Værktøj for akkordholdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøj for akkordholdere"

Transkript

1 Oversigt over opmålere: Fællessekretariatet BLIK OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK METALARBEJDERFORBUND Opmåler Nordjylland: Gert Zacho Andersen Tlf Mobil: Opmåler Nordjylland: Thomas Christensen Tlf Mobil: Opmåler Vestjylland: Jens Ole Nielsen Tlf Mobil: Metalopmåler Vestjylland: Erik Albæk Jensen Tlf Mobil: Opmåler Østjylland: Esben Malling Tlf Mobil: Metalopmåler Østjylland: Finn Sørensen Tlf Mobil: Opmåler Sydøstjylland: Bent V. Andersen Tlf Mobil: Metalopmåler Sydøstjylland: Hardy Jensen Tlf Mobil: Opmåler Sydjylland: Anker Danielsen Tlf Mobil: Opmåler Fyn: Niels Braaby Tlf Mobil: Opmåler Sydsjælland: Bent Carlsen Tlf Mobil: Opmåler Sjælland Nord: Johnny D. Andersen Tlf Mobil: Opmåler Bornholm: Gert Mortensen Tlf Ingen mobil Opmåler København: Karsten Pedersen Tlf Mobil: Opmåler København: Morten Velling Tlf Mobil: Værktøj for akkordholdere Akkordholder? Kopiseddel? Akkordaftaleseddel? Rørprislisten Fjernvarmeprislisten Endvidere må akkordholderen henvende sig om bistand i kreds/opmålerkontor/afdeling, hvis der er uoverensstemmelser, du ikke selv kan klare. En vejledning for både nybegyndere, mindre rutinerede og garvede Fællessekretariatet, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, tlf , fax

2 Side 2 Side 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Inden du begynder som ny akkordholder 4 Umiddelbart før underskrivelse af akkordaftale skal du have drøftet 5 Akkordaftaleseddel 7 Forklaringer til akkordaftaleseddel 8 Supplerende aftaler/kopisedler 11 Fagretlig behandling 15 Eksempel på regnskab 18 Oversigt over opmålere 20 Henvend dig jævnligt i fagforeningen og få oplysninger om eventuelle priser på nye materialer Omvendt hører vi gerne fra dig om dine erfaringer med nye materialer Eksempel på regnskab: Navn Beløb Total 1. Transport 2. Kopi seddel nr Rekvisition af materialer 3,00% 4. Nyt andet byggeri 20,00% 5. Kopi seddel nr ,00 timer á kr. 160,00 6. Rengøring af skur 1,50% , , , , ,00 767, , , , , , ,69 7. I alt udbetalt (237 timer á 160,00) ,00 8. Overskud (51.933,69 minus ,00) ,69 Fordelingslisten: Rørhane, Jens Hansen, Keld Overskud Fordelingstotaler 120,00 117,00 160,00 160,00 0,00 0,00 Udbetalt , ,00 Navn Timer á kr. Forskud 7.095, ,15 Gebyr 920,00 897,00 237,00 0, , , ,00 9. Til udbetaling 219,13 pr. time til udbetaling I forbindelse med eventuel kritik af det fremsendte regnskab, skal firmaet altid udbetale op til tvivl/kritik Juni 2007

3 Side 18 Side 3 Regnskab På modstående side er der et regnskab, der er opmålt. Det er et nyt andet byggeri, som giver et tillæg i henhold til Rørprislisten på 20%. Der er aftalt, at akkordholderen skal bestille materialer, det giver 3% i tillæg. Ligeledes er det aftalt, at akkorden skal rengøre skur, det giver et tillæg på 1,5%. Udbetalingen er aftalt til kr. 160,00. Kopitimer til kr. 160,00. Ekstraarbejder akkorderes med summer. 1. Transport er den opmålte sum 2. Det er ekstraarbejde, der er udført på summer, som altid skal tillægges de procenter, der er aftalt på akkordaftalesedlen 3. Rekvisition af materialer er et tillæg for bestilling af materialer. Dette skal aftales på akkordaftalesedlen 4. Nyt andet byggeri er et tillæg, man får i forhold til, hvilket byggeri man har med at gøre 5. Kopitimer betales med kr. 160,00. Dette skal aftales på akkordaftalesedlen 6. Rengøring af skur får man 1,5% for. Dette aftales på akkordaftalesedlen 7. Er det forskud/lønudbetaling man har fået. I dette tilfælde kr. 160,00 pr. time. Dette aftales på akkordaftalesedlen 8. Overskud er det man har til gode 9. Akkorden gav kr. 219,18 pr. time. For at finde timelønnen, tager man summen ,69 og dividerer den med timeantallet 237 Forord Med denne pjece ønsker Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund at give alle akkordholdere et værktøj, som de kan bruge både før, under og ved afslutningen af akkorden. Vejledningen retter sig specielt til de nye akkordholdere og de mindre rutinerede, men måske kan de garvede akkordholdere også bruge nogle af de mange råd. Pjecen her erstatter ikke Vejledning i akkord-rørprislisten. Men denne pjece er derimod en tiltrængt udbygning af den tidligere pjece. Og tillige ser den også på nogle ting, som du bør overveje, inden du går i gang som akkordholder. Ikke alene spørgsmålene, men også flere af de mange råd lægger op til dialog. Pjecen kan fås på kredskontoret og i afdelingen, hvor du lige kan få dig en lille snak om pjecen, ligesom opmålerne selvfølgelig vil have eksemplarer med sig, når de er på opsøgende arbejde. Derudover vil den blive brugt direkte i undervisningen på forbundenes opmålerkurser. Inden vi springer ud i det, vil vi lige gøre opmærksom på et af de allervigtigste råd overhovedet, når det drejer sig om akkord. Og det lyder sådan her: Det er vigtigt at få klarlagt så meget som muligt på sin akkordaftaleseddel, inden akkordens start. Det kan nemlig være med til at gøre det lettere at løse mange af de problemer, som senere kan opstå. Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund ønsker at takke de to akkordholdere fra henholdsvis Kreds Østjylland og Rørklubben i Metal Århus, der har stået bag projektet med at få udarbejdet en ny værktøjskasse for akkordholderne. Vi håber pjecen bliver til gavn.

4 Side 4 Side 17 Inden du begynder som ny akkordholder Når du står over for at være akkordholder de første gange, synes vi, at du bør overveje nogle af de ting, som vi tager op her. Vores egen erfaring siger os, at sådanne overvejelser kun gør een mere robust til at være akkordholder. En af de ting, som du bør overveje er, hvorfor skal du være akkordholder? Er det dig selv, kollegerne eller virksomheden, der ønsker det? Eller er det en blanding? Med fagforeningens og opmålerens hjælp kan nye akkordholdere sagtens klare sig igennem de første job, men hvis du vil fortsætte, kræver det kurser inden for overenskomst og prislisterne. Vil du afsætte tid til det? Som ved alle andre nye ting, du går ind til, skal du selvfølgelig også lige overveje, om du har ressourcer til at magte jobbet og hvor meget tid du vil bruge og hvornår. Og her indgår også en snak med familien. Du skal selvfølgelig også kigge på, hvilken arbejdsopgave du skal være akkordholder på. Er det noget arbejde, som du kender til eller er det nyt for dig? Under et stykke arbejde vil der mange gange være uenigheder som skal løses, så de ikke går i hårdknude. Er du til bål og brand eller er du god til at tale dig til rette? Der bliver altid sat nogle forventninger til en ny akkordholder. Måske skulle du inden opgaven tage en snak med dine kolleger om, hvad de forventer. Opfatter du råd fra kolleger som kritik? Det er ikke smart. Brug i stedet dine kolleger som sparringspartnere. Informér dem hele tiden. Måske har de en anden løsning eller bare et hjælpende råd. Husk akkordarbejde er et teamwork. Rørudvalgsmøde Rørudvalgsmødet foregår på virksomhedens organisations adresse. Der er de samme deltagere som på mæglingsmødet + repræsentanter fra begge organisationer. Her diskuterer hver part hver for sig, og herefter mødes en repræsentant fra hver organisation og forsøger her at opnå enighed. Opnås enighed ikke, videreføres sagen til faglig voldgift. Du får betaling for tabt arbejdsfortjeneste af din fagforening eller forbund. Seksmandsmøde Seksmandsmøde foregår på virksomhedens organisations adresse. Der er de samme deltagere som på mæglingsmødet + repræsentanter fra begge organisationer. (Mindst to repræsentanter fra hver af parterne, hvoraf den ene leder forhandlingerne for sin organisation Her diskuterer hver part hver for sig, og herefter mødes en repræsentant fra hver organisation og forsøger her at opnå enighed. Opnås enighed ikke, videreføres sagen til faglig voldgift. Du får betaling for tabt arbejdsfortjeneste af din fagforening eller Forbund. Faglig voldgift Her mødes de samme som på rørudvalgsmødet/seksmandsmøde. Du får selv mulighed overfor dommeren at komme med forklaringer til sagen, det er dog ikke dig, der procederer sagen. Det gør organisationsrepræsentanterne. Herefter vil dommeren komme med sin afgørelse inden for nogle uger. Du får betaling for tabt arbejdsfortjeneste af din fagforening eller forbund. Kurser. Der er følgende kurser i opmåling: Rør 1 og Rør 2. Se Fællessekretariatets hjemmeside eller ring til din kreds/afdeling. Der er flere ting, som du godt kunne overveje. Men lad det være nok til en begyndelse. Så fylder vi lidt mere på, når du kommer på opmålerkursus.

5 Side 16 Side 5 Selve forhandlingen Her forsøger man at komme til enighed. Måske en uddybning og forklaring af tvisten kan skabe enighed. Uanset om man bliver enige eller ej, skal tvisten beskrives i et lokalforhandlingsreferat som virksomheden normalt har. (Du kan også rekvirere et i din fagforening). Referatet skal underskrives af begge parter. Deltagerne i et lokalforhandlingsmøde er dig som akkordholder, tillidsmanden og typisk overmontøren + evt. hans overordnede. Er enighed ikke er opnået ved lokalforhandling, skal du inden 8 arbejdsdage efter lokalforhandlingen skriftligt meddele arbejdsgiveren om du ønsker den omtalte kopiseddel/regnskab fagretlig behandlet, ellers betragtes kritikken som godkendt. Du eller tillidsmanden kontakter fagforeningen med referatet, og de sørger for det videre forløb. Mæglingsmøde Mæglingsmødet foregår normalt samme sted som lokalforhandlingsmødet med de samme deltagere + en mæglingsmand fra hver af organisationerne. På mødet fremlægger begge parter deres argumentation. Herefter går begge parter hver for sig. Man diskuterer modpartens argumenter i forhold til vores. Herefter forhandler de 2 mæglingsmænd. Kan der ikke opnås enighed, føres sagen videre til rørudvalget. Gælder for virksomheder der er medlem Dansk VVS. For virksomheder der er medlemmer af DS håndværk & Industri føres sagen videre til seksmandsmøde. Også her laves der et referat af resultatet. Du får betaling for tabt arbejdsfortjeneste af din fagforening. Umiddelbart før underskrivelse af akkordaftale -sedlen er det en god ide at overveje: Tillid er en nødvendighed fra begge parter. Omvendt hvis du føler tilliden ikke er der, skal du måske overveje ikke at skrive under på akkordaftalesedlen Det er vigtigt at tage bestik af forholdene ude på den nye arbejdsplads, og ikke mindst af virksomheden og dennes repræsentant, der skal styre arbejdspladsen Forklar virksomheden, hvordan du gerne vil have tingene skal foregå Hvem er overmontør? Hvordan skal opstarten af pladsen betales? Etableres der gode arbejdsforhold. F.eks. Overdækninger imellem containere, er der containere nok, velfærdsfaciliteter, rørvogne, rørreoler, trækvogne, rulleborde, afkortersave osv. Grundig gennemgang af tegninger, tidsplan og evt. byggepladsen. (Se Rørprislisten side 19, stk. 24) Drøfte bemandingen med virksomheden og sikre sig en aftale, der sikrer at sjakket ikke lider økonomisk tab, hvis bygherrer eller virksomheden vil forcere projektet. (Brug tidsplanen) Tjekke om der skal udføres ting, der ikke er prissat i prislisterne og vær opmærksom på at disse ting skal akkorderes løbende, f.eks. store rør, rustfri svejsning, tilrigning/afrigning ved hulboring med vandboremaskine, afdækning, ekstra trykprøvninger, op/nedmanding osv. Husk ved opstart af ny mand, skal der ligge en skriftlig aftale om, hvem der tager sig af det. (Betaler ) Vær opmærksom på om firmaet måske vil have fradrag for arbejdsbesparende maskiner. Se Rørprislisten side 20, stk. 27. Hvis det er tilfældet så kontakt din kreds / afdeling

6 Side 6 Side 15 Hvem leverer hvad-hvornår-hvordan. Materialetyper/ ændringer. Materialeleverancer, hvilke konsekvenser er der hvis leverancerne ikke holder. Ved f.eks. en renovering i beboet ejendom, hvor tidsplanen er stram, kan du være meget afhængig af at materialerne bliver leveret på et bestemt tidspunkt Hvilke kolleger skal med på jobbet. Nogle fra virksomheden, fagforeningen eller nogle som du selv finder. Gennemgå tingene med de kolleger der skal med på jobbet eller din tillidsmand eller opmålermand Kvalitetssikring udover kravene i Rørprislisten skal foreligge skriftligt og betalingen aftales inden opstart i henhold til Værktøj, tidssvarende hvad er det? Ved tyveri, kommer der så nyt? Se Rørprislistens side 18, stk. 21 Gør det helt klart overfor virksomheden med hensyn til en værktøjspolitik, f.eks. hvilke-hvornår-hvor meget værktøj der skal bruges Procedure ved fagretlig behandling Kritik af kopiseddel/regnskab Efter virksomheden har modtaget en kopiseddel med sin repræsentants underskrift for modtagelse samt datering, har virksomheden 8 arbejdsdage til at komme med en skriftlig motiveret kritik. Hvis virksomheden ikke reagerer inden for 8 arbejdsdage er kopisedlen godkendt. Det samme gør sig gældende ved indlevering af regnskab/delregnskab, dog har virksomheden 11 arbejdsdage til at komme med en skriftlig motiveret kritik. Husk virksomheden skal altid udbetale op til tvivl/ kritik. Hvis du modtager en kritik fra virksomheden, og du ikke er enig, så skriver du: Kritikken af kopi nr. X. xxxxx. eller regnskab, kan ikke godkendes og ønskes lokalforhandlet hurtigst muligt (skal afholdes inden 11 arbejdsdage tilbyd evt. en dato for afholdelse af lokalforhandlingen). Herefter retter du henvendelse til tillidsmanden som oftest sørger for det videre forløb. Såfremt der ikke er en tillidsmand, skal du selv sørge for det videre forløb. (Er du i tvivl, så kontakt din kreds eller afdeling). Lokalforhandling Lokalforhandlingen foregår oftest på virksomhedens adresse, men kan også foregå på byggepladsen. Vær opmærksom på om firmaet måske vil have fradrag for arbejdsbesparende maskiner. Se Rørprislistens side 20, stk. 27. Hvis du er i tvivl, så kontakt din kreds/ afdeling for vejledning.

7 Side 14 Side 7 46 Tidsforbrug for ændring af allerede udført arbejde 47 Ekstra aftap/påfyldning vand på anlæg samt udluftninger 48 Opretning af skæve studse på beholder og lignende 49 Vanskelige adgangsforhold til arbejdssted med deraf ekstra tidsforbrug 50 Udførsel af midlertidigt vand/varme mm 51 Ekstra trykprøvning 52 Afsætning af koter for udførsel af arbejdet 53 Omlægning af arbejdet pga. projekt fejl/ændringer i projektet 54 Gene ved andre installationer 55 Gene ved gipsoplagring 56 Gene ved kanaloplagring 57 Gene pga. dårlige tegninger. Husk at meddele firmaet det skriftligt ved opstart. 58 Gene pga. dårlige adgangsveje 59 Gene ved ikke kontinuerlig arbejdsgang ( brug teksten i 10.07) 60 Gene ved utilsigtet arbejdsgang 61 Ekstra tidsforbrug for udførsel af arbejde. pga. uryddelig arbejdsplads 62 Bæringer udover Rørprislistens bestemmelser 63 Tilbagegang for montering af rosetter/bøsninger 64 Gennemgang af arbejdet med byggeleder 65 Montagekontrol (materialer) udover kravene i Rørprislisten 66 Sikkerhedsmøder/sikkerheds-gennemgang 67 Udførelse af sikkerhedsarbejde 68 Tidsforbrug ved udførelse af arbejde ang. sikkerhed 69 Udførelse af vinterforanstaltninger Der er flere eksempler på Fællessekretariatets hjemmeside, som du finder, når du besøger Blik- og Rørarbejderforbundets eller Dansk Metals hjemmeside. Akkordaftalesedlen kan downloades fra Fællessekretariatets hjemmeside. Hvis du er i tvivl om udfyldning af akkordaftalesedlen, så kontakt din kreds/opmålerkontor/afdeling.

8 Side 8 Side 13 Akkordaftalesedlen Skal altid oprettes før et akkordarbejde på mere end 5 arbejdsdages varighed påbegyndes Alle supplerende aftaler til akkordaftalesedlen SKAL være skriftlige Pkt. 1. Firmaets navn Pkt. 2. Akkordholderens navn. På enkelte meget store pladser er der set eksempler på 2 akkordholdernavne Pkt. 3. Arbejdspladsens adresse Pkt. 4. Arbejdets omfang. Beskriv tydeligt, hvad arbejdet omhandler. Vær opmærksom på, at VVS betyder varme, ventilation og sanitet. Hvad nu hvis det kun er sprinkler du skal lave, eller du måske også laver sprinkler og afløb ved siden af VVS en. Få beskrevet de typer arbejde du skal lave. Husk: Eftermontage af sprinkler efter rørene er oplagt. Prisen forudsætter, at der i akkordaftalen indgår en tydelig tilkendegivelse af, at sprinklerne monteres i anlægget på et senere tidspunkt Pkt. 5. Jobbet begyndes den? Timer i akkorden tælles herfra Pkt. 6. Akkord udbetales med kr.? Det er den á conto løn du får udbetalt hver 14. dag. Få udbetalingen så højt op som muligt, eller lav en aftale om at lønnen kan trækkes op evt. hver 4. uge (ofte er man på større job 1/3 inde i opgaven, før du kan sende et delregnskab der ser nogenlunde ud) Pkt. 7. Daglønstimer i akkorden betales med kr.? Det er de timer du evt. skriver i kopibogen. Timerne bliver indført i regnskabet som opmålermanden fra opmålerkontoret laver. Daglønstimer bliver ikke tillagt de procenter, der hviler på jobbet som f.eks. 40% for beboet ejendom. Men skal altid tillægges 1 1/2 % for rengøring af skur, hvis det er aftalt på akkordaftalesedlen 24 Uforskyldt arbejdsstop pga. fejlleveret materialer fra grossist. Dokumenteret 25 Opstart af ny mand på akkorden samt aftrædelse. (Skriftlig aftale med firmaet om hvem, der står for opstart og afgang af folk) 26 Den daglige til/afrigning af el-værktøj /lamper/stiger (Større ting) 27 Reparation/service af skæremaskine 28 Daglig transport af skæremaskine. Af/tilrigning af skære maskine 29 Manglende skæremaskine (pga. defekt skæremaskine). 30 Af/Tilrigning af punktudsugning for loddearbejde 31 Støvsugning af arbejdsområder 32 Flytning af anden entreprenørs materialer for kørsel med lift/ stillads 33 Oprydning efter anden entreprenør. (Aftale med firma inden oprydning) 34 Flytning af anden entreprenørs materialer for udførsel af arbejdet. (Aftale med firma inden flytning) 35 Afrigning fra område pga. anden entreprenør beslaglægger områder 36 Transport af materialer/værktøj ved uforskyldt omlagt arbejde 37 Transport af materialer/værktøj ved fejlplacering på pladsen 38 Ventetid art: 39 Byggevand/afløb. Tilslutning af skur/isolering af do. 40 Telefontid for projekt afklaringer/byggeledelse/rådgiver 41 Byggemøder/formandsmøder/koordineringsmøder. 42 Transport/opstilling/tilslutning af kedler over 7 m 2 til skorsten 43 Transport/opstilling af VVB over 400 liter 44 Tillæg for særlig vanskelig svejsearbejde (under 200 mm plads) 45 Prøveopsætninger for bygherre/arkitekt/ingeniør

9 Side 12 Side 9 Punkter der eventuelt kan indgå i supplerende aftaler eller kopisedler Det anbefales, at der kun rejses et krav pr. kopiseddel 1 Opstart af plads/tilrigning af skurer/container/ Oprydning m.m. 2 Rengøring af skæremaskine 3 Indretning af materialeplads /flytning af materialeplads 4 Til/afrigning af hejse/løftegrej. For udførsel af arbejdet 5 Op/nedtagning af stilladser /flytning af stilladser 6 Af/Tilrigning af lift / flytning af lift til andet område. 7 Modtagelse/afsendelse af lift 8 Afdækning af bygningsdele for udførsel af arbejdet 9 Vandlænsning for udførsel af arbejdet. Af/tilrigning af hjælpeværktøj 10 Afbrydelse af arbejdet med deraf følgende ekstra af/tilrigning 11 Oprydning i forbindelse med arbejdets afslutning. (Afrigning af plads) 12 Fremskaffelse af nøgler samt manglende adgang til arbejdsområde 13 Optælling af materialer/værktøjer efter tyveri 14 Flytning af materialer/værktøj efter ordre 15 Afdækning af materialer/værktøj 16 Ekstra transport/flytning af materialer, som skyldes dårligt projekt 17 Ventetid pga. defekt hejs 18 Til- og afrigning for trykprøvning 19 Rep. af værktøj (art. ) 20 Strømsvigt (tidspunkt ) 21 Tilrigning af strøm til alm. El-værktøj (over 30 m.) 22 Etablering af strømtavle i rum. For udførsel af arbejdet 23 Uforskyldt arbejdsstop pga. manglende materialer. Dokumenteret Pkt. 8. Ekstraarbejder i henhold til og Det anbefales at krydse af i Ja. Du kan blive låst med et nej, så du derved ikke har muligheden for selv at bestemme en pris på ekstraarbejder. Dvs. at du kun har muligheden for at skrive forbrugt tid på kopisedlen til den aftalte timepris Pkt. 9. Eller efter medgåede timer. Hvis du får et kryds i nej i Pkt og 08, bliver ekstraarbejde betalt efter dette punkt, så det er med at få prisen så høj som mulig pr. time. Eller skriv betales med akkordens gennemsnit. Bedre og mere reelt er det med et ja i Pkt. 8 Pkt. 10. Medhjælp i akkord. Her aftales hvad hjælp skal betales med af akkorden. Få præciseret prisen på en arbejdsmand samt hvad du skal aflønne en evt. voksen- lærling med. Når lærlinge, der aflønnes med fagets minimalløn, (voksenlærling), benyttes i svendens akkord, skal der forud for akkordens begyndelse træffes aftale om svendens betaling for lærlingen. Kontakt din kreds/afdeling Pkt. 11. Beskriver hvilken procentsats, der skal tillægges det arbejde du skal udføre. Se Rørprislistens side , side og side Pkt. 12 og 13. Beskriver hvilken type af gammel bygning, der skal arbejdes i., f.eks. 40% -tillæg ved arbejde i gammel beboet ejendom Se Rørprislistens side Pkt. 14. Rekvirering af materialer. Hvis du skal bestille materialer krydses af i ja og akkorden tillægges 3% for dette arbejde. Krydses der af i nej er det arbejdsgiveren, der udskriver og rekvirerer materialer. Se Rørprislistens side 37, stk. 18 Pkt. 15. Rengøring af skur. Hvis det bliver et ja skal du rengøre skuret, og du skal udføre det ordentlig. Ligeledes skal du forlange det bliver gjort ordentlig af virksomheden, hvis det bliver et nej. Den procentsats man får ifølge overenskomsten (1,5 %) er en meget gammel aftale, tænk over dette især hvis det skur du skal rengøre er et af de nye store moderne, måske er satsen for lille i forhold til kvadratmeter

10 Side 10 Side 11 En voldgift har beskrevet hvordan firmaet/svende skal rengøre skuret Der skal rengøres borde - toiletter - brusebad - fejes og tømmes skraldespande hver dag. Vask af gulve efter behov dog en gang om ugen. Hvis du har en mandskabsvogn og en toiletvogn som du skal rengøre, kan procenten være større. Pkt. 16. Rengøring efter huller og riller. Hvor arbejdsgiveren forlanger rengøring efter udførelse af huller eller rillefræsning ydes et tillæg til prisen for huller eller riller på 17%. Rørprislistens pkt.15, side 87, stk. 09 Pkt. 17. Kvalitetssikring udover kravene i Rørprislisten. Husk at aftale betalingen for dette Pkt. 18. Tillæg til rejsearbejde er en betaling du får for at køre til og fra arbejdspladsen uden for normal arbejdstid. Du er enten ansat på virksomhedens eller din egen adresse. Afstanden måles i lige luftlinje, og der skal først betales rejsepenge, når man er ude over en afstand over 7 km. Når arbejdsgiverne stiller bil til rådighed betales 50% af rejsepengene. Se Rørprislistens side 43, stk. 10 og 11. Få foretaget en måling af afstanden i fagforening ved tvivlstilfælde eller brug Fællessekretariatets hjemmeside, som du finder, når du besøger enten Blik- og Rørarbejderforbundets hjemmeside eller Dansk Metals hjemmeside, hvor afstandsberegning også findes. Hvor overnatning finder sted. Se Rørprislistens side 44. Pkt. 19. Supplerende aftaler. Du skal beskrive hvad en pris eller en procentsats til akkorden dækker. Der må ALDRIG beskrives hvad der ikke dækkes eller ikke er indeholdt. Supplerende aftaler kan evt. nedfældes på et bilag som et supplement til akkordaftalesedlen, husk underskrifter på bilag Pkt. 20. og 21. Afslutning af akkorden. Det er vigtigt at både arbejdsgiver og akkordholder skriver under på at akkorden er slut med dato, enten på akkordaftalesedlen eller kopibog. Se Rørprislistens side 12, stk. 11. Du kan ellers risikere at komme til at honorer timer til f.eks. en servicemand, der har været tilkaldt umiddelbart efter jobbet er slut, til f.eks. en stoppet perlator Supplerende aftaler/kopisedler Husk altid underskrifter. Supplerende aftalers formål er at imødekomme måske kommende problemstillinger ikke prissatte ting/komponenter, at få aftalt en eller anden form for betaling på forhånd. Det kan være et beløb eller en procentsats, der tillægges akkorden. Det vil oftest være ting, som ikke er prissat i Rørprislisten. Du må i hvert enkelt tilfælde til hver enkelt akkord lave en vurdering af hvert enkelt punkt i den enkelte akkord. Det anbefales, at der kun rejses et krav pr. kopiseddel. Husk at aflevere kopisedlerne hver uge. Kopibøger udleveres af Virksomheden.

Værktøj for akkordholdere

Værktøj for akkordholdere Fællessekretariatet BLIK OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK METAL Værktøj for akkordholdere Kopiseddel? Kopiseddel? Rørprislisten Rørprislisten Fjernvarmeprislisten Fjernvarmeprislisten En vejledning for både

Læs mere

Akkordhåndbog for snedkere og tømrere

Akkordhåndbog for snedkere og tømrere Akkordhåndbog for snedkere og tømrere Denne pjece er lavet af klubberne fra: Jakon, P. Winther Jespersen, Timbra, Kornerup, Deko, Jönsson, Enemærke & Petersen, Hans Henning Nielsen, BGB, Intern, Dahls

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET I juni 2016 har vi sendt et spørgeskema ud til en del af Byggegruppens medlemmer. Baggrunden er projektet Bedre Bundlinje

Læs mere

Kendelse af 6. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0146: Fagligt Fælles Forbund, 3F for A og B (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod

Kendelse af 6. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0146: Fagligt Fælles Forbund, 3F for A og B (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Kendelse af 6. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0146: Fagligt Fælles Forbund, 3F for A og B (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Aalsrode Tømrerfirma A/S, CVR.nr. 13014078

Læs mere

METAL»TJEKKER«DIG IND PÅ RØRPRISLISTEN

METAL»TJEKKER«DIG IND PÅ RØRPRISLISTEN FORHANDLINGSSEKRETARIATET METAL»TJEKKER«DIG IND PÅ RØRPRISLISTEN Advarsel!! Når du læser denne pjece og hvis du følger vejledningen, risikerer du at få højere løn og bedre indtjening, og det værste er;

Læs mere

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren)

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 5. juni 2009 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om der

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

fmfrrfl(ßftaßlúrfr (l P!,,Tfffi,* BLIK- OG RøRARBEJDERFORBUNÞET - ÞANSK METAL

fmfrrfl(ßftaßlúrfr (l P!,,Tfffi,* BLIK- OG RøRARBEJDERFORBUNÞET - ÞANSK METAL DA ISK II'IETAL = fmfrrfl(ßftaßlúrfr (l P!,,Tfffi,* BLIK- OG RøRARBEJDERFORBUNÞET - ÞANSK METAL Fællesinformationnr. 4 Periode 014-2015 - 30-06-2015 Blik og Rør's og Dansk Metal's afdelinger, kredskontorer,

Læs mere

KENDELSE afsagt mandag den 30. august 2010

KENDELSE afsagt mandag den 30. august 2010 KENDELSE afsagt mandag den 30. august 2010 i faglig voldgiftssag, 2010.0076 Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for forbundets medlemmer ansat hos LKN Byg ApS i 2009 (Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri

Læs mere

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten Akkordering og prislistens generelle bestemmelser Bygningsoverenskomsten April 2008 30 Akkordgrundlag Akkord 1. Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S.

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag 2016.0008 Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) mod TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S (Hjalte Ankjær) Afsagt den tirsdag den 23. februar 2016. Tvisten vedrører

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

fæilfrffilflfrúfrtlrfr BLIK- OG RøRARBEJDERFORBUNDET - DANSK METAL

fæilfrffilflfrúfrtlrfr BLIK- OG RøRARBEJDERFORBUNDET - DANSK METAL DANSK METAL fæilfrffilflfrúfrtlrfr BLIK- OG RøRARBEJDERFORBUNDET - DANSK METAL F ellesinformationnr. 1 Periode 01-1Ð-2014-31-12-2014 Blik og Rør's og Dansk Metal's afdelinger, kredskontorer, distrikskontorer,

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Tilkendegivelse af 20. november 2015 i faglig voldgift FV : Faglig Fælles Forbund (forhandlingssekretær Claus von Elling) mod

Tilkendegivelse af 20. november 2015 i faglig voldgift FV : Faglig Fælles Forbund (forhandlingssekretær Claus von Elling) mod Tilkendegivelse af 20. november 2015 i faglig voldgift FV 2015.0165: Faglig Fælles Forbund (forhandlingssekretær Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Adserballe & Knudsen A/S (chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

I overenskomsten mellem Industriforbundet og Industriens Arbejdsgivere er der den bestemmelse om løn under sygdom, som fremgår af bilag 1.

I overenskomsten mellem Industriforbundet og Industriens Arbejdsgivere er der den bestemmelse om løn under sygdom, som fremgår af bilag 1. CAND.MERC. (JUR.) STUDERENDE Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 20226 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle I overenskomsten 2007-2010 mellem Industriforbundet

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod

Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Virksomheden Arne Mose Hansen, CVR-nr. 84654418 (chefkonsulent

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) Gældende for hele

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K

M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K Forord Malerforbundets Lønfaglige Udvalg har udarbejdet denne informationspjece vedrørende forudakkordering for at fremhæve nogle af de bestemmelser, den enkelte kollega

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Kendelse af 25. september 2015 i faglig voldgift FV2015.0055: Fagligt Fælles Forbund (3F) (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod

Kendelse af 25. september 2015 i faglig voldgift FV2015.0055: Fagligt Fælles Forbund (3F) (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Kendelse af 25. september 2015 i faglig voldgift FV2015.0055: Fagligt Fælles Forbund (3F) (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri (BYG) for Wibskov & Rasmussen A/S CVR.NR. 33494661

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

FESTUDLEJERVIRKSOMHEDER

FESTUDLEJERVIRKSOMHEDER FESTUDLEJERVIRKSOMHEDER TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (Fællesoverenskomst)

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV2016.0129: Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Dansk Byggeri for V. Lauridsen Totalbyg ApS CVR-nr. 71284328 (chefkonsulent

Læs mere

Frejasvej 16CD Beboermøde 31. august 2016

Frejasvej 16CD Beboermøde 31. august 2016 Frejasvej 16CD Beboermøde 31. august 2016 Hvad er besluttet på GF marts 2016? Forslag om at ejerforeningen etablerer vandmålere på koldt og varmt brugsvand. Som følge af lovkrav om etablering af målere

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 BYGGERIET NU SKER DER NOGET! Byggeriet udføres som hovedentreprise af NCC Construction Danmark A/S. NCC har sat deres skurby op over garageanlægget og afspærret

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:...

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget UDDANNELSESkontrakt nedriveruddannelsen Mellem undertegnede virksomhed Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Tlf.nr.:... CVR-nr.:...

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0160 og FV2012.0161)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0160 og FV2012.0161) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0160 og FV2012.0161) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus For Murersvende og murerarbejdsmænd på byggepladsen Emiliedalen Højbjerg (faglig sekretær Morten Petersen)

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 01 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere