VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:"

Transkript

1 VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Realkompetencevurdering (RKV) Almene uddannelser Uddannelsesplanlægning Jobrotation 1

2 Genvej til mere viden VEU-Center MidtØst er et af landets 13 voksen- og efteruddannelsescentre. Formålet med centret er at skabe et større overblik over mulighederne og vejene til efteruddannelse for alle. VEU-centret leverer én fælles indgang til efteruddannelse, og partnerskolerne i VEU-centret er erhvervsskoler, voksenuddannelsescentre ( VUC ) og social- og sundhedsskoler i Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og Viborg kommuner. Tre overordnede politiske områder I VEU-centret tager vi udgangspunkt i en koordineret indsats mellem de tre overordnede politiske områder : Beskæftigelsespolitik, uddannelsespolitik og erhvervspolitik. Brug dit VEU-center det er gratis Vores VEU-konsulenter rådgiver først og fremmest virksomheder, men også a-kasser, jobcentre og organisationer om fremtidens udfordringer. Konsulenterne tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov for kompetenceudvikling. Og der er mange muligheder. Rådgivning og vejledning fra en VEU-konsulent er altid gratis, og rummer en bred vifte af værktøjer til gavn for ansatte, ledige og virksomheder. Over de følgende sider kan du læse mere om vores tilbud, herunder Uddannelsesplanlægning, Jobrotation, Forberedende Voksenundervisning ( FVU ), Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) samt Realkompetencevurdering. Gennem et tæt samspil mellem dels a-kasser, fagforeninger og jobcentre, dels erhvervsråd, arbejdsgiverorganisationer, virksomheder samt partnerskolerne forsøger vi at skabe en koordineret indsats, som giver de bedste forudsætninger for en opkvalificering af arbejdsstyrken og dermed nye jobmuligheder i et marked, som ofte er præget af hård konkurrence. Kort sagt handler det om bedre overblik over mulighederne for efteruddannelse, bedre rådgivning og styrkelse af den enkeltes muligheder på fremtidens arbejdsmarked. Med venlig hilsen Steffen Bjerregaard Holm, VEU-chef VEU-Center MidtØst Én indgang til Voksen og efteruddannelse Redaktion: Steffen Bjerregaard Holm (ansvarshavende), Anne-Mette Mortensen, Bodil Brønden Christensen Redaktionelt: Jacob Munkholm Jensen Sats og layout: FS2 Tryk: PRinfoDigital Oplag: Udgivet: November 2012 Yderligere information: VEU-Center MidtØst H. C. Andersens Vej Viborg Tlf.:

3 Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU) Hvis man gennem nogle år har arbejdet som ufaglært og opbygget erfaring inden for et bestemt område, giver det ofte mulighed for at få en erhvervsuddannelse på reduceret tid. Med udgangspunkt i individuelle kompetencer vurderer VEU-Center MidtØst, hvordan den enkelte hurtigst får papir på sine færdigheder. Den grundlæggende voksenuddannelse ( GVU ) bygger på de kvalifikationer, en person allerede har oparbejdet som ufaglært igennem flere år i samme branche. Det betyder, at man som voksen kan tage en faglig uddannelse på kortere tid og uden nødvendigvis at skulle i praktik. Her kan man nemlig gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden en uddannelsesaftale med en virksomhed. Vi udarbejder en individuel uddannelsesplan Når der skal tages stilling til muligheder for GVU, vil en fagperson vurdere vedkommendes tidligere skolegang, samt evt. tidligere uddannelse, kurser og relevant erhvervserfaring. Alt det, man kan i forvejen, lægges sammen, hvorefter man kun skal supplere uddannelsen med de kurser og enkeltfag, som måtte mangle. Vi hjælper med at udarbejde en personlig plan for gennemførelsen af uddannelsen, som tages i det tempo, som passer bedst. Det må dog maksimalt tage seks år. En GVU-plan kan f.eks. indeholde : Fag fra den relevante erhvervsuddannelse Evt. en kort praktikperiode eller et intensivt værkstedskursus max. én måned Almen voksenuddannelse eller gymnasiale enkeltfag AMU-kurser Når de teoretiske fag er afsluttet, går man op til en fag- eller svendeprøve og modtager et svendebrev eller uddannelsesbevis som faglært. Det endelige bevis på at have gennemført uddannelsen er helt det samme, som hvis der var gennemført en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Hvem kan tage en GVU? Det er gratis at tage uddannelsen, og der kan søges VEU-godtgørelse efter gældende regler. Er man uden arbejde, på dagpenge eller på kontanthjælp, kan man gennemføre en GVU via en handlingsplan. Derudover skal man være fyldt 25 år, have mindst to års relevant erhvervserfaring og skolekundskaber, som mindst svarer til 9. klasse i relevante fag. FAKTA Grundlæggende Voksenuddannelse : Er gratis Giver papirer på dine færdigheder Man skal være fyldt 25 år for at få en GVU Man skal have mindst to års relevant erhvervserfaring Man skal tage sin uddannelse i det tempo, som passer bedst. Det betyder rigtig meget for mig at have fået en Grundlæggende Voksenuddannelse. Jeg havde arbejdet ufaglært i nogle år, og kunne derfor afslutte uddannelsen som ernæringsassistent på bare ét år. Jeg har nu fået papirer på mine kompetencer, og har fået en langt større teoretisk viden inden for mit fag. Mevka Bajic, ernæringsassistent, Plejecentret Solbakken i Randers

4 Få en Realkompetencevurdering FAKTA Med et Realkompetencebevis kan du få: udarbejdet en plan, der afkorter og / eller tilrettelægger en uddannelse udstedt et uddannelsesbevis for dele af eller hele den pågældende uddannelse, som man kan vedlægge sit CV adgang til et kursus eller en uddannelse, som man ikke formelt opfylder adgangskravene til Da jeg gerne ville læse til lægesekretær, havde jeg bl.a. brug for at opkvalificere mine IT-kundskaber. Derfor fik jeg foretaget en grundig vurdering af mine kompetencer, og fik på den måde meget præcist kortlagt, hvad jeg allerede kunne, og hvad jeg havde brug for at blive bedre til. Det var en rigtig god måde at blive kompetenceafklaret på, og jeg er i dag i arbejde. Nanni Fyrst Skov, Havndal Med en Realkompetencevurdering får en medarbejder, ledig eller medlem af a-kassen anerkendelse for det, han/ hun kan. VEU-Center MidtØst kan hjælpe med at udarbejde et bevis på den enkeltes faglige kompetencer. Realkompetencerne er summen af alt det, man kan og ved. Ikke kun det, man har papir på fra sin uddannelse, men også det, man har lært på sit arbejde og i fritiden. Man kan bygge videre på sine realkompetencer, hvis man søger ind på en voksen- og efteruddannelse. Hvis man er ufaglært og har en solid erhvervserfaring, kan man blive faglært på kortere tid. - At have papir på det man kan, er også en fordel, når man søger nyt job. Alle har ret til at få vurderet sine realkompetencer, før man begynder på en voksen- og efteruddannelse, hvad enten der er tale om Arbejdsmarkeds uddannelser( AMU ), Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ), Videregående Voksenuddannelser ( VVU ), Diplomuddannelse eller almen voksenuddannelse og hf-enkeltfag. Hvordan kommer man i gang? Med en Realkompetencevurdering får personen dokumentation på sin viden inden for et område. Realkompetencevurderingen er således summen af den enkeltes samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan man har fået dem. VEU-Center MidtØst hjælper med at få udarbejdet en Realkompetencevurdering med udgangspunkt i den enkeltes evner. Vi formidler kontakten til den skole, hvor man ønsker at tage en uddannelse. Det er her, selve Realkompetencevurderingen finder sted. Skolens uddannelsesvejleder, og i visse tilfælde en lærer, hjælper personen igennem forløbet og giver gode råd undervejs. Realkompetencevurderingen munder ud i enten : Et AMU-uddannelsesbevis svarer til en hel arbejdsmarkedsuddannelse Et AMU-kompetencebevis svarer til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse Vurdering af basale færdigheder i læsning / skrivning og / eller regning / matematik Vurdering i forhold til optagelse på almen voksenuddannelse Vurdering i forhold til optagelse på gymnasial uddannelse Kompetencebevis til helt fag / enkeltfagsbevis i forhold til optagelse på videre uddannelse En erhvervsuddannelse, hvorefter du er faglært Uddannelsesplanlægning i virksomheden Er man jobsøgende kan realkompetencevurderingen tænkes ind den samlede strategi for personens udvikling, og hvad der skal til for at komme i arbejde. Kontakt VEU-centret. Vi hjælper med at lave en uddannelsesplanlægning for den enkeltes vej fra ufaglært til faglært. Det er gratis at få lavet en Realkompetencevurdering. 4

5 Almene uddannelser Til de almene uddannelser hører fag som dansk og matematik. De findes på flere niveauer og er fundamentet for en almen eller faglig opkvalificering. Forberedende Voksenundervisning (FVU) Forberedende Voksenundervisning er for voksne, der har brug for at blive bedre til at læse, stave, skrive og formulere sig skriftligt, eller for at blive bedre til at regne. Inden man starter på et hold, skal man til en test og samtale for at få vurderet behov og niveau. Dansk har fire trin, og matematik har to trin. Forberedende undervisning giver ikke direkte adgang til bestemte jobs eller uddannelser, men kan gøre det nemmere at følge anden undervisning i f.eks. grundlæggende voksenuddannelse (GVU), almen voksenuddannelse (AVU) eller arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Ordblindeundervisning Hvis bogstaverne eller tallene driller, kan man deltage i ordblindeundervisning. Inden man starter på et hold, skal man til en test og samtale med en underviser. Testen viser, om man er ordblind og sikrer, at man får det bedste udbytte af undervisningen. Almen Voksenuddannelse (AVU) Med en almen voksenuddannelse kan man som voksen ajourføre eller supplere sine almene kompetencer på 9. og 10. klasses niveau. Det øger muligheden for uddannelse og job. På almen voksenuddannelse møder man et fællesskab med andre voksne mennesker, der er i gang med uddannelse. Højere Forberedelseseksamen (HF) Højere forberedelseseksamen er en gymnasial uddannelse på lige fod med øvrige gymnasiale uddannelser. En HF på VUC kan skræddersys efter den enkeltes ønsker og behov. Der er mange fag på forskellige niveauer at vælge imellem. Vælges f.eks. engelsk på højt niveau, er det adgangsgivende til f.eks. erhvervsakademiuddannelser. For mange af vores medarbejdere kan den skriftlige del af arbejdet være en stor udfordring. De er vant til at bruge hænderne og ikke tastaturet. Men det er altafgørende for borgerens ve og vel, at vi udfører en ordentlig journalføring og dokumentation. Ingrid Stavnsgaard, leder af Marienlyst Centeret ved Skive, som har screenet 40 fastansatte m.h.p. læseafklaring Fakta om Fvu Kan gøre det lettere at passe sit job Der er lektioner på hvert trin, der kan afsluttes med en eksamen Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes hverdag Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen FVU er gratis. Fakta om ordblindeundervisning tilrettelægges ud fra hver enkelts behov i hverdagen Der er højst seks deltagere på et hold Der bruges IT-hjælpemidler i undervisningen Deltagerne får et lærerigt samvær med andre i sammen situation Undervisning på VUC eller arbejdspladsen Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen Ordblindeundervisning er gratis. Fakta om AVU Kernefag: dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag, historie og tysk Eksempler på valgfag: IT, psykologi Fagene kan kombineres efter behov, og de fleste fag har flere niveauer De fleste fag kan afsluttes med en eksamen AVU kan foregå på VUC eller på virksomheden Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen Prisen er forskellig alt afhængig af fag. Fakta om HF Foregår på VUC i et voksent og engageret miljø Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen Nogle fag kan tages som fjernstudium via nettet. 5

6 Jobrotation opkvalificerer både medarbejdere og ledige Når en virksomhed sender en medarbejder på efteruddannelse og ansætter en ledig som vikar, er der tale om Jobrotation. Jobrotation er et godt redskab til at opkvalificere faste medarbejderei en virksomhed, og samtidig give en ledig en fod inden for på arbejdsmarkedet. VEU-konsulenten kan varetage hele processen fra idé til afvikling. Jobrotation er en oplagt mulighed for ledige, der ønsker at komme i kontakt med erhvervslivet, få foden indenfor på arbejdsmarkedet og nye erfaringer på cv et. På samme tid giver det virksomheder en kvalificeret vikar, når de ønsker at opkvalificere en medarbejder med efteruddannelse. For virksomheden betyder det blandt andet et frisk pust til arbejdspladsen og større kompetencer i sidste ende. Alle typer virksomheder og medarbejdere uanset uddannelsesniveau kan benytte ordningen om jobrotation. VEU-centeret varetager de administrative opgaver VEU-Center MidtØst har stor erfaring med jobrotation, og samarbejder med flere jobcentre om at tilbyde virksomheder en skræddersyet løsning, tilpasset virksomhedens behov. De administrative opgaver i forbindelse med jobrotationsprocessen varetages af VEU-centret og jobcenteret, således at rotationen ikke medfører mærkbare administrative forpligtelser for hverken virksomheden. Vikaren forberedes grundigt før jobstart I mange jobrotationsforløb indgår typisk et forudgående forløb med forberedelse og opkvalificering af den ledige, som skal vikariere for den fastansatte. Derudover indgår ofte sidemandsoplæring i virksomheden, før vikaren overtager arbejdet. Det vil sige, at vikaren altid er velforberedt til at overtage arbejdsopgaverne i den periode, hvor den fastansatte er på efteruddannelse. På den måde mister virksomheden ikke omsætning i perioden. Vikaren udvælges af virksomheden efter en traditionel ansættelsesprocedure med ansøgning og jobsamtale. Fordele for alle parter Jobrotation er en ordning, som giver fordele til både virksomheden, den faste medarbejder og den ledige. Mens de faste medarbejdere får styrket det faglige uddannelsesniveau, sikrer virksomheden sig en dygtigere stab og sikrer sig mod fremtidige udfordringer. Vikaren bliver opkvalificeret, får styrket sin erhvervserfaring og etablerer et fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig får virksomheden mulighed for at se evt. kommende medarbejdere an i en god og uforpligtende ordning. FAKTA Alle virksomheder uanset størrelse kan anvende jobrotation Alle medarbejdere uanset uddannelsesniveau kan anvende jobrotation Der ydes tilskud på 170 kr. til vikarens timeløn Jobrotation opkvalificerer medarbejderstaben Jobrotation giver et frisk pust til virksomheden Jobrotation opkvalificerer den ledige og styrker hans / hendes erhvervserfaring Hos DLT Group vægter vi at finde de rigtige medarbejdere højt, og jobrotations muligheden er super her, da man får lejlighed til at se hinanden an inden ansættelse til begge parters fordel. At det så giver mulighed for efteruddannelse af øvrige medarbejdere og tilskud til jobrotationsmedarbejderen, er en yderligere fordel. Lars Henriksen, projektansvarlig hos DLT Group 6

7 Få hjælp til strategisk uddannelsesplanlægning Strategisk uddannelsesplanlægning er en systematisk afklaring af en virksomheds uddannelses- og udviklingsaktiviteter. VEU-konsulenten tager udgangspunkt i såvel virksomhedens strategi, mål og planer, som medarbejderens ønsker og interesser. Alle virksomheder har brug for at være på forkant med fremtidens kompetencekrav, både hvad angår medarbejdernes faglighed og deres personlige udvikling på arbejdspladsen. VEU-Center MidtØst hjælper alle typer virksomheder med at kortlægge deres uddannelsesbehov. VEU- konsulenten lytter til virksomhedens konkrete behov, udarbejder et oplæg og er tovholder igennem hele processen. Ydelsen er gratis. Hvorfor strategisk uddannelsesplanlægning Målet med strategisk uddannelsesplanlægning er at medvirke til øget indtjening i virksomheden og en forbedret konkurrenceevne gennem øget kvalitet, øget effektivitet og større fleksibilitet. En anden og lige så stor gevinst kan være en større medarbejdertilfredshed via faglig og personlig opkvalificering. En medarbejder kan eksempelvis dygtiggøre sig fagligt eller blive bedre til at håndtere situationer med stress i hverdagen. Når VEU-konsulenten besøger virksomheden, afdækkes hele virksomhedens behov for efteruddannelse i forhold til de udfordringer, den står overfor. Hvilke udfordringer står virksomheden overfor i fremtiden, og hvilke uddannelsestilbud vil være helt oplagte for netop den enkelte virksomhed? Når disse ting er afklarede, forestår VEU konsulenten også kontakten til medarbejderne, som tages med på råd, orienteres og hjælpes i gang. Strategisk uddannelsesplanlægning er en proces, som både kræver planlægningsarbejde og individuelle samtaler med medarbejdere, løbende opfølgning, informationsmøder m.m. Alt sammen opgaver, som kan varetages af VEU-konsulenten, og som derfor ikke kommer til at gå ud over virksomhedens daglige drift. Individuel kompetencevurdering En strategisk uddannelsesplanlægning kan føre til individuel kompetencevurdering af medarbejdere (IKV). En IKV kortlægger den enkelte medarbejders uddannelsesmæssige behov. Det kan være den ufaglærte medarbejder, hvis faglighed ad åre er blevet så omfattende, at han reelt kun har brug for få ugers skolegang for at kvalificere sig til svendeprøven inden for sit fag (se i øvrigt GVU,side 4). Eller det kan være en kortlægning af den faglærte medarbejders behov for efteruddannelse med henblik på at imødegå fremtidens udfordringer i virksomheden. VEU-konsulentens indblik i virksomhedernes kompetencebehov på kort og lidt længere sigt er medvirkende til at målrette vejledningen af den ledige efter de færdigheder virksomhederne efterspørger. FAKTA Strategisk uddannelsesplanlægning : Er for alle virksomheder Fremtidssikrer virksomheden Højner uddannelsesniveauet Øger kvalitet, effektivitet og fleksibilitet Det er gratis at få tilknyttet en VEUkonsulent Vi har igennem lang tid haft et godt samarbejde med VEU-centret vedrørende strategisk uddannelsesplanlægning. Når vi f.eks. står overfor nye uddannelsesmæssige krav, tilkalder vi en VEU-konsulent, som drøfter de konkrete ønsker med medarbejderne. Herefter kan konsulenten strikke et skræddersyet kursusforløb sammen, som passer præcis til vores ønsker og krav. Det er et rigtig godt værktøj at have. Frank Duelund Jensen, driftsleder, Dencon i Skive 7

8 Partnerskoler i VEU-Center MidtØst COK Tlf.: CV2 / Viden Djurs Tlf.: Den Jydske Haandværkerskole Tlf.: Medieskolerne Tlf.: Mercantec Tlf.: Randers HF & VUC Tlf.: Randers Social- og Sundhedsskole Tlf.: Skive Tekniske Skole Tlf.: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Tlf.: Tradium Tlf.: VUC Djursland Tlf.: VUC Skive/Viborg Tlf.: H. C. Andersens Vej Viborg Tlf.:

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 VEU-Centerchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesstyrelsen RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådet for de grundlæggende

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere