Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år"

Transkript

1 Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere. Tager man højde for prisstigningen på varer og tjenester, er der tale om en realøkonomisk tilbagegang for danske familier i 011. Årsagen til den lave vækst i familiernes rådighedsbeløb skal både findes i de økonomiske konjunkturer, der giver en relativ lav stigning i lønnen, men samtidig har regeringens såkaldte Genopretningspakke kostet alle danske familier dyrt. af Privatøkonom Mie Dalskov Pihl 5. september 010 Analysens hovedkonklusioner Danske familier oplever til næste år en mindre indkomstfremgang end ellers. Årsagen er dels de økonomiske konjunkturer og regeringens såkaldte Genopretningspakke. Tidligere har danske familier oplevet en årlig vækst i rådighedsbeløbet på omkring procent. Men i 011 vokser familiernes økonomi kun med omkring det halve. For en familie bestående af en METAL-arbejder og en SOSU-assistent med børn betyder det, at man i stedet for en fremgang på over kr. må nøjes med det halve. Samme tendens gør sig gældende for alle andre danske familier både højtlønnede og lavtlønnede familier. Den indkomstfremgang, familierne oplever til næste år, er så lav, at der reelt set er tale om en nulløsning, da varer og tjenester stiger mere end rådighedsbeløbet i familiernes økonomi. Kontakt Privatøkonom Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil 90 1 Pressemedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 151 København V

2 Danske familier får mindre til sig selv næste år end de plejer Danske familier kan næste år se frem til en markant mindre indkomstfremgang, end de er vant til. Skønt alle familier får flere penge mellem hænderne, er der tale om beskedne stigninger i rådighedsbeløbet, når bolig og daginstitution er betalt. Tabel 1 viser ændringen i rådighedsbeløbet for forskellige familietyper fra 010 til 011. Alle familier kan se frem til en indkomstfremgang på under to procent i 011. Alt afhængig af indkomstniveau svarer indkomstfremgangen til mellem 00 kr. og.000 kr. mere til forbrug. En familie bestående af en industriarbejder og en rengøringsassistent kan se frem til at få knap.500 kr. mere til sig selv, hvilket svarer til en stigning i rådighedsbeløbet efter skat, bolig og daginstitution på 1, procent. På månedsbasis kan familien se frem til 37 kr. mere om måneden. Generelt er den relative indkomstfremgang meget ens for de familier, hvor begge forældre er i beskæftigelse. Familien med en enlig sygeplejerske med ét barn kan se frem til årlig vækst i rådighedsbeløbet på 1, procent, hvilket er lidt mindre, end de familier hvor der er to forsørgere. Forklaringen er, at denne familie rammes relativt hårdt af den regulering af børnechecken, der ligger i regeringens Genopretningspakke. Enlige dagpengemodtagere vil opleve den mindste indkomstfremgang, hvilket skyldes en relativ lav satsregulering til næste år samtidig med ændringen i børnechecken. Enlige pensionister kan se frem til knap 150 kr. mere om måneden, svarende til 1, procent. Tabel 1. Ændring i familiernes rådighedsbeløb Ændring, Månedlig indkomstænd ring Kr. Kr. Kr. Pct. Kr. Industriarbejder og rengøringsassistent, børn , 37 Metalarbejder og SOSU-assistent, børn ,9 73 Lærer og pædagog, børn ,7 9 Ingeniør og jurist, børn , 55 Enlig sygeplejerske, 1 barn , 53 Enlig dagpengemodtager med 1 barn , 70 Enlig pensionist m ATP , 1 Anm: Tabellen viser familiens rådighedsbeløb efter skat, bolig og daginstitution samt udviklingen heri. Alt i alt vil familierne i 011 opleve en noget mindre indkomstfremgang end tidligere. Dette ses i figur 1. Uanset hvilken familietype, der er tale om, har stigningen i rådighedsbeløbet historisk ligget højere, end den gør i 011. Den store stigning i 010 skyldes primært skattelettelser, mens den lave stigning fra

3 010 til 011 dels skyldes de dårlige konjunkturer med lavere lønstigning til følge og dels skyldes indførelsen af regeringens såkaldte Genopretningspakke. Figur 1. Udvikling i rådighedsbeløbet Pct. 10 Pct Industriarbejder og rengøringsassistent, børn Metalarbejder og SOSU-assistent, børn Lærer og pædagog, børn Ingeniør og jurist, børn Enlig sygeplejerske, 1 barn Faktisk gns. vækst 0 Anm.: Udvalgte familier. Tabel viser, hvilken indkomstfremgang familierne havde fået, hvis rådighedsbeløbet i 011 steg lige så meget som den gennemsnitlige stigning fra Familien bestående af en metalarbejder og en SOSU-assistent vil eksempelvis have fået 1.1 kr. mere til forbrug i 011, men må i stedet nøjes med under det halve, nemlig 5.7 kr. Tabel. Hvad går familierne glip af i 011? Faktisk stigning Hvis udvikling som 00 og 009 Kr. Forskel Industriarbejder og rengøringsassistent, børn Metalarbejder og SOSU-assistent, børn Lærer og pædagog, børn Ingeniør og jurist, børn Enlig sygeplejerske, 1 barn Enlig dagpengemodtager med 1 barn Enlig pensionist m ATP Anm: Tabellen viser, hvor meget rådighedsbeløbet efter skat, bolig og daginstitution var steget med, hvis udviklingen fra 010 til 011 havde været på niveau med udviklingen i 00 og 009 (010 er ikke medtaget, da indkomsten her steg grundet skattelettelser). 3

4 Genopretningspakken koster dyrt En del af forklaringen på familiernes relativt lave indkomstfremgang i 011 er regeringens Genopretningspakke. Pakken medfører, at familierne fra 011 kommer til at opleve en nedgang i børnefamilieydelsen, loft over fagforeningsfradrag samt nulregulering af personfradraget og skattegrænserne. Figur viser, hvad Genopretningspakken har betydet for væksten i familiernes rådighedsbeløb. Den faktiske vækst i 011 er på 1,5 procent, hvis Genopretningspakken ikke havde været indført ville væksten have været 0, procent højere 1, dvs. i alt en vækst på, procent. Figur. Vækst i familiernes rådighedsbeløb med og uden Genopretningspakken Pct.-vis stigning 10 Pct.-vis stigning Faktisk gns. vækst Hvis ingen Genopretningspakke Der er stor forskel på, hvor meget Genopretningspakken har kostet hver enkelt familie set i forhold til, hvis, der ikke havde været en Genopretningspakke. For de familier, hvor begge forældre er i beskæftigelse, koster Genopretningspakken omkring 1 procent på væksten, mens tabet er lidt mindre for de øvrige familier. Dette ses i figur 3. 1 I scenariet uden Genopretningspakken er alle skattegrænser og personfradraget reguleret som sædvanligt samtidig med at reglerne for børnefamilieydelse ikke er ændret.

5 Figur 3. Genopretningspakkens konsekvenser for familiernes rådighedsbeløb Pct.-vis ændring -1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5,0,5 3,0 Industriarbejder og rengøringsassistent, børn Metalarbejder og SOSU-assistent, børn Lærer og pædagog, børn Ingeniør og jurist, børn Enlig sygeplejerske, 1 barn Enlig dagpengemodtager med 1 barn Enlig pensionist m ATP -1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5,0,5 3,0 Pct.-vis ændring Faktisk ændring Ændring uden Genopretningspakke Konsekvens af Genopretningspakke Danske familier får færre forbrugsmuligheder Hidtil har analysen fokuseret på rådighedsbeløbet i kroner og ører efter skat, boligudgift og daginstitutionsudgifter. Det er dog vigtigt at se på de samlede forbrugsmuligheder for familierne. AE s prognose fra september 010 skønner, at inflationen, dvs. udviklingen i priser på varer og tjenester vil ligge på 1, procent i 011. Til sammenligning viste tabel 1, at familierne kun kommer til at opleve en fremgang i rådighedsbeløbet på mellem 0, og 1,9 procent. Dermed vil mange familier opleve, at priserne på varer og tjenester stiger mere end indkomsten, hvorved der er tale om en realøkonomisk tilbagegang. Familiernes købekraft vil ikke vokse, og familierne vil reelt ikke opleve, at forbrugsmulighederne er steget, da prisen på de varer, man kan købe, er steget mere end indtægterne. Dette er illustreret i figur, hvor der er sammenlignet med udviklingen i 00. 5

6 Figur. Realøkonomisk udvikling i familiernes rådighedsbeløb, 00 og 011 Pct.point -1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Industriarbejder og rengøringsassistent, børn Metalarbejder og SOSU-assistent, børn Lærer og pædagog, børn Ingeniør og jurist, børn Enlig sygeplejerske, 1 barn Enlig dagpengemodtager med 1 barn Enlig pensionist m ATP -1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Pct.point Tabel 3 viser i ændringen i familiernes rådighedsbeløb, når der tages højde for ændrede forbrugsmuligheder. Fx havde familien bestående af en industriarbejder og en rengøringsassistent en stigning i rådighedsbeløbet på 1, procent, men fratrækkes stigningen i varer og priser på ligeledes 1, procent, kommer man frem til realt fald i rådighedsbeløbet på 0,0 procent. For alle familier undtagen én er der tale om en realøkonomisk tilbagegang, hvilket viser, at forbrugsmulighederne er mindsket. For familien bestående af en Metal-arbejder og en SOSU-assistent er der tale om en reel nulløsning. Dette er en ny situation for alle familier, idet familierne før har oplevet realøkonomisk vækst. Tabel 3. Realøkonomisk ændring i familiernes rådighedsbeløb Realøkonomisk ændring Kr. Kr. Kr. Pct. Industriarbejder og rengøringsassistent, børn ,0 Metalarbejder og SOSU-assistent, børn ,07 Lærer og pædagog, børn ,05 Ingeniør og jurist, børn ,3 Enlig sygeplejerske, 1 barn ,35 Enlig dagpengemodtager med 1 barn, lejebolig (M) ,0 Enlig pensionist m ATP, lejebolig (M) ,00

7 Familierne dobbelt ramt Analysen har vist, at danske familier ikke kommer til at opleve samme indkomstfremgang, som de er vant til. Familierne er faktisk dobbelt ramt til næste år. Dels trækker krisen i retning af mindre rådighedsbeløb gennem lavere lønstigninger, og dels koster Genopretningspakken på væksten, fordi børnechecken mindskes samtidig med, at personfradrag og skattegrænser holdes i ro. De finanspolitiske stramninger betyder reelt set, at familiernes økonomi ser endnu mindre lys ud, end den i forvejen ville gøre set i lyset af krisen. Hvis Danmark skal ud af det økonomiske dødvande, er det dog vigtigt, at man ikke tager pusten ud af det private forbrug, og dermed den økonomiske vækst, før økonomien er kommet helt op i gear. Derfor anbefaler AE en neutral finanspolitik i

8 Boks 1. Beregningsmetode Analysen viser udviklingen i rådighedsbeløbet fra 010 til 011 for danske familier. Beregningerne bygger på Finansministeriets Familietypemodel. I modellen er indlagt skøn for den økonomiske udvikling fra 010 til 011 ud fra AE s prognose, mens satsreguleringen er hentet fra Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet, august 010. Familiernes lønninger er fundet via udtræk fra Finansministeriets Lovmodelregister ud fra oplysninger om køn og a-kasse. Lønningerne er fremskrevet med den lønstigningstakt, der ligger bag AE s prognose. Husleje, daginstitutionsudgifter og udgifter til a-kasse og fagforening ligger i Finansministeriets Familietypemodel, ligesom lovgivningen inden for socialområdet også er integreret (børnefamilieydelse, pensioner, boligstøtte m.m.). Familierne er defineret således: - Industriarbejder og rengøringsassistent med lav løn. 1 barn på år og 1 barn på år. Årlig lønindkomst i 010-niveau på kr. Bor i lejebolig på 10 m med en månedlig leje på.000 kr. (010-niveau). Begge personer i husstanden er medlem af a-kasse (inkl. efterlønsbidrag) og fagforening (gennemsnit LO-sats). - Metalarbejder og SOSU-assistent. 1 barn på år og 1 barn på år. Årlig lønindkomst i 010-niveau på kr. Bor i lejebolig på 10 m med en månedlig leje på.000 kr. (010-niveau). Begge personer i husstanden er medlem af a- kasse (incl. efterlønsbidrag) og fagforening (gennemsnit LO-sats). - Lærer og pædagog. 1 barn på år og 1 barn på år. Årlig lønindkomst i 010-niveau på kr. Bor i lejebolig på 10 m med en månedlig leje på.000 kr. (010-niveau). Begge personer i husstanden er medlem af a-kasse (inkl. efterlønsbidrag) og fagforening (gennemsnitlig tjenemandssats). - Ingeniør og jurist. 1 barn på år og 1 barn på år. Årlig lønindkomst i 010-niveau på kr. Bor i lejebolig på 10 m med en månedlig leje på.000 kr. (010-niveau). Begge personer i husstanden er medlem af a-kasse (inkl. efterlønsbidrag) og fagforening (gennemsnitlig tjenemandssats). - Enlig sygeplejerske med 1 barn på år. Årlig lønindkomst i 010-niveau på kr. Bor i lejebolig på 70 m med en månedlig leje på 3.00 kr. (010-niveau). Er medlem af a-kasse (inkl. efterlønsbidrag) og fagforening (gennemsnitlig tjenemandssats). - Enlig dagpengemodtager med 1 barn på år. Bor i lejebolig på 70 m med en månedlig leje på 3.00 kr. (010-niveau). Er medlem af a-kasse (inkl. efterlønsbidrag) og fagforening (gennemsnitlig LO-sats). - Enlig folkepensionist med ATP-udbetaling på.500 kr. årligt (010-niveau). Bor i lejebolig på 75 m med en månedlig leje på.500 kr. (010-niveau).

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere