BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Aalborg"

Transkript

1 BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Aalborg nr

2 Nye virksomheder 3,3% flere nye CVR-numre i 2016 sammenlignet med 2015 Iværksættere i rådgivning 531 iværksættere i rådgivning i 2016 Beskæftigelse 2,6% flere lønmodtagere i 2016 i forhold til 2015 Ledighed Knap 5% færre ledige januar 2017 i forhold til januar 2016 Aalborg Havn 44% større godstransport på feederruterne mellem Aalborg og hhv. Rotterdam, Hamborg og Bremerhaven i 2016 i forhold til 2015 Aalborg Lufthavn 4,4% flere passagerer i Aalborg Lufthavn i 2016 sammenlignet med 2015 Turisme og erhvervsturisme Erhvervsturismen steg med 7% i 2016 i forhold til 2015 Privatturismen faldt med 8% i 2016 i forhold til 2015 Befolkning Flere indbyggere - befolkningstilvækst på borgere i

3 BEDRE Overblik sætter denne gang spot på Aalborgs udvikling igennem de sidste 30 år flere borgere på 30 år På 30 år har der været en befolkningstilvækst i Aalborg på personer. Det svarer til en vækst på 16,7%. Alene siden kommunesammenlægningen i 2007 er befolkningen steget med , hvilket er en vækst på 9,2%. En mere global kommune På 30 år er Aalborg blevet en mere global kommune. Pr. 1. januar 2017 var udenlandske statsborgere bosat i Aalborg. De udenlandske statsborgere udgør i dag 7,2%, mens udenlandske statsborgere udgjorde knap 2% i Samtidig kommer de internationale borgere i dag fra langt flere lande sammenlignet med nationaliteter i 2017 imod 83 nationaliteter i Der er også sket store forskydninger i de største grupper af udenlandske statsborgere. I 1987 var de tre største grupper af udenlandske statsborgere fra Norge, Iran og Libanon. I 2017 er de største grupper fra Rumænien, Polen og Norge. Aalborg som uddannelsesby Uddannelsesniveauet i Aalborg Kommune er stigende. Stadig flere personer får en kompetencegivende erhvervsuddannelse, og flere tager en videregående uddannelse. At Aalborg er blevet en betydende uddannelsesby ses tydeligt af befolkningspyramiden, hvor gruppen af årige er markant den største aldersgruppe. Det ses også af den faldende erhvervsfrekvens blandt de unge. Erhvervsfrekvensen er faldet markant blandt unge under 30 år, i det flere unge tager en videregående uddannelse og kommer derfor senere ud på arbejdsmarkedet end unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse. Stigende arbejdsstyrke og faldende erhvervsfrekvens Arbejdsstyrken er vokset med 4,6% siden I samme periode steg antallet af årige borgere med knap 16%. Flere små arbejdssteder I løbet af de seneste 30 år har der været markant vækst i antallet af arbejdssteder med kun 1 ansat - 171%. Det hænger til dels sammen med den vækst, der har været inden for erhvervsservice, hvor mange små konsulentvirksomheder er oprettet. Antallet af arbejdssteder inden for erhvervsservice mv. steg fra 1987 til 2016 med 127%. Samlet set steg antallet af arbejdssteder med 56%. Stigende beskæftigelse og stigende antal arbejdspladser Der er i alt beskæftigede personer med bopæl i Aalborg pr. 1. januar Sammenlignet med 1987 er det flere beskæftigede personer, hvilket svarer til en vækst på 10,9%. Der er i alt arbejdspladser på arbejdssteder lokaliseret i Aalborg pr. 1. januar Sammenlignet med 1993 er det flere arbejdspladser, hvilket svarer til en vækst på 15,5% Faldende ledighed og forsat stigende beskæftigelse i løbet af 2016 Aalborg har været i positiv udvikling det seneste år. Beskæftigelsen i Aalborg er stigende, mens ledigheden er faldende. Ledigheden i Aalborg faldt med knap 5% fra januar 2016 til januar Der er dog stadig en udfordring med stigende ledighed blandt de årige, der samtidig har den højeste ledighedsprocent på 11,2%. I løbet af 2016 blev flere lønmodtagere ansat på en virksomhed i Aalborg. Det svarer til en vækst på 2,6%. Beskæftigelsestal for lønmodtagere er mere aktuelle end tal for den samlede beskæftigelse. Da lønmodtagergruppen samtidig udgør langt den største del af arbejdsstyrken - nemlig 87% - er udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen er et godt pejlemærke i forhold til udviklingen i den samlede beskæftigelse. Samlet set faldt erhvervsfrekvensen i Aalborg fra 80% i 1987 til 72,2% i dag. 3

4 Flere borgere i Aalborg Befolkningsudvikling i Aalborg Der er borgere i Aalborg pr. 1. januar Til sammenligning var der i 1987 samlet set borgere i de 4 kommuner, som senere blev slået sammen i forbindelse med kommunesammenlægning i På 30 år har der været en befolkningstilvækst i Aalborg på personer. Det svarer til en vækst på 16,7%. Alene siden kommunesammenlægningen i 2007 er befolkningen steget med , hvilket er en vækst på 9,2%. Aalborg som uddannelsesby At Aalborg er blevet en uddannelsesby ses tydeligt af befolkningspyramiden. De årige, der var den største aldersgruppe for 30 år siden, er vokset med 43% således at de årige er markant den største aldersgruppe i dag Note: I perioden før 2017 vises befolkningen som et samlet tal for de 4 kommuner (Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg), der blev slået sammen ved kommunesammenlægningen i Der har været vækst i alle aldersgrupper med undtagelse af de årige og de årige. Befolkningens sammensætning i Aalborg pr. 1. januar Alder Kvinder Mænd Alder Kvinder Mænd

5 En mere global kommune Udenlandske statsborgere der bor i Aalborg Pr. 1. januar 2017 var der udenlandske statsborgere bosat i Aalborg. I 1987 var der udenlandske statsborgere bosat i de 4 kommuner, som i dag udgør Aalborg Kommune. Udenlandske statsborgere udgjorde knap 2% af den samlede befolkning i I 2017 er andelen steget til 7,2%. De internationale borgere kommer i dag fra langt flere lande sammenlignet med i nationaliteter i 2017 imod 83 nationaliteter i Der er også sket store forskydninger i de største grupper af udenlandske statsborgere De 10 største grupper udgør 70% i 1987 og 44% i 2017 af samtlige udenlandske statsborgere med bopæl i Aalborg. Note: Antallet af udenlandske statsborgere er opgjort pr. 1. januar de pågældende år. 10 største grupper af udenlandske statsborgere i Aalborg Norge 336 Rumænien Iran 316 Polen Libanon 263 Norge 708 Vietnam 256 Syrien 701 Island 234 Tyskland 541 Sverige 173 Kina 539 USA 143 Iran 533 Storbritannien 131 Litauen 532 Tyskland 130 Somalia 523 Polen 107 Bulgarien 518 5

6 Stigende arbejdsstyrke Der er i alt personer i arbejdsstyrken i Aalborg pr. 1. januar Arbejdsstyrken er vokset med 4,6% siden I samme periode steg antallet af årige borgere med knap 16%. Faldende erhvervsfrekvens Samlet set faldt erhvervsfrekvensen i Aalborg fra 80% i 1987 til 72,2% i dag. Erhvervsfrekvensen er faldet markant blandt unge under 30 år, i det flere unge tager en videregående uddannelse og kommer derfor senere ud på arbejdsmarkedet end unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse. Erhvervsfrekvensen er steget i gruppen af personer over 50 år Udvikling i arbejdsstyrken Befolkning (16-64 år) Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken 100% 80% 60% 40% 20% 0% Erhvervsfrekvens efter alder, Aalborg Stigende uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet i Aalborg Kommune er stigende. Stadig flere personer får en kompetencegivende erhvervsuddannelse, og flere tager en videregående uddannelse. 21% af årige personer i arbejdsstyrken havde en videregående uddannelse i Antallet af årige højtuddannede personer i arbejdsstyrken steg markant i perioden fra 1993 til 2016, således at andelen med en lang videregående uddannelse nu er 41% I samme periode faldt andelen af personer uden erhvervsuddannelse fra 38% til 22%, mens andelen af personer med en erhvervsfaglig uddannelse faldt fra 41% til 38%. Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken (20-64 år) % 41% 38% Videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Uden erhvervsuddannelse % 38% 22% Note: Der er desværre ingen uddannelsestal for arbejdsstyrken i 1987, så vi bruger de ældste tilgængelige tal, der findes i Statistikbanken. 6

7 Flere arbejdssteder Der er i alt arbejdssteder i Aalborg pr. 1. januar Antallet af arbejdssteder er steget væsentligt med 56% siden 1987, hvor der var i alt arbejdssteder. Der har især været en markant vækst på 171% i antallet af arbejdssteder med kun 1 ansat. I dag har 37% af samtlige arbejdssteder i Aalborg 1 ansat, mens det kun var tilfældet for 22% af arbejdsstederne i Arbejdssteder i Aalborg efter størrelse Det hænger til dels sammen med den vækst, der har været inden for erhvervsservice, hvor arbejdsstederne er mindre end f.eks. inden for industri. Antallet af arbejdssteder inden for erhvervsservice mv. steg fra 1987 til 2016 med 127% ansat 2-4 ansatte 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 100 ansatte og derover Der har været fremgang i antal arbejdssteder i alle brancher fra 1987 til 2016 bortset fra industri, hvor antallet af arbejdssteder faldt med 10%. Note: Antal arbejdssteder er opgjort pr. 1. januar i året Udvikling i antal arbejdssteder i Aalborg Arbejdssteder i Aalborg efter branche Note: Antal arbejdssteder er opgjort pr. 1. januar i året 7

8 Flere borgere fra Aalborg i job Der er i alt beskæftigede personer med bopæl i Aalborg pr. 1. januar Sammenlignet med 1987 er det flere beskæftigede personer, hvilket svarer til en vækst på 10,9%. Det ses tydeligt af nedenstående figur, hvordan beskæftigelsen i Aalborg følger konjunkturerne. Beskæftigelsen faldt i kriseårerne , hvor forbruget i dansk økonomi på det nærmeste blev sat i stå som følge af kartoffelkuren i oktober 1986 og skattereformen fra 1987, der gjorde det dyrere at låne til forbrug og finansiering af huskøb. Resultatet var en voldsom nedgang i forbruget og afdæmpet boligbyggeri. Beskæftigelsen steg igen fra midten af 1990 erne, hvor dansk økonomi igen begyndte at røre på sig. I efteråret 1993 faldt renten markant, og det blev igen billigere at låne til bil, hus og varige forbrugsgoder. I 2000 gik USA's IT-branche i knæ efter nogle hektiske år. ITkrisen bredte sig hurtigt til andre brancher og videre til resten af verden. Den globale økonomi var derfor i årene 2001 og 2002 ramt af økonomisk afmatning. Beskæftigelsen steg igen fra 2005, hvor samfundsøkonomien buldrede derudad på fuld kraft. Arbejdsløsheden faldt og var nu så lav, at mange brancher blev ramt af flaskehalsproblemer. Den globale finanskrise gik hårdt ud over beskæftigelsen, da virksomhederne droslede produktionen ned i lyntempo og tilpassede organisationen som følge af faldende forbrug og faldende eksport. Fra 2014 er vi igen inde i en positiv udvikling i beskæftigelsen. Udvikling i beskæftigede personer med bopæl i Aalborg

9 Flere arbejdspladser Der er i alt arbejdspladser på arbejdssteder lokaliseret i Aalborg pr. 1. januar Sammenlignet med 1993 er det flere arbejdspladser, hvilket svarer til en vækst på 15,5%. Beskæftigelsen inden for de primære erhverv - landbrug, fiskeri og skovbrug - er faldet markant de seneste år. Det samme gælder beskæftigelsen inden for industri samt bygge- og anlægsbranchen. Erhvervsservice samt anden privat service har derimod haft en markant stor stigning i beskæftigelsen i samme periode. Udvikling til service- og vidensby Ændring i beskæftigelsen i Aalborg Kommune På den følgende side ser vi nærmere på udvikling i arbejdspladser på brancher. Udvikling i antal arbejdspladser på arbejdssteder i Aalborg Note: Der er desværre ikke sammenlignelige tal tilgængelige for arbejdspladser i perioden

10 For at kunne se på udviklingen i antal arbejdspladser på detaljeret brancheniveau er det ikke muligt at gå så langt tilbage, som vi måtte ønske os. På grund af ændringer i branchekoder er oplysningerne på detaljeret brancheniveau kun sammenlignelige tilbage til Størst beskæftigelse inden for Handel Handel er den branche, der beskæftiger flest i Aalborg. Det gælder både i 2001 såvel som i 2016, hvor der i alt var beskæftigede på arbejdssteder indenfor handel i Sociale institutioner er den næststørste branche i 2016 med ansatte. Undervisning har ansatte i Aalborg i 2016, og er dermed den 3. største branche. Undervisning dækker eksempelvis over undervisning i folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og universiteter. Industri næststørste branche i 2001 Industri var den næststørste branche i 2001, hvor der i alt var beskæftigede på industriarbejdssteder i Aalborg. I 2016 er industri den 4. største branche i Aalborg med ansatte. Sociale institutioner og undervisning var også at finde blandt de største brancher i 2001, som den 3. og 4. største branche. Sociale institutioner dækker over vuggestuer, børnehaver, døgninstitutioner og plejehjem mv. 15 største brancher i Aalborg målt på antal arbejdspladser Pr. 1. januar 2001 Pr. 1. januar 2016 Handel Handel Industri Sociale institutioner Sociale institutioner Undervisning Undervisning Industri Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen Offentlig adm. mv Offentlig adm. mv Bygge og anlæg Bygge og anlæg IT og kommunikation Rejsebureauer, rengøring mv Transport IT og kommunikation Erhvervsservice Hoteller og restauranter Hoteller og restauranter Erhvervsservice Rejsebureauer, rengøring mv Transport Finansiering og forsikring Finansiering og forsikring Andre serviceydelser mv. Landbrug mv Andre serviceydelser mv. Kultur og fritid Kilde: Danmarks Statistik 10

11 Stigende beskæftigelse fra 2001 til 2016 Antallet af jobs steg med 5,3% i Aalborg i perioden 2001 til 2016, svarende til flere job. Der har dog været store branchemæssige forskelle. Brancher i vækst fra 2001 til 2016 Rejsebureauer, rengøring mv. er den branche, der har haft størst antalsmæssig og procentvis vækst i beskæftigelsen i Aalborg i perioden fra 2001 til Der er flere job i 2016 sammenlignet med 2001, hvilket svarer til en vækst på 83%. Brancher i tilbagegang fra 2001 til 2016 Industri er den branche, der har haft den største tilbagegang i perioden fra 2001 til 2016 med tabte arbejdspladser. Forsyning og renovation er den branche, der har haft størst procentvis tilbagegang i perioden Der er 30% færre ansatte inden for denne branche i 2016 sammenlignet med Sundhedsvæsen er den branche med den næststørste vækst i antal ansatte med flere job i Undervisning er den branche med den 3. største vækst Vundne og tabte arbejdspladser på arbejdssteder i Aalborg 1. januar januar

12 I det det følgende ser vi på udviklingen i beskæftigelsen blandt lønmodtagere. Lønmodtagere udgør langt den størstedel af den samlede beskæftigelse - nemlig ca. 95%. Beskæftigelsestal for lønmodtagere er desuden mere aktuelle end tal for den samlede beskæftigelse, og er der for et godt pejlemærke i forhold til udviklingen i den samlede beskæftigelse. Ny rekord beskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen af lønmodtagere i Aalborg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter beskæftigelsen siden har været stigende år for år. I perioden har der været vækst i antallet af beskæftigede lønmodtagere på personer. Det svarer til en fremgang på 7,6% Udvikling i antal lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg Ved udgangen af 4. kvartal 2016 var der i alt beskæftigede lønmodtagere i Aalborg, hvilket er den højeste lønmodtagerbeskæftigelse, der er målt i Aalborg Note: Antal lønmodtagere er målt ved udgangen af 4. kvartal Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik flere lønmodtagere i Aalborg Væksten i beskæftigelsen af lønmodtagere i Aalborg forsætter i Antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg steg med 2,6% i perioden 4. kvartal 2015 til 4. kvartal Det svarer til, at flere personer er blevet ansat i en virksomhed i Aalborg. I Aarhus og København steg antallet af lønmodtagere med henholdsvis 2,9% og 2,1% I Odense steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 1,8%. På landsplan steg antallet af lønmodtagere med 1,8%. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Udvikling i antal lønmodtagere på arbejdssteder i området 2,9% 2,6% 2,1% 1,8% 1,8% Aarhus Aalborg København Odense Hele landet Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 12

13 Jobvækst i mange brancher Væksten i antal arbejdspladser er sket i mange brancher. Udvikling i antal lønmodtagere fordelt efter branche fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 Industrien har bidraget med den største antalsmæssige vækst i arbejdspladser. De seneste år er der skabt 904 industri arbejdspladser, så der ved udgangen af 4. kvartal 2016 i alt er industri arbejdspladser i Aalborg. Det svarer til en vækst på 7,9%. Industri Handel og transport Offentlig administration, undervisning og sundhed Bygge og anlæg Der er skabt næst flest jobs inden for handel og transport flere arbejdspladser. Det svarer til en vækst på 2,8%. Erhvervsservice Kultur, fritid og anden service Landbrug mv Bygge og anlæg er den branche, der har haft den største procentvise jobvækst på 8,1%. Det seneste år der skabt 460 flere arbejdspladser inden for bygge og anlæg. Information og kommunikation har haft den største tilbagegang i jobs det seneste år. Ejendomshandel og udlejning -30 Finansiering og forsikring -41 Information og kommunikation-101 Note: Antal lønmodtagere er målt ved udgangen af 4. kvartal Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 13

14 Faldende ledighed i Aalborg I januar 2017 var der bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Sammenlignet med samme periode året før er ledigheden faldet med knap 5%, hvilket svarer til 279 færre ledige. Ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2017 Bruttoledigheden er faldet mest blandt de årige, hvor der er 19% færre ledige i januar 2017 set i forhold til januar året før. Blandt de årige og blandt de årige faldt ledigheden med henholdsvis knap 15% og 6%. I gruppen, der er 60 år eller derover og blandt de årige steg bruttoledigheden. De årige har samtidig den højeste ledighedsprocent - 11,2% af arbejdsstyrken er arbejdsløse. Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 5,6% af arbejdsstyrken ledige, mens 4,5% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i januar Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Det skal bemærkes, at de store uddannelsesbyer - København, Aarhus, Aalborg og Odense - alle har en højere ledighed end landsgennemsnittet. Den højere ledighed blandt nyuddannede påvirker ledigheden lokalt. Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Jan 2016 Jan 2017 Ændring Jan 2016 Jan 2017 I alt ,9% 5,6% år ,8% 3,5% år ,9% 11,2% år ,6% 6,5% år ,1% 4,4% år ,7% 4,6% 60 år og derover ,5% 4,7% Mænd ,8% 5,7% Kvinder ,9% 5,4% 14

15 Nye CVR-numre i Aalborg Flere nye virksomheder Der blev registreret nye CVR-numre i Aalborg i løbet af Sammenlignet med 2015, hvor der blev registreret nye CVR numre, er det en stigning på 3,3% Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. Kilde: NNerhverv Iværksætterrådgivning i Aalborg Nordjysk NewBizz 600 I 2016 modtog i alt 531 iværksættere rådgivning af BusinessAalborg: personer har været i iværksætterafklaring NIN Start-up VIP Vækstiværksættere 11 VIP+ Vækstboost Siden 1. januar 2017 har i alt 181 iværksættere modtaget rådgivning af Business- Aalborg. 0 Iværksætterafklaring NIN Start-Up VIP, Vækstiværksætter VIP+ Vækstboost Note: Opgjort pr. 15. marts Kilde: Nordjysk NewBizz Nordjysk NewBizz har til formål at fremme og støtte iværksætteri i hele Nordjylland. Indsatsen er faseopdelt og afhængig af den potentielle eller nuværende iværksætters niveau og ambitioner for vækst og udvikling. Nordjysk NewBizz afløser det tidligere iværksætterprogram Nordjysk Iværksætter Netværk. Se evt. mere på 15

16 Stigende godsmængder på feederruterne Mængden af containere på feederruten til og fra Aalborg i TEU* Fra 2015 til 2016 voksede godsmængden på de 2 feederruter med 44% - til TEU Med de to 100% kommercielle feederruter er Aalborg direkte forbundet til Rotterdam, som er Europas største havn, samt til Hamburg og Bremerhaven, som henholdsvis er den tredje og fjerde største europæiske havn Mængden af containere på feederruten til og fra Aalborg i TEU* Det forventes, at den positive udvikling i Aalborg vil fortsætte i I årets første to måneder var godsmængden på feederruten på TEU, hvilket er en fremgang på 1% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: TEU = Twenty-foot Equivalent Unit Kilde: Aalborg Havn 16

17 Stigende charter- og udenrigstrafik i Aalborg Lufthavn I 2016 rejste passagerer til og fra Aalborg Lufthavn. Set i forhold til 2015 er det en stigning på 4,4 %. Udvikling i passagertal for Aalborg Lufthavn fra 2015 til 2016 Charter 13,2% Udenrigs -7,6% Der var fremgang i indenrigs- og chartertrafikken i 2016, mens udenrigstrafikken faldt. Sammenlignet med 2015 steg chartertrafikken med 13,2%, mens indenrigstrafikken steg med 8,5%. Udenrigstrafikken faldt derimod med 7,6%. I de første 2 måneder af 2017 benyttede i alt passagerer Aalborg Lufthavn, hvilket er en stigning på 2,2% sammenlignet med samme periode året før. Indenrigs 8,5% Passagertal for Aalborg Lufthavn og 2016 Indenrigs Udenrigs Charter Indenrigstrafikken er steget med 9,7% i årets to første måneder. Charterområdet viser fortsat vækst i starten af 2017 med 7,1% i forhold til samme periode i 2016, mens udenrigstrafikken fortsat er i tilbagegangen med et fald på 16,7% Kilde: Aalborg Lufthavn 17

18 Stigende erhvervsturisme Antal hotelovernatninger i Aalborg Der er stigende erhvervsturisme i Aalborg Kommune, mens privatturisme oplevede tilbagegang. I 2016 var der overnatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer, hvilket er en stigning på 7% sammenlignet med I 2016 var der i alt hotelovernatninger i forbindelse med ferie. Det er en tilbagegang på 8% i forhold til Samlet set har der været en stigning i antallet af hotelovernatninger i Aalborg på 1% Erhverv Ferie Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Erhvervsturisters forbrug En dansk erhvervsturist har ifølge VisitDenmark et gennemsnitligt døgnforbrug på kr., mens døgnforbruget for en tilsvarende udenlandsk gæst er kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 2016 mellem 479 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 607 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg 2016 Forbrug pr. døgn i kr. Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitDenmark Estimat af omsætning i mio. kr. Dansk erhvervsturist 1.637, Udenlandsk erhvervsturist 2.072, Gennemsnit 1.854,

19 Flere borgere i Aalborg Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Der er borgere i Aalborg ved udgangen af 2016, hvilket er en befolkningstilvækst på personer Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede Størstedelen af denne befolkningstilvækst skyldes, at langt flere flyttede til Aalborg end herfra Flytteoverskuddet i 2016 var på personer. Tallet dækker over en nettotilflytning på 351 personer fra andre kommuner i Danmark samtidig med en nettotilflytning fra udlandet på 898 personer. Nettotilflytningen skyldes primært en stor tilflytning af de årige, der flytter til kommunen i forbindelse med studiestart. Fødselsoverskuddet i 2016 var på 532 personer, idet der blev født børn, mens antallet af dødsfald var på Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettoindvandrede: De indvandrede minus de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede minus de fraflyttede Siden kommunesammenlægningen i 2007 er befolkningen steget med , hvilket er en vækst på 9,2%. Befolkningens sammensætning i Aalborg pr. 1. januar 2017 Aalborg er en ung by - en ung kommune At Aalborg er en uddannelsesby og en relativ ung by ses tydelig af befolkningspyramiden. De årige er den absolut største aldersgruppe, mens de årige er den næststørste aldersgruppe. 41 % af borgerne i Aalborg er under 30 år. På landsplan er 36% under 30 år. Alder Kvinder Mænd

20 Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte, drive og udvikle virksomhed. Vi tilbyder derfor information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Tlf Følg Businessaalborg BEDREBusiness for din virksomhed.

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Færre nye virksomheder Nye

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industri i Aalborg nr. 3 2017 Nye virksomheder 7% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Befolkning Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn nr. 3 2015 Befolkning Flere indbyggere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Den globale by

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Den globale by BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Den globale by nr. 1 2016 Nye virksomheder 25% flere nye CVR-numre i 2015 sammenlignet med 2014 Iværksættere i rådgivning 45% flere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Byggeri i Aalborg nr. 3 2016 Nye virksomheder 18% færre nye CVR-numre i 3. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Turisme nr. 3 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Befolkning 40 nye indbyggere i 2. kvartal 2015 - de største befolkningsbevægelser

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 2 2014 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: IKT og energi nr. 1 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg 2014 versus 2013 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 2014 sammenlignet

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industrien i Aalborg nr. 4 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nye virksomheder 4% flere nye CVR-numre i 3. kvartal 2014 sammenlignet

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Detail-, engros- og e-handel nr. 2 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Beskæftigelse 0,7% flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling tager i denne udgave af BEDRE Overblik temperaturen på studiebyen Aalborg. Ved

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere