Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk"

Transkript

1 Biler Biler Skat & Moms redmark.dk

2 Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler vedrørende skat og moms for ikke at blive standset under eller efter køreturen af SKAT og blive præsenteret for en ekstra regning. Når en firmabil anvendes til private formål, reguleres forholdet på moms og afgiftssiden som hovedregel hos virksomheden, hvorimod konsekvenserne for privat kørsel efter skattereglerne sker hos den ansatte. Der er forskel på, hvordan benyttelsen af en firmabil til private formål behandles efter moms- og skattereglerne. Tidligere har SKAT foretaget en del razziaer af biler på gule plader, og det har her vist sig, at der er fejl i mange firmabilers moms- og skatteforhold. Pjecen beskriver reglerne for moms og skat ved brugen af firmabiler. I pjecen er beskrivelsen af reglerne for brugen af firmabiler opdelt i henholdsvis gulpladebiler og biler på hvide plader. Februar 2017 Indhold Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet?...2 Gulpladebiler...3 Moms på gulpladebiler ved anskaffelse, leasing og drift...7 Papegøjeplader...8 Biler på hvide plader...8 Skattemæssig konsekvens ved privat kørsel i arbejdsgiverens firmabil...9 Leasing...11 Kørsel i firmabil for selvstændige erhvervsdrivende...12 Hvordan kommer firmabilen sikkert gennem skatte- og momslandskabet

3 Gulpladebiler Når ansatte bruger en gulpladebil til privat anvendelse, beskattes de af enten fri bil, eller, når der er tale om en specialindrettet gulpladebil, af antal af private kørte kilometer. Derimod bliver virksomheden ikke økonomisk belastet i skattemæssig henseende, når der sker privat anvendelse af en gulpladebil. I forhold til momsen er det afgørende, at gulpladebilen udelukkende anvendes til momspligtige formål, for at der er momsfradrag for omkostninger til anskaffelse og drift af bilen. Det er den faktiske anvendelse af bilen, der har betydning. Hvornår er der skattemæssigt og momsmæssigt tale om privat anvendelse af gulpladebiler Der er som hovedregel tale om privat anvendelse af en gulpladebil, når kørslen ikke sker i virksomhedens ærinde. Det vil sige i de tilfælde, hvor kørslen i gulpladebilen sker med et privat formål, er kørslen privat. Kørsel mellem bopæl og arbejdspladsen anses som udgangspunkt både momsmæssigt og skattemæssigt som privat kørsel. Der er dog følgende undtagelser, hvor kørsel mellem bopæl og arbejdspladsen alligevel ikke anses for privat kørsel: 1. Undtagelse kørsel mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted eller skiftende arbejdspladser Skat Kørsel mellem bopæl og et midlertidig arbejdssted anses ikke som privat anvendelse. En arbejdsplads anses skattemæssigt for midlertidig indtil den 61. arbejdsdag. Det er således muligt at køre fra bopælen til samme arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage indenfor 12 måneder, uden der er tale om privat kørsel. Et arbejdssted defineres som det sted, hvor den ansatte udfører arbejdet for virksomheden, ligegyldigt hvem det pågældende sted tilhører. Alle arbejdsdage skal tælles med ved opgørelsen af kørslen indtil 60 dage, uanset længden på arbejdsdagen. Hvis der kun køres fra bopælen til arbejdspladsen enkelte dage igennem en periode, lægges arbejdsdagene sammen. Sammentællingen afbrydes kun, hvis der ikke sker kørsel mellem bopælen og den pågældende arbejdsplads i 60 sammenhængene arbejdsdage. Er kørselsmønstret for den skattepligtige kørsel til mange forskellige arbejdspladser og er det således ikke sandsynligt, at der køres mellem bopæl og arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage, vil befordringen anses som erhvervsmæssig. SKAT kan med fremadrettet virkning i indtil 12 måneder give skriftligt pålæg om, at medarbejderen dokumenterer ved kørselsregnskab, at der er tale om erhvervsmæssig befordring. Nedenstående regel om skiftende arbejdspladser gælder også skattemæssigt, såfremt 60-dages-reglen overholdes Moms I modsætning til skattereglerne indeholder momsreglerne ikke en 60 dages regel ved kørsel til skiftende arbejdspladser. Det betyder, at det ikke påvirker momsfradragsretten, hvis den ansatte kører til det samme midlertidige arbejdssted i 80 dage, så længe tre betingelser er opfyldt: Gulpladebilen skal have værktøj eller materialer, eller den ansatte skal have et lager på sin bopæl Den ansatte må ikke bruge bilen til private formål Virksomheden har ret til skattemæssige afskrivninger på bilen 3

4 2. Undtagelse lejlighedsvis kørsel mellem bopælen og arbejdspladsen Skat og moms Lejlighedsvis kørsel mellem arbejdspladsen og den ansattes bopæl har ingen momsmæssige eller skattemæssige konsekvenser, når bilen den følgende dag udelukkende anvendes erhvervsmæssigt for eksempel til kundebesøg eller kørsel til togstation eller lufthavn. Det er en betingelse, at denne form for kørsel højst foretages 25 gange om året. Hvis en gulpladebil ofte holder ved den ansattes private bopæl udenfor normal arbejdstid, vil SKAT anse bilen for også at være til rådighed for privat kørsel. I dette tilfælde er den eneste måde at undgå beskatning af fri firmabil at fremlægge et løbende og korrekt ført kilometerregnskab over bilens totale kørsel, som udelukkende udviser erhvervsmæssig kørsel. Et korrekt ført kilometerregnskab indeholder som minimum en daglig oversigt over kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens afslutning, datoen for kørslen, angivelse af ethvert begyndelses- og ankomststed med samme formål, tidspunktet og formålet med kørslen. 3. Undtagelse kørsel i forbindelse med en vagtordning Skat og moms Ansatte, der har tilkaldevagter fra bopælen, og som tager bilen med hjem, fordi den skal bruges i forbindelse med tilkaldene, anses ikke af den grund momsmæssigt eller skattemæssigt for at være privat kørsel. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov bilen er udstyret med værktøj eller lignende, således at der kan udføres de reparationer, som den ansatte skal udføre i forbindelse med vagten den ansatte har forbud mod at bruge bilen privat der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald mv. det kan dokumenteres hvilke biler, der er brugt til de enkelte vagter antallet af biler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang den ansatte skal have vagt i hele vagtperioden. Hvis der er tale om vagtordninger, hvor den ansatte skal være til rådighed døgnets 24 timer, må den ansatte gerne køre i bilen til familiefester og lignende inden for vagtområdet, uden det får momsmæssige eller skattemæssige konsekvenser. Hvis kørslen mellem bopælen og arbejdsstedet foregår i et specialindrettet køretøj, må der foretages svinkeærinder i tilknytning til kørslen, se undtagelse 6, hvor svinkeærinder defineres. SKAT mener ikke, at man kan have vagt hele tiden. 4

5 4. Undtagelse kørsel efter mad, efter kollega og andre praktiske situationer Skat og moms Den ansatte kan køre til frokost eller hente mad i arbejdstiden i gulpladebilen, uden at det får skattemæssige eller momsmæssige konsekvenser. Hvis den ansatte kører i en specialindrettet varebil, må den ansætte hente mad på vej til eller fra arbejde, idet kørslen så anses for et svinkeærinde, der er tilladt i en specialindrettet bil. Den ansatte kan uden skattemæssige og momsmæssige konsekvenser også hente og aflevere kollegaer i tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde, når arbejdsgiveren har bedt den ansatte om at gøre det. SKAT accepterer i en række praktiske situationer, at den ansatte kan gøre private ting: Den ansatte kan handle privat hos kunden, når den ansatte er på kundebesøg. Den ansatte kan parkere og arbejde hos en kunde, og derefter gå ind i nabobutikken og handle privat. Den ansatte kan på vej til og fra kunder standse og købe mad, drikkevarer og andre fornødenheder til brug i arbejdstiden, når bare den ansatte ikke afviger fra den erhvervsbetingede rute. 5. Undtagelse Dagsbeviser Skat En varebil med en tilladt totalvægt på indtil 4 t og som ikke er registreret som hel eller delvis privatbenyttede må anvendes privat, når medarbejderen betaler en benyttelsesafgift pr. dag. Varevognen må kun anvendes privat i indtil 20 dage pr. kalenderår. Anvendes den derudover, vil medarbejderen blive beskattet af fri bil. Der skal udstedes et bevis (dagsbevis), som skal medbringes under kørslen den pågældende dag. Dagsbeviset skal være indhentet, førend den private kørsel påbegyndes. Dagsbeviserne kan købes ved at logge ind på Motorregistret eller i SKATs app. Moms Momsen er endelig afregnet med dagsbeviset for varebiler med en totalvægt på op til kg. For varebiler mellem og kg skal virksomheden beregne en udtagningsmoms for den private anvendelse. Udtagningsmomsen føres som salgsmoms på virksomhedens momsangivelse. Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Virksomheden har ikke trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Totalvægt højst kg Dagsbevis: 225 kr. Dagsbevis: 185 kr. Totalvægt kg Dagsbevis: 185 kr. Dagsbevis: 185 kr. 6. Undtagelse kørsel i en specialindrettet gulpladebil Specialindrettede gulpladebiler er biler, som ikke er velegnede som alternativ til en privat bil. Specialindrettet gulpladebiler er typiske: Lastvogne Kranvogne Kassevogne med indrettet værksted Mandskabsvogne Andre specialkøretøjer 5

6 Der skal altid foretages en konkret vurdering af den enkelte gulpladebil, før det er muligt at bedømme om den opfylder betingelserne for at tilhøre kategorien af specialindrettede gulpladebiler eller ej. Ved vurderingen af om der konkret er tale om en specialindrettet gulpladebil, skal gulpladebilen anses som et uegnet alternativ til en privat bil, samt at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for at brugeren heraf kan udføre dit arbejde. I nedenstående skema er der anført forhold, der vil indgå i vurderingen af, om et køretøj anses som specialindrettet: Moms Når den ansatte kører i en specialindrettet gulpladebil, må den ansatte det samme som i en almindelig gulpladebil beskrevet under undtagelse 1-5. Endvidere må den ansatte køre mellem hjemmet og arbejdspladsen, og i forbindelse med denne kørsel må den ansatte afvige fra ruten i forbindelse med såkaldte svinkeærinder. Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede gulpladebiler anses for at være foretaget i virksomhedens interesse, og påvirker ikke momsfradragsretten for bilen, når der er et erhvervsmæssigt behov for at bilen er indrettet på den specielle måde den specialindrettede bil er nødvendig for at den ansatte kan udføre sit arbejde. Momenter der taler for specialindrettet: Der er tale om et større køretøj Der er tale om en kassevogn Der er ikke sideruder i køretøjets varerum Der er som følge af et erhvervs-mæssigt behov indrettet mange fastspændte reoler, der fylder det meste af køretøjets lastrum Køretøjet er ud over de fastspændte reoler også fyldt med nødvendigt værktøj og materialer Køretøjet er beskidt som følge af den erhvervsmæssige brug Køretøjet lugter ubehageligt som følge af den erhvervsmæssige brug Der er indrettet erhvervsbetingede installationer på sædet ved siden af føreren Køretøjet bærer generelt præg af erhvervsmæssig anvendelse Momenter der taler imod specialindrettet: Køretøjet er smart og minder om biler, der normalt anvendes privat Køretøjet er rent og pænt indvendig, så man ikke behøver arbejdstøj for at køre i den Køretøjet er en ladvogn uden nogen eller kun begrænset specialindretning Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for køretøjets indretning Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at medbringe det pågældende værktøj m.v. Køretøjet har firehjulstræk uden at den erhvervsmæssige brug nødvendiggør dette Køretøjets normale anvendelsesområde svarer ikke til den erhvervsmæssige anvendelse Skat Privat kørsel i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel i en specialindrettet gulpladebil får kun skattemæssige konsekvenser, når en bagatelgrænse på km. overskrides samtidig med at værdien af den faktiske kørsel sammen med øvrige personalegoder overstiger bundgrænsen for øvrige personalegoder på kr (2017). Såfremt der er tale om privat ærindekørsel i forbindelse med den erhvervsmæssige kørsel, og den private kørsel ikke medfører en afvigende kørselsrute i forhold til den erhvervsmæssige, tælles denne kørsel ikke med i de km. pr. år. Til illustration af beregningen af privat kørsel i forbindelse med den erhvervsmæssige kørsel i specialindrettet gulpladebil: Antal kilometer Beskatning Ingen beskatning Ingen beskatning* Den ansatte beskattes med kr. 3,56 pr. kørte kilometer over 1000 km *Hvis den ansatte ikke har øvrige personalegoder omfattet af bagatelgrænsen (kr / kr pr. km. = km gælder for 2017). Hvis den ansatte herudover kører privat i gulpladebilen, skal den ansatte beskattes med det beløb, svarende til, hvad det vil koste at leje en tilsvarende gulpladebil. Skemaet er ikke udtømmende, og der kan derfor efter omstændighederne indgå andre forhold 6

7 Moms på gulpladebiler ved anskaffelse, leasing og drift Udelukkende momspligtig anvendelse anskaffelse, leasing og drift af gulpladebil Hvis gulpladebilen udelukkende anvendes til momspligtig virksomhed, har virksomheden fuld momsfradrag for anskaffelse og drift af bilen. Det samme gælder for momsen af udgiften til eventuel leasing af gulpladebilen. Blandet anvendelse af gulpladebilen anskaffelse, leasing og drift af gulpladebil Hvis gulpladebilen bruges til andre formål end momspligtig virksomhed, f.eks. til ansattes private kørsel, vil den fulde fradragsret for momsen som udgangspunkt bortfalde. Der er ingen bagatelgrænse for privat brug i momsreglerne. Anvendes gulpladebilen blot i et kort øjeblik til private formål mister virksomheden momsfradragsretten i forbindelse med anskaffelsen. Den konkrete håndtering afhænger af om bilen har en tilladt totalvægt på under eller over 3 tons. Gulpladebiler med tilladt totalvægt under 3 tons Er der tale om gulpladebiler med en tilladt totalvægt på under 3 tons, vil den blandede anvendelse (momspligtig og privat kørsel) af gulpladebilen betyde, at der ikke er momsfradrag på købet af bilen. Selv om bilen bruges til blandet kørsel, er der fortsat fuld fradragsret for momsen af driftsudgifterne på bilen, hvis virksomheden som minimum har kr i årlig omsætning. Leasede gulpladebiler med tilladt totalvægt under 3 tons Fradragsretten for leasede gulpladebiler med en tilladt totalvægt på under 3 tons er fastsat til 1/3 af momsen på leasingafgiften, når bilen anvendes blandet. Hvis en leaset gulpladebil anvendes blandet er der fortsat fuld momsfradrag for driftsudgifterne. Det er også en betingelse her at virksomheden som minimum har kr i årlig omsætning. Gulpladebiler med tilladt totalvægt over 3 tons For gulpladebiler med en tilladt totalvægt på over 3 tons, afhænger fradragsretten for momsen på anskaffelsen, leasingydelsen og driften af, hvor stor den momspligtige anvendelse skønsmæssigt er i forhold til det samlede brug af gulpladebilen. Skønnet skal afspejle den momspligtige anvendelse. Hvis virksomheden skønner, at bilen anvendes 90% til momspligtig virksomhed, har virksomheden fradrag for 90% af momsen af anskaffelsesprisen, leasingydelser og driften. Skematisk oversigt over momsfradrag for gulpladebiler Motorkøretøjets art Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg Gulpladebil med tilladt totalvægt under 3 tons Udelukkende momspligtig benyttelse Fuld Fuld Fuld Af den fulde salgspris Blandet benyttelse Ingen 1/3 Fuld Ingen Gulpladebil med tilladt totalvægt over 3 tons Udelukkende momspligtig benyttelse Fuld Fuld Fuld Af den fulde salgspris Blandet benyttelse Delvis efter skøn Delvis efter skøn Delvis efter skøn Af den fulde salgspris 7

8 Papegøjeplader Gulpladebiler med en totalvægt på op til 4 ton, som indeller omregistreres den 1. januar 2009 eller senere, og som også anvendes privat, får papegøjeplader. Ejere af biler, der er indregistreret i perioden mellem 3. juni 1998 og 1. januar 2009, har fået udleveret et særligt hvidt klistermærke. Denne ordning gælder fortsat for biler, der ikke er omregistreret siden d. 1. januar 2009 (se også om registreringsafgift nederst i denne udgivelse). Biler på hvide plader Skat Det er ikke afgørende for beskatningen, om en bil er på gule plader, papegøjeplader eller hvide plader. Der gælder derfor som udgangspunkt samme regler og undtagelser for brugen af biler på hvide plader, som er beskrevet under afsnittet Gulpladebiler (se oversigtsskema på s. 10). Der er imidlertid en forskel på de dokumentationskrav, SKAT stiller, for at en firmabil ikke anses for at være stillet til rådighed til privat brug. Ansatte, der kører i en gulpladebil, anses som udgangspunkt ikke for at anvende denne privat, hvis kørslen er lovlig efter momsreglerne. Der er for disse biler ikke et krav om, at der føres en kørebog eller andet, om end det efter omstændighederne af bevismæssige årsager kan tilrådes at føre et sådan regnskab alligevel. Omvendt opererer SKAT i praksis med en formodningsregel for biler på hvide plader, hvilket indebærer, at disse som udgangspunktspunkt anses for at være til stillet til rådighed til privat anvendelse, hvis en ansat har adgang til bilen uden for normal arbejdstid. For at undgå beskatning af fri bil for en bil på hvide plader, forlanger SKAT som minimum, at den ansatte indgår en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver, om at bilen ikke må anvendes til privat brug (fraskrivelseserklæring). Herudover skal det kunne dokumenteres, at bilen ikke anvendes privat. I praksis nødvendiggør dette, at der føres et kørselsregnskab, som arbejdsgiver har pligt til at føre kontrol med løbende. Dette regnskab skal indeholde oplysninger om følgende: Dato for kørsel Kilometertællerens udvisende ved den daglie kørsels begyndelse og afslutning Den daglige kørselsfordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel Bestemmelsessteder for den og lignende notater, der kan dokumentere eller sandsynliggøre regnskabets rigtighed Moms Hverken momsen af købet eller driften af personbiler (hvidpladebiler) kan fradrages, selv om bilen udelukkende bruges til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Der er særlige regler om momsfradrag for bilforhandlere, leasingselskaber og køreskoler. 8

9 Skattemæssig konsekvens ved privat kørsel i arbejdsgiverens firmabil Skat Når den ansatte anvender arbejdsgiverens firmabil til privat kørsel og denne kørsel ikke er omfattet af de førnævnte undtagelser 1-6, bliver den ansatte beskattet af fri firmabil. Værdien af fri firmabil udgør 25 % af den del af bilens værdi der ikke overstiger kr , og 20 % af den del af bilens værdi, der overstiger kr Værdien opgøres altid mindst som 25 % af kr Værdien, der anvendes til beregning af det skattepligtige beløb, afhænger af, om arbejdsgiveren har anskaffet bilen som ny eller mere end 3 år gammel regnet fra datoen for første registrering. For firmabiler, som ved anskaffelsen højst er 3 år gammel, anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag. Fra det 4. år regnet fra datoen for første registrering opgøres værdien ud fra 75 pct. af nyvognsprisen. Eksempel: Bilen er indregistreret første gang den 1/ Arbejdsgiveren køber bilen den 1/ for kr Nyprisen den 1/ udgjorde kr I beskatningsgrundlaget indgår bilen med en værdi på: 1/5 1/ : Nyvognsprisen, kr / og fremefter: 75 pct. af nyvognsprisen, kr Hvis firmabilen på anskaffelsestidspunktet er mere end 3 år gammel, regnet fra datoen fra første registrering, udgør anskaffelsesprisen med eventuelle tillæg af istandsættelsesudgifter beregningsgrundlaget. Der er altid tale om minimum beskatning af 25 % af ligegyldigt om firmabilen kun har kostet kr Hvis den ansatte kun har bilen til rådighed i en kortere periode (1-30 dage) beregnes værdi at fri firmabil med 1/12 af den årlige værdi af fri firmabil. Dette gælder for alle biler, der er egnede til privat kørsel. Det er ikke den faktiske kørsel, men rådigheden, der udløser beskatning. Det vil sige, at selvom firmabilen hovedsagelig anvendes til erhvervsmæssig kørsel, vil der ske beskatning af fri firmabil, hvis den ansatte har tilladelse til at anvende bilen til privat kørsel som ikke er omfattet af ovennævnte undtagelser 1-6. Moms I situationer hvor virksomheden og virksomhedens ansatte ikke udelukkende anvender en firmabil til momspligtige formål, er konsekvensen tilbagebetaling af moms og afgifter. Det er virksomheden, der eventuelt skal tilbagebetale moms og afgifter. Kørslen får således ingen moms- og afgiftsmæssige konsekvenser for den ansatte, men kan derimod få skattemæssige konsekvenser. Se skematisk oversigt over reglerne for den ansattes beskatning af fri firmabil på næste side >> 9

10 Skematisk oversigt over reglerne for den ansattes beskatning af fri firmabil Brug af bil Almindelig firmabil Specialindrettet gulpladebil Erhvervsmæssig kørsel Ingen beskatning Ingen beskatning Kørsel bopæl mellem virksomhedens adresse Dog ikke ved nedenstående 5 undtagelser: 25 % af bilens værdi optil kr og 20 % af resten (mindst af kr ) Ingen beskatning, hvis ingen befordringsfradrag. Ellers beskatning af et tilsvarende beløb dages reglen Ingen beskatning 2. Lejlighedsvis kørsel Ingen beskatning 3. Vagtordning Ingen beskatning* 4. Kørsel i forbindelse med Ingen beskatning* spisepauser eller afhentning af kolleger 5. Dagsbeviser 225 kr. pr. dag i op til 20 dage pr. kalenderår* Privat kørsel i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel Øvrig privat kørsel 25 % af bilens værdi op til kr og 20 % af resten (mindst af kr ) 25 % af bilens værdi optil kr og 20 % af resten (mindst af kr ) Beskatning ved kørsel over km, dog ingen beskatning af indtil km. hvis den ansatte ikke har øvrige personalegoder omfattet af bagatelgrænsen. Ved kørsel over 2.545km. beskatning med kr. 3,56 pr. km. over km. Beskatning af prisen for leje af et tilsvarende køretøj medmindre, at kørslen sker som et alternativ til almindelig personbefordring, da 25 % af gulpladebilens værdi optil kr og 20 % af resten (mindst af kr ) *=Reglen gælder kun for gulpladebiler 10

11 Leasing Skat Når virksomheden beslutter, at lease i stedet for at eje en bil, skal der stadigvæk foretages en sondring mellem udelukkede erhvervsmæssig kørsel, blandet erhvervsmæssig og privat kørsel. Når der er tale om udelukkende erhvervsmæssigt kørsel, sker der ingen beskatning af de ansatte. I de tilfælde, hvor der er tale om blandet kørsel, vil de ansatte blive beskattet af fri firmabil, medmindre den private kørsel falder ind under én af de fra 1-6 førnævnte undtagelser. Deleleasing den ansatte og arbejdsgiver Deleleasing forekommer i de tilfælde hvor arbejdsgiveren og den ansatte hver indgår separate aftaler om at lease den samme firmabil hos samme leasingselskab. Virksomheden anvender udelukkende den leasede bil til erhvervsmæssig kørsel, og den ansatte anvender den leasede bil til privat kørsel udenfor normal arbejdstid, eksempelvis i forbindelse med kørsel mellem bopæl og arbejdet. Herved bliver den ansatte ikke beskattet af fri firmabil i forbindelse med privat kørsel, da den ansatte selv betaler for brugen af firmabilen til privat kørsel. Det er nødvendig for at undgå beskatning af fri firmabil, at der føres et korrekt kilometerregnskab for at holde styr på henholdsvis antallet af erhvervsmæssig og private kørte kilometer. Herudover skal de samlede udgifter til bilens drift, afskrivning og forrentning alle indgå i leasingydelserne, og fordeles proportionalt mellem virksomheden og den ansatte på grundlag af de faktiske kørte km. fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel. Endvidere skal leasingydelserne for hver af parterne betales direkte til leasingselskabet, og hver at parterne hæfter for egne forpligtelser i relation til leasingselskabet. Det er et krav for at undgå beskatning af fri firmabil, at både den ansatte og arbejdsgiveren indgår selvstændige leasingaftaler med et leasingselskab for en given periode (ofte mellem 3-5 år), og udelukkende hæfter for egne forpligtelser overfor leasingselskabet. I praksis vil det være vanskeligt, at opfylde reglerne for at undgå beskatning. Moms Hvis virksomheden leaser hvidpladebiler er der mulighed for et særligt beregnet momsfradrag for leasingafgiften, uanset om leasingbilen udelukkende bruges til virksomhedens momspligtige aktiviteter, eller til blandede aktiviteter, f.eks. privat. det er et krav, at leasingperioden udgør en sammenhængende periode på mindst seks måneder, og at mindst 10 % af den årlige kørsel med leasingbilen sker som led i virksomhedens momspligtige aktiviteter. Momsfradraget beregnes ikke af den købsmoms leasingselskabet fakturerer. Der er derimod tale om et beregnet fradrag med udgangspunkt i registreringsafgiften. Leasingselskabet skal skrive det beregnede momsfradrag på leasingfakturaen. Der gælder særlige regler for førstegangsydelser på leasingbiler. Udgangspunktet er, at momsen af førstegangsydelsen ikke kan fradrages, men der kan i visse tilfælde være et momsfradrag. Virksomheden har ikke momsfradrag for driftsudgifterne brændstof, dæk, reparationer og lignende - på leasingbilen. Undtagelsesvis er der momsfradrag for momsen af broafgiften ved kørsel over Øresund. (For den momsmæssige behandling ved leasing af gulpladebiler, se under afsnittet Moms på gulpladebiler ved anskaffelse, leasing og drift ) Det vil sige, at virksomheden kun betaler for de omkostninger, der er forbundet med den erhvervsmæssige kørsel, hvorimod den ansatte udelukkende betaler for de omkostninger, der er forbundet med den private kørsel. 11

12 Kørsel i firmabil for selvstændige erhvervsdrivende Skat Når selvstændige erhvervsdrivende anvender en firmabil i forbindelse med deres virksomheder, er det vigtigt, at få konstateret, hvorvidt denne udelukkende anvendes erhvervsmæssigt eller anvendes både erhvervsmæssigt og privat. Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse af firmabilen I de tilfælde, hvor der er tale om udelukkende erhvervsmæssig kørsel i firmabilen, vil den kunne indgå i virksomhedens driftsresultat på tilsvarende vis som andre udelukkede erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler. Det betyder, at samtlige driftsomkostninger og afskrivninger kan fratrækkes i virksomhedens resultat. Begrebet erhvervsmæssig kørsel er fastlagt som: Kørsel mellem bopæl og arbejdspladsen i indtil 60 arbejdsdage Kørsel mellem arbejdspladser Kørsel inden for samme arbejdsplads Den selvstændige erhvervsdrivende skal være afskåret fra at anvende bilen privat, hvilket kræver et korrekt ført kilometerregnskab. Blandet benyttelse af firmabilen Hvis der er tale om blandet benyttelse af firmabilen, det vil sige, at bilen anvendes både til erhvervsmæssig og til privat kørsel, har den selvstændige erhvervsdrivende forskellige muligheder alt efter om bilen er indenfor eller udenfor virksomhedsordningen eller virksomhedsordningen ikke anvendes. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen eller virksomhedsordningen anvendes ikke I disse tilfælde kan fradraget for den erhvervsmæssige kørsel ske enten efter Skatterådets satser eller med de faktiske udgifter. Det er nødvendigt at foretage en opgørelse af de kørte kilometer på den private del og på den erhvervsmæssige del. Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende vælger at anvende de faktiske udgifter, er det muligt, at fratrække den del af udgifterne som forholdsmæssig kan henføres til den erhvervsmæssige kørsel i forhold til de samlede kørte kilometer. Hvis der foretages fradrag for de faktiske udgifter kan den selvstændige erhvervsdrivende foretage et ligningsmæssigt befordringsfradrag mellem bopæl og arbejdsplads, efter samme regler som lønmodtagere. Den selvstændige erhvervsdrivende kan i stedet for fradrag for de faktiske udgifter vælge at få en godtgørelse fra virksomheden beregnet ud fra den erhvervsmæssige kørsel. Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel er for 2017 følgende: Kørsel indtil km årligt anvendes kr. 3,53 pr. km. Kørsel ud over km årligt anvendes kr. 1,93 pr. km. Godtgørelsesbeløbet fratrækkes i virksomhedsindkomsten og overføres til privatdelen uden beskatning. Bilen indskydes i virksomhedsordningen Når firmabilen er indskudt i virksomhedsordningen og samtidig anvendes privat bliver den selvstændige erhvervsdrivende beskattet af fri firmabil, se nærmere herom i afsnittet skattemæssig konsekvens ved privat kørsel i arbejdsgiverens firmabil. Moms Den momsmæssige behandling af firmabiler afhænger dels af anvendelsen og dels af biltypen. Det gælder erhvervsmæssig, delvis erhvervsmæssig eller privat anvendelse. Herunder om der er tale om gulpladebil over eller under 3 ton totalvægt, en specialindrettet bil, eller om der er tale om en personbil. Hvis der er ført kilometerregnskab, anvendes kilometerregnskabet til at fastsætte den private kørsel. Hvis der ikke er ført kilometerregnskab, ansættes den private kørsel efter et skøn, efter praksis som en procentdel af årets samlede kørsel. 12

13 Skematisk oversigt over reglerne for selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med brugen af en firmabil Type af selvstændig erhvervsdrivende Anvender virksomhedsordningen, hvor en firmabil indgår Anvender virksomhedsordningen, hvor en firmabil holdes udenfor Anvender ikke virksomhedsordningen Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse af firmabilen Samtlige driftsomkostninger og afskrivninger kan fratrækkes i virksomhedens resultat Samtlige driftsomkostninger og afskrivninger kan fratrækkes i virksomhedens resultat Både privat og erhvervsmæssig anvendelse af firmabilen Samtlige driftsomkostninger og afskrivninger kan fratrækkes i virksomhedens resultat 25 % af firmabilens værdi optil kr og 20 % af resten (mindst af kr ) Fradrag for den erhvervsmæssige kørsel enten efter Skatterådets satser eller med de faktiske udgifter. Ved faktiske udgifter er det muligt, at vælge mellem et skøn eller faktiske antal kørte kilometer. Fradrag for den erhvervsmæssige kørsel enten efter Skatterådets satser eller med faktiske de udgifter. Ved faktiske udgifter er det muligt, at vælge mellem et skøn eller faktiske antal kørte kilometer. Registreringsafgift Der betales registreringsafgift, når en bil indregistreres første gang. Satsen for hvidpladebiler er på 105% af afgiftsværdien op til kr. og 150% af resten (2017). For gulpladebiler er satsen som hovedregel 0 kr. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 % af resten. Ejerafgift Der betales ejerafgift af alle biler. Afgiften beregnes ud fra bilens brændstofforbrug. Privatbenyttelsesafgift For gulpladebiler skal der betales privatbenyttelsesafgift, hvis virksomheden den ansatte bruger gulpladebilen til private formål. Afgiften betales på biler, der er indregistreret på papegøjeplader og på biler med et særligt hvidt klistermærke. Afgiften afhænger af, hvordan bilen bruges: Bruges bilen både til privat og erhvervskørsel, betales halvdelen af afgiften. Bruges bilen udelukkende til privat kørsel, betales hele afgiften. Satserne for privatbenyttelsesafgift for 2017 Bilens totalvægt Registreret første gang efter 2. juni 1998 og til og med 24. april 2007 Registreret første gang den 25. april 2007 eller senere Til og med 2 tons kr kr. Over 2 til og med 3 tons kr kr. Over 3 til og med 4 tons kr kr. 13

14 14

15 Hvordan kommer firmabilen sikkert gennem skatte- og momslandskabet Nærværende folder beskriver alene de generelle regler om firmabiler. Det er vigtigt, at huske på, at der i hvert enkelt tilfælde kan være særlige forhold, der kan have betydning for de skatte- og momsmæssige konsekvenser, og brugen af den enkelte konkrete bil skal derfor altid vurderes særskilt. Vi kan ved konkret rådgivning med udgangspunkt i netop din virksomhed, få afklaret, hvordan din virksomhed kan undgå faldgrubberne i forbindelse med anskaffelse og brugen af biler der samtidig tilgodeser såvel dine behov som arbejdsgiver og dine medarbejderes. Vi har stor erfaring med rådgivning om de skatte- og momsmæssige forhold i forbindelse med firmabiler, og vi stiller gerne vores erfaring til rådighed. Kontakt skatteafdelingen eller din sædvanlige revisor og få at vide, hvordan vi konkret kan hjælpe din virksomhed med at få de skatte- og momsmæssige regler til at sammenspille bedst mulig i forbindelse med anskaffelsen og brugen af en bil. Hvis du har spørgsmål til nærværende folder eller spørgsmål i øvrigt, er du ligeledes velkommen til at kontakte din sædvanlige revisor. Hvis du endnu ikke er kunde hos os, så kontakt Redmarks skatteafdeling på telefon

16 Følg Redmark på redmark.dk Aalborg Hasseris Bymidte 6 DK-9000 Aalborg Tlf Aarhus Sommervej 31C DK-8210 Aarhus V Tlf København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Tlf

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2016

BILER SKAT OG MOMS 2016 BILER SKAT OG MOMS 2016 Nørreport 3 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 61 12 Fax 74 62 95 20 Torvegade 6 6330 Padborg Tlf. 74 67 20 21 Fax 74 67 22 15 Jyllandsgade 28, 1. 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 77 00 Fax 73

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2017

BILER SKAT OG MOMS 2017 Torvegade 22 7330 Brande Tlf. 97 18 03 66 Hjortsvangen 4 7323 Give Tlf. 75 73 19 11 Thrigesvej 3 7430 Ikast Tlf. 97 15 40 22 Industrivej Nord 15 Birk, 7400 Herning Tlf. 97 12 50 22 Ballevej 2B 8600 Silkeborg

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat 2017 Tax 2 Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Indhold 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2016 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for virksomheder og ansatte at overskue

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som:

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som: Gulpladebiler - skattemæssig henseende Nedenstående er en genopfriskning af skatteregler for anvendelse af gulpladebiler, der udelukkende er indregistreret til erhvervsmæssigt brug med tilladt totalvægt

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 07-142157 Dato : 7. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42, 43, 44, 45, 46 og

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Deleøkonomi om biler

Deleøkonomi om biler - 1 Deleøkonomi om biler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggjorde den 30. juni 2016 et udkast til retningslinier om skat af indkomst fra biler i deleøkonomi. Området har stor

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 www.pwc.dk IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 Agenda Analyse af indtjening generelt Personalepleje og skattefrie goder Beskatning af multimedier Beskatning af firmabil

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis.

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis. Side 1/5 Gå hjem møde hvad er op og ned på skattely? Side 1 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 2 SKATs kontrol af køreskoler Side 4 GÅ HJEM MØDE HVAD ER OP OG NED PÅ SKATTELY? I den seneste

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Firmabil / Egen bil Skat Tax

Firmabil / Egen bil Skat Tax Firmabil / Egen bil Skat 2017 Tax 2 Firmabil / Egen bil Indhold 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR.

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen To domme fra

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Firmabil. beskatning af firmabil

Firmabil. beskatning af firmabil Firmabil beskatning af firmabil Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sædvanlige firmabiler 4 1 Bilens anvendelse 4 1.1 Generelt 4 1.2 Udelukkende erhvervsmæssig kørsel 4 1.3 Kørsel mellem hjem og arbejde 7

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler)

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 103 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Skatteminister Kristian Jensen 29.februar 2008 J.nr.57.015 / Vedr. Danmarks Automobilforhandler Forenings foretræde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love

Forslag. Lov om ændring af forskellige love Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 Forslag til Lov om ændring af forskellige love ( dagsbeviser ) 11 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTETIPS TIL HÅNDVÆRKERE. En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS ere og murere.

SKATTETIPS TIL HÅNDVÆRKERE. En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS ere og murere. SKATTETIPS TIL HÅNDVÆRKERE En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS ere og murere. BDO SKATTETIPS TIL HÅNDVÆRKERE 2017 1 INDLEDNING DER FINDES UTALLIGE SKATTE- OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor. PERSONALEGODER 2015 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.dk @ Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2016

Firmabil / Egen bil. Skat 2016 Firmabil / Egen bil Skat 2016 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere