Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering"

Transkript

1 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

2 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2. registrering af APO og DAK-E s audit om luftvejsinfektioner, der fandt sted i 1 arbejdsdage i februar 21. I første registrering i 29 deltog 47 registranter fra 24 praksis, i anden registrering i år deltog 4 registranter fra 22 praksis. I 29 blev der registreret i alt 164 tilfælde af luftvejsinfektioner, i 21 var antallet Baggrund Almen praksis står for op mod 9% af den samlede antibiotikaudskrivning i Danmark deraf er 6% rettet mod luftvejsinfektioner. De stigende resistensproblemer world-wide gør en ansvarlig og rationel antibiotikapolitik til et must, hvis vi stadig skal kunne behandle de bakterielle sygdomme, der kræver antibiotika. I USA og Syd-og Østeuropa er der i dag en meget høj forekomst af multiresistente bakterier bl.a. pneumokokker og stafylokokker noget vi i de Nordiske lande foreløbig kun ser i begrænset omfang. Dette forhold kan vi forhåbentlig bevare ved kun at behandle de infektioner, der klart er bakterielle og hvor antibiotisk behandling er indiceret og ved i videst muligt omfang at behandle med smalspektrede antibiotika. En bedre diagnostik i almen praksis er i dag mulig via Point af Care tests (Strep A og CRP). I Danmark er der de senere år gjort mange tiltag for at sikre og fastholde en rationel antibiotikapolitik og audit har været og er stadig et af redskaberne. Trods alle tiltag ser vi alligevel, at det samlede antibiotikaforbrug stiger år for år det gør det kun endnu mere påkrævet fortsat at gøre en indsats. Om registreringen Audit har været tilbudt praksis, der er tilkoblet DAK-E s datafangstmodul og som rutinemæssigt registrerer deres kontakter i ICPC. Når en luftvejsinfektion indkodes, popper et auditskema op på skærmen (se bilag). Oftest vil deltageren udfylde auditskemaet med det samme, men det er også muligt først at udfylde det efter konsultationens ophør. Om interventionen Efter 1. registrering blev der afholdt opfølgningskursus med diskussion af resultaterne fra 1. registrering. I efteråret 29 blev der udsendt guidelines om udredning og behandling af luftvejsinfektioner til deltagerne. Disse guidelines stammer fra 28, hvor de var udarbejdet til EU-projektet HAPPY AUDIT, der var en audit om luftvejsinfektioner med deltagelse af 6 læger fra 6 lande. Der blev også udsendt plakater til venteværelset og små foldere til udlevering til patienterne begge med budskabet om at de fleste luftvejsinfektioner er godartede, selvlimiterende sygdomme, der oftest skyldes virus. Om resultaterne I første registrering var der 11 praksis, der foretog fuld registrering og 13 praksis, der foretog begrænset registrering (se side 31), idet de ikke på auditskemaet skulle registrere ordineret antibiotika. 2 af førstnævnte deltog ikke i 21. 2

3 Ordinationerne skulle i denne gruppe hentes via datafangst, men pga. tekniske problemer i enkelte lægeprogrammer, blev denne fangst desværre ikke komplet. Vi har derfor i den aktuelle svarskrivelse valgt at sammenligne gruppen, der havde komplet registrering i 29 med alle deltagere fra 21, idet alle i dette år foretog komplet registrering. Vi kan tillade os den sammenligning, da der i 29 var stor overensstemmelse mellem grupperne med komplet og begrænset registrering bortset fra vedrørende antibiotika, hvor der var de anførte tekniske problemer. Rapportens indhold: Rapporten giver primært en sammenligning mellem resultaterne fra fuld registrering i 29 (9 praksis, der registrerede 62 tilfælde) og alle deltagerne fra 21 (22 praksis, der registrerede 1243 tilfælde). Resultaterne angives dels i skemaform, dels i diagrammer. Efter de samlede resultater bringes et antal sider med analyser for hver af de vigtigste diagnoser. For hver diagnose bringes figurer, der illustrerer varighed, symptomer, undersøgelser og behandling. Sidst i rapporten bringes en række diagrammer, der illustrerer variationen mellem deltagerne. Det samlede registreringsresultat inkl. resultatet fra gruppen med begrænset registrering fra 29, kan findes i tabeller bag i rapporten. Odense september 21 Bente Gahrn-Hansen, Henrik Schroll og Anders Munck Indholdsfortegnelse: Samlet resultat i tabelform...4 Samlet resultat... Forkølelse...8 Akut otitis media...1 Akut sinuitis...12 Akut pharyngitis...14 Akut tonsillitis...16 Akut bronchitis...18 Pneumoni...2 Eksacerbation af kronisk bronchitis...22 Influenza...24 Strep A og CRP...26 Variationsdiagrammer...27 Resultat for 22 deltagere 29/ Resultat for alle deltagere 29/ Registreringsskemaer (Pop-up)

4 SAMLET RESULTAT 29 (9 praksis) 21 (22 praksis) Antal Procent Antal Procent KØN Mand/dreng 362 7,9% 67 4,3% Kvinde/pige ,7% 68 4,7% Missing/udlændinge 16 2,6%,% I alt 62 1,% ,% KONTAKTART Første henvendelse 9 81,4% ,4% Forløb ,6% ,6% I alt 62 1,% ,% SYMPTOMER OG Feber ,7% ,% Hoste o/l nasalsekretion ,2% 81 6,6% Purulent øreflåd 1 2,4% 41 3,3% Synkebesvær ,2% 29 2,8% Tonsilbelægninger 34,4% 4,4% Ømme hævede halsglandler 1 8,2% 9 7,6% Dyspnø/polypnø 77 12,3% 22 16,3% Øget ekspektorat ,9% 24 19,7% Purulent ekspektorat 69 11,% 126 1,1% Ingen af førnævnte 7 11,2% 127 1,2% I alt ,% ,6% UNDERSØGELSE Strep A positiv 32,1% 69,6% Strep A negativ 6 1,4% ,1% CRP målt 2 4,8% 33 26,% Rtg. Thorax 23 3,7% 27 2,2% Ingen af førnævnte 28 4,6% 714 7,4% I alt 62 1,6% ,8% ÆTIOLOGI Sandsynligvis virusinfektion 373 9,7% 697 6,1% Sandsynligvis bakteriel infektion 22 4,3% 46 43,9% I alt 62 1,% ,% ANTIBIOTIKA Påbegyndes 21 33,6% ,% Fortsættes uforandret 22 3,% 49 3,9% Ændres 16 2,6% 2 2,% Ingen antibiotika 377 6,3% 697 6,1% I alt 62 1,% ,% DIN DIAGNOSE Forkølelse 21 32,2% 34 28,% Akut otitis media 1 8,2% ,8% Akut sinuitis 49 7,8% 119 9,6% Akut pharyngitis 4,6% 16 1,3% Akut tonsillitis 8,% 112 9,% Akut bronkitis 63 1,1% 1 12,% Pneumoni 7 11,2% 12 12,2% Eks. af KOL el kronisk bronkitis 42 6,7% 2 4,2% Influenza 74 11,8% 21 1,7% Anden luftvejsinfektion 21 3,4% 38 3,1% I alt 62 1,% ,% ANTIBIOTIKA Penicillin V ,6% ,4% /pivampicillin 3 4,8% 16 8,% Amoxixillin + Clavulansyre 13 2,1% 2 2,% Makrolid 33,3% 74 6,% Quinolon 1,2% 2,2% Tetracyklin 2,3% 2,2% Cephalosporin,%,% Andre 3,% 11,9% Ingen antibiotika 377 6,3% 697 6,1% I alt 62 1,% ,2% ANDET Penicillinallergi 11 1,8% 2 2,% Patienten forlanger antibiotika 4,6% 6,% Henvisning til specl./hospital 8 1,3% 2 2,% Ingen af førnævnte 62 96,3% ,% I alt 62 1,% ,% 4

5 Samlet resultat Fraktionen af otitter var betydeligt højere i 21 end i 29. Fraktionen af forkølelse og influenza var markant lavere i 21 end i 29. Aldersfordelingen mellem sygdommene viste uændret mønster Antal 32,2 28, Diagnose 2 17,8 1 1 Forkølelse Akut otitis media 9,6 8,2 7,8,61,3 Akut sinuitis Akut pharyngitis 8 9 Akut tonsillitis 12, 12,2 11,2 1,1 Akut bronkitis Pneumoni 6,7 4,2 11,8 1,7 3,43,1 Eks. af KOL Influenza Anden luftvejsinfektion Alder og diagnose Forkølelse Akut sinuitis Akut tonsillitis Pneumoni Influenza Akut otitis media Akut pharyngitis Akut bronkitis Eks. af KOL el kronisk bronchitis Anden luftvejsinfektion

6 Samlet resultat Fordelingen af symptomer var i det væsentlige uændret. Hyppigheden af CRP-måling faldt fra 29 til 21 på kurset i 29 blev det antydet, at forbruget var for stort. Der var uændret anvendelse af Strep A test. Symptomer og fund Procent af alle registreringer 68,2 6,6 43,7 37, ,43,3 Feber Hoste Purulent øreflåd 2,8 18,2,44,4 8,27,6 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler 16,3 12,3 Dyspnoe polypnoe 18,9 19,7 Øget eksp. 111,1 11,2 1,2 Purulent eksp. Ingen af ovn. symp Undersøgelse 7 Procent af alle registreringer 6 7,4 4 4,8 4, , 13,1 1,4,1,6 3,7 2,2 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte

7 Samlet resultat Fraktionen af antibiotikabehandlede patienter steg en smule det kan skyldes det markante fald i forkølelser og specielt influenza. Der skete en stigning i anvendelsen af amoxicillin, de øvrige antibiotika holdt sig på uændret niveau. Behandling 7 6 Procent af alle registreringer 6,3 6, , , 3,9 2,6 2 Ingen antibiotika Påbegyndes Fortsættes uforandret Ændres Antibiotika Procent af alle registreringer 26,626,4 6,3 6,1 2 1 V-Penicillin 8, 4,8 Piv ampicillin 2,1 2 Clav ulansy re,3 6,2,2,3,2,,9 Makrolid Quinolon Tetracy klin Cef alosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika

8 Forkølelse Der var ingen væsentlige ændringer i varighed og symptomer fra 29 til 21 Varighed 3 2 % af tilfælde 24,9 26, ,6 1,8 18,3 18,9 19,7 1 1, 13,7 1 7,9 8,2-1 dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Symptomer og fund Procent af tilfælde 8,8 7, ,28,2 1,8 Feber Hoste Purulent øreflåd 27,1 22,4,62,3,2,6 4,44, Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe 2,1 12,9 Øget eksp. 11 3,3,7 3,7 Purulent eksp. Ingen af ovn. symp

9 Forkølelse Strep A blev anvendt lidt hyppigere, men ellers var undersøgelses- og behandlingsmønstret uændret fra 29 til 21. Undersøgelse 7 6 Procent af tilfælde 61, 6, ,6 26,4 2,1 2 14,3 1,8,3,6,8 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Procent af tilfælde Behandling 2,93,1 1, 1,1 1,21,4 V-Penicillin Pivampicillin Clavulansyre Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum 94,4 94,4 Ingen antibiotika

10 Akut otitis media Patienterne kom senere i forløbet i 21, færre havde feber og purulent øreflåd. Varighed 3 % af tilfælde 31, , 26, ,6 9, 13,6 9,8 17,2 13,7 12,7 6,9 1,8-1 dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Procent af tilfælde 1 41,6 34,4 31,4 26, 1,4 Symptomer og fund 21,6 31,7 1 Feber Hoste Purulent øreflåd 2,, 3,9 2,3 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler 4, 4,94, 2 Dyspnoe polypnoe Øget eksp.,9 Purulent eksp. Ingen af ovn. symp

11 Akut otitis media Der blev foretaget færre CRP-målinger og der skete et markant fald i ordinationerne af antibiotika. Der blev brugt mindre V-penicillin og mere amoxicillin. Undersøgelse Procent af tilfælde 91,2 7,8 2,9 2,7 2,3 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling 6 Procent af tilfælde 49, ,3 22,2 24,9 21,6 31,4 1 V-Penicillin Pivampicillin,9 2,9, 1, ,4 Clavulansyre Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika

12 Akut sinuitis Patienterne kom lidt senere i forløbet i 21, symptomerne var uændrede fra 29 til 21. Varighed % af tilfælde 33,3 4,3 31, ,6 26,1 22, ,9 6,7 4,7 3,4,8,8-1 dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Symptomer og fund 7 6 Procent af af tilfælde 62, ,4 21,8 1, 16,8 14,716 24,8 22,7 1,8 Feber Hoste Purulent øreflåd 8, 6,7,8 4,73,4,81,7 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp. Ingen af ovn. symp

13 Akut sinuitis Der blev mindre hyppigt anvendt CRP, der var ingen større ændringer i behandlingsmønstret. Undersøgelse 7 Procent af af tilfælde 6 4 1,2 39, 46, ,7 3,4,8,8 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling 7 6 Procent af af tilfælde 1,9 8, ,8 27,7 2 1 V-Penicillin 4,7 Pivampicillin,8 Clavulansyre 13,4 1,1 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika

14 Akut pharyngitis Der var en større fraktion af patienter med feber i 21 end i 29. Varighed % af tilfælde 46,2 37, 31,3 1,4 1,4 12, 12, 7,7 7,7 6,3 7,7-1 dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Symptomer og fund 1 9 Procent af tilfælde 92,393, ,2 62, 43,8 38, 38, 6, ,7 18,8 Feber Hoste Purulent øreflåd Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler 6,3 Dyspnoe polypnoe 7,7 Øget eksp. Purulent eksp. Ingen af ovn. symp

15 Akut pharyngitis Mere end 9% af tilfældene havde positiv Strep A i 21 og mere end 9% blev behandlet antibiotisk. Undersøgelse Procent af af tilfælde 93,8 76,9 1,4 12, 7,7 6,3 7,7 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling Procent af af tilfælde 93,8 84,6 V-Penicillin 6,3 Pivampicillin Clavulansyre Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum 1,4 Ingen antibiotika

16 Akut tonsillitis Der var ingen forskel fra 29 til 21 på henvendelsestidspunktet. Der var relativt færre med feber og relativt flere med synkebesvær i 21. Varighed 3 % af tilfælde 3 28,6 2 24,4 2 23,7 21,4 24, ,4 8,9 1,3 11,6 6,9-1 dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage 1, Symptomer og fund Procent af tilfælde 77, ,7 4, 48,1 33,9 9, ,21,7,8 Feber Hoste Purulent øreflåd Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler 1,,9 2,3 Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp. Ingen af ovn. symp

17 Akut tonsillitis Fraktionen af Strep A negative var større i 21 og tilsvarende fik færre antibiotika. Undersøgelse Procent af af tilfælde 3,4 4, 46,4 32, ,3 12, 12,2 8 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling Procent af af tilfælde 61,1 47,3 32,8 4, 1 V-Penicillin 4, 1, 2,3,9 2,31,8 Pivampicillin Clavulansyre,9 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika

18 Akut bronchitis Der var ingen forskel fra 29 til 21 på henvendelsestidspunkt og symptomer og fund. Varighed 3 % af tilfælde 32, ,7 27,1 21,3 27, , 8,6 7,1,7 2,6,7-1 dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Symptomer og fund 1 9 Procent af tilfælde 89,3 91, ,634,8 46,4 33, 3, 3 27,1 2 1 Feber Hoste Purulent øreflåd 6,4,2 1,4,71,3 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp.,6 Ingen af ovn. symp

19 Akut bronchitis Der blev udført relativt færre CRP-undersøgelser. Der var ingen væsentlig ændring fra 29 til 21 på antibiotikaudskrivningen. Undersøgelse 6 Procent af af tilfælde 4, ,2 41, ,3,2 3,2 2,9,7 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling 6 4 Procent af af tilfælde 3, ,323,9 2 1 V-Penicillin 12,1 8,4 Pivampicillin 6, Clavulansyre 1 9,7,6 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika

20 Pneumoni Der var ingen forskel fra 29 til 21 på henvendelsestidspunkt og symptomer og fund. Varighed % af tilfælde 3,7 36,8 33, ,7 2,4 17, ,2 7,9 8,4,8 2,6 1,3-1 dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Symptomer og fund 1 9 Procent af tilfælde 91,4 8, ,266,4 6 3, ,1 36,9 38,8 31, Feber Hoste Purulent øreflåd 2,6,3 2,2,9,7 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp. 1,3 Ingen af ovn. symp

21 Pneumoni Der blev anvendt relativt mindre CRP i 21 end i 29, til gengæld blev alle antibiotisk behandlet i 21. Undersøgelse 6 Procent af af tilfælde,1 6,6 4 4,8 4, ,9,9 1,3 1,3 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling 6 4 Procent af af tilfælde,9 42,7 3 2,8 2 1 V-Penicillin 1,1 1,7 Pivampicillin,8 3,3 Clavulansyre 17,8 14,2,41,3,7,4 2 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum 3,9 Ingen antibiotika

22 Eks. af KOL el. kronisk bronchitis Der var ingen forskel fra 29 til 21 på henvendelsestidspunkt og symptomer og fund. Varighed 6 % af tilfælde 4,2 44, , ,3 16,7 13, 9,6 6,9 2,8 4,2 3,8 1,9-1 dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Symptomer og fund Procent af tilfælde 61,1 69,2,63,8 44, ,1,8 Feber Hoste Purulent øreflåd 1,4 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe 34,7 Øget eksp. 27,828,8 Purulent eksp. 2 19,2 Ingen af ovn. symp

23 Eks. af KOL el. kronisk bronchitis Undersøgelsesmønstret var uændret fra 29 til 21. Der skete en stigning i fraktionen af antibiotikabehandlede, først og fremmest en stigning i amoxicillin med clavulansyre (som også er rekommanderet, når der er behandlingsindikation). Undersøgelse 8 Procent af tilfælde , 67, , ,9 11, Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling Procent af tilfælde 7,8 9, ,1,8 V-Penicillin 1,4 9,6 6,9,6 4,2,8 Pivampicillin Clavulansyre 1,41,9 3,8 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika

24 Influenza Der var relativt flere med feber og færre med hoste i 21 end i 29. Der blev hyppigere anvendt Strep A til diagnostik, kun ganske få blev begge år blev behandlet med antibiotika. Varighed 4 3 % af tilfælde 36, , 14, ,8 23,8 21,3 9, 8,2 19 3,3-1 dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Procent af tilfælde 81 82, 66,7 Symptomer og fund ,4 38,1 31,7 2 1 Feber Hoste Purulent øreflåd Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler 14,3 16,4 14,3 1,8 6,6 9, Dyspnoe polypnoe Øget eksp. 9, 1,1 3,3 Purulent eksp. Ingen af ovn. symp

25 Influenza Der blev målt CRP hos 3% og Strep A hos 1%. Stort set ingen blev behandlet antibiotisk Undersøgelse 6 Procent af tilfælde 6, ,6 3, 33,3 38, ,8 4,8 1,1 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling 12 Procent af af tilfælde 1 97,8 9, ,8 4,8, 1,1, V-Penicillin Pivampicillin Clavulansyre Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika 2

26 Antibiotika og CRP 29 Antibiotika i forhold til CRP Alle diganoser ,9 79, 69,4 2, 47, 3,6 2, 17,1 Ingen CRP CRP <=1 CRP 1- CRP > + antibiotika Intet antibiotikum 21 Antibiotika i forhold til CRP Alle diganoser ,8 7,2 82, 62, 37, 98,1 2 17, Ingen CRP CRP <=1 CRP 1- CRP > 1,9 + antibiotika Intet antibiotikum 26

27 Variationsdiagrammer Figurerne på denne og følgende side illustrerer deltagervariationen på udvalgte parametre. Man kan markere sin position med en pil på den søjle, der passe til ens eget resultat. Strep-A CRP 2 Antal deltagere 2 Antal deltagere <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 <11 % af registreringer <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 <11 % af registreringer V-penicillin /pivampicillin 2 Antal deltagere 2 Antal deltagere <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 <1 1 % af registreringer <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 <1 1 % af registreringer

28 Variationsdiagrammer Amoxixillin + Clavulansyre Makrolid 2 Antal deltagere 2 Antal deltagere <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9<1 1 <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9<1 1 % af registreringer % af registreringer Ingen US Intet antibiotika 2 Antal deltagere 2 Antal deltagere <1<2<3<4<<6<7<8<9<11 % af registreringer <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 <11 % af registreringer

29 Resultat for 22 deltagere 29/21 Begr. reg. 29 (13 p) Fuld reg. 29 (9 p) 21 (13 p) 21 (9 p) N % N % N % N % KØN Mand/dreng 7 4,% 362 7,9% 368 3,4% 37,4% Kvinde/pige ,3% ,7% ,6% ,6% Missing ,% 16 2,6%,%,% I alt ,8% 62 1,2% 689 1,% 4 1,% KONTAKTART Første henvendelse 71 8,% 9 81,4% 62 81,6% ,4% Forløb 188 2,% ,6% ,4% 92 16,6% I alt 939 1,% 62 1,% 689 1,% 4 1,% SYMPTOMER OG FUND Feber 382 4,7% ,7% 22 32,7% ,% Hoste o/l nasalsekretion ,9% ,2% 44 6,9% 361 6,2% Purulent øreflåd 2 2,7% 1 2,4% 1 2,2% 26 4,7% Synkebesvær ,% ,2% ,% 111 2,% Tonsilbelægninger 41 4,4% 34,4% 3,1% 2 3,6% Ømme hævede halsglandler 9 9,6% 1 8,2% 48 7,% 47 8,% Dyspnø/polypnø ,% 77 12,3% ,4% 89 16,1% Øget ekspektorat ,% ,9% 17 22,8% 88 1,9% Purulent ekspektorat 17 11,4% 69 11,% 84 12,2% 42 7,6% Ingen af førnævnte 72 7,7% 7 11,2% 62 9,% 6 11,7% I alt ,8% ,% ,6% 4 196,8% UNDERSØGELSE Strep A positiv 8 6,2% 32,1% 37,4% 32,8% Strep A negativ 12 1,9% 6 1,4% 9 13,1% 73 13,2% CRP målt ,9% 2 4,8% ,3% ,9% Rtg. Thorax 19 2,% 23 3,7% 14 2,% 13 2,3% Ingen af førnævnte 19,3% 28 4,6% 398 7,8% 316 7,% I alt ,3% 62 1,6% ,% 4 1,2% ÆTIOLOGI Sandsynligvis virusinfektion 36 7,1% 373 9,7% 378 4,9% 319 7,6% Sandsynligvis bakteriel infektion 43 42,9% 22 4,3% 311 4,1% 23 42,4% I alt 939 1,% 62 1,% 689 1,% 4 1,% ANTIBIOTIKA Påbegyndes 334 3,6% 21 33,6% ,8% 2 37,% Fortsættes uforandret 46 4,9% 22 3,% 3 4,4% 19 3,4% Ændres 16 1,7% 16 2,6% 14 2,% 11 2,% Ingen antibiotika 43 7,8% 377 6,3% 378 4,9% 319 7,6% I alt 939 1,% 62 1,% 689 1,% 4 1,% DIN DIAGNOSE Forkølelse ,9% 21 32,2% 19 28,3% 19 28,7% Akut otitis media 1,4% 1 8,2% 13 14,9% ,3% Akut sinuitis 8 8,% 49 7,8% 7 1,2% 49 8,8% Akut pharyngitis 9 1,% 4,6% 8 1,2% 8 1,4% Akut tonsillitis 81 8,6% 8,% 68 9,9% 44 7,9% Akut bronkitis 77 8,2% 63 1,1% 94 13,6% 61 11,% Pneumoni 1 16,% 7 11,2% 9 13,8% 7 1,3% Eks. af KOL el kronisk bronchitis 3 3,2% 42 6,7% 29 4,2% 23 4,2% Influenza 19 11,6% 74 11,8% 18 2,6% 3,% Anden luftvejsinfektion 29 3,1% 21 3,4% 9 1,3% 29,2% I alt 939 1,% 62 1,% 689 1,% 4 1,% ANTIBIOTIKA Penicillin V 188 2,% ,6% ,4% ,8% /pivampicillin 8 6,2% 3 4,8% 46 6,7% 6 1,8% Amoxixillin + Clavulansyre 14 1,% 13 2,1% 17 2,% 8 1,4% Makrolid 42 4,% 33,3% 42 6,1% 32,8% Quinolon 1,1% 1,2% 2,3%,% Tetracyklin,% 2,3% 2,3%,% Cephalosporin,%,%,%,% Andre 1,1% 3,% 8 1,2% 3,% Ingen antibiotika 63 67,6% 377 6,3% 378 4,9% 319 7,6% I alt 939 1,% 62 1,% 689 1,3% 4 1,% ANDET Penicillinallergi 16 1,7% 11 1,8% 13 1,9% 12 2,2% Patienten forlanger antibiotika 1 1,1% 4,6% 1,1%,9% Henvisning til specl./hospital 11 1,2% 8 1,3% 16 2,3% 9 1,6% Ingen af førnævnte 92 96,1% 62 96,3% 69 9,6% 28 9,3% I alt 939 1,% 62 1,% 689 1,% 4 1,% 29

30 Alle deltagere 29/21 29 (24 praksis) 21 (22 praksis) Antal Procent Antal Procent KØN Mand/dreng 883 2,7% 67 4,3% Kvinde/pige ,8% 68 4,7% Missing/udlændinge 142 8,%,% I alt ,% ,% KONTAKTART Første henvendelse ,2% ,4% Forløb ,8% ,6% I alt ,% ,% SYMPTOMER OG Feber ,% ,% Hoste o/l nasalsekretion ,9% 81 6,6% Purulent øreflåd 43 2,6% 41 3,3% Synkebesvær 36 21,% 29 2,8% Tonsilbelægninger 86,1% 4,4% Ømme hævede halsglandler 147 8,8% 9 7,6% Dyspnø/polypnø 21 1,% 22 16,3% Øget ekspektorat ,1% 24 19,7% Purulent ekspektorat ,2% 126 1,1% Ingen af førnævnte 143 8,% 127 1,2% I alt ,3% ,6% UNDERSØGELSE Strep A positiv 13 6,2% 69,6% Strep A negativ 179 1,7% ,1% CRP målt 38 32,1% 33 26,% Rtg. Thorax 43 2,6% 27 2,2% Ingen af førnævnte 887 3,% 714 7,4% I alt ,% ,8% ÆTIOLOGI Sandsynligvis virusinfektion 997 9,6% 697 6,1% Sandsynligvis bakteriel infektion 677 4,4% 46 43,9% I alt ,% ,% ANTIBIOTIKA Påbegyndes 6 33,8% ,% Fortsættes uforandret 69 4,1% 49 3,9% Ændres 32 1,9% 2 2,% Ingen antibiotika 18 6,2% 697 6,1% I alt ,8% ,% DIN DIAGNOSE Forkølelse 84 34,9% 34 28,% Akut otitis media 16 6,3% ,8% Akut sinuitis 131 7,8% 119 9,6% Akut pharyngitis 2 1,% 16 1,3% Akut tonsillitis 132 7,9% 112 9,% Akut bronkitis 149 8,9% 1 12,% Pneumoni ,6% 12 12,2% Eks. af KOL el kronisk bronchitis 72 4,3% 2 4,2% Influenza ,2% 21 1,7% Anden luftvejsinfektion 6 3,6% 38 3,1% I alt ,% ,% ANTIBIOTIKA Penicillin V ,3% ,4% /pivampicillin 89,3% 16 8,% Amoxixillin + Clavulansyre 28 1,7% 2 2,% Makrolid 76 4,% 74 6,% Quinolon 2,1% 2,2% Tetracyklin 2,1% 2,2% Cephalosporin,%,% Andre 4,2% 11,9% Ingen antibiotika 11 6,7% 697 6,1% I alt ,% ,2% ANDET Penicillinallergi 28 1,7% 2 2,% Patienten forlanger antibiotika 14,8% 6,% Henvisning til specl./hospital 2 1,% 2 2,% Ingen af førnævnte ,% ,% I alt ,% ,% 3

31 Registreringsskemaerne som de poppede op på skærmen når lægen kodede en luftvejsinfektion Fuld registrering Begrænset registrering 31

32

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Svarrapport 23 læger i Region Syddanmark 21 Audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Region Syddanmark 21 Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS

LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 6 Svarskrivelse 131 praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 1 2 LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS LUFTVEJSINFEKTIONER 6 Denne rapport beskriver resultaterne

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Antibiotika hvornår og hvornår ikke? (Kursus 510 lokale 6)

Luftvejsinfektioner i almen praksis Antibiotika hvornår og hvornår ikke? (Kursus 510 lokale 6) Luftvejsinfektioner i almen praksis Antibiotika hvornår og hvornår ikke? (Kursus 510 lokale 6) Bente Gahrn Hansen, Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Kursusleder: Lars Bjerrum, praktiserende læge, professor,

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck

Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck Luftvejsinfektioner Håndbog om udredning og behandling i almen praksis Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck Antibiotika og luftvejsinfektioner Indhold Side 4 Luftvejsinfektioner Håndbog om udredning

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge Københavns Universitet At opdatere viden om diagnostik og behandling af de mest almindelige infektionssygdomme i almen praksis. Vi tager udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin 2014 Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN (trykt version):

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015 Det Nationale Antibiotikaråd NOTAT Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1500717 Dok nr.: 1697169 Dato: 27. maj 2015 Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde

Læs mere

Luftvejsinfektioner (Ekstra fokus på virale) Infektionshygiejnisk perspektiv

Luftvejsinfektioner (Ekstra fokus på virale) Infektionshygiejnisk perspektiv Luftvejsinfektioner (Ekstra fokus på virale) Infektionshygiejnisk perspektiv 1. reservelæge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH Inspireret af tidligere oplæg v. Svend Ellermann-Eriksen, ledende

Læs mere

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Luftvejsinfektion Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Af Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Biografi Rune Aabenhus er læge og under hoveduddannelsen

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Oktober 2016 Disposition Ny model for Gult kort - og nye grænseværdier Flokbehandling efter de nye regler i

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug i ATC-gruppe J01 og P01A01 aggrund og indhold Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1 Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Oplæg til tre nationale mål Følgende oplæg til mål er udarbejdet på baggrund af input fra Det Nationale Antibiotikaråd.

Oplæg til tre nationale mål Følgende oplæg til mål er udarbejdet på baggrund af input fra Det Nationale Antibiotikaråd. Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPCHO Koordineret med: Sagsnr.: 1700915 Dok. nr.: 342506 Dato: 25-04-2017 Nationale mål for antibiotika til mennesker Resumé Danmark skal, jf.

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Infektioner i almen praksis

Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Version 3 Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20 Indholdsfortegnelse Baggrund.. side 3 Formål...side 6 Materiale og metode..side 6 Resultater.. side 7 Diskussion...side 16 Konklusion.. side 20 Perspektivering side 20 Referencer... side 22 Bilag 1.side

Læs mere

Infektioner i almen praksis

Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Version 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Småbørn, Infektioner og Antibiotika

Småbørn, Infektioner og Antibiotika Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Småbørn, Infektioner og Antibiotika - En bog med viden til forældre 1 Indledning

Læs mere

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er at støtte

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis 1 Kolofon: Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Udgivet af: Audit Projekt

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 Til Medicintilskudsnævnets medlemmer. Den 11. februar 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen.

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. Minirapport Skraldetragten Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget

Læs mere

Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika

Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika Udarbejdet af Trine Zeigermann Andersen & Dorthe Møllgaard Kristensen Hold nr 32 B Vejleder:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Syge børn I praksis Luftvejsinfektioner Forkølelse Mellemørebetændelse Halsbetændelse Falsk strubehoste Lungebetændelse Bihulebetændelse Forkølelse Øvre luftvejsinfektion (næse, svælg, nedre

Læs mere

Rationelt antibiotika forbrug. Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme

Rationelt antibiotika forbrug. Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme Rationelt antibiotika forbrug Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme Dagens agenda Hvorfor skal vi ændre vores antibiotika forbrug? Hvordan er vores antibiotika forbrug i Danmark? Hvorfor

Læs mere

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen.

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen. Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug Sundhedsstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATCgruppe J01 og P01AB01, der per 1. oktober

Læs mere

Infektioner i almen praksis

Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Version 4 Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er

Læs mere

Antibiotikabehandling under pres nationale kliniske retningslinjer er nødvendige

Antibiotikabehandling under pres nationale kliniske retningslinjer er nødvendige Lægeforeningen Marts 2012 Politikpapir Antibiotikabehandling under pres nationale kliniske retningslinjer er nødvendige Der er behov for en samlet, koordineret og systematisk indsats for at dæmme op for

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009 AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2009 Svarrapport 2007/2009 Audit om Hypertension i almen praksis 2. registrering Oktober 20. Udgivet af Audit Projekt Odense J.B. Windsløws Vej 9A 5000 Odense C Forfattere:

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis.

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. Forskningstræningsprojekt af Lene Mikkelsen og Lone Kudsk, hold 002 INTRODUKTION...3 METODE...4 RESULTATER OG ANALYSE...5 Studie 1: Contribution

Læs mere

Har det 20. århundredes mirakelmiddel en fremtid?

Har det 20. århundredes mirakelmiddel en fremtid? Antibiotika-resistens Antibiotikaoverforbrug og resistens Har det 20. århundredes mirakelmiddel en fremtid? Af Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Biografi Rune Aabenhus er læge og under hoveduddannelsen i almen

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Region Hovedstaden Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Centerdirektør Bettina Lundgren Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen 20. Januar 2017, Vilvorde Kursuscenter

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012 Rapport: Danske børn sundhed og sygelighed år 2005 (SUSY 2005) 7000 børn interview forældre (maj 2005-febr 2006) Vigtigste konklusioner: Hver

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Antibiotika til dyr i Danmark

Antibiotika til dyr i Danmark Antibiotika til dyr i Danmark Tendenser i forbruget og betydning i resistensproblematikken [ Vibeke Frøkjær Jensen 1 og Ole E. Heuer 1 ] 1 Begge dyrlæger og projektforsker, Afd. for Epidemiologi og Risikovurdering,

Læs mere

Hudens infektioner. Bakterielle infektioner. Virus infektioner. Svampe infektioner. Parasitære infektioner

Hudens infektioner. Bakterielle infektioner. Virus infektioner. Svampe infektioner. Parasitære infektioner Hudens infektioner Bakterielle infektioner Virus infektioner Svampe infektioner Parasitære infektioner Bakterielle infektioner Staphylococcus aureus Impetigo Echtyma Follikulitis Furunkel/absces Stafylokok

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE har til formål at virke

Læs mere

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60%

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60% Antibiotika: Antibiotika ved almindelige sygdomme: Luftvejsinfektioner: Langt det meste af det antibiotika, som udskrives i almen praksis udskrives til behandling af luftvejsinfektioner. Det drejer sig

Læs mere

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år INFORMATION OM smitsomme sygdomme Børn i alderen 0-6 år 2 Folderen her informerer om smitsomme sygdomme, primært for børn i aldersgruppen 0-6 år. Forholdsreglerne gælder for vuggestuen, dagplejen og daginstitutioner

Læs mere

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB ERFARING NR. 1604 En undersøgelse i udvalgte besætninger har vist, at tetracyklinforbruget kunne reduceres i 14 ud

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ANTIBIOTIKA TIL MENNESKER

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ANTIBIOTIKA TIL MENNESKER NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ANTIBIOTIKA TIL MENNESKER Tre målbare mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020 JULI 2017 Indhold Forord: Antibiotika eller ej?... 2 Introduktion: Baggrund for

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis

Bihulernes sygdomme. Inflammatoriske næselidelser 07/05/13. Allergisk rhinit. Akut rhinosinuitis Kronisk rhinosinuitis Bihulernes sygdomme Per Friis Overlæge, Øre-,næse- og halsafdeling H Speciale: næse- og bihulekirurgi Inflammatoriske næselidelser Allergisk rhinit Nasalstenose Sekretion (vandigt) Kløe Nysen Lugtesans

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen Dagsorden Mødedato 14. november 2016 Kl. 9-12 Sted Bilagsnr. Deltagere Afbud Kopi Axeltorv 3, 1609 København V, henvendelse på 1. sal. Ingen Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere