Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3"

Transkript

1 nummer 1 februar 2014 Fagbladet CO-Søfart Nyvalg af tillidsrepræsentanter > 4-5 Leder: Slagside med fare for kæntring > 3 Drøm gået i opfyldelse: Befaren skibsassistent - efter 26 år > 12-14

2 Centralorganisationen Søfart Dansk Metals Maritime Afdeling Søværnets Konstabelforening FOA Søfart Dansk El-Forbund Danmarks største maritime faglige organisation Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Fredag Indhold CO-Søfart Mose Alle Rødovre Danmark Faglige sager og noter 4-10 Kabyspersonale tlf mail: DK EU/EØS Andre EU+andre Ansvarshavende redaktør Ole Philipsen, formand CO-Søfart mail: Redaktion John Ibsen, sekretariatschef Ole Strandberg, faglig sekretær Kirsten Østergaard, faglig konsulent Christian H. Petersen, faglig konsulent Mønstringsstatistikker 8-9 Forvarsel: CO-Søfart Seminar i maj 11 Redigering og layout Hanne Hansen, kommunikationskonsulent Tryk Specialtrykkeriet Viborg Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer, skal være redaktionen i hænde senest 14. marts eller efter aftale. Befaren skibsassistent - efter 26 år Portræt af en færgeoverfart: Egholmfærgen Materiale til Fagbladet CO-Søfart sendes til Hanne Hansen, Næste nummer udkommer 7. april og er samtidig tilgængeligt på hjemmesiden Forsidefoto AHTS Loke Viking Foto: Viking Supply Ships Oplag eksempl. kontrolleret FMK/DS Museet for Søfart i arbejdstøjet Galicisk suppe Mindeord for Jørgen Hammer Hansen 22 Nyt om navne Det kan kun blive bedre 24 ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 3 Slagside med fare for kæntring Af Ole Philipsen, formand CO-Søfart Så er det igen den tid, hvor arbejdsmarkedets parter er i gang med at forhandle nye overenskomster for en ny kommende periode. De obligatoriske udtalelser fra arbejdsgivernes fagforeninger (DA & DI) om behovet for, at der ikke sker lønstigninger m.m. pga. krise, konkurrenceevne, udflytning af virksomheder osv. er fremsat. På samme vis som arbejdstagernes fagforeninger (3F, DM, CO-Industri, LO) har sagt deres om, at nu har lønmodtagerne holdt tilbage de sidste gange og derfor er det nu tid osv. Der er intet nyt under solen, og det er jo egentlig betryggende, for så ved de fleste, at alt er, - og nok ender nogenlunde -, som det plejer. Arbejdsgivernes fagforeninger Nogen vil nok studse over, at jeg skriver arbejdsgivernes fagforeninger. De kaldes jo normalt arbejdsgiverforeninger. Mit ordvalg er dog med fuldt overlæg, da foreningernes opgaver er at samle medlemmer inden for bestemte fag eller fagområder for at beskytte eller fremme disses fælles interesser. Præcis det samme som er lønmodtagernes fagforeningers formål. Desværre har der i samfundsdebatten og blandt journalister efterhånden indsneget sig den opfattelse, at arbejdsgiverforeninger er uafhængige, upolitiske organisationer, som alene har samfundets bedste interesser for øje og derfor udtaler sig til alles bedste uden bagtanker. Når de f.eks. udtaler sig om nødvendigheden af at nedsætte selskabsskatten, da det vil give flere jobs, så hopper de fleste med på vognen. Ikke mange tænker over, at det jo også vil betyde, at deres medlemmer kan beholde flere penge i egne lommer, og at det i virkeligheden er det primære formål. Når Konservative, Venstre eller Liberal Alliance kommer med ønsker om at lette arbejdsgivernes byrder og især deres skat, så er der ingen der råber op om, at de partier er købt af arbejdsgivernes fagforeninger. Det er jo lobbyet ind i alle danskeres hoveder, at arbejdsgivernes fagforeninger kun vil os alle det bedste. Når Enhedslisten, SF eller Socialdemokraterne kommer med forslag, der skal sikre den enkelte Leder lønmodtagers rettigheder eller imødekomme ønsker fra lønmodtagernes fagforeninger, er resultatet sjovt nok anderledes. Så bliver der straks råbt op om, at partierne er købt, betalt og i lommen på fagbevægelsen. Påstandene fremsættes især af de samme politikere, som ellers roser arbejdsgivernes fagforeningers forslag. Balance Man skal huske at grunden til, at Danmark er det smørhul - som det trods alt er - er, at parterne har været lige gode til at tage ansvar for det. Når en af parterne generelt bliver anset som den eneste rene, så går det galt for samfundet. Enten skæres der for meget af samfundsgoderne (pension, efterløn, læge) eller også bliver der måske for mange af dem, når den naturlige Yin og Yang, der har skabt samfundet, kommer ud af balance. Dermed ikke sagt at lønmodtagernes fagforeninger er de rene eller arbejdsgivernes er. De opfylder begge deres ens formål og har hver især deres eksistensberettigelse. Faren opstår, når den ene bliver betragtet som uafhængig og uselvisk og den anden som afhængig og selvisk. Så er der alvorlig risiko for, at samfundet skævvrides. DIS og tonnageskat I diskussionen om DIS og tonnageskat har rederiernes synspunkter historisk set haft en aura af at være den skinbarlige sandhed. Og konsekvensen er en skævvridning. Det bekræftes af et ganske kort kig på de mønstringsstatistikker, vi bringer her i bladet på side 8-9. Samfundet gav rederierne DIS og tonnageskat, mens tilbagebetalingen til samfundet i form af dansk beskæftigelse til søs bliver stadigt mindre. Ubalancen er tydelig. I den maritime verden er ubalance det samme som slagside. Og slagside kan hvis den ikke rettes op føre til kæntring.

4 4 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 Faglige sager Nye tillidsrepræsentanter valgt Af Christian H. Petersen faglig konsulent CO-Søfart & noter Flere og flere viser interesse for at stille op til valg som tillidsrepræsentant eller suppleant. Vi har i de senere år oplevet en stigende interesse for at stille op til posterne som tillidsrepræsentant og suppleant på de forskellige skibe og borerigge, hvor vi har overenskomst, og det ser ud til, at tendensen fortsætter. Det er rigtig fint, set fra DMMAs side, at der er interesse for fagligt arbejde, da det giver os langt bedre muligheder for at levere god service for medlemmerne, når vi er direkte repræsenteret på de forskellige arbejdspladser. Fjord Line I Fjord Line er der gennemført valg af både TR og suppleant for cateringpersonalet samt TR for skibsassistenterne på den nye Stavangerfjord, ligesom der på Bergensfjord er valgt en suppleant for cateringpersonalet. På Stavangerfjord er kok Steffen Wiinrank valgt til TR, mens rederiassistent Latifa Guerdali er valgt til suppleant og for skibsassistenterne er Steff Rimmen valgt. På Bergensfjord er bager Erling Buus valgt til suppleant. Det skal nævnes, at Fjord Line gjorde indsigelse mod valget af Steffen Wiinrank pga. af nogle episoder om bord. I forbindelse med et skibsbesøg har DMMA med rederiet og Steffen Wiinrank haft en snak om sagen og det er aftalt, at Steffen i første omgang vil fungere som TR på prøve i 6 måneder, hvor han ikke vil være omfattet af den normale beskyttelse som TR. Hvis de 6 måneder forløber uden nævneværdige problemer, vil Steffen herefter være at betragte som TR uden begrænsninger. Aramark Hos Aramark er der valgt ny TR på riggen Atlantic Amsterdam. Den valgte er Martin Godsk Jensen. Også her har arbejdsgiveren tilsyneladende gjort indsigelse. Desværre for Aramark har de dog kun gjort dette mundtligt og vel at mærke efter at tidsfristen for indgivelse af indsigelse var overskredet. På den baggrund har vi meddelt Aramark, at vi fortsat betragter Martin som TR. Aramark påstår dog at Horesta (som er deres hovedorganisation) har sendt en skriftlig indsigelse inden for tidsfristen. Vi har for flere uger siden anmodet om en kopi af denne skrivelse, men har endnu ikke modtaget noget, og derfor anser vi fortsat valget af Martin for at være godkendt. Danbor I Danbor er to kandidater, nemlig Inge Birthe Pedersen og Tove Villadsen, opstillet til tillidsrepræsentant på riggen Maersk Resolve. Vi går nu i gang med selve valget og så må vi se, hvem af de to, der vælges til TR. A.P. Møller - Mærsk Også hovmestrene i A. P. Møller Mærsk har valgt en ny talsmand efter, at Per Larsen er gået på pension. Den ny-valgte talsmand er Torben Peter Pedersen. > fortsætter næste side Foto: Maersk Drilling

5 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 5 Med de seneste valg har Dansk Metals Maritime Afdeling i alt 48 tillidsrepræsentanter / suppleanter / talsmænd fordelt på 16 forskellige rederier / virksomheder. > fortsat fra forrige side Esvagt Hos Esvagt har de faglærte kokke valgt Annette Pia Gabrielsson til talsmand. Da der kun er en kok om bord i Esvagts skibe, har man i overenskomsten ikke krav på at vælge en tillidsmand, men vi har aftalt med rederiet, at en talsmand for alle de faglærte kokke i rederiet kan vælges, og det er altså nu gennemført. Det er værd at nævne, at en talsmand typisk ikke har samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant, og det er også tilfældet her. Ikke desto mindre er det en stor fordel for DMMA, at vi har en repræsentant for kokkene i Esvagt, som vi kan kontakte i forbindelse med overenskomstforhandlinger og faglige spørgsmål. Omvendt kan kokkene gennem deres talsmand samlet henvende sig til forbundet, hvis de har spørgsmål, forslag eller andet. DFDS I DFDS er valgene til tillidsmandsposterne for navigatørerne afsluttet. For juniorofficerne er Kurt Lützhøft valgt som tillidsmand, mens posten for seniorofficerernes vedkommende besættes af overstyrmand Jørgen Hedeager Guldager. Nyt fra A-kassen Dansk Metals Maritime Afdeling Selvvalgt uddannelse for ledige Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige er ændret pr. 1. juli 2013 Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag L 228 med virkning fra 1. juli 2013, som har betydning for vore ledige medlemmer og deres ret til selvvalgt uddannelse. Medlemmer under 25 år Har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter 4 måneders ledighed, dog skal de afvikles inden 10 måneders ledighed. Medlemmer over 25 år Har ret til 6 ugers selvvagt uddannelse efter 4 måneders ledighed, dog skal de afvikles inden 13 måneders ledighed. Uddannelse som er påbegyndt i en opsigelsesperiode, kan fortsættes som selvvalgt uddannelse fra 1. ledighedsdag. Husk hvis du er ledig og glemmer, at bekræfte din jobsøgning på så er det vigtigt, at du skynder dig at bekræfte samt logge dig ind på Her finder du en erklæring ved tilmelding, som skal udfyldes, før du igen kan få udbetalt dagpenge. Dette gælder også ved raskmelding efter kortere tids sygdom. Har du spørgsmål omkring dagpenge, efterløn, feriedagpenge, kontingent mm. så kontakt din A-kasse. A-kassen - Maritime Afdeling Susanne Holmblad tlf n

6 6 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 Mindre fejl på lønsedler Forskellige medlemmer har sendt lønsedler til tjek i afdelingen. Heriblandt blev der fundet en mindre fejl på regulering af rederitillæg på DAS-registrerede færger hos Færgen. Ligeledes er der fundet småfejl i forbindelse med anciennitetstillæg i Scandlines på en enkelt overfart. Alle fejl er korrigeret med lønkørslen i december. koj Manglende kostpenge på løndsedler Endnu et medlem ansat i Færgen, denne gang på Als Færgen, havde ikke fået kostpenge jf. overenskomsten. Det samme gælder et medlem på Langelands Færgen. Begge er efterfølgende reguleret i den manglende periode. Årsagen skyldes højest sandsynligt, at der ved indgåelse af ny lokalaftale i 2010 blev aftalt, at medlemmerne fremover afholdt ferie med løn. Tidligere afholdt medlemmerne ferie med feriekort. Årsagen skyldes således, at der var smuttet en kode i lønsystemet. koj Siden sidst: Aktiviteter i faglig afdeling Af John Ibsen, sekretariatschef CO-Søfart Som hos alle andre i erhvervet, har aktiviteterne i faglig afdeling været præget af en juleferie, men alligevel er der sket rigtig meget siden sidste fagblad. Undertegnede har, som et led i lovkravet om efteruddannelse (noter, at ikke alle faggrupper behøver at forhandle dette i overenskomsterne), været på kursus i den nye offentlighedslov, bortvisning samt sociale medier i ansættelsesretten. Sidstnævnte synes det særligt relevant at fremhæve, da vi i faglig afdeling forventer en stigning i sager, hvor Facebook, Twitter eller andre netbaserede mødesteder på en eller anden måde får en påvirkning på ansættelsesforholdets ophør. I den forbindelse skal vi overordnet oplyse medlemmerne, at man skal være opmærksom på, at man også i fritiden har en loyalitetsforpligtigelse overfor ens arbejdsplads, og at de holdninger og meninger, man vælger at delagtiggøre i en bredere kreds, derfor skal afspejle denne loyalitetsforpligtigelse. Emnet vil være oplagt til vores seminar for tillids- og talsmænd på Jørlunde i maj. Der har været møde i Den Sociale Arbejdsmarkedsfond i DFDS, hvor det Faglige sager & noter igen blev besluttet at yde støtte til to ansatte, som en enig bestyrelse fandt, kunne trænge til en hjælpende hånd. Søværnets Konstabelforening har også holdt bestyrelsesmøde i perioden, så der har også været lidt at arbejde med der. Høringssvar Årsskiftet betød også, at Søfartsstyrelsen og andre pludselig fik travlt med at rydde skrivebordene, så faglig afdeling er nærmest blevet tæppebombet med høringer, som alle havde frist lige efter nytår. Vi har således givet høringssvar på bl.a. ændringer i Lodsloven, som efter vores skøn vil forringe søsikkerheden, idet det fremover skal tillades udenlandske lodserier at foretage gennemsejlinglodsninger i Danmark. Der har også været løftede bryn ved en ændring i feriebekendtgørelsen, som egentligt mere gik på vores generelle opfattelse af, at den danske ordning ikke er i overensstemmelse med MLC, og ikke på tilstrækkelig vis sikrer, at udenlandske søfarende så rent faktisk får afholdt ferie. > fortsætter næste side Mæglingsmøde i Bilfærgernes Rederiforening Der blev den 22. januar afholdt mæglingsmøde i Bilfærgernes Rederiforening om en tvist med Scandlines Danmark A/S. Tvisten drejer sig om manglende udbetaling af overtid i forbindelse med, at en Scandlines-færge i en periode i oktober 2013 var ramt af maskinskade. Besætning blev tilkaldt til at møde ca. 3 timer før normalt tørnetidspunkt. Tørnetidspunktet var aftalt i lokalaftalen og var bekendtgjort på tørnlisten. Overenskomsten foreskriver, at arbejdstiden følger lokalaftalen og at beordret arbejde herudover honoreres som overtid. Rederiet havde jf. overenskomsten ikke aftalt den ændrede mødetid i samarbejde med tillidsrepræsentanten, som overenskomsten ligeledes foreskriver. Mæglingsmødet resulterede i, at Scandlines nu udbetaler overtid til de berørte medlemmer, dog uden præcedens for fremtidige hændelser. koj

7 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 7 Billedindtryk fra medsejlads på 'Stavangerfjord' i januar. Foto: John Ibsen > fortsat fra forrige side Der er også et forslag om, at man skal tillade udenlandske udbydere på området for uddannelse og efteruddannelse af sygdomsbehandlere på danske skibe, sådan at det bliver lettere at flage ind i DIS. Vi mener, det er en udvanding af sikkerheden og vores kvalitetsregister, og vi har svært ved at indse, at udenlandske rederier skal slippe med billige udenlandske kurser, som vi ikke mener, der de facto kan føres tilstrækkeligt opsyn med. Vi har også sammen med 3F sendt et høringssvar, hvor vi er imod en mulig opblødning af sprogkravene på færgerne, og en mindre restriktiv sikkerhedsuddannelse af den del af sikkerhedsbesætningen, som ikke er driftsbesætning. Som organisation har vi deltaget i samtlige møder i de offshore-udvalg, som i Søfartsstyrelsens regi skal samle op på vækstteamets forslag til regeringen. Dette store arbejde fortsætter vi naturligvis med, da der er mange arbejdspladser både for Danmark og direkte for medlemmerne. Medsejlads og medlemsmøder Perioden har også budt på flerenlejligheder til at møde en masse medlemmer og kommende medlemmer. Der har været medsejladser hos Scandlines både på overfarterne på Helsingør og på Gedser. Vi har mødt tillidsrepræsentanter fra de flydende rigge i Esbjerg Lufthavn, og vi har været forbi SIMAC og hilst på de nye dimittender. Senest har Christian Petersen og jeg været en tur med Stavangerfjord til Langesund og retur. Udover at se det imponerende flotte skib, havde vi et møde med ledelsen, da vi efterhånden havde en del udeståender fra begge sider, som det var hensigtsmæssigt, at vi drøftede sammen. Det blev en lang dag og til mange møder, men vi fik heldigvis styr på det meste og fik også lejlighed til at hilse på jeres tillidsrepræsentanter ombord. Vi gav hinanden hånden på, at vi snart vender frygteligt tilbage, så vi også kan få en faglig drøftelse med alle medlemmerne ombord. n Elissa Lagda bliver vanskelig at erstatte. Elissa Lagda fratrådt Elissa blev ansat af CO-Søfart den 1. november 2012 på deltidsbasis som Liaison Officer i Manila, til assistance for foreningens arbejde med arbejdsskadesager for filippinere. Vi har dog kendt Elissa tilbage fra oktober 2009, hvor hun selv havde en arbejdsskade under arbejde i DFDS, - som berøvede hende muligheder for at fortsætte som søfarende. Hendes egen arbejdsskadesag var særlig kompleks og blev først endelig afgjort af Ankestyrelsen 5. april Elissas engagement i sin egen sag dannede baggrund for de kompetencer, som førte til ansættelsen i CO-Søfart. Fremragende arbejde Der er nu sket det at Elissa før julen 2013 indgik ægteskab, som folk minsandten stadig gør, og er emigreret med sin mand - som også har en fortid som sejlende kok i danske skibe - til Australien. Ansættelsesforholdet ophørte konsekvensmæssigt den 26. januar. Det er med stor beklagelse, vi måtte sige farvel til Elissa, som har udført et fremragende og pålideligt arbejde for foreningen. Hun bliver svær, om ikke umulig, at erstatte. OleS Nyt medlem? - få hjælp til din indmeldelse Virker indmeldelsespapirerne uoverskuelige, eller er det umuligt at at finde vej i alle felterne på hjemmesiden, så få hjælp til indmeldelsen. Vi er klar til at hjælpe dig. zscan koden zudfyld formularen zklik send og vi kontakter dig hurtigst muligt eller ring på tlf Dansk Metals Maritime Afdeling

8 8 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 Mønstringsstatistikker uddrag Læs også Lederen på side 3 Statistikkerne og graferne bygger på Søfartsstyrelsens oplysninger om udmønstrede i den danske handelsflåde 30. september i det pågældende år. inkl. pax Udmønstrede på DIS-skibe i alt 30. september det pågældende år År DK EU/EØS Andre EU +andre Ikke indb. TOTAL Søfartsstyrelsen udgav i 2013 en nyredigeret opstilling over udmønstrede i den danske handelsflåde. Den nye redigering medfører beklageligvis nogle nye databrud, som medfører, at nye opstillinger ikke direkte kan sammenlignes med tidligere statistikker, eller for den sags skyld kobles sammen med statistikker for perioden I de nye opstillinger har Søfartsstyrelsen bl.a. valgt at lade passagerskibene optræde med nogle konstanter, fordelt på de to hovedgrupper officerer og menige. Det er der sikkert rigtig gode grunde til, taget de mange problemer med netop statistikkerne for passagerskibene i betragtning. I dette nummer af bladet har vi valgt at bringe et mindre uddrag af statistikkerne uden kommentarer. Samlet set kan der udledes 74 statistikker for DIS af opstillingerne på styrelsens hjemmeside. Rent praktisk har vi indført alle tal i et excel-regneark og efterkontrolleret tallene. På et senere tidspunkt vil vi foretage en evaluering af de nye statistikker set i relation til de gamle statistikker. Bemærk at alle tal repræsenterer øjeblikstal over udmønstrede, og altså ikke dem som afvikler ferie og frihed, er syge eller lignende. OleS Passagerskibe - anslået udmønstrede 30. september det pågældende år År DK EU/EØS Andre EU +andre SKIBE Officerer År DK EU/EØS Andre EU +andre

9 9000 Mønstrede fragtskibe Dæks & maskinbesætning DK EU/EØS 2500 DK Andre EU+andre EU/EØS Andre EU+andre Navigations & maskinofficerer 2500 Enhedsbesætning Skibsassistenter, faglært skibsassistent, skibsmekaniker DK EU/EØS Andre EU+andre DK EU/EØS Andre EU+andre Navigationsofficerer Ubefaren matros DK 200 DK EU/EØS Andre EU+andre EU/EØS Andre EU+andre Maskinofficerer 600 Kabyspersonale DK EU/EØS Andre EU+andre DK EU/EØS Andre EU+andre Menige År DK EU/EØS Andre EU +andre Hovmester / purser Elektriker Data mangelfulde DK EU/EØS Andre EU+andre DK EU/EØS Andre EU+andre

10 10 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 Faglige sager & noter Beregnerne ligger frit tilgængeligt på CO- Søfarts hjemmeside, og det er der tilsyneladende en del, der har glæde af. Sidste år var de i brug 1250 gange - sådan rundt regnet. Der ligger ingen dybere symbolik i, at beregnere på hjemmesiden har en mørk baggrund. Men for mange virker de som et lys i mørket, når der skal styr på de indviklede sammenhænge. DIS til brutto Dagpengeberegneren og DIS til bruttoberegneren på foreningens hjemmeside, blev opdateret med beregnere for 2014 før nytår. Scan koden og kom direkte til siden med "regnemaskinen" på hjemmesiden. Beregnerne findes på under: CO-Sea/Diverse/DIS TIL BRUTTO DIS til bruttoberegneren kan bruges til at omregne en nettoløn til en bruttoløn for alle tre typer af DIS-løn: 1) Begrænset fart, 2) Udenrigsfart 1 (bruttotonnage under 500 tons samt stenfiskerfartøjer og sandsugere), og 3) Udenrigsfart 2 (bruttotonnage på 500 tons eller mere). Den beregnede bruttoløn kan herefter indsættes i dagpengeberegneren, hvorefter man kan se, om man kan modtage max. understøttelse eller mindre. I 2014 kræver det en bruttoløn på minimum kr., før man kan få max. arbejdsløshedsunderstøttelse. Den skattetekniske baggrund for beregnerne kan findes i BEK nr af 4/ udfærdiget af Arbejdsmarkedsstyrelsen (bekendtgørelsen kan findes på hjemmesiden på under "CO-Sea/Love og regler/satser"). Hvis man har lyst, kan bekendtgørelsen bruges til at kontrollere de automatiske beregnere. I slutningen af bekendtgørelsen er der en opstilling, som kan bruges til en manuel beregning, men i den omtalte bekendtgørelse kun for de to typer DIS-sejlads - beklageligvis mangler der her tal for Udenrigsfart 2, som vi har skaffet direkte fra styrelsen. Måske er bekendtgørelsen opdateret når dette blad udkommer. Hvad kan beregnerne ikke bruges til Der er grund til at understrege, at de automatiske beregnere ikke kan bruges til omregning af lønninger efter overenskomsterne i Bilfærgernes Rederiforening. I Bilfærgernes Rederiforening aftales til en begyndelse bruttolønninger, som derefter omregnes til DIS-lønninger efter et særligt, årligt aftalt protokollat. Protokollatet er baseret på en meget sindrig opstilling, som bl.a. indebærer en ret så indviklet korrigering for den realitet, at kostpenge ikke er skattefri, som de var i gamle dage. Imidlertid er der tilsyneladende ingen som har haft mandsmod til at ændre på de klassiske opstillinger, hvorefter kostpengene vedvarende fremstår som skattefrie. Hjerteønske... Undertegnede vil gerne bruge lejligheden til at gentage et hjerteønske, om at gøre op med hele det gamle omregningsshow, som kun en håndfuld mennesker forstår. Lad os nøjes med bruttolønninger, og derefter stille en simpel beregner til rådighed i overenskomster og på lønkontorerne, tilsvarende den som findes i BEK nr og på CO-Søfarts hjemmeside. Modvilje til en sådan ændring har forskellig begrundelse fra reder- og fagforeningsside, som vi ikke skal trampe i her. OleS n

11 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 11 Is-køllen i brug i Kattegat Isvinter blev det ikke, men koldt nok til at skibsmekaniker Torben Jensen på 'Calorius' måtte have iskøllen frem sidst i januar for at finde spil og manøvregrej på prammen 'Poul'. Kulingsvejr og frostgrader under sejlads mellem Stigsnæs og Studstrup havde pyntet både kulpram og skubber, 'Calorius'. Torben Jensen forevigede det fantastiske sceneri med mobilkameraet, og samlingen af flotte billeder ligger nu på CO-Søfarts hjemmeside. hanh se billedgalleri på Uddrag fra Gratis ishockeykampe for DMMA medlemmer 3. februar Alle medlemmer af Dansk Metal har gratis adgang til grundspilskampene i Metal Ligaen samt til kampe i Metal Cup over hele landet. Den gratis adgang omfatter foruden medlemmet også en ledsager. CO-Søfart: Kommunalt volapyk truer søfartsnationen 22. januar CO-Søfart klager til Folketingets Ombudsmand over Københavns Kommunes sagsbehandling af udenlandske søfarende. Klagen tager udgangspunkt i en konkret sag, hvor en sygemeldt portugisisk søfarende med bopæl i Portugal har modtaget et to sider langt brev fra Københavns Kommune på dansk. Besætning uden løn - bulkskib tilbageholdt 15. januar To måneders ubetalt hyre til 12 besætningsmedlemmer på den tyskejede bulkcarrier 'Fritz', førte til tilbageholdelse af skibet i Aarhus efter en havnestatskontrol. Manglende løn er brud på MLC. læs mere på maj SEMINAR 2014 på Metalskolen i Jørlunde For bestyrelse, branchegrupper og tillidsrepræsentanter/suppleanter fra zdmma zfoa Søfart zsøværnets Konstabelforening zdansk El-Forbund Maritim afdeling Det årlige DMMA-seminar i maj, er i år udvidet. Alle medlemsorganisationer fra CO-Søfart deltager i år, og både bestyrelser, branchegrupper og TR/TM deltager alle tre dage. Yderligere information kommer ud i nærmeste fremtid, men I bedes så vidt muligt allerede nu reservere dagene, så vi kan få et interessant og velbesøgt seminar. Har I gode ideer til emner på seminaret så send os et tip. Gerne på mail: Populært seminar udvidet

12 12 Fagbladet CO-Søfart - februar nummer 1 -Havde det ikke været for fagforeningen og for Viking Supply Ships, så tror jeg ikke det var lykkedes, siger 44-årige Dan Nielsen, der er ubeskriveligt glad for at have nået sit drømmemål. Befaren skibsassistent - efter 26 år TEKST Hanne Hansen En arbejdsskade, en rederikonkurs og hensynet til familiens børn har tilsammen betydet, at 44-årige Dan Nielsen først efter 26 år har nået sit drømmemål at blive befaren skibsassistent. Midt i januar havde han beviset som befaren skibsassistent i hus. -Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Det at sejle, at arbejde til søs, det er for mig friheden. Jeg kan slet ikke beskrive det, smiler Dan Nielsen. For to år siden var han helt i kulkælderen, da en kompliceret arbejdsskade i hans højre håndled tegnede til at aflyse drømmen for altid. Samtidig gik arbejdsgiveren konkurs. -Det var total nedtur, siger han og fortsætter: -Det har været guld værd med den hjælp, jeg har fået fra faglig konsulent Kirsten Østergaard i DMMA. Jeg har godt nok ringet mange gange, når jeg var helt nede. Sygedagpenge, manglende løn fra konkursramt rederi, sygemelding, genoptræning og manglende sejltid var i ét stort sammensurium mere, end Dan Nielsen kunne overskue. -Jeg har aldrig ringet én eneste gang forgæves. Og da det hele begyndte at lysne med håndleddet, så var det også fagforeningen, som hjalp mig med at få resten af min sejltid. Og Viking Supply Ships har været en stor, positiv oplevelse, siger han og sender et blik ned på søfartsbogen på bordet. Efter en længere pause tilføjer han: -At sige, at jeg er dybt taknemlig, det dækker slet ikke den følelse, jeg har. Holdt fast i drømmen De fleste havde givet op for længst. Men Dan Nielsen nægtede at slippe drømmen om at arbejde til søs og blive befaren skibsassistent. En drøm han som 18-årig tog hul på at gøre til virkelighed med basisuddannelsen på Fanø Søfartsskole i Efter søfartsskolen mønstrede han ud som ubefaren med Svendborg Bugser og vejen mod at fuldende drømmen var indledt. Men det varede kort. Den unge ubefarne mødte efter ganske kort sejltid kvinden i sit liv, og hun blev gravid. Et bryllup var i sigte, men hans udkårne stillede to betingelser for, at det skulle blive til noget. For det første måtte han gå i land, for det andet måtte han melde sig ind i en fagforening, så han meldte sig ind i det, der den gang var Metal Søfart. Personligt var han enig i, at det at have små børn ikke var foreneligt med det at være væk længere tid ad gangen. -Ja, så jeg gik i land. At jeg blev medlem af en fagforening var ene og alene min hustrus skyld, og det skulle vise sig at få helt afgørende betydning, fortæller han og tilføjer med et skævt smil: -Men jeg er bare så heldig at have en meget, meget klog hustru. Skibsassistent Dan Nielsen Til søs igen i 2009 Gennem årene havde han forskelligt arbejde i land. Tiden gik og børnene voksede. Så i 2009 revurderede familien situationen. -Min drøm om at sejle var uforandret. Og vi blev enige om, at jeg skulle prøve at få en hyre og opnå min sejltid som ubefaren, fortæller han. Det blev herefter til endnu nogle måneders sejltid i A2Sea. Efter sidste modul på søfartsskolen gik han nogle måneder ledig, inden han i 2010 fik hyre i det lille slæbebådsrederi Dan Tug med udsigt til at hente de sidste 12 måneder af den manglende sejltid. > fortsætter næste side

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere