fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling"

Transkript

1 Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Kapitel 1. Bogens formål Lønmodtagerorganisering på det danske arbejdsmarked Bogens problemstilling medlemsskift og typer af fagforeninger Medlemskab af faglige organisationer og medlemsskift Fagforeningstyper og medlemsskift Medlemsskift og dynamiske aspekter Bogens disposition 30 Kapitel 2. Teorier om fagforeningsmedlemskab og generelle hypoteser om skift af medlemsstatus Indledning Teorier om fagforeningsmedlemskab Klassisk fagforeningsteori Neoklassisk fagforeningsteori udbud af og efterspørgsel efter fagforeningsydelse Fagforeningsmedlemskab og free-rider -problemet Fagforeningsmedlemskab som vejen til status og anerkendelse Social Custom-teorien Øvrige fagforeningsteorier Hypoteser om skift af medlemsstatus 40

2 Kapitel 3. Teorier om fagforeningskarakter og -type Hvilken organisationstype er fagforeninger? Typer af fagforeninger Fagforeningers strategiske valg og disses konsekvenser Lukket eller åben medlemskreds Vægten på indgåelse og implementering/administration af kollektive overenskomster og aftaler 53 Kapitel 4. Strategier for analyse af medlemsskift Metodiske perspektiver på faglig organisering: Makro-, meso- og mikroniveauer Analysen af medlemsskift: Epistemologiske overvejelser Undersøgelsens metodologi og metode Undersøgelsens tilblivelse og reliabilitet Sammenfatning 69 Kapitel 5. Faglig organisering og medlemsudvikling fra 1995 til Demarkationsprincipper i fagbevægelsens eksterne struktur Medlemsudviklingen fordelt på hovedorganisationerne i perioden Medlemsudviklingen blandt LO-forbundene i perioden 2006 til Personprofiler på lønmodtagere Personlige karakteristika Arbejdsmarkeds- og institutionelle forhold Politisk og værdiorientering Sammenfatning 96 Kapitel 6. Konjunkturelle, strukturelle og politisk-institutionelle påvirkninger af den faglige organisering Konjunkturelle og strukturelle forklaringer Den politisk-institutionelle forklaring Hvad skete der i Ghent? Ghent-systemet og Ghent-effektens implementering og forandring i Danmark fra monopol til konkurrence Bruddet med eksklusivaftaler Genopretningsplan Loft på skattefradraget for fagligt kontingent Sammenfatning 109

3 Del II Analyse af skift og fravalg af fagforening 111 Del II Mobilitet på fagforeningsmarkedet analyse af årsager til skift og fravalg af fagforening Kapitel 7. Medlemmer der overvejer at skifte eller melde sig helt ud Medlemmer, der overvejer at skifte Medlemmer, der overvejer at være uorganiserede Personprofiler på medlemmer, der overvejer at skifte Personlige karakteristika Arbejdsmarkeds- og institutionelle forhold Politiske holdning og værdimæssig orientering Årsager til at LO-medlemmer overvejer at skifte til en alternativ organisation eller være uorganiserede Sammenfatning 128 Kapitel 8. Medlemmer, der har skiftet fagforening Medlemmer i bevægelse Skift som følge af ændring i ansættelsen Fra LO til de alternative det aktive fravalg Hvem skifter fra LO til de alternative? Personlige karakteristika Arbejdsmarkeds- og institutionelle forhold Politisk holdning og værdimæssig orientering Årsager til skift fra LO til alternativ økonomi, politik og værdier Utilitaristiske årsager til skift Forhold mellem pris og service Normative begrundelser for skift Politik og holdninger Multivariat analyse Sammenfatning 153 Kapitel 9. Uorganiserede de tidligere medlemmer Uorganiseredes tidligere organisationer Personprofil på tidligere medlemmer Personlige karakteristika Arbejdsmarkeds- og institutionelle forhold Politisk holdning og værdimæssig orientering Årsager til, at medlemmer vælger at være uorganiserede Multivariat analyse Sammenfatning 167

4 Kapitel 10. Uorganiserede, der aldrig tidligere har været medlem Hvem er de uorganiserede, der aldrig har været medlem? Personlige karakteristika Arbejdsmarkeds- og institutionelle forhold Politisk holdning og værdimæssig orientering Overvejelser omkring medlemskab Sammenfatning 177 Kapitel 11. Hvilke ydelser efterspørger medlemmer af faglige organisationer? Indledning Kendskab til og relevans af serviceydelser Faglige organisationers serviceydelser Kendskab til og relevans af serviceydelser blandt loyale medlemmer og potentielle skiftere Sammenfatning 190 Kapitel 12. Fagforeningstyper og mobilitet på fagforeningsmarkedet Fire typer af fagforeninger Hvad betyder fagforeningens karakter for rekruttering og fastholdelse? Forudsætninger for rekruttering og fastholdelse af medlemmer samt variationer mellem fagforeningstyperne Empirisk kategorisering af fagforeninger i typer Økonomiske fordele ved medlemskab Værdien af profession og faglighed Interessevaretagelse kollektiv handling eller individuel service? Faglige ydelser Forsikring og hjælp ved ledighed Sammenfatning 214 Kapitel 13. De unge lønmodtagere og fagbevægelsen: Generations- eller alderseffekt De unge lønmodtageres organisationsgrad Alderseffekt eller generationseffekt? Alderseffekt Generationseffekt: Fra 68 erne over yuppierne til de ambivalente 223

5 Er fagforeninger stadigvæk nødvendige? Skal solidariteten udbredes? Sammenfatning og konklusion 229 Kapitel 14. Konklusion del II Mobiliteten på fagforeningsmarkedet Medlemmer, der overvejer at skifte fagforening eller melde sig helt ud Medlemmer, der har skiftet fagforening Uorganiserede, der tidligere har været medlem Uorganiserede, der ikke tidligere har været medlem Personprofiler på lønmodtagersegmenter Fra udbud til efterspørgsel fra kollektivistiske fagforeninger til alternative 237 Del III Strategier for revitalisering af fagbevægelsen 240 DEL III Strategier for revitalisering af fagbevægelsen Kapitel 15. Har fagbevægelsen en fremtid? Strategier for revitalisering af fagbevægelsen Mobiliteten på fagforeningsmarkedet undersøgelsens resultater Samfundsmæssige rammer for fagbevægelsens strategivalg Dimensioner i de mulige revitaliseringstrategier Medlemsdimensionen Den økonomiske dimension Den politiske dimension Den institutionelle dimension Den dynamiske fagforening Fagforeningernes interessevaretagelse Demokratiet i fagbevægelse, medlemsindflydelse Union governance Lederne i de faglige organisationer Dagsordenssætning Fagbevægelsen og magt Den dynamiske fagforening Revitaliseringsstrategier fagbevægelsens valgmuligheder Mulige strategier for revitalisering af fagbevægelsen Organisering af de uorganiserede Sociale partnerskaber med arbejdsgiverne og regeringer 269

6 Fagbevægelsen som politisk aktør Revitalisering af den internationale fagbevægelse? Strukturreformer som middel til revitalisering af fagbevægelsen En ny solidaritet? Koalitioner mellem fagbevægelsen og andre organisationer LO-fagbevægelsens overlevelsesmuligheder tre mulige strategivalg Den defensive spare- og fusionsstrategi Den kundeorienterede servicestrategi, fagbevægelsen som forsikringsselskab Den offensive investerings- og udviklingsstrategi Hvorfor er en prisnedsættelse nødvendig? Bør LO-forbundene overveje at indføre en differentieret kontingentpolitik? Den innovative og medlemsskabende fagbevægelse Forskellige samfund, fagforeningsmodeller og strategivalg 286 Kapitel 16. Fælles eller hver for sig? 288 Litteratur 292 Bilag 298 Liste over figurer og tabeller 312

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Den danske model og dens insidere og outsidere

Den danske model og dens insidere og outsidere Kapitel 1 Den danske model og dens insidere og outsidere 1.1 Indledning Trine P. Larsen Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at løn og arbejdsvilkår i vid udstrækning reguleres gennem kollektive

Læs mere

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013 ALMENGØRELSE mod SOCIAL DUMPING Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen Afleveret september 2013 Institut for Samfund og Globalisering (ISG) - Roskilde Universitet Vejledt af BENT GREVE Resumé: Social

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

Når det dårlige arbejde også er godt

Når det dårlige arbejde også er godt Når det dårlige arbejde også er godt Medarbejderperspektiver på ændret arbejdsorganisering belyst gennem udviklingsprojekter i rengøringsbranchen Ph.d.-afhandling Ida Bering Februar 2002 Roskilde Universitetscenter

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde Unemployment benefits for those who are employed This paper examines how the reforms of the labour market can be seen as an indication of a general liberalization throughout Danish society. Through analysis

Læs mere

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen?

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? Private sundhedsforsikringer - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Disposition over kapitlerne... 4 1.2 Problemanalyse... 5

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Medhør uden medbestemmelse?

Medhør uden medbestemmelse? NR. 1-2012 Medhør uden medbestemmelse? SU-/MED-/SI-systemet og lønmodtagererfaringer på FTF-området Af Emmett Caraker Henning Jørgensen Mogens Ove Madsen Medhør uden medbestemmelse? SU-/MED-/SI-systemet

Læs mere

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS - Et speciale om projektledelsesmodellen LFAs styrker og begrænsninger Af: Nanna Schnipper Vejleder: Gestur Hovgaard Roskilde Universitetscenter Offentlig Administration

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Flemming Juul Christiansen Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politica Forlaget Politica og forfatteren, 2008 2.

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere