BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1"

Transkript

1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side VEJLE KOMMUNE 1

2 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

3 INDLEDNING Udvikling og vækst 2016 er ved at lakke mod enden, og dermed er det blevet tid til årets sidste udgave af Vækstbarometeret. En udgave som også denne gang markerer et i udvikling og vækst. Vi bliver flere og flere borgere. De næste tre år vil f.eks. have en årlig tilgang på nye borgere. Vi vokser mere end Esbjerg, og det betyder bl.a., at ventes at indhente Esbjerg som den femtestørste kommune. Byggeriet er også i pæn vækst. Den samlede byggeaktivitet for beboelsesbyggeri er næststørst, antallet af ledige boliger falder for sjette måned i træk, og vi har under 1 % ledige ungdomsboliger. arbejder og bliver klogere Situationen for arbejdsstyrken i er også præget af lyspunkter. Ledigheden er faldende for alle a-kassegrupper på nær akademikere og bidrager dermed til, at ledigheden i de sidste fem måneder har holdt sig stabilt på 3,5 %. Det er den laveste ledighed blandt de kommuner, vi sammenligner os med. I forlængelse af den lave ledighed stiger antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i fortsat rigtigt pænt : 400 flere kom i beskæftigelse fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016, og det er en vækst på 17 %. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau vokser næsthurtigst blandt sammenligningskommunerne, kun overgået af universitetsbyen. Over en tredjedel har en videregående uddannelse i arbejdspladser og flere gæster Arbejdsstyrkens fordelagtige situation i forbedres yderligere af, at antallet af vejlensiske arbejdspladser i 2017 vækster næstmest og forventes at runde Fra 1. januar 2016 til 1. november 2016 har fået nye virksomheder. Det er godt 200 flere end i samme periode sidste år. Iværksætterselskaber udgør 151 ud af de i alt nye virksomheder. s turismeerhverv har afslutningsvis haft et temmeligt fint 3. kvartal i 2016 med flere hotelovernatninger sammenlignet med samme kvartal i Vækstbarometeret sammenligner Kommunes præstationer på en række parametre med fire store, nærliggende østjyske kommuner Fredericia,, Kolding og samt Esbjerg på områder, hvor det er relevant. VEJLE KOMMUNE 3

4 9 highlights for dette vækstbarometer 4 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

5 Befolkningstallet i forventes, om få år, at være på niveau med Esbjerg Læs side flere overnattende gæster i 3. kvartal 2016 end i samme kvartal sidste år side 31 Hurtigst stigende uddannelsesniveau efter Læs side 21 Høj byggeaktivitet for beboelsesbyggeri i Læs side12 Laveste ledighed blandt sammenligningskommunerne Læs side 19 Vækst i sker inden for industrien, bygge- og anlægsbranchen samt de private handels- og serviceerhverv Læs side 27 skaber næstflest arbejdspladser kun overgået af Læs side 26 forventes at runde arbejdspladser i 2017 Læs side 26 Fortsat største vækst i antallet af fuldtids beskæftigede udenlandske statsborgere Læs side VEJLE KOMMUNE 5

6 BEFOLKNING OG BOSÆTNING Udvikling i befolkningstallet, indkomstniveauet og bosætningen er et afgørende grundlag for vækst. Generelt er der fortsat en positiv udvikling i, og hele Østjylland. I de kommende fem år vil have en højere befolkningstilvækst end blandt andet Esbjerg, og er derfor tæt på at overhale Esbjerg som landets femtestørste kommune indbyggermæssigt. kan kategoriseres som en højindkomstkommune med en gennemsnitlig indkomst pr. indbygger tæt på kr., hvilket placerer kommunen over landsgennemsnittet og de øvrige sammenligningskommuner. Væksten i den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger i følger landsgennemsnittet samt niveauet for og. På trods af et fald i den samlede byggeaktivitet for beboelsesbyggeri i det seneste kvartal, er byggeaktiviteten for beboelsesbyggeri fortsat den næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne. For sjette måned i træk falder antallet af ledige boliger i. 6 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

7 Udvikling i befolkningstallet Befolkningsudvikling 3. kvartal kvartal 2016 Indeks 2015 K K K K K3 Esbjerg Fredericia Kolding Alle tallene er ultimo indeværende kvartal Kilde: Danmarks Statistik Stigende befolkningstilvækst i Kommune Befolkningens udvikling 3. kvartal kvartal ,60 101,40 101,20 101,00 100,80 100,60 100,40 100,20 100, K K K K K3 Esbjerg Fredericia Kolding BEFOLKNING OG BOSÆTNING Alle tallene er ultimo indeværende kvartal Indeksering med 3.kvartal 2015= indeks 100 Kilde: Danmarks Statistik VEJLE KOMMUNE 7

8 Stigende indbyggertal i alle seks kommuner nærmer sig Esbjerg Antal indbyggere 1. januar Esbjerg Fredericia Kolding Alle tallene fra er ultimo året før, men fremstilles som 1.januar pågældende år, af hensyn til sammenlignelighed med fremskrivningerne. Tallene fra er fremskrivninger Kilde: Danmarks Statistik Befolkningstilvæksten forventes at aftage en smule i de kommende år, men vil dog stadig ligge et pænt stykke over Esbjerg, Fredericia og Kolding Forventet og aktuel vækst i befolkningsudviklingen Kolding Fredericia Esbjerg 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Kilde: Danmarks Statistik 8 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

9 forventes i de kommende år at have en højere befolkningstilvækst end Esbjerg, Fredericia og Kolding Befolkningstilvækst i perioden Esbjerg Fredericia Kolding Alle tallene fra er ultimo året før, men fremstilles som 1. januar pågældende år af hensyn til sammenlignelighed med fremskrivningerne er fremskrivninger. Kilde: Danmarks Statistik BEFOLKNING OG BOSÆTNING VEJLE KOMMUNE 9

10 INDKOMSTUDVIKLING ligger i top som højindkomstkommune Gennemsnitlig indkomst pr. indbygger Indkomst i kr Fredericia Kolding Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Generelt meget lige indkomststigninger i de fem kommuner Udvikling i gennemsnitlig indkomst pr. indbygger i %, Hele landet Kolding Fredericia 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Kilde: Danmarks Statistik 10 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

11 VEJLE KOMMUNE 11 BEFOLKNING OG BOSÆTNING

12 BYGGERI Næststørst byggeaktivitet i i 2. kvartal 2016 Udvikling i samlet byggeaktivitet for beboelsesbyggeri (m²) 2. kvartal kvartal Antal m² K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 Fredericia Kolding Byggeaktiviteten er målt som påbegyndt byggeri og er ikke korrigeret for forsinkelser. Den samlede byggeaktivitet for beboelsesbyggeri dækker over stuehuse til landbrugsejendomme, parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse, etageboliger, kollegier og anden helårsbeboelse. befinder sig uden for det grafisk opstillede område fra 2. kvartal 2014 til og med 4. kvartal 2015, hvilket er et redaktionelt valg for at undgå en skævvridning af figuren. Byggeaktiviteten i udvikler sig i denne periode fra m² til m². 12 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

13 Fortsat fald i antallet af ledige boliger i Udvikling i antallet af ledige boliger 1. oktober oktober 2016 Antal ledige lejligheder Kilde: Landsbyggefonden Andelen af ledige ungdomsboliger i udgør blot under 1 % Udvikling i andelen af ledige ungdomsboliger 1. oktober oktober ,0 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % Fredericia Kolding Fredericia Kolding Udregnet som procentuel andel ledige ungdomsboliger af samlet antal ungdomsboliger. befinder sig uden for det grafisk opstillede område i perioden 1. oktober 2015 til og med 1. oktober 2016, hvilket er et redaktionelt valg for at undgå en skævvridning af figuren. Ledighedsprocenten i udvikler sig i denne periode fra 7,10 % til 6,77 %. Kilde: Landsbyggefonden VEJLE KOMMUNE 13 BEFOLKNING OG BOSÆTNING

14 14 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

15 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT og Østjylland er klædt godt på til vækst de kommende år. Arbejdsstyrken er veluddannet og beskæftigelsen er fortsat på vej op, samtidig med at ledigheden falder. I de kommende år vil opleve en stigende arbejdsstyrke, øget beskæftigelse og en faldende ledighed. Fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016 er 400 flere udenlandske statsborgere i kommet i fuldtidsbeskæftigelse. Det er en stigning tæt på 17 %, hvilket er den største vækst i forhold til de øvrige sammenligningskommuner. Ledigheden i har siden april 2016 lagt stabilt på 3,5 %. Hermed er fortsat den kommune, blandt sammenligningskommunerne, med den laveste ledighed. Med undtagelse af a-kassegruppen Akademikere er der faldende ledighed blandt alle a-kassegrupper i. har den laveste ledighed blandt selvstændige, på 1,9 %, i forhold til sammenligningskommunerne. Uddannelsesniveauet i er det næsthurtigst stigende blandt sammenligningskommunerne kun overgået af. UDBUD AF ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 15

16 ARBEJDSSTYRKEN Arbejdsstyrken er de seneste par år vokset minimalt i. Denne tendens forventes dog erstattet af en mere kraftig vækst frem mod 2018 Udvikling i arbejdsstyrken , årige 106 Indeks Fredericia Kolding ultimo 2017 er fremskrivninger, Indeksering med 2008 = indeks 100 Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsen har de seneste år været støt stigende. I løbet af 2017 forventes det, at, og vil nå niveauet fra før finanskrisen i 2008 Udvikling i beskæftigelsen , årige Fredericia Indeks Kolding ultimo 2017 er fremskrivninger, Indeksering med 2008 = indeks 100 Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

17 Arbejdsstyrken og beskæftigelsen i forventes at stige, samtidig med at ledigheden forventes at falde hen over de næste par år Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighedsprocent i, år Antal personer % ultimo 2017 er fremskrivninger. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 17 % flere udenlandske statsborgere i fuldtidsbeskæftigelse i Vækst i antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere for 2. kvartal 2015 sammenlignet med 2. kvartal % 10 % 5 % 0 % -5 % Fredericia Kolding Arbejdsstyrke Beskæftigelse Ledighedsprocent % 3 % 2 % 1 % 0 % Ledighedsprocent UDBUD AF ARBEJDSKRAFT -10 % Kilde: Jobindsats.dk VEJLE KOMMUNE 17

18 har næstflest fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere bosat i Danmark 2. kvartal kvartal K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 Vækst 2015K2-2016K2 Fredericia ,4 % Kolding ,3 % ,6 % ,6 % ,7 % Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Kilde: Jobindsats.dk 18 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

19 LEDIGHED Ledigheden i har siden april 2016 været på 3,5 %, hvilket er det laveste niveau blandt sammenligningskommunerne Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i % af arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik Markant fald i ledigheden på tværs af alle kommuner Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i pct. af arbejdsstyrken 2. kvartal kvartal ,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Fredericia 5,1 5,1 5,0 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,7 4,9 5,0 Kolding 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,8 4,7 Fredericia Kolding Aug K K K4 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 2010 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K2 Kilde: Danmarks Statistik VEJLE KOMMUNE 19

20 Ledigheden falder for alle a-kassegrupper på nær akademikere Væksten i forsikrede ledige fordelt på a-kassergrupper fra august 2015-august % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % Akademikere Foa Funktionærer og tjenestemænd HK Industri og byggefag Ledere og tekniske funktionærer Min a-kasse Selvstændige Øvrige Øvrige dækker Kristelig A-kasse, Frie Funktionærer (FFA) og Det Faglige Hus Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Ledigheden for selvstændige, funktionærer og tjenestemænd samt akademikere er lav i Bruttoledighedsprocent fordelt på a-kassegrupper august 2016 Øvrige Selvstændige Min a-kasse Ledere og tekniske funktionærer Industri og byggefag HK Fredericia Kolding Funktionærer og tjenestemænd FOA Akademikere Øvrige dækker Kristelig A-kasse, Frie Funktionærer (FFA) og Det Faglige Hus Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 20 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

21 UDDANNELSESNIVEAU har et stigende uddannelsesniveau, kun overgået af Andel årige med minimum en erhvervsuddannelse Kolding Fredericia 70 % 72 % 74 % 76 % 78 % 80 % 82 % 84 % 86 % Kilde: Noegletal.dk (Social- og Indenrigsministeriet) UDBUD AF ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 21

22 placerer sig på en andenplads over kommuner med den største andel af borgere med en videregående uddannelse, kun overgået af Andel borgere mellem år fordelt på uddannelsesniveau 1. januar 2016 LVU MVU KVU Fredericia Kolding Erhvervsudd. Gymnasial udd. Grundskole 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % KVU = kort videregående uddannelse, MVU = mellemlang videregående uddannelse og LVU = lang videregående uddannelse Kategorier som ikke vises: Uoplyst og Adgangsgivende udd.forløb, Kilde: Danmarks Statistik Andel borgere mellem år fordelt på uddannelsesniveau 1.januar 2016 Grundskole Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Fredericia 23,7 % 5,1 % 39,9 % 4,9 % 16,1 % 5,3 % Kolding 20,0 % 5,0 % 38,7 % 6,0 % 17,4 % 7,6 % 19,6 % 5,1 % 36,5 % 5,8 % 19,1 % 7,6 % 20,5 % 4,9 % 37,7 % 6,2 % 17,8 % 5,9 % 13,5 % 8,6 % 25,7 % 5,7 % 20,8 % 19,3 % KVU = kort videregående uddannelse, MVU = mellemlang videregående uddannelse og LVU = lang videregående uddannelse Kategorier som ikke vises: Uoplyst og Adgangsgivende udd.forløb Kilde: Danmarks Statistik 22 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

23 VEJLE KOMMUNE 23 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT

24 EFTERSPØRGSEL PÅ ARBEJDSKRAFT Stigning i antallet af arbejdspladser, skaber større efterspørgsel efter arbejdskraft og dermed øget vækst. Dette kommer også til udtryk i og i de andre kommuner. I forventes der især at blive skabt flere arbejdspladser inden for industri, byggeri samt i den private handels- og servicesektor. vil fra ultimo 2016 have den næsthøjeste vækst i antallet af arbejdspladser kun overgået af. Det forventes at i 2017 vil runde arbejdspladser. Frem mod 2017 bæres den forventede stigning i antallet af arbejdspladser i af industrien, bygge- og anlægsbranchen samt den private handels- og servicesektor. er sammen med, de eneste der har en positiv netto-udpendling blandt de øvrige sammenligningskommuner. oplever dog en større nettoudpendling end. har fortsat den næststørste vækst i antallet af nye virksomheder pr indbyggere for 2016 sammenlignet med har fra 1. januar-1. november 2016 fået nye virksomheder, hvilket er omkring 200 flere nye virksomheder end for samme periode i flere overnattende gæster i 3. kvartal 2016 end i samme kvartal sidste år. 24 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

25 VEJLE KOMMUNE 25 EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT

26 Stigningen i vejlensiske arbejdspladser vil fra ultimo 2016 være den næsthøjeste efter Udvikling i antal arbejdspladser Indeks Fredericia Kolding Hele landet ultimo 2017 er fremskrivninger, Indeksering med 2008 = indeks 100 Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Kommune har næstflest arbejdspladser Antallet af arbejdspladser, Fredericia Kolding Hele landet ultimo 2017 er fremskrivninger Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 26 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

27 Antallet af arbejdspladser inden for industri, bygge og anlæg samt privat handel og service forventes at vokse frem mod 2017 Arbejdspladser fordelt på brancher i Kommune kommune Landbrug m.m Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Offentlig service ultimo 2017 er fremskrivninger Kilde: Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forventet vækst i antal arbejdspladser fordelt på brancher ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % - 0,5 % Landbrug m.m. Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Kilde: Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Offentlig service Kommune EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 27

28 PENDLING En del borgere i pendler ud til de mange jobs, der er inden for pendlingsafstand til kommunen. De andre sammenligningskommuner oplever stort set alle sammen en stor indpendling på nær Netto-udpendling i pct. af antal beskæftigede % Fredericia Kolding -0 % -5 % er en fremskrivning Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Netto-udpendlingsfrekvens Udpendlingsfrekvens Fredericia -14,8 % -13,6 % -16,4 % -13,6 % -13,9 % -15,6 % -16,8 % -17,4 % Kolding -12,1 % -13,2 % -13,4 % -13,6 % -11,9 % -11,3 % -11,3 % -11,3 % 3,8 % 3,9 % 4,4 % 4,1% 4,0 % 4,4 % 4,2 % 4,1 % -1,1 % -0,7 % 0,3 % 0,4 % 1,5 % 1,7 % 3,4 % 4,2 % -15,9 % -15,1 % -15,0 % -14,8 % -14,7 % -14,6 % -15,2 % -15,6 % ultimo 2017 er fremskrivninger Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 28 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

29 NYE VIRKSOMHEDER Næsthøjeste vækst i antallet af nye virksomheder i blandt sammenligningskommunerne Vækst i antallet af nye virksomheder pr indbyggere % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Fredericia Kolding 2015 dækker over perioden 1. januar november 2015 og 2016 dækker over 1. januar november Oplysningerne om nye virksomheder dækker over samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del som af forskellige årsager ikke bliver reelt aktive. Oplysningerne skal derfor først og fremmest ses som en indikator på væksten i virksomheder. Kilde: CVR-registeret Udvikling i antallet af nye virksomheder Fredericia Kolding Procent 4,7 % 12,6 % 14.2 % 21,7 % 8,1 % 2015 dækker over perioden 1. januar november 2015 og 2016 dækker over 1. januar november Den procentvise forandring angiver ændringen i nye virksomheder fra pr indbyggere. Oplysningerne om nye virksomheder dækker over samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del som af forskellige årsager ikke bliver reelt aktive. Oplysningerne skal derfor først og fremmest ses som en indikator på væksten i virksomheder. Kilde: CVR-registeret EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 29

30 Tredje flest nye iværksætterselskaber etableret i Nye iværksættervirksomheder 1. januar november 2016 Samlet antal nye iværksættervirksomheder Antal iværksættervirksomheder pr indbyggere Fredericia 44 8,7 Kolding , , , ,7 Oplysningerne om nye iværksættervirksomheder dækker over samtlige nye virksomheder registreret som iværksætterselskaber (IVS) i perioden. Kilde: CVR-registeret. TURISME Stærk stigning i antallet af hotelovernatninger i Udvikling i hotelovernatninger 3. kvartal kvartal Indeks Fredericia Kolding K3 2014K3 2015K3 2016K3 Indeksering: 2013K3 = 100 Kilde: Visit 30 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016

31 Antal hotelovernatninger flere overnattende gæster i 3. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2015 i Hotelovernatninger 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2016 Fredericia Kolding Kilde: Visit Hotelovernatninger 3. kvartal kvartal Fredericia Kolding K3 2014K3 2015K3 2016K3 Kilde: Visit EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 31

32 32 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 Kommune, Kommunikation, december 2016

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver for beskæftigelsesindsatsen i i 2010 v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Antal ledige i, feb. 2004 feb. 2009 80 70 60 50 Tusinde 40 30 20 10 0 feb-04

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted Hedensted Notatark Sagsnr. 00.01.00-I00-6-17 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 24.7.2017 Baggrundsnotat BP 2017 Notatet præsenter en række forskellige figurer og tabeller udtrukket fra STAR og RAR- Østjyllands

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Udvikling i andelen af jobklare ledige

Udvikling i andelen af jobklare ledige Forslag til ny ledelsesinformation Bilag med fiktive tal Forslag til format for den fremtidige ledelsesinformation Del 1 nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedsområdet Formålet med de månedsvise nøgletal

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere