Erfaringsudveksling USA 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringsudveksling USA 2014"

Transkript

1 Erfaringsudveksling USA 2014 Indhold Baggrund og formål Det faglige indhold United Brotherhood Of Carpenters Fleksibelt indhold i undervisningen 1:1 modeller Renovering af sygeafsnit Boldt på Cathedral Hill Partnering Fagligt udbytte og fremadrettede tiltag Konklusion Links Studiegruppen: Annette Lauridsen, direktør Aarhus TECH Steen Høygaard, chefkonsulent Dansk Byggeri Ole Vagn Christiansen, Gruppeformand 3F Daniel Kristian Espensen, Bygge- og projektleder Rådgivergruppen DNU Mikkel Munk-Hartge, Projektleder BABEL

2 Baggrund og formål I august 2014 tog BABELs formandskab på erfaringsudvekslingstur til USA. Målet var dels at besøge United Brotherhood Of Carpenters en fagforening for byggebranchen og dels at besøge entreprenørvirksomhederne The Boldt Company og DPR, som begge arbejder med større hospitalsbyggerier i øjeblikket. Muliggørelsen af denne udvekslingstur skal findes i det netværk som BABEL ved tidligere lejligheder har opbygget i både Nevada og Californien. BABEL har tidligere besøgt United Brotherhood Of Carpenters som med sine ca medlemmer er en af Nordamerikas største fagforeninger. Det er bl.a. her, at BABEL har hentet inspiration til et af vores største projekter Onsite TECH. Uddannelse er en af grundstenene hos Brotherhood Of Carpenters og med deres Las Vegas baserede International Training Center, har de faciliteter til at uddanne medlemmer og undervisere fra hele Nordamerika. Her uddannes og efteruddannes undervisere fra deres ca. 200 uddannelsesinstitutioner som dækker USA og Canada. BABEL har ligeledes tidligere besøgt entreprenørvirksomheden The Boldt Company og deres byggeprojekt ved Cathedral Hill i Californien. Her bygges et helt nyt hospital fra bunden i det centrale San Francisco. Da BABELs aktiviteter i stort omfang foregår på hospitalsbyggeriet DNU ved Skejby, så var forventningerne her, at få inspiration fra et stort hospitalsbyggeri i udlandet.

3 Det faglige indhold United Brotherhood Of Carpenters Besøget hos UBC s International Training Center (ITC) viste sig aldeles interessant. Uddannelsescentret har for nyligt gennemgået en større udvidelse og råder nu over kvm, som inkluderer over 300 hotelværelser. Centret tilbyder fuld forplejning samt flere rekreative faciliteter. United Brotherhood of Carpenters udsprang fra den amerikanske arbejderbevægelse i I dag er fagforeningen en af Amerikas største og servicere over medlemmer i USA og Canada. Medlemmerne er tømrere, montører, stilladsarbejdere og jord/betonarbejdere. Fleksibelt indhold i undervisningen Når et besøg til UBC s ITC er så interessant for BABEL, så bunder det blandt andet i BABELs projekt; Onsite TECH - et projekt som søger at fremme efteruddannelse i byggebranchen. ITC tilbyder efteruddannelse til UBC s undervisere fra deres 200 tekniske skoler fordelt rundt i hele Nordamerika og Canada. I mindre omfang afholdes også kurser for håndværkerne i fagforeningen. Disse kurser fokuserer i væsentligt omfang på organisering og forhandling. ITC har omfattende undervisningsplaner for store dele af byggebranchen og udvikler selv løbende sit materiale. Udover at udbyde sine mange standardkurser, har ITC derfor også muligheden for at skræddersy undervisningen til interesserede virksomheder, som har brug for helt specifik efteruddannelse af sine medarbejdere. Det kan være relevant i tilfælde af specialopgaver i byggebranchen eller hvis et firma kan nøjes med en bestemt del af et standard kursus. Undervisningsplanerne er på denne måde ganske fleksible.

4 1:1 modeller Hos ITC har man stort fokus på hele konceptet omkring mockup modeller. Det vil sige, at man bygger en 1-1 model af eks. en turbine. Skal man undervise kursister i at samle en turbine, kan man her øve sig på en model i sammenlignelig størrelse. På denne måde lærer underviserne de sidste nye tekniker, inden for de opgaver de skal undervise i. Og på denne måde optimeres og kvalificeres undervisningen og dermed arbejdskraften hele tiden. ITC udbyder kurser vedr. implementering af ny teknologi inden for byggebranchen for uden bil og energisektoren. International Training Center (ITC) ejes og drives af UBC. Årligt kommer tager ca kursister forbi centret for at opkvalificeres. Renovering af sygeafsnit Et af ITC s konkrete projekter gik ud på, at bygge en mockup af en afdeling af et sygehus. Denne skulle bruges til at undervise i, at lave ombygninger på et hospital, til mindst muligt scene for patienter og personale. Man udvikler simpelthen kurser for, hvordan man skal udføre ellers kendt bygningsarbejde, når man gør det i hospital i fuld funktion. I dette tilfælde er der rigelig mulighed for at udvikle indholdet af kurserne løbende. Kurserne kan også justeres til bestemte afdelinger af bestemte hospitaler. Det kræver bare at man justerer mockup modellen. Da BABEL besøgte ITC, var modellen i sin opførelsesfase. ITC s måde at tænke på, hvad angår innovation, ny teknologi, kurser i 3D modeller samt konceptet for at skræddersy kurser til virksomheder, er ganske inspirerende. Her er det BABELs tanke, at et tættere samarbejde med UBC s kan bære ny inspiration til den danske måde at tænke på.

5 Boldt på Cathedral Hill Hospitalet som bygges midt I San Francisco er planlagt til 13 etager med plads til 274 senge. Bygherren er Sutter Health og hospitalet bygges af entreprenør The Boldt Company. Udover opbygningen af de nye hospitalsbygninger som samlet når op på ca kvm, så inkluderede arbejdet også nedrivningen af to 10-etagers bygninger. Sådanne projekter - i centrum af en stor by som San Francisco - stiller store krav til samarbejdet mellem de udførende såvel som den forudgående planlægning. Blandt andet derfor har dette projekt fået BABELs opmærksomhed. Af samme grund inviterede BABEL et medlem af styregruppen på Onsite TECH med på denne del af studieturen. Medlemmet er i øvrigt ansat hos rådgivergruppen på hospitalsbyggeriet DNU ved Skejby. Carpenters International Training Fond investerer årligt mere end 200 millioner dollars, I at udvikle og afvikle kurser for UBC s medlemmer. Dette gør at undervisningen for medlemmerne kan være næsten eller helt gratis. Undervisningen kan foregå på en af de 200 tekniske skoler som er forbundet med ITC. Disse skoler har tilknyttet ca fuldtidsundervisere. Herover ses et billede inde fra den opbyggede model af et sygeafsnit. Partnering Et interessant aspekt ved dette byggeri er, at Boldt arbejder med det de kalder Integrated Lean Project Delivery. Denne tilgang - som med sit fokus på gensidig respekt samt et åbent og ærligt samarbejde mellem projektets partere, ser ud til at spare både virksomheder og bygherrer for tid og penge er interessant at kigge på. Opbygningen af denne samarbejdsstruktur på hospitalsbyggeriet ved Cathedral Hill er opbygget på en form som partnering. Dette er også set i Danmark, dog med en række væsentlige forskelle. I dette projekt har Sutter Health overodnet set en forventning om at pris, kvalitet og tid skal kunne optimeres.

6 De har således indledningsvist indgået et samarbejde med Smithgroup JJR - et team af rådgivende arkitekter for at få et skitseprojekt på plads, hvor bygherre har oplyst et forventet totalt budget og funktionskrav. På baggrund af skitseprojektet begynder processen med at udvælge entreprenører, hvor nogle af de vigtigste kvalifikationskrav er erfaring med hospitalsbyggerier og projektering. Når entrepriserne vælges, så vælges det samlede hold til opgaven. Det er altså et samlet hold af hovedog underentrepriser, som byder ind på opgaven. Besøg hos projektafdelingen i The Boldt Company som bygger Cathedral Hill Hospital I San Francisco. Her fortæller produktionschef Klas Berghede om principperne for Integrted Lean Project Delivery og digitale løsninger. Der arbejder 150 medarbejdere i projektafdelingen, hvoraf 40 er håndværkere. Dette er anderledes i forhold til den danske måde at gøre det på. I Danmark vælges hovedentreprisen, som dernæst har frit valg af underentrepriser. Man har som bygherre i Danmark altså ikke altid mulighed for, at vide hvem der reelt kommer til at bygge sit byggeri. I tilfældet med hospitalet i San Francisco får Sutter Health muligheden for at tage stilling til den samlede pakke. Når entrepriserne så er fundet, opstarter projekteringen, hvor alle parterne skal samarbejde. Dette vil sige, at arkitekter, vvs, el, råhus, tømrer m.fl. sidder side om side og projekterer byggeriet færdigt. Dette gøres i en fælles 3D model - i dette tilfælde Revidt. Man har fra bygherres side skrevet i kontrakterne, at alt (med undtagelse af søm og skruer), skal projekteres i den fælles 3D model. Så snart en tømrer sætter en gipsvæg ind i den fælles model, bliver dette tydeligt for de andre fagentrepriser. Denne form for gennemsigtighed fører til, at flere kollisioner opdages allerede i projekteringsfasen, og at det derfor er billigere og hurtigere at rette op på. På dette projekt var det håndværkere som lavede byggeriet i 3D modellen. De er efteruddannet i bl.a.

7 skitsering og modellering af byggeri. Meget af denne efteruddannelse foregår på netop ITC i Las Vegas. På denne måde, får man folk med en uddannelsesmæssig byggebaggrund til at lave byggeriet i 3D. Det var interessant at se, hvordan en smed og en tømrer sad og diskuterede føringsveje for rør i byggeriet for, at kombinerer den mest optimale linjeføring i forhold til gennembrydninger i vægge. Denne slags tværfaglige samarbejde er med til at skabe nye og innovative arbejdsgange i byggeriet, samt at højne kvaliteten i byggeriet. Besparelserne som opstår registreres løbende. Besparelser som findes gennem projekteringen (i dette tilfælde op til 50 mio. $) fordeles så ud til alle parterne gennem en forudbestemt fordelingsnøgle. Dette kan være med til at øge incitamentet for samarbejde imellem fagene på et byggeri. Klas Berghede har lige købt en drone, så han kan overse projektet fra luften. Som nævnt er partnering også forsøgt i Danmark. Men om det har været med afsæt i 3D modellen er mere tvivlsomt. Frygten for at den åbne tillid vakler og at projektet derfor ikke nyder den tiltænkte fordel øges, hvis man ikke gør brug af den gennemsigtighed, en åben 3D model giver. Det må derfor anbefales, at der gøres brug af denne metode for at øge gennemsigtigheden og medvirke til at fjerne mistilliden i projektet. Når projektet er færdigprojekteret, gennemgås projektet i detaljer. Bygherre forsikres om, at alle funktioner af byggeriet nu er til stede i den aftalte udstrækning. Ydermere skulle bygherre nu have et kollisionsfrit byggeri og dermed har alle kontraktlige parter direkte og indirekte indikeret, at bygherre ikke behøver at afsætte midler til uforudsete udgifter.

8 Dette skyldes, at entreprenørerne selv - sammen med bygherres rådgiver - har projekteret hele byggeriet. De har tilmed fået lov til at optimerer byggeriet til fælles vinding. Skulle der alligevel opstå kollisioner og dermed et økonomisk tab, kan bygherre starte med at inddrage en del af entreprisernes oparbejdede besparelse, svarende til bygherres pågældende økonomiske tab. MT Højgaard har besluttet at digitalisere koncernen bl.a. på baggrund af BABELs digitaliseringsprojekt på DNU Der er ingen tvivl om, at der i denne projekttilgang kan ligge et stort potentiale for byggeprocessens parter her i Danmark. Det må være i alles interesse, at undersøge dette nærmere. Udover at vi kunne drage hjem med ny og god viden, så bidrog BABEL også med en del inspiration hos The Boldt Company. BABELs projekt Onsite TECH efterlod stor inspiration hos Produktionschefen for virksomheden, som går med ønsker om en uddannelsesmulighed på byggepladsen. Derudover har The Boldt Company efter at have læst om BABELs projekt om Den digitale byggeplads, anskaffet 150 Ipads samt en drone, med henblik på at starte et lignende projekt op. Det er denne form for frugtbare udvekslinger, som gør, at denne form for samarbejde kan fungere.

9 Fagligt udbytte og fremadrettede tiltag BABEL kommer hjem med meget fra denne studietur. Udover at turen har skabt stærkere bånd til vores samarbejdspartnere i USA, så er der en del konkrete faglige gevinster ved turen. Disse emner og mulige tiltag vil blive drøftet under besøget fra UBC, sammen med andre forhold inden for beskæftigelse, overenskomster og arbejdsforhold i byggebranchen. BABEL er i øjeblikket i gang med at planlægge et besøg fra Doug Mccarron, Præsident for UBC og Bill Irwin, Administrerende direktør for ITC. Besøget som er sat til foråret 2015 vil inddrage flere emner om samarbejde mellem BABEL, 3F, Aarhus TECH, Dansk Byggeri og UBC. Derudover ligger der en mundtlig aftale om, at lave en mere formel samarbejdsaftale imellem parterne. Det er planen, at denne samarbejdsaftale skal færdiggøres på besøget til foråret Et af de emner der skal drøftes er oprettelsen af et udvekslingsprogram mellem Aarhus TECH og ITC, hvor undervisere fra Aarhus TECH kunne efteruddanne sig på ITC. Et andet emne kunne være, at ITC vil gøre brug af Aarhus TECH som udbyder af sine kurser. UBC har medlemmer som arbejder i virksomheder over hele verden heriblandt Europa. Når disse virksomheder har brug for efteruddannelse, kan der være en fordel i, at have en samarbejdspartner i Danmark. Derved reduceres rejsetiden for UBC s medlemmer og det kan måske være med til at øge efterspørgslen på efteruddannelse. Udover besøget fra UBC overvejer BABEL også næste skridt i forbindelse med erfaringerne fra hospitalsbyggeriet i San Francisco. Grundet de mulige potentialer indeholdt i den pågældende projekttilgang, vil BABEL gerne undersøge mulighederne for, at fremme denne tilgang på den danske byggescene. Dette kræver først og fremmest en nærmere undersøgelse af, hvilke barrierer der muligvis er forbundet med de lovkrav og direktiver Danmark er bundet af. Dette vil kræve, at vi samler de rette mennesker med de rette forudsætninger for at kunne drøfte dette. Når denne fase er gennemført og der ligger et klarere billede af, hvilke muligheder der kan lade sig gøre i den danske byggebranche, så kan en konference om emnet være et nærliggende tiltag. Her kunne vores samarbejdspartnere fra The Boldt Company i San Francisco være med til at løse denne opgave.

10 Her undervises fremtidens håndværkere. Konklusion BABEL anser det som en væsentlig del af sit virke, hele tiden at søge ny inspiration. Denne inspiration skal nogle gange hentes uden for landets grænser. Tiden som BABELs formandskab har brugt på studieturen har vist sig at være rigtigt godt givet ud. Allerede nu tegner der sig op til flere flader, hvor samarbejdet med vores partere i USA kan udvikles forhåbentligt til gavn for byggebranchen her i landet. Vi arbejder som nævnt på to overordnede spor. Efteruddannelse samt hele aspektet omkring licitation og projektering. To meget spændende emner, som der kan komme rigtigt meget godt ud af. Men som denne rapport også har været inde på, så er inspirationen også gået den anden vej. BABEL har bl.a. qua Onsite TECH med skolen på byggepladsen og Den digitale byggeplads, skabt positiv omtale uden for Danmark. BABEL har indvilget i, at hjælpe The Boldt Company med, at dele ud af sine erfaringer fra disse projekter. Dette er helt i tråd med BABELs vision om vidensdeling og udvikling af innovative tiltag. Ikke bare på tværs af fag, men og landegrænser. Derudover er konceptet BABEL blevet taget rigtigt godt imod. Denne form for tænkning, hvor forskellige organer som faglige organisationer, arbejdsgiver organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejder så tæt sammen til gavn for den etablerede byggebranche, er ikke noget man ser alle steder.

11 Links: BABEL 3F Fælles Fagligt Forbund Aarhus TECH Dansk Byggeri United Brothers of Carpenters International Training Center Locations/ITC_Main.aspx The Boldt Company Cathedral Hill Hospitalsprojektet DPR Construcktion Mer værdi til byggeri.

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere