Værktøj for akkordholdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøj for akkordholdere"

Transkript

1 Oversigt over opmålere: Fællessekretariatet BLIK OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK METALARBEJDERFORBUND Opmåler Nordjylland: Gert Zacho Andersen Tlf Mobil: Opmåler Nordjylland: Thomas Christensen Tlf Mobil: Opmåler Vestjylland: Jens Ole Nielsen Tlf Mobil: Metalopmåler Vestjylland: Erik Albæk Jensen Tlf Mobil: Opmåler Østjylland: Esben Malling Tlf Mobil: Metalopmåler Østjylland: Finn Sørensen Tlf Mobil: Opmåler Sydøstjylland: Bent V. Andersen Tlf Mobil: Metalopmåler Sydøstjylland: Hardy Jensen Tlf Mobil: Opmåler Sydjylland: Anker Danielsen Tlf Mobil: Opmåler Fyn: Niels Braaby Tlf Mobil: Opmåler Sydsjælland: Bent Carlsen Tlf Mobil: Opmåler Sjælland Nord: Johnny D. Andersen Tlf Mobil: Opmåler Bornholm: Gert Mortensen Tlf Ingen mobil Opmåler København: Karsten Pedersen Tlf Mobil: Opmåler København: Morten Velling Tlf Mobil: Værktøj for akkordholdere Akkordholder? Kopiseddel? Akkordaftaleseddel? Rørprislisten Fjernvarmeprislisten Endvidere må akkordholderen henvende sig om bistand i kreds/opmålerkontor/afdeling, hvis der er uoverensstemmelser, du ikke selv kan klare. En vejledning for både nybegyndere, mindre rutinerede og garvede Fællessekretariatet, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, tlf , fax

2 Side 2 Side 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Inden du begynder som ny akkordholder 4 Umiddelbart før underskrivelse af akkordaftale skal du have drøftet 5 Akkordaftaleseddel 7 Forklaringer til akkordaftaleseddel 8 Supplerende aftaler/kopisedler 11 Fagretlig behandling 15 Eksempel på regnskab 18 Oversigt over opmålere 20 Henvend dig jævnligt i fagforeningen og få oplysninger om eventuelle priser på nye materialer Omvendt hører vi gerne fra dig om dine erfaringer med nye materialer Eksempel på regnskab: Navn Beløb Total 1. Transport 2. Kopi seddel nr Rekvisition af materialer 3,00% 4. Nyt andet byggeri 20,00% 5. Kopi seddel nr ,00 timer á kr. 160,00 6. Rengøring af skur 1,50% , , , , ,00 767, , , , , , ,69 7. I alt udbetalt (237 timer á 160,00) ,00 8. Overskud (51.933,69 minus ,00) ,69 Fordelingslisten: Rørhane, Jens Hansen, Keld Overskud Fordelingstotaler 120,00 117,00 160,00 160,00 0,00 0,00 Udbetalt , ,00 Navn Timer á kr. Forskud 7.095, ,15 Gebyr 920,00 897,00 237,00 0, , , ,00 9. Til udbetaling 219,13 pr. time til udbetaling I forbindelse med eventuel kritik af det fremsendte regnskab, skal firmaet altid udbetale op til tvivl/kritik Juni 2007

3 Side 18 Side 3 Regnskab På modstående side er der et regnskab, der er opmålt. Det er et nyt andet byggeri, som giver et tillæg i henhold til Rørprislisten på 20%. Der er aftalt, at akkordholderen skal bestille materialer, det giver 3% i tillæg. Ligeledes er det aftalt, at akkorden skal rengøre skur, det giver et tillæg på 1,5%. Udbetalingen er aftalt til kr. 160,00. Kopitimer til kr. 160,00. Ekstraarbejder akkorderes med summer. 1. Transport er den opmålte sum 2. Det er ekstraarbejde, der er udført på summer, som altid skal tillægges de procenter, der er aftalt på akkordaftalesedlen 3. Rekvisition af materialer er et tillæg for bestilling af materialer. Dette skal aftales på akkordaftalesedlen 4. Nyt andet byggeri er et tillæg, man får i forhold til, hvilket byggeri man har med at gøre 5. Kopitimer betales med kr. 160,00. Dette skal aftales på akkordaftalesedlen 6. Rengøring af skur får man 1,5% for. Dette aftales på akkordaftalesedlen 7. Er det forskud/lønudbetaling man har fået. I dette tilfælde kr. 160,00 pr. time. Dette aftales på akkordaftalesedlen 8. Overskud er det man har til gode 9. Akkorden gav kr. 219,18 pr. time. For at finde timelønnen, tager man summen ,69 og dividerer den med timeantallet 237 Forord Med denne pjece ønsker Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund at give alle akkordholdere et værktøj, som de kan bruge både før, under og ved afslutningen af akkorden. Vejledningen retter sig specielt til de nye akkordholdere og de mindre rutinerede, men måske kan de garvede akkordholdere også bruge nogle af de mange råd. Pjecen her erstatter ikke Vejledning i akkord-rørprislisten. Men denne pjece er derimod en tiltrængt udbygning af den tidligere pjece. Og tillige ser den også på nogle ting, som du bør overveje, inden du går i gang som akkordholder. Ikke alene spørgsmålene, men også flere af de mange råd lægger op til dialog. Pjecen kan fås på kredskontoret og i afdelingen, hvor du lige kan få dig en lille snak om pjecen, ligesom opmålerne selvfølgelig vil have eksemplarer med sig, når de er på opsøgende arbejde. Derudover vil den blive brugt direkte i undervisningen på forbundenes opmålerkurser. Inden vi springer ud i det, vil vi lige gøre opmærksom på et af de allervigtigste råd overhovedet, når det drejer sig om akkord. Og det lyder sådan her: Det er vigtigt at få klarlagt så meget som muligt på sin akkordaftaleseddel, inden akkordens start. Det kan nemlig være med til at gøre det lettere at løse mange af de problemer, som senere kan opstå. Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund ønsker at takke de to akkordholdere fra henholdsvis Kreds Østjylland og Rørklubben i Metal Århus, der har stået bag projektet med at få udarbejdet en ny værktøjskasse for akkordholderne. Vi håber pjecen bliver til gavn.

4 Side 4 Side 17 Inden du begynder som ny akkordholder Når du står over for at være akkordholder de første gange, synes vi, at du bør overveje nogle af de ting, som vi tager op her. Vores egen erfaring siger os, at sådanne overvejelser kun gør een mere robust til at være akkordholder. En af de ting, som du bør overveje er, hvorfor skal du være akkordholder? Er det dig selv, kollegerne eller virksomheden, der ønsker det? Eller er det en blanding? Med fagforeningens og opmålerens hjælp kan nye akkordholdere sagtens klare sig igennem de første job, men hvis du vil fortsætte, kræver det kurser inden for overenskomst og prislisterne. Vil du afsætte tid til det? Som ved alle andre nye ting, du går ind til, skal du selvfølgelig også lige overveje, om du har ressourcer til at magte jobbet og hvor meget tid du vil bruge og hvornår. Og her indgår også en snak med familien. Du skal selvfølgelig også kigge på, hvilken arbejdsopgave du skal være akkordholder på. Er det noget arbejde, som du kender til eller er det nyt for dig? Under et stykke arbejde vil der mange gange være uenigheder som skal løses, så de ikke går i hårdknude. Er du til bål og brand eller er du god til at tale dig til rette? Der bliver altid sat nogle forventninger til en ny akkordholder. Måske skulle du inden opgaven tage en snak med dine kolleger om, hvad de forventer. Opfatter du råd fra kolleger som kritik? Det er ikke smart. Brug i stedet dine kolleger som sparringspartnere. Informér dem hele tiden. Måske har de en anden løsning eller bare et hjælpende råd. Husk akkordarbejde er et teamwork. Rørudvalgsmøde Rørudvalgsmødet foregår på virksomhedens organisations adresse. Der er de samme deltagere som på mæglingsmødet + repræsentanter fra begge organisationer. Her diskuterer hver part hver for sig, og herefter mødes en repræsentant fra hver organisation og forsøger her at opnå enighed. Opnås enighed ikke, videreføres sagen til faglig voldgift. Du får betaling for tabt arbejdsfortjeneste af din fagforening eller forbund. Seksmandsmøde Seksmandsmøde foregår på virksomhedens organisations adresse. Der er de samme deltagere som på mæglingsmødet + repræsentanter fra begge organisationer. (Mindst to repræsentanter fra hver af parterne, hvoraf den ene leder forhandlingerne for sin organisation Her diskuterer hver part hver for sig, og herefter mødes en repræsentant fra hver organisation og forsøger her at opnå enighed. Opnås enighed ikke, videreføres sagen til faglig voldgift. Du får betaling for tabt arbejdsfortjeneste af din fagforening eller Forbund. Faglig voldgift Her mødes de samme som på rørudvalgsmødet/seksmandsmøde. Du får selv mulighed overfor dommeren at komme med forklaringer til sagen, det er dog ikke dig, der procederer sagen. Det gør organisationsrepræsentanterne. Herefter vil dommeren komme med sin afgørelse inden for nogle uger. Du får betaling for tabt arbejdsfortjeneste af din fagforening eller forbund. Kurser. Der er følgende kurser i opmåling: Rør 1 og Rør 2. Se Fællessekretariatets hjemmeside eller ring til din kreds/afdeling. Der er flere ting, som du godt kunne overveje. Men lad det være nok til en begyndelse. Så fylder vi lidt mere på, når du kommer på opmålerkursus.

5 Side 16 Side 5 Selve forhandlingen Her forsøger man at komme til enighed. Måske en uddybning og forklaring af tvisten kan skabe enighed. Uanset om man bliver enige eller ej, skal tvisten beskrives i et lokalforhandlingsreferat som virksomheden normalt har. (Du kan også rekvirere et i din fagforening). Referatet skal underskrives af begge parter. Deltagerne i et lokalforhandlingsmøde er dig som akkordholder, tillidsmanden og typisk overmontøren + evt. hans overordnede. Er enighed ikke er opnået ved lokalforhandling, skal du inden 8 arbejdsdage efter lokalforhandlingen skriftligt meddele arbejdsgiveren om du ønsker den omtalte kopiseddel/regnskab fagretlig behandlet, ellers betragtes kritikken som godkendt. Du eller tillidsmanden kontakter fagforeningen med referatet, og de sørger for det videre forløb. Mæglingsmøde Mæglingsmødet foregår normalt samme sted som lokalforhandlingsmødet med de samme deltagere + en mæglingsmand fra hver af organisationerne. På mødet fremlægger begge parter deres argumentation. Herefter går begge parter hver for sig. Man diskuterer modpartens argumenter i forhold til vores. Herefter forhandler de 2 mæglingsmænd. Kan der ikke opnås enighed, føres sagen videre til rørudvalget. Gælder for virksomheder der er medlem Dansk VVS. For virksomheder der er medlemmer af DS håndværk & Industri føres sagen videre til seksmandsmøde. Også her laves der et referat af resultatet. Du får betaling for tabt arbejdsfortjeneste af din fagforening. Umiddelbart før underskrivelse af akkordaftale -sedlen er det en god ide at overveje: Tillid er en nødvendighed fra begge parter. Omvendt hvis du føler tilliden ikke er der, skal du måske overveje ikke at skrive under på akkordaftalesedlen Det er vigtigt at tage bestik af forholdene ude på den nye arbejdsplads, og ikke mindst af virksomheden og dennes repræsentant, der skal styre arbejdspladsen Forklar virksomheden, hvordan du gerne vil have tingene skal foregå Hvem er overmontør? Hvordan skal opstarten af pladsen betales? Etableres der gode arbejdsforhold. F.eks. Overdækninger imellem containere, er der containere nok, velfærdsfaciliteter, rørvogne, rørreoler, trækvogne, rulleborde, afkortersave osv. Grundig gennemgang af tegninger, tidsplan og evt. byggepladsen. (Se Rørprislisten side 19, stk. 24) Drøfte bemandingen med virksomheden og sikre sig en aftale, der sikrer at sjakket ikke lider økonomisk tab, hvis bygherrer eller virksomheden vil forcere projektet. (Brug tidsplanen) Tjekke om der skal udføres ting, der ikke er prissat i prislisterne og vær opmærksom på at disse ting skal akkorderes løbende, f.eks. store rør, rustfri svejsning, tilrigning/afrigning ved hulboring med vandboremaskine, afdækning, ekstra trykprøvninger, op/nedmanding osv. Husk ved opstart af ny mand, skal der ligge en skriftlig aftale om, hvem der tager sig af det. (Betaler ) Vær opmærksom på om firmaet måske vil have fradrag for arbejdsbesparende maskiner. Se Rørprislisten side 20, stk. 27. Hvis det er tilfældet så kontakt din kreds / afdeling

6 Side 6 Side 15 Hvem leverer hvad-hvornår-hvordan. Materialetyper/ ændringer. Materialeleverancer, hvilke konsekvenser er der hvis leverancerne ikke holder. Ved f.eks. en renovering i beboet ejendom, hvor tidsplanen er stram, kan du være meget afhængig af at materialerne bliver leveret på et bestemt tidspunkt Hvilke kolleger skal med på jobbet. Nogle fra virksomheden, fagforeningen eller nogle som du selv finder. Gennemgå tingene med de kolleger der skal med på jobbet eller din tillidsmand eller opmålermand Kvalitetssikring udover kravene i Rørprislisten skal foreligge skriftligt og betalingen aftales inden opstart i henhold til Værktøj, tidssvarende hvad er det? Ved tyveri, kommer der så nyt? Se Rørprislistens side 18, stk. 21 Gør det helt klart overfor virksomheden med hensyn til en værktøjspolitik, f.eks. hvilke-hvornår-hvor meget værktøj der skal bruges Procedure ved fagretlig behandling Kritik af kopiseddel/regnskab Efter virksomheden har modtaget en kopiseddel med sin repræsentants underskrift for modtagelse samt datering, har virksomheden 8 arbejdsdage til at komme med en skriftlig motiveret kritik. Hvis virksomheden ikke reagerer inden for 8 arbejdsdage er kopisedlen godkendt. Det samme gør sig gældende ved indlevering af regnskab/delregnskab, dog har virksomheden 11 arbejdsdage til at komme med en skriftlig motiveret kritik. Husk virksomheden skal altid udbetale op til tvivl/ kritik. Hvis du modtager en kritik fra virksomheden, og du ikke er enig, så skriver du: Kritikken af kopi nr. X. xxxxx. eller regnskab, kan ikke godkendes og ønskes lokalforhandlet hurtigst muligt (skal afholdes inden 11 arbejdsdage tilbyd evt. en dato for afholdelse af lokalforhandlingen). Herefter retter du henvendelse til tillidsmanden som oftest sørger for det videre forløb. Såfremt der ikke er en tillidsmand, skal du selv sørge for det videre forløb. (Er du i tvivl, så kontakt din kreds eller afdeling). Lokalforhandling Lokalforhandlingen foregår oftest på virksomhedens adresse, men kan også foregå på byggepladsen. Vær opmærksom på om firmaet måske vil have fradrag for arbejdsbesparende maskiner. Se Rørprislistens side 20, stk. 27. Hvis du er i tvivl, så kontakt din kreds/ afdeling for vejledning.

7 Side 14 Side 7 46 Tidsforbrug for ændring af allerede udført arbejde 47 Ekstra aftap/påfyldning vand på anlæg samt udluftninger 48 Opretning af skæve studse på beholder og lignende 49 Vanskelige adgangsforhold til arbejdssted med deraf ekstra tidsforbrug 50 Udførsel af midlertidigt vand/varme mm 51 Ekstra trykprøvning 52 Afsætning af koter for udførsel af arbejdet 53 Omlægning af arbejdet pga. projekt fejl/ændringer i projektet 54 Gene ved andre installationer 55 Gene ved gipsoplagring 56 Gene ved kanaloplagring 57 Gene pga. dårlige tegninger. Husk at meddele firmaet det skriftligt ved opstart. 58 Gene pga. dårlige adgangsveje 59 Gene ved ikke kontinuerlig arbejdsgang ( brug teksten i 10.07) 60 Gene ved utilsigtet arbejdsgang 61 Ekstra tidsforbrug for udførsel af arbejde. pga. uryddelig arbejdsplads 62 Bæringer udover Rørprislistens bestemmelser 63 Tilbagegang for montering af rosetter/bøsninger 64 Gennemgang af arbejdet med byggeleder 65 Montagekontrol (materialer) udover kravene i Rørprislisten 66 Sikkerhedsmøder/sikkerheds-gennemgang 67 Udførelse af sikkerhedsarbejde 68 Tidsforbrug ved udførelse af arbejde ang. sikkerhed 69 Udførelse af vinterforanstaltninger Der er flere eksempler på Fællessekretariatets hjemmeside, som du finder, når du besøger Blik- og Rørarbejderforbundets eller Dansk Metals hjemmeside. Akkordaftalesedlen kan downloades fra Fællessekretariatets hjemmeside. Hvis du er i tvivl om udfyldning af akkordaftalesedlen, så kontakt din kreds/opmålerkontor/afdeling.

8 Side 8 Side 13 Akkordaftalesedlen Skal altid oprettes før et akkordarbejde på mere end 5 arbejdsdages varighed påbegyndes Alle supplerende aftaler til akkordaftalesedlen SKAL være skriftlige Pkt. 1. Firmaets navn Pkt. 2. Akkordholderens navn. På enkelte meget store pladser er der set eksempler på 2 akkordholdernavne Pkt. 3. Arbejdspladsens adresse Pkt. 4. Arbejdets omfang. Beskriv tydeligt, hvad arbejdet omhandler. Vær opmærksom på, at VVS betyder varme, ventilation og sanitet. Hvad nu hvis det kun er sprinkler du skal lave, eller du måske også laver sprinkler og afløb ved siden af VVS en. Få beskrevet de typer arbejde du skal lave. Husk: Eftermontage af sprinkler efter rørene er oplagt. Prisen forudsætter, at der i akkordaftalen indgår en tydelig tilkendegivelse af, at sprinklerne monteres i anlægget på et senere tidspunkt Pkt. 5. Jobbet begyndes den? Timer i akkorden tælles herfra Pkt. 6. Akkord udbetales med kr.? Det er den á conto løn du får udbetalt hver 14. dag. Få udbetalingen så højt op som muligt, eller lav en aftale om at lønnen kan trækkes op evt. hver 4. uge (ofte er man på større job 1/3 inde i opgaven, før du kan sende et delregnskab der ser nogenlunde ud) Pkt. 7. Daglønstimer i akkorden betales med kr.? Det er de timer du evt. skriver i kopibogen. Timerne bliver indført i regnskabet som opmålermanden fra opmålerkontoret laver. Daglønstimer bliver ikke tillagt de procenter, der hviler på jobbet som f.eks. 40% for beboet ejendom. Men skal altid tillægges 1 1/2 % for rengøring af skur, hvis det er aftalt på akkordaftalesedlen 24 Uforskyldt arbejdsstop pga. fejlleveret materialer fra grossist. Dokumenteret 25 Opstart af ny mand på akkorden samt aftrædelse. (Skriftlig aftale med firmaet om hvem, der står for opstart og afgang af folk) 26 Den daglige til/afrigning af el-værktøj /lamper/stiger (Større ting) 27 Reparation/service af skæremaskine 28 Daglig transport af skæremaskine. Af/tilrigning af skære maskine 29 Manglende skæremaskine (pga. defekt skæremaskine). 30 Af/Tilrigning af punktudsugning for loddearbejde 31 Støvsugning af arbejdsområder 32 Flytning af anden entreprenørs materialer for kørsel med lift/ stillads 33 Oprydning efter anden entreprenør. (Aftale med firma inden oprydning) 34 Flytning af anden entreprenørs materialer for udførsel af arbejdet. (Aftale med firma inden flytning) 35 Afrigning fra område pga. anden entreprenør beslaglægger områder 36 Transport af materialer/værktøj ved uforskyldt omlagt arbejde 37 Transport af materialer/værktøj ved fejlplacering på pladsen 38 Ventetid art: 39 Byggevand/afløb. Tilslutning af skur/isolering af do. 40 Telefontid for projekt afklaringer/byggeledelse/rådgiver 41 Byggemøder/formandsmøder/koordineringsmøder. 42 Transport/opstilling/tilslutning af kedler over 7 m 2 til skorsten 43 Transport/opstilling af VVB over 400 liter 44 Tillæg for særlig vanskelig svejsearbejde (under 200 mm plads) 45 Prøveopsætninger for bygherre/arkitekt/ingeniør

9 Side 12 Side 9 Punkter der eventuelt kan indgå i supplerende aftaler eller kopisedler Det anbefales, at der kun rejses et krav pr. kopiseddel 1 Opstart af plads/tilrigning af skurer/container/ Oprydning m.m. 2 Rengøring af skæremaskine 3 Indretning af materialeplads /flytning af materialeplads 4 Til/afrigning af hejse/løftegrej. For udførsel af arbejdet 5 Op/nedtagning af stilladser /flytning af stilladser 6 Af/Tilrigning af lift / flytning af lift til andet område. 7 Modtagelse/afsendelse af lift 8 Afdækning af bygningsdele for udførsel af arbejdet 9 Vandlænsning for udførsel af arbejdet. Af/tilrigning af hjælpeværktøj 10 Afbrydelse af arbejdet med deraf følgende ekstra af/tilrigning 11 Oprydning i forbindelse med arbejdets afslutning. (Afrigning af plads) 12 Fremskaffelse af nøgler samt manglende adgang til arbejdsområde 13 Optælling af materialer/værktøjer efter tyveri 14 Flytning af materialer/værktøj efter ordre 15 Afdækning af materialer/værktøj 16 Ekstra transport/flytning af materialer, som skyldes dårligt projekt 17 Ventetid pga. defekt hejs 18 Til- og afrigning for trykprøvning 19 Rep. af værktøj (art. ) 20 Strømsvigt (tidspunkt ) 21 Tilrigning af strøm til alm. El-værktøj (over 30 m.) 22 Etablering af strømtavle i rum. For udførsel af arbejdet 23 Uforskyldt arbejdsstop pga. manglende materialer. Dokumenteret Pkt. 8. Ekstraarbejder i henhold til og Det anbefales at krydse af i Ja. Du kan blive låst med et nej, så du derved ikke har muligheden for selv at bestemme en pris på ekstraarbejder. Dvs. at du kun har muligheden for at skrive forbrugt tid på kopisedlen til den aftalte timepris Pkt. 9. Eller efter medgåede timer. Hvis du får et kryds i nej i Pkt og 08, bliver ekstraarbejde betalt efter dette punkt, så det er med at få prisen så høj som mulig pr. time. Eller skriv betales med akkordens gennemsnit. Bedre og mere reelt er det med et ja i Pkt. 8 Pkt. 10. Medhjælp i akkord. Her aftales hvad hjælp skal betales med af akkorden. Få præciseret prisen på en arbejdsmand samt hvad du skal aflønne en evt. voksen- lærling med. Når lærlinge, der aflønnes med fagets minimalløn, (voksenlærling), benyttes i svendens akkord, skal der forud for akkordens begyndelse træffes aftale om svendens betaling for lærlingen. Kontakt din kreds/afdeling Pkt. 11. Beskriver hvilken procentsats, der skal tillægges det arbejde du skal udføre. Se Rørprislistens side , side og side Pkt. 12 og 13. Beskriver hvilken type af gammel bygning, der skal arbejdes i., f.eks. 40% -tillæg ved arbejde i gammel beboet ejendom Se Rørprislistens side Pkt. 14. Rekvirering af materialer. Hvis du skal bestille materialer krydses af i ja og akkorden tillægges 3% for dette arbejde. Krydses der af i nej er det arbejdsgiveren, der udskriver og rekvirerer materialer. Se Rørprislistens side 37, stk. 18 Pkt. 15. Rengøring af skur. Hvis det bliver et ja skal du rengøre skuret, og du skal udføre det ordentlig. Ligeledes skal du forlange det bliver gjort ordentlig af virksomheden, hvis det bliver et nej. Den procentsats man får ifølge overenskomsten (1,5 %) er en meget gammel aftale, tænk over dette især hvis det skur du skal rengøre er et af de nye store moderne, måske er satsen for lille i forhold til kvadratmeter

10 Side 10 Side 11 En voldgift har beskrevet hvordan firmaet/svende skal rengøre skuret Der skal rengøres borde - toiletter - brusebad - fejes og tømmes skraldespande hver dag. Vask af gulve efter behov dog en gang om ugen. Hvis du har en mandskabsvogn og en toiletvogn som du skal rengøre, kan procenten være større. Pkt. 16. Rengøring efter huller og riller. Hvor arbejdsgiveren forlanger rengøring efter udførelse af huller eller rillefræsning ydes et tillæg til prisen for huller eller riller på 17%. Rørprislistens pkt.15, side 87, stk. 09 Pkt. 17. Kvalitetssikring udover kravene i Rørprislisten. Husk at aftale betalingen for dette Pkt. 18. Tillæg til rejsearbejde er en betaling du får for at køre til og fra arbejdspladsen uden for normal arbejdstid. Du er enten ansat på virksomhedens eller din egen adresse. Afstanden måles i lige luftlinje, og der skal først betales rejsepenge, når man er ude over en afstand over 7 km. Når arbejdsgiverne stiller bil til rådighed betales 50% af rejsepengene. Se Rørprislistens side 43, stk. 10 og 11. Få foretaget en måling af afstanden i fagforening ved tvivlstilfælde eller brug Fællessekretariatets hjemmeside, som du finder, når du besøger enten Blik- og Rørarbejderforbundets hjemmeside eller Dansk Metals hjemmeside, hvor afstandsberegning også findes. Hvor overnatning finder sted. Se Rørprislistens side 44. Pkt. 19. Supplerende aftaler. Du skal beskrive hvad en pris eller en procentsats til akkorden dækker. Der må ALDRIG beskrives hvad der ikke dækkes eller ikke er indeholdt. Supplerende aftaler kan evt. nedfældes på et bilag som et supplement til akkordaftalesedlen, husk underskrifter på bilag Pkt. 20. og 21. Afslutning af akkorden. Det er vigtigt at både arbejdsgiver og akkordholder skriver under på at akkorden er slut med dato, enten på akkordaftalesedlen eller kopibog. Se Rørprislistens side 12, stk. 11. Du kan ellers risikere at komme til at honorer timer til f.eks. en servicemand, der har været tilkaldt umiddelbart efter jobbet er slut, til f.eks. en stoppet perlator Supplerende aftaler/kopisedler Husk altid underskrifter. Supplerende aftalers formål er at imødekomme måske kommende problemstillinger ikke prissatte ting/komponenter, at få aftalt en eller anden form for betaling på forhånd. Det kan være et beløb eller en procentsats, der tillægges akkorden. Det vil oftest være ting, som ikke er prissat i Rørprislisten. Du må i hvert enkelt tilfælde til hver enkelt akkord lave en vurdering af hvert enkelt punkt i den enkelte akkord. Det anbefales, at der kun rejses et krav pr. kopiseddel. Husk at aflevere kopisedlerne hver uge. Kopibøger udleveres af Virksomheden.

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten Akkordering og prislistens generelle bestemmelser Bygningsoverenskomsten April 2008 30 Akkordgrundlag Akkord 1. Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K

M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K Forord Malerforbundets Lønfaglige Udvalg har udarbejdet denne informationspjece vedrørende forudakkordering for at fremhæve nogle af de bestemmelser, den enkelte kollega

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør:

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Arbejdssted: Proceslogbog Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Underentreprenører: Navn Fag Opstart dato Afslut dato Bemanding Sjakkets opgave: Sjakkets sammensætning: Navn

Læs mere

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00.

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00. 01. juli 2011 Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. Sag: 70.984.029 Ref.: TD BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00 Deltagere afbud KOND. Jesper Bundgaard

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af alle arbejdsulykker. Værktøjet

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

1 Vigtige telefonnumre og adresser. 5 Eksempler på akkorderingssedler. 6 Hvad skal jeg kræve for arbejdet - Regn den ud!!

1 Vigtige telefonnumre og adresser. 5 Eksempler på akkorderingssedler. 6 Hvad skal jeg kræve for arbejdet - Regn den ud!! Indhold 1 Vigtige telefonnumre og adresser 2 Satser - Kørepenge, værktøjspenge, skurpenge og meget mere 3 Timelønsarbejde 4 Akkordarbejde A Murersvende B Murerarbejdsmænd 5 Eksempler på akkorderingssedler

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 71 Offentligt Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri 1 Gyldighedsområde 1. Nærværende hovedoverenskomst

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED 7.1 7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af de ulykker, der sker i industrien. Metoden Styr på Orden og Sikkerhed er egnet til at få løst de forhold, der har med

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere