TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2008-2012"

Transkript

1 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal

2 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i : Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Trafiksikkerhed 13: Trafikken gennem kommunegrænsen og søsnittet : Tællinger i kommunegrænsen ÅDT (årsdøgntrafik) 18: Trafikken gennem søsnittet kl mod centrum : Tællinger i søsnittet ÅDT (årsdøgntrafik) 21: Andre faste tællinger ÅDT (årsdøgntrafik) 36: Kort over trafikstrømme på veje med > 5000 køretøjer ÅDT (årsdøgntrafik) i : Trafikarbejdet for køretøjer : Kort over trafikstrømme på veje med > 2000 cykler og knallerter i tidsrummet kl i : Trafikarbejdet for cykler : Døgn-, uge- og årsvariation for køretøjer og cykler 41: Køretøjernes fordeling, en hverdag kl : Tællinger fra Frederiksberg Kommune ÅDT (årsdøgntrafik) 43: Fodgængertællinger : Oversigtskort med tællestationernes beliggenhed 46: Alfabetisk register med sidehenvisning ISSN

3 FORORD 3 TRAFIKKEN I KØBENHAVN indeholder, udover data for årene fra de trafiktællinger, der foretages efter et fast program i Københavns Kommune, også tal for den tunge trafik, bilejerskab, den kollektive trafik, trafiksikkerhed og fodgængere. Desuden findes data for trafiktællinger i Frederiksberg Kommune. Trafiktællinger Tabellerne med tælleresultaterne indeholder den beregnede årsdøgnstrafik (ÅDT) for køretøjer, cykler og knallerter (ÅDT = den gennemsnitlige trafik pr. døgn for hele året inkl. weekender og helligdage). Procentandelen af den tunge trafik gælder fortsat i tidsrummet, hvor tællingerne er foretaget (kl , dog kl til og med 2008). Gennem en årrække har trafikmønstret i København ændret sig. Flere møder på arbejde i kontortid og flere kører senere hjem. Tidsrummet kl er ikke længere optimalt til at repræsentere døgnets trafik, og beregninger har vist, at ved at flytte tidsrummet for tællinger til kl , får vi talt 3-5 % mere af døgnets trafik. For at kunne sammenligne trafiktal kl med tællinger kl har vi omregnet trafiktallene til årsdøgnstrafik (ÅDT) for perioden Alle ÅDT-tal er afrundede. Hvad er køretøjer? Personbiler, motorcykler, registreringspligtige knallerter og varevogne (på gule eller gul/hvide plader) med en totalvægt på op til 3,5 tons udgør den lette trafik. Den tunge trafik er køretøjer med en totalvægt på over 3,5 tons, dvs. 2-, 3-, 4+-akslede lastbiler (med anhænger eller sættevogn) og busser. Cykler og knallerter Antallet af cykler og knallerter varierer efter sæson og påvirkes eventuelt også af vejrforhold. Tallene svarer til det antal, der kører på en normal forårs- og efterårsdag - de to årstider, hvor de faste tællinger foregår. Generelt udgør knallerter ca. 1 % af cykel- og knallerttallene. Omregningsfaktorer Ønsker man for køretøjer at kende hverdagsdøgntrafikken (HVDT = den gennemsnitlige trafik på et hverdagsdøgn) kan den beregnes, dog med det forbehold, at der beregnes på afrundede værdier: Køretøjer: HVDT = ÅDT * 1,12 For cykler og knallerter er beregningen af HVDT også behæftet med usikkerhed, men en retningsgivende formel er: Cykler: HVDT = ÅDT * 1,19 HVDT og ÅDT angives sædvanligvis oprundet eller nedrundet til hele hundrede.

4 4 Metode og standard Ved udførelse af tællinger følger vi generel praksis, ifølge retningslinjer fra Vejdirektoratet, med mindre vi har angivet andet. Nærmere beskrivelse findes i Vejdirektoratets udgave af Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling, Rapport nr Rapporten findes også på Vejdirektoratets hjemmeside, hvorfra den kan downloades. Adressen er: viden_og_data/publikationer/sider/publikation. aspx?pubid= Yderligere oplysninger Publikationen indeholder oversigtstal, men ønskes mere detaljerede oplysninger, f.eks. retnings-, time-, og artsopdeling af tallene, kan det fås på Teknik- og Miljøforvaltningen hjemmeside, Adressen er: om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/ emneopdelt-statistik/trafik Yderligere oplysninger fås hos Center for Trafik, Islands Brygge 37, 2. sal, 2300 København S. Tlf Åse Boss Henrichsen: eller Tlf Frank Dybdahl: På ovennævnte telefonnumre kan du få oplyst trafiktal på veje, som du ikke finder i publikationen. Publikationen udgives hvert år. Aftale om eventuelt abonnement på ovennævnte telefonnumre eller pr. . Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Efterår 2013

5 TRAFIKUDVIKLINGEN I KØBENHAVN Biltrafikken Gennem søsnittet (ringen som omkranser den indre by) er bilernes antal i dagtimerne fra 2011 til 2012 faldet med fra til , og gennem kommunegrænsen er tallet steget med fra til Se side 13. Siden 1993 er biltrafikarbejdet (antal kørte kilometer på et hverdagsdøgn på det københavnske vejnet) steget hvert år. Denne tendens blev først brudt i 2008, hvorefter biltrafikarbejdet er faldet. Biltrafikarbejdet er samlet set faldet fra 4,79 til 4,72 millioner km fra 2011 til Se side 37. I alt køres der på en hverdag 4,72 millioner km på de københavnske veje. På de regionale veje køres der ca. 2,37 millioner km. Fordelingsgaderne tegner sig for ca. 1,14 millioner km, bydelsgaderne for ca. 0,65 millioner km og strøggaderne for ca. 0,21 millioner km, mens der på de lokale veje køres ca. 0,35 millioner km. Cykeltrafikken Igennem søsnittet (ringen som omkranser den indre by) er der tale om et fald fra til , et fald på cykler i dagtimerne. Gennem kommungrænsen er cykeltrafikken steget fra til , en stigning på 640 cykler. I alt et samlet fald på cykler. Se side 13. Cykeltrafikarbejdet er en indikator for hvor mange kilometer, der cykles på et hverdagsdøgn på det københavnske vejnet, beregnet ud fra tællinger foretaget i sommerhalvåret. Cykeltrafikarbejdet er steget fra 1,23 millioner km i 2011 til 1,27 millioner km i Se side 39. I alt cykles der på en hverdag ca. 1,27 millioner km på det københavnske vejnet. På de regionale veje veje cykles der ca. 0,27 millioner km. Fordelingsgaderne tegner sig for ca. 0,39 millioner km, bydelsgaderne for ca. 0,26 millioner km, strøggaderne for ca. 0,15 millioner km og de lokale veje for ca. 0,20 millioner km. Siden årtusindskiftet er biltrafikken gennem søsnittet faldet, mens den steg gennem kommunegrænsen. Efter Øresundsforbindelsens åbning var det især trafikken på Øresunds- og Amagermotorvejen, der bidrog til denne stigning (for en stor del transittrafik, der ikke kommer ind og belaster kommunens vejnet), men fra 2007 er trafikken over kommunegrænsen faldet.

6 6 BILTRAFIK Den samlede udvikling i biltrafikarbejdet (antal kørte km på en hverdag) uden lokalveje i København viser en stigning på 15,2 % siden 1990 til I 2008 var det første gang siden 1993 at biltrafikarbejdet faldt. Den udvikling er fortsat til og med Fra 2011 til 2012 faldt biltrafikarbejdet med 1,4 % og efter 2007 er biltrafikarbejdet faldet med 4,0 %. Biltrafikken udvikler sig ikke ens overalt i kommunen. I et snit, hvor vejene krydser kommunegrænsen, har der siden 2000 været en vækst på omkring 9,0 %. Fra 2011 til 2012 steg biltrafikmængden med 2,3 % og er i dag omtrent på niveau med trafikken i Biltrafikken over søsnittet, hvor vejene krydser søerne og havnen, er faldet med 19,2 % siden Biltrafikmængden faldt med 5,4 % fra 2011 til Tung trafik Andelen af tunge køretøjer (over 3,5 tons) varierer fra strækning til strækning. I kommunegrænsen og i søsnittet ligger andelen på omkring 4,2 % i Den tunge trafik over både kommunegrænsen og søsnittet har generelt været faldende siden Fra 2011 til 2012 var der en stigning i den tunge trafik over kommunegrænsen på 4,5 % (siden 2000 et fald på 39,6 %). Over søsnittet faldt den tunge trafik med 6,4 % fra 2011 til 2012 (siden 2000 et fald på 48,0 %). Samlet biltrafik i dagtimer Over kommunegrænsen Over søsnittet Tunge køretøjer i dagtimer Over kommunegrænsen Over søsnittet '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 0 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12

7 7 Bileejerskab Der var i alt personbiler til privatkørsel i kommunen i Det er en stigning på 18,5 % siden 2000 og en stigning på 0,2 % siden I 2012 var der 219 personbiler til privat- kørsel pr indbyggere i kommunen. Det er en stigning på 7,2 % siden 2000, men et fald på 1,6 % siden Antal personbiler til privatkørsel Antal personbiler til privatkørsel pr indbyggere i kommunen '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 ' Udviklingen i antal personbiler til privatkørsel i Københavns Kommune fra Fra Danmarks Statistik (ingen data fra 2004) Indbyggertallet i København 2000: , 2010: , 2011: og 2012: Fra Danmarks Statistik.

8 8 KOLLEKTIV TRAFIK Den kollektive trafik har på en hverdag næsten passagerer i Frederiksberg og Københavns Kommune. Adgangen sker på knap busstoppesteder og 40 stationer til tog, S-tog og metro. Halvdelen af passagererne benytter bus, 20 % benytter metro og 30 % benytter tog METRO: Antal påstigere Nørreport st. og Københavns Hovedbanegård er de to stationer, hvor flest passagerer begynder en togrejse. Nørreport st. er den mest benyttede station for både tog-, metro- og buspassagerer. Antallet af metropassagerer i Frederiksberg og Københavns Kommune er uændret fra 2011 til Antallet af buspassagerer er steget med 3 %. Antallet af togpassagerer steg med 3 % Nørreport Kongens Nytorv Christianshavn Frederiksberg Vanløse Amagerbro Forum Lufthavnen Ørestad Flintholm Metropassagerer på de ti mest benyttede stationer på en hverdag i BUS: Antal påstigere I alt steg den kollektive trafik med 2,4 % fra 2011 til Det samlede passagertal ligger i dag på det højeste niveau siden Nørreport st. Hovedbanegården Nørrebro st. Rådhuspladsen Nørrebros Runddel Trianglen Valby st. Amagerbro st. Husum Torv Kongens Nytorv/Magasin Buspassagerer på de ti mest benyttede stoppestedsgrupper i kommunen på en hverdag i 2012.

9 9 S-TOG: Antal påstigere Nørreprort København H Vesterport Østerport Valby Nordhavn Svanemøllen Flintholm Nørrebro Vanløse Påbegyndte rejser med S-tog på de ti mest benyttede stationer i kommunen på en hverdag i Index = 1995 = 1995 Tog Bus Metro '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 Udvikling i kollektiv trafik i Frederiksberg og Københavns kommuner (Københavns Kommunes beregninger) Foto: Ursula Bach

10 10 CYKELTRAFIK Københavns Kommune arbejder målrettet på forbedringer af cykelforholdene i byen. Vi vil gerne skabe en god by og et godt byliv. Cyklen er et effektivt middel hertil - en cykelby er en by med bedre plads, mindre larm, renere luft, sundere borgere og bedre økonomi. Da København i juni 2013 blev kåret som verdens bedste by blev den gode cykelinfrastruktur fremhævet som et centralt element i at skabe en storby der er god at bo i. I 2012 tager 36 % af alle, der arbejder eller studerer i København, cyklen. Og hele 52 % af alle københavnere, der arbejder eller studerer i kommunen, cykler hver dag. Det betyder, at der i alt bliver cyklet 1,27 mio. kilometer hver dag året rundt på de tilsammen 359 km cykelsti, 24 km cykelbaner og 43 km grønne cykelruter, som findes i København*. Det svarer til 31 gange rundt om jorden. Med budgettet for 2013 fortsættes arbejdet med er at gøre det nemmere, hurtigere og mere trygt at cykle i København. I alt afsættes ca. 150 mio. kr. til blandt andet bedre cykelparkering, et nyt by- og pendlercykelsystem og Ny Amagerbrogade. Andre eksempler er ny cykelsti på Skelbækgade og forbedringer af Gasværksvej ved skolen. Tryghed Centralt i arbejdet for at sikre en fortsat stigning i københavnere, der cykler i byen, er tryghed i trafikken. I løbet af de fire sidste år er de cyklende københavneres tryghed steget fra 51 % i 2008 til 76 % i 2012**. Den markante stigning i tryghed vurderes hovedsageligt at skyldes forbedringer i infrastruktur såsom bedre kryds, bredere cykelstier på steder med trængsel samt cykelstier, der binder det samlede net af cykelforbindelse sammen. Meget tyder på, at kampagner med fokus på god adfærd i trafikken også har haft betydning. For eksempel lagde ca. en tredjedel af københavnerne mærke til Københavns Kommunes adfærdskampagne - Karmakampagnen for mere hensynsfuld cykeladfærd, der blev gennemført i 2011 og Mere end bare København - Cykelsuperstier Arbejdet med at udbrede cykeltrafikken går udover Københavns grænser og i foråret 2012 blev den første Cykelsupersti indviet, nemlig Albertslundruten på 17,5 km. Cykelruten går gennem Albertslund, Glostrup, Rødovre, Frederiksberg og København. I alt er der planlagt 28 Cykelsuperstier, der sammen danner et net af cykelpendlerruter i 22 kommuner i Region Hovedstaden. En analyse* af de samfundsøkonomiske konsekvenser af det samlede net af 28 Cykelsuperstier viser, at der over en 50-årig periode med en investering på lige under 1 mia. kr. forventes et økonomisk overskud for samfundet på 7,3 mia. kr*. Investering i bedre forhold for cykler er således en god forretning. * Kilde: Samfundsøkonomiske analyser af Cykelsuperstierne, Incentive ** Kilde: Cykelregnskab 2012, udgivet af Københavns Kommune Der cykles hver dag 1,27 mio. km i København. Det betyder, at der er tryk på byens cykelstier og kryds. (foto: Ursula Bach 2012)

11 TRAFIKSIKKERHED 11 En af trafikkens negative konsekvenser er, at der sker ulykker, hvor mennesker kommer til skade. Det har store konsekvenser for de personer det rammer og for samfundet. København arbejder målrettet for at mindske antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken, først og fremmest blandt fodgængere og cyklister, da de sammen med knallertførere udgør over 80% af de tilskadekomne. I april 2013 har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan for København. Adressen er: kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/ Publikationer.aspx?mode=detalje&id=1066 Den udstikker retningslinjer for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i årene Planen afløser den tidligere trafiksikkerhedsplan , og har som mål at halvere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken inden udgangen af Udgangspunktet er et gennemsnit af årene Den nye trafiksikkerhedsplan indeholder et omfattende antal tiltag, inddelt i 6 handlingstemaer: De sikre veje: Forbedringer af uheldsbelastede kryds og strækninger Byens kompetente trafikanter: Indsatser, der retter sig mod forskellige trafikantgrupper, f. eks. børn og unge. Københavnsk innovation: Nye ideer med gode trafiksikkerhedspotentialer. Køb af sikker transport: Krav til trafiksikkerhed ved køb af transport. Samarbejde og koordination: Øget fokus på trafiksikkerhed internt i kommunen og hos eksterne partnere. Bidrag fra omverden: Færdselssikkerhedskommissionens ny plan indeholder forslag om ændret lovgivning, øget kontrol mm, som sammen med udvikling af sikre køretøjer kan bidrage til øget sikkerhed i Københavns trafik. Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne falder. I 2012 registrerede politiet i alt 11 dræbte og 199 alvorligt tilskade Fodgængere: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne Cyklister og knallertkørere: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne

12 12 komne. De dræbte var 5 fodgængere, 4 bilister, 1 cyklist og 1 motorcyklist. Der kommer flest cyklister til skade. De udgjorde 49 % af samtlige alvorligt tilskadekomne og dræbte. Fodgængernes andel var 26 %, bilister 14 %, knallertkørerne 7 % og motorcyklister 1 %. Bilister og MC-førere: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne Foto: Ursula Bach Alle trafikanter: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne 450 Dræbte og alvorligt tilskadekomne Målsætning Målsætning

13 TRAFIKKEN GENNEM KOMMUNEGRÆNSEN OG SØSNITTET Summen af begge retninger kl , fra 2009 kl KOMMUNEGRÆNSEN Køretøjer Cykler og Cykler og knallerter knallerter Vejrkorrig SØSNITTET Køretøjer Cykler og Cykler og knallerter knallerter Vejrkorrig

14 14 TRAFIKKEN GENNEM KOMMUNEGRÆNSEN OG SØSNITTET Summen af begge retninger kl , fra 2009 kl Cykel-/knallerttrafikken er vejrkorrigeret fra 1989 til TÆLLESTEDER Kommunegrænsen Kommunegrænsen Søsnittet Søsnittet Søsnittet Kommunegrænsen Kommunegrænsen

15 KOMMUNEGRÆNSEN, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : AMAGERBROGADE , , , , ,5 syd for Adriansvej : AMAGERMOTORVEJEN ved Fasanskovvej 63: AMAGER STRANDVEJ a) , ,2 syd for Hedegårdsvej : ENGLANDSVEJ , , , , ,4 nord for Følfodvej : FREDERIKSBORGVEJ , , , , ,1 syd for Gladsaxevej : FREDERIKSSUNDSVEJ , , , , ,3 broen over fæstningsgraven : GAMMEL KØGE LANDEVEJ , , , , ,7 syd for Vigerslevvej : GRØNNEMOSE ALLE , ,5 vest for Moseskellet : HARESKOVVEJ , , , , ,9 nordvest for Ruten : HOLBÆKMOTORVEJEN , , , , ,5 vest for Sønderkær 71: HORSEBAKKEN , ,6 nord for Mosesvinget : HØJE GLADSAXEVEJ , ,3 nordøst for Hareskovvej : ISLEVHUSVEJ , , , , ,8 sydvest for Kildeløbet : JYLLINGEVEJ b) , , , , ,2 vest for Tudskærvej a) 2008: Trafikforsøg i Tårnby Kommune b) 2009: Vejarbejde

16 16 KOMMUNEGRÆNSEN, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : KASTRUPVEJ syd for Backersvej 75: KONGELUNDSVEJ nord for Floridavej 392: LANDLYSTVEJ vest for Engdals Alle 31: LYNGBYVEJ nord f. Emdrupvej (motorvej + lokalvej) 78: MØRKHØJVEJ broen over fæstningsgraven 36: ROSKILDEVEJ ud for Damhussøen 79: RYGÅRDS ALLE a) syd for Lundeskovsvej 80: RYVANGS ALLE b) syd for Callisensvej 40: SLOTSHERRENSVEJ vest for Åvendingen 194: STRANDVEJEN syd for Callisensvej 43: STRANDVEJEN syd for Tuborgvej 82: SVANEMØLLEVEJ syd for Callisensvej 45: SØNDERKÆR syd for Holbækmotorvejen 49: TUBORGVEJ sydvest for Lundedalsvej ,0 5,7 2,8 2,5 6,8 5,4 1,6 4,4 9,3 7,7 3, ,3 3,9 3,1 4,2 4,3 1,9 1,2 4,2 4,9 6,5 2, ,7 4,5 2,9 5,3 4,2 1,2 2,0 4,3 6,3 2, ,3 4,4 5,0 3,9 1,0 2,0 4,1 5,9 2,9 3,6 1, ,4 3,7 1,6 2,4 4,8 4,1 3,5 0,9 2,1 4,5 7,5 1,8 3,4 2,0 a) 2012: Spærret ved Tuborgvej pga vejarbejde b) 2011: Spærret ved Strandvejen

17 KOMMUNEGRÆNSEN, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : TUBORGVEJ , , ,4 vest for Rymarksvej : VIGERSLEV ALLE , , , , ,6 vest for Vigerslevvej : ØRESUNDSMOTORVEJEN , , , ,2 øst for Kongelundsvej

18 18 TRAFIKKEN GENNEM SØSNITTET Kl mod centrum Cykel-/knallerttrafikken er ikke vejrkorrigeret

19 SØSNITTET, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED 129: BRYGGEBROEN c) cykel-og gangbro mellem Fisketorvet og Islands Brygge 5: DRONNING LOUISES BRO a) 69: FREDENSBRO e) 122: GAMMEL KONGEVEJ vest for Stenosgade 19: GYLDENLØVESGADE b) ud for søerne 72: INGERSLEVSGADE sydøst for Tietgensgade 602: ISTEDGADE nordøst for Gasværksvej 717: KALKBRÆNDERIHAVNSGADE nord for Indiakaj 25: KALVEBOD BRYGGE f) sydvest for Bernstorffsgade 6: KAMPMANNSGADE ud for søerne 26: KNIPPELSBRO 29: LANGEBRO 42: STRANDBOULEVARDEN d) nord for Classensgade 603: VESTERBROGADE vest for Stenosgade KATEGORI FODGÆNGERE ,3 4,6 7,2 5,0 9,1 8,3 8,5 6,7 5,4 5,6 6,1 6,3 7, ,1 3,8 5,0 3,9 7,8 6,0 4,6 4,3 2,7 6,8 5,6 3,7 6, ,9 3,9 5,0 4,7 8,3 6,5 4,3 4,1 3,2 5,4 5,4 3,7 6, ,2 3,7 6,1 4,1 8,4 5,3 4,7 4,8 3,2 5,1 4,7 3,8 7, , , , , , , , , , , , , , a) 2009: Tælling er foretaget efter trafikomlægningen på Nørrebrogade. 2011: Vejarbejde b) 2010: Omfattende vejarbejde på H.C. Andersens Boulevard c) Åbnet d. 14. sept Fodgængere er kl. 7-19, se også side 43 d) 2009: Vejarbejde e) 2012: Pga terminalfejl er data overført fra 2011 f) 2012: Omfattende vejarbejde på Bernstorffsgade og Tietgensgade g) 2012: Buslinje nedlagt

20 20 SØSNITTET, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : ØSTBANEGADE (ensrettet) a) , , , ,8 nord for Classensgade : ØSTERBROGADE b) , , , , ,4 nord for Classensgade a) 2012: Spærret ved Oslo Plads b) 2012: Data overført fra 2011 pga terminalfejl og 2011: Vejarbejde ved Trianglen

21 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : AMAGER BOULEVARD nordvest for Amagerbrogade 94 : AMAGERBROGADE nord for Englandsvej 551 : AMAGERBROGADE , ,7 6, , ,7 syd for Hollænderdybet : AMAGER FÆLLEDVEJ ,8 syd for Peter Vedels Gade : AMAGER FÆLLEDVEJ a) syd for Sundholmsvej 688 : AMAGER FÆLLEDVEJ nord for Amager Boulevard 733 : AMAGERMOTORVEJEN b) vestlige ben 734: AMAGERMOTORVEJEN b) østlige ben 360: AMAGER STRANDVEJ syd for Prags Boulevard : AMALIEGADE nord for Toldbodgade ,6 98: ANNEBERGVEJ nord for Bellahøjvej ,0 703: ANNEXSTRÆDE syd for Valby Langgade ,2 554: ARTILLERIVEJ c) syd for Rundholtsvej 645: ARTILLERIVEJ d) syd for Njalsgade ,1 3, a) 2008: Data overført fra 2006 b) 2008: Data overført fra 2007 c) 2012: Tidligere Lossepladsvej d) 2012: Vejen omlagt , , , , , ,

22 22 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : BACKERSVEJ syd for Greisvej 99 : BELLAHØJVEJ syd for Frederikssundsvej 685 : BELLMANSGADE øst for Vennemindevej 726 : BERNSTORFFSGADE nord for Tietgensgade 697 : BERNSTORFFSGADE nord for Kalvebod Brygge 515 : BISPEENGBUEN ,6 11,8 4, , ,6 2, ,3 2, ,5 2,1 255 : BLEGDAMSVEJ sydvest for Øster Alle 397 : BLEGDAMSVEJ sydvest for Fredensgade 704 : BORGBJERGSVEJ sydvest for Sydhavnsgade 103 : BORGERGADE nord for Gothersgade 496 : BORUPS ALLE nordvest for Hulgårdsvej 3 : BREDGADE (ensrettet) nord for Kongens Nytorv 681 : CARL JACOBSENS VEJ vest for Bjørnsonsvej 738 : CENTER BOULEVARD syd for indkørsel til Bella Centret , ,1 4, ,3 3,1 5, ,0 9,4 4,4 6, ,7 4,9 2,3

23 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : CHRISTIAN IV`s BRO 258 : CLASSENSGADE øst for Østerbrogade 65 : DAG HAMMERSKJÖLDS ALLÉ sydøst for Øster Farimagsgade 7 : ELLEBJERGVEJ øst for Poppelstykket 259 : EMDRUPVEJ vest for Tuborgvej 686 : EMDRUPVEJ vest for Strødamvej 682 : ENGHAVE PLADS øst for Enghavevej 67 : ENGHAVEVEJ a) nord for P. Knudsens Gade 613 : ENGHAVEVEJ syd for Vesterbrogade 477 : ENGLANDSVEJ syd for Sundbyvestervej 643 : ENGLANDSVEJ nord for Sundholmsvej 9 : FARVERGADE (ensrettet) nordøst for Rådhuspladsen b) 377 : FIOLSTRÆDE sydøst for Nørre Voldgade 488 : FOLEHAVEN vest for Retortvej ,3 7,1 4,2 5,9 4, ,4 5,0 5,2 4,8 5,1 4,3 4, ,5 4,6 5,4 2, ,3 3,5 3,6 5,6 3,6 2,9 3, ,3 3,9 4,9 a) 2011: Enghavevej spærret for tung trafik. Skal køre ad Sjælør Boulevard / Vigerslev Allé b) Se også fodgængere side 43

24 24 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : FOLKE BERNADOTTES ALLÉ syd for Indiakaj , , ,5 113 : FREDERIKSBERGGADE a) nordøst for Rådhuspladsen 11: FREDERIKSBORGGADE a) øst for Nørre Voldgade 12: FREDERIKSBORGGADE c) sydøst for Søtorvet , , , ,7 677: FREDERIKSBORGVEJ syd for Bispebjerg Torv 117: FREDERIKSSUNDSVEJ øst for Frederiksborgvej 120: FREDERIKSSUNDSVEJ øst for Krabbesholmsvej 626: FREDERIKSSUNDSVEJ nordvest for Åkandevej 723: FREDERIKSSUNDSVEJ vest for Hulgårdsvej 121: FÆLLEDVEJ nordøst for Nørrebrogade 482: GAMMEL JERNBANVEJ øst for Toftegårds Allé 123: GAMMEL KØGE LANDEVEJ syd for Toftegårds Plads 705: GLASVEJ sydvest for Frederiksborgvej 549: GODTHÅBSVEJ b) sydøst for Grøndals Parkvej ,6 6,8 5, ,4 7,3 4, ,0 6,4 6,3 3,8 3,3 4, ,4 2,3 3, ,1 8,4 4,4 a) Se også fodgængere side 43 b) 2010: Vejarbejder ved Tesdorphsvej c) 2012: Ingen busser mod byen pga ombygning af Nørreport St.

25 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : GOTHERSGADE a) sydøst for Søtorvet 127: GOTHERSGADE (ensrettet) vest for Kongens Nytorv 270: GOTHERSGADE øst for Nørre Voldgade 18: GRØNDALS PARKVEJ nord for Peter Bangs Vej 652: GRØNNEGADE syd for Gothersgade 624: GRØNNINGEN nord for Jens Kofods Gade 724: GYLDENLØVESGADE sydøst for Nørre Søgade 275: HAMLETSGADE a) nordøst for Nannasgade 276: HAMMERICHSGADE sydvest for H.C. Andersens Boulevard 495: HARALDSGADE vest for Lyngbyvej 1: H.C. ANDERSENS BOULEVARD sydøst for Jarmers Plads 692: HEDEGAARDSVEJ vest for Engvej 21: HILLERØDGADE vest for Borups Alle 132: HILLERØDGADE øst for Nattergalevej ,4 6,5 5,5 12,4 5,0 4, ,7 4,3 2,8 5,2 3,9 2, ,7 5,4 4,9 2,1 4,1 4,7 4, ,0 4,4 6,7 3,5 3, ,1 3,7 3,1 3,7 3,3 3,1 2,4 a) 2009: Tælling er foretaget efter trafikomlægningen på Nørrebrogade, 2012: Busser omlagt denne vej pga ombygning af Nørreport St.

26 26 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED 635: HILLERØDGADE øst for Nordre Fasanvej 667: HOLMBLADSGADE vest for Østrigsgade 136: HOLMENS KANAL syd for Vingårdsstræde 650: HOVEDVAGTSGADE vest for Kongens Nytorv 138: HULGÅRDSVEJ nord for Hillerødgade 672: HULGÅRDSVEJ syd for Frederikssundsvej 414: HUSUMVEJ nord for Tølløsevej 695: HYLTEBRO sydvest for Nørrebrogade 525: HØJBRO 615: INGERSLEVSGADE øst for Enghavevej 493: IRLANDSVEJ nord for Følfodvej 673: IRLANDSVEJ nord for Sundbyvestervej 363: ISLANDS BRYGGE under Langebro 698 : ISLANDS BRYGGE nord for Drechselsgade KATEGORI , , ,7 2,3 4,0 3, , ,1 4,7 3, , ,7 2, ,8 2,3

27 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl : JAGTVEJ a) TÆLLESTED sydvest for Nørrebrogade 478 : JAGTVEJ øst for Lyngbyvej 617 : JAGTVEJ nordøst for Universitetsparken 663 : JERNBANE ALLÉ nord for Vanløse Allé 664 : JERNBANE ALLÉ syd for Vanløse Allé 638 : JYLLINGEVEJ vest for Slotsherrensvej 553 : KASTRUPVEJ sydøst for Øresundsvej 739 : KLAKSVIGSGADE c) sydvest for Amager Boulevard 691 : KLØVERMARKSVEJ øst for Raffinaderivej 27 : KRISTEN BERNIKOWS GADE b) nordvest for Østergade (ensrettet) 76 : KRONPRINSESSEGADE nord for Gothersgade (ensrettet) 576 : KRONPRINSESSEGADE syd for Øster Voldgade 542 : LANDEMÆRKET syd for Gothersgade 606 : LERSØ PARKALLÉ nordvest for Jagtvej KATEGORI ,3 3,9 5,1 5,7 6,4 5, a) 2009: Tælling er foretaget efter trafikomlægningen på Nørrebrogade, 2012: Vejarbejde pga metrobyggeri b) 2011: Vejarbejde c) 2009: Talt øst for Thorshavnsgade ,8 4,2 7,6 4,5 3, ,3 4,6 2,9 2, ,6 3,8 7, ,9 3,5 3,9 6,2 13,5 6,4 3,8

28 28 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED 678 : LERSØ PARKALLÉ syd for Tuborgvej 150 : LILLE KONGENSGADE (ensrettet) a) vest for Kongens Nytorv 607 : LUNDTOFTEGADE syd for Hillerødgade 151 : LYGTEN syd for Drejervej 298 : LYRSKOVGADE øst for Vester Fælledvej 300 : LØNGANGSSTRÆDE (ensrettet) nordøst for Vester Voldgade 710 : MARBJERGVEJ syd for Frederikssundsvej 646 : NJALSGADE sydøst for for Leifsgade 647 : NJALSGADE øst for Artillerivej 500 : NORDRE FASANVEJ syd for Glentevej 636: NORDRE FASANVEJ syd for Hillerødgade 630: NORDRE FRIHAVNSGADE b) nordøst for Trianglen 597: NYGÅRDSVEJ vest for Fanøgade 157: NYHAVNSBROEN a) Spærret pga. Metrobyggeri b) Se også fodgængere side 43 KATEGORI , , ,8 4, , , , , , , , , , ,3 4, , ,0 2, ,3 1,5

29 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl : NØRRE ALLE TÆLLESTED syd for Universitetsparken 418: NØRRE ALLE e) syd for Tagensvej 166: NØRREBROGADE a) nordvest for Jagtvej 577: NØRRE FARIMAGSGADE syd for Ahlefeldtsgade 33: NØRREGADE b) sydøst for Nørre Voldgade 170: NØRRE SØGADE sydvest for Vendersgade 34: NØRRE VOLDGADE c) nordøst for Jarmers Plads 631: NØRRE VOLDGADE syd for Frederiksborggade 309: PEDER LYKKES VEJ øst for Røde Mellemvej 501 : PETER BANGS VEJ vest for Ålstrupvej 605 : P. KNUDSENS GADE d) nordøst for Borgm.Christiansens Gade 176: REBILDVEJ sydvest for Dybendalsvej 641 : RETORTVEJ syd for Vigerslev Allé 384: ROSKILDEVEJ vest for Skellet KATEGORI ,7 2,0 8,6 4,2 13,0 3,4 10,8 11, ,4 9,9 14,6 2,9 8,8 5, ,3 10,1 8, ,3 8,0 2,3 9, ,5 10,1 15,2 11, , ,4 6, a) 2009: Tælling er foretaget efter trafikomlægningen på Nørrebrogade b) 2012: Ombygning af Nørreport St., se også fodgængere side 43 c) Fra 2011: Vejarbejde i forbindelse med ombygning af Nørreport Station d) 2011: Enghavevej spærret for tung trafik. Skal køre ad Sjælør Boulevard / Vigerslev Allé e) 2008: Tal overført fra : Kun cykeltal pga vejarbejde. 4, , ,5 6,8 4, ,1 3,4

30 30 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED KATEGORI : ROVSINGSGADE nordøst for Tagensvej ,1 661 : RUTEN vest for Hareskovvej 662 : RUTEN vest for Åkandevej ,4 11,7 179 : RØDE MELLEMVEJ syd for Sundbyvestervej 467 : RÅDVADSVEJ vest for Frederiksborgvej ,0 639 : SALLINGVEJ sydøst for Jyllingevej ,0 702 : SANKT ANNÆ PLADS vest for Toldbodgade ,9 683 : SCANDIAGADE nordøst for Sydhavnsgade 706 : SEJRØGADE øst for Lyngbyvej 37 : SJÆLLANDSBROEN a) b) 381 : SJÆLØR BOULEVARD nord for Ellebjergvej , , ,8 7,3 4,4 9, ,2 7,2 184: SLOTSHERRENSVEJ nordvest for Jyllingevej 696 : STOREGÅRDSVEJ nordøst for Frederikssundsvej 41: STORE KONGENSGADE (ensrettet) nord for Kongens Nytorv ,6 5, , , , ,7 a) 2012: Vejarbejde på cykelstien mod byen b) 2011: Enghavevej spærret for tung trafik. Skal køre ad Sjælør Boulevard / Vigerslev Allé

31 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED 625 : STORE KONGENSGADE (ensrettet) nord for Jens Kofods Gade 653 : STORE REGNEGADE syd for Gothersgade 191 : STORMGADE nordøst for Vester Voldgade 608 : STRANDBOULEVARDEN øst for Kertemindegade 620 : STRANDLODSVEJ nord for Øresundsvej 195 : STRANDVÆNGET ud for roklubberne 332 : STUDIESTRÆDE øst for Vester Voldgade 81 : SUMATRAVEJ nord for Hedegårdsvej 676 : SUNDBYVESTERVEJ øst for Irlandsvej 492 : SUNDHOLMSVEJ øst for Amager Fælledvej 648 : SUNDKROGSGADE øst for Kalkbrænderihavnsgade 196 : SVANEMØLLEBROEN 44 : SØLVGADE (ensrettet) nordvest for Sølvtorvet 83 : SØLVGADE øst for Øster Voldgade KATEGORI ,3 5, ,1 12,9 4,3 6,7 3,8 4,8 3, ,1 14,1 3,6 4, ,2 3,9 6,7 14,0 3,3 4, ,8 5,7

32 32 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED 84 : SØLVGADE øst for Stockholmsgade 46 : TAGENSVEJ sydøst for Tuborgvej 479 : TAGENSVEJ nordvest for Jagtvej 614 : TAGENSVEJ nordvest for Frederik Bajers Plads 671 : TAGENSVEJ nordvest for Rovsingsgade 679 : TAGENSVEJ syd for Bispebjerg Torv 751 : TEGLVÆRKSBROEN *) mlm. Sluseholmen og Støberigade 659 : TERRASSERNE nord for Ruten 569 : THORSHAVNSGADE sydvest for Amager Boulevard 202 : TIETGENSBROEN 203 : TOFTEGÅRDSBROEN 204 : TOMSGÅRDSVEJ nord for Frederikssundsvej 86 : TORVEGADE nord for Christmas Møllers Plads 48 : TUBORGVEJ sydvest for Bispebjerg Parkallé *) 2011:: Åbnet 22. januar KATEGORI , ,4 7,7 5,0 4, ,4 4,5 4,6 4,5 2, ,4 2,5 3,4 5,2 3, ,9 4,9 4,3 4,9 1, ,9 3,6 4,3 5,4 5,5 2,1

33 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED 87 : UNIVERSITETSPARKEN vest for Nørre Allé 341 : UPLANDSGADE nordvest for Prags Boulevard 680 : UTTERSLEVVEJ nord for Hareskovvej 210 : VALBY LANGGADE øst for Nakskovvej 586 : VALBY LANGGADE vest for Toftegårds Allé 665 : VANLØSE ALLE vest for Apollovej 445 : VED STADSGRAVEN nordøst for Amager Boulevard 699 : VEJLANDS ALLÉ vest for Center Boulevard 212 : VEJLANDS ALLÉ øst for Røde Mellemvej 700 : VEJLANDS ALLÉ vest for Amagerbrogade 213 : VERMLANDSGADE øst for Herjedalsgade 669 : VERMLANDSGADE øst for Uplandsgade 52 : VESTERBROGADE vest for Rådhuspladsen 53 : VESTER FARIMAGSGADE nord for Ved Vesterport KATEGORI ,3 7,8 6,3 6,6 12,4 6, ,6 7,4 5,8 3,5 9,7 4, ,0 13,6 4, ,0 4,3 13,2 4, ,1 8,9 5,7 4,9

34 34 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED 684 : VESTER FÆLLEDVEJ nord for Ny Carlsberg Vej 218 : VESTER VOLDGADE a) nordvest for Rådhuspladsen 54 : VIGERSLEV ALLÉ øst for Toftegårds Plads 221: VIGERSLEV ALLÉ vest for Vestre Kirkegårds Allé 223 : VIGERSLEV ALLÉ øst for Retortvej 56 : VIGERSLEVVEJ nord for Langagervej 226 : VIGERSLEVVEJ nordvest for Gl. Køge Landevej 491 : WEBERSGADE (ensrettet) nordvest for Øster Farimagsgade 644 : ØRESTADS BOULEVARD c) syd for Amager Boulevard 228 : ØRESUNDSVEJ vest for Kastrupvej 623 : ØRESUNDSVEJ øst for Strandlodsvej 58 : ØSTER ALLÉ øst for Nørre Allé 232 : ØSTERBROGADE syd for Jagtvej 90 : ØSTER FARIMAGSGADE nordøst for Gothersgade a) 2010: vejarbejde pga. Metrobyggeri KATEGORI ,0 5,1 5,9 5, ,1 7,3 5,0 5,4 2,4 6,2 4,8 3, ,5 6,1 4,3 6,4 3, ,1 5,5 3,9 5,1 3,1 4,5 5,4 4,0 3, ,4 2,6 6,3 3,2 3, , ,6

35 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED 234 : ØSTER FARIMAGSGADE sydvest for Lille Triangel 60 : ØSTER SØGADE a) nordøst for Gothersgade 237 : ØSTER SØGADE b) sydvest for Lille Triangel 91 : ØSTER VOLDGADE nord for Gothersgade 731 : ØSTER VOLDGADE nordøst for Sølvgade 552 : ØSTRIGSGADE sydøst for Holmbladsgade 61 : ÅBOULEVARD nordvest for Tømrergade 161: ÅBUEN (cykel- og gangbro) c) over Ågade 481 : ÅGADE vest for Jagtvej 628 : ÅKANDEVEJ nordøst for Frederikssundsvej 503 : ÅKANDEVEJ nord for Gadelandet 240 : ÅLEKISTEVEJ nordvest for Peter Bangs Vej 241 : ÅLEKISTEVEJ syd for Slotsherrensvej 242 : ÅLHOLMVEJ nord for Roskildevej 359 : ÅRHUSGADE vest for Østbanegade KATEGORI FODGÆNGERE ,9 4,3 8,7 3,3 3, a) 2010: Vejarbejde b) 2009: På grund af vejarbejde er sporet mod byen spærret for biltrafik c) Åbnet juni 2008, fodgængertal er fra kl. 7-19, se også fodgængere side ,7 2,6 2,1 8,5 8,6 6,7 3, ,4 3,7 8, , ,2 3,0 2,3

36 36 TRAFIKSTRØMME I KØBENHAVN - antal biler, årsdøgntrafik (data fra 2004) STRANDVEJEN FREDERIKSBORGVEJ LYNGBYVEJ HARESKOVVEJ LYNGBYVEJ HARESKOVVEJ FREDERIKSSUNDSVEJ SLOTSHERRENSVEJ JYLLINGEVEJ ROSKILDEVEJ VASBYGADE HOLBÆKMOTORVEJEN TORVEJ AMAGER STRANDVEJ KASTRUPVEJ GAMMEL KØGE LANDEVEJ AMAGERMOTORVEJEN KONGELUNDSVEJ ENGLANDSVEJ AMAGERBROGADE >

37 TRAFIKARBEJDET FOR - antal kørte kilometer på det københavnske vejnet (hverdag) OVERSIGTSKORT OVER VEJNETTET km Overordnet vejnet Hele vejnettet Regionale veje 1500 Fordelingsgader Bydelsgader Lokale veje Strøggader I kommuneplan 2009 er fastlagt et overordnet vejnet af regionale veje, fordelingsgader, bydelsgader og strøggader. Det overordnede vejnet skal kanalisere trafikken rundt i regionen, mellem bydelene og internt i bydelene. Strøggaderne fungerer som bydelenes naturlige handelsgader.

38 38 TRAFIKSTRØMME I KØBENHAVN - antal cykler og knallerter, en hverdag kl (data fra 2004) FREDERIKSBORGVEJ STRANDVEJEN LYNGBYVEJ HARESKOVVEJ FREDERIKSSUNDSVEJ SLOTSHERRENSVEJ JYLLINGEVEJ ROSKILDEVEJ HOLMBLADSGADE VASBYGADE VIGERSLEV ALLÉ KASTRUPVEJ GAMMEL KØGE LANDEVEJ KONGELUNDSVEJ ENGLANDSVEJ AMAGERBROGADE >

39 TRAFIKARBEJDET FOR CYKLER - antal kørte kilometer på det københavnske vejnet (hverdag) OVERSIGTSKORT OVER VEJNETTET km Hele vejnettet Overordnet vejnet Fordelingsgader Regionalveje Bydelsgader Lokale veje Strøggader I kommuneplan 2009 er fastlagt et overordnet vejnet af regionale veje, fordelingsgader, bydelsgader og strøggader. Det overordnede vejnet skal kanalisere trafikken rundt i regionen, mellem bydelene og internt i bydelene. Strøggaderne fungerer som bydelenes naturlige handelsgader.

40 40 DØGN-, UGE- OG ÅRSVARIATIONER Køretøjer Døgnvariation (hverdag) Ugevariation Årsvariation % 20 % 20 % mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Cykler Døgnvariation (hverdag) Ugevariation Årsvariation % 20 % 20 % mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Data fra 2010

41 NES FORDELING I PROCENT - en hverdag kl i ,2 Personbiler Motorcykler Varevogne Sololastbiler Større lastbiler Busser 1,8 1,0 1,4 0,8 18,8

42 42 FREDERIKSBERG KOMMUNE, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTED 900 : BÜLOWSVEJ nord for Amalievej 910 : C.F. RICHSVEJ *) øst for Grøndals Parkvej 911 : DALGAS BOULEVARD nord for Roskildevej 913 : FALKONER ALLÉ syd for Dronning Olgas Vej 906 : FINSENSVEJ øst for Lindevangs Allé 908 : FREDERIKSBERG ALLÉ øst for Pile Allé 904 : GAMMEL KONGEVEJ øst for Allégade 905 : GODTHÅBSVEJ øst for Guldborgvej 901 : H.C. ØRSTEDSVEJ nord for Niels Ebbesens Vej 912: NORDRE FASANVEJ nord for Howitzvej 914 : NYELANDSVEJ vest for Falkoner Allé 907 : PETER BANGS VEJ vest for Orla Lehmanns Vej 903 : PILE ALLE syd for Vesterbrogade 713 : SØNDRE FASANVEJ syd for Roskildevej 902 : VESTERBROGADE øst for Pile Allé KATEGORI ,1 6,3 6,6 5,4 6, , , , , *) 2010: Et vejarbejde på Godthåbsvej ved Tesdorpfsvej, der spærrede trafikken i nordgående retning, forårsagede forhøjede trafiktal på C.F. Richsvej i vestlig retning 5,7 5, ,2 4, ,6 3,6 5,7 4,8 3, ,4 5,2 4,3 4,2 3,8

43 FODGÆNGERE sum af begge retninger kl , dog fra 2009 kl TÆLLESTED AMAGERBROGADE 18 ved Uplandsgade 551: AMAGERBROGADE 32 ved Hollænderdybet AMAGERBROGADE 68 ved Brysselgade AMAGERBROGADE 232B ved Sundbyvester Plads 129: BRYGGEBROEN 377: FIOLSTRÆDE sydøst for Nørre Voldgade 11: FREDERIKSBORGGADE øst for Nørre Voldgade FREDERIKSBORGGADE vest for Nørre Voldgade 602: ISTEDGADE 38 ved Gasværksvej ISTEDGADE 120 ved Saxogade KOMPAGNISTRÆDE 13 (Strædet) 630: NORDRE FRIHAVNSGADE øst for Trianglen NYHAVN 5 (solsiden) NYHAVN 44 (skyggesiden) 5: NØRREBROGADE på Dronning Louises Bro a) NØRREBROGADE 88 ved Assistens Kirkegård a) NØRREBROGADE 120 ved Nørrebro Runddel a) NØRREBROGADE 238 ved Nørrebro Station a) 33: NØRREGADE sydøst for for Nørre Voldgade b) PEBLINGE DOSSERING ved Baggesensgade SORTEDAM DOSSERING øst for Læssøesgade SORTEDAM DOSSERING ved Kroghsgade a) 2008 og 2009: Tælling kun til kl. 18 b) Daells Varehus lukker den 31. marts 1999

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2006-2010

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2006-2010 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2006-2010 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2010 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Fodgængertrafik 12: Trafiksikkerhed 14: Trafikken

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2007-2011

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2007-2011 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2007-2011 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2011 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Fodgængertrafik 15: Trafiksikkerhed 17: Trafikken

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. Færdselstællinger. og andre trafikundersøgelser 2001-2005 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN VEJ & PARK WWW.VEJPARK.KK.

KØBENHAVNS KOMMUNE. Færdselstællinger. og andre trafikundersøgelser 2001-2005 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN VEJ & PARK WWW.VEJPARK.KK. KØBENHAVNS KOMMUNE Færdselstællinger og andre trafikundersøgelser 2001 2005 TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN VEJ & PARK WWW.VEJPARK.KK.DK 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2005 6:

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2009-2013 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2013 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Trafiksikkerhed 13: Trafikken gennem kommunegrænsen

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2007-2011 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2011 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Fodgængertrafik 15: Trafiksikkerhed 17: Trafikken

Læs mere

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol.

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Reklamebannere tillades på stilladser, containere, skurvogne ol., der er nødvendige i forbindelse

Læs mere

A-bus 4A: Svanemøllen - Nørrebro - Sjælør - Ørestad / Lergravsparken (DOT: Gyldig d.18.02.18)

A-bus 4A: Svanemøllen - Nørrebro - Sjælør - Ørestad / Lergravsparken (DOT: Gyldig d.18.02.18) mandag - fredag 0.20 0.24 0.32 0.39 0.47 0.50 1.01 0.50 0.54 1.02 1.09 1.17 1.20 1.31 1.38 1.44 20 24 32 39 47 50 01 50 54 02 09 17 20 31 38 44 3.20 3.24 3.32 3.39 3.47 3.50 4.01 3.50 3.54 4.02 4.09 4.17

Læs mere

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 26 januar 2014 Samlet køreplan for Movia H 2014 1A Busrute Zone Stoppesteder Dyrehavevej Strandvejen Hellerup St. Strandvejen Østerbrogade Dag Hammarskjölds Alle Oslo Plads Store Kongensgade

Læs mere

Sundbyvester Plads. Lergravsparken St. Bella Center St. Ørestad St.

Sundbyvester Plads. Lergravsparken St. Bella Center St. Ørestad St. mandag - fredag 0.10 0.15 0.24 0.31 0.39 0.42 0.51 0.58 1.04 0.30 0.35 0.44 0.51 0.59 1.02 1.11 0.50 0.55 1.04 1.11 1.19 1.22 1.31 1.38 1.44 1.20 1.24 1.32 1.39 1.47 1.50 1.59 1.50 1.54 2.02 2.09 2.17

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

støj og luftkv ftkvalitet støj og

støj og luftkv ftkvalitet støj og Med beregninger af støj for 500 gadestrækninger støj og luftkv ftkvalitet støj og Støj og luftkvalitet i København trafikkens påvirkning Miljøkontrollen 2001 Støj og luftkvalitet i København - trafikkens

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2015 november 2015. Mellemholdet er delt i to

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage juli 2009 oktober 2009. Torsdag 2/07 2009 Klubhuset - Amager Strandpark - Hedegårdsvej

Læs mere

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St.

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St. mandag - fredag 0.13 0.20 0.27 0.35 0.42 0.52 0.58 1.08 0.43 0.50 0.57 1.05 1.12 1.22 1.28 1.13 1.20 1.27 1.35 1.42 1.52 1.58 2.08 1.43 1.50 1.57 2.05 2.12 2.22 2.28 43 50 57 05 12 22 28 3.43 3.50 3.57

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17) 0.17 0.24 0.31 0.39 0.46 0.56 1.02 1.12 0.47 0.54 1.01 1.09 1.16 1.26 1.32 17 24 31 39 46 56 02 12 47 54 01 09 16 26 32 3.47 3.54 4.01 4.09 4.16 4.26 4.32 4.17 4.24 4.31 4.39 4.46 4.56 5.02 5.12 5.01 5.11

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Rute Zone Stoppesteder

Rute Zone Stoppesteder mandag - fredag 0.06 0.14 0. 0.30 0.38 0.48 0.54 1.05 0.6 0.34 0.4 0.50 0.58 1.08 1.14 0.46 0.54 1.0 1.10 1.18 1.8 1.34 1.13 1.0 1.7 1.35 1.4 1.51 1.57.07 1.43 1.50 1.57.05.1.1.7 43 50 57 05 1 1 7 3.43

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

INFRASTRUKTURINVESTERINGER I KØBENHAVN. Brian Hansen brihan@tmf.kk.dk Tirsdag d. 2. november 2011

INFRASTRUKTURINVESTERINGER I KØBENHAVN. Brian Hansen brihan@tmf.kk.dk Tirsdag d. 2. november 2011 INFRASTRUKTURINVESTERINGER I KØBENHAVN Brian Hansen brihan@tmf.kk.dk Tirsdag d. 2. november 2011 1 2 BYSTRUKTUR UDVIKLING I BILTRAFIK Samlet biltrafik i dagtimer 600.000 Over kommunegrænsen Over søsnittet

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Hovedstadens Udviklingsråd Fremkommelighed på A-busserne

Hovedstadens Udviklingsråd Fremkommelighed på A-busserne Hovedstadens Udviklingsråd Fremkommelighed på A-busserne Status september 2005 Udgiver: HUR Design: COWI Tekst: COWI Foto: HUR og COWI Tryk: COWI Udgivelsestidspunkt: Oktober 2005 Oplag: 100 ISBN-nummer:

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

A-bus 8A: Friheden - Toftegårds Plads - Frederiksberg - Nordhavn (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 8A: Friheden - Toftegårds Plads - Frederiksberg - Nordhavn (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.28 0.38 0.45 0.50 0.56 1.02 28 38 45 50 56 02 58 08 15 20 26 32 4.28 4.38 4.45 4.50 4.56 5.02 4.48 4.55 5.00 5.06 5.12 4.48 4.58 5.05 5.10 5.16 5.22 5.08 5.15 5.20 5.26 5.32 5.08 5.18

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på: http://www.jogg.dk og http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage august 2010 oktober 2010. Tirsdag

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Trafikken i København 2005. Trafikken i København 2005. Foreløbig

Trafikken i København 2005. Trafikken i København 2005. Foreløbig Trafikken i København 2005 Foreløbig 27. januar 2006 1 Forord Trafikken i København 2005 er det andet af sin slags, som vi udgiver i Københavns Kommune. Hæftet har til formål at give alle interesserede

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på:  søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage november 2010 februar 2011 November 2010 Tirsdag 2/11 2010

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

The Fingerplan Biking in Copenhagen

The Fingerplan Biking in Copenhagen The Fingerplan Biking in Copenhagen Join the lecture about the fingerplan and how people commute within the city. WHEN: Friday, October 24, 12pm-1pm WHERE: Fishbowl 3rd floor Gould Hall, UW Ida Løvenkjær,

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Københavns

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

Fremkommelighed på A-busserne Status efter 4 års arbejde det går op og ned

Fremkommelighed på A-busserne Status efter 4 års arbejde det går op og ned Trafikdage i Ålborg, august 2006 Fremkommelighed på A-busserne Status efter 4 års arbejde det går op og ned Torben Abildgaard Knudsen tak@hur.dk Fremkommelighed er penge værd Anlægsinvestering omsættes

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014 SV15 Forstudier SV15 Lokalisering / events og design / inventar 3.9.214 Sydhavn i det grønne København 1 5 km Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 2 Tilslutninger til byens net 1

Læs mere

RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013. Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer

RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013. Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013 Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer 9A Ny linje 9A mellem Glostrup st. - Banegårdsvej - Hovedvejen - Roskildevej

Læs mere

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg

Læs mere

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne Lykke Magelund, Tetraplan Tre temaer seks cases Stedfæstede TU data til beskrivelse af rejsestrømme Efterspørgsel øst/vest (DSB) Efterspørgsel i Midtjylland

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Cityline / Bus 5C: Herlev Hospital - Hovedbanegården - Københavns Lufthavn (DOT: Gyldig d.10.12.17)

Cityline / Bus 5C: Herlev Hospital - Hovedbanegården - Københavns Lufthavn (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.07 0.15 0.22 0.26 0.37 0.41 0.44 0.51 0.56 0.45 0.52 0.56 1.07 1.11 1.14 1.21 1.26 1.33 1.41 07 15 22 26 37 41 44 51 56 45 52 56 07 11 14 21 26 33 41 3.45 3.52 3.56 4.07 4.11 4.14 4.21

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

Langeliniekaj (Østmolen) Indiakaj

Langeliniekaj (Østmolen) Indiakaj mandag - fredag 5.05 5.15 5.24 5.26 5.34 5.37 5.43 5.45 5.48 5.35 5.45 5.54 5.56 6.04 6.07 6.13 6.15 6.18 6.05 6.15 6.24 6.27 6.35 6.38 6.44 6.46 6.49 6.25 6.36 6.45 6.48 6.56 6.59 7.05 7.07 7.10 6.35

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

indhold signaturprojekter - klimatilpasning af københavn Centrale ord og begreber Vandoplande København Vest og Frederiksberg Vest

indhold signaturprojekter - klimatilpasning af københavn Centrale ord og begreber Vandoplande København Vest og Frederiksberg Vest indhold signaturprojekter - klimatilpasning af københavn Centrale ord og begreber Vandoplande København Vest og Frederiksberg Vest 1.1 Husumparken 1.2 Jyllingevej 1.3 Damhusengen 1.4 Damhussøen 1.5 Folehaven

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Notat Sag: Emne: Til: Forlængelse af Frederikssundmotorvejen, Tunnel under Roskilde Fjord Trafikprognose for alternativ med Frederikssundmotorvej og tunnel under Roskilde Fjord år 2010 (1010d161) Notatnummer:

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD Verdens bedste cykelby. Intet mindre. Det er Københavns mål for 2015. Og vi er allerede godt på vej. Hvert år tiltrækker vores unikke cykelkultur

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

A-bus 9A: Glostrup - Rødovre - Flintholm - Hovedbanegården - Refshaleøen (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 9A: Glostrup - Rødovre - Flintholm - Hovedbanegården - Refshaleøen (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.02 0.08 0.12 0.19 0.22 0.25 0.34 0.40 0.43 0.49 0.58 0.50 0.53 0.56 1.05 1.10 1.13 1.19 1.28 1.05 1.11 1.15 1.21 1.23 1.26 1.35 1.40 1.43 1.49 1.58 1.51 1.53 1.56 2.05 2.10 2.13 2.19

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

350S. DTU Ballerup Campus Herlev Bymidte Herlev St. Dragør Stationsplads. Sundbyvester Plads. Christianshavn St. Malmparken St.

350S. DTU Ballerup Campus Herlev Bymidte Herlev St. Dragør Stationsplads. Sundbyvester Plads. Christianshavn St. Malmparken St. mandag - fredag Vingårdstræde 0.58 1.05 1.08 1.14 1.19 1.26 1.30 1.39 1.43 1.46 1.53 1.59 2.06 2.15 58 05 08 14 19 26 30 39 43 46 53 59 06 15 3.58 4.05 4.08 4.14 4.19 4.26 4.30 4.39 4.43 4.46 4.53 4.59

Læs mere

S-bus 350S: Ballerup - Herlev - Nørrebro - Christianshavn - Tårnby - Dragør (DOT: Gyldig d.10.12.17)

S-bus 350S: Ballerup - Herlev - Nørrebro - Christianshavn - Tårnby - Dragør (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag Vingårdstræde 0.37 0.43 0.46 0.52 0.57 1.04 1.08 1.16 1.20 1.23 1.30 1.36 1.43 1.52 37 43 46 52 57 04 08 16 20 23 30 36 43 52 3.37 3.43 3.46 3.52 3.57 4.04 4.08 4.16 4.20 4.23 4.30 4.36

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Frederiksberg Rådhus. Christianshavn St. Hovedbanegården. Vesterport St. Operaen

Frederiksberg Rådhus. Christianshavn St. Hovedbanegården. Vesterport St. Operaen mandag - fredag 0.17 0.23 0.28 0.36 0.39 0.42 0.52 0.59 1.02 1.09 1.16 0.47 0.53 0.58 1.06 1.09 1.12 1.22 1.29 1.32 1.39 1.46 1.16 1.22 1.26 1.32 1.34 1.37 1.46 1.51 1.53 1.59 2.06 2.02 2.04 2.07 2.16

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

AUGUST 2014. Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018

AUGUST 2014. Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018 - AUGUST 2014 Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018 - INDHOLD 1. Indledning 1 2. Udpegede vej- og stinet 3 2.1 Udfordringer og dilemmaer 5 3. Trafiksituation og prioritering

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag Arbejdsnotat Sagsnummer Movit-3335953 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Læs mere

Welcome to 71 Nyhavn Hotel evocative 4-star elegance in charming Nyhavn

Welcome to 71 Nyhavn Hotel evocative 4-star elegance in charming Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

egnskab 2002 elr Cyk

egnskab 2002 elr Cyk Cykelregnskab 2002 Forord København har et godt image som cykelby. Næsten 80% af cyklisterne synes, at København er god at cykle i bedre end andre storbyer. Igennem alle de år, Københavns Kommune har lavet

Læs mere

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler.

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold NOTAT INTENSVERET CYKELOPRYDNING September 2016 til april 2017 Baggrund KK ønsker at intensivere cykeloprydningen ved S-togs og Metrostationer

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Revideret 17.06.2015/ATM Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen er delt op i to etaper: Etape 1 inkluderer

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lergravsparken St. Postparken. Kastrup St.

Lergravsparken St. Postparken. Kastrup St. mandag - fredag 0.05 0.14 0.20 0.25 0.33 0.35 0.47 0.51 0.25 0.34 0.40 0.45 0.53 0.55 1.07 1.11 1.16 1.21 0.45 0.54 1.00 1.05 1.13 1.15 1.27 1.31 1.10 1.19 1.24 1.29 1.36 1.38 1.48 1.52 1.57 2.02 1.40

Læs mere