N O T E R F R A N S I R M Ø D E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T E R F R A N S I R M Ø D E"

Transkript

1 N O T E R F R A N S I R M Ø D E Helsinki 31. oktober og 1. november 2009 Deltagere: SF: Atro Kahiluoto, Marina Meinander, Pauliina Hulkko og Janne Saarakkala SRe: Edward Buffalo Bro m b e rg, Michela Granberg SRF: Stefan Moberg, Ulrica Almgård N: Birgitta Strid IS: Steinunn Knutsdottir DK: Kim Dambæk, Steen Madsen Lørdag 31. oktober Mødet starter med rapporter fra de enkelte lande, hvoraf de fleste vælger at supplere allerede rundsendte papirer. SRe: (der er en del sammenfald mellem de to svenske forbunds rapporter) Buffalo: Der foregår en omstrukturering af de svenske regioner, tilsyneladende i stil med den danske k o m m u n a l r e f o r m. Det er uklart hvilken betydning denne udvikling vil få for svensk scenekunst. Der er planer om at afskaffe Kunstrådet og i stedet samle al administration og fordeling hos departementet embedsmænd. Alle vil spare penge på bekostning af kunsten. Der er ingen aftaler om videre udnyttelse af instruktørens værk, læs: ingen royaltyaftaler. Teatrene gør som de vil. SRe overvejer en reunion med sceneinstrukt ø r gruppen SRF under Te a t e r f o r b u n d e t, tidligere uenigheder er ved at være forbi. Minimumssatserne fungerer i dag som normalsatser, teatrene gør ikke højere. Der er blevet skåret i prøvetiden, fra uger til 6? - 7 uger og da en svensk instruktør lønnes med en grundløn, samt et beløb for p r øvetiden, betyder dette en re e l lønnedgang. SRF: Stefan: Sverige ønsker at overdrage det økonomiske ansvar for kunsten til lokale politikere. Eksperterne er i unåde. SRF frygter at instruktøre r ne i højere grad overdrager deres rettigheder til pro d u c e n t e rn e. 18

2 Af Kim Dambæk & Steen Madsen SRF er i gang med forhandlinger med Svensk Scenkunst om nye aftaler og har i den anledning fremsendt en række specifikke krav. Forhandlingerne er ikke nemme. Der er indgået aftale om at elever der instruerer på institutionsteatre lønnes med 70% af normalløn. DK: Kim: FDS fungerer både som fagforening og rettighedsforvaltningskontor. De to ting holdes adskilt, da rettighedsmidler ikke benyttes til at drive fagforening for. Det er trods gentagne forsøg ikke være t muligt at indgå kollektive aftaler med institut i o n s t e a t rene, til gengæld er det øvrige område godt dækket. nødvendigvis enige om alle emner, men de er helt sikkert enige om at samarbejde for at fremme kunsten. Kim rejser spørgsmålet: Hvad vil instruktøren opnå? Hvad er instruktørens identitet i dag, hvor gråzoner og blandformer trænger sig på? Det er helt vitalt at tilpasse aftaler og kontrakter disse nye forhold. Kulturlivet har problemer efter 9 års nyliberalt s t y re. Ve l f u n g e rende kulturelle ord n i n g e r nedlægges (huskunstner- og musikordninger) og det overvejes at fastfryse støtte beløb på 2009 niveau frem til N: Birgitta: Der er opnået en lønstigning på cirka 4% ved de seneste SIK forhandlinger. Det politiske pres på kulturlivet, har fået kunstnerorganisationerne til at gå sammen for at opnå større synlighed. Forbundene er ikke S å f remt en instruktør også arbejder som scenograf på en forestilling, honoreres dette med 70% løntillæg. 19

3 Der er kommet flere penge til kulturskolerne. Dramatikken har fået et nyt hus midt oktober 09. Det opna teater er nu Dramatikkens hus. Instruktøruddannelsen er nu en 5 årig MA (3 års BA + 2 år til MA). Ved genopsættelse eller forlængelse af f o restillingsperioder betales 50% af det oprindelige honorar i royalty. Lønnen ved arbejde for de frie grupper er cirka 30% lavere. IS: Steinunn: Recessionen betyder at alt bliver evalueret på Island hvilket også kan have positiv effekt, f.eks. er det opfattelsen at kunsten er kommet i fokus igen. Der er endnu ikke tab i job, besparelserne rammer andetsteds ind til videre. De frie grupper får det samme beløb som tidligere, det er ikke meget, men i det mindste er de ikke blevet beskåret. Det islandske forbund er blevet en del af Akademisk Union, hvilket sikrer bedre formelle vilkår. Der arbejdes på at forbedre og målrette kontrakterne. Man ønsker at gøre op med husenes ensretning af kunsten. Minimumskontrakterne sikrer 5 måneders løn for en opgave og der er altid 8 ugers prøvetid (men lønnen er lav). 20

4 Der betales mindre skat af royalty end af løn, hvorfor der arbejdes på at indføre lavere grundløn og højere royalty. Der er behov for at genopfinde instruktøren. Island finder det essentielt ikke at tale om penge og procenter; i stedet skal vi tale om kvalitet, værdighed og nødvendighed. I stedet for deciderede forhandlinger om penge og arbejdsvilkår, forsøger fagforeningen og teatrene at mødes i arbejdsgrupper for at drøfte rammer og indhold. SF: Atro/Pauliina: Forbundet består af både instruktører og dramaturger. Ved fastansættelse afstår instruktøre n / d r a- maturgen ofte fra royalty. Det finske forbund er blevet en del af hovedforbundet SAK, hvilket har betydet større gennemslagskraft i forh a n d l i n g e r, men på bekostning af et aktivt forhold til kunsten. Bestyrelsen er pre s s e t til at deltage i væsentlig flere SAK arbejdsgrupper end deres tid egentlig tillader. En konsekvens er at det er vanskeligt at få nye folk ind i b e s t y re l s e n. S k u e s p i l l e re og pro d u c e n t e r ne har gennemtrumfet at der afholdes stor teatergalla hvert å r, med priser til de bedste. Instruktøre rn e ønsker ikke at vælge den bedste, men vælger i stedet en alternativ kategori, der endnu ikke er fastlagt. Bestyrelsen er ikke begejstret for pro j e k- tet, som de finder for kommercielt. Og så er de b e k y m rede for om det overhovedet bliver en rigtig gallafest. No Galla, no glamour and everybody s drunk and badly dressed var karakteristikken af tidligere forsøg på at lave gall a a r r a n g e m e n t e r. 21

5 Søndag 1. november Det blev aftalt at tale om følgende punkter: A Kontrakter B Instruktørens kompetencer C Networking (både NSIR og medlemmerne) D Møde 2010 DK: Hvad skal vi forlange for alt ekstraarbejdet der følger med en instruktionsopgave? (Bearbejdning, dramaturgi, koreografi mv.) N: Her får man løn for bearbejdelsen, men ingen royalty. Efter to år får man 50% royalty for en forlænget spilleperiode. Kontrakter: SF: I Finland er arbejdsmarkedet opdelt mellem fre e l a n c e re, selvstændige og fastansatte. Der udbetales ikke royalty, men man bevarer sin moralske ret til værket. En instruktion lønnes med mellem 2,5 og 5,5 måneds løn og lønniveauet er mellem og pr. måned. IS: I Island udbetales et grundbeløb plus en royalty bestemt af spilleperiode og billetsalg. S: I Sverige er der specifikke regler for skuespillere der instruerer, disse kan læses på hjemmesiden. SF: Kontingentet er en procentdel af indtægten. Instruktøren aflønnes efter anciennitet. Networking: Det blev aftalt at arbejde på en fælles NSIR hjemmeside: nsir.com. i første omgang kommer der NSIR informationer på vores respektive hjemmesider, hvor der også linkes til de øvrige nordiske forbunds sider. Samtidig med dette opretter Buffalo en basis NSIR hjemmeside, der senere kan udbygges. DK tjekker op på mulighederne for at skaffe midler til den større hjemmeside, eventuelt 22

6 med midler fra Kulturkontakt Nord. Denne ansøgning om støtte til det større hjemmeside projekt kombineres eventuelt med ansøgning om støtte til mødet på Island 2010, emnerne her kunne være rettigheder eller Educating an audience Instruktørens kompetence: Janne fortalte om sit nye job, hvor han skal arbejde på at skaffe et yngre publikum. Værktøjerne til at gøre dette er bl.a. site-specifik og billedlæsning. I det hele taget skabe et fællessprog, der ikke nødvendigvis indeholder tekst eller plot. Kim om behovet for at opdrage publikum, ikke mindst de unge. Dette er et område alle nikker genkendende til og SF er netop nu med til at etablere publikumsopdragere som en del af scenemiljøet. En del af denne opdragelse går ud på at forklare kunstens nødvendighed, også i egne miljøer. Positive eksempler kendes ikke mindst fra England, hvor koblingen mellem pro f e s- sionelle og børn/unge etableres tidligt og med stor succes. Også andre steder arbejdes der med connections på teatret, der er bl.a. positive eksempler på samarbejde mellem større børn og dramatikere, hvor slutresultatet præsenteres i professionelle rammer. Det blev markeret at det er vigtigt at vi som fagforbund ikke er bange for denne slags connections. Også selv om der muligvis kan opstå formelle problemer med overenskomster ved ansættelserne. Buffalo foreslår at NSIR samles under BIBU festival, der finder sted i Lund maj 2010 og tilbyder samtidig at arrangere et Connections seminar med oplæg fra England. Der er positiv interesse for dette forslag. Møde 2010 Ud over en samling i Lund, blev det aftalt at vi forsøger at samle NSIR gruppen i Island 29/30. maj Tak til Finland som hermed afslutter deres formandsperiode i NSIR.. 23

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere