, 18.sep. Peder Paars salg frarådet, 91, 9.jan. Peder Paars skibsfører dom, 88, 25.aug. Peder Paars strejke restaurationspersonale, 87, 17.jul. Peder Skram fregat, 78, 1.jun. Peder Skram fregat besøg, 80, 7.dec. Peder Skrams Gade, 74, 8.jan. Peder Skrams Gade skudepisoder, 81, 28.okt. Peder Smertefri Sørensen, 89, 27.jun. Peder Smertefri tandlæge, 89, 17.jun. Peder Wessel Bodega fælles med Trøjborg Kroen, 91, 8.okt. Pedersen A.F. Nørager, 85, s.74 Pedersen Arbjerg Jens, 74, 8.nov. Pedersen Arbjerg Jens FOTO, 74, s.39 Pedersen Arne, 81, 28.nov. Pedersen Arne Holm, 89, s.78 Pedersen Arne Møller, 90, s.130 Pedersen Axel, 79, s.90 Pedersen Axel H. legat, 78, 18.feb. Pedersen Chr., 75, 4.dec. Pedersen Chr. N., 89, s.150 Pedersen Christian, 81, s.179 Pedersen Conny, 86, s.75 Pedersen Edward, 79, s.90 Pedersen Ejnar, 86, s.151 Pedersen Ejnar Semand, 80, 1.nov. Pedersen Erik, 83, 22.jun. Pedersen Erik, 83, s.81 Pedersen Erling Bjerregård, 91, s.64 Pedersen Erling H., 80, s.173 Pedersen Eske, 83, 13.okt. Pedersen Evald Boesen, 78, 17.jan. Pedersen Evald Bülow, 79, s.90 Pedersen Flemming Bligaard, 84, s.117 Pedersen Freddy Hammersholt, 82, s.173 Pedersen Frode, 72, 7.okt. Pedersen Gunnar Due, 84, s.181 Pedersen Gunnar Nørskov, 82, s.94 Pedersen Gunnar Nørskov, 84, s.142 Pedersen Gunnar Nørskov, 85, s.127 Pedersen Gunner Møller, 82, 3.maj. Pedersen Gustav Cajus, 90, s.130 Pedersen H. Bækager, 85, s.127 Pedersen H.J., 79, s.182 Pedersen Hans FOTO, 74, s.22 Pedersen Hans, 82, s.172 Pedersen Hans, 88, s.156 Pedersen Hans Bækager, 79, s.90 Pedersen Hans Peter, 80, s.139 Pedersen Harry Svanhede, 91, s.64 Pedersen Helge, 84, s.117 Pedersen Helge Li rup, 91, s.106 Pedersen Hilda Ry ergaard, 92, s.134 Pedersen Holger, 90, s.130 Pedersen Holger Cilius, 79, s.182 Pedersen Holger Frede, 87, s.89 Pedersen Inger Stilling FOTO, 74, s.106 Pedersen Ivan koncert, 85, 26.feb. Pedersen Jan FOTO, 79, s.111 Pedersen Jan dr.jur., 90, 8.dec. Pedersen Jens, 82, s.172 Pedersen Jens Arbjerg, 72, 18.nov. Pedersen Jens Arbjerg, 73, 24.okt. Pedersen Jens Arbjerg, 73, 15.nov. Pedersen Jens Arbjerg, 74, 6.dec. Pedersen Jens Arbjerg, 75, 10.mar. Pedersen Jens Arbjerg, 75, 28.mar. Pedersen Jens Arbjerg, 75, 20.jun. Pedersen Jens Arbjerg, 76, 13.jan. Pedersen Jens Arbjerg, 76, 17.apr. Pedersen Jens Arbjerg, 76, 23.apr. Pedersen Jens Arbjerg, 76, 28.aug. Pedersen Jens Arbjerg, 76, 29.aug. Pedersen Jens Arbjerg, 76, 3.okt. Pedersen Jens Arbjerg, 76, 20.okt. Pedersen Jens Arbjerg, 77, 29.apr. Pedersen Jens Arbjerg, 77, 10.jul. Pedersen Jens Arbjerg, 78, 28.apr. 278

204 Register til Århus-Årbøgerne P Pedersen Jens Arbjerg, 79, 26.feb. Pedersen Jens Arbjerg, 80, 23.apr. Pedersen Jens Arbjerg, 80, 18.jun. Pedersen Jens Arbjerg, 80 Pedersen Jens Arbjerg, 82, 9.feb. Pedersen Jens Arbjerg, 82, 25.maj. Pedersen Jens Arbjerg, 82, 5.jun. Pedersen Jens Arbjerg, 82, 17.aug. Pedersen Jens Arbjerg, 82, 9.okt. Pedersen Jens Arbjerg, 82, 21.okt. Pedersen Jens Arbjerg, 83, 14.jun. Pedersen Jens Arbjerg, 83, 23.jun. Pedersen Jens Arbjerg, 83, 10.aug. Pedersen Jens Arbjerg, 85, 21.feb. Pedersen Jens Arbjerg, 85, 22.feb. Pedersen Jens Arbjerg, 85, 4.jun. Pedersen Jens Arbjerg, 86, 22.jan. Pedersen Jens Arbjerg, 86, 13.feb. Pedersen Jens Arbjerg, 86, 23.aug. Pedersen Jens Arbjerg, 88, 4.jun. Pedersen Jens Arbjerg FOTO, 72, s.47 Pedersen Jens Arbjerg byrådspåtale, 87, 24.nov. Pedersen Jens Arbjerg vuggestuedemonstration, 80, 13.mar. Pedersen Jens Richard, 88, 19.maj. Pedersen Johannes M., 87, s.89 Pedersen John Max, 80, 13.mar. Pedersen Just Chr. Muus, 79, s.182 Pedersen Jørgen, 81, s.149 Pedersen Jørgen, 83, s.81 Pedersen Jørgen, 89, s.78 Pedersen Jørgen Flindt, 89, 19.apr. Pedersen Jørn Held, 88, s.156 Pedersen Kaj Aksel, 86, s.151 Pedersen Karl Anker, 74, 16.feb. Pedersen Karsten Torst, 79, 9.sep. Pedersen Kim, 87, 17.okt. Pedersen Knud, 85, s.128 Pedersen Knud E., 79, s.90 Pedersen Knud-Werner Runge, 87, s.152 Pedersen Kurt, 82, s.94 Pedersen Laurits N., 80, s.173 Pedersen Lene Rahbek pris, 85, 10.okt. Pedersen M. Stokholm, 92, s.86 Pedersen Magnus, 83, s.144 Pedersen Marianne Bentsen FOTO, 80, s.43 Pedersen Niels Anton, 80, s.139 Pedersen Niels Bang, 83, s.81 Pedersen Niels Fr., 90, s.130 Pedersen Niels Ladegaard, 89, s.150 Pedersen Olaf, 77, 18.aug. Pedersen Olaf, 91, s.64 Pedersen Ove FOTO, 74, s.73 Pedersen Paul, 80, s.139 Pedersen Peder J., 86, s.75 Pedersen Peter, 87, s.89 Pedersen Poul, 82, 4.okt. Pedersen Poul, 84, s.181 Pedersen Poul Holm pris, 86, 15.feb. Pedersen Poul kunstudstilling, 87, 10.maj. Pedersen Poul udstilling, 90, 7.okt. Pedersen Richard, 92, s.134 Pedersen Sten, 86, s.76 Pedersen Susanne Møller dr. Med., 89, 5.feb. Pedersen Sven, 73, 12.jun. Pedersen Svend, 73, 31.aug. Pedersen Søren, 87, s.152 Pedersen Thomas gravsten, 78, s.165 Pedersen Thor, 87, 2.jun. Pedersen Thor, 87, 1.dec. Pedersen Thor, 92, 16.aug. Pedersen Valborg, 79, s.183 Pedersen Valdemar, 86, s.151 Pedersen Viggo, 89, s.150 Pedersen Walther, 88, s.82 Pedersen Walther, 89, s.150 Pedholtvej vindmølle godkendt, 81, 25.jun. Peer Gynt Oslobåd, 78, 14.jun. Peer Gynt Oslobåd, 78, 21.okt. Peichi Gustav udstilling, 88, 12.jan. Peitersen Leo, 85, s.74 Peitersen Ove, 75, 1.maj. Peitersen Ove, 76, 11.feb. Peitersen Ove, 83, 15.okt. Peitersen Ove, 85, 13.dec. Peitersen Ove FOTO, 86, s.120 Pejsebrænde tyveri, 81, 28.jan. Pekinel Guher, 85, 17.apr. Pekinel Suher, 85, 17.apr. Pelen Pierre, 74, 30.apr. Pengeafpresning restauratør, 85, 1.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

205 P Register til Århus-Årbøgerne Pengesedler udstilles, 84, 23.mar. Pengetransport fra Danmarks Nationalbank, 90, 3.okt. Penny Tilt travhest, 75, 2.jan. Pensionistboliger Tilst bevilling, 87, 26.feb. Pensionistcenter Skelagervej bevilling, 87, 26.feb. Pensionistcentre vaudeville, 82, 8.sep. Pensionistdag, 77, 13.nov. Pensionistdag FOTO, 77, s.45 Pensionistdagcenter, 75, 1.apr. Pensionister havepasning, 90, 24.apr. Pensionister havepasning nedskæring, 89, 5.jul. Pensionister hushjælp, 78, 27.jul. Pensionister kommunal underholdning, 83, 18.maj. Pensionister mødested, 76, 18.sep. Pensionister rengøring, 79, 19.jan. Pensionisternes Samvirke filmklub, 74, 12.feb. Pensionistforening Østergade, 76, 23.nov. Pensionistforeningen FUMA, 88, 14.nov. Pensionistforeninger antal, 82, 30.maj. Pensionistsamrådet 25 år, 91, 30.apr. Pensionistværksted Østergade, 84, 24.jul. Pensionsreform Pensionsfond møde, 89, 10.okt. Per Reumert Stof brand, 74, 14.apr. Per Aarsleff A/S, 86, 1.feb. Perforth Holger FOTO, 76, s.93 Permanente Badeanstalt brand, 90, 19.okt. Permanente badeanstalt håndgranater, 83, 24.maj. Permanente Badeanstalt indbrud, 90, 19.jun. Permanente strandgæster, 81, s.25 Personalepolitik Århus Kommune akademiker afskediget, 91, 16.aug. Personoplysninger klienter Århus Kommune, 81, 11.sep. Pertou Søren, 81, s.180 Peschardt Niels F., 81, s.180 Petanque jyske mesterskaber, 88, 19.sep. Peter Andersen kunstdrejeri FOTO, 74, s.76 Peter Faber kabelskib navngives, 83, 24.aug. Peter Fabers Vej, 73, 15.jun. Peter Fabers Vej, 73, 9.jul. Peter Holm maleri på auktion, 90, 28.nov. Peter Madsens Rederi, 87, 11.dec. Peter Sabroe og børnene udstilling, 80, 19.dec. Peter Sabroe statue, 74, 26.jul. Petersen André, 85, s.128 Petersen Andrea 106 år, 77, 31.mar. Petersen Anni, 84, s.181 Petersen Arne, 89, s.150 Petersen Carl, 89, s.150 Petersen Chr. A., 80, 5.jun. Petersen Christian, 88, s.157 Petersen E. Boesen, 73, 5.feb. Petersen Edvard udstilling Kunstmuseet, 86, 16.mar. Petersen Eggert, 79, 28.okt. Petersen Eggert, 80, 5.jun. Petersen Ellen Strange, 85, s.128 Petersen Erik arkitekt, 73, 23.aug. Petersen Geert, 88, 12.apr. Petersen Gert, 91, 7.dec. Petersen Gregers, 79, s.183 Petersen Gunnar, 81, 28.mar. Petersen H.C. Skrive-Petersen FOTO, 80, s.79 Petersen Hans, 87, s.152 Petersen Hans Ehlig, 88, s.157 Petersen Harald, 82, s.173 Petersen Henning, 80, s.173 Petersen Henning Anker, 86, s.76 Petersen Henri E., 87, s.152 Petersen Henrik Marius, 79, s.183 Petersen Hugo V. maleri, 73, 22.mar. Petersen Ib Valentin, 87, s.152 Petersen J Kirk FOTO, 75, s.18 Petersen Jacob Mangor, 83, s.144 Petersen Jens Richard, 86, 9.okt. Petersen Jesper FOTO, 81, s.101 Petersen Johannes, 72, 3.jul. Petersen Jul. maleri, 73, 22.mar. Petersen Kam, 87, s.152 Petersen Kim, 84, 26.dec. Petersen Kim køb Jægergårdsgade 64, 91, 3.mar. Petersen Klaus, 83, 3.jun. Petersen Klaus, 83, s

206 Register til Århus-Årbøgerne P Petersen Klaus, 87, 8.dec. Petersen Klaus, 88, 12.mar. Petersen Knud, 79, 6.nov. Petersen Knud Blach, 79, 17.jun. Petersen Knud Blach arkitektfirma, 80, 28.apr. Petersen Kurt, 81, 30.jun. Petersen Laurits, 85, s.128 Petersen Lene Adler udstilling, 86, 12.okt. Petersen Lene Skov FOTO, 81, s.42 Petersen Lis, 83, 26.aug. Petersen Lis, 86, 13.feb. Petersen Lis >se også Særkjær Lis, Petersen Martin, 73, 31.aug. Petersen Mathias, 89, s.150 Petersen Metha, 83, 15.okt. Petersen Mogens, 88, s.82 Petersen Niels Helveg, 92, 23.feb. Petersen Nikolaj, 86, s.76 Petersen P. Kjær, 76, 3.mar. Petersen Paul, 83, s.144 Petersen Poul, 88, s.157 Petersen S. Ejler, 88, s.157 Petersen Søren Rye, 77, 7.dec. Petersen Søren Ryge, 88, 7.jan. Petersen Søren Ryge, 91, s.64 Petersen V. Posborg, 73, 14.jun. Petersen Viggo Just, 88, s.157 Petersen Villy Posborg, 89, s.78 Petersen Aage Holst, 88, s.83 Petersminde Mundelstrup brand, 78, 16.okt. Philipsen H.P., 82, 17.feb. Piberygning konkurrence, 86, 13.jan. Pierre Abbé klunsere, 73, 19.mar. Pierre Abbé klunsere, 73, 14.apr. Pierre Abbé klunsere, 75, 21.okt. Pierre Abbé klunsere FOTO, 75, s.21 Pige forsvinder Odder, 75, 4.jan. Pigegarde >se også Århus Pigegarde, Pihl & Søn, 76, 10.apr. Pihl Kjeld, 87, s.152 Pihlkjær Signe, 79, s.183 Piil Christian FOTO, 90, s.113 Pilgaard Bjarne, 90, 26.nov. Pilgaard Ellen, 87, s.152 Pilgaard Lill dom, 88, 15.jan. Pilgaard Svend, 91, s.106 Pilgaard Ulf, 74, 25.feb. Pilgaard Ulf, 89, 15.okt. Pilkington Floatglas, 78, 15.dec. Pilmark Søren FOTO, 79, s.124 Pimpernel forlag, 86, 12.jan. Pimpernel forlag, 86, 16.mar. Pind Lene, 90, 12.dec. Pinds Café købt af Østjysk Musikforsyning, 86, 22.maj. Pindsmøllevej losseplads, 87, 21.aug. Pindsvin Vorrevangen FOTO, 83, s.35 Pinsebevægelsen Viborgvej FOTO, 91, s.100 Pinsekirken indvier bygning Viborgvej 125, 91, 27.jan. Pinsekirken købt Viborgvej 125, 88, 24.okt. Pinsekirken ny bygning Viborgvej 175, 90, 22.jun. Pizzeria Napoli åbner, 73, 30.nov. Pizzeria Serrati, 75, 1.feb. Pjerrot FOTO, 87, s.30 Pladeforretninger ophørsudsalg, 84, 29.maj. Pladeudlejning 108 åbnet Frederiks Allé, 83, 15.apr. Plainsman containerskib, 73, 25.okt. Plakater en samling TEMA, 78, s.77 Plakater indsamling, 85, 7.nov. Plakater udstilling Kunstbygningen FOTO, 81, s.53 Plakatkonkurrence FOTO, 82, s.35 Plakatmuseet udstilling Arkitektskolen, 82, 2.dec. Plakatmuseum Åby indvies, 87, 27.jun. Plakatsamling fly er til Åby Bibliotek, 87, 12.feb. Plakatsamling Åby Bibliotek, 86, 9.nov. Plakatudstilling Møllestien, 87, 22.mar. Plant et træ kampagne, 84, 16.apr. Plant et træ kontor Ny Mølle, 89, 1.aug. Plant-et-træ Lille Torv, 85, 5.maj. Plantefysiologi nordisk kongres, 83, 2.aug. Planteudstilling, 72, 16.maj. Plejefamilier bedrageri dom, 85, 21.feb. Plejehjem >se også plejehjemmets navn, Plejehjem ventelister, 88, 24.jul. Plejehjem ventepladser, 74, 19.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

207 P Register til Århus-Årbøgerne Plesner Ulrik udstilling, 85, 5.sep. PLO repræsentant besøg afslag, 89, 10.mar. Plum Karin Friis, 92, s.86 Plumrose, 73, 5.mar. Plumrose arbejdsnedlæggelse, 74, 6.jun. Plumrose arbejdsnedlæggelse, 79, 3.apr. Plumrose konserves Københavnsafdeling lukker, 82, 27.maj. Plumrose omdannes til Food Division Denmark, 86, 23.dec. Plumrose strejke, 79, 31.aug. Pløjekonkurrence, 77, 9.okt. Pløjemesterskab, 77, 23.okt. Pløjestævne, 76, 11.okt. Pløjestævne Mejlby, 75, 12.okt. Pløjning amtsmesterskaber, 83, 9.okt. Poesitræf Huset, 82, 23.maj. Pogacnik Miha, 82, 6.maj. Poher Alain, 88, 5.sep. Polakhuse Vilhelmsborg FOTO, 80, s.15 Polakhuse Vilhelmsborg solgt, 83, 11.aug. Polakker a opning Århus, 81, 6.aug. Politi anholdelser, 78, 14.maj. Politi bilrazzia sikkerhedsseler, 89, 5.maj. Politi distriktsbetjente, 73, 17.apr. Politi kriminalitet, 78, 10.okt. Politi kriminalpræventiv udstilling, 76, 18.dec. Politi nærpoliti Gellerup FOTO, 87, s.17 Politi pistolkamp, 88, 22.okt. Politi på gaderne, 75, 23.sep. Politi razzia biler, 85, 8.nov. Politi spritbilister, 88, 10.mar. Politianmeldelse byrådet, 77, 25.okt. Politiassistent Harlev, 75, 12.jun. Politiassistent Harlev frifundet, 75, 3.jul. Politiassistent sympatiskrivelse, 75, 27.jun. Politibetjent beruset, 78, 10.dec. Politibetjent lussing bøde, 78, 21.jul. Politibetjent slået ned, 74, 12.mar. Politibetjent vold, 78, 15.dec. Politibetjente distrikts- FOTO, 75, s.18 Politiet, 72, 17.jan. Politiet, 72, 21.jan. Politiet arbejdstidsforkortelse, 88, 2.jan. Politiet besøg Nathalie Lind, 80, 29.jan. Politiet bil hastighed statistik, 84, 8.jan. Politiet butik City Vest, 85, 14.sep. Politiet civil fodgængerjagt, 86, 18.jan. Politiet erstatningsdom, 88, 18.jul. Politiet gadepatruljering, 86, 4.jan. Politiet gadepatruljering FOTO, 86, s.7 Politiet hi egods, 84, 20.jan. Politiet nytårsaften, 74, 1.jan. Politiet opsagt stillinger, 81, 6.maj. Politiet paskontoret, 74, 3.jul. Politiet skydeøvelser besparelse, 89, 5.nov. Politiet sommerarbejde, 75, 20.jul. Politiet statistik flere forbrydelser, 82, 23.jul. Politiet sygemeldinger, 81, 1.apr. Politiet Viby, 74, 1.jan. Politiets edb-anlæg til cykeltyveri, 91, 11.jun. Politiets færdselsafdeling fotografering, 74, 15.okt. Politiforeningen FOTO, 77, s.29 Politiforeningens jubilæum FOTO, 77, s.18 Politigård, 73, 18.dec. Politigård Dynkarken, 76, 6.mar. Politigård Hasle Ringvej, 72, 29.dec. Politigård kasernearealet, 74, 7.mar. Politigård ny, 83, 19.mar. Politigård Sønder Allé, 76, 6.mar. Politigård Vester Allé, 72, 28.dec. Politigård Vester Allé, 72, 29.dec. Politigården, 72, 11.feb. Politigården FOTO, 84, s.38 Politigården anlægsarbejder, 82, 14.jan. Politigården detentionen, 84, 2.sep. Politigården Dynkarken indvies, 84, 31.okt. Politigården indflytning begynder, 84, 1.sep. Politigården licitation godkendt Folketinget, 81, 22.dec. Politigården maleri Diedrichsen, 86, 20.dec. Politigården ny licitation til Folketinget, 81, 19.dec. Politigården under opførelse FOTO, 83, s.13 Politiker-boder på Sct. Clemens Bro, 92, 31.aug. Politimand frifundet vold, 82, 20.nov. Politimesteren besøg af tyve, 84, 16.okt. Politirazzia Domkirken, 76, 4.jul. 282

208 Register til Århus-Årbøgerne P Politisk møde Tranbjerg Sognegård, 86, 15.apr. Politistation Volden byens første FOTO, 84, s.57 Politistationen brand, 78, 26.dec. Politistationen Rådhusstræde TEMA, 84, s.56 Politistationen Vester Allé, 74, 3.feb. Politistationen Viby, 74, 16.aug. Politistationen vinduer, 79, 6.dec. Politistationer FOTO, 84, s.59 Politivagt havnen FOTO, 84, s.65 Politivagt N. Ebbesensvej FOTO, 84, s.63 Politivagten Hovedbanegården nedlægges, 75, 31.maj. Polsk flygtning død, 74, 2.nov. Polsk plakatkunst, 72, 13.dec. Polyhymnia selskab opløses, 76, 5.jun. Polyhymnias liv nedgang og fald TEMA, 76, s.78 Ponsgaard Henning, 81, s.149 Pontoppidan Clara, 73, 3.jun. Popshow, 73, 19.feb. Poptail værtshus, 84, 23.dec. Porcelænsudstilling Kongreshuset, 84, 5.okt. Pornohuset Paradisgade brand, 89, 22.feb. Pornokiosk FOTO, 75, s.17 Pornokiosker, 75, 8.mar. Porse Poul FOTO, 83, s.17 Portugisiske desertørers komité, 74, 30.jul. Portører arbejdsnedlæggelse, 80, 17.aug. Posin Herman FOTO, 86, s.21 Post arbejdsnedlæggelse, 74, 20.nov. Postbud kvindelige, 74, 12.feb. Postcentret indvies, 91, 5.maj. Postekspeditionen Hans Borges Gade røveri, 91, 11.dec. Postens Marchforening, 77, 30.maj. Postens Marchforening, 78, 4.dec. Postens Marchforening, 79, 3.dec. Postens Marchforening, 80, 2.dec. Postens Marchforening, 81, 7.dec. Postens Marchforening, 82, 6.dec. Postens Marchforening, 83, 5.dec. Postens Marchforening, 91, 2.dec. Postens Marchforening FOTO, 78, s.51 Postens Marchforening 10 år, 89, 19.jun. Postens Marchforening julemærkemarch, 89, 4.dec. Posthuse åbningstid torsdag, 79, 21.mar. Posthuset Kannikegade Reistrupmaleri FOTO, 83, s.63 Posthuset Thorvaldsensgade FOTO, 87, s.44 Posthussmøgen 2-4 saneringsplan vedtages, 82, 26.aug. Posthussmøgen graffitikunst, 88, 14.jul. Postkontor >se også Hovedpostkontor, Postkontor Harlev, 80, 6.okt. Postkontor Kirkebakken Beder åbner, 92, 2.dec. Postkontor røveri, 74, 21.dec. Postkontor Vejlby indbrud, 76, 16.jan. Postkontoret, 72, 10.maj. Postkontoret FOTO, 72, s.22 Postkontoret Banegårdspladsen servicekasser, 87, 10.feb. Postkontoret Hundkærvej røveri, 87, 22.aug. Postkontoret Kannikegade smeltevandsproblemer FOTO, 88, s.9 Postkontoret Ormslevvej røveri, 88, 1.apr. Postkontoret Paludan Müllers Vej FOTO, 74, s.16 Postkontoret Ryhavevej bortkomne girokort, 84, 30.dec. Postkontoret Vejlby røveri, 81, 12.nov. Postkontoret Viborgvej røveri, 86, 27.jun. Postkontoret Ørums Gade røveri, 88, 9.apr. Postmarch, 79, 21.maj. Postmarch, 80, 20.maj. Postorkesterstævne, 72, 11.sep. Postrøveri, 74, 13.mar. Postrøveri FOTO, 74, s.16 Postrøveri Hans Broges Gade 22, 78, 4.feb. Postrøveri Hans Broges Gade 22, 78, 9.feb. Postrøveri Thorvaldsensgade 28, 78, 20.okt. Postrøveri Tranbjerg dom, 81, 9.jun. Poststrejke, 80, 21.maj. Postsæk 1 mill. kr. fundet Botanisk Have, 84, 12.mar. Pos erminalen til Stokagervej, 91, 2.apr. Pos erminalen tyveri, 84, 27.apr. Pos erminalen tyveri retsmøde, 84, 5.maj. Pos og forsinket, 81, 5.apr. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

209 P Register til Århus-Årbøgerne Pos yveri dom, 84, 26.okt. Postudbringning normal efter strejke, 86, 5.apr. Postvæsenet arbejdsnedlæggelse, 80, 28.apr. Postvæsenet distrikter omlagt, 82, 30.nov. Postvæsenet girokort forvundet Åbyhøj, 83, 28.apr. Postvæsenet Hasselager, 72, 1.sep. Postvæsenet i Århus, 72, 17.apr. Postvæsenet pakkeudbringning lørdag ophører, 83, 7.mar. Postvæsenet privat pakkeudbringning, 81, 23.jul. Postvæsenet rationaliserer, 83, 7.mar. Postvæsenet åbningstid torsdag opgivet, 81, 27.nov. Postvæsenets brevsortering til Ankersgade, 92, 25.nov. Po emagerhåndværk Moesgård, 82, 5.jun. Po eplanter, 72, 9.feb. Po eplanter konkurrence Holland guld, 83, 31.maj. Poul Christensen tømrerfirma, 75, 13.jul. Poul Marin Møllers Vej, 79, 1.apr. Poul Martin Møllers Vej, 77, 5.maj. Poul Martin Møllers Vej FOTO, 92, s.73 Poul Martin Møllers Vej FOTO, 92, s.73 Poul Martin Møllers Vej Folkedansens Hus, 80, 20.jun. Poul Martin Møllers Vej Folkedansernes Hus, 91, 7.dec. Poul Martin Møllers Vej huslejer, 77, 22.jan. Poul Martin Møllers Vej hærværk, 86, 20.jan. Poul Martin Møllers Vej rækkehuse, 76, 24.maj. Poul Martin Møllers Vej saneringsmøde, 85, 18.jun. Pouli Mogens, 80, s.139 Poulsen Asger, 79, s.90 Poulsen Asta Riis, 82, s.173 Poulsen Astrid, 91, s.107 Poulsen Benny FOTO, 77, s.91 Poulsen Birthe Brandt, 79, s.90 Poulsen Erik FOTO, 82, s.42 Poulsen Helle, 85, 6.sep. Poulsen Henning, 73, 14.nov. Poulsen Henning, 85, 7.feb. Poulsen Henning, 91, s.64 Poulsen Jørgen, 87, s.89 Poulsen Leif, 90, s.130 Poulsen Mogens Brandt, 86, s.76 Poulsen Mogens Brandt, 91, 12.okt. Poulsen Monica bjørnefigur, 89, 8.dec. Poulsen Monika skulptur, 87, 9.maj. Poulsen Ove, 87, s.89 Poulsen Peter, 84, 4.jun. Poulsen Peter Kildeberg, 91, s.64 Poulsen Poul A., 79, s.183 Poulsen Roald, 82, s.173 Poulsen Sven, 88, s.83 Poulsen Sven, 90, 6.okt. Poulsen Svend, 83, s.81 Poulsen Svend, 92, s.86 Poulsen Svend A., 80, s.173 Poulsen Søren S, 86, s.75 Poulsen Søren S., 88, s.83 Poulsen Tue, 85, 15.apr. Poulsen Valther V., 84, s.117 Poulsen Valther V., 88, s.157 Poulsgaard Kresten, 85, 22.jun. Poulsgaard O., 81, s.149 Povlsen G. Holch, 82, s.94 Prager-Operaen i Musikhuset, 89, 6.apr. Praktikpladser humanister, 86, 23.maj. Praktikpladser Købmandsskolen og Teknisk Skole, 86, 9.maj. Praktikpladser mangler, 81, 27.nov. Praktikpladser unge tilbud, 82, 21.mar. Preben Hornung udsmykning, 77, 24.jul. Prenter Regin, 91, s.107 Press Alf, 88, 28.maj. Pressemonopol Aarhuus Stiftstidende, 80, 18.jun. Pressemuseet udstilling FOTO, 81, s.19 Pressemuseet udstilling Udvandrerne, 86, 1.feb. Pressen og besæ elsen udstilling FOTO, 81, s.19 Pressens Uddannelsescenter konference, 89, 11.apr. Pressionsklub, 75, 11.jan. Primauget flådebesøg, 88, 8.okt. 284

210 Register til Århus-Årbøgerne P Prins Bertil færge FOTO, 85, s.68 Prins Ferdinand restaurant navngives, 88, 30.apr. Prins Frederik juleindkøb FOTO, 83, s.50 Prins Henrik, 73, 9.sep. Prins Henrik, 75, 5.apr. Prins Henrik, 75, 30.jul. Prins Henrik, 78, 28.jun. Prins Henrik, 84, 21.apr. Prins Henrik, 85, 29.aug. Prins Henrik, 86, 2.apr. Prins Henrik, 86, 10.okt. Prins Henrik, 87, 23.okt. Prins Joachim juleindkøb FOTO, 83, s.50 Prinsesse Anne Marie færge FOTO, 85, s.71 Prinsesse Anne-Marie færge FOTO, 76, s.132 Prinsesse Anne-Marie færge FOTO, 78, s.15 Prinsesse Elisabeth færge, 77, 19.mar. Prinsesse Elisabeth færge, 79, 19.apr. Prinsesse Elisabeth færge FOTO, 77, s.17 Prinsesse Elisabeth færge motoreksplosion, 77, 24.jul. Prin Louise dr.merc., 83, 10.dec. Prin Louise pris, 83, 13.dec. Pripp Bryggerierne, 76, 24.jun. Prisca Discount Aldersrovej røveri, 92, 3.dec. Prismet Ny Vesterport TEMA, 92, s.100 Privatbanken, 72, 3.jun. Privatbanken Egå indbrud, 84, 26.jun. Privatbanken Harald Jensens Plads røveri, 84, 7.apr. Privatbanken Holme Møllevej røveri, 86, 21.jun. Privatbanken Paludan-Müllers Vej 36, 78, 4.feb. Privatfly nødlander, 72, 10.jul. Privatkørsel oliemangel, 74, 30.nov. Procul Harum beatorkester, 76, 22.nov. Promenadekoncert FOTO, 76, s.36 Promenadekoncert Vejlby Risskov- Hallen, 82, 30.apr. Proppen restaurant, 74, 27.sep. Prosa strejke, 88, 16.jul. Prostituerede Hotel Atlantic, 83, 2.maj. Prostitution TEMA, 72, s.109 Prostitution 16-årig, 77, 16.sep. Protestmøde afgiftsforhøjelser, 75, 14.maj. Protestmøde finansloven Rådhuspladsen, 85, 13.dec. Protestmøde kursusstuderende, 75, 24.jan. Protestmøder politisk forlig, 77, 19.aug. Provinsbanke Randersvej røveri, 82, 12.feb. Provinsbanken FOTO, 72, s.49 Provinsbanken Egå røveri, 83, 23.dec. Provinsbanken Frederiksbjerg Torv røveri, 78, 22.aug. Provinsbanken fusion med Kronebanken, 86, 26.aug. Provinsbanken fusionerer med Kronebanken, 86, 14.jun. Provinsbanken fusioneret med Den Danske Bank, 90, 12.dec. Provinsbanken generalforsamling fusionering vedtaget, 91, 20.mar. Provinsbanken indlånsrente, 74, 9.jan. Provinsbanken kursuscenter Hotel Tre Ege, 82, 11.sep. Provinsbanken Langenæs røveri, 80, 17.sep. Provinsbanken Lisbjerg røveri, 82, 10.aug. Provinsbanken overtage Kronebanken, 86, 18.jan. Provinsbanken røveri, 75, 21.jan. Provinsbanken røveri, 76, 19.dec. Provinsbanken røveridom, 75, 3.apr. Provinsbanken Thorvaldsensgade indbrud, 87, 12.okt. Provinsbanken Thorvaldsensgade røveri, 90, 27.jun. Provstgaard Bent, 89, s.78 Præst Hugo buntmager lukker, 91, 31.dec. Præsteager arkitekturpris, 92, 30.maj. Prævention unge kvinder, 82, 1.okt. Psykiatrisk Børnehospital 25 år, 84, 19.aug. Psykiatrisk Hospital, 77, 1.apr. Psykiatrisk Hospital, 77, 23.sep. Psykiatrisk Hospital 125 år, 78, 1.sep. Psykiatrisk Hospital center for psykisk forskning, 82, 8.okt. Psykiatrisk Hospital fredning, 79, 18.aug. Psykiatrisk Hospital mindefond legat, 86, 19.aug. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

211 R Register til Århus-Årbøgerne Psykiatrisk Hospital ophævet fredning bygninger, 80, 9.jul. Psykiatrisk Hospital skal moderniseres, 86, 3.dec. Psykiatrisk kunst, 77, 23.sep. Psykiatrisk plejehjem bevilling, 80, 18.apr. Psykisk handicappede fest Århus, 87, 16.mar. Psykisk handicappede plejehjemsplads, 87, 8.jul. Psykisk plejehjem Caritas indvies, 82, 18.jun. Psykologisk Institut, 77, 29.apr. Psykologisk Institut besat, 78, 26.apr. Psykologisk Institut besat, 85, 9.apr. Psykologisk Institut besat FOTO, 78, s.21 Psykologisk Institut besæ else rømmet, 85, 25.apr. Puddelhunde festugeskue, 87, 7.sep. Pulcinella Ridehuset, 86, 19.okt. Punkfestival Hust, 82, 6.mar. Purachatra Prem, 76, 29.aug. Purup Electronics initiativpris, 85, 24.aug. Purup Electronics nye lokaler Lystrup, 85, 24.aug. Purups Grafiske strejke, 74, 27.aug. Pustervig Café Ricks, 90, 5.jun. Pustervig Carlton Bar, 90, 5.jun. Pustervig gågade-status beboerhøring, 91, 25.sep. Pustervig navn, 75, 20.jun. Pustervig plantesøjler FOTO, 90, s.24 PW-Levende Lydværn stiftet, 85, 20.feb. Pædagoger demonstration København, 84, 3.mar. Pædagogstrejke, 76, 29.aug. Pædagogstrejke, 76, 6.sep. Pædagogstrejke, 76, 11.sep. Pædagogstrejke aflyst, 80, 13.dec. Pølser spis pølser TEMA, 74, s.111 Pølsevogn Bispetorvet udskiftet FOTO, 89, s.45 Pølsevogne strejke, 74, 10.jul. På café TEMA, 87, s.49 På en væg i hospitalet TEMA, 89, s.84 Paaske Else, 77, 27.jul. Påskefestival Youth for Christ, 83, 12.apr. Påskeudstilling kunstnernes, 83, 3.apr. Påskeudstillingen 1972, 73, 25.mar. Påskeudstillinger på museerne, 91, 12.apr. Påskeæg kæmpestor FOTO, 88, s.19 Q Queens Garden Hotel Royal FOTO, 85, s.39 Quist Erik F., 73, 30.jan. Quist Erik F., 76, 27.nov. Quist Erik F., 86, 29.apr. Quist Erik F., 87, s.89 Qvortrup Bertel, 91, s.64 Qvortrup Helge, 89, s.78 Qwist Preben, 81, s.180 R Raceka eudstilling, 78, 3.sep. Racerbådsløb, 72, 29.aug. Racerbådsløb, 77, 23.maj. Racisme møde Kongreshuset, 86, 19.aug. Radio >se også Nærradio - Byens Radio - Radio Århus, Radio nærradio økonomiske problemer, 83, 6.jul. Radio regional TEMA, 76, s.134 Radio Århus, 87, 4.dec. Radio Århus bevilling, 84, 7.mar. Radio Århus dom blokadeopfordring, 87, 25.feb. Radio Århus erklæret konkurs, 88, 5.maj. Radio Århus gæld kr., 88, 3.jan. Radio Århus kildebesky else dom, 87, 10.jun. Radio Århus konkursbegæring, 88, 26.apr. Radio Århus nyansæ elser, 86, 9.feb. Radio Århus opfordring genoptage arbejdet, 86, 3.apr. Radio Århus starter, 84, 10.jun. Radio Århus tilskud, 86, 19.mar. Radio Århus turistnyheder, 87, 9.jul. Radio- og tv-center Århus, 76, 4.nov. Radio-Thygesen bedrageri, 79, 29.jul. Radioaktivt affald Eskelund, 87, 10.nov. Radioaktivt affald undersøgt, 87, 17.nov. 286

212 Register til Århus-Årbøgerne R Radioaktivt stof Eskelund, 87, 6.nov. Radiohuset Expert indkøbstur Tyskland, 87, 19.dec. Radiohuset Halmstadgade keramisk flise, 87, 27.sep. Radiostationer ansøgninger, 88, 11.jan. Radiumstationen forening til forbedringer, 87, 4.mar. Rahbek E., 83, s.82 Rahbek Helge, 84, s.182 Rahbek Johs. FOTO, 73, s.47 Rahrs Tekniske Forretning, 72, 28.okt. Rahrs Tekniske Forretning, 74, 7.mar. Rainbow jazzhus lukker, 82, 12.dec. Rainer Roland udstilling, 88, 12.jan. Ralov Kirsten, 85, 29.apr. Rammefabrikken Jyden, 74, 7.jul. Rammefabrikken Jyden problemer Irland, 84, 31.maj. Rammefabrikken Jyden til Hasselager, 86, 27.nov. Rammefabrikken Jyden til Irland, 83, 23.mar. Ramsbøl Preben, 83, s.144 Randersvej, 73, 21.feb. Randersvej, 77, 2.dec. Randersvej, 79, 25.feb. Randersvej 127, 76, 14.dec. Randersvej 127 beboerhus Højvang, 82, 29.aug. Randersvej 127 børnehjemmet Højvang, 82, 29.aug. Randersvej 139 Motel La Tour, 86, 9.okt. Randersvej 144 ESSO, 81, 3.dec. Randersvej 164 Shell, 84, 25.apr. Randersvej 335 Provinsbanken, 82, 12.feb. Randersvej 69, 75, 10.okt. Randersvej brand, 83, 31.jul. Randersvej hus sammenstyrtning FOTO, 87, s.37 Randersvej røveri, 79, 25.jun. Randersvej Shell, 83, 16.feb. Randersvej vandtårn til idrætsforeninger, 89, 16.feb. Randersvej Vandtårnet køb eller leje, 86, 14.sep. Randersvej vægmaleri Thomas Kruuse, 85, 14.apr. Ranum Kjeld, 88, s.83 Ranum Seminarium, 85, 23.feb. Rappeport Phyllis, 82, 6.maj. Rasmus og Jane vaudeville pensionistcentre, 82, 8.sep. Rasmussen Aksel, 73, 20.apr. Rasmussen Aksel, 79, 6.dec. Rasmussen Aksel, 88, 1.dec. Rasmussen Aksel FOTO, 73, s.22 Rasmussen Alan, 84, 28.okt. Rasmussen Allan, 90, 4.aug. Rasmussen Anders Chr., 85, s.128 Rasmussen Asger Nordvig, 82, s.173 Rasmussen August FOTO, 92, s.120 Rasmussen August FOTO, 92, s.120 Rasmussen Axel, 83, 14.okt. Rasmussen Bent Møller, 89, s.78 Rasmussen Bjarne præmie, 87, 10.apr. Rasmussen Bruno, 90, s.73 Rasmussen Børge, 84, s.182 Rasmussen Børge, 87, s.152 Rasmussen C. Møller, 82, s.173 Rasmussen C.G. FOTO, 84, s.53 Rasmussen Christa, 91, s.107 Rasmussen Egon Walther, 81, s.180 Rasmussen Erik, 77, 26.aug. Rasmussen Erik, 78, 28.apr. Rasmussen Erik, 85, s.74 Rasmussen Finn, 91, s.64 Rasmussen Gunnar festskrift FOTO, 91, s.10 Rasmussen Gunner, 91, s.64 Rasmussen Gunner FOTO, 82, s.163 Rasmussen Gunner FOTO, 88, s.119 Rasmussen Gustav, 81, s.149 Rasmussen Hans, 72, 20.sep. Rasmussen Hans, 73, 13.maj. Rasmussen Hans Henrik, 86, s.76 Rasmussen Hans Herholt, 80, s.173 Rasmussen Harald, 79, s.90 Rasmussen Harald, 84, s.182 Rasmussen Henning, 84, 31.okt. Rasmussen Henry, 83, s.144 Rasmussen Herluf, 86, s.76 Rasmussen Inger Lise udstilling, 86, 9.dec. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

213 R Register til Århus-Årbøgerne Rasmussen J.E. Løvschall, 83, s.144 Rasmussen Jens Chr. Hjarsbæk, 80, s.173 Rasmussen Jens H., 87, s.90 Rasmussen John, 81, s.149 Rasmussen Kaj, 85, s.128 Rasmussen Kaj Sølvsten, 73, 18.maj. Rasmussen Kaj Sølvsten, 80, 4.okt. Rasmussen Kaj Sølvsten FOTO, 73, s.24 Rasmussen Karl Aage, 88, 29.apr. Rasmussen Karsten skak, 87, 5.jan. Rasmussen Knud, 87, s.90 Rasmussen Leif Willer, 79, 8.dec. Rasmussen Leif Willer, 83, s.82 Rasmussen Leo Westberg, 89, s.150 Rasmussen Lis, 86, s.76 Rasmussen Lis, 86, s.76 Rasmussen Maria violinen Morten FOTO, 91, s.30 Rasmussen Marius, 79, s.183 Rasmussen Niels, 87, s.90 Rasmussen Orla, 79, s.90 Rasmussen Peter, 87, s.90 Rasmussen Poul Nyrup, 88, 18.feb. Rasmussen R.K., 79, s.183 Rasmussen Rasmus, 85, s.128 Rasmussen Rasmus Nielsen, 79, s.183 Rasmussen Richard, 86, s.151 Rasmussen Stig Gynther, 76, 24.sep. Rasmussen Sv. Aa., 77, 17.jun. Rasmussen Sven, 80, s.139 Rasmussen Sven, 84, s.117 Rasmussen Sven, 88, s.157 Rasmussen Svend Aage, 80, s.139 Rasmussen Svend Aage, 87, s.152 Rasmussen Tage, 88, s.83 Rasmussen Torben, 78, 12.nov. Rasmussen Vagn, 81, s.180 Rasmussen Vilhelm, 87, s.152 Rasmussen Villy, 85, s.74 Rasputin II jordomrejse, 85, 5.aug. Rathsach Rude og Svend FOTO, 72, s.51 Ratjen Erling, 86, s.76 Rau Vivi FOTO, 77, s.38 Ravnholm Jens FOTO, 80, s.78 Ravnholt Hede flyveplads, 76, 3.okt. Ravnholt Hede flyveplads, 76, 30.okt. Ravnholt Jens TEMA, 80, s.78 Ravnholt vandværk, 77, 27.jul. Ravnsbjerg kirke grundsten, 76, 6.sep. Ravnsbjerg Kirke indvies, 77, 31.okt. Ravnsbjerg kirke indviet FOTO, 77, s.44 Ravnsbjerg Kirke Satan-kult, 78, 27.nov. Ravnsbjerg sogn, 77, 31.okt. Ravnsbjergkirken 10 år, 87, 26.okt. Ravnsbjergvej skal udbygges, 90, 7.jan. Ray Dee Ohh koncert, 92, 14.jul. Razzia biler 77, 81, 26.nov. Reagan Maureen, 87, 2.jul. Rebroff Ivan koncert Musikhuset, 86, 15.feb. Recau edb-center modelmaskine, 82, 26.nov. Rechendorff Torben, 91, 5.maj. Rechendorff Torben, 92, 17.sep. Red Eric øl forbudt, 86, 25.maj. Redeker Peter udstilling, 89, 15.apr. Rednings-Ringen, 72, 11.jan. Redningshunde Civilforsvaret landsstævne, 80, 22.sep. Ree Egon, 80, 4.aug. Reed Lou rocksanger FOTO, 78, s.18 Reeholm Viggo, 90, s.130 Refa supermarked, 75, 8.nov. Refleksbånd, 81, 8.jan. Regent herremagasin åbner Søndergade 66-68, 84, 13.apr. Regina biograf lukkes beslutning, 84, 16.mar. Regina biografen lukkes juni, 84, 5.maj. Regina bygges FOTO, 84, s.135 Regina en storbiograf TEMA, 84, s.133 Regina Teatret, 77, 5.aug. Regina Teatret FOTO, 77, s.35 Regina-Arkaden >se også Hafnia-arkaden, Regina-bygningen LJ Investering, 82, 13.aug. Regina-komplekset ejerskifte, 83, 22.jul. Regina-komplekset nye farver, 84, 13.jul. Regina-komplekset ombygges, 83, 19.mar. Regina-komplekset tvangsauktion, 82, 21.dec. Regina-Krydset hul asfalt FOTO, 73, s.35 Regina-Krydset Restaurant, 72, 28.dec. Regina-krydset røveri, 82, 10.feb. 288

214 Register til Århus-Årbøgerne R Regina-Teatret FOTO, 84, s.142 Regina-Teatret genåbner, 74, 3.aug. Regina-Teatret lukker efter 63 år, 84, 22.jun. Regina-Teatret modernisering, 74, 1.feb. Regina-Teatret overfald, 73, 3.dec. Regionale Søndagsaviser, 82, 3.okt. Regionalradioen Århus TEMA, 76, s.134 Regionsplan detailhandel, 79, 5.dec. Regionsplanlægning, 79, 23.feb. Registerrådet personoplysninger Århus Kommune, 81, 11.sep. Registranten Frederiksbjerg Vest udgivet, 83, 22.jan. Registre psykiatri, 82, 30.nov. Regnecentralen arbejdsnedlæggelse, 79, 28.jun. Regnvandsanlæg Studsgade 46 indviet, 91, 27.mar. Reher Asger FOTO, 79, s.129 Reich Ebbe Kløvedal, 86, 27.dec. Reich Ebbe Kløvedal, 88, 27.feb. Reichert Karl Heinz, 87, s.90 Reichmann Frederick arkitektfirma, 86, 24.jul. Reimer Elin FOTO, 75, s.101 Reimer Henrik FOTO, 81, s.46 Reintoft Hanne foredrag FOTO, 81, s.18 Reisby Niels, 81, s.149 Reisby Niels, 91, s.64 Rejse- og sygeforening håndværkersvendenes TEMA, 78, s.156 Rejsebureau Århus TEMA, 75, s.60 Reklamefilm kavalkade Kosmorama, 82, 30.okt. Reklamer på husgavle TEMA, 80, s.164 Religiøs indstilling Århus Seminarium, 79, 30.aug. Religiøse sekter, 76, 16.sep. Relsted R.V., 83, s.82 Relsted Richard, 86, s.151 Renault Lastbiler Åbyhøj, 81, 19.aug. Rend og hop udstilling Kvindemuseet, 88, 1.okt. Rengøringsassistenter organisering, 78, 14.mar. Rengøringsassistenters løn, 72, 2.jun. Rengøringskvinder udstilling, 79, 20.nov. Rengøringspersonale Kommunehospitalet, 75, 25.apr. Renholdningsselskabet, 77, 14.maj. Renholdningsselskabet, 78, 13.jan. Renholdningsselskabet, 78, 23.nov. Renholdningsselskabet FOTO, 83, s.12 Renholdningsselskabet snevejr, 78, 11.jan. Renliden Ivan, 77, 8.mar. Renovation arbejdsnedlæggelse, 76, 27.aug. Renovation konflikt FOTO, 87, s.19 Renovation sneproblemer, 88, 21.jan. Renovationen genoptages, 72, 23.aug. Renovationen genoptages efter 27. marts, 86, 11.apr. Renovationsafgift forhøjes, 78, 13.dec. Renovationsarbejder >se også skraldemænd, 89 Renovationsarbejder strejke ulovlig, 83, 26.feb. Renovationsarbejder strejker, 72, 16.aug. Renovationsarbejdere arbejdet genoptages, 82, 1.mar. Renovationsarbejdere arbejdet genoptaget, 87, 21.apr. Renovationsarbejdere arbejdsnedlæggelse, 88, 23.okt. Renovationsarbejdere lønkonflikt FOTO, 83, s.12 Renovationsarbejdere strejke, 75, 20.maj. Renovationsarbejdere strejke aflyst, 92, 10.jan. Rensningsanlæg, 77, 27.sep. Rensningsanlæg Århus fungerer dårligt, 89, 18.jul. Rensningsanlægget Lystrupvej, 74, 11.dec. Rensningsanlægget Lystrupvej brand FOTO, 74, s.48 Rentiden Ivan, 75, 9.sep. Repa Returpapir brand, 83, 29.okt. Reparations-arbejder, 79, 27.sep. Repertoire bogserie Århus Teater, 80, 5.nov. Reske-Nielsen Erik, 90, s.73 Reske-Nielsen Erik hæderspris, 83, 1.feb. Restaurant Ambassadør, 79, 5.dec. Restaurant Vester indbrud, 91, 25.jul. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

215 R Register til Århus-Årbøgerne Restaurant Åbyhøj Frichs bolig, 81, 30.sep. Restaurationers regnskab, 80, 8.jul. Restaurationsbøf Barhambeef, 73, 11.jul. Restauratør gældsflugt udlandet, 83, 25.jun. Resting C.C., 76, 2.aug. Retshjælp advokaternes opre et, 82, 4.jan. Retshjælpen for ubemidlede, 73, 20.nov. Retskritisk Forum debat Jydebrødre, 91, 4.okt. Retsmedicinsk institut, 74, 7.mar. Re en konkursboer statistik, 80, 27.jan. Reumert Dyveke FOTO, 75, s.100 Reumert Poul FOTO, 82, s.100 Revalideringscentret Viby, 72, 22.jan. Revalideringsklinikken, 79, 17.mar. Revalideringsklinikken familiecenter hjerneskadede indvies, 89, 12.dec. Revalideringsklinikken Marselisborg Hospital brand, 84, 20.dec. Reyes Barnardo, 77, 9.okt. Reykjaviksgade, 75, 1.apr. Riber Anders, 77, 27.jul. Riber Bent Børring, 89, s.150 Riber Marinus, 81, s.149 Rich C.O., 79, s.90 Rich Helga, 91, s.107 Richard Cliff, 78, 9.sep. Richard Cliff koncert Vejlby- Risskov, 86, 11.okt. Richard Cliff Vejlby-Risskov- Hallen, 88, 1.dec. Richard Mortensen udstilling, 81, 5.sep. Richter J. FOTO, 72, s.16 Richter John, 83, 27.aug. Rickers Gerd, 81, s.180 Ridderstræde Rådhusstræde TEMA, 84, s.56 Ridecenter Vilhelmsborg, 80, 16.jan. Ridehallen pyromanbrand, 84, 28.feb. Ridehuset, 72, 22.maj. Ridehuset, 73, 9.sep. Ridehuset, 75, 7.sep. Ridehuset, 78, 6.sep. Ridehuset FOTO, 76, s.36 Ridehuset amatørmusik konkurrence, 88, 7.feb. Ridehuset bagere og ostehandlere, 85, 6.sep. Ridehuset EF-protest festival, 87, 23.feb. Ridehuset Festugen ost Karolinepiger bagerlaug, 83, 14.sep. Ridehuset indvies, 86, 19.okt. Ridehuset julemarked bagerne, 83, 11.dec. Ridehuset loppemarked supplerende lokaler, 89, 3.mar. Ridehuset mursten udskiftes FOTO, 90, s.18 Ridehuset Nørgaards oratorium Babel, 92, 2.nov. Ridehuset ombygning bevilling, 84, 14.dec. Ridehuset venneforening startet, 89, 24.jul. Ridehuset Vester Allé, 77, 1.dec. Ridehuset Vester Allé diplom af Europa Nostra, 92, 5.jul. Ridehuset Årets fag udstilling, 88, 28.feb. Ridehusets Venner, 90, 7.okt. Ridehusets Venner, 90, 14.okt. Ridehusets Venner, 91, 13.okt. Ri jerg Klaus, 88, 18.okt. Ri ind Malcolm, 85, 30.apr. Riget Karl Aage, 83, 13.feb. Riget Karl Aage skulptur, 82, 16.dec. Riis Skov, 73, 22.maj. Riis Skov, 76, 8.maj. Riis Skov dyrepark nedlægges, 86, 1.apr. Riis Skov kondistier, 74, 19.aug. Riis Skov lukkes for trafik, 90, 21.feb. Riis skov Skydepavillon brand, 92, 18.jun. Riis Skov vandrehjem indvies efter ombygning, 86, 19.apr. Riis Skov Vandrerhjem, 79, 13.maj. Riis Skov vandrerhjem 50 år, 87, 29.aug. Riis-Knudsen Poul Heinrich, 75, 31.jul. Riis-Nielsen Th., 81, s.180 Riisgaard Peter, 83, 9.okt. Riisvang stadion keglebaner, 80, 15.maj. Riisvangen børnehave renovering bevilling, 88, 11.feb. Riisvangen børneinstitution opfører Kolds Hans, 90, 20.jan. Riisvangen Mødre- og Spædbørnehjem, 88, 3.feb. Riisvangen spædbørnshjem genindvies, 90, 24.feb. Rindbo Ove, 80, s

216 Register til Århus-Årbøgerne R Ring Kirstine, 87, s.152 Ringen i Danmark TEMA, 88, s.65 Ringgadebroen DSB, 75, 17.dec. Ringgadebroen reparation, 81, 3.jun. Ringgadebroen reparation, 82, 5.mar. Ringgadebroen reparation, 85, 11.mar. Ringgadebroen spærret reparation cykelsti, 83, 13.apr. Ringgadebroen trafik, 75, 31.mar. Ringgadebroen trafikulykke, 84, 27.mar. Ringgadebroen udvidet, 72, 13.aug. Ringgadebroen vandtårnet FOTO, 92, s.13 Ringgadebroen Århus Å, 76, 13.nov. Ringgaden Barnow grunden byggeplaner FOTO, 89, s.15 Ringgaden trafikuheld læsket kalk FOTO, 82, s.21 Ringgaden Vanggårds fabrik solgt, 88, 10.nov. Ringgaderne, 78, 20.jun. Ringgaard Kristian, 89, s.78 Ringgaard Peter Dan, 79, 9.sep. Ringgården Trige-parken, 81, 4.jan. Ringgaards Danseskole, 73, 23.jun. Ringsted Eigil, 81, s.180 Ringvej syd FOTO, 85, s.22 Ringvej syd Holme FOTO, 86, s.32 Ringvej Syd indvies, 86, 6.nov. Ringvej syd Viby lokalplan godkendes, 82, 24.jun. Ringvej trafikproblemer Levnedsmiddelkontrollen, 88, 29.jul. Ringvejen Hotel Scandic, 90, 14.nov. Ringvejen udvides, 73, 8.aug. Ringvejen Viborgvej bevilling, 80, 22.aug. Ringvejen Viborgvej folkefest FOTO, 88, s.25 Ringvejen Viby-Vejlby protestskrivelse, 84, 24.aug. Ringvejen Viby-Vejlby udskudt, 84, 20.jun. Rio Bravo restaurant, 77, 25.jul. Rio Bravo restaurant overfald, 83, 20.apr. Rio-Cafeteria, 75, 2.jan. Rio-Teatret, 77, 7.dec. Rio-Teatret Højbjerg ombygges, 86, 30.jul. Ris-Knudsen Povl Heinrich, 77, 11.nov. Risbjerg Knud, 80, s.173 Rishøj Hans, 73, 28.dec. Rishøj Hans, 74, 28.mar. Rishøj Hans, 90, s.130 Risskov, 73, 25.maj. Risskov 300 år bøg fældet, 80, 27.feb. Risskov Amtsgymnasium, 78, 25.feb. Risskov Amtsgymnasium 10 år, 79, 11.aug. Risskov Amtsgymnasium elevbesat if. Brugerbetaling, 92, 10.okt. Risskov Amtsgymnasium opførelse Staatstheater Stu gart, 85, 14.nov. Risskov Amtsgymnasium Wales-tur, 86, 10.jul. Risskov Bibliotek, 74, 27.apr. Risskov dagplejekontor, 77, 1.mar. Risskov digebrud Fedet, 86, 6.nov. Risskov genbrugsfabrik opføres, 87, 21.maj. Risskov Idrætscenter, 82, 8.sep. Risskov kirke FOTO, 76, s.20 Risskov kirke glasmosaik, 76, 20.apr. Risskov Kirke orgel, 79, 16.jan. Risskov legestue, 79, 1.nov. Risskov ny sognegård indviet, 87, 23.feb. Risskov Præstegård indbrud, 77, 24.jun. Risskov skole udsmykning Odysseus Niels Helledie, 84, 24.aug. Risskov station, 76, 22.okt. Risskov strøma rydelse, 87, 3.dec. Risskov Vejlby Fed oversvømmelse erstatningskrav, 87, 25.jan. Risten, 72, 2.okt. Risten forening, 73, 26.feb. Ristrup grundlovsfest, 83, 5.jun. Risum Jørgen, 83, s.82 Risvangen brand, 77, 1.jan. Risvangen Stadion nyt klubhus indvies, 85, 26.okt. Rita orkester langtidsledige, 85, 16.maj. Ri aus Bureau nye lokaler Frederiksgade, 91, 13.mar. Rivel Charlie, 72, 15.jun. Rivel Charlie klovn, 73, 28.jul. Rivel Charlie klovn, 74, 14.jul. Rivel Charlie klovn, 75, 12.jul. Riverside jazzhus, 74, 1.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

217 R Register til Århus-Årbøgerne Road House Discotek åbnet Frederiksgade, 92, 17.jan. Roager Orla, 91, s.107 Roar Leif, 72, 26.nov. Robæk Henry A., 73, 30.jan. Rock and Soul, 79, 8.jul. Rock gallashow Stakladen, 84, 10.sep. Rock- og popkonkurrence, 88, 18.jul. Rock-festival kommunisterne, 83, 19.jun. Rock-koncert Musikhusets amfiscene, 90, 22.jul. Rock-koncert Stakladen tumulter, 81, 16.feb. Rock-koncert Trikotagefabrikken, 86, 11.sep. Rocker skud Vennelyst, 87, 2.jul. Rocker slagsmål Hougården, 88, 16.jul. Rockergruppen Nordstjernen dom for skyderi, 92, 1.mar. Rockeropgør mellem Århus og Skanderborg, 91, 11.apr. Rockersag flere tiltalte dom, 92, 20.nov. Rockerslagsmål Skolegade, 92, 14.aug. Rockfestival kommunisterne, 82, 20.jun. Rockfestival Kommunisterne FOTO, 84, s.28 Rockfestival Kommunistisk Ungdom, 80, 16.jun. Rockfestival Moesgård strand, 82, 5.sep. Rockgruppe 10 CC koncert, 81, 20.apr. Rockkoncert Cykelbanen, 91, 1.aug. Rockkoncert grøn Koncert Vestereng, 92, 14.jul. Rockkoncert Lisbjerg Fællespark, 91, 8.jul. Rockkoncert nr. 2 Lisbjerg Fællespark, 91, 21.jul. Rockkoncert Århus Open Air, 92, 15.jun. Rockkoncert Århus Open Air Tangkrogen, 91, 16.jun. Rockshow Brabrand, 92, 11.maj. Rockshow Brabrand-Hallen, 91, 2.jun. Rockshow i Fredensvang Idrætsanlæg, 91, 8.jun. Rode Butikken Nørregade FOTO, 85, s.15 Rode Ebbe, 81, 14.sep. Rode Lone FOTO, 72, s.117 Rode Lone FOTO, 78, s.142 Rode Lone FOTO, 79, s.127 Rode Lone FOTO, 84, s.69 Rodsten Jens, 79, s.183 Roed Jørgen, 86, 4.aug. Roesdahl Else Gyldendal-pris, 89, 15.apr. Rogersen K.S., 86, s.151 Rogersen Rasmine 105 år, 73, 18.jan. Rogersen Rasmine 106 år, 74, 18.jan. Rogersen Rasmine 107 år, 75, 18.jan. Rohrschack-testen a andling, 77, 20.feb. Rojas Fablo FOTO, 72, s.119 Rokkjær Mogens, 82, s.94 Rolf Haugstrups Plads navngivet, 85, 22.aug. Rolighed Arne, 90, s.74 Rolighedsvej 38, 79, 16.feb. Rolighedsvej Handelsbanken, 82, 4.maj. Rolighedsvej Handelsbanken, 85, 6.aug. Rolling Stones FOTO, 74, s.80 Rollins Sonny koncert Musikhuset, 83, 3.nov. Romerriget roman dronning Margrethe, 89, 7.jul. Romersk-Katolsk Kirke besat flygtninge, 87, 10.dec. Romersk-Katolsk kirke besøg Vatikanet, 87, 20.apr. Romersk-Katolsk Kirke genindvies, 85, 8.dec. Rorty Richard, 87, 4.sep. Rosen Aksel Edv., 79, s.90 Rosenbaum Simon, 75, 27.jul. Rosenbaum Simon, 76, 2.jul. Rosenbaum Simon, 77, 28.jul. Rosenbaum Simon FOTO, 78, s.148 Rosenberg Walt trafikdræbt, 82, 13.okt. Rosendahl Børge, 91, s.64 Rosendahl-Nielsen Jørgen, 86, s.76 Rosendahl-Nielsen Jørgen, 87, 14.maj. Rosendahl-Nielsen Jørgen, 92, s.134 Rosendal H.H., 80, 24.okt. Rosendal H.H., 84, 5.dec. Rosendal H.H., 84, s.182 Rosendal Hans H., 79, s.90 Rosengade murmaleri Festugen, 91, 2.sep. Rosengade Volden Graven Mejlgade sanering, 80, 7.feb. Rosenhøj radiatorer sprængt FOTO, 79, s

218 Register til Århus-Årbøgerne R Rosenhøjkvarteret, 73, 1.feb. Rosenhøjkvarteret FOTO, 75, s.31 Rosenkjær Niels Gerhard, 79, s.90 Rosenkran gade Svalegangen, 80, 5.dec. Rosenkran sgade, 72, 6.dec. Rosenkran sgade FOTO, 72, s.50 Rosensgade, 73, 22.jun. Rosensgade, 76, 25.jan. Rosensgade FOTO, 72, s.13 Rosensgade FOTO, 72, s.49 Rosensgade Varde Bank, 84, 16.jun. Rosensgade Varde Bank, 85, 10.feb. Rosensgade 24, 77, 14.jan. Rosensgade 24 brand, 75, 15.jun. Rosensgade FOTO, 76, s.76 Rosensgade 34 gårdfest, 75, 25.maj. Rosensgade 38 FOTO, 75, s.14 Rosensgade Byens Åbne Scene, 87, 18.okt. Rosensgade børnehave, 77, 9.sep. Rosensgade gamle købmandsgård TEMA, 84, s.151 Rosensgade gammel guldring fundet, 83, 29.jul. Rosensgade gammel købmandsgård, 83, 29.jul. Rosensgade købmandsgård gamle, 83, 2.dec. Rosensgade saneringsplan, 73, 7.apr. Rosenvang Plejehjemmet beboer 105 år, 83, 4.jul. Rosenvangs Allé Akvariefiskehandel, 90, 27.okt. Rosenvangskolen, 73, 5.dec. Rosenvangskolens færdselspatruljer 25 år, 80, 11.dec. Rosenvej brand, 85, 6.aug. Rosleff Fri, 91, s.107 Rostadion Brabrand Sø, 76, 6.feb. Rostbøll Grethe, 92, 11.mar. Rostbøll Grethe, 92, 7.sep. Rostbøll Harald Erik, 88, s.157 Rosza Nicklas, 87, 20.dec. Rote Arme-fraktion, 81, 29.jul. Rothe Wenja, 77, 20.feb. Ro efestival Ridehuset, 86, 19.okt. Ro efestival Øgadekvarteret Klostervangen, 85, 2.jun. Ro ehullet, 77, 1.jun. Ro ehullet restaurant åbner, 73, 24.apr. Ro eplage Tilst skole, 86, 22.feb. Ro er daginstitution Brabrand FOTO, 83, s.38 Ro er Langelandsgades kaserne, 76, 5.maj. Roture Århus Å genoplives, 85, 14.okt. Rovsing Chr. salg Store Nordiske, 85, 19.sep. Royal Anthropological Institute udstilling Moesgård, 84, 5.aug. Royal Birdland, 73, 6.jun. Royal Birdland, 73, 11.okt. Royal Birdland, 73, 2.nov. Royal Birdland, 73, 7.nov. Royal Birdland FOTO, 81, s.123 Royal Cinema, 74, 1.okt. Royal Cinema, 87, 27.jun. Royal Cinema FOTO, 80, s.14 Royal Cinema FOTO, 89, s.37 Royal Cinema biograf udvidet, 85, 18.mar. Royal Cinema ophører. Startede 1973, 82, 3.jan. Royal Cinema pensionistfilm, 81, 18.nov. Royal Club ny øl fra Ceres, 86, 25.maj. Royal Club årets øl, 87, 10.sep. Royal Jazzbar, 73, 12.nov. Royal London Philharmonic Orchestra, 79, 6.sep. Royal Scandinavian Casino åbner, 92, 15.maj. Royal Shakespeare Company, 90, 12.apr. Royal Steak House betalingsstandsning, 79, 14.jun. Royal Steakhouse, 80, 1.feb. Royal-biografer FOTO, 74, s.39 Rozsa Pal, 83, 7.jul. Rubæk Folmer, 80, 31.okt. Rubæk Folmer FOTO, 77, s.87 Rubæk Folmer FOTO, 78, s.142 Rubæk Folmer FOTO, 87, s.117 Rudkjøbing Mogens, 85, s.74 Rudolf Steiner Skoleforening koncert, 82, 6.maj. Rudolf Steiner skolen indvies, 83, 3.apr. Rugbrødsfabrik Sølystgade, 75, 20.jun. Rugbrødsfabrik Sølystgade, 75, 7.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

219 R Register til Århus-Årbøgerne Rugbrødsfabrikken Rutana bøde, 80, 12.nov. Rugbrødsfabrikken Sølystgade, 72, 26.okt. Rugholmen brand, 74, 25.maj. Rugmarken grundejerforening erstatning, 82, 10.nov. Rulleforretning siden 1962 Niels Juels Gade lukker, 92, 30.dec. Rulleskiløber FOTO, 88, s.31 Rulleskøjteløb til Paris FOTO, 92, s.21 Rumego Brød fusioneret Magdalene Brød, 82, 23.nov. Rummenigge Harlheinz FOTO, 80, s.110 Rumænien frihedskamp blomsternedlæggelse, 90, 26.dec. Rumænien tøjindsamling FOTO, 90, s.35 Rumænsk arkitektur Arkitektskolen, 82, 20.jan. Rumænske bøger udstilling Rådhuset, 83, 17.jun. Rundflyvning gratis, 88, 27.sep. Rundhøj Allé Den Danske Bank, 87, 21.aug. Rundhøj Allé skuddrab, 84, 7.feb. Rundhøj indbrud, 79, 30.nov. Rundhøj Torv Marselisborg Apotek, 82, 6.feb. Rundhøjcentret, 72, 27.maj. Rundhøjhallen, 76, 19.sep. Rundhøjhallen, 77, 31.mar. Rundhøjskolen, 75, 24.jun. Rundhøjskolen, 76, 23.jun. Rundhøjskolen, 77, 8.jun. Rundhøjskolen, 78, 7.nov. Rundhøjskolen FOTO, 77, s.19 Runetoften Jaco, 81, 8.okt. Rung Frederik FOTO, 88, s.67 Russisk besøg generalsekretær, 88, 26.mar. Russisk flådebesøg radioaktivitet, 87, 5.maj. Russisk kirkekunst udstilling, 88, 25.nov. Rutana Brødfabrik bøde undervægt, 80, 12.nov. Rute-Hotellet, 75, 29.jul. Rutebil bevidstløs chauffør Viborgvej, 81, 21.nov. Rutebil bortført, 90, 11.aug. Rutebiler computerbille er, 89, 20.jan. Rutebiler Århus-Tilst Hjortshøj Mejlby Harlev Stjær Galten, 76, 26.jun. Rutebilstation >se også Århus Rutebilstation, Rutebilstationen, 72, 8.feb. Rutebilstationen, 73, 5.nov. Rutebilstationen, 74, 3.nov. Rutebilstationen, 75, 15.aug. Rutebilstationen FOTO, 72, s.13 Rutebilstationen moderniseret, 83, 15.okt. Rydning kampagne socialforvaltningen, 87, 10.sep. Ryes Flak, 74, 16.apr. Ryesgade, 72, 6.dec. Ryesgade, 73, 30.maj. Ryesgade, 73, 5.okt. Ryesgade, 73, 19.okt. Ryesgade, 74, 1.jun. Ryesgade, 74, 18.sep. Ryesgade FOTO, 72, s.50 Ryesgade FOTO, 73, s.44 Ryesgade 16, 73, 9.maj. Ryesgade 24 brand, 77, 29.okt. Ryesgade 27 Spejder-Sport, 87, 22.feb. Ryesgade 31 Informatikcenter, 85, 9.aug. Ryesgade 4, 74, 8.feb. Ryesgade 5, 72, 18.jul. Ryesgade 6, 74, 28.jun. Ryesgade 7 Sparekassen Sydjylland, 82, 15.dec. Ryesgade 7 Vind og Vejr, 82, 15.dec. Ryesgade Daells Varehus, 86, 30.jan. Ryesgade Den katolske kirke, 84, 1.jul. Ryesgade Fællesbanken, 83, 30.nov. Ryesgade gågade, 75, 1.maj. Ryesgade gågade FOTO, 75, s.89 Ryesgade informationskontor besæ else FOTO, 80, s.29 Ryesgade Jyske Bank, 86, 5.mar. Ryesgade Låne- og Sparekassen, 85, 14.dec. Ryesgade Romersk-Katolsk kirke, 85, 8.dec. Ryesgade SBV Varehus, 85, 28.sep. Ryg Jørgen FOTO, 72, s.117 Ryge Søren >se også Petersen Søren Ryge, Rygeafvænning Lungeklinikken ringe tilslutning, 88, 1.mar. 294

220 Register til Århus-Årbøgerne R Rygeforbund kommunebiblioteker, 85, 9.maj. Rygsundhed Kredsforening stiftet, 88, 2.jun. Rygård lejrskole, 82, 5.sep. Ryhavevej, 72, 3.jun. Ryhavevej, 72, 8.okt. Ryhavevej 7 Postkontor, 84, 30.dec. Ryhavevej 7 postkontoret røveri, 86, 9.dec. Ryhavevej Favorit supermarked, 92, 1.feb. Ryhavevej Hafnia Hånd i Hånd, 85, 15.feb. Ryskjær Claus revykejser, 85, 4.mar. Rytmisk musik, 79, 23.jan. Rytmisk musik tilskud, 81, 18.nov. Rytmisk musik underskrifter, 81, 15.jan. Rytmisk Musikforening, 89, 28.okt. Rytmisk Musikforening, 91, 8.jul. Rytmisk Musikforening, 91, 1.aug. Rytmiske Aftenskole opre et, 85, 21.jan. Ry er Leif, 85, s.128 Ry erfægtningen 1849 FOTO, 85, s.80 Ry erkaserne den gamle TEMA, 77, s.53 Ry erparken brand el a rudt, 90, 26.jul. Ry erstenen, 76, 14.aug. Ry erstenen FOTO, 76, s.32 Ryvej, 72, 10.maj. Røde Kors tombolaer, 77, 21.sep. Røde Okse restaurant, 86, 13.jan. Rødkløvervej 4 Kløverparkens Børnehave, 90, 26.aug. Rødkløvervej radiator eksploderer, 79, 6.dec. Rødstrømpebevægelsen FOTO, 79, s.16 Rødstrømper demonstrerer, 72, 18.aug. Rødstrømper i Nørregade 6, 72, 13.dec. Rødstrømperne, 76, 8.mar. Røgbombe Hovedbanegården, 82, 11.jun. Røgfrit Miljø Landsforening stiftes, 81, 25.okt. Røgfrit Miljø stiftes, 80, 18.apr. Röhl Poul Erik, 85, s.74 Røjel Karen, 79, s.183 Rømer Karen, 88, s.157 Rømer Marin, 84, 4.nov. Rømer Martin, 80, 7.dec. Rømer Martin, 80, s.139 Rømer Martin, 81, 6.dec. Rømer Martin, 83, 14.okt. Rømer Martin, 83, 4.dec. Rømer Martin, 84, 7.dec. Rømer Martin, 84, s.117 Rømer Martin, 88, 8.okt. Rømer Martin Århus Lærerforening, 80, 2.feb. Rømer Ole Rydén, 86, s.151 Rømer-Fondet, 80, 3.okt. Rømerfonden, 73, 17.nov. Rømerfonden, 74, 13.jul. Rømerfonden tilskud Den gamle By, 82, 29.maj. Rømerhaven guldfiskedam, 79, 27.jul. Rømerhaven hærværk, 81, 13.aug. Rømerhaven kirsebærtræer fra Japan, 89, 25.mar. Rømhild Kay, 86, s.151 Rønnau Jørn FOTO, 88, s.29 Rønnaus Hjertetræet afsløret, 92, 20.jun. Rønning-Jølver Bent, 88, s.157 Rønnow Knud, 82, s.173 Rørbæk Bøger, 74, 29.okt. Rørdamsvej vedligeholdelsespris, 81, 19.feb. Røveren Peter Skarp, 72, 29.jun. Røverhøj - en gravhøj i Marselisborg skov TEMA, 89, s.79 Røveri, 80, 7.jan. Røveri >se også bankrøveri, Røveri A 1 Post Gunnar Clausens Vej, 85, 24.aug. Røveri af 16-årig, 72, 1.dec. Røveri af kriminalbetjent Hørning, 78, 6.sep. Røveri Alta Discount Silkeborgvej, 92, 22.feb. Røveri Andelsbanken, 77, 6.aug. Røveri Andelsbanken, 81, 10.jan. Røveri anholdelse, 83, 2.dec. Røveri anholdelse, 85, 27.mar. Røveri Arbejdernes Landsbank, 80, 19.feb. Røveri Arbejdernes Landsbank Åbyhøj, 85, 8.jul. Røveri bager Tordenskjoldsgade og Viborgvej, 92, 26.okt. Røveri bager Viborgvej, 83, 4.okt. Røveri banker dom, 87, 2.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

221 R Register til Århus-Årbøgerne Røveri bankfunktionær Unibank Paludan-Müllers Vej, 92, 2.apr. Røveri Bentes Nærbutik Silkeborgvej, 92, 23.jan. Røveri besky elsespenge dom, 87, 24.jun. Røveri Bilka, 80, 22.dec. Røveri Bilka, 82, 20.feb. Røveri bistandskontoret Skovvangsvej, 78, 18.okt. Røveri bombetrussel Den Danske Bank Højbjerg, 87, 21.aug. Røveri BP Spørring, 85, 25.jun. Røveri brugsen Trige, 82, 15.apr. Røveri butik Ellemarksvej, 84, 8.dec. Røveri Clemens Bro, 88, 14.jul. Røveri Den Danske Bank Nørreport, 85, 28.dec. Røveri Den jyske Bank Ryesgade, 86, 5.mar. Røveri dom, 82, 7.aug. Røveri dom, 86, 18.feb. Røveri dom 15-årig, 80, 16.mar. Røveri ESSO dom, 80, 23.okt. Røveri ESSO Randersvej, 81, 3.dec. Røveri Favorit Marked Langenæs, 92, 15.mar. Røveri Favorit Ryhavevej, 92, 1.feb. Røveri Favør Vesterbro Torv, 92, 1.feb. Røveri februar anholdelse, 86, 21.feb. Røveri grillbar Frederiks Allé, 78, 5.aug. Røveri guldsmed Frederiks Allé, 86, 6.feb. Røveri Gågaden, 78, 21.dec. Røveri Handelsbanken dom, 88, 2.apr. Røveri Handelsbanken Frederiks Allé, 87, 4.feb. Røveri Handelsbanken Langenæs, 79, 25.jul. Røveri Handelsbanken Lille Torv, 83, 20.okt. Røveri Handelsbanken Lystrup, 87, 28.aug. Røveri Handelsbanken Risskov, 79, 16.feb. Røveri Handelsbanken Rolighedsvej, 85, 6.aug. Røveri Handelsbanken Silkeborgvej, 86, 4.feb. Røveri Handelsbanken Vorregårds Allé, 87, 18.jun. Røveri Hans Broges Gade, 78, 21.aug. Røveri Hasle kiosk, 77, 30.dec. Røveri Holme Møllevej, 80, 15.jun. Røveri Hotel Atlantic bud, 86, 28.okt. Røveri Hotel Marselis, 72, 5.jul. Røveri i Andelsbanken, 72, 3.nov. Røveri Jyllands Allé, 78, 21.aug. Røveri Jyske Bank dom, 86, 13.aug. Røveri Jyske Bank Malling, 73, 5.okt. Røveri Jægergårdsgade, 75, 2.jun. Røveri Kildevangs Kiosk Jægergårdsgade, 92, 21.feb. Røveri kiosk, 75, 20.apr. Røveri Kommunehospitalet, 83, 24.jul. Røveri Kvickly Åbyhøj, 80, 27.apr. Røveri købmand Martin Vahls Vej, 89, 16.aug. Røveri købmand Risskov, 81, 27.feb. Røveri Landmandsbanken, 74, 4.apr. Røveri Langenæskiosken, 79, 15.apr. Røveri Lystrup, 77, 21.dec. Røveri Låne- og Sparekassen Ryesgade, 85, 14.dec. Røveri Magasin, 80, 2.jul. Røveri Magasin 1 mill. Kr., 84, 7.nov. Røveri Magasin 1983 dom, 85, 30.aug. Røveri Magasin røver melder sig, 84, 17.nov. Røveri midtbyen, 80, 7.jan. Røveri Molino Bar, 78, 18.okt. Røveri Molsgade, 78, 22.jul. Røveri Munkeapoteket, 86, 1.feb. Røveri Møllevangs Allé, 84, 12.feb. Røveri Nordre Ringgade dom, 86, 6.dec. Røveri Nørre Allé, 76, 4.dec. Røveri og bortførsel kiosken Ørnereden, 89, 24.aug. Røveri overfald bud, 88, 5.dec. Røveri personoplysninger, 79, 21.jun. Røveri Postekspeditionen Hans Broges Gade, 91, 11.dec. Røveri postkontor Beder, 83, 10.jun. Røveri postkontor dom, 86, 28.feb. Røveri postkontor dom, 87, 29.aug. Røveri postkontor Ormslevvej, 88, 1.apr. Røveri postkontor Paludan Müllers Vej, 74, 13.mar. Røveri postkontor Paludan Müllers Vej, 78, 29.sep. 296

222 Register til Århus-Årbøgerne R Røveri postkontor Paludan Müllers Vej, 91, 9.feb. Røveri postkontor Thorvaldsensgade, 78, 20.okt. Røveri postkontor Tordenskjoldsgade 69, 74, 21.dec. Røveri postkontor Vejlby, 81, 12.nov. Røveri postkontor Viborgvej, 85, 25.jan. Røveri postkontorer dom, 83, 23.feb. Røveri postkontoret Hundkærvej, 87, 22.aug. Røveri postkontoret P.P. Ørums Gade, 88, 9.apr. Røveri postkontoret Ryhavevej 7, 86, 9.dec. Røveri postkontoret Skødstrup, 80, 12.okt. Røveri postkontoret Thorvaldsensgade, 81, 21.feb. Røveri postkontoret Tranbjerg, 81, 28.apr. Røveri postkontoret Viborgvej, 86, 27.jun. Røveri postkontoret Viborgvej, 87, 20.jan. Røveri postkontoret Ørums Gade, 73, 6.nov. Røveri Prisca Aldersrovej, 92, 3.dec. Røveri Privatbanken, 80, 13.feb. Røveri Privatbanken Holme Møllevej, 86, 21.jun. Røveri Provinsbanken, 75, 21.jan. Røveri Provinsbanken, 78, 22.aug. Røveri Provinsbanken Egå, 83, 23.dec. Røveri Provinsbanken Langenæs, 80, 17.sep. Røveri Provinsbanken Lisbjerg, 82, 10.aug. Røveri Provinsbanken Paludan Müllers Vej, 76, 19.dec. Røveri pølsebar Nordbyvej, 85, 26.jun. Røveri pølsebod Stjernepladsen, 88, 5.aug. Røveri Randersvej, 79, 25.jun. Røveri Regina-krydset, 82, 10.feb. Røveri Restaurant Vejkrydset, 86, 14.feb. Røveri Rosenhøj, 79, 16.okt. Røveri Rådhusparken, 75, 25.nov. Røveri Rådhusparken, 75, 25.nov. Røveri Rådhusparken, 75, 10.dec. Røveri Rådhusparken, 76, 25.jun. Røveri SDS Møllevangen, 79, 22.mar. Røveri servicestation Nordre Ringgade, 86, 17.jun. Røveri Shell Grenåvej, 84, 25.apr. Røveri Shell Randersvej, 83, 16.feb. Røveri Silkeborgvej, 74, 20.aug. Røveri Skanderborgvej, 78, 14.mar. Røveri Skovbrynet, 78, 21.aug. Røveri Skødstrup dom, 80, 30.nov. Røveri Skødstrup røver melder sig, 80, 16.okt. Røveri snackbar Guldsmedgade, 86, 28.okt. Røveri Socialforvaltningen, 79, 6.jan. Røveri Sparekassen Mundelstrup, 73, 25.jul. Røveri Sparekassen Mårslet, 73, 24.aug. Røveri Sparekassen Nordre Strandvej, 85, 5.okt. Røveri Sparekassen SDS, 79, 13.apr. Røveri sparekassen SDS Kjærslund, 88, 13.apr. Røveri Sparekassen SDS Søndergade 44, 78, 16.apr. Røveri Sparekassen SDS Vestre Ringgade, 89, 18.apr. Røveri Sparekassen Søndergade, 88, 7.maj. Røveri Sparekassen Tordenskjoldsgade, 73, 27.jul. Røveri Sparekassen Tranbjerg, 73, 19.maj. Røveri Stjerneapoteket Paludan Müllers Vej, 88, 24.apr. Røveri Sønderborggade, 78, 5.okt. Røveri tankpasser dom, 83, 22.dec. Røveri taske City Vest, 81, 16.okt. Røveri tasker, 81, 20.sep. Røveri taxa, 80, 8.jan. Røveri taxa Harald Skovbys Gade, 86, 11.feb. Røveri taxa i Skejby, 91, 28.jul. Røveri taxa-chauffør Tranbjerg, 87, 19.okt. Røveri Texaco Chr. X s vej, 87, 13.aug. Røveri Tinas Grill Skolegade, 92, 25.jan. Røveri Tranbjerg Postkontor, 92, 18.mar. Røveri Tranekærvej, 79, 24.jun. Røveri Træskoboden Knudrisgade, 85, 23.dec. Røveri Tuborg-depotet, 72, 2.jul. Røveri Vesterport, 75, 5.jun. Røveri Viby, 72, 12.maj. Røveri Vind og Vejr, 80, 23.dec. Røveri Vorregårds Allé dom, 83, 14.dec. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

223 R Register til Århus-Årbøgerne Røveri Åboulevarden 21, 80, 25.jun. Røveri Åbyhøj Postkontor, 72, 23.dec. Røveri Århus Amtssygehus, 88, 16.okt. Røveridom Provinsbanken, 75, 3.apr. Røverier anholdelse, 78, 25.jul. Røverier opgørelse 1981, 82, 7.jan. Røverier tasker, 75, 13.jan. Røverier åben gade, 89, 18.dec. Røveriforsøg Rådhusparken, 75, 29.nov. Røveritrussel Marselisborg Apotek, 82, 6.feb. Rådhus arkæologisk udstilling, 83, 14.maj. Rådhus byens ældste TEMA, 83, s.51 Rådhus byens ældste Store Torv, 83, 19.apr. Rådhus Horsens, 80, 28.apr. Rådhus Nord klar FOTO, 91, s.33 Rådhusanneks FOTO, 88, s.14 Rådhusanneks Vester Allé, 74, 3.feb. Rådhusdeba en 1937 TEMA, 87, s.73 Rådhuset, 74, 26.mar. Rådhuset, 76, 7.sep. Rådhuset, 78, 29.jun. Rådhuset, 78, 12.aug. Rådhuset beplantning, 78, 13.apr. Rådhuset bomber, 75, 18.jul. Rådhuset bryllupsværelset, 72, 20.dec. Rådhuset Domkirkeplads FOTO, 86, s.114 Rådhuset Eiler Krag kunst TEMA, 86, s.101 Rådhuset fælles telefonnummer , 92, 2.dec. Rådhuset klokkekoncert, 77, 19.jul. Rådhuset marmorplader løse, 83, 6.nov. Rådhuset reparationer, 84, 19.maj. Rådhuset telefoner overbelastet, 73, 18.jul. Rådhusets kobbertag udskiftes FOTO, 91, s.21 Rådhushallen, 72, 3.sep. Rådhushallen, 72, 23.okt. Rådhushallen, 73, 6.maj. Rådhushallen, 73, 22.aug. Rådhushallen, 75, 7.sep. Rådhushallen, 76, 3.mar. Rådhushallen, 76, 19.okt. Rådhushallen, 77, 26.mar. Rådhushallen, 77, 4.jun. Rådhushallen, 77, 19.jul. Rådhushallen, 77, 3.nov. Rådhushallen, 78, 10.jan. Rådhushallen, 78, 24.jan. Rådhushallen, 79, 9.jan. Rådhushallen, 79, 20.jan. Rådhushallen, 79, 23.feb. Rådhushallen FOTO, 72, s.26 Rådhushallen FOTO, 73, s.36 Rådhushallen FOTO, 77, s.10 Rådhushallen blomsterudstilling, 73, 5.aug. Rådhushallen Marx og Engel udstilling, 84, 12.dec. Rådhushallen Peter Sabroe og børnene udstilling, 84, 12.dec. Rådhushallen planteudstilling, 72, 16.maj. Rådhushallen politisk høring, 79, 28.feb. Rådhushallen skolernes formningsarbejde FOTO, 80, s.47 Rådhusparken Den Svangre, 88, 4.jul. Rådhusparken Den Svangre genopstillet, 92, 17.mar. Rådhusparken drab, 85, 30.aug. Rådhusparken overfald, 75, 21.okt. Rådhusparken overfald, 75, 21.nov. Rådhusparken overfald, 76, 10.jul. Rådhusparken påskeliljer fra Holland, 87, 17.sep. Rådhusparken renoveres vedtaget, 82, 16.dec. Rådhusparken røveri, 75, 10.dec. Rådhusparken røveri, 76, 25.jun. Rådhusparken røveriforsøg, 75, 29.nov. Rådhuspladsen, 72, 19.feb. Rådhuspladsen, 73, 28.feb. Rådhuspladsen, 73, 23.jun. Rådhuspladsen, 73, 29.aug. Rådhuspladsen, 74, 30.mar. Rådhuspladsen, 74, 31.mar. Rådhuspladsen, 74, 28.sep. Rådhuspladsen, 74, 30.nov. Rådhuspladsen, 75, 23.aug. Rådhuspladsen, 75, 7.dec. Rådhuspladsen, 76, 3.feb. Rådhuspladsen, 76, 8.mar. Rådhuspladsen, 76, 10.mar. Rådhuspladsen, 76, 12.apr. Rådhuspladsen, 76, 6.sep. 298

224 Register til Århus-Årbøgerne S Rådhuspladsen, 76, 9.dec. Rådhuspladsen, 77, 31.mar. Rådhuspladsen, 77, 1.apr. Rådhuspladsen, 77, 4.jun. Rådhuspladsen, 77, 19.aug. Rådhuspladsen, 77, 2.okt. Rådhuspladsen, 78, 16.mar. Rådhuspladsen, 78, 21.apr. Rådhuspladsen, 78, 21.maj. Rådhuspladsen, 78, 20.sep. Rådhuspladsen FOTO, 76, s.19 Rådhuspladsen FOTO, 77, s.36 Rådhuspladsen 5, 76, 22.feb. Rådhuspladsen 5, 79, 16.feb. Rådhuspladsen bøgetræ, 74, 10.maj. Rådhuspladsen bøgetræ FOTO, 75, s.27 Rådhuspladsen bøgetræer, 75, 10.jun. Rådhuspladsen demonstration, 78, 19.aug. Rådhuspladsen Foreningen Forskerparken, 86, 21.aug. Rådhuspladsen juletræ, 73, 3.dec. Rådhuspladsen juletræ, 77, 11.dec. Rådhuspladsen juletræ, 78, 8.dec. Rådhuspladsen kinesisk træ fældet FOTO, 82, s.10 Rådhuspladsen Sporvejene, 79, 2.dec. Rådhuspladsen strejke, 75, 16.maj. Rådhusstræde til Ridderstræde TEMA, 84, s.56 Rådhustårnet repareres FOTO, 90, s.31 Raahauge 25 år, 85, 13.okt. Raahauge Arne, 85, 13.okt. S S-# Løgten kemikalieaffald bøde, 88, 17.feb. S.C. Sørensen A/S, 72, 28.okt. S.C. Sørensen a/s, 73, 14.jun. S.C. Sørensen arbejdsnedlæggelse, 74, 6.nov. S.C. Sørensen arbejdsnedlæggelse, 76, 28.maj. S.C. Sørensen firma, 78, 30.jan. S.C. Sørensens bygninger Nørrestenbro, 80, 14.maj. Sabrina-Modeller tyveri, 73, 30.maj. Sabro 75 år, 73, 1.sep. Sabro Alderdomshjem, 78, 24.feb. Sabro besky ede boliger, 81, 24.sep. Sabro besky ede boliger bevilling, 82, 22.apr. Sabro boldspilbane, 79, 22.jun. Sabro byggemodning, 76, 20.aug. Sabro byggemodning, 78, 21.sep. Sabro flyveplads regionsplan vedtages, 86, 10.dec. Sabro fritidshjem bevilling, 82, 22.apr. Sabro Kirke, 78, 1.feb. Sabro Korsvej trafikuheld, 80, 20.apr. Sabro Korsvejskolen, 75, 5.dec. Sabro Kro møde Ellemann, 85, 12.okt. Sabro Kro møde udenrigspolitik, 85, 18.apr. Sabro Lufthavn planer, 86, 6.mar. Sabro nyt fælleshus, 91, 5.nov. Sabro Plejehjemmet, 78, 24.feb. Sabro Rideklub ny ridehal, 86, 2.feb. Sabro Skolevej fritidshjem, 82, 22.apr. Sabro ungdomsklub lukket dom, 85, 11.sep. Sabro-Fårup sogn, 77, 14.apr. Sabroe, 78, 30.jan. Sabroe >se også Thomas Ths. Sabroe, Sabroe 2000 ansa e overskud, 86, 19.mar. Sabroe arbejdsnedlæggelse, 74, 16.aug. Sabroe lukker afdeling, 76, 5.jul. Sabroe og Atlas sammenlagt, 84, 12.apr. Sabroe strejke, 73, 16.aug. Sabroe Thomas 7. størst, 73, 2.jul. Sabroe Thomas Ths, 75, 18.okt. Sabroe Thomas Ths., 75, 9.maj. Sabroe Ths. Generalforsamling, 84, 12.apr. Sabroe-arealerne, 74, 7.mar. Sabroes Plads, 72, 19.feb. Safari genbrugsbil, 82, 28.jul. Saga bio, 78, 23.apr. Saga bio hærværk, 78, 5.feb. Saga bio hærværk FOTO, 78, s.12 Saga biograf, 77, 2.dec. Saga biografen Trøjborg lukker FOTO, 84, s.36 Saga biografer Trøjborg lukker, 84, 30.aug. Saga rockgruppe koncert, 83, 25.feb. Sagfører-Auktionerne Frederiksgade FOTO, 90, s.30 Sahl lejrskole, 72, 7.jan. Sahl Olaf, 80, s.173 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

225 S Register til Århus-Årbøgerne Sahler Gunnar, 79, s.183 Saint Antoine Green Peace skib, 83, 14.aug. Salami overtager Elvirasminde, 80, 17.dec. Salling, 77, 13.apr. Salling FOTO, 77, s.20 Salling 75 år, 82, 7.sep. Salling A/S kran styrter, 74, 30.aug. Salling arbejdsnedlæggelse, 81, 26.feb. Salling arbejdsnedlæggelse slut, 81, 27.feb. Salling bombetrussel, 88, 30.jun. Salling garager eksplosion, 88, 25.sep. Salling H.P. Kobbersmedefirma, 72, 17.aug. Salling Hermann, 89, s.78 Salling Hermann, 92, 22.jul. Salling hulledamer strejke, 76, 14.okt. Salling køber GASA bygning, 87, 11.feb. Salling købt Søndergade 19-21, 88, 20.dec. Salling Poul, 86, s.151 Salling priskrig kontokunder, 83, 26.apr. Salling rabatkrig slut, 83, 1.jun. Salling strejke, 76, 27.okt. Salling strejke, 76, 29.dec. Salling tagrestaurant, 74, 11.okt. Salling telefonbombe, 80, 29.sep. Salling tyveri mad, 83, 17.sep. Salling vandskade FOTO, 80, s.8 Salling åbningstid, 77, 30.nov. Salling-Mortensen I/S, 73, 26.okt. Salling-Petersen S., 85, s.74 Salome ballet, 80, 27.mar. Salomonsen Eilif, 82, s.94 Salomonsen Sanne, 87, 13.jul. Salomonsen Sanne, 87, 8.aug. Salomonsen Sanne, 91, 8.jun. Salomonsen Sanne FOTO, 87, s.29 Salomonsen Sanne FOTO, 89, s.29 Salomonsen Sanne koncert, 85, 14.feb. Salomonsen Sanne Tivoli Friheden, 89, 14.aug. Saltholmsgade 21 præmieret, 85, 24.jan. Saltholmsgade 27 brand FOTO, 86, s.16 Saltholmsgade Kunstnernes Hus, 88, 14.jul. Saltholmsgade Kunstnernes Hus, 89, 30.apr. Saltholmsgade Kunstnernes Hus, 91, 6.jan. Saltholmsgade Kunstnernes Hus åbner, 88, 16.maj. Saltvandssportsfiskeren FOTO, 77, s.25 Saltvandssportsfiskeren forening, 77, 27.maj. Saltvandssportsfiskeren Århus, 87, 23.aug. Saltvandssportsfiskerne, 86, 17.aug. Saltvandssportsfiskerne konkurrence torsk 20.5 kg, 81, 10.aug. Samarbejdsaftale byrådet, 76, 28.feb. Samarbejdsudvalget mod Ejerlejligheder, 78, 22.okt. Sametelt Skt. Clemens Torv FOTO, 82, s.13 Samfundsvidenskabelige fakultet, 78, 18.feb. Samlemærker TEMA, 83, s.94 Samlingsstedet omsorgscenter, 77, 24.feb. Sammenslutningen af bevidst arbejdssky elementer FOTO, 89, s.35 Samrådet for Omsorgsarbejde, 72, 11.nov. Samrådet for Omsorgsarbejde, 73, 2.feb. Samrådet for Omsorgsarbejde, 74, 12.feb. Samrådet for Omsorgsarbejde, 74, 13.mar. Samrådet for Omsorgsarbejde FOTO, 81, s.18 Sams Bar Klostergade lukke af brandmyndigheder, 92, 23.mar. Sams Pernille, 89, 19.apr. Sams Pernille FOTO, 88, s.59 Samsø færgerute, 78, 9.maj. Samsø sejlads TEMA, 76, s.127 Samsø-færger isvanskeligheder, 87, 24.feb. Samsøfærger isproblemer, 86, 25.feb. Samsøgade 23, 74, 31.jan. Samsøgade 44 boligaktion, 80, 2.apr. Samsøgade hønsehold dom, 88, 23.jan. Samsøgade Værtshuset Dramhuset, 92, 9.mar. Samsøgades skole, 72, 26.jun. Samsøgades Skole 75 års jubilæum, 90, 5.apr. Samsøgades skole hærværk, 84, 10.apr. Samuel Morses Vej Plejehjemmet Caritas, 81, 4.dec. Samuel Morses Vej psykiatrisk plejehjem, 80, 18.apr. Samvirket af beboer- og grundejerforeninger Lystrup-Elsted, 79, 17.feb. Sandahl Je e, 89, s.78 Sandberg L. FOTO, 92, s

226 Register til Århus-Årbøgerne S Sandkåsvej 1 Plejehjemmet Toftegården, 82, 12.aug. Sandkåsvej byggeplaner vedtaget, 81, 17.dec. Sandkåsvej Toftegården Plejehjemmet, 82, 1.okt. Sandviken stålfirma, 73, 21.jan. Sandø Waage FOTO, 75, s.107 Sandø Waage FOTO, 75, s.108 Saneringsplan Fiskergade Posthussmøgen vedtages, 82, 26.aug. Saneringsplan Rosensgade Mejlgade Graven Volden, 73, 7.apr. Saneringsplan vedtaget, 85, 31.okt. Saneringsselskabet Danmark, 85, 18.jun. Sangerdyst fra kyst til kyst, 87, 19.apr. Sangerdyst fra kyst til kyst afslutningskoncert, 92, 13.apr. Sankt >se også Sct. Skt., Sankt Clemens Stagen TEMA, 88, s.118 Sankt Hans-aften Botanisk Have, 80, 23.jun. Sankt Hans-aften Botanisk Have FOTO, 81, s.28 Sankt Nicolaus Kilde TEMA, 81, s.80 Sankthans arrangementer, 87, 23.jun. Sankthans fredsarrangement, 86, 23.jun. Sankthansaften, 82, 23.jun. Sankthansaften arrangementer, 91, 23.jun. Sankthansaften lunt vejr, 84, 23.jun. Sankthansaften regn, 83, 23.jun. Sankthansaften vejr, 75, 23.jun. Sankthansfast, 75, 22.jun. Saralystgården TEMA, 74, s.84 Saralystgården FOTO, 74, s.84 Saralystgården sti, 77, 13.jan. Saralystgården ungdomspension, 73, 26.okt. Saralystparken bjørnefigur afsløret, 89, 8.dec. Saronkirken Langelandsgade FOTO, 91, s.95 Sarraute Nathalie, 77, 3.dec. Sartori Robert, 73, 1.maj. SAS samarbejde Århus Taxa, 85, 5.nov. Sass Else Kai, 88, s.157 Satan-kult Ravnsbjerg kirke, 78, 27.nov. Satellit Exosat, 77, 8.okt. Sa Ungdomsmagasin, 89, 8.apr. Saudi Europe Line rutefart, 83, 31.aug. Sauna Club, 74, 30.okt. Sauna-Club, 74, 9.mar. Sauna-Club, 74, 8.maj. Sauna-Club FOTO, 74, s.15 Savage Rose koncert, 80, 4.maj. Sazow Svend Erik, 84, s.117 SBV Varehus overtages af Daells Varehus ( ), 85, 28.sep. Scala, 73, 13.nov. Scala, 74, 23.aug. Scala biograf, 77, 2.apr. Scala biograf, 78, 28.okt. Scala biograf ombygning bevilling, 81, 7.maj. Scala mini-bio, 76, 28.nov. Scala tilskud bevilling, 81, 5.aug. Scala to nye teatersale, 81, 5.aug. Scala ulykke skuespiller, 80, 31.okt. Scala-biografen, 82, 11.mar. Scan Ferry, 78, 21.okt. Scan Oil Import, 74, 13.sep. Scanagent Exportagentur, 84, 5.jul. Scandia, 78, 1.dec. Scandia Møbelfabrik, 72, 20.aug. Scandic hotel den nye ringvej, 90, 14.nov. Scandinavian Center FOTO, 88, s.14 Scandinavian Center lokalplan vedtaget, 88, 2.dec. Scandinavian Center navn beslu et, 88, 25.feb. Scandinavian Center påbegyndt, 89, 29.sep. Scandinavian Center Skanska trækker sig ud, 92, 27.feb. Scandinavian Center ved Musikhuset sikret opførelse, 92, 22.dec. Scanner kræft, 78, 10.sep. Scanservice, 72, 20.jul. Scanticon, 72, 5.aug. Scanticon, 73, 14.apr. Scanticon, 73, 2.jun. Scanticon, 74, 31.aug. Scanticon, 76, 10.mar. Scanticon, 76, 7.maj. Scanticon, 76, 29.jun. Scanticon, 78, 19.mar. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

227 S Register til Århus-Årbøgerne Scanticon, 79, 2.feb. Scanticon, 79, 12.jun. Scanticon busholdeplads, 72, 1.jul. Scanticon i USA, 79, 25.sep. Scanticon Invest, 77, 15.dec. Scanticon Minneapolis, 86, 4.aug. Scanticon overskud, 86, 19.mar. Scanticon turistkonference, 82, 7.mar. Scanticon videomøde, 84, 15.aug. Scanveyor, 73, 2.dec. Scelde Per FOTO, 72, s.118 Scene 7 teatergruppesammen slutning, 88, 27.mar. Schaldemose Carl, 82, s.173 Schaldemose Jørgen, 86, s.76 Schall Hollberg Bri a, 84, 12.dec. Schandorffstræde kranulykke, 74, 30.aug. Schandorffstræde kranulykke FOTO, 74, s.35 Scharff FOTO, 72, s.51 Scharling Helle, 77, 18.jan. Scharnberg Carl, 79, 18.apr. Scheel-Thomsen Anker, 82, s.173 Schelde Per, 72, 11.mar. Schepelern Ellen, 90, 24.feb. Scherwin Jørgen, 79, s.91 Schiby Henry, 84, s.182 Schiellerup Knud, 89, s.150 Schierupsvej navn, 74, 21.jun. Schilling Frede 60 år udstilling, 89, 9.jan. Schilling Frede udstilling, 85, 3.mar. Schiø Hans, 91, 16.aug. Schiø Hans FOTO, 90, s.34 Schiø Hans indtræder byrådet, 88, 14.okt. Schiø Hans rådmand, 91, 2.jan. Schjeldahl Niels, 82, s.173 Schjødt Je e, 87, 6.aug. Schlamowi S.D., 83, s.144 Schleimann Jørgen, 89, 29.okt. Schlemmer W., 76, 30.okt. Schleppegrellsgade FOTO, 92, s.9 Schlüter Poul, 83, 5.jun. Schlüter Poul, 84, 17.jan. Schlüter Poul, 84, 1.nov. Schlü er Poul, 83, 8.mar. Schlü er Poul, 91, 6.jun. Schmalfelds Fabrikker FOTO, 72, s.18 Schmalfelds Tobaksfabrik, 72, 18.mar. Schmalfelds Tobaksfabrik, 75, 21.nov. Schmalfelds tobaksfabrik FOTO, 82, s.97 Schmalfeldtske gård, 77, 6.okt. Schmidt Allan, 72, 16.apr. Schmidt Allan, 90, s.130 Schmidt Allan relief, 75, 29.apr. Schmidt Allan vægrelief FOTO, 82, s.44 Schmidt B.E. Faurschou, 80, s.174 Schmidt C.P., 75, 20.jul. Schmidt Carl P., 74, 28.feb. Schmidt Carl P., 75, 22.mar. Schmidt Carl P. politiassistent, 72, 21.jan. Schmidt Ejnar, 80, s.139 Schmidt Ejnar J., 90, s.130 Schmidt Erik, 77, 24.sep. Schmidt Erik, 82, 17.mar. Schmidt Erik, 82, 6.maj. Schmidt Erik, 83, s.82 Schmidt Erik, 92, s.86 Schmidt Erik, 84, s.182 Schmidt Flemming, 81, s.149 Schmidt Helle Kaas, 83, 18.nov. Schmidt K. Rahbek, 74, 24.feb. Schmidt Kaj, 83, s.82 Schmidt Kaj, 84, 5.apr. Schmidt Knud Rahbek, 86, s.76 Schmidt Knud Rahbek, 87, s.152 Schmidt Louise, 72, 31.aug. Schmidt Louise skulptur, 74, 6.sep. Schmidt Morten præmie, 87, 10.apr. Schmidt Ole, 79, s.91 Schmidt Ole, 83, 10.mar. Schmidt Ole, 86, s.76 Schmidt Ole FOTO, 80, s.103 Schmidt Ole FOTO, 83, s.31 Schmidt Ole 25 års jubilæum, 84, 13.apr. Schmidt Ole afskedskoncert Musikhuset, 86, 18.apr. Schmidt R. Ingemann, 79, s.183 Schmidt Richardt Bach, 87, s.153 Schmidt Steen Erik, 76, 11.jun. Schmidt Tage Bach, 90, s.130 Schmidt Torben S., 85, s.74 Schmidt Wenzel, 82, s.173 Schmidt-Jensen Georg L., 86, s

228 Register til Århus-Årbøgerne S Schmidt-Nielsen Elisabeth arkitekturpris, 92, 30.maj. Schmidten U.C. v. FOTO, 88, s.91 Schneevoigt Fran -Heinrich, 90, s.131 Schneider Michael koncert, 86, 22.jul. Schneider Sørensen Anna, 73, 5.mar. Schnor Leif Chr., 87, s.90 Schou Ellen Margrethe FOTO, 86, s.135 Schou Erik, 84, s.117 Schou Hugo, 80, s.174 Schou Mogens, 89, s.78 Schou Mogens Lasker-pris, 88, 12.okt. Schou Richard, 91, s.107 Schous parfumeri FOTO, 86, s.65 Schow-Madsen Jakob, 91, s.64 Schramm Ejnar, 91, s.107 Schroll Günther tysk ambassadør, 72, 25.okt. Schrøder Einar, 80, s.174 Schumacher Erik, 88, s.83 Schumann Arne, 91, s.64 Schumann Benny, 84, 26.sep. Schumann Benny, 85, 4.jun. Schumann Pauline, 73, 28.jul. Schumann Pauline, 75, 12.jul. Schwar Malene, 83, 11.jun. Schwar Niels legat, 83, 14.jan. Schwar bach Jørgen, 83, s.144 Schweizerische Metallwerke, 80, 14.dec. Schärtel Elisabeth FOTO, 80, s.99 Schønau Kjeld, 80, s.174 Schønheyder Fri, 80, s.174 Schø Peder E.S., 86, s.151 Scientology dom bedrageri, 90, 16.aug. Sct. >se også Skt. Sankt, Sct. Clemens apotek indbrud, 81, 31.jul. Sct. Clemens Borg FOTO, 81, s.139 Sct. Clemens Bro FOTO, 84, s.132 Sct. Clemens bro havørred aprilspøg FOTO, 88, s.17 Sct. Clemens Bro ombygning, 87, 13.maj. Sct. Clemens bro projek egninger FOTO, 82, s.71 Sct. Clemens Bro talerstol opsat, 92, 2.okt. Sct. Clemens Bro udskiftning, 84, 6.jul. Sct. Clemens Gård restaureret, 87, 17.jan. Sct. Clemens Stræde brand, 86, 16.maj. Sct. Clemens Torv byggeplads FOTO, 85, s.12 Sct. Clemens Torv dødsulykke, 72, 27.jul. Sct. Clemensbro nedrivning protest, 84, 26.sep. Sct. Georgs Gilderne, 79, 29.maj. Sct. Johannes Kirke orgel, 79, 22.sep. Sct. Johannes kirke orgel indvies, 80, 18.mar. Sct. Johannes Sogn, 72, 29.mar. Sct. Knuds Gade FOTO, 72, s.22 Sct. Knuds Kirke chilenere, 80, 6.sep. Sct. Knuds Kirke tyveri, 73, 30.maj. Sct. Lukas Kirke koncert, 79, 17.mar. Sct. Nicolaus Kilde, 77, 18.nov. Sct. Nicolaus kilde FOTO, 77, s.46 Sct. Nicolaus Kilde FOTO, 81, s.84 Sct. Olafs Plejehjemmet, 79, 11.jan. Sct. Oluf Plejehjemmet, 72, 16.jan. Sct. Pauls Gade 11 præmie, 79, 30.jan. Sct. Pauls Kirke, 73, 24.maj. Sct. Pauls Kirke, 79, 19.mar. Sct. Pauls Kirke FOTO, 79, s.160 Sct. Pauls kirke bybilledet TEMA, 79, s.155 Sct. Pauls Kirke diakoner indviet FOTO, 81, s.17 Sct. Pauls Kirke konfirmationslokaler, 79, 10.sep. Sct. Pauls Kirkeplads FOTO, 77, s.38 Sct. Pauls Plads Kardinal Blomster FOTO, 81, s.42 SDS røveri, 79, 22.mar. SDS Sparekassen Skanderborgvej røveri FOTO, 82, s.20 Sea Princess krydstogtskib besøg, 85, 11.aug. Sea-Land Service, 73, 25.okt. Seadrake trailerfærge, 85, 5.dec. Securitas vagter i butikker, 91, 9.jan. Seeberg Lars, 92, s.86 Seedorff Hans Hartvig, 87, s.153 Seedorff Hans Hartvig 85 år, 78, 12.aug. Seedorff Hans Hartvig 90 år fejret FOTO, 83, s.33 Seerforeningen T og V dannes, 87, 23.jan. Seest Maskinfabrik, 75, 13.maj. Seest Maskinfabrik, 75, 14.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

229 S Register til Århus-Årbøgerne Seest Maskinfabrik arbejdsnedlæggelse, 74, 2.mar. Seest Maskinfabrik arbejdsnedlæggelse, 76, 5.mar. Seest Maskinfabrik lukket, 80, 12.feb. Seest Maskinfabrik strejke, 74, 27.aug. Seest Maskinfabrik strejke, 77, 18.aug. Segalt Mølle FOTO, 79, s.9 Segalt Mølle brand, 85, 28.apr. Segalt Mølle fredet, 82, 7.okt. Segalt Mølle ombygning, 79, 21.jun. Segalt Mølle solgt, 79, 10.okt. Segaltfabrikken, 75, 30.aug. Segaltmøllen, 75, 19.sep. Segaltmøllen, 76, 23.apr. Segaltmøllen Løgten FOTO, 76, s.59 Segaltmøllens Brødfabrik, 75, 30.aug. Sehested Niels Anton legat, 80, 23.aug. Seier-Petersen Poul, 87, s.90 Seiersen Emil A., 79, s.183 Sejersen Børge, 86, s.152 Sejersen Morten FOTO, 76, s.22 Sejlads på Samsø TEMA, 76, s.127 Sejlads Århus-bugten Genetica, 83, 4.jul. Sejler mesterskab FOTO, 81, s.32 Sejr Emanuel mindeudstilling, 82, 7.maj. Sejr Emmanuel, 81, s.180 Sejr Lis, 79, 6.apr. Seksualklinik præventive midler, 82, 19.sep. Selle Arne, 73, 27.mar. Selskabet for Integreret Medicin, 88, 19.okt. Selvmord Brabrand, 80, 8.jan. Selvmord statistik, 80, 21.jan. Selvmord stigende, 83, 28.mar. Semco køb el-afdeling, 81, 27.jun. Seminarier ansøgninger, 86, 27.jul. Seminarier ansøgninger, 88, 28.jul. Seminarier i Århus ansøgninger, 90, 4.jul. Seminarier nedlæggelse fællesmøde, 89, 15.dec. Seminarier nedlæggelse protestrejse, 89, 12.dec. Seminarier samkøring problemer, 90, 12.jul. Seminarierne ansøgere, 77, 19.maj. Seminariesammenlægning Århus og Marselisborg fejres, 92, 23.sep. Senetek tjekkoslovakisk aftale, 87, 19.aug. Severinsen Helge, 80, s.139 Severinsen Helge, 87, s.90 Sex biblioteket, 73, 23.nov. Sex massageklinikker, 74, 24.maj. Sexmassøser dom, 83, 23.mar. Sexpolitisk Forening, 74, 26.jan. Sexseminar Universitet, 73, 9.sep. SF, 75, 17.jan. Shell, 75, 17.jul. Shell Grenåvej røveri, 84, 25.apr. Shell Randersvej røveri, 83, 16.feb. Shell-tanken nedlagt, 73, 1.sep. Shell-tanken nedlagt FOTO, 73, s.37 Shell-tårnet ved Silkeborgvej godkendt af ministeriet, 92, 20.nov. Shell-tårnet Vesterport kontorhus, 91, 17.okt. Shit & Chanel navneforandring, 82, 13.aug. Shorter Wayne koncert, 89, 16.apr. Shu-Bi-Dua, 91, 2.jun. Shu-Bi-Dua, 92, 11.maj. Shu-Bi-Dua koncert, 79, 13.apr. Shu-Bi-Dua koncert Vejlby Risskov- Hallen, 83, 26.apr. Shu-Bi-Dua koncert Vejlby Risskov-Hallen, 84, 5.dec. Shu-bi-dua koncert Vejlby- Risskov, 80, 2.aug. Siciliansk folkemusik, 75, 7.sep. SiD Jern og Metal 90 år, 88, 8.okt. SiD julestævne, 88, 10.dec. Siersbæk Karen, 83, s.82 Siersted Hans Chr., 83, s.144 Siger Både, 75, 18.sep. Sigfusson Einar, 88, s.157 Sigumfeldt H.H., 82, s.17 Sigurdsson Elisabeth, 84, s.117 Sigvaldi O o, 72, 22.maj. Siig Jørgen H., 84, s.182 Siig Peder, 80, s.174 Sikkerhedsseler bruges af 54%, 85, 11.nov. Silhue er murmalerier atomvåben FOTO, 86, s.31 Silistria, 78, 15.jan. Silistria Pan orienteringsklub, 87, 16.aug. Silkeborgvej, 72, 11.feb. 304

230 Register til Århus-Årbøgerne S Silkeborgvej, 72, 13.dec. Silkeborgvej, 75, 15.aug. Silkeborgvej, 75, 10.dec. Silkeborgvej, 77, 18.okt. Silkeborgvej, 79, 4.apr. Silkeborgvej FOTO, 74, s.20 Silkeborgvej 248 Handelsbanken, 86, 4.feb. Silkeborgvej 257, 74, 14.apr. Silkeborgvej 263 Alta Discount, 92, 22.feb. Silkeborgvej 268, 77, 24.feb. Silkeborgvej 298, 73, 6.apr. Silkeborgvej 298, 74, 3.jul. Silkeborgvej 37, 80, 1.jun. Silkeborgvej 4 spor, 75, 17.okt. Silkeborgvej 620 Thorengaard Kontormontering, 89, 18.aug. Silkeborgvej 691 Benzinstation Metax, 91, 31.jul. Silkeborgvej 70 FOTO, 72, s.30 Silkeborgvej 88a vuggestue istandsæ else FOTO, 87, s.27 Silkeborgvej 92, 73, 1.jul. Silkeborgvej Astra bio, 87, 21.nov. Silkeborgvej Bentes Nærbutik, 92, 23.jan. Silkeborgvej benzinforurening, 73, 5.aug. Silkeborgvej brand Carl Christensens bygning, 92, 25.apr. Silkeborgvej butikscenter planlægning, 84, 5.jul. Silkeborgvej gasbrand, 80, 10.mar. Silkeborgvej gaseksplosion, 72, 1.jul. Silkeborgvej grundkøb, 78, 28.sep. Silkeborgvej handlende centerklage Nordrevej, 85, 2.mar. Silkeborgvej moské borgerklage, 92, 24.maj. Silkeborgvej røveri, 74, 20.aug. Silkeborgvej Shell-tårnet godkendt af ministeriet, 92, 20.nov. Silkeborgvej tankstation ny, 82, 15.mar. Silkeborgvej Texaco benzintank, 85, 16.aug. Silkeborgvej trafik, 78, 5.mar. Silkeborgvej trafikdrab, 79, 3.feb. Silkeborgvej trafikdrab, 87, 8.okt. Silkeborgvej trikotagebygning ombygning bevilget, 91, 13.jul. Silkeborgvej Trikotagefabrik, 83, 9.jan. Silkeborgvej Trikotagefabrikken, 82, 25.jan. Silkeborgvej Åbyhøj trafikproblemer, 79, 21.jan. Silo havnen udskydes, 80, 8.okt. Silobyggeriet kritik, 80, 6.dec. Siloer havnen, 80, 21.mar. Siloer havnen udskudt, 81, 22.jan. Siloer på havnen TEMA, 80, s.71 Silvan Byggemarked, 75, 25.jun. Silvan Byggemarked udvidet, 80, 8.feb. Simcess rockkoncert, 91, 8.jul. Simon Rosenbaums sommerrevy, 79, 28.jul. Simonsen Allan, 85, 13.jun. Simonsen Allan Marselisborg- Hallen, 86, 13.apr. Simonsen Børge, 86, s.152 Simonsen Christian, 88, s.157 Simonsen Hejne, 90, s.131 Simonsen Jakob, 83, s.82 Simonsen Jesper FOTO, 76, s.22 Simonsen Kirsten Hjorth, 85, 15.jan. Simonsen M. FOTO, 72, s.137 Simonsen Ole, 87, s.90 Simonsen Ole formandskab nedlægges, 87, 6.feb. Simonsen Palle, 85, 8.okt. Simonsen Palle, 86, 29.aug. Simonsen Palle, 88, 23.aug. Simonsen Per eksportpris, 87, 19.dec. Simonsen Søren Chr., 86, s.152 Simonsen Thorkild, 72, 19.apr. Simonsen Thorkild, 72, 21.apr. Simonsen Thorkild, 72, 23.apr. Simonsen Thorkild, 72, 27.apr. Simonsen Thorkild, 72, 15.maj. Simonsen Thorkild, 72, 18.nov. Simonsen Thorkild, 73, 2.jan. Simonsen Thorkild, 73, 11.jan. Simonsen Thorkild, 73, 6.apr. Simonsen Thorkild, 73, 19.apr. Simonsen Thorkild, 73, 12.jun. Simonsen Thorkild, 73, 19.aug. Simonsen Thorkild, 73, 16.nov. Simonsen Thorkild, 73, 5.dec. Simonsen Thorkild, 74, 3.feb. Simonsen Thorkild, 74, 16.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

231 S Register til Århus-Årbøgerne Simonsen Thorkild, 74, 7.mar. Simonsen Thorkild, 74, 16.mar. Simonsen Thorkild, 74, 7.jun. Simonsen Thorkild, 74, 23.jun. Simonsen Thorkild, 74, 8.okt. Simonsen Thorkild, 74, 8.dec. Simonsen Thorkild, 75, 10.mar. Simonsen Thorkild, 75, 28.mar. Simonsen Thorkild, 75, 17.jun. Simonsen Thorkild, 75, 12.dec. Simonsen Thorkild, 76, 20.jan. Simonsen Thorkild, 76, 11.feb. Simonsen Thorkild, 76, 4.apr. Simonsen Thorkild, 76, 16.jun. Simonsen Thorkild, 76, 30.aug. Simonsen Thorkild, 76, 5.sep. Simonsen Thorkild, 76, 16.okt. Simonsen Thorkild, 76, 18.okt. Simonsen Thorkild, 77, 6.feb. Simonsen Thorkild, 77, 9.apr. Simonsen Thorkild, 77, 12.jun. Simonsen Thorkild, 77, 17.jun. Simonsen Thorkild, 77, 30.jun. Simonsen Thorkild, 78, 11.maj. Simonsen Thorkild, 78, 13.jun. Simonsen Thorkild, 78, 15.jun. Simonsen Thorkild, 78, 17.jun. Simonsen Thorkild, 78, 13.dec. Simonsen Thorkild, 79, 23.jan. Simonsen Thorkild, 79, 13.feb. Simonsen Thorkild, 79, 1.mar. Simonsen Thorkild, 79, 23.jun. Simonsen Thorkild, 79, 27.jun. Simonsen Thorkild, 79, 19.aug. Simonsen Thorkild, 79, 18.sep. Simonsen Thorkild, 79, s.91 Simonsen Thorkild, 80, 23.apr. Simonsen Thorkild, 80, s.139 Simonsen Thorkild, 81, 8.mar. Simonsen Thorkild, 81, 28.okt. Simonsen Thorkild, 82, 28.jan. Simonsen Thorkild, 82, 6.feb. Simonsen Thorkild, 82, 9.feb. Simonsen Thorkild, 82, 1.maj. Simonsen Thorkild, 82, 17.jun. Simonsen Thorkild, 82, 23.nov. Simonsen Thorkild, 82, s.94 Simonsen Thorkild, 83, 15.apr. Simonsen Thorkild, 83, 8.jun. Simonsen Thorkild, 83, 11.jun. Simonsen Thorkild, 83, 19.aug. Simonsen Thorkild, 83, 25.aug. Simonsen Thorkild, 83, 27.aug. Simonsen Thorkild, 83, 5.okt. Simonsen Thorkild, 83, 8.okt. Simonsen Thorkild, 83, 11.okt. Simonsen Thorkild, 83, 29.dec. Simonsen Thorkild, 83, s.82 Simonsen Thorkild, 84, 5.jan. Simonsen Thorkild, 84, 19.jan. Simonsen Thorkild, 84, 19.feb. Simonsen Thorkild, 84, 5.apr. Simonsen Thorkild, 84, 1.maj. Simonsen Thorkild, 84, 16.maj. Simonsen Thorkild, 84, 15.jun. Simonsen Thorkild, 84, 18.jun. Simonsen Thorkild, 84, 24.aug. Simonsen Thorkild, 84, 31.okt. Simonsen Thorkild, 84, 27.nov. Simonsen Thorkild, 84, 5.dec. Simonsen Thorkild, 84, 6.dec. Simonsen Thorkild, 84, s.40 Simonsen Thorkild, 85, 26.jan. Simonsen Thorkild, 85, 1.maj. Simonsen Thorkild, 85, 22.jun. Simonsen Thorkild, 85, 6.jul. Simonsen Thorkild, 85, 24.aug. Simonsen Thorkild, 85, 3.sep. Simonsen Thorkild, 85, 27.okt. Simonsen Thorkild, 85, 28.okt. Simonsen Thorkild, 85, 28.okt. Simonsen Thorkild, 85, 3.dec. Simonsen Thorkild, 85, 15.dec. Simonsen Thorkild, 85, 27.dec. Simonsen Thorkild, 86, 22.feb. Simonsen Thorkild, 86, 3.apr. Simonsen Thorkild, 86, 4.maj. Simonsen Thorkild, 86, 22.maj. Simonsen Thorkild, 86, 4.jun. Simonsen Thorkild, 86, 19.jun. Simonsen Thorkild, 86, 22.jun. Simonsen Thorkild, 86, 19.aug. 306

232 Register til Århus-Årbøgerne S Simonsen Thorkild, 86, 26.aug. Simonsen Thorkild, 86, 29.aug. Simonsen Thorkild, 86, 2.okt. Simonsen Thorkild, 86, 6.okt. Simonsen Thorkild, 86, 14.nov. Simonsen Thorkild, 87, 25.jan. Simonsen Thorkild, 87, 6.apr. Simonsen Thorkild, 87, 12.apr. Simonsen Thorkild, 87, 5.jun. Simonsen Thorkild, 87, 16.jun. Simonsen Thorkild, 87, 1.aug. Simonsen Thorkild, 87, 13.aug. Simonsen Thorkild, 87, 19.aug. Simonsen Thorkild, 87, 6.okt. Simonsen Thorkild, 87, 31.okt. Simonsen Thorkild, 87, 31.okt. Simonsen Thorkild, 87, 1.dec. Simonsen Thorkild, 87, s.90 Simonsen Thorkild, 88, 23.feb. Simonsen Thorkild, 88, 11.mar. Simonsen Thorkild, 88, 19.jun. Simonsen Thorkild, 88, 22.jun. Simonsen Thorkild, 88, 6.aug. Simonsen Thorkild, 88, 8.okt. Simonsen Thorkild, 88, 8.dec. Simonsen Thorkild, 88, 22.dec. Simonsen Thorkild, 89, 1.feb. Simonsen Thorkild, 89, 10.mar. Simonsen Thorkild, 89, 17.apr. Simonsen Thorkild, 89, 20.jun. Simonsen Thorkild, 90, 24.aug. Simonsen Thorkild, 91, 8.jan. Simonsen Thorkild, 91, 9.jan. Simonsen Thorkild, 91, 1.maj. Simonsen Thorkild, 91, 5.maj. Simonsen Thorkild, 91, 1.aug. Simonsen Thorkild, 91, 23.okt. Simonsen Thorkild, 91, 8.dec. Simonsen Thorkild, 91, 10.dec. Simonsen Thorkild, 92, 23.feb. Simonsen Thorkild, 92, 8.mar. Simonsen Thorkild, 92, 21.maj. Simonsen Thorkild, 92, 8.jun. Simonsen Thorkild, 92, 14.aug. Simonsen Thorkild, 92, 3.sep. Simonsen Thorkild FOTO, 74, s.40 Simonsen Thorkild FOTO, 76, s.23 Simonsen Thorkild FOTO, 81, s.31 Simonsen Thorkild FOTO, 81, s.51 Simonsen Thorkild FOTO, 81, s.53 Simonsen Thorkild FOTO, 83, s.7 Simonsen Thorkild FOTO, 83, s.41 Simonsen Thorkild FOTO, 85, s.32 Simonsen Thorkild FOTO, 86, s.124 Simonsen Thorkild FOTO, 88, s.100 Simonsen Thorkild FOTO, 88, s.21 Simonsen Thorkild FOTO, 90, s.34 Simonsen Thorkild FOTO, 91, s.75 Simonsen Thorkild FOTO, 91, s.75 Simonsen Thorkild FOTO, 91, s.13 Simonsen Thorkild FOTO, 92, s.22 Simonsen Thorkild 25 år i byrådet, 92, 2.apr. Simonsen Thorkild bedstefar, 87, s.45 Simonsen Thorkild borgmester kandidat, 82, 1.mar. Simonsen Thorkild borgmester valg, 82, 9.dec. Simonsen Thorkild Casino, 92, 15.maj. Simonsen Thorkild formand KL, 87, 11.apr. Simonsen Thorkild fra Leningrad, 90, 2.okt. Simonsen Thorkild fratræder KL til marts, 92, 14.nov. Simonsen Thorkild genvalg borgmester, 86, 11.dec. Simonsen Thorkild injuriesag, 87, 12.nov. Simonsen Thorkild injuriesag dom, 88, 18.feb. Simonsen Thorkild Kina, 90, 23.apr. Simonsen Thorkild politibesky else, 89, 27.sep. Simonsen Thorkild portrætmaleri, 88, 13.mar. Simonsen Thorkild Sovjetunionen, 80, 27.jul. Simonsen Thorkild valgt til borgmester omvalg, 90, 14.dec. Simonsen Thorkild Århus-Prisen, 87, 1.sep. Simonsen Valdemar, 91, s.107 Simonsen Verner, 86, s.152 Simonsens Have Den gamle By, 89, 15.maj. Simonsens Have indre et Den gamle By, 87, 16.maj. Sindal Arne, 92, s.134 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

233 S Register til Århus-Årbøgerne Sindal Helge FOTO, 89, s.95 Sindal Helge FOTO, 89, s.95 Sindalsvej, 76, 17.mar. Sindalsvej brand, 85, 6.aug. Sindalsvej genåbnes som stillevej, 91, 22.jun. Sinding Per, 81, s.180 Sindslidendes arbejde udstilling, 80, 22.nov. Sindslidendes Klub, 78, 10.aug. Sindslidendes Klub, 79, 22.feb. Sindslidendes Vel Landsforening, 77, 20.sep. Singh Kailya Sukhdev, 87, 10.apr. Sivebæk Ronald, 79, s.183 Sivelykke Børge, 86, s.152 Sivelykke Kaj, 87, s.153 Six Winds jazz-rockgruppe, 83, 14.jan. Sizenko E.I., 85, 22.aug. Sje e Frederiks Kro FOTO, 77, s.66 Sje e Frederiks Kro lystslot myte TEMA, 77, s.65 SJUS revy, 79, 28.jul. Sjællandsgade, 72, 12.feb. Sjællandsgade, 77, 11.jul. Sjællandsgade, 78, 19.mar. Sjællandsgade FOTO, 77, s.33 Sjællandsgade 122, 74, 31.jan. Sjællandsgade 30, 73, 12.maj. Sjællandsgade Galleri, 81, 2.feb. Sjællandsgade 92, 72, 16.dec. Sjællandsgade beboerfest, 72, 19.jun. Sjællandsgade beboerfest FOTO, 78, s.35 Sjællandsgade beboermøde, 73, 12.jun. Sjællandsgade beplantning, 77, 30.okt. Sjællandsgade beplantning FOTO, 77, s.44 Sjællandsgade brand, 76, 29.jan. Sjællandsgade Børnenes Jord FOTO, 82, s.30 Sjællandsgade dom fadøl, 76, 24.apr. Sjællandsgade gadefest, 76, 10.aug. Sjællandsgade gadefest FOTO, 76, s.31 Sjællandsgade indbrud, 76, 29.jan. Sjællandsgade kaffehus FOTO, 81, s.10 Sjællandsgade kvarteret, 72, 20.apr. Sjællandsgade kvarteret bog, 86, 20.okt. Sjællandsgade-Anholtsgade- Norsgade-Fanøgade saneringsplan vedtaget, 85, 31.okt. Sjællandsgades Beboerforening, 74, 24.jan. Sjællandsgades Beboerforening, 75, 11.aug. Sjællandsgades Beboerforening, 76, 24.apr. Sjællandsgades Beboerforening, 76, 10.aug. Sjællandsgades Beboerforening, 78, 4.okt. Sjællandsgades Beboerforening FOTO, 78, s.35 Sjællandsgades Beboerforening trafikplan, 81, 30.mar. Sjællandsgades Beboerforeningen altaner fare, 81, 18.nov. Sjællandsgades beboermøde FOTO, 73, s.29 Sjællandsgades sommerfest, 88, 22.aug. Sjørup Jørgensen FOTO, 91, s.87 Sjørup Jørgensen lukker 1990, 91, s.87 Sjørup Jørgensen mindre lokaler Søndergade, 84, 16.mar. Sjørup Jørgensen Modemagasin ophører grundlagt 1906, 91, 30.jun. Skabelsen Haydn-koncert Domkirken, 81, 26.mar. Skafte Peter solgt forretning, 80, 1.okt. Skagen-maler auktion, 79, 31.aug. Skak Anthony Miles, 85, 26.sep. Skak europamester Arne Sørensen, 84, 11.jun. Skak festival, 76, 15.nov. Skak Karsten Rasmussen, 87, 5.jan. Skak turnering FOTO, 76, s.45 Skakmesterskab Finland Århusvinder, 90, 30.jul. Skakturnering for børn Brobjergskolen, 86, 2.mar. Skala arkitekturtidsskrift udkommer, 86, 23.apr. Skalk tidsskrift 25 år, 83, 6.feb. Skanderborg sygehus Amtscentralen, 90, 7.feb. Skanderborgvej, 73, 21.dec. Skanderborgvej 190 Ska evæsenet, 92, 25.nov. Skanderborgvej 20 Danske Bank, 91, 20.jul. Skanderborgvej 25 brand, 77, 23.dec. Skanderborgvej arkitekturpris, 92, 30.maj. Skanderborgvej FDM kontor, 86, 8.jun. Skanderborgvej lysregulering, 75, 12.jun. Skanderborgvej mord, 80, 25.jan. 308

234 Register til Århus-Årbøgerne S Skanderborgvej Nellemann & Thomsen, 90, 11.nov. Skanderborgvej røveri, 78, 14.mar. Skanderborgvej SDS Sparekassen FOTO, 82, s.20 Skanderborgvej Super-Bowling, 91, 13.jul. Skanderborgvej Sydbank, 92, 22.aug. Skanderborgvej udvidelse, 78, 20.jun. Skanderborgvej vold, 78, 26.apr. Skandinavisk Motor-Compagni, 75, 24.apr. Skandinavisk Motor-Compagni, 75, 26.apr. Skandinavisk Museumsforbund kongres, 80, 17.jun. Skandinavisk Tobaks Kompagni arbejdsnedlæggelse, 73, 17.feb. Skandinavisk Tobaks Kompagni forgiftning, 80, 21.nov. Skandinavisk Tobaks Kompagni forgiftning, 80, 26.nov. Skandinavisk Tobaks Kompagni renset, 80, 6.dec. Skandinavisk Tobakskompagni, 72, 18.mar. Skandinavisk Tobakskompagni, 75, 7.maj. Skandinavisk Tobakskompagni, 75, 13.maj. Skandinavisk Tobakskompagni afskedigelser, 90, 2.jun. Skandinavisk Tobakskompagni arbejdet genoptaget, 82, 26.okt. Skandinavisk Tobakskompagni arbejdsnedlæggelse, 82, 20.okt. Skandinavisk Tobakskompagni arbejdsnedlæggelse, 85, 9.feb. Skandinavisk Tobakskompagni olieudslip, 80, 21.okt. Skandinavisk Tobakskompagni produktionsstop, 87, 14.nov. Skandinavisk Tobakskompagni strejke, 77, 3.maj. Skandinavisk Tobakskompagni strejke slut, 85, 13.feb. Skandinavisk UFO information, 78, 2.maj. Skansehøj Johannes, 83, s.82 Skat aktiekøb spekulation, 87, 12.jul. Skat drive-in selvangivelser, 75, 17.feb. Skat ejendomsskemaer ægtefæller, 88, 19.jan. Skat forskudsregistrering, 73, 23.sep. Skat forskudsregistrering, 74, 26.sep. Skat forskudsregistrering, 75, 3.jan. Skat forskudsregistrering, 86, 11.sep. Skat forskudsskema, 75, 14.sep. Skat fødselsdagsreceptioner, 89, 1.jul. Skat kommuneskat stiger, 88, 23.sep. Skat natlæger, 75, 25.mar. Skat opgørelse, 72, 20.aug. Skat opgørelser, 75, 1.jul. Skat restskat, 73, 16.feb. Skat restskat, 74, 28.jul. Skat restskat, 83, 6.nov. Skat restskat, 84, 28.sep. Skat revisorgruppe snyd, 87, 29.jul. Skat selvangivelser forsinket, 89, 13.jan. Skat snyderi ostegrosserer, 73, 16.feb. Skat statistik, 80, 27.sep. Skat torskegilde, 76, 17.jul. Skat torskegilde, 79, 22.jul. Skat tvangsopsparing, 75, 2.nov. Skat ændringer, 72, 2.maj. Skateboard-ramper Viby ibrugtages, 90, 27.jan. Ska eadministrationen Knudrisgade, 79, 3.nov. Ska edom, 81, 27.mar. Ska en nedsæ es, 90, 13.sep. Ska eprocenten, 74, 27.sep. Ska esag dom Liechtenstein, 80, 29.aug. Ska esvig bødedom, 89, 5.okt. Ska esvig dom, 72, 26.aug. Ska esvig dom, 82, 9.jan. Ska eunddragelse Liechtenstein, 79, 20.jun. Ska evæsen retssag medarbejder re et selvangivelser, 89, 18.maj. Ska evæsen årsopgørelser, 88, 4.jul. Ska evæsenet Brabrand, 76, 3.apr. Ska evæsenet inkasso Knudrisgade 3-5, 80, 5.dec. Ska evæsenet Knudrisgade, 79, 21.jun. Ska evæsenet Knudrisgade 5 indviet, 83, 23.apr. Ska evæsenet lukker i Holme og Brabrand, 92, 25.nov. Ska evæsenet restaurationer, 80, 8.jul. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

235 S Register til Århus-Årbøgerne Ska evæsenet returskat, 83, 3.mar. Ska evæsenet revisorgruppe, 83, 22.jun. Ska evæsenet Viby Ringvej, 73, 21.dec. Skau-Andersen Else, 89, s.78 Skaug Arne, 72, 1.feb. Skautrup Peter FOTO, 77, s.11 Skautrup Peter, 83, s.144 Skejby fly nødlanding, 74, 31.jul. Skejby sygehus, 80, 14.jun. Skejby sygehus, 80, 6.nov. Skejby sygehus 1 mio. til laserapparat, 89, 9.jan. Skejby sygehus bebyggelsesplan godkendt, 83, 11.aug. Skejby sygehus bevilling byggeri, 83, 3.aug. Skejby sygehus bevilling byggeri, 87, 17.jun. Skejby sygehus bevilling og protest, 84, 6.dec. Skejby Sygehus bevilling udbygning, 90, 5.sep. Skejby sygehus byggeri påbegyndt, 83, 17.sep. Skejby sygehus byggeri udsæ es, 82, 11.dec. Skejby sygehus diskussion, 82, 22.sep. Skejby Sygehus forbud mod efterbehandling transplantationer, 91, 19.okt. Skejby sygehus første patient, 89, 5.jan. Skejby Sygehus galdestensknuser, 90, 21.aug. Skejby sygehus hjerteoperationer, 89, 8.nov. Skejby sygehus høring, 83, 3.jun. Skejby Sygehus indvies, 88, 23.okt. Skejby Sygehus kunst TEMA, 89, s.84 Skejby Sygehus navngivning, 85, 3.apr. Skejby sygehus ny bevilling, 82, 4.aug. Skejby sygehus personalemøde om standsning, 84, 23.aug. Skejby sygehus planer møde, 82, 15.jan. Skejby sygehus protest planerne, 81, 18.dec. Skejby sygehus skal være amtssygehus, 89, 20.jul. Skejby sygehus som planlagt, 88, 1.okt. Skejby sygehus strømsvigt ved hjerteoperation, 89, 16.mar. Skejby Sygehus transplantationer fra nytår, 91, 19.jun. Skejby sygehus udbygning bevilling, 88, 1.dec. Skejby sygehus udsæ else afvises, 83, 15.jun. Skejby Sygehus udvidelse med fødeafdeling vedtaget, 92, 5.nov. Skejby sygehus underskrifter, 82, 3.feb. Skejby sygehusbyggeri, 78, 9.aug. Skejby-centret beboerhus åbning, 90, 3.maj. Skejby-centret indbrud, 90, 12.mar. Skejby-Centret Nordlys-Bibliotek, 92, 11.okt. Skejby-Lisbjerg Beboerforening, 74, 30.okt. Skejby-Lisbjerg Beboerforening, 79, 13.feb. Skejbygårdsvej Børnenes Friskole, 84, 8.aug. Skejbygårdsvej indkøbscenter FOTO, 89, s.34 Skejbygårdsvej kran knækker, 86, 17.dec. Skejbygårdsvej ungdomsboliger, 88, 28.sep. Skejbygårdsvej vandtårnet, 91, 24.apr. Skejbyvej Kursus Ergo- og fysioterapeuter, 84, 14.apr. Skejbyvej Rudolf Steiner Skolen, 83, 3.mar. Skelager kirke indvies, 91, 6.maj. Skelagervej pensionistcenter bevilling, 87, 26.feb. Skib Saudi Independence tilbageholdt, 83, 15.dec. Skib tilbageholdt, 87, 7.jul. Skibby motorvejsplan beses, 90, 30.jun. Skibe træskibssejlads FOTO, 82, s.38 Skibet er ladet med udstilling, 76, 18.okt. Skibsbrand FOTO, 75, s.15 Skibsfart Århus-Spanien- Portugal, 73, 3.mar. Skibskollision FOTO, 86, s.14 Skibskonstruktion esping FOTO, 80, s.27 Skibsrute Teesport-Århus-Gdynia indvies, 81, 23.apr. Skiklub start, 81, 24.jan. Skilt flytning Den gamle By TEMA, 87, s.121 Skjaldene orkester, 87, 6.aug. Skjelskør havnerundfart, 81, 13.sep. Skjold Bent, 75, 14.mar. Skjoldager Helge, 76, 4.apr. Skjoldborg Henning, 89, s.78 Skjoldhøj børneinstitutioner, 74, 16.nov. Skjoldhøj kirke indvies, 85, 9.dec. 310

236 Register til Århus-Årbøgerne S Skjoldhøj kirke rejsegilde, 85, 2.feb. Skjoldhøj vejanlæg, 79, 21.jun. Skjoldhøj vejstrækning, 79, 26.maj. Skjoldhøj-True Idrætsforening slagsmål, 81, 15.nov. Skjoldhøjkirken arkitektkonkurrence, 82, 10.okt. Skjoldhøjkirken juleudstilling, 88, 29.nov. Skjoldhøjkollegiet, 74, 16.nov. Skjoldhøjkollegiet, 75, 21.jan. Skjoldhøjkollegiet, 75, 2.maj. Skjoldhøjkollegiet, 78, 15.maj. Skjoldhøjkollegiet, 78, 12.okt. Skjoldhøjkollegiet, 78, 13.okt. Skjoldhøjkollegiet boykot husleje, 82, 28.jul. Skjoldhøjkollegiet fogedforretning FOTO, 79, s.37 Skjoldhøjkollegiet huslejeboykot, 78, 1.jun. Skjoldhøjkollegiet huslejeboykot, 78, 10.jun. Skjoldhøjkollegiet huslejeboykot, 79, 26.jun. Skjoldhøjkollegiet lejestigninger, 79, 12.okt. Skjoldhøjkollegiet likvidation, 78, 2.nov. Skjoldhøjskolen, 75, 21.okt. Skjoldhøjskolen, 76, 11.feb. Skjoldhøjskolen, 76, 17.mar. Skjoldhøjskolen, 78, 24.aug. Skjoldhøjskolen hypnotisør, 80, 1.nov. Skjoldhøjskolen oversvømmelse ernvarme, 82, 13.jan. Skjoldhøjskolen sportshal, 77, 9.aug. Skjøt-Pedersen A.E., 79, s.183 Skjøth Christian, 92, s.134 Sko/Torp, 92, 11.maj. Sko/Torp koncert, 92, 14.jul. Skole 11. klasser, 77, 4.jan. Skole Grøfthøj, 73, 2.jan. Skole gårdvagter, 86, 30.jan. Skole Hasle Vest, 73, 2.jan. Skole lommeregnere, 78, 27.jul. Skole Århus Vest, 73, 2.jan. Skolebakken, 76, 19.aug. Skolebakken 2-4 Århus Motor Compagni, 81, 28.apr. Skolebespisning, 72, 27.apr. Skolebespisning, 74, 8.aug. Skolebespisning Iran, 75, 19.dec. Skolebyggeri program, 77, 12.maj. Skolebyggeri typeskoler, 74, 7.jun. Skolebøger kommunen udgiver, 78, 12.nov. Skolebøger købes direkte, 89, 2.nov. Skolebørn antal, 76, 9.jan. Skolebørn demonstrerer, 81, s.53 Skolebørn keramik, 76, 14.maj. Skoledag første FOTO, 78, s.36 Skoleelev koster kr., 81, 13.sep. Skoleelever boykot, 74, 30.mar. Skoleelever demonstration, 74, 30.mar. Skoleelever demonstration, 78, 16.mar. Skoleelever demonstration, 78, 24.mar. Skoleelever demonstration FOTO, 78, s.16 Skoleelever pris, 81, 3.jan. Skoleelever protest, 78, 10.nov. Skoleelever protest nedskæringer, 81, 3.dec. Skoleferie åbne skoler, 79, 16.jun. Skolefritidsordning godkendt, 90, 16.aug. Skolefrokost Skt. Annagades skole, 81, 1.okt. Skolegade, 75, 7.maj. Skolegade, 77, 1.jun. Skolegade, 77, 30.sep. Skolegade Bruun Rasmussen, 89, 10.nov. Skolegade Pinds Café, 86, 22.maj. Skolegade Sct. Clemens Gård restaureret, 87, 17.jan. Skolegade skydning, 77, 6.nov. Skolegade Stoppestedet, 80, 20.feb. Skolegade Tinas Grill, 92, 25.jan. Skolegårde børnevenlige, 73, 12.apr. Skolegårde ferieåben, 72, 26.jun. Skolegårde sommeråbne, 77, 17.jul. Skoleidrætsdag, 80, 13.sep. Skoleidrætsdag, 82, 9.sep. Skoleidrætsstævne, 76, 23.sep. Skoleidrætsstævne højdespringrekord, 81, 25.sep. Skolejubilæum 65 år Munkegades skole, 80, 3.maj. Skolekantiner, 79, 4.jan. Skolekantiner, 79, 7.aug. Skolekantiner spiritusbevilling, 82, 20.aug. Skoleklasser 11. klasse, 80, 19.maj. Skolekommissionen, 72, 25.mar. Skolekommissionen, 72, 27.apr. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

237 S Register til Århus-Årbøgerne Skolekommissionen, 73, 12.apr. Skolekommissionen, 73, 9.jun. Skolekommissionen, 75, 13.nov. Skolekommissionen elevråd, 72, 2.jun. Skolekommissionen løn formanden, 82, 2.dec. Skolekor, 84, 21.mar. Skolelukning drøftelse, 89, 14.maj. Skolelukning forældreopbakning, 89, 22.maj. Skolelukning Gjellerupskolen, 89, 15.jun. Skolelukning Gjellerupskolen, 89, 29.jun. Skolelukning Gjellerupskolen vedtaget, 89, 31.maj. Skolelukning Nordgårdsskolen bevares, 89, 15.jun. Skolelægeordningen forlig, 85, 25.jul. Skolelæger sniffing, 78, 7.maj. Skolemad benzinstrejke, 77, 25.nov. Skolemad svinekød, 77, 23.jan. Skolemadpakke grøn miskredit, 83, 11.jan. Skolemadpakker populære, 81, 14.nov. Skolemadpakker udskiftes med gnavepakker, 86, 9.mar. Skolemission møder, 75, 10.jun. Skolemusikfestival, 76, 19.sep. Skolemusikfestival, 77, 9.sep. Skolemusikfestival, 79, 7.sep. Skolen 11. skoleår, 76, 10.maj. Skolen besparelser møde, 83, 14.okt. Skolenævnet kvinder, 80, 30.jan. Skolenævnsvalg, 75, 23.apr. Skolenævnsvalg, 75, 13.maj. Skolenævnsvalg, 79, 2.maj. Skolenævnsvalg, 79, 18.maj. Skolepatruljer, 86, 22.aug. Skolepatruljer FOTO, 86, s.40 Skoler TEMAundervisning, 88, 10.aug. Skoler 11. klasse, 78, 22.sep. Skoler alternativ undervisning bevilling, 83, 5.maj. Skoler billigst, 76, 5.sep. Skoler børnehaveklasser, 84, 8.aug. Skoler dansktimer, 76, 17.mar. Skoler demonstration elever, 88, 27.nov. Skoler demonstration nedskæringer, 82, 2.apr. Skoler der forsvinder Paradisgade Ingerslevs Boulevard TEMA, 72, s.100 Skoler forbedringer bevilling, 81, 7.maj. Skoler franskundervisning, 88, 9.sep. Skoler friskoler TEMA, 87, s.137 Skoler gnave madpakke, 86, 21.okt. Skoler gnavemadpakke FOTO, 87, s.9 Skoler gymnasier translokation, 89, 17.jun. Skoler gårdvagter klage, 86, 26.jan. Skoler Hasle Vest, 73, 29.jun. Skoler kantiner, 78, 12.nov. Skoler lukning demonstration, 88, 23.nov. Skoler lukning demonstration, 88, 25.nov. Skoler lukning demonstration, 88, 2.dec. Skoler lukning høring, 88, 8.dec. Skoler lukning midtbyen, 76, 16.sep. Skoler lukning møde, 88, 21.nov. Skoler lukning plakat FOTO, 88, s.44 Skoler modernisering, 78, 16.maj. Skoler nedlæggelse vedtaget Finsensgade - Ny Munkegade - Brobjergskolen, 89, 10.feb. Skoler nye børn, 77, 5.jan. Skoler private, 77, 20.jan. Skoler privatskoler nedlægges forslag, 82, 28.jan. Skoler regnemaskiner dataformidling, 76, 28.maj. Skoler religionsundervisning, 77, 28.jan. Skoler renovationsplan, 80, 28.mar. Skoler sidste skoledag fejring FOTO, 89, s.24 Skoler snestorm, 77, 5.jan. Skoler start skoleår, 73, 7.aug. Skoler sygefravær, 79, 1.mar. Skoler Tranbjerg, 73, 29.jun. Skoler tysk fag, 77, 29.jan. Skoler varmeferie FOTO, 76, s.33 Skoler vikardækning, 84, 25.jan. Skoler vinter- og sommerferie, 84, 20.apr. Skoler vinterferie afstemning nej, 85, 17.jan. Skoler vinterferie rundspørge, 84, 9.nov. Skoler årsafslutning Brobjerg Finsensgade Ny Munkegade, 89, 17.jun. Skolerne dansktimer, 76, 17.apr. 312

238 Register til Århus-Årbøgerne S Skolerne tyveri, 73, 20.jan. Skolernes formningsarbejde FOTO, 80, s.47 Skolers inventar, 79, 26.okt. Skoleskak Danmarksmesterskaber, 78, 12.nov. Skoleskib russisk Kruzenstern FOTO, 88, s.27 Skoleskibet Danmark, 76, 6.jun. Skoleskibet Danmark, 79, 4.aug. Skoleskibet Danmark FOTO, 89, s.23 Skoleskibet Georg Stage, 83, 30.jul. Skoleskibet Georg Stage gavebrev, 91, 6.okt. Skolesommerferie a ortet, 84, 27.mar. Skolespisningsordning, 72, 11.aug. Skolestart værksteder, 85, 13.aug. Skoletandlægeklinikken FOTO, 81, s.77 Skoletræ e unge, 78, 20.maj. Skoleudvidelser, 79, 7.aug. Skolevæsenet Frederiksgade, 78, 10.aug. Skolevæsenet Ibsen inhabil, 83, 21.okt. Skolevæsenet praktisk arbejde, 79, 29.nov. Skolevæsenets Datacenter til Graham Bells Vej, 90, 11.feb. Skoleåret begynder, 74, 13.aug. Skoleåret elevtal, 80, 13.aug. Skoller Eddie, 74, 7.jun. Skoller Eddie, 79, 8.nov. Skoller Eddie, 80, 17.okt. Skoller Eddie Stakladen, 82, 20.okt. Skopudser Olsen TEMA, 89, s.108 Skorsten sprænges, 75, 23.nov. Skorsten sprænges FOTO, 75, s.46 Skorstensbrande, 81, 27.mar. Sko K.H., 89, 30.sep. Skou Ellen Margrethe, 85, 21.nov. Skou Ellen Margrethe, 87, 17.jun. Skou Ellen Margrethe løsgænger byrådet, 88, 16.sep. Skou Ellen Margrethe modtager Hartmann-prisen, 91, 19.maj. Skou Erik, 85, s.128 Skou Jens Christian, 89, s.78 Skou Jens Christian medicinpris, 86, 7.nov. Skou Poul B., 86, 11.feb. Skou-Hansen Tage, 79, 18.apr. Skou-Hansen Tage boghandlerpris, 82, 13.jan. Skou-Hansen Tage Gyldendalpris, 80, 19.apr. Skou-Hansen Tage kunstunderstø else, 80, 22.jan. Skov Aksel, 73, 31.aug. Skov Benthe, 88, 9.jul. Skov Ellen Margrethe, 83, 4.apr. Skov Erik FOTO, 81, s.174 Skov Finn, 79, 7.okt. Skov Holger, 92, s.86 Skov Verner, 80, s.174 Skov-Petersen Palle, 90, s.131 Skovbakken atletikhal, 76, 6.dec. Skovbakken idrætsklub 50 år, 78, 23.apr. Skovbakken tennisafdeling ny tennishal Vejlby, 91, 10.dec. Skovbrynet lysregulering, 90, 21.mar. Skovbrynet røveri, 78, 21.aug. Skovbrynet Spejderkorpsets lokaler, 92, 5.okt. Skovbrynet væltet træ FOTO, 89, s.40 Skovene hunde rådyr FOTO, 88, s.11 Skovene rekreativt, 77, 3.jan. Skovfogedbolig Frydenlund brand, 86, 25.feb. Skovgaard A/S Brabrand betalingsstandsning, 81, 17.jun. Skovgaard Steen, 82, s.94 Skovgårdsgade, 78, 29.jan. Skovgårdsgade godsbanen, 73, 16.nov. Skovgårdsgade tog mod hus FOTO, 91, s.22 Skovgårdsgade togulykke, 73, 21.okt. Skovgårdsgade togulykke FOTO, 73, s.41 Skovgårdsparken Brabrand betonskader, 85, 21.maj. Skovhus Kr., 84, 31.okt. Skovhus Kristian, 90, s.74 Skovhusvej arkitekturpris, 92, 30.maj. Skovlund Viborgvej FOTO, 88, s.136 Skovlunden kolonihave FOTO, 75, s.94 Skovlyst Skovvangsvej nedrivning tilladelse, 81, 23.apr. Skovmand Svend, 89, 1.okt. Skovmose J.K., 87, 12.jun. Skovmøllen auktion FOTO, 79, s.55 Skovmøllen restaurant, 76, 18.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

239 S Register til Århus-Årbøgerne Skovmøllen restaureret FOTO, 92, s.33 Skovnymfen Forstbotanisk Have hærværk, 80, 31.okt. Skovrestauranter FOTO, 73, s.10 Skovriderstilling ansøgere, 84, 23.nov. Skovsgaard Steen, 83, 4.apr. Skovsgaard Sten, 85, s.74 Skovvangscentret solhvervsfest, 84, 6.dec. Skovvangsskolen, 79, 17.apr. Skovvangsskolen 50 år, 88, 2.apr. Skovvangsskolen sidste skoledag FOTO, 92, s.18 Skovvangsskolen sofamotorcykel FOTO, 85, s.13 Skovvangsvej, 79, 6.jan. Skovvangsvej , 77, 9.aug. Skovvangsvej 211 Skovlyst nedrivningstilladelse, 81, 23.apr. Skovvangsvej 97, 76, 16.jan. Skovvangsvej 97, 78, 18.okt. Skovvejen cykelsti bevilling, 82, 21.okt. Skovvejen kloakarbejder, 82, 14.sep. Skovvejen Langeliniehus, 90, 8.feb. Skovvejen lukket, 82, 13.okt. Skovvejen Sandgraven FOTO, 72, s.114 Skovvejen studeladen TEMA, 85, s.106 Skovvejen studestald bevares vedtaget, 89, 14.dec. Skovvejen tog afsporet, 83, 13.okt. Skovvejen trafiklys, 74, 30.maj. Skovvejen åbnet FOTO, 83, s.16 Skraldemænd >se også renovationsarbejder, 89 Skraldemænd arbejdsnedlæggelse, 89, 13.jul. Skraldemænd arbejdsnedlæggelse, 90, 25.jan. Skraldemændene vil ikke strejke mere, 92, 10.mar. Skraldeposer, 72, 20.jan. Skraldespande på fortov FOTO, 84, s.37 Skraldevogne med heste FOTO, 84, s.123 Skriver Anders, 79, s.184 Skriver Anna Dorith FOTO, 76, s.143 Skriver Jens og Mary, 72, 2.dec. Skriver Leif, 82, s.94 Skrumstrup Vilhelmsborg, 78, 5.jul. Skræddernes Fagforening 100 år, 73, 11.nov. Skt. >se også Sct. - Sankt Skt. Anna Gade 4, 76, 22.mar. Skt. Anna Gade skole, 73, 26.feb. Skt. Anna Gade Skole, 74, 9.apr. Skt. Anna Gade skole, 75, 15.okt. Skt. Anna Gade skole, 76, 5.nov. Skt. Anna Gade skole, 77, 5.apr. Skt. Anna Gade Skole, 77, 17.jun. Skt. Anna Gade skole, 78, 14.feb. Skt. Anna Gade Skole, 78, 19.aug. Skt. Anna Gade Skole, 79, 13.apr. Skt. Anna Gade skole FOTO, 77, s.29 Skt. Anna Gade skole konfirmation, 81, 13.apr. Skt. Anna Gade skole nedlæggelse, 76, 16.okt. Skt. Anna Gade Skole nedlæggelse, 76, 21.okt. Skt. Anna Gade skole nedlæggelse, 77, 17.jan. Skt. Anna Gade skole nedlægges, 76, 10.dec. Skt. Anna Gade skole ombygning kantine bevilget, 82, 12.aug. Skt. Anna Gade Skole vælgermøde, 78, 5.feb. Skt. Annagade Frederiksbjerg Bibliotek, 92, 19.jan. Skt. Annagades skole dukkeforestilling, 82, 23.maj. Skt. Annagades skole elevrådsmøde, 82, 10.sep. Skt. Annagades skole skolefrokost, 81, 1.okt. Skt. Annas Gade Skole nedlæggelse, 77, 23.mar. Skt. Clemens Apotek navneforandring til Vejlby Apotek, 87, 29.dec. Skt. Clemens Bro, 73, 23.sep. Skt. Clemens Bro, 73, 14.okt. Skt. Clemens Bro, 75, 3.okt. Skt. Clemens Bro, 76, 19.okt. Skt. Clemens Bro, 78, 28.okt. Skt. Clemens Bro >se også Clemensbro, Skt. Clemens Bro afstives, 82, 16.sep. Skt. Clemens Bro buspåkørsel FOTO, 82, s

240 Register til Århus-Årbøgerne S Skt. Clemens Bro byggeriet FOTO, 89, s.8 Skt. Clemens Bro bygning overtaget kommunen, 82, 1.jul. Skt. Clemens Bro demonstration, 73, 19.feb. Skt. Clemens Bro forslag kritik, 82, 7.dec. Skt. Clemens Bro Glazzhuset åbner, 91, 13.nov. Skt. Clemens Bro Gruberts bøger, 80, 13.aug. Skt. Clemens Bro indviet FOTO, 88, s.21 Skt. Clemens Bro neonskiltning, 91, 6.nov. Skt. Clemens Bro nyt fundament FOTO, 84, s.42 Skt. Clemens Bro optøjer, 85, 18.jun. Skt. Clemens Bro projekt, 79, 22.jun. Skt. Clemens Bro restaurant, 83, 25.jun. Skt. Clemens Bro Restaurant Babylon, 82, 8.dec. Skt. Clemens Bro Restaurant Babylon, 82, 19.dec. Skt. Clemens Bro socialforvaltningen, 83, 26.okt. Skt. Clemens Gymnasium tilmeldinger, 83, 2.feb. Skt. Clemens Stræde, 73, 1.mar. Skt. Clemens Stræde, 73, 24.aug. Skt. Clemens Stræde Bestseller tøjbutik, 88, 11.dec. Skt. Clemens Stræde gågade FOTO, 76, s.35 Skt. Clemens Stræde Mimosa plader, 82, 3.feb. Skt. Clemens Stræde morfin, 75, 20.jul. Skt. Clemens Torv, 73, 13.apr. Skt. Clemens Torv, 74, 8.jan. Skt. Clemens Torv 17, 74, 29.okt. Skt. Clemens Torv happening FOTO, 92, s.10 Skt. Clemens Torv Knud Pedersen guldsmed, 92, 5.aug. Skt. Clemens Torv sametelt, 82, s.13 Skt. Clemensborg FOTO, 82, s.61 Skt. Clemensborg ombygning bevilling, 82, 7.okt. Skt. Clemensbro TEMA, 82, s.69 Skt. Georg-gilderne debatmøde, 84, 24.apr. Skt. Hans Hospital bevarelse opfordring, 84, 1.aug. Skt. Johannes Kirke 85 år, 91, 18.feb. Skt. Johannes kirke stævne, 80, 28.okt. Skt. Josephs Hospital, 72, 8.dec. Skt. Josephs Hospital TEMA, 77, s.76 Skt. Josephs Hospital FOTO, 77, s.77 Skt. Josephs Hospital daghjem evnesvage bevilling, 85, 29.mar. Skt. Josephs Hospital indvies til VUC, 88, 10.apr. Skt. Josephs Hospital medicinsk afdeling nedlægges, 86, 30.dec. Skt. Josephs Hospital personalemøde bevarelse, 84, 23.aug. Skt. Josephs Hospital tyveri, 83, 10.apr. Skt. Knuds Gade overfald svensker, 84, 31.dec. Skt. Knuds Torv Biografen, 91, 3.mar. Skt. Lukas Kirke 50 år, 77, 20.mar. Skt. Lukas Kirke koncert Pogacnik, 82, 6.maj. Skt. Lukas Kirke renovering FOTO, 91, s.17 Skt. Markus Kirke kor, 79, 28.okt. Skt. Markus Kirkeplads 6-24, 74, 31.jan. Skt. Nicolaus Gade, 72, 3.nov. Skt. Nicolaus Gade, 77, 6.aug. Skt. Nicolaus Kilde genindviet, 81, 23.jun. Skt. Nikolaj-Tjenesten, 74, 12.okt. Skt. Oluf Marked i Friheden, 90, 11.aug. Skt. Olufs Gade Amnesty International, 82, 10.dec. Skt. Olufs Marked Friheden, 89, 28.aug. Skt. Olufs Marked i Friheden FOTO, 89, s.29 Skt. Pauls Gade, 73, 1.jun. Skt. Pauls Gade 25 EFGundervisning, 81, 6.aug. Skt. Pauls Gade 47 brand, 77, 7.feb. Skt. Pauls Gade trafikuheld, 78, 31.okt. Skt. Pauls Kirke 100 år, 88, 8.feb. Skt. Pauls Kirke Plads, 73, 1.jun. Skt. Pauls Kirke Plads 6, 74, 12.dec. Skt. Pauls Kirkeplads omlægning, 79, 12.apr. Skt. Pauls kirkeplads springvand, 73, 23.aug. Skt. Pauls Kirkes tag beruset mand, 86, 20.maj. Skt. Pauls Plads brønd FOTO, 73, s.102 Skud drab Bjødstrup, 77, 18.apr. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

241 S Register til Århus-Årbøgerne Skud havnen, 76, 24.feb. Skud Moesgård, 76, 24.feb. Skud Restaurant Bræddehy en Nørre Allé, 86, 16.apr. Skuddrab politiet Tilst, 83, 3.okt. Skuddrama Guldsmedgade, 83, 1.maj. Skuddrama Tilst, 88, 14.feb. Skuddrama tyrkisk kvinde, 92, 27.feb. Skuddrama Værtshuset Dramhuset Samsøgade, 92, 9.mar. Skudepisode Falstersgade, 83, 26.jun. Skudepisode Nørre Alle anholdelse, 92, 27.mar. Skudepisoder Peder Skrams Gade, 81, 28.okt. Skulptur 85 udstilling, 86, 21.jun. Skulpturen er overalt udstilling FOTO, 78, s.38 Skulpturudstilling FOTO, 86, s.26 Sky Channel tv, 87, 24.apr. Skydebane Spørring ejendomskøb bevilget, 88, 12.aug. Skydebane Spørring fastholdes, 90, 13.jun. Skydebaner Skejby, 78, 13.jun. Skydebaner Skejby, 78, 13.jun. Skyderi Marienlystvej, 89, 19.aug. Skyderi Vennelyst dom, 87, 9.dec. Skyderi Åby-Kroen, 84, 6.mar. Skydeselskabet Centrum, 76, 11.jun. Skydevåben anholdelse, 84, 11.dec. Skydning Skolegade, 77, 6.nov. Skydning Vester Enggård, 75, 21.aug. Sky e Karen, 90, 26.aug. Sky eklub tilskud, 90, 16.aug. Sky ernes Hus, 74, 6.dec. Skægpantebreve dom, 87, 15.dec. Skægstubben Gellerup, 75, 11.okt. Skærbæk Sport lukket nogle måneder siden, 89, 20.maj. Skæring benzinudslip, 85, 27.nov. Skæring børnehave, 78, 18.maj. Skæring børneinstitution karlitlofter, 86, 6.jan. Skæring Havbakker byggegrunde, 73, 30.sep. Skæring Hede mindesten, 78, 17.sep. Skæring Hede mindesten FOTO, 78, s.41 Skæring Hedevej grunde udstykkes, 87, 9.mar. Skæring kirke ny tegnet, 87, 18.nov. Skæring landsbymiljø, 77, 28.jan. Skæring lystbådehavn, 79, 3.dec. Skæring lystbådehavn vedtaget, 82, 16.dec. Skæring Munkegårds hovedbygning nedrevet, 75, 27.feb. Skæring olieforurening, 78, 5.mar. Skæring Plantage byggemodning, 77, 21.apr. Skæring skole, 72, 9.aug. Skæring skole borgermøde, 73, 19.apr. Skæring Skole kantine, 77, 30.jun. Skæring Skole kantine, 77, 6.dec. Skæring Skole sportshal, 73, 10.aug. Skæring skole Zeuthen skulptur Vækst, 84, 5.apr. Skæring skolevej fritidshjem, 81, 20.aug. Skæring skovbrand, 78, 15.jul. Skæring sommerhuse, 79, 23.maj. Skæring Strand, 72, 27.maj. Skæring Strand Fiskerhuset, 77, 5.jun. Skæring Strand helårsbeboelse, 78, 22.jun. Skæring Strand helårsbeboelse, 80, 28.jun. Skæring Strand ulovlig beboelse, 79, 25.okt. Skæring strandarealer, 73, 19.apr. Skæring Strandkro, 74, 18.apr. Skæring Strandvej oversvømmelse, 80, 22.jun. Skæring ulovlig helårsbeboelse, 79, 23.maj. Skæring-Hallen, 73, 19.apr. Skæring-Hallen overfald rockere, 85, 25.aug. Skæringvej Ny brandstation, 90, 1.dec. Skærm-terminal undersøgelse om kræft, 90, 16.okt. Skødshoved hurtigfærge redningsveste, 81, 13.maj. Skødshoved-færge starter, 84, 6.maj. Skødstrup benzinudslip, 75, 24.apr. Skødstrup Forsamlingshus, 76, 16.jun. Skødstrup kommunekontor, 73, 5.dec. Skødstrup lægepraksis 100 år, 73, 10.okt. Skødstrup motorvej FOTO, 79, s.44 Skødstrup oliebil vælter, 77, 26.mar. Skødstrup Plejehjemmet ombygning vedtaget, 82, 16.dec. 316

242 Register til Århus-Årbøgerne S Skødstrup postkontor røveri, 80, 12.okt. Skødstrup Skole, 79, 7.aug. Skødstrup sogn ny præst, 87, 25.aug. Skødstrup udstykning, 74, 8.aug. Skødstrup vuggestue, 79, 1.nov. Skøjtebanen Göteborg Alle, 73, 7.dec. Skøjtehal indvielse FOTO, 74, s.48 Skøjtesø-stafetløb, 78, 23.apr. Skønhed i kaos fraktaler udstilling, 89, 11.jun. Skønheden og udyret Bodil-pris, 85, 12.apr. Skønheden og udyret film FOTO, 84, s.11 Skønheden og udyret film premiere, 84, 11.nov. Skø Hans Peter, 80, s.139 Skåde Bakker indbrud, 73, 25.jul. Skåde Bakker voldtægtsforsøg, 83, 15.aug. Skåde Brugsforening, 77, 10.dec. Skåde Brugsforening 100 år, 73, 8.dec. Skåde byggegrunde, 77, 3.mar. Skåde byggegrunde, 79, 26.nov. Skåde Bøgelygård brand, 80, 14.feb. Skåde erstatning husbyggeri, 89, 20.dec. Skåde Kirke tirsdagsgudstjeneste, 77, 27.sep. Skåde skole bevilling, 81, 6.aug. Skåde skole gangbro bevilling, 82, 8.apr. Skåde skole gangbro indviet, 82, 10.dec. Skåde Skov Hjortebøgen, 82, 8.aug. Skåde Storhøj vindmøller, 84, 7.jan. Skåde villagrunde, 73, 7.dec. Skådecentret Sport-Line, 91, 28.feb. Skådeparken skulptur fontæne, 87, 23.maj. Skaaning Valdemar, 83, s.145 Skaarup Kjeld FOTO, 86, s.65 Skaarup Preben miljøpris, 80, 20.apr. Slade koncert, 75, 15.nov. Slade koncert FOTO, 75, s.45 Slagsmål, 79, 25.jul. Slagsmål diskotek La Faye e, 86, 18.mar. Slagsmål dødsfald Viby, 81, 8.nov. Slagsmål Folkedansernes klub, 91, 7.dec. Slagsmål græker tyrker, 76, 2.jul. Slagsmål gæstearbejdere, 75, 29.nov. Slagsmål Jægergårdsgade, 77, 16.maj. Slagsmål knive fremmedarbejdere, 80, 22.maj. Slagsmål næse a idt Jens Baggesens Vej, 90, 28.okt. Slagsmål pølsevogn, 78, 15.dec. Slagsmål racistisk Lystrup, 91, 29.sep. Slagsmål restaurant Terminus, 84, 9.okt. Slagsmål restaurant Tropicana, 85, 29.apr. Slagsmål tamilere palæstinensere, 87, 23.nov. Slagsmål værtshuse, 84, 23.dec. Slagtehuset slagtninger, 74, 22.jan. Slagtehuset tyr bryder ud, 92, 4.feb. Slagtehuset tyr løbsk, 83, 3.mar. Slagtehuset tyr undslipper, 84, 21.aug. Slagter Anker Bruunsgade lukker, 90, 30.dec. Slagtere levnedsmiddelloven, 78, 2.maj. Slamsugeren Brasen hærværk, 73, 16.apr. Slet Jydsk Telefon, 82, 13.aug. Slet Teglværk, 82, 3.sep. Sle erhage grundstødning, 77, 21.feb. Sle erhage konkurrence, 77, 21.aug. Sle erhage-konkurrence, 83, 14.aug. Sle erhage-konkurrence, 87, 23.aug. Sle erhage-konkurrencen, 86, 17.aug. Sletvej, 74, 7.jun. Sletvej, 74, 23.okt. Sletvej, 74, 20.dec. Sletvej FOTO, 74, s.41 Slot-Nielsen Hans Chr. drab højesteretsdom, 81, 28.aug. Slot-Nielsen Hans Chr. Mord, 80, 21.feb. Slot-Nielsen Hans Chr. mordet dom, 81, 10.jan. Sluppen, 72, 22.feb. Sluppen, 73, 14.feb. Sluppen, 75, 25.feb. Sluppen, 78, 21.feb. Sluppen FOTO, 73, s.14 Slæbebåde, 76, 13.sep. Slæbebåde fly es ti Hanstholm og Vejle, 87, 3.nov. Slæbebåde solgt, 87, 16.jul. Slæbebåden Ara, 79, 16.aug. Slæbebåden Ara TEMA, 79, s.120 Slæbebåden Ara FOTO, 79, s.120 Slægtshistorisk Forening 25 år FOTO, 83, s.17 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

243 S Register til Århus-Årbøgerne Sløk Johannes, 73, 25.sep. Sløk Johannes, 87, s.90 Sløk Johannes afskedsforelæsning, 87, 24.apr. Sløk Johs., 73, 23.okt. Sløk Johs., 76, 13.dec. Sløk Johs., 77, 16.jun. SMC motorfirma, 75, 11.mar. Smede resolution overenskomst, 80, 3.feb. Smede- og Maskinarbejderforbundet, 72, 11.dec. Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening 100 år, 84, 13.okt. Smedegade 4, 75, 21.nov. Smeljakov N.N., 84, 25.aug. Smidt Eskild, 88, s.157 Smith Allan FOTO, 81, s.49 Smith-Hansen C.V., 92, s.134 Smugleri havnen, 78, 21.nov. Smugling cigare er kulbåd Wadowice, 81, 12.aug. Smyrner Poul, 79, s.184 Små Glæders Legat, 80, 1.nov. Småfinans Erhvervsejendomme, 88, 26.jun. Snapshot koncert, 85, 26.feb. Sne i byen TEMA, 80, s.56 Sne trafikproblemer, 76, 22.nov. Sne trafikvanskeligheder, 77, 1.dec. Sne vinterens første, 81, 28.nov. Snedker- og Tømrerforbundet, 72, 27.okt. Snedker- og Tømrerforbundet, 76, 11.maj. Snedker- og Tømrerforbundet, 80, 15.maj. Snedker- og Tømrerforbundet ekskluderet lærlingeafdeling, 85, 20.mar. Snefald meget, 83, 7.jan. Snefald renovation, 78, 11.jan. Snefald trafikproblemer, 74, 12.apr. Snefald trafikproblemer, 83, 4.jan. Snefald trafikproblemer FOTO, 81, s.11 Snefald ulykke FOTO, 74, s.20 Snefald voldsom FOTO, 77, s.52 Snerydning >se også Vinter - Sne - Vejret, Snerydning annonce FOTO, 85, s.8 Snerydning Holme klage, 86, 24.jan. Snerydning kommunal annonce, 86, 24.jan. Snerydning kommunal udgift, 88, 24.jan. Snerydning økonomi, 80, 2.mar. Snerydning økonomi, 83, 10.feb. Snevejr FOTO, 78, s.11 Snevejr Geding, 78, 13.feb. Snevejr maj FOTO, 80, s.22 Snevejr Metro, 78, 20.feb. Snevejr trafikproblemer, 78, 24.jan. Snevejr trafikproblemer, 78, 12.feb. Snevejr trafikproblemer, 79, 3.feb. Snevejr trafikproblemer, 79, 24.feb. Snevejr trafikuheld, 79, 11.jan. Snevejr voldsom FOTO, 79, s.13 Sniffing, 78, 7.maj. Snogebæksvej 140 Hasle Bibliotek, 92, 14.okt. Snorgaard C., 79, s.91 Social- og Sundhedsforvaltningen fly er, 74, 17.dec. Socialdemokrater mod EF, 73, 13.maj. Socialdemokrater regeringskritik, 79, 17.sep. Socialdemokratiet generalforsamling, 72, 17.okt. Socialdemokratiet i Århus, 73, 10.maj. Socialdemokratiet i Århus 100 år, 84, 27.apr. Socialdemokratiet møde Kongreshuset, 85, 25.okt. Socialdemokratiet valgmøde, 72, 20.sep. Socialdemokratiet valgprogram, 79, 3.feb. Socialdemokratiet Vestkredsen, 73, 5.mar. Socialdemokratiet årsmøde, 83, 5.sep. Socialdemokratisk Forening, 72, 19.apr. Socialdemokratiske fagklubber, 73, 9.feb. Socialdemokratiske partiforeninger regeringssamarbejdet, 79, 5.sep. Sociale Døgnvagt 2-årig forsøg fortsæ er, 87, 15.nov. Sociale Døgnvagt starter, 85, 27.okt. Sociale Døgnvagt telefonvagt for børn, 89, 11.sep. Sociale Højskole 25 år, 83, 12.feb. Sociale Højskole Den, 72, 27.feb. Sociale klienter oplysninger, 79, 21.jun. Socialforvaltningen, 77, 16.sep. Socialforvaltningen alarmsystem ønskes, 84, 25.aug. 318

244 Register til Århus-Årbøgerne S Socialforvaltningen arbejdsnedlæggelse a øring, 80, 6.jun. Socialforvaltningen bedrageri, 76, 24.jul. Socialforvaltningen bedrageri dom, 82, 14.sep. Socialforvaltningen bedrageri kontorchef, 82, 19.jun. Socialforvaltningen bedrageri retsmøde, 82, 9.sep. Socialforvaltningen bedragerisag byrådet, 82, 21.okt. Socialforvaltningen bedragerisag sag direktøren afvises, 82, 2.dec. Socialforvaltningen begrundede afgørelser, 87, 30.apr. Socialforvaltningen besat, 76, 23.apr. Socialforvaltningen beskæftigelsesprojekt, 89, 4.mar. Socialforvaltningen Brammersgade, 74, 8.nov. Socialforvaltningen budgetoverskridelse, 87, 24.nov. Socialforvaltningen direktørens afgang byrådskrav, 86, 13.mar. Socialforvaltningen fejl hver 4. socialsag, 85, 22.sep. Socialforvaltningen feriekort uregelmæssighed anholdelse, 86, 18.maj. Socialforvaltningen Gellerup Kulturcenters Hotel, 80, 27.jun. Socialforvaltningen indflytning Clemensborg, 83, 26.okt. Socialforvaltningen Jægergårdsgade, 73, 12.okt. Socialforvaltningen kampagne rygning, 87, 10.sep. Socialforvaltningen kantine kassemangel, 83, 25.jan. Socialforvaltningen klagecentral for børn, 90, 9.jan. Socialforvaltningen konfliktløsningskurser, 89, 14.okt. Socialforvaltningen kontor Elanka, 81, 31.jan. Socialforvaltningen kritik arbejdsvilkår sagsbehandlere, 86, 26.okt. Socialforvaltningen minibusser, 85, 7.jul. Socialforvaltningen misbrug edbsystemer, 89, 8.mar. Socialforvaltningen navneudlevering, 79, 6.jan. Socialforvaltningen områdekontor Lundingsgade, 80, 24.apr. Socialforvaltningen områdekontor Nord cafeteria, 80, 21.feb. Socialforvaltningen overfald socialinspektør, 89, 5.jan. Socialforvaltningen på Clemensborg overvejes, 82, 25.jan. Socialforvaltningen svindel hjælp dom, 86, 18.dec. Socialforvaltningen tavshedspligten, 83, 27.jul. Socialforvaltningen tilsynsråd vedtaget, 82, 8.apr. Socialforvaltningen Viby Ringvej, 73, 21.dec. Socialforvaltningens arbejdsmetoder, 79, 25.okt. Socialforvaltningens arkiv, 79, 1.mar. Socialforvaltningens lokalkontor, 75, 20.jun. Socialhjælp studerende, 78, 8.jul. Socialistisk Boghandel Vestergade indbrud, 85, 25.feb. Socialistisk Dagblad stø e VS, 82, 4.maj. Socialistisk Folkeparti, 77, 20.nov. Socialistisk Folkeparti landsmøde, 81, 1.maj. Socialistisk Folkepartis Ungdom, 72, 6.dec. Socialistisk Folkepartis Ungdom FOTO, 74, s.13 Socialkontor Skovvangsvej, 76, 16.jan. Socialkontorer arbejdsvilkår, 87, 21.maj. Socialkontorerne gidseltagning, 88, 12.maj. Socialkontoret Brabrand, 76, 3.apr. Socialkontoret Brammersgade, 74, 2.jan. Socialkontoret Brammersgade, 74, 23.nov. Socialkontoret Brammersgade lukkes, 74, 6.dec. Socialkontoret dom fejludbetaling, 87, 12.aug. Socialkontoret Frederiksbjerg FOTO, 74, s.45 Socialkontoret huslejehjælp, 75, 11.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

245 S Register til Århus-Årbøgerne Socialkontoret Risskov dom for overfald, 91, 9.maj. Socialkontoret skærper kontrol bistandsloven, 85, 8.aug. Socialkontoret Valdemarsgade vold, 85, 15.dec. Socialmedicinsk Klinik, 83, 21.nov. Socialmedicinsk Klinik overfald, 86, 22.nov. Socialpolitisk Arbejdsgruppe, 74, 8.nov. Socialpolitisk Forening møde, 89, 10.okt. Socialpædagog hjemvendt fængsel Tyrkiet, 85, 23.apr. Socialpædagogisk Børnehaveseminarium lejekontrakt, 82, 6.feb. Socialpædagogisk Børnehaveseminarium nyt navn, 82, 16.okt. Socialpædagogisk Seminariums børnehave, 76, 21.okt. Socialrådgiver Brabrand Boligforening, 83, 21.maj. Socialrådgivere arbejdsnedlæggelse, 79, 31.aug. Socialrådgivere arbejdsnedlæggelse, 82, 10.apr. Socialrådgivere demonstration Åby, 82, 2.jul. Socialrådgivere strejke klage, 82, 24.apr. Socialrådgivere strejke overlægearbejde, 82, 13.jul. Socialrådgivere strejkeaktion, 82, 29.jun. Socialrådgiverstillinger, 79, 20.sep. Socialt Forbrugerråd godkendt, 79, 20.dec. Socialvæsenet amtet besparelser, 89, 11.jul. Sod aflejringer Frederiksbjerg Langenæs Åbyhøj, 76, 9.aug. Sodnedfald Brabrand, 87, 7.dec. Sofamotorcykel Skovvangsskolen FOTO, 85, s.13 Soft Machine FOTO, 72, s.55 Sognerådsarkiver rundrejse TEMA, 72, s.125 Sohn Ole, 88, 14.nov. Sol og Vind Beder, 84, 30.okt. Sol- og varmepumpeanlæg konstrueret, 82, 29.sep. Solbjerg beboermøde, 73, 24.okt. Solbjerg besky ede boliger, 81, 24.sep. Solbjerg borgermøde, 78, 17.jan. Solbjerg festuge FOTO, 72, s.27 Solbjerg Fritidscenter, 74, 22.jun. Solbjerg fritidscenter, 76, 30.okt. Solbjerg hovedgade trafikdrab, 81, 26.aug. Solbjerg midsommerfest, 74, 22.jun. Solbjerg revyen, 74, 22.jun. Solbjerg skole, 78, 6.feb. Solbjerg Stålvarefabrik brand, 80, 31.aug. Solbjerg sø rensning bevilling, 87, 26.feb. Solbjerg varmecentral olieudslip, 87, 19.jun. Solbjergskolen, 75, 24.okt. Solbjergskolen, 77, 6.okt. Soldaterbilleder 9. april FOTO, 92, s.81 Soldaterhjem lukker, 77, 5.maj. Soldaterkammerater Solvognen, 78, 12.sep. Solforsker konference Universitetet, 87, 8.jul. Solgaveløb tandemcykler, 83, 22.maj. Solgården boligforening 40 år, 83, 1.jun. Solhesten skulptur hærværk, 81, 13.aug. Solhjulsbilleder udstilling, 92, 8.feb. Solidaritet Steve Biko, 87, 17.nov. Solkorset får pris, 91, 29.aug. Solopvarmning Langkær Gymnasium, 77, 8.sep. Solskinspigen skulptur Botanisk Have FOTO, 82, s.19 Solvang Plejehjemmet, 78, 22.jun. Solvang Plejehjemmet modernisering vedtaget, 81, 24.sep. Solvarme Langkær gymnasium, 78, 25.maj. Solvognen, 78, 12.sep. Sommer 30 grader, 78, 10.jul. Sommer 30 grader FOTO, 78, s.31 Sommer Jørgen, 83, 4.sep. Sommer pinse, 78, 26.maj. Sommer varm FOTO, 76, s.28 Sommer varm FOTO, 76, s.28 Sommer varme 34.6 gr., 76, 11.aug. Sommer våd FOTO, 81, s.25 Sommeraktivitet kommunen ridecenter Mårslet, 85, 7.jul. Sommeraktiviteter, 77, 5.maj. Sommeraktiviteter, 77, 12.maj. Sommeraktiviteter, 77, 5.jul. Sommeraktiviteter, 78, 3.maj. 320

246 Register til Århus-Årbøgerne S Sommeraktiviteter FOTO, 77, s.24 Sommeraktiviteter FOTO, 78, s.22 Sommerbillede FOTO, 79, s.34 Sommerfestival folkemusik Musikhuset, 84, 5.aug. Sommerfestival VS Riis Skov, 84, 4.jun. Sommerhuse Egå Strand, 73, 27.sep. Sommerhuse ulovlige, 72, 27.maj. Sommerhøjskole Erhvervsarkivet FOTO, 88, s.25 Sommerjobs, 81, 1.jul. Sommerkoncert Domkirken, 77, 27.jul. Sommerrevy, 75, 27.jul. Sommerrevy i Århus i 1870 erne TEMA, 81, s.157 Sommervej Chaufførernes Fagforening, 89, 24.jun. SONDE kunstgruppe, 73, 15.apr. Sonde Kunstnersammenslutning, 81, 18.okt. Song of Norway film, 72, 20.sep. Sonnesgade DSB værkstedsbygning, 84, 26.aug. Sophisticated ladies musical, 89, 17.okt. Sort-seere, 77, 21.maj. SOS Sammenslutningen af Bistandsklienter, 86, 11.feb. SOS-tørmælk, 79, 17.maj. Soulage Pierre maleri Musikhuset, 83, 27.aug. Soulage Pierre udsmykning Musikhuset, 81, 31.jan. Sovjetisk børneteater, 80, 10.nov. Sovjetisk mælkebesøg, 85, 22.aug. Sovjetkunst De nye fra Leningrad, 89, 29.okt. Sovjetunionen byrådet studierejse, 80, 27.jul. Sovjetunionen Landsudstilling, 80, 2.feb. Spalte og op spalte ned udstilling, 75, 3.sep. Spandau Ballet optræden Musikhuset, 86, 11.feb. Spanien, 74, 15.dec. Spanien, 77, 22.jul. Spanien FOTO, 77, s.34 Spanien gårdrydning, 78, 16.jul. Spanien studierejse Havneudvalget, 89, 8.apr. Spanien trafikuheld, 79, 11.jan. Spanien trafikulykke, 77, 25.nov. Spanien trafikulykke FOTO, 77, s.49 Spanien viadukt hovedrepareres, 90, 16.okt. Spanien viadukten påkørt FOTO, 92, s.35 Spanske kunstnerkvinder i Europa udstilling Kvindemuseet, 91, 3.mar. Spanske trappe Telefontorvet nedtages, 83, 7.jun. Spar, 72, 6.apr. Spar Super, 72, 6.apr. Spare- og Laanekassen Store Torv FOTO, 89, s.90 Sparekasse sammenslutning, 73, 24.feb. Sparekassen Bikuben åbner, 74, 15.jun. Sparekassen de Mezas Vej tyveri, 78, 5.jan. Sparekassen Midtjylland, 73, 24.feb. Sparekassen Midtjylland, 73, 10.okt. Sparekassen Mundelstrup røveri, 73, 25.jul. Sparekassen Mårslet røveri, 73, 24.aug. Sparekassen Nordre Strandvej røveri, 85, 5.okt. Sparekassen SDS FOTO, 78, s.38 Sparekassen SDS Reginakomplekset, 82, 21.dec. Sparekassen SDS Søndervangs Allé røveri, 88, 13.apr. Sparekassen SDS til Vanggårdscentret, 90, 2.mar. Sparekassen SDS tyveri, 75, 10.okt. Sparekassen SDS Vestre Ringgade røveri, 89, 18.apr. Sparekassen SDS Vikærvej røveri, 89, 9.feb. Sparekassen Sydjylland køb Ryesgade 7, 82, 15.dec. Sparekassen Søndergade røveri, 88, 7.maj. Sparekassen Tordenskjoldsgade røveri, 73, 27.jul. Sparekassen Tranbjerg røveri, 73, 19.maj. Sparekassen Viby bombetrussel, 80, 26.mar. Sparekassen Østjylland, 72, 11.maj. Sparekassen Østjylland, 72, 1.sep. Sparekassen Østjylland, 73, 10.okt. Sparekassen Østjylland, 78, 12.sep. Sparekassen Østjylland Møllevangen, 72, 29.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

247 S Register til Århus-Årbøgerne Sparemand Århus By, 79, 9.sep. Spareråd oliekrisen, 74, 10.dec. Special Oplysnings Forbund for meget udbetalt, 84, 25.mar. Specialarbejderhøjskolen, 79, 3.apr. Specialarbejderskole Viby indviet, 86, 7.sep. Specialarbejderskolen, 76, 1.dec. Specialarbejderskolen, 79, 22.nov. Specialarbejderskolen afslag bevilling kvindeuddannelse, 88, 22.jan. Specialarbejderskolen bybusser, 80, 17.aug. Specialarbejderskolen langturschauffører kurser, 84, 12.jul. Specialecentralen, 72, 23.okt. Speciallæger Morten Børups Gade, 78, 1.jul. Speciallægernes hus, 82, 11.nov. Speciallægernes Hus forsøgsordning, 82, 28.jan. Specialskole for unge tyrkiske piger, 81, 31.mar. Spejder Første Århus Trop 80 års jubilæum, 92, 9.feb. Spejder-Sport, 76, 15.jun. Spejder-Sport til Ryesgade 27, 87, 22.feb. Spejderkorps landsorkesterstævne, 87, 18.okt. Spejderkorps sæbekasseløb FOTO, 82, s.36 Spejderkorpset indviet lokaler Skovbrynet, 92, 5.okt. Spejdermuseet indviet FOTO, 90, s.20 Spejdermuseet åbner Helgenæsgade, 90, 1.apr. Spejdermuseum stø eforening stiftes, 89, 19.apr. Spejderne 75 års jubilæum, 84, 17.apr. Spejderne 75 års jubilæumsopvisning FOTO, 84, s.20 Spencer Edwin S., 76, 20.jun. Spies Rejser Banegårdspladsen 20 åbner, 84, 8.feb. Spil sammen ugen, 80, 17.mar. Spildevand Bugten, 73, 7.aug. Spildevand Bugten FOTO, 73, s.36 Spildevand Bugten borgermøde, 73, 22.aug. Spildevand Trøjborg, 79, 21.jun. Spildevandsudledning Bugten, 74, 16.apr. Spildevandsundersøgelse Mollerup, 72, 21.okt. Spilleautomater, 73, 5.jan. Spilleautomater, 78, 30.nov. Spilleautomater afgift, 78, 5.jan. Spilleautomater hasard, 88, 8.maj. Spilleautomater svindel dom, 84, 2.jun. Spillemandslauget Østjyderne, 85, 25.aug. Spillemandslauget Østjyderne, 86, 29.apr. Spillemandsstævne Musikhuset, 85, 26.aug. Spiritusbevilling skolekantiner, 82, 20.aug. Spiritusbilist dom, 88, 9.dec. Spiritusbilister antal, 79, 6.jan. Spiritusforbud på åben gade forslag, 82, 7.dec. Spirituskørsel, 72, 12.aug. Spirituskørsel, 78, 1.jan. Spirituskørsel, 79, 7.sep. Spirituskørsel dom, 81, 18.aug. Spiritussalg Kommunehospitalet, 79, 15.nov. Spis-billig aktion FOTO, 80, s.18 Spiserestaurant Søren åbner, 82, 12.dec. Spjeldnæs Nils, 85, s.74 Sport atletikstævner TEMA, 74, s.86 Sport firmasport i Århus TEMA, 79, s.102 Sport Idrætsklubberne TEMA, 75, s.68 Sport stævnekalender 1972 TEMA, 73, s.69 Sport stævnekalender 1973 TEMA, 74, s.89 Sport stævnekalender 1974 TEMA, 75, s.74 Sport stævnekalender 1975 TEMA, 76, s.123 Sport Århus bedst i atletik TEMA, 76, s.119 Sport-Line lukker efter indbrud, 91, 28.feb. Sporten 1976 TEMA, 77, s.140 Sporten 1977 TEMA, 78, s.100 Sporten 1978 TEMA, 79, s.111 Sporten 1980 TEMA, 81, s.100 Sporten 1981 TEMA, 82, s.157 Sporten da den kom til Århus TEMA, 81, s.89 Sporten debat TEMA, 73, s.67 Sporten i luften TEMA, 84, s.163 Sports tilbud, 77, 16.maj. Sportsbegivenheder TEMA, 72, s.87 Sportshal Åbyhøj bevilling, 80, 3.jul. Sportsklubber bankospil, 82, 16.sep. Sportsstævner 1982, 83, s.108 Sporveje >se også Århus Sporveje, 322

248 Register til Århus-Årbøgerne S Sporveje busbillet genbrug FOTO, 88, s.10 Sporveje ny bybus FOTO, 88, s.39 Sporveje spareforlig demonstration FOTO, 89, s.13 Sporveje Århus, 72, 1.jan. Sporveje Århus takster, 72, 7.okt. Sporvejen busbillet med årstal, 85, 14.jan. Sporvejene, 76, 10.mar. Sporvejene, 78, 6.feb. Sporvejene 100 år hestesporvogn ( ), 85, 7.jun. Sporvejene 208 busser, 81, 22.jan. Sporvejene annoncekampagne, 74, 26.feb. Sporvejene arbejdsnedlæggelse, 78, 20.okt. Sporvejene arrangementkørsel sportskampe, 82, 29.mar. Sporvejene besparelser, 83, 9.nov. Sporvejene besparelser, 87, 25.sep. Sporvejene besparelser, 87, 27.nov. Sporvejene bilfri søndag, 74, 25.nov. Sporvejene billetkontor Seedorff Stræde indviet, 83, 1.apr. Sporvejene buskontrol FOTO, 85, s.73 Sporvejene buskort skoleelever trafikkrig, 83, 9.aug. Sporvejene buspriser stiger, 83, 16.jan. Sporvejene busstation Hasselager indvies FOTO, 82, s.32 Sporvejene chauffører arbejdsnedlæggelse, 81, 28.aug. Sporvejene chauffører forlig, 81, 17.sep. Sporvejene chauffører generes, 82, 22.jul. Sporvejene chauffører sygefravær, 89, 8.sep. Sporvejene chaufførmangel, 87, 17.sep. Sporvejene designpris buskort FOTO, 84, s.30 Sporvejene dom 302 gratisture, 84, 13.jan. Sporvejene dyretransport, 74, 21.jul. Sporvejene faldende passagertal, 85, 30.sep. Sporvejene falske takstforhøjelser Kommunistisk Ungdom, 89, 18.jan. Sporvejene flere chauffører, 82, 21.feb. Sporvejene fly er, 74, 8.aug. Sporvejene fratrædelser, 87, 17.maj. Sporvejene garageanlæg, 73, 1.nov. Sporvejene garager blokade, 86, 9.apr. Sporvejene indkøbsvogne, 74, 28.jan. Sporvejene klippeautomater FOTO, 81, s.15 Sporvejene konfliktløsningskurser, 89, 14.okt. Sporvejene kreditposer, 85, 19.jan. Sporvejene kreditposer betaling, 85, 20.sep. Sporvejene kreditposer dom, 86, 15.mar. Sporvejene kundekontor Rådhuspladsen, 79, 2.dec. Sporvejene kvindelig chauffør, 74, 16.mar. Sporvejene køreplan, 78, 7.apr. Sporvejene ledbus prøvekørt FOTO, 82, s.9 Sporvejene linje 14, 76, 1.jun. Sporvejene miljøundersøgelse, 87, 9.jul. Sporvejene Natbussen indføres, 92, 29.sep. Sporvejene natbusser, 87, 5.dec. Sporvejene natbusser succes, 87, 21.dec. Sporvejene nye buschauffører, 88, 2.mar. Sporvejene nye busser, 76, 4.nov. Sporvejene nyt takstsystem FOTO, 81, s.15 Sporvejene nødkøreplan, 74, 9.dec. Sporvejene nødkøreplan, 75, 2.feb. Sporvejene overfald, 75, 24.mar. Sporvejene overtage busruter, 75, 9.dec. Sporvejene passagerer uden billet, 82, 12.jan. Sporvejene passagertal, 74, 27.mar. Sporvejene radiocentral indvies, 81, 27.okt. Sporvejene sommerkøreplan, 86, 4.apr. Sporvejene sommerkøreplan barberet, 84, 31.mar. Sporvejene sommerkøreplan sidste bus Banegårdsplads ændret, 88, 16.apr. Sporvejene sortkørsel FOTO, 84, s.39 Sporvejene statistik passagerer, 86, 31.jul. Sporvejene takstforhøjelse til 10 kr. vedtaget, 88, 21.maj. Sporvejene takstprotest, 72, 17.okt. Sporvejene tilfredshedsunde rsøgelse, 82, 7.okt. Sporvejene tobaksforbud busser, 83, 25.sep. Sporvejene trambusser 50 år, 83, 15.jul. Sporvejene vinterkøreplan opgivet, 87, 22.nov. Sporvejenes garageanlæg, 74, 4.jan. Sporvejenes sommerkøreplan, 92, 14.apr. Sporvejenes takster, 74, 21.jun. Sporvejshistorisk Selskab, 73, 4.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

249 S Register til Århus-Årbøgerne Sporvejskort Fruebjerg Brugs, 81, 23.mar. Sporvogn Hannover, 78, 9.jun. Sporvogne afskedstur, 72, 7.nov. Sporvogne gamle, 74, 3.maj. Sporvogne gamle FOTO, 74, s.24 Sporvogne mistet nummerskilte, 72, 25.jul. Sporvogne pla er, 74, 12.nov. Sporvognene afsked FOTO, 72, s.46 Sporvognene nedlagt, 73, 19.jan. Sporvognene sidste tur, 72, 6.nov. Spraytime studenterrevy, 88, 23.feb. Spring Capricious Linnets afgangsopgave, 89, 30.jan. Springborg brandinspektør FOTO, 82, s.55 Springborg E. kaptajn FOTO, 85, s.94 Springer Axel sølvantik, 80, 29.mar. Sprit af kartofler, 81, 15.feb. Spritbilister anholdt Festugen, 82, 25.sep. Spritbilister razzia, 86, 15.dec. Spritkørsel drab Silkeborgvej dom, 89, 8.feb. Spritkørsel kampagne En pind i øret, 85, 25.jun. Spri en kampen mod TEMA, 78, s.133 Spri ere Gågaden, 79, 19.apr. Sprogcentret vietnamesere iværksæ erkursus, 86, 15.sep. Sprogøe Ove, 84, 18.dec. Sprogøe Ove FOTO, 72, s.33 Sprogøe Ove FOTO, 73, s.73 Sprængstof hjemmelavet, 85, 2.jan. Spurvehøgen i parkerne, 91, 8.feb. Spædbarn fundet i skraldespand, 90, 16.nov. Spædbørnshjemmet Højvang, 77, 19.jan. Spørg Århus tv-serie, 75, 24.nov. Spørring borgermøde, 82, 9.feb. Spørring BP røveri, 85, 25.jun. Spørring dispositionsplan, 78, 10.jun. Spørring Hotel, 78, 10.jun. Spørring skydebane fastholdes, 90, 13.jun. Spørring skydebane udskudt, 88, 11.mar. Spørring skydebane øvelse, 87, 15.sep. Spørring skydebaneanlæg demonstration, 87, 11.jun. Spørring skydebaner miljøkrav, 88, 9.apr. Sri Lanka demonstration, 88, 24.okt. St. St. Blichers Gade, 75, 22.jun. St. St. Blichers Gade FOTO, 75, s.28 Stabat Mater koncert, 83, 10.mar. Stadion, 72, 12.sep. Stadion, 75, 10.jul. Stadion, 77, 4.jul. Stadion, 78, 15.jul. Stadion >se også Århus Idrætspark - Århus Stadion, Stadion FOTO, 75, s.30 Stadion FOTO, 77, s.31 Stadion AGF-Brøndby FOTO, 83, s.20 Stadion Allé rekreativt, 73, 6.apr. Stadion Jehovas Vidner, 82, 9.jul. Stadion vedligeholdelse, 78, 11.maj. Stadionhal projekt, 75, 2.apr. Stadionhallen, 72, 28.feb. Stadionhallen, 73, 28.feb. Stadionhallen, 73, 30.okt. Stadionhallen, 74, 12.sep. Stadionhallen, 74, 8.dec. Stadionhallen, 75, 28.aug. Stadionhallen, 76, 8.jan. Stadionhallen, 77, 13.feb. Stadionhallen, 77, 2.jul. Stadionhallen, 77, 28.dec. Stadionhallen, 78, 16.jan. Stadionhallen, 78, 14.feb. Stadionhallen, 78, 21.maj. Stadionhallen, 78, 4.okt. Stadionhallen, 79, 1.maj. Stadionhallen FOTO, 78, s.13 Stadionhallen valgkamp FOTO, 74, s.47 Stadionhallen valgmøde, 74, 3.dec. Stadionsøerne skøjteløb, 86, 7.jan. Stadionsøernes forurening, 73, 6.apr. Stadsdirektør ny titel, 83, 15.dec. Stadsingeniørens kontor til Orla Lehmanns Allé 3, 85, 15.jun. Stadsrevisor stilling nedlægges, 84, 21.jun. Stage Mads julemærke, 83, 20.nov. Stakladen, 72, 11.mar. Stakladen, 73, 24.jun. Stakladen, 73, 4.nov. Stakladen, 74, 26.mar. Stakladen, 75, 9.nov. Stakladen, 76, 30.jan. 324

250 Register til Århus-Årbøgerne S Stakladen, 76, 5.mar. Stakladen, 76, 9.mar. Stakladen, 76, 20.mar. Stakladen, 76, 9.dec. Stakladen, 77, 29.apr. Stakladen, 78, 4.maj. Stakladen, 78, 12.sep. Stakladen Eddie Skoller, 82, 20.okt. Stakladen festival, 77, 30.jan. Stakladen Folkebevægelsen mod EF, 83, 13.nov. Stakladen galleshow rock, 84, 10.sep. Stakladen høring Nordsøenergien, 81, 7.dec. Stakladen mindeaften Dutschke, 81, 14.feb. Stakladen Nicaragua koncert, 88, 25.okt. Stallknecht Kirsten, 89, 1.feb. Stampe-Degn H, 88, 4.aug. Stampes klædefabrik FOTO, 76, s.88 Stampes pelsforretning Søndergade indbrud, 92, 22.jan. Stan Ge jazz, 90, 27.jul. Standard Electric, 72, 14.okt. Standard sæbeforretning FOTO, 86, s.65 Starmark færge, 73, 6.nov. Starup Else Margrethe, 79, s.184 Statens Husdyrsbrugs- og Planteavlsforsøg, 79, 17.jun. Statens Jordlovsudvalg jordtilbud, 82, 26.aug. Statens Plantetilsyn, 78, 14.aug. Statens Skibstilsyn, 78, 27.jan. Stationsvej Tranbjerg postkontor, 92, 18.mar. Statistisk årbog 1984, 85, 8.jul. Statsbiblioteket, 72, 23.feb. Statsbiblioteket, 73, 9.sep. Statsbiblioteket, 74, 8.sep. Statsbiblioteket, 75, 3.sep. Statsbiblioteket, 78, 29.jan. Statsbiblioteket 75 år, 78, 17.jun. Statsbiblioteket indkøb, 78, 26.jul. Statsbiblioteket magasin bevilling, 84, 21.jun. Statsbiblioteket mediearkiv, 88, 28.jun. Statsbiblioteket mindeudstilling Sejr, 82, 7.maj. Statsbiblioteket nedskæring, 79, 27.jul. Statsbiblioteket ny chef H.P. Clausen, 87, 22.mar. Statsbiblioteket oplysningskontor, 86, 3.okt. Statsbiblioteket Storm P-udstilling, 86, 2.sep. Statsgymnasiet, 76, 18.aug. Statsgymnasiet arbejdsmiljø, 79, 30.jan. Statsgymnasiet mosaik af Smidt- Chevalier, 91, 24.okt. Statsgymnasiet studietur Kenya, 89, 30.sep. Statshospitalet, 75, 7.maj. Statshospitalet modernisering, 76, 26.maj. Statshospitalet Risskov, 76, 31.jan. Statshospitalet til amtet, 77, 1.apr. Statstjenestemændenes Boligforening, 75, 6.feb. Stautrup bibliotek nedlægges, 78, 13.apr. Stautrup byggemodning, 74, 5.jul. Stautrup klubhus bevilling, 80, 21.feb. Stautrup produktionshøjskolen Labore, 87, 4.apr. Stautrup trafikdrab, 86, 3.dec. Stavnsbåndets ophævelse 200 år fejres, 89, 20.jun. Stearin Jægergårdsgade, 76, 18.jun. Stearin Jægergårdsgade FOTO, 76, s.26 Stecher Christensens Gade navn, 74, 21.jun. Steel Tommy Musikhuset, 87, 13.sep. Steen Billes Gade, 73, 13.jun. Steen Billes Torv, 76, 30.aug. Steen Billes Torv FOTO, 75, s.13 Steen Billes Torv FOTO, 89, s.17 Steen Bjarne, 86, s.76 Steen Bjarne, 87, s.90 Steen Niels Jørn FOTO, 76, s.117 Steen vend Aage, 82, s.173 Steen-Andersen Gudrun bronzefigur, 90, 31.aug. Steenskov Verner, 83, s.82 Steenskov Verner Chr., 91, s.107 Steenstrup N. Resen, 86, s.152 Steenstrup Steen afskediges, 84, 23.mar. Steentoft Elsebeth FOTO, 81, s.116 Stefansforeningen TEMA, 75, s.144 Stefanshjemmet, 73, 8.jun. Stefanshjemmet, 76, 19.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

251 S Register til Århus-Årbøgerne Stefanshjemmet 60 år, 84, 14.sep. Stefanshjemmet egern-skulptur afsløres, 87, 23.jun. Steffensen Poul udstilling, 87, 24.okt. Stegger Orla, 79, s.184 Steiness Ena, 86, s.76 Steiness Eva, 86, 28.jun. Steiness Eva, 90, s.74 Steinmannsgade, 75, 8.maj. Steinmannsgade børneinstitution karlitlofter, 85, 29.jun. Steinme -Andersen Frode, 84, s.182 Stellfeld Bent C., 90, s.131 Stemmejernet Lyrikforening, 89, 21.aug. Stemmeret udenlandske vælgere, 82, 7.nov. Stenbjørn Ulf FOTO, 78, s.144 Stenbjørn Ulf FOTO, 80, s.87 Stenbjørn Ulf FOTO, 82, s.128 Stenbjørn Ulf FOTO, 86, s.83 Stenbøg Poul, 84, s.117 Stenbøg Poul, 84, s.101 Stenbøg Poul, 85, s.74 Stenbøg Poul, 92, 16.sep. Stenderup Aksel, 90, s.74 Stenkælderen, 77, 1.jun. Stensgård Hanne FOTO, 87, s.117 Stenshøj Knud, 92, s.134 Stenshøj Richard, 91, s.64 Stentoft Elsebeth FOTO, 82, s.133 Stentoft Elsebeth FOTO, 83, s.91 Stentoft. N.C., 83, s.145 Stephansen Erling, 91, s.64 Ste er Ib, 86, 23.aug. Stevedorekompagniet, 74, 24.jan. Stevedorekompagniet, 74, 28.jan. Stewart Murray koncert, 86, 28.jul. Stewart Rod, 75, 19.okt. Stidsen BP Gas, 82, 8.sep. Stiftsomlægningen, 72, 25.aug. Stiftstidendes kantine Marie Christensens konditori FOTO, 90, s.28 Stiggård Alfred FOTO, 92, s.124 Stigler H.G., 80, s.139 Stigaard Alfred FOTO, 92, s.124 Stilladsarbejdere arbejdsnedlæggelse, 92, 11.jun. Stilladsarbejdere konflikt standser, 89, 26.feb. Stilladsarbejderne arbejdsnedlæggelse, 86, 7.okt. Stilladsarbejderne arbejdsnedlæggelse påbud genoptagelse, 86, 24.okt. Stillingsannonce Danmarks største Kommunehospitalet FOTO, 91, s.14 Stillingsopslag Århus Kommune FOTO, 83, s.17 Stinus Sara, 92, 8.mar. Stjerneapoteket røveri, 88, 24.apr. Stjernecentret Barnow-grunden FOTO, 90, s.16 Stjernecentret Randersvej vedtaget, 89, 7.dec. Stjernekroen FOTO, 80, s.142 Stjernemagasinet FOTO, 73, s.46 Stjernemagasinet solgt, 76, 22.feb. Stjernemagasinets kunstfond, 73, 3.nov. Stjernepladsen drankerlund overvejes, 88, 24.maj. Stjernepladsen drankerlunden, 88, 22.jul. Stjernepladsen lysregulering, 77, 2.dec. Stjernepladsen pølsebod, 88, 5.aug. Stjernepladsen tyveri, 74, 26.jun. Stjernerejser rejsebureau, 73, 31.okt. Stjernetårnet i Miljøministeriet, 91, 20.apr. Stjær bus, 79, 29.okt. Stockholmsgade FOTO, 74, s.10 Stofa Kabel TV, 79, 30.jun. Stofa kabel-tv hærværk, 82, 13.mar. Stofmisbruger kanyleautomater Gjellerup - Paradisgade, 89, 30.mar. Stokagervej Pos erminalen, 91, 2.apr. Stokholm Harry, 89, s.150 Stoppesteder læskærme, 73, 10.aug. Stoppestedet restaurant, 80, 20.feb. Storcenter Finlandsgade protest, 88, 7.feb. Storcenter Nord indvielse FOTO, 92, s.26 Storcenter Nord overdrages Dansk Supermarked, 92, 22.jul. Store Legedag på Tangkrogen, 91, 13.maj. Store Nordiske køber Rovsing, 85, 19.sep. Store Torv, 73, 24.aug. Store Torv FOTO, 72, s.49 Store Torv FOTO, 83, s

252 Register til Århus-Årbøgerne S Store Torv FOTO, 88, s.79 Store Torv 11 Kosmorama biograf, 86, 27.feb. Store Torv 11 Restaurant Cosmo, 87, 6.dec. Store Torv 18 BJ Musik, 81, 8.feb. Store Torv 1904 FOTO, 79, s.165 Store Torv 3 Fran Hingelberg, 87, 20.dec. Store Torv 3 guldsmed Hingelberg, 87, 1.apr. Store Torv 5 varmestue ledige læger, 81, 3.dec. Store Torv 6 Univers Rejser, 82, 7.okt. Store Torv 9, 74, 15.jun. Store Torv Abel Blomster, 84, 20.dec. Store Torv bankrøveri, 81, 14.feb. Store Torv Brdr. Andersen konfektion, 84, 20.dec. Store Torv Brødrene Andersen konfektion, 89, 1.maj. Store Torv dronning Margrethe FOTO, 83, s.50 Store Torv guldsmed TEMA, 87, s.56 Store Torv gågade, 73, 6.apr. Store Torv omlægning arkæologer, 83, 19.apr. Store Torv omlægning projekt, 82, 13.sep. Store Torv renovering bevilget, 90, 6.dec. Store Torv udgravning rådhus, 83, 14.maj. Storebælt fast forbindelse møde Rådhuset, 86, 22.feb. Storebæltsbro forslag SF Amtsrådet, 86, 18.jun. Storkholm Tommy, 85, 26.mar. Storkholm Tommy, 88, 13.mar. Storkholm Tommy FOTO, 76, s.112 Storm P-udstilling Statsbiblioteket, 86, 2.sep. Storm Per, 92, s.134 Storm Petersen Robert mindeudstilling Kunstmuseet, 83, 14.nov. Stougaard Peder, 85, 7.nov. Stougaard Peder, 86, 9.nov. Stougaard Peder, 87, 12.feb. Stougaard Peder, 87, 22.mar. Stougaard Peder, 87, 27.jun. Stougaard Peder, 91, 17.sep. Stougaard Peder, 92, 17.maj. Stougaard Peder TEMA, 78, s.77 Stougaard Peder FOTO, 81, s.9 Stougaard Peder FOTO, 81, s.53 Straf og retfærdighed høring, 83, 3.feb. Strand Signe, 90, s.74 Strandberg Knut, 80, s.139 Strandberg Knut, 84, s.182 Strandene badevandet, 76, 16.jul. Strandfestival Muskelsvindsfonden, 81, 9.aug. Strandgaard Elmer, 90, s.131 Strandgaard Holer FOTO, 89, s.86 Strandgaard Holger FOTO, 89, s.86 Strandskolen, 72, 19.jul. Strandskolen, 74, 24.apr. Strandskolen, 74, 30.apr. Strandskolen, 77, 8.jun. Strandskoven træsvamp, 79, 26.jan. Strandvejen, 72, 6.apr. Strandvejen, 77, 15.sep. Strandvejen FOTO, 77, s.46 Strandvejen 1, 73, 5.mar. Strandvejen 34 mord, 80, 21.feb. Strandvejen 6, 79, 7.apr. Strandvejen 90, 73, 21.feb. Strandvejen fiskeindustri, 79, 11.jan. Strandvejen hjemmeværnsøvelse, 89, 8.okt. Strandvejen lysmaster, 73, 19.dec. Strandvejen Skt. Nicolaus Kilde, 81, 23.jun. Strandvejen trafikdrab, 84, 3.nov. Strandvejen trafikulykke, 76, 30.jan. Strandvejen trafikulykke, 80, 29.jul. Strandvejen tunnel, 78, 23.sep. Strandvejen tunnel FOTO, 78, s.42 Strandvejen tunnel FOTO, 80, s.28 Strandvejen tunnel containertrafik, 79, 5.nov. Strandvejen tunnel støjisolering, 81, 12.mar. Strandvejen villa Mafolie, 88, 20.feb. Strange Ebba, 76, 12.apr. Strange Ebba, 77, 20.nov. Strange Ebba, 79, 11.okt. Strange Ebba, 83, 3.feb. Strange Ebba, 86, 18.jan. Strange Ebba, 87, 23.okt. Strange Ebba, 91, 1.maj. Strange Ebba FOTO, 74, s.105 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

253 S Register til Århus-Årbøgerne Strange Ebba >se også Pedersen Ebbe Strange, Strange Petersen Ellen, 72, 15.feb. Strange Petersen Ellen, 75, 23.sep. Stratford Morris Men folkemusik, 77, 25.jul. Strejke >se også Arbejdsnedlæggelse - Blokade, Strejke a læst DLG, 90, 15.feb. Strejke afgiftsforhøjelser, 75, 9.maj. Strejke afgiftsforhøjelser, 75, 16.maj. Strejke afgiftsforslag, 75, 13.maj. Strejke afgiftspolitik, 75, 20.maj. Strejke aflyst skolepædagogerne, 90, 18.nov. Strejke Albrechtsens bogbinderi, 77, 9.sep. Strejke AMC Maskinkompagni, 74, 27.aug. Strejke Amtssygehuset, 77, 11.nov. Strejke B&W Elektronik, 80, 28.feb. Strejke Babylon restaurant, 82, 8.dec. Strejke benzinchauffører, 77, 22.nov. Strejke bod Havnearbejdernes Fagforening, 84, 4.feb. Strejke bogbindere, 75, 10.jun. Strejke bus Hads-Ning Jernbane, 74, 22.nov. Strejke Carlsberg depot, 78, 18.jul. Strejke Ceres, 77, 26.mar. Strejke Ceres, 86, 15.apr. Strejke Ceres bryggeri, 86, 11.apr. Strejke Daghjemmet Frederiksbjerg, 89, 4.okt. Strejke daginstitutioner slut, 88, 1.jun. Strejke daginstitutionerne, 85, 13.dec. Strejke Dannebrog Værft, 77, 18.aug. Strejke Dannebrog Værft, 78, 27.okt. Strejke demonstration, 74, 28.mar. Strejke DSB, 80, 22.jun. Strejke ESSO, 76, 14.nov. Strejke FDBs fabrikker, 85, 13.dec. Strejke Flydedokken, 76, 28.feb. Strejke Flydedokken, 76, 4.mar. Strejke Flydedokken, 76, 7.mar. Strejke Flydedokken, 77, 15.jan. Strejke Frichs, 76, 1.jul. Strejke Grindstedværket, 77, 2.mar. Strejke havearbejdere, 74, 14.feb. Strejke havearbejdere græsk skib, 84, 3.feb. Strejke havnearbejdere, 84, 4.jan. Strejke havnearbejdere, 84, 24.jan. Strejke havnearbejdere FOTO, 84, s.10 Strejke havnearbejdere anholdelse, 84, 7.feb. Strejke havnearbejderne, 83, 16.dec. Strejke havnearbejderne appel, 84, 19.jan. Strejke havnen, 73, 13.aug. Strejke havnen, 74, 24.jan. Strejke havnen, 74, 28.jan. Strejke havnen, 74, 30.jan. Strejke havnen, 74, 2.jul. Strejke havnen, 75, 14.maj. Strejke havnen kranfører, 79, 22.jul. Strejke Hope Computer-sag, 74, 27.aug. Strejke hurtigruten, 79, 3.mar. Strejke instruktører Universitetet, 79, 23.nov. Strejke JAKA Plumrose FDB, 79, 31.aug. Strejke Jespersen & Søn, 76, 7.mar. Strejke journalister, 82, 15.jun. Strejke Jydsk Telesamvirke, 88, 24.aug. Strejke Jyllands-Posten, 74, 27.aug. Strejke Katedralskolen, 76, 16.dec. Strejke Kirks Telefonfabrikker, 74, 27.aug. Strejke læger, 88, 17.apr. Strejke lærerne, 74, 23.mar. Strejke lærerne, 74, 30.mar. Strejke O.G. Høyers Maskinfabrik, 73, 16.aug. Strejke omfa ende mod regeringens overenskomstindgreb, 86, 1.apr. Strejke parkeringsvagter, 82, 11.jul. Strejke Purups Grafiske, 74, 27.aug. Strejke pølsevogne, 74, 10.jul. Strejke renovation, 75, 20.maj. Strejke restaurationspersonale Peder Paars, 87, 17.jul. Strejke Sabroe, 74, 17.jan. Strejke Sabroe, 74, 18.jan. Strejke Sabroe, 75, 14.maj. Strejke Sabroe, 75, 20.maj. Strejke Sabroe, 76, 16.jan. Strejke Sabroe, 76, 25.feb. Strejke Sabroe, 76, 27.feb. Strejke Sabroe, 76, 7.mar. Strejke Salling, 76, 27.okt. Strejke Salling, 76, 29.dec. Strejke Seest Maskinfabrik, 74, 27.aug. 328

254 Register til Århus-Årbøgerne S Strejke Seest Maskinfabrik, 77, 18.aug. Strejke Skandinavisk Tobakskompagni, 77, 3.maj. Strejke skolepædagogerne, 90, 15.nov. Strejke slut Flydedokken, 73, 2.feb. Strejke slut havnearbejdere, 84, 15.feb. Strejke socialrådgiverne, 82, 29.jun. Strejke syersker, 74, 26.mar. Strejke sygeplejersker, 74, 1.dec. Strejke sympatiaktion havnen, 84, 28.jan. Strejke Tage Vanggaards Kjolefabrik, 73, 19.jun. Strejke Tempress Maskinfabrik, 76, 7.aug. Strejke Ths. Sabroe, 73, 16.aug. Strejke Tivoli Friheden, 82, 3.jul. Strejke turistchauffører, 74, 14.mar. Strejke typografer, 72, 16.mar. Strejke Universitetet, 76, 6.maj. Strejke Vejlby Vænge, 74, 18.jan. Strejke Vigo Charcuteri, 73, 22.dec. Strejke Vigo Charcuteri, 74, 8.jan. Strejke Vigo Charcuteri, 74, 27.aug. Strejke VUC Voksenuddannelsescenter, 88, 16.dec. Strejke ølkuske Carlsberg, 89, 13.jun. Strejke Århus Flydedok, 74, 27.aug. Strejke Århus Flydedok, 75, 21.okt. Strejke Århus-Kalundborg, 75, 18.okt. Strejke Århus-Kalundborg, 80, 22.jun. Strejke Aarhuus Stiftstidende, 74, 27.aug. Strejke Aarhuus Stiftstidende, 89, 27.mar. Strejker, 75, 17.maj. Strejker a læst, 74, 10.apr. Strejker fortsæ er, 86, 2.apr. Strejker og lockout, 74, 21.mar. Strejker om løn, 81, 26.mar. Striptease danserinder, 74, 26.sep. Strunge Hans, 83, 13.okt. Strøbye Axel FOTO, 77, s.38 Strøget gadehandel ernes i Festugen, 92, 7.sep. Strøget gøgl og musik byrådet, 88, 16.sep. Strøget meningsundersøgelse, 85, 8.nov. Strøget nyt julepynt FOTO, 88, s.37 Strøget tasketyveri, 84, 28.jul. Strøget Tøj & Sko åbner, 85, 22.mar. Strøgets Kaffe- og Thehandel fra 1934 lukker, 81, 14.aug. Strøm Gudrun, 85, s.128 Strøm Hugo, 82, s.173 Strøma rydelse, 77, 6.jan. Strøma rydelse brand Højbjerg, 86, 11.jul. Strøma rydelse Trøjborg, 73, 13.jun. Strøma rydelse Vejlby-Risskov, 87, 3.dec. Strömgren Erik, 81, s.149 Strømvig Erik, 82, s.174 Stråha en Løgten brand, 83, 24.jun. Stub-Jørgensen Christian, 89, s.151 Studeladen på Skovvejen TEMA, 85, s.106 Student i Århus bog, 80, 11.mar. Studenter adgangsbegrænsning busser, 78, 12.maj. Studenter feriejob, 75, 15.jul. Studenter lønnet arbejde, 77, 19.mar. Studenter undervisere, 76, 6.maj. Studenter undervisningsboykot, 78, 19.apr. Studenter værelsesanvisning åbner, 84, 2.jul. Studenterbladet Montanus, 72, 23.okt. Studenterdemonstration, 76, 20.mar. Studenterdemonstration, 78, 21.apr. Studenterforeningen, 73, 24.jun. Studenterforeningen, 73, 9.sep. Studenterforeningen ny ledelse, 72, 25.nov. Studenterforeningen opløses, 76, 5.mar. Studenterfronten, 73, 16.mar. Studenterfronten, 75, 30.okt. Studenterfrontens arbejdsmedicinergruppe, 72, 28.jul. Studenterne kaproning, 80, 27.maj. Studenternes Hus, 78, 30.nov. Studenternes Hus, 79, 11.sep. Studenternes Hus 25 års jubilæum, 90, 6.okt. Studenternes Hus bombe, 78, 12.aug. Studenternes Hus Fay Weldon, 82, 3.apr. Studenternes Hus figuren Akademisk Frihed afsløres, 92, 11.sep. Studenternes Hus i Århus TEMA, 89, s.94 Studenteroprøret TEMA, 72, s.105 Studenterrabat, 75, 17.jan. Studenterrevyen, 73, 4.nov. Studenterrevyen, 75, 9.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

255 S Register til Århus-Årbøgerne Studenterrevyen Hold da hel fems Tivoli-Teatret, 91, 10.mar. Studenterrevyen 1988 optagelsesprøve, 88, 12.nov. Studenterrevyen 30 år, 87, 26.mar. Studenterrevyen Dem der ingen bukser har, 72, 6.nov. Studenterrådet, 72, 11.mar. Studenterrådet, 72, 29.apr. Studenterrådet, 76, 9.mar. Studenterrådet valg, 73, 16.mar. Studenterrådet valg, 74, 23.okt. Studenterrådet valg Universitetet, 73, 22.nov. Studentersanger stævne, 74, 1.jun. Studenteruro FOTO, 78, s.19 Studerende bistandshjælp afvist, 90, 31.jul. Studerende boligforhold, 88, 28.jul. Studerende boligmangel, 77, 2.sep. Studerende feriejob, 76, 12.jun. Studerende fuldtidsjob, 84, 28.mar. Studerende protest nedskæringer, 81, 3.dec. Studerende socialhjælp, 77, 6.jul. Studerende sommerarbejde, 79, 19.jul. Studerende værelser, 81, 3.sep. Studerende værelsesmangel, 87, 26.aug. Studestald Skovvejen bevares, 89, 14.dec. Studiebogladen åbner Søndergade, 92, 14.maj. Studieløn til alle FOTO, 75, s.13 Studieskolen, 87, 11.dec. Studsgade, 72, 1.sep. Studsgade, 78, 18.maj. Studsgade FOTO, 75, s.42 Studsgade FOTO, 75, s.21 Studsgade FOTO, 85, s.35 Studsgade 18, 76, 5.maj. Studsgade 2 nye værtshuse, 87, 27.jan. Studsgade 22 brand, 75, 5.okt. Studsgade 22 restaurering indvielse, 86, 16.aug. Studsgade 27, 75, 23.aug. Studsgade 27, 76, 6.mar. Studsgade 29, 78, 5.aug. Studsgade 29 salg, 76, 6.mar. Studsgade 31, 73, 30.aug. Studsgade 31, 74, 15.mar. Studsgade 31 rejsegilde FOTO, 79, s.19 Studsgade 33 FOTO, 91, s.53 Studsgade 33 restaurering, 75, 10.jan. Studsgade 33 salg, 80, 21.feb. Studsgade 35, 73, 8.jun. Studsgade 35, 74, 29.mar. Studsgade 35, 75, 25.okt. Studsgade 35, 75, 7.nov. Studsgade 35, 76, 20.feb. Studsgade 35 FOTO, 74, s.19 Studsgade 46 Energi- og Miljøkontoret, 91, 27.mar. Studsgade 48 mur styrter sammen, 79, 30.aug. Studsgade 7 diplom for fornyelse, 91, 1.feb. Studsgade 8 Café Kindrødt, 87, 13.feb. Studsgade gamle hus nedrives, 85, 25.maj. Studsgade gårde, 76, 15.maj. Studsgade Herløvs antikvariat, 85, 20.jan. Studsgade huse restaurering, 74, 15.mar. Studsgade købmandsgårde, 78, 9.nov. Studsgade købmandsgårde FOTO, 72, s.37 Studsgade nybyggeri, 86, 9.jul. Studsgade overfald, 74, 6.aug. Studsgade overfald, 76, 31.dec. Studsgade restaurering, 73, 7.apr. Studstrup borgermøde, 80, 7.feb. Studstrup lystbådehavn, 72, 12.jun. Studstrup lystbådehavn gaseksplosion, 81, 25.jul. Studstrup værket, 76, 15.jan. Studstrup-Skejby-Linien, 83, 1.okt. Studstrupværket, 72, 20.dec. Studstrupværket, 73, 19.jun. Studstrupværket, 75, 28.jun. Studstrupværket, 76, 13.sep. Studstrupværket, 79, 9.mar. Studstrupværket FOTO, 78, s.49 Studstrupværket afsvovlning, 87, 22.maj. Studstrupværket afsvovlning, 87, 2.nov. Studstrupværket arbejdsnedlæggelse, 77, 26.aug. Studstrupværket bomber, 76, 15.okt. Studstrupværket borgermøde, 80, 7.feb. Studstrupværket brand, 90, 4.aug. 330

256 Register til Århus-Årbøgerne S Studstrupværket flyveaske, 78, 19.maj. Studstrupværket forurening målt, 88, 5.mar. Studstrupværket høring forurening, 80, 29.maj. Studstrupværket indsejling, 88, 8.jul. Studstrupværket konflikt, 77, 15.nov. Studstrupværket kulfyring, 78, 10.maj. Studstrupværket kølevand, 79, 21.dec. Studstrupværket lystbådehavn vedtagelse, 80, 31.maj. Studstrupværket naturgas fra 1986, 85, 21.jun. Studstrupværket rørledninger FOTO, 84, s.54 Studstrupværket skorsten FOTO, 83, s.39 Studstrupværket støj, 78, 21.dec. Studstrupværket støvplager, 79, 13.maj. Studstrupværket svovlforurening, 84, 10.maj. Studstrupværket to skorsten godkendt, 82, 7.apr. Studstrupværket udbygning, 81, 8.jan. Studstrupværket udvidelse, 80, 12.sep. Studstrupværket udvidelse godkendt, 81, 25.jul. Stumpvis revy, 75, 9.nov. Stumpvis revy FOTO, 75, s.44 Stærk Henning, 87, 2.okt. Stærk Henning, 91, 16.jun. Stærk Henning koncert, 92, 15.jun. Stöbe Erhard FOTO, 81, s.49 Støt Christiania komité FOTO, 77, s.51 Staal Gunnar FOTO, 81, s.154 Staal Gunnar, 89, s.151 Staatsoper Budapest, 87, 12.feb. Sukker hamstring, 77, 18.aug. Sukkerafgift, 76, 21.mar. Sukkermisbrug kampagne, 81, 27.okt. Sukkersygeforskning pris Lundbæk, 80, 23.feb. Sukumaer optræden, 74, 22.aug. Sultecirkulære aktion Østbanegården, 83, 15.okt. Sultecirkulære demonstration, 84, 2.feb. Sultecirkulære møde, 83, 5.okt. Sumatravej FOTO, 77, s.46 Sund ryg hele livet udstilling, 90, 16.nov. Sundhed i 90 erne udstilling Marselisborg-Hallerne, 92, 5.apr. Sundhedsforvaltningen >se også Socialforvaltningen, Sundhedsinspektør, 73, 10.apr. Sundhedskommissionen, 73, 10.apr. Sundhedskommissionen, 74, 20.feb. Sundhedskonference amtsrådet, 80, 14.jun. Sundhedspolitiet, 73, 10.apr. Sundhedstjeneste bøde manglende tilmelding, 85, 11.maj. Sunnegårdh Thomas FOTO, 92, s.91 Sunnergårdh Thomas FOTO, 92, s.91 Superfoss tjæretromler i Trige, 89, 18.apr. Supermarked Hovedbanegården, 74, 13.maj. Supermarkeder, 79, 27.feb. Supermarkedet Fornæs Favør, 75, 2.aug. Superprofessorer Århus Universitet, 88, 12.jun. Susanne færge Mols FOTO, 83, s.24 Susanne færge Mols driver, 81, 6.jun. Susanne færge Mols motorstop, 81, 19.maj. Susanne Skødshovedfærge, 84, 6.maj. Svalegangen, 72, 11.mar. Svalegangen, 72, 23.apr. Svalegangen, 73, 15.apr. Svalegangen, 75, 21.feb. Svalegangen, 75, 1.maj. Svalegangen, 77, 4.feb. Svalegangen, 77, 23.feb. Svalegangen hæderspris, 84, 9.mar. Svalegangen overtager Kasino, 82, 3.jun. Svalegangen Rosenkran gade, 80, 5.dec. Svalegangen tilskud, 79, 24.maj. Svalegangen tilskud, 83, 17.mar. Svalegangens repertoire, 81, 11.jun. Svalerne U-land, 79, 6.apr. Svane Hansen >se også Hansen Robert Svane, Svane Hansen R., 74, 16.feb. Svane Hansen R., 76, 18.dec. Svane Hansen Robert, 79, 17.mar. Svane Hansen Robert, 79, 30.jun. Svane-Apoteket, 76, 22.dec. Svaneapoteket indbrud, 73, 13.jun. Svaneby Erik FOTO, 75, s.18 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

257 S Register til Århus-Årbøgerne Svanedammen Friheden, 74, 1.feb. Svare H., 73, 19.dec. Svedekassen Århus Teater TEMA, 92, s.116 Sveigaard Jens FOTO, 83, s.14 Svejgaard Bjarner, 89, s.151 Svejstrup Johannes, 84, s.182 Svend Andersen tømrer, 74, 16.aug. Svend Andresen tømrerfirma, 77, 2.aug. Svend Feldings sværd på Åkær, 85, 16.jun. Svend Tveskæg jazzhus, 84, 13.maj. Svend Tveskæg jazzhus, 84, 12.nov. Svend Tveskæg jazzhus nye ejere, 87, 9.nov. Svendsen A. FOTO, 72, s.10 Svendsen Erik, 79, s.91 Svendsen Etik, 89, s.151 Svendsen Marie, 82, s.174 Svendsen Peder Filuren, 90, 11.mar. Svendsen Poul, 72, 23.apr. Svendsen Poul Erik, 88, s.157 Svendsen Aage, 85, s.129 Svennevig Frk. FOTO, 92, s.43 Svensk spillemandsmusik Musikhuset, 84, 5.aug. Svensson Erik, 79, 7.feb. Svensson Erik, 87, 23.jun. Svensson Erik, 91, s.64 Svensson Erik båltale, 90, 23.jun. Svensson Palle valgretsbog, 79, 18.aug. Svindel ejendomshandler, 87, 13.maj. Svindel hjælp Socialforvaltningen dom, 86, 18.dec. Svindel skindjakker anholdelse, 86, 1.nov. Svinekød skolemad, 74, 20.sep. Svæveflyveklub tilskud, 90, 16.aug. Svømmehal Møllestien Gigtforeningen, 89, 18.sep. Svømmehallen, 72, 15.maj. Svømmehallen, 74, 15.dec. Svømmehallen, 77, 22.jul. Svømmehallen FOTO, 77, s.127 Svømmehallen FOTO, 92, s.79 Svømmehallen 50 år, 84, 15.sep. Svømmehallen dampgenerator, 77, 21.apr. Svømmehallen nedlægges, 76, 11.apr. Svømmehallen og folkebadeanstalten TEMA, 77, s.119 Svømmehallen ombygning bevilling, 84, 14.jun. Svømmehallen ombygning bevilling, 85, 15.aug. Svømmehallens Massage- og Kurbadeanstalt, 76, 11.apr. Svømmehaller lukkes, 74, 7.dec. Svømmemesterskaber, 78, 23.jul. Svømmestadion Ingerslevs Boulevard, 74, 15.dec. Svømmestadion Ingerslevs Boulevard boblehal, 74, 10.okt. Svømmestadion Ingerslevs boulevard FOTO, 83, s.43 Svømmestadion storm, 77, 1.mar. Svømmestævne Lyseng, 74, 14.maj. Svømning bugten Skødshoved- Åkrogen, 90, 13.aug. Svømning Skødshoved-Egå Marina, 84, 14.jul. Svømning Århus-Skødshoved, 84, 14.aug. Swahn Yan optræden, 85, 26.feb. Swansson Dorothy M., 78, 30.jun. Sweet Charity musical, 81, 16.sep. Swensen Joseph koncert, 83, 13.maj. Swidnica brand, 75, 8.apr. Sydafrika vare boykot, 78, 9.nov. Sydafrikanske varer boykot børneinstitutioner, 86, 12.aug. Sydbank Banegårdspladsen røveri, 90, 22.dec. Sydbank ny bankbygning Kystvejen, 90, 25.aug. Sydbank Skanderborgvej røveri, 92, 22.aug. Süddeutsche Madrigalchor, 73, 14.sep. Sydhavnen varmestue lukker, 76, 12.sep. Sydkoreas ambassadør, 77, 11.okt. Sydslesvigske børn ferie, 79, 18.jul. Syersker arbejdsløse, 75, 28.maj. Syerskernes Fagforening, 75, 28.maj. Syerskernes Fagforening generalforsamling, 79, 30.okt. Syerskernes Fagforening generalforsamling, 86, 29.apr. Syfilistilfælde, 74, 12.dec. Sygdom forkølelse florerer, 86, 5.nov. 332

258 Register til Århus-Årbøgerne S Sygdom influenzaepidemi, 87, 19.mar. Sygehjælperuddannelse ansøgere, 86, 15.mar. Sygehus >se også Hospital, Sygehus blødersag afslag, 84, 18.nov. Sygehus nyt i Århus, 74, 11.dec. Sygehus venteliste grå stær, 89, 19.jan. Sygehusbyggeri, 79, 13.feb. Sygehusbyggeri Skejby, 78, 8.aug. Sygehuse besparelser, 88, 1.okt. Sygehuse byens TEMA, 78, s.103 Sygehuse indlæggelser udskydes Amtssygehuset og Silkeborg Centralsygehus, 90, 24.okt. Sygehuse lukning demonstration, 89, 17.maj. Sygehuse Skanderborg Ebeltoft lukkes beslutning, 89, 2.aug. Sygehuse vaskerier lukkes, 90, 10.jan. Sygehusene aviskampagne, 87, 23.nov. Sygehuset Dynkarken FOTO, 78, s.109 Sygehuskonflikt lægestrejke, 88, 21.apr. Sygehusplan, 74, 12.jun. Sygehusplan, 74, 11.dec. Sygehusplan, 80, 14.jun. Sygehusplan amtet vedtaget, 82, 11.dec. Sygehusplan Skejby, 78, 14.jun. Sygehussektion, 77, 29.apr. Sygehusvalg i amtet frit vedtaget, 92, 5.nov. Sygekasse >se også Århus Sygekasse, Sygekassen overtaget, 74, 2.apr. Sygekassen Århus, 72, 8.mar. Sygekassen Århus, 74, 13.mar. Sygelighed sporvejes chauffører bevilling, 80, 25.okt. Sygemeldinger politiet, 81, 1.apr. Sygeplejeforskole Testrup ophører, 75, 31.dec. Sygeplejehøjskolen, 75, 13.jun. Sygeplejerske i El Salvador løslades, 87, 6.mar. Sygeplejerske la ergas dom, 87, 10.feb. Sygeplejerskemangel, 75, 1.okt. Sygeplejersker strejke, 74, 1.dec. Sygeplejerskestrejke, 75, 4.jan. Sygeplejeskoler tilgang nedadgående, 89, 12.jul. Süger Halfdan, 80, s.139 Sygesikringen, 77, 7.dec. Sygesikringen udgifter, 88, 7.mar. Sygesikringsafdelingen, 74, 2.apr. Szeryng Henryk FOTO, 75, s.125 Sæbekassebiler løb FOTO, 80, s.36 Sæbekasseløb festugen FOTO, 87, s.34 Sæbekasseløb Riis Skov FOTO, 83, s.36 Sæbekasseløb Århus Spejderne FOTO, 88, s.34 Sæbekassevæddeløb Risskov, 89, 5.sep. Sædelighedsforbrydelse, 76, 8.maj. Sæler døde Moesgård strand, 89, 15.jul. Særinstitution Højbjerg, 79, 29.sep. Særkjær Knud Erik FOTO, 86, s.119 Særkjær Vagn, 79, 5.dec. Særkjær Vagn, 87, 1.apr. Særkjær Vagn erindringer, 87, 26.mar. Sæverud Harald FOTO, 74, s.82 Sæverud Harald komponist, 74, 13.sep. Søby Anders, 86, s.152 Søby Henry, 83, s.145 Søby Trine Frk. Århus 1990, 91, 12.aug. Søeborg Ohlsen Caroline FOTO, 92, s.46 Søften brand FOTO, 79, s.31 Søftenvej vindmølle rejses, 87, 6.aug. Søgade, 75, 7.mar. Søgade 5 brand, 79, 15.okt. Søgaard Helge, 91, s.107 Søgaard Henry, 84, s.182 Søgaard Knud Erik, 86, s.76 Søgaard Poul, 82, 5.jun. Søgaard Sesse, 91, 9.jun. Søgaard Sesse, 92, 5.jun. Søgaard Sisse undervisningsudvalg, 86, 13.dec. Søholm Ejgil, 92, 20.jun. Søholm Plejehjemmet, 72, 3.jun. Sølund patienter, 76, 18.okt. Sølvsten Harbo, 81, s.180 Sølvsten Kaare, 81, 14.okt. Sølvsten Ove, 79, s.184 Sølyst Brabrand købes, 79, 21.sep. Sølyst naturformidling indvies, 87, 23.jun. Sølystgade, 73, 12.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

259 S Register til Århus-Årbøgerne Sølystgade FOTO, 78, s.35 Sølystgade 18 præmie, 79, 30.jan. Sølystgade 30-32, 75, 7.nov. Sølystgade Beboerhus Ro efestival, 85, 2.jun. Sølystgade kvarteret, 72, 20.apr. Sølystgade Rugbrødsfabrik, 75, 20.jun. Sølystgade Rugbrødsfabrikken, 72, 26.okt. Sølystgades Beboerhus gavlmaleri afsløret, 88, 22.aug. Sølystskolen, 74, 7.dec. Sølystskolen, 75, 13.maj. Sølystskolen bombetrussel, 89, 11.apr. Sølystskolen brand, 82, 10.dec. Sømandshjemmet, 72, 3.apr. Sømandshjemmet FOTO, 75, s.146 Sømandshjemmet blokade a læst, 81, 14.okt. Sømænd hyreanvisning FOTO, 77, s.17 Sømændenes Fagforening tyveri, 75, 17.dec. Sømændenes Forbund, 83, 15.dec. Sømændenes Forbund, 88, 26.jun. Sømændenes Forbund tyveri, 82, 8.jul. Sømændenes Hus, 88, 26.feb. Sønck Grethe, 73, 6.dec. Sønck Grethe, 80, 28.apr. Søndagskørsel FOTO, 75, s.11 Søndagstegneskolen, 88, 30.apr. Sønder Allé, 72, 19.feb. Sønder Allé, 72, 29.dec. Sønder Allé, 74, 7.mar. Sønder Allé, 74, 1.jun. Sønder Allé, 75, 28.jan. Sønder Allé 14, 79, 29.jun. Sønder Allé 1910 Regina FOTO, 84, s.134 Sønder Allé 20 gaseksplosion FOTO, 79, s.54 Sønder Allé 29 brand, 73, 8.maj. Sønder Allé 5 Østergaard Biler, 83, 23.apr. Sønder Allé 8 Kommune- Information, 87, 23.jun. Sønder Allé Bispegården ombygget, 87, 19.sep. Sønder Allé informationskontor, 80, 14.maj. Sønder Allé kloakhul, 73, 8.aug. Sønder Allé Mini-Waschi, 88, 3.aug. Sønder Allé politigård, 76, 6.mar. Sønderborggade røveri, 78, 5.okt. Sønderby Henning, 79, 23.dec. Sønderby Leif, 90, s.74 Søndergade, 72, 29.dec. Søndergade, 73, 5.okt. Søndergade, 74, 13.jul. Søndergade, 75, 7.feb. Søndergade FOTO, 77, s.20 Søndergade 1, 79, 31.aug. Søndergade 11, 73, 9.nov. Søndergade H.C. Andersen herreekvipering, 88, 20.dec. Søndergade købt Salling, 88, 20.dec. Søndergade 22 Studieboghandlen åbner, 92, 15.maj. Søndergade 30, 72, 4.dec. Søndergade 32, 74, 16.feb. Søndergade 36, 74, 4.dec. Søndergade 4-6 telefontårn FOTO, 82, s.57 Søndergade 44, 78, 16.apr. Søndergade 45, 75, 20.sep. Søndergade 45 Sjørup Jørgensen ophører, 91, 30.jun. Søndergade 45-47, 72, 23.maj. Søndergade 5, 80, 13.aug. Søndergade 5 BR Legetøj åbner, 80, 11.okt. Søndergade 51 FOTO, 89, s.70 Søndergade 51 Stampes pelsforretning, 92, 22.jan. Søndergade 53 Strøgets Kaffe- og Thehandel, 81, 14.aug. Søndergade 56 McDonald Burger, 84, 28.okt. Søndergade 56 solgt til McDonald, 83, 12.okt. Søndergade 66-68, 73, 19.dec. Søndergade 66-68, 75, 20.sep. Søndergade Regent herremagasin, 84, 13.apr. Søndergade 70, 74, 14.apr. Søndergade 9 Aktivbanken, 91, 19.jan. Søndergade Brummerstedt Boghandel, 90, 30.jan. Søndergade Casanova tøjforretning, 90, 30.jan. Søndergade gågade, 73, 9.sep. 334

260 Register til Århus-Årbøgerne S Søndergade H.C. Andersen Herremagasin, 89, 16.maj. Søndergade Hennes & Mauri, 84, 16.mar. Søndergade Jens Aage Nielsen radio, 81, 1.apr. Søndergade kriminalpolitiet, 74, 1.jan. Søndergade overfald, 78, 9.mar. Søndergade pølsekiosk FOTO, 73, s.100 Søndergade Sjørup Jørgensen, 84, 16.mar. Søndergade Sparekassen, 88, 7.maj. Søndergade telefonbombe, 80, 12.sep. Søndergades Apotek FOTO, 73, s.12 Søndergades Apotek lukker, 73, 31.jan. Søndergades grundejere, 76, 1.maj. Søndergades og Skt. Clemens Torvs Sammenslutning, 75, 14.okt. Søndergaard Bent FOTO, 86, s.126 Søndergaard Bodil, 87, s.90 Søndergaard Bodil præsteansat, 87, 25.aug. Søndergaard Jens G., 87, s.153 Søndergaard Jørgen, 86, s.76 Søndergaard Knud FOTO, 81, s.19 Søndergaard Mogens, 87, s.90 Søndergaard Tyge, 82, s.94 Søndergaard Tyge, 85, s.74 Søndergaard Tyge, 86, 22.apr. Søndergaard Tyge, 91, s.107 Søndergaard-Pedersen Christen, 79, s.184 Sønderskovvej, 74, 12.feb. Sønderskovvej 12, 76, 5.dec. Søndervangen, 73, 28.okt. Søndervangen 51 brand, 80, 6.okt. Søndervangen bibliotek, 72, 10.mar. Søndervangs Allé Sparekassen SDS, 88, 13.apr. Søndervangskolen, 72, 4.feb. Søndervangskolen, 72, 26.jun. Søndervangskolen, 74, 27.jun. Søndervangskolen, 74, 7.dec. Søndervangskolen, 75, 24.jun. Søndervangskolen, 76, 23.jun. Søndervangsskolen, 77, 28.nov. Søndervangsskolen, 78, 2.feb. Søndervangsskolen ulykke nysepulver, 83, 27.apr. Søndre Byskole 1880 FOTO, 81, s.21 Søndre Ringgade FOTO, 92, s.74 Søndre Ringgade 34 brand, 85, 10.aug. Søndre Ringgade 38 brand, 74, 2.nov. Søndre Ringgade ukrudt FOTO, 92, s.24 Søren Bent billedhugger, 72, 1.apr. Søren Brun bodega åbner, 73, 1.jun. Søren Frichs Vej, 75, 15.aug. Søren Frichs Vej, 75, 1.nov. Søren Frichs Vej, 77, 9.feb. Søren Frichs Vej FOTO, 75, s.43 Søren Frichs Vej FOTO, 77, s.14 Søren Frichs Vej 57 Åbyhøj Motor Compagni, 81, 19.aug. Søren Frichs Vej 69 Aktivbanken, 90, 27.jun. Søren Frichs Vej kontorbygninger udlejes, 89, 5.mar. Søren Frichs vej Lembana frugtfirma, 92, 7.jul. Søren Frichs Vej solgt til Brdr. de Linde, 87, 19.jun. Søren Frichs Vej Århus Symfoniorkester, 90, 28.aug. Søren Nymarks Vej, 72, 20.aug. Søren Spiserestaurant åbner, 82, 12.dec. Sørensby Odd, 75, 23.jun. Sørensen Anders Kingo, 85, s.75 Sørensen Anders Kingo, 92, s.86 Sørensen Antonius, 79, s.184 Sørensen Arne europamester skak, 84, 11.jun. Sørensen Arne Møller, 72, 16.apr. Sørensen Bent, 83, 13.feb. Sørensen Bent Florian, 87, s.90 Sørensen Bent skulptur, 86, 16.dec. Sørensen Bernhard, 79, s.184 Sørensen Bjarne Lykke, 80, 2.sep. Sørensen Chr., 81, 1.apr. Sørensen Chr. Hanberg, 87, s.153 Sørensen Christensen, 87, 13.aug. Sørensen Einar, 84, s.182 Sørensen Elisabeth Florian, 84, s.182 Sørensen Erling Stubager, 79, s.184 Sørensen Flemming vandkunst, 86, 16.aug. Sørensen Frits Grundahl, 83, 26.aug. Sørensen Frits Gundahl, 86, 5.feb. Sørensen Frits Gundahl FOTO, 86, s.126 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

261 S Register til Århus-Årbøgerne Sørensen Frits Gundahl FOTO, 88, s.13 Sørensen Frits Gundahl tegning FOTO, 86, s.36 Sørensen Frits Gundahl ud af byrådet, 88, 14.okt. Sørensen Frode, 82, s.174 Sørensen Georg, 73, 28.aug. Sørensen Georg, 73, 30.okt. Sørensen Georg, 85, s.129 Sørensen Hans Hostrup, 82, s.174 Sørensen Hans Schwarz, 79, 17.jun. Sørensen Hellmut, 84, s.183 Sørensen Henning, 79, 24.okt. Sørensen Henning, 85, s.75 Sørensen Henning B., 86, s.152 Sørensen Henry, 88, s.83 Sørensen Henry Vilsbek, 88, s.158 Sørensen Herluf Juul, 81, s.149 Sørensen Herluf Juul, 87, s.153 Sørensen Hugo, 86, s.152 Sørensen Inger Th., 81, 7.okt. Sørensen J. Chr., 86, s.152 Sørensen J.C. FOTO, 81, s.152 Sørensen Jens, 77, 26.mar. Sørensen Jens, 78, 26.aug. Sørensen Jens, 79, 24.apr. Sørensen Jens, 79, s.91 Sørensen Jens, 84, 21.nov. Sørensen Jens, 79, s.184 Sørensen Jens, 82, s.174 Sørensen Jens, 89, s.151 Sørensen Jens Aksel, 85, s.129 Sørensen Jens Erik, 85, s.75 Sørensen jens Erik, 91, 1.sep. Sørensen Jens Peter, 92, s.134 Sørensen Jens-Flemming FOTO, 80, s.26 Sørensen Johannes Lange, 90, s.131 Sørensen Johannes M., 89, s.78 Sørensen Johs. M., 74, 23.feb. Sørensen Johs. M., 76, 2.jun. Sørensen Jørgen Juel, 90, s.131 Sørensen Karina Frøken Århus, 92, 18.aug. Sørensen Karl, 91, s.64 Sørensen Kjeld, 90, s.74 Sørensen Kjeld, 92, s.134 Sørensen Leif, 79, s.91 Sørensen Lis, 89, 18.jun. Sørensen M. Schneider, 84, s.183 Sørensen Margrethe udstilling, 87, 7.feb. Sørensen Marinus FOTO, 78, s.99 Sørensen Marius Aakjær, 84, s.183 Sørensen Max, 81, s.149 Sørensen Max, 82, s.174 Sørensen N.J. Ravn, 88, s.83 Sørensen Niels Schwar pris, 86, 17.jun. Sørensen Niels Vad, 87, s.90 Sørensen Olaf, 76, 1.okt. Sørensen Olaf, 77, 7.dec. Sørensen Oscar, 86, s.152 Sørensen Ove FOTO, 80, s.120 Sørensen Ove Dalsgaard FOTO, 78, s.47 Sørensen Palle, 81, s.180 Sørensen Peder, 88, s.158 Sørensen Peer E. dr.phil, 90, 2.jun. Sørensen Poul, 81, s.149 Sørensen Rita, 86, 20.okt. Sørensen S.T., 85, s.129 Sørensen Sv. Aa. Fisker, 79, 18.sep. Sørensen Svend Erik, 80, s.174 Sørensen Svend Juel, 86, s.152 Sørensen Svend Aage, 86, s.76 Sørensen Søren, 83, s.82 Sørensen Søren, 91, s.64 Sørensen Søren FOTO, 72, s.26 Sørensen Søren, 79, s.184 Sørensen Søren K., 75, 13.jun. Sørensen Søren K.R., 89, s.78 Sørensen Verner Ellemose, 86, s.152 Sørensen Viggo L., 84, s.183 Sørensen Villy, 88, 6.apr. Sørensen Villy FOTO, 88, s.30 Sørensen Volmer, 73, 6.dec. Sørensen Volmer, 80, 28.apr. Sørensen Volmer revy-keyser, 82, 22.nov. Sørensen Aage, 90, s.131 Sørensen Aage Abild, 88, s.158 Søspejderne Imme Aros FOTO, 82, s.31 Søspejderne vikingeskib, 80, 5.maj. Søsterhøj FOTO, 89, s.73 Søsterhøj bli lys, 85, 1.mar. Søsterhøj ernsynsstation, 73, 16.maj. Søsterhøj parabol udenlandsk tv, 86, 4.mar. Søsterhøjsenderen FOTO, 89, s

262 Register til Århus-Årbøgerne T Søvang byggeri lavenergivaskeri, 81, 21.nov. Søværnets Operative Kommando, 72, 16.jul. Søværnets Operative Kommando, 76, 9.jul. Søværnets Operative Kommando 25 år, 87, 1.jun. Søværnets Operative Kommando kvindelejr, 85, 23.maj. T T og V seerforening, 87, 23.jan. Tage Hansens Gade træfældning, 79, 20.sep. Tage Vanggård, 76, 28.maj. Tage Vanggaard FOTO, 76, s.61 Tage Vanggaard til fond, 82, 29.jan. Tage Vanggårds fabrik solgt, 88, 10.nov. Tage Vanggårds Kjolefabrik, 74, 17.okt. Tage Vanggaards Kjolefabrik, 75, 17.jun. Tage Vanggaards Kjolefabrik arbejdsnedlæggelse, 73, 15.jun. Tage Vanggaards Kjolefabrik strejke, 73, 19.jun. Tagskægget, 77, 6.mar. Tagskægget >Se også Jazzhus Tagskægget, Tagskægget FOTO, 77, s.31 Tagskægget jazzhus, 73, 7.nov. Tagskægget Jazzhus, 74, 1.feb. Tagskægget jazzhus, 74, 25.okt. Tagskægget Jazzhus, 76, 25.sep. Tagskægget Jazzhus, 76, 25.nov. Tagskægget jazzhus FOTO, 76, s.117 Tagskægget Jazzhus afskedigelser, 80, 6.apr. Tagskægget Jazzhus EF-fest, 80, 9.apr. Tagskægget jazzhus genindvies som City Jazz House, 81, 14.aug. Tagskægget jazzhus lukker, 73, 12.nov. Tagskægget jazzhus nye ejere, 87, 9.nov. Tagskægget jazzselskab TEMA, 76, s.114 Tagskægget nu jazzhus Rainbow, 82, 12.dec. Tagskægget nyt navn Svend Tveskæg, 84, 13.maj. Tagskægget solgt, 81, 30.jun. Tagskægget Teddy Wilson, 80, 22.maj. Tagskægget verdens største jazzhus 15 år TEMA, 81, s.119 Taifo Stil møbelfirma, 76, 20.feb. Tajiri FOTO, 73, s.46 Tajiri japansk kunstner, 73, 9.sep. Tajiri japansk kunstner, 73, 3.nov. Taklo Bo, 81, 30.jun. Takstforhøjelse Sporvejene, 80, 2.maj. Taleinstitu et 50 år, 88, 15.jun. Talentkonkurrence Musikhuset, 85, 14.jul. Talentkonkurrence Musikhuset, 88, 25.jul. Talerstol opsat på Sct. Clemens Bro, 92, 2.okt. Tamilske flygtninge møde Rådhuset, 88, 22.maj. Tanabata transportskib, 79, 4.jun. Tandemcykel løb, 83, 22.maj. Tandklinik for narkomaner, 79, 2.mar. Tandklinik for stiknarkomaner, 77, 23.mar. Tandklinik narkomaner, 78, 21.jan. Tandlæge erstatningsdom, 81, 22.okt. Tandlæge tilbagebetaling, 78, 12.mar. Tandlægehøjskolen, 73, 7.nov. Tandlægehøjskolen høring samarbejde med Sydafrika, 82, 17.feb. Tandlægehøjskolen indlemmes under Århus Universitet, 90, 28.sep. Tandlægehøjskolen kampen fortsæ er, 89, 11.nov. Tandlægehøjskolen kinesiske studerende, 89, 6.mar. Tandlægehøjskolen lærere opsiges, 87, 2.sep. Tandlægehøjskolen optages som 6. fakultet, 91, 26.jan. Tandlægehøjskolen under Århus Universitet, 90, 5.okt. Tandlægehøjskolen årsfest, 90, 6.okt. Tandlæger opsøgende ældre, 86, 22.mar. Tandlæger åbent hus, 86, 23.maj. Tandpleje gratis unge, 81, 16.jan. Tandpleje kommunal, 76, 11.maj. Tandpleje plejehjemsbeboere, 85, 24.nov. Tandpleje skoleelever 1, 09 huller, 90, 6.maj. Tandreguleringscenter Tranbjerg, 80, 18.apr. Tandteknikerskolen, 72, 4.dec. Tang Anders, 87, s.153 Tangkrogen, 75, 4.jul. Tangkrogen, 76, 24.jun. Tangkrogen, 77, 14.apr. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

263 T Register til Århus-Årbøgerne Tangkrogen, 78, 21.maj. Tangkrogen FOTO, 73, s.31 Tangkrogen FOTO, 78, s.24 Tangkrogen badning, 77, 20.maj. Tangkrogen Børnefestival FDF FPF, 86, 24.aug. Tangkrogen grønt område bevilling, 82, 3.jun. Tangkrogen Kvindefestival, 79, 27.maj. Tangkrogen kvindefestival, 83, 29.maj. Tangkrogen lystbådehavn påbegyndes, 87, 25.jan. Tangkrogen patient, 75, 27.aug. Tankstation benzin Viborgvej, 82, 15.mar. Tanzania besøg FOTO, 74, s.34 Tanzania optræden, 74, 22.aug. Tappenstreggruppe, 85, 2.okt. Taps jazzgruppe, 88, 4.okt. Taps Aage, 79, s.184 Tarantella nu Tropicana, 85, 24.okt. Ta oo Den Jyske Pigegarde, 85, 11.aug. Ta oo FDF/FPF, 76, 19.okt. Ta oo Stadion, 77, 17.jun. Ta oo Stadion FOTO, 77, s.29 Taufdorf Gunnar, 82, s.94 Taverna røveri, 75, 2.jun. Taxa, 72, 11.jun. Taxa, 74, 28.nov. Taxa, 75, 9.jan. Taxa, 75, 16.okt. Taxa, 77, 17.maj. Taxa >se også Århus Taxa, Taxa 12 nye, 88, 10.jul. Taxa , 75, 2.maj. Taxa , 75, 2.maj. Taxa antal nedsæ es, 85, 22.sep. Taxa bevillinger nedsat, 82, 16.sep. Taxa bilfri søndag, 74, 25.nov. Taxa blokade, 75, 15.feb. Taxa demonstration, 92, 18.jun. Taxa droske Louisegade FOTO, 74, s.141 Taxa helbredsundersøgelser, 75, 28.sep. Taxa ny edb-bestilling, 88, 11.nov. Taxa sort løn dom, 86, 17.dec. Taxa sort løn dom, 87, 5.aug. Taxa strejke stridigheder, 85, 4.jan. Taxa takst, 75, 19.apr. Taxa takster, 77, 6.okt. Taxa takster, 78, 1.dec. Taxa takstforhøjelse, 74, 8.aug. Taxa takstforhøjelse, 78, 22.apr. Taxa takstforhøjelse, 82, 17.jun. Taxa telefonskabe, 78, 18.aug. Taxa-konflikt, 72, 6.aug. Taxa-lockout, 72, 11.aug. Taxachauffør tåregas, 77, 14.dec. Taxaer drosker og minier TEMA, 74, s.137 Taxas holdeplads, 75, 30.dec. Taxi-Ringen til Århus Mini Taxi, 79, 10.maj. Team-Teatret Herning, 80, 2.okt. Teater >se også Århus Teater, Teater og kritik TEMA, 87, s.110 Teater-Cafeen Århus Studenterrevy, 88, 23.feb. Teateramatører festival, 86, 5.maj. Teatercafeen FOTO, 87, s.51 Teatergruppe sammenslutning Scene 7, 88, 27.mar. Teatergruppen Eusebio, 74, 30.nov. Teaterledere truer med opsigelse, 90, 11.mar. Teaterrådet, 74, 23.feb. Teatersamvirket, 87, 18.okt. Teatersamvirket i Århus stiftet, 85, 27.nov. Teatersæsonen 1979 TEMA, 80, s.82 Teaterværkstedet Den Blå Hest indisk dukkefestival, 88, 9.maj. Teateråret 1971 TEMA, 72, s.116 Teateråret 1972 TEMA, 73, s.72 Teateråret 1973 TEMA, 74, s.68 Teateråret 1974 TEMA, 75, s.99 Teateråret 1975 TEMA, 76, s.93 Teateråret 1976 TEMA, 77, s.85 Teateråret 1977 TEMA, 78, s.141 Teateråret 1978 TEMA, 79, s.122 Teateråret 1980 TEMA, 81, s.110 Teateråret 1981 TEMA, 82, s.127 Teateråret 1982 TEMA, 83, s.83 Teateråret 1983 TEMA, 84, s.69 Teateråret 1984 TEMA, 85, s.54 Teateråret 1985 TEMA, 86, s.77 Teenagerlov forestilling, 75, 1.maj. 338

264 Register til Århus-Årbøgerne T Teglbakken ulykke teglgraven, 85, 18.okt. Teglværker byggekrise, 82, 3.sep. Tegnekonkurrence præmie legetøj, 86, 12.jan. Tegnestuen Volden præmie, 87, 10.apr. Teknisk Skole, 73, 17.nov. Teknisk Skole, 78, 30.jul. Teknisk skole >se også Århus Tekniske skole, Teknisk Skole 150 års jubilæum, 79, 30.jun. Teknisk Skole EFG-skolen, 79, 9.jan. Teknisk Skole efg-uddannelsen, 81, 9.jul. Teknisk Skole elevtal, 79, 3.okt. Teknisk Skole Hasselager bevilget, 91, 13.jul. Teknisk Skole kantinepriser, 79, 8.feb. Teknisk Skole kursus virksomhedsstart, 82, 23.nov. Teknisk skole køber Trikotagefabrikken, 83, 11.mar. Teknisk Skole landbrugslinje, 76, 5.sep. Teknisk Skole ombygning Silkeborgvej bevilget, 91, 13.jul. Teknologisk Institut, 79, 18.sep. Teknologiske Institu er sammenlægges, 90, 15.sep. Tekstilfabrikken Silkeborgvej, 79, 23.nov. Tekstilmuseet tøj på TEMA, 79, s.142 Tekstklinik for handicappede bilister FOTO, 81, s.15 TeleDanmark skal have hovedsæde i Århus, 92, 5.feb. TeleDanmarks hovedsæde Kannikegade indvies, 92, 17.sep. Telefon automatisering, 74, 10.apr. Telefon kabelbrud Skåde, 79, 4.apr. Telefon nedbrud Galten, 79, 30.jun. Telefon samtaleaftapning Egå, 87, 12.dec. Telefon samtalestatistik, 86, 25.jul. Telefona rydelse, 74, 3.apr. Telefona rydelse, 90, 7.aug. Telefonautomater tyveri, 84, 27.jan. Telefonautomater tyveri FOTO, 84, s.13 Telefonautomater tyveri dom, 84, 17.feb. Telefonboks sprænges Nydamsvej, 81, 9.jan. Telefonbokse hærværk, 74, 31.dec. Telefonbombe Hovedbanegården, 82, 25.aug. Telefonbombe hovedbanegården, 89, 6.maj. Telefonbombe Magasin, 86, 14.okt. Telefonbombe Salling, 80, 29.sep. Telefonbombe Søndergade, 80, 12.sep. Telefoncentralen Todbjerg, 72, 25.feb. Telefonen da den kom til byen TEMA, 82, s.53 Telefoner drejeskive til tastatur, 77, 16.jan. Telefoner sammenbrud, 85, 23.nov. Telefoner ude af drift, 83, 10.jan. Telefonhuset Clemensborg, 82, 13.aug. Telefonhuset Skt. Clemensborg, 82, 13.aug. Telefonindkøb service-kontor, 90, 28.jul. Telefonkiosk Clemens Torv FOTO, 74, s.122 Telefonkiosk Århus ældste TEMA, 74, s.119 Telefonnet kabelbrud, 72, 26.jul. Telefonnet overbelastet, 73, 18.jul. Telefonne et brudt sammen, 90, 4.sep. Telefonne et fejl, 73, 7.jul. Telefonskabe ødelagt, 75, 30.dec. Telefonsmøgen problemer, 81, 22.maj. Telefonsmøgen razzia narko, 82, 14.aug. Telefonsmøgen uro, 80, 30.maj. Telefontorvet FOTO, 73, s.101 Telefontorvet FOTO, 79, s.12 Telefontorvet den spanske trappe nedtages, 83, 7.jun. Telefontorvet gadehandlere, 75, 25.jul. Telefontorvet hærværk, 83, 7.mar. Telefontorvet murmaleri, 87, 4.sep. Telefontorvet Ninive skabelsesspil, 86, 1.aug. Telefontorvet politipatruljering, 79, 19.apr. Telefontorvet politirazzia, 80, 13.jun. Telefontorvet socialforvaltningen, 83, 26.okt. Telegra ataljon afsked FOTO, 79, s.35 Tellefsen Arve Musikhuset, 91, 31.okt. Telmanyi Emil FOTO, 80, s.96 Tempress, 89, 31.okt. Tempress Maskinfabrik, 75, 13.maj. Tempress Maskinfabrik strejke, 76, 7.aug. Ten Years After beatgruppe, 73, 19.feb. Teologi studiet stigende interesse, 89, 13.jul. Teologisk Fakultet 40 år, 83, 2.sep. Terje Vigen færge, 73, 20.mar. Terje Vigen færge, 75, 10.feb. Terje Vigen færge, 76, 4.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

265 T Register til Århus-Årbøgerne Terje Vigen færge FOTO, 73, s.18 Terje Vigen Oslobåd, 76, 12.dec. Terkol-Rederierne, 73, 7.okt. Terma A/S, 74, 27.feb. Terma Elektronik FOTO, 85, s.89 Terma Elektronik demonstration aflyst, 81, 9.sep. Terma Elektronik Industri, 74, 27.apr. Terma Elektronik Industri, 76, 18.dec. Terma Elektronik kontrakt radarsystem, 92, 22.nov. Terma Elektronik ordre Søværnet, 86, 20.dec. Terma Elektronik ordre varslingssystem, 85, 30.jun. Terma Elektronik radaranlæg, 83, 17.dec. Terma Elektronisk Industri, 73, 4.apr. Terma Elektronisk Teknik, 77, 15.jun. Terma Lystrup rumlaboratorium, 84, 18.okt. Terma Lystrup vejsatellit opgivet, 84, 6.aug. Terma terrorbombe, 81, 7.sep. Termansen J.B., 82, s.174 Terminus restaurant Jægergårdsgade slagsmål, 84, 9.okt. Termoruder, 79, 28.jan. Termoruder ventetid, 76, 17.sep. Terndrup Karl L., 88, s.158 Terp Skovvej vandtårn sælges, 89, 23.mar. Terp Østergård, 75, 2.maj. Terror sprængning bil, 81, 29.jul. Terrorbombe B&W Elektronik, 81, 7.sep. Terrorgruppen DSB, 81, 29.jul. Terroristsag udløber til Århus, 90, 5.maj. Tesla, 87, 19.aug. Tessek, 87, 19.aug. Testrup Højskole, 75, 31.dec. Testrup-Mårslet Gymnastikforening klubhus, 80, 13.okt. Texaco, 75, 17.jul. Texaco Chr. X s Vej røveri, 87, 13.aug. Texaco Gloucester tankbåd, 77, 20.feb. Texaco Silkeborgvej brand, 85, 16.aug. Thai-fest Marselisborg-Hallen, 90, 12.aug. Thailands ambassadør, 76, 29.aug. Thalmay Bent, 72, 11.mar. Thamdrup Harald, 79, s.91 Thaysen Kai, 91, s.64 The Dubliners koncert, 88, 15.okt. The Faces, 75, 19.okt. The Gate skulptur udstilling, 89, 6.feb. The Kinks, 89, 18.jun. The Sweet beatgruppe, 76, 19.apr. Theatre de Campagnol, 82, 12.sep. Therkildsen Hans, 86, s.76 Therkildsen Holger Lind, 92, s.134 Thermovision ernvarme, 76, 22.jan. Thiede Knud, 89, s.151 Thiede Sven E., 81, s.149 Thiede Sven E., 84, s.117 Thielemanns bankbygning, 91, s.37 Thiesen Olav, 81, s.180 Thin Lizzy koncert, 82, 3.feb. Thinggaard Rejser Århusafdeling, 79, 16.feb. Thodesen Carl Aage, 90, s.131 Thoft Jens, 85, 9.apr. Thoft Jens, 85, 27.dec. Thoft Jens, 88, 26.feb. Thomas B. Thriges Fond, 81, 30.jul. Thomas Jensens Allé navngivet, 83, 22.mar. Thomas Ths. Sabro 7. størst, 73, 2.jul. Thomas Ths. Sabro 75 år, 73, 1.sep. Thomas Ths. Sabro arbejdsnedlæggelse, 74, 2.mar. Thomas Ths. Sabro demonstration, 76, 3.feb. Thomas Ths. Sabro strejke, 75, 10.apr. Thomas Ths. Sabroe, 75, 8.apr. Thomas Ths. Sabroe, 75, 9.maj. Thomas Ths. Sabroe, 76, 26.feb. Thomas Ths. Sabroe, 76, 9.mar. Thomas Ths. Sabroe, 76, 12.mar. Thomas Ths. Sabroe FOTO, 76, s.13 Thomas Ths. Sabroe >se også Sabroe, Thomas Ths. Sabroe arbejdsnedlæggelse, 76, 24.feb. Thomas Ths. Sabroe køleanlæg Sydafrika, 87, 27.okt. Thomas Ths. Sabroe lukker, 76, 5.jul. Thomas Ths. Sabroe overskud, 85, 22.mar. Thomas Ths. Sabroe strejke, 74, 17.jan. Thomas Ths. Sabroe strejke, 74, 18.jan. Thomas Ths. Sabroe strejke, 76, 16.jan. 340

266 Register til Århus-Årbøgerne T Thomas Ths. Sabroe strejke, 76, 25.feb. Thomas Ths. Sabroe strejke, 76, 27.feb. Thomas Ths. Sabroe strejke, 76, 7.mar. Thomasen Eivind, 78, 1.sep. Thomasen Eivind, 79, s.91 Thomasen Eivind, 89, s.151 Thomasen Peder, 84, s.117 Thomasminde, 77, 9.okt. Thomassen Rigmor, 88, s.83 Thomsen Bent FOTO, 86, s.7 Thomsen Børge Barret, 81, s.149 Thomsen C. Walther, 89, s.151 Thomsen C.A., 81, s.149 Thomsen Charles (Chas) T., 89, s.151 Thomsen Egon, 88, s.158 Thomsen Gi e Randrup, 90, s.74 Thomsen H.E., 86, s.152 Thomsen Hans, 84, 2.dec. Thomsen Hans, 87, s.153 Thomsen J.S., 73, 21.mar. Thomsen Jens, 92, s.86 Thomsen Jens H., 85, s.129 Thomsen Karl V., 79, 27.jul. Thomsen Karl V., 85, s.75 Thomsen Karl V., 89, s.151 Thomsen Rasmus, 79, s.91 Thomsen Rasmus, 80, s.174 Thomsen Rudi, 87, s.90 Thomsen Sigrid, 87, s.90 Thomsen Sv. Aage Skov, 81, s.149 Thomsen Søren Risbjerg, 88, s.83 Thomsen Verner FOTO, 81, s.174 Thor Bryggeriet, 76, 24.jun. Thor Bryggeriet, 78, 7.mar. Thor-Bau, 73, 10.jun. Thor-Oil, 74, 3.dec. Thor-Oil A/S, 72, 29.okt. Thordahl Grethe, 73, 3.jun. Thorengaard Kontormontering Silkeborgvej 620, 89, 18.aug. Thorgrimsson Finn, 91, 8.dec. Thorgaard Sven, 81, s.149 Thorgaard Sven, 87, s.90 Thorn Henry, 86, s.153 Thors Mølle FOTO, 73, s.10 Thors Mølle restaurant, 73, 16.jan. Thorsby Erik, 90, 31.aug. Thorsen G.A.L., 72, 29.okt. Thorsen G.A.L., 73, 10.jan. Thorsen G.A.L., 73, 10.jun. Thorsen G.A.L., 73, 2.dec. Thorsen G.A.L., 74, 27.feb. Thorsen G.A.L., 74, 5.jul. Thorsen G.A.L., 74, 8.aug. Thorsen G.A.L., 74, 23.aug. Thorsen G.A.L., 74, 20.sep. Thorsen G.A.L., 74, 18.okt. Thorsen G.A.L., 74, 3.dec. Thorsen G.A.L., 75, 3.sep. Thorsen G.A.L., 79, 30.aug. Thorsen G.A.L., 82, 31.aug. Thorsen G.A.L. 25 års jubilæum, 80, 1.okt. Thorsen G.A.L. erstatning Rugmarken, 82, 10.nov. Thorsen G.A.L. konkurs, 83, 9.dec. Thorsen G.A.L. tvangsauktion, 78, 28.okt. Thorsen G.A.L. tvangsauktion, 78, 19.dec. Thorsen G.A.L. tvangsauktion, 83, 30.aug. Thorsen G.A.L. under afvikling, 80, 1.okt. Thorsen G.A.L. s lån hos Byggeriets Realkredit-Fond, 91, 29.jul. Thorsen Jens Jørgen, 77, 12.feb. Thorsen Jens Jørgen, 88, 29.sep. Thorsen Jens Jørgen FOTO, 85, s.43 Thorsen Møbler indbrud, 85, 13.jun. Thorsens Møbeletablissement brand FOTO, 79, s.25 Thorsvej, 75, 17.jun. Thorup Kirsten, 88, 12.apr. Thorup Kirsten, 92, 8.mar. Thorup Knud, 80, s.174 Thorup L.P., 87, s.90 Thorups Bodega oversvømmet, 84, 19.maj. Thorvald Pedersen sammenlægges med Glasalstrup, 80, 26.okt. Thorvaldsensgade, 72, 23.okt. Thorvaldsensgade FOTO, 82, s.123 Thorvaldsensgade 28 postrøveri, 81, 21.feb. Thorvaldsensgade lokalplan, 83, 25.aug. Thorvaldsensgade nedstyrtning fra tag, 88, 17.dec. Thorvaldsensgade Posthuset FOTO, 87, s.44 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

267 T Register til Århus-Årbøgerne Thorvaldsensgade Provinsbanken, 87, 12.okt. Thorvaldsensgade Provinsbanken, 90, 27.jun. Thorvaldsensgade Århus Å reparation, 82, 4.mar. Thorving Esther, 84, s.183 Thorø Hejner FOTO, 88, s.42 Thostrup Nils, 91, s.64 Thro Brydeklub 60 år, 80, 1.jun. Thrues Bogtrykkeri, 74, 19.feb. Thrues Bogtrykkeri, 88, 26.jun. Thuesen Aage Højfeldt, 92, s.134 Thumand Carl E., 84, s.183 Thunøgade, 75, 22.jun. Thunøgade 19, 90, 2.feb. Thunøgade 19 BZ barrikade FOTO, 89, s.26 Thunøgade Bethlehemskirken, 87, 9.feb. Thunøgade kaffehus FOTO, 81, s.10 Thy idrætslejr FOTO, 87, s.31 Thygesen Hans S., 84, s.183 Thygesen Jens, 84, s.183 Thygesen Jens Olaf, 88, s.157 Thygesen S. Bak, 79, s.184 Thygesen T.K., 86, s.153 Thykjær Ilse, 78, 24.apr. Thykjær Jørn, 78, 24.apr. Thyregods Vej Åbyhøj menighedshus, 80, 13.jan. Thürmann Ludvig FOTO, 77, s.67 Thyssen A. Pontoppidan, 83, s.82 Thyssen Birgi e, 88, s.83 Thyø Harry, 86, s.153 Tibetansk folklore FOTO, 79, s.45 Tidmand Bjørn, 80, 1.jun. Tidsmaskine på Moesgård, 90, 24.apr. Tidsstudieakkord, 76, 12.mar. Tiemroth Edwin, 73, 1.aug. Tiemroth Edwin, 73, 10.sep. Tiemroth Edwin FOTO, 75, s.100 Tientsin akrobater, 76, 2.okt. Tientsin Truppen FOTO, 76, s.40 Tietgens Plads elmesyge FOTO, 87, s.8 Tikøb Je e, 77, 3.mar. Tilbuds-Avisen, 74, 19.feb. Tilbuds-Avisen, 78, 20.apr. Tilbuds-Avisen FOTO, 73, s.119 Tilbuds-Avisen konflikt, 82, 10.apr. Tillegreen Lillian FOTO, 76, s.93 Tillidsmændenes sikkerhed, 73, 9.feb. Tillidsmænds forhold, 73, 16.feb. Tilst, 72, 31.mar. Tilst, 75, 19.jan. Tilst Amtsgymnasium, 76, 4.feb. Tilst Amtsgymnasium, 76, 26.jun. Tilst Bibliotek FOTO, 77, s.155 Tilst Forsamlingshus, 73, 19.feb. Tilst Forsamlingshus FOTO, 77, s.147 Tilst GASA fly er til, 89, 1.mar. Tilst gymnasiegrund, 74, 23.aug. Tilst gymnasium, 74, 11.okt. Tilst Gymnasium, 76, 14.maj. Tilst Gymnasium, 76, 11.aug. Tilst jobtilbud Jordlovsudvalget, 82, 26.aug. Tilst jordkøb, 78, 6.mar. Tilst kirke lørdagsgudstjeneste, 76, 27.nov. Tilst møbelhus brand, 81, 17.sep. Tilst Nybyggerne i middelalderen TEMA, 92, s.48 Tilst Renseværk, 72, 30.nov. Tilst skole, 72, 26.jun. Tilst Skole, 73, 3.feb. Tilst skole, 76, 11.feb. Tilst Skole, 76, 17.mar. Tilst Skole børnehaveklasser FOTO, 79, s.8 Tilst skole indvies, 82, 6.feb. Tilst skole legestue, 79, 11.okt. Tilst skole ro eplage, 86, 22.feb. Tilst skole tyveri, 79, 11.okt. Tilst Skolevej skuddrab politiet, 83, 3.okt. Tilst skuddrama, 88, 14.feb. Tilst Sky eforening, 76, 13.jan. Tilst Sky eforening FOTO, 76, s.10 Tilst socialdemokratiske forening, 73, 19.feb. Tilst Teglværk, 82, 3.sep. Tilst Ungdomsskole Rygård lejrskole, 82, 5.sep. Tilst vandingsforbud, 72, 12.maj. Tilsynsråd for plejehjem vedtaget, 82, 8.apr. Timisoara fragtskib, 77, 2.jun. Tinas Grill Skolegade røveri, 92, 25.jan. Ting Ho Hinh, 72, 10.apr. 342

268 Register til Århus-Årbøgerne T Tinghuset anneks planer FOTO, 88, s.14 Tinghuset anneks ønskes, 89, 5.mar. Tinghuset anneksplaner udskudt, 88, 29.jan. Tinghøjvej Århus Akvarium, 90, 27.okt. Tingskov Allé Århus Akvarium, 89, 31.okt. Tintins Museum udstilling, 84, 12.feb. Tire & Rubber luftskib, 83, 13.aug. Tirsgaard Arne, 87, s.90 Tirsgaard Arne, 91, s.64 Tirstrup det nye TEMA, 75, s.142 Tirstrup Lufthavn, 79, 20.dec. Tirstrup lufthavn FOTO, 82, s.82 Tirstrup Lufthavn ombygning, 79, 9.aug. Tirstrup-London flyrute, 80, 1.apr. Titus Andronicus i Musikhuset, 90, 12.apr. Tivoli Friheden, 72, 24.apr. Tivoli Friheden, 72, 15.jun. Tivoli Friheden, 72, 22.aug. Tivoli Friheden, 72, 29.aug. Tivoli Friheden, 73, 14.mar. Tivoli Friheden, 73, 20.apr. Tivoli Friheden, 73, 22.apr. Tivoli Friheden, 73, 1.maj. Tivoli Friheden, 73, 28.jul. Tivoli Friheden, 74, 1.maj. Tivoli Friheden, 74, 26.jun. Tivoli Friheden, 74, 14.jul. Tivoli Friheden, 75, 1.maj. Tivoli Friheden, 75, 12.jul. Tivoli Friheden, 75, 27.jul. Tivoli Friheden, 75, 8.aug. Tivoli Friheden, 75, 25.aug. Tivoli Friheden, 75, 19.dec. Tivoli Friheden, 76, 26.mar. Tivoli Friheden, 76, 15.jun. Tivoli Friheden, 76, 17.aug. Tivoli Friheden, 77, 5.maj. Tivoli Friheden, 77, 19.maj. Tivoli Friheden, 77, 9.jul. Tivoli Friheden, 77, 29.aug. Tivoli Friheden, 77, 1.dec. Tivoli Friheden, 78, 1.maj. Tivoli Friheden, 78, 23.jul. Tivoli Friheden, 78, 28.aug. Tivoli Friheden, 80, 28.apr. Tivoli Friheden, 87, 3.jul. Tivoli Friheden FOTO, 75, s.12 Tivoli Friheden FOTO, 77, s.24 Tivoli Friheden 1. maj FOTO, 72, s.24 Tivoli Friheden 1. maj møde FOTO, 81, s.22 Tivoli Friheden 25 år som kommunal virksomhed, 90, 3.jun. Tivoli Friheden besøg, 90, 15.aug. Tivoli Friheden armbånd betaling, 85, 8.jun. Tivoli Friheden bededagsfest, 81, 2.maj. Tivoli Friheden besøg nedgang, 83, 29.jul. Tivoli Friheden besøgstal, 79, 20.sep. Tivoli Friheden betalingsstandsning, 84, 8.sep. Tivoli Friheden brand, 81, 11.maj. Tivoli Friheden børnedyrskue, 83, 13.jul. Tivoli Friheden børnerutsjebane børne-jet, 88, 25.apr. Tivoli Friheden Fagenes fest, 84, 9.aug. Tivoli Friheden forlystelser bortforpagtning, 88, 6.jul. Tivoli Friheden fornyelser, 85, 23.nov. Tivoli Friheden fornys FOTO, 90, s.11 Tivoli Friheden go-cart, 79, 29.apr. Tivoli Friheden godt besøgt, 85, 12.aug. Tivoli Friheden godt besøgt, 87, 22.jul. Tivoli Friheden gæld, 84, 15.sep. Tivoli Friheden idékonkurrence, 86, 17.feb. Tivoli Friheden idékonkurrence vinder, 86, 24.maj. Tivoli Friheden kageslagsmål FOTO, 89, s.33 Tivoli Friheden kommunal drift, 85, 21.mar. Tivoli Friheden kommunal regi fortsat, 86, 9.okt. Tivoli Friheden ledelsesstruktur, 85, 11.dec. Tivoli Friheden Mester Jakel teater blæses omkuld, 92, 22.maj. Tivoli Friheden ny rutsjebane, 87, 25.apr. Tivoli Friheden Pigegarden, 90, 18.mar. Tivoli Friheden rutsjebane FOTO, 87, s.19 Tivoli Friheden skulpturer, 74, 6.sep. Tivoli Friheden sløj sæson FOTO, 82, s.28 Tivoli Friheden sommerpas FOTO, 75, s.20 Tivoli Friheden sommerrevy, 76, 2.jul. Tivoli Friheden sommerrevy, 88, 17.jul. Tivoli Friheden strejke, 82, 3.jul. Tivoli Friheden støjklager, 80, 10.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

269 T Register til Århus-Årbøgerne Tivoli Friheden støjniveau, 89, 17.jul. Tivoli Friheden svigtende besøg, 84, 23.apr. Tivoli Friheden sæsonafslutning, 74, 26.aug. Tivoli Friheden sæsonslut, 73, 27.aug. Tivoli Friheden sæsonunderskud, 86, 11.aug. Tivoli Friheden sæsonåbning, 81, 26.apr. Tivoli Friheden teater, 75, 17.maj. Tivoli Friheden tivolet afskaffet, 83, 24.apr. Tivoli Friheden turistprogram, 83, 31.jan. Tivoli Friheden ulykke, 77, 8.maj. Tivoli Friheden underskud, 76, 21.apr. Tivoli Friheden vandorgel, 90, 2.aug. Tivoli Friheden vellykket besøgstal, 87, 8.aug. Tivoli Friheden økonomiske problemer, 83, 23.nov. Tivoli Friheden åbner, 74, 18.apr. Tivoli Friheden åbner, 90, 15.apr. Tivoli Friheden åbner Hurlumhejhus, 92, 13.apr. Tivoli Friheden åbner sæson, 75, 26.apr. Tivoli Friheden åbning FOTO, 83, s.21 Tivoli Frihedens hovedindgang FOTO, 92, s.19 Tivoli-revyen Friheden, 90, 8.sep. Tivoli-Teatret, 79, 28.jul. Tivoliteatret Lagekagerevyen, 90, 18.feb. Tjaikovskij-koncert By- Orkesteret, 80, 12.nov. Tjekkoslovakiet besæ else, 79, 21.aug. Tjekkoslovakisk besøg, 85, 16.aug. Tjenestemænd arbejdsnedlæggelse, 81, 9.apr. Tjenestemænd protestmøde Rådhuspladsen, 83, 13.okt. Tjenestemænd strejke, 80, 15.mar. Tjenestemænd Århus Kommune, 72, 1.apr. Tjenestemændenes Fællesudvalg, 83, 13.okt. Tjenestepiger filmforevisning, 85, 14.sep. Tjæreborg Rejser, 72, 5.nov. Tjæreborg Rejser, 74, 2.jan. Tjæreborg Rejser, 79, 15.jan. Tjørnehøj Erik, 81, s.149 Tjørnehøj Erik FOTO, 81, s.152 Tjørnehøj Erik FOTO, 81, s.154 Tjørnehøj Etik FOTO, 81, s.154 Tjørnevej 6 Taleinstitu et, 88, 15.jun. Tobaksafvænning eksperiment Kommunehospitalet, 87, 3.jan. Tobaksforbud busserne, 83, 25.sep. Tobaksforretninger lukket, 73, 26.jul. Tochigi Maru japansk tankskib FOTO, 81, s.54 Todbjerg udsigtstårn FOTO, 78, s.27 Todbjerg Udsigtstårn 50 år, 78, 15.jun. Toft Bent, 83, s.82 Toft Gunnar, 82, s.174 Toft H.P. FOTO, 73, s.46 Toft Hans FOTO, 72, s.38 Toftegården pleje- og omsorgscenter indviet, 82, 1.okt. Toftegården Plejehjemmet dagcenter vedtaget, 82, 12.aug. Toftegårdscentret maleriudstilling, 83, 15.maj. Tog afsporet Skovvejen, 83, 13.okt. Tog veterantog E-maskine FOTO, 89, s.18 Togafsporing Europaplads, 80, 8.aug. Togafsporing Østbanegården, 80, 4.okt. Togeby Ole, 92, s.86 Togstewardesser arbejdet genoptaget, 81, 19.aug. Togstewardesser arbejdsnedlæggelse, 81, 16.aug. Togtrafik Grenå-Århus, 78, 28.jun. Togulykke banegården drab, 89, 4.jan. Togulykke Brabrand, 79, 1.jan. Togulykke Grenåbanen FOTO, 80, s.12 Togulykke Odderbanen, 78, 2.jul. Togulykke Skovgårdsgade, 73, 30.sep. Togulykke Skovgårdsgade, 73, 30.sep. Togulykke Skovgårdsgade, 73, 21.okt. Togulykke Tranbjerg, 74, 11.dec. Togulykke Åby, 80, 25.aug. Togvogne graffiti-malet, 91, 5.jul. Toilet ved Ridehuset Frederiks Allé, 86, 17.nov. Toiletaffald fly Hvedebjergvej, 81, 4.jun. Toiletbygning Busgaden, 73, 21.dec. Toiletbygning Østergade, 73, 21.dec. Toile er gratis, 76, 6.aug. Tokkerbakken brand, 85, 6.jun. 344

270 Register til Århus-Årbøgerne T Tokyo embedsmænd besøger Århus, 91, 5.jul. Told beslaglæggelser biler tv, 87, 20.jul. Toldbodgade, 73, 24.jan. Toldbodgade 6, 75, 28.dec. Toldbodgade Loppehuset, 90, 6.apr. Toldembedsmand dumme svin, 76, 1.maj. Toldere og toldboder TEMA, 88, s.84 Toldfrilager havnen, 73, 2.feb. Toldi Geza, 86, s.153 Toldkammer åbent hus 350 år, 83, 9.maj. Toldkammerbygningen FOTO, 73, s.37 Toldoplag Århus, 83, 17.feb. Toldvæsen momskontrol, 80, 9.jan. Toldvæsenet moms og smuglere, 83, 12.jan. Tolke Handelshøjskolen, 81, 24.apr. Tolke Universitetet, 81, 24.apr. Tollestrup Inge Thurah, 91, s.64 Tolstrup Grethe, 82, s.174 Tolstrup Tove, 87, s.90 Tolveren spilleklub, 78, 15.maj. Tomater første, 85, 28.feb. Tomatsalg 4902 kr. pr. kilo, 90, 13.feb. Tomsagervej JME-Byg, 89, 14.feb. Tomsagervej JME-Byg, 90, 9.jun. Tongil-bevægelsen, 89, 18.feb. Tonica, 72, 4.sep. Tonica, 75, 9.nov. Tonica Danmarksmesterskabet, 81, 16.nov. Tonica Harmoniorkester, 72, 17.sep. Tonica Harmoniorkester 40 år, 81, 14.jun. Tonica Harmoniorkester 50 år, 91, 7.jan. Tonica promenadekoncert, 82, 30.apr. Tonica Tyrolerorkester, 80, 4.okt. Tonica tyrolerteltet FOTO, 91, s.26 Top-klub, 74, 25.maj. Topp Hans J.W., 90, s.131 Topsøe Haldor, 82, 2.okt. Tordenskjold diskotek, 74, 6.feb. Tordenskjold diskotek, 74, 7.jun. Tordenskjoldsgade, 72, 18.maj. Tordenskjoldsgade, 73, 13.apr. Tordenskjoldsgade 21 Ejendomsselskab, 72, 20.nov. Tordenskjoldsgade 31a, 76, 9.apr. Tordenskjoldsgade 37, 73, 27.jul. Tordenskjoldsgade 69, 74, 21.dec. Tordenskjoldsgade beboerhus møde midtbyen, 82, 5.maj. Tordenskjoldsgade brand, 85, 16.okt. Tordenskjoldsgade café Ziggy, 88, 10.feb. Tordenskjoldsgade gårdrydning, 81, 23.aug. Tordenskjoldsgade kommuneplan biltrafik, 86, 12.jun. Tordenskjoldsgade P. Clausens Fiskehandel, 88, 1.dec. Tordenskjoldsgade Palads- Teatret, 87, 10.okt. Tordenvejr True, 75, 3.apr. Toré Bertie, 84, s.183 Torfing Grethe, 87, s.90 Torfing Grethe, 90, 14.jun. Torfing Grethe, 91, 2.maj. Torfing Lone, 91, 10.nov. Torgersen Lars vareindkøb telefonisk, 90, 28.jul. Tornerose eventyrkomedie, 89, 17.okt. Torntoft isenkræmmer, 84, 11.sep. Torpedahl Per, 89, 12.dec. Torstilgårdsvej drab, 84, 21.aug. Torvehandelen gennem tiderne TEMA, 79, s.162 Tosca opera, 73, 17.aug. Totalforsvarets PR-kampagne, 92, 12.aug. Totalforsvars-ugen slu er, 92, 18.aug. Toveshøj atomvåbenfri zone, 84, 11.apr. Tovshøjskolen, 74, 13.aug. Tovshøjskolen, 74, 1.okt. Tovshøjskolen, 74, 22.okt. Tovshøjskolen, 75, 21.okt. Tovshøjskolen grøntsager, 79, 16.jan. Tower Pub Immervad FOTO, 72, s.80 Tower Pub restaurant åbner, 73, 8.feb. Town Ferry, 89, 30.dec. Trafik 77 eftersyn, 87, 5.nov. Trafik fartbøder, 76, 18.jan. Trafik fartbøder, 89, 3.sep. Trafik fartbøder, 89, 17.nov. Trafik kollektiv, 72, 4.feb. Trafik kollektiv, 74, 30.apr. Trafik kollektiv, 76, 10.mar. Trafik kollektiv brændstof, 74, 20.dec. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

271 T Register til Århus-Årbøgerne Trafik kollektiv takstsystem, 78, 22.jun. Trafik kontrol cyklister lys, 89, 29.nov. Trafik kontrol ældre bilister forslag, 84, 24.sep. Trafik paragraf 13 eftersyn, 78, 17.mar. Trafik paragraf 13 eftersyn, 78, 14.maj. Trafik radarkontrol Grenåvej, 87, 2.jun. Trafik skoleveje kampagne, 89, 4.aug. Trafik spritbilister, 87, 29.nov. Trafik tælling Vester Alle, 89, 9.nov. Trafik uden om Skovvejen, 90, 8.feb. Trafikdrab antal 1980, 82, 13.jan. Trafikdrab Borum, 84, 4.aug. Trafikdrab Dr. Margrethes Vej, 73, 6.sep. Trafikdrab Espenhøjvej, 83, 22.okt. Trafikdrab Europaplads, 82, 13.okt. Trafikdrab Grenåvej, 74, 24.apr. Trafikdrab Grenåvej-Lystrupvej, 87, 24.aug. Trafikdrab Grumstolsvej, 78, 8.aug. Trafikdrab Høgevej, 78, 22.dec. Trafikdrab i Vestjylland 4 århusianere dræbt, 91, 26.jul. Trafikdrab lastbil FOTO, 83, s.44 Trafikdrab Lisbjerg, 81, 29.maj. Trafikdrab Lystrupvej, 74, 24.apr. Trafikdrab Marienlystvej, 81, 28.jun. Trafikdrab motorcykel Harald Jensens Plads, 84, 15.apr. Trafikdrab Risskov, 78, 29.maj. Trafikdrab Silkeborgvej, 87, 8.okt. Trafikdrab Solbjerg hovedgade, 81, 26.aug. Trafikdrab statistik, 78, 16.jan. Trafikdrab Stautrup, 86, 3.dec. Trafikdrab Strandvejen, 84, 3.nov. Trafikdrab studenterfest, 83, 14.maj. Trafikdrab Tretommervej, 81, 30.apr. Trafikkommissionen, 73, 10.jun. Trafiklys Østbanetorvet, 74, 30.maj. Trafikmedicinsk kongres, 81, 11.jun. Trafikovervågning, 78, 16.mar. Trafikpolitik møde Rådhuset, 92, 2.sep. Trafikpolitisk konference Musikhuset, 92, 16.sep. Trafikproblemer Kalundborgbåden, 74, 21.okt. Trafikproblemer møde, 74, 22.okt. Trafikproblemer Silkeborgvej, 79, 21.jan. Trafiksanering pris Møller & Wichmann, 81, 1.mar. Trafiksanering Åbyhøj Hasle møde, 81, 8.okt. Trafiksanering Åbyhøj og Hasle møde, 84, 25.okt. Trafiksikkerhedsudvalget, 85, 11.nov. Trafiksikkerhedsudvalget, 85, 14.dec. Trafiksikkerhedsudvalget En pind i øret, 85, 25.jun. Trafikuheld ambulance Nørrebrogade, 83, 23.aug. Trafikuheld brandbil Vestre Ringgade, 83, 21.feb. Trafikuheld bus hyrevogn Østergade, 88, 13.jun. Trafikuheld bus Skt. Clemens Bro FOTO, 82, s.47 Trafikuheld Frederiks Allé, 80, 23.nov. Trafikuheld havnen, 79, 17.nov. Trafikuheld Høgevej, 76, 1.sep. Trafikuheld Kongevejen, 73, 14.okt. Trafikuheld kælkning, 82, 10.dec. Trafikuheld lastbil Grenåvej, 86, 2.feb. Trafikuheld med drab Grenåvej, 92, 24.okt. Trafikuheld olieudslip Mundelstrup, 89, 7.apr. Trafikuheld Ormslevvej, 75, 17.feb. Trafikuheld ridehest Oddervej, 83, 28.feb. Trafikuheld Ringgaden læsket kalk FOTO, 82, s.21 Trafikuheld Sabro Korsvej, 80, 20.apr. Trafikuheld Skt. Pauls Gade, 78, 31.okt. Trafikuheld sne FOTO, 76, s.44 Trafikuheld statistik, 83, 6.sep. Trafikuheld Åstrup Strandvej, 88, 13.jun. Trafikulykke FOTO, 74, s.22 Trafikulykke bus cykel, 82, 4.okt. Trafikulykke dom erstatning, 80, 20.sep. Trafikulykke erstatning, 75, 7.jun. Trafikulykke jernbaneoverskæring Grenåvej, 87, 12.jan. Trafikulykke Kolt Haveby, 81, 28.apr. Trafikulykke Kystvejen, 74, 30.maj. 346

272 Register til Århus-Årbøgerne T Trafikulykke nærbanetoget Gammel Kirkevej, 83, 16.aug. Trafikulykke Ringgadebroen, 84, 27.mar. Trafikulykke Strandvejen, 76, 30.jan. Trafikulykke Strandvejen, 80, 29.jul. Trafikulykke Viborgvej, 76, 12.feb. Trafikulykke Åbyhøj erstatning, 84, 17.feb. Trafikulykker, 77, 10.nov. Trafikulykker fodgængere, 77, 24.feb. Trafikulykker økonomi, 80, 3.mar. Trafikvagt FOTO, 74, s.22 Trambusser 50 år, 83, 15.jul. Trampczynki Bohdan, 81, 23.okt. Tranbjerg Antenneforening, 81, 5.apr. Tranbjerg bande, 78, 19.maj. Tranbjerg bande dom, 78, 8.sep. Tranbjerg Bibliotek FOTO, 77, s.153 Tranbjerg brand, 84, 22.aug. Tranbjerg Byfest, 78, 5.jun. Tranbjerg erhvervspark borgermøde, 92, 14.aug. Tranbjerg Grundejerforening klage lokalplan, 86, 14.jan. Tranbjerg Haveby, 73, 28.okt. Tranbjerg Haveby byggegrunde, 73, 21.nov. Tranbjerg Kirke, 75, 29.mar. Tranbjerg kirke, 78, 5.jun. Tranbjerg Kro, 72, 2.dec. Tranbjerg nærdemokrati, 76, 22.apr. Tranbjerg postkontor røveri, 81, 28.apr. Tranbjerg postkontor røveri, 92, 18.mar. Tranbjerg skole, 73, 29.jun. Tranbjerg skole, 76, 22.apr. Tranbjerg skole, 77, 30.jun. Tranbjerg Skole, 77, 9.aug. Tranbjerg Skole, 77, 25.okt. Tranbjerg Skole, 78, 8.aug. Tranbjerg skole, 84, 7.okt. Tranbjerg skole fastelavn FOTO, 77, s.15 Tranbjerg Skole kantine, 78, 28.feb. Tranbjerg tandreguleringscenter, 80, 18.apr. Tranbjerg togulykke, 74, 11.dec. Tranbjerg Varmeværk, 74, 27.sep. Tranbjerg Varmeværk, 74, 25.okt. Tranbjerg villagrunde, 73, 7.dec. Tranekærvej barakker til klubhuse, 92, 23.okt. Tranekærvej røveri, 79, 24.jun. Tranely børneinstitution, 73, 28.okt. Transplantationer på Skejby Sygefravær fra nytår, 91, 19.jun. Trauls Erichsens Eftf. Vestergade renseri lukker, 85, 30.jun. Travalje båd, 75, 25.feb. Travbanen TEMA, 89, s.45 Traverse Theatre Workshop, 73, 9.nov. Tre Ege Hotel til salg, 82, 23.mar. Tre Falke-Bio København, 81, 4.jun. Trepkasgade, 75, 8.maj. Trepkasgade 13 brand, 82, 14.apr. Trepkasgade 14 brand, 86, 6.feb. Tretommervej 31 Dansk Landbrugsskole, 91, 15.okt. Tretommervej 33 Århusegnens Husholdningsskole, 91, 15.okt. Tretommervej lysanlæg, 74, 16.aug. Tretommervej trafikdrab, 81, 30.apr. Trifolium, 72, 2.nov. Trige borgermøde, 82, 9.feb. Trige brugs røveri, 82, 15.apr. Trige Forsamlingshus, 78, 16.aug. Trige forurening Superfos skal betale, 90, 27.dec. Trige Kirke, 75, 19.okt. Trige renseanlæg, 76, 2.jun. Trige tjæretromler fundet Superfoss, 89, 18.apr. Trige træplantning, 84, 16.apr. Trige-Hallen geværtrussel, 86, 6.okt. Trige-parken opførelse, 81, 4.jan. Trikotagefabrik besat, 83, 9.jan. Trikotagefabrikken FOTO, 79, s.78 Trikotagefabrikken besæ else, 83, 18.jan. Trikotagefabrikken graffiti FOTO, 83, s.11 Trikotagefabrikken købt af Teknisk skole, 83, 11.mar. Trikotagefabrikken loppemarked, 85, 24.mar. Trikotagefabrikken politiaktion, 83, 20.jan. Trikotagefabrikken Silkeborgvej socialforvaltning opgivet, 82, 25.jan. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

273 T Register til Århus-Årbøgerne Trikotagefabrikken Silkeborgvej workshop, 86, 11.sep. Trikotagefabrikken Socialforvaltningen, 79, 2.nov. Trikotagefabrikker ophør, 80, 30.jun. Trille, 72, 13.okt. Trille koncert, 84, 4.jun. Trillegården bolig bevilling, 80, 27.jun. Trillegårds-kollegiet husleje, 79, 22.jul. Trillegårdskollegiet, 76, 25.maj. Trillegårdskollegiet uddannelsesstø e if. boykot, 82, 1.okt. Trinbrædtet Vestergade genåbner, 92, 5.jul. Trinbræ et rockcenter lukker, 84, 18.jun. Trindsøvej, 73, 15.nov. Trindsøvej Falck, 82, 3.okt. Triptycon koncert, 89, 26.okt. Trivselshuset indviet, 90, 9.dec. Trods Katholm, 78, 30.apr. Trods Katholm FOTO, 78, s.20 Trods Katholm ejendom solgt, 82, 6.feb. Trods Katholm Mindegade købt af Østifterne, 92, 1.mar. Troelsen Frede udstilling, 86, 9.dec. Troelsen Max J., 89, s.151 Trolle Ib, 75, 5.okt. Trolle-Schul Erik, 77, 21.dec. Trolle-Schul Erik, 86, s.153 Tronfølgeren, 72, 22.jun. Tronfølgerparret, 72, 18.dec. Tropicana Brand, 85, 24.okt. Tropicana Restaurant, 72, 7.sep. Tropicana restaurant, 84, 23.dec. Tropicana slagsmål, 85, 29.apr. Tropssamfundet, 92, 9.feb. Trouw Specialfoder købt af Århus Oliefabrik, 81, 10.sep. True ko-fødsel trillinger, 83, 29.apr. True Skole, 77, 17.jun. True skole nedlæggelse, 76, 21.okt. True Skole nedlægges, 76, 10.dec. True sti Brabrand, 79, 25.jan. True tordenvejr, 75, 3.apr. Truede dyrearter, 84, 15.mar. Trussel afpresning dom, 87, 4.aug. Trussel Grenåvej, 78, 11.aug. Trussel mod politi dom, 89, 30.aug. Trussel politi dom, 92, 17.dec. Trussel sagsbehandler dom, 88, 17.dec. Trussel socialinspektør dom, 85, 2.apr. Trussel socialinspektør dom, 85, 11.apr. Trussel tolder dom, 86, 10.dec. Tryg Forsikring, 75, 26.feb. Træer byområdet, 79, 15.mar. Træer i Århus TEMA, 79, s.92 Træer i Århus TEMA, 79, s.170 Træer til Island, 80, 28.nov. Træer Vesterbro Torv FOTO, 73, s.9 Træf Nye Mennesker forening, 77, 9.aug. Træfældning Tage Hansens Gade, 79, 20.sep. Træfældning ulovlig Jydsk Teknologisk Institut, 86, 21.maj. Træskibe Festugen FOTO, 83, s.38 Træskibe sejlkonkurrence, 87, 13.sep. Træskibe Å-havnen, 79, 9.sep. Træskibsejernes Sammenslutning FOTO, 80, s.37 Træskoboden Knudrisgade røveri, 85, 23.dec. Træskoskibet Firlingen, 72, 31.aug. Træskoskibet Firlingen FOTO, 72, s.36 Træsvamp Moesgård, 79, 26.jan. Trøjborg Apotek nye receptkuverter, 89, 21.jan. Trøjborg beboerfest, 76, 30.aug. Trøjborg Beboerforening, 75, 25.apr. Trøjborg Beboerforening, 76, 9.apr. Trøjborg Beboerforening, 76, 30.aug. Trøjborg Beboerforening, 77, 15.jan. Trøjborg Beboerforening, 77, 12.jun. Trøjborg Beboerforening, 77, 2.dec. Trøjborg Beboerforening, 79, 20.jun. Trøjborg Beboerforening, 80, 21.mar. Trøjborg Beboerforening, 85, 30.maj. Trøjborg Beboerforening FOTO, 77, s.28 Trøjborg Beboerforening aktion, 80, 10.feb. Trøjborg Beboerforening pensionistklub 5 år, 81, 30.sep. Trøjborg beboerforening tilskud, 80, 19.dec. Trøjborg Beboerhus, 76, 16.okt. Trøjborg beboerhus, 78, 13.dec. 348

274 Register til Århus-Årbøgerne T Trøjborg bibliotek åbningstid protest, 85, 30.maj. Trøjborg biografer, 76, 8.okt. Trøjborg butikscenter, 76, 8.okt. Trøjborg Børnehave 50 års jubilæum, 90, 15.aug. Trøjborg Center, 76, 16.okt. Trøjborg Center, 76, 28.okt. Trøjborg center, 76, 29.okt. Trøjborg Center TEMA, 77, s.157 Trøjborg Center FOTO, 77, s.159 Trøjborg Centret, 76, 25.nov. Trøjborg centret, 77, 15.jan. Trøjborg centret, 78, 5.feb. Trøjborg Centret, 78, 23.apr. Trøjborg centret byggetilladelse, 76, 10.dec. Trøjborg Centret slagsmål, 78, 18.feb. Trøjborg centret åbnes, 77, 2.dec. Trøjborg festuge, 81, 26.maj. Trøjborg festuge, 81, 29.maj. Trøjborg fredsgruppe underskrifter, 85, 20.nov. Trøjborg gadefest FOTO, 76, s.33 Trøjborg Grundejerforening, 76, 9.apr. Trøjborg Grundejerforening, 80, 23.apr. Trøjborg indkøbscenter, 76, 12.nov. Trøjborg Kroen fælles med Peder Wessel Bodega, 91, 8.okt. Trøjborg protest kommuneplan, 86, 12.jun. Trøjborg Renseanlæg, 79, 20.okt. Trøjborg Renseværk, 84, 25.apr. Trøjborg Renseværk bevilling, 83, 8.dec. Trøjborg tilslu et Marselisborg Renseværk, 84, 25.apr. Trøjborg Torvemarked Finsensgades Skole, 90, 7.okt. Trøjborg trafikdemonstration, 82, 13.okt. Trøjborg Ungdomsklub lukker efter overfald, 90, 5.apr. Trøjborg Ungdomsklub overfald, 90, 28.mar. Trøjborg-komité, 74, 13.apr. Trøjborgvej, 76, 14.aug. Trøjborgvej FOTO, 76, s.32 Trøjborgvej 38, 75, 30.jan. Trøjborgvej gårdrydning, 79, 21.jun. Trøjborgvej gårdrydning, 81, 23.aug. Trøst Pia FOTO, 76, s.96 Tråde i tiden udstilling, 91, 11.aug. Tuberkulose bekæmpelse, 90, 1.jul. Tubo Tec raketordre Guyana, 82, 3.dec. Tuborg-depotet, 72, 2.jul. Tuffs Ian FOTO, 90, s.8 Tulip arbejdet genoptaget, 92, 7.feb. Tulip arbejdsnedlæggelse, 92, 4.feb. Tulip i Viby lukker, 92, 17.maj. Tulshøjvej, 78, 21.feb. Tulshøjvej vuggestue karlitlofter, 85, 29.jun. Tulshøjvej vuggestue karlitlofter FOTO, 85, s.25 Tungmetaller Århus Havn, 82, 7.okt. Tunnel Strandvejen støjisolering bevilling, 81, 12.mar. Turell Dan, 88, 2.okt. Turisme 100 diplomater Århusudflugt, 84, 31.maj. Turisme amerikanere udebliver, 87, 14.jul. Turist i egen by FOTO, 91, s.11 Turistbureau ferieby e, 75, 9.mar. Turistbureauet byrundtur, 80, 15.jun. Turistbusser til Viby Torv, 88, 12.aug. Turistchauffører strejke, 74, 14.mar. Turister i byen, 90, 13.jul. Turistforening turistbrochurer præsenteres, 83, 23.jun. Turistforeningen, 73, 2.mar. Turistforeningen, 73, 28.mar. Turistforeningen, 75, 19.dec. Turistforeningen, 76, 5.jul. Turistforeningen, 76, 2.aug. Turistforeningen 75 år FOTO, 73, s.40 Turistforeningen feriehjem bytning, 81, 14.jul. Turistforeningen ferieture Århus, 82, 7.mar. Turistforeningen samarbejde Aalborg Odense, 81, 15.nov. Turistguider, 73, 28.mar. Tv >se også Hybridnet - Kabel-tv, TV er Deres tv-udsendelse, 78, 11.okt. TV er Deres tv-udsendelse FOTO, 78, s.44 Tv hybridnet Jydsk Telefon, 87, 29.mar. Tv julekalender Jul i Gammelby udstilling, 84, 20.nov. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

275 T Register til Århus-Årbøgerne Tv svensk tysk Åbyhøj Brabrand, 79, 5.jul. Tv via kabel dom, 81, 4.mar. Tv- kabelnet, 76, 12.jun. TV-2 provinsafdeling i Århus, 87, 3.maj. TV-bingo, 87, 14.mar. Tv-fanfare, 79, 6.sep. Tv-licens fogedre en, 83, 10.sep. Tv-licens udpantning, 73, 23.jul. Tv-program Kanal 22, 80, 12.feb. Tv-udsendelse ATV Guinness Rekordbog, 85, 28.okt. TV2 landsdækkende krav til statsministeren, 85, 15.dec. TV3 Film køb af Stiftstidende, 89, 5.dec. Tvangsauktion parcelhuse, 75, 24.maj. Tvangsauktioner, 79, 25.jul. Tvangsauktioner antal, 81, 6.dec. Tvangsauktioner falder, 85, 11.jul. Tvangsauktioner husejere, 89, 25.jul. Tvindskolerne tilskud standses, 82, 12.nov. Tworek Wandy, 84, 27.feb. Tychsen Knud, 82, 30.apr. Typografer arbejdsnedlæggelse bod, 78, 4.maj. Typografer demonstration, 82, 4.jun. Typogra onflikt ophørt, 82, 15.jun. Typografstrejke, 78, 1.apr. Tyr bryder ud Slagtehuset, 92, 4.feb. Tyr islandsk kanonbåd, 77, 6.okt. Tyr løbskt, 83, 3.mar. Tyr undslipper Slagtehuset, 84, 21.aug. Tyrkiet psykologer besøg, 81, 1.sep. Tyrkiet socialpædagog hjemvendt fra fængsel, 85, 23.apr. Tyrkisk inspiration festival, 92, 18.apr. Tyrkisk præsidentbesøg, 86, 21.okt. Tyrkisk-dansk kulturmåned, 91, 29.sep. Tyrkiske flygtninge sultestrejke slut, 88, 5.aug. Tyrkiske flygtningen sultestrejke, 88, 2.aug. Tyrkiske kvinder klub Bentesvej, 84, 14.mar. Tyrkiske piger specialskole, 81, 31.mar. Tyrolerteltet Klostertorvet FOTO, 89, s.31 Tyvekoster Montanagade, 82, 22.apr. Tyver hæleri narkotika politiaktion, 76, 28.okt. Tyveri, 84, 4.mar. Tyveri 45 indbrud, 88, 21.nov. Tyveri adrenalin, 73, 21.maj. Tyveri af 4-årig Bilka, 92, 31.aug. Tyveri anholdelser, 75, 11.jan. Tyveri anholdelser, 87, 10.jul. Tyveri Asger Jorn-litografier, 83, 25.sep. Tyveri bankbil dom, 81, 11.mar. Tyveri bankboks Den Danske Bank Egå, 83, 31.okt. Tyveri benzin hotel Mercur, 84, 27.jul. Tyveri bil Strandvejen, 84, 4.dec. Tyveri bil uheld Ringkøbingvej, 86, 27.jun. Tyveri biler, 77, 1.aug. Tyveri biler, 86, 23.maj. Tyveri biler anholdelse, 89, 3.apr. Tyveri Bilka, 88, 23.mar. Tyveri Blommehaven, 84, 25.jul. Tyveri blyrør, 82, 30.okt. Tyveri brosten Immervad, 82, 21.nov. Tyveri Brøbech, 74, 28.jun. Tyveri bybus linje 4, 90, 17.jan. Tyveri byggepladsen Vejlby Centervej, 91, 13.nov. Tyveri byggepladser, 90, 10.mar. Tyveri bøger Universitet, 76, 23.aug. Tyveri checks dom, 82, 17.jul. Tyveri cigare er, 72, 2.feb. Tyveri cigare er, 72, 5.feb. Tyveri cigare er, 72, 18.feb. Tyveri cykler, 84, 14.jan. Tyveri Dansk Flygtningehjælp, 82, 4.aug. Tyveri Den gamle By, 87, 21.jul. Tyveri diamant, 81, 8.dec. Tyveri dom, 80, 12.mar. Tyveri Egå brugs, 88, 24.nov. Tyveri Egå Marina, 81, 13.okt. Tyveri elefantstødtænder Naturhistorisk Museum, 92, 30.okt. Tyveri Engelbredt skotøj, 77, 17.maj. Tyveri Favør Vesterbro Torv, 84, 7.okt. Tyveri fest for stjålne varer Brabrand, 83, 15.nov. Tyveri Forældreskolen, 79, 13.feb. Tyveri fra stilladser, 86, 26.jul. 350

276 Register til Århus-Årbøgerne T Tyveri Frants Hingelberg guldsmed, 87, 20.dec. Tyveri Føtex Viby, 83, 31.mar. Tyveri gastankvogn, 82, 26.jan. Tyveri Gellerupscenen, 80, 27.aug. Tyveri gratis maduddeling Magasin, 83, 17.sep. Tyveri gratis maduddeling Salling, 83, 17.sep. Tyveri guldsmed, 82, 20.nov. Tyveri guldsmed Bruuns Gade, 77, 5.feb. Tyveri guldsmed Immervad, 83, 26.jan. Tyveri Hjørnekiosken de Mezas Vej, 87, 15.dec. Tyveri hos politimesteren, 84, 16.okt. Tyveri hælere anholdt, 89, 16.sep. Tyveri hæleri, 76, 25.sep. Tyveri hæleri dom, 87, 22.apr. Tyveri Højbjerg, 74, 27.jul. Tyveri hårde hvidevarer, 89, 1.jun. Tyveri i biler, 88, 31.jul. Tyveri instrumenter Kvægtorvet, 85, 26.jul. Tyveri isbjørneskind Holger Jensen, 83, 15.okt. Tyveri Jydsk Væddeløbsbane, 75, 30.jun. Tyveri Jyske Bank Randersvej, 85, 1.aug. Tyveri katolske kirke, 73, 30.maj. Tyveri kirkesølv Åbyhøj dom, 81, 2.dec. Tyveri Kirkevænget, 80, 12.aug. Tyveri Kommunehospitalets apotek, 86, 28.aug. Tyveri kul og koks dom, 92, 12.dec. Tyveri købmand Risskov dom, 81, 14.apr. Tyveri listetyv Risskov pågrebet, 86, 31.aug. Tyveri lægerecepter, 76, 23.sep. Tyveri Magasin, 80, 29.jun. Tyveri Merko supermarked, 81, 25.apr. Tyveri Moesgård, 77, 4.jul. Tyveri motorcykel Kommune- Information, 88, 27.aug. Tyveri Mudderaskinens værksted Brabrand sø, 92, 5.okt. Tyveri Musikvidenskabeligt Institut, 84, 6.jun. Tyveri Møllevangskirken, 75, 27.jan. Tyveri parkometre, 82, 27.okt. Tyveri personalet Kommunehospitalet, 85, 9.maj. Tyveri politiuniformer Åbyhøj, 83, 1.nov. Tyveri postbil, 81, 29.jan. Tyveri postcykler, 89, 23.aug. Tyveri postkasse dom, 90, 29.nov. Tyveri postkontor dom, 77, 6.feb. Tyveri postsæk, 90, 19.dec. Tyveri postsæk 1 mill. kr. Botanisk Have, 84, 12.mar. Tyveri postsæk Hovedpostkontoret, 91, 14.feb. Tyveri pos erminalen Ankersgade, 84, 27.apr. Tyveri pos erminalen retsmøde, 84, 5.maj. Tyveri rudeknusning Veri Centret, 83, 28.dec. Tyveri Sabrina-Modeller, 73, 30.maj. Tyveri seddelautomat benzinstation Silkeborgvej, 91, 31.jul. Tyveri Singapore dollar, 74, 13.jun. Tyveri Singapore-dollar dom, 74, 13.aug. Tyveri Singapore-dollar dom, 74, 17.aug. Tyveri skindjakker, 88, 17.nov. Tyveri skolerne, 73, 20.jan. Tyveri Skt. Josephs Hospital, 83, 10.apr. Tyveri skydevåben, 86, 24.apr. Tyveri snefangst, 88, 17.mar. Tyveri som fysioterapeuter, 88, 8.mar. Tyveri Sparekassen de Mezas Vej, 78, 5.jan. Tyveri Sparekassen SDS, 75, 10.okt. Tyveri spiritus tobak smykker, 77, 1.maj. Tyveri Stjernepladsen, 74, 26.jun. Tyveri Strøget, 84, 28.jul. Tyveri sygetransport, 75, 27.apr. Tyveri Sømændenes Fagforening, 75, 17.dec. Tyveri Sømændenes Forbund, 82, 8.jul. Tyveri tasker, 77, 13.mar. Tyveri tasker Føtex Guldsmedgade, 86, 10.maj. Tyveri telefonautomater, 84, 27.jan. Tyveri Tilst skole, 79, 11.okt. Tyveri træ, 80, 4.aug. Tyveri træ Lystrup, 83, 5.apr. Tyveri træsko, 79, 28.jul. Tyveri turistbus, 79, 1.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

277 U Register til Århus-Årbøgerne Tyveri tv Kommunehospitalet, 80, 25.jan. Tyveri Varnich Radio, 77, 1.jun. Tyveri Vejlby kirke FOTO, 82, s.8 Tyveri Vesterbro Torv, 77, 9.maj. Tyveri villaer, 84, 25.maj. Tyveri Væksthuset Botanisk Have, 80, 4.jul. Tyverier børn og unge, 85, 3.nov. Tøbrud koncert, 85, 18.aug. Tøj & Sko Strøget åbner, 85, 22.mar. Tømmergården Randers overtaget Århus Savværk, 81, 29.aug. Tømrermestrenes Høvleværk, 74, 6.dec. Tømrermestrenes Høvleværk, 75, 23.nov. Tønnesen Per, 90, s.74 Tønnesen Svend FOTO, 74, s.105 Tønning Niels Jørgen, 90, s.131 Tørfing Grethe, 91, s.65 Tørning Dan FOTO, 78, s.83 Tørnæs Eva, 84, 13.jul. Tørnæs Eva, 91, 27.mar. Tørnæs Eva, 91, 9.jun. Tørnæs Eva, 92, 6.maj. Tørnæs Eva, 92, 20.jun. Tørnæs Eva, 92, 14.aug. Tørnæs Eva, 92, 22.nov. Tørnæs Eva FOTO, 90, s.34 Tørnæs Eva rådmand, 91, 2.jan. Tørsleff Georg, 88, s.158 Tøsedrengene, 85, 11.jul. Tågholt Knud, 83, s.145 Tårne og spir i byen TEMA, 84, s.127 Tårnspir Marselisborg slot FOTO, 83, s.15 U U-lands weekend Huset, 83, 27.feb. U-landsarrangement Gellerup FOTO, 82, s.15 U-landsfonden FOTO, 75, s.23 U-landsfonden af 1962 TEMA, 75, s.131 U-landskampagne, 79, 6.apr. Ubåden Sælen til Århus Flydedok, 91, 18.dec. Ud i Århus turistfilm, 83, 8.jun. Uddannelse demonstration, 76, 9.dec. Uddannelser tilmeldinger, 81, 27.jul. Uddannelsesdag Scanticon, 85, 10.sep. Uddannelsesorientering, 82, 12.nov. Uddannelsesstø e, 76, 10.jul. Uddannelsesstø e demonstration, 76, 7.feb. Uddannelsesstø e demonstration, 79, 6.apr. Uddannelsesstø en, 76, 20.mar. Uddannelsesstø en spredes, 79, 4.jul. Uddannelsessøgende demonstration FOTO, 80, s.41 Uddannelsessøgende nægtes hjælp, 82, 14.jul. Uddannelsessøgende strejkemøde, 76, 26.feb. Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg, 78, 6.okt. Uddannelsessøgendes samarbejdsudvalg, 79, 26.jan. Udenrigsministeriet eksportkontor Århus, 87, 9.jun. Udenrigsministeriet filial konference Hotel Marselis, 86, 13.feb. Udenrigsministeriet kontor Århus møde, 86, 29.aug. Udenrigsministeriet Århusudflugt, 84, 31.maj. Udenrigsministeriets Handelskontor Rådhuset, 88, 30.maj. Udenrigstjenesten Århus Rådhus, 88, 3.sep. Udenrigstjenesten Århusfilial forslag, 85, 6.dec. Udflugtsbåd Havnen Varna, 80, 6.sep. Udflytning plan, 78, 17.nov. Udgravninger i Lisbjerg og Århus TEMA, 90, s.52 Udlejning til flygtninge politianmeldt, 92, 21.nov. Udlejning værelser udlændinge, 73, 19.jul. Udlændinge i Århus TEMA, 73, s.106 Udlændinges Retssikkerhed møde Kongreshuset, 86, 19.aug. Udpantningssager, 74, 11.mar. Udsalg køer, 89, 2.jan. Udsalg Magasin, 87, 2.jan. Udsalg Magasin og Salling, 84, 3.jan. Udsalg manglende tilstrømning, 88, 2.jan. Udsalg sommer, 86, 8.jul. Udsalg sommer begynder, 89, 4.jul. 352

278 Register til Århus-Årbøgerne U Udsalg tumult, 91, 2.jan. Udsalg VM Mexicotøj, 87, 7.jul. Udsalget sommer, 79, 23.jul. Udsalgsdage, 80, 17.jul. Udskrivningsprocent høj, 81, 3.jan. Udskrivningsprocenten, 75, 26.sep. Udskrivningsprocenten, 77, 8.sep. Udstilling flint Christiansfeld, 73, 20.jun. Udvandrerne og pressen udstilling, 86, 1.feb. Udvisningssag 1906 TEMA, 87, s.142 UFF genbrugsbutik åbner, 89, 21.mar. UFO, 78, 2.maj. UFO over byen, 77, 12.apr. UFO over Århus, 76, 20.feb. Uganda krydstogtskib, 80, 10.aug. Uge-Annoncen udkommer, 79, 10.aug. Ugebladet Folk i Århus, 75, 1.feb. Ugebladet Folk i Århus slut, 75, 22.feb. Uhre Arnt, 86, 19.jun. Ulandshjælpen Folk til Folk genbrugsbutik, 89, 21.mar. Uldall-Jensen Magne, 87, s.90 Uldall-Jessen Magne, 79, s.91 Ulkjær J.L. FOTO, 83, s.101 Ulli Lars, 90, s.74 Ulmsten Ulf Ivar, 81, s.149 Ulykke altan Gudrunsvej 54, 80, 7.aug. Ulykke ernvarmeledning Kildevangs Allé, 81, 14.dec. Ulykke forbrænding, 85, 8.jun. Ulykke nysepulver Søndervangsskolen, 83, 27.apr. Ulykke svinestald Malling, 83, 28.apr. Ulykke teglgraven Teglbakken, 85, 18.okt. Ulykkes Analyse Centret, 81, 12.jan. Ulykkesanalyse-Center, 80, 29.jul. Ulykkescentret bevilling, 86, 24.jan. Undergravende virksomhed A/S, 87, 17.aug. Underholdning Glistrup, 74, 8.apr. Underlivskræft, 73, 27.mar. Underslæb advokat, 77, 12.okt. Underslæb advokat, 78, 18.feb. Underslæb advokat, 78, 28.feb. Underslæb advokat dom, 84, 7.jul. Underslæb sagfører, 77, 26.aug. Undervandsbåd Dauphin, 72, 5.aug. Undervandsbåd tysk lokaliseret, 87, 27.jul. Undgå udstykning i ejerlejligheder annonce, 79, 3.jun. Ung dansk kunst udstilling, 73, 14.apr. Ung og hvad så avis, 86, 20.okt. Ungbo ungdomsboliger Gellerupparken, 83, 1.sep. Ungdom for Kristus FOTO, 81, s.10 Ungdommens Hus, 72, 16.apr. Ungdommens Hus, 72, 23.apr. Ungdommens Hus, 73, 3.feb. Ungdommens Hus, 73, 23.feb. Ungdommens Hus, 75, 17.jun. Ungdommens Hus FOTO, 72, s.52 Ungdommens Hus besat, 72, 18.dec. Ungdomsbander, 74, 15.mar. Ungdomsbolig høring Hovedbiblioteket, 82, 9.okt. Ungdomsboliger, 83, 19.mar. Ungdomsboliger Abildgade Gellerupparken tilsagn, 82, 10.okt. Ungdomsboliger boligmangel, 84, 26.jul. Ungdomsboliger høring Stakladen FOTO, 83, s.37 Ungdomsboliger konference Rådhushallen, 92, 8.okt. Ungdomsboliger nordbyen godkendt, 87, 8.sep. Ungdomsgaranti-ordning, 82, 19.nov. Ungdomshuset Gudrunsvej, 75, 29.nov. Ungdomshuset sommerlejr, 80, 27.jun. Ungdomsklub Møllevangsskolen, 75, 19.sep. Ungdomsklubber, 79, 1.mar. Ungdomskontoret, 79, 16.jun. Ungdomskontoret opre es vedtaget, 82, 28.jan. Ungdomskontoret åbning, 79, 6.nov. Ungdomskor fra Kyst til Kyst, 86, 27.apr. Ungdomskriminalitet debataften Kulturgyngen, 91, 24.maj. Ungdomsmagasinet Sa præsenteres, 89, 8.apr. Ungdomspension Katrinebjerg, 76, 8.okt. Ungdomsringens narkotikakursus, 74, 28.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

279 U Register til Århus-Årbøgerne Ungdomsskole film, 86, 29.jan. Ungdomsskolen, 77, 16.sep. Ungdomsskolen Hasle og Åbyhøj, 90, 25.sep. Ungdomsskolen netop nu udstilling, 88, 27.aug. Ungdomsskolen Vorrevangen, 74, 14.dec. Ungdomsskoler udstilling Ridehuset, 88, 28.mar. Ungdomsåret udstilling debat, 86, 27.aug. Unge Hjem, 73, 14.sep. Unge Hjems Højskole, 73, 7.jun. Unge Hjems Højskole, 73, 29.aug. Unge Hjems Højskole, 74, 28.feb. Unge Hjems Højskole, 74, 6.aug. Unge Hjems Højskole, 84, 10.apr. Unge Hjems Højskole erstatningsdom, 89, 12.feb. Unge Hjems Højskole kongres, 80, 17.jun. Unge Hjems Højskole nedlægges, 73, 26.jul. Unge Hjems Højskole plantefysiologi kongres, 83, 2.aug. Unge i arbejde opfordring Arbejdsgiverforeningen, 82, 9.mar. Ungermann Arne udstilling, 86, 25.okt. Ungerådgivning rådhuset, 89, 26.jan. Unibank Vesterbro Torv røveriforsøg, 92, 27.dec. Unibank Viborgvej bankrøveri, 91, 27.dec. Unibank vil lukke 17 filialer, 92, 6.feb. UNICEF-march, 86, 12.jun. Unionspakken nej til møde, 87, 14.feb. Unionspakken protestfestival, 87, 23.feb. Uniprint, 76, 14.feb. Uniprint, 76, 26.feb. Unisol navn, 74, 26.jan. Unisol rejsebureau, 74, 20.jul. United Baltic Corporation, 81, 23.apr. Univers Rejser betalingsstandsning, 82, 7.okt. Universitet >se også Århus Universitet, Universitetet, 73, 24.maj. Universitetet, 74, 12.apr. Universitetet, 76, 5.mar. Universitetet, 76, 20.mar. Universitetet, 76, 10.jul. Universitetet, 76, 1.sep. Universitetet, 76, 13.dec. Universitetet, 77, 13.feb. Universitetet, 77, 19.mar. Universitetet, 77, 26.mar. Universitetet, 77, 28.apr. Universitetet, 77, 29.apr. Universitetet, 77, 16.jun. Universitetet, 77, 24.jun. Universitetet, 77, 16.jul. Universitetet, 77, 24.jul. Universitetet, 77, 18.aug. Universitetet, 77, 26.aug. Universitetet, 77, 3.sep. Universitetet, 77, 1.okt. Universitetet, 77, 7.okt. Universitetet, 77, 3.dec. Universitetet, 78, 28.apr. Universitetet adgangsbegrænsning, 78, 24.feb. Universitetet afskedigelser lægevidenskabeligt fakultet, 87, 15.dec. Universitetet afslag ansøgninger, 84, 28.jul. Universitetet afslag optagelse, 89, 28.jul. Universitetet ansøgere, 85, 24.jul. Universitetet arbejdsløshed kampagne, 86, 18.jul. Universitetet arbejdsnedlæggelse, 73, 16.jun. Universitetet besæ elser, 78, 25.apr. Universitetet besæ elser, 78, 27.apr. Universitetet besæ elser, 78, 13.maj. Universitetet bio-fysik eksamensdumpning, 82, 24.mar. Universitetet brand, 73, 21.jul. Universitetet canadisk besøg, 83, 19.maj. Universitetet demonstration, 77, 4.maj. Universitetet faldende studentertal, 81, 23.okt. Universitetet fest, 81, 11.sep. Universitetet film, 78, 14.jul. Universitetet forskningsbevillinger, 80, 26.jan. Universitetet fødselsdag, 78, 11.sep. Universitetet første bygning 50 år, 84, 28.okt. Universitetet garageanlæg, 78, 19.feb. Universitetet handicappede, 76, 23.maj. 354

280 Register til Århus-Årbøgerne U Universitetet Historisk Institut aktioner, 82, 24.feb. Universitetet Humanistisk fakultet, 76, 2.maj. Universitetet instruktørstrejke, 79, 7.nov. Universitetet jubelfest, 77, 10.sep. Universitetet kantine boykot, 79, 1.okt. Universitetet kantiner, 79, 2.okt. Universitetet klager, 77, 13.maj. Universitetet kollegier kvinder, 78, 26.jul. Universitetet konference uddannelsesproblemer, 85, 6.aug. Universitetet konsistorievalg, 83, 26.nov. Universitetet konsistorium besat, 79, 23.nov. Universitetet kontorchefstillinger, 77, 21.jun. Universitetet kritik Engelsk Institut, 81, 28.nov. Universitetet køb Høegh Guldbergs Gades kaserne, 82, 28.okt. Universitetet ledige pladser, 80, 2.sep. Universitetet lægevidenskabeligt fakultet nedskæring, 87, 4.nov. Universitetet lønudgift, 76, 20.dec. Universitetet medicin-studerende, 73, 27.jul. Universitetet naturvidenskab serviceordning, 82, 19.sep. Universitetet naturvidenskab tilgang, 87, 12.jul. Universitetet Naturvidenskabeligt Fakultet, 76, 15.sep. Universitetet Nordisk Institut besat, 82, 23.feb. Universitetet nye studerende, 73, 18.jul. Universitetet optagelse ansøgninger, 89, 8.jul. Universitetet optagelser, 78, 4.jul. Universitetet professorater københavnere, 85, 11.maj. Universitetet regnskab, 78, 24.mar. Universitetet regnskaber, 79, 24.apr. Universitetet sexseminar, 73, 9.sep. Universitetet stopprøver, 77, 16.dec. Universitetet strejke, 76, 6.maj. Universitetet strejkeramt, 88, 16.jul. Universitetet studenterråd, 76, 30.okt. Universitetet studenterrådsvalg, 73, 22.nov. Universitetet studiepladser, 78, 13.sep. Universitetet studiepladser nedskåret, 86, 3.mar. Universitetet teologisk fakultet møde Hans Küng, 82, 14.sep. Universitetet udbygning, 78, 5.jan. Universitetet valg, 77, 26.nov. Universitetet økonomi, 78, 26.aug. Universitetet ølforbrug, 79, 20.nov. Universitetet Østasiatisk Institut, 80, 27.jan. Universitetet åbent hus FOTO, 82, s.48 Universitetet årsfest, 82, 11.sep. Universitetet årsfest, 86, 12.sep. Universitetet årsfest nye læger, 82, 30.jan. Universitetets 50 års jubilæum, 79, 10.sep. Universitetets humanistiske område, 74, 24.feb. Universitetets årsfest, 87, 12.sep. Universitetets årsfest, 88, 11.sep. Universitets regnskabsafdeling arbejdsnedlæggelse, 87, 22.dec. Universitets årsfest, 91, 11.sep. Universitetsparken, 73, 1.maj. Universitetsparken, 74, 1.maj. Universitetspolitik, 76, 11.mar. Universitetsundervisning fremmøde, 87, 12.jan. Unmack Larsen Svend mindesten Botanisk Have, 90, 23.jun. Unmack Larsens Gade navn, 74, 21.jun. Uno-X indbrud, 74, 8.jun. Uorden på gaden - glimt fra tallets Århus TEMA, 90, s.116 Urban Bryggeriet, 78, 7.mar. Urmagertoften brand, 92, 14.feb. Urmuseet, 72, 6.apr. Urmuseet Den Gamle By donation, 90, 10.nov. Urner forbrændingsanstalten Lisbjerg, 84, 23.mar. Uro Telefonsmøgen, 80, 30.maj. USA 200 års jubilæum FOTO, 77, s.31 USA-rejse kommunale embedsmænd, 85, 9.okt. USS Biddle missilkrydser besøg, 84, 20.jun. USS Thorn flådebesøg, 87, 14.okt. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

281 V Register til Århus-Årbøgerne U on Jan, 89, 7.jun. U on Jørn udstilling, 89, 8.apr. U on Peter, 86, s.153 U on-tårn Barnow grunden FOTO, 89, s.15 V Vaccination børn forsømmes, 90, 13.mar. Vaccination fåresyge røde hunde mæslinger, 88, 7.jul. Vaccine mæslinger fåresyge røde hunde, 88, 11.jan. Vaccine mæslinger slår ikke an, 88, 26.maj. Vadgaard Kresten M., 80, s.174 Vadmand Tage, 81, s.150 Vadmand Tage, 91, s.107 Vagn Petersen Entreprenørfirma, 75, 17.nov. Vagner Bent, 91, 8.jan. Vagner Bent, 91, 10.dec. Vagner Bent, 92, s.86 Vagns Herremagasin brand, 74, 14.apr. Vagtkorps biblioteker, 77, 5.maj. Valbak Uno, 82, 20.nov. Valdemarfest Domkirken, 75, 14.jun. Valdemarfesten 50 år, 78, 15.jun. Valdemarsdag fest, 82, 15.jun. Valdemarsdag fest, 92, 14.jun. Valdemarsdag fest FOTO, 81, s.27 Valdemarsdag festgudstjeneste Domkirken, 83, 15.jun. Valdemarsdag festgudstjeneste Domkirken, 84, 15.jun. Valdemarsdagen, 87, 16.jun. Valdemarsdagen fejring, 86, 14.jun. Valdemarsgade, 72, 27.feb. Valdemarsgade 7, 75, 30.jan. Valentin Bo FOTO, 76, s.22 Valentin-Hjorth C., 83, s.145 Valg >se også Byrådsvalg - Amtsrådsvalg - Folketingsvalg, Valg 1978 TEMA, 79, s.133 Valg amtsrådet 328 kandidater, 86, 19.nov. Valg byråd amt, 82, 17.nov. Valg byråd amt Folketinget 1981, 82, s.105 Valg byråd amtsråd TEMA, 86, s.119 Valg byrådet 344 kandidater, 86, 19.nov. Valg EF-parlamentet, 85, 14.jun. Valg omtælling stemmer byrådet, 86, 28.nov. Valg omtælling stemmer SF, 86, 23.nov. Valg omtælling stemmer Venstre, 86, 20.nov. Valgdag, 78, 15.feb. Valgdag FOTO, 78, s.15 Valget 1977 TEMA, 78, s.94 Valgfest Stadion FOTO, 80, s.44 Valgkamp SF gratisbus FOTO, 76, s.10 Valgmøde, 76, 8.jan. Valgmøde, 79, 16.jan. Valgmøde Anatomisk Institut, 91, 5.dec. Valgmøde Fremskridtspartiet, 75, 7.dec. Valgmøde Fælleskurs og trivselspartiet, 91, 28.nov. Valgmøde kommunister, 78, 13.feb. Valgmøde Sabro Kro, 91, 6.dec. Valgmøde Skt. Annagades skole, 80, 22.okt. Valgmøde Socialdemokratiet, 91, 8.dec. Valgmøde Stadionhallen, 85, 9.jan. Valgplakater FOTO, 89, s.57 Valgplakater FOTO, 90, s.61 Valgplakater byrådsvalget FOTO, 90, s.61 Valgret 18 år afstemning, 79, 19.sep. Valgtopmøde Institut for Statskundskab, 91, 7.dec. Valhalla Restaurant politianmeldt, 91, 23.maj. Vand gas el stigning, 77, 12.nov. Vand i papkarton, 72, 12.nov. Vand problemer drikkevand Lystruplund, 87, 4.mar. Vandet forurenet Lystrup, 87, 26.apr. Vandet vi drikker TEMA, 87, s.81 Vandex A/S, 72, 4.jun. Vandex Fugtisolering solgt, 80, 14.dec. Vandex til Hamburg, 88, 30.jun. Vandforbrug sparekampagne, 89, 19.sep. Vandforsyningen 100 år, 73, 8.dec. Vandforsyningen varmebølge, 77, 1.jul. Vandingsforbud, 72, 12.maj. Vandingsforbud sommer, 73, 18.jul. Vandledning sprænger Hasle Ringvej, 84, 25.dec. Vandrehjemmet Riis Skov, 76, 6.aug. 356

282 Register til Århus-Årbøgerne V Vandrehjemmet Riis Skov, 85, 16.jun. Vandrehjemmet Riis Skov indvies efter ombygning, 86, 19.apr. Vandrehjemmet Riis Skov optaget, 91, 13.aug. Vandrehjemmet Risskov 300 år eg falder FOTO, 81, s.20 Vandrensning nitrat metode, 85, 2.jul. Vandrerhjemmet Riis Skov 50 år, 87, 29.aug. Vandrør tysk målerudstyr, 88, 25.sep. Vandskade orgel Domkirken, 73, 26.jun. Vandskader, 77, 17.jul. Vandskader, 77, 19.jul. Vandskader FOTO, 77, s.34 Vandtårn Terp Skovvej sælges, 89, 23.mar. Vandtårnet Randersvej køb eller leje, 86, 14.sep. Vandtårnet Randersvej til idrætsforeninger, 89, 16.feb. Vandtårnet Skejbygårdsvej fra 1963 nedrives, 91, 24.apr. Vandtårnet Skejbygårdsvej skal nedrives, 90, 27.nov. Vandtårnet tømmes, 84, 25.dec. Vandtårnet Viby til salg, 88, 5.sep. Vandudslip forurenet Århus Oliefabrik, 89, 28.dec. Vandværk nitrat, 85, 5.maj. Vanføreforeningen FOTO, 74, s.10 Vange Just, 79, 11.aug. Vange Just, 81, s.150 Vanggård Tage, 82, 29.jan. Vanggaard Tage, 87, s.153 Vanggaard Tage konfektion FOTO, 88, s.147 Vanggaards Kjolefabrik, 75, 17.jun. Vanggaards Kjolefabrik arbejdsnedlæggelse, 74, 26.mar. Vanggårdscentret Sparekassen SDS, 90, 2.mar. Varberggade overfald, 78, 8.jun. Varbergsgade navneskift til Nehrus Allé, 89, 14.nov. Varde Bank købt Rosensgade 18-20, 84, 16.jun. Varde Bank Århusfilial, 85, 10.feb. Vareindkøb pr telefon, 90, 28.jul. Varme lukning ubetalte regninger, 83, 15.sep. Varme Varmebølge indbrud, 83, 2.jun. Varmecentral Hasselager bevilling, 80, 4.apr. Varmecentral kommunal, 76, 20.feb. Varmeforsyning borgmesterbesøg, 85, 23.aug. Varmeforsyningen i Århus TEMA, 84, s.156 Varmeplan, 79, 9.mar. Varmeplan, 80, 23.apr. Varmeplan lån, 84, 18.maj. Varmeplan lån optages, 81, 19.dec. Varmeplan til Energiministeriet, 81, 17.dec. Varmeplan Århus bevilling, 83, 10.feb. Varmeplan Århus byrådsmøde, 81, 24.sep. Varmeplan Århus europæisk lån, 85, 11.dec. Varmeplan Århus indvies, 86, 2.apr. Varmeplan Århus rørledning, 83, 1.okt. Varmeplan Århus Studstrupværket bevilling, 83, 8.dec. Varmeplan Århus tillægsbevilling, 83, 25.aug. Varmeplan Århus vejrskader, 85, 26.jul. Varmeplan Århus årsmøde, 90, 31.okt. Varmepriser prisfald, 87, 26.nov. Varmestue alkoholikere Hvidkløvervej opgivet, 86, 25.jul. Varmestue Kirkens Korshær, 73, 20.maj. Varmeudgifter pensionister, 81, 18.jan. Varmluftballon forsøg FOTO, 83, s.33 Varmtvandsførende lag, 77, 7.sep. Varna, 73, 5.feb. Varna, 73, 13.nov. Varna, 77, 27.maj. Varna FOTO, 72, s.23 Varna badebro, 78, 13.jun. Varna badebro stormskade FOTO, 78, s.52 Varna bro stormskade, 78, 8.dec. Varna bådebro, 77, 20.okt. Varna krybsky eri, 79, 14.dec. Varna Udflugtsbåd, 80, 6.sep. Varna vildsvin, 74, 12.jun. Varna vildsvin, 74, 8.okt. Varnabækken FOTO, 87, s.81 Varnich Radio tyveri, 77, 1.jun. Vaskebjørn fundet, 84, 17.mar. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

283 V Register til Århus-Årbøgerne Vaskeri lavenergi Søvang, 81, 21.nov. Vastrup Claus, 84, s.117 Vastrup Claus, 92, 13.feb. Vater Knud, 80, s.174 Vatikanet besøg Århus, 87, 20.apr. Vaupel Kirsten FOTO, 79, s.131 Vedernikov Gennadi, 91, 1.sep. Vegetarisk klub, 76, 19.jan. Veirup Hans, 82, s.94 Veirup Hans, 87, 6.nov. Veirup Hans, 88, s.83 Vejkrydset restaurant Nørrebrogade røveri, 86, 14.feb. Vejlby Apotek nyt navn, 87, 29.dec. Vejlby Brugsforening fly er, 83, 9.jun. Vejlby Centervej 52 Ska evæsenet, 92, 25.nov. Vejlby Centervej nyt kommunekontor, 92, 2.jan. Vejlby Centervej stitunnel FOTO, 83, s.24 Vejlby Enge losseplads borgermøde, 92, 5.sep. Vejlby Fed møde oversvømmelser, 85, 7.feb. Vejlby Fed olieforurening, 78, 5.mar. Vejlby Fed oversvømmelse afslag erstatning, 87, 15.apr. Vejlby Fed oversvømmelse dom, 89, 17.aug. Vejlby Fed oversvømmelse erstatningskrav, 87, 25.jan. Vejlby forsamlingshus TEMA, 77, s.143 Vejlby Forsamlingshus FOTO, 77, s.144 Vejlby forstadsdrømme der brast TEMA, 74, s.126 Vejlby Idrætscenter, 72, 31.aug. Vejlby idrætscenter, 76, 6.dec. Vejlby Kirke, 78, 16.okt. Vejlby kirke tyveri FOTO, 82, s.8 Vejlby Landbrugsskole, 72, 27.aug. Vejlby Landbrugsskole 50 år, 73, 24.jun. Vejlby Landbrugsskole nye lokaler, 80, 2.nov. Vejlby Landsbrugsskole ny administrationsbygning, 91, 15.okt. Vejlby lokalhistorisk spil, 84, 7.sep. Vejlby pavillon til unge, 86, 12.nov. Vejlby Plejehjemmet, 78, 22.jun. Vejlby Plejehjemmet, 78, 26.okt. Vejlby Ringvej benzinuheld, 74, 11.dec. Vejlby Ringvej færdig, 89, 18.maj. Vejlby Ringvej kloakne et, 76, 7.feb. Vejlby Ringvej lysanlæg, 74, 16.aug. Vejlby Ringvej snart færdig FOTO, 89, s.41 Vejlby Ringvej støjskærme afvist, 88, 12.okt. Vejlby Risskov Hallen, 79, 13.apr. Vejlby Risskov Hallen, 79, 9.sep. Vejlby Risskov Hallen FOTO, 77, s.149 Vejlby Risskov kongrescenter, 76, 26.sep. Vejlby Risskov mord, 81, 9.maj. Vejlby Risskov Ungdomsklub, 87, 26.apr. Vejlby Risskov-Hallen Bellafonte, 84, 20.sep. Vejlby Risskov-Hallen dans Europa-Cup, 85, 6.sep. Vejlby Risskov-Hallen halfest lasershow, 89, 26.aug. Vejlby Risskov-Hallen Kim Larsen, 81, 14.apr. Vejlby Risskov-Hallen Salome, 80, 27.mar. Vejlby Risskov-Hallen Thin Lizzy, 82, 3.feb. Vejlby Risskov-Hallen Årets Revykavalkade, 81, 11.sep. Vejlby Skole, 74, 27.jun. Vejlby Skole, 75, 24.jun. Vejlby Skole, 76, 23.jun. Vejlby skole, 78, 31.jan. Vejlby Strandvej 19 Park-Teatret, 83, 9.jun. Vejlby Vest buskørsel, 75, 10.okt. Vejlby Vest huslejeboykot, 78, 5.jul. Vejlby Vest-bebyggelsen, 78, 8.nov. Vejlby Vænge, 74, 18.jan. Vejlby-Risskov Hallen, 72, 14.okt. Vejlby-Risskov Hallen, 73, 19.feb. Vejlby-Risskov Hallen, 73, 4.mar. Vejlby-Risskov Hallen, 73, 3.jun. Vejlby-Risskov Hallen, 73, 14.aug. Vejlby-Risskov Hallen, 73, 7.okt. Vejlby-Risskov Hallen, 73, 12.nov. Vejlby-Risskov Hallen, 73, 30.nov. Vejlby-Risskov Hallen, 74, 3.feb. Vejlby-Risskov Hallen, 74, 8.apr. Vejlby-Risskov Hallen, 74, 26.apr. Vejlby-Risskov hallen, 75, 21.feb. Vejlby-Risskov Hallen, 75, 26.mar. 358

284 Register til Århus-Årbøgerne V Vejlby-Risskov Hallen, 75, 19.okt. Vejlby-Risskov Hallen, 75, 15.nov. Vejlby-Risskov Hallen, 76, 19.apr. Vejlby-Risskov Hallen, 76, 23.apr. Vejlby-Risskov Hallen, 76, 2.okt. Vejlby-Risskov Hallen, 76, 24.okt. Vejlby-Risskov Hallen, 76, 22.nov. Vejlby-Risskov Hallen, 77, 2.okt. Vejlby-Risskov Hallen, 78, 14.jan. Vejlby-Risskov Hallen, 78, 13.feb. Vejlby-Risskov Hallen, 78, 25.feb. Vejlby-Risskov Hallen, 78, 23.apr. Vejlby-Risskov Hallen, 78, 25.maj. Vejlby-Risskov Hallen, 78, 9.sep. Vejlby-Risskov Hallen, 78, 19.okt. Vejlby-Risskov Hallen, 79, 31.mar. Vejlby-Risskov Hallen, 79, 7.sep. Vejlby-Risskov Hallen FOTO, 76, s.40 Vejlby-Risskov Hallen FOTO, 78, s.10 Vejlby-Risskov Hallen FOTO, 78, s.18 Vejlby-Risskov Hallen Kongres- Hotellet indviet, 87, 31.okt. Vejlby-Risskov hallen Shu-Bi-Dua, 80, 2.aug. Vejlby-Risskov Hallen Skoller, 80, 17.okt. Vejlby-Risskov Idrætscenter, 77, 13.nov. Vejlby-Risskov Idrætscenter, 78, 23.apr. Vejlby-Risskov Idrætscenter, 85, 22.aug. Vejlby-Risskov kommunal administration, 72, 12.maj. Vejlby-Risskov laser-show, 89, 8.apr. Vejlby-Risskov lasershow, 90, 29.apr. Vejlby-Risskov ny tennis- og squash-hal, 91, 10.dec. Vejlby-Risskov Sociale Bolig- og Byggeselskab, 78, 19.okt. Vejlby-Risskov Ungdomsforening, 82, 27.dec. Vejlbygade 16 Skt. Clemens Apotek, 87, 29.dec. Vejlbyhus I/S, 72, 12.maj. Vejlbyparken byggeri indstillet, 83, 18.aug. Vejret 20 kuldegrader, 88, 13.jan. Vejret 32 grader, 84, 10.jul. Vejret brandfare grundet tørke, 90, 26.jul. Vejret drukner i vand FOTO, 89, s.17 Vejret fin sommer, 88, 6.jul. Vejret fint, 89, 21.jul. Vejret fint forårsvejr, 91, 21.apr. Vejret fint køligt, 87, 18.maj. Vejret frost telefonautomater, 80, 7.jan. Vejret første sne, 86, 1.jan. Vejret første sne, 86, 10.nov. Vejret gla e veje, 86, 31.jan. Vejret godt, 74, 28.maj. Vejret godt FOTO, 84, s.18 Vejret godt issalg, 84, 21.jul. Vejret godt sommervejr Blommehaven fyldt, 90, 13.jul. Vejret godt sommervejr fortsæ er Vandrehjem optaget, 90, 23.jul. Vejret heftig storm, 91, 25.feb. Vejret is på bugten, 87, 2.mar. Vejret is Stadionsøerne, 86, 7.jan. Vejret isproblemer færger Samsø, 86, 25.feb. Vejret isvanskeligheder færger, 87, 23.feb. Vejret kraftig blæst FOTO, 89, s.40 Vejret kraftig blæst vandtemperatur 9 grader, 84, 30.jul. Vejret kraftig snefald, 85, 31.dec. Vejret kraftig storm, 92, 22.maj. Vejret kulde, 88, 10.mar. Vejret kulde sne busproblemer, 88, 8.jan. Vejret kulde sne regn, 83, 8.apr. Vejret kulde stærkt snefald, 87, 31.dec. Vejret kølig sommer ingen badeulykker, 86, 9.sep. Vejret køligt byger Festugen, 85, 8.sep. Vejret lunt klart, 87, 23.jun. Vejret lyn torden oversvømmelser, 85, 12.jul. Vejret lynnedslag golfspiller ramt, 90, 27.jun. Vejret lynnedslag pige ramt hest dræbt, 92, 27.jun. Vejret mange regnbyger oversvømmelse, 87, 24.jan. Vejret megen regn FOTO, 89, s.12 Vejret megen sne, 86, 29.mar. Vejret meget koldt, 86, 1.maj. Vejret mildt, 89, 15.jan. Vejret na efrost første, 79, 29.sep. Vejret nedbør torden FOTO, 85, s.29 Vejret orkan FOTO, 91, s.8 Vejret orkan oversvømmelser, 90, 14.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

285 V Register til Århus-Årbøgerne Vejret orkan skader, 86, 6.sep. Vejret orkanagtig storm, 88, 16.okt. Vejret oversvømmelser FOTO, 86, s.44 Vejret oversvømmelser regn, 84, 25.maj. Vejret pinsen fint, 90, 15.maj. Vejret regn i festugen, 88, 12.sep. Vejret regn i Århus, 77, 21.maj. Vejret regn og kulde, 92, 1.maj. Vejret regn og storm, 88, 18.jul. Vejret regn slud tåge, 87, 31.mar. Vejret regn trafikproblemer FOTO, 82, s.25 Vejret regnfuldt FOTO, 84, s.25 Vejret Sankt Hans køligere, 90, 23.jun. Vejret Sankthans lunt klart, 84, 23.jun. Vejret silende regn, 89, 13.mar. Vejret skader Varmeplan Århus, 85, 26.jul. Vejret sne, 86, 3.jan. Vejret sne, 88, 17.mar. Vejret sne glat, 86, 26.nov. Vejret Snefald frost trafikproblemer, 81, 4.dec. Vejret snerydningsproblemer FOTO, 88, s.8 Vejret snestorm, 80, 2.jan. Vejret snestorm, 80, 2.jan. Vejret snestorm, 83, 19.dec. Vejret snestorm FOTO, 88, s.7 Vejret snestorm Danmark FOTO, 72, s.48 Vejret snestorm havnen FOTO, 80, s.7 Vejret snestorm i Århus, 72, 21.nov. Vejret snestorm kran vælter, 72, 22.nov. Vejret snestorm skolelukning, 77, 5.jan. Vejret snestorm togafsporing Mundelstrup, 79, 30.dec. Vejret snestorm trafikproblemer, 79, 29.dec. Vejret snestorm trafikproblemer, 79, 30.dec. Vejret snestorm trafikproblemer, 80, 14.dec. Vejret solrigt varmt, 90, 21.maj. Vejret speciel sommer mange træfrø, 90, 26.sep. Vejret spejlglat FOTO, 86, s.9 Vejret spejlgla e veje, 91, 13.feb. Vejret storm, 86, 21.sep. Vejret storm sommer, 72, 16.jul. Vejret storm styrke 9, 85, 16.nov. Vejret storm Svømmestadion, 77, 1.mar. Vejret storm væltede træer, 81, 22.aug. Vejret storm væltede træer, 82, 8.feb. Vejret stormskade Gellerup Badet, 74, 9.okt. Vejret stormskader, 76, 4.jan. Vejret stormskader, 92, 9.jan. Vejret stormskader FOTO, 76, s.9 Vejret stormvejr FOTO, 82, s.46 Vejret stormvejr orkan, 84, 18.jan. Vejret stormvejr skader, 82, 2.nov. Vejret stormvejr skader, 82, 21.nov. Vejret stormvejr væltede træer, 81, 23.dec. Vejret streng kulde, 86, 8.jan. Vejret strålende forårsvejr, 92, 13.apr. Vejret støvstorm, 81, 19.apr. Vejret torden og regn, 88, 22.sep. Vejret torden oversvømmelser, 86, 15.aug. Vejret tordenbyger hagl oversvømmelse, 84, 19.maj. Vejret tør sommer, 84, 29.jul. Vejret tøsne problemer, 86, 7.dec. Vejret tåge trafikproblemer, 79, 25.feb. Vejret varm sommer, 89, 1.jul. Vejret varme 28 grader, 83, 5.jun. Vejret varmebølge 30 grader, 91, 1.aug. Vejret varmeste dag, 80, 14.maj. Vejret varmt is FOTO, 79, s.24 Vejret vinter grader, 83, 8.jan. Vejret vinter frost, 80, 6.jan. Vejret vinter frost telefoner, 80, 7.jan. Vejret vinter glatføre trafikuheld, 83, 29.nov. Vejret vinter is på Bugten, 83, 16.jan. Vejret vinter isproblemer færger FOTO, 83, s.8 Vejret vinter mild, 72, 12.jan. Vejret vinter mild, 84, 16.jan. Vejret vinter mild, 91, 15.jan. Vejret vinter mild anemoner, 84, 4.jan. Vejret vinter sen og storm FOTO, 77, s.9 Vejret vinter skolelukning, 80, 16.feb. Vejret vinter snerydning, 80, 24.jan. Vejret vinter trafikproblemer, 80, 16.feb. Vejret vinter vender tilbage, 80, 16.mar. Vejret vinteris dreng til havs, 80, 2.feb. Vejret vinterkulde, 88, 6.mar. Vejret voldsom regnbyge, 91, 12.jun. Vejret voldsomt uvejr, 87, 3.aug. Vejret vældigt snefald, 86, 27.jan. Vejret våd kold, 84, 10.jul. 360

286 Register til Århus-Årbøgerne V Vejviser før og nu TEMA, 86, s.47 Velholdte ejendomme, 75, 30.jan. Velkomst nye rådmænd, 91, 2.jan. Velkomstbog flygtning kommunen og amtskommunen, 90, 24.jun. Vengsgaard Kaj, 85, s.129 Vennelyst, 76, 8.mar. Vennelyst FOTO, 90, s.81 Vennelyst gennem tiderne TEMA, 90, s.75 Vennelyst hunde, 75, 27.okt. Vennelyst pavillon FOTO, 80, s.93 Vennelyst restaurant FOTO, 81, s.158 Vennelystparken, 73, 21.feb. Vennelystparken eventyrskulpturer, 86, 3.aug. Vennelystparken Siddeskulptur afsløret, 89, 22.dec. Vennelystparken skud rockere, 87, 2.jul. Venskabsbyer møde Bergen Göteborg Åbo Århus, 73, 2.jun. Venstreorienterede enhedsfront møde, 82, 1.maj. Venstres amtsgeneralforsamling, 91, 23.apr. Venstres kreds generalforsamling, 91, 19.mar. Venstres politik præsenteres, 80, 10.okt. Venstresocialisterne Brabrand, 76, 3.sep. Venteliste dagplejen bevilling, 81, 6.nov. Ventelisteforlig demonstrationer, 88, 3.jun. Ventelisteforlig vedtages, 88, 19.aug. Veras Bodega klammeri, 79, 29.jun. Verdensnaturfonden lokalkomité, 81, 23.apr. Verdensrummet udstilling, 72, 29.okt. Verdensudstillingen Sevilla pavillon afskibes, 92, 20.aug. Veri Centret tyveri rudeknusning, 83, 28.dec. Veri centret udvidet, 88, 14.dec. Veri-Centret udvidet, 89, 25.jan. Veri-Parken, 78, 19.okt. Vest-Teatret kommunen, 78, 13.apr. Vester Allé, 72, 11.feb. Vester Allé, 72, 10.aug. Vester Allé, 72, 18.dec. Vester Allé, 73, 18.dec. Vester Allé, 74, 12.okt. Vester Allé, 75, 10.jan. Vester Allé, 76, 20.jan. Vester Allé, 76, 10.mar. Vester Allé, 77, 29.sep. Vester Allé, 78, 10.jan. Vester Allé, 78, 6.sep. Vester Allé FOTO, 77, s.51 Vester Allé 7, 76, 18.dec. Vester Allé 7 FOTO, 76, s.48 Vester Allé brand, 74, 1.aug. Vester Allé børnemusikhus, 85, 17.jul. Vester Allé cykelsti bevilget, 89, 10.feb. Vester Allé Den social Døgnvagt FOTO, 91, s.32 Vester Allé elmesyge FOTO, 89, s.9 Vester Allé ernvarme, 76, 5.dec. Vester Allé ernvarmeledning FOTO, 76, s.38 Vester Allé Forsorgshjemmet, 73, 28.jun. Vester Allé forsorgshjemmet, 73, 16.nov. Vester Allé Huset, 83, 14.mar. Vester Allé Huset, 83, 16.aug. Vester Allé Huset keramikfigur, 86, 19.jun. Vester Allé kaserne, 74, 3.feb. Vester Allé kaserne, 79, 12.apr. Vester Allé kaserne besat, 81, 16.jul. Vester Allé kaserne nedrivning forslag, 83, 22.sep. Vester Allé politigård, 72, 28.dec. Vester Allé Politigård, 72, 29.dec. Vester Allé udgravning Erhvervsarkivet FOTO, 80, s.46 Vester Allé Ungdomskontoret, 82, 28.jan. Vester Allés kaserne, 72, 27.feb. Vester Allés Kaserne, 72, 22.maj. Vester Allés kaserne kulturcenter møde, 82, 9.jan. Vester Allés kaserne ridehus, 77, 1.dec. Vester Alles kaserne Ridehuset og officersbygningen, 92, 5.jul. Vester Allés kaserne Århus Folkemusikskole, 86, 19.mar. Vester Allés kasernes areal, 78, 19.aug. Vester Enggård skydning, 75, 21.aug. Vesterbak Peder, 87, s.153 Vesterbak Peter, 83, s.82 Vesterbo afdeling 13 bevilling, 80, 27.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

287 V Register til Århus-Årbøgerne Vesterbo Boligforening, 73, 22.jan. Vesterbro beboerforening møde Ceres støj, 83, 26.maj. Vesterbro Beboerforening stiftende generalforsamling, 79, 24.aug. Vesterbro Torv, 73, 24.maj. Vesterbro Torv FOTO, 73, s.25 Vesterbro Torv FOTO, 73, s.42 Vesterbro Torv brand, 78, 12.jan. Vesterbro Torv Ergo- og Fysioterapeutuddannelse, 91, 18.aug. Vesterbro Torv Favør supermarked, 84, 7.okt. Vesterbro Torv Favør supermarked, 92, 1.feb. Vesterbro Torv træer, 73, 6.jan. Vesterbro Torv tyveri, 77, 9.maj. Vesterbro Torv Unibank, 92, 27.dec. Vesterbro Trælasthandel, 75, 25.jun. Vesterbro Trælasthandel, 80, 1.jun. Vesterbrogade 31 røveri, 80, 13.feb. Vesterbrogade lokalplan, 82, 25.aug. Vestergade, 73, 20.sep. Vestergade, 74, 30.sep. Vestergade, 75, 1.feb. Vestergade, 75, 21.nov. Vestergade, 76, 23.apr. Vestergade, 77, 23.okt. Vestergade, 77, 16.nov. Vestergade, 78, 17.feb. Vestergade FOTO, 77, s.46 Vestergade 1884 FOTO, 90, s.123 Vestergade 25 FOTO, 80, s.66 Vestergade 26, 75, 6.sep. Vestergade 29, 77, 6.okt. Vestergade 29, 77, 13.dec. Vestergade 3, 75, 7.sep. Vestergade nedrives, 72, 21.okt. Vestergade 35 UFF genbrugsbutik, 89, 21.mar. Vestergade 36, 73, 30.nov. Vestergade 37 Trauls Erichsens renseri, 85, 30.jun. Vestergade 3B Filuren, 80, 5.dec. Vestergade 41 Galleri Profilen, 88, 7.dec. Vestergade 48, 76, 17.mar. Vestergade 55-57, 73, 28.sep. Vestergade 55-57, 74, 17.dec. Vestergade Fritids- og Kulturforvaltningen, 83, 9.jun. Vestergade 58, 75, 22.feb. Vestergade 58 brand, 72, 25.dec. Vestergade 58 Diskotek virksomhed standser, 85, 7.apr. Vestergade 58 jazzhuset Trinbrædtet, 92, 5.jul. Vestergade 58 rockcenter Trinbræ et, 84, 18.jun. Vestergade 59 diskotek brand, 85, 9.mar. Vestergade 64 Socialistisk Boghandel, 85, 25.feb. Vestergade 72 Indbindingscentralen, 84, 1.okt. Vestergade Akademisk Boghandel, 85, 1.sep. Vestergade byplan, 73, 13.dec. Vestergade købmand Holst lukker, 80, 24.feb. Vestergade lokalplan, 83, 25.aug. Vestergade Million tobaksforretning, 85, 30.nov. Vestergade O o Mønsted fabrik nedrives FOTO, 84, s.32 Vestergade Plejehjemmet, 78, 17.feb. Vestergade Plejehjemmet FOTO, 79, s.52 Vestergade Plejehjemmet FOTO, 79, s.52 Vestergade Restaurant Vester, 91, 25.jul. Vestergade saneringsplan, 73, 26.okt. Vestergade ældreinstitution, 82, 7.nov. Vestergård Bent FOTO, 80, s.85 Vestergaard Bent FOTO, 81, s.114 Vestergård Elisabeth FOTO, 73, s.10 Vestergaard F.C.B.S. FOTO, 88, s.92 Vestergård Judith, 74, 15.mar. Vestergaard Kjeld, 83, 10.okt. Vestergaard Kurt, 83, s.82 Vestergaard Leif, 81, s.150 Vestergaard Leif, 88, s.83 Vestergaard Leif, 81, s.180 Vestergaard N.M., 81, s.150 Vestergaard Niels M., 87, s.153 Vestergaard Per, 83, s.82 Vestergaard Søren, 83, s

288 Register til Århus-Årbøgerne V Vestergaard Søren FOTO, 86, s.136 Vestergaard Søren, 79, s.184 Vestergården, 73, 24.maj. Vestergårdsskolen cyklistprøve, 83, 12.maj. Vestergårdsskolen knivstik, 80, 4.dec. Vestergårdsskolen stopforbud, 73, 11.mar. Vestergårdsvej 22 brand, 77, 23.dec. Vesterport 1, 79, 16.jun. Vesterport røveri, 75, 5.jun. Vesterport Ungdomskontoret, 79, 6.nov. Vestervang arealsalg, 77, 30.jun. Vestervang byggeprojekt vedtaget, 82, 15.maj. Vestervang byggeriet, 79, 28.feb. Vestervang demonstration FOTO, 80, s.41 Vestervang ernvarmebrud, 83, 5.mar. Vestervang fodgængertunnel, 72, 17.sep. Vestervang legedag, 81, 12.apr. Vestervang lejligheder stor husleje, 86, 15.maj. Vestervang lokalplan, 79, 27.jan. Vestervang lokalplan, 80, 20.dec. Vestervang lokalplan godkendt, 81, 8.okt. Vestervang pensionistcenter indvies efter 2 år, 88, 4.jun. Vestgården FOTO, 73, s.25 Vestjysk Kammerensemble, 72, 4.sep. Vestre Kirkegård granitkors, 78, 20.jan. Vestre Kirkegård hærværk, 77, 26.dec. Vestre Kirkegård hærværk, 81, 22.nov. Vestre Kirkegård islamisk begravelsespladser, 88, 7.sep. Vestre Kirkegård kapel, 76, 28.aug. Vestre Kirkegårds kapel orgel bevilling, 80, 21.feb. Vestre Ringgade, 72, 30.jan. Vestre Ringgade, 75, 1.nov. Vestre Ringgade, 77, 18.okt. Vestre Ringgade FOTO, 74, s.46 Vestre Ringgade FOTO, 75, s.43 Vestre Ringgade Århus Elektro, 87, 28.feb. Vestre Ringgade 43-45, 73, 13.jul. Vestre Ringgade Center Banko indviet, 89, 20.nov. Vestre Ringgade Centralmejeriets skorsten nedrives, 91, 7.jul. Vestre Ringgade Døgncentret, 82, 25.feb. Vestre Ringgade firmaet Carl Christensen, 92, 11.feb. Vestre Ringgade Sparekassen SDS, 89, 18.apr. Vestre Ringgade trafik, 78, 5.mar. Vestre Ringgade trafikdrab, 79, 25.feb. Vestre Ringgade trafikuheld brandbil, 83, 21.feb. Vestre Skovvej, 77, 18.feb. Ves ysk delegation, 73, 24.maj. Veteranbilparade, 86, 8.jun. Veteransporvogn, 73, 6.jul. Veterantog drab, 75, 15.sep. Veterantog Århus-Odder, 88, 11.jul. Veterantogkørsel Århus-Odder, 85, 16.jun. Vi anklager narkomanfilm Øst for Paradis, 82, 6.mar. Vibe-Pedersen John, 91, s.107 Viborggården beboerforening, 75, 2.maj. Viborgvej, 72, 12.mar. Viborgvej, 78, 20.jun. Viborgvej FOTO, 74, s.46 Viborgvej 125 Pinsekirken, 88, 24.okt. Viborgvej 125 Pinsekirken, 91, 27.jan. Viborgvej 136 Unibank, 91, 27.dec. Viborgvej 152, 80, 1.okt. Viborgvej 175 Isoleringsfirmaet Vandex tidl. Adresse, 90, 22.jun. Viborgvej 175 Pinsekirken, 90, 22.jun. Viborgvej 27 FOTO, 78, s.155 Viborgvej 30 Postkontoret, 86, 27.jun. Viborgvej busulykke FOTO, 78, s.30 Viborgvej byggemodning, 74, 25.okt. Viborgvej grundkøb, 78, 28.sep. Viborgvej motorvej, 78, 27.okt. Viborgvej postkontor røveri, 87, 20.jan. Viborgvej postrøveri, 85, 24.jan. Viborgvej røveri bager, 83, 4.okt. Viborgvej tankstation ny, 82, 15.mar. Viborgvej trafik, 78, 5.mar. Viborgvej trafikulykke, 76, 12.feb. Viby Amtsgymnasium, 75, 23.apr. Viby Amtsgymnasium, 78, 4.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

289 V Register til Århus-Årbøgerne Viby Amtsgymnasium 25 års jubilæum, 91, 2.nov. Viby Amtsgymnasium HFundervisning fremover, 92, 5.feb. Viby Andelsboligforening, 72, 5.feb. Viby Andelsboligforening, 72, 14.apr. Viby bibliotek, 77, 3.jan. Viby Feed-Back studier, 86, 13.jul. Viby Friluftsbad, 77, 27.jul. Viby Grundejerforening, 72, 14.apr. Viby gymnasium privat møde, 82, 3.nov. Viby IF 60 år, 79, 29.jul. Viby Kirke, 73, 24.nov. Viby Lokalhistoriske Forening, 90, 23.okt. Viby lægekonsultation, 73, 22.jun. Viby pyromanbrand, 84, 18.feb. Viby Ringvej, 73, 21.dec. Viby Ringvej, 74, 22.okt. Viby Ringvej 4 spor, 75, 10.dec. Viby Ringvej støjmur, 76, 1.maj. Viby Ringvej støjmur, 78, 17.maj. Viby skateboard-ramper ibrugtages, 90, 27.jan. Viby Skole 75 år, 82, 30.apr. Viby Stadion, 82, 8.sep. Viby Stadion grøn Koncert FOTO, 85, s.26 Viby Stadion koncert Muskelsvindfonden, 85, 15.jul. Viby Taxa, 72, 6.aug. Viby Torv, 74, 1.nov. Viby Torv McDonald drive-in, 90, 4.aug. Viby Torv turistbusser holdplads, 88, 12.aug. Viby Ugeavis, 74, 16.feb. Viby vandtårn til salg, 88, 5.sep. Viby varmeledning, 77, 7.jan. Viby Venstrevælgerforening, 73, 21.mar. Viby Vestre Grundejerforening, 72, 14.apr. Viby Østre Grundejerforening, 72, 14.apr. Viby-Centret, 72, 2.feb. Vibyvej 59 pyromanbrand, 75, 17.jul. Videnskabshistorisk Museum udstilling atomfysik, 87, 4.apr. Video udlejning øget FOTO, 88, s.15 Video-værksted Hammelbanegården, 85, 17.jul. Videofestival FOTO, 91, s.24 Videofilm udlejning, 86, 24.nov. Videomøde Scanticon, 84, 15.aug. Viengevej udvidet, 91, 12.jun. Vietnamesere iværksæ erkursus, 86, 15.sep. Vietnamesiske flygtninge, 78, 26.okt. Vietnamesiske flygtninge, 80, 26.apr. Vietnamesiske flygtninge, 80, 20.sep. Vietnamesiske flygtninge FOTO, 79, s.53 Vietnamkomiteer demonstration, 73, 23.jun. Viffertsholmen, 74, 8.okt. Viggo Jørgensen udstyr FOTO, 75, s.30 Viggo Østergård a/s, 73, 1.jun. Vigo Charcuteri, 73, 27.dec. Vigo Charcuteri a/s, 73, 1.jun. Vigo Charcuteri arbejdsnedlæggelse, 73, 18.dec. Vigo Charcuteri strejke, 73, 22.dec. Vigo Charcuteri strejke, 74, 8.jan. Vigo Charcuteri strejke, 74, 27.aug. Vigo-Charcuteri, 75, 13.maj. Viking Bø us, 77, 1.jun. Viking Restaurant, 75, 7.maj. Vikingehus hærværk, 73, 13.apr. Vikingehus Moesgård, 80, 25.sep. Vikingehuse Lisbjerg, 90, 6.feb. Vikingehuset fra Hedeby, 73, 10.sep. Vikingemarked Moesgård FOTO, 82, s.37 Vikingemarked nr. 13 Moesgård, 90, 30.jul. Vikinger Brabrand Sø TEMA, 80, s.52 Vikingeskib Imme Aros, 80, 5.maj. Vikingeskibet Imme Aros, 72, 24.aug. Vikingeskibet Imme Aros til Irland, 89, 14.jul. Vikingetiden benskaft dragehoved, 75, 2.dec. Vikingetiden drage FOTO, 75, s.48 Vikingetidens kakkelovnskrog TEMA, 79, s.56 Vikingetræf Moesgård, 78, 24.jul. Vikingetræf Moesgård, 81, 27.jul. Vikingetræf Moesgård, 82, 25.jul. Vikingetræf Moesgård, 85, 28.jul. Vikingetræf Moesgård, 87, 26.jul. Vikingetræf Moesgård FOTO, 79, s.33 Vikingetræf Moesgård FOTO, 80, s.32 Vikingetræf Moesgård FOTO, 83, s

290 Register til Århus-Årbøgerne V Vikingetræf Moesgård FOTO, 84, s.34 Vikingetræf Moesgård FOTO, 86, s.30 Vikingetræf Moesgård FOTO, 88, s.28 Vikingetræf Moesgård 7. gang, 84, 31.jul. Vikingetræf Moesgård for 15. gang, 92, 26.jul. Vikingetræf Moesgård Strand FOTO, 78, s.32 Vikærgåden Plejehjemmet indviet, 76, 25.nov. Vikærgården besky ede boliger, 78, 22.jun. Vikærvej Plejehjemmet, 74, 20.dec. Vikærvej Plejehjemmet, 74, 20.dec. Vikærvej Sparekassen SDS, 89, 9.feb. Vild med kunst udstilling Århus Kunstmuseum, 87, 18.okt. Vildsvin Varna, 74, 12.jun. Vildsvin Varna, 74, 8.okt. Vildt for meget bog, 87, 22.nov. Vilh. Nellemanns Cykelfabrik, 74, 17.dec. Vilhelm Birkedals Vej brand, 74, 24.apr. Vilhelm Lundstrøm maleri, 76, 22.nov. Vilhelm Lundstrøm maleri FOTO, 76, s.43 Vilhelmsborg, 76, 3.aug. Vilhelmsborg, 76, 6.aug. Vilhelmsborg, 77, 10.jul. Vilhelmsborg, 77, 1.aug. Vilhelmsborg, 79, 18.sep. Vilhelmsborg FOTO, 74, s.108 Vilhelmsborg auktion ungheste, 91, 14.okt. Vilhelmsborg Danmarks Nationale Hestesportscenter indviet, 92, 1.jun. Vilhelmsborg Danmarksmesterskaber ridning, 91, 12.jul. Vilhelmsborg det ældste TEMA, 78, s.54 Vilhelmsborg grundlovsfest, 83, 5.jun. Vilhelmsborg herregårdshave, 88, 7.jan. Vilhelmsborg hestecenter godkendt, 89, 7.dec. Vilhelmsborg hestecenter sponsorstø e, 89, 10.jan. Vilhelmsborg hestekørsel TEMA, 75, s.134 Vilhelmsborg kunst, 79, 24.apr. Vilhelmsborg køb, 74, 29.mar. Vilhelmsborg landarbejderboliger bevilling, 82, 25.mar. Vilhelmsborg natursti, 77, 30.jun. Vilhelmsborg nye grønne område TEMA, 74, s.107 Vilhelmsborg polakhuse FOTO, 80, s.15 Vilhelmsborg polakhuse solgt, 83, 11.aug. Vilhelmsborg restaurering, 79, 15.feb. Vilhelmsborg ridecenter borgermøde, 90, 23.okt. Vilhelmsborg ridecenter konkurrence, 80, 16.jan. Vilhelmsborg ridecenter planer indsigelse, 81, 15.sep. Vilhelmsborg ridecenter sponsorindsamling, 88, 24.nov. Vilhelmsborg ridecenter vedtaget, 87, 15.jan. Vilhelmsborg skov lukket, 90, 22.aug. Vilhelmsborg Skrumstrup, 78, 5.jul. Vilhelmsborg stianlæg, 76, 15.apr. Vilhelmsborg syngespillet Landmandsliv, 92, 1.aug. Villa Hans Broge protest byggeri, 86, 30.maj. Villa Kampen børnehave besparelser, 89, 11.jul. Villadsen Jens ejendomssalg, 75, 21.mar. Villadsen og hustrus legatbolig Graven 15-17, 84, 4.aug. Villadsen Orla, 83, 3.dec. Vind fremtiden multimedia-show, 87, 6.dec. Vind og Vejr Ryesgade 7, 82, 15.dec. Vind og Vejr røveri, 80, 23.dec. Vindmølle Borum Eshøj FOTO, 82, s.51 Vindmølle Pedholtvej godkendt, 81, 25.jun. Vindmølle rejses Lisbjerg, 87, 6.aug. Vindmøllepark Århus Bugt nedstemt, 89, 14.dec. Vindmøller Storhøj Skåde, 84, 7.jan. Vinduer udskiftes etageejendomme, 78, 2.mar. Vinsmagning beaujolais Ridehuset, 84, 15.nov. Vinterferie skoler, 84, 9.nov. Vinterkøreplanen, 75, 1.dec. Violin Gagliano, 78, 1.nov. Virgin de los Reyes skib, 73, 3.mar. Virksomheder i Århus hovedtal TEMA, 86, s.71 Virupskolen malerier af Gregersen, 86, 6.feb. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

291 V Register til Århus-Årbøgerne Vise-Festival Musikhuset, 85, 18.aug. Vistoft Lars FOTO, 90, s.35 Vium Niels, 92, 15.mar. Vladimir Majakovskij kammeropera, 79, 7.maj. Voeler Jørgen FOTO, 90, s.49 Voeler Jørgen FOTO, 90, s.49 Voetmann Edel, 81, s.181 Voetmann Thorvald, 85, s.75 Vogelius Bent, 79, 3.okt. Vognmandsforretning villa dom, 86, 11.okt. Vognmænd bevæbnet, 74, 11.mar. Vogt lys og ild udstilling, 73, 9.sep. Vohnsen Esther, 84, 7.dec. Voigt Axel, 79, 7.maj. Voigt Axel, 79, s.91 Voigt Palle, 75, 1.maj. Voigt Peter, 76, 17.dec. Voksen-Uddannelses Centeret indviet Sct. Josephs Hospital, 88, 10.apr. Voksenpædagogisk center, 77, 10.feb. Vokseværk figur Musikhuset, 90, 31.aug. Vold afrikaner, 76, 3.apr. Vold butikskontrollant dom, 85, 2.nov. Vold dom knivoverfald dom, 79, 22.feb. Vold død finsk kvinde, 83, 4.jun. Vold gæstearbejder, 74, 2.okt. Vold i Graven dom, 88, 24.feb. Vold med død dom, 91, 8.aug. Vold mishandling dom, 87, 29.apr. Vold mod kvinde i Riis Skov, 91, 17.jun. Vold mod kvinder høring, 81, 30.okt. Vold og borg udstilling, 75, 1.jun. Vold og røveri dom, 83, 3.aug. Vold Risskov dom, 92, 7.jan. Vold socialinspektør dom, 90, 13.jan. Vold Socialkontoret Valdemarsgade, 84, 15.dec. Vold Terminus dom, 84, 19.dec. Vold tørretumbler dom, 81, 4.feb. Vold vejforeningsformand Risskov dom, 85, 12.apr. Vold Århus Stadion dom, 84, 22.dec. Volden, 72, 3.mar. Volden, 72, 1.sep. Volden, 73, 22.jun. Volden, 75, 20.jun. Volden FOTO, 75, s.14 Volden 4, 74, 14.apr. Volden BJ Musik, 80, 24.okt. Volden Galleri Spectra, 86, 12.okt. Volden gamle købmandsgård TEMA, 84, s.151 Volden gammel købmandsgård, 83, 29.jul. Volden købmandsgård gamle, 83, 2.dec. Volden overfald, 77, 2.feb. Volden Rosengade FOTO, 84, s.58 Volden sanering, 80, 7.feb. Volden saneringsplan, 73, 7.apr. Volden tegning FOTO, 75, s.118 Voldmester Henrik, 89, 24.aug. Voldsdom, 79, 21.aug. Voldsdom Brabrand, 80, 11.okt. Voldsmand dom, 83, 2.apr. Voldsmænd dom, 78, 26.apr. Voldsmænd dom, 78, 28.apr. Voldsofre anmeldelse analyse, 81, 12.jan. Voldsofre erstatning statistik, 87, 8.jul. Voldsramte kvinder krisehjem besparelser, 89, 11.jul. Voldssager Århus nummer 1, 87, 16.nov. Voldtægt dom erstatning, 92, 13.maj. Voldtægt 1979 dom, 81, 18.feb. Voldtægt Brabrand, 77, 20.jul. Voldtægt Brabrand, 92, 11.maj. Voldtægt dom, 81, 2.okt. Voldtægt dom, 87, 5.feb. Voldtægt Frederiksbjerg 1979 dom, 81, 18.jun. Voldtægt Hjortensgade, 87, 28.feb. Voldtægt hustru dom, 83, 9.feb. Voldtægt landsretsdom, 84, 20.okt. Voldtægt livstrusler dom, 82, 22.dec. Voldtægt Mølleparken, 74, 20.aug. Voldtægt Nordre Kirkegård, 87, 17.mar. Voldtægt nordvestbyen, 81, 2.apr. Voldtægt prostitueret dom, 87, 18.dec. Voldtægt Riis Skov, 92, 3.jul. Voldtægt Universitetet, 78, 15.apr. Voldtægt Viby, 82, 6.feb. Voldtægt Åby skole, 81, 10.dec. Voldtægt Åbyhøj anholdelse, 82, 7.jan. Voldtægt Åbyhøjgården, 80, 18.jun. 366

292 Register til Århus-Årbøgerne V Voldtægtsforsøg Kolt, 87, 22.jun. Voldtægtsforsøg Skåde Bakker, 83, 15.aug. Voldum-Clausen Arne, 91, s.107 Volksteater Rostock, 80, 21.apr. Vollensweider Andreas koncert, 87, 1.dec. Vollsmoseparken Odense, 73, 23.apr. Vonsild Viggo, 82, s.174 Vor Frue Kirke, 74, 1.jun. Vor Frue Kirke, 75, 2.dec. Vor Frue Kirke FOTO, 75, s.48 Vor Frue Kirke FOTO, 89, s.106 Vor Frue Kirke 700 års jubilæum, 92, 5.maj. Vor Frue Kirke oratorium, 73, 16.maj. Vor Frue Kirke orgel med 50 stemmer, 92, 5.maj. Vor Tid artikel Olaf P. Christensen, 81, 14.aug. Vorbeck Jørgen, 82, s.174 Vordingborg Køkkenet, 74, 26.jan. Vorregårds Allé Handelsbanken, 87, 18.jun. Vorrevangen pindsvin FOTO, 83, s.35 Vorrevangen Ungdomsskole socialrådgiver ansæ else, 87, 24.jun. Vorrevangens Boldklub, 83, 20.aug. Vorrevangens Ungdomsskole, 79, 4.sep. Vorrevangens Ungdomsskole vandtårn, 89, 16.feb. Vorrevangskolen, 74, 14.dec. Vorrevangskolen, 75, 24.jun. Vorrevangskolen, 76, 23.jun. Vorrevangskolen brandstiftelse, 90, 3.jan. Vorrevangskvarteret udbygning klubber, 90, 25.maj. Vorrevangsskolen, 74, 7.dec. Vorrevangsskolen, 75, 13.maj. Vorrevangsskolen overfald inspektør, 80, 12.mar. Vorrevangsskolen sommerferie FOTO, 75, s.29 Vorrevangsskolens Ungdomsklub overfald, 81, 6.feb. Vorup Frederik, 87, s.153 Vosbein Erich, 84, s.183 Vosmar Jørn, 77, 26.aug. Vosmar Jørn, 92, s.134 Vosnæsgård brand, 92, 10.apr. Voss Erik, 91, s.107 Voss Michael, 82, 6.dec. Voss Sven, 78, 24.apr. Voss Svend, 77, 14.apr. Voss Valdemar, 84, s.183 Vrukken ungdomsklub, 87, 26.apr. VS parti stø e Socialistisk Dagblad, 82, 4.maj. Vsevolod Kotjetov sovjetisk tanker FOTO, 82, s.12 VUC strejke, 88, 16.dec. Vuggestue >se også Daginstitution - Børneinstitution, Vuggestue H.P. Christensens Gade, 73, 8.maj. Vuggestue Klokkervej bevilling, 86, 23.okt. Vuggestue Knudrisgade beslutning, 81, 21.maj. Vuggestue Læssøesgade mobil, 78, 27.okt. Vuggestuen Almindingen, 76, 21.okt. Vuggestuen Grønhøjvej bevilling, 80, 4.apr. Vuggestuen Lærken, 72, 24.apr. Vuggestuen Spurven, 72, 9.okt. Vuggestueplads pris, 81, 3.jan. Vuggestuepladser antal steget, 80, 15.sep. Vuggestuepladser mangel, 80, 13.mar. Vuggestuer ekstra børn, 81, 13.feb. Vuggestuer ekstra pædagogmedhjælpere, 81, 13.feb. Vuggestuer forøget børnetal, 80, 14.nov. Væddeløbsbanen FOTO, 89, s.48 Vægtvogterne, 76, 28.jan. Vækst skulptur Ernst Zeuthen, 84, 5.apr. Væksthuset radiospil, 88, 5.feb. Vælgermøde, 75, 20.feb. Vælgermøde tyrkiske indvandrere, 82, 11.dec. Værelser mangel, 76, 23.jan. Værelser studerende, 81, 3.sep. Værelsesanvisning studenter åbner, 84, 2.jul. Værelsesudlejning ulovlig dom, 88, 15.jan. Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien, 73, 1.jul. Værtshuse antal, 74, 2.sep. Værtshuse midtbyen protest, 86, 7.nov. Værtshuse Studsgade 2 nye, 87, 25.jan. Værtshuse støjklager, 89, 18.sep. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

293 W Register til Århus-Årbøgerne Værtshusene TEMA, 72, s.77 Værtshuset Vestergade, 74, 30.sep. Værtshuset Æsken overskud fordeles, 85, 3.nov. Vævstypekonference, 76, 29.jun. Vølund, 76, 20.feb. Våben frit lejde, 87, 15.feb. Våben transport anholdelse, 86, 30.okt. Våben ulovlige FOTO, 88, s.30 Våbenforretning indbrud, 82, 14.aug. Våbenfund Carl Molbechs Vej, 91, 7.feb. Våbensalg rockere anholdelse, 86, 2.maj. Vådeskud pumpgun, 87, 5.okt. Vågehval død, 81, 2.aug. Vårkjærvej beboere protest lokalplan, 83, 28.okt. Vårkærparken græsbrand, 83, 26.apr. Vårkærparken Jyllands-Posten, 82, 24.feb. Vaarmark I.P., 84, s.183 W Wadowice kulbåd cigaretsmugling, 81, 12.aug. Wagner Bent, 86, s.76 Wagner Aage, 80, s.174 Wagon-Lits, 74, 26.jan. Wagtmann Uffe FOTO, 88, s.42 Wahlstrøms ha ehus Den gamle By FOTO, 87, s.25 Wahlstrøms hus Den gamle By indvies, 87, 12.jun. Walde Vagn, 80, s.174 Waldorff Edvard, 77, 15.jun. Waldorff Mikael FOTO, 80, s.43 Walther Erik, 84, s.183 Wammen Thorkild, 83, s.82 Wandahl Broder, 85, s.75 Wandel Carl F., 78, 17.jun. Wandel Carl F., 81, 23.okt. Wandel Carl F., 81, s.150 Wandel Carl F., 82, 1.dec. Wandel Carl F., 83, 3.feb. Wandel Carl F., 84, s.117 Warhol Andy udstilling, 87, 22.feb. Warhuus Finn, 86, s.153 Warming Erik skulptur FOTO, 85, s.33 Warming Hanne pris, 84, 20.feb. Warrer Axel, 81, s.180 Wasowska Maria, 72, 27.feb. Wassard Kai, 88, s.158 Wedell-Wedellsborg Ebbe, 77, 5.apr. Weg Theodor, 89, s.151 Wegener Claus FOTO, 75, s.107 Wegener Claus FOTO, 81, s.116 Wegener Karen FOTO, 85, s.59 Wegener Karen en Bodil, 89, 4.feb. Wegener Karen pris, 88, 19.dec. Wegener Klaus FOTO, 74, s.73 Wegener Klaus FOTO, 80, s.89 Wegener Klaus FOTO, 84, s.77 Wegener Ole FOTO, 72, s.119 Wegener Ole FOTO, 76, s.99 Weie Edvard udstilling Musikhuset, 88, 5.jun. Weigelt Aage, 90, s.74 Weilbye Agnes Marie, 89, s.152 Weir Gillian, 81, 29.jul. Weis Ole FOTO, 81, s.9 Weiss Glen FOTO, 81, s.23 Weldingh H, 72, 30.dec. Weldingh O o, 82, s.174 Weldon Fay foredrag, 82, 3.mar. Wemmelund Martin, 85, s.75 Wenngren Bessie, 79, s.91 Wenngren Bessie, 88, s.158 Werdelin-Larsen H, 79, s.91 Werdelin-Larsen H, 82, s.95 Werlauff Erik dr.jur., 92, 20.sep. Werner Kjær & Johan Richter, 78, 19.aug. Werner Sven, 85, s.129 West Henrik, 87, s.153 West Side Story Århus Teater, 80, 4.sep. West-Madsen Ole FOTO, 76, s.99 Westergaard Christian, 83, s.145 Westergaard-Nielsen Chr., 81, s.150 Westfeld Karin Nathorst udstilling, 81, 25.okt. Westfeld Karin Nathorst vægmaleri, 75, 26.okt. Westh Bjørn, 82, 15.okt. Westh Bjørn, 82, 1.dec. 368

294 Register til Århus-Årbøgerne W Westh Bjørn, 83, 11.jun. Westhausen Christoph, 86, s.153 Weston fragtskib, 74, 28.apr. Weston Tæppefabrik FOTO, 74, s.56 Westphal O o, 83, s.145 Whele Peter P., 89, s.152 Whi aker Roger, 73, 12.nov. Whi aker Roger FOTO, 73, s.80 Wickmann Pu e, 75, 9.sep. Wickmann Pu e, 77, 8.mar. Wied Hakon, 84, s.183 Wiener Volksoper, 87, 12.feb. Wiener-Hallen, 74, 2.okt. Wiener-Hallen knivstik, 84, 28.aug. Wienerhallen drab, 82, 29.maj. Wienerhallen restaurant konkurs, 80, 31.dec. Wihlborg Keld, 82, s.174 Wiinblad Bjørn initiativpokal, 72, 17.sep. Wiingaard Palle, 85, s.75 Wila polsk skib lossevægring, 82, 24.dec. Wila strejke ophør, 82, 28.dec. Wilcken Henning, 83, s.82 Wildner Johannes, 91, 5.jan. Wilhelmsen Elith, 88, s.158 Wilhelmsen Robert, 82, s.174 Wilhjelm Nils, 92, 16.sep. Willadsen Poul, 80, s.174 Willebrand Johannes, 87, 20.apr. Willemoes Bodil, 92, s.134 Willemoesgade, 74, 31.aug. Willemoesgade, 76, 8.okt. Willemoesgade bilrøveri, 81, 17.apr. Willemoesgade navn, 74, 21.jun. William Sørensen guldsmed indbrud, 81, 12.aug. Williams Jerry rocksanger, 78, 25.maj. Willian & Madsen, 81, 11.dec. Willumsen Per, 84, 2.nov. Willumsen Per, 85, 20.feb. Willumsgaard Rudolf G., 80, s.139 Willy Ørskov skulptur, 78, 12.sep. Wilson Andreas P., 80, s.174 Wilson Ejnar A., 79, s.184 Wilson James Richard dr.phil., 90, 28.apr. Wilson Teddy, 80, 22.maj. Wilsons Kobbersmedie og Metalvarefabrik 100 år, 73, 26.mar. Winckler Erik, 89, 24.aug. Windfeldt John FOTO, 87, s.44 Winding Kasper, 89, 18.jun. Winge Helle FOTO, 76, s.95 Winge Torben, 83, s.145 Winterberg Ernst, 86, s.153 Winther Jørgen, 91, 23.apr. Winther Ove, 89, s.152 Wisborg Ole FOTO, 74, s.72 Wisborg Ole, 79, s.184 Wisborg Tove FOTO, 77, s.86 Wisborg Tove FOTO, 79, s.125 Wisborg Tove FOTO, 82, s.130 Wisborg Tove FOTO, 87, s.119 Wisborg Tove, 92, s.134 Wisemann Clarence, 77, 10.apr. Wiskum Torben, 73, 18.okt. Wiskum Torben, 75, 17.nov. Wiskum Torben, 79, s.91 Wissendorf Møller Kurt genopstiller ikke, 90, 16.maj. With Je e udstilling, 87, 24.okt. Withen Walter, 84, s.183 Wi Kurt, 81, s.180 Wi e Mikael, 81, 23.maj. Wi e Mikael FOTO, 81, s.45 Wold Susse, 86, 14.apr. Wollesen Anna Marie, 86, s.76 Wolst Lise, 91, s.107 Woodoo orkester, 87, 16.aug. World Aids Day i Musikhuset, 91, 1.dec. World Master Games a ud ves ysk fodboldforbund, 90, 18.jul. World Master Games fiasko, 90, 7.nov. World Master Games hotelkrav, 90, 11.maj. World Master Games mangler tilslutning, 90, 1.maj. World Master Games næse til Århus Byråd, 90, 15.sep. World Master Games tilskud byrådet, 90, 31.maj. World Master Games underskud, 90, 8.maj. World Masters Game underskud 27 mio. kr., 91, 25.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

295 Y Register til Århus-Årbøgerne World Sascha FOTO, 76, s.97 World Trade Center Skovvejen opgivet, 92, 14.jun. Worm Peter, 87, s.153 Wulffs Flak, 82, 16.sep. Wulfs Flak bomber, 76, 15.okt. Wür Torkil, 79, s.91 Wür en Hans, 84, 15.aug. Wür en Hans, 92, 22.feb. Wür en Hans, 92, 17.sep. Wür enfeld Erik, 84, s.117 Waack Andreas, 80, 21.apr. Waage Lars, 85, 2.mar. Waagø Lars FOTO, 76, s.96 Waal A. de, 81, 23.feb. Y Y-mens klub, 72, 22.maj. Y s Men Club Nordstjernen, 83, 20.nov. Y s Men s Club 57 verdenskongres, 87, 20.jul. Y s Men s Club julemærke, 85, 17.dec. Yan Gong Ben, 89, 1.aug. Yashito Moli jazz, 90, 27.jul. Yasmin koncert, 92, 31.dec. Yde Henrik dr.phil., 92, 4.okt. Yde Jens, 85, s.129 Yderholm Jørgen, 81, s.150 Yeduhin Menuhin koncert, 79, 1.maj. Yndgaard Ebbe, 84, s.117 Yo-yo konkurrence, 77, 7.sep. Yo-yo konkurrence FOTO, 77, s.38 Yoga Værksted, 77, 7.apr. Yoga Værksted FOTO, 77, s.20 Youth for Christ påskefestival, 83, 12.apr. Yrsavej tv-film Johan og Johanne, 83, 1.jan. Ytringsfrihed offentligt ansa e Amtsrådet, 87, 2.dec. Z Zachariae Hugh, 74, 12.dec. Zachariae Hugh, 82, 30.jun. Zachariae Hugh legat, 81, 11.apr. Zacho Erik, 81, s.181 Zacho Kristensens Æskefabrik brand, 73, 13.jun. Zahle Vagn, 83, s.82 Zanche a E., 84, 25.feb. Zanche a E. direktør Stiftstidende, 82, 6.maj. Zanche a Erling, 82, s.95 Zangenbergs Teater, 83, 28.sep. Zarernes Hof kunstska e udstilling, 91, 1.sep. Zeller Lene, 79, 10.okt. Zethner-Møller Aage, 73, 15.mar. Zethner-Møller Aage, 81, s.181 Zeuten Hans E., 84, s.117 Zeuthen Hans, 84, 24.feb. Zeuthen Hans E., 89, s.78 Zieler Mogens tegner, 73, 5.jun. Zieler Mogens udstilling, 85, 19.okt. Ziggy café Tordenskjoldsgade, 88, 10.feb. Zoologisk Institut, 72, 14.dec. Zorea Gad, 86, 19.jun. Zuhang Sheng, 86, 22.jun. Zwergius Ole, 85, s.75 Zwergius Ole, 91, s.107 Æ Ældreboliger nye byrådsvedtagelse, 90, 31.maj. Ældreinstitution midtbyen TEMA, 80, s.64 Ældreinstitution Vestergade åbent hus, 82, 7.nov. Ældreklub, 74, 13.mar. Ældreklub Sølystgade, 75, 20.jun. Ældreklubber FOTO, 73, s.13 Ældrekommissionens arbejde foredrag FOTO, 81, s.18 Ældste borger 104 år, 82, 5.jul. Æseløret børnebogklub, 84, 28.sep. Æsken Anholtsgade FOTO, 72, s.79 Æsken café FOTO, 87, s.16 Æsken Folkeværtshus, 86, 20.okt. Æsken folkeværtshus genåbner, 91, 9.aug. Æsken værtshus besøg Gladys Baez, 86, 19.apr. 370

296 Register til Århus-Årbøgerne Ø Æsken værtshus overskud fordeles, 85, 3.nov. Æskens Fond, 86, 20.okt. Ætereksplosion Brabrandstien, 83, 25.okt. Ø Ø-gadekvarteret FOTO, 78, s.45 Øhlenschlæger Ole dr.oecon., 84, 4.feb. Øjenoperationer ny teknik, 82, 3.sep. Øjenskader nytår, 76, 2.jan. Øjenskader nytår, 77, 1.jan. Økonomidirektøren kommunen nu stadsdirektør, 83, 15.dec. Økonomisk demokrati møde Kongreshuset, 88, 19.feb. Øktem Ali FOTO, 86, s.79 Økumenisk Center konference, 88, 27.jun. Øldrikning forbudt midtbyen, 92, 1.okt. Ølforbrug Universitetet, 79, 20.nov. Ølhandlere uorganiserede i Festugen, 90, 4.sep. Ølholm Carsten FOTO, 80, s.25 Ølkuske strejke Carlsberg, 89, 13.jun. Øllegaard Peter polterabend kamelryg FOTO, 89, s.32 Øllgaard Einar, 79, s.184 Øllholm Knud, 90, s.131 Ølmangel strejke, 86, 15.apr. Ølsgaard Anders, 84, 21.feb. Ølsted Borgerforening, 90, 29.aug. Ølsted Borgerforening, 91, 8.jul. Ølsted borgermøde, 82, 9.feb. Ølsted forsøgsgård brand, 87, 17.jul. Ølvogn Carlsberg heste FOTO, 87, s.35 ØM i bolden rev, 87, 14.maj. Øresundsfærge til DSB, 73, 9.dec. Ørndorf Leif, 88, 19.maj. Ørneboden Den gamle By FOTO, 86, s.19 Ørnedalen børnehave, 79, 20.dec. Ørnereden, 74, 14.apr. Ørnereden, 75, 19.jan. Ørnereden, 76, 28.sep. Ørnereden lystfiskerkonkurrence, 84, 16.okt. Ørnereden naturcenter, 88, 16.nov. Ørnereden nedbrændt FOTO, 81, s.29 Ørnereden røveri og bortførsel, 89, 24.aug. Ørnereden træplantning, 84, 16.apr. Ørntoft Finn, 80, 7.nov. Ørntoft Finn, 91, 2.nov. Ørntoft Peter S., 81, s.181 Ørreder udsat Bugten, 84, 7.maj. Ørreder udsætning Bugten, 83, 20.maj. Ørskov Hans, 84, s.117 Ørskov Hans, 86, 28.jun. Ørskov Hans pris, 84, 10.jan. Ørskov Willy FOTO, 78, s.38 Ørtenblad Emil, 86, s.153 Ørting Christian, 89, 12.mar. Ørum Bjarne, 83, 9.jan. Ørum Bjarne, 83, 11.feb. Ørum Bjarne, 83, 13.feb. Ørum Bjarne, 83, 7.apr. Ørum Bjarne, 83, 23.apr. Ørum Bjarne, 83, 6.maj. Ørum Bjarne, 83, 10.jun. Ørum Bjarne, 83, 26.aug. Ørum Bjarne, 83, s.82 Ørum Bjarne, 84, 23.aug. Ørum Bjarne, 84, 7.okt. Ørum Bjarne, 84, 7.dec. Ørum Bjarne, 85, 7.feb. Ørum Bjarne, 85, 11.feb. Ørum Bjarne, 85, 18.jun. Ørum Bjarne, 85, 9.okt. Ørum Bjarne, 86, 13.feb. Ørum Bjarne, 86, 19.apr. Ørum Bjarne, 87, 4.apr. Ørum Bjarne, 87, 23.jun. Ørum Bjarne, 87, 16.aug. Ørum Bjarne, 87, 8.sep. Ørum Bjarne, 87, 31.okt. Ørum Bjarne, 88, 8.aug. Ørum Bjarne, 88, 23.okt. Ørum Bjarne, 89, 23.feb. Ørum Bjarne, 89, 1.sep. Ørum Bjarne, 89, 22.dec. Ørum Bjarne, 90, 23.okt. Ørum Bjarne FOTO, 83, s.7 Ørum Bjarne afgår fra byrådet, 90, 29.dec. Ørum Bjarne Folketingsvalget, 89, 11.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

297 Ø Register til Århus-Årbøgerne Ørum Bjarne rådmand Mag. 1. afdeling, 86, 9.dec. Ørum Bjarne tegning FOTO, 86, s.36 Øst for Paradis bio narkomanfilm, 82, 6.mar. Øst for Paradis biograf, 87, 16.okt. Øst for Paradis biograf, 88, 6.feb. Øst for Paradis biograf udvides, 80, 17.nov. Øst for Paradis åbner, 79, 29.nov. Øst-motorvejen demonstration, 74, 2.dec. Østasiatisk Institut, 74, 14.maj. Østasiatisk Institut japanske bøger, 80, 27.jan. Østbanegården FOTO, 74, s.10 Østbanegården FOTO, 78, s.29 Østbanegården besat, 83, 12.okt. Østbanegården besæ else, 80, 23.aug. Østbanegården brand, 83, 29.okt. Østbanegården istandsæ else afvises, 85, 21.mar. Østbanegården Kunstnernes Hus, 85, 9.apr. Østbanegården lejes af kommunen, 86, 9.okt. Østbanegården renoveret indvies, 89, 3.okt. Østbanegården sultecirkulærefest, 83, 15.okt. Østbanegården togafsporing, 80, 4.okt. Østbanegårdens bevarelse forening dannet, 85, 13.maj. Østbanegårdens restaurant, 74, 11.jan. Østbanen udstilling Dronning Margrethes skitser, 92, 29.nov. Østbanetorvet, 74, 26.jul. Østbanetorvet FOTO, 76, s.15 Østbanetorvet 4 brand, 77, 19.aug. Østbanetorvet brand FOTO, 77, s.37 Østbanetorvet nybygning, 79, 9.jul. Østbanetorvet trafiklys, 74, 30.maj. Østboulevarden, 76, 3.feb. Østboulevarden, 76, 24.feb. Østboulevarden, 76, 12.mar. Østboulevarden, 76, 5.jul. Østboulevarden FOTO, 76, s.13 Østboulevarden stenhugger Brdr. Kofoed, 87, 9.mar. Østerby Forsorgshjem, 73, 28.jun. Østerby Rebekka, 78, 10.jun. Østergade, 72, 1.apr. Østergade, 72, 1.apr. Østergade, 76, 18.sep. Østergade, 76, 23.nov. Østergade, 77, 31.dec. Østergade FOTO, 73, s.38 Østergade 12 natklub Bu erfly, 91, 18.okt. Østergade 12 Restaurant Palmehaven, 92, 4.apr. Østergade 2 FOTO, 92, s.11 Østergade 28-30, 73, 29.jun. Østergade 30, 74, 4.jan. Østergade 30, 74, 17.dec. Østergade 36 Demokraten FOTO, 75, s.81 Østergade Discothéque Napoleon, 82, 19.dec. Østergade Hønemor figur, 85, 13.okt. Østergade La Faye e Night Club, 84, 20.maj. Østergade nedrivning ejendomme beslu et, 88, 18.nov. Østergade pensionistværksted, 84, 24.jul. Østergade toiletbygning, 73, 21.dec. Østergades forsamlingsbygning 100 år TEMA, 76, s.50 Østergades Hotel, 72, 6.dec. Østergades Hotel, 78, 9.jul. Østergades Hotel FOTO, 76, s.51 Østergades Hotel bankospil, 82, 16.sep. Østergaard Bente, 84, 7.dec. Østergaard Biler, 81, 23.maj. Østergaard Biler Sønder Allé indviet, 83, 23.apr. Østergaard Edith, 86, s.76 Østergaard Edith, 92, s.86 Østergaard G. Spelling, 83, s.82 Østergaard Ib S., 89, 24.aug. Østergaard Jørgen, 87, s.153 Østergaard Knud FOTO, 83, s.17 Østergård Lise, 81, 22.maj. Østergaard Svend A., 84, s.183 Østergaard Viggo, 79, s.184 Østergaard Aage, 85, s.129 Østeuropa eksportmuligheder konference, 92, 21.nov. Østfold Kvægavlsforening, 76, 18.feb. 372

298 Register til Århus-Årbøgerne Å Østhavnen, 76, 10.apr. Østjydsk Bridgeforsyning, 79, 7.maj. Østjydsk Korn- og Foderstofforretning brand, 77, 2.jun. Østjydsk Musikforsyning, 79, 29.apr. Østjydsk Musikforsyning, 80, 28.apr. Østjydsk Musikforsyning, 87, 14.maj. Østjydsk Musikforsyning 13 år, 85, 2.sep. Østjydsk Musikforsyning pris Peder Paars, 87, 18.sep. Østjydsk Ørredsammenslutning, 83, 20.maj. Østjydsk Ørredsammenslutning, 84, 7.maj. Østjyllands Radio, 77, 3.maj. Østjyllands Radio FOTO, 76, s.137 Østjysk Elforsyning, 79, 11.apr. Østjysk Elforsyning, 84, 7.jan. Østjysk Korn brand FOTO, 77, s.26 Østjysk Korn- og Foderstofforretning FOTO, 78, s.116 Østjysk Køre Selskab, 76, 2.aug. Østjysk Musikforsyning, 76, 30.aug. Østjysk Musikforsyning, 84, 15.dec. Østjysk Musikforsyning, 86, 29.apr. Østjysk Musikforsyning FOTO, 77, s.51 Østjysk Musikforsyning i Pejsegården, 90, 28.jul. Østjysk Musikforsyning koncert, 85, 15.feb. Østjysk Musikforsyning købt Pinds Café, 86, 22.maj. Østjysk Musikforsyning Royal Festival Hall, 86, 30.sep. Østjysk Vævekreds, 91, 11.aug. Østmolevej, 74, 8.jun. Østmolevej brand, 90, 12.feb. Østrigsk præsidentbesøg, 86, 10.okt. Østrigsk præsidentbesøg FOTO, 86, s.37 Østrigsk uge planlægges, 90, 8.aug. Øs ysk festuge FOTO, 80, s.21 Øs ysklands udenrigsminister, 76, 24.jun. Å Å-Udstillingen, 72, 23.okt. Å-Udstillingen, 80, 1.dec. Å-Udstillingen FOTO, 72, s.44 Å-Udstillingen nr. 25, 79, 23.sep. Å-Udstillingen Rådhushallen FOTO, 82, s.42 Å-Udstillingen udstilling Nyt Landskab, 85, 27.okt. Å-Udstillingen udstilling vævning, 84, 8.okt. Åben Radio udsendelser FOTO, 77, s.22 Åbningstiderne fredag, 77, 25.maj. Åbo Enggården, 84, 17.dec. Åbo losseplads, 74, 23.feb. Åbo motorvejsplan beses, 90, 30.jun. Åbogade hærværk, 78, 14.aug. Åboulevarden, 72, 15.feb. Åboulevarden, 73, 20.sep. Åboulevarden, 74, 18.jul. Åboulevarden, 75, 12.dec. Åboulevarden, 79, 19.jun. Åboulevarden 18, 73, 6.okt. Åboulevarden 21 røveri, 80, 25.jun. Åboulevarden 24 Merko supermarked, 81, 25.apr. Åboulevarden 25, 74, 19.feb. Åboulevarden 25 solgt, 88, 26.jun. Åboulevarden 49, 79, 23.feb. Åboulevarden 49, 79, 26.okt. Åboulevarden 49 ombygges, 88, 2.jul. Åboulevarden 54 Spejder-Sport, 87, 22.feb. Åboulevarden 54-58, 76, 15.jun. Åboulevarden 67 Kocks Skole NP/3, 90, 14.jun. Åboulevarden 70, 78, 8.jun. Åboulevarden arkæologisk udgravning FOTO, 88, s.28 Åboulevarden bilophæng kampagne, 85, 14.dec. Åboulevarden ernvarmeledning, 76, 21.sep. Åboulevarden ernvarmeledning FOTO, 76, s.38 Åboulevarden frokost FOTO, 88, s.24 Åboulevarden Galehus FOTO, 82, s.10 Åboulevarden Kreditforeningen Danmark FOTO, 84, s.33 Åboulevarden Mrs. Bridges FOTO, 89, s.18 Åboulevarden oversvømmelse FOTO, 86, s.10 Åboulevarden røveri, 72, 1.dec. Åboulevarden saneringsplan, 73, 26.jan. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

299 Å Register til Århus-Årbøgerne Åboulevarden Shell-station grund opkøbes, 89, 3.mar. Åboulevarden Stentrappen skuddrab, 90, 2.jan. Åboulevarden torvedag FOTO, 79, s.169 Åboulevarden varmerør sprængt FOTO, 87, s.47 Åboulevarden Århus Grundejerforening, 80, 23.apr. Åbrinken brand, 77, 13.sep. Åbrinkvej rockfestival, 83, 19.jun. Åby Bibliotek, 72, 17.jun. Åby Bibliotek, 72, 25.okt. Åby Bibliotek FOTO, 72, s.16 Åby Bibliotek debatmøde, 73, 11.dec. Åby Bibliotek Plakatmuseum indvies, 87, 27.jun. Åby Bibliotek plakatsamling, 86, 9.nov. Åby Bibliotek plakatsamling fly er ind, 87, 12.feb. Åby Fjernvarme, 79, 14.mar. Åby Gasværk, 72, 11.feb. Åby gasværksgrund forurening, 86, 14.mar. Åby Kirke, 73, 17.sep. Åby Plejehjemmet bryllup 97-årig, 81, 27.jul. Åby Ringvej, 78, 20.jun. Åby Skole 75 år fest ( ), 85, 12.apr. Åby skole besøg Gladyzs Baez, 86, 19.apr. Åby skole voldtægt, 81, 10.dec. Åby Skole vægmaleri Krull, 89, 2.feb. Åby sogneråd, 73, 11.dec. Åby sognerådsmøde FOTO, 72, s.128 Åby togulykke, 80, 25.aug. Åby-Kroen skyderi, 84, 5.mar. Åbygård Plejehjemmet indvies, 85, 4.jun. Åbyhøj Amatør Teater, 79, 20.maj. Åbyhøj Amatør Teater 40 år, 83, 17.nov. Åbyhøj Amatør Teater 40. sæson, 83, 11.sep. Åbyhøj Amatør-Teater nye lokaler, 82, 22.aug. Åbyhøj Avis FOTO, 73, s.117 Åbyhøj bio Astra lukker, 87, 21.nov. Åbyhøj Boligforening, 78, 6.mar. Åbyhøj byfest, 76, 7.aug. Åbyhøj Chr. Rovsing serviceafdeling, 85, 19.sep. Åbyhøj daginstitutioner børnefest Thorsvej FOTO, 89, s.21 Åbyhøj danserestaurant Landsbyen åbner, 92, 20.apr. Åbyhøj drab skud, 82, 31.dec. Åbyhøj gasforsyning a rydes, 82, 1.feb. Åbyhøj Handelsbanken 50 år, 86, 27.mar. Åbyhøj Handelsstandsforening, 77, 2.jun. Åbyhøj Helsekostfabrik, 84, 31.maj. Åbyhøj Idrætsforening sommerfest, 87, 21.jun. Åbyhøj Jernstøberi, 72, 4.nov. Åbyhøj Kamstrup-Metro, 85, 15.okt. Åbyhøj Kirke festgudstjeneste, 84, 19.jun. Åbyhøj Kirke overmalet FOTO, 92, s.30 Åbyhøj Kirke skuespil, 80, 14.nov. Åbyhøj kloaknet sanering bevilling, 87, 25.jun. Åbyhøj lokalplan, 90, 9.maj. Åbyhøj Motor Compagni, 81, 19.aug. Åbyhøj postkontor girokort forsvundet, 83, 28.apr. Åbyhøj Postkontor røveri, 72, 23.dec. Åbyhøj Rammefabrikken Jyden fly er, 86, 27.nov. Åbyhøj Restaurant Frichs bolig, 81, 30.sep. Åbyhøj sportshal bevilling, 80, 3.jul. Åbyhøj trafikbump ernes, 85, 5.maj. Åbyhøj trafiksanering møde, 81, 8.okt. Åbyhøj trafiksanering møde, 84, 25.okt. Åbyhøj Ugeavis, 74, 16.feb. Åbyhøj voldtægt anholdelse, 82, 7.jan. Åbyhøj Yrsavej tv-film Johan oh Johanne, 83, 1.jan. Åbyhøjgården voldtægt, 80, 18.jun. Åbyvænget, 77, 18.jun. Ådalen Brabrand sø fredes, 84, 13.nov. Åen afdækning byrådsmøde, 88, 2.sep. Aaen Bjarne, 91, 13.dec. Åen blotlæggelse begyndt FOTO, 90, s.23 Åen frilægning byrådsvedtagelse, 90, 24.maj. Aaen Kaj, 80, s.174 Åen kanofart, 90, 15.aug. Ågade FOTO, 90, s.119 Aagade sprøjtehuset FOTO, 85, s

300 Register til Århus-Årbøgerne Å Ågadetorvet FOTO, 79, s.168 Aagergaard Eva, 84, s.114 Aagesen Aksel, 81, s.181 Aagesen Erik, 92, s.134 Ågård Erik Monrad, 87, s.90 Aagaard Johs., 90, 4.jan. Aagaard Per, 83, 15.jun. Aagaard Per, 91, s.65 Aagaard Sven FOTO, 77, s.38 Aagaard Søren, 89, s.152 Åhavevej sommerarrangement FOTO, 79, s.35 Aakjær Chr. Termansen, 89, s.152 Aakjær Vilhelm, 87, s.153 Åkrogen, 78, 24.apr. Åkrogen bugtsvømning, 90, 13.aug. Åkrogen camping hærværk, 78, 4.jul. Åkrogen digebrud FOTO, 86, s.41 Åkrogen plan om hotel, 91, 20.okt. Åkrogen Restaurant oversvømmelse dom, 89, 17.aug. Åkrogen Restaurant slagsmål, 79, 30.jun. Ålborg Portland-Cement Fabrik FOTO, 73, s.26 Ålborg Værfts Flydedok, 75, 8.jan. Ålborg-Portland Cementfabrik, 73, 26.maj. Ålborggade kælderbrand, 85, 4.jul. Ålborggade legefestival FOTO, 80, s.24 Aalkjær Svend Erik, 81, s.181 Åndedrætsfunktioner afprøvet, 80, 22.sep. Aaquist Peter, 87, 1.apr. Årets fag udstilling Ridehuset, 88, 28.feb. Årets Festivalplakat om jazz af Finn Nygaard, 91, 4.feb. Årets Presse# 1980 udstilling, 82, 14.aug. Årets Revykavalkade, 81, 11.sep. Årets Revykeyser, 80, 12.nov. Årets sparemand, 80, 1.nov. Århus >se også næste ord i navnet, Århus Bymuseums Venner, 89, 16.maj. Århus - byen for alle slogan handicapåret 1981, 82, 13.feb. Århus - margueri ernes by nyt slogan, 82, 30.okt. Århus - smilets by slogan udskiftes, 82, 30.okt. Århus Akademi, 77, 15.jun. Århus Akademi, 77, 11.sep. Århus Akademi, 80, 22.jun. Århus Akademi studenterkurser nedlagt, 83, 24.jul. Århus Akademi translokation, 81, 20.jun. Århus Akvarieforening 50 år, 87, 25.okt. Århus Akvarieforening udstilling, 89, 20.okt. Århus Akvarium lukkes, 89, 31.okt. Århus Amatør Cykelklub, 78, 6.jul. Århus Amatør Cykleklub, 73, 20.nov. Århus Amatørscene, 77, 19.jun. Århus Amt ansæ elsesstop, 83, 14.dec. Århus Amt lokaler Højbjerg, 77, 13.sep. Århus Amts Biblioteksforening, 72, 17.jun. Århus Amts Gymnastikforening, 82, 21.mar. Århus Amts Gymnastikforening, 91, 13.maj. Århus Amts Gymnastikforening 40. opvisning, 84, 19.mar. Århus Amts Gymnastikforening opvisning, 81, 22.mar. Århus Amts Landboungdom, 77, 9.okt. Århus Amts Puddelklub, 87, 7.sep. Århus Amtsråd husstandskalender, 85, 10.dec. Århus Amtssygehus, 72, 8.dec. Århus Amtssygehus, 76, 18.apr. Århus Amtssygehus kræftforskni ngslaboratoriet, 89, 7.okt. Århus Amtssygehus sengeafdeling lukker, 81, 6.jun. Århus Amtssygehus udbygges, 75, 10.dec. Århus Amtstidende FOTO, 83, s.114 Århus Amtsvandvæsen, 74, 20.feb. Århus Antenneforening generalforsamling, 87, 20.nov. Århus Arrest, 72 Århus Badmintonklub 50 år, 86, 13.apr. Århus Bagerlaug, 73, 13.jul. Århus Bagerlaug, 79, 29.maj. Århus Bagerlaugs Sangkor 100 år, 85, 6.okt. Århus Bank aktiesalg, 84, 15.feb. Århus Bank fusioneres med Sydbank vedtaget, 84, 27.jun. Århus Betonfabrik arbejdsnedlæggelse, 77, 17.feb. Århus Bicentennial-komité FOTO, 77, s.31 NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

301 Å Register til Århus-Årbøgerne Århus Billard Club, 73, 2.sep. Århus Billard-Club nye lokaler, 79, 26.okt. Århus Bio Center, 77, 15.jul. Århus Bio Center, 78, 11.sep. Århus Bio Center forpagtning, 82, 11.mar. Århus Bio-Center genåbner, 84, 22.feb. Århus Blomsterhandlerforening 75 år FOTO, 76, s.35 Århus Bogbinderlaug, 72, 2.nov. Århus Bogcafé, 72, 16.dec. Århus Bogtrykkeriforening 100 års jubilæum, 91, 23.nov. Århus Borgerlige Skydeselskab, 72, 28.jun. Århus Borgerlige Skydeselskab, 83, 8.jun. Århus Borgerlige Skydeselskab FOTO, 81, s.28 Århus Bowlingcenter brand, 76, 13.jun. Århus Bowlingcenter brand FOTO, 76, s.25 Århus Brandkorps-Forening 100 år, 86, 23.feb. Århus Brandvæsen, 72, 20.jul. Århus Brandvæsen 100 år, 86, 23.feb. Århus Brandvæsen 100 år FOTO, 86, s.13 Århus Brandvæsen ny stigevogn FOTO, 84, s.52 Århus Brandvæsen ny vagtcentral, 80, 21.nov. Århus Brandvæsen nyansæ elser, 89, 22.jan. Århus Brass Quintet grammofonplade, 90, 9.aug. Århus Bugt kloakledning, 72, 2.dec. Århus Bugt spildevand, 72, 14.dec. Århus Bugt undersøgelse, 72, 8.dec. Århus By-Orkester, 74, 10.okt. Århus By-Orkester, 75, 25.mar. Århus By-Orkester, 75, 7.sep. Århus By-Orkester, 75, 17.okt. Århus By-Orkester, 76, 17.aug. Århus By-Orkester, 77, 31.mar. Århus By-Orkester, 78, 23.sep. Århus By-Orkester, 78, 1.nov. Århus By-Orkester, 79, 7.feb. Århus By-Orkester, 79, 12.mar. Århus By-Orkester, 79, 22.mar. Århus By-Orkester, 79, 1.maj. Århus By-Orkester, 83, 9.jul. Århus By-Orkester, 83, 23.okt. Århus By-Orkester >se også Byorkestret - Århus Symfoniorkester, Århus By-Orkester TEMA, 80, s.92 Århus By-Orkester FOTO, 76, s.36 Århus By-Orkester FOTO, 77, s.19 Århus By-Orkester Abbado koncert, 80, 28.maj. Århus By-Orkester Gagliano violin FOTO, 78, s.43 Århus By-Orkester gennem 40 år TEMA, 77, s.69 Århus By-Orkester Joseph Swensen, 83, 13.maj. Århus By-Orkester kirkekoncert, 83, 10.mar. Århus By-Orkester koncert Kremer, 80, 14.jan. Århus By-Orkester Musikhuset FOTO, 83, s.31 Århus By-Orkester navneforandring Århus Symfoniorkester, 84, 9.feb. Århus By-Orkester promenadekoncert, 82, 30.apr. Århus By-Orkester Stadionhallen sidste gang, 83, 27.apr. Århus By-Orkester strygekvartet, 78, 9.jan. Århus By-Orkester økonomi kritik, 84, 19.jun. Århus byen for alle turistfolder, 83, 23.jun. Århus Byhistoriske Udvalg 25 år, 82, 23.nov. Århus Bymuseum TEMA, 86, s.113 Århus Bymuseum Domkirkepladsen midlertidigt, 90, 21.jun. Århus Bymuseums Venner generalforsamling, 90, 30.mar. Århus Bymuseums Venner møde om byggeprojekter, 92, 11.nov. Århus Byråd >se også Byrådet, Århus Byråd ferie, 72, 24.jun. Århus Byråd ferie, 72, 12.aug. Århus Byråd planlægningsråd, 72, 15.feb. Århus Byråd spørgetid, 72, 4.mar. Århus bys segl 1356 FOTO, 79, s.116 Århus Bys Sparemand 1978, 79, 9.sep. Århus Bytrafik navn, 75, 23.feb. Århus byvåben 1913 FOTO, 84, s.129 Århus Børnefilmsklub 39. sæson, 87, 13.sep. 376

302 Register til Århus-Årbøgerne Å Århus Børneforsorgsseminarium, 74, 25.aug. Århus Børnehaveseminarium Bryggervej, 82, 16.okt. Århus Børnehaveseminarium nedlægges Folketingsvedtagelse, 89, 9.dec. Århus Børnehaveseminarium nyt navn, 82, 16.okt. Århus Børnehaveseminarium protest nedlægning, 89, 6.dec. Århus Børnehaveseminarium seminar skolestart, 87, 5.apr. Århus Camping indbrud, 81, 22.jun. Århus City Konto, 80, 6.sep. Århus City Konto opre et, 79, 28.aug. Århus City Konto rabatkrig, 83, 28.apr. Århus Cityforening stiftet, 74, 16.maj. Århus Containerservice, 83, 14.maj. Århus Containerservice overskud, 84, 14.mar. Århus Cykelbane, 79, 29.jul. Århus Cykelbane, 80, 14.maj. Århus Cykelbane, 85, 16.jun. Århus Cykelbane brand FOTO, 80, s.50 Århus Cykelbane sæsonstart, 81, 5.maj. Århus Cykle Klub, 73, 11.jan. Århus Cykle Klub, 73, 20.nov. Århus Cykle Klub 60 år, 82, 2.maj. Århus Cykle Klub landevejsløb FOTO, 84, s.22 Århus Cykle-Club, 72, 23.okt. Århus Dagbladet påskenummer, 82, 15.apr. Århus Daghøjskole til Hammelbanegården, 89, 28.mar. Århus Damefrisørlaug 50 år, 73, 19.nov. Århus Damekor 40 år, 77, 29.jan. Århus Dampmølle, 75, 1.aug. Århus Dampmølle, 76, 17.jan. Århus Dampmølle nedrivning vedtaget, 87, 17.dec. Århus Dampmølle standser produktion, 86, 2.okt. Århus Dampvaskeri fremtid, 90, 17.apr. Århus Discontobank, 72, 12.maj. Århus Discontobank FOTO, 89, s.144 Århus Discontobank fundament vakler, 89, 15.jan. Århus Domkirke koncert, 83, 20.jan. Århus dåseøl, 74, 20.nov. Århus El-Installatørforening 75 års jubilæum, 90, 18.aug. Århus Elektricitetsværk FOTO, 92, s.61 Århus Elektro 25 år, 87, 28.feb. Århus Elektro til Vestre Ringgade 31-33, 87, 28.feb. Århus Faldskærmsklub, 72, 9.okt. Århus Faldskærmsklub, 76, 7.jun. Århus Faldskærmsklub, 79, 4.maj. Århus Festival, 77, 4.jul. Århus Festival FOTO, 77, s.31 Århus Firma-Sport, 72, 27.feb. Århus Fiskeriforening, 77, 30.maj. Århus Fiskeriforening, 77, 21.aug. Århus Fiskeriforening fodboldklub FOTO, 81, s.36 Århus Fiskeriforening fodboldklub havnefest, 82, 15.aug. Århus Fiskeriforenings Fodboldklub havnefest, 84, 20.aug. Århus Flydedok, 72, 15.jun. Århus Flydedok, 72, 25.jun. Århus Flydedok, 72, 27.jun. Århus Flydedok, 73, 25.mar. Århus Flydedok, 73, 5.apr. Århus Flydedok, 75, 5.jan. Århus Flydedok, 75, 18.okt. Århus Flydedok, 75, 21.okt. Århus Flydedok, 75, 6.nov. Århus Flydedok, 76, 18.dec. Århus Flydedok, 77, 5.apr. Århus Flydedok, 77, 15.jun. Århus Flydedok FOTO, 72, s.25 Århus Flydedok arbejdsnedlæggelse, 74, 27.sep. Århus Flydedok brand, 75, 2.jul. Århus Flydedok navngiver Stolt Jy e Terkol, 92, 10.dec. Århus Flydedok og Maskinkompagni, 72, 21.apr. Århus Flydedok og Maskinkompagni, 72, 9.maj. Århus Flydedok og Maskinkompagni, 72, 30.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

303 Å Register til Århus-Årbøgerne Århus Flydedok og Maskinkompagni, 72, 9.jul. Århus Flydedok opsigelser, 72, 12.okt. Århus Flydedok strejke, 74, 27.aug. Århus Flydedok to køleskibe, 90, 5.sep. Århus Flyveklub gratis rundflyvning, 88, 27.sep. Århus Flyveklubs stævne FOTO, 80, s.25 Århus Flæskehal, 73, 5.mar. Århus Flæskehal Viby FOTO, 73, s.56 Århus Fodslaw, 86, 12.jun. Århus Fodvarmere FOTO, 72, s.37 Århus Folkeblad, 78, 10.nov. Århus Folkeblad nu Byens Fri Blad, 82, 30.okt. Århus Folkeblad pause til 1981, 81, 27.dec. Århus Folkeblad ugeavis, 80, 8.feb. Århus Folkemusikskole, 78, 5.okt. Århus Folkemusikskole 10 år, 89, 6.feb. Århus Folkemusikskole til Vester Allés kaserne, 86, 19.mar. Århus Folkemusikskole violinen Morten FOTO, 91, 1.nov. Århus Forberedelseskursus, 74, 21.jun. Århus Forberedelseskursus, 80, 5.dec. Århus Forbrugerkomité, 77, 17.nov. Århus Fragtmandscentral 50 år, 86, 1.maj. Århus Fremad Idrætsklub, 85, 26.okt. Århus Fremad vandtårn, 89, 16.feb. Århus frikommune nej tak, 85, 29.okt. Århus Friskole, 72, 14.aug. Århus Friskole, 84, 8.sep. Århus Friskole karneval FOTO, 84, s.26 Århus Frisørlaug, 72, 20.feb. Århus Frisørlaug 90 år, 73, 4.jan. Århus Fællesseminarium sammenlægning forslag, 90, 10.apr. Århus Games, 78, 7.jul. Århus Gasværk, 80, 21.mar. Århus Gasværk >se også Gasværket, Århus Gasværk TEMA, 80, s.156 Århus Gasværk Aktionsfonden til bevarelse af, 81, 8.okt. Århus Gasværk forsvar nedlæggelse, 81, 25.feb. Århus Genbrugsselskab ny flaskesortering, 92, 16.aug. Århus Godstransport, 78, 17.jun. Århus Golf Club, 85, 18.sep. Århus Golf Club hærværk Moesgård, 87, 17.aug. Århus Gol lub, 84, 27.okt. Århus Grundejerforening 100 år, 80, 23.apr. Århus Guld Club ny bane indvies, 87, 5.jun. Århus Handels- og Industriforening generalforsamling, 90, 4.dec. Århus Handels- og Industriforening generalforsamling, 92, 9.dec. Århus Handels- og Industriforenings generalforsamling, 91, 10.dec. Århus Handels- og Kontoristforening, 73, 26.feb. Århus Handelsrejsendeforening, 74, 31.aug. Århus Handelsrejsendeforening 75 år, 73, 29.apr. Århus Handelsstands- og Industriforening, 80, 6.dec. Århus Handelsstands- og Industriforening, 85, 3.dec. Århus Handelsstands- og Industriforening, 86, 25.nov. Århus Handelsstands- og Industriforening 125 år, 88, 2.okt. Århus Handelsstands- og Industriforening generalforsamling, 81, 2.dec. Århus Handelsstands- og Industriforening generalforsamling, 82, 7.dec. Århus Handelsstands- og Industriforening generalforsamling, 87, 1.dec. Århus Handelsstandsforening, 75, 17.jan. Århus Handelsstandsforening, 78, 23.aug. Århus Handelsstandsforening, 79, 7.dec. Århus Handelsstandsforening, 80, 5.mar. Århus Havn, 73, 2.feb. Århus Havn Aida, 75, 15.apr. Århus Havn arbejdsnedlæggelse, 90, 3.feb. Århus Havn siloanlæg FOTO, 73, s.26 Århus Havn Slippen forurenet, 73, 6.jun. Århus Havn stigning containere, 89, 16.nov. Århus Havn udvidelse, 72, 7.dec. Århus Havn vejføring, 88, 6.aug. 378

304 Register til Århus-Årbøgerne Å Århus hjælper Polen falske indsamlere, 83, 14.jan. Århus hjælper Polen organisation dannes, 83, 7.jan. Århus Håndværkerforening nye ejere, 89, 21.nov. Århus i friluftskunst og mindesmærker bog, 84, 26.okt. Århus Idrætsforening, 76, 23.sep. Århus Idrætspark, 75, 2.apr. Århus Idrætspark, 77, 1.dec. Århus Idrætspark idrætshal bevilling, 88, 17.jun. Århus Idrætspark indendørs faciliteter centerplaner, 86, 6.feb. Århus Idrætspark repræsentantskabsmøde, 84, 28.feb. Århus Industriforening, 76, 3.mar. Århus Industriforening, 78, 23.aug. Århus Industriforening opløses, 80, 5.mar. Århus Isenkræmmerforening 85 år, 85, 13.sep. Århus Jazz jazzhæfte, 89, 6.mar. Århus Jazzselskab, 83, 21.nov. Århus Journalistforening, 79, 17.okt. Århus Journalistforening 75 års jubilæum, 91, 17.nov. Århus Kammerorkester, 88, 4.apr. Århus Katedral Skole opfører West Side Story, 86, 14.apr. Århus Katedralskole, 80, 22.jun. Århus Katedralskole >se også Katedralskolen, Århus Katedralskole blokade, 80, 5.okt. Århus Katedralskole fagligt møde, 80, 20.feb. Århus Katedralskole fremtidens uddannelser, 89, 1.feb. Århus Katedralskole ren gymnasium, 92, 5.feb. Århus Kioskselskabs kiosk, 74, 8.jan. Århus Kirkefond, 75, 6.feb. Århus Kliché- og Offsetanstalt 25 år, 84, 18.jun. Århus Klicheanstalt, 76, 19.jan. Århus Klubsamvirke, 73, 26.feb. Århus Kommunale Badeanstalt FOTO, 92, s.78 Århus kommunale Fritidshjem, 72, 1.okt. Århus Kommunale Værker vandkontrol, 90, 12.jan. Århus Kommune administration, 72, 12.maj. Århus Kommune arbejdsplan, 72, 8.apr. Århus Kommune budget, 72, 30.mar. Århus Kommune budget , 72, 30.sep. Århus Kommune informationskontor, 80, 14.maj. Århus Kommune låneloft, 73, 11.feb. Århus Kommune overtager kasino, 82, 3.jun. Århus Kommune Sct. Clemens Bro, 82, 1.jul. Århus Kommune udskilles fra amter forslag, 81, 14.aug. Århus Kommune underskud, 76, 1.sep. Århus Kommunehospital, 72, 2.feb. Århus Kommunehospital, 72, 2.jun. Århus Kommunehospital, 72, 16.aug. Århus Kommunehospital, 72, 8.dec. Århus Kommunehospital, 74, 18.apr. Århus Kommunehospital, 75, 4.jan. Århus Kommunehospital, 75, 9.jan. Århus Kommunehospital, 75, 31.dec. Århus Kommunehospital >se også Kommunehospitalet, Århus Kommunehospital arbejdsnedlæggelse, 75, 25.apr. Århus Kommunehospital arbejdsnedlæggelse, 80, 17.aug. Århus Kommunehospital fædre fødsel, 80, 1.apr. Århus Kommunehospital kunstforening, 85, 3.mar. Århus Kommunehospital Neurokirurgisk, 75, 1.okt. Århus Kommunes administration, 72, 12.mar. Århus Kommunes Biblioteker >se også Biblioteket, Århus Kommunes Biblioteker 50 år, 85, 29.okt. Århus Koncertkor, 82, 22.nov. Århus Koncertorkester, 86, 20.sep. Århus Kongreshus underskud, 84, 2.mar. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

305 Å Register til Århus-Årbøgerne Århus Kongreshus underskud, 88, 30.sep. Århus Kulterminal, 83, 17.jun. Århus Kulterminal, 84, 5.maj. Århus Kunstakademi, 76, 29.nov. Århus Kunstakademi, 77, 6.okt. Århus Kunstakademi, 79, 21.mar. Århus Kunstakademi indbrud, 77, 13.dec. Århus Kunstbygning, 72, 3.apr. Århus Kunstbygning, 72, 16.apr. Århus Kunstbygning, 72, 23.jul. Århus Kunstbygning, 72, 16.dec. Århus Kunstbygning, 73, 25.maj. Århus Kunstbygning, 75, 3.apr. Århus Kunstbygning, 79, 16.nov. Århus Kunstbygning FOTO, 78, s.38 Århus Kunstbygning Rønnau skulpturer FOTO, 88, s.29 Århus Kunstbygning slangeskulptur brændt foto, 90, s.7 Århus Kunstbygning udstilling Dansk Keramik, 92, 1.nov. Århus Kunstbygning udstilling Kjærgaard og Hind og Noer, 92, 28.jun. Århus Kunstbygning udstilling Mabillomn og Rochholz, 92, 29.nov. Århus Kunstforening, 73, 14.apr. Århus Kunstforening, 78, 23.maj. Århus Kunstforening af 1847, 72, 16.apr. Århus Kunstforening af 1847, 72, 16.dec. Århus Kunstforening af 1847, 75, 3.apr. Århus Kunstforening af 1847, 75, 20.maj. Århus Kunstforening af 1847, 81, 2.feb. Århus Kunstforening af 1847, 83, 1.jul. Århus Kunstforening af 1847 generalforsamling, 81, 4.mar. Århus Kunstforening overskud, 89, 5.maj. Århus Kunstforening sommerudstilling, 84, 30.jun. Århus Kunstforening underskud, 84, 17.mar. Århus Kunstforening underskud, 85, 26.mar. Århus Kunstmuseum, 72, 17.apr. Århus Kunstmuseum, 72, 23.jun. Århus Kunstmuseum, 72, 5.aug. Århus Kunstmuseum, 72, 29.okt. Århus Kunstmuseum >se også kunstmuseet, Århus Kunstmuseum 125 år, 85, 6.jan. Århus Kunstmuseum 1978 TEMA, 79, s.151 Århus Kunstmuseum Arp skulptur, 80, 3.okt. Århus Kunstmuseum blomsterudsmykning FOTO, 85, s.16 Århus Kunstmuseum børneår FOTO, 80, s.11 Århus Kunstmuseum film om kunst, 89, 12.nov. Århus Kunstmuseum får Krøyers Fiskeku erne skal le e, 92, 7.dec. Århus Kunstmuseum gave malerier, 89, 12.okt. Århus Kunstmuseum Håndarbejdets Fremme, 80, 5.okt. Århus Kunstmuseum Kvinderum forlænget, 81, 8.nov. Århus Kunstmuseum møde kunstnernes levevilkår, 84, 23.aug. Århus Kunstmuseum ny reception, 86, 31.aug. Århus Kunstmuseum Nørgaardudstilling FOTO, 87, s.12 Århus Kunstmuseum sommerferiekursus, 85, 27.jul. Århus Kunstmuseum sommerudstilling, 89, 10.jun. Århus Kunstmuseum sommerudstilling, 92, 24.maj. Århus Kunstmuseum tegnekonkurrence, 84, 25.jul. Århus Kunstmuseum udstilling af Fischl, 92, 25.jan. Århus Kunstmuseum udstilling Constantin Hansen, 92, 3.maj. Århus Kunstmuseum udstilling København, 83, 10.maj. Århus Kunstmuseum udstilling Melankoli, 92, 7.sep. Århus Kursuscenter indvies, 82, 14.aug. Århus Købmandsforening, 79, 27.feb. Århus Købmandsforening generalforsamling, 83, 2.mar. Århus Købmandsskole, 79, 11.apr. Århus Købmandsskole 125 år, 91, 8.mar. 380

306 Register til Århus-Årbøgerne Å Århus Købmandsskole 75 år, 81, 9.maj. Århus Købmandsskole afslag handelsskole Vejlby, 85, 24.aug. Århus Købmandsskole edbundervisning, 82, 28.nov. Århus Købmandsskole eksamenskrav, 79, 15.mar. Århus Købmandsskole forslag som tinghus-anneks, 89, 5.mar. Århus Kødforsyning lukker, 88, 24.mar. Århus Lastvognscenter åbner, 81, 24.okt. Århus Lejerforening, 73, 16.mar. Århus Lillebilsforretning, 73, 14.jan. Århus Lokal-tv, 82, 9.dec. Århus Lystfiskerforening, 76, 28.sep. Århus Lærerforening, 77, 30.jun. Århus Lærerforening, 80, 2.feb. Århus Lærerforening, 83, 11.okt. Århus Lærerforening generalforsamling, 79, 8.dec. Århus Lærerforening generalforsamling, 81, 6.dec. Århus Lærerforening generalforsamling, 83, 4.dec. Århus Lærerforening generalforsamling, 84, 7.dec. Århus Lærerforening kvinder i bestyrelsen, 86, 4.dec. Århus Lærerforening lejrskole, 80, 7.dec. Århus Lærerforening lejrskoleboykot a læses, 82, 19.mar. Århus Lærerforening læreransæ else, 78, 12.okt. Århus Lærerforening samordnet indskoling, 88, 3.dec. Århus Lærlingehjem Katrinebjergvej, 83, 19.feb. Århus Marathon FOTO, 84, s.45 Århus Marineforening 75 år, 86, 31.aug. Århus Marineforening nye stole, 84, 15.nov. Århus Maskinfabrik, 75, 18.okt. Århus Maskinfabrik, 78, 4.apr. Århus Maskinfabrik afskedigelser, 82, 10.mar. Århus Maskinfabrik arbejdsnedlæggelse, 74, 2.mar. Århus Maskinfabrik ordre containerkran, 91, 9.aug. Århus Maskinmesterskole, 74, 30.apr. Århus Maskinmesterskole, 85, 25.maj. Århus Maskinmesterskole Paradisgade, 86, 23.aug. Århus MC-Klubbers Fællesråd, 84, 2.apr. Århus middelalderhistorie bevilling, 80, 21.feb. Århus Mini Taxa, 73, 9.jan. Århus Mini-Biler, 72, 11.jun. Århus Mini-Biler, 74, 28.nov. Århus Mini-Taxa blokadevarsel, 84, 2.sep. Århus Motetkor førstepris, 85, 22.jul. Århus Motor-Club besat Vestereng, 83, 9.apr. Århus Motor-Compagni, 76, 19.aug. Århus Motor-Compagni betalingsstandsning, 81, 28.apr. Århus Motor-Klub, 78, 24.dec. Århus Murerlaug 300 år, 73, 27.okt. Århus Museum, 72, 16.apr. Århus Musikforening, 77, 10.nov. Århus Musikforening koncert Gabrieli, 81, 6.nov. Århus Musiklærerforening, 79, 7.sep. Århus Musiklærerforening, 83, 18.mar. Århus Musiklærerforening 25 års jubilæum, 92, 27.sep. Århus Musikteater, 80, 14.jan. Århus Musikteater Brecht-aften, 80, 21.apr. Århus Musikteater Ebbe Rode oplæsning, 81, 14.sep. Århus Musikteater kulturfestival, 82, 30.jan. Århus Musikteater Århus-Revyen, 81, 16.jul. Århus Mælkehandlerforening, 74, 16.maj. Århus Mølle FOTO, 88, s.78 Århus Nord aktivitetsmuligheder, 76, 14.dec. Århus Numus Festival, 79, 7.maj. Århus Nærradio købt af Stiftstidende, 89, 5.dec. Århus Nærtrafik navn, 75, 23.feb. Århus Officersforening, 72, 11.mar. Århus og Omegns Bank, 72, 3.jun. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

307 Å Register til Århus-Årbøgerne Århus og Omegns Folkedanserforening, 79, 1.apr. Århus Oliefabrik, 73, 6.jun. Århus Oliefabrik, 85, 22.aug. Århus Oliefabrik FOTO, 79, s.77 Århus Oliefabrik FOTO, 84, s.131 Århus Oliefabrik 100 år, 72, 14.sep. Århus Oliefabrik arbejdsnedlæggelse, 84, 2.jun. Århus Oliefabrik arbejdsnedlæggelse, 85, 13.dec. Århus Oliefabrik arbejdsnedlæggelse, 86, 15.apr. Århus Oliefabrik brand, 72, 7.jul. Århus Oliefabrik brand, 90, 12.feb. Århus Oliefabrik brand FOTO, 72, s.31 Århus Oliefabrik brand FOTO, 83, s.9 Århus Oliefabrik brandhaner åbnes FOTO, 89, s.44 Århus Oliefabrik demonstration, 86, 29.apr. Århus Oliefabrik fortsat strejke, 86, 6.maj. Århus Oliefabrik forurenet vandudslip, 89, 28.dec. Århus Oliefabrik Idrætsforening, 72, 22.jan. Århus Oliefabrik køber Trouw, 81, 10.sep. Århus Oliefabrik lønkonflikt slut, 86, 3.jun. Århus Oliefabrik olieudslip, 82, 12.maj. Århus Oliefabrik overskud, 86, 11.apr. Århus Oliefabrik overskud, 87, 4.apr. Århus Oliefabrik overskudsdeling, 89, 26.jul. Århus Oliefabrik projekt udskudt, 81, 22.jan. Århus Oliefabrik skumslukning FOTO, 86, s.29 Århus Oliefabrik strejke blokade, 84, 7.feb. Århus Oliefabrik strejkeramt, 86, 26.apr. Århus Oliefabrik udby e, 85, 9.mar. Århus Oliefabrik udvidelse proteinhal beslutning, 86, 16.dec. Århus Oliefabrik vandudslip politianmeldelse, 90, 5.jan. Århus Oliefabriks Fond, 78, 1.nov. Århus Open Air rockkoncert Tangkrogen, 91, 16.jun. Århus Open Air Tangkrogen, 92, 15.jun. Århus Orkesterforening 100 år, 85, 4.sep. Århus Papir arbejdsnedlæggelse, 78, 20.jun. Århus Philatelistklub, 77, 14.jan. Århus Pigegarde, 73, 3.jun. Århus Pigegarde, 77, 13.nov. Århus Pigegarde, 77, 28.dec. Århus Pigegarde, 79, 29.apr. Århus Pigegarde, 80, 28.apr. Århus Pigegarde >se også Pigegarden, Århus Pigegarde FOTO, 74, s.21 Århus Pigegarde FOTO, 77, s.24 Århus Pigegarde FOTO, 77, s.50 Århus Pigegarde FOTO, 81, s.36 Århus Pigegarde 25 år FOTO, 81, s.34 Århus Pigegarde 32 år FOTO, 88, s.42 Århus Pigegarde havnefest, 87, 16.aug. Århus Pigegarde hjem fra Amerika, 87, 21.jul. Århus Pigegarde i USA, 90, 4.jul. Århus Pigegardes hus ramt af træ FOTO, 91, s.8 Århus Pigegardes klubhus genindviet Friheden, 91, 21.apr. Århus Politi annoncerer, 81, 24.jul. Århus Politiforening, 77, 17.jun. Århus Politiforening bestjålet, 79, 23.maj. Århus Politiforening jubilæum, 77, 26.mar. Århus Posten, 75, 8.mar. Århus Postkontor, 72, 10.maj. Århus Postkontor arbejdsnedlæggelse, 80, 24.apr. Århus Postorkester 50 års jubilæum, 92, 9.apr. Århus Privatbank, 72, 1.dec. Århus Privatskole Fenrisvej lukker, 92, 14.okt. Århus Pryd- og Dværghønseklub, 77, 13.nov. Århus på vej mod år 2000 konference, 91, 23.okt. Århus Radikale Vælgerforening, 75, 14.mar. Århus Rejsebud- og Godsterminal Speditøraktieselskab, 73, 15.nov. Århus Renholdningsselskab, 72, 20.jan. Århus Renholdningsselskab, 72, 15.jun. Århus Renholdningsselskab 25 år, 83, 1.apr. Århus Renholdningsselskab arbejdsnedlæggelse, 87, 14.apr. 382

308 Register til Århus-Årbøgerne Å Århus Renholdningsselskab arbejdsnedlæggelse, 91, 29.jan. Århus Renholdningsselskab arbejdsnedlæggelse, 91, 30.apr. Århus Renholdningsselskab arbejdsnedlæggelse, 92, 8.jan. Århus Renholdningsselskab arbejdsnedlæggelse, 92, 23.feb. Århus Renholdningsselskab containere, 84, 22.apr. Århus Renholdningsselskab kranførerulykke, 81, 14.feb. Århus Renholdningsselskab ny station Bautavej, 81, 17.dec. Århus Renholdningsselskab takstforhøjelser, 83, 6.nov. Århus Retshjælp, 76, 30.jan. Århus Retshjælp, 79, 6.apr. Århus Ridehal brand, 90, 25.dec. Århus Ridehal overtages af kommunen, 86, 18.dec. Århus Rideklub TEMA, 82, s.147 Århus Rideklub 75 år, 80, 22.sep. Århus Roklub 100 år standerhejsning, 87, 6.apr. Århus Roklub pavillon FOTO, 81, s.91 Århus Rundt cykelløb, 84, 8.maj. Århus Rundt cykelløb, 86, 12.maj. Århus Rutebilstation indvies, 72, 14.okt. Århus Rutebilstation ombygning, 82, 21.nov. Århus Rådhus 50 års jubilæum FOTO, 92, s.22 Århus Rådhus bryllupsværelset, 72, 20.dec. Århus Salatfabrik overtages af Dacapo, 90, 15.apr. Århus Salgs- og Reklameforening, 80, 18.jun. Århus Salgs- og Reklameforening FOTO, 82, s.35 Århus Salgs- og reklameforening 50 år, 82, 30.okt. Århus Sangforening FOTO, 78, s.85 Aarhus Savværk, 88, 29.jun. Århus Savværk omsætning, 85, 12.sep. Århus Savværk overtaget af Tømmergården, 81, 29.aug. Århus Scala, 73, 13.nov. Århus Scala, 85, 5.feb. Århus Scala tilskud bevilling, 81, 5.aug. Århus Sejlklub, 82, 1.nov. Århus Seminarium, 76, 29.nov. Århus Seminarium, 79, 18.dec. Århus Seminarium berufsverbot, 79, 16.aug. Århus Seminarium boykot, 72, 5.nov. Århus Seminarium godkendt læreruddannelse u-lande, 86, 16.maj. Århus Seminarium religiøs indstilling, 79, 30.aug. Århus Seminarium undervisning boykot, 76, 30.apr. Århus set fra luften udstilling, 74, 8.sep. Århus set fra Marselisborg maleri, 73, 22.mar. Århus Skakunion, 85, 26.sep. Århus Ska evæsen FOTO, 76, s.13 Århus Skibsværft, 76, 5.dec. Århus Skolekommission, 72, 21.apr. Århus Skolelederforening generalforsamling, 79, 24.okt. Århus Skolemusikfestival, 76, 19.sep. Århus Skøjtehal, 83, 20.aug. Århus Skøjtehal Ice Revue, 80, 16.jan. Århus Skøjtehal kor-lejrskole, 80, 20.maj. Århus Skøjtestadion indvies, 74, 8.dec. Århus Smalfilmklub, 76, 23.nov. Århus Smalfilmklub diplom, 79, 8.nov. Århus Socialpædagogiske Seminarium Ranum, 85, 23.feb. Århus Sportsdanserforening, 77, 28.dec. Århus Sportsdanserforening FOTO, 77, s.50 Århus Sporveje, 73, 19.jan. Århus Sporveje, 74, 30.apr. Århus Sporveje, 75, 12.jun. Århus Sporveje, 75, 1.dec. Århus Sporveje >se også Sporvejene, Århus Sporveje buslevering, 79, 23.sep. Århus Sporveje chaufførmangel, 80, 12.maj. Århus Sporveje chaufførmangel, 88, 17.sep. Århus Sporveje internationalt personale, 90, 21.nov. Århus Sporveje linje 53-58, 80, 12.apr. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

309 Å Register til Århus-Årbøgerne Århus Sporveje natbuskørsel succes, 88, 20.dec. Århus Sporveje navn, 75, 23.feb. Århus Sporveje navn, 75, 18.apr. Århus Sporveje pole er, 73, 26.okt. Århus Sporveje prisstigninger, 90, 8.jan. Århus Sporveje snestorm, 72, 22.nov. Århus Sporveje sommerkøreplanen, 88, 22.nov. Århus Sporveje takster, 72, 7.okt. Århus Sporveje takstforhøjelse 50%, 80, 2.maj. Århus Sporveje vinterkøreplan linje 17, 91, 30.sep. Århus Sporvejes Orkester, 75, 7.dec. Århus Sporvejes Orkester, 82, 5.jun. Århus Sporvejsfunktionærers Orkester 40 år, 80, 13.jan. Århus Stadion >se også Stadion, Århus Stadion idrætsmærker, 83, 25.nov. Århus Stadion tribunen bevilling, 84, 14.dec. Århus Stadionhal FOTO, 75, s.36 Århus Statsgymnasium, 87, 6.jan. Århus Statsgymnasium 25 år, 84, 30.aug. Århus Statsgymnasium ny kantine, 87, 7.aug. Århus Statsgymnasium ren gymnasium, 92, 5.feb. Århus Statsgymnasium undervisning annulleret, 81, 14.nov. Århus Statsgymnasium undervisning flygtningeproblematik, 87, 14.nov. Århus Sten- og Gruskompagni, 73, 15.dec. Århus Stevedore Kompagni, 73, 24.jan. Århus Stevedore Kompagni, 74, 3.feb. Århus Stevedore Kompagni FOTO, 73, s.11 Århus Stevedore Kompagni konflikt slut, 86, 5.jul. Århus Stevedore Kompagni skrubrækker, 84, 8.feb. Århus Stevedore-Kompagni, 85, 20.dec. Århus Stifts landemode, 72, 25.aug. Århus Stiftstidende >se også Aarhuus Stiftstidende Århus Stiftstidende byggekran styrter sammen FOTO, 91, s.12 Århus Stiftstidende nyt avisnavn, 90, 24.aug. Århus Studenter-Sangere, 77, 25.mar. Århus Studenter-Sangere 50 år, 81, 16.maj. Århus Studenternes Filmklub, 86, 23.sep. Århus Studenterrevy, 79, 8.nov. Århus Studenterrevy, 80, 12.nov. Århus Studenterrevy, 85, 4.mar. Århus Studenterrevy 1988 premiere, 89, 20.feb. Århus Studenterrevy 25 år FOTO, 81, s.46 Århus Studenterrevy Jo-jo, 82, 22.nov. Århus Studenterrevy Lidt mere lys, 92, 23.feb. Århus Studenterrevy revykeyserinde kåres, 86, 17.feb. Århus Studenterrevy Teater- Cafeen, 88, 23.feb. Århus Studentersport, 77, 27.sep. Århus Studiekor, 79, 11.mar. Århus Sundhedskommission FOTO, 72, s.15 Århus Svendehjem FOTO, 78, s.157 Århus Svæveflyveklub 50 år, 84, 27.aug. Århus Svømmehal 50 år FOTO, 84, s.41 Århus Svømmestadion haloverbygning bevilling, 85, 15.aug. Århus Sygekasse, 73, 29.jun. Århus Sygekasse, 74, 13.mar. Århus Sygekasse indbrud, 72, 13.dec. Århus Sygekasse kontingent, 73, 28.mar. Århus Sygekasse overtaget, 74, 2.apr. Århus Symfoniorkester, 88, 4.apr. Århus Symfoniorkester >se også Århus By-Orkester, Århus Symfoniorkester 50 år, 86, 28.aug. Århus Symfoniorkester 50 års koncert, 87, 10.dec. Århus Symfoniorkester besparelser, 84, 6.maj. Århus Symfoniorkester demonstration medlemmer, 86, 12.mar. Århus Symfoniorkester demonstrationer, 88, 2.maj. Århus Symfoniorkester familiekoncert, 87, 20.dec. 384

310 Register til Århus-Årbøgerne Å Århus Symfoniorkester festugekoncerter, 88, 6.sep. Århus Symfoniorkester grammofonplade, 85, 6.jan. Århus Symfoniorkester Gustav Mahlers 6. symfoni, 90, 25.okt. Aarhus Symfoniorkester i Canada, 87, 22.maj. Århus Symfoniorkester i tv, 84, 23.sep. Århus Symfoniorkester jubilæumskoncert, 86, 12.okt. Århus Symfoniorkester Norman del Mar, 86, 15.sep. Århus Symfoniorkester nyt navn, 84, 9.feb. Århus Symfoniorkester prøvelokaler Frichs-anlæg, 90, 8.jan. Århus Symfoniorkester sommerkoncert, 84, 12.maj. Århus Symfoniorkester stilling klarine ist, 85, 14.nov. Århus Symfoniorkester stort billetsalg, 89, 28.maj. Århus Symfoniorkester stress undersøgelse, 88, 21.jan. Århus Symfoniorkester sæsonafslutning, 85, 17.apr. Århus Symfoniorkester sæsonkoncert, 84, 13.apr. Århus Symfoniorkester til Søren Frichs Vej, 90, 28.aug. Århus Tandlægehøjskole demonstration Christiansborg, 84, 13.dec. Århus Tandlægehøjskole dimi ender, 85, 29.jun. Århus Tandlægehøjskole forskningslegat, 86, 19.mar. Århus Tandlægehøjskole lukning, 84, 9.dec. Århus Tandlægehøjskole lukning, 84, 12.dec. Århus Tandlægehøjskole nedlæggelse forkastes Folketinget, 84, 15.dec. Århus Tappenstreg, 87, 6.apr. Århus Tappenstreg fra rådhustårnet, 90, 9.aug. Århus Taxa, 72, 26.apr. Århus Taxa, 73, 9.jan. Århus Taxa, 73, 14.jan. Århus Taxa, 75, 15.feb. Århus Taxa arbejdsnedlæggelse, 84, 19.dec. Århus Taxa bevillinger nedsat, 82, 16.sep. Århus Taxa efterbetaling chauffører, 84, 10.aug. Århus Taxa generalforsamling, 81, 22.okt. Århus Taxa lockout, 72, 5.aug. Århus Taxa samarbejde SAS, 85, 5.nov. Århus Taxa strejke slut, 84, 21.dec. Århus Teater, 72, 4.maj. Århus Teater, 72, 25.sep. Århus Teater, 72, 4.okt. Århus Teater, 72, 29.okt. Århus Teater, 72, 26.nov. Århus Teater, 73, 14.nov. Århus Teater, 74, 11.sep. Århus Teater, 78, 25.jan. Århus Teater 90 års jubilæum, 91, 28.sep. Århus Teater aflysning forestilling, 89, 16.sep. Århus Teater arbejdsnedlæggelse, 80, 4.sep. Århus Teater arbejdsnedlæggelse, 80, 7.sep. Århus Teater arbejdsprøver, 74, 14.nov. Århus Teater belægningsprocent, 85, 1.jul. Århus Teater bogserie, 80, 5.nov. Århus Teater bombetrussel, 77, 2.apr. Århus Teater børnemusical, 81, 8.nov. Århus Teater chef, 79, 13.nov. Århus Teater direktør opsiger stilling, 87, 9.mar. Århus Teater Et Juleeventyr aflyses, 76, 13.nov. Århus Teater fagligt møde, 78, 25.nov. Århus Teater forudbestillinger, 81, 23.jul. Århus Teater fyrværkerieksplosion, 86, 15.jan. Århus Teater galleforestilling hjælp til Polen, 83, 31.jan. Århus Teater juleforestilling Lise Nørgaard, 90, 14.mar. Århus Teater kantine FOTO, 83, s.83 Århus Teater mindeforestilling Niels Ma hiasen, 81, 16.mar. Århus Teater mindeudstilling over Hack Kampmann, 92, 15.mar. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

311 Å Register til Århus-Årbøgerne Århus Teater modernisering, 78, 13.jul. Århus Teater ny leder, 87, 8.maj. Århus Teater Nøddebo Præstegård, 86, 16.nov. Århus Teater ombygning bevilling, 81, 7.maj. Århus Teater optagelsesprøve elever, 88, 10.jan. Århus Teater Scala buste af Niels Mathiasen, 92, 17.feb. Århus Teater scenetårn, 72, 1.jun. Århus Teater skuespillerskolens skoleår, 88, 11.sep. Århus Teater Svedekassen TEMA, 92, s.116 Århus Teater Sweet Charity, 81, 16.sep. Århus Teater sæsonåbning, 74, 1.aug. Århus Teaterakademi, 83, 9.jan. Århus Teaters Skuespillerskole, 82, 13.okt. Århus Teknikum, 72, 14.jan. Århus Teknikum, 72, 11.mar. Århus Teknikum, 75, 17.jan. Århus Teknikum, 75, 15.okt. Århus teknikum 75 års jubilæum, 91, 1.nov. Århus Teknikum afslutningsfest, 86, 28.jun. Århus Tekniske Skole, 77, 11.sep. Århus Tekniske Skole, 81, 4.jan. Århus Tekniske skole, 83, 20.aug. Århus Tekniske Skole, 88, 30.apr. Århus Tekniske Skole EFGundervisning, 81, 6.aug. Århus Tekniske Skole film, 79, 12.apr. Århus Tekniske Skole film, 80, 24.okt. Århus Tekniske Skole inspirationskursus, 84, 22.jan. Århus Tekniske Skole levnedsmiddellære godkendt, 81, 8.okt. Århus tekniske skole statsstø e, 87, 2.nov. Århus Telegrafstation fra 1844 ophører, 92, 14.aug. Århus Tobakshandlerforening, 72, 20.mar. Århus Tobakshandlerforening, 73, 26.jul. Århus Trafiklærerforening, 75, 1.nov. Århus Transit Lager FOTO, 77, s.43 Århus Turistforening, 72, 29.nov. Århus Turistforening drikkeri på strøggaderne, 92, 30.apr. Århus Turistforening kongrescenter drøftes, 87, 21.apr. Århus Turistforening prisniveauet, 80, 26.apr. Århus Tømmerhandel, 84, 11.okt. Århus Tømmerhandel solgt til Alex Poulsen, 86, 14.feb. Århus Tømrerlaug 100 år, 81, 26.apr. Århus udviklingscenter, 76, 11.maj. Århus Ungdommens Fællesråd u- lands weekend, 83, 27.feb. Århus Unge Tonekunstnere, 82, 3.maj. Århus Universitet, 72, 6.feb. Århus Universitet, 72, 2.jul. Århus Universitet, 72, 12.jul. Århus Universitet, 72, 25.aug. Århus Universitet, 72, 9.okt. Århus Universitet, 75, 29.apr. Århus Universitet, 75, 21.maj. Århus Universitet, 75, 31.jul. Århus Universitet, 75, 30.okt. Århus Universitet >se også Universitetet, Århus Universitet 50 år FOTO, 80, s.24 Århus Universitet 50 års jubilæum, 79, 11.sep. Århus Universitet 60 år, 89, 9.sep. Århus Universitet besæ else dom, 72, 28.dec. Århus Universitet bredbåndsnet, 86, 5.dec. Århus Universitet debatmøde FOTO, 84, s.20 Århus Universitet demonstration nedskæringer, 84, 11.apr. Århus Universitet forelæsninger kvindeforskning, 85, 7.mar. Århus Universitet Institut for Idéhistorie, 72, 20.feb. Århus Universitet naturvidenskabelig fakultet omlægning, 85, 18.mar. Århus Universitet optagelser, 83, 28.jul. Århus Universitet rektorposten FOTO, 72, s.26 Århus Universitet sejlads bugten, 83, 4.jul. Århus Universitet Studenterrådet, 72, 14.jan. Århus Universitet Studenterrådet, 72, 27.jan. Århus Universitet studerende, 75, 16.jul. Århus Universitet tilskud amerikanske ambassade, 81, 11.sep. 386

312 Register til Århus-Årbøgerne Å Århus Universitet årsfest, 72, 11.sep. Århus Universitet årsfest, 83, 3.sep. Århus Universitet årsfest, 84, 16.sep. Århus Universitet årsfest, 90, 11.sep. Århus Universitets administration, 72, 19.maj. Århus Universitets-Sport, 77, 6.sep. Århus Universitetsforlag, 86, 21.okt. Århus Vandforsyning, 77, 27.jul. Århus Vandrehjem, 87, 31.mar. Århus Vandrehjem FOTO, 87, s.15 Århus Vejviser 1912 restauranter, 72, s.78 Århus Vejviser distriktsvejvisere, 79, 14.jun. Århus Vejviser efternavn forbogstaver, 80, 12.jun. Århus Vejviser lokalvejvisere, 82, 18.aug. Århus Vest byggeri, 79, 18.jan. Århus Vest byggeri, 82, 28.nov. Århus Vest byggetilladelse, 80, 10.jan. Århus Vest Plejehjemmet, 78, 14.dec. Århus Vest udstykning, 74, 8.aug. Århus Veteranorkester af 1933 FOTO, 81, s.40 Århus Vise-Festival 1984, 85, 18.aug. Århus Vægtfabrik 100 år, 73, 30.sep. Århus Værktøjsmagasin, 72, 22.okt. Århus Værktøjsmagasin, 74, 15.jan. Århus Værktøjsmagasin, 74, 1.jan. Århus Week-End avis, 82, 9.maj. Århus Weekend avisudgave, 90, 19.aug. Århus Weekend ophører, 83, 28.feb. Århus Weekend overtaget De Regionale Søndagsaviser, 82, 3.okt. Århus Y s Mens Club Nordstjernen, 83, 20.nov. Århus Yoga Værksted, 77, 7.apr. Århus Yoga Værksted FOTO, 77, s.20 Århus Å, 72, 16.maj. Århus Å afdækning, 78, 14.dec. Århus Å afdækning plan henlægges, 81, 17.dec. Århus Å beplantning, 76, 13.nov. Århus Å blotlæggelse begyndt FOTO, 90, s.23 Århus Å drukneulykke, 88, 9.sep. Århus Å døde fisk, 89, 23.jun. Århus Å frilægges, 78, 14.nov. Århus Å frilægning byrådsvedtagelse, 90, 24.maj. Århus Å frilægning forslag, 80, 3.maj. Århus Å olie, 75, 3.apr. Århus Å rensning beløb fra Smertefri, 89, 27.jun. Århus Å reparation bevilling, 82, 4.mar. Århus Å sejlture genoptages efter 25 år, 90, 24.jun. Århus Å som fristed FOTO, 88, s.24 Århus-Bremerhafen, 73, 25.okt. Århus-Danmark-Karavanen, 88, 28.okt. Århus-England fragtrute lukker, 84, 10.nov. Århus-England færge, 72, 7.maj. Århus-Felixstowe skibsrute, 84, 4.okt. Århus-Felixstowe skibsrute FOTO, 84, s.43 Århus-festival, 88, 27.jun. Århus-Festival kommunisterne, 81, 21.jun. Århus-Festival Lisbjerg, 89, 18.jun. Århus-Finland færgerute, 73, 6.nov. Århus-Fiskernes Fodboldklub, 87, 16.aug. Århus-gymnasiernes fælleskor, 80, 20.mar. Århus-Hallen, 72, 5.mar. Århus-Hallen, 72, 17.apr. Århus-Hallen FOTO, 72, s.22 Århus-Hallen blokeret poststrejke, 80, 21.maj. Århus-Hallen brand, 85, 24.okt. Århus-Hallen Postvæsenets sortering fly er ud, 92, 25.nov. Århus-Hallen restaurant, 72, 30.apr. Århus-Hallen restaurant, 72, 7.sep. Århus-Halmstad trailerrute indstillet, 89, 30.dec. Århus-Hamborg containertog, 74, 24.jul. Århus-historier, 74, 25.feb. Århus-Immingham færgerute, 72, 16.apr. Århus-Japan skibsforbindelse, 72, 20.jul. Århus-Kalundborg flyrute, 86, 18.sep. Århus-Kalundborg færge Jetkat I, 85, 15.jun. Århus-Kalundborg færge FOTO, 85, s.24 Århus-Kalundborg katamaranfærge ringe belægning, 85, 16.jul. Århus-Kalundborg med hydrofoilbåd, 92, 1.maj. NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

313 Å Register til Århus-Årbøgerne Århus-Kalundborg ruten bøder overisning, 80, 27.nov. Århus-Kalundborg ruten strejke, 80, 22.jun. Århus-Kalundborg Seadrake opgives, 85, 12.dec. Århus-Kalundborg trailerfærge start, 85, 5.dec. Århus-København busrute Mariager Omnibus, 84, 11.okt. Århus-København færge, 74, 10.mar. Århus-Leith containerrute, 73, 28.mar. Århus-Messen 9 i Marselisborghallerne, 92, 11.okt. Århus-miljøer udstilling Norge, 73, 15.apr. Århus-motiver og deres kunstner TEMA, 86, s.101 Århus-Naverne 75 år, 89, 31.okt. Århus-Oslo færgerute, 73, 20.mar. Århus-Oslo færgerute, 76, 4.jun. Århus-Oslo færgerute, 76, 12.dec. Århus-Oslo færgerute, 78, 17.okt. Århus-Oslo færgerute, 79, 18.mar. Århus-Oslo færgerute ophører, 79, 30.okt. Århus-pla e med Musikhuset, 84, 11.sep. Århus-Posten, 74, 13.apr. Århus-Posten stopper, 75, 12.jan. Århus-pris Anne Linnet, 88, 1.sep. Århus-Prisen Thorkild Simonsen, 87, 1.sep. Århus-prisen til Danish Turnkey Dairies, 86, 28.aug. Århus-Revyen 1980 manglende tilslutning, 81, 16.jul. Århus-Revyen Tivoli-Teatret, 92, 30.maj. Århus-Samsø linjen nedlæggelse, 80, 1.feb. Århus-smedens historie bog, 84, 13.sep. Århus-spillet teater TEMA, 84, s.69 Århus-studenterne, 72, 6.jun. Århus-Toronto containerrute, 85, 22.jun. Århus-Ungdommens Fællesråd, 92, 8.okt. Århusbugten forhøjet vandstand FOTO, 85, s.9 Århusbugten olieforurening, 85, 3.dec. Århusbugtens Dampskibsselskab FOTO, 76, s.130 Århusegnens Husholdningsskole 50 år, 73, 24.jun. Århusegnens Husholdningsskole nyt køkken, 86, 2.aug. Århusfrisørernes Klub, 77, 28.nov. Århusmaleren Peder Holm TEMA, 85, s.76 Århusstudenterne kaproning, 73, 24.jun. Århusstudenternes Filmklub, 85, 30.apr. Århusungdommens Fællesråd, 72, 16.apr. Århusungdommens Fællesråd, 73, 26.feb. Århusungdommens Fællesråd, 78, 11.sep. Aarhuus Privatbank FOTO, 72, s.49 Aarhuus Stiftsbogtrykkerie arbejdsnedlæggelse, 76, 10.apr. Aarhuus Stiftsbogtrykkerie arbejdsnedlæggelse, 79, 2.feb. Aarhuus Stiftsbogtrykkerie telefonbøger Glasgow, 82, 8.nov. Aarhuus Stiftstidende, 72, 16.mar. Aarhuus Stiftstidende, 74, 19.feb. Aarhuus Stiftstidende, 74, 23.mar. Aarhuus Stiftstidende, 75, 16.maj. Aarhuus Stiftstidende, 75, 29.jun. Aarhuus Stiftstidende, 77, 25.jan. Aarhuus Stiftstidende, 77, 28.jul. Aarhuus Stiftstidende, 77, 24.sep. Aarhuus Stiftstidende, 78, 24.jan. Aarhuus Stiftstidende, 78, 1.apr. Aarhuus Stiftstidende, 78, 13.apr. Aarhuus Stiftstidende, 78, 23.apr. Aarhuus Stiftstidende, 78, 28.apr. Aarhuus Stiftstidende, 78, 26.maj. Aarhuus Stiftstidende afsked chefredaktør, 82, 17.mar. Aarhuus Stiftstidende annoncer, 78, 3.mar. Aarhuus Stiftstidende arbejdsnedlæggelse, 76, 22.feb. Aarhuus Stiftstidende arbejdsnedlæggelse, 78, 17.feb. Aarhuus Stiftstidende arbejdsnedlæggelse, 87, 21.feb. Aarhuus Stiftstidende arbejdsnedlæggelse, 89, 21.apr. Aarhuus Stiftstidende blokade FOTO, 86, s.17 Aarhuus Stiftstidende ejendom Kannikegade solgt, 88, 30.okt. Aarhuus Stiftstidende faglig møde, 76, 18.feb. 388

314 Register til Århus-Årbøgerne Å Aarhuus Stiftstidende grunde til salg, 88, 13.sep. Aarhuus Stiftstidende injuriesag, 80, 15.jun. Aarhuus Stiftstidende injuriesag, 80, 5.jul. Aarhuus Stiftstidende journaliststrejke, 82, 15.jun. Aarhuus Stiftstidende kontaktudvalg, 75, 20.maj. Aarhuus Stiftstidende købt TV3 Film, 89, 5.dec. Aarhuus Stiftstidende lockout typografer, 82, 25.mar. Aarhuus Stiftstidende mindeplade Mejlgade 48, 89, 21.jun. Aarhuus Stiftstidende ny direktør, 82, 6.maj. Aarhuus Stiftstidende ny rotationspresse FOTO, 90, s.12 Aarhuus Stiftstidende nye hus Olof Palme Alle indviet, 90, 24.aug. Aarhuus Stiftstidende nødavis, 86, 28.maj. Aarhuus Stiftstidende personaleafstemning, 75, 25.mar. Aarhuus Stiftstidende reduceret indhold, 86, 2.sep. Aarhuus Stiftstidende strejke, 74, 27.aug. Aarhuus Stiftstidende strejke, 78, 4.apr. Aarhuus Stiftstidende strejke tomme sider, 89, 27.mar. Aarhuus Stiftstidende stævning, 80, 23.maj. Aarhuus Stiftstidende sygehuskampagne, 87, 23.nov. Aarhuus Stiftstidende talentkonkurrence, 85, 14.jul. Aarhuus Stiftstidende til Olof Palmes Allé, 90, 17.mar. Aarhuus Stiftstidende til Olof Palmes Allé FOTO, 90, s.12 Aarhuus Stiftstidende til Olof Palmes Allé om 2 år, 88, 18.jun. Aarhuus Stiftstidende uddannelsesdag, 85, 10.sep. Aarhuus Stiftstidende udkommer efter strejke, 82, 13.aug. Aarhuus Stiftstidende udkommer igen efter 23. marts, 86, 3.apr. Årkrog Jens, 83, 1.jan. Aarkrog Svend, 83, s.145 Årsindtægt århusianere kr., 83, 25.jul. Aarsleff Bodil, 82, s.174 Aarsleff brand FOTO, 82, s.26 Aarsleff Per, 86, 4.jun. Aarslev Christian, 89, s.152 Årslev Kro, 77, 1.jun. Årslev Kro FOTO, 89, s.135 Aarslev Tage, 85, s.129 Årslev vandingsforbud, 72, 12.maj. Årstiderne udstilling Musikhuset, 89, 19.aug. Aarup-Kristensen Ernst, 82, s.174 Ås Berit, 79, 8.feb. Ås Berit, 84, 19.jun. Åstedet værtshus åbner, 75, 12.dec. Åstrup Strandvej trafikuheld, 88, 13.jun. Aastrup Thøger, 83, s.145 Aastrup Torben FOTO, 91, s.69 Aastrup Torben FOTO, 91, s.68,, NØGLE TIL FORKORTELSER SIDE

315 Register til Århus-Årbøgerne Tema om byrådsvalget

316 Register til Århus-Årbøgerne Tema Oversigt Temaartikler Tema Artikeloversigten Artikeloversigt for de mere end 270 temaer i Århus-Årbog kom med i den sidste Århus-Årbog Stikord til temaartiklerne er også med i foranstående for årbøgerne For overblikkets skyld er denne oversigt medtaget her. 411

317 Tema Register til Århus-Årbøgerne 1972 Musikdagbogen. Klassisk musik samt beat, jazz og folksong. På værtshus. Om en række nye beværtninger. Den første biograf. Biografen på hjørnet af Nørregade og Norsgade. Biografen - efter Biografen. Biografen i Århus-Hallen. Hvad de skrev. Bøger af Århus-forfattere udgivet i Lufthavnsplaner gennem 40 år. To skoler, der forsvinder. Paradisgades og Ingerslevs Boulevards skoler. Studenteroprøret. Prostitution. Iag agelser og historisk kommentar. Borgmesterligt dagligliv. Af Bernhardt Jensen. Enrundrejsegennemsognerådsarkiver. Efter kommunesammenlægningen pr. 1. april 1970 blev sognekommunearkiverne afleveret til Erhvervsarkivet. Et hus i alvor og fest. Forsamlingsbygningen i Amaliegade. Vort bidrag til forureningsdeba en. Om gadeforurening i 1787 og de nymodens vandklose er Debat om sporten. Forslag om indførelse af professionel fodbold i Danmark. Noget om musikken. Hvad går der i biografen? Digteren fra Vestre Strand Allé. Svend Åge Madsen. Ændringer i bybilledet. Søndergade som gågade, telefontorv, Busgade, Skt. Pauls Gade. Tak for forslagene. Årbogslæsernes forslag til emner i de kommende årbøger. Udlændinge i Århus. Om flygtninge, gæstearbejdere og andre udlændinge. Motorvej øst eller vest om søen. Distriktsblade - et område i udvikling. Røret om bugtrøret. Problemerne med løsning af spildevandsudledningen. Århus stemte alligevel Ja. Glimt fra EF-afstemningen. Fra fa iggård og arbejdsanstalt til forsorgshjem. Forsorgshjemmet i Vester Allé Lystbådehavnens ældste dame. Træskibet Brita Leth. En gammel forretning. Peter Andersens Kunstdrejeri i Guldsmedgade. Musikhus eller ej? Saralystgården. Noget om atletikstævner og byens hurtigste mand. Mellemdistanceløberen Tom B. Hansen. Film og fotoindsamling. Danmarks Radios registrering af ældre filmmateriale. Biograferne og filmudlejningen. Folketingsvalget den 4. december Vilhelmsborg - Det nye grønne område. Spis pølser, spis pølser, fra nu til din død. Pølsevognene og en strejke blandt pølsemændene En Århus-bygning der kom på museum. Århus ældste telefonkiosk til Købstadsmuseet Den gamle By. 412

318 Register til Århus-Årbøgerne Tema Vejlby - forstadsdrømme der brast. Nærbanetrafik ved Århus før og nu. Drosker, taxaer, minier og pirater. Hyrevognskørsel gennem hundrede år En gammel forretning der lukkede i Hvidevare- og udstyrsforretningen Viggo Jørgensen, Skt. Clemens Stræde 20. Idrætsklubberne - forening eller forretning? Demokratens endeligt Ændringer i bybilledet. Nye gågader - Ryesgade og Frederiksgade. Fra nomadeliv til permanente havekolonier. Nye brandbiler. Nyt materiel til Århus Brandvæsen. Biografernes (manglende) forbrugerpolitik. Årets filmrepertoire. Historiske hus i Århus. Anmeldelse af betænkningen: Bevaring i Århus bykerne. Focus på musiklivet. Hvad er U-Landsfonden af 1962? Kørsel med heste - og nogle tanker om Vilhelmsborg. Køresport og Vilhelmsborg som transportmuseum. Det er Mack - det er kram. Aarhus Oliefabriks lastvogne. Fra dampskibsbro til Honnørkaj. Det Nye Tirstrup. Aarhus Lufthavn, Tirstrup. Kender de Stefansforeningen? Om det tidlige diakonissearbejde. Et nyt personvognsvaskeanlæg. DSB s mekaniske anlæg for vask af personvogne. Magdalenemøllen. Magten spredt i by og amt. Byrådsvalg og amtsrådsvalg Østergades forsamlingsbygning i 100 år. Det senere Østergades Hotel. Byarkæologisk status. Om selskabet Polyhymnias liv - nedgang og fald. Selskabelig klub for borgerskabet. Ændringer i bybilledet. Kontorhuset Kystvejen 17 og Fjerde Sø s Hus, Åboulevarden Flere små biografer. Biograferne ombygger til to eller flere mindre sale under samme tag. Kommunens kunstkøb. Jazzselskab og tagskæg. Århus jazzselskab og jazzhus Tagskægget. Hvorfor er Århus bedst i atletik? Sejlads på Samsø før og nu. Århus i regionalradioen. Folketingsvalget i Århus Landsbymiljø i Århus Kommune. Rapport om landsbymiljøerne. EFG - hvad er det? Erhvervsfaglig grunduddannelse. Grovvarekrigen. Indflydelsen på Kornog Foderstof Kompagni Den gamle ry erikaserne. Vester Allé s kaserne. Tema 413

319 Tema Register til Århus-Årbøgerne Byens første forstad. Bebyggelsesspor i Vestergade-kvarteret. Myten om et kongeligt lystslot. Sje e Frederiks kro i Riis Skov. Århus By-Orkester gennem 40 år. Skt. Josephs Hospital. Egå Mølle maler igen. Private kunstforeninger. Født i Århus. I bad hos kommunen - før og nu. Folkebadeanstalten og svømmehallen. Hurtigere, højere, stærkere. Århus og de olympiske lege Vejlby Forsamlingshus. Kongrescenter Århus. Vejlby Centervej 51. Skete der noget? Kommunens biblioteker siden Ændringer i bybilledet. Trøjborg Center Det ældste Vilhelmsborg. De gamle huse i Amaliegade. Amaliegade Brevduer i Århus. Brevduesport i Århus i hundrede år. En samling plakater. Begyndelsen til det senere Plakatmuseum. Der synes som aldrig før. Koraktiviteten i Århus. Valget Lokalt set. Folketingsvalg. Byens sygehuse før og nu. Historien om et fotografi. Eller fortæller fotografier altid historie? Kampen om spri en. Alkoholforbrug og -misbrug samt a oldsbevægelsen gennem tiden. Ændringer i bybilledet. Facadeforurening, facaderegulering. Påvisning af uheldige vinduesudskiftninger, der forringer bygningers helhedspræg. Håndværkersvendenes rejse- og sygeforening. Stilhistorie på Århus kirkegårde Vikingetidens kakkelovnskrog. Rekonstruktion af grubehus fra vikingetidens Århus. Nyt liv i gamle huse. Moderniseringer i Amaliegade og Villa Arnak. Ikke villa Arnak, men kirken i Risskov. Berigtigelse af et fotografi. Digte af Bernhardt Jensen. Et by-prospekt fra Århus set fra Viborgvej på en radering af Søren Læssøe Lange. Træer i Århus. Ahorntræet på Klostertorv. En købmandsgård i Mejlgade restaureres. Mejlgade 7. Firmasport i Århus. Firmaernes Fodbold Forbund (F.F.F.) senere Århus Firma Sport (Å.F.S.) Middelalderens Århus kortlægges. Byarkæologisk forskning. Slæbebåden Ara. Lokalvalgene Byråds- og amtsrådsvalgene. Tøj på Tekstilmuseet. Købstadsmuseet Den gamle By. Den Jydske Opera og Århus. Kunst fra guldalder til Vietnamkrig. Nyt fra Aarhus Kunstmuseum i

320 Register til Århus-Årbøgerne Tema Ændringer i bybilledet. Nørreport og Skt. Pauls Kirke. Torvehandelen gennem tiderne. Træer i Århus 2. Elmetræet ved sydsiden af Domkirken. Fa iggården Kukstrup. Århus Planteskole, Grenåvej Vikingernes fædre ved Brabrand Sø. Sne i byen. Snerydningsarbejde gennem tiderne. Ændringer i bybilledet. Ny ældreinstitution i midtbyen. Plejecentret Møllestien. Siloer på havnen. Jens Ravnholm - genoplevet. By-Orkestrets dirigenter og deres repertoire. Århus - kunst i Festugen. AGF i Europa-cupen. Klubbens deltagelse gennem tiderne. Til bankospil. Danmarks kirker og Århus. Nationalmuseets landsomfa ende storværk, hvor bind 16, hæfte 1-15 omhandler byens ældre kirker. Bevar Århus Gasværk! Gavle med reklamer erne. Udviklingen i Århus i et årti. Med båd til Mols. Sejladsen i mere end hundrede år. Guld i gaden. Arkæologiske undersøgelser mellem Rosensgade og Graven, ved resterne af Olu irken samt guldfund ved Hans Broges Gade. Skt. Nicolaus kilde. Da sporten kom til Århus. Blandt andet 1880 ernes nye klubber. Dyr i byen. Dyreskulpturer i byen. Verdens største jazzhus. 13 år med Tagskægget. Paradisgades Vaffelbageri er kommet på museum. Borgmesterens første bysvend. Økonomidirektør Erik Tjørnehøj takker af. Revyens ikke-hundrede-årsjubilæum. Sommerrevy i Århus i 1870 erne. Domkirkens altertavle hjemme igen. Fra gennemgik den en omfa ende restaurering Da telefonen kom til byen. De første telefonforbindelser for hundrede år siden og den senere udvikling. Kommunen og fortidsminderne. Arkæologiske undersøgelser forud for nye bygge- og anlægsarbejder. Skt. Clemensbro. De første projekter og bygningen af broen. Åge Fredslund Andersen. Maler og fotograf. 3 politiske valg Byråds-, amtsråds og folketingsvalg. Ændringer i bybilledet. Immervad 1. Trekantsområdet: Viborgvej, Silkeborgvej og Herningvej. Ny magasinbygning til Erhvervsarkivet. Kunst til hele landet fra Silkeborgvej. Maleren Henrik Hansen. Fra lirekassens tid. Tema 415

321 Tema Register til Århus-Årbøgerne Hestesport og ridecenter. Aarhus Rideklub. Jydsk Væddeløbsbane. Vilhelmsborg Hestesportscenter. Byhistorisk Udvalg 25 år Byens ældste rådhus. Arkæologisk udgravning på Store Torv lige vest for Domkirken. København-Århus via Paris og Næstved. Maleren, billedhuggeren og keramikeren Karl Hansen-Reistrup. Samlemærker. Fra gæstgivergård til hoteller. Aviser der døde. Århus Amtstidende, Demokraten og Jysk Morgenblad. Ændringer i bybilledet. Grenåvejs regulering og udbygning. Glimt af byens kaserneliv. Høegh Guldbergs Gades kaserne Fra Rådhusstræde til Ridderstræde. Århus politi gennem tiderne. Landsudstillingen år efter. Middelalderens bispegård. For at befordre renlighed.... Lidt om dagrenovation og lossepladser. Tårne og spir i byen. Regina. En storbiograf gennem tiderne. Når hammeren falder. Auktioner og auktionsfirmaer. En bygning føres tilbage. Restaurering af Rosensgade 38. Den store kommunale kakkelovn. Fjernvarmen i Århus. Sporten i luften. Franskmanden Delagranges flyvning fra Skejby Mark. Svæveflyvning. Faldskærmssport Da lyntoget kom. For halvtreds år siden var Frichs medbyggere på de første lyntog. Margrethediget ved Skejby. Bilen skal med. Bilfærgetrafik til Århus Havn. Århusmaleren Peder Holm. Da brandvæsenet blev til. Århus Brandvæsens arbejde og udvikling. Et sanitært gode. Studestalden på Skoven 11. Århus og folketingsvalgene. Folketingsvalget 1984, samt valgene siden Arkæologi på gol anen. Moesgårdbanen Århus vejvisere før og nu. Go aften Århus. En forbrugerrapport om kanal ATV s nyhedsudsendelse. Evighedens hus på vestsiden af Frederiks Allé. Den jødiske kirkegård i Frederiks Allé. Marselisborg Slot. Tilblivelse og bygningshistorie. Århusmotiver og deres kunstner. Eiler Krag på Rådhuset. Århus Bymuseum. Fællesskab, sådan da. Byråds- og amtsrådsvalget 1985 med tilbageblik på udviklingen siden Byens hjørner. Arkitektoniske hjørneløsninger. 416

322 Register til Århus-Årbøgerne Tema 1987 På café. Indtryk fra en tur i det hurtige Århus. Guld, sølv og ædle stene på Store Torv. Firmaet Hingelbergs historie. Borum Eshøj. En 300 år gammel gravplads vest for Århus. Rådhusdeba en i Den efterfølgende debat om vinderprojektet til et nyt rådhus. Det vand vi drikker. Vandforsyningen i Århus gennem de sidste hundrede år. Intet nyt i byrådssalen. Byrådsarbejdet i 1906 og Pas på din by. Bevaring af vor bygningskultur. AGF s guldalder. Midt i 1950 erne. At fly e skilt. Købstadsmuseet Den gamle By genopliver en gammel laugtradition. Fra friskole til realskole. Lauersens Realskole. En udvisningssag fra Eller en flygtning krydser vort spor. Udvisningen af Wulff Kasdam Befæstede kirkegårde omkring Århus. Befæstningen omkring kirkegårdene i Malling, samt lignende befæstninger i Odder, Mårslet og Vejlby. Folketingsvalget 8. september Et Århus-perspektiv. Ringen i Danmark Den Jydske Operas store Wagner-projekt. Lokalhistorisk Samling 40 år. Toldere og toldboder. En borgmesterkrans til kr. Portrætter af tidligere borgmestre i byrådsalen og det seneste af Thorkild Simonsen, der er udført af Tommy Storkholm. Field Hockey i Århus. Glimt fra to protokoller. AGF s og I.O.G.T s hockeyprotokoller fra begyndelsen af de e århundrede. Skt. Clemens Stagen. En ny århusiansk hæderspris. Foreningen for Bykultur i Århus nyindstiftede pris uddeles til bygningskonstruktør N.J. Israelsen. Graven 3. Et butik lukker. Slagterforretningen Frederiksgade 70. Foreningernes liv i Århus. Borggade. Et nyt forretningskvarter fra En dag på Traveren. Jydsk Væddeløbsbane. Folketingsvalget 10. maj En hurtig reprise? Den glemte skov og den glemte Larsen. Hingeballe Skov, Kjellerup Kommune og urgrosserer Jens P. Larsen. Da ernsynet kom til byen. Søsterhøjsenderen. Røverhøj. En gravhøj i Marselisborg skov. På en væg i hospitalet. Udsmykningen af Skejby Sygehus og Århus Kommunehospital. Arkitekten C.F. Møllers tegnestue. Studenternes Hus i Århus. Strejftog i forhistorien. Christian IV og Århus. Tema 417

323 Tema Register til Århus-Årbøgerne Olsen. Tegneren Kaj Engholm ( ) og hans tegneseriefigur. Kæmpehallen i Borggade. Ridder Rød eller da Julius Andersen kom til kors. Da Julius Andersen i 1907 havde fået Ridderkorset blev det en skandale, fordi han var socialdemokrat og byrådsmedlem for partiet Ansigter fra 100 års avisliv. Udgravninger i Lisbjerg og Århus. Bebyggelsesspor i Lisbjerg Kirke, udgravninger bag Kannikegade samt Frederiksgade 78. Byrådsvalget i november Vennelyst gennem tiderne. Krügers kupler. Ole Rømer observatoriets første astronom var Frederik Krüger. Boghandel gennem tre generationer. E. Brummerstedts boghandel. Fra fotografiets barndom. I 1840 gjorde guldsmed Christian Piil den første fotografiske optagelse i Århus. Uorden på gaden. Glimt med lugte fra 1800-tallets Århus. Datidens hygiejne i gaderne eller mangel på samme Da banken kom til byen åbnede Nationalbanken en filial i Århus. Arkæologi langs motorvejen. Udgravninger langs motorvejen vest for Århus. Skibby og mellem Edslev og Åbo. Arkitektskolen i Aarhus 25 år. Hvorfor hedder den det? Harald Jensens Plads. Stadsingeniør Ch. Ambt og arkitekt Hack Kampmanns byplan fra Hvem sidder dér bag skærmen? 1845-fortællingen på EDB. Et forsøg af Lokalhistorisk Samling i Hovedbiblioteket. Folketingsvalget 12. december Jacob Haugaards politiske gennembrud? Frikirker i Århus. Elverhøj i Århus i forrige århundrede. Kirkegårde i Århus i 100 år Frontløberne. Nybyggere i Middelalderen Lys over byen Frederik Draiby. Den 9. april uden bakspejl. Anden verdenskrig i Århus. Parsifal og Århus. Marselisborg Studentergård. Ændringer i bybilledet. Prismet Ny Vesterport. Byens Svedekasse. Århus gamle teater. 418

324 Register til Århus-Årbøgerne Forsider af Århus-Årbog 419

325 Register til Århus-Årbøgerne 420

326 Register til Århus-Årbøgerne 421