Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter."

Transkript

1 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen (URO konsulent), Kenneth Petersen URO konsulent), Bjarke Hakmann (region Sjælland), Jannick Nielsen (region Sjælland), Mia Olesen (region Sjælland), René Schiøler (region Hovedstaden), John Nielsen (Offentlig gruppe), Rasmus Nissen (region Syddanmark), Dennis Gartig (Byggegruppen), Elise Frost (region Syddanmark), Thomas Bisgaard (region Hovedstaden), Jimmy Henriksen (Transport), Henning Emil Hein (region Syddanmark), Marc Kvist (Transport), Nikolaj Mailand (Transport), Lars Bonde Knudsen (organisatorisk næstformand), Monika Olsen (PSHR), Tanja Fynbo (PSHR), Vibeke Nepper (Grøn), Nanna Biener (URO konsulent), Gurli Holm (URO konsulent), Natalie Kulzer (region Hovestaden). Gæst: Simon Ørbæk. 2. Referent og dirigent Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 3. Rundt i Danmark Byggemøde: Dennis fortæller om byggemøde den juni, hvor de unge i gruppen skal tale om den Danske Model, overenskomst samt akkordaftaler. Der er 30 pladser. Alle vil være med til at rekruttere, Dennis sender flyer og Facebook event rundt. Folkemødet: Rebekka fortæller, at Folkemødeansøgningen er gået igennem. Folkemødet er 13. juni til 16. juni. Det betyder, at man kan få refunderet kr. i rejserefusion, hvis man kommer om lørdagen (den 15. juni) og hjælper med den stand, som vi skal have på Christiansø. Kenneth er med også. Kender I nogen eller har I selv lyst til at deltage, så sig til Rebekka, så sørger hun for at man kan blive tilmeldt, senest den 2/6. DSU: holder konference i 31. maj til 2. juni, hvor der kommer mange deltagere fra de Nordiske lande. Rebekka sender noget ud, der er 2 pladser endnu. Rebekka og Jimmy deltager. Fellesforbundet i Norge: Jimmy og Rebekka deltog i Fellesforbundet ungdomsårsmøde (det der i Norge svarer til 3F). Der var mange workshops og mange faglige og interessante diskussioner, hvor der blev arbejdet og udvikling af projekter. Stor inspiration, som vi kan lære meget af. FOA Ungdomslandsmøde: Søren og Henning Emil deltog som gæster. Det, som tager 3 dage for os tog dem 4-6 timer. Resten af tiden lavede de workshops og arbejdsmøder. Der var over 100 deltagere og flere på venteliste. De vil meget gerne være med i Jobpatruljen med os og lave noget ude lokalt, så alle opfordres til at tage lokal kontakt. Oplæg i 3F afdelinger: Henning og Søren har været i 3F Vojens og fortælle om den Danske Model for 25 personer i afdelingen. Det virker rigtig godt at være 2 personer i forhold til spørgsmål osv. Det var aktive deltagere, og der var et socialt arrangement efterfølgende. Ungdomsudvalg: i region Syddanmark er der 4 afdelinger, som gerne vil have ungdomsudvalg, og det hjælper regionsrepræsentanterne med. 1

2 FPU-møder: Henning har på et FPU-møde (fagligt politisk udvalg, et møde, som regioner afholder hver måned forud for Hovedbestyrelsesmøderne) sagt til afdelingerne, at de regionsvalgte gerne vil komme ud og holde oplæg til afdelingens unge. Det er en rigtig god måde at møde afdelingerne på. Jeff fra Midt bakker op om, at det er en rigtig god måde på FPU-møderne at fortælle, hvad ungdommen går og laver og få opbakning på. OK-kampagnen: i region Syddanmark har man ansøgt aktivitetspuljen om en OK-kampagne og fået OK til det. De afdelinger, som byder ind i næste uge kommer med. Faglig weekend i PSHR: inspireret af Byggegruppens faglige weekend afholder PSHR Kunsten ved dit fag for alle unge i gruppen, og det afholdes søndag den 26. maj til tirsdag den 28. maj, fordi det er lettere at få fri på de dage. Der er 24 pladser og 4 pladser tilbage. Der kommer til at være fokus på faget og blandt andet skal der være Preben og panelet (forhandlingssekretær i PSHR og har været formand for RBF), hvor man kan fortælle om de hårde vilkår, som man kan være udsat for i branchen. Preben hjælper rigtig meget med planlægningen af weekenden. Aktivitetspuljen har de søgt i, og fået bevilliget penge til kokketøj. Desuden skal der stilles krav til overenskomsten, der er postkort, som alle deltagere får udleveret 50 af og kommer i en kuvert, og de får krav, som de tager med i gruppen. Tanja, Jens, Pernille og Monika er tovholdere. Overenskomstmøde efter sommerferien: PSHR vil i hver region lave et overenskomstmøde i samarbejde med regionerne og et virksomhedsbesøg for eleverne. 1. maj: man havde i Jannicks afdeling Slagelse lavet en konkurrence, hvor man kunne slå søm og vinde nogle forskellige præmier (OK T-shirt, bøf og bowling). Der kom helt vildt mange og særligt unge, det virkede rigtig godt juni Roskilde Dyreskue: ser meget gerne en hjælpende hånd uanset fag og region. Jannick og Mia sender en mail rundt og lægger det på Facebook. Der kommer mange unge potentielle medlemmer på Dyreskuet. Gruppeungdomskursus i efteråret: i oktober. I Industrigruppen er man godt i gang med at planlægge et oplæg om Arbejdsmiljø, og det kan være, at nogen af de andre grupper også vil have det. Det kommer til at handle om overenskomstkrav og virksomhedsbesøg. Jimmy sender en mail rundt om det. Faglig sekretær: Bjarke er blevet faglig sekretær i 3F Næstved og er ved at lave et ungdomsudvalg i løbet af juni. Cirka 10 medlemmer i sigte pt. til det. Skolebesøg: i region Midt har formand Jeff har været på ungdomskursus i organisering og bruger det i sit arbejde som regionsformand. I regionen fokuserer de rigtig meget på skolebesøg. Det er både Folkeskoler og erhvervsskoler, og primært fokus er på erhvervsskolerne. Jobpatrulje: region Midt kører det sammen med HK. Er startet rigtig godt op og ser frem til en god jobpatruljen i regionen. Kursusweekend i efteråret: et samarbejde med HK i region Midt. Udgifterne deles. Bevillig fra 3F, men lidt bump på vejen i HK, så det afventer vi. Der er ca. 30 pladser, og det er for unge i regionen. Hvis vi ikke kan fylde pladserne ud, så ser vi på, om det bliver på landsplan 2

3 Gruppeberetning til kongressen: alle grupper har gruppekonference under kongressen og der har ungdomsrepræsentanterne i PSHR gjort opmærksom på, at der i beretningen skal stå noget om ungdommen og hvad grupperepræsentanterne har lavet. Opfordres, at alle gør det samme. Forbundet: Steen er blevet udlånt 1 år fra URO (afdelingen i Forbundet, som ungdommen hører til) og han skal være organiser i tre afdelinger. Der er givet nogle bevillinger fra aktivitetspuljen, som blev læst op, fx OK-kampagne, faglig weekend, lærerkonflikten, lokale ungdomsarrangementer. Simon Ørbæk starter som ny ungdomskonsulent den 1. juni og Katrine er blevet tilknyttet ungdommen indtil videre torsdag og fredag. 4. Igangsættelse af fælles aktivitet Inddeling af fire workshops: a) Politisk workshop, fradrag for fagligt kontingent og den nye dagpengereform b) Rekruttering til Jobpatruljen c) OK-kampagne, lave anderledes eller nyt d) Folkemødet, hvad kan man lave til workshoppen om lørdagen a) Politisk workshop: Bjarke, Henning, Thomas, Marc, Tanja, Monika, Florian, Nanna og Vibeke. Sprogligt skæres nedenstående til, så det kan sendes direkte til medierne. Vil medierne have et navn på, så bliver det Rebekka som formand for 3F Ungdom. Se bilag 1: - Debatindlæg vedtages enstemmigt og indlægget sendes så snart det er muligt - Kronik vedtages enstemmigt og rettes sprogligt til. Godkendes samtidig med referatet og kan sendes ud herefter - Udtalelse, princippet vedtages enstemmigt. Alle vil arbejde for at vi alle ser på fagforeningsfradraget. Bjarke har lavet et blogindlæg om at der skal ses på fagforeningsfradraget. Man kan tage det ud, som man synes og skrive under for det, som man repræsenterer. Vi søger samarbejdsparter, der vil denne sag. Alle deler det i afdelingerne, regionerne og i grupperne og andre steder, hvor det er muligt. b) Jobpatruljen: Jeff, John, Ibrahim, Lars, Rasmus, Elise og Mia. Vi arbejder for en aktivistdag, hvor man tager rundt på skoler i landet og rekrutterer aktivister. Tilmeldingsflyers og plakater er en god idé. Alle tager desuden fat i lokalafdelingerne for at høre om de har nogle, som vil være aktive. Vi ser om ikke det kunne være en idé, at have 3F koordinatorernes oplysninger på hjemmesiden. Jeff og Lars er tovholdere på det og tager det op med Kasper Tolstrup, som er national koordinator. c) OK-kampagnen: Søren og Jannick. En landsdækkende dag, hvor vi går på gaden samtidig i mange byer på samme tid. Derudover skal der være mere materiale. Håber regionsformændene vil være med på en landsdækkende dag. 3

4 Jannick og Søren er tovholdere på det. d) Folkemøde: Dennis, Rebekka, Jimmy, Nikolaj og René. Vi skal have en workshop på Christiansø i ca. 3 timer om lørdagen på Folkemødet: - Åben talerstol. Vi vil gøre debatten fagforeningsrelevant. Spørgeskema, hvor vi spørger andre unge om de ved hvad en fagforening er. Et stort billede, hvor forbipasserende kan tegne, hvad de mener en fagforening skal gøre - Dilemmaspil - Kamera, hvor man kan svare - Temaer: internationalt solidaritetsarbejde. Alle er en del af fagforeningen. Fagforeningens indflydelse hos politikkerne. Hvad sker der, hvis vi ikke havde en fagforening. Hvis ansvar er det, at vi har fagforeninger Tovholdere er Rebekka og Dennis. 5. Arbejdertur i København God tur rundt i København med Allan Mylius som fortæller om arbejderbevægelsen. 2 timers byvandring. 6. Status på udvalg IT udvalg: Afstemning: doodle virker godt i region Midt. Ikke brugt i UHB endnu. Computere: alle skriver ned, hvad de bruges til. Dropbox: virker til dokumenter, Nanna kan hjælpe, hvis det ikke virker. Videomøder: ikke noget nyt i UHB, men muligheden foreligger i alle afdelinger. Og det virker, gode erfaringer fra lokalafdelinger. Jobpatruljen: Der er 3F koordinatorer rundt i hele landet og mange regionsformænd har meldt sig, det er super. Ang. rekruttering så er det vigtigt, at så mange som muligt melder sig. Alle i UHB opfordres til at melde sig som frivillig. International solidaritet: samarbejdsparter fra X-Jugoslavien op til Jobpatruljen. Svært at kommunikere lige pt., men vi prøver at høre om vi skal mødes. Desuden er det i støbeskeen, at vi skal samarbejde med Afrika, hvor Tobias Baunsgaard sidder. Lars Bonde er tovholder. Kongres og A-kasse: disse udskydes til senere på dagsordenen. Landsmødeudvalg: nedsættelse af nyt udvalg, som henover sommeren skal se på vedtægter, struktur og program. Det skal være en holdbar løsning, som kan testes af og som der kan ændres på, hvis det er nødvendigt. Valgte: Jannick Nielsen og Jeff Lyhne (regionerne), Nikolaj Mailand og Jimmy Henriksen (grupperne). Søren sørger for delegerede systemet og sender information ud i starten af juni. Den liste sendes ud til afdelingerne og til hele UHB. 4

5 6. Internt i 3F Organiseringsstyregruppen: Rebekka repræsenterer 3F Ungdom her. De punkter, som blev skrevet ned på sidste møde ang. erhvervsskoler har Rebekka sendt til Jane, som tog god imod dem. Det overordnede papir bliver ikke så konkret, men ideerne tages med. Rebekka har skrevet, at AMU-kurserne skal med. Udkastet er blevet endeligt nu, og det vedtages det om et par uger. Medlemsservice: Tanja er repræsentant for 3F Ungdom. Det er et HB-nedsat udvalg af kongressen i Her ser man på den minimumstandard, som alle afdelinger skal leve op til og kunne tilbyde deres medlemmer. Har været på konference i april, hvor der skulle laves et papir til kongressen i Det lægges op til, at 3F skal blive ved med at tilbyde samme gode service til medlemmerne, og det skal udmønte sig i et papir Medlemsservice Indkomne forslag a. Kongresforslag, Søren Grøn har været til kongresudvalgsmøde i denne uge. Kongresudvalget lavet indstillinger til Hovedbestyrelsen. Alle forslag lægger Søren i Dropbox. Her gennemgås de 13 forslag, som vedrører ungdommen. Nedenstående kommer synspunkter, som Søren kan tage med i ungdomskongresudvalget og UHB vedtager stillingtagen til de enkelte forslag på UHB-mødet i august: Øvrige forslag, nr. 7: der er forslag om regionale ungdomskonsulenter. For ikke at låse en kommende struktur, så er det henstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: For at landemødeudtalelsen bliver opretholdt skal der stilles ændringsforslag, så der også er 2 nationale ungdomskonsulenter. Der er uenighed om hvorvidt det er et godt forslag eller ej. Øvrige forslag, nr. 10: forslag om at lærlingekontingentet skal stige støt fra 32,50 kr., så man ikke stiger helt vildt lige når man er udlært. For ikke at låse en kommende struktur, så er det henstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: det kan være svært at vide om det stiller lærlingene dårligere, og det kan være svært at forklare. Mange tekniske konsekvenser, der skal undersøges. Øvrige forslag, nr. 11: forslag om, at ordningen med besøg indenfor træfagene udvides til at omfatte alle fag. Indstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: umiddelbart virker det som mange ansatte. Ideen om at Forbundet kan bistå er god, men det bør nok være afdelingernes opgave at løfte erhvervsskolebesøg. Øvrige forslag, nr. 12: forslag om fuld og optimal adgang til erhvervsskolerne. Kongresudvalget foreslår, at det skal skrives ind i Fagligt og politisk grundlag. Synspunkter: de lokale afdelinger er allerede ud i de lokale uddannelsesudvalg. Det giver god mening, at skrive det i Fagpolitisk grundlag. 5

6 Fagpolitisk grundlag forslag, nr. 18: forslag om at få den Danske Model på folkeskoleskemaet. Det er delvist imødekommet af kongresudvalget, da forslag 18 og 19 er sammenskrevet. Synspunkter: enigt UHB støtter stadig op om at forslaget skal fastholdes. Lovene forslag, nr. 45: forslag om at kongresforslag sendes ud på USB-stik. Det er indstillet til forkastelse af kongresudvalget, da man kan få det på et USB-stik nu. Synspunkter: enigt UHB støtter stadig op om at forslaget skal fastholdes. Lovene forslag, nr. 145: forslag om at ungdommen skal delegeres til LO kongressen. Indstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: enigt UHB støtter stadig op om at forslaget skal fastholdes. Lovene forslag, nr. 132: forslag om ændring i lovene omhandlende ungdommen, hvor det skal lægges ud i grupperne og sammenskrives under én paragraf ( 54). For ikke at fastlåse ungdommen, så er det henstillet til forkastelse af kongresudvalget. Synspunkter: forskellige holdninger. Ungdommen skal være mere fagspecifik. Det kan risikere at splitte ungdommen, hvis alt laves særskilt i grupperne. Hvis man fastlåser det i lovene, så er det svært at ændre. Ønsker, at formandskabet stadig skal repræsentere i HB, der skal ikke være 6 forskellige formænd. Kan misforstås meget. Ude i landsbrancheklubber kan man lave fagspecifikke ting, det skal ikke laves i ungdommen, da grupperepræsentanterne i forvejen skal repræsentere mange forskellige fag og brancher. Det kan styrke ungdommen. Kan være mod demokratiet. De ufaglærte er glemt. Grupperne kan blive suveræne og stå i vejen for samarbejde i ungdommen. Landsmødet bør tage stilling til det, det er ikke noget som 3Fs kongres skal beslutte. Debatten skal til landsmødet. Uenighed om hvorvidt landsmødet sagde, at det skulle være regionsrepræsentanter, der skal være repræsenteret i Hovedbestyrelsen, og konsekvensen af dette forslag gør, at man går mod det. Uenighed om hvorvidt regionernes rolle bliver meget lille. Motiveres for, at det ikke ændrer 3F Ungdoms struktur som den er i dag, dog uden formandskab. Forslagsstiller er Tanja Fynbo og Peter Bøgh i samarbejde med Århus-Rymarken. 9. Budget Nanna gennemgik regnskabet til dags dato, og det ser fint ud. 10. Eventuelt Den seneste kontaktliste er opdateret og ligger i Dropbox. Nicolai Paw Andersen har trukket sig. Stor ros til region Hovedstaden for en god planlægning af UHB-mødet. Rundt i Danmark skal være mere struktureret. Ros til dagsordene, som virkede godt. Opfordring til de to forslagsstillere af ny 54 til at indkalde til ekstraordinært Landsmøde. Spørgsmål til forslagsstillere af 54, hvorfor man stiller forslaget, såfremt det ikke skulle have konsekvenser af uhb nuværende struktur. 6

7 Bilag 1 Debatindlæg om optjeningskrav: Optjeningsperioden er høj og ufleksibel i Danmark - særlig sammenlignet med Norge og Sverige. Vi mener, at optjeningsperioden skal ned igen og der skal laves tiltag, som kan få flere i arbejde. Det presser lønnen i Danmark, at folk ryger ud af dagpengeperioden. Hvis man ejer for mere end kr., så kan man ikke få kontanthjælp. Det kan tvinge folk til at arbejde for 60 kr. i timen! Vi er træt af at skulle betale for krisen hele tiden. Først blev perioden halveret og nu sættes kontingentet op igen. Det skal slutte! I bankkrisen skulle alle betale og nu er det kun de ledige. Det er ikke fair. Vi vil have en mere fleksibel dagpengeordning, der fx følger konjunkturerne eller arbejdsløshedsprocenten. Kronik: Vi har igennem længere tid oplevet, at krisen skal ha sine synder. Det er blevet både de arbejdsløse og bankerne. Der er i 2013 omkring arbejdsløse, der står til at ryge ud af a-kasserne og derved miste deres eksistensgrundlag. Når der så kommer forslag om, at disse mennesker af kød og blod skal have en hjælpende hånd, er svaret fra det borglige Danmark, at der er masser af job og at de ikke gider arbejde. Krisen skal ha sine synder. Vi har i Europa fået den retorik, at alle banker er skyld i krisen. Men der er også banker, der har udvist ansvarlighed. Derfor er det meget problematisk, at man skærer alle over en kamp og er generaliserende. Man burde fra starten have sat politiske rammer i stedet for at se passivt til, når enkelte banker har spillet russisk roulette. Krisen har sine synder. Vi ser i disse år nedskæringer og besparelser i Europa, hvor reformtoget kører på fulde damp. Det har store konsekvenser for folks levestandard, at politikerne i Europa ikke har udvist rettidig omhu. Det har fået den konsekvens mange steder i Europa, at intolerancen lever i bedste velgående og udfordrer fællesskabet. Fordi krisen skal have sine synder. Vi vil godt fra 3Fs Ungdomshovedbestyrelse møde den 18. maj 2013 understrege, at vi ikke generaliserer og ligger folk for had, men udviser tolerance, respekt og tillid. Vi kan kun komme gennem krisen med sammenhold og fællesskab. Udtalelse om fagligt kontingent: Under tilbagetrækningsreformen (VKO), smed Pia og co. Et forslag på bordet, der betød at man max kunne trække 250 kroner af sit månedlige fagforeningskontingent fra, så resten stod for egen regning. Fradragssatsen passede sjovt nok med de gule fagforretningers kontingent. Derfor mener vi at fradraget skal vendes om, så man kun kan trække det resterende fagforeningskontingent fra, udover de 250 kroner om måneden. Ligesom man heller ikke kan trække de første 24 km fra når man kører i egen bil, eller anden form for transport middel, giver det meget god mening at alle er med til at bidrage til det danske samfund. Kronik: Bjarke har skrevet en kronik på alt for mange ord og den skal derfor revideres. Forventningerne er, at man presser på med alle de argumenter man har, for at få gennemført ændringen, inde på Borgen. Der opfordres til at alle grupper og regioner kommer med udlægning og argumenter for, hvorfor det er vigtigt vi vender bøtten Bjarke reviderer sin kronik og prøver at få den i avisen. 7

8 Kronikken i sin fulde tekst: Vi skal ALLE betale prisen. Kan man tillade sig at nasse på andres fordele? Er det ikke kun rimeligt, at alle betaler en del af kagen? Hver dag støder jeg på arbejdsgivere på trods af, de har overenskomst med 3f - der prøver at tage røven på deres ansatte. Arbejdsgivere som finder på deres egne regler, og ansættelsesforhold der er i strid med aftaler de har indgået, med fagforeningen. Så længe udviklingen tager den drejning, den tilsyneladende har valgt at gøre, bliver det blot endnu svære for arbejderen, at kræve sin ret. Ingen skjult agenda. Det er ikke nogen hemmelighed, at dette er angreb på de gule fagforretninger, herunder KRIFA, ASE, Det faglige hus osv. Alle påstået fagforeninger der uden tvivl, er sat i verden for én simpel årsag: At nedbryde velorganiseret fagforeninger, der kæmper for arbejderens ret, på det danske arbejdsmarked. Jeg synes det er sygt og skamfuldt, at ovenstående gule fagforretninger reklamere med billigere medlemskab, og samme fagligdækning! Det er direkte løgn, og bondefangerrig af værste skuffe. Faktum er, at INGEN af de gule fagforretninger kan kræve overenskomstret, på baggrund af en overenskomst som f.eks. er indgået af 3F. Og da ca. 90 % af de gules medlemmer som de i øvrigt kalder for kunder får løn og velfærdsgoder efter gældende områdeoverenskomst der er indgået mellem LO og DA, er det mig en gåde hvorfor disse gule kunder, påstår at de er i stand til at forhandle deres egen løn Hvor snæver synet har man lov til at være? Den store plan. Da DF foreslog som et led i tilbagetrækningsreformen at der skulle være et maks. for, hvor meget man kunne trække fra i fagforeningskontingent, klappede alle de borgerlige ultraliberalister herunder de gule fagforretninger i takt, som en anden Safri Duo koncert. Endelig lykkedes det at få ram på de satans røde fagforeninger! Og påfaldende var det, at det lige nøjagtig passede med et fagforeningskontingent hos de gule Folk skal jo have lov til selv at vælge, lød det. Den danske befolkning åd det råt: Ja, ja den er god nok, vi kan sgu sagtens klare os selv. Hvad fanden skal vi bruge fagforeningen til, når vi kan stå billigere i én af de gule fagforeninger? Der er jo frit fagforenings valg. Men noget er da gået fuldstændigt galt, i denne abstrakte tanke gang. Var planen ikke at vi skulle klare os selv? Klar dig selv! Jeg kunne personligt godt tænke mig at se en bare én der er såkaldt kunde i KRIFA, der går op til mester og siger: 8

9 Ved du hvad mester, de der overtidsbetalinger du giver mig når jeg arbejder mere end 37 timer om ugen, og selvfølgelig også min pension på 12,15 % som sikrer mig en ordentlig levestandard når jeg en dag går på pension samt sundhedsforsikring og kritisksygdom forsikring, der hjælper mig med hurtig behandling hvis jeg kommer til skade, og den 6. ferie uge, der giver mig mere frihed sammen med familien. Det behøver du ikke at betale til mig, for jeg kan nemlig godt SELV forhandle de goder hjem Hvis det scenarie er en realitet, så vil jeg trække alle mine anklager i mig, og bøje mig i støvet for de personer, der har så store nosser til at vælge selv, på det helt rigtige grundlag. Men det kommer aldrig til at ske! Vi vender bøtten. Hvis vi skal klare os selv, giver det kun mening hvis de første 250 kroner, vi betaler om måneden i fagforeningskontingent, står for egen regning. Det beløb som kommer udover de 250 kroner, skal derimod være fradragsberettiget. Årsagen til dette udspil, er simpel. De første 250 kroner, går nemlig til den generelle administration i en fagforening. Herunder sponsorater, administrationsbygninger, almen drift og vedligeholdelse. Mens beløbet udover de 250 kroner, dækker: Overenskomster, tillidsmands fonde, kompetence udviklende kurser, behandling af faglig strid og et højt uddannelses niveau, så Danmark kan blive ved med at konkurrere på viden og et højt produktions niveau. Nu er jeg ikke den store matematiker, men et simpelt regnestykke som uden tvivl vil falde i god jord i finansministeriet der bygger på faktiske tal fra LO, kan bevise at det uden tvivl vil være en fordel, at vende bøtten arbejdere er dækket af en LO-overenskomst. Der er betalende medlemmer af LO. Derudover, er der overenskomst dækket arbejdere der enten er medlem/kunder i en gul fagforretning, eller slet ikke medlem af en fagforening. Lige nu koster det staten kroner om måneden, at DF skulle spille smart. Hvis vi vender fradragsydelserne vil det koste staten kroner om måneden, hvilket giver staten en besparelse på kroner om måneden. I alt sparer staten kroner om året. Svarende til 12,3 IC 4 toge! Alt kan lade sig gøre. I en tid hvor man tror at befolkningen vil begynde at købe flere øl i Danmark, blot fordi en kasse øl kommer til at koste 5 kroner mindre fremover, er der nok en stor sandsynlighed for, at regeringen vil tage imod dette forslag, med kyshånd. Hovedsagen er ikke at ramme de arbejdere som ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening. Hovedsagen er, at vi alle skal bidrage til det kollektive system, der oppebære det velfærdssamfund, vi alle nyder godt af. Alene står man svagt. Sammen står vi stærkt. 9

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere