PROPA NYHEDSBREV, marts 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPA NYHEDSBREV, marts 2001"

Transkript

1 Indhold: Forsikring ved kritisk sygdom, af Lars Kofoed, jurist i Kræftens Bekæmpelse s. 2 Prostata Specifikt Antigen, af overlæge Georg Søletormos s. 4 Behandlig af lokaliseret prostatakræft, af Jan Adolfsson, docent s 5 Hvad er Gleason klassificerings-systemet, af Jens Hasfeldt, konsulent s. 14 Er det samme medicin, af Ole Sonne, medicinudvalget s. 15 Nyt fra PROPA s. 16 Mødekalender s. 17 Betyrelsens navne og adresser s. 19 Forsikring ved kritisk sygdom Af Lars Kofoed, jurist i Kræftens Bekæmpelse Kan du få penge, hvis du får prostakræft? Mange ved ikke selv, de har ret til penge, hvis de får prostatakræft og at de selv skal henvende sig til deres pensionskasse, fagforening eller arbejdsplads for at få beløbet udbetalt. Flere og flere er via deres arbejdsplads eller fagforening omfattet af en forsikring ved kritisk sygdom, som giver dem ret til et skattefrit engangsbeløb på mellem og kr., hvis de får konstateret prostatakræft. For at være berettiget til engangsbeløbet, er det ikke en betingelse, at kræftsygdommen medfører varigt eller langvarigt tab af erhvervsevnen. Man har derfor ret til beløbet, selv om man forsætter med at arbejde. Det beløb man får, kan man frit bruge, til hvad man vil. For at være berettiget til det skattefrie engangsbeløb, skal prostatakræften være opstået og diagnosticeret efter, at ens arbejdsplads eller fagforening har tegnet forsikringen. Man er altså ikke berettiget til noget, hvis man har fået prostatakræft inden ens arbejdsplads eller fagforening tegnede forsikringen. Med mindre andet er aftalt, er man kun omfatter af forsikringen, så længe man er ansat på den virksomhed, eller medlem af den fagforening, der har tegnet forsikringen. Hvis man har fået konstateret prostatakræft, er det derfor klogt at undersøge, om ens arbejdsplads, fagforening eller pensionskasse har tegnet en forsikring, og i givet fald finde ud af, hvad den konkrete ordning går ud på. Hvis man, efter at have kontaktet sin arbejdsplads, fagforening eller pensionskasse har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte mig på tlf Lars Kofoed - 2 -

2 Prostata Specifikt Antigen Af overlæge Georg Søletormos, Klinisk Biokemisk Afdeling, Fredriksborg Amts Sygehus. Hillerød. Prostata specifikt antigen (PSA) er en biologisk substans, som næsten udelukkende produceres af kirtelceller i prostata, og som stimuleres af det mandlige kønshormon testosteron. PSA transporteres fra kirtelcellerne til blodbanen, hvor koncentrationen i blodet kan måles ved laboratorieanalyse. Dette har ved prostatacancer dannet baggrund for anvendelse af PSA som serologisk tumor-markør (et stof i blodet, som viser tilstedeværelsen af ondartede celler). PSA koncentrationen i blodet afspejler mængden af PSA producerende celler. Da produktionshastigheden og formentlig også forsvindings-hastigheden varierer fra person til person, kan man ikke ud fra koncentrationsmålinger drage slutninger om antal PSA producerende celler imellem forskellige personer Forventninger til en ideel tumor-markør ved prostatacancer kan udtrykkes som opfyldelse af følgende syv kriterier: Markøren skal således være: 1. Let målelig i kropsvæsker Kriteriet er opfyldt, idet PSA analyse ikke repræsenterer nogen analyse-teknisk udfordring. PSA måling foretages rutinemæssigt ved en lang række laboratorier i Danmark. Analyse foretages ved automatiserede analyserobotter med kapacitet til at analysere over 100 prøver i løbet af få timer. Automatisering har forbedret kvaliteten af resultaterne. I blodet bindes 80% af PSA til anticymotrypsin (ACT) og 5% til makroglobulin (MG), således at kun ca. 15% af PSA findes i en fri ubundet form. PSA analyse er baseret på enten den såkaldte total-psa (summen af ACT-bundet samt frit PSA) eller på frit PSA. PSA bundet til MG kan ikke bestemmes. 2. Produceres ikke af andre organer Kriteriet er opfyldt, idet PSA stort set ikke produceres i målelige koncentrationer udenfor prostata. 3. Udtrykkes ikke hos raske personer eller ved godartede tilstande (høj specificitet) Kriteriet er ikke opfyldt. Dels er der en vis baggrundsproduktion i sundt prostatavæv og dels en stigende koncentration ved aldersbetinget godartet forstørrelse af prostata (benign prostatahyperplessi). Dette giver tolkningsmæssige problemer ved moderat forhøjede koncentrationer, fordi PSA produceret ved prostatacancer ikke kan skelnes fra PSA produceret ved godartet forstørrelse. Skyldes stigningen at flere raske celler producerer PSA eller skyldes stigningen tilkomst af PSA-producerende cancer-celler? Der er gjort et par tiltag for at lette tolkning af moderat forhøjede værdier. I) Aldersrelateret reference intervaller (normal-områder), II) PSA-identitet (forholdet mellem PSA koncentrationen og prostatas volumen), - 3 -

3 III) PSA-ratio (forholdet mellem frit og total-psa), samt IV) PSA-velocity (ændring i PSA koncentrationen med tid). De nævnte tiltag giver ikke entydige svar og tolkning forudsætter specialviden om tumormarkører. 4. Udtrykkes hyppigt ved prostatacancer (høj følsomhed) Kriteriet er opfyldt. Afhængigt af sygdommens stadium vil mange patienter med prostatakræft have moderat til betydelig forhøjet koncentration. Den høje følsomhed bliver dog forstyrret af hyppig undersøgelse af koncentrationen ved aldersbetinget godartet forstørrelse af prostata. Det er derfor svært at afgøre om en høj koncentration er betinget af god- eller ondartede forandringer i kirtelvævet. 5. Udtrykkes tidligt ved prostatacancer (screening) Det er uklart om kriteriet er opfyldt. Der pågår en række undersøgelser, som forhåbentlig vil afklare hvorvidt screening (systematiske undersøgelser) med tidlig diagnose og behandling vil ændre overlevelsen 6. Informerer om ændret tumoraktivitet eller væksthastighed (monitor) Kriteriet er opfyldt. PSA måling bør være rutine i bedømmelse og opfølgning af patienter med diagnosticeret prostatacancer, uanset behandling. Optimal tolkning af regelmæssigt målte PSA-værdier forudsætter specialviden om tumor-markører. 7. Forudsiger forløbet for den enkelte patient (prognostikator) Kriteriet er ikke opfyldt. PSA bestemmelse ved diagnosetidspunktet for prostatacancer kan ikke forudsige sygdomsforløbet hos den enkelte patient. KONKLUSION Regelmæssige målinger af prostata specifikt antigen bør være en integreret del af programmet til overvågning af sygdomsaktiviteten ved prostatacancer. Optimal tolkning af resultater forudsætter specialviden om tumor-markører. Hvorvidt screening har væsentlig betydning, er uafklaret. Georg Søletormos - 4 -

4 NYT FRA UDLANDET SVERIGE: Behandling af lokaliseret prostatakræft - forskellige alternativer Patienter med lokaliseret prostatakræft må selv aktivt deltage i valget af behandlingsform. Af docent Jan Adolfsson, Karolinske Institutet, Urologisk Klinik, Huddinge Universitetssygehus, Stockholm og publiceret i Låkartidningen nr. 26, Oversat af medlem af PROPA, kaptajn Jens V. Bloch. Indledende sammenfatning De behandlingsformer, der i dag eksisterer for patienter med prostatakræft - tilsyneladende lokaliseret i prostatakirtlen - og som ikke i øvrigt udviser spredning, er radikal kirurgi, forskellige typer af strålebehandling samt symptomstyret behandling. Der findes i dag ingen behandling for patienter med lokaliseret prostatakræft, som strengt videnskabelig betragtet - er bevisligt bedre end nogen anden behandling. De behandlingstraditioner, som findes og er under udvikling, skyldes netop traditioner og i bedste fald strukturerede sammenligninger mellem ikke-kontrollerede behandlingsstudier. I de tilgængelige studier og sammenligninger er forskellene marginale mellem de forskellige behandlingsalternativer m.h.t. sygdomsspecifik overlevelse i op til år efter diagnosetidspunktet. Sammenligningerne baserer sig på patientserier, der blev samlet for år siden. Det var før man havde adgang til prostataspecifikt antigen (PSA) som markør for en eventuel prostatacancer. PSA har ændret forudsætningerne: Introduktionen af PSA har dramatisk ændret forudsætningerne for at kunne diagnosticere en prostatacancer. Udover at vi i dag finder flere patienter med prostatakræft, så har de kategorier af tumorer, man finder, også ændret sig. I dag bliver mange af de tumorer, som diagnosticeres, ikke konstateret ved en rektalundersøgelse, men findes udelukkende på grund af en forøgelse af PSA-tallet efterfulgt af systematiske biopsier. Det er derfor svært at oversætte de data for langtidsoverlevelse fra patienter, der er blevet diagnosticeret ved rektal eksploration (klinisk finger-undersøgelse gennem endetarmen) til dagens virkelighed. Derfor behøver vi randomiserede studier (studier baseret på statistiske tilfældigheder), der kan sammenligne de forskellige behandlingsalternativer, som findes. Sådanne studier foretages, bl.a. her i Skandinavien, men på grund af sygdommens karakter og et ofte meget langvarigt forløb, vil det tage år - sandsynligvis årtier - inden vi får svar på de stillede spørgsmål. I denne artikel vil blive givet en kortfattet beskrivelse af disse alternerende behandlingsmuligheder - hvad man kan opnå med dem, og hvad man bør tage hensyn til, når man sammenligner de forskellige alternativer

5 Radikal kirurgi Radikal prostata-ektomi som metode til at fjerne hele prostatakirtlen, er første gang beskrevet i Hele prostatakirtlen med vedhængende sædblærer fjernes gennem et lodret indsnit i maven fra navlen til skambenet (retropubisk metode). Herved opstår en afstand på som regel ca. 5 cm mellem blærehalsen og den øverste del af urinrøret, men det klares ved, at man trækker blærehalsen noget ned og syr den sammen med urinrørsstumpen. Indgrebet var i begyndelsen ret farligt og medførte ofte et stort blodtab. Metodikken er senere blevet forbedret, og man har fået klarlagt de anatomiske forhold. I dag betragtes radikal prostata-ektomi som et rutineindgreb ved de større urologiske klinikker i Sverige. Indgrebet kan også gøres perinealt via et snit mellem skrotum (pungen) og anus (tarmåbningen). Den retropubiske metode er den man som regel bruger i Sverige i dag. For nylig er der blevet beskrevet en laparaskopisk teknik (kikkert-operation), hvormed man radikalt kan fjerne prostata og sædblærerne, og denne teknik er man ved at indføre på flere klinikker i Sverige. Komplikationer ved radikal ektomi De komplikationer, der kan opstå efter radikal prostataeknomi, er hovedsageligt impotens og inkontinens. De nerver, der har betydning for at kunne præstere erektion, løber netop tæt opad bagsiden af kirtlen, og selv om de ofte kan identificeres, beskadiges de sædvanligvis ved indgrebet. For at operationen kan nå sin hensigt at helbrede ved radikalt for kræften, er det somme tider ikke muligt at bibeholde disse nerver. Risikoen for at blive impotent efter en radikal prostateknomi er stor % - og stiger med patientens alder. Prostatakirtlen "står" på bækkenbunden og lukkemusklen, for urinrøret går gennem dette område, og nerverne til erektionen påvirkes derfor ofte. Evnen til at holde på urinen påvirkes også hyppigt. Med de modificeringer, der er indført, er risikoen for svær inkontinens markant mindsket.. Mange mænd får, dog som følge af indgrebet, en permanent dråbe-inkontinens ved anstrengelser. Desværre forekommer det, at man ikke opnår at fjerne kræften helt, eftersom tumorer - der før operationen tilsyneladende var lokaliserede til prostatakirtlen - ofte ved de endelige mikroskopiske undersøgelser viser sig at være vokset udenfor kapslen. Strålebehandling I dag benytter man flere forskellige metoder når det drejer sig om strålebehandling mod prostatakræft. Udvendig fuld-dose strålebehandling er den traditionelle behandlingsform og teknikken er under stadig udvikling, således at man i dag ofte giver en 3-dimensionel behandling med mindre marginaler. Herved formindsker man også bivirkningerne, samtidig med at man kan forøge doserne, hvilket så sandelig også er ønskværdigt for at opnå lokal kontrol over tumoren. Som alternativ har man i dag også brachyterapi - såkaldt interstitiel strålebehandling - hvor man indfører en stift med radioaktive isotoper i prostatakirtlen for at kunne forøge den lokale bestrålingsdosis og formindsk bivirkningerne. De isotoper man benytter er jod-125, iridium

6 198 og palladium-103. Stiften placeres ved hjælp af ultralyd og kan efterlades permanent eller fjernes igen efter såkaldt ""afterloading". Den sidstnævnte teknik kombineres med ydre strålebehandling. Komplikationer ved strålebehandling Med moderne doseringsplanlægning og behandlingsteknik er komplikationsfrekvensen for urinblære og endetarm mindre end tidligere, men disse komplikationer - især trang til vandladning og afføring - kan være meget besværlig for enkelte patienter. Efter en ydre strålebehandling føler ca. halvdelen af de mænd, der før havde seksuel evne, at denne evne er blevet forringet. De forskellige former for brachyterapi er dog for nye til, at man kan bedømme de bivirkninger, der eventuel måtte opstå efter en given behandling. Kirurgi, strålebehandling og hormonbehandling kombineres Radikal prostataeknomi og strålebehandling er blevet kombineret med hormonbehandling for at fjerne effekten af testosteron i tumor cellerne i håb om at forøge behandlingens effektivitet. Hormonbehandlingen indebærer som regel at man giver en GnRH-analog, eventuelt i kombination et antiandrogen og den afsluttes sædvanligvis efter strålebehandlingen. Hormonbehandling har man også givet før (neo-adjuvant), i forbindelse med, og/eller efter (adjuvant) kirurgisk eller strålebehandling. Hormonbehandlingen gives med det formål at mindske tumorens størrelse og derigennem opnå radikalitet ved det kirurgiske indgreb. Hormonbehandlingen, der gives tre måneder før operationen, ser ud til at formindske risikoen for at finde positive marginaler i det endelige præparat. Dette afspejles dog ikke i en formindskelse af tilbagefaldsprocenten og sandsynligvis er den forøgede radikalitet bare en chimære, eftersom de kræftceller, som findes udenfor prostatakirtlen, bliver sværere at opdage efter en hormonbehandling. Sammenfattende kan man sige, at den generelle opfattelse blandt urologer er, at en hormonbehandling før kirurgi ikke tilfører patienten noget positivt. M.h.t. strålebehandling forholder det sig anderledes. Randomiserede studier har påvist overlevelsesfordele for de patienter, der har modtaget hormonbehandling før og/eller efter strålebehandling (op til tre år). Eksperimentelt har man også påvist en forøget reduktion af prostatakræftceller ved en kombination af strålebehandling og hormonbehandling, sammenlignet med når disse gives som enkeltstående behandlinger. Denne effekt er størst, dersom hormonbehandlingen gives før strålebehandlingen. Der behøves yderligere studier for at fastlægge den kliniske effekt af neo-adjuvant og adjuvant hormonbehandling ved behandling af prostatakræft, men konceptet benyttes i dag i større og større omfang. Symptomstyret behandling Denne form for behandling kaldes ofte for konservativ behandling eller "wait and see". Det betyder, at man i begyndelsen vælger ikke at behandle tumoren hos en symptomfri patient, og at behandling først sættes ind, når og hvis der opstår symptomer stammende fra tumoren. Den behandling der kan blive tale om, er som oftest en hormonel behandling, men også: behandlinger såsom radikal prostateknomi og strålebehandling kan komme på tale i visse tilfælde

7 Baggrunden for denne strategi er erfaringer som viser, at en tidlig prostatakræft - der ikke er lavt differentieret - ofte har et meget langsomt forløb. Sammenholdt med det faktum, at gennemsnitsalderen ved en diagnose ligger på omkring de 70 år, betyder at mange mænd dør med deres sygdom og ikke af den. Fordelene ved denne strategi er, at mange patienter ikke bliver udsat for de bivirkninger, som al behandling medfører, mens andre kan leve uden behandling i mange år, inden behandling bliver nødvendig. Ulempen er givetvis, at en fra begyndelsen kurérbar tumor, i løbet af nogle år kan udvikle sig i farlig retning og til sidst bevirke, at patienten dør af den. Det er også sandsynligt, at en del patienter oplever det mentalt belastende at leve med en ubehandlet tumor. Det skal påpeges, at en sådan uro også er et symptom, der kan motivere en behandling. I en del sammenhænge har man ment, at symptomstyret behandling er det samme som bevidst at forsømme patienten og hans sygdom. I konceptet sygdomsstyret behandling indgår der dog en meget nøje information af patienten samt en regelmæssig opfølgning og man bruger megen tid på dem. Man har anvendt symptomstyret behandling her i Skandinavien i flere årtier, måske mest i slutningen af halvfjerdserne og hen imod firserne, inden den radikale kirurgi blev anerkendt. Man har også benyttet symptomstyret behandling de fleste steder i verden - i forskelligt omfang og i forskellige versioner. Resultat-målingsmetoder ved behandling af lokaliseret prostatakræft Ved en nylig afholdt international konsensus-konference i Stockholm, arrangeret af WH0ccentret for urologiske kræftsygdomme, blev man enige om, at man ved resultatmålingerne af de forskellige behandlinger for mænd med lokaliseret prostatakræft, ikke alene skal benytte diverse overlevelsesmål, men også måle den livskvalitet, som disse mænd oplever. Overlevelse: Begrebet overlevelse kan defineres på flere forskellige måder: Generel overlevelse uanset dødsårsagen giver svar på spørgsmålet: "Hvor store er mine chancer for at leve, f.eks. om 10 år." Sygdomsspecifik overlevelse som begreb indebærer, at død - af andre årsager end den sygdom, som netop studeres - tages der ikke hensyn til i analysen. Dette giver svar på spørgsmålet: "Dersom jeg ikke dør af noget andet end min prostatakræft, hvor store er så mine chancer for at jeg lever om 10 år?" For at kunne beregne dette i et studie, må man kende til dødsårsagen hos hvert enkelt individ, og det er ikke altid muligt at definere dette med sikkerhed. Sygdomsfri overlevelse giver svar på spørgsmålet: "Såfremt jeg lever om 10 år, hvor stor er så chancen for at jeg ikke får sygdommen igen - altså tilbagefald?" Problemet med dette mål er sommetider f.eks. at kunne definere lokale tilbagefald blandt forskellige patientgrupper (11). Begrebet relativ overlevelse er et konstrueret parameter og dannes af forholdet mellem den virkelige, generelle overlevelse hos en gruppe individer med en vis sygdom og den forventede, generelle overlevelse i en aldersmatchet gruppe af befolkningen. Forskellen burde, ved en korrekt gennemført matching, vise dødeligheden hos den sygdom man studerer. Den relative overlevelse bliver således et mål for overlevelse med sygdommen, uden at man behøver at kende dødsårsagen hos det enkelte individ

8 Hvilken af disse målemetoder, som bør benyttes, afhænger af den enkelte situation og delvist på hvilke data, som findes tilgængelige. Generel overlevelse er den mest robuste metode, idet den alene tager hensyn til om de pågældende individer lever eller ej. Den bliver meget mærkbar, hvis de fleste - eller alle - med en sygdom også dør af den. Når det handler om prostatakræft, så dør mange af andre årsager end selv tumoren og generel overlevelse bliver da et begreb helt uden betydning, især når man skal lede efter mindre forskelle, f.eks. ved forskellige behandlings grupper. For en sygdom som f.eks. prostatakræft, kan sygdomsspecifik overlevelse - som ikke tager hensyn til andre dødsårsager end den sygdom man studerer - være mere sensitiv end generel overlevelse Sygdomsfri overlevelse bliver, på grund af forskellige definitioner af, hvad der er tilbagefald af lokal sygdom og metastasedannelse, ofte et besværligt begreb at anvende, bortset fra i grupper hvor disse definitioner er ens. Ligeledes må sensitivitetsgraden i de metoder, som man benytter ved konstatering af tilbagefald, være den samme. F.eks. må sensitivitetsgraden i de diagnosemetoder man benytter ved konstatering af tilbagefald være de samme (sammenlign palpation og biopsi ved lokalt tilbagefald efter strålebehandling), og den diagnostiske intensitet må også den samme (sammenlign skeletskintigrafi ved kontrol hver 12. måned eller ved behov). Relativ overlevelse benyttes hovedsageligt i studier af store grupper, som man ofte identificeres i registre hvor man eksempelvis ikke har adgang til sikre dødsårsager. Livskvalitet som begreb Begrebet livskvalitet er sværere et definere og måle. Der findes i dag ingen egentlig enighed om, hvorledes livskvalitet skal måles og også her sker en udvikling hen imod bedre og validerede måleinstrumenter. Tidligere fandtes der en tendens til bare at måle forekomsten af visse - konstaterede - for patienten besværlige symptomer, uden at man egentlig undersøgte, hvad patienten syntes. Der benyttes ofte skalaer, hvor de efterspurgte symptomers "værdi" opsummeres til et totalt mål for livskvaliteten. Dette måltal var efterfølgende let at håndtere analysemæssigt, men for den enkelte patient var det måske uden betydning at få besked om, at hans livskvalitet var 11,5 - eller noget tilsvarende. En metode som benyttes mere og mere i dag indebærer, at man - udover forekomsten af et symptom, også måler patientens oplevelse af symptomet og eventuelt også hvorledes dette påvirker den generelle livskvalitet. Dette kan man kalde symptom- og sygdomsspecifik livskvalitet, hvorved man koncentrerer sig om de enkelte symptomer, der opstår ved en given sygdom eller efter en behandling. Det enkelte symptom og dets påvirkning på livskvaliteten vurderes særskilt. Med denne måde at arbejde på, kan man bedre tilnærme sig den kliniske situation ved en konsultation hos lægen, hvor man ofte drøfter det enkelte symptom. Resultatet af målingerne bliver på den måde mere forståelige, både for undersøgeren og for patienten. De former, som man kan undersøge begrebet livskvalitet under, befinder sig stadigvæk i en udviklingsperiode, ligesom debatten gør, men man må ønske, at alle kliniske studier - uanset hvad der skal undersøges - også tager hensyn til dette for patienten så vigtige aspekt. Resultater ved behandling af prostatakræft Der findes i dag ingen pålidelige, direkte sammenlignende overlevelsesdata fra randomiserede behandlingsstudier af patienter med lokaliseret prostatakræft. Behandlingstraditionerne og - 9 -

9 ofte meget stærkt fremførte opfattelser om, hvad som er bedst for mænd med lokaliseret prostatakræft, bygger helt på tolkninger og sammenligninger mellem enkelte, ukontrollerede behandlingsserier. De forskelle, som man har kunnet påvise i strukturerede gennemgange af relevant litteratur og i store patientserier, er marginelle. (Tabel 1). Adolfsson og hans medarbejdere regnede sig frem til vægtede middelværdier baseret på de data der angives i litteraturen for de forskellige behandlingsalternativer. Middleton og hans medarbejdere rapporterede om det arbejde, som arbejdsgruppen for lokaliseret prostatakræft i det Amerikanske Urologselskab (AUA) har gjort. De klarlagde spredningen og rapporterede om den specifikke overlevelseschance 10 'ar efter at diagnosen blev stillet. (Tabel 1). Lu-Yau og hans medarbejdere gjorde rede for resultaterne af i alt patienter, der er blevet behandlet for lokaliseret prostatakræft indenfor rammerne for Surveillance, Epidemiology and End Results Program (SEER) i USA. Her var der ikke tale for nogen form for randomisering og de viste data fremlægges dels som påtænkt behandling (intention to treat) og efter den behandling, der rent faktisk er blevet givet (treatment received) (Tabel 1). Resultaterne af disse tre studier, som delvist er foretaget på helt forskellige måde, er påfaldende ens, og forskellene mellem behandlings-alternativerne er små (Tabel 1). I løbet af halvfemserne er der også foretaget to store analyser, hvor originaldata fra patientserier med symptomstyret behandling er blevet samlet til overlevelsesanalyser (15, 16). De patientserier som er blevet gjort tilgængelige for disse samlingsanalyser, stammer hovedsageligt fra Europa og USA, Totalt indeholder de data fra 820 patienter med symptomstyret behandling og patienter behandlet med radikal prostataeknomi. Hovedresultaterne fra disse studier en sammenfattede i Tabel II: Forskellene i 10-års sygdomsspecifik overlevelse mellem de forskellige behandlinger er som ofte mindre end 10%. Fælles for disse studier er, at det ser ud som om kurativt sigtende behandlinger kan være værdifulde for de patienter, der ved diagnosen har en lavt differentieret og lokaliseret svulst. For tidspunkter senere end 10 år efter diagnosen er det svært at sige noget, eftersom der findes meget få studier med længere opfølgningsperioder. Fejlkilder i sammenligninger Generelt skal man være forsigtig med at drage konklusioner af sammenligninger mellem ikkerandomiserede studier, men visse typer af fejlkilder kan man identificere og systematisere (confoundings, fejlrepræsentation, fejlklassificering og kalkuleanalysefejl). Endvidere kan mange af disse fejlkilder kvantificeres. Ved sammenligninger imellem de forskellige behandlingsserier der findes omtalt i litteraturen og som vedrører lokaliseret prostatakræft, finder man at andelen af lavt differentierede tumorer forekommer at være større i serier med radikal prostateknomi. Dette kan forklares med en bedre diagnostik i det endegyldige præparat end de biopsier som gradering i serier med stråleog symptomstyret behandling baserer sig på

10 Det er også sandsynligt, at tumorerne er mindre, "stage migration", i serierne med radikal prostateknomi. Man har også i disse serier i de fleste tilfælde i forbindelse med indgrebet undersøgt forekomsten af metastaser i de regionale lymfekirtler og dér udelukket patienter med sådanne metastaser fra videre analyse. I de serier med symptomstyret behandling og strålebehandling, hvor man ikke har haft lejlighed til at undersøge de regionale lymfekirtler, findes der sikkert også et ukendt antal patienter med regionale metastaser. Disse kommer så til at virke som en negativ faktor for disse behandlingsalternativer i sammenligning med kirurgi. Alt dette kan kaldes for confounding (effekten af faktorer som ødelægger sammenligningen), hvilket beror på, at afgørende faktorer for prognosen ikke er ligeligt fordelt i de forskellige behandlingsserier. Om graden og retningen af påvirkningen af resultatet af alle kendte og ukendte fejlkilder, kan man ikke med sikkerhed udtale sig om. Det bliver i sidste ende altid den enkelte læser/bedømmer, som selv må evaluere dette. Livskvalitet Livskvaliteten hos patienter med lokaliseret prostatakræft er næsten ikke studeret. Eftersom disse patienter som ofte ikke har nogle symptomer fra deres tumor, så er det de mulige følgevirkninger af behandlingen, som eventuelt påvirker livskvaliteten. I de studier der findes, ser det ud som om seksualfunktionen er en vigtig livskvalitets faktor for disse mænd - en faktor som de oplever belastende at miste. Der er varierende opfattelser af, i hvilket omfang det også påvirker den generelle livskvalitet. Andre væsentlige faktorer - om end i mindre grad - er kontinens-problemer og symptomer fra endetarmen, f.eks. efter strålebehandling. Sammenfattende så stilles patienter med lokaliseret prostatakræft overfor valget imellem en mulig længere overlevelse med en eventuelt reduceret sygelighed på langt sigt og følgevirkninger af behandling, der i givet fald opstår direkte og ofte bliver permanente. Lokalt avanceret tumor Kan de tilgængelige data synes sparsomme for den store patientkategori, som klinisk har en tilsyneladende lokaliseret prostatakræft, så har vi endnu færre data om resultaterne af de forskellige behandlinger ved en lokalt fremskreden, men ikke metastaseret tumor. Denne kategori af patienter har en dårligere prognose end dem, som har en lokaliseret tumor. I denne serie med symptomstyret behandling af mænd med lokalt fremskreden prostatakræft, forekommer den sygdomsspecifikke overlevelse at være ca. 10 % lavere ved alle tidspunkter, sammenlignet med mænd med primært lokaliseret prostatakræft. Sammenlignende studier med andre behandlinger eksisterer ikke og den almindelige opfattelse er, at udelukkende radikal prostataeknomi eller strålebehandling ikke er tilstrækkeligt for denne patientkategori. Her kan dog en kombination af hormonbehandling og strålebehandling være en fremkommelig vej og randomiserede studier har påvist fordele, både med hensyn til fremgang (progress) og overlevelse ved en kombinationsbehandling, sammenlignet med udelukkende strålebehandling. Kommentar De langtidsdata, som vi råder over m.h.t. resultaterne af de forskellige behandlinger af mænd med lokaliseret prostatakræft, baserer sig udelukkende på patienter, som fik stillet deres diagnose, før PSA var tilgængeligt

11 Disse patienter havde som regel palable tumorer eller blev fundet ved en operation for en tilsyneladende godartet prostataforstørrelse. Vi ved ikke hvordan disse data skal overføres til dagens patienter, der som regel findes på grund af et forhøjet PSA-tal med efterfølgende systematiske biopsier fra en prostata, der ikke har åbenbare forandringer, som kan behandles. Randomiserede sammenlignende behandlingsdata hos mænd med klinisk lokaliseret prostatakræft er nødvendige for at vi bedre skal kunne redde vores patienter og gøre det lettere for os selv. Dette i en fremtid med et stadigt stigende antal mænd, der får stillet en prostatakræft diagnose som følge af en ældre befolkning og i forskellige sammenhæng stigende anvendelse af PSA. Sådanne studier findes i dag, men de er få og gennemføres ofte med stort besvær. For nylig er Scandinavien Prostate Cancer Group (SPCG) studie nr. 4 blevet lukket for yderligere tilgang af patienter. I dette studie er lidt under 700 mænd med lokaliseret prostatakræft blevet randomiserede til enten symptomstyret behandling eller radikal prostateknomi. Overlevelsesdata fra dette studie må vente i hvert fald yderligere fem år. Et lignende studie løber over de sidste tre år i USA, men der er store problemer med rekrutteringen af patienter. I SPCG's studie nr. 7 optager man endnu patienter og man randomiserer med lokalt større tumorer til endrokrinbehandling eller strålebehandling kombineret med endrokinbehandling. Dette studie vil kunne besvare spørgsmålet, hvorvidt strålebehandling tilfører denne patientkategori noget positivt. Der er planlagt yderligere studier, fremfor alt sammenligninger mellem strålebehandling og radikal kirurgi hos mænd med små prostata tumorer. Der kommer dog til at gå lang tid før vi får svar på de problemstillinger som findes. Patienterne kræver besked af os allerede i dag og vi kan bare henvise til de tilgængelige behandlingsalternativer og disses bivirkninger. Det bliver derfor patienten med en lokaliseret prostatakræft, der udfra sine egne forudsætninger og ønsker, selv må tage aktivt del i valget af behandlingsform. Dette valg bliver i dag overvejelsen af en mulig, men ikke sikker behandlingseffekt og de bivirkninger, vi ved kan opstå, og som vil påvirke livskvaliteten. Tabel I er en sammenfatning af sygdomsspecifik overlevelse i 10 år efter diagnose baseret på to strukturerede litteratursammenfatninger af resultater af behandlingsstudier af radikal prostateknomi, ekstern fuld-dose strålebehandling og symptomstyret behandling af mænd med lokaliseret prostatakræft, samt fra en studie af amerikanske mænd der er blevet behandlet for lokaliseret prostatakræft Radikal Ekstern Symptomstyret prostateknomi strålebeh. behandling (procent) (procent) (procent) Adolfsson et al (12) Middleton et al 88, Lu-Yau et al 83a 76a 82a 89b 74b 80b a) = påtænkt behandling (intention to treat) b) = given behandling (treatment received)

12 Tabel II viser sygdomsspecifik overlevelse i 10 år efter diagnose i en samlende analyse af originaldata, fra 828 patienter med symptomstyret behandling og patienter med radikal prostateknomi på grundlag af en klinisk lokaliseret prostatakræft Antal 10 års metastasefri 10 års sydoms- SS1/RP2 overlevelses specifik overlevelse (procent) (procent) SS RP SS RP Højt differentieret 492/ Middel differentieret 265/ Lavt differentieret 63/ SS = symptomstyret behandling, RP = radikal prostateknomi 1) = 8 patienter med ukendt tumor grad, udelukket fra analysen 2) = 229 patienter med ukendt tumor, udelukket fra analysen Resumé Taget i streng videnskabelig betydning, så eksisterer der ikke nogen behandling(radikal prostateknomi, strålebehandling eller symptomstyret behandling), som er bevisligt bedre end nogen anden for patienter med klinisk lokaliseret prostatakræft. De behandlingstraditioner som findes og/ eller eksisterer eller er ved at blive indført, baserer sig i bedste fald på strukturerede sammenligninger mellem ikke-kontrollerede studier. I ikke-kontrollerede, men strukturerede sammenligninger mellem forskellige behandlingsserier, er forskellene i sygdomsspecifik overlevelse marginale i op til år efter at diagnosen er stillet. Forskellene i overlevelse imellem de forskellige behandlingsalternativer kan være sande, men kan også forklares ved forskellige fejlkilder, først og fremmest i uligheder i udvalget af patienter, men også på grund af uligheder i fordelingen af de prognostiske faktorer (confounding). I mangel af data som kan give vejledning, må patienten selv tage aktivt del i sin behandling. For patienten bliver det et valg imellem på den ene side en mulig, men ikke100% sikker behandlingseffekt og så de bivirkninger som påvirker livskvaliteten. For at få et bedre grundlag for beslutninger vedrørende behandlingen af patienter med lokaliseret prostatakræft, behøver man randomiserede studier af overlevelseschancerne og ikke mindst af livskvaliteten ved de forskellige behandlingsalternativer. Jan Adolfsson

13 FRANKRIG: HVAD ER GLEASON KLASSIFICERINGS-SYSTEMET? Af medlem af PROPA og reporter for os fra Frankrig, konsulent Jens Hasfeldt, bosat i Frankrig. Når en patient hos sin læge skal have konstateret en eventuel prostatakræft, er en af undersøgelserne en biopsi, hvor der med en eller flere kanyler udtages prøver af vævet i prostata. Hvis lægen finder kræftceller i biopsien, skal den klassificeres, da ikke alle cancere ser ud og virker på samme måde. Den mest anerkendte klassificerings teknik hedder Gleason klassificerings systemet. For at få sit Gleason pointtal må en patolog undersøge vævsprøver fra de to mest repræsentative dele af tumoren. Hver vævsprøve bliver tildelt en gradering fra 1 til 5. Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5 Canceren er vel differentieret, sammensat af regelmæssig placerede cirkulær kerner (acinus) i en afgrænset kompakt masse Canceren er stadig vel differentieret, men kernerne er ikke så skarpt afgrænset og er mere irregulære i form. Nogle kerner invaderer det omkring liggende prostata væv. Den mest almindelige form for cancer. Canceren er moderat differentieret med kerner, der varierer i størrelse. Mange kerner invaderer det omkring liggende prostata væv. Canceren er dårligt differentieret uden mulighed for at forme separate kerner; meget irregulær, forvredet form; tiltagende invasion af det omkringliggende væv. Canceren er udifferentieret og har ingen sammenligning med normale prostata celler; der kan ikke dannes kerner. To grader, der mest markant fremgår af de udtagne vævsprøver, lægges sammen, sådan at den samlede pointtal bliver fra 2 til 10. En Gleason på 2-4 betyder at canceren gror langsomt, mens en Gleason på 8-10 betyder at canceren gror hurtigt. Jo lavere en Gleason desto mindre aggressiv er canceren, men en Gleason på 5-7 kan være enten langsom eller hurtig groende. En Gleason på 5-7 er grå-zonen i prostata cancer klassificeringen. Det siger sig selv, at den rigtige klassificering er uhyre vigtig for at beslutte sig for hvilken type behandling, der vil være bedst for den konkrete cancer. Det er ikke en hvem-som-helst patolog, der kan lave denne klassificering. Det kræver erfaring fra vurdering af mange forskellige prostata vævsprøver. Du kan bede om at få din biopsi udleveret og vurderet hos en anden patolog for at være sikker på at resultatet er det samme. Jens Hasfeldt Redaktionel bemærkning: Den sidste sætning afspejler forhold i Frankrig. En udlevering og undersøgelse hos anden patolog vil næppe kunne praktiseres i Danmark

14 NYT FRA MEDICINUDVALGET Er det samme medicin? Af medlem af PROPAs medicinudvalg Ole Sonne. Det sker under medlemsmøder, at man kommer til at udveksle erfaringer om virkning (og bivirkning) af medicinske præparater og ofte er der enslydende erfaringer, skønt præparat- navnene er forskellige. Forklaringen kan ligge i følgende forhold: Når Lægemiddelstyrelsen har godkendt et originalt præparat som en medicinsk specialitet, optages det i Lægemiddelkataloget under sit godkendte præparatnavn, som for det meste er et beskyttet varemærke et såkaldt særnavn (f.eks. CASODEX). Når præparatet sælges, skal emballage og etiket desuden være forsynet med et fællesnavn, som er betegnelsen på det virksomme stof (i dette tilfælde: bicalutamid). Patentrettighederne på et originalt lægemiddel er beskyttede i en vis årrække, hvorefter konkurrerende virksomheder kan udnytte patentet og markedsføre en identisk kopi af den originale medicin det man kalder generisk medicin Man kan komme ud for, at apoteket udleverer medicin, som har et andet navn, end det lægen har skrevet på recepten. Det skyldes, at apoteket ifølge loven skal udlevere den billigste medicin med samme fællesnavn - så der er her tale om en generisk medicin, som har sit eget særnavn, men også bærer fællesnavnet på det virksomme stof lægen har ønsket. Det udleverede er ltså identisk i styrke og koncentration og virker på nøjagtig samme måde i kroppen ( - dog kan det have en anden farve, facon og indpakning). Er det så altid sikkert at vælge den generiske medicin? JA, det er det altid! Lægemiddelstyrelsen stiller lige så strenge krav til generisk medicin som til originalmedicin. Hvorfor er det generiske så billigere end det originale? Fordi de kolosale omkostninger ved års udvikling af originalmedicin ikke belaster de firmaer, som laver kopier når patentet er udløbet derfor er der flere udbydere på markedet, og det holder priserne nede. I behandlingen af prostata-cancer bruges bl.a. blokering af hormonet testosteron med et antihormon i form af et antiandrogen. Her skal nævnes en række eksempler på disse antiandrogener, som kan illustrere det ovenfor beskrevne forhold: Særnavn Anandron Androcur Casodex Enanton Eulexin Flutacan Flutaplex Procren Profamid Suprefact Zoladex Fællesnavn (virksomt stof) nilutamid cyproteronacetat bicalutamid leuprorelin flutamid flutamid flutami leuprorelin flutamid buserelin goserelin

15 NYT FRA PROPA: Redaktør(er) til Nyhedsbrevet Nyhedsbrevets redaktør fra netværket start har som nævnt i sidste nummer bedt bestyrelsen om at fratræde med majnummeret. Derfor mangler Propa en redaktør fra sommerferien. Nyhedsbrevet udkommer fire-fem gange om året og med martsnummeret udsendes samtidig indbydelse til årsmøde og generalforsamling Der stilles PC-computer med printer, scanner og -forbindelse til rådighed for redaktøren, og alle udgifter dækkes. Har du lyst til og interesse for dette arbejde, så ring til Ole Mortensen ( ) eller Johs. Honoré ( ) Bestyrelsen Engelsksproget video om prostatakræft og dens behandling udlånes Erik Baunbæk har fra Australien hjembragt to videofilm om henholdsvis lokaliseret og avanceret prostatakræft og deres behandling. Filmene er kopieret samlet, så det nemt kan lånes over hele landet. Ring til Ole Mortensen ( ) eller Johs. Honoré ( ) og aftal lån. Johs. Honoré Lokaludvalg for Midtjylland dannet Efter møde i Århus den 15. februar dannedes et lokaludvalg for Midtjylland med følgende sammensætning: Ole Breiner, Holger Drachmansvej 12, 8660 Skanderborg, , wanadoo.dk. Herlev Prangsgaard, Birkevej 6, 7600 Struer, tlf: , mail.tele.dk. Eigil Juel Rasmussen, Møllevej 19 A, Bønnerup Strand,85 85 Glæsborg, tlf Poul Erik Henriksen, Ringgårdsvej 5, Højbjerg, tlf Freddy Mogensen, Ørnedalen 21, 8220 Lystrup, tlf Pårørende: Helen Ræbild, Vestervang 7, 1-721, 8000 Århus C, tlf Freddy Mogensen

16 MØDEKALENDER HELE LANDET: ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING I ODENSE PROPAs bestyrelse indbyder til årsmøde og generalforsamling lørdag den 28. april kl i auditoriet, Patologisk institut, Odense Universitetshospital Program: 11.00: Velkomst 11.05: Overlæge Peter Iversen: Prostatakræft sygdommen og dens behandling Foredrag og spørgsmål 12.15: Frokost - PROPA er vært 13.15: Generalforsamling Indkaldelse og program i martsnummeret af Nyhedsbrev 14.15: Docent, Ph.D. Søren Brøgger Christensen: Fra plante til lægemiddel om udviklingen af kemoterapi til prostatakræft 15.15: Årsmødet afsluttes. Dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt dette nyhedsbrev. Er der sket fejl, kan den rekvireres på MIDTJYLLAND Tema- og orieneteringsmøde i Århus Lokaludvalget for Midtjylland indbyder alle prostatakræftpatienter og deres pårørende til tema- og orienteringsmøde tirsdag den 15. maj kl. 16 ca 20 Spisning ca. kl. 18. Smørrebrød a 11 kr. pr stk. forudbestilles ved tilmelding Sted: Kræftens Bekæmpelse, M. P. Bruunsgade 29, 8000 Århus C. Tilmelding: senest 14.5.Kræftens Bekæmpelse, tlf (kl. 9 16)

17 MØDEKALENDER SYDJYLLAND-FYN Samtalegruppemøde i Kolding Lokalgruppen for Fyn, Syd- og Sønderjylland indbyder alle prostatakræftpatienter og pårørende til samtalegruppemøde onsdag den 28. marts kl Medbring venligst selv kaffe, the, vand til eget behov i pausen. Sted: Foredragssalen, Kolding Sygehus. Tilmelding: senest dagen før mødet til KB-rådgivningscentret i Odense, tlf Samtalegruppemøde i Svendborg Det lokale netværk for Svendborg iindbyder alle prostatakræftpatienter og pårørende til samtalegruppemøde tirsdag den 24. april kl Der bliver serveret kaffe eller the i pausen. Sted: Sygehus Fyn, Dagafsnit K, Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg Tilmelding senest på tlf Samtalegruppemøde i Odense Lokalgruppen for Fyn indbyder alle prostatakræftpatienter og pårørende til samtalegruppemøde onsdag den 16. maj kl Der bliver serveret kaffe eller the i pausen. Sted: Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret, Vesterbro 46, 5000 Odense Tilmelding senest 15.4.til rådgivningscentrets tlf

18 MØDEKALENDER SJÆLLAND Informationsmøde i Slagelse PROPA inviterer prostatakræftpatienter, deres pårørende og andre med interesse for sygdommen til informationsmøde på Centralsygehuset i Slagelse onsdag den 4. april 2001 kl konst. overlæge Erik B. Jakobsen, Centralsygehuset, vil give en generel orientering om prostatakræft og de behandlinger, der praktiseres i Vestsjællands Amt, derefter vil formanden for PROPA, Ole Mortensen fortælle om patientforeningen og dens planer samt om den gensidige støtte patienter og pårørende kan give hinanden. PROPA vil byde på kaffe m. brød. Deltagelse er gratis. Sted: Centralsygehuset i Slagelse, Ingemannsvej 18, indgang 11, lokale 5. Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby - telf snarest og senest 3. april kl Samtalegruppemøde i Køge Initiativgruppen for Roskilde amt indbyder alle prostatakræftpatienter og deres pårørende (i hele Midtsjælland) til samtalegruppemøde onsdag den 9. maj kl PROPA byder på kaffe eller the i pausen (tag selv brød med) Sted: Roskilde Amts Sygehus i Køge, mødelokale 1 og 2, opgang 1 (ovefor hovedingangen), Lykkebækvej 1, Ølby. Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, tlf. 45 9i

19 MØDEKALENDER København og Omegn Samtalegruppemøde i Lyngby Lokalforeningen for Københavnsområdet og Frederiksborg amt indbyder herved prostatakræftpatienter og deres pårørende til samtalegruppemøde, hvor der bl. a. orienteres om nyheder samt udveksles erfaringer mellem deltagerne onsdag den 16. maj 2001 kl Sted: Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret, Nørregårdsvej 10, Lyngby. Der serveres gratis kaffe/the m. småkager. Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby - telf Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser (rev ): Sjælland og omliggende øer: Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Str. tlf: get2net.dk formand Johs. Honoré, Åvej 8, 4000 Roskilde tlf: Fyn, Syd- og Sønderjylland og omliggende øer: Erik Baunbæk, Eghavevej 6 E, Troense, 5700 Svendborg tlf: e.mail: get2net.dk sekretær næstformand Gunnar Petersen, Krogvej 9, 6720 Nordby Fanø, tlf./ fax: get2net.dk Midt- og Nordjylland: Herlev Prangsgaard, Birkevej 6, 7600 Struer, kasserer tlf: , mail.tele.dk. Pårørende: Erna Christensen, Th. Philipsensvej 51, 2770 Kastrup, tlf: Suppleanternes navne og adresser: Sjælland og omliggende øer: Poul Jørgensen, Strandvejen 98, 2 th, 2900 Hellerup, Fyn, Syd- og Sønderjylland og omliggende øer: Vagn Andersen, Majsvej 20, 5500 Middelfart, Flemming Hammershøj, Strandvænget 21, 6000 Kolding, Midt- og Nordjylland: Ole Breiner, Holger Drachmansvej 12, 8660 Skanderborg, , wanadoo.dk. Pårørende: Astrid Flood, Hymersvej 7, 3000 Helsingør,

20 Nyhedsbrevet udgives af PROPA, Prostatacancer-patientforeningen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Stof til næste Nyhedsbrev bedes sendt senest den til redaktøren i kopi eller e-amail (se nedenfor) og til Redaktør: Johs Honoré, Åvej 8, 4000 Roskilde Tlf Ekspedition: Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret, Nørgaardsvej 10, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Fax Tryk: Vester Kopi Antal:

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Aktiv overvågning er en metode til at føre kontrol med prostatakræft hos mænd, som ikke har symptomer af deres sygdom.

Aktiv overvågning er en metode til at føre kontrol med prostatakræft hos mænd, som ikke har symptomer af deres sygdom. Aktiv overvågning? Hvad er forskellen på watchful waiting og aktiv overvågning? Begge metoder er beregnet på at undgå unødvendig behandling af prostatakræft. I begge tilfælde bliver du overvåget. Der er

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Diagnostik og behandling af prostatakræft

Diagnostik og behandling af prostatakræft Diagnostik og behandling af prostatakræft Af Peter Iversen, professor, overlæge og Martin Andreas Røder, reservelægeurologisk afdeling D, Rigshospitalet Modifi ceret af redaktionen Som i mange vestlige

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

NYHEDSBREV - maj 2001

NYHEDSBREV - maj 2001 NYHEDSBREV - maj 2001 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL - 1 - Potensproblemer og hjælpemidler. Af kontinenssygeplejerske Tina Schwennesen, urologisk afdeling, Skejby Sygehus. Som omtalt i indlægget

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft Tarmkræft Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft De fleste tilfælde af tarmkræft starter ved, at godartede

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Ekstern strålebehandling

Ekstern strålebehandling Ekstern strålebehandling Hvordan virker strålebehandling på prostatakræft? Formålet med strålebehandling er at ødelægge prostatakræftcellerne og samtidigt at begrænse beskadigelsen af andre celler mest

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Interventionel Onkologi Patientinformation

Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Hvis du er interesseret i brachyterapi som behandling, vil din læge se på følgende faktorer for at finde ud af, om du er egnet til behandlingen.

Hvis du er interesseret i brachyterapi som behandling, vil din læge se på følgende faktorer for at finde ud af, om du er egnet til behandlingen. Brachyterapi Hvordan foregår brachyterapi? Ved brachyterapi indlægges små radioaktive korn i prostata. Hvert korn er på størrelse med et lille ris korn. Kornene forbliver i prostata og bliver ved med at

Læs mere

Sådan stopper du prostatakræft

Sådan stopper du prostatakræft Sådan stopper du prostatakræft Ny dansk forskning giver håb om, at flere mænd i fremtiden kan reddes fra prostatakræft bl.a. ved at motionere Af Torben Bagge, 09. november 2012 03 Sådan stopper du prostatakræft

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

PROPAS medlemsundersøgelse 2009

PROPAS medlemsundersøgelse 2009 PROPAS medlemsundersøgelse 29 I perioden fra 8. januar til 1. februar 29 gennemførte PROPA en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Skemaet var udarbejdet af PROPA i samarbejde med PROFO, den norske

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Prostatakræft. Kolofon

Prostatakræft. Kolofon PROSTATAKRÆFT Kolofon Prostatakræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Forfattere: Marlene Willemann Würgler og Mette Lundsby Jensen DSI-publikation september 2009

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

levertumorer hos børn

levertumorer hos børn i levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan vise, om du har forandringer i dine bryster. Det kan være ansamlinger af væske, godartede knuder

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Hvordan diagnosticeres prostatakræft

Hvordan diagnosticeres prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft Du går måske til lægen, hvis du har problemer, når du skal tisse eller er bekymret over prostata problemer. Det kan også øge risikoen for at du får prostatakræft, hvis

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Genanalyse af metastaserende prostatakræft

Genanalyse af metastaserende prostatakræft Genanalyse af metastaserende prostatakræft Molekylærbiologisk karakterisering af human prostatacancer og effekt af antiandrogen behandling med anvendelse af oligonukleotid microarray analyse. Vejledning

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende

Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende Agenda 1. PROSTAGE Baggrund Udførelse Resultater 2. Fremtiden Hvad er PSMA Hvorfor PSMA PET/MRI best of both worlds?

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

retinoblastom Børnecancerfonden informerer

retinoblastom Børnecancerfonden informerer retinoblastom i retinoblastom 3 Sygdomstegn Retinoblastom opdages ofte tilfældigt ved, at man ser, at pupillen skinner hvidt i stedet for sort. Det skyldes svulstvæv i øjenbaggrunden. Det bliver tydeligt,

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, april 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet

Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet Pille er nu også godkendt til behandling af bl.a. vandladningsbesvær Af Torben Bagge, 21. november 2012 03 Potensmiddel gavner prostata 04 FAKTA: Cialis

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

svulster i bløddelene

svulster i bløddelene i svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Prostataspecifikt antigen-test: skal skal ikke?

Prostataspecifikt antigen-test: skal skal ikke? 9 Prostataspecifikt antigen-test: skal skal ikke? Flemming Bro Få test er så vanskelige at bruge på relevant vis i praksis som prostataspecifikt antigen-testen. Den kan bruges i diagnostikken af prostatakræft,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer kimcelletumorer i kimcelletumorer 3 Tumormarkører En del kimcelletumorer udskiller særlige hormoner i blodet, som alfafoetoprotein (AFP) og human chorion gonadotropin (HCG). Hormonniveauet i blodet kan

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

med prostata stent Baggrund

med prostata stent Baggrund Strålebehandling med prostata stent Af Cheffysiker Jesper Carl, Aalborg Sygehus og Overlæge Mats Holmberg, onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus Jesper Carl, Cheffysiker, Afdelingen for medicinsk fysik,

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor:

Læs mere

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering Ole Mogensen Kræftrejsen Udredning diagnostik Operation Efterbehandling kemoterapi og/eller stråleterapi Informeret samtykke

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

CoreTherm varmebehandling. af godartet prostataforstørrelse

CoreTherm varmebehandling. af godartet prostataforstørrelse CoreTherm varmebehandling af godartet prostataforstørrelse Denne informationsfolder er udarbejdet af ProstaLund AB og er fagligt revideret af: Overlæge Margrethe Andersen og Sygeplejerske / Uroterapeut

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede)

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 2010 Kræft Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 1 Cancer cells. Densley, Ross. Set: http://www.ngpharma.com/ news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 10/1/2010 Titelblad Skolens navn: Euc-Syd

Læs mere

Operation radikal prostatektomi

Operation radikal prostatektomi Operation radikal prostatektomi Hvordan opererer man for prostatakræft? Ved operation for prostatakræft fjernes hele prostatakirtlen og de to sædblærer, der ligger ved siden af prostata og danner en del

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH -forum for patienter med kræft i bugspytkirtlen, tolvfingertarm eller galdeveje www.pancreaspatient.dk pancreaspatient@gmail.com Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge,

Læs mere

2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157

2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157 2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157 HJERTEKLAPSYGDOMME Når en hjerteklap svigter Hvad er en klapsygdom? Sygdom i hjerteklapperne kan være medfødt eller opstå senere i livet.

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ, ANSØGER, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE

BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ, ANSØGER, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ, ANSØGER, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

Abdomen semester mål

Abdomen semester mål Abdomen semester mål Almindelige og akutte livstruende kirurgiske og urologiske sygdomme,samt sygdomme som behandles i det plastikkirurgiske speciale. Kunne beskrive disse (disposition/genese/incidens/symptomatologi)

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere