FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER"

Transkript

1 FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags udfordringer er et godt samarbejde mellem de fagprofessionelle afgørende for den ydelse eller det produkt, der bliver resultatet af samarbejdet eller ikke samarbejde. Der er mange uudnyttede muligheder i at få videnspersoner eller fagprofessionelle til spille godt sammen. I dette samspil har lederen en særlig rolle. At lede personer med en fagprofessionel baggrund er ofte udfordrende. At lede flere forskellige fagprofessionelle er ofte særdeles udfordrende. Intentionen med Fra rolletager til rollemager er gennem forskningsbaseret viden og konkrete øvelser at styrke den enkelte leder i dette ledelsesfelt. Forankring er ligeledes en af de grundlæggende tanker i dette kursus. Ofte er det svært at komme hjem til arbejdspladsen og bruge den nyerhvervede viden i dagligdagen. Kursus afsluttes med en ½ dag proceskonsultation hjemme i den konkrete praksis. Det gør vi for at sikre en forankring og en forskel, der gør en forskel.. Omfang 1 uges kursus med 1/2 dags efterfølgende proceskonsultation i relation til udfordringer eller konkrete problemer indenfor eget ledelsesområde. Her kan efter behov tilbydes en eller flere støttende coaching konsultationer. Ligeledes kan den ½ dags proceskonsultation udvides til 1 hel dag eller mere 1. Max. 18 deltagere. Kurset afholdes på Villa Fjordhøj i Skælskør som internat, med fuld forplejning (excl. drikkevarer) fra mandag d. 31/8 kl. 9 til fredag d. 4/9 kl 15 (eller 21/9-25/9). Samlet pris dkk. Tilmeldingsfrist d. 1/6. 1 (Coachingkonsultationer a 2 timer kan tilføjes; 3000 dkk; udvidelse fra ½ dags proceskonsultation til heldags proceskonsultation dkk) 1

2 Tilmeldning klik her og du kommer direkte til vores web timeldingsside. Kursets form Der skal påregnes læsning af ca. 200 siders litteratur inden kurset. Tidsplanen for kurset er: 9-12: Kursus : spise og refleksionspause : Kursus : Middag Onsdag eftermiddag er der frokost kl. 13 og intet kursus om eftermiddagen. Torsdag aften er der efter middagen fælles samvær. Undervisere: Karina Sehested, cand.scient.soc, Ph.D. Seniorforsker på Københavns Universitet. Karina har i mange år arbejdet med forskning i kommunal organisationsudvikling og i den forbindelse sat fokus på de fagprofessionelles rolle i udviklingen. Både på børne-ungeområdet, skoleområdet, ældreområdet og det tekniske område i kommunerne. Karina er ansat som seniorforsker på Københavns Universitet og indgår i mange anvendelsesorienterede forskningsprojekter om fx fagprofessionel ledelse i kommunerne, nye styreformer efter kommunalreformen og nye professionskulturer i nye organiseringsformer. Karina har desuden en stor foredragsvirksomhed for fagforeninger og i kommuner, der er interesserede i den nye udvikling af det fagprofessionelle lederskab. I den forbindelse har hun deltaget i sparring med FTF's tænketank om udvikling af professionslederskabet og er medlem af Mandag Morgens nye tænketank om samme emne. Anne Reff Pedersen, cand.scient.adm, Ph.D. Lektor på institut for Organisation på Copenhagen Business School. Hun er leder af Centre of Health Management/CHM, og tidligere studieleder for Master of Health Management/MHM. Hun arbejder med narrativ organisering bl.a. har hun skrevet om fusioner ud fra en narrativ vinkel og organisatoriske forandring via en forståelse af "narrativ tid". Hun arbejder endvidere med nye former for identitetsskabelse og policy making indenfor den offentlige sundhedssektor. Helle Kamstrup, cand.scient.adm, Ph.D. Helle er den ene halvdel af konsulentfirmaet helleogoystein.com. Gennem hele sin karriere har Helle opnået erfaring som leder på forskellige organisatoriske niveauer. Hendes sidste stilling var som administrerende direktør i en konsulentvirksomhed og inden da som vicekommunaldirektør i Haslev Kommune. Hun har 2

3 udviklet sine forskningsmæssige færdigheder på Roskilde Universitetscenter (RUC), hvor hun også fik sin Ph.D i samfundsvidenskab. Helle har uddannet sig og arbejdet intenst med konsulentpraksis i et systemisk og narrativt inspireret perspektiv. Helle har arbejdet med forskellige projekter med ledelsesudvikling, organisationsudvikling, team-building og strategiog policy-implementering. Hun coacher ledere indenfor forskellige brancher og markeder. Hun bruger ofte en narrativ og systemisk tilgang i arbejdet med at samskabe og integrere varige forandringer. Hun samler også grupper af topledere til dialog, hvor man tænker højt sammen om, hvordan man kan løse svære opgaver som leder. Øystein Nesset er den anden halvdel af konsulentfirmaet helleogoystein.com. Øystein Nesset er en erfaren rådgiver, facilitator og coach såvel i privat som offentlig sektor. Han bruger gerne den systemiske og narrative tilgang i arbejdet med at samskabe og integrere solide løsninger indenfor strategiimplementering, fusionsledelse, ledelsesudvikling og organisatorisk engagement. Det giver ham god mening at samle grupper af topledere til dialog, hvor man tænker højt sammen om, hvordan man kan løse svære opgaver som leder. Øystein er civiløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo i 1977 med hovedfag i finans og organisatorisk adfærd. Han er certificeret intern revisor (CIA) fra Institute of Internal Auditors (IIA Inc) og er også uddannet i narrativ og systemisk leder- og konsulentpraksis på DISPUK. Øystein arbejdede fra 2000 til 2008 som hhv. seniorkonsulent og adm direktør, var Øystein direktør med ansvar for organisationsudvikling og Knowledge Management i Storebrand ASA. Temaer og indhold: I det følgende er de overordnede temaer for kurset beskrevet, samt de spørgsmål som vi vil arbejde med og søge svar på. Kurset vil i sin formidlingsform være sammensat af teoretiske oplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og især vil det bestå af øvelser koblet til den enkelte leders praksis. Tema: Det offentlige styringsblik hvad er vi en del af. Præsentation af, hvor den offentlige organisering bevæger sig hen. Hvad er det for en udvikling den offentlige sektor har gennemgået de sidste 20 år, og hvordan har det påvirket vilkårene for ledelse af fagprofessionelle. Hvordan påvirkes og udfordres vores ledelsesrolle i denne udvikling? Hvordan forskellige ledelses- og organisationsdiskurser også påvirker ledere/professionelle; for eksempel bureaukrati, New Public Management og governance. Hvilke dilemmaer mærker vi i dagligdagen? Hvordan kan man som leder af fagprofessionelle agere i dette styringsfelt? 3

4 Tema: Indblik i den fagprofessionelle ledelseshistorie Indblik i den fagprofessionelle ledelseshistorie og forankring i det fagprofessionelle bureaukrati vores identitet som fagprofessionelle. Hvordan udfordrer udviklingen i styring, organisering og ledelse den fagprofessionelle ledelsesrolle? Hvor er det, det gør ondt på professionerne (fx deres viden og selvstyring) og hvorfor det? Det er ændringer i hard ware og ikke kun soft ware for professionerne. Hvordan har jeg oplevet at dette perspektiv har udfordret mig i min daglige ledelse? Hvad er jeg nu blevet opmærksom på? Hvordan omsætter vi dette til en nyttig hverdagspraksis? Tema: Det narrative perspektiv Indblik i og arbejde med narrative tilgange til ledelse. Der er altid en anden historie, altid et andet perspektiv som vi ikke kender. De herskende fortællinger ses her som det der styrer hverdagens meningsskabelse og hverdagspraksis. Vi arbejder med dekonstruktionen det at være på vagt for normer, selvfølgeligheder og det der er naturligt. Vi arbejder videre med rekonstruktionen i forhold til praksis perspektivet. Hvad betyder hverdag og arbejdsopgaver for den enkeltes identitet? Hvordan kan vi arbejde med narrativ performance? Hvilke særlige kommunikative ressourcer spiller ind på oplevelsen af god eller dårlig ledelse? Hvordan skabes individuel identitet gennem fortællinger? Hvordan skabes organisatorisk identitet gennem fortællinger? Hvordan kan det narrative perspektiv støtte og udvikle min ledelsesrolle? Hvad kan jeg særlig tage med tilbage til min egen ledelsespraksis og gøre mere af? Tema: Mulighedsrum og etik Hvor bevæger de nye roller sig hen og hvilke perspektiver er der i fagprofessionel ledelse, - 4

5 det store mulighedsrum for påvirkning af udviklingen? Hvilke etiske dimensioner rejser der sig for den fagprofessionelle ledelse? Hvor vil vi gerne hen ud fra hvilke værdier og hensyn (skabe interaktiv viden, varetage de svages interesser, styrke demokratiet osv.)? Hvordan kan vi tænke og tale om ansvarlighed i denne sammenhæng? Hvordan går man fra en negativ fortolkning og afvisning/passiv tilpasning til en positiv medvirken og medkonstruktion af nye roller : bevægelsen fra rolletager til rollemager. Hvordan agere i samspillet mellem det fagprofessionelle element, ledelsesudviklingen, arbejdspladskulturer, karrierermønstre, osv.? Hvilket mulighedsrum ser jeg for mig og min ledelsespraksis? Hvilke etiske betragtninger er vigtige for mig? For mit ledelsesrum? For andre? Opfølgning i praksis Forankring og ejerskab er to grundlæggende begreber, når der er noget der skal lykkes i organisationer. Det er et velkendt fænomen, at det kan være svært, ja næsten umuligt når man kommer hjem efter et kursus, at omsætte det man er blevet inspireret af til konkret praksis. Undervejs i dette kursus vil konkrete udfordringer, behov eller problemer i den enkelte leders organisation blive drøftet med en af underviserne, og en halvdags proces bliver aftalt. Processen bliver gennemført i et samarbejde med en af underviserne og den pågældende leder. Dette aftales i løbet af ugen. TILMELDINGSFRIST: 1/ Har du brug for yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Helle Kamstrup via eller på mobil

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

2. Modstanden mod systemledelse styring

2. Modstanden mod systemledelse styring Dialog mellem ledelsesniveauerne hvorfor er det så svært? Uddannelseschef Annemette Digmann (Århus Amts Uddannelsesafdeling) og vicekontorchef Claus I. Sørensen (Økonomisk Afdeling, Århus Amt) I denne

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere