Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser 1.7 Ordninger for husholdninger 1.8 Ordninger for erhverv 1.9 Affald fra kommunale ejendomme 1.10 Vurdering af er 2 AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG 2.1 Forbrændingsanlæg 2.2 Deponeringsanlæg 2.3 Modtageanlæg i kommunen 2.4 Vurdering af behandlingskapacitet 2.5 Import og eksport af affald BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 12 4 KORTLÆGNING AF INDSAMLEDE AFFALDSMÆNGDER Kortlægning: Affaldsmængder fordelt på kilder Kortlægning: Affaldsmængder i den kommunale indsamling Kortlægning: Affaldsmængder fordelt på behandlingsform Prognose for fremtidige affaldsmængder ( ) Massestrømsanalyse ved forskellige tiltag 17 5 OPFYLDELSE AF MÅL FRA FORRIGE PLANPERIODE Målsætninger i Affaldsplan Konkrete initiativer i Affaldsplan ØKONOMI Kommunens omkostninger ved håndtering af affald Gebyrer

3 1 Forord Affaldsplanen består af to dele; en hovedplan og et bilag. Denne rapport er selve bilaget, og den indeholder kortlægningen, som er grundlag for selve hovedplanen. Bilaget indeholder bl.a. en beskrivelse af de affaldser, der er i Tårnby Kommune i 2014 samt en beskrivelse af hvilke behandlingsanlæg der anvendes. Der er også en opgørelse over affaldsmængder og økonomi og en prognose for de fremtidige affaldsmængder og økonomien forbundet hermed. Endvidere indeholder bilaget oplysninger om målopfyldelsen for den forrige planperiode. 3

4 2.1 Dagrenovation Ordningen er en indsamlings, hvor der indsamles på standpladsen hver uge. 2 Mål Borgeren kan selv vælge om det skal være en 110 liter pose i sækkestativ eller en 2-hjulet 240 liter beholder. Der kan tilmeldes ekstra posetømninger i ekstra stativer. Der er to former for godkendte stativer til posetømning, et trådnetstativ eller et miljøstativ med sider i træ, metal eller plast, som har spændebåd. Hvis der kun af og til er mere affald i husstanden, kan der købes pose-mærkater der kan sættes på sorte sække, som kan sættes frem til afhentning på tømningsdagen. Pose-mærkaterne købes i via kommunens hjemmeside og i Teknisk Forvaltning. Dette afsnit beskriver de eksisterende affaldser i Tårnby Kommune i 2014, fordelt på husholdninger og erhverv. Der skelnes mellem type af. Det vil sige at der kan være tale om en indsamlings- eller anvisnings. En indsamlings kan derudover være udformet som enten en hente- eller bringe. I afsnittet beskrives, hvordan erne er organiseret og hvilket regulativ en hører ind under. Desuden beskrives udviklingen i mængden af de indsamlede fraktioner for den kortsigtede periode og for 2024 som repræsenterer de langsigtede periode. Ordninger og regulativer bliver løbende optimeret og opdateret for at forbedre bl.a. borgernes service og arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderne. 2.2 Papir Ordningen er en indsamlings, hvor der indsamles på standpladsen hver måned. Borgeren har en grå 2-hjulet 240 liter beholder til indsamling af rent og tørt papir, aviser og reklamer. 4

5 2.3 Storskralds Ordningen er en indsamlings, hvor der indsamles storskrald hver måned. Der kan afleveres følgende affaldstyper Indbo / møbler Jern og metal (herunder metal-emballage) Elektronik og hårde hvidevarer Pap Brændbart Storskraldet skal være placeret let tilgængeligt og synligt ved bagkant af fortov, senest kl på afhentningsdagen. Hver effekt må ikke være længere end 1,5 m eller have en diameter på mere end 0,5 m og må max. veje 50 kg. Bundter af grene må max. veje 25 kg. Småt brændbart skal være i klare plastsække. 2.4 Haveaffalds Ordningen er en indsamlings, hvor der hentes haveaffald hver måned. Der kan afleveres grene, blade, græs, nedfaldsfrugter m.v. Haveaffaldet skal være placeret ved vejskel senest kl på afhentningsdagen. Det skal enten være i bundter m.v. eller det kan være i en grøn 2-hjulet 240 liter beholder, som borgere selv skal købe til formålet. Grene m.v. må ikke være længere end 1,5 m eller have en diameter på mere end 0,5 m og må max. veje 25 kg. Hvis haveaffaldet skal være i sække, skal det være papirsække, der må ikke være plastsække. 2.5 Glascontainere Ordningen er en anvisnings, hvor borgerne kan aflevere glas i glascontainere opstillet rundt omkring i kommunen. Der er opstillet glascontainere på xx lokaliteter i kommunen. 2.6 Genbrugspladser Ordningen er en anvisnings til de genbrugspladser der drives af ARC. Der ligger 2 genbrugspladser i kommunen: Kirstinehøj Vægtergangen Genbrugsplads Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Kirstinehøj Kirstinehøj 25C 2770 Kastrup Vægtergangen Vægtergangen 32A 2770 Kastrup

6 2.7 Ordninger for husholdninger Affald der frembringes og indsamles fra husholdninger i Tårnby Kommune er omfattet af følgende er: Fraktion/affaldstype Batterier Dagrenovation El-skrot (WEEE-affald) Farligt affald Flasker og emballageglas Indsamlings Hente Bringe Bemærkninger Afleveres på kommunens genbrugspladser eller på ARCs indsamlingssteder Indsamles mindst en gang ugentligt fra helårsbeboelse Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Afleveres på kommunens genbrugspladser Afleveres på kommunens genbrugspladser eller i kuber opstillet i kommunen Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Fraktion/affaldstype Kasseret indbo ( Storskrald ) Pap Indsamlings Hente Bringe Papir Plast Bemærkninger Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Afleveres på kommunens genbrugspladser Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Afleveres på kommunens genbrugspladser For yderligere information om kommunens affaldser for husholdninger, se: Haveaffald Indsamles en gang månedligt fra helårsbeboelse. Kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Hjemmekompostering Jern/metal Kommunen opfordrer til hjemmekompostering af vegetabilsk affald og haveaffald 6

7 2.8 Ordninger for erhverv Affald der frembringes og indsamles fra erhverv i Tårnby Kommune er omfattet af følgende er: Fraktion/ affaldstype Indsamlings Hente Bringe Anvisnings Batterier Bygge- og anlægsaffald Dagrenovations-lignende affald El-skrot (WEEE-affald) Bemærkning Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Omfattet af samme hente som dagrenovation fra husholdninger Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Fraktion/ affaldstype Indsamlings Hente Bringe Anvisnings Farligt affald Haveaffald Klinisk risikoaffald Pap Papir Bemærkning Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser 7

8 Fraktion/ affaldstype Indsamlings Hente Bringe Anvisnings Plastik PVC Bemærkning Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser Kommunen anviser affaldet til godkendt behandlingsanlæg. Kan i mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser 2.9 Affald fra kommunale ejendomme Det er ikke muligt, at opgøre præcist hvor store mængder der indsamles fra kommunale ejendomme og virksomheder og dermed heller ikke hvor store mængder af affald til materialenyttiggørelse, der vil være. Det er ca. 88 kommunale skoler, børnehave, vuggestuer og ungdomsklubber i Tårnby Kommune, som er de der skønnes at kunne have mængder af genanvendelige materialer. Det skønnes, at hver enhed i gennemsnit vil have i alt ca. 1 kg genanvendeligt affald (papir og pap, metal, plast, glas) til materialenyttiggørelse pr. uge. Fordelingen mellem de genanvendelige materialer er skønnet. Skøn over mængderne af genanvendelige materialer i planperioden fremgår af Tabel 1. For yderligere information om kommunens affaldser for husholdninger, se: Tabel 1 Tabel over skønnede mængder af genanvendelige materialer fra kommunale ejendomme. Skønnet mængde (ton) Papir og pap 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 Metal 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 Plast 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 Glas 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 Total 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 5,0 8

9 2.10 Vurdering af er Det vurderes, at der vil være behov for at indføre nye er der skal sikre, at kravene omkring genanvendelse af husholdningsaffald kan opnås. Det vil specielt være er omkring direkte genbrug, indsamling af organisk affald og indsamling af genanvendelige materialer ved husstanden. Disse er beskrevet i Hovedplanen under initiativerne. Initiativerne er i overensstemmelse med affaldshierarkiet. 9

10 3 Affaldsbehandlingsanlæg I det følgende er en beskrivelse af de væsentligste behandlingsanlæg for affald indsamlet i Tårnby Kommune. 3.1 Forbrændingsanlæg Der er en samarbejdsaftale med ARC, som betyder at alt affald til forbrænding, både dagrenovation og tørt forbrændingsegnet, sendes til forbrændingsanlægget ved ARC. Forbrændingsanlægget er placeret på adressen: Kraftsværksvej 31, 2300 København S. Anlægget har fire ovnlinjer og to turbiner energiudnytter affaldet og leverer el og varme tilbage til ca husstande. Der er i 2012 modtaget ton forbrændingsegnet affald på anlægget, hvor ca. 45 % var fra husholdninger og 55 % var erhvervsaffald. ARC forbrænder dermed ca. 15 % af det samlede forbrændte affald i Danmark. Tårnby Kommune har i 2013 leveret tons forbrændingsagnet affald til dette anlæg. Et nyt forbrændingsanlæg er under opførelse, og som forventes at være færdig i der er således sikret kapacitet på forbrændingsområdet langt ud og den langsigtede planperiode i affaldsplanen. 3.2 Deponeringsanlæg Affald fra Tårnby Kommune deponeres på den kontrollerede losseplads AV Miljø samt på en række fyldpladser på Sjælland. Anlægget er ejet af ARC og I/S Vestforbrænding, og der er et samlet restvolumen i 2013 på ca tons til deponering. Der er i 2013 modtaget tons deponeringsegnet affald fra ejerkommunerne. 10

11 AV Miljø er beliggende på adressen: Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre Tårnby Kommune har i 2013 leveret ca. 415 tons deponeringsegnet affald. 3.4 Vurdering af behandlingskapacitet Det er Tårnby Kommunes ansvar, at sikre den nødvendige forbrændings- og deponeringskapacitet for det affald, der produceres i kommune. Der forventes at være tilstrækkelig kapacitet på deponeringsområdet til planperioden, og der er desuden mulighed for at udbygge anlægget med flere celler til deponeringsegnet affald. 3.3 Modtageanlæg i kommunen Anlæg, der sorterer eller behandler affald og er beliggende i Tårnby Kommune: Kirstinehøj Genbrugsplads, Kirstinehøj 25 C Bemandet containerplads, hvor private og mindre erhvervsdrivende kan aflevere storskrald, haveaffald, bygge- og anlægsaffald og genanvendelige materialer. Vægtergangens Genbrugsplads, Vægtergangen 32A Bemandet containerplads, hvor private og mindre erhvervsdrivende kan aflevere storskrald, haveaffald, bygge- og anlægsaffald og genanvendelige materialer. SAS Genbrugsplads, Kystvejen 1 Ubemandet containerplads, hvor affald fra SAS s aktiviteter i Lufthavnen kan afleveres. Containerpladsen i Københavns Lufthavn Ubemandet containerplads, hvor affald fra aktiviteter i Lufthavnen kan afleveres. Det vurderes ikke, at der er behov for yderligere behandlingskapacitet i planperioden, evt. øgede affaldsmængder vil kunne håndteres via samarbejdet med ARC og eksisterende behandlingsanlæg. 3.5 Import og eksport af affald Der forventes ikke import af affald til behandling på anlæg i Tårnby Kommune i planperioden. Der er ikke kendskab til, at der er eksporteret affald fra kommunen. 11

12 Generel brugertilfredshed Brugertilfredsheden var generelt på samme niveau som i I 2013 var brugertilfredsheden målt til 5,71 mod 5,75 i Borgertilfredshedsundersøgelse så. Der er i juni 2013 gennemført i alt 200 interviews med borgere, som bor i villa eller rækkehus i Tårnby Kommune. Interviews er gennemført telefonisk suppleret med webbaserede interviews. I undersøgelsen er der fulgt op på en tidligere undersøgelse, som er gennemført i april-maj Spørgsmålene omfattede borgernes tilfredshed med affaldsområdet som helhed og desuden var der spørgsmål om, hvad der kunne ændres, udvikles eller forbedres. Der blev anvendt en karakterskala fra 1-7, hvor 7 angiver den højeste tilfredshed. Der er mange tilfreds brugere, og langt de fleste oplever ingen problemer med de affaldser de anvendes. Dagrenovationsen, genbrugspladserne og papirbeholderen er brugerne meget tilfredse med, mens brugerne ikke er så tilfredse med storskraldsen. De problemer brugerne selv fremhæver, er følgende: Storskraldsen At det ikke er tydeligt hvad der tages med i storskraldsen og hvad ikke. Det betyder at en del borgere så kører effekterne direkte på genbrugspladsen i stedet for. Byttecentral Der bør være en byttecentral på genbrugspladsen på Kirstinehøj, så man ikke skal køre til enten Dragør eller til Vermlandsgade for at finde den service. Sortere flere fraktioner ved husstanden Ønske om at kunne sortere flere fraktioner (især glas, pap og metal) tættere på husstanden. Papirbeholderen Beholderen er for stor ift. deres behov - og at man måske kunne udnytte denne til at frasortere andre fraktioner og- 12

13 5 Kortlægning af indsamlede affaldsmængder Affaldsmængderne i denne kortlægning og prognose er opdelt i forhold til: Kilde: beskriver producenten eller branchen, hvor affaldet produceres Behandlingsform: behandling på modtageanlægget Affaldstype: jf. affaldsbekendtgørelsen: dagrenovation, storskrald, haveaffald, erhvervsaffald, emballageaffald, farligt affald samt behandlingsrest Fraktioner: materialer med fælles sammensætning eks. Pap og papir Mængderne af indsamlet affald opgøres for den forrige planperiode ( ) og for Derudover laves en fremskrivning af affaldsmængderne i prognoser affaldsmængder for den kommende planperiode Denne fremskrivning baseres på antagelser omkring indførelse af nye er i kommunen samt generelle antagelser omkring økonomisk vækst mm. 5.1 Kortlægning: Affaldsmængder fordelt på kilder I Tabel 2 ses fordelingen på erhvervsmæssig kilde (husholdninger og erhverv) i perioden Tabel 2 Indsamlede affaldsmængder (ton) i Tårnby Kommune fordelt på kilde Erhvervsmæssig kilde (ton) Husholdninger Erhverv I alt Mængderne for erhverv indeholder affald afleveret på kommunens genbrugspladser samt forbrændingsegnet affald indsamlet i kommunens er for restaffald. Genanvendeligt erhvervsaffald, der ikke er afleveret via kommunens genbrugspladser, er ikke inkluderet i ovenstående mængder. Genbrugspladsernes affaldsmængder er fordelt mellem husholdninger og erhverv ud fra en fordelingsnøgle (samme nøgle for alle fraktioner). Den anvendte fordelingsnøgle er 79 %/21 % for 2009 og 2010 og 89 %/11 % for 2011, 2012 og Bygge og anlægsaffald (erhverv) er kun medtaget i det omfang det er afleveret på genbrugspladserne (delmængde af erhvervsaffaldet i tabellen). Der er ikke medtaget affaldsmængder fra spildevandsrenseanlæg i Tårnby Kommune. 13

14 5.2 Kortlægning: Affaldsmængder i den kommunale indsamling Tabel 3 viser affaldsmængder indsamlet i de kommunale er for husholdninger i Tårnby Kommune i perioden Fraktionen dagrenovation indeholder ikke dagrenovationslignende (forbrændingsegnet) affald fra erhverv indsamlet i kommunale er, ligesom affaldsmængderne fra genbrugspladser kun indeholder den del af affaldet, der stammer fra private husholdninger (beregnet med fordelingsnøgle 79/21 for og 89/11 for ). Tabel 3 Affaldsmængder i den kommunale indsamling fra husholdninger (ton), Den relativt store affaldsmængde på genbrugspladserne i 2011 skønnes fra ARCs side primært at skyldes oprydning efter det store skybrud. Mængderne for papir og glas opgøres fælles for Tårnby og Dragør og omregnes efterfølgende med følgende fordelingsnøgler: Papir 70/30 og glas 80/20. Der er kun opgjort separate data for papen fra 2012, mens en for metalemballage først blev indført i Affaldsmængder i er (ton) Dagrenovations Elektronik Genbrugsplads Glas Haveaffalds Metal 96 Papir Pap Storskralds I alt

15 5.3 Kortlægning: Affaldsmængder fordelt på behandlingsform Nedenstående tabeller viser de indsamlede affaldsmængder i Tårnby Kommune i 2013 fordelt på behandlingsform og erhvervsmæssig kilde (husholdninger og erhverv). Erhvervsaffald indeholder udelukkende affald afleveret via genbrugspladser eller i kommunens for indsamling af restaffald (forbrændingsegnet affald). Tabel 4 Affaldets fordeling efter behandlingsform og erhvervsmæssig kilde (ton) 2013 Tabel 6 Husholdningsaffaldets fordeling efter behandlingsform (ton) i Erhvervsmæssig kilde (ton) Dagrenovations Genanvendelse Husholdninger Forbrænding Deponi Special behandling Total Elektronik Genbrugsplads Erhvervsmæssig kilde (ton) Genanvendelse Husholdninger For -brænding Deponi Special behandling Total Erhverv I alt Tabel 5 Affaldets fordeling efter behandlingsform og erhvervsmæssig kilde (%) 2013 Glas Haveaffalds Metal Papir Pap Storskralds Erhvervsmæssig kilde (ton) Genanvendelse Forbrænding Deponi Special behandling Total I alt Tabel 7 Erhvervsaffaldets fordeling efter behandlingsform (ton) i Erhvervsmæssig kilde (ton) Genanvendelse Forbrænding Deponi Special behandling Total 63 % 36 % 1 % 0 % 100 % Erhverv 24 % 75 % 0 % 0 % 100 % I alt 55 % 44 % 1 % 0 % 100 % Genbrugsplads Forbrændingsegnet I alt

16 5.4 Prognose for fremtidige affaldsmængder ( ) Prognosen skal baseres på det øvrige arbejde, der er lavet omkring fremskrivning af affaldsmængder i ARCs område. Tabel 8 viser prognosen for affaldsmængder (fordelt på kilder) i Tårnby Kommune i den kommende planperiode. Tabel 9 viser prognosen for erhvervsaffald til materialenyttiggørelse afleveret på genbrugsstationer. Tabel 8 Prognose for affaldsmængder (ton) i Tårnby Kommune fordelt på kilde Erhvervsmæssig kilde (ton) Prognose Husholdninger Erhverv I alt Der er i 2013 registreret ton fra husholdninger og ton fra erhverv. For erhverv er i 2013 registreret ton affald til materialenyttiggørelse afleveret på genbrugsstationerne. Tabel 9 Prognose for affaldsmængder til materialenyttiggørelse (ton) fra erhverv afleveret på genbrugsstationer i Tårnby Kommune Erhvervsmæssig kilde (ton) Prognose genbrugsstationer - materialenyttiggørelse Erhverv

17 5.5 Massestrømsanalyse ved forskellige tiltag For at nå målet om 50% genanvendelse sat i Ressourcestrategien, præsenteres i dette afsnit et overblik over de potentialer der er for genanvendelse ved indførelsen af forskellige tiltag. I Tabel 10 præsenteres eksempler på mulige tiltag og i Tabel 11 præsenteres hvilke potentialer der er for genanvendelse ved de enkelte tiltag. Tabel 10: Oversigt overer brugt som udgangspunkt for beregninger af genanvendelsespotentialer præsenteret i Tabel 11. Oversigt over er præsenteret i Tabel 11 1 Indsamling af papir og glas med egne mængder for Hente for kildeopdelt karton, plast og småt metal fra dagrenovationen med efterfølgende central sortering. Der er regnet med, at ikke alt affald afleveret på et sorteringsanlæg ender med at blive udsorteret til genanvendelse. Der forventes et mindre rejekt. 3 Hente for tørt restaffald fra dagrenovationen med efterfølgende central sortering. Der er regnet med, at ikke alt affald afleveret på et sorteringsanlæg ender med at blive udsorteret til genanvendelse. Der forventes et rejekt. 4 Hente af den organiske fraktion med efterfølgende bioforgasning. 5 Bringe med diverse genanvendelige materialer tilført genbrugsplads og storskralds egne mængder Central sortering af småt brændbart fra genbrugsstation (blandet fraktion). Genanvendelsesgraden ved hver enkelt tiltag er markeret med grå og den akkumulerede genanvendelsesgrad er yderligere markeret med orange. Tabel 11 Oversigt over genanvendelses potentialer ved forskellige tiltag. Nummereringen i [ ] henviser til tiltag præsenteret i Tabel 10. Beregningerne tager udgangspunkt i nøgletal fra MST og tal fra Danmarks statistik. Fraktion Dagrenovation Stort affald Kildesortret central- tør rest organisk mat GBS brænd- Plus Plus sort. Plus Plus gen. Plus (Mængder angivet i (Papir og sort. bart ton / år) Glas) [1] [2] [3] [4] [5] [6] Papir % Pap % Fraktions procenter Plast % Metal % Glas % Organisk % madaffald Jern og metal fra % GBS Træ % Stort pap 299 1% Stort plast 143 1% Bidragsprocent Samlet genanvendelsesprocent Udsorteret fra forbrænding Procent udsorteret fra forbrænding 13% 3% 3% 16% 20% 4% 13% 16% 19% 35% 55% 59% % 4% 20% 1% 29% I Tabel 11 er i der i de to nederste linjer beregnet den mængde der, potentielt frasorteres brændbart og, tilføres genanvendelse. 17

18 6 Opfyldelse af mål fra forrige planperiode 6.1 Målsætninger i Affaldsplan Konkrete initiativer i Affaldsplan 2010 Det er Tårnby Kommunes overordnede politik at medvirke til en udvikling, hvor miljøet ikke belastes på en måde, der forringer fremtidige generationers livsvilkår. Anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer skal derfor begrænses mest muligt. Det er desuden kommunens overordnede målsætning (i prioriteret rækkefølge): 1. at dannelsen af affald skal forebygges 2. at der skal sikres en høj kvalitet i affaldsbehandlingen og ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt: - ved at begrænse affaldets indhold af miljøfarlige stoffer - ved at affaldet genanvendes, når det er økonomisk hensigtsmæssigt - ved at affaldet forbrændes med energiudnyttelse, hvis genanvendelse ikke er mulig I affaldsplan 2010 blev der opstillet en række konkrete initiativer, som skulle understøtte de mere overordnede målsætninger på affaldsområdet. Nedenstående tabel viser en liste over initiativer, der skulle gennemføres i planperioden Efter hvert initiativ, er det angivet, om initiativet er gennemført eller delvis gennemført. Aktivitet Gennemført Nr. Beskrivelse af initiativ Ja Delvis Nej Viden og information 1 Udarbejdelse af informationsmappe om affald til borgere, boligselskaber og virksomheder 2 Kampagne for hjemmekompostering x x 3. at deponeringen af affald skal begrænses mest muligt 3 Virksomhedskampagne om sortering af emballageaffald x Tårnby Kommunes overordnede målsætninger er suppleret med en handlingsplan, som angiver hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres for at kunne nå ovenstående mere generelle målsætninger (se nedenstående afsnit). 4 Information om emballageaffald x 5 Hold Tårnby ren x Sortering skal være nemt 6 Optimering af metode til indsamling af dagrenovation x 7 Indsamling af pap i storskraldsen x 18

19 Aktivitet Gennemført Nr. Beskrivelse af initiativ Ja Delvis Nej 8 Opstilling af papbeholdere i etageejendomme x 9 Optimering af metode til indsamling af storskrald fra etageejendomme 10 Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet Styringsværktøjer x x 11 Gennemførelse af en borgertilfredshedsundersøgelse af affaldsområdet 12 Indsats overfor de mest affaldsfrembringende virksomheder 13 Tilsyn med erhverv med store plastmængder x x x 14 Kontakt til nyetablerede virksomheder x 15 Direkte genbrug x 16 Udarbejdelse af standardregulativer x Farligt affald 17 Øget indsamling af PCB-holdigt affald x 18 Information om sortering af farligt affald i etageejendomme x 19

20 7 Økonomi 7.1 Kommunens omkostninger ved håndtering af affald 7.2 Gebyrer Kommunens omkostninger ved håndtering af affald får betydning for gebyrernes størrelse, se Tabel 13 herunder hvor gebyrernes forventede udvikling er angivet. Affaldshåndtering og andre udgifter som relaterer sig til affaldsområdet, fremgår af Tabel 12. Tabellen indeholder en oversigt over regnskabet for 2013, samt budgetårene samt en overordnet skøn for budgettet i Tabel 12 Forventet budget Budget Gebyr for administration, genbrugsplads og indsamlings af genanvendeligt affald er de samme for alle husstande, mens der er forskel på gebyret for dagrenovationsen alt efter hvilken beholder husstanden har. Økonomi (1000 kr.) Bruttoudgifter Indtægter Der er taget udgangspunkt i gebyr for en husholdning med en 110 liter sæk til dagrenovation. Tabel 13 Forventet gebyr-niveau Netto driftsudgifter I alt Gebyrer moms inkl. Regnskab 2013 Budget Regnskabet for 2013 viser bruttoudgifter på 36,3 mio. kr. og indtægter på 36,3 mio. kr. Administration Genbrugsplads Indsamling af genanvendeligt Dagrenovation Gebyr i alt

21 21

22 TÅRNBY KOMMUNE AFFALDSPLAN Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere