DECEMBER Danske venturefinansierede it-virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder"

Transkript

1 DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder

2 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder. Omfanget af investeringer toppede i 2000 og 2001, hvorefter det faldt til et lavere niveau i årene frem til I dag har flere danske fonde som fx Sunstone Capital, SEED Capital og NorthCap Partners et skarpt fokus på it-segmentet. Troen på itsegmentet er således stor, og senest har den nordiske venturefond Northzone Ventures i december 2013 rejst 1,1 mia. kr. til en fond målrettet nordiske it-virksomheder. I denne analyse ser vi nærmere på, hvordan de venturefinansierede it-virksomheder har udviklet sig. En af konklusionerne er, at der er en generel forbedring af porteføljesammensætningen over tid. Blandt de it-virksomheder, som modtog venturekapital under dotcom-bølgen i , har kun 5 pct. formået at skabe en vækst i omsætningen på mere end 25 mio. kr. efter fire år, mens 48 pct. af virksomhederne ikke var aktive fire år efter investeringstidspunktet. Resultaterne for de senere årgange ser mere lovende ud. 12 pct. af de virksomheder, som modtog finansiering i perioden , opnåede en omsætningsvækst på mere end 25 mio. kr., og kun 19 pct. var ikke aktive efter fire år. I det følgende ser vi nærmere på, hvad der kendetegner de mest succesfulde it-virksomheder, og hvordan de danske ventureinvestorers investeringspræferencer har ændret sig over tid. Og afslutningsvis giver serieiværksætteren bag itsucceserne ZYB og Podio, Tommy Ahlers, sit bud på, hvordan han ser det danske it-venturemarked anno 2013, samt hvilke tendenser han forventer at se i fremtiden. HVOR MEGET VÆKST SKABES DER I DE VENTUREFINANSIEREDE IT-VIRKSOMHEDER? Venturefonde er tidsbegrænsede, hvilket betyder, at de skal levere et afkast til investorerne inden for en bestemt tidsperiode. Det stiller krav om, at porteføljevirksomhederne skal kunne skabe værdi forholdsvis hurtigt. Derfor er det relevant at se nærmere på, hvor hurtigt og hvor meget de enkelte virksomheder vokser. Til at måle værdiskabelsen benytter vi den absolutte omsætningsvækst fire år efter, virksomhederne fik tilført venturekapital. 1 Se appendiks A for en gennemgang af metoden bag udregningerne. Andelen af it-virksomheder, der formåede at skabe en absolut omsætningsvækst på mere end 25 mio. kr. de første fire år efter at have modtaget venturekapital, var stigende gennem 00 erne, jf. figur 1. Blandt virksomhederne i de store investeringsårgange fra , hvor der årligt blev foretaget mellem 20 til 80 nyinvesteringer, formåede 5 pct. at skabe en absolut omsætningsvækst på mere end 25 mio. kr. Denne andel stiger til 10 pct. for de mindre investeringsårgange fra , hvor der årligt blev foretaget mellem ca. 15 til 25 nyinvesteringer. Andelen stiger yderligere til 12 pct. for de seneste og mindste inveseringsårgange fra , hvor der blev foretaget ca. 10 til 20 nyinvesteringer om året. 1 Perioden på fire år er valgt, da det i et it-ventureperspektiv anses for værende en tilstrækkelig lang periode til, at virksomhederne bør have skabt kritisk efterspørgsel i markedet. December 2013 / Side 1

3 Figur 1: absolut omsætningsvækst fra første investeringsår til år fire 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 8% 10% 12% 10% 7% 25% 22% 34% 14% 24% 27% 48% 19% >25 mio. kr mio. kr Mio. kr. < 0 mio. kr. Ikke aktive i år 4 Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik Note: Bemærk, at der i denne opgørelse kun indgår virksomheder, hvor der er oplysninger om omsætningen i investeringsåret. Overlevelsesraterne blandt de venturefinansierede it-virksomheder har ligeledes været stigende gennem 00 erne, jf. figur 1. Investeringsårgangene fra har de laveste overlevelsesrater. Således var der fire år efter investeringen samlet set 48 pct. af virksomhederne, der ikke var aktive. Blandt virksomhederne fra årgangene var en tredjedel af virksomhederne ikke aktive efter fire år, mens det for de seneste investeringsårgange var knap 20 pct. Der ses således en generel forbedring af porteføljesammensætningen over tid med færre konkurser og flere virksomheder med høj vækst. HVAD KARAKTERISERER IT-VIKSOMHEDERNE MED DEN HØJESTE VÆKST? 15 af de virksomheder, som modtog finansiering i perioden , har formået at forøge deres omsætning med mere end 25 mio. kr. i løbet af fire år. Hvad kendetegner de virksomheder, som skaber størst omsætningsvækst? Vi har set nærmere på størrelse og alder på investeringstidspunktet, samt hvilke underbrancher de tilhører, og hvilket år de har fået finansiering. Blandt de 15 virksomheder, der genererede en omsætningsvækst på mere end 25 mio. kr., havde 60 pct. af virksomhederne en omsætning mellem 0-5 mio. kr. på investeringstidspunktet. 27 pct. af virksomhederne havde en initialomsætning mellem 5-10 mio. kr., mens 13 pct. af virksomhederne havde en omsætning mellem mio. kr. på investeringstidspunktet, jf. figur 2. December 2013 / Side 2

4 Figur 2: Omsætning i investeringsåret Figur 3: Virksomhedens alder i investeringsåret 13% 7% 7% 27% 60% 20% 67% 0 5 mio. kr mio. kr mio. kr. 0 1 år 2 3 år 4 5 år 6 + år Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Et andet karaktertræk er, at virksomhederne med en omsætningsvækst på mere end 25 mio. kr. var meget unge på investeringstidspunktet. Således var 67 pct. af virksomhederne enten nyetablerede eller ét år gamle, da de modtog venturekapital. 20 pct. af virksomhederne var mellem 2-3 år gamle på investeringstidspunktet, mens 7 pct. var henholdsvis 4-5 år og 6 år eller ældre på investeringstidspunktet, jf. figur 3. Software udgør med 40 pct. af virksomhederne den underbranche, hvorfra flest af de succesfulde virksomheder udspringer, jf. figur 4. Med 33 pct. af virksomheder udgør hardwarevirksomhederne næsten lige så stor en andel som softwarevirksomhederne. De resterende virksomheder fordeler sig med 20 pct. inden for handel og 7 pct. i andet. Figur 4: It-underbrancher Figur 5: Investeringsår 7% 40% 20% Andet Handel Hardware Software Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. December 2013 / Side 3

5 Virksomhederne med en omsætningsvækst på mere end 25 mio. kr. fordeler sig ligeligt på de tre grupper af investeringsårgange, jf. figur 5. Set i forhold til, at der blev foretaget langt flere investeringer i de tidlige årgange, vidner det om, at venturefondene er blevet bedre til at udvælge de mest lovende virksomheder. HVORDAN HAR VENTUREFONDENES PORTEFØLJESAMMENSÆTNING ÆNDRET SIG OVER TID? Der er først og fremmest sket et skifte i, hvilke typer af it-virksomheder der investeres i. I perioden blev over halvdelen af alle investeringer foretaget i softwarevirksomheder, jf. figur 6. Software udgør også den største undergruppe af it-virksomheder for årgangene , men repræsenterer med 48 pct. en mindre andel end i de tidligere årgange. Hardwarevirksomheder udgjorde 17 pct. for årgangene , mens andelen mere end fordobles for de senere årgange. Således udgjorde hardwarevirksomheder 36 pct. af alle danske it-virksomheder, der modtog venturekapital i perioden Figur 6: It-investeringer fordelt på underbrancher, % 90% 16% 8% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 36% 8% 5% 55% 8% 48% Andet Hardware Handel Rådgivning Software Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Der er tendens til, at venturefondene i de seneste år har investeret i mere modne virksomheder end tidligere. Størstedelen af de it-virksomheder, der modtog venturekapital i perioden , havde en omsætning mellem 0-5 mio. kr., jf. figur 7. Således havde 57 pct. af virksomhederne mellem 0-5 mio. kr. i omsætning på investeringstidspunktet, hvilket er en væsentligt større andel end for årgangene , hvor andelen var 33 pct. Samtidig udgjorde andelen af virksomheder med en omsætning på mere end 10 mio. kr. på investeringstidspunktet 46 pct. for årgangene , hvilket næsten er en dobbelt så stor andel som for årgangene December 2013 / Side 4

6 Figur 7: Virksomhedernes omsætning på investeringstidspunket, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 13% 16% 19% 21% 57% Årgang Årgang mio. kr mio. kr mio. kr. 0 5 mio. kr. Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Ovenstående tendens bekræftes ligeledes, når man ser på virksomhedernes alder på investeringstidspunktet. Virksomhedernes alder var generelt lavere for årgangene end for de senere årgange. Mens 61 pct. af virksomhederne i årgangene enten var nyetablerede eller ét år gamle på investeringstidspunktet, var den tilsvarende andel 33 pct. for de senere årgange, jf. figur 8. Generelt var virksomhederne fra årgangene et par år ældre på investeringstidspunktet end de tidligere årgange. Figur 8: Virksomhedernes alder på investeringstidspunktet, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 17% 7% 17% 21% 26% 25% 35% 8% Årgang Årgang år 4 5 år 2 3 år 1 år Nyetableret Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Generelt tegner der sig således et billede af, at ventureinvestorerne i perioden går lidt senere ind i itvirksomhederne end i perioden Én forklaring på den udvikling kan være, at de teknologiske fremskridt inden for it har betydet, at virksomhederne kan komme længere på egen hånd, inden der bliver behov for yderligere kapital i form af venturekapital. Det har givet ventureinvestorerne mulighed for at investere i mere modne virksomheder December 2013 / Side 5

7 end tidligere, og det kan være med til at forklare tendensen mod, at virksomheder i perioden er ældre og har en højere omsætning på investeringstidspunktet end de tidligere årgange. Samtidig stiller ventureinvestorerne også højere krav end tidligere, hvor det populært sagt var muligt at rejse kapital på baggrund af en simpel PowerPointpræsentation. I dag skal der efterspørgsel i markedet samt omsætning til at bevise, at virksomheden reelt har mulighed for at vokse sig til at være en international aktør. Udviklingen bekræfter opfattelsen af, at der tidligere blev taget for store risici, hvilket også afspejles i konkursraterne. Derfor ses en udvikling mod at investere lidt senere, hvor noget af risikoen er blevet afdækket. I de seneste par år, som ikke er dækket i denne analyse, ses dog en tendens til igen at gå lidt tidligere ind for at sikre sig at være med i de mest lovende virksomheder. SAMLET AKTIVITET I DANSKE VENTUREFINANSIEREDE IT-VIRKSOMHEDER Udviklingen på det danske venturemarked i var præget af en stor optimisme på baggrund af høje afkast på det amerikanske venturemarked i 1999 og Denne optimisme gav sig bl.a. udslag i, at der blev foretaget mange nyinvesteringer i danske it-virksomheder. Således voksede den samlede population af aktive venturefinansierede itvirksomheder fra 63 i 1999 til 130 i 2000, jf. figur 9. Investeringsaktiviteten toppede i 2001, og antallet af aktive itvirksomheder nåede op på 169. I takt med at antallet af aktive it-virksomheder mere end fordobledes, steg den samlede omsætning, eksport og antal årsværk tilsvarende. Figur 9: Samlet aktivitet i danske venturefinansierede it-virksomheder, Antal årsværk (venstre akse) Eksport, mio. kr. (venstre akse) Omsætning, mio. kr. (venstre akse) Aktive venturefinansierede virksomheder (højre akse) Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. I årene efter 2001 forplantede effekterne af it-boblens brist sig i Danmark, og antallet af venturefinansierede itvirksomheder, der gik konkurs, var større end tilgangen af nye virksomheder. Det gav sig udslag i, at eksporten, omsætningen og antallet af årsværk faldt frem til Men med den generelle økonomiske fremgang i perioden fra steg aktivitetsniveauet i virksomhederne på ny. Omsætningen steg fra at udgøre 3,1 mia. kr. i 2003 til 5,8 mia. kr. i Eksporten holdt sig konstant i perioden fra 2004 til 2008, mens både antallet af virksomheder og antallet af årsværk steg til at udgøre hhv. 169 virksomheder og ca årsværk i Perioden fra var tydeligt påvirket af den finansielle krise, som lagde en dæmper på aktivitetsniveauet i de venturefinansierede it-virksomheder. Samtidig betød krisen også, at tilgangen af virksomheder ikke kunne opveje af- December 2013 / Side 6

8 gangen, hvilket bevirkede et fald i antallet af aktive it-virksomheder. Status i 2011 var, at der eksisterede 145 aktive danske venturefinansierede it-virksomheder, og de havde ca ansatte. Virksomhederne omsatte i 2011 for 5,3 mia. kr., hvoraf eksporten med 2,6 mia. kr. udgjorde ca. halvdelen, jf. figur 9. December 2013 / Side 7

9 Man kan ikke længere rejse kapital på baggrund af en PowerPoint-præsentation INTERVIEW MED TOMMY AHLERS Den 38-årige serieiværksætter og business angel Tommy Ahlers er en af de få, der har gjort det, de fleste iværksættere drømmer om. Inden for kort tid har han været med til at bygge to succesfulde it-virksomheder op, ZYB og Podio, og har solgt dem igen for mange millioner. Vi har spurgt den succesfulde iværksætter, hvordan han oplever udviklingen på det danske itventuremarkedet. Over de seneste knap ti år, hvor du har rejst kapital til at opbygge to selskaber og selv er blevet investor hvordan har du oplevet, at it-venturemarkedet i Danmark har udviklet sig? Til forskel fra dengang jeg startede, tror investorerne i dag i langt højere grad på, at de simple ideer også har potentiale. Så derfor er det i dag blevet lettere for netop den type iværksættere, der fx har udviklet en App, at få funding. Samtidig er det i dag meget lettere at bygge teknologi, så to mand kan bygge noget ret imponerende på meget kort tid. Investorerne i dag stiller også tilsvarende større krav til iværksætterne. I dag kan du ikke længere rejse kapital på baggrund af en PowerPoint-præsentation. Det betyder, at investorerne går senere ind i virksomhederne, end de gjorde for ti år siden. Og det er fornuftigt. Hvad karakteriserer lovende it-iværksættere i dag? Dem, der efter min mening har størst potentiale for at gøre det godt inden for it, er de iværksættere, der først og fremmest går efter et marked i kraftig vækst. Der har i lang tid været meget fokus på teamet. Men markedet er vigtigere end teamet. Et godt team kan ikke skabe et marked. Og dermed ikke sagt, at teamet ikke er vigtigt. Der er en tendens til, at iværksætterne er begyndt at teste markedet. De rejser en mindre kapitalrunde i begyndelsen for først at bevise, at der rent faktisk er et marked eller for at tilpasse produktet til markedet. Det er det, man kalder lean-startup-metoden. Og jeg tror, vi i Danmark gør klogt i at benytte os af den model. Det vil betyde, at ventureinvestorerne i fremtiden får mulighed for at trække sig ud af virksomhederne hurtigere, og dermed minimere deres tab på lovende startups, der aldrig kom op at flyve. Hvad er it-iværksætterne gode til i Danmark, og hvilke trends, tror du, vil præge de kommende år i itventuremarkedet? I Norden har vi skabt store computerspil-succeser. Og her tror jeg, der vil komme mange flere spændende selskaber. Fra min stol i Podio kan jeg se, at vi i Danmark også er rigtig gode til at udvikle forretningssoftware. Det skyldes blandt andet, at vi har en kreativ designvinkel, at vi er mere strukturerede, og at vi har en lidt fladere antiautoritær arbejdskultur end i andre lande. Jeg tror, der i fremtiden er et stort potentiale for it-iværksættere med løsninger, som kan forbedre brugeroplevelsen, effektivisere processer og højne kvaliteten i fx sundhedssektoren og uddannelsessektoren. Det er i hvert fald nogle områder, der i de kommende år vil være fokus på både herhjemme og i udlandet. Tommy Ahlers Tommy Ahlers er adm. direktør i Podio. I 2005 grundlagde han ZYB - et mobilt socialt netværk. Tre år senere købte britiske Vodafone ZYB for en kvart mia. kr. I 2010 investerede han og blev adm. direktør i Podio en slags Facebook for virksomheder. To år senere blev Podio solgt til amerikanske Citrix for omkring 300 mio. kr. December 2013 / Side 8

10 Appendiks A Metode Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to datakilder. Dels anvendes data fra Vækstfondens venturedatabase en database, som danner grundlag for Vækstfondens årlige analyse Det danske marked for venturekapital, dels fra data rekvireret gennem Danmarks Statistiks forskningsservice. Venturedatabasen benyttes til at identificere, hvem der har modtaget venturefinansiering, mens data fra Danmarks Statistik benyttes til at opgøre aktivitetsniveauet i virksomhederne i perioden fra Analyseperioden fra 1999 til 2011 er valgt, da Danmarks Statistik siden 1999 har opgjort den generelle firmastatistik på en ensartet måde, samt at de senest tilgængelige data er fra A.1 VÆKSTFONDENS VENTUREDATABASE Vækstfonden har siden 2001 årligt indsamlet og opdateret en venturedatabase med danske ventureinvestorers investeringer og porteføljevirksomheder. Ventureinvestorer omfatter i opgørelsen ventureselskaber og corporate venture capital-selskaber (CVC), som har været aktive i perioden CVC-selskaber indgår, såfremt de har valgt at udskille deres investeringsafdeling eller selv har tilkendegivet, at de foretager direkte CVC-investeringer. Venturedatabasen indeholder i udgangspunktet ikke data på innovationsmiljøernes investeringer. Dog indeholder databasen data på de innovationsmiljøvirksomheder, der efterfølgende modtager venturekapital ovenpå de initiale kapitaltilførsler. Det betyder, at analysen kun tager udgangspunkt i de virksomheder, som har modtaget venturekapital gennem et ventureselskab eller et CVC-selskab. A.2 DANMARKS STATISTIKS FORSKNINGSSERVICE Gennem Danmarks Statistiks forskningsservice har vi fået adgang til en række dataregistre via en forskeradgang. Forskeradgangen har gjort det muligt at følge de enkelte virksomheder over tid på en række parametre. Proceduren har været den, at vi har indsendt CVR-numre på de danske virksomheder, der frem til 2011 har modtaget venturefinansiering gennem danske venturefonde. CVR-numrene anonymiseres herefter af Danmarks Statistik, hvilket betyder, at det ikke er muligt at identificere de enkelte virksomheder. Derefter er det muligt at koble de anonymiserede CVR-numre sammen med de enkelte dataregistre. I indeværende analyse har vi trukket følgende variable fra den generelle firmastatistik hos Danmarks Statistik. December 2013 / Side 1

11 Tabel A.1: Benyttede dataregistre hos danmarks statistik REGISTER Den generelle firmastatistik (GF) Den generelle firmastatistik (GF) Den generelle firmastatistik (GF) Den generelle firmastatistik (GF) Den generelle firmastatistik (GF) VARIABEL Omsætning (GF_OMS) Antal årsværk (GF_AARSV) Eksport (GF_EKSP) Branche (GF_BRANCHE) Firmaets startdato (GF_START_DATO) Den generelle firmastatistik Den generelle firmastatistik blev første gang udarbejdet i år 1999 og afløste den hidtidige firmastatistik, der blev udarbejdet for årene Begge statistikker indeholder oplysninger på firmaniveau, men mens den hidtidige firmastatistik alene omfattede firmaer i momspligtige brancher og den private sektor, omfatter den generelle firmastatistik alle brancher og sektorer. Formålet med den generelle firmastatistik er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af det danske erhvervsliv gennem økonomiske, beskæftigelses- og regnskabsmæssige oplysninger på firmaniveau. Statistikken indeholder data på reelt aktive danske virksomheder. Med udgangspunkt i EU's anbefalinger medtager Danmarks Statistik ikke de mindste firmaer, men kun dem, der var reelt aktive hele året eller en del af året. EU s standarder sætter to kriterier for, hvornår en virksomhed reelt er aktiv. Enten skal der være bogført løntimer svarende til minimum et halvt årsværk, og/eller skal der være en vis indtjening. Minimumsindtjeningen varierer meget fra branche til branche, og det er derfor ikke muligt at angive en bestemt omsætningsmæssig grænse. I brancher inden for engroshandel er omsætningsgrænsen typisk over kr., mens den for brancher i industri typisk ligger mellem kr. A.3 POPULATIONEN AF VENTUREFINANSIEREDE IT-VIRKSOMHEDER Gennem Vækstfondens venturedatabase er der identificeret 348 unikke it-virksomheder, der har modtaget venturefinansiering frem til og med Det er disse virksomheder, der udgør populationen i analysen. Hver virksomhed er via et anonymiseret CVR-nummer koblet sammen med data hos Danmarks Statistik. Knap en 20 pct. af virksomhederne i populationen har modtaget venturefinansiering før 1999, jf. tabel A.2. Disse virksomheder, samt virksomhederne hvor vi ikke har første investeringsår, indgår kun i beregningerne af det samlede samfundsøkonomiske aftryk, mens investeringerne fra danner grundlag for de øvrige beregninger i analysen. Tabel A.2: Populationen af it-virksomheder fordelt på første investeringsår FØRSTE INVESTERINGSÅR Ikke oplyst Før Total Antal virks Kilde: Vækstfondens venturedatabase. December 2013 / Side 2

12 Gennem analyseperioden fra har det været muligt at identificere 328 it-virksomheder i Danmarks Statistiks registre gennem deres anonymiserede CVR-numre. Det svarer til, at 94 pct. af populationen er identificeret og derved indgår i analysen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der blev foretaget 61 investeringer før 1999, hvoraf en andel af disse må forventes at være blevet likvideret eller gået konkurs inden Derudover kan den manglende identifikation af de 20 virksomheder også skyldes, at virksomhederne er faldet under de tærskler, som den generelle firmastatisk opstiller for, hvornår en virksomhed reelt er aktiv, se afsnit A.2. December 2013 / Side 3

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse

Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

2011: Det danske marked for venturekapital

2011: Det danske marked for venturekapital 211: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

2013: Det danske marked for venturekapital

2013: Det danske marked for venturekapital 2013: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

2012: Det danske marked for venturekapital

2012: Det danske marked for venturekapital 2012: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

It-sikkerhed. Udfordringer og perspektiver

It-sikkerhed. Udfordringer og perspektiver It-sikkerhed Udfordringer og perspektiver Vækstfonden sætter fokus på it-sikkerhed Kevin Mitnick demonstrerede på Vækstfondens årsmøde hvor sårbare Kevin Mitnick demonstrerede på Vækstfondens årsmøde,

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere