Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter."

Transkript

1 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen (URO konsulent), Kenneth Petersen URO konsulent), Bjarke Hakmann (region Sjælland), Jannick Nielsen (region Sjælland), Mia Olesen (region Sjælland), René Schiøler (region Hovedstaden), John Nielsen (Offentlig gruppe), Rasmus Nissen (region Syddanmark), Dennis Gartig (Byggegruppen), Elise Frost (region Syddanmark), Thomas Bisgaard (region Hovedstaden), Jimmy Henriksen (Transport), Henning Emil Hein (region Syddanmark), Marc Kvist (Transport), Nikolaj Mailand (Transport), Lars Bonde Knudsen (organisatorisk næstformand), Monika Olsen (PSHR), Tanja Fynbo (PSHR), Vibeke Nepper (Grøn), Nanna Biener (URO konsulent), Gurli Holm (URO konsulent), Natalie Kulzer (region Hovestaden). Gæst: Simon Ørbæk. 2. Referent og dirigent Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 3. Rundt i Danmark Byggemøde: Dennis fortæller om byggemøde den juni, hvor de unge i gruppen skal tale om den Danske Model, overenskomst samt akkordaftaler. Der er 30 pladser. Alle vil være med til at rekruttere, Dennis sender flyer og Facebook event rundt. Folkemødet: Rebekka fortæller, at Folkemødeansøgningen er gået igennem. Folkemødet er 13. juni til 16. juni. Det betyder, at man kan få refunderet kr. i rejserefusion, hvis man kommer om lørdagen (den 15. juni) og hjælper med den stand, som vi skal have på Christiansø. Kenneth er med også. Kender I nogen eller har I selv lyst til at deltage, så sig til Rebekka, så sørger hun for at man kan blive tilmeldt, senest den 2/6. DSU: holder konference i 31. maj til 2. juni, hvor der kommer mange deltagere fra de Nordiske lande. Rebekka sender noget ud, der er 2 pladser endnu. Rebekka og Jimmy deltager. Fellesforbundet i Norge: Jimmy og Rebekka deltog i Fellesforbundet ungdomsårsmøde (det der i Norge svarer til 3F). Der var mange workshops og mange faglige og interessante diskussioner, hvor der blev arbejdet og udvikling af projekter. Stor inspiration, som vi kan lære meget af. FOA Ungdomslandsmøde: Søren og Henning Emil deltog som gæster. Det, som tager 3 dage for os tog dem 4-6 timer. Resten af tiden lavede de workshops og arbejdsmøder. Der var over 100 deltagere og flere på venteliste. De vil meget gerne være med i Jobpatruljen med os og lave noget ude lokalt, så alle opfordres til at tage lokal kontakt. Oplæg i 3F afdelinger: Henning og Søren har været i 3F Vojens og fortælle om den Danske Model for 25 personer i afdelingen. Det virker rigtig godt at være 2 personer i forhold til spørgsmål osv. Det var aktive deltagere, og der var et socialt arrangement efterfølgende. Ungdomsudvalg: i region Syddanmark er der 4 afdelinger, som gerne vil have ungdomsudvalg, og det hjælper regionsrepræsentanterne med. 1

2 FPU-møder: Henning har på et FPU-møde (fagligt politisk udvalg, et møde, som regioner afholder hver måned forud for Hovedbestyrelsesmøderne) sagt til afdelingerne, at de regionsvalgte gerne vil komme ud og holde oplæg til afdelingens unge. Det er en rigtig god måde at møde afdelingerne på. Jeff fra Midt bakker op om, at det er en rigtig god måde på FPU-møderne at fortælle, hvad ungdommen går og laver og få opbakning på. OK-kampagnen: i region Syddanmark har man ansøgt aktivitetspuljen om en OK-kampagne og fået OK til det. De afdelinger, som byder ind i næste uge kommer med. Faglig weekend i PSHR: inspireret af Byggegruppens faglige weekend afholder PSHR Kunsten ved dit fag for alle unge i gruppen, og det afholdes søndag den 26. maj til tirsdag den 28. maj, fordi det er lettere at få fri på de dage. Der er 24 pladser og 4 pladser tilbage. Der kommer til at være fokus på faget og blandt andet skal der være Preben og panelet (forhandlingssekretær i PSHR og har været formand for RBF), hvor man kan fortælle om de hårde vilkår, som man kan være udsat for i branchen. Preben hjælper rigtig meget med planlægningen af weekenden. Aktivitetspuljen har de søgt i, og fået bevilliget penge til kokketøj. Desuden skal der stilles krav til overenskomsten, der er postkort, som alle deltagere får udleveret 50 af og kommer i en kuvert, og de får krav, som de tager med i gruppen. Tanja, Jens, Pernille og Monika er tovholdere. Overenskomstmøde efter sommerferien: PSHR vil i hver region lave et overenskomstmøde i samarbejde med regionerne og et virksomhedsbesøg for eleverne. 1. maj: man havde i Jannicks afdeling Slagelse lavet en konkurrence, hvor man kunne slå søm og vinde nogle forskellige præmier (OK T-shirt, bøf og bowling). Der kom helt vildt mange og særligt unge, det virkede rigtig godt juni Roskilde Dyreskue: ser meget gerne en hjælpende hånd uanset fag og region. Jannick og Mia sender en mail rundt og lægger det på Facebook. Der kommer mange unge potentielle medlemmer på Dyreskuet. Gruppeungdomskursus i efteråret: i oktober. I Industrigruppen er man godt i gang med at planlægge et oplæg om Arbejdsmiljø, og det kan være, at nogen af de andre grupper også vil have det. Det kommer til at handle om overenskomstkrav og virksomhedsbesøg. Jimmy sender en mail rundt om det. Faglig sekretær: Bjarke er blevet faglig sekretær i 3F Næstved og er ved at lave et ungdomsudvalg i løbet af juni. Cirka 10 medlemmer i sigte pt. til det. Skolebesøg: i region Midt har formand Jeff har været på ungdomskursus i organisering og bruger det i sit arbejde som regionsformand. I regionen fokuserer de rigtig meget på skolebesøg. Det er både Folkeskoler og erhvervsskoler, og primært fokus er på erhvervsskolerne. Jobpatrulje: region Midt kører det sammen med HK. Er startet rigtig godt op og ser frem til en god jobpatruljen i regionen. Kursusweekend i efteråret: et samarbejde med HK i region Midt. Udgifterne deles. Bevillig fra 3F, men lidt bump på vejen i HK, så det afventer vi. Der er ca. 30 pladser, og det er for unge i regionen. Hvis vi ikke kan fylde pladserne ud, så ser vi på, om det bliver på landsplan 2

3 Gruppeberetning til kongressen: alle grupper har gruppekonference under kongressen og der har ungdomsrepræsentanterne i PSHR gjort opmærksom på, at der i beretningen skal stå noget om ungdommen og hvad grupperepræsentanterne har lavet. Opfordres, at alle gør det samme. Forbundet: Steen er blevet udlånt 1 år fra URO (afdelingen i Forbundet, som ungdommen hører til) og han skal være organiser i tre afdelinger. Der er givet nogle bevillinger fra aktivitetspuljen, som blev læst op, fx OK-kampagne, faglig weekend, lærerkonflikten, lokale ungdomsarrangementer. Simon Ørbæk starter som ny ungdomskonsulent den 1. juni og Katrine er blevet tilknyttet ungdommen indtil videre torsdag og fredag. 4. Igangsættelse af fælles aktivitet Inddeling af fire workshops: a) Politisk workshop, fradrag for fagligt kontingent og den nye dagpengereform b) Rekruttering til Jobpatruljen c) OK-kampagne, lave anderledes eller nyt d) Folkemødet, hvad kan man lave til workshoppen om lørdagen a) Politisk workshop: Bjarke, Henning, Thomas, Marc, Tanja, Monika, Florian, Nanna og Vibeke. Sprogligt skæres nedenstående til, så det kan sendes direkte til medierne. Vil medierne have et navn på, så bliver det Rebekka som formand for 3F Ungdom. Se bilag 1: - Debatindlæg vedtages enstemmigt og indlægget sendes så snart det er muligt - Kronik vedtages enstemmigt og rettes sprogligt til. Godkendes samtidig med referatet og kan sendes ud herefter - Udtalelse, princippet vedtages enstemmigt. Alle vil arbejde for at vi alle ser på fagforeningsfradraget. Bjarke har lavet et blogindlæg om at der skal ses på fagforeningsfradraget. Man kan tage det ud, som man synes og skrive under for det, som man repræsenterer. Vi søger samarbejdsparter, der vil denne sag. Alle deler det i afdelingerne, regionerne og i grupperne og andre steder, hvor det er muligt. b) Jobpatruljen: Jeff, John, Ibrahim, Lars, Rasmus, Elise og Mia. Vi arbejder for en aktivistdag, hvor man tager rundt på skoler i landet og rekrutterer aktivister. Tilmeldingsflyers og plakater er en god idé. Alle tager desuden fat i lokalafdelingerne for at høre om de har nogle, som vil være aktive. Vi ser om ikke det kunne være en idé, at have 3F koordinatorernes oplysninger på hjemmesiden. Jeff og Lars er tovholdere på det og tager det op med Kasper Tolstrup, som er national koordinator. c) OK-kampagnen: Søren og Jannick. En landsdækkende dag, hvor vi går på gaden samtidig i mange byer på samme tid. Derudover skal der være mere materiale. Håber regionsformændene vil være med på en landsdækkende dag. 3

4 Jannick og Søren er tovholdere på det. d) Folkemøde: Dennis, Rebekka, Jimmy, Nikolaj og René. Vi skal have en workshop på Christiansø i ca. 3 timer om lørdagen på Folkemødet: - Åben talerstol. Vi vil gøre debatten fagforeningsrelevant. Spørgeskema, hvor vi spørger andre unge om de ved hvad en fagforening er. Et stort billede, hvor forbipasserende kan tegne, hvad de mener en fagforening skal gøre - Dilemmaspil - Kamera, hvor man kan svare - Temaer: internationalt solidaritetsarbejde. Alle er en del af fagforeningen. Fagforeningens indflydelse hos politikkerne. Hvad sker der, hvis vi ikke havde en fagforening. Hvis ansvar er det, at vi har fagforeninger Tovholdere er Rebekka og Dennis. 5. Arbejdertur i København God tur rundt i København med Allan Mylius som fortæller om arbejderbevægelsen. 2 timers byvandring. 6. Status på udvalg IT udvalg: Afstemning: doodle virker godt i region Midt. Ikke brugt i UHB endnu. Computere: alle skriver ned, hvad de bruges til. Dropbox: virker til dokumenter, Nanna kan hjælpe, hvis det ikke virker. Videomøder: ikke noget nyt i UHB, men muligheden foreligger i alle afdelinger. Og det virker, gode erfaringer fra lokalafdelinger. Jobpatruljen: Der er 3F koordinatorer rundt i hele landet og mange regionsformænd har meldt sig, det er super. Ang. rekruttering så er det vigtigt, at så mange som muligt melder sig. Alle i UHB opfordres til at melde sig som frivillig. International solidaritet: samarbejdsparter fra X-Jugoslavien op til Jobpatruljen. Svært at kommunikere lige pt., men vi prøver at høre om vi skal mødes. Desuden er det i støbeskeen, at vi skal samarbejde med Afrika, hvor Tobias Baunsgaard sidder. Lars Bonde er tovholder. Kongres og A-kasse: disse udskydes til senere på dagsordenen. Landsmødeudvalg: nedsættelse af nyt udvalg, som henover sommeren skal se på vedtægter, struktur og program. Det skal være en holdbar løsning, som kan testes af og som der kan ændres på, hvis det er nødvendigt. Valgte: Jannick Nielsen og Jeff Lyhne (regionerne), Nikolaj Mailand og Jimmy Henriksen (grupperne). Søren sørger for delegerede systemet og sender information ud i starten af juni. Den liste sendes ud til afdelingerne og til hele UHB. 4

5 6. Internt i 3F Organiseringsstyregruppen: Rebekka repræsenterer 3F Ungdom her. De punkter, som blev skrevet ned på sidste møde ang. erhvervsskoler har Rebekka sendt til Jane, som tog god imod dem. Det overordnede papir bliver ikke så konkret, men ideerne tages med. Rebekka har skrevet, at AMU-kurserne skal med. Udkastet er blevet endeligt nu, og det vedtages det om et par uger. Medlemsservice: Tanja er repræsentant for 3F Ungdom. Det er et HB-nedsat udvalg af kongressen i Her ser man på den minimumstandard, som alle afdelinger skal leve op til og kunne tilbyde deres medlemmer. Har været på konference i april, hvor der skulle laves et papir til kongressen i Det lægges op til, at 3F skal blive ved med at tilbyde samme gode service til medlemmerne, og det skal udmønte sig i et papir Medlemsservice Indkomne forslag a. Kongresforslag, Søren Grøn har været til kongresudvalgsmøde i denne uge. Kongresudvalget lavet indstillinger til Hovedbestyrelsen. Alle forslag lægger Søren i Dropbox. Her gennemgås de 13 forslag, som vedrører ungdommen. Nedenstående kommer synspunkter, som Søren kan tage med i ungdomskongresudvalget og UHB vedtager stillingtagen til de enkelte forslag på UHB-mødet i august: Øvrige forslag, nr. 7: der er forslag om regionale ungdomskonsulenter. For ikke at låse en kommende struktur, så er det henstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: For at landemødeudtalelsen bliver opretholdt skal der stilles ændringsforslag, så der også er 2 nationale ungdomskonsulenter. Der er uenighed om hvorvidt det er et godt forslag eller ej. Øvrige forslag, nr. 10: forslag om at lærlingekontingentet skal stige støt fra 32,50 kr., så man ikke stiger helt vildt lige når man er udlært. For ikke at låse en kommende struktur, så er det henstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: det kan være svært at vide om det stiller lærlingene dårligere, og det kan være svært at forklare. Mange tekniske konsekvenser, der skal undersøges. Øvrige forslag, nr. 11: forslag om, at ordningen med besøg indenfor træfagene udvides til at omfatte alle fag. Indstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: umiddelbart virker det som mange ansatte. Ideen om at Forbundet kan bistå er god, men det bør nok være afdelingernes opgave at løfte erhvervsskolebesøg. Øvrige forslag, nr. 12: forslag om fuld og optimal adgang til erhvervsskolerne. Kongresudvalget foreslår, at det skal skrives ind i Fagligt og politisk grundlag. Synspunkter: de lokale afdelinger er allerede ud i de lokale uddannelsesudvalg. Det giver god mening, at skrive det i Fagpolitisk grundlag. 5

6 Fagpolitisk grundlag forslag, nr. 18: forslag om at få den Danske Model på folkeskoleskemaet. Det er delvist imødekommet af kongresudvalget, da forslag 18 og 19 er sammenskrevet. Synspunkter: enigt UHB støtter stadig op om at forslaget skal fastholdes. Lovene forslag, nr. 45: forslag om at kongresforslag sendes ud på USB-stik. Det er indstillet til forkastelse af kongresudvalget, da man kan få det på et USB-stik nu. Synspunkter: enigt UHB støtter stadig op om at forslaget skal fastholdes. Lovene forslag, nr. 145: forslag om at ungdommen skal delegeres til LO kongressen. Indstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: enigt UHB støtter stadig op om at forslaget skal fastholdes. Lovene forslag, nr. 132: forslag om ændring i lovene omhandlende ungdommen, hvor det skal lægges ud i grupperne og sammenskrives under én paragraf ( 54). For ikke at fastlåse ungdommen, så er det henstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: forskellige holdninger. Ungdommen skal være mere fagspecifik. Det kan risikere at splitte ungdommen, hvis alt laves særskilt i grupperne. Hvis man fastlåser det i lovene, så er det svært at ændre. Ønsker, at formandskabet stadig skal repræsentere i HB, der skal ikke være 6 forskellige formænd. Kan misforstås meget. Ude i landsbrancheklubber kan man lave fagspecifikke ting, det skal ikke laves i ungdommen, da grupperepræsentanterne i forvejen skal repræsentere mange forskellige fag og brancher. Det kan styrke ungdommen. Kan være mod demokratiet. De ufaglærte er glemt. Grupperne kan blive suveræne og stå i vejen for samarbejde i ungdommen. Landsmødet bør tage stilling til det, det er ikke noget som 3Fs kongres skal beslutte. Debatten skal til landsmødet. Uenighed om hvorvidt landsmødet sagde, at det skulle være regionsrepræsentanter, der skal være repræsenteret i Hovedbestyrelsen, og konsekvensen af dette forslag gør, at man går mod det. Uenighed om hvorvidt regionernes rolle bliver meget lille. Motiveres for, at det ikke ændrer 3F Ungdoms struktur som den er i dag, dog uden formandskab. Forslagsstiller er Tanja Fynbo og Peter Bøgh i samarbejde med Århus-Rymarken. 9. Budget Nanna gennemgik regnskabet til dags dato, og det ser fint ud. 10. Eventuelt Den seneste kontaktliste er opdateret og ligger i Dropbox. Nicolai Paw Andersen har trukket sig. Stor ros til region Hovedstaden for en god planlægning af UHB-mødet. Rundt i Danmark skal være mere struktureret. Ros til dagsordene, som virkede godt. Opfordring til de to forslagsstillere af ny 54 til at indkalde til ekstraordinært Landsmøde. Spørgsmål til forslagsstillere af 54, hvorfor man stiller forslaget, såfremt det ikke skulle have konsekvenser af uhb nuværende struktur. 6

7 Bilag 1 Debatindlæg om optjeningskrav: Optjeningsperioden er høj og ufleksibel i Danmark - særlig sammenlignet med Norge og Sverige. Vi mener, at optjeningsperioden skal ned igen og der skal laves tiltag, som kan få flere i arbejde. Det presser lønnen i Danmark, at folk ryger ud af dagpengeperioden. Hvis man ejer for mere end kr., så kan man ikke få kontanthjælp. Det kan tvinge folk til at arbejde for 60 kr. i timen! Vi er træt af at skulle betale for krisen hele tiden. Først blev perioden halveret og nu sættes kontingentet op igen. Det skal slutte! I bankkrisen skulle alle betale og nu er det kun de ledige. Det er ikke fair. Vi vil have en mere fleksibel dagpengeordning, der fx følger konjunkturerne eller arbejdsløshedsprocenten. Kronik: Vi har igennem længere tid oplevet, at krisen skal ha sine synder. Det er blevet både de arbejdsløse og bankerne. Der er i 2013 omkring arbejdsløse, der står til at ryge ud af a-kasserne og derved miste deres eksistensgrundlag. Når der så kommer forslag om, at disse mennesker af kød og blod skal have en hjælpende hånd, er svaret fra det borglige Danmark, at der er masser af job og at de ikke gider arbejde. Krisen skal ha sine synder. Vi har i Europa fået den retorik, at alle banker er skyld i krisen. Men der er også banker, der har udvist ansvarlighed. Derfor er det meget problematisk, at man skærer alle over en kamp og er generaliserende. Man burde fra starten have sat politiske rammer i stedet for at se passivt til, når enkelte banker har spillet russisk roulette. Krisen har sine synder. Vi ser i disse år nedskæringer og besparelser i Europa, hvor reformtoget kører på fulde damp. Det har store konsekvenser for folks levestandard, at politikerne i Europa ikke har udvist rettidig omhu. Det har fået den konsekvens mange steder i Europa, at intolerancen lever i bedste velgående og udfordrer fællesskabet. Fordi krisen skal have sine synder. Vi vil godt fra 3Fs Ungdomshovedbestyrelse møde den 18. maj 2013 understrege, at vi ikke generaliserer og ligger folk for had, men udviser tolerance, respekt og tillid. Vi kan kun komme gennem krisen med sammenhold og fællesskab. Udtalelse om fagligt kontingent: Under tilbagetrækningsreformen (VKO), smed Pia og co. Et forslag på bordet, der betød at man max kunne trække 250 kroner af sit månedlige fagforeningskontingent fra, så resten stod for egen regning. Fradragssatsen passede sjovt nok med de gule fagforretningers kontingent. Derfor mener vi at fradraget skal vendes om, så man kun kan trække det resterende fagforeningskontingent fra, udover de 250 kroner om måneden. Ligesom man heller ikke kan trække de første 24 km fra når man kører i egen bil, eller anden form for transport middel, giver det meget god mening at alle er med til at bidrage til det danske samfund. Kronik: Bjarke har skrevet en kronik på alt for mange ord og den skal derfor revideres. Forventningerne er, at man presser på med alle de argumenter man har, for at få gennemført ændringen, inde på Borgen. Der opfordres til at alle grupper og regioner kommer med udlægning og argumenter for, hvorfor det er vigtigt vi vender bøtten Bjarke reviderer sin kronik og prøver at få den i avisen. 7

8 Kronikken i sin fulde tekst: Vi skal ALLE betale prisen. Kan man tillade sig at nasse på andres fordele? Er det ikke kun rimeligt, at alle betaler en del af kagen? Hver dag støder jeg på arbejdsgivere på trods af, de har overenskomst med 3f - der prøver at tage røven på deres ansatte. Arbejdsgivere som finder på deres egne regler, og ansættelsesforhold der er i strid med aftaler de har indgået, med fagforeningen. Så længe udviklingen tager den drejning, den tilsyneladende har valgt at gøre, bliver det blot endnu svære for arbejderen, at kræve sin ret. Ingen skjult agenda. Det er ikke nogen hemmelighed, at dette er angreb på de gule fagforretninger, herunder KRIFA, ASE, Det faglige hus osv. Alle påstået fagforeninger der uden tvivl, er sat i verden for én simpel årsag: At nedbryde velorganiseret fagforeninger, der kæmper for arbejderens ret, på det danske arbejdsmarked. Jeg synes det er sygt og skamfuldt, at ovenstående gule fagforretninger reklamere med billigere medlemskab, og samme fagligdækning! Det er direkte løgn, og bondefangerrig af værste skuffe. Faktum er, at INGEN af de gule fagforretninger kan kræve overenskomstret, på baggrund af en overenskomst som f.eks. er indgået af 3F. Og da ca. 90 % af de gules medlemmer som de i øvrigt kalder for kunder får løn og velfærdsgoder efter gældende områdeoverenskomst der er indgået mellem LO og DA, er det mig en gåde hvorfor disse gule kunder, påstår at de er i stand til at forhandle deres egen løn Hvor snæver synet har man lov til at være? Den store plan. Da DF foreslog som et led i tilbagetrækningsreformen at der skulle være et maks. for, hvor meget man kunne trække fra i fagforeningskontingent, klappede alle de borgerlige ultraliberalister herunder de gule fagforretninger i takt, som en anden Safri Duo koncert. Endelig lykkedes det at få ram på de satans røde fagforeninger! Og påfaldende var det, at det lige nøjagtig passede med et fagforeningskontingent hos de gule Folk skal jo have lov til selv at vælge, lød det. Den danske befolkning åd det råt: Ja, ja den er god nok, vi kan sgu sagtens klare os selv. Hvad fanden skal vi bruge fagforeningen til, når vi kan stå billigere i én af de gule fagforeninger? Der er jo frit fagforenings valg. Men noget er da gået fuldstændigt galt, i denne abstrakte tanke gang. Var planen ikke at vi skulle klare os selv? Klar dig selv! Jeg kunne personligt godt tænke mig at se en bare én der er såkaldt kunde i KRIFA, der går op til mester og siger: 8

9 Ved du hvad mester, de der overtidsbetalinger du giver mig når jeg arbejder mere end 37 timer om ugen, og selvfølgelig også min pension på 12,15 % som sikrer mig en ordentlig levestandard når jeg en dag går på pension samt sundhedsforsikring og kritisksygdom forsikring, der hjælper mig med hurtig behandling hvis jeg kommer til skade, og den 6. ferie uge, der giver mig mere frihed sammen med familien. Det behøver du ikke at betale til mig, for jeg kan nemlig godt SELV forhandle de goder hjem Hvis det scenarie er en realitet, så vil jeg trække alle mine anklager i mig, og bøje mig i støvet for de personer, der har så store nosser til at vælge selv, på det helt rigtige grundlag. Men det kommer aldrig til at ske! Vi vender bøtten. Hvis vi skal klare os selv, giver det kun mening hvis de første 250 kroner, vi betaler om måneden i fagforeningskontingent, står for egen regning. Det beløb som kommer udover de 250 kroner, skal derimod være fradragsberettiget. Årsagen til dette udspil, er simpel. De første 250 kroner, går nemlig til den generelle administration i en fagforening. Herunder sponsorater, administrationsbygninger, almen drift og vedligeholdelse. Mens beløbet udover de 250 kroner, dækker: Overenskomster, tillidsmands fonde, kompetence udviklende kurser, behandling af faglig strid og et højt uddannelses niveau, så Danmark kan blive ved med at konkurrere på viden og et højt produktions niveau. Nu er jeg ikke den store matematiker, men et simpelt regnestykke som uden tvivl vil falde i god jord i finansministeriet der bygger på faktiske tal fra LO, kan bevise at det uden tvivl vil være en fordel, at vende bøtten arbejdere er dækket af en LO-overenskomst. Der er betalende medlemmer af LO. Derudover, er der overenskomst dækket arbejdere der enten er medlem/kunder i en gul fagforretning, eller slet ikke medlem af en fagforening. Lige nu koster det staten kroner om måneden, at DF skulle spille smart. Hvis vi vender fradragsydelserne vil det koste staten kroner om måneden, hvilket giver staten en besparelse på kroner om måneden. I alt sparer staten kroner om året. Svarende til 12,3 IC 4 toge! Alt kan lade sig gøre. I en tid hvor man tror at befolkningen vil begynde at købe flere øl i Danmark, blot fordi en kasse øl kommer til at koste 5 kroner mindre fremover, er der nok en stor sandsynlighed for, at regeringen vil tage imod dette forslag, med kyshånd. Hovedsagen er ikke at ramme de arbejdere som ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening. Hovedsagen er, at vi alle skal bidrage til det kollektive system, der oppebære det velfærdssamfund, vi alle nyder godt af. Alene står man svagt. Sammen står vi stærkt. 9

Ribe Dyreskue: 3F Kongeåen var på Ribe dyreskue, fik snakket med en hel masse og fik også et medlem.

Ribe Dyreskue: 3F Kongeåen var på Ribe dyreskue, fik snakket med en hel masse og fik også et medlem. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Jannick (region Sjælland), Bjarke (region Sjælland), Mark (Transport), Elise (region Syddanmark), Henning Emil (region Syddanmark), Daniel (region Nord), Anders M. (region

Læs mere

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F:

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F: 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Henning Emil Hein og Lars Bonde Knudsen vælges som dirigenter. Carina Knirke og Nanna Biener vælges som referenter. UHB-mødet er lovligt indkaldt den 22/2.

Læs mere

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 5. september 2015 Punkt Hvem har stillet punktet Type 1 Velkomst Orientering/gennemgang af dagsordenen Referat Praktiske oplysninger 2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde

Læs mere

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet.

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet. Dagsorden - UU-møde 21.-22. februar 2015 Deltagere: Emil Olsen, Dennis Garting, Morten Egede, Tobias Thomsen, Dennis Otkjær, Tilde Busk, Louise Meiling, Morten Farsø, Nikolaj Mailand, Bjørn Andersen, Lars

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud:

Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud: 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Steen Ørts og Søren Grøn vælges som dirigenter og Nanna Biener vælges som referent. Referatet er beslutningsreferat. Gurli Holm er proceskonsulent. Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d maj 2016

Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d maj 2016 Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 27.-29. maj 2016 Deltager: Toke Nielsen, Dennis Otkjær, Rasmus Sørensen, Rikke Østergaard, Dennis Gartig, Nikolaj Mailand, Jack Hansen, Rasmus Christiansen, Amanda Reichert,

Læs mere

Afbud: Kim Madsen, Rikke Østergaard (i stedet deltager Thomas Bannow), Morten Malmgren, Bjørn Andersen og Rasmus Christiansen

Afbud: Kim Madsen, Rikke Østergaard (i stedet deltager Thomas Bannow), Morten Malmgren, Bjørn Andersen og Rasmus Christiansen Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 3.-4. September 2016 Deltager: Toke Nielsen, Dennis Otkjær, Rasmus Sørensen, Thomas Bannow, Dennis Gartig, Mia Kvistgaard, Emil Bill, Amanda Reichert, Nikolaj Mailand, Jack

Læs mere

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Deltagere: Toke, Daniel, Dennis O., Simona, Rasmus, Rikke, Dennis G., Amanda, Louise, Nikolaj, Kim, Bjørn, Tobias, Morten F., Morten E., Pernille, Lars og

Læs mere

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 1. Velkomst Formanden bød velkommen 2. Forretningsorden Ny forretningsorden vedtaget. 3. Valg af referent og dirigent Monika og Jannik er valgt som dirigenter

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere 01 Landsbrancheklubbens formål: styrke sammenholdet mellem arbejderne på bygge- og anlægsområdet få alle organiseret

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24 Referat fra Landsmøde 2012 2.- 4. november 2012 Smålandshavet Side 1 af 24 Fredag 2. november 2012 Landsmødet åbnes med faneindmarch og Når jeg ser et rødt flag smælde. Formand Peter Bøgh byder velkommen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade Referat bestyrelsesmøde den 13.06.2013 kl. 10.00 3F Kampmannsgade Emne Notat Ansvarlig 1 Referent Hanna 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 3 Referat - opfølgning - best. møde 21.03.13. 4 Kurser - Tilmeldinger

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til 09-02-2015 Forslagene til Hovedgeneralforsamlingen 2015 Forslag nr. 1: Oprindelig tekst: 19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015

Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015 Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015 1. Velkommen og siden sidst Yassine byder velkommen og gennemgår dagsordenen Siden sidst: Yassine har holdt oplæg for Sølyst-skolen med fokus på hvad ungebyrådet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet]

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] Indhold Dagsorden for FU-møde... 2 Dagsorden Januar BM 11. - 13 Januar... 3 Økonomi... 3 ES... 6 Referat af FU-møde d. 22. december 2012...

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

Referat af 1. ordinære ungdomshovedbestyrelsesmøde. Hotel Christiansminde Svendborg, den februar 2011

Referat af 1. ordinære ungdomshovedbestyrelsesmøde. Hotel Christiansminde Svendborg, den februar 2011 Referat af 1. ordinære ungdomshovedbestyrelsesmøde Hotel Christiansminde Svendborg, den 5.-6. februar 2011 Åbning af mødet... 3 Dagsorden... 3 Valg af dirigenter... 3 Valg af referent... 3 Forretningsordenen...

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland 5.1.2017 1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 2. Præsentationsrunde Helene Næstformand Andy Kasserer Carsten Sekretær GSR Jimmy Friheden GSS Anne-Dorte Friheden

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere