PROPA NYHEDSBREV, marts 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPA NYHEDSBREV, marts 2001"

Transkript

1 Indhold: Forsikring ved kritisk sygdom, af Lars Kofoed, jurist i Kræftens Bekæmpelse s. 2 Prostata Specifikt Antigen, af overlæge Georg Søletormos s. 4 Behandlig af lokaliseret prostatakræft, af Jan Adolfsson, docent s 5 Hvad er Gleason klassificerings-systemet, af Jens Hasfeldt, konsulent s. 14 Er det samme medicin, af Ole Sonne, medicinudvalget s. 15 Nyt fra PROPA s. 16 Mødekalender s. 17 Betyrelsens navne og adresser s. 19 Forsikring ved kritisk sygdom Af Lars Kofoed, jurist i Kræftens Bekæmpelse Kan du få penge, hvis du får prostakræft? Mange ved ikke selv, de har ret til penge, hvis de får prostatakræft og at de selv skal henvende sig til deres pensionskasse, fagforening eller arbejdsplads for at få beløbet udbetalt. Flere og flere er via deres arbejdsplads eller fagforening omfattet af en forsikring ved kritisk sygdom, som giver dem ret til et skattefrit engangsbeløb på mellem og kr., hvis de får konstateret prostatakræft. For at være berettiget til engangsbeløbet, er det ikke en betingelse, at kræftsygdommen medfører varigt eller langvarigt tab af erhvervsevnen. Man har derfor ret til beløbet, selv om man forsætter med at arbejde. Det beløb man får, kan man frit bruge, til hvad man vil. For at være berettiget til det skattefrie engangsbeløb, skal prostatakræften være opstået og diagnosticeret efter, at ens arbejdsplads eller fagforening har tegnet forsikringen. Man er altså ikke berettiget til noget, hvis man har fået prostatakræft inden ens arbejdsplads eller fagforening tegnede forsikringen. Med mindre andet er aftalt, er man kun omfatter af forsikringen, så længe man er ansat på den virksomhed, eller medlem af den fagforening, der har tegnet forsikringen. Hvis man har fået konstateret prostatakræft, er det derfor klogt at undersøge, om ens arbejdsplads, fagforening eller pensionskasse har tegnet en forsikring, og i givet fald finde ud af, hvad den konkrete ordning går ud på. Hvis man, efter at have kontaktet sin arbejdsplads, fagforening eller pensionskasse har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte mig på tlf Lars Kofoed - 2 -

2 Prostata Specifikt Antigen Af overlæge Georg Søletormos, Klinisk Biokemisk Afdeling, Fredriksborg Amts Sygehus. Hillerød. Prostata specifikt antigen (PSA) er en biologisk substans, som næsten udelukkende produceres af kirtelceller i prostata, og som stimuleres af det mandlige kønshormon testosteron. PSA transporteres fra kirtelcellerne til blodbanen, hvor koncentrationen i blodet kan måles ved laboratorieanalyse. Dette har ved prostatacancer dannet baggrund for anvendelse af PSA som serologisk tumor-markør (et stof i blodet, som viser tilstedeværelsen af ondartede celler). PSA koncentrationen i blodet afspejler mængden af PSA producerende celler. Da produktionshastigheden og formentlig også forsvindings-hastigheden varierer fra person til person, kan man ikke ud fra koncentrationsmålinger drage slutninger om antal PSA producerende celler imellem forskellige personer Forventninger til en ideel tumor-markør ved prostatacancer kan udtrykkes som opfyldelse af følgende syv kriterier: Markøren skal således være: 1. Let målelig i kropsvæsker Kriteriet er opfyldt, idet PSA analyse ikke repræsenterer nogen analyse-teknisk udfordring. PSA måling foretages rutinemæssigt ved en lang række laboratorier i Danmark. Analyse foretages ved automatiserede analyserobotter med kapacitet til at analysere over 100 prøver i løbet af få timer. Automatisering har forbedret kvaliteten af resultaterne. I blodet bindes 80% af PSA til anticymotrypsin (ACT) og 5% til makroglobulin (MG), således at kun ca. 15% af PSA findes i en fri ubundet form. PSA analyse er baseret på enten den såkaldte total-psa (summen af ACT-bundet samt frit PSA) eller på frit PSA. PSA bundet til MG kan ikke bestemmes. 2. Produceres ikke af andre organer Kriteriet er opfyldt, idet PSA stort set ikke produceres i målelige koncentrationer udenfor prostata. 3. Udtrykkes ikke hos raske personer eller ved godartede tilstande (høj specificitet) Kriteriet er ikke opfyldt. Dels er der en vis baggrundsproduktion i sundt prostatavæv og dels en stigende koncentration ved aldersbetinget godartet forstørrelse af prostata (benign prostatahyperplessi). Dette giver tolkningsmæssige problemer ved moderat forhøjede koncentrationer, fordi PSA produceret ved prostatacancer ikke kan skelnes fra PSA produceret ved godartet forstørrelse. Skyldes stigningen at flere raske celler producerer PSA eller skyldes stigningen tilkomst af PSA-producerende cancer-celler? Der er gjort et par tiltag for at lette tolkning af moderat forhøjede værdier. I) Aldersrelateret reference intervaller (normal-områder), II) PSA-identitet (forholdet mellem PSA koncentrationen og prostatas volumen), - 3 -

3 III) PSA-ratio (forholdet mellem frit og total-psa), samt IV) PSA-velocity (ændring i PSA koncentrationen med tid). De nævnte tiltag giver ikke entydige svar og tolkning forudsætter specialviden om tumormarkører. 4. Udtrykkes hyppigt ved prostatacancer (høj følsomhed) Kriteriet er opfyldt. Afhængigt af sygdommens stadium vil mange patienter med prostatakræft have moderat til betydelig forhøjet koncentration. Den høje følsomhed bliver dog forstyrret af hyppig undersøgelse af koncentrationen ved aldersbetinget godartet forstørrelse af prostata. Det er derfor svært at afgøre om en høj koncentration er betinget af god- eller ondartede forandringer i kirtelvævet. 5. Udtrykkes tidligt ved prostatacancer (screening) Det er uklart om kriteriet er opfyldt. Der pågår en række undersøgelser, som forhåbentlig vil afklare hvorvidt screening (systematiske undersøgelser) med tidlig diagnose og behandling vil ændre overlevelsen 6. Informerer om ændret tumoraktivitet eller væksthastighed (monitor) Kriteriet er opfyldt. PSA måling bør være rutine i bedømmelse og opfølgning af patienter med diagnosticeret prostatacancer, uanset behandling. Optimal tolkning af regelmæssigt målte PSA-værdier forudsætter specialviden om tumor-markører. 7. Forudsiger forløbet for den enkelte patient (prognostikator) Kriteriet er ikke opfyldt. PSA bestemmelse ved diagnosetidspunktet for prostatacancer kan ikke forudsige sygdomsforløbet hos den enkelte patient. KONKLUSION Regelmæssige målinger af prostata specifikt antigen bør være en integreret del af programmet til overvågning af sygdomsaktiviteten ved prostatacancer. Optimal tolkning af resultater forudsætter specialviden om tumor-markører. Hvorvidt screening har væsentlig betydning, er uafklaret. Georg Søletormos - 4 -

4 NYT FRA UDLANDET SVERIGE: Behandling af lokaliseret prostatakræft - forskellige alternativer Patienter med lokaliseret prostatakræft må selv aktivt deltage i valget af behandlingsform. Af docent Jan Adolfsson, Karolinske Institutet, Urologisk Klinik, Huddinge Universitetssygehus, Stockholm og publiceret i Låkartidningen nr. 26, Oversat af medlem af PROPA, kaptajn Jens V. Bloch. Indledende sammenfatning De behandlingsformer, der i dag eksisterer for patienter med prostatakræft - tilsyneladende lokaliseret i prostatakirtlen - og som ikke i øvrigt udviser spredning, er radikal kirurgi, forskellige typer af strålebehandling samt symptomstyret behandling. Der findes i dag ingen behandling for patienter med lokaliseret prostatakræft, som strengt videnskabelig betragtet - er bevisligt bedre end nogen anden behandling. De behandlingstraditioner, som findes og er under udvikling, skyldes netop traditioner og i bedste fald strukturerede sammenligninger mellem ikke-kontrollerede behandlingsstudier. I de tilgængelige studier og sammenligninger er forskellene marginale mellem de forskellige behandlingsalternativer m.h.t. sygdomsspecifik overlevelse i op til år efter diagnosetidspunktet. Sammenligningerne baserer sig på patientserier, der blev samlet for år siden. Det var før man havde adgang til prostataspecifikt antigen (PSA) som markør for en eventuel prostatacancer. PSA har ændret forudsætningerne: Introduktionen af PSA har dramatisk ændret forudsætningerne for at kunne diagnosticere en prostatacancer. Udover at vi i dag finder flere patienter med prostatakræft, så har de kategorier af tumorer, man finder, også ændret sig. I dag bliver mange af de tumorer, som diagnosticeres, ikke konstateret ved en rektalundersøgelse, men findes udelukkende på grund af en forøgelse af PSA-tallet efterfulgt af systematiske biopsier. Det er derfor svært at oversætte de data for langtidsoverlevelse fra patienter, der er blevet diagnosticeret ved rektal eksploration (klinisk finger-undersøgelse gennem endetarmen) til dagens virkelighed. Derfor behøver vi randomiserede studier (studier baseret på statistiske tilfældigheder), der kan sammenligne de forskellige behandlingsalternativer, som findes. Sådanne studier foretages, bl.a. her i Skandinavien, men på grund af sygdommens karakter og et ofte meget langvarigt forløb, vil det tage år - sandsynligvis årtier - inden vi får svar på de stillede spørgsmål. I denne artikel vil blive givet en kortfattet beskrivelse af disse alternerende behandlingsmuligheder - hvad man kan opnå med dem, og hvad man bør tage hensyn til, når man sammenligner de forskellige alternativer

5 Radikal kirurgi Radikal prostata-ektomi som metode til at fjerne hele prostatakirtlen, er første gang beskrevet i Hele prostatakirtlen med vedhængende sædblærer fjernes gennem et lodret indsnit i maven fra navlen til skambenet (retropubisk metode). Herved opstår en afstand på som regel ca. 5 cm mellem blærehalsen og den øverste del af urinrøret, men det klares ved, at man trækker blærehalsen noget ned og syr den sammen med urinrørsstumpen. Indgrebet var i begyndelsen ret farligt og medførte ofte et stort blodtab. Metodikken er senere blevet forbedret, og man har fået klarlagt de anatomiske forhold. I dag betragtes radikal prostata-ektomi som et rutineindgreb ved de større urologiske klinikker i Sverige. Indgrebet kan også gøres perinealt via et snit mellem skrotum (pungen) og anus (tarmåbningen). Den retropubiske metode er den man som regel bruger i Sverige i dag. For nylig er der blevet beskrevet en laparaskopisk teknik (kikkert-operation), hvormed man radikalt kan fjerne prostata og sædblærerne, og denne teknik er man ved at indføre på flere klinikker i Sverige. Komplikationer ved radikal ektomi De komplikationer, der kan opstå efter radikal prostataeknomi, er hovedsageligt impotens og inkontinens. De nerver, der har betydning for at kunne præstere erektion, løber netop tæt opad bagsiden af kirtlen, og selv om de ofte kan identificeres, beskadiges de sædvanligvis ved indgrebet. For at operationen kan nå sin hensigt at helbrede ved radikalt for kræften, er det somme tider ikke muligt at bibeholde disse nerver. Risikoen for at blive impotent efter en radikal prostateknomi er stor % - og stiger med patientens alder. Prostatakirtlen "står" på bækkenbunden og lukkemusklen, for urinrøret går gennem dette område, og nerverne til erektionen påvirkes derfor ofte. Evnen til at holde på urinen påvirkes også hyppigt. Med de modificeringer, der er indført, er risikoen for svær inkontinens markant mindsket.. Mange mænd får, dog som følge af indgrebet, en permanent dråbe-inkontinens ved anstrengelser. Desværre forekommer det, at man ikke opnår at fjerne kræften helt, eftersom tumorer - der før operationen tilsyneladende var lokaliserede til prostatakirtlen - ofte ved de endelige mikroskopiske undersøgelser viser sig at være vokset udenfor kapslen. Strålebehandling I dag benytter man flere forskellige metoder når det drejer sig om strålebehandling mod prostatakræft. Udvendig fuld-dose strålebehandling er den traditionelle behandlingsform og teknikken er under stadig udvikling, således at man i dag ofte giver en 3-dimensionel behandling med mindre marginaler. Herved formindsker man også bivirkningerne, samtidig med at man kan forøge doserne, hvilket så sandelig også er ønskværdigt for at opnå lokal kontrol over tumoren. Som alternativ har man i dag også brachyterapi - såkaldt interstitiel strålebehandling - hvor man indfører en stift med radioaktive isotoper i prostatakirtlen for at kunne forøge den lokale bestrålingsdosis og formindsk bivirkningerne. De isotoper man benytter er jod-125, iridium

6 198 og palladium-103. Stiften placeres ved hjælp af ultralyd og kan efterlades permanent eller fjernes igen efter såkaldt ""afterloading". Den sidstnævnte teknik kombineres med ydre strålebehandling. Komplikationer ved strålebehandling Med moderne doseringsplanlægning og behandlingsteknik er komplikationsfrekvensen for urinblære og endetarm mindre end tidligere, men disse komplikationer - især trang til vandladning og afføring - kan være meget besværlig for enkelte patienter. Efter en ydre strålebehandling føler ca. halvdelen af de mænd, der før havde seksuel evne, at denne evne er blevet forringet. De forskellige former for brachyterapi er dog for nye til, at man kan bedømme de bivirkninger, der eventuel måtte opstå efter en given behandling. Kirurgi, strålebehandling og hormonbehandling kombineres Radikal prostataeknomi og strålebehandling er blevet kombineret med hormonbehandling for at fjerne effekten af testosteron i tumor cellerne i håb om at forøge behandlingens effektivitet. Hormonbehandlingen indebærer som regel at man giver en GnRH-analog, eventuelt i kombination et antiandrogen og den afsluttes sædvanligvis efter strålebehandlingen. Hormonbehandling har man også givet før (neo-adjuvant), i forbindelse med, og/eller efter (adjuvant) kirurgisk eller strålebehandling. Hormonbehandlingen gives med det formål at mindske tumorens størrelse og derigennem opnå radikalitet ved det kirurgiske indgreb. Hormonbehandlingen, der gives tre måneder før operationen, ser ud til at formindske risikoen for at finde positive marginaler i det endelige præparat. Dette afspejles dog ikke i en formindskelse af tilbagefaldsprocenten og sandsynligvis er den forøgede radikalitet bare en chimære, eftersom de kræftceller, som findes udenfor prostatakirtlen, bliver sværere at opdage efter en hormonbehandling. Sammenfattende kan man sige, at den generelle opfattelse blandt urologer er, at en hormonbehandling før kirurgi ikke tilfører patienten noget positivt. M.h.t. strålebehandling forholder det sig anderledes. Randomiserede studier har påvist overlevelsesfordele for de patienter, der har modtaget hormonbehandling før og/eller efter strålebehandling (op til tre år). Eksperimentelt har man også påvist en forøget reduktion af prostatakræftceller ved en kombination af strålebehandling og hormonbehandling, sammenlignet med når disse gives som enkeltstående behandlinger. Denne effekt er størst, dersom hormonbehandlingen gives før strålebehandlingen. Der behøves yderligere studier for at fastlægge den kliniske effekt af neo-adjuvant og adjuvant hormonbehandling ved behandling af prostatakræft, men konceptet benyttes i dag i større og større omfang. Symptomstyret behandling Denne form for behandling kaldes ofte for konservativ behandling eller "wait and see". Det betyder, at man i begyndelsen vælger ikke at behandle tumoren hos en symptomfri patient, og at behandling først sættes ind, når og hvis der opstår symptomer stammende fra tumoren. Den behandling der kan blive tale om, er som oftest en hormonel behandling, men også: behandlinger såsom radikal prostateknomi og strålebehandling kan komme på tale i visse tilfælde

7 Baggrunden for denne strategi er erfaringer som viser, at en tidlig prostatakræft - der ikke er lavt differentieret - ofte har et meget langsomt forløb. Sammenholdt med det faktum, at gennemsnitsalderen ved en diagnose ligger på omkring de 70 år, betyder at mange mænd dør med deres sygdom og ikke af den. Fordelene ved denne strategi er, at mange patienter ikke bliver udsat for de bivirkninger, som al behandling medfører, mens andre kan leve uden behandling i mange år, inden behandling bliver nødvendig. Ulempen er givetvis, at en fra begyndelsen kurérbar tumor, i løbet af nogle år kan udvikle sig i farlig retning og til sidst bevirke, at patienten dør af den. Det er også sandsynligt, at en del patienter oplever det mentalt belastende at leve med en ubehandlet tumor. Det skal påpeges, at en sådan uro også er et symptom, der kan motivere en behandling. I en del sammenhænge har man ment, at symptomstyret behandling er det samme som bevidst at forsømme patienten og hans sygdom. I konceptet sygdomsstyret behandling indgår der dog en meget nøje information af patienten samt en regelmæssig opfølgning og man bruger megen tid på dem. Man har anvendt symptomstyret behandling her i Skandinavien i flere årtier, måske mest i slutningen af halvfjerdserne og hen imod firserne, inden den radikale kirurgi blev anerkendt. Man har også benyttet symptomstyret behandling de fleste steder i verden - i forskelligt omfang og i forskellige versioner. Resultat-målingsmetoder ved behandling af lokaliseret prostatakræft Ved en nylig afholdt international konsensus-konference i Stockholm, arrangeret af WH0ccentret for urologiske kræftsygdomme, blev man enige om, at man ved resultatmålingerne af de forskellige behandlinger for mænd med lokaliseret prostatakræft, ikke alene skal benytte diverse overlevelsesmål, men også måle den livskvalitet, som disse mænd oplever. Overlevelse: Begrebet overlevelse kan defineres på flere forskellige måder: Generel overlevelse uanset dødsårsagen giver svar på spørgsmålet: "Hvor store er mine chancer for at leve, f.eks. om 10 år." Sygdomsspecifik overlevelse som begreb indebærer, at død - af andre årsager end den sygdom, som netop studeres - tages der ikke hensyn til i analysen. Dette giver svar på spørgsmålet: "Dersom jeg ikke dør af noget andet end min prostatakræft, hvor store er så mine chancer for at jeg lever om 10 år?" For at kunne beregne dette i et studie, må man kende til dødsårsagen hos hvert enkelt individ, og det er ikke altid muligt at definere dette med sikkerhed. Sygdomsfri overlevelse giver svar på spørgsmålet: "Såfremt jeg lever om 10 år, hvor stor er så chancen for at jeg ikke får sygdommen igen - altså tilbagefald?" Problemet med dette mål er sommetider f.eks. at kunne definere lokale tilbagefald blandt forskellige patientgrupper (11). Begrebet relativ overlevelse er et konstrueret parameter og dannes af forholdet mellem den virkelige, generelle overlevelse hos en gruppe individer med en vis sygdom og den forventede, generelle overlevelse i en aldersmatchet gruppe af befolkningen. Forskellen burde, ved en korrekt gennemført matching, vise dødeligheden hos den sygdom man studerer. Den relative overlevelse bliver således et mål for overlevelse med sygdommen, uden at man behøver at kende dødsårsagen hos det enkelte individ

8 Hvilken af disse målemetoder, som bør benyttes, afhænger af den enkelte situation og delvist på hvilke data, som findes tilgængelige. Generel overlevelse er den mest robuste metode, idet den alene tager hensyn til om de pågældende individer lever eller ej. Den bliver meget mærkbar, hvis de fleste - eller alle - med en sygdom også dør af den. Når det handler om prostatakræft, så dør mange af andre årsager end selv tumoren og generel overlevelse bliver da et begreb helt uden betydning, især når man skal lede efter mindre forskelle, f.eks. ved forskellige behandlings grupper. For en sygdom som f.eks. prostatakræft, kan sygdomsspecifik overlevelse - som ikke tager hensyn til andre dødsårsager end den sygdom man studerer - være mere sensitiv end generel overlevelse Sygdomsfri overlevelse bliver, på grund af forskellige definitioner af, hvad der er tilbagefald af lokal sygdom og metastasedannelse, ofte et besværligt begreb at anvende, bortset fra i grupper hvor disse definitioner er ens. Ligeledes må sensitivitetsgraden i de metoder, som man benytter ved konstatering af tilbagefald, være den samme. F.eks. må sensitivitetsgraden i de diagnosemetoder man benytter ved konstatering af tilbagefald være de samme (sammenlign palpation og biopsi ved lokalt tilbagefald efter strålebehandling), og den diagnostiske intensitet må også den samme (sammenlign skeletskintigrafi ved kontrol hver 12. måned eller ved behov). Relativ overlevelse benyttes hovedsageligt i studier af store grupper, som man ofte identificeres i registre hvor man eksempelvis ikke har adgang til sikre dødsårsager. Livskvalitet som begreb Begrebet livskvalitet er sværere et definere og måle. Der findes i dag ingen egentlig enighed om, hvorledes livskvalitet skal måles og også her sker en udvikling hen imod bedre og validerede måleinstrumenter. Tidligere fandtes der en tendens til bare at måle forekomsten af visse - konstaterede - for patienten besværlige symptomer, uden at man egentlig undersøgte, hvad patienten syntes. Der benyttes ofte skalaer, hvor de efterspurgte symptomers "værdi" opsummeres til et totalt mål for livskvaliteten. Dette måltal var efterfølgende let at håndtere analysemæssigt, men for den enkelte patient var det måske uden betydning at få besked om, at hans livskvalitet var 11,5 - eller noget tilsvarende. En metode som benyttes mere og mere i dag indebærer, at man - udover forekomsten af et symptom, også måler patientens oplevelse af symptomet og eventuelt også hvorledes dette påvirker den generelle livskvalitet. Dette kan man kalde symptom- og sygdomsspecifik livskvalitet, hvorved man koncentrerer sig om de enkelte symptomer, der opstår ved en given sygdom eller efter en behandling. Det enkelte symptom og dets påvirkning på livskvaliteten vurderes særskilt. Med denne måde at arbejde på, kan man bedre tilnærme sig den kliniske situation ved en konsultation hos lægen, hvor man ofte drøfter det enkelte symptom. Resultatet af målingerne bliver på den måde mere forståelige, både for undersøgeren og for patienten. De former, som man kan undersøge begrebet livskvalitet under, befinder sig stadigvæk i en udviklingsperiode, ligesom debatten gør, men man må ønske, at alle kliniske studier - uanset hvad der skal undersøges - også tager hensyn til dette for patienten så vigtige aspekt. Resultater ved behandling af prostatakræft Der findes i dag ingen pålidelige, direkte sammenlignende overlevelsesdata fra randomiserede behandlingsstudier af patienter med lokaliseret prostatakræft. Behandlingstraditionerne og - 9 -

9 ofte meget stærkt fremførte opfattelser om, hvad som er bedst for mænd med lokaliseret prostatakræft, bygger helt på tolkninger og sammenligninger mellem enkelte, ukontrollerede behandlingsserier. De forskelle, som man har kunnet påvise i strukturerede gennemgange af relevant litteratur og i store patientserier, er marginelle. (Tabel 1). Adolfsson og hans medarbejdere regnede sig frem til vægtede middelværdier baseret på de data der angives i litteraturen for de forskellige behandlingsalternativer. Middleton og hans medarbejdere rapporterede om det arbejde, som arbejdsgruppen for lokaliseret prostatakræft i det Amerikanske Urologselskab (AUA) har gjort. De klarlagde spredningen og rapporterede om den specifikke overlevelseschance 10 'ar efter at diagnosen blev stillet. (Tabel 1). Lu-Yau og hans medarbejdere gjorde rede for resultaterne af i alt patienter, der er blevet behandlet for lokaliseret prostatakræft indenfor rammerne for Surveillance, Epidemiology and End Results Program (SEER) i USA. Her var der ikke tale for nogen form for randomisering og de viste data fremlægges dels som påtænkt behandling (intention to treat) og efter den behandling, der rent faktisk er blevet givet (treatment received) (Tabel 1). Resultaterne af disse tre studier, som delvist er foretaget på helt forskellige måde, er påfaldende ens, og forskellene mellem behandlings-alternativerne er små (Tabel 1). I løbet af halvfemserne er der også foretaget to store analyser, hvor originaldata fra patientserier med symptomstyret behandling er blevet samlet til overlevelsesanalyser (15, 16). De patientserier som er blevet gjort tilgængelige for disse samlingsanalyser, stammer hovedsageligt fra Europa og USA, Totalt indeholder de data fra 820 patienter med symptomstyret behandling og patienter behandlet med radikal prostataeknomi. Hovedresultaterne fra disse studier en sammenfattede i Tabel II: Forskellene i 10-års sygdomsspecifik overlevelse mellem de forskellige behandlinger er som ofte mindre end 10%. Fælles for disse studier er, at det ser ud som om kurativt sigtende behandlinger kan være værdifulde for de patienter, der ved diagnosen har en lavt differentieret og lokaliseret svulst. For tidspunkter senere end 10 år efter diagnosen er det svært at sige noget, eftersom der findes meget få studier med længere opfølgningsperioder. Fejlkilder i sammenligninger Generelt skal man være forsigtig med at drage konklusioner af sammenligninger mellem ikkerandomiserede studier, men visse typer af fejlkilder kan man identificere og systematisere (confoundings, fejlrepræsentation, fejlklassificering og kalkuleanalysefejl). Endvidere kan mange af disse fejlkilder kvantificeres. Ved sammenligninger imellem de forskellige behandlingsserier der findes omtalt i litteraturen og som vedrører lokaliseret prostatakræft, finder man at andelen af lavt differentierede tumorer forekommer at være større i serier med radikal prostateknomi. Dette kan forklares med en bedre diagnostik i det endegyldige præparat end de biopsier som gradering i serier med stråleog symptomstyret behandling baserer sig på

10 Det er også sandsynligt, at tumorerne er mindre, "stage migration", i serierne med radikal prostateknomi. Man har også i disse serier i de fleste tilfælde i forbindelse med indgrebet undersøgt forekomsten af metastaser i de regionale lymfekirtler og dér udelukket patienter med sådanne metastaser fra videre analyse. I de serier med symptomstyret behandling og strålebehandling, hvor man ikke har haft lejlighed til at undersøge de regionale lymfekirtler, findes der sikkert også et ukendt antal patienter med regionale metastaser. Disse kommer så til at virke som en negativ faktor for disse behandlingsalternativer i sammenligning med kirurgi. Alt dette kan kaldes for confounding (effekten af faktorer som ødelægger sammenligningen), hvilket beror på, at afgørende faktorer for prognosen ikke er ligeligt fordelt i de forskellige behandlingsserier. Om graden og retningen af påvirkningen af resultatet af alle kendte og ukendte fejlkilder, kan man ikke med sikkerhed udtale sig om. Det bliver i sidste ende altid den enkelte læser/bedømmer, som selv må evaluere dette. Livskvalitet Livskvaliteten hos patienter med lokaliseret prostatakræft er næsten ikke studeret. Eftersom disse patienter som ofte ikke har nogle symptomer fra deres tumor, så er det de mulige følgevirkninger af behandlingen, som eventuelt påvirker livskvaliteten. I de studier der findes, ser det ud som om seksualfunktionen er en vigtig livskvalitets faktor for disse mænd - en faktor som de oplever belastende at miste. Der er varierende opfattelser af, i hvilket omfang det også påvirker den generelle livskvalitet. Andre væsentlige faktorer - om end i mindre grad - er kontinens-problemer og symptomer fra endetarmen, f.eks. efter strålebehandling. Sammenfattende så stilles patienter med lokaliseret prostatakræft overfor valget imellem en mulig længere overlevelse med en eventuelt reduceret sygelighed på langt sigt og følgevirkninger af behandling, der i givet fald opstår direkte og ofte bliver permanente. Lokalt avanceret tumor Kan de tilgængelige data synes sparsomme for den store patientkategori, som klinisk har en tilsyneladende lokaliseret prostatakræft, så har vi endnu færre data om resultaterne af de forskellige behandlinger ved en lokalt fremskreden, men ikke metastaseret tumor. Denne kategori af patienter har en dårligere prognose end dem, som har en lokaliseret tumor. I denne serie med symptomstyret behandling af mænd med lokalt fremskreden prostatakræft, forekommer den sygdomsspecifikke overlevelse at være ca. 10 % lavere ved alle tidspunkter, sammenlignet med mænd med primært lokaliseret prostatakræft. Sammenlignende studier med andre behandlinger eksisterer ikke og den almindelige opfattelse er, at udelukkende radikal prostataeknomi eller strålebehandling ikke er tilstrækkeligt for denne patientkategori. Her kan dog en kombination af hormonbehandling og strålebehandling være en fremkommelig vej og randomiserede studier har påvist fordele, både med hensyn til fremgang (progress) og overlevelse ved en kombinationsbehandling, sammenlignet med udelukkende strålebehandling. Kommentar De langtidsdata, som vi råder over m.h.t. resultaterne af de forskellige behandlinger af mænd med lokaliseret prostatakræft, baserer sig udelukkende på patienter, som fik stillet deres diagnose, før PSA var tilgængeligt

11 Disse patienter havde som regel palable tumorer eller blev fundet ved en operation for en tilsyneladende godartet prostataforstørrelse. Vi ved ikke hvordan disse data skal overføres til dagens patienter, der som regel findes på grund af et forhøjet PSA-tal med efterfølgende systematiske biopsier fra en prostata, der ikke har åbenbare forandringer, som kan behandles. Randomiserede sammenlignende behandlingsdata hos mænd med klinisk lokaliseret prostatakræft er nødvendige for at vi bedre skal kunne redde vores patienter og gøre det lettere for os selv. Dette i en fremtid med et stadigt stigende antal mænd, der får stillet en prostatakræft diagnose som følge af en ældre befolkning og i forskellige sammenhæng stigende anvendelse af PSA. Sådanne studier findes i dag, men de er få og gennemføres ofte med stort besvær. For nylig er Scandinavien Prostate Cancer Group (SPCG) studie nr. 4 blevet lukket for yderligere tilgang af patienter. I dette studie er lidt under 700 mænd med lokaliseret prostatakræft blevet randomiserede til enten symptomstyret behandling eller radikal prostateknomi. Overlevelsesdata fra dette studie må vente i hvert fald yderligere fem år. Et lignende studie løber over de sidste tre år i USA, men der er store problemer med rekrutteringen af patienter. I SPCG's studie nr. 7 optager man endnu patienter og man randomiserer med lokalt større tumorer til endrokrinbehandling eller strålebehandling kombineret med endrokinbehandling. Dette studie vil kunne besvare spørgsmålet, hvorvidt strålebehandling tilfører denne patientkategori noget positivt. Der er planlagt yderligere studier, fremfor alt sammenligninger mellem strålebehandling og radikal kirurgi hos mænd med små prostata tumorer. Der kommer dog til at gå lang tid før vi får svar på de problemstillinger som findes. Patienterne kræver besked af os allerede i dag og vi kan bare henvise til de tilgængelige behandlingsalternativer og disses bivirkninger. Det bliver derfor patienten med en lokaliseret prostatakræft, der udfra sine egne forudsætninger og ønsker, selv må tage aktivt del i valget af behandlingsform. Dette valg bliver i dag overvejelsen af en mulig, men ikke sikker behandlingseffekt og de bivirkninger, vi ved kan opstå, og som vil påvirke livskvaliteten. Tabel I er en sammenfatning af sygdomsspecifik overlevelse i 10 år efter diagnose baseret på to strukturerede litteratursammenfatninger af resultater af behandlingsstudier af radikal prostateknomi, ekstern fuld-dose strålebehandling og symptomstyret behandling af mænd med lokaliseret prostatakræft, samt fra en studie af amerikanske mænd der er blevet behandlet for lokaliseret prostatakræft Radikal Ekstern Symptomstyret prostateknomi strålebeh. behandling (procent) (procent) (procent) Adolfsson et al (12) Middleton et al 88, Lu-Yau et al 83a 76a 82a 89b 74b 80b a) = påtænkt behandling (intention to treat) b) = given behandling (treatment received)

12 Tabel II viser sygdomsspecifik overlevelse i 10 år efter diagnose i en samlende analyse af originaldata, fra 828 patienter med symptomstyret behandling og patienter med radikal prostateknomi på grundlag af en klinisk lokaliseret prostatakræft Antal 10 års metastasefri 10 års sydoms- SS1/RP2 overlevelses specifik overlevelse (procent) (procent) SS RP SS RP Højt differentieret 492/ Middel differentieret 265/ Lavt differentieret 63/ SS = symptomstyret behandling, RP = radikal prostateknomi 1) = 8 patienter med ukendt tumor grad, udelukket fra analysen 2) = 229 patienter med ukendt tumor, udelukket fra analysen Resumé Taget i streng videnskabelig betydning, så eksisterer der ikke nogen behandling(radikal prostateknomi, strålebehandling eller symptomstyret behandling), som er bevisligt bedre end nogen anden for patienter med klinisk lokaliseret prostatakræft. De behandlingstraditioner som findes og/ eller eksisterer eller er ved at blive indført, baserer sig i bedste fald på strukturerede sammenligninger mellem ikke-kontrollerede studier. I ikke-kontrollerede, men strukturerede sammenligninger mellem forskellige behandlingsserier, er forskellene i sygdomsspecifik overlevelse marginale i op til år efter at diagnosen er stillet. Forskellene i overlevelse imellem de forskellige behandlingsalternativer kan være sande, men kan også forklares ved forskellige fejlkilder, først og fremmest i uligheder i udvalget af patienter, men også på grund af uligheder i fordelingen af de prognostiske faktorer (confounding). I mangel af data som kan give vejledning, må patienten selv tage aktivt del i sin behandling. For patienten bliver det et valg imellem på den ene side en mulig, men ikke100% sikker behandlingseffekt og så de bivirkninger som påvirker livskvaliteten. For at få et bedre grundlag for beslutninger vedrørende behandlingen af patienter med lokaliseret prostatakræft, behøver man randomiserede studier af overlevelseschancerne og ikke mindst af livskvaliteten ved de forskellige behandlingsalternativer. Jan Adolfsson

13 FRANKRIG: HVAD ER GLEASON KLASSIFICERINGS-SYSTEMET? Af medlem af PROPA og reporter for os fra Frankrig, konsulent Jens Hasfeldt, bosat i Frankrig. Når en patient hos sin læge skal have konstateret en eventuel prostatakræft, er en af undersøgelserne en biopsi, hvor der med en eller flere kanyler udtages prøver af vævet i prostata. Hvis lægen finder kræftceller i biopsien, skal den klassificeres, da ikke alle cancere ser ud og virker på samme måde. Den mest anerkendte klassificerings teknik hedder Gleason klassificerings systemet. For at få sit Gleason pointtal må en patolog undersøge vævsprøver fra de to mest repræsentative dele af tumoren. Hver vævsprøve bliver tildelt en gradering fra 1 til 5. Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5 Canceren er vel differentieret, sammensat af regelmæssig placerede cirkulær kerner (acinus) i en afgrænset kompakt masse Canceren er stadig vel differentieret, men kernerne er ikke så skarpt afgrænset og er mere irregulære i form. Nogle kerner invaderer det omkring liggende prostata væv. Den mest almindelige form for cancer. Canceren er moderat differentieret med kerner, der varierer i størrelse. Mange kerner invaderer det omkring liggende prostata væv. Canceren er dårligt differentieret uden mulighed for at forme separate kerner; meget irregulær, forvredet form; tiltagende invasion af det omkringliggende væv. Canceren er udifferentieret og har ingen sammenligning med normale prostata celler; der kan ikke dannes kerner. To grader, der mest markant fremgår af de udtagne vævsprøver, lægges sammen, sådan at den samlede pointtal bliver fra 2 til 10. En Gleason på 2-4 betyder at canceren gror langsomt, mens en Gleason på 8-10 betyder at canceren gror hurtigt. Jo lavere en Gleason desto mindre aggressiv er canceren, men en Gleason på 5-7 kan være enten langsom eller hurtig groende. En Gleason på 5-7 er grå-zonen i prostata cancer klassificeringen. Det siger sig selv, at den rigtige klassificering er uhyre vigtig for at beslutte sig for hvilken type behandling, der vil være bedst for den konkrete cancer. Det er ikke en hvem-som-helst patolog, der kan lave denne klassificering. Det kræver erfaring fra vurdering af mange forskellige prostata vævsprøver. Du kan bede om at få din biopsi udleveret og vurderet hos en anden patolog for at være sikker på at resultatet er det samme. Jens Hasfeldt Redaktionel bemærkning: Den sidste sætning afspejler forhold i Frankrig. En udlevering og undersøgelse hos anden patolog vil næppe kunne praktiseres i Danmark

14 NYT FRA MEDICINUDVALGET Er det samme medicin? Af medlem af PROPAs medicinudvalg Ole Sonne. Det sker under medlemsmøder, at man kommer til at udveksle erfaringer om virkning (og bivirkning) af medicinske præparater og ofte er der enslydende erfaringer, skønt præparat- navnene er forskellige. Forklaringen kan ligge i følgende forhold: Når Lægemiddelstyrelsen har godkendt et originalt præparat som en medicinsk specialitet, optages det i Lægemiddelkataloget under sit godkendte præparatnavn, som for det meste er et beskyttet varemærke et såkaldt særnavn (f.eks. CASODEX). Når præparatet sælges, skal emballage og etiket desuden være forsynet med et fællesnavn, som er betegnelsen på det virksomme stof (i dette tilfælde: bicalutamid). Patentrettighederne på et originalt lægemiddel er beskyttede i en vis årrække, hvorefter konkurrerende virksomheder kan udnytte patentet og markedsføre en identisk kopi af den originale medicin det man kalder generisk medicin Man kan komme ud for, at apoteket udleverer medicin, som har et andet navn, end det lægen har skrevet på recepten. Det skyldes, at apoteket ifølge loven skal udlevere den billigste medicin med samme fællesnavn - så der er her tale om en generisk medicin, som har sit eget særnavn, men også bærer fællesnavnet på det virksomme stof lægen har ønsket. Det udleverede er ltså identisk i styrke og koncentration og virker på nøjagtig samme måde i kroppen ( - dog kan det have en anden farve, facon og indpakning). Er det så altid sikkert at vælge den generiske medicin? JA, det er det altid! Lægemiddelstyrelsen stiller lige så strenge krav til generisk medicin som til originalmedicin. Hvorfor er det generiske så billigere end det originale? Fordi de kolosale omkostninger ved års udvikling af originalmedicin ikke belaster de firmaer, som laver kopier når patentet er udløbet derfor er der flere udbydere på markedet, og det holder priserne nede. I behandlingen af prostata-cancer bruges bl.a. blokering af hormonet testosteron med et antihormon i form af et antiandrogen. Her skal nævnes en række eksempler på disse antiandrogener, som kan illustrere det ovenfor beskrevne forhold: Særnavn Anandron Androcur Casodex Enanton Eulexin Flutacan Flutaplex Procren Profamid Suprefact Zoladex Fællesnavn (virksomt stof) nilutamid cyproteronacetat bicalutamid leuprorelin flutamid flutamid flutami leuprorelin flutamid buserelin goserelin

15 NYT FRA PROPA: Redaktør(er) til Nyhedsbrevet Nyhedsbrevets redaktør fra netværket start har som nævnt i sidste nummer bedt bestyrelsen om at fratræde med majnummeret. Derfor mangler Propa en redaktør fra sommerferien. Nyhedsbrevet udkommer fire-fem gange om året og med martsnummeret udsendes samtidig indbydelse til årsmøde og generalforsamling Der stilles PC-computer med printer, scanner og -forbindelse til rådighed for redaktøren, og alle udgifter dækkes. Har du lyst til og interesse for dette arbejde, så ring til Ole Mortensen ( ) eller Johs. Honoré ( ) Bestyrelsen Engelsksproget video om prostatakræft og dens behandling udlånes Erik Baunbæk har fra Australien hjembragt to videofilm om henholdsvis lokaliseret og avanceret prostatakræft og deres behandling. Filmene er kopieret samlet, så det nemt kan lånes over hele landet. Ring til Ole Mortensen ( ) eller Johs. Honoré ( ) og aftal lån. Johs. Honoré Lokaludvalg for Midtjylland dannet Efter møde i Århus den 15. februar dannedes et lokaludvalg for Midtjylland med følgende sammensætning: Ole Breiner, Holger Drachmansvej 12, 8660 Skanderborg, , wanadoo.dk. Herlev Prangsgaard, Birkevej 6, 7600 Struer, tlf: , mail.tele.dk. Eigil Juel Rasmussen, Møllevej 19 A, Bønnerup Strand,85 85 Glæsborg, tlf Poul Erik Henriksen, Ringgårdsvej 5, Højbjerg, tlf Freddy Mogensen, Ørnedalen 21, 8220 Lystrup, tlf Pårørende: Helen Ræbild, Vestervang 7, 1-721, 8000 Århus C, tlf Freddy Mogensen

16 MØDEKALENDER HELE LANDET: ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING I ODENSE PROPAs bestyrelse indbyder til årsmøde og generalforsamling lørdag den 28. april kl i auditoriet, Patologisk institut, Odense Universitetshospital Program: 11.00: Velkomst 11.05: Overlæge Peter Iversen: Prostatakræft sygdommen og dens behandling Foredrag og spørgsmål 12.15: Frokost - PROPA er vært 13.15: Generalforsamling Indkaldelse og program i martsnummeret af Nyhedsbrev 14.15: Docent, Ph.D. Søren Brøgger Christensen: Fra plante til lægemiddel om udviklingen af kemoterapi til prostatakræft 15.15: Årsmødet afsluttes. Dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt dette nyhedsbrev. Er der sket fejl, kan den rekvireres på MIDTJYLLAND Tema- og orieneteringsmøde i Århus Lokaludvalget for Midtjylland indbyder alle prostatakræftpatienter og deres pårørende til tema- og orienteringsmøde tirsdag den 15. maj kl. 16 ca 20 Spisning ca. kl. 18. Smørrebrød a 11 kr. pr stk. forudbestilles ved tilmelding Sted: Kræftens Bekæmpelse, M. P. Bruunsgade 29, 8000 Århus C. Tilmelding: senest 14.5.Kræftens Bekæmpelse, tlf (kl. 9 16)

17 MØDEKALENDER SYDJYLLAND-FYN Samtalegruppemøde i Kolding Lokalgruppen for Fyn, Syd- og Sønderjylland indbyder alle prostatakræftpatienter og pårørende til samtalegruppemøde onsdag den 28. marts kl Medbring venligst selv kaffe, the, vand til eget behov i pausen. Sted: Foredragssalen, Kolding Sygehus. Tilmelding: senest dagen før mødet til KB-rådgivningscentret i Odense, tlf Samtalegruppemøde i Svendborg Det lokale netværk for Svendborg iindbyder alle prostatakræftpatienter og pårørende til samtalegruppemøde tirsdag den 24. april kl Der bliver serveret kaffe eller the i pausen. Sted: Sygehus Fyn, Dagafsnit K, Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg Tilmelding senest på tlf Samtalegruppemøde i Odense Lokalgruppen for Fyn indbyder alle prostatakræftpatienter og pårørende til samtalegruppemøde onsdag den 16. maj kl Der bliver serveret kaffe eller the i pausen. Sted: Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret, Vesterbro 46, 5000 Odense Tilmelding senest 15.4.til rådgivningscentrets tlf

18 MØDEKALENDER SJÆLLAND Informationsmøde i Slagelse PROPA inviterer prostatakræftpatienter, deres pårørende og andre med interesse for sygdommen til informationsmøde på Centralsygehuset i Slagelse onsdag den 4. april 2001 kl konst. overlæge Erik B. Jakobsen, Centralsygehuset, vil give en generel orientering om prostatakræft og de behandlinger, der praktiseres i Vestsjællands Amt, derefter vil formanden for PROPA, Ole Mortensen fortælle om patientforeningen og dens planer samt om den gensidige støtte patienter og pårørende kan give hinanden. PROPA vil byde på kaffe m. brød. Deltagelse er gratis. Sted: Centralsygehuset i Slagelse, Ingemannsvej 18, indgang 11, lokale 5. Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby - telf snarest og senest 3. april kl Samtalegruppemøde i Køge Initiativgruppen for Roskilde amt indbyder alle prostatakræftpatienter og deres pårørende (i hele Midtsjælland) til samtalegruppemøde onsdag den 9. maj kl PROPA byder på kaffe eller the i pausen (tag selv brød med) Sted: Roskilde Amts Sygehus i Køge, mødelokale 1 og 2, opgang 1 (ovefor hovedingangen), Lykkebækvej 1, Ølby. Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, tlf. 45 9i

19 MØDEKALENDER København og Omegn Samtalegruppemøde i Lyngby Lokalforeningen for Københavnsområdet og Frederiksborg amt indbyder herved prostatakræftpatienter og deres pårørende til samtalegruppemøde, hvor der bl. a. orienteres om nyheder samt udveksles erfaringer mellem deltagerne onsdag den 16. maj 2001 kl Sted: Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret, Nørregårdsvej 10, Lyngby. Der serveres gratis kaffe/the m. småkager. Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby - telf Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser (rev ): Sjælland og omliggende øer: Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Str. tlf: get2net.dk formand Johs. Honoré, Åvej 8, 4000 Roskilde tlf: Fyn, Syd- og Sønderjylland og omliggende øer: Erik Baunbæk, Eghavevej 6 E, Troense, 5700 Svendborg tlf: e.mail: get2net.dk sekretær næstformand Gunnar Petersen, Krogvej 9, 6720 Nordby Fanø, tlf./ fax: get2net.dk Midt- og Nordjylland: Herlev Prangsgaard, Birkevej 6, 7600 Struer, kasserer tlf: , mail.tele.dk. Pårørende: Erna Christensen, Th. Philipsensvej 51, 2770 Kastrup, tlf: Suppleanternes navne og adresser: Sjælland og omliggende øer: Poul Jørgensen, Strandvejen 98, 2 th, 2900 Hellerup, Fyn, Syd- og Sønderjylland og omliggende øer: Vagn Andersen, Majsvej 20, 5500 Middelfart, Flemming Hammershøj, Strandvænget 21, 6000 Kolding, Midt- og Nordjylland: Ole Breiner, Holger Drachmansvej 12, 8660 Skanderborg, , wanadoo.dk. Pårørende: Astrid Flood, Hymersvej 7, 3000 Helsingør,

20 Nyhedsbrevet udgives af PROPA, Prostatacancer-patientforeningen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Stof til næste Nyhedsbrev bedes sendt senest den til redaktøren i kopi eller e-amail (se nedenfor) og til Redaktør: Johs Honoré, Åvej 8, 4000 Roskilde Tlf Ekspedition: Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret, Nørgaardsvej 10, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Fax Tryk: Vester Kopi Antal:

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

NYHEDSBREV - september 2002

NYHEDSBREV - september 2002 NYHEDSBREV - september 2002 Der forskes i ny prostatakræft-medicin af Ole Sonne og Ole Mortensen I mørke øjeblikke forfalder man til at tænke, at næsten ingen medicinalvirksomheder forsker i behandling

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret prostatakræft? 14 Strålebehandling

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

PROPAs NYHEDSBREV Februar 2003

PROPAs NYHEDSBREV Februar 2003 PROPAs NYHEDSBREV Februar 2003 Rettidig omhu af PROPAs formand Ole Mortensen Til et godt nytår hører også muligheden for at få opfyldt et nytårsønske. Et af mine ønsker vil være, at vi ser og føler, at

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV - november 2001

NYHEDSBREV - november 2001 PROPA NYHEDSBREV - november 2001 NYHEDSBREV - november 2001 Kvalitet og menneskelig værdighed i sygehusenes behandling af PROPAs sekretær Johs. Honoré Hovedstadens Sygehusvæsen besluttede i sygehusplan

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

PROPAs NYHEDSBREV Februar 2004

PROPAs NYHEDSBREV Februar 2004 Vi efterlyser forskning i prostatakræft I dette Nyhedsbrev er der en artikel om den nyeste statistik om prostatakræft. Det fremgår, at 1.084 mænd døde af sygdommen i år 2000. Et højt tal, når man sammenligner

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

NYHEDSBREV - juni 2002

NYHEDSBREV - juni 2002 NYHEDSBREV - juni 2002 Gode initiativer fra Kræftens Bekæmpelse I april 2002 har Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse vedtaget fire initiativer med henblik på at styrke indsatsen for at sikre kræftpatienter

Læs mere

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at hjælpe mænd, som rammes af prostatakræft. Det gør vi bl.a. ved at afholde møder over hele landet og udgive et medlemsblad. Herigennem får du som medlem

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Juni 2012. Nr. 2. Beretning 2011 Forsøgsbehandling Shared care i Midtjylland

Juni 2012. Nr. 2. Beretning 2011 Forsøgsbehandling Shared care i Midtjylland Juni 2012. Nr. 2 Beretning 2011 Forsøgsbehandling Shared care i Midtjylland Indhold Nr. 2 Juni 2012 PROPA NYT Propa Nyt udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Information om livmoderhalskræft

Information om livmoderhalskræft Information om livmoderhalskræft Indhold Livmoderhalskræft Biologiske fakta om livmoderhalsen Hvad er livmoderhalskræft? Årsager til livmoderhalskræft Folkeundersøgelsen for livmoderhalskræft (Screening)

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Februar 2009. Nr. 1-2009. Pakker

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Februar 2009. Nr. 1-2009. Pakker PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Februar 2009 Nr. 1-2009 Pakker Dette blad indeholder en indbydelse til årsmøde med generalforsamling. På årsmødet vil to spændende og kompetente foredragsholdere

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere