Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3"

Transkript

1 nummer 1 februar 2014 Fagbladet CO-Søfart Nyvalg af tillidsrepræsentanter > 4-5 Leder: Slagside med fare for kæntring > 3 Drøm gået i opfyldelse: Befaren skibsassistent - efter 26 år > 12-14

2 Centralorganisationen Søfart Dansk Metals Maritime Afdeling Søværnets Konstabelforening FOA Søfart Dansk El-Forbund Danmarks største maritime faglige organisation Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Fredag Indhold CO-Søfart Mose Alle Rødovre Danmark Faglige sager og noter 4-10 Kabyspersonale tlf mail: DK EU/EØS Andre EU+andre Ansvarshavende redaktør Ole Philipsen, formand CO-Søfart mail: Redaktion John Ibsen, sekretariatschef Ole Strandberg, faglig sekretær Kirsten Østergaard, faglig konsulent Christian H. Petersen, faglig konsulent Mønstringsstatistikker 8-9 Forvarsel: CO-Søfart Seminar i maj 11 Redigering og layout Hanne Hansen, kommunikationskonsulent Tryk Specialtrykkeriet Viborg Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer, skal være redaktionen i hænde senest 14. marts eller efter aftale. Befaren skibsassistent - efter 26 år Portræt af en færgeoverfart: Egholmfærgen Materiale til Fagbladet CO-Søfart sendes til Hanne Hansen, Næste nummer udkommer 7. april og er samtidig tilgængeligt på hjemmesiden Forsidefoto AHTS Loke Viking Foto: Viking Supply Ships Oplag eksempl. kontrolleret FMK/DS Museet for Søfart i arbejdstøjet Galicisk suppe Mindeord for Jørgen Hammer Hansen 22 Nyt om navne Det kan kun blive bedre 24 ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 3 Slagside med fare for kæntring Af Ole Philipsen, formand CO-Søfart Så er det igen den tid, hvor arbejdsmarkedets parter er i gang med at forhandle nye overenskomster for en ny kommende periode. De obligatoriske udtalelser fra arbejdsgivernes fagforeninger (DA & DI) om behovet for, at der ikke sker lønstigninger m.m. pga. krise, konkurrenceevne, udflytning af virksomheder osv. er fremsat. På samme vis som arbejdstagernes fagforeninger (3F, DM, CO-Industri, LO) har sagt deres om, at nu har lønmodtagerne holdt tilbage de sidste gange og derfor er det nu tid osv. Der er intet nyt under solen, og det er jo egentlig betryggende, for så ved de fleste, at alt er, - og nok ender nogenlunde -, som det plejer. Arbejdsgivernes fagforeninger Nogen vil nok studse over, at jeg skriver arbejdsgivernes fagforeninger. De kaldes jo normalt arbejdsgiverforeninger. Mit ordvalg er dog med fuldt overlæg, da foreningernes opgaver er at samle medlemmer inden for bestemte fag eller fagområder for at beskytte eller fremme disses fælles interesser. Præcis det samme som er lønmodtagernes fagforeningers formål. Desværre har der i samfundsdebatten og blandt journalister efterhånden indsneget sig den opfattelse, at arbejdsgiverforeninger er uafhængige, upolitiske organisationer, som alene har samfundets bedste interesser for øje og derfor udtaler sig til alles bedste uden bagtanker. Når de f.eks. udtaler sig om nødvendigheden af at nedsætte selskabsskatten, da det vil give flere jobs, så hopper de fleste med på vognen. Ikke mange tænker over, at det jo også vil betyde, at deres medlemmer kan beholde flere penge i egne lommer, og at det i virkeligheden er det primære formål. Når Konservative, Venstre eller Liberal Alliance kommer med ønsker om at lette arbejdsgivernes byrder og især deres skat, så er der ingen der råber op om, at de partier er købt af arbejdsgivernes fagforeninger. Det er jo lobbyet ind i alle danskeres hoveder, at arbejdsgivernes fagforeninger kun vil os alle det bedste. Når Enhedslisten, SF eller Socialdemokraterne kommer med forslag, der skal sikre den enkelte Leder lønmodtagers rettigheder eller imødekomme ønsker fra lønmodtagernes fagforeninger, er resultatet sjovt nok anderledes. Så bliver der straks råbt op om, at partierne er købt, betalt og i lommen på fagbevægelsen. Påstandene fremsættes især af de samme politikere, som ellers roser arbejdsgivernes fagforeningers forslag. Balance Man skal huske at grunden til, at Danmark er det smørhul - som det trods alt er - er, at parterne har været lige gode til at tage ansvar for det. Når en af parterne generelt bliver anset som den eneste rene, så går det galt for samfundet. Enten skæres der for meget af samfundsgoderne (pension, efterløn, læge) eller også bliver der måske for mange af dem, når den naturlige Yin og Yang, der har skabt samfundet, kommer ud af balance. Dermed ikke sagt at lønmodtagernes fagforeninger er de rene eller arbejdsgivernes er. De opfylder begge deres ens formål og har hver især deres eksistensberettigelse. Faren opstår, når den ene bliver betragtet som uafhængig og uselvisk og den anden som afhængig og selvisk. Så er der alvorlig risiko for, at samfundet skævvrides. DIS og tonnageskat I diskussionen om DIS og tonnageskat har rederiernes synspunkter historisk set haft en aura af at være den skinbarlige sandhed. Og konsekvensen er en skævvridning. Det bekræftes af et ganske kort kig på de mønstringsstatistikker, vi bringer her i bladet på side 8-9. Samfundet gav rederierne DIS og tonnageskat, mens tilbagebetalingen til samfundet i form af dansk beskæftigelse til søs bliver stadigt mindre. Ubalancen er tydelig. I den maritime verden er ubalance det samme som slagside. Og slagside kan hvis den ikke rettes op føre til kæntring.

4 4 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 Faglige sager Nye tillidsrepræsentanter valgt Af Christian H. Petersen faglig konsulent CO-Søfart & noter Flere og flere viser interesse for at stille op til valg som tillidsrepræsentant eller suppleant. Vi har i de senere år oplevet en stigende interesse for at stille op til posterne som tillidsrepræsentant og suppleant på de forskellige skibe og borerigge, hvor vi har overenskomst, og det ser ud til, at tendensen fortsætter. Det er rigtig fint, set fra DMMAs side, at der er interesse for fagligt arbejde, da det giver os langt bedre muligheder for at levere god service for medlemmerne, når vi er direkte repræsenteret på de forskellige arbejdspladser. Fjord Line I Fjord Line er der gennemført valg af både TR og suppleant for cateringpersonalet samt TR for skibsassistenterne på den nye Stavangerfjord, ligesom der på Bergensfjord er valgt en suppleant for cateringpersonalet. På Stavangerfjord er kok Steffen Wiinrank valgt til TR, mens rederiassistent Latifa Guerdali er valgt til suppleant og for skibsassistenterne er Steff Rimmen valgt. På Bergensfjord er bager Erling Buus valgt til suppleant. Det skal nævnes, at Fjord Line gjorde indsigelse mod valget af Steffen Wiinrank pga. af nogle episoder om bord. I forbindelse med et skibsbesøg har DMMA med rederiet og Steffen Wiinrank haft en snak om sagen og det er aftalt, at Steffen i første omgang vil fungere som TR på prøve i 6 måneder, hvor han ikke vil være omfattet af den normale beskyttelse som TR. Hvis de 6 måneder forløber uden nævneværdige problemer, vil Steffen herefter være at betragte som TR uden begrænsninger. Aramark Hos Aramark er der valgt ny TR på riggen Atlantic Amsterdam. Den valgte er Martin Godsk Jensen. Også her har arbejdsgiveren tilsyneladende gjort indsigelse. Desværre for Aramark har de dog kun gjort dette mundtligt og vel at mærke efter at tidsfristen for indgivelse af indsigelse var overskredet. På den baggrund har vi meddelt Aramark, at vi fortsat betragter Martin som TR. Aramark påstår dog at Horesta (som er deres hovedorganisation) har sendt en skriftlig indsigelse inden for tidsfristen. Vi har for flere uger siden anmodet om en kopi af denne skrivelse, men har endnu ikke modtaget noget, og derfor anser vi fortsat valget af Martin for at være godkendt. Danbor I Danbor er to kandidater, nemlig Inge Birthe Pedersen og Tove Villadsen, opstillet til tillidsrepræsentant på riggen Maersk Resolve. Vi går nu i gang med selve valget og så må vi se, hvem af de to, der vælges til TR. A.P. Møller - Mærsk Også hovmestrene i A. P. Møller Mærsk har valgt en ny talsmand efter, at Per Larsen er gået på pension. Den ny-valgte talsmand er Torben Peter Pedersen. > fortsætter næste side Foto: Maersk Drilling

5 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 5 Med de seneste valg har Dansk Metals Maritime Afdeling i alt 48 tillidsrepræsentanter / suppleanter / talsmænd fordelt på 16 forskellige rederier / virksomheder. > fortsat fra forrige side Esvagt Hos Esvagt har de faglærte kokke valgt Annette Pia Gabrielsson til talsmand. Da der kun er en kok om bord i Esvagts skibe, har man i overenskomsten ikke krav på at vælge en tillidsmand, men vi har aftalt med rederiet, at en talsmand for alle de faglærte kokke i rederiet kan vælges, og det er altså nu gennemført. Det er værd at nævne, at en talsmand typisk ikke har samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant, og det er også tilfældet her. Ikke desto mindre er det en stor fordel for DMMA, at vi har en repræsentant for kokkene i Esvagt, som vi kan kontakte i forbindelse med overenskomstforhandlinger og faglige spørgsmål. Omvendt kan kokkene gennem deres talsmand samlet henvende sig til forbundet, hvis de har spørgsmål, forslag eller andet. DFDS I DFDS er valgene til tillidsmandsposterne for navigatørerne afsluttet. For juniorofficerne er Kurt Lützhøft valgt som tillidsmand, mens posten for seniorofficerernes vedkommende besættes af overstyrmand Jørgen Hedeager Guldager. Nyt fra A-kassen Dansk Metals Maritime Afdeling Selvvalgt uddannelse for ledige Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige er ændret pr. 1. juli 2013 Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag L 228 med virkning fra 1. juli 2013, som har betydning for vore ledige medlemmer og deres ret til selvvalgt uddannelse. Medlemmer under 25 år Har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter 4 måneders ledighed, dog skal de afvikles inden 10 måneders ledighed. Medlemmer over 25 år Har ret til 6 ugers selvvagt uddannelse efter 4 måneders ledighed, dog skal de afvikles inden 13 måneders ledighed. Uddannelse som er påbegyndt i en opsigelsesperiode, kan fortsættes som selvvalgt uddannelse fra 1. ledighedsdag. Husk hvis du er ledig og glemmer, at bekræfte din jobsøgning på så er det vigtigt, at du skynder dig at bekræfte samt logge dig ind på Her finder du en erklæring ved tilmelding, som skal udfyldes, før du igen kan få udbetalt dagpenge. Dette gælder også ved raskmelding efter kortere tids sygdom. Har du spørgsmål omkring dagpenge, efterløn, feriedagpenge, kontingent mm. så kontakt din A-kasse. A-kassen - Maritime Afdeling Susanne Holmblad tlf n

6 6 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 Mindre fejl på lønsedler Forskellige medlemmer har sendt lønsedler til tjek i afdelingen. Heriblandt blev der fundet en mindre fejl på regulering af rederitillæg på DAS-registrerede færger hos Færgen. Ligeledes er der fundet småfejl i forbindelse med anciennitetstillæg i Scandlines på en enkelt overfart. Alle fejl er korrigeret med lønkørslen i december. koj Manglende kostpenge på løndsedler Endnu et medlem ansat i Færgen, denne gang på Als Færgen, havde ikke fået kostpenge jf. overenskomsten. Det samme gælder et medlem på Langelands Færgen. Begge er efterfølgende reguleret i den manglende periode. Årsagen skyldes højest sandsynligt, at der ved indgåelse af ny lokalaftale i 2010 blev aftalt, at medlemmerne fremover afholdt ferie med løn. Tidligere afholdt medlemmerne ferie med feriekort. Årsagen skyldes således, at der var smuttet en kode i lønsystemet. koj Siden sidst: Aktiviteter i faglig afdeling Af John Ibsen, sekretariatschef CO-Søfart Som hos alle andre i erhvervet, har aktiviteterne i faglig afdeling været præget af en juleferie, men alligevel er der sket rigtig meget siden sidste fagblad. Undertegnede har, som et led i lovkravet om efteruddannelse (noter, at ikke alle faggrupper behøver at forhandle dette i overenskomsterne), været på kursus i den nye offentlighedslov, bortvisning samt sociale medier i ansættelsesretten. Sidstnævnte synes det særligt relevant at fremhæve, da vi i faglig afdeling forventer en stigning i sager, hvor Facebook, Twitter eller andre netbaserede mødesteder på en eller anden måde får en påvirkning på ansættelsesforholdets ophør. I den forbindelse skal vi overordnet oplyse medlemmerne, at man skal være opmærksom på, at man også i fritiden har en loyalitetsforpligtigelse overfor ens arbejdsplads, og at de holdninger og meninger, man vælger at delagtiggøre i en bredere kreds, derfor skal afspejle denne loyalitetsforpligtigelse. Emnet vil være oplagt til vores seminar for tillids- og talsmænd på Jørlunde i maj. Der har været møde i Den Sociale Arbejdsmarkedsfond i DFDS, hvor det Faglige sager & noter igen blev besluttet at yde støtte til to ansatte, som en enig bestyrelse fandt, kunne trænge til en hjælpende hånd. Søværnets Konstabelforening har også holdt bestyrelsesmøde i perioden, så der har også været lidt at arbejde med der. Høringssvar Årsskiftet betød også, at Søfartsstyrelsen og andre pludselig fik travlt med at rydde skrivebordene, så faglig afdeling er nærmest blevet tæppebombet med høringer, som alle havde frist lige efter nytår. Vi har således givet høringssvar på bl.a. ændringer i Lodsloven, som efter vores skøn vil forringe søsikkerheden, idet det fremover skal tillades udenlandske lodserier at foretage gennemsejlinglodsninger i Danmark. Der har også været løftede bryn ved en ændring i feriebekendtgørelsen, som egentligt mere gik på vores generelle opfattelse af, at den danske ordning ikke er i overensstemmelse med MLC, og ikke på tilstrækkelig vis sikrer, at udenlandske søfarende så rent faktisk får afholdt ferie. > fortsætter næste side Mæglingsmøde i Bilfærgernes Rederiforening Der blev den 22. januar afholdt mæglingsmøde i Bilfærgernes Rederiforening om en tvist med Scandlines Danmark A/S. Tvisten drejer sig om manglende udbetaling af overtid i forbindelse med, at en Scandlines-færge i en periode i oktober 2013 var ramt af maskinskade. Besætning blev tilkaldt til at møde ca. 3 timer før normalt tørnetidspunkt. Tørnetidspunktet var aftalt i lokalaftalen og var bekendtgjort på tørnlisten. Overenskomsten foreskriver, at arbejdstiden følger lokalaftalen og at beordret arbejde herudover honoreres som overtid. Rederiet havde jf. overenskomsten ikke aftalt den ændrede mødetid i samarbejde med tillidsrepræsentanten, som overenskomsten ligeledes foreskriver. Mæglingsmødet resulterede i, at Scandlines nu udbetaler overtid til de berørte medlemmer, dog uden præcedens for fremtidige hændelser. koj

7 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 7 Billedindtryk fra medsejlads på 'Stavangerfjord' i januar. Foto: John Ibsen > fortsat fra forrige side Der er også et forslag om, at man skal tillade udenlandske udbydere på området for uddannelse og efteruddannelse af sygdomsbehandlere på danske skibe, sådan at det bliver lettere at flage ind i DIS. Vi mener, det er en udvanding af sikkerheden og vores kvalitetsregister, og vi har svært ved at indse, at udenlandske rederier skal slippe med billige udenlandske kurser, som vi ikke mener, der de facto kan føres tilstrækkeligt opsyn med. Vi har også sammen med 3F sendt et høringssvar, hvor vi er imod en mulig opblødning af sprogkravene på færgerne, og en mindre restriktiv sikkerhedsuddannelse af den del af sikkerhedsbesætningen, som ikke er driftsbesætning. Som organisation har vi deltaget i samtlige møder i de offshore-udvalg, som i Søfartsstyrelsens regi skal samle op på vækstteamets forslag til regeringen. Dette store arbejde fortsætter vi naturligvis med, da der er mange arbejdspladser både for Danmark og direkte for medlemmerne. Medsejlads og medlemsmøder Perioden har også budt på flerenlejligheder til at møde en masse medlemmer og kommende medlemmer. Der har været medsejladser hos Scandlines både på overfarterne på Helsingør og på Gedser. Vi har mødt tillidsrepræsentanter fra de flydende rigge i Esbjerg Lufthavn, og vi har været forbi SIMAC og hilst på de nye dimittender. Senest har Christian Petersen og jeg været en tur med Stavangerfjord til Langesund og retur. Udover at se det imponerende flotte skib, havde vi et møde med ledelsen, da vi efterhånden havde en del udeståender fra begge sider, som det var hensigtsmæssigt, at vi drøftede sammen. Det blev en lang dag og til mange møder, men vi fik heldigvis styr på det meste og fik også lejlighed til at hilse på jeres tillidsrepræsentanter ombord. Vi gav hinanden hånden på, at vi snart vender frygteligt tilbage, så vi også kan få en faglig drøftelse med alle medlemmerne ombord. n Elissa Lagda bliver vanskelig at erstatte. Elissa Lagda fratrådt Elissa blev ansat af CO-Søfart den 1. november 2012 på deltidsbasis som Liaison Officer i Manila, til assistance for foreningens arbejde med arbejdsskadesager for filippinere. Vi har dog kendt Elissa tilbage fra oktober 2009, hvor hun selv havde en arbejdsskade under arbejde i DFDS, - som berøvede hende muligheder for at fortsætte som søfarende. Hendes egen arbejdsskadesag var særlig kompleks og blev først endelig afgjort af Ankestyrelsen 5. april Elissas engagement i sin egen sag dannede baggrund for de kompetencer, som førte til ansættelsen i CO-Søfart. Fremragende arbejde Der er nu sket det at Elissa før julen 2013 indgik ægteskab, som folk minsandten stadig gør, og er emigreret med sin mand - som også har en fortid som sejlende kok i danske skibe - til Australien. Ansættelsesforholdet ophørte konsekvensmæssigt den 26. januar. Det er med stor beklagelse, vi måtte sige farvel til Elissa, som har udført et fremragende og pålideligt arbejde for foreningen. Hun bliver svær, om ikke umulig, at erstatte. OleS Nyt medlem? - få hjælp til din indmeldelse Virker indmeldelsespapirerne uoverskuelige, eller er det umuligt at at finde vej i alle felterne på hjemmesiden, så få hjælp til indmeldelsen. Vi er klar til at hjælpe dig. zscan koden zudfyld formularen zklik send og vi kontakter dig hurtigst muligt eller ring på tlf Dansk Metals Maritime Afdeling

8 8 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 Mønstringsstatistikker uddrag Læs også Lederen på side 3 Statistikkerne og graferne bygger på Søfartsstyrelsens oplysninger om udmønstrede i den danske handelsflåde 30. september i det pågældende år. inkl. pax Udmønstrede på DIS-skibe i alt 30. september det pågældende år År DK EU/EØS Andre EU +andre Ikke indb. TOTAL Søfartsstyrelsen udgav i 2013 en nyredigeret opstilling over udmønstrede i den danske handelsflåde. Den nye redigering medfører beklageligvis nogle nye databrud, som medfører, at nye opstillinger ikke direkte kan sammenlignes med tidligere statistikker, eller for den sags skyld kobles sammen med statistikker for perioden I de nye opstillinger har Søfartsstyrelsen bl.a. valgt at lade passagerskibene optræde med nogle konstanter, fordelt på de to hovedgrupper officerer og menige. Det er der sikkert rigtig gode grunde til, taget de mange problemer med netop statistikkerne for passagerskibene i betragtning. I dette nummer af bladet har vi valgt at bringe et mindre uddrag af statistikkerne uden kommentarer. Samlet set kan der udledes 74 statistikker for DIS af opstillingerne på styrelsens hjemmeside. Rent praktisk har vi indført alle tal i et excel-regneark og efterkontrolleret tallene. På et senere tidspunkt vil vi foretage en evaluering af de nye statistikker set i relation til de gamle statistikker. Bemærk at alle tal repræsenterer øjeblikstal over udmønstrede, og altså ikke dem som afvikler ferie og frihed, er syge eller lignende. OleS Passagerskibe - anslået udmønstrede 30. september det pågældende år År DK EU/EØS Andre EU +andre SKIBE Officerer År DK EU/EØS Andre EU +andre

9 9000 Mønstrede fragtskibe Dæks & maskinbesætning DK EU/EØS 2500 DK Andre EU+andre EU/EØS Andre EU+andre Navigations & maskinofficerer 2500 Enhedsbesætning Skibsassistenter, faglært skibsassistent, skibsmekaniker DK EU/EØS Andre EU+andre DK EU/EØS Andre EU+andre Navigationsofficerer Ubefaren matros DK 200 DK EU/EØS Andre EU+andre EU/EØS Andre EU+andre Maskinofficerer 600 Kabyspersonale DK EU/EØS Andre EU+andre DK EU/EØS Andre EU+andre Menige År DK EU/EØS Andre EU +andre Hovmester / purser Elektriker Data mangelfulde DK EU/EØS Andre EU+andre DK EU/EØS Andre EU+andre

10 10 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 Faglige sager & noter Beregnerne ligger frit tilgængeligt på CO- Søfarts hjemmeside, og det er der tilsyneladende en del, der har glæde af. Sidste år var de i brug 1250 gange - sådan rundt regnet. Der ligger ingen dybere symbolik i, at beregnere på hjemmesiden har en mørk baggrund. Men for mange virker de som et lys i mørket, når der skal styr på de indviklede sammenhænge. DIS til brutto Dagpengeberegneren og DIS til bruttoberegneren på foreningens hjemmeside, blev opdateret med beregnere for 2014 før nytår. Scan koden og kom direkte til siden med "regnemaskinen" på hjemmesiden. Beregnerne findes på under: CO-Sea/Diverse/DIS TIL BRUTTO DIS til bruttoberegneren kan bruges til at omregne en nettoløn til en bruttoløn for alle tre typer af DIS-løn: 1) Begrænset fart, 2) Udenrigsfart 1 (bruttotonnage under 500 tons samt stenfiskerfartøjer og sandsugere), og 3) Udenrigsfart 2 (bruttotonnage på 500 tons eller mere). Den beregnede bruttoløn kan herefter indsættes i dagpengeberegneren, hvorefter man kan se, om man kan modtage max. understøttelse eller mindre. I 2014 kræver det en bruttoløn på minimum kr., før man kan få max. arbejdsløshedsunderstøttelse. Den skattetekniske baggrund for beregnerne kan findes i BEK nr af 4/ udfærdiget af Arbejdsmarkedsstyrelsen (bekendtgørelsen kan findes på hjemmesiden på under "CO-Sea/Love og regler/satser"). Hvis man har lyst, kan bekendtgørelsen bruges til at kontrollere de automatiske beregnere. I slutningen af bekendtgørelsen er der en opstilling, som kan bruges til en manuel beregning, men i den omtalte bekendtgørelse kun for de to typer DIS-sejlads - beklageligvis mangler der her tal for Udenrigsfart 2, som vi har skaffet direkte fra styrelsen. Måske er bekendtgørelsen opdateret når dette blad udkommer. Hvad kan beregnerne ikke bruges til Der er grund til at understrege, at de automatiske beregnere ikke kan bruges til omregning af lønninger efter overenskomsterne i Bilfærgernes Rederiforening. I Bilfærgernes Rederiforening aftales til en begyndelse bruttolønninger, som derefter omregnes til DIS-lønninger efter et særligt, årligt aftalt protokollat. Protokollatet er baseret på en meget sindrig opstilling, som bl.a. indebærer en ret så indviklet korrigering for den realitet, at kostpenge ikke er skattefri, som de var i gamle dage. Imidlertid er der tilsyneladende ingen som har haft mandsmod til at ændre på de klassiske opstillinger, hvorefter kostpengene vedvarende fremstår som skattefrie. Hjerteønske... Undertegnede vil gerne bruge lejligheden til at gentage et hjerteønske, om at gøre op med hele det gamle omregningsshow, som kun en håndfuld mennesker forstår. Lad os nøjes med bruttolønninger, og derefter stille en simpel beregner til rådighed i overenskomster og på lønkontorerne, tilsvarende den som findes i BEK nr og på CO-Søfarts hjemmeside. Modvilje til en sådan ændring har forskellig begrundelse fra reder- og fagforeningsside, som vi ikke skal trampe i her. OleS n

11 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 11 Is-køllen i brug i Kattegat Isvinter blev det ikke, men koldt nok til at skibsmekaniker Torben Jensen på 'Calorius' måtte have iskøllen frem sidst i januar for at finde spil og manøvregrej på prammen 'Poul'. Kulingsvejr og frostgrader under sejlads mellem Stigsnæs og Studstrup havde pyntet både kulpram og skubber, 'Calorius'. Torben Jensen forevigede det fantastiske sceneri med mobilkameraet, og samlingen af flotte billeder ligger nu på CO-Søfarts hjemmeside. hanh se billedgalleri på Uddrag fra Gratis ishockeykampe for DMMA medlemmer 3. februar Alle medlemmer af Dansk Metal har gratis adgang til grundspilskampene i Metal Ligaen samt til kampe i Metal Cup over hele landet. Den gratis adgang omfatter foruden medlemmet også en ledsager. CO-Søfart: Kommunalt volapyk truer søfartsnationen 22. januar CO-Søfart klager til Folketingets Ombudsmand over Københavns Kommunes sagsbehandling af udenlandske søfarende. Klagen tager udgangspunkt i en konkret sag, hvor en sygemeldt portugisisk søfarende med bopæl i Portugal har modtaget et to sider langt brev fra Københavns Kommune på dansk. Besætning uden løn - bulkskib tilbageholdt 15. januar To måneders ubetalt hyre til 12 besætningsmedlemmer på den tyskejede bulkcarrier 'Fritz', førte til tilbageholdelse af skibet i Aarhus efter en havnestatskontrol. Manglende løn er brud på MLC. læs mere på maj SEMINAR 2014 på Metalskolen i Jørlunde For bestyrelse, branchegrupper og tillidsrepræsentanter/suppleanter fra zdmma zfoa Søfart zsøværnets Konstabelforening zdansk El-Forbund Maritim afdeling Det årlige DMMA-seminar i maj, er i år udvidet. Alle medlemsorganisationer fra CO-Søfart deltager i år, og både bestyrelser, branchegrupper og TR/TM deltager alle tre dage. Yderligere information kommer ud i nærmeste fremtid, men I bedes så vidt muligt allerede nu reservere dagene, så vi kan få et interessant og velbesøgt seminar. Har I gode ideer til emner på seminaret så send os et tip. Gerne på mail: Populært seminar udvidet

12 12 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 -Havde det ikke været for fagforeningen og for Viking Supply Ships, så tror jeg ikke det var lykkedes, siger 44-årige Dan Nielsen, der er ubeskriveligt glad for at have nået sit drømmemål. Befaren skibsassistent - efter 26 år TEKST Hanne Hansen En arbejdsskade, en rederikonkurs og hensynet til familiens børn har tilsammen betydet, at 44-årige Dan Nielsen først efter 26 år har nået sit drømmemål at blive befaren skibsassistent. Midt i januar havde han beviset som befaren skibsassistent i hus. -Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Det at sejle, at arbejde til søs, det er for mig friheden. Jeg kan slet ikke beskrive det, smiler Dan Nielsen. For to år siden var han helt i kulkælderen, da en kompliceret arbejdsskade i hans højre håndled tegnede til at aflyse drømmen for altid. Samtidig gik arbejdsgiveren konkurs. -Det var total nedtur, siger han og fortsætter: -Det har været guld værd med den hjælp, jeg har fået fra faglig konsulent Kirsten Østergaard i DMMA. Jeg har godt nok ringet mange gange, når jeg var helt nede. Sygedagpenge, manglende løn fra konkursramt rederi, sygemelding, genoptræning og manglende sejltid var i ét stort sammensurium mere, end Dan Nielsen kunne overskue. -Jeg har aldrig ringet én eneste gang forgæves. Og da det hele begyndte at lysne med håndleddet, så var det også fagforeningen, som hjalp mig med at få resten af min sejltid. Og Viking Supply Ships har været en stor, positiv oplevelse, siger han og sender et blik ned på søfartsbogen på bordet. Efter en længere pause tilføjer han: -At sige, at jeg er dybt taknemlig, det dækker slet ikke den følelse, jeg har. Holdt fast i drømmen De fleste havde givet op for længst. Men Dan Nielsen nægtede at slippe drømmen om at arbejde til søs og blive befaren skibsassistent. En drøm han som 18-årig tog hul på at gøre til virkelighed med basisuddannelsen på Fanø Søfartsskole i Efter søfartsskolen mønstrede han ud som ubefaren med Svendborg Bugser og vejen mod at fuldende drømmen var indledt. Men det varede kort. Den unge ubefarne mødte efter ganske kort sejltid kvinden i sit liv, og hun blev gravid. Et bryllup var i sigte, men hans udkårne stillede to betingelser for, at det skulle blive til noget. For det første måtte han gå i land, for det andet måtte han melde sig ind i en fagforening, så han meldte sig ind i det, der den gang var Metal Søfart. Personligt var han enig i, at det at have små børn ikke var foreneligt med det at være væk længere tid ad gangen. -Ja, så jeg gik i land. At jeg blev medlem af en fagforening var ene og alene min hustrus skyld, og det skulle vise sig at få helt afgørende betydning, fortæller han og tilføjer med et skævt smil: -Men jeg er bare så heldig at have en meget, meget klog hustru. Skibsassistent Dan Nielsen Til søs igen i 2009 Gennem årene havde han forskelligt arbejde i land. Tiden gik og børnene voksede. Så i 2009 revurderede familien situationen. -Min drøm om at sejle var uforandret. Og vi blev enige om, at jeg skulle prøve at få en hyre og opnå min sejltid som ubefaren, fortæller han. Det blev herefter til endnu nogle måneders sejltid i A2Sea. Efter sidste modul på søfartsskolen gik han nogle måneder ledig, inden han i 2010 fik hyre i det lille slæbebådsrederi Dan Tug med udsigt til at hente de sidste 12 måneder af den manglende sejltid. > fortsætter næste side

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde 1 Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde Denne overenskomst mellem Metal Søfart og Vattenfall Danmark A/S er

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Dette protokollat supplerer DAS overenskomsten indgået mellem Bilfærgernes Rederiforening og Metal Søfart

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere