Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter."

Transkript

1 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen (URO konsulent), Kenneth Petersen URO konsulent), Bjarke Hakmann (region Sjælland), Jannick Nielsen (region Sjælland), Mia Olesen (region Sjælland), René Schiøler (region Hovedstaden), John Nielsen (Offentlig gruppe), Rasmus Nissen (region Syddanmark), Dennis Gartig (Byggegruppen), Elise Frost (region Syddanmark), Thomas Bisgaard (region Hovedstaden), Jimmy Henriksen (Transport), Henning Emil Hein (region Syddanmark), Marc Kvist (Transport), Nikolaj Mailand (Transport), Lars Bonde Knudsen (organisatorisk næstformand), Monika Olsen (PSHR), Tanja Fynbo (PSHR), Vibeke Nepper (Grøn), Nanna Biener (URO konsulent), Gurli Holm (URO konsulent), Natalie Kulzer (region Hovestaden). Gæst: Simon Ørbæk. 2. Referent og dirigent Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 3. Rundt i Danmark Byggemøde: Dennis fortæller om byggemøde den juni, hvor de unge i gruppen skal tale om den Danske Model, overenskomst samt akkordaftaler. Der er 30 pladser. Alle vil være med til at rekruttere, Dennis sender flyer og Facebook event rundt. Folkemødet: Rebekka fortæller, at Folkemødeansøgningen er gået igennem. Folkemødet er 13. juni til 16. juni. Det betyder, at man kan få refunderet kr. i rejserefusion, hvis man kommer om lørdagen (den 15. juni) og hjælper med den stand, som vi skal have på Christiansø. Kenneth er med også. Kender I nogen eller har I selv lyst til at deltage, så sig til Rebekka, så sørger hun for at man kan blive tilmeldt, senest den 2/6. DSU: holder konference i 31. maj til 2. juni, hvor der kommer mange deltagere fra de Nordiske lande. Rebekka sender noget ud, der er 2 pladser endnu. Rebekka og Jimmy deltager. Fellesforbundet i Norge: Jimmy og Rebekka deltog i Fellesforbundet ungdomsårsmøde (det der i Norge svarer til 3F). Der var mange workshops og mange faglige og interessante diskussioner, hvor der blev arbejdet og udvikling af projekter. Stor inspiration, som vi kan lære meget af. FOA Ungdomslandsmøde: Søren og Henning Emil deltog som gæster. Det, som tager 3 dage for os tog dem 4-6 timer. Resten af tiden lavede de workshops og arbejdsmøder. Der var over 100 deltagere og flere på venteliste. De vil meget gerne være med i Jobpatruljen med os og lave noget ude lokalt, så alle opfordres til at tage lokal kontakt. Oplæg i 3F afdelinger: Henning og Søren har været i 3F Vojens og fortælle om den Danske Model for 25 personer i afdelingen. Det virker rigtig godt at være 2 personer i forhold til spørgsmål osv. Det var aktive deltagere, og der var et socialt arrangement efterfølgende. Ungdomsudvalg: i region Syddanmark er der 4 afdelinger, som gerne vil have ungdomsudvalg, og det hjælper regionsrepræsentanterne med. 1

2 FPU-møder: Henning har på et FPU-møde (fagligt politisk udvalg, et møde, som regioner afholder hver måned forud for Hovedbestyrelsesmøderne) sagt til afdelingerne, at de regionsvalgte gerne vil komme ud og holde oplæg til afdelingens unge. Det er en rigtig god måde at møde afdelingerne på. Jeff fra Midt bakker op om, at det er en rigtig god måde på FPU-møderne at fortælle, hvad ungdommen går og laver og få opbakning på. OK-kampagnen: i region Syddanmark har man ansøgt aktivitetspuljen om en OK-kampagne og fået OK til det. De afdelinger, som byder ind i næste uge kommer med. Faglig weekend i PSHR: inspireret af Byggegruppens faglige weekend afholder PSHR Kunsten ved dit fag for alle unge i gruppen, og det afholdes søndag den 26. maj til tirsdag den 28. maj, fordi det er lettere at få fri på de dage. Der er 24 pladser og 4 pladser tilbage. Der kommer til at være fokus på faget og blandt andet skal der være Preben og panelet (forhandlingssekretær i PSHR og har været formand for RBF), hvor man kan fortælle om de hårde vilkår, som man kan være udsat for i branchen. Preben hjælper rigtig meget med planlægningen af weekenden. Aktivitetspuljen har de søgt i, og fået bevilliget penge til kokketøj. Desuden skal der stilles krav til overenskomsten, der er postkort, som alle deltagere får udleveret 50 af og kommer i en kuvert, og de får krav, som de tager med i gruppen. Tanja, Jens, Pernille og Monika er tovholdere. Overenskomstmøde efter sommerferien: PSHR vil i hver region lave et overenskomstmøde i samarbejde med regionerne og et virksomhedsbesøg for eleverne. 1. maj: man havde i Jannicks afdeling Slagelse lavet en konkurrence, hvor man kunne slå søm og vinde nogle forskellige præmier (OK T-shirt, bøf og bowling). Der kom helt vildt mange og særligt unge, det virkede rigtig godt juni Roskilde Dyreskue: ser meget gerne en hjælpende hånd uanset fag og region. Jannick og Mia sender en mail rundt og lægger det på Facebook. Der kommer mange unge potentielle medlemmer på Dyreskuet. Gruppeungdomskursus i efteråret: i oktober. I Industrigruppen er man godt i gang med at planlægge et oplæg om Arbejdsmiljø, og det kan være, at nogen af de andre grupper også vil have det. Det kommer til at handle om overenskomstkrav og virksomhedsbesøg. Jimmy sender en mail rundt om det. Faglig sekretær: Bjarke er blevet faglig sekretær i 3F Næstved og er ved at lave et ungdomsudvalg i løbet af juni. Cirka 10 medlemmer i sigte pt. til det. Skolebesøg: i region Midt har formand Jeff har været på ungdomskursus i organisering og bruger det i sit arbejde som regionsformand. I regionen fokuserer de rigtig meget på skolebesøg. Det er både Folkeskoler og erhvervsskoler, og primært fokus er på erhvervsskolerne. Jobpatrulje: region Midt kører det sammen med HK. Er startet rigtig godt op og ser frem til en god jobpatruljen i regionen. Kursusweekend i efteråret: et samarbejde med HK i region Midt. Udgifterne deles. Bevillig fra 3F, men lidt bump på vejen i HK, så det afventer vi. Der er ca. 30 pladser, og det er for unge i regionen. Hvis vi ikke kan fylde pladserne ud, så ser vi på, om det bliver på landsplan 2

3 Gruppeberetning til kongressen: alle grupper har gruppekonference under kongressen og der har ungdomsrepræsentanterne i PSHR gjort opmærksom på, at der i beretningen skal stå noget om ungdommen og hvad grupperepræsentanterne har lavet. Opfordres, at alle gør det samme. Forbundet: Steen er blevet udlånt 1 år fra URO (afdelingen i Forbundet, som ungdommen hører til) og han skal være organiser i tre afdelinger. Der er givet nogle bevillinger fra aktivitetspuljen, som blev læst op, fx OK-kampagne, faglig weekend, lærerkonflikten, lokale ungdomsarrangementer. Simon Ørbæk starter som ny ungdomskonsulent den 1. juni og Katrine er blevet tilknyttet ungdommen indtil videre torsdag og fredag. 4. Igangsættelse af fælles aktivitet Inddeling af fire workshops: a) Politisk workshop, fradrag for fagligt kontingent og den nye dagpengereform b) Rekruttering til Jobpatruljen c) OK-kampagne, lave anderledes eller nyt d) Folkemødet, hvad kan man lave til workshoppen om lørdagen a) Politisk workshop: Bjarke, Henning, Thomas, Marc, Tanja, Monika, Florian, Nanna og Vibeke. Sprogligt skæres nedenstående til, så det kan sendes direkte til medierne. Vil medierne have et navn på, så bliver det Rebekka som formand for 3F Ungdom. Se bilag 1: - Debatindlæg vedtages enstemmigt og indlægget sendes så snart det er muligt - Kronik vedtages enstemmigt og rettes sprogligt til. Godkendes samtidig med referatet og kan sendes ud herefter - Udtalelse, princippet vedtages enstemmigt. Alle vil arbejde for at vi alle ser på fagforeningsfradraget. Bjarke har lavet et blogindlæg om at der skal ses på fagforeningsfradraget. Man kan tage det ud, som man synes og skrive under for det, som man repræsenterer. Vi søger samarbejdsparter, der vil denne sag. Alle deler det i afdelingerne, regionerne og i grupperne og andre steder, hvor det er muligt. b) Jobpatruljen: Jeff, John, Ibrahim, Lars, Rasmus, Elise og Mia. Vi arbejder for en aktivistdag, hvor man tager rundt på skoler i landet og rekrutterer aktivister. Tilmeldingsflyers og plakater er en god idé. Alle tager desuden fat i lokalafdelingerne for at høre om de har nogle, som vil være aktive. Vi ser om ikke det kunne være en idé, at have 3F koordinatorernes oplysninger på hjemmesiden. Jeff og Lars er tovholdere på det og tager det op med Kasper Tolstrup, som er national koordinator. c) OK-kampagnen: Søren og Jannick. En landsdækkende dag, hvor vi går på gaden samtidig i mange byer på samme tid. Derudover skal der være mere materiale. Håber regionsformændene vil være med på en landsdækkende dag. 3

4 Jannick og Søren er tovholdere på det. d) Folkemøde: Dennis, Rebekka, Jimmy, Nikolaj og René. Vi skal have en workshop på Christiansø i ca. 3 timer om lørdagen på Folkemødet: - Åben talerstol. Vi vil gøre debatten fagforeningsrelevant. Spørgeskema, hvor vi spørger andre unge om de ved hvad en fagforening er. Et stort billede, hvor forbipasserende kan tegne, hvad de mener en fagforening skal gøre - Dilemmaspil - Kamera, hvor man kan svare - Temaer: internationalt solidaritetsarbejde. Alle er en del af fagforeningen. Fagforeningens indflydelse hos politikkerne. Hvad sker der, hvis vi ikke havde en fagforening. Hvis ansvar er det, at vi har fagforeninger Tovholdere er Rebekka og Dennis. 5. Arbejdertur i København God tur rundt i København med Allan Mylius som fortæller om arbejderbevægelsen. 2 timers byvandring. 6. Status på udvalg IT udvalg: Afstemning: doodle virker godt i region Midt. Ikke brugt i UHB endnu. Computere: alle skriver ned, hvad de bruges til. Dropbox: virker til dokumenter, Nanna kan hjælpe, hvis det ikke virker. Videomøder: ikke noget nyt i UHB, men muligheden foreligger i alle afdelinger. Og det virker, gode erfaringer fra lokalafdelinger. Jobpatruljen: Der er 3F koordinatorer rundt i hele landet og mange regionsformænd har meldt sig, det er super. Ang. rekruttering så er det vigtigt, at så mange som muligt melder sig. Alle i UHB opfordres til at melde sig som frivillig. International solidaritet: samarbejdsparter fra X-Jugoslavien op til Jobpatruljen. Svært at kommunikere lige pt., men vi prøver at høre om vi skal mødes. Desuden er det i støbeskeen, at vi skal samarbejde med Afrika, hvor Tobias Baunsgaard sidder. Lars Bonde er tovholder. Kongres og A-kasse: disse udskydes til senere på dagsordenen. Landsmødeudvalg: nedsættelse af nyt udvalg, som henover sommeren skal se på vedtægter, struktur og program. Det skal være en holdbar løsning, som kan testes af og som der kan ændres på, hvis det er nødvendigt. Valgte: Jannick Nielsen og Jeff Lyhne (regionerne), Nikolaj Mailand og Jimmy Henriksen (grupperne). Søren sørger for delegerede systemet og sender information ud i starten af juni. Den liste sendes ud til afdelingerne og til hele UHB. 4

5 6. Internt i 3F Organiseringsstyregruppen: Rebekka repræsenterer 3F Ungdom her. De punkter, som blev skrevet ned på sidste møde ang. erhvervsskoler har Rebekka sendt til Jane, som tog god imod dem. Det overordnede papir bliver ikke så konkret, men ideerne tages med. Rebekka har skrevet, at AMU-kurserne skal med. Udkastet er blevet endeligt nu, og det vedtages det om et par uger. Medlemsservice: Tanja er repræsentant for 3F Ungdom. Det er et HB-nedsat udvalg af kongressen i Her ser man på den minimumstandard, som alle afdelinger skal leve op til og kunne tilbyde deres medlemmer. Har været på konference i april, hvor der skulle laves et papir til kongressen i Det lægges op til, at 3F skal blive ved med at tilbyde samme gode service til medlemmerne, og det skal udmønte sig i et papir Medlemsservice Indkomne forslag a. Kongresforslag, Søren Grøn har været til kongresudvalgsmøde i denne uge. Kongresudvalget lavet indstillinger til Hovedbestyrelsen. Alle forslag lægger Søren i Dropbox. Her gennemgås de 13 forslag, som vedrører ungdommen. Nedenstående kommer synspunkter, som Søren kan tage med i ungdomskongresudvalget og UHB vedtager stillingtagen til de enkelte forslag på UHB-mødet i august: Øvrige forslag, nr. 7: der er forslag om regionale ungdomskonsulenter. For ikke at låse en kommende struktur, så er det henstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: For at landemødeudtalelsen bliver opretholdt skal der stilles ændringsforslag, så der også er 2 nationale ungdomskonsulenter. Der er uenighed om hvorvidt det er et godt forslag eller ej. Øvrige forslag, nr. 10: forslag om at lærlingekontingentet skal stige støt fra 32,50 kr., så man ikke stiger helt vildt lige når man er udlært. For ikke at låse en kommende struktur, så er det henstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: det kan være svært at vide om det stiller lærlingene dårligere, og det kan være svært at forklare. Mange tekniske konsekvenser, der skal undersøges. Øvrige forslag, nr. 11: forslag om, at ordningen med besøg indenfor træfagene udvides til at omfatte alle fag. Indstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: umiddelbart virker det som mange ansatte. Ideen om at Forbundet kan bistå er god, men det bør nok være afdelingernes opgave at løfte erhvervsskolebesøg. Øvrige forslag, nr. 12: forslag om fuld og optimal adgang til erhvervsskolerne. Kongresudvalget foreslår, at det skal skrives ind i Fagligt og politisk grundlag. Synspunkter: de lokale afdelinger er allerede ud i de lokale uddannelsesudvalg. Det giver god mening, at skrive det i Fagpolitisk grundlag. 5

6 Fagpolitisk grundlag forslag, nr. 18: forslag om at få den Danske Model på folkeskoleskemaet. Det er delvist imødekommet af kongresudvalget, da forslag 18 og 19 er sammenskrevet. Synspunkter: enigt UHB støtter stadig op om at forslaget skal fastholdes. Lovene forslag, nr. 45: forslag om at kongresforslag sendes ud på USB-stik. Det er indstillet til forkastelse af kongresudvalget, da man kan få det på et USB-stik nu. Synspunkter: enigt UHB støtter stadig op om at forslaget skal fastholdes. Lovene forslag, nr. 145: forslag om at ungdommen skal delegeres til LO kongressen. Indstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: enigt UHB støtter stadig op om at forslaget skal fastholdes. Lovene forslag, nr. 132: forslag om ændring i lovene omhandlende ungdommen, hvor det skal lægges ud i grupperne og sammenskrives under én paragraf ( 54). For ikke at fastlåse ungdommen, så er det henstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: forskellige holdninger. Ungdommen skal være mere fagspecifik. Det kan risikere at splitte ungdommen, hvis alt laves særskilt i grupperne. Hvis man fastlåser det i lovene, så er det svært at ændre. Ønsker, at formandskabet stadig skal repræsentere i HB, der skal ikke være 6 forskellige formænd. Kan misforstås meget. Ude i landsbrancheklubber kan man lave fagspecifikke ting, det skal ikke laves i ungdommen, da grupperepræsentanterne i forvejen skal repræsentere mange forskellige fag og brancher. Det kan styrke ungdommen. Kan være mod demokratiet. De ufaglærte er glemt. Grupperne kan blive suveræne og stå i vejen for samarbejde i ungdommen. Landsmødet bør tage stilling til det, det er ikke noget som 3Fs kongres skal beslutte. Debatten skal til landsmødet. Uenighed om hvorvidt landsmødet sagde, at det skulle være regionsrepræsentanter, der skal være repræsenteret i Hovedbestyrelsen, og konsekvensen af dette forslag gør, at man går mod det. Uenighed om hvorvidt regionernes rolle bliver meget lille. Motiveres for, at det ikke ændrer 3F Ungdoms struktur som den er i dag, dog uden formandskab. Forslagsstiller er Tanja Fynbo og Peter Bøgh i samarbejde med Århus-Rymarken. 9. Budget Nanna gennemgik regnskabet til dags dato, og det ser fint ud. 10. Eventuelt Den seneste kontaktliste er opdateret og ligger i Dropbox. Nicolai Paw Andersen har trukket sig. Stor ros til region Hovedstaden for en god planlægning af UHB-mødet. Rundt i Danmark skal være mere struktureret. Ros til dagsordene, som virkede godt. Opfordring til de to forslagsstillere af ny 54 til at indkalde til ekstraordinært Landsmøde. Spørgsmål til forslagsstillere af 54, hvorfor man stiller forslaget, såfremt det ikke skulle have konsekvenser af uhb nuværende struktur. 6

7 Bilag 1 Debatindlæg om optjeningskrav: Optjeningsperioden er høj og ufleksibel i Danmark - særlig sammenlignet med Norge og Sverige. Vi mener, at optjeningsperioden skal ned igen og der skal laves tiltag, som kan få flere i arbejde. Det presser lønnen i Danmark, at folk ryger ud af dagpengeperioden. Hvis man ejer for mere end kr., så kan man ikke få kontanthjælp. Det kan tvinge folk til at arbejde for 60 kr. i timen! Vi er træt af at skulle betale for krisen hele tiden. Først blev perioden halveret og nu sættes kontingentet op igen. Det skal slutte! I bankkrisen skulle alle betale og nu er det kun de ledige. Det er ikke fair. Vi vil have en mere fleksibel dagpengeordning, der fx følger konjunkturerne eller arbejdsløshedsprocenten. Kronik: Vi har igennem længere tid oplevet, at krisen skal ha sine synder. Det er blevet både de arbejdsløse og bankerne. Der er i 2013 omkring arbejdsløse, der står til at ryge ud af a-kasserne og derved miste deres eksistensgrundlag. Når der så kommer forslag om, at disse mennesker af kød og blod skal have en hjælpende hånd, er svaret fra det borglige Danmark, at der er masser af job og at de ikke gider arbejde. Krisen skal ha sine synder. Vi har i Europa fået den retorik, at alle banker er skyld i krisen. Men der er også banker, der har udvist ansvarlighed. Derfor er det meget problematisk, at man skærer alle over en kamp og er generaliserende. Man burde fra starten have sat politiske rammer i stedet for at se passivt til, når enkelte banker har spillet russisk roulette. Krisen har sine synder. Vi ser i disse år nedskæringer og besparelser i Europa, hvor reformtoget kører på fulde damp. Det har store konsekvenser for folks levestandard, at politikerne i Europa ikke har udvist rettidig omhu. Det har fået den konsekvens mange steder i Europa, at intolerancen lever i bedste velgående og udfordrer fællesskabet. Fordi krisen skal have sine synder. Vi vil godt fra 3Fs Ungdomshovedbestyrelse møde den 18. maj 2013 understrege, at vi ikke generaliserer og ligger folk for had, men udviser tolerance, respekt og tillid. Vi kan kun komme gennem krisen med sammenhold og fællesskab. Udtalelse om fagligt kontingent: Under tilbagetrækningsreformen (VKO), smed Pia og co. Et forslag på bordet, der betød at man max kunne trække 250 kroner af sit månedlige fagforeningskontingent fra, så resten stod for egen regning. Fradragssatsen passede sjovt nok med de gule fagforretningers kontingent. Derfor mener vi at fradraget skal vendes om, så man kun kan trække det resterende fagforeningskontingent fra, udover de 250 kroner om måneden. Ligesom man heller ikke kan trække de første 24 km fra når man kører i egen bil, eller anden form for transport middel, giver det meget god mening at alle er med til at bidrage til det danske samfund. Kronik: Bjarke har skrevet en kronik på alt for mange ord og den skal derfor revideres. Forventningerne er, at man presser på med alle de argumenter man har, for at få gennemført ændringen, inde på Borgen. Der opfordres til at alle grupper og regioner kommer med udlægning og argumenter for, hvorfor det er vigtigt vi vender bøtten Bjarke reviderer sin kronik og prøver at få den i avisen. 7

8 Kronikken i sin fulde tekst: Vi skal ALLE betale prisen. Kan man tillade sig at nasse på andres fordele? Er det ikke kun rimeligt, at alle betaler en del af kagen? Hver dag støder jeg på arbejdsgivere på trods af, de har overenskomst med 3f - der prøver at tage røven på deres ansatte. Arbejdsgivere som finder på deres egne regler, og ansættelsesforhold der er i strid med aftaler de har indgået, med fagforeningen. Så længe udviklingen tager den drejning, den tilsyneladende har valgt at gøre, bliver det blot endnu svære for arbejderen, at kræve sin ret. Ingen skjult agenda. Det er ikke nogen hemmelighed, at dette er angreb på de gule fagforretninger, herunder KRIFA, ASE, Det faglige hus osv. Alle påstået fagforeninger der uden tvivl, er sat i verden for én simpel årsag: At nedbryde velorganiseret fagforeninger, der kæmper for arbejderens ret, på det danske arbejdsmarked. Jeg synes det er sygt og skamfuldt, at ovenstående gule fagforretninger reklamere med billigere medlemskab, og samme fagligdækning! Det er direkte løgn, og bondefangerrig af værste skuffe. Faktum er, at INGEN af de gule fagforretninger kan kræve overenskomstret, på baggrund af en overenskomst som f.eks. er indgået af 3F. Og da ca. 90 % af de gules medlemmer som de i øvrigt kalder for kunder får løn og velfærdsgoder efter gældende områdeoverenskomst der er indgået mellem LO og DA, er det mig en gåde hvorfor disse gule kunder, påstår at de er i stand til at forhandle deres egen løn Hvor snæver synet har man lov til at være? Den store plan. Da DF foreslog som et led i tilbagetrækningsreformen at der skulle være et maks. for, hvor meget man kunne trække fra i fagforeningskontingent, klappede alle de borgerlige ultraliberalister herunder de gule fagforretninger i takt, som en anden Safri Duo koncert. Endelig lykkedes det at få ram på de satans røde fagforeninger! Og påfaldende var det, at det lige nøjagtig passede med et fagforeningskontingent hos de gule Folk skal jo have lov til selv at vælge, lød det. Den danske befolkning åd det råt: Ja, ja den er god nok, vi kan sgu sagtens klare os selv. Hvad fanden skal vi bruge fagforeningen til, når vi kan stå billigere i én af de gule fagforeninger? Der er jo frit fagforenings valg. Men noget er da gået fuldstændigt galt, i denne abstrakte tanke gang. Var planen ikke at vi skulle klare os selv? Klar dig selv! Jeg kunne personligt godt tænke mig at se en bare én der er såkaldt kunde i KRIFA, der går op til mester og siger: 8

9 Ved du hvad mester, de der overtidsbetalinger du giver mig når jeg arbejder mere end 37 timer om ugen, og selvfølgelig også min pension på 12,15 % som sikrer mig en ordentlig levestandard når jeg en dag går på pension samt sundhedsforsikring og kritisksygdom forsikring, der hjælper mig med hurtig behandling hvis jeg kommer til skade, og den 6. ferie uge, der giver mig mere frihed sammen med familien. Det behøver du ikke at betale til mig, for jeg kan nemlig godt SELV forhandle de goder hjem Hvis det scenarie er en realitet, så vil jeg trække alle mine anklager i mig, og bøje mig i støvet for de personer, der har så store nosser til at vælge selv, på det helt rigtige grundlag. Men det kommer aldrig til at ske! Vi vender bøtten. Hvis vi skal klare os selv, giver det kun mening hvis de første 250 kroner, vi betaler om måneden i fagforeningskontingent, står for egen regning. Det beløb som kommer udover de 250 kroner, skal derimod være fradragsberettiget. Årsagen til dette udspil, er simpel. De første 250 kroner, går nemlig til den generelle administration i en fagforening. Herunder sponsorater, administrationsbygninger, almen drift og vedligeholdelse. Mens beløbet udover de 250 kroner, dækker: Overenskomster, tillidsmands fonde, kompetence udviklende kurser, behandling af faglig strid og et højt uddannelses niveau, så Danmark kan blive ved med at konkurrere på viden og et højt produktions niveau. Nu er jeg ikke den store matematiker, men et simpelt regnestykke som uden tvivl vil falde i god jord i finansministeriet der bygger på faktiske tal fra LO, kan bevise at det uden tvivl vil være en fordel, at vende bøtten arbejdere er dækket af en LO-overenskomst. Der er betalende medlemmer af LO. Derudover, er der overenskomst dækket arbejdere der enten er medlem/kunder i en gul fagforretning, eller slet ikke medlem af en fagforening. Lige nu koster det staten kroner om måneden, at DF skulle spille smart. Hvis vi vender fradragsydelserne vil det koste staten kroner om måneden, hvilket giver staten en besparelse på kroner om måneden. I alt sparer staten kroner om året. Svarende til 12,3 IC 4 toge! Alt kan lade sig gøre. I en tid hvor man tror at befolkningen vil begynde at købe flere øl i Danmark, blot fordi en kasse øl kommer til at koste 5 kroner mindre fremover, er der nok en stor sandsynlighed for, at regeringen vil tage imod dette forslag, med kyshånd. Hovedsagen er ikke at ramme de arbejdere som ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening. Hovedsagen er, at vi alle skal bidrage til det kollektive system, der oppebære det velfærdssamfund, vi alle nyder godt af. Alene står man svagt. Sammen står vi stærkt. 9

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F:

Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F: 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Henning Emil Hein og Lars Bonde Knudsen vælges som dirigenter. Carina Knirke og Nanna Biener vælges som referenter. UHB-mødet er lovligt indkaldt den 22/2.

Læs mere

Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud:

Dagsorden: økonomi flyttes ned til efter Samarbejdsaftalen og dagsordenen ser således ud: 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Steen Ørts og Søren Grøn vælges som dirigenter og Nanna Biener vælges som referent. Referatet er beslutningsreferat. Gurli Holm er proceskonsulent. Dagsorden:

Læs mere

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 1. Velkomst Formanden bød velkommen 2. Forretningsorden Ny forretningsorden vedtaget. 3. Valg af referent og dirigent Monika og Jannik er valgt som dirigenter

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24

Referat fra. Landsmøde 2012. 2.- 4. november 2012 Smålandshavet. Side 1 af 24 Referat fra Landsmøde 2012 2.- 4. november 2012 Smålandshavet Side 1 af 24 Fredag 2. november 2012 Landsmødet åbnes med faneindmarch og Når jeg ser et rødt flag smælde. Formand Peter Bøgh byder velkommen

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej 70 3000 Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet]

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] Indhold Dagsorden for FU-møde... 2 Dagsorden Januar BM 11. - 13 Januar... 3 Økonomi... 3 ES... 6 Referat af FU-møde d. 22. december 2012...

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat 3F Ungdoms Landsmøde 2010. Fredag den 12. november søndag den 14. november 2010.

Referat 3F Ungdoms Landsmøde 2010. Fredag den 12. november søndag den 14. november 2010. Referat 3F Ungdoms Landsmøde 2010 Fredag den 12. november søndag den 14. november 2010. 1 Indhold Åbning af Landsmødet... 4 Valg... 4 Indvarsling af Landsmødet... 5 Forretningsordenen... 8 Dagsorden...

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere