AALBORG KATEDRALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2014/15

2 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere Aalborg Katedralskoles vision bygger på skolens værdier, som er: Kreativitet, Seriøsitet, Tolerance, Åbenhed og Demokrati.

3 Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø Fokus på tradition og historie De seneste par år har en af skolens lærere haft en funktion som skolehistoriker. Det er en funktion, som er videreført. Målet er at bevare og formidle skolens historie for egne elever og for omverdenen. Der har i årets løb været arrangeret enkelte rundvisninger for egne elever og for interesserede grundskoleklasser. Der har også været udstillinger om skolens historie i forbindelse med arrangementer på skolen. I foråret 2015 er der desuden brugt tid på at forberede skolens 475 års jubilæum, bl.a. ved at udarbejde et jubilæumsskrift. I august måned 2015 lægges der sidste hånd på en bog om Aalborg Katedralskoles samling af gipser. Kunsthistoriker mag.art. Hanne Pedersen har stået for teksten efter idé af lektor Henrik Juhl Andersen. Skolens samling af gipsafstøbninger består af gaver og indkøb fra årene omkring 1900, afstøbninger fra Aalborg Kunstmuseum og nyindkøb i 1980erne og 1990erne. Flere katedralskoler købte afstøbninger til brug i undervisningen i slutningen af 1800-tallet, men Aalborg Katedralskoles samling er unik, fordi den er så intakt og så stor. Samlingen består af 31 afstøbninger efter antikke skulpturer, 12 af Bertel Thorvaldsen, 12 af Hermann Ernst Freund og 11 af nyere skulpturer. Allerede i var 17 gipsafstøbninger opstillet i klasserne. Fokus på den moderne skole I skoleåret 2014/15 har 1.x, 2.x og 3.x igen været såkaldte digitale klasser. Klasserne arbejder med digitale undervisningsmaterialer og inddrager computere i undervisningen i så vidt omfang det er muligt og fornuftigt. I det kommende skoleår vil der være fokus på digital dannelse i 1.x og 2.x. I forhold til de digitale undervisningsmidler sker der løbende udvikling. I foråret 2015 er der blevet indkøbt et antal Surface-computere til skolen. De blev fordelt til idrætslærere til brug i hallen og til lærere der har deltaget i kurser med pædagogisk it, som arbejder meget med brug af digitale tavler og som skal undervise i 2.x i skoleåret 2015/16. Surface-computerne er interessante fordi de muligvis på sigt kan erstatte de digitale tavler

4 og overflødiggøre de faste computerinstallationer i undervisningslokalerne. Der arbejdes videre med at kortlægge Surface-computernes fordele og mangler i forhold til undervisningsbrug. I skoleåret 2014/15 er hele engelskgruppen begyndt at benytte et onlinebaseret grammatikværktøj, Engram, som indeholder interaktive øvelser og kan fungere som digitalt retteværktøj til elevernes skriftlige arbejder. Engram opdateres løbende med øvelser og funktioner. I forhold til anvendelsen af eksempelvis Engram har det haft betydning, at alle 1.g-elever nu medbringer computere i undervisningen. Tidligere har eleverne være forpligtede til at købe lommeregnere (1500 kr.) og ordbøger (ca kr). Kravet er nu at eleverne medbringer computer, hvorpå skolens avancerede regneprogram (Maple) installeres og hvorfra eleverne får adgang til Gyldendals digitale ordbøger. For eleverne betyder det reelt en besparelse, da mange elever i forvejen har en bærbar computer og for skolen betyder det nem adgang til computere i undervisningen og muliggør udnyttelsen af eksempelvis de sociale medier i undervisningen. Det betyder også at arbejdet med at indarbejde den skriftlige dimension i alle fag lettes og i-bøger og e-bøger vinder gradvist indpas på skolen. I skoleåret 2014/15 blev den skriftlige progressionsplan færdigimplementeret på alle tre STX-årgange. Pga. en justering af Almen Studieforberedelse-forløbene i 1.g er progressionsplanen blevet justeret en anelse. I skoleåret 2015/16 vil der komme et øget pædagogisk fokus på (ny) skriftlighed i fagene i forbindelse med et generelt skolefokus på pædagogisk udvikling, nærmere bestemt skriftlighed og klasserumsledelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe som står for planlægning af udviklingsprocessen, som vil løbe over de to kommende skoleår. Skolen deltager desuden i et netværksprojekt om fag- og skrivedidaktik i forlængelse af forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed. At sætte fokus på innovation og kreativitet I sommeren 2015 blev der for tredje gang dimitteret studenter med studieretningen billedkunst og design, som fortsat er Danmarks eneste. Studieretningen har deltaget i en række kreative aktiviteter og er med til at skabe et kreativt miljø både på skolen og udenfor eksempelvis udstillede eleverne i maj 2015 i Kunsthal Nord på Nordkraft. Studieretningen har oplevet gode søgetal igen i år, og der starter en studieretningsklasse på 26 elever efter sommerferien. Studieretningen mediefag og drama kombineret med Engelsk A og samfundsfag B starter op for tredje gang efter sommerferien. Denne studieretning har ved skoleårets start 22 elever. Der har også været gode ansøgertal til studieretningen med bioteknologi og der starter 19 elever efter sommerferien.

5 Aalborg Katedralskole har de seneste år haft fokus på innovation. En af skolens lærere har erhvervet undervisningskompetence i faget innovation. Skolen var i dette skoleår endnu en gang repræsenteret i iværksætterkonkurrencen Nordjyske Nyskabere, hvor holdet Selskabsportalen var ét af seks hold som kvalificerede sig til finalen. Arbejdet med innovation vil blive fortsat det kommende skoleår, især i forbindelse med Almen Studieforberedelse, hvor alle 2.g-klasserne kommer til at lave et obligatorisk innovationsforløb i december måned. I den forbindelse starter skoleåret op med et fælles oplæg for lærerne af Henrik Stidsholt Rasmussen. Henrik Stidsholt er pædagogisk leder på Egå Gymnasium og har deltaget i forsøgsarbejde med innovation, herunder Undervisningsministeriets forsøgsrække om innovation. Alle 3.g-elever har mulighed for at vælge at arbejde med innovation til eksamen i AT, og det er derfor vigtigt at de har mødt denne arbejdsform inden eksamen i 3.g og at lærerne er forberedt på at vejlede i denne type AT. Af samme grund afholdes der en halv dag om innovation for de AT-involverede lærere i efteråret 2015.

6 udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau Udvikle personlige og studierelaterede kompetencer I skoleåret 2014/15 har 3.a og 1.k været tilrettelagt som Cooperative Learning-klasser. Alle klasseteams i 1.g har desuden haft mulighed for at vælge CL som fokuspunkt for den pædagogiske udvikling i deres klasser. CL har et fokus både på faglige og personlige kompetencer. Eleverne trænes i at samarbejde, give og modtage konstruktiv kritik og interagere på positiv vis mens de arbejder fagligt. At sætte fokus på elever med særlige behov Den første Asperger-klasse (ASF-klasse) for unge med autismespektrumforstyrrelser blev oprettet på Aalborg Katedralskole i 2010 som forsøgsklasse. Forsøget er nu gjort permanent og Aalborg Katedralskole er én af seks skoler som kan udbyde elever optag i ASF-klasser (STX eller HF) hvert skoleår. Eleverne i ASFklasserne har generelt klaret sig langt over forventninger. Der har undervejs været frafald og et stort arbejde med at få eleverne gennem studiet og frem til eksamen, men det er lykkedes, og resultatet har været nogle dygtige elever, der er klar til videregående uddannelse. Søgningen til klassen har i 2013/14 været overvældende med 27 ansøgere til 12 pladser. Skolens ansøgning til Region Nordjylland om midler til projekt Rødder kulminerede i releasekoncerten d. 28. august 2014 i Musikkens Hus i Aalborg. Der var alt udsolgt til koncerten hvor ti berømte danske digteres digte blev læst op og fortolket i rap-form af Danmarks kendte rappere. Projekt Rødder er et led i at skabe nye undervisningsmaterialer og platforme som imødekommer de nye elevtyper på ungdomsuddannelserne. Projektet har som formål at lette uddannelsesfremmedes indgang til den ældre litteratur tilbage til 1600-tallet. Det er et spændende projekt, som med sikkerhed vil bidrage til at skabe interesse for de klassiske forfatteres værker i danskundervisningen. Der har igen i dette skoleår været afviklet skrivefængsel, lektielæsningstimer med mødepligt og andre initiativer, der kan støtte elevernes forberedelse og deltagelse i timerne. Der er på hf gennemført forsøg med obligatoriske lektielæsningstimer i skemaet, og der er i enkelte fag gennemført forsøg med obligatoriske timer til skriftligt arbejde med vejledning i skriveprocessen. Der er også blevet afholdt hf-lektiecafé parallelt med den generelle lektiecafé på skolen. Dette har øget hf-kursisternes brug af lektiecaféen.

7 På HF er der generelt arbejdet med styrkelse af det faglige niveau i fagene. Der er arbejdet med niveaudeling og hjælpelærer i matematik og alle Hf-elever er i dette skoleår blevet screenet for talblindhed ud over den screening for læseproblemer som alle elever gennemgår. Skolen har i skoleåret haft en matematikvejleder (svarende til læsevejlederfunktionen) for hf-elever med talblindhed. Der vil i det kommende skoleår også blive arbejdet med niveaudeling og hjælpelærer i engelsk. Der vil desuden blive sat et øget fokus på fravær og kravene til tilstedeværelse vil blive skærpet. med udgangspunkt i et højt fagligt niveau Årskarakterer STX-eksamenskaraktererne på Aalborg Katedralskole var med et gennemsnit på 7,4 i top i regionen. Eksamensresultatet er et vægtet gennemsnit af de årskarakterer og eksamenskarakterer eleven har fået evt. ganget med 1.03, hvis eleven har et ekstra A-niveau-fag. Årskaraktererne giver ca. 2/3 af eksamensresultatet. Resten er de karakterer eleven har opnået ved eksamen. Der er lidt forskellige traditioner på de forskellige gymnasier i forhold til niveauet for årskarakterer. Årskaraktererne ligger traditionelt under eksamenskaraktererne på Aalborg Katedralskole. Det påvirker resultatet i negativ retning. Eksamensresultat STX Total 2015 Aalborg Katedralskole 7,1 7,2 7,2 7,4 7,4 7,3 7,7 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 7,2 7,3 7,2 7,3 7,3 7,3 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,6 7,1 7,4 7,1 7,2 7,1 Støvring Gymnasium 6,8 6,9 7,1 7,2 7,2 7 Hasseris Gymnasium ,1 7,1 7 Mariagerfjord Gymnasium 6,7 6,5 7,3 7,3 7,1 7 Dronninglund Gymnasium 6,6 6,8 6,8 7,5 7,0 6,9 Morsø Gymnasium 6,5 6,9 7,1 6,7 6,9 6,8 Fjerritslev Gymnasium 6,6 6,7 6,7 6,9 6,5 6,7 Aalborghus Gymnasium 6,8 6,6 6,8 6,9 6,6 6,7 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6,6 6,7 6,8 6,9 6,8 6,8 Brønderslev Gymnasium og HF 6,8 6,7 7 6,6 7,0 6,8 Nørresundby Gymnasium og HF 6,6 6,8 6,8 6,5 7,0 6,7 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 6,5 6,5 6,9 6,8 7,0 6,7 Total 6,7 6, ,9

8 Eksamensresultatet på hf er på 5,4. Mange af kursisterne på hf har brudte uddannelsesforløb bag sig, og fokus ligger derfor i lige så høj grad på at eleven gennemfører studiet som på karaktergennemsnittet. Karaktergennemsnittet på HF ligger generelt på et lavere niveau end på STX. Hovedårsagen er et lavere indgangsniveau. Elever med under 5,0 tælles i promiller på gymnasiet, men fylder i langt højere grad klasserne på hf. Eksamensresultat HF Total 2015 VUC&hf Nordjylland 6,1 6,1 7 6,6 6,5 6,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,2 6,1 5,6 6,6 5,7 6 Thy-Mors HF & VUC 5,4 7 5,8 5,7 5,7 5,9 Aalborghus Gymnasium 5,6 5,5 5,6 5,8 5,9 5,7 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,1 5,8 5,3 6 6,1 5,9 Aalborg Katedralskole 5,4 5,8 5,6 5,5 5,4 5,5 6,0 Fjerritslev Gymnasium 5,6 5,8 5,7 Mariagerfjord Gymnasium 5,2 5 5,6 5,9 5,7 5,5 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,5 5,4 5,7 5,8 5,7 5,6 Brønderslev Gymnasium og HF 5 5,4 5,9 5,1 4,9 5,3 Nørresundby Gymnasium og HF 5,8 5 5,5 5,3 5,4 5,4 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 5,5 5,8 5,4 5,4 5,9 5,6 Total 5,6 5,6 5,7 5,8 5,7 5,7 STX-eksamensresultaterne fra de skriftlige prøver ligger som altid på et meget højt niveau og er med afstand det højeste i Nordjylland. Det er især tilfredsstillende, da de skriftlige opgaver rettes af to eksterne censorer. Skolens egne lærere er uden indflydelse på karaktergivningen ved de skriftlige prøver.

9 Skriftlig eksamenskarakter STX Total Aalborg Katedralskole 6,3 6,5 6,4 6,7 6,6 6,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,6 6,2 6,2 6,3 6,1 6,3 Mariagerfjord Gymnasium 6,4 5,9 6,5 6,4 5,9 6,2 Hasseris Gymnasium 6,3 6,1 6,2 5,9 6,3 6,2 Støvring Gymnasium 5,9 6 6,5 6,2 6,4 6,2 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,4 5,8 6,5 6,3 6,1 6 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,7 6,2 6,1 6,2 6,3 6,1 Dronninglund Gymnasium 5,7 5,9 5,8 6,4 6,2 6 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 5,7 5,8 6,3 6 6,4 6 Brønderslev Gymnasium og HF 6,2 5,8 6 5,3 5,6 5,8 Aalborghus Gymnasium 5,6 5,5 6,1 5,6 5,4 5,6 Morsø Gymnasium 5,4 5,5 5,8 5,2 5,7 5,5 Nørresundby Gymnasium og HF 5,4 5,2 5,8 4,8 5,7 5,4 Fjerritslev Gymnasium 4,7 5,2 4,9 5,3 5,1 5 Total 5,8 5,9 6,1 5,9 6 5,9 De mundtlige karakterer er ligeledes de højeste i Nordjylland. Her gives karakteren i fællesskab af en ekstern censor og elevens lærere. Mundlig eksamenskarakterer STX Total Aalborg Katedralskole 7,3 7,3 7,6 7,6 7,5 7,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 7,5 7,5 7,4 7,7 7,4 7,5 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,9 7,2 7,5 7,3 7,4 7,3 Støvring Gymnasium 7,1 7,2 7,3 7,4 7,3 7,3 Hasseris Gymnasium 7,2 7,2 7,4 7,3 7,1 7,2 Morsø Gymnasium 6,8 7,1 7,5 6,6 7,2 7 Mariagerfjord Gymnasium 7,0 6,7 7,3 7,7 6,9 7,1 Dronninglund Gymnasium 6,8 7,0 7,1 7,9 7,2 7,2 Aalborghus Gymnasium 7,0 6,8 7,0 7,2 6,6 6,9 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 7,0 7,0 7,0 7,3 7,0 7,1 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 6,8 6,8 7,3 7,2 7,2 7,1 Brønderslev Gymnasium og HF 7,3 6,9 6,9 6,7 7,1 7 Nørresundby Gymnasium og HF 6,6 6,9 6,8 6,6 6,9 6,8 Fjerritslev Gymnasium 6,7 6,6 6,9 7,2 6,9 6,9 Total 7,0 7,0 7,2 7,3 7,1 7,1 På HF er billedet i forhold til skriftlighed er det samme: Aalborg Katedralskole er blandt de højeste gennemsnit efter VUC Nordjylland, hvis målgruppe er en anden end vores. Det er meget tilfredsstillende. De mundtlige eksamenskarakterer ligger på 5,5.

10 Skriftlig eksamen HF Total VUC&hf Nordjylland 5,2 5,1 6,8 5,6 5,5 5,6 Aalborg Katedralskole 4,5 5,3 5,2 5,3 5,2 5,1 Thy-Mors HF & VUC 4,1 5,9 5,8 4,5 4,2 4,9 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 4,8 5,0 4,1 5,5 4,9 4,9 Aalborghus Gymnasium 4,3 4,8 5,1 5,1 4,7 4,8 Mariagerfjord Gymnasium 4,5 4,9 5,5 4,7 4,4 4,8 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 4,2 5,0 4,9 5,0 4,7 4,8 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 4,2 4,6 4,5 5,1 5,5 4,8 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 4,9 4,5 4,5 4,3 5,1 4,7 Nørresundby Gymnasium og HF 5,2 4,1 4,9 4,1 4,6 4,6 Brønderslev Gymnasium og HF 4,6 4,9 4,8 3,8 3,2 4,3 Fjerritslev Gymnasium 3,5 4,2 3,9 Total 4,6 4,8 5,1 4,8 4,7 4,8 Mundtlig eksamen HF Total VUC&hf Nordjylland 6,1 6,3 6,8 6,7 6,6 6,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,2 6 5,7 6,7 5,8 6,1 Aalborg Katedralskole 5,6 5,9 5,8 5,8 5,5 5,7 Aalborghus Gymnasium 5,9 5,7 5,7 5,9 6,2 5,9 Thy-Mors HF & VUC 5,4 6,7 5,6 5,8 5,8 5,9 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 6,3 5,6 5,2 6,2 6,2 5,9 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,9 5,5 6,1 6,2 5,8 5,9 Fjerritslev Gymnasium 5,7 5,9 5,8 Nørresundby Gymnasium og HF 5,9 5,3 5,6 5,5 5,6 5,6 Brønderslev Gymnasium og HF 5,2 5,3 6,1 5,4 5,4 5,5 Mariagerfjord Gymnasium 5,3 4,9 5,7 6,2 6 5,6 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 5,7 5,7 5,6 5,4 6,1 5,7 Total 5,8 5,6 5,8 5,9 5,9 5,8

11 giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid At sætte fokus på elever med særlige interesser Der er i skoleåret igen gjort en stor indsats for at styrke aktiviteterne for elever med særlige interesser (talenter). Aalborg Katedralskole arbejder med et bredt og mangfoldigt talentbegreb. Aktiviteterne dækker et bredt spektrum fra initiativerne for en enkelt eller meget få meget talentfulde elever til aktiviteter for bredere grupper af interesserede elever. I løbet af skoleåret er der taget en række initiativer koordineret af en talentkoordinator. Der er arrangeret følgende aktiviteter: Masterclass i matematik Deltagelse i sprogcamp Diplôme d'études en langue française (DELF) eksamen for særligt interesserede fransk-elever o To af skolens fransklærere er blevet autoriseret til at undervise og eksaminere eleverne Forfatterskolen: Ordgeist Deltagelse i World Robot Olympiad (faget: informationsteknologi) Deltagelse i konkurrencen Unge Forskere Frivillig fysikekskursion til Århus Frivillig fysikklub, Schrödingers KAT, med deltagelse i foredrag på Aalborg Universitet mv. Deltagelse i Science Talent College som består af en række camps hvor de unge talenter får inspiration, udfordringer, erfaringer og faglig fordybelse i naturvidenskabelige problemstiller ud over den daglige undervisnings indhold Finaledeltagelse i Nordjyske Nyskabere Deltagelse i Projekt Forskerspirer Deltagelse i Akademiet for Talentfulde Unge Deltagelse i konkurrencen Nordjysk Naturtalent Deltagelsen i konkurrencen Nordjysk Naturtalent fik et særdeles heldigt udfald, da Mathilde Thrysøe Jespersen fra 3.u vandt først biologi-kategorien og efterfølgende den samlede konkurrence med sin opgave om sult i fagene bioteknologi og dansk.

12 Udover de nævnte talentaktiviteter har der været mange andre arrangementer for særligt interesserede elever: Aftenarrangementer indenfor sprogfagene: Soirée franςaise for franskinteresserede og English Club for litteraturinteresserede, tyskaften og spanskaften Musikteaterforestillingen Mydentity Bigband og Discoband (med optagelsesprøver) Kammerkoret (med optagelsesprøver) Bandaften Lyrikaften Kammerorkester Nat.Klub. to gange om året arrangeres to moduler med spændende faglige aktiviteter på tværs af klasser og på tværs af pensum for de naturvidenskabelige klasser. Deltagelse i Georg Mohr-konkurrencen i matematik samt frivillig matematikundervisning som forberedelse hertil Deltagelse i olympiader i naturvidenskabelige fag: kemi, fysik, biologi, naturgeografi Deltagelse i naturvidenskabscamp på Videnscenter for Naturvidenskab i Sorø. Frivillig billedkunst Frivillig idræt Cykelekskursioner i faget religion Kulturredaktionen, som dækker og anmelder kulturlivet i Aalborg Klasseturneringer i idræt Og meget mere I det kommende skoleår vil skolen deltage i Nordjyske Gymnasiers Talentakademi, som har til formål at give akademieleverne et fagligt løft og styrke deres motivation og evne til at foretage et kvalificeret studievalg. På akademiet mødes eleverne på tværs af regionens skoler og arbejder indenfor emnerne Humaniora, Business og Sundhed og teknologi. Talentakademiet kører både for STX- og HF-elever.

13 udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv I skoleåret 2014/15 er faget Erhvervsøkonomi startet op på Aalborg Katedralskole med et hold på 17 elever. Det er første gang i flere år, at faget er udbudt. Eleverne på holdet har bl.a. været på virksomhedsbesøg hos Lagkagehuset i Skalborg og haft besøg af to revisorer fra PWC. Elever fra skolens billedkunststudieretning har igen i skoleåret 2014/15 udstillet uden for skolen. Denne gang var det i Kunsthal Nord i maj måned. Udstillingen hed Byens Puls og var en totalinstallation hvor Kunsthal Nord blev set som byens hjerte og puls. Med et stort hjerte som centrum viste udstillingen byens mennesker og liv på forskellig vis. Aalborg Katedralskole var endnu en gang repræsenteret ved Study Aalborg-løbet kommunens idrætsarrangement med over 5500 deltagere. Ud over fire idrætsudøvende klasser var skolen repræsenteret af både diskobandet og bigbandet, der leverede levende musik i målområdet ved prisoverrækkelsen. Katedralskolens bigband arrangerede i marts 2015 BigMuk, en bigband-musikkonkurrence for unge bigbands i Musikkens Hus. Formålet med konkurrencen var bl.a. at lade de unge lokale bigbandmusikere høre hinandens repertoirer. Koncerten i musikhusets intimsal blev totalt udsolgt og Aalborg Katedralskoles bigband vandt juryens fagpris. I foråret er et samarbejde med forfatter Peter Adolphsen desuden startet op. Statens Kunstfond har bevilget midler til at han kan fungere som skolens huskunstner i skoleåret og samarbejde med skolens skriveklub Ordgeist, to billedredaktører og en lærer om at udarbejde en årbog med portrætfotos af elever, essays, noveller, digte, reporter m.v. skabt af redaktionsgruppen og resten af skolens elever.

14 Internationalisering Aalborg Katedralskole har som målsætning at kunne oprette studieretninger i alle tre hovedsprog (tysk, spansk, fransk) i kombination med engelsk. De sproglige studieretninger står stærkt på Aalborg Katedralskole, og skolen er eneste gymnasium i Aalborg, der opretter studieretninger inden for alle tre sprog. Blandt ansøgerne til start sommeren 2015 er der sprogansøgere nok til at etablere en spansk-studieretning, en fransk-studieretning og en tysk-studieretning. Desuden oprettes der igen en studieretning med tre sprog (Engelsk, Spansk og enten tysk eller fransk) I løbet af året er sprogstudieretningerne søgt styrket gennem fokus på sprogaktiviteter indenfor og uden for skolens rammer. Der har været afholdt sprogdag, samarbejde med SprogZonen, deltagelse i konkurrencer og på SprogCamp, sprogaftener osv. For at styrke den internationale dimension har spansk-studieretningsklassen fået mulighed for at rejse til udlandet to gange i løbet af gymnasieforløbet. I april 2015 var 2.a således i Vigo, Spanien, på genbesøg hos de spanske elever som besøgte Katedralskolen måneden forinden. Der har også været udveksling med gymnasier i Italien og Frankrig. Skolens bigband har igen i år været i Tyskland i forbindelse med den faste udvekslingsaftale som efterhånden har eksisteret i et par år. To af skolens lærere har desuden været på besøg på et tysk gymnasium med opstart af samarbejde og udveksling for øje. Aalborg Katedralskole har gennem det seneste år haft to udvekslingsstudenter. I skoleåret 2015/16 kommer antallet helt op på seks elever fra hhv. USA, Mexico og Hong Kong. Skolen har desuden haft sprogpraktikanter fra organisationen AIESECs Youth Impact program. Sprogpraktikanterne har indgået i undervisningen som hjælpelærere, kulturelle formidlere og oplægsholdere. De har repræsenteret landene Spanien, Tyskland og Brasilien og evalueringerne fra de lærere som har arbejdet med dem har været meget positive. Der arbejdes netop nu på at få sprogpraktikanter i fagene tysk og spansk i skoleåret 2015/16. AIESEC har desværre ikke haft egnede engelsksprogede kandidater. I april 2014 var Aalborg Katedralskole repræsenteret på konferencen European Schools Gala 2014 hvor ungdomsuddannelser fra hele EU mødes og etablerer aftaler om internationalt samarbejde. Som følge heraf

15 er der igangsat samarbejde med et gymnasium i Jihlava, Tjekkiet. Der kommer en gruppe elever fra Tjekkiet på besøg i Aalborg i sensommeren 2015 og i foråret 2016 drager 2.k på genbesøg. De to elevgrupper har allerede deltaget i virtuel undervisning sammen. Der arbejdes desuden på et samarbejde mellem de to skolers kor. Der er startet mange nye internationale samarbejder op i skoleåret 2014/15. I det kommende skoleår vil der således ske udveksling med gymnasier i Holland, Italien, Spanien, Frankrig og Tyskland. Aalborg Katedralskole arbejder aktivt på at sikre faglig spredning på samarbejderne, så i udvekslingen med Holland er naturgeografi og samfundsfag eksempelvis involveret. Udover de nævnte projekter har skolen en arbejdsgruppe som undersøger mulighederne for eksempelvis udveksling i enten England eller USA. Der er også netop opstartet et samarbejde med et norsk gymnasium. Dette samarbejde vil tage form og indhold i løbet af det kommende skoleår. er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere Elevsøgning Hovedindikatorer for om Aalborg Katedralskole er en åben og attraktiv skole for elever og kursister er søgning til skolen og elevtilfredsheden. Søgningen til Aalborg Katedralskole har gennem de seneste år ligget på et meget højt niveau. Søgningen for 2014 var på 448 elever. Det er en stigning på 9% og ansøgertallet er det højeste i skolens historie og det højeste i Nordjylland. Den generelle tendens i Nordjylland er en lille fremgang på 1% på STX og HF. Der er oprettet 11 1g-klasser, 2 hf-klasser og 1 aspergerklasse. Det er én klasse mindre end sidste skoleår og også end forventet, hvilket skyldes den endelige beslutning fra Fordelingsudvalget.

16 Elevsøgning til Aalborg Katedralskole fra 1988 til 2014 År Gymnasium HF I alt ?? ?? (18) (20) (27) 448

17 Elevtrivsel Elevernes elevtrivselsundersøgelse viser at eleverne trives godt på skolen. Elevvurderingerne i forhold til de overordnede spørgsmål fordeler sig således på gymnasiet: STX: Vurderet på en skala fra 1 til Hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? 7,9 8,0 8,1 8,0 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? 7,6 7,7 7,9 7,8 I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? 8,7 8,9 9,0 9,0 Hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? 2014: Hvordan vurderer du undervisningen? 7,6 7,8 7,8 7,7 Vurderingerne ligger på et pænt niveau, og niveauet er generelt steget fra 2011 til På HF viser undersøgelsen samme mønster: HF: Vurderet på en skala fra 1 til Hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? 7,0 7,4 7,2 7,7 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? 7,3 7,6 7,3 7,3 I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? 7,9 8,4 8,2 8,4 Hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? 2014: Hvordan vurderer du undervisningen? 7,5 7,4 7,4 7,4

18 Elevtilfredsheden på HF har ligeledes været stigende fra 2011 og er steget fra 2013 til Tilfredshedsniveauet på HF er generelt lavere end på STX. Det er en tendens, som ses på alle skoler. Elevtilfredsheden på de to uddannelser kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Elevfravær Målsætningen for elevfravær er at ligge 10 % under landsgennemsnittet både på gymnasiet og hf. Fraværet ligger stabilt i forhold til foregående år og på HF er fraværet generelt lavere i dette skoleår. Fraværet ligger under landsgennemsnittet bortset fra 1.g, men vi når heller ikke i år helt målsætningen bortset fra i 3g. Aalborg Katedralskole Landsgennemsnit Alm fravær Fraværs% 1.g 7,3 5,7 6,7 6,3 6,7 6,6 Fraværs% 2.g 7,9 8,2 7,9 8,4 8,3 8,9 Fraværs% 3.g 9,3 8,3 9,1 9,0 8,9 10,2 Fraværs% 1.hf 12,4 12,1 14,4 14,5 12,5 13,1 Fraværs% 2.hf 16,5 13,0 15,8 15,1 14,2 16,1 Gennem de seneste par år har der været et særligt fokus på det skriftlige fravær. Den digitale registrering af elevernes afleveringer betyder, at der i dag er bedre overblik over elevernes afleveringer og det skriftlige fravær har derfor især det seneste år været et fokuspunkt. Indsatsen i forhold til det skriftlige fravær har båret frugt. Det skriftlige fravær er faldet betydeligt de seneste år. Udviklingen har været positiv, og den positive udvikling skal fortsættes næste skoleår. Nedenstående procenttal er højere end den reelle andel af opgaverne, som ikke er afleveret. Eleverne får 50% fravær, hvis en opgave afleveres for sent.

19 Aalborg Katedralskole Skriftligt fravær Fraværs% 1.g 8,8 5,6 7,3 6,1 5,9 Fraværs% 2.g 9,4 9,2 7,4 10,0 8,3 Fraværs% 3.g 13,5 10,8 12,6 12,3 11,8 Fraværs% 1.hf 19,5 15,3 22,4 16,1 14,3 Fraværs% 2.hf 29,4 24,4 27,9 26,9 19,9 Der er fortsat behov for stor fokus på såvel det skriftlige som det almindelige fravær på skolen. I skoleåret 2014/2015 blev en øget anvendelse af fratagelse af SU som sanktion ved for stort et fravær og højere grad af forældreinddragelse især i 1g introduceret som værktøjer til at nedbringe fraværet yderligere.

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2013/2014 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2011/2012 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Nord. Science Akademi. Nysgerrighed, interesse og naturvidenskab. Møde andre elever. Foredrag. Eksperimenter. På tværs af gymnasier

Nord. Science Akademi. Nysgerrighed, interesse og naturvidenskab. Møde andre elever. Foredrag. Eksperimenter. På tværs af gymnasier Find os på Facebook Science Akademi Nord Foredrag Eksperimenter Møde andre elever På tværs af gymnasier Hassers Gymnasium Hasserisvej 300 Postboks 70 9100 Aalborg NysgerrighedinteresseognaturvidenskabNysgerrighedinteresseog

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Hovedemner Kategori Emner Talent a. Måling a. Mindst 20 elever deltager i skoleåret i talentakademi eller i et andet talentudviklingsprojekt.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Strategi for styrkelse af HF

Strategi for styrkelse af HF Strategi for styrkelse af HF Fokusområdet på hf har tidligere været at sikre en høj gennemførelsesprocent, og der er gennemført en række initiativer, som har sikret, at en meget stor andel af eleverne

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Talentudvikling på Virum Gymnasium

Talentudvikling på Virum Gymnasium Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent? Talentbegrebet en definition Ministeriets definition: en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Science in Action en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Hvem er Science in Action for? Science in Action er for alle med interesse for naturvidenskab, teknik, teknologi og innovation Man behøver

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014.

Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014. Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014. Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesformand Gerd Bangsbo og rektor Jens Nielsen. kontrakten er indgået

Læs mere

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt natur-, sund- og samfundsvidenskab. Eksklusive workshops,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Præsentation. Chefområdet Teknisk Gymnasium

Præsentation. Chefområdet Teknisk Gymnasium Præsentation Chefområdet Teknisk Gymnasium Gymnasieafdelingen på Syddansk Erhvervsskole har i 2014 et budget på 1.117 årselever. Odense Tekniske Gymnasium (OTG) bidrager med et budget på 675 årselever,

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere