KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK FOTO: FLEMMING BO JENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK FOTO: FLEMMING BO JENSEN"

Transkript

1 1 KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK FOTO: FLEMMING BO JENSEN

2 2 FOTO: MATTHEW JAMES

3 Forord 3 Kære aktører, borgere og samarbejdspartnere Frederiksberg er en del af hovedstaden, men også helt sin egen. En by i byen. En by med en bred vifte af oplevelser og tilbud til både borgere og besøgende. De bærende aktører spænder vidt. Kommunale, statslige og private aktører eksisterer side om side og skaber en mangfoldighed i kultur- og fritidslivet. Frederiksbergs kultur- og fritidstilbud er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil. Vi prioriterer det markante og unikke. Vi giver rum til faste aktiviteter med substans og dybde - og til særlige begivenheder, som netop fungerer i vores bys særlige stemning. Kultur- og fritidsaktiviteter udgør et vigtig element i det gode hverdagsliv for den enkelte. Et mangfoldigt kultur- og fritidsliv styrker den sociale sammenhængskraft i byen. Mange borgere på Frederiksberg involverer sig allerede. Med kultur- og fritidspolitikken ønsker vi at gøre kultur- og fritidslivet mere vedkommende for endnu flere af byens borgere, så alle får mulighed for at tage del i og få glæde af byens tilbud og aktiviteter. Vores visioner er, at: u Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil u Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig Politikken og visionerne er resultatet af en høringsproces med bl.a. et dialogmøde med aktiv deltagelse af mange af byens borgere, aktører og foreninger. Tak for jeres input. Vi ser frem til i fællesskab at gøre de ambitiøse visioner til virkelighed. Jørgen Glenthøj (C) Borgmester Morten Jung (B) 1. viceborgmester, formand for Kultur- og Fritidsudvalget

4 4 1 FOTO: STELLA POLARIS

5 Vision 1 5 u Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil På Frederiksberg går byens historie hånd i hånd med det nye. Vi prioriterer kvalitet og faglighed og giver rum til faste aktiviteter med substans og tyngde og til unikke begivenheder, som netop fungerer i vores bys særlige stemning. Kvalitet kan både findes i det store og bredt inddragende og i det smalle og nicheprægede. Kvalitet kan findes i det traditionelle og velkendte men også i det nye og eksperimenterende. Vores opfattelse af høj kvalitet bygger på en stærk faglighed og på koblingen til Frederiksberg - at kultur- og fritidslivet i alle dets former skriver sig ind i den frederiksbergske virkelighed og tilbyder skræddersyede oplevelser, som er med til at give byen dens stærke profil. På Frederiksberg spiller de spontane og de selvorganiserede aktiviteter sammen med foreninger og professionelle aktører og omvendt. Vi møder nye, spirende kræfter med tillid og nysgerrighed og giver derigennem plads til at eksperimentere, gøre tingene anderledes og løbe en risiko. Sådan opstår aktiviteter, der nyfortolker Frederiksbergs identitet og tiltrækker borgere og besøgende fra nær og fjern. FOTO: CHRISTINA CAPETILLO FOTO: KLAUS SLETTING FOTO: BETTY NANSN TEATRET

6 6 Vision 1 Effektmål for kultur: 1. Borgerne og brugerne oplever kulturtilbud af høj kvalitet på Frederiksberg Indikatorer: u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år u Årlig opgørelse over markante kulturbegivenheder på Frederiksberg 2. Frederiksbergs daginstitutions- og skolebørn oplever og samskaber kulturaktiviteter af høj kvalitet u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder og deres læringsmål 3. Tilskudspuljernes fordelinger afspejler et stærkt fokus på kvalitet, det profilerende og det eksperimenterende u Kvantitative og kvalitative data fra puljetilskudsfordelingen 4. Kulturlivet på Frederiksberg har en stærk profil og omtales i medierne Indikatorer: u Kvantitativ og kvalitativ afrapportering fra de enkelte kulturinstitutioner og kulturaktører over profilerende aktiviteter og processer i det forgangne år u Temperaturmåling på kulturlivet på Frederiksberg via årligt netværksmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, forvaltningen og kulturaktører

7 7 For at nå målene vil vi: 1. Sikre et fast udbud af kulturaktiviteter med en kvalitet og en faglighed, der er enestående. 2. Understøtte vækstlagene i realiseringen af de idéer, som udfordrer og overrasker den enkelte og giver Frederiksberg kant. 3. Afholde et årligt netværksmøde, hvor vækstlag og etablerede kræfter kan udfordre hinanden positivt. 4. Etablere og udvikle systematiske samarbejder mellem skoler og lokale kulturaktører i regi af skolereformen. 5. Udnytte eksisterende og nye faciliteter til tværfagligt samarbejde, møder mellem generationer og til at skabe synergi mellem kultur og bevægelse. 6. Udvikle fagligheden gennem samarbejde med nationale kræfter og i regionale partnerskaber. 7. Motivere lokale kulturaktører til at samarbejde med hinanden og med erhvervslivet, gøre sig synlige uden for deres vante rammer og tage aktivt ansvar for begivenheder i byen. 8. Formulere en eventstrategi, der styrker Frederiksbergs profil som enestående destination for kultur oplevelser via prioriterede markante begivenheder i byen - en strategi, som også sikrer, at begivenhederne forankres lokalt.

8 8 Vision 1 FOTO: KLAUS SLETTING FOTO: RIKKE MILLING Effektmål for idræt og fritid: 1. Borgerne og brugerne oplever idræts- og fritidstilbud af høj kvalitet på Frederiksberg Indikatorer: u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år u Årlig opgørelse over markante idræts- og fritidsbegivenheder på Frederiksberg u Temperaturmåling på idræts- og fritidslivet på Frederiksberg via årligt netværksmøde for aktører på folkeoplysningsområdet - eventuelt i regi af Folke oplysningsudvalget 2. Frederiksbergs daginstitutions- og skolebørn oplever og samskaber idræts- og fritidsaktiviteter af høj kvalitet u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder og deres læringsmål 3. Frederiksbergs særligt talentfulde idrætsbørn sikres tilbud, hvor skolegang og idrætsaktiviteter kan forenes u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder 4. Brugerne og foreningerne oplever, at idræts- og fritidsfaciliteterne på Frederiksberg er af høj kvalitet og indbyder til deltagelse u Data fra brugertilfredshedsundersøgelse på foreningsområdet 5. Trænerne/instruktørerne i idrætsforeningerne har forudsætningerne for at skabe idrætsaktiviteter af høj kvalitet i et sundt fastholdende idrætsmiljø. u Frederiksberg Idræts-Unions (FIU) trænerundersøgelse

9 9 For at nå målene vil vi: 1. Sikre et udbud af markante idrætsaktiviteter på minimum højeste nationale niveau. 2. Afholde årlige netværksmøder mellem aktørerne på folkeoplysningsområdet. 3. Etablere og udvikle systematiske samarbejder mellem skoler og idræts- og fritidslivet i regi af skolereformen. 4. I samspil mellem relevante idrætsforeninger og folkeskolerne undersøges behovet og mulighederne for at lave ordninger i folkeskolen, der giver de særligt talentfulde idrætsbørn mulighed for at dyrke deres idræt på højeste plan på Frederiksberg. 5. Sætte fokus på borgernes, de selvorganiseredes og foreningernes ønsker til faciliteterne og byrummene på Frederiksberg via inddragelse og løbende måling af tilfredsheden. 6. Motivere foreningerne til at tilbyde deres trænere relevant uddannelse samt til at have holdninger til miljøet i foreningerne. 7. Formulere en eventstrategi for elite idræt, der styrker Frederiksbergs profil som destination for markante idrætsbegivenheder - en strategi, som også sikrer, at begivenhederne forankres lokalt. FOTO: KLAUS SLETTING FOTO: KLAUS SLETTING

10 10 2 FOTO: KLAUS SLETTING

11 Vision 2 11 u Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig Et aktivt kultur- og fritidsliv giver værdi til den enkelte, som deltager. Deltagelsen udvikler den enkelte, styrker de sociale kompetencer og giver adgang til fællesskaber. Ligeledes styrkes byens sociale bæredygtighed og samfundets sammenhængskraft jo flere, der involverer sig aktivt. Vi ønsker at gøre kultur- og fritidslivet vedkommende for alle borgere - også de, der ikke har tradition for at benytte sig af byens eksisterende tilbud. Det fordrer, at udbuddet er stort og mangfoldigt, og at tværgående samarbejder og nye organiseringer og deltagelsesformer anerkendes. Det brede udbud fremmes også ved, at det er let at involvere sig i Frederiksbergs kultur- og fritidsliv - både som aktør og borger. Tilgængelighed er vigtigt for den brede deltagelse, både fysisk, økonomisk og socialt. Vi gør en særlig indsats for, at alle børn og unge har lige muligheder for at blive en del af kultur- og fritidslivet. Vi gøder interessen for, at borgerne kan involvere sig i forpligtende fællesskaber og være skabende og udøvende på alle generationstrin.

12 12 Vision 2 FOTO: KLAUS SLETTING FOTO: CRAWFURD MEDIA Effektmål for kultur: 1. Borgerne oplever Frederiksbergs kulturliv som mangfoldigt og vedkommende u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år 2. Frederiksbergs daginstitutions- og skolebørn introduceres til en bred vifte af kulturtilbud u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder og deres læringsmål 3. Byens kulturfaciliteter udnyttes optimalt u Data fra bookingsystem samt relevante besøgstal 4. Tilskudspuljerne afspejler udviklingen af et mangfoldigt kultur udbud med fokus på, at flere involverer sig u Kvantitative og kvalitative data fra puljetilskudsfordelingen 5. Flere borgere involverer sig aktivt i Frederiksbergs kulturliv u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år 6. Aktører og ildsjæle oplever, at kommunen er åben og imødekommende over for deres initiativer til kulturarrangementer på Frederiksberg u Stikprøver blandt puljeansøgere og eventuelt også øvrige arrangører, der er blevet faciliteret af kommunen.

13 13 For at nå målene vil vi: 1. Skabe og udvikle rammer, hvor borgerne kan fordybe sig, opdage og udvikle deres talenter, være skabende og udøvende i både organiseret og selvorganiseret regi. 2. Understøtte og anerkende også de skæve og små initiativer, der rummer alternative deltagelsesformer og genrer. 3. Løbende have fokus på forbedring af tilgængeligheden til kulturaktiviteterne i bred forstand. 4. Iværksætte en analyse på tværs af kommunale forvaltninger og byens forenings- og kulturliv mhp. at tilvejebringe data og afdække mulighederne for, at ikke-brugere - bl.a. med anden etnisk baggrund eller handicap - i højere grad bliver en del af kulturlivet. 5. Inddrage bl.a. denne viden til i samspil med kulturaktørerne at udvikle stor variation i aktiviteterne - fx ved at fremme tværgående samarbejder, nye organiseringer og samskabelse med unge, voksne og udsatte grupper. 6. Støtte op om kulturinstitutioner i deres arbejde med etablering af tiltag i samspil med folkeskolerne og institutionerne, så alle børn ad den vej bliver introduceret til en bred vifte af kulturtilbud. FOTO: KLAUS SLETTING FOTO: KLAUS SLETTING FOTO: KLAUS SLETTING

14 14 Vision 2 FOTO: KLAUS SLETTING FOTO: KAROLINA ZAPOLSKA Effektmål for idræt og fritid: 1. Borgerne oplever Frederiksbergs idræts- og fritidsliv som mangfoldigt og vedkommende Indikatorer: u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år u Udviklingen i antallet af idrætsgrene og andre fritidsaktiviteter i foreningsregi u Flere tilbud til særlige målgrupper i bl.a. foreningsregi 2. Frederiksbergs daginstitutions- og skolebørn introduceres til en bred vifte af idræts- og fritidstilbud u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder og deres læringsmål 3. Byens faciliteter til idræt og fritid udnyttes optimalt u Data fra bookingsystem samt aktivitetsoptællinger 4. Tilskudspuljerne afspejler udviklingen af et mangfoldigt idræts- og fritidsudbud med fokus på, at flere involverer sig u Kvantitative og kvalitative data fra puljetilskudsfordelingen 5. Flere borgere involverer sig aktivt i Frederiksbergs idræts- og fritidsliv, jf. bl.a. FIU s idrætsvision Indikatorer: u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år u Flere idrætsaktive borgere - fx via sundhedsprofilundersøgelser u Flere foreningsaktive borgere via medlemstal fra foreningerne

15 15 For at nå målene vil vi: 1. Optimere faciliteternes brug og etablere nye faciliteter - bl.a. ved at samarbejde med andre offentlige velfærdsområder om faciliteter og indtænke byens rum. 2. Løbende have fokus på forbedring af tilgængeligheden til idrætsog fritidsfaciliteterne i bred forstand. 3. Iværksætte en analyse på tværs af kommunale forvaltninger og byens idræts- og fritidsliv mhp. at tilvejebringe data og afdække mulighederne for, at ikke-brugere - bl.a. med anden etnisk baggrund eller handicap - i højere grad bliver en del af foreningslivet. 4. Inddrage bl.a. denne viden i arbejdet med at understøtte foreningerne i den løbende udvikling af deres tilbud. 5. Støtte op om de idrætsforeninger hvis idrætsgrene enten er små og sårbare eller oplever en vigende tilslutning. 6. Støtte op om foreningerne i deres arbejde med etablering af tiltag i samspil med folkeskolerne og institutionerne, så alle børn ad den vej bliver introduceret til en bred vifte af foreningstilbud. 7. Gøre en særlig indsats for, at børn fortsætter med at være aktive i idræts- og fritidslivet, når de bliver unge. 8. Motivere flere - herunder ældre borgere - til at blive fysisk aktive, gerne i idrætsforeningerne. FOTO: KLAUS SLETTING

16 16 Efterord Kultur- og fritidslivet på Frederiksberg Frederiksberg er begunstiget af et rigt kultur- og fritidsliv, hvor de bærende aktører spænder vidt. Kommunale, statslige og private udbydere eksisterer side om side: Fra idrætsforeninger med både stor bredde og lysende talenter til driftige spejdergrupper, kreative teaterforeninger og alsidige aftenskoler. Fra initiativrige eventmagere, kunstnere og selvorganiserede frontløbere til etablerede institutioner som musik- og kulturskole, muséer, stadsarkiv, biblioteker og hæderkronede teatre. Sammenholdt med byens stærke kulturhistoriske rødder og karakteristiske grønne områder giver det Frederiksberg et kultur- og fritidsliv med både substans, tyngde og kant. For Frederiksberg Kommune er det vigtigt med afsæt i disse kvaliteter at sikre en fortsat udvikling på området, så flere borgere og besøgende får mulighed for at tage del i og få glæde af kultur- og fritidslivet på Frederiksberg. Om kommunens indsats i kultur- og fritidslivet Frederiksberg Kommune har primært to roller på kultur- og fritidsområdet: Dels at sikre en fast basis af aktiviteter og kontinuerlige tilbud via driftsunderstøttelse af de etablerede institutioner, faste tilskud til folkeoplysende foreninger og udvalgte bybegivenheder. Dels at fungere som katalysator for nye idéer og som brobygger mellem kulturog fritidsområdets aktører. Den iboende kraft i kultur- og fritidslivet er først og fremmest aktørernes eget initiativ og foretagsomhed. Uanset om aktørerne er foreninger, etablerede institutioner eller selvorganiserede event- og projektmagere, må indsatsen altid ske med respekt for aktørernes faglighed, engagement og ressourcer. Desuden hjælper kommunen til, at kultur- og fritidsaktiviteterne balancerer med byens øvrige liv.

17 17 For at de to visioner i Kultur- og Fritidspolitikken får så stor effekt som mulig, vil Frederiksberg Kommune indgå flerårige aftaler med kommunale kulturinstitutioner, Frederiksberg Idræts-Union og de kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud. Et omdrejningspunkt i aftalerne vil være institutionens implementering af arbejdet med politikkens to visioner i deres daglige virke. Ligeledes vil forvaltningen indtænke de to visioner, når der indgås partnerskaber/ aftaler med større eventarrangører. Derudover vil kommunen som hidtil stille en puljestruktur til rådighed og facilitere såvel etablerede som nye aktører, der byder ind på at bidrage til kultur- og fritidslivets udvikling i overensstemmelse med politikken. En del af denne facilitering handler også om at motivere til at udnytte byens tæthed til at samarbejde på tværs - både på tværs af genrer og på tværs af typer af aktører. Sammenhængen til andre politikker Et aktivt kultur- og fritidsliv kan være modvægt til mange af livets udfordringer. Et aktivt liv styrker sundheden og fremmer menneskets evne til at involvere sig, indgå i demokratiske processer og tage ansvar for udviklingen af eget liv. Et kultur- og fritidsliv, der involverer bredt, bidrager positivt til den sociale sammenhængskraft i byen. Kultur- og Fritidspolitikken skal derfor ses i naturlig sammenhæng med en række andre af Frederiksberg Kommunes politikker - f.eks. Handicappolitikken, Integrationspolitikken, Sundhedspolitikken, Erhvervspolitikken og Frivillighedspolitikken. Også i forhold til skolereformen er kultur- og fritidslivet en væsentlig medspiller.

18

19

20 20 Udgivet 2015 af Frederiksberg Kommune, Kultur og Fritid Læs mere om politikken og puljerne på Kultur og Fritid kan kontaktes på eller

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK :

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK : KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2015-2018: Vision 1: Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil. På Frederiksberg går byens historie hånd i hånd med

Læs mere

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik UDKAST den 15. september 2014: Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik Afsæt Et markant kultur- og fritidsliv er med til at gøre en by attraktiv både overfor borgere, der gerne vil bo et sted med mange

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU Forord 9 Vil du være med til at gøre Frederiksbergs kultur- og fritidsliv endnu bedre? Og har du brug for støtte til et

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune UDKAST Idrætspolitik for Esbjerg Kommune Forord ikke skrevet endnu. Af udvalgsformanden for Kultur & Fritidsudvalget 2 3 Baggrund Idrættens positive betydning for samfundet er stor. Gennem flere generationer

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Planlægning. Nyropsgade 1. 1602 København V. www.kk.dk. Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Planlægning. Nyropsgade 1. 1602 København V. www.kk.dk. Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2011-2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Nyropsgade 1 1602 København V www.kk.dk Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen Layout

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

AFTALE. Holbæk i Pinsen.

AFTALE. Holbæk i Pinsen. AFTALE Om Holbæk i Pinsen. Holbæk Kommune og Fonden - Holbæk i Pinsen Kanalstræde 2 Kasernevej 6, st.tv 4300 Holbæk c/o ADVODAN CVR nr.: 29189447 Kanalstræde 10, 1.(CVR nr) (herefter kaldet Holbæk Kommune)

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Forslag til ny folkeoplysningspolitik på Frederiksberg

Forslag til ny folkeoplysningspolitik på Frederiksberg Forslag til ny folkeoplysningspolitik på Frederiksberg En af nyskabelserne i den nu gældende folkeoplysningslov fra 2011 var, at alle kommuner blev forpligtet til at udarbejde en folkeoplysningspolitik

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere